Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky"

Transkript

1 Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty (odstraňování chyb a doplnění požadovaného komentáře pro vybrané věty, odeslání dat na správní úřad) Ovládací prvky : - pro uložení informace, potvrzení volte tlačítko Uložit - pro návrat bez uložení volte tlačítko Zpět - pro odebrání čísla části školy volte tlačítko Odebrat - pro návrat na titulní obrazovku použijte symbol domečku (v nabídce vlevo) - povinná položka symbol vykřičníku v modrém poli - povinná položka symbol vykřičníku v červeném poli nevyplnili jste povinnou položku - novinky provedené v aplikaci symbol lupy - odhlášení od aplikace symbol červeného vypínače (v pravém rohu) Pozor! Nepoužívejte tlačítka zpět (back) na liště prohlížeče. Pro pohyb po programu vždy použijte tlačítka v aplikaci. Při déletrvající nečinnosti (cca po 20 minutách), bude váš aktuální přístup do aplikace automaticky ukončen. Zvolte tlačítko Odhlásit se a přihlaste se znovu. 1

2 I. Přihlášení k přenosu dat Do aplikace Matrika se hlásíte na chráněný server na adrese https://profa.uiv.cz/matrika. Zde jako Jméno jako Heslo uveďte váš resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO), uveďte heslo, které Vám bylo zasláno pro první přihlášení II. Nastavení změna hesla Po prvním přihlášení je nutné si změnit heslo, které sloužilo jen k prvnímu přihlášení, a nové heslo si dobře zapamatovat. Změnu hesla proveďte volbou Nastavení vpravo v hlavní nabídce. Při změně hesla zadáváte Původní heslo a Nové heslo. Nové heslo se zadává dvakrát, v obou kolonkách musí být stejné. Minimální délka hesla je 5 znaků (systém při pokusu o kratší heslo oznámí chybu), maximální délka hesla je omezena na 15 znaků, rozlišují se velká/malá písmena. Nové heslo potvrďte volbou Uložit. 2

3 III. Nastavení částí školy V hlavní nabídce Vyberte IZO k práci. Po výběru IZO vyšší odborné školy se vám objeví kompletní hlavní nabídka s názvem a adresou školy. Volba Nastavení částí vám umožní evidenčně členit školu (myšleno druh školy VOŠ) na části, což využijete zejména tehdy, vznikla-li škola např. sloučením dříve samostatných škol, nacházejících se na několika samostatných adresách, případně používá-li škola pro své části různé evidenční programy apod. Pak se jednotlivé části (v rámci jednoho druhu školy) běžně očíslují od 01, 02, 03 a dále... Tato akce by měla být víceméně jednorázová, v průběhu zpracování byste nastavení částí školy neměli bezdůvodně měnit. Pokud se vaše výuka realizuje na jedné adrese a máte jeden evidenční systém, můžete ve vaší evidenci ponechat nastavení části školy u všech studijních skupin na 01. Opravu čísla části nebo vlastní rozdělení školy na časti udělejte volbou Opravit. 3

4 Při potřebě vytvořit novou část školy na stejné adrese (např. při používání různých evidenčních systémů) zadejte nové Číslo části, kterou chcete vytvořit, potvrďte Vytvořit jako novou část - rozdělení místa na více částí a uložte. Pro odebrání čísla části školy se kurzorem postavte na část školy, kterou chcete odebrat. Potvrďte, že chcete vybranou část školy Odebrat. 4

5 IV. Import dat XML souborů Při volbě Import XML (import souborů do aplikace) vybíráte procházením cestu k souboru o všech studentech a k anonymizovanému souboru o studentech se speciálními vzdělávacími potřebami, které jste vytvořili pomocí vašeho evidenčního programu. Pokud Škola nemá žádné studenty se spec. vzděl. potřebami, zaškrtne to v příslušném políčku. Pokud mají být v rámci daného rozhodného data sběru nahrazena již předaná data za příslušnou část školy, zaškrtněte políčko za textem Nahradit stávající data za r. dat. sběru, soubor, část (původní data budou přepsána novými). Vaši volbu potvrďte tlačítkem Odeslat. Jméno souboru musí obsahovat číslo části, za kterou soubor zasíláte. Příklad pojmenování souboru: V _01.xml pro soubor všech studentů VOŠ V _01a.xml pro soubor studentů VOŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Nebude-li základními kontrolami zjištěna chyba, objeví se hláška Soubor byl přenesen do pracovních tabulek, resp. Oba soubory byly přeneseny do pracovních tabulek. Při výskytu chyb je potřeba chyby opravit, případně doplnit chybějící údaje ve vašem evidenčním systému, vygenerovat znova přenosové soubory a importovat xml soubory do matriky. Pozor! Při opakovaném přenosu bude nutné znovu doplnit komentáře. Proto je vhodné doplňovat požadované komentáře až do čistých dat, před jejich odesláním do ostrých tabulek. 5

