PILOT S - AKTIVITA 2.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOT S - AKTIVITA 2.1"

Transkript

1 PILOT S - AKTIVITA. ANALÝZA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU LIBERECKÉHO KRAJE I V REGIONU ČESKÁ REPUBLIKA VE VZTAHU K OBORU VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ NA SUPŠ TURNOV Aktualizovaná verze

2 PILOT S - AKTIVITA... Výroba bižuterie V turnovské oblasti je evidováno v tomto oboru dle údajů Obecního živnostenského Úřadu v Turnově živností zabývajících se výrobou bižuterie. Z hlediska uměleckých živností v regionu České republiky (kde je evidováno v oboru 36.6.OO 07 živností), představují evidované živnosti ve spádové oblasti Turnova % živností. počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců 00-9 zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 6-9 zaměstnanců 5-5 zaměstnanců bez zaměstnanců nebo neuvedeno 63.. Zpracování kamene Tento obor je veden pod kódem OKEČF V Libereckém kraji je v tomto oboru podnikání evidováno celkem 8 subjektů. Jsou zde zahrnuty i velké firmy, pro které nejsou žáci uměleckoprůmyslových škol připravováni (Tarmac CZ a.s. a Ligranit a.s.). Jedná se o dva podnikatelské subjekty, které v tabulce mají uvedeny nejvyšší počet zaměstnanců. Nejvýznamnější firmou s vazbou na uměleckoprůmyslové vzdělávání s ohledem na počet zaměstnanců je v tomto oboru Lenka Müllerová MINE ART Turnov, firma Crytur spol. s.r.o. z 7

3 PILOT S - AKTIVITA. Turnov a firma Preciosa a.s. Jablonec nad Nisou závod Turnov a závod v Jablonném v Podještědí. V tomto případě hlavní výrobní komodity u firmy u firmy Preciosa a.s. jsou ve sklářském průmyslu. Na Turnovsku je podle údajů evidováno ve výše uvedeném oboru 7 živností z celkových 75 uměleckých živností evidovaných v České republice). počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců 5-9 zaměstnanců 0-9 zaměstnanců -5 zaměstnanců 8 bez zaměstnanců nebo neuvedeno Výroba keramických a porcelánových výrobků V této kategorii, vedené pod kódem OKEFČ 6..00, je v Libereckém kraji evidováno celkem subjektů. Pro tuto oblast jsou absolventi naší školy připravováni zejména s ohledem na design. Mezi nejvýznamnější firmy pod výše uvedeným kódem je firma Soliter Frýdlant v Čechách ( ve statistice není u toho subjektu uveden počet zaměstnanců). Největším zaměstnavatelem je Jizerská porcelánka spol. s.r.o Desná. počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců - 5 zaměstnanců bez zaměstnanců nebo neuvedeno 07 3 z 7

4 PILOT S - AKTIVITA... Výroba ušlechtilých kovů Obor s kódovým označením OKEFČ není v Libereckém kraji významně zastoupen. Evidencí prochází celkem tři subjekty. Dle počtu zaměstnanců je nejvýznamnější firma Ing. Jan Vrba z Kokonína. počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů 6-9 zaměstnanců - 5 zaměstnanců bez zaměstnanců nebo neuvedeno.5. Šperkařství Výroba šperků a příbuzných oborů má v Libereckém kraji bohatou tradici. Do této kategorie řadíme obory v níže uvedené tabulce. kód oboru název oboru OKEČF Výroba klenotů a příbuzných předmětů OKEČF Výroba mincí a medailí, zlatnických a šperkařských předmětů OKEČF 3600 Ražení mincí a medailí OKEČF 3600 Výroba zlatnických a šperkařských předmětů V evidenci Českého statistického úřadu je v současné době evidováno v těchto oborech celkem 33 subjektů. Největšími zaměstnavateli v regionu jsou Granát Družstvo umělecké výroby v Turnově, Soliter a.s. v Jablonci nad Nisou, D.n D. spol.s.r.o Turnov, Bispol Gold spol. s.r.o. z 7

