CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Cystická fibróza a její psychosociální dopad na rodinu s dítětem a možnosti sociální pomoci a podpory Téma práce: Cystická fibróza a její psychosociální dopad na rodinu s dítětem a možnosti sociální pomoci a podpory Kateřina Vláčilová Vedoucí práce: Mgr. Petra Chovancová Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě literatury a pramenů, uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne

3 a podporu. Ráda bych poděkovala vedoucí práce Mgr. Petře Chovancové za cenné připomínky

4 Obsah: Úvod Cystická fibróza Výskyt CF v České Republice Základní vady při onemocnění CF Plíce a dýchací systém Trávicí systém Potní žlázy Reprodukční systém Diagnóza CF Potní test Novorozenecký screening Genetický test Léčba Kvalita života nemocných CF Psychologická problematika nemocných CF Nemoc Subjektivní význam nemoci Nemocné dítě Subjektivní prožívání nemoci v dětském věku Postoj pacienta k nemoci Role pacienta Rodina nemocného Zpracování zátěže rodinou... 27

5 2.3.2 Sdělení diagnózy rodičům Postoje rodiny Sourozenci nemocného dítěte Sociální problematika CF Dítě s CF Hospitalizace Vzdělávání dětí s CF Mateřská škola Základní škola Střední škola Sport u dětí s CF Výživa dětí s CF Sociální pomoc a podpora Sociální práce s rodinou Sociální služby Sociální poradenství CF Klub Sociální dávky Státní sociální podpora Porodné Rodičovský příspěvek Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Pohřebné... 49

6 4.5 Dávky hmotné nouze Příspěvek na péči Dávky pro osoby se zdravotním postižením Závěr Seznam literatury... 55

7 Úvod Cystická fibróza (dále jen CF) je jednou z nejčastějších dědičných onemocnění, přibližný výskyt CF v České Republice je přibližně 1 na 3000 nově narozených dětí a to hlavně u dětí bílé rasy (asiaté nebo černoši nebývají touto nemocí téměř postiženi). I přes pokroky moderní medicíny v současné době je CF na celém světě nevyléčitelné onemocnění. Hlavním cílem nejmodernější léčby je zmenšení obtíží, které s sebou nemoc přináší a především zlepšení kvality života jedinců s CF. Dětem postiženým cystickou fibrózou se říká slané děti, jelikož jejich pot obsahuje 5 x více potu, nežli je tomu u zdravých dětí. (Vávrová, 2003, s. 7) Onemocnění je zapříčiněno poruchou přenosu solí na buněčné membráně, proto na povrchu dýchacích cest vzniká hustý hlen. Zdraví jedinci mají buňky zažívacího i dýchacího traktu pokryty tekutým a řídkým hlenem, jedinci s CF tyto cesty mají pokryté hustým vazkým hlenem (10x hustším), který negativně ovlivňuje funkce orgánů. Např. důsledkem CF může být situace, kdy se z plic řádně a rychle neodstraní bakterie a částice, které zůstanou polapeny hustým hlenem, tato skutečnost může vést až k infekcím a dalším závažným zdravotním problémům. CF je dědičná nemoc, je způsobena mutací v jednom genu. Každý 26. jedinec v České Republice je nositelem její mutace. (Vávrová, 2003, s. 13) S problematikou onemocnění CF jsem se poprvé setkala v rámci přednášky ze zdravotních nauk na CARITAS Vyšší odborné škole sociální Olomouc. Pomocí absolventské práce jsem si chtěla rozšířit znalosti ohledně tohoto onemocnění a zmapovat, jaké psychické a sociální dopady přináší nemoc do života rodiny s dítětem s CF a jaké se jim může dostat sociální pomoci a podpory. Prostřednictvím této práce bych ráda upozornila čtenáře na problematiku onemocnění CF a její psychosociální aspekty. Cílem mé práce je popsat CF a zjistit, jaké dopady způsobuje onemocnění CF dítěti a jeho rodině, a to jak v rovině somatické, psychické, tak i sociální. Dále popisuji možnosti následné sociální pomoci a podpory v podobě sociálních dávek. Jako metodu práce jsem si zvolila analýzu dostupné odborné literatury, a to v oblasti medicínské, 7

