PILOT S - AKTIVITA 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOT S - AKTIVITA 2.1"

Transkript

1 PILOT S - AKTIVITA. ANALÝZA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU LIBERECKÉHO KRAJE I V REGIONU ČESKÁ REPUBLIKA VE VZTAHU K OBORU VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ NA SUPŠ TURNOV Aktualizovaná verze

2 PILOT S - AKTIVITA... Výroba bižuterie V turnovské oblasti je evidováno v tomto oboru dle údajů Obecního živnostenského Úřadu v Turnově živností zabývajících se výrobou bižuterie. Z hlediska uměleckých živností v regionu České republiky (kde je evidováno v oboru 36.6.OO 07 živností), představují evidované živnosti ve spádové oblasti Turnova % živností. počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců 00-9 zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 6-9 zaměstnanců 5-5 zaměstnanců bez zaměstnanců nebo neuvedeno 63.. Zpracování kamene Tento obor je veden pod kódem OKEČF V Libereckém kraji je v tomto oboru podnikání evidováno celkem 8 subjektů. Jsou zde zahrnuty i velké firmy, pro které nejsou žáci uměleckoprůmyslových škol připravováni (Tarmac CZ a.s. a Ligranit a.s.). Jedná se o dva podnikatelské subjekty, které v tabulce mají uvedeny nejvyšší počet zaměstnanců. Nejvýznamnější firmou s vazbou na uměleckoprůmyslové vzdělávání s ohledem na počet zaměstnanců je v tomto oboru Lenka Müllerová MINE ART Turnov, firma Crytur spol. s.r.o. z 7

3 PILOT S - AKTIVITA. Turnov a firma Preciosa a.s. Jablonec nad Nisou závod Turnov a závod v Jablonném v Podještědí. V tomto případě hlavní výrobní komodity u firmy u firmy Preciosa a.s. jsou ve sklářském průmyslu. Na Turnovsku je podle údajů evidováno ve výše uvedeném oboru 7 živností z celkových 75 uměleckých živností evidovaných v České republice). počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců 5-9 zaměstnanců 0-9 zaměstnanců -5 zaměstnanců 8 bez zaměstnanců nebo neuvedeno Výroba keramických a porcelánových výrobků V této kategorii, vedené pod kódem OKEFČ 6..00, je v Libereckém kraji evidováno celkem subjektů. Pro tuto oblast jsou absolventi naší školy připravováni zejména s ohledem na design. Mezi nejvýznamnější firmy pod výše uvedeným kódem je firma Soliter Frýdlant v Čechách ( ve statistice není u toho subjektu uveden počet zaměstnanců). Největším zaměstnavatelem je Jizerská porcelánka spol. s.r.o Desná. počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců - 5 zaměstnanců bez zaměstnanců nebo neuvedeno 07 3 z 7

4 PILOT S - AKTIVITA... Výroba ušlechtilých kovů Obor s kódovým označením OKEFČ není v Libereckém kraji významně zastoupen. Evidencí prochází celkem tři subjekty. Dle počtu zaměstnanců je nejvýznamnější firma Ing. Jan Vrba z Kokonína. počty podniků dle počtu zaměstnanců počet zaměstnanců počet subjektů 6-9 zaměstnanců - 5 zaměstnanců bez zaměstnanců nebo neuvedeno.5. Šperkařství Výroba šperků a příbuzných oborů má v Libereckém kraji bohatou tradici. Do této kategorie řadíme obory v níže uvedené tabulce. kód oboru název oboru OKEČF Výroba klenotů a příbuzných předmětů OKEČF Výroba mincí a medailí, zlatnických a šperkařských předmětů OKEČF 3600 Ražení mincí a medailí OKEČF 3600 Výroba zlatnických a šperkařských předmětů V evidenci Českého statistického úřadu je v současné době evidováno v těchto oborech celkem 33 subjektů. Největšími zaměstnavateli v regionu jsou Granát Družstvo umělecké výroby v Turnově, Soliter a.s. v Jablonci nad Nisou, D.n D. spol.s.r.o Turnov, Bispol Gold spol. s.r.o. z 7

5 PILOT S - AKTIVITA. Jablonec nad Nisou a další. Z 33 subjektů v libereckém regionu je evidováno v turnovské oblasti živností, což představuje více jak 0% evidovaných živností v České republice. počet zaměstnanců počet subjektů zaměstnanců zaměstnanců 0-9 zaměstnanců zaměstnanců 3 5 zaměstnanců 3 bez zaměstnanců nebo neuvedeno Zpracování kovů Na Střední uměleckoprůmyslové škole jsou žáci připravováni pro následující obory ve zpracování kovů umělecké kovářství a zámečnictví, uměleckořemeslné zpracování kovů odlévání a modelářství. Tyto obory jsou vedeny pod kódovým označením OKEFČ kovářství, OKEFČ zámečnictví, OKEFČ uměleckořemeslné zpracování kovů a OKEFČ modelářství. Pro tyto obory se podařilo získat pouze přehled živností na Turnovsku a v České republice (uveden pouze počet živností). Druh živnosti Počet živností Turnovsko Počet živností ČR kovářství zámečnictví uměl.-řem. zpracování kovů modelářství 5 z 7