5 PILOT S - AKTIVITA. Jablonec nad Nisou a další. Z 33 subjektů v libereckém regionu je evidováno v turnovské oblasti živností, což představuje více jak 0% evidovaných živností v České republice. počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců zaměstnanců 0-9 zaměstnanců zaměstnanců 3 5 zaměstnanců 3 bez zaměstnanců nebo neuvedeno Zpracování kovů Na Střední uměleckoprůmyslové škole jsou žáci připravováni pro následující obory ve zpracování kovů umělecké kovářství a zámečnictví, uměleckořemeslné zpracování kovů odlévání a modelářství. Tyto obory jsou vedeny pod kódovým označením OKEFČ kovářství, OKEFČ zámečnictví, OKEFČ uměleckořemeslné zpracování kovů a OKEFČ modelářství. Pro tyto obory se podařilo získat pouze přehled živností na Turnovsku a v České republice (uveden pouze počet živností). Druh živnosti Počet živností Turnovsko Počet živností ČR kovářství zámečnictví uměl.-řem. zpracování kovů modelářství 5 z 7

6 PILOT S - AKTIVITA..7. Ostatní obory Absolventi školy jsou připraveni i pro obory, které úzce souvisí se vzdělávacím programem školy odborný prodavač (klenotnické, zlatnické obchody), uplatňují se v reklamních agenturách jako designéři, jako pracovníci v muzeích a galeriích, v oblasti památkové péče, středního uměleckého školství, odborů kultury všech stupňů památkové správy apod..8. Výhled některých oborů vyučovaných na škole Nejvíce jsou postiženy obory zlatnictví, stříbrnictví a broušení drahých kamenů, z důvodu silné konkurence asijských výrobců, z evropské konkurence se jedná zejména o oblast jižní a jihovýchodní Evropy (Itálie, Turecko). Příčinou je slabá státní ochranná politika vůči této konkurenci (reálným ukazatelem je evidence Puncovního úřadu o množství opuncovaného vyrobeného zlata a stříbra v České republice za posledních pět let). Tomu lze čelit originalitou průmyslového designu u těchto výrobků.lze očekávat, že se výroba ve šperkařství bude stále více přesouvat do oblasti služeb. Další obory vyučované na škole připravují absolventa především na samostatné podnikání, které vykrývá potřeby především ve službách, zejména u oborů (plošné a plastické rytí kovů, broušení a rytí drahých kamenů, umělecké zámečnictví a kovářství, umělecké odlévání). Žáci školy jsou připravováni pro střední profese v uměleckoprůmyslové a průmyslové oblasti (malé firmy a firmy střední velikosti). Škola proto vytvořila vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělání v oblasti restaurování a konzervování kovů a je spoluřešitelem akreditovaného bakalářského studijního programu ve spolupráci s VŠCHT Praha v oboru restaurování a konzervování památek kulturního dědictví užitého umění z kovů. Škola by se měla zaměřovat na další vzdělávání v oblasti dospělých formou specializačních kurzů a poskytovat odbornou specializaci studentům a zájemcům ze zahraničí..9. Situace ve vzdělávání a na trhu práce v daném regionu Česká republika V současné době je v rejstříku škol evidováno celkem 8 subjektů, jejichž vzdělávací nabídka obsahuje obory spadající do kategorie umění a užité umění výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (kódové označení 8-M, dále jen uměleckoprůmyslové obory). Absolventi těchto oborů získávají maturitní zkoušku. Pod uvedeným kódovým označením je evidováno 58 oborů. V příloze číslo jsou uvedeny školy, v jejichž studijní nabídce jsou tyto obory obsaženy. Geografické rozmístění takto zaměřených škol v rámci České republiky není rovnoměrné. Níže uvedená tabulka a graf mapují rozložení škol v jednotlivých krajích bez ohledu na zaměření. Liberecký kraj zaujímá v počtu škol třetí místo. 6 z 7

7 PILOT S - AKTIVITA. kraj počet škol kraj počet škol Moravskoslezský 9 Vysočina Praha 9 Zlínský Liberecký 6 Karlovarský Jihočeský Olomoucký Jihomoravský Pardubický Královéhradecký Středočeský Plzeňský 3 Ústecký Graf 9 9 Moravskoslezský Praha Liberecký Jihočeský Jihomoravský 6 Královéhradecký Plzeňský Vysočina Zlínský 3 Karlovarský Olomoucký Pardubický Středočeský Ústecký 7 z 7