8 psychologické a legislativní. Svoji práci jsem strukturovala do čtyř částí. Abychom lépe pochopily, jaké CF s sebou přináší psychosociální dopady na jednice a jeho rodinu, věnuji se v první části své práce somatické stránce nemoci. Zabývám se charakteristikou onemocnění a jejím výskytem v České Republice. Dále se věnuji popisu jejímu přenosu a výskytu, výčtem orgánů, které CF nejvíce postihuje, způsobům diagnostiky CF a možnostem léčby. Poznatky pro tuto část kapitoly jsem čerpala z publikací od V. Vávrové. CF jedince a jeho rodinu ovlivňuje i v rovině psychické. V rámci druhé kapitoly jsem se zaměřila na to, jaké mají chronické nemoci obecně dopad na psychiku postiženého jedince, a jak CF ovlivňuje dítě s postupem věku. V této části také zmiňuji, jakou psychickou zátěž představuje CF pro rodiče postiženého dítěte. Hlavním zdrojem pro tuto kapitolu se mi stala kniha Psychopatologie pro pomáhající profese od M. Vágnerové. Nemoc zasahuje i do sociální stránky života nemocného a jeho rodiny. Nemocí je napadena sociální identita dítěte. Proto se ve třetí části mé práce věnuji popisu, jak probíhá školní docházka nemocného s CF, jaké má omezení ve škole, sportu nebo jídelníčku. V rámci čtvrté části mé práce se věnuji možnostem sociální podpory a pomoci rodinám, které pečují o nemocného člena. Nemoc člena rodiny přináší mnoho problémů, hlavně finančních a časových. V této části charakterizuji sociální poradenství a sociální služby, které by rodiny s nemocných dítětem moji využít. Dále této kapitole ve zkratce vymezuji dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi, na které má nárok jakákoliv rodina s dítětem, která nemá dostatečné příjmy. Podrobněji se věnuji dávkám a výhodám, na které má rodina nárok v kontextu onemocnění dítěte, jedná se hlavně o příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. V kapitole také popisuji jediné občanské sdružení v České republice, které poskytuje sociální, psychickou i materiální podporu rodinám s nemocnými dětmi. 8

9 1 Cystická fibróza Bádání v historii poukazuje, že příznaky charakteristické pro CF, byly popisovány již ve středověku. Na tomto objevu má velkou zásluhu Dr. Bush z Roctocku, který se mnoho let věnoval studiu CF. Svoje tvrzení opírá o důkazy obsažené hlavně v lidových pověrách a popěvcích, ve kterých se lidé zmiňovali o začarovaných dětech, jejichž pot měl slanou chuť a brzy umírali. Poprvé případ mladé začarované ženy popsal roku 1595 Pieter Pauw, tento případ s sebou přinesl první patologicko-anatomickou zprávu o průběhu CF vůbec. (Vávrová a kol., 2005, s. 17) Ve 40. letech byla CF objevena u žijícího jedince, u dítěte se projevovaly příznaky respiračního onemocnění, které jsou charakteristické pro pacienty s CF. (Vávrová a kol., 2005, s. 17) První podrobnější zmínky o CF se objevily v literatuře až po skončení 2. světové války. V USA bylo zjištěno při letních obdobích tepla, že u dětí, které byli postižené CF, se často projevoval šok z horka, což dalo podklad pro chemické šetření jejich potu. Tento výzkum potvrdil, že jejich pot obsahuje 5x více solí než pot zdravých dětí. V té době S. Faber poukazoval na to, že CF je spojena s tvorbou hlenu, dále vyvrátil tvrzení, že hlavním napadeným orgánem při tomto onemocnění je slinivka. 80. a 90. léta s sebou přinesla značný pokrok, kdy bádání v roce 1989 v této problematice přineslo velký objev. Skupina vědců odhalila gen CF, tímto objevem se přiblížili k celkovému poznání nemoci a následnému úspěšnému léčení genovou terapií. (Vávrová a kol., 2003, s. 13) Název cystická fibróza je odvozený z dřívějšího názvu, kterým byl cystická fibróza pankreatu. Později bylo zjištěno, že CF nepřináší na slinivce takové patologické změny, jak tomu je u jiných orgánů, např. u plic. V dnešní době se můžeme setkat i s názvem mukoviscidóza, tento název vyjadřuje charakteristickou vazkost hlenu. CF je chronická a genetická nemoc, může být vrozená nebo se může projevit během života. Ve většině případů se odhalí v prvním roce života. (Vávrová, Bartošová, 2009, s. 9) Cystická fibróza je život zkracující porucha, která ovlivňuje způsob, jakým se sůl a voda stěhuje z buňky ven nebo dovnitř. Nejdůležitější efekt tohoto problému se nachází v plicích a trávícím systému, zejména u slinivky břišní. Plicní onemocnění může vést k postupnému ucpání, infekci a poškození plic a může dokonce způsobit i 9

