číslo 4 duben liskovec.cz e -mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 4 duben liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Programové prohlášení koalice Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 pro volební období strana 2 Ze života naší čtvrti strana 5 7 Informace z radnice strana 8 Politické okénko strana 13 Křížovka Cílem koalice Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 je podporovat občany Nového Lískovce v jejich aktivním přístupu k životu. Městská část Brno-Nový Lískovec se svým počtem obyvatel 11 tisíc musí svým občanům nabízet dobrou kvalitu bydlení, místních služeb a vybavenosti, která odpovídá takto velkému městu. Zároveň můžeme vhodně využít toho, že jsme součástí jihomoravské metropole, která nabízí širokou škálu pracovních a vzdělávacích příležitostí. Místní samospráva si je vědoma, že prostřednictvím volených zástupců spravuje majetek všech občanů obce a při vynakládání veřejných prostředků na zajištění povinností městské části postupuje transparentně a s uplatněním zásad dobrého hospodáře. Umožňuje a napomáhá občanům zapojovat se do rozhodování o veřejném dění a podporuje sdružování občanů do místních zájmových sdružení finančně i informačně. Pro naplňování těchto cílů předkládá naše koalice občanům programové prohlášení. Otevřená radnice Budeme pokračovat v dobré informovanosti občanů a činnosti radnice a budeme odpovědně projednávat návrhy aktivních občanů nebo jejich občanských sdružení. I nadále budeme zveřejňovat všechna výběrová řízení na internetu a pokračovat v transparentním chování radnice. Pro zajištění co nejvýhodnějších nákupů a služeb budeme využívat internet, například webové stránky e-poptávka a podobně. Budeme pravidelně vyhodnocovat a kontrolovat výdaje úřadu, jehož chod musí být šetrný a efektivní. Vytvoříme speciální webové stránky a elektronický zpravodaj pro nájemníky obecních bytových domů. V plánovaném polyfunkčním domě na místě starého Alberta vytvoříme kontaktní místo úřadu městské části, kde bude možné například zaplatit poplatky za psa nebo vyřídit žádost. Zavedeme službu SMS informování občanů o akcích radnice, například o termínu blokového čištění. Přijmeme etický kodex zpravodaje městské části Lískáček v souladu s principy dobrých radničních zpravodajů prezentovanými občanským sdružením Oživení. Modernizace budov mateřských a základních škol a kvalita vzdělávání Mateřská škola Pomněnky na Oblé se dočká celkové modernizace budovy i zahrady. Součástí projektu bude i vyřešení prostoru za bytovými domy Svážná Na projekt zahrady a nové vybavení jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu a na zateplení z programu Zelená úsporám. Zateplením a modernizací projde díky dotaci z programu Zelená úsporám i ZŠ Svážná. Připravíme projekt obnovy zahrady a zateplení i pro budovu MŠ Rybnická. Zajistíme, aby nově zrekonstruovaná školní hřiště u ZŠ Kamínky i Svážná byla odpoledne i o víkendech přístupná pro veřejnost. Podpoříme vedení škol v nabídce a realizaci takových programů a projektů, aby rodiče pro vzdělání svých dětí přednostně využívali školy v naší městské části. V případě nedostatku míst v mateřských školách zřídíme dvě třídy MŠ ve volných prostorách při ZŠ Svážná. Budeme podporovat aktivity občanských sdružení, která pracují s dětmi a mládeží, s cílem, co nejvíce zamezit tvorbě patologických jevů prostřednictvím preventivních programů a vzdělávání. Budeme pokračovat ve vytváření kvalitních podmínek pro volnočasové aktivity mládeže, protože v té je naše budoucnost a potřebuje naši pomoc. Kvalita života Dokončíme obnovu lesoparku nad ulicí Raisovou včetně nové rozhledny. Vybudujeme parčík (pokračování na str. 7) Vážení čtenáři, také jste si všimli, jak bleskově nastupuje jaro? Jednu chvíli okolní příroda vypadá, že se nemůže vzpamatovat ze zimy, a najednou se rozhlédnete a všechno kolem kvete a zpívá. A člověku je najednou nějak radostněji. Tedy nesmí se u toho dívat na politické debaty a zprávy v televizi. Můžeme si o politickém dění myslet, co chceme, ale alespoň v Novém Lískovci se mezi sebou jednotlivé strany snaží domluvit a najít společnou cestu vedoucí k tomu, abychom se v naší městské části cítili dobře. Jaká ta cesta další čtyři roky bude, naznačuje uveřejněné programové prohlášení vedení naší radnice. A že je jaro tady a lidé si uvědomují sílu probuzené přírody, o tom svědčí i příspěvky, které jsme obdrželi od našich spoluobčanů a vzhledem k jejich obsahu jsme požádali i o názor naší radnice na jimi naznačené téma. Sami za sebe si ceníme, že si všímáte svého okolí a máte chuť se vyjádřit, když vás něco pálí. Nový Lískovec je na jaře cílem milovníků konikleců z celého města, což nás sice těší, ale bohužel příliv návštěvníků sebou nese i určité procento těch, kteří si stále neuvědomují, že chtějí-li se za naší přírodní vzácností vypravit i příští rok, musí změnit své chování. A tak jsme se po dlouhé době rozhodli věnovat více prostoru v našem zpravodaji informacím o přírodní rezervaci za našimi humny. Opakování je matkou moudrosti. Váš Lískáček KOMISE PRO KULTURU ve spolupráci s MC Sedmikráska & CVČ Lyska & TOM Horolezčata Vás co nejsrdečněji zve na PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. dubna v areálu Plachty KV2 od 17 hodin Každý v kostýmu čarodějnice obdrží špekáček zdarma K dobré pohodě a tanci hraje kapela 4 psi Soutěž o nejhezčí čarodějnici Občerstvení zajištěno.

2 LÍSKÁČEK 4/ ze života naší čtvrti Píše se rok 2011 a opět jsme se sešli v prostorách bývalé novolískovecké sokolovny na patnáctém Novolískoveckém koštu slivovice a jiných pálenek. Letošní tradiční akce započala v sobotu 26. března již v dopoledních hodinách, kdy se hřištěm linula zabíjačková vůně, která nalákala mnoho zájemců o čerstvé zabíjačkové pochoutky. Nabízeny byly jitrnice, jelítka, prejt, tlačenka, ovar a nezbytná zabíjačková polévka. Dopolední íi večerní íprogram doprovázela cimbálová muzika Sylván. Celou akci hodnotili pořadatelé i účastníci jako zdařilý kulturní zážitek. Poděkování patří všem, kteří se každoročně podílejí na jejím pořádání a lze jen doufat, že letošní počasí bude přát zahrádkářům natolik, aby do příštího ročníku Novolískoveckého koštu přinesli co nejvíce kvalitních vzorků a dali podnět k pokračování jeho příjemné tradice. K takové zabíjačce na naší Moravě patří i dobrá pálenka. Ochutnávka lahodných ovocných výpalků, jejichž vzorky porovnávala a vyhodnocovala šestnáctičlenná degustační komise, byla k dispozici v 19 hodin. Večer zahájil místostarosta a předseda komise pro kulturu Ing. Jan Privarčák, hosty přivítala starostka Ing. Jana Drápalová a člen výboru TJ Sokol pan Milan Špičák st. Následovalo vyhlášení nejlepších vzorků a předání cen. Milan Špičák st. Foto Josef Ptáček I přes loňské nepříznivé počasí a následnou špatnou úrodu bylo dodáno 119 vzorků slivovice a pálenek z jiného ovoce. Nejlépe hodnocenými vzorky byly slivovice a meruňkovice pana Aloise Jaši mladšího, hruškovice pana Miloty Macharáčka z Bílovic n. Svit., jablkovice pana Kunovského ze Lhotky a mezi jinými pálenkami byla nejvýše hodnocena směs pana Karla Kollmanna z Komína. O tom, že návštěvníkům chutnaly nejen vítězné, ale i ostatní pálenky, svědčila dobrá nálada celého večera. V sobotu 2. dubna slavnostně přivítala radnice naší městské části nejmladší občánky Nového Lískovce, jejich rodiče a příbuzné na setkání s představiteli městské části a milými gratulanty, dětmi z Mateřské školy Vážka na Rybnické. Paní starostka a pan místostarosta přivítali děti do života a předali jim i jejich rodičům květiny a dárky. Přivítáno bylo 12 dětí: Kristýna Kaderková, Michaela Lošťáková, Tomáš Mazánek, Kryštof Otépka, Michal Pospíšil, Kristýna Kunešová, Natálie Privarčáková, Barbora Dvořáková, Gabriela Nelly Vivas, Karolína Maturová, Dalibor Číp a Nela Antonová. Jiří Faber, foto Vlastimil Homola

3 3 LÍSKÁČEK 4/2011 ze školství Karneval MŠ Kamarád Školní ples Přestože i nás po nástupu a zabydlení se jara čím dál víc zajímá zvýšený dopravní ruch a s tím spojené řešení různých situací, ke knize se neustále vracíme. V sobotu v 10 hodin dopoledne d se změnil sál bývalé sokolovny na Rybnické ulici v jednu velkou pohádkovou zemi. Mezi různými zvířátky tančily víly a princezny, křepčily čarodějnice a i Egypťan přijel od své pyramidy. Program, který pro náš karneval připravila paní Kubíčková, byl pestrý a pro děti zábavný. Děti si zazpívaly, zahrály na muzikanty, vzaly do kola svoje rodiče i prarodiče. Ve chvílích odpočinku si mohly děti se svými rodiči zakoupit losy do tomboly a vyzvednout si výhry ve formě pastelek, plyšových zvířátek, různých hraček a sportovních potřeb. O občerstvení a dobrý oběd pro zájemce se postarala místní restaurace Okruh Pub. Byli jsme rádi, že se dětem i rodičům karneval líbil a že si ho všichni náležitě užili a byli spokojeni. A to je cílem naší školy. Spokojené dítě a rodič. Kolektiv MŠ Kamarád Školní ples se konal v pátek 12. února. Vstupenky a místenky byly připraveny již několik týdnů předem u paní hospodářky a srdečně byli zváni nejen všichni rodiče, ale i bývalí absolventi naší školy a v podstatě všichni, kteří měli chuť se pobavit a zatančit si. Ples byl zahájen polonézou, kterou dobrovolně nacvičovali žáci naší školy s paní učitelkou Zetkovou. Moc se jim to povedlo, holky vypadaly jako princezny a kluky byste v obleku ani nepoznali. Prima jídelna pana Horáčka zajistila teplá i studená jídla a Vysoká škola obchodní a hotelová nabízela na baru lákavé míchané nápoje. Kapela Rio hrála k tanci i poslechu samé známé skladby. Doufáme, že se příští rok bude ples zase opakovat, protože se všem zúčastněným velmi líbil. Silvie Škorňáková, 6.A ZŠ Svážná Nacházímevnípoučení poučení, radyanávody a jak na to. Pouhý rozhovor, prohlížení si encyklopedií, pozorování zkušenějších nezmůže tolik, jako například osahání si semínek před setím do země. Pohádková kniha nás zavede do fantazie kouzel a představ, které v dětských rukou ožívají. Stranou zájmu a poznávání nezůstává ani slovesná podoba koloběhu života, kdy se děti vlastním přičiněním stávají aktéry předávání lidových tradic a současně se sžívají s přírodou. Zachovejme knize úctu a místo, které jí náleží. Nedovolme, aby s internetovou sestřičkou soupeřila či byla jí snad dokonce pohlcena. Dana Tesařová, MŠ Pomněnky, třída U medvídků Začátkem března proběhla beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou a žáky 1. a 2. tříd ZŠ Svážná. Pan Šandera napsal čtyři dětské knihy, se kterými se děti mohly seznámit. Dozvěděly se také, jak se kniha rodí, a zeptaly se na vše, co je zajímalo. Poslechly si pro srovnání kousek českého i slovenského textu z knihy HURÁ DO ŠKOLKY (o tom, že ve školce je to prima). Zaujala je také kapitola o šikaně Pár facek z knihy o dvou domácích skřítcích BAMBALANDA A ŠTRUNTALANDA. Beseda byla pro děti jistě dalším důvodem, proč by měly číst. Dana Beranová