8 PILOT S - AKTIVITA. Právní forma Ve většině případů celkem 3 jsou školy uměleckoprůmyslového zaměření zřizovány jako příspěvkové organizace územně samosprávných celků. V dalších se jedná o 5 subjektů s právní formou společnosti s ručením omezením a subjekt s právní formou akciové společnosti. Vizuální znázornění je uvedeno v grafu. právní forma škol s uměleckoprůmyslovým zaměřením 5 příspěvková organizace společnost s ručením omezením akciová společnost 3 Graf Liberecký kraj V Libereckém kraji jsou uměleckoprůmyslové obory zařazeny do vzdělávací nabídky šesti subjektů. Liberecký kraj je zřizovatelem pěti z nich, jeden má právní formu společnosti s ručením omezeným. Jedná se o tyto subjekty: - Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, - Střední umělecká škola v Liberci s.r.o., - Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola sklářská, Střední odborné učiliště sklářské, Odborné učiliště a Učiliště Nový Bor, - Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod. 8 z 7

9 PILOT S - AKTIVITA. Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. má zcela odlišné zaměření než školy zřizované Libereckým krajem. V její studijní nabídce jsou zastoupeny dva obory, a to propagační výtvarnictví a propagační grafika. Na školách zřizovaných Libereckým krajem je nabízeno vzdělávání v celkem 7 uměleckoprůmyslových oborech. Jedná se o: - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a kovářství - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zlatnictví a stříbrnictví - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů broušení a rytí drahých kamenů - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké odlévání - výtvarné zpracování skla design světelných objektů - výtvarné zpracování skla modelování lisovaného skla - výtvarné zpracování skla broušení a vzorování broušeného skla - výtvarné zpracování skla hutnické tvarování skla - výtvarné zpracování skla tvarování, malování a leptání skla - výtvarné zpracování skla rytí skla - výtvarné zpracování skla tvorba a výroba figurek - výtvarné zpracování skla vzorkařství skleněné bižuterie - tvorba a vzorování bižuterie tvarování a rytectví raznic - tvorba a vzorování bižuterie pasířství - tvorba a vzorování bižuterie povrchové zušlechťování - tvorba a vzorování bižuterie uměleckoprůmyslové zpracování kovů Struktura oborů včetně škol, v jejichž studijní nabídce se vyskytují, je uvedena v příloze číslo. Analýza struktury oborů poskytuje následující výstupy: V obecné rovině:. Některé obory nabízené na školách zřizovaných Libereckým krajem jsou exkluzivní, tzn. nejsou poskytovány na jiné škole v České republice. Jedná se o všechny obory uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou, dva obory sklářské školy v Železném Brodu (výtvarné zpracování sklad tvorba a výroba figurek, výtvarné zpracování skla vzorkařství skleněné bižuterie) a po jednom oboru sklářské školy v Kamenickém Šenově (výtvarné zpracování skla design světelných objektů) a uměleckoprůmyslové školy v Turnově (výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů broušení a rytí drahých kamenů). 9 z 7

10 PILOT S - AKTIVITA. V oblasti nesklářských oborů:. Nesklářské uměleckoprůmyslové obory jsou v Libereckém kraji nabízeny dvěma sub jekty, a to uměleckoprůmyslovými školami v Jablonci nad Nisou a v Turnově..3 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou je v rámci České republiky zcela ojedinělá. Obory nabízené touto školou nejsou obsaženy ve vzdělávací nabídce žádné jiné školy.. Uměleckoprůmyslové obory nabízené turnovskou školou nabízí více vzdělávacích subjektů. Nejčastějším konkurentem je Střední průmyslová škola strojnická a slévá renská a Vyšší odborná škola technická v Brně (ve 3 případech)..5 Turnovská uměleckoprůmyslová škola jako jediná v České republice nabízí obor brou šení a rytí drahých kamenů..6 Nejvyšší počet subjektů má ve své vzdělávací nabídce uměleckoprůmyslový obor umělecké zámečnictví a kovářství (celkem 5 vč. turnovské školy). 0 z 7

