PILOT S - AKTIVITA 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOT S - AKTIVITA 2.1"

Transkript

1 PILOT S - AKTIVITA. ANALÝZA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU LIBERECKÉHO KRAJE I V REGIONU ČESKÁ REPUBLIKA VE VZTAHU K OBORU VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ NA SUPŠ TURNOV Aktualizovaná verze

2 PILOT S - AKTIVITA... Výroba bižuterie V turnovské oblasti je evidováno v tomto oboru dle údajů Obecního živnostenského Úřadu v Turnově živností zabývajících se výrobou bižuterie. Z hlediska uměleckých živností v regionu České republiky (kde je evidováno v oboru 36.6.OO 07 živností), představují evidované živnosti ve spádové oblasti Turnova % živností. počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců 00-9 zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 6-9 zaměstnanců 5-5 zaměstnanců bez zaměstnanců nebo neuvedeno 63.. Zpracování kamene Tento obor je veden pod kódem OKEČF V Libereckém kraji je v tomto oboru podnikání evidováno celkem 8 subjektů. Jsou zde zahrnuty i velké firmy, pro které nejsou žáci uměleckoprůmyslových škol připravováni (Tarmac CZ a.s. a Ligranit a.s.). Jedná se o dva podnikatelské subjekty, které v tabulce mají uvedeny nejvyšší počet zaměstnanců. Nejvýznamnější firmou s vazbou na uměleckoprůmyslové vzdělávání s ohledem na počet zaměstnanců je v tomto oboru Lenka Müllerová MINE ART Turnov, firma Crytur spol. s.r.o. z 7

3 PILOT S - AKTIVITA. Turnov a firma Preciosa a.s. Jablonec nad Nisou závod Turnov a závod v Jablonném v Podještědí. V tomto případě hlavní výrobní komodity u firmy u firmy Preciosa a.s. jsou ve sklářském průmyslu. Na Turnovsku je podle údajů evidováno ve výše uvedeném oboru 7 živností z celkových 75 uměleckých živností evidovaných v České republice). počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců 5-9 zaměstnanců 0-9 zaměstnanců -5 zaměstnanců 8 bez zaměstnanců nebo neuvedeno Výroba keramických a porcelánových výrobků V této kategorii, vedené pod kódem OKEFČ 6..00, je v Libereckém kraji evidováno celkem subjektů. Pro tuto oblast jsou absolventi naší školy připravováni zejména s ohledem na design. Mezi nejvýznamnější firmy pod výše uvedeným kódem je firma Soliter Frýdlant v Čechách ( ve statistice není u toho subjektu uveden počet zaměstnanců). Největším zaměstnavatelem je Jizerská porcelánka spol. s.r.o Desná. počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců - 5 zaměstnanců bez zaměstnanců nebo neuvedeno 07 3 z 7

4 PILOT S - AKTIVITA... Výroba ušlechtilých kovů Obor s kódovým označením OKEFČ není v Libereckém kraji významně zastoupen. Evidencí prochází celkem tři subjekty. Dle počtu zaměstnanců je nejvýznamnější firma Ing. Jan Vrba z Kokonína. počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů 6-9 zaměstnanců - 5 zaměstnanců bez zaměstnanců nebo neuvedeno.5. Šperkařství Výroba šperků a příbuzných oborů má v Libereckém kraji bohatou tradici. Do této kategorie řadíme obory v níže uvedené tabulce. kód oboru název oboru OKEČF Výroba klenotů a příbuzných předmětů OKEČF Výroba mincí a medailí, zlatnických a šperkařských předmětů OKEČF 3600 Ražení mincí a medailí OKEČF 3600 Výroba zlatnických a šperkařských předmětů V evidenci Českého statistického úřadu je v současné době evidováno v těchto oborech celkem 33 subjektů. Největšími zaměstnavateli v regionu jsou Granát Družstvo umělecké výroby v Turnově, Soliter a.s. v Jablonci nad Nisou, D.n D. spol.s.r.o Turnov, Bispol Gold spol. s.r.o. z 7