6 V. Sestavy K tisku sestav je využíván formát pdf, tisk vyžaduje nainstalovaný Adobe Acrobat Reader (který lze bezplatně stáhnout z uvedeného odkazu). Zjednodušené orientační náhledy na obrazovce jsou vytvářeny ve formátu html a zcela graficky neodpovídají výslednému formátovanému tvaru v pdf. K dispozici máte orientační náhledy a následný tisk sestavy odpovídající výkazu S a Přehledku předávaných dat. Pro tvorbu sestavy výkazu S nejdříve zvolíte IZO (sestava výkazu je agregovaná vždy z dat všech předaných částí školy). Pro Přehledku zvolíte IZO a číslo části a vytvoříte náhled. 6

7 Pro tisk sestav, klikněte na ikonu tiskárny v záhlaví sestavy (druhá ikona zleva) a řiďte se pokyny pro možnosti tisku. Na dotaz zda chcete stahovat nezabezpečené položky, odpovězte NE. Pro výběr tisku jednotlivých stránek zadejte stránky od - do a potvrďte tisk tlačítkem OK. V menu Adobe Acrobat Readeru zvolte ikonu tiskárny a tisk potvrďte OK. 7

8 VI. Práce s daty Po importu xml souborů máte možnost si předávaná data prohlédnout. V případě, že jsou kontrolami zjištěny podezřelé údaje, je nutné k těmto větám doplnit komentář. Z této nabídky provádíte i závěrečný úkon odeslání zpracovaných tabulek správnímu úřadu. Vyberte soubor, který budete zpracovávat, a filtr pro výběr vět, které chcete mít k dispozici. Na obrazovce se vám objeví řádky jednotlivých vět. Do stran se pohybujete pomocí vodorovného posuvníku dole, na další stránky se dostanete pomocí čísel jednotlivých stránek. Můžete si zvolit, podle které položky potřebujete mít věty setříděny (pomocí šipek v záhlaví pod názvem položky). 8

9 Ve volbě Práce s daty vybíráte z těchto možností: 1. Opravit komentář 2. Výběrová kritéria 3. Přesunout do ostrých tabulek 1. Opravit komentář Volba Opravit komentář umožňuje okomentovat podezřelý údaj nebo nesrovnalost, kterou odhalily kontroly během zpracování dat, případně opravit už existující komentář nebo ho vymazat (vymazání proběhne tak, že uložíte prázdný komentář dané věty). 2. Výběrová kritéria Vyberte soubor, který budete zpracovávat, a filtr pro výběr vět, které chcete mít k dispozici. 9

10 3. Přesunout do ostrých tabulek Vyberte soubor, který bude předán vašemu správnímu úřadu. Po zmáčknutí tlačítka Přesunout vám už nebude odeslaný datový soubor k dispozici (soubor zmizí z nabídky uživatele). Sestavy vám zůstávají stále k dispozici. V případě školou dodatečně odhalené chyby či nutnosti opětovného předání dat z jiného důvodu, musíte opakovat import dat a tvorbu sestav s opraveným nově importovaným souborem. Odesláním dat do ostrých tabulek má správní úřad k dispozici zpracované sestavy, po jejichž kontrole buď předaná data akceptuje a potvrdí jejich předání do ostrých tabulek centrální databáze, nebo sestavu neakceptuje a vrátí ji s výhradami škole, která po opravě provede nový import opravených dat. Kontaktní adresa: 10

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF 5.0 Server Edition UŽIVATELSKÝ MANUÁL Print2PDF Server Edition - Uživatelský manuál 2 z 39 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 INSTALACE... 4 Věci, které je dobré vědět před instalací...

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška y Název souboru: CP2-Modul_IDM-Registrace škol V6.doc Strana 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 Kde hledat další informace...

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Zákazník: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zhotovitel: TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 1, 619 00 Brno 1. Úvod... 5 1.2 1.3 1.4 Technické

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Základní evidence. Uživatelská příručka programu

Základní evidence. Uživatelská příručka programu Základní evidence Uživatelská příručka programu Undesk s.r.o. 2005 CastIS 2005 Evidence mobiliárních fondů str.2 Obsah : 1 Úvod...5 2 Instalace systému CastIS 2005...6 3 CastIS 2005 Základní evidence...7

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 13. 6. 2013) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1 ATECO spol. s r.o. 1 Popis programu Určení a funkce programu Vyhodnocovací program pro službu Podrobný elektronický účet WINPEU umožňuje jednoduchým způsobem vyhodnocovat a dále analyzovat data o telefonních

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Úvodní informace o webovém portálu kateder a útvarů Webový portál kateder a útvarů je určen k

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více