11 PILOT S - AKTIVITA. V současné době v uvedených oborech studuje 67 žáků v rozložení, které je uvedeno níže v tabulce: Škola / obor: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou Počet studentů: 9 tvorba a vzorování bižuterie Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola Sklářská, Střední odborné učiliště sklářské, Odborné učiliště a Učiliště Nový Bor výtvarné zpracování skla 9 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov výtvarné zpracování skla - design světelných objektů 30 výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla 6 výtvarné zpracování skla - rytí skla 6 výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla 3 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov 90 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí 30 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství 3 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví 69 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů 6 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání 3 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 08 výtvarné zpracování skla Celkem 67 V tomto ohledu uměleckoprůmyslové obory představují 3,75% vzdělávací kapacity středního školství (tj. včetně gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) zřizovaného Libereckým krajem. V segmentu středních odborných škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou tyto obory tvoří celkem 9,% všech žáků..0. Profil a uplatnitelnost absolventa Profil absolventa vychází z profilu Školního vzdělávacího programu Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Absolvent Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) v oborech plošné a plastické rytí kovů, umělecké zámečnictví a kovářství, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, umělecké odlévání, je na základě odborné získané profilace připraven uplatnit se ve sférách společenské praxe zaměřené na výše uvedená zaměření. Uplatní se zejména v oblastech navrhování a realizace výtvarně užitkových a dekorativních předmětů,vytváření modelů a vzorů četně jejich realizace v materiálu, technické přípravy výroby, realizace výtvarně užitkových předmětů, řízením výroby v oblasti, pro kterou je specificky připravován, spolupracuje s výtvarníkem při realizaci náročných návrhů. Absolvent plošného a plastického rytí se uplatní při výrobě raznic a forem z různého kovu, výroby razidel, mosazných štočků, ocelorytin a mědirytin pro tisk cenin, zdobení zbraní a výrobků z drahých kovů, při práci s počítačovými gravírkami. V procesu výroby raznic a forem mohou vykonávat z 7

12 PILOT S - AKTIVITA. úkony od přípravy materiálu až po ražbu. Jsou schopni doplňovat a výtvarně upravovat kolekce či jednotlivosti vzorů podle zájmu zadavatele. Absolvent zámečnictví a kovářství se uplatní při tvorbě a výrobě uměleckých kovářských a zámečnických výrobků, např. osvětlovadel, krbového nářadí, mříží,branek, plotů, pantů apod.), kovaných plastik, kopií historických předmětů. Absolvent zlatnictví a stříbrnictví se uplatní při zhotovování kopií historických předmětů, výkonu v celém procesu výroby šperku (vývoj, příprava výroby z drahých kovů a jejich slitin. Mohou provádět rovněž opravy šperků. Znají vlastnosti drahých kamenů při jejich aplikaci (vlastní návrh a oprava). Absolventi se uplatní při opracování přírodního a syntetického šperkového a dekorativního kamene, při výkonu činností spojených s procesem uměleckého broušení a rytí těchto materiálů, spolupracují s profesí zlatník klenotník. Absolvent uměleckého odlévání se uplatní ve sféře výrobní i nevýrobní (modelér, formař), ve všech podnicích zabývajících se odléváním uměleckých předmětů v kovu. Vykonávají veškeré činnosti spojené s odléváním uměleckých předmětů (různých druhů reliéfů, plastik, včetně jejich povrchových úprav (cizelování, patinování). Absolventi všech zaměření jsou připraveni pro studium na vyšších odborných a vysokých školách uměleckého typu. Oblast uplatnění absolventů přesahuje i do sektoru služeb, zejména obchodu. Mohou se dále uplatnit jako pracovníci muzeí, galerií, památkové péče a odborů kultury státní správy a samosprávy všech stupňů. Aby se profil absolventa co nevíce blížil praxi musí být veden sociální dialog se všemi partery tak, aby respektoval požadavky specializace pro profesi a zároveň připravenost absolventa pro vyšší adaptabilitu a život ve společnosti. V oblasti specializace je potřebné soustředit se na design a zbožíznalství, v oblasti adaptability pak na motivaci ke kvalitě a motivaci k průběžnému institucionálnímu i informálnímu vzdělávání. Nedílnou součástí jednání musí být zároveň problematika motivace absolventů nastoupit do firem a zároveň aby firmy tyto absolventy zaměstnávaly. Z hlediska ekonomické náročnosti, a tím i udržitelnosti uměleckoprůmyslového vzdělání by měla na úrovni vyšších územně samosprávných celků proběhnout jednání o možnostech lokalizace jednotlivých oborů do krajů tak, aby docházelo k jejich optimálnímu překrývání. Absolventi jednotlivých oborů mají možnost pokračování ve vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách, zejména výtvarného - uměleckého a uměleckoprůmyslového zaměření. Mohou však studovat i na školách s jiným zaměřením (pedagogické fakulty, filozofické fakulty historie umění apod.). Rozdílná je jejich uplatnitelnost na trhu práce. Jedná se ovšem pouze o odlišnost profesní. Obecně jsou absolventi připraveni pro působení v oblasti individuální práce ve vybraných dílnách a ateliérech. Svou činnost mohou provozovat jako osoby samostatně výdělečně činné nebo v zaměstnaneckém poměru. Po získání dalších praktických dovedností a znalostí se často uplatňují jako řídící pracovníci v oblasti výtvarné tvorby, technologie apod. S ohledem na výtvarné schopnosti se absolventi velice často uplatňují v oblasti designu jako návrháři či vzorkaři nových výrobků. Oblast působení se dotýká i sektoru služeb, zejména obchodu. Působit mohou ovšem i jako pracovníci muzeí a dalších kulturních institucí spjatých s jejich odborným zaměřením. z 7