5 PILOT S - AKTIVITA. Jablonec nad Nisou a další. Z 33 subjektů v libereckém regionu je evidováno v turnovské oblasti živností, což představuje více jak 0% evidovaných živností v České republice. počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců zaměstnanců 0-9 zaměstnanců zaměstnanců 3 5 zaměstnanců 3 bez zaměstnanců nebo neuvedeno Zpracování kovů Na Střední uměleckoprůmyslové škole jsou žáci připravováni pro následující obory ve zpracování kovů umělecké kovářství a zámečnictví, uměleckořemeslné zpracování kovů odlévání a modelářství. Tyto obory jsou vedeny pod kódovým označením OKEFČ kovářství, OKEFČ zámečnictví, OKEFČ uměleckořemeslné zpracování kovů a OKEFČ modelářství. Pro tyto obory se podařilo získat pouze přehled živností na Turnovsku a v České republice (uveden pouze počet živností). Druh živnosti Počet živností Turnovsko Počet živností ČR kovářství zámečnictví uměl.-řem. zpracování kovů modelářství 5 z 7

6 PILOT S - AKTIVITA..7. Ostatní obory Absolventi školy jsou připraveni i pro obory, které úzce souvisí se vzdělávacím programem školy odborný prodavač (klenotnické, zlatnické obchody), uplatňují se v reklamních agenturách jako designéři, jako pracovníci v muzeích a galeriích, v oblasti památkové péče, středního uměleckého školství, odborů kultury všech stupňů památkové správy apod..8. Výhled některých oborů vyučovaných na škole Nejvíce jsou postiženy obory zlatnictví, stříbrnictví a broušení drahých kamenů, z důvodu silné konkurence asijských výrobců, z evropské konkurence se jedná zejména o oblast jižní a jihovýchodní Evropy (Itálie, Turecko). Příčinou je slabá státní ochranná politika vůči této konkurenci (reálným ukazatelem je evidence Puncovního úřadu o množství opuncovaného vyrobeného zlata a stříbra v České republice za posledních pět let). Tomu lze čelit originalitou průmyslového designu u těchto výrobků.lze očekávat, že se výroba ve šperkařství bude stále více přesouvat do oblasti služeb. Další obory vyučované na škole připravují absolventa především na samostatné podnikání, které vykrývá potřeby především ve službách, zejména u oborů (plošné a plastické rytí kovů, broušení a rytí drahých kamenů, umělecké zámečnictví a kovářství, umělecké odlévání). Žáci školy jsou připravováni pro střední profese v uměleckoprůmyslové a průmyslové oblasti (malé firmy a firmy střední velikosti). Škola proto vytvořila vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělání v oblasti restaurování a konzervování kovů a je spoluřešitelem akreditovaného bakalářského studijního programu ve spolupráci s VŠCHT Praha v oboru restaurování a konzervování památek kulturního dědictví užitého umění z kovů. Škola by se měla zaměřovat na další vzdělávání v oblasti dospělých formou specializačních kurzů a poskytovat odbornou specializaci studentům a zájemcům ze zahraničí..9. Situace ve vzdělávání a na trhu práce v daném regionu Česká republika V současné době je v rejstříku škol evidováno celkem 8 subjektů, jejichž vzdělávací nabídka obsahuje obory spadající do kategorie umění a užité umění výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (kódové označení 8-M, dále jen uměleckoprůmyslové obory). Absolventi těchto oborů získávají maturitní zkoušku. Pod uvedeným kódovým označením je evidováno 58 oborů. V příloze číslo jsou uvedeny školy, v jejichž studijní nabídce jsou tyto obory obsaženy. Geografické rozmístění takto zaměřených škol v rámci České republiky není rovnoměrné. Níže uvedená tabulka a graf mapují rozložení škol v jednotlivých krajích bez ohledu na zaměření. Liberecký kraj zaujímá v počtu škol třetí místo. 6 z 7

