G70. Obsah balení: Popis kabeláže z Jednotky kamery: Jednotka kamery, Kryt venkovní, Pouzdro průhledné, Návod. Bezpečnostní nařízení viz str 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G70. Obsah balení: Popis kabeláže z Jednotky kamery: Jednotka kamery, Kryt venkovní, Pouzdro průhledné, Návod. Bezpečnostní nařízení viz str 9"

Transkript

1 G70 Obsah balení: Jednotka kamery, Kryt venkovní, Pouzdro průhledné, Návod Bezpečnostní nařízení viz str 9 Popis kabeláže z Jednotky kamery: červený černý : AC 24V : AC 24V žlutý : RS485 zelený : RS485 + vnitřní vodič : Signál + vnější vodič : Stínění červený : Alarmový vstup 1 růžový : Alarmový vstup 2 žlutý : Alarmový vstup 3 zelený : Alarmový vstup 4 černý : zem šedý : nezapojen bílá : Alarmový výstup - spínací modrá : Alarmový výstup rozpínací

2 Popis AU WP 20 venkovní trafo jednotky (z AC 230V na AC 24V) Popis zapojení RS485 a zakončení trasy (vřazení odporu 120Ω) - zapojení paralelní (viz obr.) při sériovém zapojení (hvězdice) jsou zakončovače zapnuty na všech zařízeních Zapnutí / vypnutí zakončení (termination)

3 Popis přepínačů ( switch ) Sw 1 přepínače 1 8 adresování kamery I D Od adresy 0 až 255 pro úplný seznam použijte Originální návod Sw 2 přepínače 1 6 pro typ protokolu Přepínač 7 8 pro rychlost komunikace

4 Spuštění Při spuštění se na úvodní obrazovce zobrazí: G70-CS SERIES V2.25 Protokol: PELCO-D Dome adress: 001 Comm 9600,N,8,1 -model a verze firmwearu -dle přepínače Sw 2 typ protokolu -dle přepínače Sw 1 ID - adresa kamery -dle přep.sw 2 rychlost komunikace, No parity bit, 8 bit délka, 1 stop bit Po náběhu zobrazí aktuální parametry: (nastavení zobrazení v OSD menu) Vyvolání OSD menu: (nelze vyvolat když je aktivní TOUR) Dle návodu k ovladači ( PC soft, tablo, DVR, ) Vyvolání prepozice 95

5 OSD Menu Kursor Je vybráno nahoru dolu změnit hodnotu Položka má podmenu Nahoru, dolu změna položky Vpravo jít do podmenu Vlevo vyskočit z podmenu BACK návrat o menu výš EXIT výstup z OSD menu Určení kamery Vpravo zvolte pořadí znaku, nahoru dolu ho abecedně změňte, vpravo postupte na další znak, vpravo dvakrát uložíte, vlevo se vracíte Nastavení kamery dle verze a dle přepínačů Sw 1 a Sw 2 Nastavení zobrazení popisů v obraze Ukáže popis kamery ON(ano) / OFF (ne) Ukáže prepozici Ukáže zvětšení Ukáže popis zony Ukáže pozici horizontal/vertikál Ukáže teplotu

6 Pohyb Držet horizont po přetočení (po vertikále) Záleží na zoomu, pomalejší pohyb při přiblížení Prodleva od předchozí akce k následující min, 0 vypnuto Akce následující po parkování Akce následující po Park akci Akce následující po zapnutí kamery Vymazání Vymazání všech zón Vymazání všech prepozic Vymazání všech nahraných cest Vymazání všech tůrek (obchůzek) Návrat k továrnímu nastavení Restart Změna hesla do OSD menu Původní heslo (tovární heslo ) Nové heslo Potvrzení nového hesla Používat / Nepoužívat heslo pro přístup do OSD Nastavení snímání obrazu Nastavit rychlost zoomu přibližování Zapnutí / vypnutí digitálního přibližení Zapnutí / vypnutí kompenzace protisvětla Zapnutí / vypnutí vyšší světelnou citlivost Použití IR filtru AUTO den barevný, noc černobílý IR citlivý OFF trvale barevný, ON trvale černobílý Synchronizace řádků obrazu při načtení signálu Zapnutí / vypnutí - zesílení tlumeného světla a zároveň potlačení přesvětlení Pokročilé obrazové nastavení Donastavit shutter rychlost závěrky Iris ostření Brigit jas Barvy obrazu - hloubka R červená B modrá Rozlišení 470 řádků a 540 řádků u modelu FCB-1010P

7 Funkční nastavení Jednotlivé prepozice Přejíždění mezi dvěma body Nahraná cesta až 180s Obchůzka po zvolených prepozicích Prepozice Pořadí prepozice Nájezd na pozici v obrazu, klávesa IRIS OPEN pro uložení Ukáže uloženou pozici Vymaže uloženou pozici Popis prepozice zobrazí při vyvolání prepozice, povolené znaky A-Z, 0-9, mezera Pojezd mezi 2 body Číslo pojezdu Rychlost pojezdu Najeďte v obrazu na levou hranici Najeďte v obrazu na pravou hranici Vymažte zadané hodnoty Ukaž nastavení pojezdu Popis pojezdu zobrazí při vyvolání Nahrávka cesty Číslo nahrávky cesty 1 4 Start nahrávky - až 180 vteřin, klávesa IRIS OPEN pro uložení Ukázat nahranou cestu Vymazat nahranou cestu Popis nahrané cesty - zobrazí při vyvolání Obchůzka Číslo obchůzky 1 4 (každá až 24 prepozic) Nastavit viz níže Ukázat nastavenou obchůzku Vymazat obchůzku