13 PILOT S - AKTIVITA. Jedním z hodnotících kritérií kvality školy je uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Níže uvedené grafy znázorňují porovnání celkového počtu absolventů, počtu absolventů, kteří byli vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnáni, a aktuálně evidovanými absolventy. Graf 3 Porovnání počtu absolventů s počtem evidovaných úřadem práce 8 počet absolventů 00 počet evidovaných ÚP počet nezaměstnaných k Graf Uplatnění absolventů jednotlivých škol SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou SUPŠS Kamenický Šenov VOŠS, SPŠS, SOUS, SUPŠ a VOŠ Turnov SUPŠS Železný Brod OU a U Nový Bor neevidovaní úřadem práce evidovaní úřadem práce Stávající uplatnění absolventů nepředstavuje jediné směrodatné kritérium pro hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, navíc tato studie sleduje pouze krátké časové období. 3 z 7

14 PILOT S - AKTIVITA. Zároveň v současné době dle zkušeností ředitelů škol - převažuje trend, kdy absolventi škol pokračují v dalším studiu. Relevantní přehled zachycující delší časové období není v současné době k dispozici (do budoucna bude jedním z výstupů projektu RISA Regionální informační systém o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce). Procentní vyjádření úspěšnosti absolventů z jednotlivých škol obsahuje níže uvedená tabulka. počet absolventů počet evidovaných úřady práce SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou 8 3,57 % SUPŠS Kamenický Šenov 9,09 % VOŠS, SPŠS, SOUS, OU a U Nový Bor 7,76 % SUPŠ a VOŠ Turnov 5 8,89 % SUPŠS Železný Brod 9 6,90 % škola PRŮMĚR procentní vyjádření 7,80 % Z výše uvedeného vyplývá, že největší procentuální neúspěšnost vykazuje sklářská škola v Novém Boru, která jediná má procento neúspěšných nad 0%. Naopak nejúspěšnější jsou absolventi jablonecké uměleckoprůmyslové školy. V porovnání s celokrajským průměrem úspěšnosti absolventů uměleckoprůmyslových oborů jsou sklářská škola v Železném Brodu a uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou v úspěšnosti absolventů nadprůměrné... Konkrétní spolupráce školy a sociálních partnerů v kraji a v České republice Škola zejména spolupracuje s místními firmami z Turnova a z blízkého okolí. V oboru zlatník a stříbrník je významným partnerem firma Granát Družstvo umělecké výroby Turnov, Routa Solitér Granát spol.s.r.o. Turnov, firma Eligius Turnov, firma Solitér Jablonec nad Nisou, firma Studio Šperk J. Drahoňovský Turnov, Hejral Šperk a kov Smržovka a s firmou Presioca a.s.v Jablonci nad Nisou a v Jablonném v Podještědí. V oboru broušení a rytí drahých kamenů je velmi úzká spolupráce s firmou Crytur spol.s.r.o Turnov, Brusírna diamantů J. Patočka Rovensko pod Troskami, Firma Gema-Malinek, v oboru umělecké odlévání škola spolupracuje se slévárnou Henry Kyncl- Slévárna šedé litiny Turnov, s firmou pana Syrového a pana Šilhána z Prahy. Byla také navázána spolupráce s panem Manouškem, zvonařem ze Zbraslavi, v oboru plošného a plastického rytí škola především spolupracuje s firmou Znak Malá Skála, Gravograph Benátky nad Jizerou a pražskou firmou Triga s.r.o pana Každý. Obor umělecké kovářství a zámečnictví úzce spolupracuje s kovářskou firmou pana Brádlera, Tasovského, ak. sochaře Igora Kitzbergera z Ostravy, s firmou Jaroslava Mojsla z Turnova nebo uměleckého kováře Davida Szalaye, škola navázala kontakt i s firmou Ještědský bronz z Mníšku u Liberce. Uvedené firmy se spolupodílejí na zajišťování praxí, účastní se jako zástupci praxe u obhajob předmaturitních a maturitních prací, ale také jako sponzoři školy, odborní konzultanti a poskytují své provozy pro odborné exkurze. Významná je pro školu i spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově, s Hradem Kost, s Obecním domem v Praze a s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a v Hradci Králové. Škola je zastoupena ve správní z 7