7 PILOT S - AKTIVITA. kraj počet škol kraj počet škol Moravskoslezský 9 Vysočina Praha 9 Zlínský Liberecký 6 Karlovarský Jihočeský Olomoucký Jihomoravský Pardubický Královéhradecký Středočeský Plzeňský 3 Ústecký Graf 9 9 Moravskoslezský Praha Liberecký Jihočeský Jihomoravský 6 Královéhradecký Plzeňský Vysočina Zlínský 3 Karlovarský Olomoucký Pardubický Středočeský Ústecký 7 z 7

8 PILOT S - AKTIVITA. Právní forma Ve většině případů celkem 3 jsou školy uměleckoprůmyslového zaměření zřizovány jako příspěvkové organizace územně samosprávných celků. V dalších se jedná o 5 subjektů s právní formou společnosti s ručením omezením a subjekt s právní formou akciové společnosti. Vizuální znázornění je uvedeno v grafu. právní forma škol s uměleckoprůmyslovým zaměřením 5 příspěvková organizace společnost s ručením omezením akciová společnost 3 Graf Liberecký kraj V Libereckém kraji jsou uměleckoprůmyslové obory zařazeny do vzdělávací nabídky šesti subjektů. Liberecký kraj je zřizovatelem pěti z nich, jeden má právní formu společnosti s ručením omezeným. Jedná se o tyto subjekty: - Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, - Střední umělecká škola v Liberci s.r.o., - Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola sklářská, Střední odborné učiliště sklářské, Odborné učiliště a Učiliště Nový Bor, - Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod. 8 z 7

9 PILOT S - AKTIVITA. Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. má zcela odlišné zaměření než školy zřizované Libereckým krajem. V její studijní nabídce jsou zastoupeny dva obory, a to propagační výtvarnictví a propagační grafika. Na školách zřizovaných Libereckým krajem je nabízeno vzdělávání v celkem 7 uměleckoprůmyslových oborech. Jedná se o: - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a kovářství - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zlatnictví a stříbrnictví - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů broušení a rytí drahých kamenů - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké odlévání - výtvarné zpracování skla design světelných objektů - výtvarné zpracování skla modelování lisovaného skla - výtvarné zpracování skla broušení a vzorování broušeného skla - výtvarné zpracování skla hutnické tvarování skla - výtvarné zpracování skla tvarování, malování a leptání skla - výtvarné zpracování skla rytí skla - výtvarné zpracování skla tvorba a výroba figurek - výtvarné zpracování skla vzorkařství skleněné bižuterie - tvorba a vzorování bižuterie tvarování a rytectví raznic - tvorba a vzorování bižuterie pasířství - tvorba a vzorování bižuterie povrchové zušlechťování - tvorba a vzorování bižuterie uměleckoprůmyslové zpracování kovů Struktura oborů včetně škol, v jejichž studijní nabídce se vyskytují, je uvedena v příloze číslo. Analýza struktury oborů poskytuje následující výstupy: V obecné rovině:. Některé obory nabízené na školách zřizovaných Libereckým krajem jsou exkluzivní, tzn. nejsou poskytovány na jiné škole v České republice. Jedná se o všechny obory uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou, dva obory sklářské školy v Železném Brodu (výtvarné zpracování sklad tvorba a výroba figurek, výtvarné zpracování skla vzorkařství skleněné bižuterie) a po jednom oboru sklářské školy v Kamenickém Šenově (výtvarné zpracování skla design světelných objektů) a uměleckoprůmyslové školy v Turnově (výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů broušení a rytí drahých kamenů). 9 z 7

10 PILOT S - AKTIVITA. V oblasti nesklářských oborů:. Nesklářské uměleckoprůmyslové obory jsou v Libereckém kraji nabízeny dvěma sub jekty, a to uměleckoprůmyslovými školami v Jablonci nad Nisou a v Turnově..3 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou je v rámci České republiky zcela ojedinělá. Obory nabízené touto školou nejsou obsaženy ve vzdělávací nabídce žádné jiné školy.. Uměleckoprůmyslové obory nabízené turnovskou školou nabízí více vzdělávacích subjektů. Nejčastějším konkurentem je Střední průmyslová škola strojnická a slévá renská a Vyšší odborná škola technická v Brně (ve 3 případech)..5 Turnovská uměleckoprůmyslová škola jako jediná v České republice nabízí obor brou šení a rytí drahých kamenů..6 Nejvyšší počet subjektů má ve své vzdělávací nabídce uměleckoprůmyslový obor umělecké zámečnictví a kovářství (celkem 5 vč. turnovské školy). 0 z 7