6 PILOT S - AKTIVITA..7. Ostatní obory Absolventi školy jsou připraveni i pro obory, které úzce souvisí se vzdělávacím programem školy odborný prodavač (klenotnické, zlatnické obchody), uplatňují se v reklamních agenturách jako designéři, jako pracovníci v muzeích a galeriích, v oblasti památkové péče, středního uměleckého školství, odborů kultury všech stupňů památkové správy apod..8. Výhled některých oborů vyučovaných na škole Nejvíce jsou postiženy obory zlatnictví, stříbrnictví a broušení drahých kamenů, z důvodu silné konkurence asijských výrobců, z evropské konkurence se jedná zejména o oblast jižní a jihovýchodní Evropy (Itálie, Turecko). Příčinou je slabá státní ochranná politika vůči této konkurenci (reálným ukazatelem je evidence Puncovního úřadu o množství opuncovaného vyrobeného zlata a stříbra v České republice za posledních pět let). Tomu lze čelit originalitou průmyslového designu u těchto výrobků.lze očekávat, že se výroba ve šperkařství bude stále více přesouvat do oblasti služeb. Další obory vyučované na škole připravují absolventa především na samostatné podnikání, které vykrývá potřeby především ve službách, zejména u oborů (plošné a plastické rytí kovů, broušení a rytí drahých kamenů, umělecké zámečnictví a kovářství, umělecké odlévání). Žáci školy jsou připravováni pro střední profese v uměleckoprůmyslové a průmyslové oblasti (malé firmy a firmy střední velikosti). Škola proto vytvořila vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělání v oblasti restaurování a konzervování kovů a je spoluřešitelem akreditovaného bakalářského studijního programu ve spolupráci s VŠCHT Praha v oboru restaurování a konzervování památek kulturního dědictví užitého umění z kovů. Škola by se měla zaměřovat na další vzdělávání v oblasti dospělých formou specializačních kurzů a poskytovat odbornou specializaci studentům a zájemcům ze zahraničí..9. Situace ve vzdělávání a na trhu práce v daném regionu Česká republika V současné době je v rejstříku škol evidováno celkem 8 subjektů, jejichž vzdělávací nabídka obsahuje obory spadající do kategorie umění a užité umění výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (kódové označení 8-M, dále jen uměleckoprůmyslové obory). Absolventi těchto oborů získávají maturitní zkoušku. Pod uvedeným kódovým označením je evidováno 58 oborů. V příloze číslo jsou uvedeny školy, v jejichž studijní nabídce jsou tyto obory obsaženy. Geografické rozmístění takto zaměřených škol v rámci České republiky není rovnoměrné. Níže uvedená tabulka a graf mapují rozložení škol v jednotlivých krajích bez ohledu na zaměření. Liberecký kraj zaujímá v počtu škol třetí místo. 6 z 7

7 PILOT S - AKTIVITA. kraj počet škol kraj počet škol Moravskoslezský 9 Vysočina Praha 9 Zlínský Liberecký 6 Karlovarský Jihočeský Olomoucký Jihomoravský Pardubický Královéhradecký Středočeský Plzeňský 3 Ústecký Graf 9 9 Moravskoslezský Praha Liberecký Jihočeský Jihomoravský 6 Královéhradecký Plzeňský Vysočina Zlínský 3 Karlovarský Olomoucký Pardubický Středočeský Ústecký 7 z 7

8 PILOT S - AKTIVITA. Právní forma Ve většině případů celkem 3 jsou školy uměleckoprůmyslového zaměření zřizovány jako příspěvkové organizace územně samosprávných celků. V dalších se jedná o 5 subjektů s právní formou společnosti s ručením omezením a subjekt s právní formou akciové společnosti. Vizuální znázornění je uvedeno v grafu. právní forma škol s uměleckoprůmyslovým zaměřením 5 příspěvková organizace společnost s ručením omezením akciová společnost 3 Graf Liberecký kraj V Libereckém kraji jsou uměleckoprůmyslové obory zařazeny do vzdělávací nabídky šesti subjektů. Liberecký kraj je zřizovatelem pěti z nich, jeden má právní formu společnosti s ručením omezeným. Jedná se o tyto subjekty: - Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, - Střední umělecká škola v Liberci s.r.o., - Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola sklářská, Střední odborné učiliště sklářské, Odborné učiliště a Učiliště Nový Bor, - Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod. 8 z 7