15 PILOT S - AKTIVITA. radě Sdružení hodinářů a klenotníků České republiky a má tak možnost se podílet na připomínkování důležitých dokumentů ve vztahu ke státním institucím (Puncovní úřad) přes sociální partnery má škola napojení i na Hospodářskou komoru České republiky, Agenturu regionálního rozvoje, Asociaci muzeí a galerií a je také kolektivním členem Svazu výrobců bižuterie... Strategie zapojení sociálního partnera do vzdělávání Záměrem školy je v budoucnosti spolupráce s významnými partnery na základě smluvních vztahů, jak se to již podařilo s turnovskou firmou Granát D.U.V. (odborné praxe žáků přímo ve firmě, v oblasti vzorování, materiálové výpomoci, poskytování archivních materiálů a zejména zapojení do poradních sborů školy (Školská rada) a v oblasti odborné praxe a připomínkování školních vzdělávacích dokumentů. Na smluvním základě je spolupráce s VŠCHT v Praze při realizaci bakalářského vzdělávacího programu..3. Expertní vyjádření sociálního partnera ke kurikulárním dokumentům Klíčové kompetence uvedené v RVP Jsou zpracovány v obecné rovině s možností všeobecného použití, což pro dokument tohoto charakteru vyhovuje. Určité problémy může činit písmeno g kompetence k pracovnímu uplatnění (existuje velké množství legislativních norem upravujících oblast podnikání v daných oborech, na které může střední škola připravovat žáky jen v omezené míře a jejich velmi rychlá a častá novelizace zejména živnostenský zákon, puncovní zákon, zákon o odpadech, práce s jedy, zákony v oblasti ekonomiky, bezpečnosti práce, požární ochrany, pracovní kodex, autorská práva). Zde je nutné usilovat o zjednodušení legislativy pro drobné živnostníky. Určitým omezujícím faktorem v případném vlastním podnikání je i povinná dvouletá praxe, než lze požádat o vydání živnostenského oprávnění (v tomto případě se jedná o řemeslné živnosti), na které jsou připravováni žáci Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově. Z hlediska hodnocení odborných obsahových okruhů v RVP nemáme k výsledkům vzdělávání a výběru učiva (jako prostředku k dosažení vzdělávacích cílů) připomínek. Pouze je odborná obava, která vyplývá z rozdílu mezi změnami v praxi (posun v technologiích), zda bude moci škola rychle reagovat na potřeby firem při přípravě absolventa. Zde by tuto roli měl jistě sehrát školní vzdělávací program. Porovnání povolání /typové pozice v ISTP a profesního profilu daného oboru vzdělání pro porovnání s profesním profilem oboru vzdělání 8--M/06 byly využity údaje z kartotéky typových pozic prací umístěných na jako. Jako nejvhodnější byly porovnávány pozice uměleckého kovolijce a cizeléra (statistická klasifikace KZAM 783 Umělecký kovolijec a cizelér je v kvalifikačních předpokladech (manuální zručnost a technologická dovednost) shodná s profesním profilem oboru vzdělání (8-- M/06 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, v předpokladech výtvarných přesahuje do typové pozice designéra výrobků (statistická klasifikace KZAM 37 Návrhář průmyslový, návrhář výrobků), obdobně byl posuzován podle kartotéky typových pozic umělecký kovář a zámečník (statistická klasifikace KZAM 77 5 z 7