10 smrt jedince. Blokády hlenu ve slinivce způsobují špatné trávení a vstřebávání potravy, což vede ke špatnému růstu a výživě. Nemoc ovlivňuje i potní žlázy, které produkují slanější pot, než je obvyklé. Další komplikaci může CF způsobit v reprodukčních orgánech, a to jak u mužů, tak i u žen. (Orenstein, 2004, s. 11) Až roku 1989 vědci poprvé identifikovali gen, který zapříčiňuje vznik onemocnění CF. Vědci tento gen nazvali CTFR (transmembránový regulátor vodivosti). Gen pomáhá regulovat hladinu tekutin a soli v buňkách a kontroluje množství, které se dostává přes buněčnou membránu. (Orenstein, 2004, s. 5) To, že CF je genetická nemoc, znamená, že se projeví v biologickém procesu, při kterém dědíme behaviorální a fyzické charakteristiky od našich rodičů, prarodičů a dalších předků. (Rosaler, 2007, s. 6) Nemoc je přítomna v těle postiženého od narození, ačkoliv její příznaky se nemusí ukázat celé týdny, měsíce ba i roky po narození. I když je CF dědičná, rodiče onemocněných dětí touto nemocí netrpí. Všichni máme dva CF geny, jež určují, zdali onemocníme CF. ( Orenstein, 2004, s. 12) Geny jsou molekulárními jednotkami, které nesou řadu informací, které dědíme po našich rodičích, popř. po dalších předcích. Geny představují jakýsi plán, který určuje, jak se naše tělo bude vyvíjet. Geny se skládají z kyseliny deoxyribonukleové známější pod pojmem DNA. DNA tvoří dvojitě spletitou molekulu, která se podobá točivému schodišti. Na DNA jsou uloženy chemické látky neboli genetické kódy. Každý prvek DNA obsahuje tisíc genů. Každý člověk v sobě má dvě kopie genů, ten, který zdědil od matky a druhý, který zdědil od otce. (Rosaler, 2007, s. 7) Při buněčné reprodukci se molekula DNA rozdělí do samostatných oblastí, následně se každá buňka doplní každou polovinu z původní molekuly DNA, tak se vytvoří dvě identické kopie původních molekul. Pomocí tohoto kopírovacího procesu se genetické informace předávají z generace na generaci. Obvykle jsou kopie přesnými duplikáty, nicméně není tomu tak ve všech případech, může se objevit i kopie, která není zcela dokonalá. Gen, který má v sobě chybu, nazýváme mutovaný gen. Mutovaný gen je trochu odlišný od originálu, nefunguje jako originál a někdy se stává, že mutovaný gen nefunguje vůbec. CF je výsledkem takovéto genetické mutace. (Rosaler, 2007, s. 7) 10

11 Dědičné nemoci se obecně obtížně léčí, jelikož jejich zárodky existují v těle člověka od okamžiku početí. Složitá je i identifikace nemoci, což by se mělo zlepšit s pokrokem moderní medicíny. (Rosaler, 2007, s. 6) 1.1 Výskyt CF v České Republice Již po skončení 2. světové války byly do české literatury zařazeny kauzuistiky pacientů trpících CF, o tento pokrok se zasloužil doktor Švejcar společně s doktorkou Benešovou a doktorem Houšťkem. (Vávrová a kol., 2005, s. 18) Na dětské klinice v Praze diagnostikovali v roce 1946 první případ dítěte onemocněného CF. Tehdy se do České republiky dostávaly nové poznatky o příznacích, průběhu a léčení CF značně později, nežli tomu bylo v západních zemích. Do roku 1960 bylo na dětské klinice v Praze diagnostikováno 30 nemocných dětí. (Kiebelová, 2007, s. 1) Všechny tyto děti však brzy umíraly, nedožívaly se ani jednoho roku. V té době se prováděly testy na odhalení této zákeřné nemoci v organismu pouze u kojenců. (Vávrová a kol., 2005, str. 18) Česká republika na počátku 90. let, i přes značné inovace v této problematice, zaznamenávala v léčbě menší úspěchy, než tomu bylo ve vyspělých zemích. Situace se zlepšila až po roce 1989, kdy byla zakládána specializovaná pracoviště, která se podrobně věnovala léčbě CF. Díky těmto centrům se zlepšila dostupnost léků, byla vyvinuta nová antibiotika a nemocní měli k dispozici i podpůrné výživové prostředky. (Vávrová a kol., 2005, s. 18) Mezinárodní spolupráce přispěla k zavedení inovačních metod jak v samotném léčení, tak i v následné fyzioterapeutické léčbě. (Vávrová a kol., 2005, s. 18) Zkušenosti dnešních lékařů se opírají o schéma 494 nemocných, u kterých byla na 2. dětské klinice v Praze diagnostikována CF v letech Třetině dnešních pacientů je více než 18 let, podle nejnovějších výzkumů by se měli tito pacienti dožít dospělosti. (Vávrová a kol., 2005, s. 17) CF je jedno z autozomálních recesivních onemocnění v Evropě, které se vyskytuje ve větší míře. Výskyt jednoho nemocného dítěte připadá na