4 LÍSKÁČEK 4/ ze školství RODILÍ MLUVČÍ NA ZŠ KAMÍNKY V loňském roce získala naše škola v rámci projektu EU peníze školám dotaci z Evropské unie určenou na modernizaci výuky a výukových materiálů směřující ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Část ze získaných finančních prostředků jsme se rozhodli investovat do podpory individualizace výuky v anglickém jazyce. Projekt potrvá následující dva roky a realizujeme jej prostřednictvím jazykové školy A school, která nám zprostředkovala kvalifikované rodilé mluvčí. Spolupráce s jazykovou školou vypadá tak, že od začátku února dochází na naši školu do hodin anglického jazyka dva lektoři, kteří se spolu s pedagogy dělí o výuku v ročníku. Pondělní dvouhodinový blok konverzace v angličtině v 7. ročníku vyučuje paralelně s kmenovou paní učitelkou jednou za čtrnáct dní americká lektorka. O čtvrteční hodinu angličtiny v 8. a 9. ročníku se s kmenovými pedagogy pro změnu jednou týdně dělí anglický lektor. Výuka s rodilým mluvčím se snaží rozvíjet u žáků jejich komunikační a poslechové dovednosti, prohlubovat pochopení gramatických jevů, podporovat sebedůvěru dětí a zbavovat je ostychu. Z ohlasů žáků je zřejmé, že je pro ně výuka s rodilým mluvčím nejen příjemným zpestřením vyučování, ale zároveň velkou výzvou, která je motivuje k dalšímu osobnímu rozvoji a prohlubuje zájem o studium jazyka. Pokud bude o projekt i nadále stejný zájem jako doposud, rádi bychom výuku s rodilými mluvčími zpřístupnili v příštím roce dalším žákům. Mgr. Vendula Kůtová, Ph.D. Noc s Andersenem Krásné jarní počasí vytáhlo v březnu všechny družinky ven. Začali jsme hodně využívat také naše nová školní hřiště a děti konečně mohly odložit čepice a zimní bundy. Umělé povrchy hřišť byly tak teplé, že se na nich dalo i odpočívat, ale kluci většinou proháněli kopačák a děvčata skákala přes švihadla. Nejdůležitější akcí posledních ldí hdí dní však kbl byla dobrodružná pohádková noc, které se (nejen v České republice) účastnily stovky knihoven, škol a spousta dětí. Letošní noc byla věnována hlavně spisovateli Václavu Čtvrtkovi u příležitosti stého výročí jeho narození, a tak i naše nocování probíhalo v duchu jeho pohádek a Večerníčků. Celouakcínásprovázelosedmstudentekzfilo sedm studentek z filozofické fakulty oboru Informační studie a knihovnictví, převlečených za pohádkové postavičky. Vodník Čepeček s pomocí Makové panenky dětem názorně vysvětlili, jak vzniká kniha. Děti plnily pohádkové úkoly, poslouchaly úryvky z knih Václava Čtvrtka. Jako vzácná návštěva nám četli paní starostka Ing. Jana Drápalová a pan místostarosta Ing. Jan Privarčák, který také finančně naši akci podpořil. Náš pan ředitel Mgr. Petr Punčochář přidal navrch povídání o spisovateli H.Ch.Andersenovi, Kodani, kde žil, a své vyprávění zakončil poutavým vyprávěním o školním strašidle. Po prvním čtení jsme se nemohli dočkat společné večeře, kdy seněkterédětipokusilyzpotravinvytvořitpohád potravin vytvořit pohádkové tousty. Večer byl nabitý zajímavým programem končícím stezkou odvahy a spát se šlo až po půlnoci. Ráno děti snědly výborný závin a povidlové buchty, které nám připravila nejen Prima jídelna, ale také některé maminky. Děti dostaly na památku pamětní listy a knihu, pohlednici, kterou si navzájem podepsaly, a sladkou odměnu. V pondělí nám děti ve škole vyprávěly, jak v sobotu brzy odpoledne usínaly únavou, ale s dobrým pocitem. A co dodat? Za rok nashledanou, pane Andersene. Vychovatelky ŠD

5 5 LÍSKÁČEK 4/2011 informace z radnice Rada městské části 4/ schválila: výměnu bytů mezi směniteli bytu: č. 10, 4+1, Svážná 10, č. 20, 2KK, Molákova 21, č. 23, 3+1, J. Faimonové 26 a č. 3, 1+1, Poděbradova 143 výměnu bytů mezi směniteli bytu: č. 23, 4+1, Oblá 55, č. 10, 3+1, Kosmákova 40, č. 18, 1KK, Francouzská 27, č. 40, 3+1, Rerychova 14. výpověď z nájmu bytu č. 17, 3+1, Svážná 32 dohodu o provedení úprav č. 29/2011 v nebytovém prostoru a objektu Oblá 75a, uzavřenou mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec jako pronajímatelem a nájemcem záměr pronájmu společného prostoru v bytovém domě Oblá 9 záměr pronájmu nebytového prostoru bytovém domě Koniklecová 5 konání akce Mimořádné ocenění pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno-Nový Lískovec v roce 2011 TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do květnového 19. dubna 2011 do červnového 19. května 2011 Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. kriteria pro podání návrhů na mimořádné ocenění pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno-Nový Lískovec v roce 2011 neschválila: pronájem bytu č. 117, 1KK, dispoziční právo Brno-střed vzala na vědomí: informaci o plnění úkolů RMČ a ZMČ přechod nájmu bytu č. 18, Oblá 59 a č. 8, Svážná 21 stanovisko RMČ Brno-střed k postupu při obsazování bytů s dispozičním právem jiných městských částí v bytovém domě Koniklecová 5 přehled o vyhrazených parkovacích místech v městské části Brno-Nový Lískovec. zápisy z komise 1/2011 informatiky, 2/2011 pro mládež a sport, 1 a 2/2011 majetkové a bytové, 1 a 2/2011 dopravní, 2/2011 školství a prevence kriminality, 2 a 3/2011 pro kulturu, redakční rady Lískáčku z souhlasila: se zřízením věcného břemene k pozemkům p.č. 2880/13, 2880/17, 2880/18 a 2376/2 v k.ú. Nový Lískovec pro přeložku NN v rámci stavby Výstavba parkovacích stání na ulici Oblá- -přeložka vedení NN Brno, Nový Lískovec pro E.ON Distribuce, a.s. s uzavřením nájemních smluv o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Brno, Svážná 9 a nájemci, dle předloženého seznamu s ukončením nájmu bytu č. 2, Svážná 21, dohodou k a schvaluje návrh dohody o skončení nájmu nesouhlasila: s přechodem nájmu bytu č. 8, Kamínky 35 provedla: rozpočtové opatření, kterým se do schváleného rozpočtu 2011 zapojuje neinvestiční transfer z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na položku 4111 ve výši 107 tis. Kč oproti výdajům třídy 5xxx na 4324 ve výši 107 tis. Kč a doporučila ZMČ dodatečně schválit toto rozpočtové opatření rozpočtové opatření, kterým se snižují příjmy na položce 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu o 19 tis. Kč a položce 4121 Neinvestiční transfer z rozpočtu města o 128 Váš hotel Myslivna vám v tyto jarní měsíce nabízí: od hod. tradiční Pálení čarodějnic od 19 hod. Večer s cimbálovou hudbou, grilováním a ochutnávkou moravských vín na terase hotelu. Všechny srdečně zveme Více informací a rezervace na nebo na tel.: tis. Kč a zároveň se sníží výdaje na 3113 na položce 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO a doporučila ZMČ dodatečně schválit toto rozpočtové opatření nenavrhla: městu Brno pro rok 2011 žádný sociální byt požádala: komisi dopravy o pravidelnou přípravu informací pro dopravní okénko v Lískáčku v rozsahu znaků s cílem odpovědět na nejčastější dotazy a zlepšit informovanost občanů v oblasti dopravy v Brně-Novém Lískovci Radu města Brna v souladu s čl. 75 odst. 4 písm. a) Statutu města Brna o předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu pozemků: p.č. 2170, p.č. 2187, p.č. 2217, p.č. 2231, p.č. 2233, p.č. 2591/4 a p.č. 2594/1, k.ú. Nový Lískovec za podmínek nájemce: ŽSD a.s., Brněnská 1050, Modřice, cena: za obdobných podmínek, jako v již uzavřené nájemní smlouvě na sousední pozemky 10 Kč za m 2 a rok po dobu stavby a 24 Kč za m 2 a rok pod dokončenou stavbou, doba pronájmu: 30 let Zastupitelstvo městské části 6/ schválilo: připomínky a námitky městské části Brno Nový Lískovec ke konceptu připravovaného Územního plánu města Brna: Hlavní výkres (1): 1. MČ B-NL pro rozvojovou lokalitu NL-2 (označení dle konceptu) souhlasí s řešením Pozvánka na akci SBĚR ODPADKŮ NA KAMENNÉM VRCHU Akce sběru odpadků na Kamenném vrchu, jejímž účelem je udržování čistoty našeho lesa, se uskuteční v sobotu v 8.30 hodin. Sraz dobrovolníků je na plácku s posezením (amfiteátr) uprostřed rozestavěného lesoparku nad ulicí Raisova (po mlatové cestě od ulice Kamínky). Tímto oslovujeme případné dobrovolné zájemce, aby byli ve výše uvedenou dobu na tomto místě. Zde proběhne rozdělení do skupinek a přidělení částí lesa dle plánku s následným zahájením sběru. Odvoz a likvidace odpadu zajištěn z úrovně MČ Nový Lískovec. S sebou si přineste pracovní rukavice a případně igelitový pytel na odpadky. Akce se koná za každého počasí. Občerstvení zajištěno. Iniciátoři akce: Leoš Mikulášek, Jan Privarčák

6 LÍSKÁČEK 4/ informace z radnice podle varianty II, požaduje v návrhu ÚP vyznačit navrhované rozšíření komunikace Koniklecová v celém úseku, kde se na Koniklecovou připojují obslužné komunikace pro NL-2 za účelem zobousměrnění a parkování. Ulice Koniklecová je v celé délce jednosměrná. Požadujeme řešit obsluhu rozvojové lokality NL-2 přímo z ulice Petra Křivky, protože podle současného řešení by veškerá doprava do východní části NL-2 projížděla přes stabilizovanou intenzivní zástavbu ulice Koniklecová, kde je již v současné době problém s parkováním, průjezdem hasičských vozidel a sanitek. Tuto připomínku jsme uplatňovali již při projednávání urbanistické studie (dopis č.j. MCBNLI/04691/2010OVV/KLI ze dne ), podle které byla navržena varianta 2. V souvislosti s rozvojovou lokalitou NL-2 dále upozorňuje na chybějící vysvětlení v legendě k vyznačenému propojení západní části rozvojové lokality NL-2 s ul. Chironovou a Nad Pisárkami. 2. MČ B-NL souhlasí s převedením zeleně krajinné na zeleň městskou v lokalitě pod ul. Travní u Křížku (nad lokalitou ul. Koniklecová). 3. MČ B-NL upozorňuje u varianty I a III na nerespektování stávajících stabilizovaných ploch bydlení při ul. Travní. 4. MČ B-NL pro rozvojovou lokalitu By-2 souhlasí uspořádání ploch dle varianty I a doporučuje prodloužit funkční plochy C/v3 až k ul. Chironova severně podél plánované tramvajové trati. Nesouhlasíme s řešením podle varianty II. a III. Plochy W/v3 považujeme v dané lokalitě za zcela nevhodné vzhledem k tomu, že plochy pro vědu a výzkum, administrativu služby a maloobchod jsou v dostatečné míře řešeny v rámci univerzitního kampusu. Území mezi městskou částí Nový Lískovec a stávající zástavbou Bosonoh by mělo být řešeno jako smíšená městská zástavba, která umožní propojení obou městských částí a ne jako monofunkční komerční zástavba, která vytvoří naopak bariéru. Bydlení navrhované ve variantě I umožní rovněž optimální využití stávající infrastruktury v NL, například ZŠ Svážná a Kamínky. 5. MČ B-NL požaduje převedení plochy zeleně severně od NL 1 z přestavbových do stabilizovaných. 6. MČ B-NL požaduje řešit propojení mezi ul. Svážnou a Chironovou jižně od plochy NL-1 dle varianty II, protože se jedná o nejekonomičtější způsob vytvoření dalšího výjezdu z intenzivně zastavěného území jednosměrné ulice Svážná. Stávající výjezd na dopravně zatíženou ulici Jihlavskou je téměř nevyhovující. Současně trváme na vedení tramvajové trati podle varianty II. 7. MČ B-NL požaduje východní část plochy V/ a3 při ZŠ Svážná (stávající dětské hřiště, které není součástí areálu ZŠ) přičlenit ke stabilizované ploše bydlení B/v5. 8. MČ B-NL požaduje v přestavbové ploše D/ v3 při křižovatce ulic Svážná a Jihlavská doplnit stabilizovanou plochu stávajícího sběrného střediska odpadů. 9. MČ B-NL požaduje stabilizovanou plochu C/v3 při křižovatce ul. P. Křivky a Kamínky změnit na přestavbovou plochu C/v MČ B-NL požaduje plochu I/-/z nad ul. Kamínky řešit dle varianty II. 11. MČ B-NL nesouhlasí s vymezením rozvojové lokality NL-4 ve variantě I a nesouhlasí s navrženou plochou přestavbovou bydlení B/r2 na sever nad ul. Raisova a požaduje ji nahradit plochou Z. Pozemky jsou v majetku města, jsou v současné době využívány jako zahrádky. Historicky byly tyto plochy součástí lesoparku, který tvořil rekreační zázemí nemocnice nad Raisovou. Tyto plochy je nutné zachovat jako rezervu pro vybudování vhodnějšího nástupu do obnoveného veřejně přístupného rekreačního areálu nad ulicí Raisovou. 12. MČ B-NL požaduje rozvojovou lokalitu NL-3 vymezit pouze po ulici Obecní včetně a zároveň požaduje v rozvojové lokalitě NL-3 nahradit plochy E plochami C. Plochy E nepovažujeme do zástavby, kde převažují rodinné domy a v sousedství zahrady mateřské školy, za vhodné mimo jiné i vzhledem k nárokům na dopravní obslužnost ploch výroby. Jediný příjezd do této lokality je možné vybudovat právě v proluce mezi pozemkem MŠ Rybnická a návrhovou plochou bydlení. 13. MČ B-NL požaduje přestavbovou plochu B/ d2 na východ od ul. Kluchova změnit na I/-/z, tj. přičlenit k sousední I/-/z a při ul. Kluchova řešit plochu veřejného prostranství pro zřízení obratiště. Ulice Kluchova je v horní části velmi úzká a strmá a je velmi nepravděpodobné, že by v budoucnu byly vytvořeny podmínky pro její rozšíření. Problémy jsou zde zejména se zimní údržbou a vyhýbáním vozidel. 14. MČ B-NL nesouhlasí s rozšířením plochy B/ d2 na konci ul. Kluchova směrem na jihozápad v lokalitě Tišlery a požaduje zachovat členění funkčních ploch dle současného ÚpmB. 15. MČ B-NL požaduje ponechat rozdělení funkčních ploch na pozemku p.č. 977/1 podle stávajícího územního plánu. 16. MČ Brno Nový-Lískovec požaduje doplnit souběžný pás zeleně podél ploch silniční dopravy komunikace Bítešská i na straně směrem k Novému Lískovci s funkcí prachové a hlukové izolace. 17. MČ Brno Nový-Lískovec požaduje ještě na úrovni konceptu ÚPB dořešit všechny nedostatky uvedené v textové části ÚP v kapitole Modely VHD, které upozorňují mimo jiné na: rozpor se základními předpoklady správně fungujícího systému VHD ignorování efektivity systému VHD nedostatečnou preferenci a segregaci tras MHD posouzení dostupnosti území absence kolejové VHD v exponovaných plochách bydlení i průmyslu nevhodné souběhy trakcí VHD Výkres veřejné hromadné dopravy (S.2.2b): 1. MČ B-NL požaduje vedení tramvajové trati do Univerzitního kampusu dle varianty I s ukončením před ul. Kamenice. 2. MČ B-NL požaduje vedení tramvaje do Bosonoh podle varianty II. 3. MČ B-NL požaduje dořešení trasy trolejbusu po ulici Chironově. Její ukončení u podjezdu před Jihlavskou považujeme za zcela nevhodné, nemá logiku. Nabízí se prodloužení do Starého Lískovce, ale mimo trasu tramvajové trati, tedy ne podjezdem, příp. i vynechání této větve (kontakt TB a Tram je v Bosonohách nebo u Campusu). 4. MČ B-NL nesouhlasí s vedením trasy trolejbusu ve variantě II vybočením z ulice Chironova směrem k Jihlavské přes stávající BMX hřiště. Výkres pěší a cyklistické dopravy (S.2.2.c,d): 1. MČ B-NL požaduje páteřní cyklistické trasy zapracovat dle Generelu cyklistické dopravy města Brna MČ B-NL požaduje páteřní pěší trasy zapracovat dle Generelu pěší dopravy města Brna MČ B-NL souhlasí s řešením tras podle varianty II a důraz klade zejména na: a) prodloužení Pisárecké na Rybnickou (pro pěší normovou šíří chodníku i cyklisty), propojení na Brno-střed, JSTE PODNIKATEL A NEVÍTE, KDE SE ZBAVIT NEPOTŘEBNÉHO ODPADU? V novém sběrném dvoře ASTV, s.r.o. v Brně na Líšeňské 15, rozumíme potřebám menších živnostníků i velkých firem, a proto máme otevřeno sedm dní v týdnu! Provozní doba: Po So: 7:00 17:00, Ne: 8:00 14:00 Můžete zde odevzdat objemný odpad, odpad stavební i komunální, elektroodpad nebo staré pneumatiky. Pro více informací volejte , nebo pište na