9 PILOT S - AKTIVITA. Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. má zcela odlišné zaměření než školy zřizované Libereckým krajem. V její studijní nabídce jsou zastoupeny dva obory, a to propagační výtvarnictví a propagační grafika. Na školách zřizovaných Libereckým krajem je nabízeno vzdělávání v celkem 7 uměleckoprůmyslových oborech. Jedná se o: - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a kovářství - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zlatnictví a stříbrnictví - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů broušení a rytí drahých kamenů - výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké odlévání - výtvarné zpracování skla design světelných objektů - výtvarné zpracování skla modelování lisovaného skla - výtvarné zpracování skla broušení a vzorování broušeného skla - výtvarné zpracování skla hutnické tvarování skla - výtvarné zpracování skla tvarování, malování a leptání skla - výtvarné zpracování skla rytí skla - výtvarné zpracování skla tvorba a výroba figurek - výtvarné zpracování skla vzorkařství skleněné bižuterie - tvorba a vzorování bižuterie tvarování a rytectví raznic - tvorba a vzorování bižuterie pasířství - tvorba a vzorování bižuterie povrchové zušlechťování - tvorba a vzorování bižuterie uměleckoprůmyslové zpracování kovů Struktura oborů včetně škol, v jejichž studijní nabídce se vyskytují, je uvedena v příloze číslo. Analýza struktury oborů poskytuje následující výstupy: V obecné rovině:. Některé obory nabízené na školách zřizovaných Libereckým krajem jsou exkluzivní, tzn. nejsou poskytovány na jiné škole v České republice. Jedná se o všechny obory uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou, dva obory sklářské školy v Železném Brodu (výtvarné zpracování sklad tvorba a výroba figurek, výtvarné zpracování skla vzorkařství skleněné bižuterie) a po jednom oboru sklářské školy v Kamenickém Šenově (výtvarné zpracování skla design světelných objektů) a uměleckoprůmyslové školy v Turnově (výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů broušení a rytí drahých kamenů). 9 z 7

10 PILOT S - AKTIVITA. V oblasti nesklářských oborů:. Nesklářské uměleckoprůmyslové obory jsou v Libereckém kraji nabízeny dvěma sub jekty, a to uměleckoprůmyslovými školami v Jablonci nad Nisou a v Turnově..3 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou je v rámci České republiky zcela ojedinělá. Obory nabízené touto školou nejsou obsaženy ve vzdělávací nabídce žádné jiné školy.. Uměleckoprůmyslové obory nabízené turnovskou školou nabízí více vzdělávacích subjektů. Nejčastějším konkurentem je Střední průmyslová škola strojnická a slévá renská a Vyšší odborná škola technická v Brně (ve 3 případech)..5 Turnovská uměleckoprůmyslová škola jako jediná v České republice nabízí obor brou šení a rytí drahých kamenů..6 Nejvyšší počet subjektů má ve své vzdělávací nabídce uměleckoprůmyslový obor umělecké zámečnictví a kovářství (celkem 5 vč. turnovské školy). 0 z 7

11 PILOT S - AKTIVITA. V současné době v uvedených oborech studuje 67 žáků v rozložení, které je uvedeno níže v tabulce: Škola / obor: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou Počet studentů: 9 tvorba a vzorování bižuterie Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola Sklářská, Střední odborné učiliště sklářské, Odborné učiliště a Učiliště Nový Bor výtvarné zpracování skla 9 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov výtvarné zpracování skla - design světelných objektů 30 výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla 6 výtvarné zpracování skla - rytí skla 6 výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla 3 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov 90 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí 30 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství 3 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví 69 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů 6 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání 3 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod 08 výtvarné zpracování skla Celkem 67 V tomto ohledu uměleckoprůmyslové obory představují 3,75% vzdělávací kapacity středního školství (tj. včetně gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) zřizovaného Libereckým krajem. V segmentu středních odborných škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou tyto obory tvoří celkem 9,% všech žáků..0. Profil a uplatnitelnost absolventa Profil absolventa vychází z profilu Školního vzdělávacího programu Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Absolvent Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) v oborech plošné a plastické rytí kovů, umělecké zámečnictví a kovářství, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, umělecké odlévání, je na základě odborné získané profilace připraven uplatnit se ve sférách společenské praxe zaměřené na výše uvedená zaměření. Uplatní se zejména v oblastech navrhování a realizace výtvarně užitkových a dekorativních předmětů,vytváření modelů a vzorů četně jejich realizace v materiálu, technické přípravy výroby, realizace výtvarně užitkových předmětů, řízením výroby v oblasti, pro kterou je specificky připravován, spolupracuje s výtvarníkem při realizaci náročných návrhů. Absolvent plošného a plastického rytí se uplatní při výrobě raznic a forem z různého kovu, výroby razidel, mosazných štočků, ocelorytin a mědirytin pro tisk cenin, zdobení zbraní a výrobků z drahých kovů, při práci s počítačovými gravírkami. V procesu výroby raznic a forem mohou vykonávat z 7