12 novorozenců. Incidence v České republice je stanovena tak, že z 2736 novorozenců bude jeden postižený, tzn. každý 26. jedinec je přenašečem a v každém 676. manželství se mohou sejít dva přenašeči, kteří mají 25% pravděpodobnost narození dítěte s CF. Dále z tohoto výskytu vyplývá, že se v ČR každý rok narodí asi 33 dětí s CF. (Vávrová, 2003, s. 17) 1.2 Základní vady při onemocnění CF Do nedávné doby nebylo jasné, co způsobuje problémy, které mají lidé s CF. Jeden fakt však vše vysvětluje a to je tvorba silného a lepkavého hlenu, který vylučují orgány postižené CF. Hustý hlen může blokovat průdušky, které vedou do plic, nebo může ucpat cesty, které vedou ze slinivky nebo jater do střev, a někdy může blokovat i střeva. Jednou z největších abnormalit u jedinců s CF je jejich slaný pot, který je slanější, nežli je běžné. Na základě testu slanosti potu se CF diagnostikuje, lékaři je test považován jako nejvhodnější metoda pro odhalení CF. (Orenstein, 2004, s. 5) Plíce a dýchací systém CF může narušit dýchací cesty tím, že je ucpe hlenem. Celý dýchací systém lemují epitelové buňky, mezi kterými jsou rozptýleny slizniční žlázy. Tyto žlázy vylučují tenkou vrstvu hlenu, který v dýchacích membránách udržuje vlhké prostředí, což usnadňuje pohyb plynů. Hlen také pomáhá odstranit částice a bakterie. (Hopkin, 1998, s. 45) Defekt v kanálu CFTR způsobuje, že hlen v plicích je silnější než obvykle, neproudí tak rychle, jak by měl, a blokuje menší dýchací cesty. Tím se zmenšuje celková kapacita plic. Zesílený hlen, který se hromadí v plících lidí s CF, podporuje hrudní infekce tím, že snižuje respiračnímu systému schopnost čištění se od částeček nebo mikrobů. (Hopkin, 1998, s. 46) Postižení dýchacího ústrojí se projevuje suchým, dráždivým kašlem nebo vykašláváním hlenu nebo hlenohnisu. Zhoršení kašle je ukazatelem pro infekci, která se usídlila v plicích a zvyšuje tvorbu hlenu. Dalším projevem procesů v dýchacích cestách 12