7 7 LÍSKÁČEK 4/2011 téma měsíce (dokončení ze str. 1) na ulici Kluchova i nový park v areálu pod ulicí Plachty. Rozšíříme a dovybavíme dětské hřiště v parku pod Plachtami herními prvky pro starší děti. V ulicích Kamínky, Oblá a Čtvrtě obnovíme kontejnerová stání tak, aby k nim byl přístup z chodníku i silnice a nezabírala se zbytečně parkovací místa a aby se do nich vešly i kontejnery na tříděný odpad. Zpracujeme studii úprav ulice Kluchova, aby v místech, kde to bude možné, mohla vzniknout podélná parkovací místa. Zpracujeme studii obnovy parku T. G. Masaryka a projednáme ji s občany. Společně s nimi připravíme a zrealizujeme také úpravy veřejného prostoru před novým Albertem. Tam, kde to bude vhodné, navrhneme vytvoření předzahrádek přiléhajících k bytovým domům tak, aby se staly součástí intimního prostoru patřícího přímo k domu. Vytvořené prostory pronajmeme vlastníkům bytových domů, pokud budou mít zájem se o ně starat. Budeme pečovat o rozvoj kvalitní zeleně, provádět důslednou náhradní výsadbu za kácení a nezbytné zábory zelených ploch. Čistota veřejných prostranství je nezbytným předpokladem kvality bydlení, zajistíme intenzivnější úklid a zametání. Pro zlepšení čistoty budeme i nadále využívat veřejně prospěšné práce a osoby, které jsou povinny podle zákona o pomoci v hmotné nouzi vykonávat veřejnou službu. Doprava Dořešíme zklidnění ulice Rybnické a úpravu zastávek Lesní, Kluchova a Čtvrtě. Budeme pokračovat v budování parkovacích míst a parkovacích domů. Jako prioritu připravíme projekt podzemního nájemního parkování před budovou radnice městské části. Koncepci veřejných prostranství a parkování řádně projednáme s občany a budeme realizovat ta opatření, u kterých bude dosaženo dohody s veřejností. Dohlédneme, aby v novém územním plánu města Brna byla trasa tramvaje do Bosonoh navržena tak, aby nezasáhla vybudované sportoviště, park a bikrosovou dráhu. Prověříme počet, umístění a označení přechodů pro chodce a přijmeme taková opatření, aby se zvýšila bezpečnost. Nájemní bydlení Po dokončení modernizace a zateplení bytových domů zajistíme jejich řádnou údržbu a dohled nad správným fungováním regulace topení. Opravíme a zateplíme jediný nepanelový bytový dům městské části, Zoubkova 55. Podle výsledků pilotního projektu Bezpečná lokalita, bezpečné bydlení, v rámci kterého byly instalovány kamery na schodiště i do výtahů v domě Koniklecová 5, budeme pokračovat v instalaci kamerových systémů, které chrání majetek obce i bezpečnost občanů. Nebudeme navrhovat výrazný růst nájemného, protože současná výše je dostatečná pro řádnou péči o bytový fond. Vyhodnotíme a porovnáme první rok správy bytových domů vlastními pracovníky radnice s předchozím obdobím, kdy bytový fond spravovala realitní společnost, a budeme nadále usilovat o co nekvalitnější a nejefektivnější péči o tento majetek obce. Rozvoj městské části Do plánovaných prostor v polyfunkčním domě na místě starého Alberta přesuneme poštu a podpoříme další služby pro občany. Při přípravě ploch pro bydlení nad ulicí Petra Křivky zajistíme, aby nová lokalita dopravou ani parkováním nezatížila stávající bydlení na Koniklecové ulici. Nepodpoříme další výstavbu nad ulicí Kluchova, navrhujeme v novém územním plánu zachovat zahrádky. V Centru B budeme usilovat o nabytí bývalé výměníkové stanice do majetku městské části, kde vznikne společenské centrum s prostorami pro občanské aktivity. Ostatní plochy upravíme jako park s posezením. Tato poslední volná plocha v nejhustěji zastavěné části sídliště musí sloužit okolním občanům. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a sdružením Rezekvítek budeme informovat občany o dění v přírodní rezervaci Kamenný vrch. Dohlédneme, aby zásahy při odstraňování dřevin podle plánu péče o rezervaci byly postupné a šetrné. Připravíme projekt zázemí pro veřejně přístupné sportoviště pod Plachtami. Podpora podnikání a rozvoje služeb pro občany Nového Lískovce Dobudujeme kvalitní orientační a informační systém v rámci podpory drobného podnikání. Zajistíme vydání brožurky s přehledem všech živnostníků, podnikatelů a jiných subjektů, poskytujících služby občanům na území Nového Lískovce. Zachování potřebných služeb podpoříme tím, že zohledníme výši nájemného v nebytových prostorách v majetku městské části. b) lávku přes dálniční přivaděč u Sokolovny na ul. Obecní směr Campus, c) propojení do Starého Lískovce navrhovanou křižovatkou Jihlavská x Akademická, d) vést pěší i cyklistickou trasu podél ul. Svážné a napojení kolem BMX hřiště a dále podél navrhované trasy tramvaje do Bosonoh, e) propojení údolí Čertíku s ul. Kamenice, f) vedlejší cyklistická trasa podél ul. Úpatní musí respektovat stávající síť chodníků, g) hlavní pěší trasa na ul. Oblá nerespektuje stávající síť chodníků, h) navrhuje propojení ul. Kamenice s ul. Vinohrady pěší i cyklistickou trasou. Výkres veřejných prostranství (O.8) MČ B-NL požaduje doplnit centrální veřejné prostranství lokality centra A dle stávajícího ÚpmB do výkresu veřejných prostranství. rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2011 zapojuje neinvestiční transfer z MPSV ČR na položce 4116 s ÚZ ve výši tis. Kč oproti výdajům na 4171 příspěvek na živobytí ve výši tis. Kč, na 4172 doplatek na bydlení ve výši 200 tis. Kč, 4173 mimořádná okamžitá pomoc ve výši 50 tis. Kč, 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky ve výši 450 tis. Kč. Současně se snižují výdaje rozpočtované v roce 2011 z vlastních zdrojů, a to na 4171 ve výši 87 tis. Kč, 4172 ve výši 17 tis. Kč, 4173 ve výši 2 tis. Kč, 4182 ve výši 31 tis. Kč oproti financování na položce 8115, která se tím sníží o 137 tis. Kč bezúplatné nabytí komunikačních staveb parkoviště a chodníků p.č. 2862/7 o výměře 80 m 2 a p. č. 2862/4 o výměře 49 m 2 v k.ú. Nový Lískovec dle kopie katastrální mapy vyvěšení tibetské vlajky na budově ÚMČ B NL dne 10. března 2011 vzalo na vědomí: plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k čerpání výdajů na vydávání Lískáčku k zprávu o vyúčtování účelových investičních a neinvestičních příspěvků poskytnutých příspěvkové organizaci ZŠ Kamínky v roce 2010 informaci k plnění úkolu ZMČ 6/1/2010 ohledně pojištění majetku MČ BHS na hříšti při ZŠ Kamínky návrh Jednacího řádu ZMČ a uložilo RMČ předložit Jednací řád ZMČ na květnové zasedání ZMČ zápis výboru pro rozvoj městské části č. 6/1 a 6/2 zvolilo: členem finančního výboru Ing. et Mgr.Tomáše Kaňu členem kontrolního výboru Ing. Jiřího Procha a Vlastu Zedníčkovou. Taj.