16 PILOT S - AKTIVITA. Umělecký kovář), zlatník a klenotník (statistická klasifikace KZAM 733 Zlatník a klenotník výrobce, 733 Zlatník, stříbrník, 7336 Brusič a leštič drahokamů a průmyslových diamantů, 7336 Brusič a leštič drahokamů, klenotů, diamantů, 7336 Rytec a brusič šperkařského kamene), pro obor plošného a plastického rytí odpovídá nejvíce rytec kovů (KZAM 77 Rytec kovů, rytec not), který taktéž předpokládá přípravu na budoucí povolání v úrovni středního vzdělání s výučním listem. Z hlediska kvalifikačních požadavků se jako nejvhodnější přípravou pro pozice oboru výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů podle KZAM 37 Návrhář průmyslových výrobků, pro které je požadováno úplné střední vzdělání s maturitou v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou ve skupině oborů výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (zlatnictví a stříbrnictví, umělecké odlévání, broušení a rytí drahých kamenů, plošné a plastické rytí kovů, umělecké kovářství a zámečnictví) jsou požadovány variantní kvalifikační požadavky. Je požadována příprava v úrovni středního odborného vzdělání s výučním listem v oboru umělecko-řemeslné práce a úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou v oboru uměleckořemeslné práce, (neodpovídá terminologii současného Školského zákona). V typových pozicích ISTP je naznačena i další možnost vzdělání, ale nejsou specifikovány jeho formy. 3.0 Spolupráce při vlastní tvorbě ŠVP se sociálním partnerem Návrh profilu absolventa daného ŠVP vzhledem k tomu, že zatím byla konzultována pracovní verze profilu absolventa dle ŠVP, nemáme výrazné připomínky, jen je třeba zohlednit větší důraz na technologickou a manuální variabilitu, schopnost měnit své znalosti a dovednosti dle změny výrobního programu firmy, i když zde je nutné mít na zřeteli tu skutečnost, že absolvent uměleckoprůmyslové školy obor 8-M/06 se uplatní jako samostatně podnikající řemeslník, tak i ve výrobní firmě a je i připraven studovat na vysokých školách uměleckého směru. Pro potřeby výrobní praxe není ideální hybrid žáka, který je připraven na požadavky praxe, ale prakticky nic neumí, nemá manuální zručnost, umí pracovat jen na počítači, to zřejmě není směr, který by vyhovoval potřebám praxe. Žák musí rozumět výkresům, musí ovládat výpočty úhlů při broušení kamenů. (Ing. M. Klinke ředitel firmy Solitér a.s. Je dobré a Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnov a Integrovaná škola v Turnov připravovaly své žáky k tomu, aby byli zdatnými technology a v praxi použitelnými techniky a nikoli jen umělci.tj. absolvent by měl být s to plnit úkoly v praxi na základě technologií, a používané techniky. Měl by mít určitou manuální zručnost a všeobecné ekonomické znalosti, aby mohl po ukončení studia založit a řídit např. vlastní rodinnou firmu. (Ing. V. Hlubuček předseda DÚV Granát Turnov). Zde jsou patrné největší rozdíly jak mezi ŠVP, tak i RVP výše uvedeného oboru z hlediska cílových požadavků na státní maturity vypracované CERMATEM, kde se klade důraz především na všeobecné vzdělání. Na druhé straně je možné tento rozdíl částečně zmírnit právě tvorbou ŠVP. 6 z 7