11 PILOT S - AKTIVITA. V současné době v uvedených oborech studuje 67 žáků v rozložení, které je uvedeno níže v tabulce: Škola / obor: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou Počet studentů: 9 tvorba a vzorování bižuterie Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola Sklářská, Střední odborné učiliště sklářské, Odborné učiliště a Učiliště Nový Bor výtvarné zpracování skla 9 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov výtvarné zpracování skla - design světelných objektů 30 výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla 6 výtvarné zpracování skla - rytí skla 6 výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla 3 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov 90 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí 30 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství 3 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví 69 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů 6 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání 3 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 08 výtvarné zpracování skla Celkem 67 V tomto ohledu uměleckoprůmyslové obory představují 3,75% vzdělávací kapacity středního školství (tj. včetně gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) zřizovaného Libereckým krajem. V segmentu středních odborných škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou tyto obory tvoří celkem 9,% všech žáků..0. Profil a uplatnitelnost absolventa Profil absolventa vychází z profilu Školního vzdělávacího programu Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Absolvent Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) v oborech plošné a plastické rytí kovů, umělecké zámečnictví a kovářství, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, umělecké odlévání, je na základě odborné získané profilace připraven uplatnit se ve sférách společenské praxe zaměřené na výše uvedená zaměření. Uplatní se zejména v oblastech navrhování a realizace výtvarně užitkových a dekorativních předmětů,vytváření modelů a vzorů četně jejich realizace v materiálu, technické přípravy výroby, realizace výtvarně užitkových předmětů, řízením výroby v oblasti, pro kterou je specificky připravován, spolupracuje s výtvarníkem při realizaci náročných návrhů. Absolvent plošného a plastického rytí se uplatní při výrobě raznic a forem z různého kovu, výroby razidel, mosazných štočků, ocelorytin a mědirytin pro tisk cenin, zdobení zbraní a výrobků z drahých kovů, při práci s počítačovými gravírkami. V procesu výroby raznic a forem mohou vykonávat z 7