8 LÍSKÁČEK 4/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Příroda a my. Koloběh života je nezastavitelný, ale můžeme mu hodně škodit. Proto se radujme, že jaro máme v plném proudu s rozpukem do plného květu. Stromy se opět obalí zelenou krásou listí a pestrých květů a příroda nám dodá novou energii. Snad ji budeme někdy moci využívat plnými doušky v našem zastavěném Novém Lískovci. Až konečně zmizí ty pusté, neupravené plochy, jako z Marsu, nahrazením kvetoucího sadu pro chvíle oddechu, kde budou i lavičky a místa pro hraní dětí. Areál Plachty, díky výstavbě sportovního centra, zmenší své plochy pro zeleň. Je otázkou, kdo bude mít z této stavby vlastně užitek. Určitě ne občané z okolních domů, když přijdou o zelené plochy k relaxaci. V sídlištní zástavbě se sdružení Občané Novému Lískovci pokusilo návrhem v zastupitelstvu zajistit i v následujícím období jistotu, že se volná příroda, určená pro projekt Centrum B nebude zastavovat. Je smutné, že sdružení Tři oříšky pro Lískovec i přes svůj volební slib - nezastavovat tuto plochu, náš návrh nepodpořilo. Nebo to jsou snad zadní vrátka pro koaličního partnera z ODS, který sliboval před volbami výstavbu tohoto projektu? Občanům se nabízí další místo v přírodě - areál Lesopark nad ulicí Raisovou s vysokou rozhlednou. Zde ale narážíme na přístup do celého areálu, který je přinejmenším pro seniory i vozíčkáře nepohodlný až nedostupný. Doufejme, že se najde způsob řešení, jak využívat tuto přírodu bez omezení, než nám zase naroste na vykácených prostorech nová zeleň. Snad se to podaří lépe zvládnout, než u parčíku Kluchova, kde měly být práce hotové, dle slibu pí. starostky občanům před volbami, do konce roku Teprve nyní po zimě se ale chystá na tuto akci výběrové řízení. V ZMČ jsou dvě zastupitelky - členky Strany zelených. Snad jejich přístup ovlivní stav tak, aby se všechny volné plochy rozzářili kvetoucí a udržovanou zelení, místo bytových a parkovacích domů. Člověk to musí mít ale v srdci, ne v proslovech. Nežijeme dlouho, abychom zbytečně mohli ztrácet čas, věřme, že zvítězí zdravý rozum a bude kolem nás dostatek zeleně, pohody a krásy. Vladimíra Žižková, Občané Novému Lískovci Vážení spoluobčané! Protože jsem slíbil, že vás budu informovat o náplni činnosti i samotné práci výboru a komisí, ve kterých pracuji, proto se tentokrát zaměřím na to, co je z obecného hlediska jejich náplní práce činnosti. Jedním z nejdůležitějších pomocných orgánů, které pracují v obecních zastupitelstvech, je povinně zřizovaný kontrolní výbor, který volí zastupitelstvo zpravidla na svém ustavujícím jednání. Náplní činnosti kontrolního výboru je podle statutu výborů zastupitelstva městské části Nového Lískovce kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva městské části a úřadu městské části na úseku samostatné působnosti a dále kontrolní výbor plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části. Členové kontrolního výboru mají právo podílet se aktivně na činnosti výboru, vznášet dotazy, náměty, připomínky k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů. Zde bych chtěl uvést, že i občané mají možnost vznášet podněty k provedení konkrétní kontrolní činnosti a to i na samotném jednání kontrolního výboru, protože jeho jednání je veřejné. JUDr. Petr Všetečka Výše nájemného v obecních domech Sdružení Tři oříšky pro Lískovec ve svém volebním programu deklarovalo, že nebude navrhovat ani podporovat zvýšení nájemného v obecních domech. Podle analýzy to není pro zajištění řádné údržby, ani pro splácení úvěrů, které si městská část vzala na regeneraci panelových domů, potřeba. Nájemné tak v zateplených domech zatím zůstane okolo 50 Kč na metr čtvereční a měsíc. Je to zhruba polovina maximální částky, kterou pro oblast Nového Lískovce povoluje zákon o jednostranném zvyšování nájemného z roku Ale již i Ministerstvo pro místní rozvoj připouští, že maximální výše nájemného nebyla stanovena dobře a v některých případech je vyšší, než tržní nájemné. Sama vidím, podle problémů, které s lidmi denně řešíme, že by nájemníci těžko zvládli platit dvakrát tolik. Pro osamělé seniory i pro rodiny s dětmi je již současná výše nájemného problém. Hodně lidí navíc vůbec netuší, že mohou mít nárok na příspěvek na bydlení. To se týká hlavně seniorů, kteří celý život poctivě pracovali a neměli nic společného se tzv. sociálkou, tj. Odborem sociální péče, který vyplácí tyto dávky. Netuší, že i k důchodu mají nárok na státní příspěvek, a ani je nenapadne o něj žádat. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu a to tehdy, jestliže 30 % příjmu rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pokud máte pocit, že by se vás mohlo výše uvedené týkat, navštivte náš odbor sociální péče na Úřadu městské části, kde vám ochotně poradí, kde a s jakými doklady si o státní příspěvek můžete požádat. Hrozba vysokého nájemného je také jedním z přesvědčovacích argumentů pro privatizaci bytových domů. Ráda bych upozornila na jeden problém, který si možná lidé neuvědomují. Město sice poskytuje nájemníkům výrazné slevy, byty se prodávají zhruba za 40% jejich tržní ceny, i tak si mnozí na jeho pořízení musejí brát úvěr. Jeho splácení včetně úroků může rodinu zatížit víc, než placení nájemného. A pokud se občan dostane do finančních potíží a hrozí exekuce, například za nesplácený spotřebitelský úvěr, je byt v osobním vlastnictví oblíbenou kořistí exekutorů. Zatímco z nájemního bytu vás, pokud řádně platíte nájemné, nikdo vyhodit nemůže. Privatizace proto nesmí být na úkor sociálně slabších nájemníků a je důležité, aby si městská část ponechala dostatečný počet bytů s nájemným dostupným pro mladé rodiny i seniory. Jana Drápalová Podpora drobného podnikání Občanská demokratická strana kandidovala v podzimních komunálních volbách s heslem Neslibujeme modré z nebe. Jedním ze slibů, které splníme, je podpora drobného podnikání. Navrhli jsme koaličním partnerům zařazení tohoto bodu do Programového prohlášení a uspěli jsme. Naším záměrem je informovat všechny obyvatele Nového Lískovce o všech službách, které se v naší městské části nabízejí. Vydáme přehled, do kterého se může zdarma přihlásit každý, kdo zde podniká v souladu s platnou legislativou a svoje služby poskytuje na území Nového Lískovce. Oslovíme tedy živnostníky, podnikatele, řemeslníky, obchodníky, lékaře atd., kteří mají zájem dát o své činnosti informaci co nejširšímu okruhu potenciálních klientů, zákazníků, pacientů. V květnovém čísle Lískáčku najdete malý formulář, do kterého zájemci vyplní základní informace o svém podnikání a doručí jej na ÚMČ. Věřím, že se podaří tento formulář umístit i na webové stránky městské části Brno-Nový Lískovec, a tím umožnit vyplnění v elektronické podobě. Po zpracování bude přehled vydán v tištěné podobě a distribuován do všech domácností naší městské části. Ludmila Adlerová, předsedkyně Místního sdružení ODS

9 9 LÍSKÁČEK 4/2011 aktuálně Poplatek za komunální odpad Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od úterý 1. března v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33. Otevřeny jsou: pondělí od 8.00 do a od do hod. úterý od 8.00 do a od do hod. středa od 8.00 do a od do hod. čtvrtek od 8.00 do a od do hod. pátek od 8.00 do hod. AUTOSERVIS TROUBSKO-VESELKA, Jihlavská 20b vám od nabízí své služby. PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE (I PRO FIRMY). Tel.: , Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Rodiče tří a více nezaopatřených dětí mohou opět uplatnit osvobození od poplatkové povinnosti nejmladšího dítěte, když podpisem Čestného prohlášení potvrdí splnění zákonných podmínek. Informace o poplatku za komunální odpad jsou uvedeny na stránce případné dotazy odpovíme na tel Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna ZBAVTE SE OBJEMNÉHO ODPADU Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka, zkrátka objemný odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na r- odpadu (do délky 3 m a objemu 1 m 3 ) je 250 Kč. JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID. NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM? Odložte jej ve sběrném středisku! Rádi se ekomůžete odpad odnést nejblíže Vašemu bydlišti? SSO Oblá Út Pá 9:00 17:00 So 8:00 12:00 12:30 16:00 Tel:

10 LÍSKÁČEK 4/ aktuálně Péče o přírodní rezervaci Kamenný vrch V několika následujících řádcích bychom Vás rádi informovali o činnostech, které na Kameňáku provádí občanské sdružení Rezekvítek. Předtím si ale připomeňme několik historických faktů. V dobách dávno minulých byl Kamenný vrch tvořen políčky, loukami a pastvinami. Díky tomu vznikla vzácná a chráněná společenstva. Lze říct, že zásluhu na podobě Kameňáku má člověk. S poválečným útlumem tradičního hospodaření došlo k postupnému úpadku celého území. Navíc tu začaly působit škodlivé vlivy jako vojenské cvičiště v jižní části, průjezd automobilů napříč rezervací či nespočet skládek. Za nevhodné je možné považovat i výsadby jehličnatých dřevin v centrální a západní části rezervace. V polovině osmdesátých let začali na Kamenném vrchu působit brigádnici z tehdejšího Domu dětí a mládeže Kyjevská. Jejich počátečním úsilím bylo území zbavit odpadků, zredukovat plochu křovin a držet strážní službu v době květu konikleců. Později se k tomu přidalo i kosení. Šlo o návrat k původnímu hospodaření spočívající v údržbě lučních společenstev. Začátkem devadesátých let péče na Kamenném vrchu přechází na bedra Rezekvítku založeného částečně lidmi z Kyjevské kontinuita péče o Kameňák je tedy již čtvrt století. Sdružení Rezekvítek na Kamenném vrchu provádí zásahy dle plánu péče, a to na stepních částech (lesní obhospodařují Lesy MB a Lesy ČR). Jednou z nejdůležitějších činností v rámci péče o území je kosení tzv. travobylinných společenstev, včetně následného shrabání a vyklizení pokosené trávy mimo území. Sečení probíhá v průběhu června a července, v době, kdy je jisté, že všechny koniklece a většina stepních rostlin odkvetly a vysemenily se. Plocha se však nekosí celá a najednou. Některé části se ponechávají bez zásahu, čímž se vytváří neposečené ostrůvky, kde vzniká prostor pro vývoj rostlin a živočichů (především hmyzu). Kosení a hrabání každoročně vrcholí na konci června, kdy se koná kameňáková brigáda - letos už dvacátá šestá v pořadí. V průběhu bh roku se provádí i dl další činnosti spojené s péčí o rezervaci. Mezi ně patří redukce křovin (respektive jejich udržení na nezvětšující se ploše) a převod jehličnatých kotlíků na kotlíky listnaté či keřové. Zásahy jsou prováděny v zimě a na podzim. Využívá se možnosti sněhové pokrývky a zmrzlé půdy, kdy je možné vzrostlé stromy šetrně kácet na zem, aniž by vznikly škody na trávnících. Péče o křoviny pak spadá na předjarní a podzimní období. Důležitou činností v rezervaci je lk likvidace akátů a jiných invazních druhů rostlin, které sem nepatří. Rezekvítek se také stará o úklid odpadků v rámci svých možností a rok co rok se obrousí a natře několik desítek metrů ochranného plotu. V rámci ekologické výchovy a osvěty zde udržujeme již patnáct let naučnou stezku a organizuje brigády pro děti z brněnských základních škol a exkurze pro veřejnost. Při zásazích týkajících se péče o prvky s modříny a borovicemi se setkáváme s nepochopením veřejnosti. Zásahy, které jsou stanoveny plánem péče, mají cíl zmenšit počet jedinců dřevin, které na této lokalitě nejsou původní, na udržitelnou míru. Jehličnaté výsadby jsou v některých místech rezervace mnohdy nežádoucí. Opad z jehličí negativně působí na změnu půdních vlastností. Poměrně hustý zápoj stromů v některých zapříčiňuje zástin světlomilných rostlin, kvůli kterým je Kamenný vrch chráněn. Z borovic vzniká nálet, který vrůstá do ploch s výskytem koniklece. Cílem zásahů rozhodně není vytvořit z Kamenného vrchu prérii bez stromů. Vzhled rezervace se zásadně měnit nebude, mohutné modříny a borovice zůstanou, probírány budou nestabilní a nevhodné stromy a příliš se rozrůstající křoviny. Ačkoliv se to nemusí zdát, zásahy jsou prováděny s citem k životnímu prostředí a ohroženým druhům. Stejně jako lékařské zákroky někdy bolí i ty naše mohou být leckdy prostému oku nepříjemné. Cílem ochrany rezervace je její zachování pro vzácné druhy rostlin a živočichů, pro potěchu nás i naše budoucí generace. Vilém Jurek, vedoucí úseku Péče o přírodu, Rezekvítek Prosíme návštěvníky přírodní rezervace Kamenný vrch o dodržování následujících pravidel: V území se pohybujte pouze po stávajících cestách. Vlivem volného pohybu návštěvníků by mohlo dojít k poškození vzácných druhů rostlin. Toto omezení je nutné respektovat především v období od března do června. (Vyhláška plenárního zasedání NV města Brna ze , kterou se zřizuje přírodní rezervace Kamenný vrch) Netrhejte a nevyrývejte na území rezervace rostliny a nechytejte volně žijící živočichy. (Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 34 odst. 1) Nevenčete na území rezervace své psy. Když už se s nimi pohybujete v chráněném území, mějte je na vodítku. Negativním důsledkem venčení psů v přírodní rezervaci je neustálý přísun dusíku do půdy, což vede ke změně půdního prostředí a následně k nežádoucím změnám rostlinných společenstev. (Vyhláška SmB č. 13/2006 a 10/2010). Neukládejte do území rezervace odpady, ať už se jedná o odpady komunální nebo odpad ze zahrádek. (Vyhláška SmB č. 10/2010). Nedodržením těchto pokynů se návštěvníci vystavují možnosti uložení pokuty za nedovolené chování na základě příslušných právních předpisů. Krajský úřad Jihomoravského kraje