13 dětí s CF je změna tvaru hrudníku, kdy hrudník nabývá soudkovitého tvaru a záda se nápadně zakulacují. Projevy CF na dýchacích cestách zapříčiňují nedostatečné okysličování krve. S tím souvisí i další příznak, a to paličkovité prsty. (Vávrová V., Bartošová J. a kol., s. 35) Trávicí systém U lidí s CF se v zažívacím traktu tvoří hustý hlen, který může blokovat cesty ve slinivce břišní, což brání v proudění enzymů. V důsledku toho, že se pankreatické enzymy nedostanou do tenkého střeva, bílkoviny a tuky jsou tělem identifikovány jako odpad, což zapříčiňuje, že v krvi chybí bílkovina albumin, jejíž úlohou je udržovat vodu v cévním řečišti. Z nedostatku albuminu vznikají otoky, které jsou jedním z prvních příznaků onemocnění CF. (Vávrová, Bartošová, 2009, s. 49) Trávící problémy vedou k podvýživě, i když jedinec zkonzumuje dostatečné množství potravin. (Hopkin, 1998, s. 51) Častou komplikací CF je gastroezofageální reflux (GER), což je stav vyvolaný nedostatečným sevřením svěrače mezi žaludkem a jícnem. To způsobuje, že se žaludeční obsah se vrací do jícnu. GER se může u nemocných projevit pálením žáhy, říháním, zvracením nebo třeba pocitem sytosti, bolestmi břicha nebo odmítáním stravy. (Vávrová, Bartošová a kol., 2009, s. 49) Malé procento dospívajících a dospělých jedinců s CF má také cukrovku. Kromě enzymů slinivka břišní také produkuje buňky, které vylučují inzulin do krve v našem těle. Lidé s CF se také mohou potkat s dysfunkcí jater, pokud jsou kanály jater ucpané hlenem. Tento stav může vést až k cirhóze. (Hopkin, 1998, s. 51) Potní žlázy Pomocí potních žláz tělo reguluje tělesnou teplotu a vylučuje odpadní látky z těla. Jedná se o nadbytečné soli nebo malé množství močoviny. Pot obsahuje zředěný roztok chemických látek, především sodíku a chloridu s menším množstvím vápníku a draslíku. Pot lidí s CF může obsahovat až 5 krát více normálního množství chloridu sodného, proto jejich pot má nadměrně slanou chuť. Ačkoliv se potní kanálky u lidí 13

14 s CF zdají být fyzicky normální, je narušena jejich absorpce chloridu sodného. (Hopkin, 1998, s. 54) Vylučování potu s přebytkem soli není životu nebezpečné. Lidé s CF se ale mohou v letním období dehydratovat rychleji, než je tomu u zdravých jedinců. Při nadměrném pocení může být dítě s CF ohroženo velkými ztrátami solí a následným šokem. Proto se doporučuje dětem přisolovat potravu a celkově minimalizovat situace, kdy je dítě vystaveno nadměrnému pocení. Nemocným se zásadně nedovoluje pobyt v sauně nebo v horkém provozu. (Vávrová, Bartošová a kol., 2009, s. 67) Reprodukční systém Obtíže reprodukčních orgánů vyplývají z obstrukce důležitých cest a průchodů, což je způsobeno zesílenou sekrecí hlenu. CF způsobuje neplodnost častěji u mužů než u žen. Asi 98% mužů s CF jsou neplodní. Tito muži jsou schopni stále vyrábět spermie, ale ty se nedostanou do ejakulátu. Muži s CF většinou absolvují normální pohlavní růst a vývoj. Často jejich dospívání může začít později, než je tomu u zdravých jedinců. Jejich sexuální pud je zachován a jsou schopni pohlavního styku, ale přesto se většina z nich nikdy nestane biologickými otci svého potomka. Lékař by měl provést test, který určí, kolik spermií má muž ve svém spermatu, z čehož vyplyne, zdali je muž plodný nebo neplodný. (Hopkin, 1998, s. 53) V reprodukčním orgánu ženy se může objevit zahuštěný hlen, který obklopuje děložní čípek a blokuje spermiím průchod do pochvy. Ženy s CF podstupují normální pohlavní růst a vývoj, ale jejich dospívání může začít později, než je obvyklé. Ženy postižené CF mohou vést normální sexuální život, dokonce mohou i otěhotnět. Během těhotenství může u žen dojít k poruše dýchacích cest, může být narušen i krevní oběh a dostatečný přísun živin. Fyziologické změny během těhotenství u žen s CF vedou k velkému zatížení organismu, které může ovlivnit i plod. Těhotné ženy během těhotenství spotřebují více kyslíku a zvýší se počet dechů. Proto u žen s CF může během těhotenství dojít ke zhoršení funkce plic, což zapříčiňuje nedostatečné okysličování krve. Doporučovaný váhový přírůstek během těhotenství činí 8 10 kg. Jelikož ženy s CF mají problémy s podvýživou, musí těhotenství naplánovat na dobu, 14