12 PILOT S - AKTIVITA. úkony od přípravy materiálu až po ražbu. Jsou schopni doplňovat a výtvarně upravovat kolekce či jednotlivosti vzorů podle zájmu zadavatele. Absolvent zámečnictví a kovářství se uplatní při tvorbě a výrobě uměleckých kovářských a zámečnických výrobků, např. osvětlovadel, krbového nářadí, mříží,branek, plotů, pantů apod.), kovaných plastik, kopií historických předmětů. Absolvent zlatnictví a stříbrnictví se uplatní při zhotovování kopií historických předmětů, výkonu v celém procesu výroby šperku (vývoj, příprava výroby z drahých kovů a jejich slitin. Mohou provádět rovněž opravy šperků. Znají vlastnosti drahých kamenů při jejich aplikaci (vlastní návrh a oprava). Absolventi se uplatní při opracování přírodního a syntetického šperkového a dekorativního kamene, při výkonu činností spojených s procesem uměleckého broušení a rytí těchto materiálů, spolupracují s profesí zlatník klenotník. Absolvent uměleckého odlévání se uplatní ve sféře výrobní i nevýrobní (modelér, formař), ve všech podnicích zabývajících se odléváním uměleckých předmětů v kovu. Vykonávají veškeré činnosti spojené s odléváním uměleckých předmětů (různých druhů reliéfů, plastik, včetně jejich povrchových úprav (cizelování, patinování). Absolventi všech zaměření jsou připraveni pro studium na vyšších odborných a vysokých školách uměleckého typu. Oblast uplatnění absolventů přesahuje i do sektoru služeb, zejména obchodu. Mohou se dále uplatnit jako pracovníci muzeí, galerií, památkové péče a odborů kultury státní správy a samosprávy všech stupňů. Aby se profil absolventa co nevíce blížil praxi musí být veden sociální dialog se všemi partery tak, aby respektoval požadavky specializace pro profesi a zároveň připravenost absolventa pro vyšší adaptabilitu a život ve společnosti. V oblasti specializace je potřebné soustředit se na design a zbožíznalství, v oblasti adaptability pak na motivaci ke kvalitě a motivaci k průběžnému institucionálnímu i informálnímu vzdělávání. Nedílnou součástí jednání musí být zároveň problematika motivace absolventů nastoupit do firem a zároveň aby firmy tyto absolventy zaměstnávaly. Z hlediska ekonomické náročnosti, a tím i udržitelnosti uměleckoprůmyslového vzdělání by měla na úrovni vyšších územně samosprávných celků proběhnout jednání o možnostech lokalizace jednotlivých oborů do krajů tak, aby docházelo k jejich optimálnímu překrývání. Absolventi jednotlivých oborů mají možnost pokračování ve vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách, zejména výtvarného - uměleckého a uměleckoprůmyslového zaměření. Mohou však studovat i na školách s jiným zaměřením (pedagogické fakulty, filozofické fakulty historie umění apod.). Rozdílná je jejich uplatnitelnost na trhu práce. Jedná se ovšem pouze o odlišnost profesní. Obecně jsou absolventi připraveni pro působení v oblasti individuální práce ve vybraných dílnách a ateliérech. Svou činnost mohou provozovat jako osoby samostatně výdělečně činné nebo v zaměstnaneckém poměru. Po získání dalších praktických dovedností a znalostí se často uplatňují jako řídící pracovníci v oblasti výtvarné tvorby, technologie apod. S ohledem na výtvarné schopnosti se absolventi velice často uplatňují v oblasti designu jako návrháři či vzorkaři nových výrobků. Oblast působení se dotýká i sektoru služeb, zejména obchodu. Působit mohou ovšem i jako pracovníci muzeí a dalších kulturních institucí spjatých s jejich odborným zaměřením. z 7

13 PILOT S - AKTIVITA. Jedním z hodnotících kritérií kvality školy je uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Níže uvedené grafy znázorňují porovnání celkového počtu absolventů, počtu absolventů, kteří byli vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnáni, a aktuálně evidovanými absolventy. Graf 3 Porovnání počtu absolventů s počtem evidovaných úřadem práce 8 počet absolventů 00 počet evidovaných ÚP počet nezaměstnaných k Graf Uplatnění absolventů jednotlivých škol SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou SUPŠS Kamenický Šenov VOŠS, SPŠS, SOUS, SUPŠ a VOŠ Turnov SUPŠS Železný Brod OU a U Nový Bor neevidovaní úřadem práce evidovaní úřadem práce Stávající uplatnění absolventů nepředstavuje jediné směrodatné kritérium pro hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, navíc tato studie sleduje pouze krátké časové období. 3 z 7

