PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ"

Transkript

1 INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky, otázky s volnou odpovědí, případové studie. Všechny otázky jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti. Správným zodpovězením všech částí zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky: psací potřeby. Časový limit stanovený pro vypracování zkoušky: 3 hodiny. Institut Svazu účetních, a.s., 2008

2 Otázky č (celkem 100 bodů) 1. V jakých časových intervalech se střídají jednotlivé členské země v předsednictví Rady ES? Zakroužkujte správnou odpověď: a) 6 měsíců b) 12 měsíců c) 18 měsíců d) 24 měsíců 2. Pan Novák poškodil při sousedské hádce osobní automobil pana Macha. Škoda na automobilu přesáhla částku 5.000,- Kč. Pan Novák podal na policii proti svému sousedovi oznámení o podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci. Policie však věc odložila, neboť dle jejího názoru pan Novák neměl v úmyslu automobil poškodit a škoda nastala při vzájemné potyčce pouze náhodně. Odpovězte na následující otázky: Jaký je řádný opravný prostředek proti usnesení policie o odložení věci? V jaké lhůtě musí být tento opravný prostředek podán a od kdy tato lhůta běží? Který nadřízený orgán bude rozhodovat o důvodnosti tohoto opravného prostředku? Jak se označuje postavení pana Nováka jakožto účastníka trestního řízení? 3. Uveďte, jaké tři druhy příslušnosti soudu rozeznáváme v občanském soudním řízení a stručně je charakterizujte: Institut Svazu účetních, a.s.,

3 4. Uveďte, jaké dva základní druhy daňových subjektů rozeznáváme a každý z daňových subjektů stručně charakterizujte: 5. Uveďte alespoň 3 způsoby výkonu soudního rozhodnutí v občanském soudním řízení: 6. Odpovězte na následující otázky: Jaký je opravný prostředek proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy? Kdo o tomto opravném prostředku rozhoduje? 7. Odpovězte na následující otázky: Jaké jsou tři podstatné obsahové náležitosti pracovní smlouvy kromě označení smluvních stran. K jakému okamžiku vniká pracovní poměr? Institut Svazu účetních, a.s.,

4 8. Jaký je nejvyšší přípustný rozsah práce v kalendářním roce, na který lze uzavřít dohodu o provedení práce? Zakroužkujte správnou odpověď: a) 100 hodin b) 150 hodin c) 200 hodin d) 250 hodin 9. Uveďte, kdy nejpozději může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat zkušební lhůtu a jaká je její nejvyšší přípustná délka: 10. Do jaké výše odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu způsobenou z nedbalosti? Zakroužkujte správnou odpověď: a) Do výše čtyř násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. b) Do výše čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. c) Do výše pěti násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. d) Do výše pěti a půl násobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. 11. Uveďte, v jakých případech je zaměstnanec oprávněn rozvázat pracovní poměr se zaměstnavatelem okamžitým zrušením a v jaké lhůtě tak může nejpozději učinit: (6 bodů) 12. V jaké lhůtě může zaměstnanec i zaměstnavatel podat u soudu žalobu o neplatnost rozvázání pracovního poměru? Zakroužkujte správnou odpověď: a) Do 1 měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr rozvázáním zaniknout. b) Do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr rozvázáním zaniknout. c) Do 6 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr rozvázáním zaniknout. d) Do 1 roku ode dne, kdy měl pracovní poměr rozvázáním zaniknout. Institut Svazu účetních, a.s.,

5 13. V jakém případě musí být v dohodě o rozvázání pracovního poměru uveden její důvod? Zakroužkujte správnou odpověď: a) Pokud to požaduje zaměstnanec. b) Pokud to požaduje zaměstnavatel. c) Pokud k rozvázání dochází dohodou z organizačních důvodů. c) Vždy. 14. Pod pojmem subjekty právních vtahů rozumíme (doplňte tři základní skupiny): 15. Pod pojem příslušenství pohledávky nelze zařadit. Zakroužkujte správnou odpověď: a) Úroky. b) Úroky z prodlení. c) Smluvní pokutu. d) Náklady spojené s uplatněním pohledávky. 16. Vysvětlete pojem spotřebitelská smlouva a stručně charakterizujte její subjekty: Institut Svazu účetních, a.s.,