11 11 LÍSKÁČEK 4/2011 napsali jste nám Náš strom Dovolte mi, abych se s vámi podělila o zkušenost, která mě potkala nepřipravenou Přišla jsem domů z práce a zjistila, že mám zásadně změněný výhled z okna. Vedle domu, na Čtvrtích 1, ten den pokáceli naši Lípu, třicetiletý zdravý strom. V pořadí již třetí lípu za poslední dva roky, což výrazně obnažilo výhled na čtyřproudovou silnici. Naše Lípa byla největším z osázených stromů, byla v bezpečné vzdálenosti od domu, nikoho svou stavbou neohrožovala. Můj syn (7 let) se na ní učil rozpoznávat roční období, sledovali jsme hnízdění ptáků, užívali jejího stínu v horkých dnech, těšili se z ševelení listů, když se déšť odrážel v koruně. Pro nás se synem to byla paní Lípa. Rozhodnutí, zda si koupím za nemalé peníze před pěti lety tento byt v druhém patře, ovlivnila právě Lípa a zeleň, která je pro Čtvrtě tak typická, a kterou sadili vlastníma rukama obyvatelé těchto domů. Kvůli zeleni kolem domu jsem si nezastřela okna záclonami, výhled na Lípu nezakrývaly umělé žaluzie. Když postupně mizely u domu lísky, které byly neodborně zmlazeny tak, že už se nevzpamatovaly, když začaly mizet drobnější lípy u domu, byla jsem nervózní, ale nenapadlo mě, že to dojde až tak daleko. Velmi mě tato událost zasáhla, ale bylo pozdě, Lípu mi už k domu nikdo nevrátí. Řeknete si: Bláznivá Keltka! Nemá nic jiného na starost, než řešit jeden strom. V době, kdy se řeší v TV zneužívání dítěte, smrt lidí na vozovkách apod. Možná jsem bláznivá, ale ne lhostejná. S dětmi pracuji Odpověď radnice Veřejná prostranství a zejména pak zeleň, která těsně obklopuje naše domovy, jsou nedílnou a velmi významnou složkou prostředí, ve kterém žijeme. Proto lidsky chápeme, že některé zásahy a zejména pak odstranění zdravého stromu, se může někomu zdát nepochopitelné a může jej citově velmi zasáhnout. Úřad městské části zásadně bojuje proti neopodstatněnému kácení stromů nebo keřů. Bohužel při provádění některých pěstebních zásahů se nevyhneme odstranění i některých jinak zdravých jedinců, aby byl umožněn kvalitní vývoj ostatní zeleně v souladu s dalšími funkcemi veřejných prostor. Takový je i případ lípy u domu Čtvrtě 1, o kterém píše paní Mgr. Martina Sklenářová ve svém článku. Na velmi malé ploše vedle domu tu bylo v minulosti vysazeno šest lip a později byla zanedbána probírka těchto stromů. Stromy dorostly rozměrů, kdy si začaly konkurovat a omezovat se navzájem ve vývoji a bylo tedy nutné přistoupit k odstranění některých stromů. Již před více než rokem byly tedy odstraněny dva stromy, které byly nejméně perspektivní s růstovými defekty. V letošním roce byla odstraněna další lípa a to ta, která byla nejblíže domu (mimo jiné svými větvemi již dosahovala až k fasádě a oknům domu, což některé obyvatele domu obtěžovalo) a nacházela se nad elektrickým vedením, které v tomto místě prochází pod zemí. Je tedy velmi pravděpodobné, že by v budoucnu tento strom stejně musel být odstraněn. V daném případě bylo tedy perspektivnější ponechat stromy, u kte- denně a o smrti toho vím také dost zblízka. Nikdy mi nebylo zatěžko přemýšlet o kauzalitě věcí, které nás obklopují, o lidech, kteří fandí životu, i těch, kteří takový zásah do živého podporují. Obrátila jsem se proto na Ing. Šípka z odboru životního prostředí při ÚMČ. Vyšel mi vstříc a vyslechl mé otázky. Dostalo se mi odpovědi, že se Lípa nehodila do bilogického plánu (nenašla jsem ho nikde na webových stránkách naší MČ). V rámci jarní probírky (všimněte si, prosím, jak jemně a citlivě zní toto slovo) byla Lípa odstraněna, aby v horizontu let mohla zazářit na ploše vedle domu, jen lípa jedna. O možnosti, že poslední jedna lípa může být zdravotně napadena škůdci, a tudíž je riskantní takto razantně bioplánovat, se pan inženýr již nezmínil. Stejně tak se nedotkl faktu, že někteří obyvatelé na Čtvrtích se plnosti věku solitérní lípy už nedožijí. Prakticky to znamená, že budou odstraněny ještě další dvě jemnější lípy do dvou let. Můžu pochopit bioplán, ale nemůžu s ním souhlasit! Lípy byly tenkrát (rozuměj v komunistické éře) podle Ing. Šípka nevhodně vysázeny. Je třeba si uvědomit, že byly ovšem také vysázeny v éře, kdy lidé tolik nebrblali s prací pro druhé, že sami přispěli o sobotách svým dílem. Ano, nebyli to zahradníci, ale dali do výsadby kus svého nadšení, sebe. Dostalo se mi také reflexe, že se ozývaly dva hlasy z našeho domu, které stromu nefandily. Jedni pro stín, druzí pro alergii. Říkám si: Kdo se zlobí pro stín ze stromu, nemůže pochopit plně radost ze slunce. O alergiích by se dal napsat celý elaborát a nebylo by tomu nikdy konce. Vytloukáme rých není předpoklad, že budou muset být v pozdější době odstraněny. Je nutné si uvědomit, že budování veřejné zeleně probíhá trochu odlišně než pěstování květin nebo stromů na vlastní zahradě. Na zahradě pokud chceme někde vypěstovat strom, tak jej vysadíme na místo a pečlivě se o něj staráme, dokud se řádně neuchytne. Všechny ostatní vlivy eliminujeme a strom pokojně roste a sílí. Pokud chceme, aby v parku nebo na ulici v určitém místě byla krásná dlouhověká lípa s perspektivou života i několik set let, musíme vysadit nejméně tři, ale raději pět nebo šest mladých stromků, o které potom několik let pečujeme a snažíme se je uchránit před mnohými nebezpečenstvími. Jakmile se stromky zdárně uchytí a začnou růst a sílet, musíme chtě nechtě některé z těch šesti odstranit, aby se mohly ty ostatní dále vyvíjet. Většinou jich však již není plný počet, protože některé stromky do té doby uhynou. Ponecháme tři stromky, které jsou nejzdravější, s nejlépe větvenou korunou na nejvhodnějších místech a pokud možno co nejdále od sebe navzájem. Po dalších několika letech musíme odstranit další z těchto teď již stromů a za několik let odstraníme i ten předposlední a na daném místě zůstane již jen poslední strom, ten který jsme zde chtěli vypěstovat. Strom je již poměrně silný a odolný, aby odolal všem nepříznivým vlivům, které jej v mládí ohrožují a k jejichž eliminaci slouží ostatní postupně odstraněné stromy. Čerstvě vysazený stromek často nějaký vandal zlomí nebo vytrhne, ořeže mu kůru (čímž jej zmrzačí nebo rovnou zabije), může do něj někdo najet klín klínem. Jeden alergen fuč pro jiný. Ing. Šípek pojmenoval, že je stále více těch, kteří chtějí hlavně stromy odbourávat než těch, kteří mají aktivní zájem je sadit, či chránit. Takové listí na novém laku auta dělá z milců přírody Joe Azbesty, chce se mi zvolat. Přesto věřím, že je na sídlišti stále dost obyvatel, kteří sice nemají tu výhodu výhledu do korun stromů (např. v 11. patře), a přesto stromy ctí, a není jim jedno, jaká bude jejich budoucnost. Slovo probírka mi připadá vhodné pro vyřezávání klacíků a šáší, nikoliv pro odstranění zásadního třicetiletého stromu, který se skláněl nad druhou generací člověčenství, přežil i náročnou revitalizaci domu a nepřekážel ani lešenářským pracem. Je mi jasné, že změny v zeleni se dít budou, ale ráda bych vznesla námitku, že takovýto zásah u domu, by měl být konzultován i s jinými hlasy, které v domě žijí. Mohli a já věřím, že měli se vyjádřit všichni, kterým okolí, ve kterém žijí, není lhostejné. Měla by se hledat i jiná řešení nebo časově jinak rozplánovat takové probírky. Mohli byste se totiž dočkat podobného překvapení obyvatelé domů na Čtvrtích 6, 8, 10 nebo na Čtvrtích 12 a 14, nebo zrovna u vašeho domu Kdyby naše Lípa žila, řekla bych jí, že minimálně posledních pět let byla pro mě paní Lípou. Poděkovala bych jí za její službu pro nás. Za vláhu v naší ložnici po dešti, za stín v horkém létě, za prachovou a zvukovou clonu, za ptačí zpěv, za barvu, za krásu za radost. Martina Sklenářová, Mgr. Článek došel do redakce v únoru vozem nebo jinou technikou, může se v jeho těsné blízkosti provádět výkop pro uložení technických sítí a svoji zápornou úlohu mohu sehrát i nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky. Pokud by byl vysazen jen jeden strom, každá taková událost by znamenala nezdar a začínalo by se znovu od výsadby. Bohužel na veřejných plochách se v minulosti velmi často stalo, že se z nějakých důvodů následné probírky neprovedly včas. Potom se provádějí až v momentě, kdy stromy dorostou větších rozměrů a takový zásah se může jevit jako necitlivý. Přesto je nezbytný. Pokud se totiž probírky zanedbají úplně, stromy srostou do jednoho celku (nikoli kmeny, ale korunami) dojde k jejich vyvětvení v části koruny a znehodnocení všech stromů. Potom jejiž lepší probírku nedělat a nechat stromy růst jako skupinu. Takto ve skupině rostoucí stromy si vzájemně konkurují v boji o světlo, živiny a vodu, velmi významně ztrácejí na své estetické i sadovnické hodnotě a také se významně snižuje jejich životnost. Ani dohromady se nevyrovnají jednomu kvalitnímu stromu. Závěrem bychom chtěli říct, že jsme velmi rádi, pokud se občané našeho sídliště zajímají o své okolí, cítí sounáležitost s okolní přírodou a nejsou lhostejní k dění v okolí jejich domova. Nebráníme se spolupráci a diskusi při úpravách veřejných ploch a uvítáme vaše nápady a návrhy na zlepšení vašeho životního prostředí. ÚMČ Brno-Nový Lískovec

12 LÍSKÁČEK 4/ napsali jste nám KAMENNÝ VRCH MĚSTSKÝ LES Vždy jsem si říkal, že máme oproti většině obyvatelů Brna docela štěstí; hned za našimi okny je les s vyhlášenou lokalitou, kde rostou koniklece. Les využívá snad každý, kdo se chce odreagovat od městského shonu, projít se se svým psem nebo si zasportovat. V poslední době se však na Kamenném vrchu začaly dít události, které mě znepokojily. Již dosti razantní prořez lesa ze strany lesů ČR mě příliš nenadchl. Ale to, o čem chci psát, je výstavba lesoparku, a to v místech, kde bylo za první republiky relaxační centrum patřící místní nemocnici. Vždy, když jsem tato místa navštívil, říkal jsem si, jak si les za ty roky sám poradil. Znovu zarostl a vše pokryl bujnou vegetací. Zrodil se však nápad obnovy tohoto místa, a to v podobě lesoparku s rozhlednou. Je to v podstatě dobrý nápad v tom, že se udělá něco pro lidi a Kamenný vrch. Ale je také potřeba dívat se na věc z druhé strany. Nemělo by se ale jít zároveň cestou důsledné ochrany a představení lesa jako fungujícího ekosystému a prezentovat jej jako oázu klidu, než jako les atrakcí? Právě tyto atrakce mohou přitáhnout zvýšený počet ať už ukázněných, či méně ukázněných návštěvníků. To může mít negativní dopad na Kamenný vrch. I když jsou na vstupech do lesa informační tabule o tom, jak by se měli návštěvníci chovat, ne všichni tak činí. Právě na některé skupiny návštěvníků, jež by mohl lesopark s rozhlednou přilákat, bych tu chtěl upozornit. První skupinu tvoří víkendoví návštěvníci ti chodí obvykle jen na atrakce bez jakýchkoliv znalostí chování v lese. Při této příležitosti sem nejčastěji také vynesou svůj odpadkový koš (bohužel hromada odpadků nejen na Kamenném vrchu je toho důkazem). Další skupinu tvoří tzv. turisti obdivovatelé. Ti sice již vědí, že co si do lesa přinesou, si také odnesou, bohužel odnesou trochu toho lesa také k sobě domů v podobě různých větviček a kytiček. Olámané keře kolem cest anebo pohozené větvičky jen tak na cestě, protože zkrátka cestou našli hezčí, je opravdu do očí bijící příklad lidské tuposti. Dalším důsledkem, pramenícím ze zvýšeného pohybu turistů, jsou psi resp. někteří jejich majitelé, kteří považují jako nejlepší místo k hrátkám přímo koniklecovou step (čehož jsem stále častěji svědkem). Jak se mají chovat, je také na informačních tabulích napsáno, a pro ty, co neumějí číst, dokonce i nakresleno. Zvýšený výskyt psích výměšků, ať už ve formě tekuté či tuhé, nemají obecně na citlivé a zranitelné stepní ekosystémy dobrý vliv. Poslední skupinkou lidí, které by mohl lesopark přilákat, jsou většinou lidé mladí experimentující s různými druhy návykových a omamných látek. Bohužel sídliště jim mnoho prostoru nenabízí, rádi tedy jistě využijí intimitu nočního lesoparku; zde nejčastěji testují pevnost, houževnatost a hořlavost takových zařízení. Poté se snaží vše zamaskovat střepy z rozbitých lahví. Toto je jistě dosti katastrofický scénář, do jisté míry však reálný. Je tedy především na každém návštěvníkovi, jak se bude k lesu chovat, ale také na zřizovateli lesoparku, jak bude přistupovat k ochraně tohoto místa a jeho okolí, aby vše neskončilo jen stavbou a slavnostním otevřením. Důsledná ochrana této rezervace je doporučena i v práci Mgr. Ivany Paukertové hodnocení vlivu záměru obnova lesoparku s rozhlednou, zde navrhované hlídky policie a lesní stráže jsou však již krajním řešením. Domnívám se, že většina přestupků pramení z neznalosti, než z úmyslu uškodit. Neškodily by podrobnější informace, co se smí a nesmí, a hlavně důsledky těchto činností. V případě pohybu psů, cyklistů, či nutnosti chodit po pěšinách (jinak hrozí sešlap), je informovanost nedostačující. Taková výchova návštěvníků je velmi důležitá, než jen nalepení zákazových značek. Další výchovná akce, jenž by spočívala v každoročním sběru odpadků na Kamenném vrchu a kterou jsem navrhl místostarostovi Ing. Janu Privarčákovi, byla velmi vstřícně přivítána a zároveň byla přislíbena podpora v podobě informovanosti občanů a likvidace nasbíraného odpadu. V nejbližší době budou dohodnuty podrobnosti. Poté by bylo dobré na některé tabuli v lesoparku o této akci informovat i návštěvníky z jiných částí, než jen z Nového Lískovce, že se o svůj les staráme a není nám jeho osud lhostejný, třeba pak i oni se začnou podle těchto několika jednoduchých pravidel chovat a ze sbírání odpadků se stane jen procházka po čistém lese. Leoš Mikulášek Odpověď radnice Článek pana Mikuláška v mnoha směrech velmi přesně vystihuje hlavní problémy v přírodní rezervaci Kamenný vrch a v lesoparku nad nemocnicí, kterými jsou zejména neukázněnost některých návštěvníků, vandalismus a obecně nešetrné chování některých návštěvníků k přírodě. Bohužel jsou v článku obě velmi odlišné lokality s naprosto jinými funkcemi, pravidly a ochranou popisovány dohromady tak, že informace by mohly být pro některé čtenáře matoucí nebo zavádějící. Proto jsme se rozhodli doplnit některé zásadní informace o obou lokalitách. Přírodní rezervace Kamenný vrch je velmi významnou lokalitou s výskytem chráněného a ohroženého druhu Pulsatilla grandis koniklec velkokvětý, je současně i evropsky významnou lokalitou soustavy Natura Většina území přírodní rezervace je obehnána ochranným oplocením a označena informačními cedulemi. Na území přírodní rezervace jsou zákonem a vyhláškou stanovené činnosti, které jsou zde zakázány, jedná se zejména o sbírání nebo poškozování rostlin, vjíždění motorovými vozidly, ale i jakékoli ostatní činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch. Ochrana přírodní rezervace a zajištění péče o ni je v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které ji zajišťuje prostřednictvím organizace Rezekvítek. Na informačních tabulích jsou návštěvníci informováni, jak se v rezervaci chovat, aby nedocházelo k jejímu poškozování: od března do června chodit pouze po vyznačených cestách, aby nedocházelo k poškození rostlin na kole nejezdit ani po cestách pes by měl být na vodítku a páníčci musí důsledně uklízet exkrementy netrhat ani jinak nepoškozovat rostliny neodhazovat žádné odpadky. Každý návštěvník by si měl uvědomit, že tato přírodní rezervace je velmi vzácnou lokalitou a je poškozována už jen velkou návštěvností i při zachování největší opatrnosti a dodržování všech zmíněných pravidel a sama bez našeho přičinění by velmi rychle zanikla. Pokud chceme zajistit její zachování i pro příští generace, vyžaduje to naše aktivní snažení. Lesopark nad nemocnicí je naproti tomu veřejným prostorem, jehož hlavní funkcí je poskytnout obyvatelům našeho sídliště prostor pro odpočinek, relaxaci případně pro sport. Bohužel v minulých letech byl tento prostor zanedbán a krásný prvorepublikový park postupně chátral až do stavu, kdy postupně odumírající stromy, které se nezřídka vyvracely, byly natolik nebezpečné, že v případě neprovedení razantního zásahu by jedinou další alternativou bylo zakázat do něj vstup. Proto městská část nechala vypracovat projekt obnovy lesoparku. V průběhu přípravy projektu byl zpracován botanický průzkum lokality a také bylo na základě požadavku krajského úřadu provedeno nejpřísnější hodnocení celého záměru a jeho případného vlivu na PR Kamenný vrch, které požaduje evropská legislativa pro tzv. území Natura Hodnocení zpracovala autorizovaná osoba RNDr. Paukrtová a došla k závěru, že tento obnova lesoparku nebude mít významný negativní vliv. Naopak očekáváme, že zatraktivnění lesoparku, obnovení a doplnění staveb (například rozhledny, jezírka, amfiteátru, růžového návrší atd.) a zejména obnova hlavní cesty v parku umožní jeho daleko lepší využití a poskytne zejména obyvatelům našeho sídliště kvalitní alternativu k návštěvě PR Kamenný vrch. Například pejskaři jistě raději využijí příjemné procházky v lesoparku, kde se pes bude moci proběhnout, místo návštěvy rezervace, kde by měl být na vodítku. Větší návštěvnost v lesoparku by tak mohla naopak pomoci koniklecové rezervací tím, že by odlákala část návštěvníků. Celý projekt obnovy je zatím stále na počátku a zbývá ještě hodně práce, například doplnění laviček, odpadkových košů a dalšího vybavení. Jsme si také vědomi toho, že zvýšená návštěvnost v lesoparku si vyžádá zvýšenou potřebu údržby a úklidu, ale věříme, že se nám ji podaří zajistit a lesopark se stane přírodní oázou klidu v našem sídlišti. ÚMČ Brno-Nový Lískovec