14 PILOT S - AKTIVITA. Zároveň v současné době dle zkušeností ředitelů škol - převažuje trend, kdy absolventi škol pokračují v dalším studiu. Relevantní přehled zachycující delší časové období není v současné době k dispozici (do budoucna bude jedním z výstupů projektu RISA Regionální informační systém o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce). Procentní vyjádření úspěšnosti absolventů z jednotlivých škol obsahuje níže uvedená tabulka. počet absolventů počet evidovaných úřady práce SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou 8 3,57 % SUPŠS Kamenický Šenov 9,09 % VOŠS, SPŠS, SOUS, OU a U Nový Bor 7,76 % SUPŠ a VOŠ Turnov 5 8,89 % SUPŠS Železný Brod 9 6,90 % škola PRŮMĚR procentní vyjádření 7,80 % Z výše uvedeného vyplývá, že největší procentuální neúspěšnost vykazuje sklářská škola v Novém Boru, která jediná má procento neúspěšných nad 0%. Naopak nejúspěšnější jsou absolventi jablonecké uměleckoprůmyslové školy. V porovnání s celokrajským průměrem úspěšnosti absolventů uměleckoprůmyslových oborů jsou sklářská škola v Železném Brodu a uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou v úspěšnosti absolventů nadprůměrné... Konkrétní spolupráce školy a sociálních partnerů v kraji a v České republice Škola zejména spolupracuje s místními firmami z Turnova a z blízkého okolí. V oboru zlatník a stříbrník je významným partnerem firma Granát Družstvo umělecké výroby Turnov, Routa Solitér Granát spol.s.r.o. Turnov, firma Eligius Turnov, firma Solitér Jablonec nad Nisou, firma Studio Šperk J. Drahoňovský Turnov, Hejral Šperk a kov Smržovka a s firmou Presioca a.s.v Jablonci nad Nisou a v Jablonném v Podještědí. V oboru broušení a rytí drahých kamenů je velmi úzká spolupráce s firmou Crytur spol.s.r.o Turnov, Brusírna diamantů J. Patočka Rovensko pod Troskami, Firma Gema-Malinek, v oboru umělecké odlévání škola spolupracuje se slévárnou Henry Kyncl- Slévárna šedé litiny Turnov, s firmou pana Syrového a pana Šilhána z Prahy. Byla také navázána spolupráce s panem Manouškem, zvonařem ze Zbraslavi, v oboru plošného a plastického rytí škola především spolupracuje s firmou Znak Malá Skála, Gravograph Benátky nad Jizerou a pražskou firmou Triga s.r.o pana Každý. Obor umělecké kovářství a zámečnictví úzce spolupracuje s kovářskou firmou pana Brádlera, Tasovského, ak. sochaře Igora Kitzbergera z Ostravy, s firmou Jaroslava Mojsla z Turnova nebo uměleckého kováře Davida Szalaye, škola navázala kontakt i s firmou Ještědský bronz z Mníšku u Liberce. Uvedené firmy se spolupodílejí na zajišťování praxí, účastní se jako zástupci praxe u obhajob předmaturitních a maturitních prací, ale také jako sponzoři školy, odborní konzultanti a poskytují své provozy pro odborné exkurze. Významná je pro školu i spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově, s Hradem Kost, s Obecním domem v Praze a s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a v Hradci Králové. Škola je zastoupena ve správní z 7

15 PILOT S - AKTIVITA. radě Sdružení hodinářů a klenotníků České republiky a má tak možnost se podílet na připomínkování důležitých dokumentů ve vztahu ke státním institucím (Puncovní úřad) přes sociální partnery má škola napojení i na Hospodářskou komoru České republiky, Agenturu regionálního rozvoje, Asociaci muzeí a galerií a je také kolektivním členem Svazu výrobců bižuterie... Strategie zapojení sociálního partnera do vzdělávání Záměrem školy je v budoucnosti spolupráce s významnými partnery na základě smluvních vztahů, jak se to již podařilo s turnovskou firmou Granát D.U.V. (odborné praxe žáků přímo ve firmě, v oblasti vzorování, materiálové výpomoci, poskytování archivních materiálů a zejména zapojení do poradních sborů školy (Školská rada) a v oblasti odborné praxe a připomínkování školních vzdělávacích dokumentů. Na smluvním základě je spolupráce s VŠCHT v Praze při realizaci bakalářského vzdělávacího programu..3. Expertní vyjádření sociálního partnera ke kurikulárním dokumentům Klíčové kompetence uvedené v RVP Jsou zpracovány v obecné rovině s možností všeobecného použití, což pro dokument tohoto charakteru vyhovuje. Určité problémy může činit písmeno g kompetence k pracovnímu uplatnění (existuje velké množství legislativních norem upravujících oblast podnikání v daných oborech, na které může střední škola připravovat žáky jen v omezené míře a jejich velmi rychlá a častá novelizace zejména živnostenský zákon, puncovní zákon, zákon o odpadech, práce s jedy, zákony v oblasti ekonomiky, bezpečnosti práce, požární ochrany, pracovní kodex, autorská práva). Zde je nutné usilovat o zjednodušení legislativy pro drobné živnostníky. Určitým omezujícím faktorem v případném vlastním podnikání je i povinná dvouletá praxe, než lze požádat o vydání živnostenského oprávnění (v tomto případě se jedná o řemeslné živnosti), na které jsou připravováni žáci Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově. Z hlediska hodnocení odborných obsahových okruhů v RVP nemáme k výsledkům vzdělávání a výběru učiva (jako prostředku k dosažení vzdělávacích cílů) připomínek. Pouze je odborná obava, která vyplývá z rozdílu mezi změnami v praxi (posun v technologiích), zda bude moci škola rychle reagovat na potřeby firem při přípravě absolventa. Zde by tuto roli měl jistě sehrát školní vzdělávací program. Porovnání povolání /typové pozice v ISTP a profesního profilu daného oboru vzdělání pro porovnání s profesním profilem oboru vzdělání 8--M/06 byly využity údaje z kartotéky typových pozic prací umístěných na jako. Jako nejvhodnější byly porovnávány pozice uměleckého kovolijce a cizeléra (statistická klasifikace KZAM 783 Umělecký kovolijec a cizelér je v kvalifikačních předpokladech (manuální zručnost a technologická dovednost) shodná s profesním profilem oboru vzdělání (8-- M/06 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, v předpokladech výtvarných přesahuje do typové pozice designéra výrobků (statistická klasifikace KZAM 37 Návrhář průmyslový, návrhář výrobků), obdobně byl posuzován podle kartotéky typových pozic umělecký kovář a zámečník (statistická klasifikace KZAM 77 5 z 7