8 Nastavit obchůzku PO vybrat prepozici (nahoru / dolu) doleva uložit a pokračovat S nastavit rychlost přejetí k další prepozici TM nastavit dobu po kterou setrvá na této prepozici 00 60s Zóny Při ručním projíždění se můžou zobrazovat jména zón Číslo zóny 1 8 Najeďte v obrazu na levou hranici zóny Najeďte v obrazu na pravou hranici zóny Vymazat nastavení zóny Popis zóny zobrazí při přejezdu touto zónou Maskovaná (privátní) oblast Okna bytů a dveře bytů jsou privátní oblasti Číslo oblasti Nájezd na oblast v obraze, klávesa IRIS OPEN pro uložení Zobrazit oblast v obraze Vymazat nastavení oblasti Alarmy Pokračovat ve funkci která byla vyvolána před alarmem ANO / NE (OFF) Jak dlouho zůstat v Alarmové pozici (s) Kontakt NC (při události rozepne), NO (při události sepne) Nastavení alarmu Číslo události na vstupu 1 7 Jakou akci toto vyvolá / nevyvolá (NONE) Jaký výstup toto sepne

9 Vyvolání funkcí pomocí presetu č.: 92 SAVE LEFT LIMIT 93 SAVE RIGHT LIMIT 94 RESET 95 OSD MENU 98 TOUR 1 - TOUR 2 - TOUR 3 - TOUR 4 - PATERN 1 - PATERN 2 - PATERN 3 - PATERN 4 - SCAN 1 - SCAN 2 - SCAN 3 - SCAN 4 - SCAN 4 - IRIS OPEN Bezpečnostní upozornění - Používejte pouze originální napájecí zdroje správné polarity a napětí - Instalaci zařízení smí provádět pouze firma s příslušnou odbornou znalostí a způsobilostí - symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem - je-li zařízení pod napětím, nerozebírejte jej! V případě manipulace se zařízením pod napětím může dojít k úrazu elektrickým proudem! - před instalací zařízení si pozorně přečtete instrukce - opravu zařízení vždy přenechte odbornému servisu - prodejce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku - kovový kryt kamery je vodivě spojen se záporným pólem napájení a stíněním kamery - pozor při návrhu na zemní smyčky - tvorbě zemních smyček zabráníte instalací kamery na nevodivý povrch nebo podložku nebo použitím galvanického oddělovače - kryt kamery má krytí IP 66 pouze v případě, že jsou dodrženy montážní pokyny - kameru montujte na stabilní místo bez vibrací - nedotýkejte se CCD čipu rukou mohly by jste jej poškodit Záruka se nevztahuje na: - opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání - úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou - poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické ( úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina ) - poškození živelnou pohromou - závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací - poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace - poškození způsobené nedodržením instalačního návodu - poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno - zboží, které má porušenou záruční plombu

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi Řada IWH Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U

STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U STANDALONE DVR SÉRIE 1.5U DVR xx04le-l návod k obsluze Obsah Důležité bezpečnostní pokyny a varování 5 1. Vlastnosti a specifikace 6 1.1 Přehled 6 1.2 Vlastnosti 7 1.3 Vlastnosti 8 2. Přehled a ovládání

Více

CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka

CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu. Konfigurační příručka CVWC1325-LX Barevná kopulová kamera s čipem 1/3 CMOS s velmi širokou dynamikou, proměnným ohniskem a odolností vůči vandalismu Konfigurační příručka Building Technologies Fire Safety & Security Products

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

GSM ovládání na DIN lištu Zařízení ovládané SMS zprávami a prozvoněním s možností vlastního programového nastavení

GSM ovládání na DIN lištu Zařízení ovládané SMS zprávami a prozvoněním s možností vlastního programového nastavení GSM ovládání na DIN lištu Zařízení ovládané SMS zprávami a prozvoněním s možností vlastního programového nastavení Uživatelský manuál 1.Popis zařízení GSM SPÍNAČ DIN slouží k ovládání zařízení pomocí SMS

Více

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH SÍŤOVÁ KAMERA Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Síťová Kamera Uživatelská Příručka Autorská práva 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka je registrovaná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software,

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2

revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 revolutionary dispensing solutions Dávkovací systémy pro prádelny Bright Logic Revision 1.2 www.dozitplus.cz OBSAH Základní činnost...3 Bezpečnostní opatření...4 Programování: Z počítače (Notebooku).....13

Více

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Obsah 1 Instalace zařízení... 2 1.1 Instalace pevného disku... 2 1.2 Přední panel... 3 1.3 Zadní panel... 5 1.4

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek Poslední aktualizace 14.10.2013 Představení kamery 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 miniaturní 3G kamera pohlídá váš dům, byt, garáž či chalupu vyfotí

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více