13 13 LÍSKÁČEK 4/2011 křížovka MRAVO- KÁRCE 1. DÍL TAJENKY PAROHÁČI DOMÁCKY OLGA PŘEDLOŽKA KNIHY MAP PAPEŽSKÁ POKRÝVKA HLAVY SPZ AUT TEPLIC SPZ AUT ROKYCAN ČESKÝ PROZAIK IZOLOVANÝ VODIČ 2. DÍL TAJENKY UČŇOVSKÁ ŠKOLA HOLDOVAT MASITÉ POTRAVĚ VTIPNÝ KOSEK NUŽE DRUH GIBBONA PŘESTATI BOLET LENOCH ZN. VOLT- AMPÉRU VODNÍ TVOR VYVŘELINA ČÁSTI NOHOU SÍDLO V NIGÉRII POSCHODÍ SNAD DRUH OŘECHŮ DRUH KÁVY OZDŮBKA (ŘÍDCE) PÁLENKA Z RÝŽE HLE (NÁŘEČNĚ) HMOTA PŘIPOUŠTĚT KORÁLOVÝ OSTROV PŘESPOLNÍ BĚH KOREJSKÁ DYNASTIE BULHARSKÉ MĚSTO JISTOTY (SLOVEN.) ČÁST STŘECHY ŘADA VAGONŮ PATŘÍCÍ VÁM CESTOVNÍ PRŮKAZ KANÁLY TROSKA LODI VLEČKA NÁSTRAHA TROŠKU INDICKÝ HUDEBNÍ ÚTVAR VELKÁ VLOČKA ZAKVÍLENÍ ZBYTEČNĚ DRUH PSA SPOJKA KVĚTEN- STVÍ NA ONO MÍSTO ČÁSTI ÚST HUDEBNÍ NÁSTROJ ÚŘEDNÍ SPISY ZNAČKA INDIA MALÝ HROB INDICKÝ EPOS ŽAL ROMÁN B.PRUSE ŠPANĚL. CHŮVA ČISTICÍ PŘÍPRAVEK UŽIVATEL IRONIE HUDEBNÍ NÁSTROJ VELKÉ POLE SL. SPORT. ZKRATKA V BYTĚ NÁPOR POTŘEBY KOVBOJŮ SOUČÁST LUKU OBLÉCI JEŠTĚR KLAM VÁHA OBALU VŮNĚ PŘÍVĚSNÝ VAGON ODBORNÍK CHVALOŘEČ JIHNOUT PENĚŽNÍ SOUSTAVA KŠTICE KOMETY JENOM (NÁŘEČ.) EVROPAN BIBLICKÁ POSTAVA TEN I ONEN CITOSLOV. RADOSTI PLASTOVÝ MODEL KEŘ (SLOVEN.) NORSKÉ MĚSTO ČAJ POBÍDKA DRUH PEPŘE NASEKAT KRUHY SPZ AUT HODONÍNA PŘEDLOŽKA OTEC (KNIŽNĚ) 3. DÍL TAJENKY ZVUK RACHOTU OSEKAT POMŮCKA: ABAJI, AJA, ELOŽE, FARAO, KOMA, LAR, RÁMÁJANA, RI, TALA Autor citátu: Mark Twain. Citát: Dej každému dni příležitost, (dokončení v tajence).

14 LÍSKÁČEK 4/ různé Setkání lidí Obyčejný ČLOVĚK NA CESTĚ se vydařilo Občanské sdružení FK Nový Lískovec ve spolupráci CVČ Lyska uspořádalo první ročník setkání nazvaného Obyčejný ČLOVĚK NA CESTĚ V sobotu 26. února 2011 od 14 do 20 hod. v centru volného času Lyska. Záštitu nad setkáním přijal Ing. Jan Privarčák, 1. místostarosta MČ Brno-Nový Lískovec. Naše setkání začalo nevšedním vystoupením pana Petra Oupora na téma Jižní Čechy a já. Zanechalo v přítomných tak silný dojem, že jeden z návštěvníků jej okomentoval těmito slovy: Petře, tak skvělou přednášku o historii a krásách jižních Čech jsem ještě neviděl V podobném duchu se nesla i druhá prezentace sympatické polské studentky Elzbiety Wala na téma: Barvy města Bielsko-Biala a hor Beskyd. Poté sklidil uznání a všechny mile překvapil vlastními, velmi osobitými písničkami a šansony mladý muzikant z Nového Lískovce Zdeněk Větrovec. Asi nejzásadnější vystoupení zaznělo na téma: Balkán můj osud. Přednesla jej paní Ing. arch. Zdenka Softičová. Přiblížila nám zážitky své rodiny z Bosny v pohnutých časech ničivé války na Balkáně. Paní Ing. Gulnara Ekizašvili, CSc., nás seznámila s úžasnou historií její rodné a čarokrásné Gruzie. Poté všem přítomným nabídla praktickou ukázku gruzinské pohostinnosti. Velice těžkou roli měl můj kamarád Radek. Velmi zdatně prokázal svůj talent, když svými vtipnými verši na různorodá témata úspěšně soupeřil se zvědavostí našich chuťových pohárků po dalších gruzinských dobrotách. Velice zajímavé bylo vystoupení krásné slečny Mgr. Zuzky Softičové, která nás seznámila se zajímavostmi cestování ve dvou po Asii. Úspěšně nalomila mýtus prezentovaný většinou našich médii o nebezpečném Iránu Naše setkání zakončila zdařilá prezentace zkušené cestovatelky z Nového Lískovce paní doc. RNDr. Aleny Žákovské, Ph.D. Paní Alena nás seznámila s krásou Andamanských ostrovů a se záslužnými aktivitami konanými ve prospěch jejich obyvatel. Naplnili jsme vrchovatě čas, který byl vymezen pro naše setkání. S radostí konstatuji, že těch šest hodin nám uběhlo rychle jako voda. Takřka všichni návštevníci našeho cestovatelského setkání obyčejných lidí s neobyčejnými zážitky z cest i ze života setrvali do konce na svých místech. Jsem rád, že naše setkání bylo úspěšné a proběhlo v příjemné, uvolněné a intimní atmosféře. Přispělo ke vzájemnému poznávání nás, co žijeme v Novém Lískovci i lidiček odjinud. Velký dík patří všem vystupujícím za to, jak skvěle si své prezentace připravili, a tím potěšili diváky z Nového Lískovce a okolí. Velké poděkování ode mne pro pana Ing. Jozefa Korčáka za bezvadné technické zabezpečení akce, jež vytvořilo výborné podmínky pro zdar našeho setkání. Nelze zapomenout na barmanku skrze kávu paní Vlaďku Žižkovou a barmana skrze gruzínský čaj pana Georgiho Samadalašviliho. Akci vytvořilo výborné podmínky Centrum volného času Lyska. Těší nás značný zájem o cestovatelské setkávání i jeho kladný ohlas mezi návštěvníky. Rostoucí zájem lidí si na dalším ročníku vyžaduje (z kapacitních důvodů) konání této akce ve výrazně větším prostoru. Ing. Vladimír Dzurja, Ph.D. LYMSKÁ BORELIÓZA: BRAŇTE SE VČAS! Pěkné chvíle strávené při pobytu v přírodě mohou mít nehezké důsledky. Borelióza je nejčastější nemocí, kterou můžete chytit od malého, zdánlivě neškodného tvorečka, jakým je klíště. Pokud se na ni včas nepřijde a důkladně se neléčí, může vést k trvalým škodám na zdraví. Nákaze lze snadno předejít sice proti této nemoci neexistuje očkování, ale opatrností a používáním repelentů můžete riziko hodně snížit. Proti klíšťatům jsou nejvhodnější silné repelenty, které se stříkají na obuv a oblečení, ve kterém vydrží působit i dlouhou dobu po nanesení. Myslete proto i na děti, které jedou na tábor, a předem jim ošetřete tenisky a svrchní oděvy. Pokud už klíště chytíte, vytáhněte ho co nejdřív. Zakápněte desinfekcí, nejlépe jodovou, pak použijte pinzetu nebo speciální kartu, které jsou k dostání v lékárnách. Místo vpichu znovu důkladně dezinfikujte a pozorujte nejméně měsíc, jestli se netvoří skvrna. Od alergie ji poznáte tak, že vzniká delší dobu po klíštěti, několik dnů až týdnů, vzácně i měsíců. Bývá větší než 5 cm, může trochu hřát a svědit. Nemusí mít typický vybledlý střed! Při skvrně už je jasné, že jde o boreliózu a je nutné BEZODKLADNĚ NASADIT ANTIBIOTIKA. Lékař nemusí čekat na žádné další testy, protože v počátku nákazy se ještě protilátky netvoří, zato lze nemoc ještě snadno léčit. Pokud se s léčbou otálí, může nemoc postupně devastovat mozek i tělo. Asi u poloviny nakažených se bohužel žádná skvrna nevytvoří. Pokud se tedy nějaký čas po klíštěti dostaví podezřelé příznaky, i když místo přisátí vypadá normálně, a ve vašem okolí neřádí zrovna žádná viróza, pak NAVŠTIVTE LÉKAŘE a ZDŮ- RAZNĚTE mu souvislost potíží s klíštětem. Častými příznaky jsou: bolest hlavy, kloubů, svalů, silná únava, mravenčení v končetinách, závratě, bušení srdce, pálení kůže, bolest v krku, zánět spojivek, potíže s močovým měchýřem, rozmazané vidění, obrna lícního nervu. Nepodceňujte boreliózu, braňte se před klíšťaty a užijte si krásné jarní a letní dny beze strachu! Více informací o prevenci, průběhu nemoci, její léčbě i zkušenosti postižených pacientů najdete na Občanské sdružení Borelioza CZ Jako moderátor setkání představuji návštěvníkům Obyčejného ČLOVĚKA NA CESTĚ polskou studentku Elzbietu WALA. Foto: Josef Ptáček. Prezentace Barvy města Bialsko-Biala a polských hor Beskyd návštevníky Obyčejného ČLOVĚKA NA CESTĚ zaujala. Foto: Josef Ptáček SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Fukanová, tel Rekvalifikační kurzy, akreditace MŠMT Hospodyně, pečovatel/ka o děti ve věku od 3 do 15 let, mzdové účetnictví, podvojné účetnictví a daňová evidence. Tel , Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.:

15 15 LÍSKÁČEK 4/2011 různé Nabízím parkování aut i motocyklů pod Albertem na Oblé Prostory jsou 24 hod. hlídané a monitorované kamerami. Cena: auto 1250 Kč + DPH moto 500 Kč + DPH KONTAKT: MUDr. Michaela PETŘÍKOVÁ PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST oznamuje: bezbariérový přístup do ordinace zadním vchodem domu Svážná 32 Ordinační doba: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek hod. středa hod. Návštěvy po telefonické domluvě Telefon: , Rekvalifikační kurz pro Lektory volnočasových aktivit akreditovaný MŠMT dle 108 zákona č.435/2004 Sb. pořádá pro zájemce denní centrum Vesněnka, o.p.s. Zahájení , ukončení závěrečnou zkouškou a obhajobou vlastního projektu. Osvědčení s celorepublikovou platností je určené pro organizátory pobytů, táborů, kurzů, volnočasových kroužků, společenských akcí, soutěží. Absolventi se uplatní ve střediscích volného času, klubech maminek, rodinných centrech, organizacích pracujících s dětmi a mládeží, jako projektoví manažeři volnočasových aktivit. Součástí kurzu je Základní kurz první pomoci. Přednáší zkušení odborníci z oblasti pedagogiky, psychologie, týmové spolupráce, projektového manažerství, sportovní trenéři, praktičtí lektoři. K dispozici metodika k výuce. Bližší podrobnosti a příjem přihlášek na webových stránkách u: seznam.cz nebo mobilu: Kontakt: o. s. Ženy50 Anenská 10, Brno e mail: Přihlášku a bližší informace naleznete také na stránkách sdružení Hledám partnera/ /partnerku Zn.: Je mi 50+ Mosty za sebou můžeme pálit, mosty můžeme bourat, ale mosty můžeme rovněž stavět. Stavět mosty mezi lidmi je krásné a smysluplné. Mosty, po kterých si půjdou naproti ženy a muži. Aby se někde uprostřed potkali. Aby mohli být Do projektu mohou vstoupit ženy a muži ve věku po padesátce, kterým chybí životní partner či kolektiv vrstevníků. spolu, setkávat se, sdílet. Potřeba sdílet je u nás, lidí, vyvinuta velmi silně. Možná si ji uvědomíme teprve v okamžiku, kdy nás opustí partner či partnerka. Najednou nemáme komu vyprávět své malé denní radosti i strasti, nemáme s kým si vychutnat šálek ranní kávy. Sdílení náš zážitek umocňuje, dává mu význam, mnohé si právě hlasitým vyřčením uvědomíme. Dostatečná síť osobních kontaktů, díky které jsou sdíleny myšlenky, informace, rady a doporučení, je důležitá pro pocit osobní pohody a kvality života. Zároveň tyto kontakty mohou tvořit záchrannou síť ve smyslu sociální, emocionální, informační i materiální podpory. Projekt MOSTY je určen pro ty z vás, kteří se chtějí setkávat a prožívat společně různé aktivity. Pokud z tohoto společenství vyroste dvojice, která spojí svůj život i v soukromí, bude to nejkrásnější výstup projektu. Projekt je realizován ve spolupráci s Radou seniorů Jihomoravského kraje. kresba: Jiří Vidlák

16 Setkání na Babách slaví 35. narozeniny Každoročně na jaře se už 35 let setkávají vysokohorští turisté a jejich příznivci na břehu řeky Jihlavy u Lhánic u Mohelna pod skalami zvanými Baby. Skály Malá a Velká Baba, Jeníček, Mařenka budou letos svědky setkání vysokohorských turistů na Babách o víkendu Každoročně sem přijíždějí skupiny turistů, jednotlivci a rodiny s dětmi, kteří chtějí prožít pohodový víkend v překrásné přírodě. Setkání je přístupné nejširší veřejnosti. Nohejbalová sezona 2010 Loňská sezóna byla velmi vydařená, neboť po sestupu do spodní poloviny tabulky, jsme se opět vrátili do vrchní a kvalitnější poloviny. Mohou za to dva hlavní faktory zkombinování vyrovnaných dvojic a trojic a i to, že se klíčovým hráčům vyhýbalo zranění. Startovali jsme na velmi kvalitních turnajích s dobrými výsledky a na přeboru města Brna jsme obsadili ve dvojicích 1. a 2. místo, ve trojicích 3. místo. Opět jsme uspořádali domácí turnaj už sedmý ročník trojic na hřišti za restaurací Okruh, který byl podpořen osobním sponzorským darem naší starostky Ing. Jany Drápalové. V této sezóně věříme v ještě lepší výsledky a chtěli bychom si splnit cíl vyhrát městskou soutěž. Činnost nohejbalového oddílu SK Nový Lískovec podporuje ÚMČ Brno-Nový Lískovec. Za tuto podporu děkujeme. Libor Kamenský LÍSKÁČEK 4/ ze sportu Hlavní program je soustředěn na prvky vysokohorské turistiky, cvičné lezení včetně instruktáže pro začátečníky, předávání zkušeností, besedu s účastníky zahraničních vysokohorských túr, promítaní diapozitivů v přírodním prostředí. Zájemci mohou absolvovat školení výcvikového minima vysokohorské turistiky (teoretická část a praktická část: nácvik na zajištěné cestě, lezení, slaňování, pomoc při přesunu zraněného). Potřebné horolezecké vybavení je zapůjčováno zájemcům přímo na místě. Výcvik probíhá pod vedením zkušených cvičitelů a lektorů vysokohorské turistiky Klubu českých turistů. Jeho užitečnost poznají všichni, kteří se chystají do vysokohorského terénu Tater, na alpské zajištěné cesty a do dalších velehor. Program je volný, každý účastník si může rozvrhnout čas podle svých představ. Vedle lezení se nabízí individuální výlety do okolí. K oblíbeným cílům patří informační centrum jaderné elektrárny Dukovany, Mohelnská hadcová step, zřícenina hradu Templšten. Podle zájmu účastníků proběhne i mini turistický závod dvojic, který je chápán jako propagace turistických závodů pro začátečníky. K zapůjčení budou i nafukovací čluny, na kterých je možno nacvičovat pádlování. Posezení u táboráku je samozřejmostí. Letošní ročník setkání je také zařazen do cyklu akcí Voda ze střechy Evropy Eurorando V rámci těchto 167 akcí v České republice se nabírá voda z řek, říček, potoků a studánek. Odběry je pak slijí za Povodí Moravy na slavnosti v Břeclavi, za celou ČR se voda bude slívat 9.7. v Děčíně a za celou Evropu bude slévaní vody v říjnu ve Španělsku. Na setkání vysokohorských turistů na Babách se bude nabírat voda ze studánky pod skalami. Táboří se pod vlastními stany na tábořišti na levém břehu Jihlavky přímo pod skalami. Případné půjčení stanu je třeba dohodnout předem. Akci pořádá oblastní výbor Jihomoravské oblasti Klubu českých turistů a turistický oddíl mládeže Horolezčata za podpory statutárního města Brna. Informace: Miloš Stejskal, TOM 432 Horolezčata Brno, tel , FINÁLE 1. LIGY BOXERŮ ODLOŽENO 1. liga Ve víkendových dnech 9. nebo 10. dubna se mělo uskutečnit první z dvoukolového finále 1. boxerské ligy mezi vítězi české a moravské základní části mezi BC Stach Plzeň a Jihomoravským regionem. Plzeňský oddíl požádal o odložení utkání, kterému bylo vyhověno a náhradní termín zatím nebyl stanoven. Plánovaný termín druhého utkání je poslední víkend v květnu. Oblastní přebor Desáté kolo oblastního přeboru Josefovské se uskutečnilo dne 19. března v Mistříně. Z původně ohlášených oddílů nepřijely tři, ale i tak byla účast 15 oddílů se šedesáti boxery, rozdělenými do 28 dvojic překvapivá. Nejpočetněji se prezentoval Knokaut Brno devíti borci, BC Nový Lískovec se zúčastnil pouze třemi ze sedmi nominovaných. V kategorii žáků prohrál ve váze do 54 kg novolískovecký Martin Minář na body s Čepelákem ze Želetavy, v kategorii mužů prohrál v kategorii do 75 kg nečekaně zkušený Bc. Jan Hlavsa n.b. s mistrem ČR kadetů Andrýskem z Kroměříže, do 80 kg zvítězil vysokoškolák Petr Kučera n.b. nad Slížkem z Jablůňky. V celkovém hodnocení zvítězil Knokaut Brno s 23 body před Kroměříží se 13 body a hostující Porubou s 12 body, Nový Lískovec si připsal 5 bodů. 11. kolo oblastního přeboru Pořádá BC Jablůňka dne 30. dubna. Ostatní Na bohatě obsazeném mezinárodním turnaji Grand Prix Ústí nad Labem ve dnech startoval bývalý kapitán novolískoveckých boxerů Hamo Aperjan, který však ve vylučovacím utkání prohrál na body s černým francouzským borcem Soulymanem Gissokuem, vítězem Frankofonních her. Ten pak zvítězil ve finále nejtěsnějším bodovým poměrem nad Miroslavem Šerbanem, donedávna členem Sportovního centra mládeže Jihomoravského regionu. Ve dnech dubna se koná Mistrovství ČR juniorů ve Svitavách, kterého se zúčastní novolískovečtí boxeři Marek Navrátil (do 64 kg), Dominik Jiříkovský (do 69 kg), Karel Košťál (do 91 kg) a pravděpodobně i Martin Dirnda (nad 91 kg). Miroslav Kubánek, Jiří Faber

17 17 LÍSKÁČEK 4/2011 ze školství INTERAKTIVNĚ na ZŠ Svážná Během měsíce září loňského roku se nám podařilo nainstalovat naši první interaktivní tabuli. Proběhlo pochopitelně nutné proškolení odbornou firmou a od října jsme mohli zahájit provoz zcela nové učebny, nově vymalované, s novým nábytkem a novým hitem ve školství interaktivní tabulí. Podstata věci ve zjednodušené podobě spočívá ve velké dotykové obrazovce, kde veškeré úkony, které potřebujete udělat, obsluhujete speciálním perem, včetně ozvučení. S příchodem peněz z evropských fondů na naši školu se otevřela pro pedagogy velká cesta pro tvorbu nových výukových programů a příprav, které budou i zajímavě honorovány. Interaktivní výuka se proto ještě více rozroste a zkvalitní. Všechny změny jsou většinou o lidech a o financích. Finance jsme zajistili, materiálové vybavení také, tak už zbývá jenom lidský faktor, který musí pochopit, že i školství se dostalo do 21. století a je třeba na moderní trendy rychle reagovat. Naše škola chce pro své žáky vytvářet nové a moderní způsoby výuky a posunout tak vzdělávání dětí zase o kousek dále. Po půl roce provozu interaktivní tabule můžeme konstatovat, že tato cesta je nejenom zajímavá, ale i správná. Mgr. Petr Punčochář, ředitel školy TRESKA BEZ BÍBRA Během studijního pobytu v partnerské škole jsme natrefily na roztomilý název treska bezvousá. Copak o to, o tresce jako takové, morrue, jsme se v hodinách francouzštiny už učily, kdo ale mohl tušit, že existuje ještě jeden druh, zbavený své parády, colin, a že právě tento budeme chystat hostům školních restaurací. Narazily jsme na spoustu podobných pikantností, když jsme se po dobu tří týdnů ve francouzském Challes les Eaux učily používat nám mnohdy známé, jindy vzácnější ingredience pro přípravu pokrmů, které jídelníčky českých restaurací běžně nenabízejí. A nejen chystat, ale také krásně naaranžovat, protože host si zaslouží jíst i očima. Po této stránce jsou tamější studenti doslova vycepováni přísným vedením učitelů odborných předmětů. A tak je to dobře. Ať skončí v sebeluxusnějším hotelu, žádné práce se nezaleknou. Jsme moc rády, že nás na danou stáž v rámci programu Evropské unie Leonardo da Vinci škola vybrala a my jsme se tak mohly v krátké době přiučit spoustě nového. Věřme, že partnerství s Challes bude pokračovat a podobně spokojených studentů přibude další hodná řádka. Kateřina Horáková, Monika Janošková, Tereza Klusková, Klára Slabá, studentky Hotelové školy, Brno Nejlepší šplhavci ze ZŠ Svážné Na den jsme připravili pro naše žáky II. stupně školní kolo ve šplhu. Šplhá se s přírazem na tyči 4,5 m dlouhé. Na vítěze v jednotlivých kategoriích čekaly pěkné diplomy a sladká odměna. Pro vítězství si vyšplhali v jednotlivých ročnících tito žáci a žákyně: 6. ročník D Pavlína Vymazalová 5,3 s H (asi neměli zájem!?) 7. ročník D Kristýna Maarová 6,7 s H Michal Wachtl 4,6 s 8. ročník D Karolína Holánková 4,4 s H Antonín Konečný 4,3 s 9. ročník D Nicol Tesařová 8,4 s H Martin Kořínek 2,6 s. Všem zúčastněným závodníkům patří dík za účast a snahu, i když se jim nepodařilo stát na stupních vítězů. Stanislava Zálešáková, uč. TV