17 PILOT S - AKTIVITA..0. Využívané zdroje informací Pro analýzu byly využity připomínky sociálních partnerů především z firmy Granát DUV. Turnov pana Mgr. Václava Kolomba a připomínek pan Mgr. Malinka z firmy Gema s.r.o. Turnov, Analýzy uměleckoprůmyslového školství v Libereckém kraji, červen 005, autoři: Pokorný Tomáš, Křeček Leoš, ak. soch. Laštovičková Zdena, Ing. Lednejová Milena, ak. soch. Dostál Jiří, Mgr. Zatloukal Pavel, ak. mal. Verner Pavel, Mgr. Lufinka František, Mgr. Mašek Jiří, Katalog typových pozic profesí zápis ze zasedání Správní a dozorčí rady Sdružení hodinářů a klenotníků, říjen 005 SUPŠ a VOŠ Turnov, podklady Obecního živnostenského úřadu v Turnově ze , Českého statistického úřadu, centrální evidence živností v České republice ze , Záznam z konference Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost v uměleckoprůmyslových oborech v Libereckém kraji, listopad 005, Kamenický Šenov. 7 z 7

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Hodnoticí standard. Umělecký zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Umělecký zámečník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Umělecký zámečník (kód: 82-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Umělecký kovář a zámečník Kvalifikační úroveň NSK -

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ)

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) Zakázka:

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Kapitola 11: Řemesla

Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla v Brně Odvětví řemesel zahrnuje širokou oblast kreativní tvorby, zahrnující celou řadu profesí. Klasické řemeslo je ohroženo průmyslovou výrobou a poznamenává

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová

Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová Cílem příspěvku: je představit připravovanou výstavu Sklo ne/tradičně jako způsob propagace technologií Proč zrovna

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU STROJÍRENSTVÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního řešení

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/ Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Karta Domů práce se styly. Autor: Ing. Silvana Žárská

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace tel.: 483 443 111 fax: 483 320 803 e-mail: skola@sosjbc.cz www stránky: www.sosjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2006/2007 činil 160 841, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 140 564

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Odborní

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Libereckém kraji 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 25 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

Hodnoticí standard. Brusič skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28)

Hodnoticí standard. Brusič skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Brusič skla (kód: 28-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA DOPRAVY Zakázka:

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Karlovarském kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 17 309 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Vyhodnocení ankety k rozvoji lidských zdrojů v krajích ČR

Vyhodnocení ankety k rozvoji lidských zdrojů v krajích ČR Vyhodnocení ankety k rozvoji lidských zdrojů v krajích ČR NVF, RLZ: Koncem října 2002 jsme se obrátili na radní jednotlivých krajů ČR s prosbou o zodpovězení několika anketních otázek k problematice rozvoje

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Podklady na zasedání ZM dne: 24. 11. 2011 Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Předkládá: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík Vypracoval: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let. na území Libereckého kraje ke dni

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let. na území Libereckého kraje ke dni Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje ke dni Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, září 2015 Mgr. Markéta Brebtová

Více

Hodnoticí standard. Brusič skla hranař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Brusič skla hranař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Brusič skla hranař (kód: 28-076-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň NSK

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Jihočeském kraji 6,5 % 1 a celkový počet dosahoval 22 439 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 míra stoupla

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

Ministerstvo vnitra ODBOR PREVENCE KRIMINALITY PRAHA

Ministerstvo vnitra ODBOR PREVENCE KRIMINALITY PRAHA Ministerstvo vnitra ODBOR PREVENCE KRIMINALITY PRAHA Statistický přehled o udělených akreditacích vysílajícím organizacím k výkonu dobrovolnické služby dle zákona č. 198/ Sb., o dobrovolnické službě a

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Matematika příklady

Matematika příklady Rozložte na součin: 9 3+3 1 2 = Matematika+ 2015 - příklady Tematický celek Algebraické výrazy úspěšnost diskriminace korelace Gymnázia 63,5 % 54,7 % 0,393 Lycea a ST1 43,0 % 54,3 % 0,357 64 Matematika+

Více