15 kdy je jejich stav po výživové stránce nejlepší. Před otěhotněním by ženy s CF měly zvážit všechna rizika, než se rozhodnou mít děti. Ženy s CF jsou ohroženy vyšším procentem předčasných porodů a potratů. (Vávrová, Bartošová, 2009, s. 71) 1.3 Diagnóza CF Stanovení diagnózy může probíhat různými způsoby. Toto období je zátěžové pro rodiče nově diagnostikovaného dítěte. Většina dětí nemá zřejmé příznaky CF, a přesto se u nich nemoc může vyskytnout. Na druhou stranu může diagnóza přinést rodičům úlevu, po dlouhém hledání příčin problémů, které se u dětí vyskytly. Diagnostika ve většině případů proběhne na základě projevení příznaků nemoci v různém věku. Ke stanovení diagnózy většina lékařů vyžaduje pozitivní potní test a k tomu přítomnost jednoho ze symptomů, jako jsou projevy plicních příznaků nebo gastrointestinálních symptomů. V neposlední řadě lékaři věnují pozornost tomu, zdali se nemoc objevila v rodinné historii nemocného již dříve. Lékaři také využívají při diagnóze genetické testy a novorozenecký screening. ( Oreisten, 2004, s. 15) Potní test Potní test se pro stanovení diagnózy CF využívá přes 40 let. K vyšetření potního testu přicházejí děti, které mají opakované respirační infekty. (Vávrová, 2005, s. 86) Lékaři potní test považují za základní metodu při rozpoznání CF. Tento test není bolestivý, je relativně levný a poskytuje definitivní odpověď během několika hodin. Pot se pro test získává na paži nebo na noze a pak je analyzován obsah soli v něm. Pokud jednou test ukáže, že jedinec není nemocný, je tento výsledek platný. Výsledky testů se nemění s přibývajícím věkem nemocného. Hodnoty testu se nemění, ani když se provádí na dítěti, které je dočasně nemocné. Vzácnou výjimkou jsou děti, které trpí podvýživou z psychické deprivace a dospívající děti, u kterých byla diagnostikována anorexie. Tyto děti mohou mít pozitivní test, který se později může projevit jako negativní. (Orenstein, 2004, s. 16) 15

16 1.3.2 Novorozenecký screening Další efektivní metodou, jak včas diagnostikovat CF, je novorozenecký screening. Test novorozeneckého screeningu se nazývá IRT (dle imunoreaktivních trypsogenů). Test se provádí tak, že se novorozeněti během prvního dne života odebere kapka krve z jeho paty. Téměř každé dítě s vysokou úrovní IRT má CF. Různé screeningové programy poskytují výsledky během týdne nebo dvou. Pokud se na testu objeví zvýšená hladina IRT, lékař pozve dítě znovu k screeningu. Zopakování testu je velice důležité, jelikož mnoho novorozeňat má hladinu IRT zvýšenou. V době, kdy se test u dítěte opakuje, bude hladina u většiny dětí bez CF v normálu, zatímco většina dětí s CF budou mít i nadále vysokou úroveň IRT. U dětí, které mají i při druhém zopakování screeningu vysokou hladinu IRT, bude proveden potní test. Toto období je zátěžové pro rodiny dětí, kdy si mezi testy dělají starosti o svoje dítě, zdali netrpí CF. (Orenstein, 2004, s. 17) Novorozenecký screening pomáhá odstraňovat stres z pozdní diagnózy. Další klad novorozeneckého screeningu je fakt, že lze rodičům poskytnou genetickou informaci dříve, než se budou pokoušet o další otěhotnění. Tato metoda se doporučuje provádět v zemích, kde je známo 96% mutací genu CTFR. Centra, která screening provádějí, by měla mít návaznost na genetické poradenství a na CF centra, kde lékaři zahájí adekvátní léčbu nemocných. (Vávrová, 2005, s. 86) Genetický test V naší populaci je asi každý 26. jedinec nosičem mutace genu CTFR. Genetické testy mohou být provedeny na plodu v prenatálním období, kdy cílem genetického vyšetření je vyloučit co nejspolehlivěji riziko narození dítěte s onemocněním CF a zároveň stanovit pravděpodobnost narození zdravého jedince. Pokud je u plodu diagnostikována CF, může lékař navrhnout potrat do 24. týdne těhotenství. (Vávrová, 2005, s. 90) My všichni máme dva CF geny, jeden, který jsme zdědili po matce a druhý po otcovi. Oba tyto geny musí být abnormální, aby se u jedince projevila CF. Pokud je 16