16 PILOT S - AKTIVITA. Umělecký kovář), zlatník a klenotník (statistická klasifikace KZAM 733 Zlatník a klenotník výrobce, 733 Zlatník, stříbrník, 7336 Brusič a leštič drahokamů a průmyslových diamantů, 7336 Brusič a leštič drahokamů, klenotů, diamantů, 7336 Rytec a brusič šperkařského kamene), pro obor plošného a plastického rytí odpovídá nejvíce rytec kovů (KZAM 77 Rytec kovů, rytec not), který taktéž předpokládá přípravu na budoucí povolání v úrovni středního vzdělání s výučním listem. Z hlediska kvalifikačních požadavků se jako nejvhodnější přípravou pro pozice oboru výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů podle KZAM 37 Návrhář průmyslových výrobků, pro které je požadováno úplné střední vzdělání s maturitou v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou ve skupině oborů výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (zlatnictví a stříbrnictví, umělecké odlévání, broušení a rytí drahých kamenů, plošné a plastické rytí kovů, umělecké kovářství a zámečnictví) jsou požadovány variantní kvalifikační požadavky. Je požadována příprava v úrovni středního odborného vzdělání s výučním listem v oboru umělecko-řemeslné práce a úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou v oboru uměleckořemeslné práce, (neodpovídá terminologii současného Školského zákona). V typových pozicích ISTP je naznačena i další možnost vzdělání, ale nejsou specifikovány jeho formy. 3.0 Spolupráce při vlastní tvorbě ŠVP se sociálním partnerem Návrh profilu absolventa daného ŠVP vzhledem k tomu, že zatím byla konzultována pracovní verze profilu absolventa dle ŠVP, nemáme výrazné připomínky, jen je třeba zohlednit větší důraz na technologickou a manuální variabilitu, schopnost měnit své znalosti a dovednosti dle změny výrobního programu firmy, i když zde je nutné mít na zřeteli tu skutečnost, že absolvent uměleckoprůmyslové školy obor 8-M/06 se uplatní jako samostatně podnikající řemeslník, tak i ve výrobní firmě a je i připraven studovat na vysokých školách uměleckého směru. Pro potřeby výrobní praxe není ideální hybrid žáka, který je připraven na požadavky praxe, ale prakticky nic neumí, nemá manuální zručnost, umí pracovat jen na počítači, to zřejmě není směr, který by vyhovoval potřebám praxe. Žák musí rozumět výkresům, musí ovládat výpočty úhlů při broušení kamenů. (Ing. M. Klinke ředitel firmy Solitér a.s. Je dobré a Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnov a Integrovaná škola v Turnov připravovaly své žáky k tomu, aby byli zdatnými technology a v praxi použitelnými techniky a nikoli jen umělci.tj. absolvent by měl být s to plnit úkoly v praxi na základě technologií, a používané techniky. Měl by mít určitou manuální zručnost a všeobecné ekonomické znalosti, aby mohl po ukončení studia založit a řídit např. vlastní rodinnou firmu. (Ing. V. Hlubuček předseda DÚV Granát Turnov). Zde jsou patrné největší rozdíly jak mezi ŠVP, tak i RVP výše uvedeného oboru z hlediska cílových požadavků na státní maturity vypracované CERMATEM, kde se klade důraz především na všeobecné vzdělání. Na druhé straně je možné tento rozdíl částečně zmírnit právě tvorbou ŠVP. 6 z 7