6 17. Pan Syrový dne půjčil svému bratranci Novému částku 5.000,- Kč s tím, že částku je povinen mu vrátit do V letošním roce si pan Syrový na poskytnutou půjčku vzpomněl a vyzval pana Nového k jejímu vrácení. Pan Nový sice nárok na zaplacení dlužné částky uznal co do důvodu a výše, avšak dluh nesplatil a proto na něj pan Syrový podal u příslušného soudu žalobu o zaplacení dlužné částky. Odpovězte na následující otázky: Může se pan Nový v uvedeném případě bránit podané žalobě pouze námitkou promlčení? Svoji odpověď právně zdůvodněte. Jaká je obecná délka promlčecí lhůty dle občanského zákoníku? Kdy obecně začíná běžet promlčecí lhůta nároku dle občanského zákoníku? Uveďte příklad práva, které dle občanského zákoníku nepromlčuje? 18. Uveďte alespoň dva příklady způsobu zániku závazkových vztahů, které upravuje výlučně občanský zákoník: 19. V jaké zákonné lhůtě musí kupující proti prodávajícímu uplatnit u soudu právo z odpovědnosti za vady zboží dodaného na základě kupní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, aby nedošlo k jeho promlčení? Zakroužkujte správnou odpověď: a) Do 4 let od okamžiku, kdy vadu zjistil. b) Do 4 let od okamžiku, kdy vadu reklamoval. c) Do 3 let od okamžiku, kdy vadu zjistil. d) Do 3 let od okamžiku, kdy vadu reklamoval. Institut Svazu účetních, a.s.,

7 20. Doplňte 6 základních znaků podnikatelské činnosti: 21. Pan Karel Slíva jako komplementář a paní Anna Sudá jako komanditista jsou společníky obchodní společnosti Anna Sudá kom. spol. Vklad paní Sudé do společnosti činí ,- Kč a byl splacen do výše ,- Kč. Odpovězte na následující otázky a svoje odpovědi právně zdůvodněte: V jakém rozsahu ručí za závazky komanditní společnosti vůči třetím osobám pan Karel Slíva? V jakém rozsahu ručí za závazky komanditní společnosti vůči třetím osobám paní Anna Sudá? 22. Doplňte, která tři práva spojená s akcií se označují jako samostatně převoditelná: Institut Svazu účetních, a.s.,

8 23. Pan Josef Kraus vystavil listinu následujícího znění: Dne zaplatím v Pardubicích paní Věře Veselé částku ,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých.) V Liberci dne Pan Kraus listinu opatřil doložkou nikoliv na řad, svým podpisem a předal ji paní Veselé. Odpovězte na následující otázky: Je listina s výše uvedeným textem platná jako směnka? Svoji odpověď právně zdůvodněte. 24. Jakým způsobem lze směnku opatřenou doložkou nikoliv na řad převést na další osobu? Zakroužkujte správnou odpověď: a) Rubopisem. b) Smlouvou o postoupení pohledávky. c) Smlouvou o postoupení pohledávky a předáním. d) Předáním. 25. Který z uvedených pojmů nepatří do výčtu cenných papírů? Zakroužkujte správnou odpověď: (4 body) a) Zemědělský skladní list. b) Náložný list. c) Nákladní list. d) Regulérní šek. Institut Svazu účetních, a.s.,

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY

Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Informace o POJIŠTĚNÍ SPLÁCENÍ PŮJČKY Obecné informace Pojišťovací zprostředkovatel: Obchodní jméno Sídlo Zápis v registru a způsob, jakým lze zápis ověřit Osvědčení o zápisu ZUNO do registru podle 21,

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Firma společnosti zní: PALOMO, a.s. Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo společnosti Sídlo společnosti je: Loštice, Olomoucká č.p. 580, PSČ 789

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) jsou vydány ve smyslu 273 zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více