17 jenom jeden gen abnormální, jedinec se stává nositelem tohoto genu a CF se může projevit u jeho potomků. CF gen je velice rozsáhlý, mohou v něm nastat změny, které způsobují problém. Vědci objevili více než 1000 rozdílností, kdy gen může být abnormální. Některé z těchto mutací jsou společné a nacházejí se v různých kombinacích u většiny pacientů, avšak vyskytují se i mutace, které jsou abnormální. (Orestein, 2004, s. 12) 1.4 Léčba Léčba cystické fibrózy není jednoduchá, jelikož každý člověk je jiný. Lékaři by měli navrhnout léčebný plán, který je každému stanovený na míru, dle jeho symptomů, věku jedince a celkového zdravotního stavu. Léčba by měla uspokojit individuální potřeby pacientů. Lékaři by také měli zohlednit závažnost onemocnění a brát v potaz ohrožení ostatních orgánů. (Monroe, 2002, s. 29) Dospělí jedinci s CF se do značné míry musí naučit, jak nakládat s léčbou. Mnoho lidí s CF se rozhodne navštívit CF kliniky. V CF klinikách pracují odborníci, jako jsou pediatři, dietologové, odborníci na potíže dýchacích cest, psychologové a v neposlední řadě i sociální pracovníci. Na specializovaných klinikách se pacientům dostává nejmodernější péče. (Hopkin, 1998, s. 55) Před zahájením léčby doktoři provádějí fyzické testy. Měří výšku a váhu nemocného a obvykle i kapacitu a funkčnost plic. Pokud osoba projeví známky infekce, lékaři odeberou vzorek a na jeho základě rozpoznají, jaký typ bakterie může být přítomný v plicích. Současná léčba je zaměřena na to, aby lidem s CF zmírnila jejich příznaky, což přispívá k tomu, že osoby s CF mohou vést relativně normální život. Mohou se těšit ze školy, z práce, mohou trávit čas s rodinou a přáteli. Obecně se při léčbě CF řeší problémy s dýcháním a trávením. Nemocný by si měl ke každému jídlu brát enzymové doplňky, které napomohou ke správnému trávení potravy. Denní rehabilitace a cvičení zlepší nemocným kardiovaskulární kondici. Při infekci plic lékaři nemocnému doporučí antibiotika. Pokud cvičení ani antibiotika stav plic nemocného nezlepší, může dojít až k jejich transplantaci. (Hopkin, 1998, s. 56) 17

18 Nemocné dítě musí denně inhalovat. Inhalace je dobrá k ředění hustého hlenu, který se tvoří v plicích. Většinou se doporučuje inhalaci provádět 3x denně. Odsávání hlenu z dýchacích cest je nejtěžší procedura, která se zprvu neobejde bez pláče. Dítě většinou negativně reaguje na hadičku, která vede do nosohltanu. Je příhodné dítě s CF naučit co nejdříve smrkat, což je přirozený způsob, jak odstranit sekret z nosu. V neposlední řadě je také důležitá péče o inhalátor, kdy se po použití musí rozebrat, vyčistit, vysušit a opět sestavit péči o inhalátor se některé děti naučí už v předškolním věku. Po inhalaci následuje dechová rehabilitace, při které dítě odkašle zředěný hlen. Dechové cvičení představují různé cviky a polohy, které se mění během vývoje dítěte. Dětem nemocným CF se doporučuje sportovat a celkově se dost pohybovat, což tvoří přirozený způsob rehabilitace. Dítě v rámci léčby musí brát všechny předepsané vitamíny a léky, které napomáhají k trávení potravy. Podávání trávicích enzymů je denně pravidelný úkon, jeho zažití je celkem snadné. Při podávání léků se osvědčuje barevně vytvořený přehledný rozpis, umístěný na viditelném místě. Rodiče také ocení dávkovače na léky, které jsou dostupné ve všech lékárnách. Dítě také musí jezdit na pravidelné kontroly ke svému ošetřujícímu lékaři (jednou za 3 měsíce). Někdy, většinou v případech, kdy jsou plíce napadeny bakteriemi, je zapotřebí hospitalizace, která trvá obvykle 14 dní. Léčba CF se mění s postupem věku dítěte. (dostupné z: 1.5 Kvalita života nemocných CF Onemocnění s sebou přináší řadu symptomů, které jsou nepříjemné a pro jedince omezující. Lidé prožívají zdravotní potíže rozdílně, proto je kvalita života vyjádřena mírou subjektivní spokojenosti. Je důležité uvědomit si, do jaké míry jedinci nemoc ztěžuje život a ve kterých oblastech ho limituje. Významným aspektem je míra soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhého člověka. Nespecifickými projevy mnoha různých onemocnění jsou míra generalizovaného omezení možností, zvýšená unavitelnost a vyčerpání. Jejich důsledkem je jisté omezení nebo ztráta možnosti pracovat nebo se věnovat svým oblíbeným činnostem, které přinášely jedinci smysl všedního dne. S tím souvisí i udržování sociálních kontaktů. Dále se posuzuje míra schopnosti sociálního kontaktu, týkající se zachování komunikačních schopností 18