18 LÍSKÁČEK 4/ ze školství Interaktivní zábavně-naučné poznávání V prostorách Staré radnice v centru města jsme navštívili putovní výstavu science centra iqpark Liberec POZNÁVEJ SE, kde jsme se na základě šedesáti exponátů dozvěděli mnoho zajímavostí o fungování lidského těla, o lidských smyslech nebo i to, jak někdy vlastní smysly klamou. Pohráli jsme si a příjemně pobavili, zažili spoustu objevitelského vzrušení, měli jsme možnost při několika exponátech logicky uvažovat i kreativně se zamýšlet. Náš celkový dojem z výstavy lze shrnout do věty: Poznání je zábava. žáci 8. třídy ZŠ Kamínky Poslední únorový den se děti naší ŠD proměnily v čerty, princezny, čarodějnice, piráty, vojáky a další pohádkové bytosti. Tančily, soutěžily, zpívaly. Všichni jsme si den užili a pohled na děti, které se proměnily do svých oblíbených postaviček, byl prostě k nezaplacení. Vychovatelky ŠD Nový projekt SOŠ ochrany osob a majetku: Odborné vzdělávání pracovníků soukromých bezpečnostních služeb v jihomoravském regionu V rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji získala naše škola finanční podporu pro svůj projekt. Je určen pro další vzdělávání v bezpečnostním průmyslu (vedení a pracovníků soukromých bezpečnostních služeb a agentur) a reaguje na novou úpravu legislativy ČR. Vytvořený webový vzdělávací portál SBS jim umožní interaktivní celoživotní profesní vzdělávání prostřednictvím ICT. Realizace projektu je rozdělena do dvou částí: 1. vytvoření vzdělávacího portálu pro SBS, jehož součástí je e-learningový program vzdělávání včetně elektronické knihovny 2. vypracování vzdělávacích modulů (přeprava peněz a cenin, detektiv koncipient, střelba, sebeobrana aj.). Program nabídne různé formy a stupně odborného vzdělání. Bude probíhat ve spolupráci s vedením SBS v JmK a hospodářskou komorou bezpečnostního průmyslu. Na vzdělávacím portálu budou k dispozici výukové moduly, instruktážní videa a program praktické výuky. Aktivity budou realizovány zaměstnanci SOŠ OOM Brno včetně žáků. Základním cílem tohoto projektu je vytvoření centra pro poskytování odborného vzdělávání pro bezpečnostní průmysl. Studium může probíhat formou prezenčního studia, e-learningu (přes internet), popř. kombinací obou způsobů. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci a management SBS, kteří budou účastníky dalšího vzdělávání.

19 19 LÍSKÁČEK 4/2011 aktuálně NÁVŠTĚVNÍCI KONIKLECOVÉ LOUKY V roce 1994 vznikla v rezervaci na Kamenném vrchu naučná stezka, kterou občanské sdružení Rezekvítek vybavilo informačními tabulemi a úplně dole je dokonce vše napsané ještě Braillovým písmem. Mnoho návštěvníků si jich však nevšímá a naši krajinu ničí. Jedním velkým problémem jsou pejskaři. Vstup se psy sem sice není zakázán, ale povinností majitele psa je sbírat po něm exkrementy. Jinak se uvolňují do země a mění ph půdy, což koniklecům velmi škodí. Psí moč může zlikvidovat celou populaci této rostliny. Také bezohlední návštěvníci, kteří chodí mimo vyznačené cesty, zdejší vegetaci značným způsobem poškozují. Na koniklecovou louku chodí spousta lidí nejen z Nového Lískovce, ale i z dalekého okolí. V neděli není zvláštností, že jedním autobusem přijede na třicet lidí těšících se na koniklece. Mnozí z nich si však neuvědomují, jak svou lhostejností této kráse ubližují. A přesto, že zde mají pravidelné pochůzky strážníci Městské policie Brno a trpělivě upozorňují návštěvníky na zásady pohybu po stezkách, nestačí to. Jen co zmizí svítivě zelené vesty z dohledu, znovu vidíme pobíhat psy bez vodítek, cyklisty projíždějící rezervací na kolech, nebo fotografy, kteří se uprostřed louky uvelebí a odpočívají. A přitom není problém přečíst si informační tabuli, mít pejska na krátkém vodítku, nezahazovat obaly od svačiny či dojít si odpočinout na některou z laviček v okolí. Chceme-li i v příštích letech navštěvovat tento koniklecový unikát, nesmíme být k němu ani dnes lhostejní. Dana Beranová

20 LÍSKÁČEK 4/ tipy pro volný čas CVČ LYSKA PROGRAM KVĚTEN klubska hod. (výjimečně již od 14 hod.), otevřený klub pro mládež od 7 let probíhá každé PO, ST, ČT a PÁ, 20 Kč - klubová karta pro rok klubska na výletě OBLÁČEK na téma: ŠNECI Z FIMA, od hod. Cena lekce: 50 Kč/os Tvořivá dílna pro dospělé AKVAREL A HED- VÁBÍ, jednou z malířských technik si vlastnoručně ozdobíte šál nebo šátek hod., cena: 150 Kč/os. přihlášky a info: OBLÁČEK na téma: SKLENĚNÁ TĚŽÍTKA, od hod. Cena lekce: 50 Kč/os Tvořivá dílna pro dospělé FIMO, touto novodobou barevnou hmotou si zkrášlíme skleněné nádoby, popřípadě vytvoříme drobné šperky a přívěšky hod., cena: 150 Kč/os. přihlášky a info: OBLÁČEK na téma: V DŽUNGLI - malování, od hod. Cena lekce: 50 Kč/os Tvořivá dílna pro dospělé AFRICKÉ SOŠ- KY, keramika hod., cena: 150 Kč/os. přihlášky a info: OBLÁČEK na téma: KERAMICKÉ STOPY, od hod. Cena lekce: 50 Kč. / os Tvořivá dílna pro dospělé TEXTILNÍ ATE- LIÉR, zdobení textilu nejrůznějšími technikami hod., cena: 150 Kč/os. přihlášky a info: STREET DANCE BATTLE od 13 hod., soutěžní přehlídka ve street dance OBLÁČEK na téma: VESELÉ KVĚTINÁČKY, od hod. Cena lekce: 50 Kč/os Tvořivá dílna pro dospělé ČAJOVÉ MISKY, tvoření z keramické hlíny hod., cena: 150 Kč/os. přihlášky a info: OBLÁČEK - dílničky pro maminky s dětmi od 2 let. klubska: klubska je otevřen každé PO, STŘ, ČT, PÁ vždy od 15 do 17 hod. v prostorách CVČ Lyska. K dispozici jsou deskové hry, stolní fotbálek a bohatý program různých zajímavých a tvůrčích workshopů, promítání filmů, nejrůznější soutěže a turnaje. V klubu se dětem věnuje pedagogický dozor a francouzský dobrovolník přes Evropskou dobrovolnou službu. LETNÍ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY CVČ Lyska připravilo tyto letní a příměstské tábory: Příměstské tábory Tajuplný ostrov , cena 800 Kč Kameňačka III , cena 1000 Kč Příměstský tábor s Kulíškem , cena 1200 Kč. Všechny příměstské tábory probíhají v CVČ Lyska od 8 do 16 hod. V ceně je program, teplý oběd, vstupy, pedagogický dozor. Letní tábory: Cestovatelský pro děti 6 12 let, cena 3800 Kč. Místo: Bukovina. Cena zahrnuje ubytování v penzionu, 5x denně stravu, pitný režim, zdravotníka program. Lovci pokladů pro děti 7 15 let, cena Kč. Místo: Kunčina ves u Lysic. Cena zahrnuje ubytování ve stanech, 5x denně strava, pitný režim, pedagogický dozor, zdravotníka, program, dopravu. Bližší informace luzanky.cz, tel.: , LUŽÁNECKÉ JARO 2011 První ročník volnočasového festivalu V květnu a červnu čeká na návštěvníky parku Lužánky řetízek volnočasových akcí, jejichž společným tématem je zážitek. Zážitek kulturní, zážitek pro děti, zážitek společných chvil a setkání. Jednotlivé akce se zaměřují na různé cílové skupiny občanů, od nejmenších až po seniory, a nabízí návštěvníkům šanci strávit v prostorách parku sedm nabitých víkendových dní. Jednotlivé akce: 7. května - KONCERT, zaměřený na velkou žánrovou rozmanitost a pestrost hudebního projevu. Vystoupí nejen začínající kapely a i ty již léty ostřílené. Sobotní odpoledne a podvečer je určeno posluchačům, kteří si chtějí poslechnout dobrou hudbu a také si mohou užít piknik na trávě v parku. Vystupující hudebníci předvedou vlastní program. Začátek bude v 16 hod. na louce za budovou SVČ. 8. května na terase a v divadelním sále CVČ Lužánky proběhne divadelní festival NAŠE DRAMATICKÁ NEJ... jedná se o představení divadelních a tanečních souborů působících při CVČ Lužánky 4. a 5. června veřejnosti nabízíme DNY ČAJE A KERA- MIKY. Setkání nad ručně vyráběnou keramikou, ukázky výpalu technikou Raku, čajové obřady, spojení krásy užitého umění s chutí čaje, vůní vonných tyčinek, cinkotem třásní břišních tanečnic... to vše na terase Lužánek Ti nejmenší se mohou v sobotu 11. června těšit na akci LUŽÁNKY V LUŽÁNKÁCH. Na všechny návštěvníky čeká Večerníček a jeho jednotliví hrdinové. Pro všechny, kteří přijdou v kostýmech hrdinů z večerníčků máme připravenou odměnu! Akce probíhá od 9 do 16 hodin a je zakončená rejem pohádkových postav. Všichni, kteří rádi žonglují a chtějí porovnat svoje umění s dalšími, ale i ti, kteří žonglovat neumí a chtějí si to zkusit mohou navštívit v neděli 12. června akci DEN ŽONG- LOVÁNÍ. Akce proběhne na terase i v lužáneckém parku. Vyznavači pouličních tanečních stylů si na své přijdou v sobotu 18. června. Park Lužánky rozezní taneční soutěžní akce DANCE FLOW. Čeká nás streetdance, breakdance, taneční klání dvojic, spousta hudby, tance i odvážné akrobatické prvky. Akce Lužánecké jaro se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, starosty MČ Brno-střed Mgr. Romana Šťástky a za finanční podpory statutárního města Brna. Garant projektu: Katka Děkaníková garant akce, kontakt: mob , Na všechny akce vás srdečně zve Lydie Procházková, vedoucí pobočky Lyska, tel.: , EKOLOGICKÁ PORADNA VERONICA Téma: Jaké kuchyňské spotřebiče jsou energeticky nejúspornější? Spotřeba energie závisí na příkonu spotřebiče i provozní době. Pokud je kuchyně vybavena plynovým sporákem a neuvažujeme-li elektrický ohřev vody na mytí nádobí je spotřeba zhruba taková: 1. lednice a mraznička %, 2. pračka %, 3. osvětlení %, 4. domácí elektronika 5 21 %, 5. ostatní spotřebiče 5 15 %. Při nákupu praček a myček doporučujeme dbát i na spotřebu vody a preferovat typy, které je možno připojit na rozvod teplé vody v domě, nejlépe ze solárního zařízení při nákupu dbát na energetické štítky A++ je z hlediska spotřeby nejúspornější i poměrně malý rozdíl ve spotřebě ledniček a mrazáků přinese za léta používání velký rozdíl ve spotřebě energie. Nejnižší spotřebu energie má plynový sporák, nejméně vhodný je tradiční elektrický sporák. Nejvíce úspor v kuchyni dosáhneme přemýšlením výběrem správných hrnců, množství jídla, doby vaření, používáním pokličky a tlakových hrnců. Používání mikrovlnné trouby se hodí pro malá a střední množství jídla (500 g zeleniny, 750 g masa, 1000 g ryb). Pokud je to více, ztrácí teplotní kmity molekul vody v porcích na efektivitě. U větších porcí jsou na tom lépe kuchyňské linky s halogenovými a kombinovanými plotýnkami (sklokeramické desky). Osvědčeným způsobem snížení energetické spotřeby je nechávat jídlo dojít v hrnci nebo v peřinách. Další podstatnější možnosti úspor nezávisí na volbě zdroje energie pro vaření, ale na výběru hrnců tvar, těsnící vlastnosti, poklice. Ludvík Trnka, Ekologická poradna Veronica

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 Preambule Sdružení nezávislých kandidátů Poděbradského Fóra se rozhodlo v dalším volebním období spolupracovat se Stranou zelených a s Českou pirátskou stranou. Protože jsme

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více