17 PILOT S - AKTIVITA..0. Využívané zdroje informací Pro analýzu byly využity připomínky sociálních partnerů především z firmy Granát DUV. Turnov pana Mgr. Václava Kolomba a připomínek pan Mgr. Malinka z firmy Gema s.r.o. Turnov, Analýzy uměleckoprůmyslového školství v Libereckém kraji, červen 005, autoři: Pokorný Tomáš, Křeček Leoš, ak. soch. Laštovičková Zdena, Ing. Lednejová Milena, ak. soch. Dostál Jiří, Mgr. Zatloukal Pavel, ak. mal. Verner Pavel, Mgr. Lufinka František, Mgr. Mašek Jiří, Katalog typových pozic profesí zápis ze zasedání Správní a dozorčí rady Sdružení hodinářů a klenotníků, říjen 005 SUPŠ a VOŠ Turnov, podklady Obecního živnostenského úřadu v Turnově ze , Českého statistického úřadu, centrální evidence živností v České republice ze , Záznam z konference Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost v uměleckoprůmyslových oborech v Libereckém kraji, listopad 005, Kamenický Šenov. 7 z 7

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov Organizační řád pro školní rok 2014/2015 V Turnově, 28. 7. 2014 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Podklady na zasedání ZM dne: 24. 11. 2011 Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Předkládá: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík Vypracoval: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace tel.: 483 443 111 fax: 483 320 803 e-mail: skola@sosjbc.cz www stránky: www.sosjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

CURRICULUM VITAE. Lenka Trubačová. info@lenkatrubacova.com www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858

CURRICULUM VITAE. Lenka Trubačová. info@lenkatrubacova.com www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858 CURRICULUM VITAE Lenka Trubačová E-Mail: info@lenkatrubacova.com URL: www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858 Zaměření: Zakázková výroba autorských šperků pro nejnáročnější klienty. Individuální

Více

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Praha, 2015 Autoři: Mgr. Jan Klusáček, Ing. Daniel Hrstka Editace:

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Školní č.p. 305, Tanvald - Tanvald, 46841 IČ: 60252570 Ředitel: Mgr. František Brus, tel. 483394333 Ubytování: REDIZO: 600010414 Kontakt: Mgr. František

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, SKÁLOVA 373, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, SKÁLOVA 373, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH OBORECH V LIBERECKÉM KRAJI

VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH OBORECH V LIBERECKÉM KRAJI VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH OBORECH V LIBERECKÉM KRAJI Ota Raiter, Josef Večerník a Josef Klofec Zdeňka Laštovičková účastníci 2 VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, SKÁLOVA 373, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007/2008 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jiri.masek@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Jednání představenstva Asociace

Jednání představenstva Asociace Obsah: Zprávy z jednání představenstva Asociace Noví členové Asociace Rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na období 2008-2010 Nové zkušební zařízení společnosti IKATES, s.r.o.

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FIRMY VYUŽÍVAJÍCÍ NSK V PERSONÁLNÍ PRAXI Ing. Ivan Feninec, ředitel úseku řízení LZ, Česká pošta, s.p. NSK vnímáme jako možnost dát vědět externímu trhu práce jaké profese jako zaměstnavatel

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2473 Název šablony III/2 Inovace

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více