19 a kompetencí, díky kterým se udržují vztahy s druhými lidmi. Kvalita života nemocného jedince se odvíjí i od úrovně zachovaného celkového pocitu pohody, který závisí na psychickém a tělesném stavu nemocného. (Vágnerová, 2008, s. 89) Výzkum ohledně kvality života nemocných s CF se uskutečnil v České Republice v 80. letech, výsledky korespondují s podobným sledováním ve světě. Výzkum byl zaměřen na tři základní skupiny údajů: emoční reakce dítěte, zdravotní potíže a socializace. Starší pacienti si uvědomují zhoršování svého zdravotního stavu s věkem, jejich přístup k inhalacím však není vždy zodpovědný. Mladší i starší pacienti mají podobnou toleranci k fyzické zátěži, u obou skupin bylo pozorováno, že se vzrůstajícími obtížemi roste i nedůvěra v léky. U starších pacientů nebyl sledován enormní nárůst úzkosti a emoční lability a zároveň si neuvědomují závažnost svého onemocnění. Mladší pacienti mají zodpovědnější přístup k léčbě. Mladší ani starší děti nemají výrazně zhoršenou sociální adaptibilitu a komunikaci s okolím. (Vávrová, 2005, s. 469) 19

20 2 Psychologická problematika nemocných CF CF představuje významnou psychosociální zátěž, a to jak z hlediska nemocného, tak i celé rodiny. Chronická nemoc je závažné onemocnění, které působí na psychiku postiženého jedince. Somatická choroba má i svůj sociální význam, který je vyjádřený rolí a postavením nemocného. Nemoc lze chápat jako narušení určitých funkcí orgánů, což negativně ovlivňuje kvalitu života nemocného. Chronické nemoci nejdou zcela vyléčit, proto by měl nemocný jedinec onemocnění přijmout jako součást své identity, musí se s ním naučit žít. (Vágnerová, 2008, s. 95) Onemocnění představuje pro samotné dítě i jeho rodinu závažný stres. Nemoc s sebou přináší bolest, různé léčebné procedury a strach z nich, strach z nových lidí kolem sebe, omezení v pohybu, strach ze separace během hospitalizace, izolaci od vrstevníků, odlišný denní režim. Nemoc dítěte může změnit chování rodičů při strachu o dítě, někdy mohou rodiče postihnout pocity ohrožení vlastního života v oblasti manželství nebo zaměstnání, a to vše s různou závažností dle věku dítěte a druhu jeho onemocnění. (Říčan, Krejčířová, 2006, s. 66) 2.1 Nemoc Pojem nemoc prošel dlouhým vývojem, který odrážel nové vědecké poznatky z oblasti biologie. V posledních desetiletích se přístup k nemoci omezil pouze na přístup biologický. Je důležité, abychom neopomenuli respektování sociálních a psychologických dimenzí. Při vymezení pojmu nemoc je vhodné vycházet z celistvosti organismu a prostředí. Tento přístup nám umožní chápat nemoc v rovině životních procesů člověka, které se dějí v systému člověk a prostředí, a nemoc je právě poruchou tohoto systému. Vlastnosti organismu omezují možnosti člověka vyrovnat se s určitými nároky prostředí v průběhu života. (Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007, s. 17) Dle Vágnerové (2008, s ) se nemoc u jedince může změnit v aktuální prožívání a reagování. Špatný psychický stav může zapříčinit zhoršení fyzického stavu 20

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Metodické doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci

Metodické doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci Metodické doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci 1. VYHODNOCENÍ PŘÍPADU DÍTĚTE V OBTÍŽNÉ RODINNÉ SITUACI Případ dítěte v obtížné rodinné situaci by měl být důkladně,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více