12 PILOT S - AKTIVITA. úkony od přípravy materiálu až po ražbu. Jsou schopni doplňovat a výtvarně upravovat kolekce či jednotlivosti vzorů podle zájmu zadavatele. Absolvent zámečnictví a kovářství se uplatní při tvorbě a výrobě uměleckých kovářských a zámečnických výrobků, např. osvětlovadel, krbového nářadí, mříží,branek, plotů, pantů apod.), kovaných plastik, kopií historických předmětů. Absolvent zlatnictví a stříbrnictví se uplatní při zhotovování kopií historických předmětů, výkonu v celém procesu výroby šperku (vývoj, příprava výroby z drahých kovů a jejich slitin. Mohou provádět rovněž opravy šperků. Znají vlastnosti drahých kamenů při jejich aplikaci (vlastní návrh a oprava). Absolventi se uplatní při opracování přírodního a syntetického šperkového a dekorativního kamene, při výkonu činností spojených s procesem uměleckého broušení a rytí těchto materiálů, spolupracují s profesí zlatník klenotník. Absolvent uměleckého odlévání se uplatní ve sféře výrobní i nevýrobní (modelér, formař), ve všech podnicích zabývajících se odléváním uměleckých předmětů v kovu. Vykonávají veškeré činnosti spojené s odléváním uměleckých předmětů (různých druhů reliéfů, plastik, včetně jejich povrchových úprav (cizelování, patinování). Absolventi všech zaměření jsou připraveni pro studium na vyšších odborných a vysokých školách uměleckého typu. Oblast uplatnění absolventů přesahuje i do sektoru služeb, zejména obchodu. Mohou se dále uplatnit jako pracovníci muzeí, galerií, památkové péče a odborů kultury státní správy a samosprávy všech stupňů. Aby se profil absolventa co nevíce blížil praxi musí být veden sociální dialog se všemi partery tak, aby respektoval požadavky specializace pro profesi a zároveň připravenost absolventa pro vyšší adaptabilitu a život ve společnosti. V oblasti specializace je potřebné soustředit se na design a zbožíznalství, v oblasti adaptability pak na motivaci ke kvalitě a motivaci k průběžnému institucionálnímu i informálnímu vzdělávání. Nedílnou součástí jednání musí být zároveň problematika motivace absolventů nastoupit do firem a zároveň aby firmy tyto absolventy zaměstnávaly. Z hlediska ekonomické náročnosti, a tím i udržitelnosti uměleckoprůmyslového vzdělání by měla na úrovni vyšších územně samosprávných celků proběhnout jednání o možnostech lokalizace jednotlivých oborů do krajů tak, aby docházelo k jejich optimálnímu překrývání. Absolventi jednotlivých oborů mají možnost pokračování ve vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách, zejména výtvarného - uměleckého a uměleckoprůmyslového zaměření. Mohou však studovat i na školách s jiným zaměřením (pedagogické fakulty, filozofické fakulty historie umění apod.). Rozdílná je jejich uplatnitelnost na trhu práce. Jedná se ovšem pouze o odlišnost profesní. Obecně jsou absolventi připraveni pro působení v oblasti individuální práce ve vybraných dílnách a ateliérech. Svou činnost mohou provozovat jako osoby samostatně výdělečně činné nebo v zaměstnaneckém poměru. Po získání dalších praktických dovedností a znalostí se často uplatňují jako řídící pracovníci v oblasti výtvarné tvorby, technologie apod. S ohledem na výtvarné schopnosti se absolventi velice často uplatňují v oblasti designu jako návrháři či vzorkaři nových výrobků. Oblast působení se dotýká i sektoru služeb, zejména obchodu. Působit mohou ovšem i jako pracovníci muzeí a dalších kulturních institucí spjatých s jejich odborným zaměřením. z 7

13 PILOT S - AKTIVITA. Jedním z hodnotících kritérií kvality školy je uplatnitelnost absolventa na trhu práce. Níže uvedené grafy znázorňují porovnání celkového počtu absolventů, počtu absolventů, kteří byli vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnáni, a aktuálně evidovanými absolventy. Graf 3 Porovnání počtu absolventů s počtem evidovaných úřadem práce 8 počet absolventů 00 počet evidovaných ÚP počet nezaměstnaných k Graf Uplatnění absolventů jednotlivých škol SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou SUPŠS Kamenický Šenov VOŠS, SPŠS, SOUS, SUPŠ a VOŠ Turnov SUPŠS Železný Brod OU a U Nový Bor neevidovaní úřadem práce evidovaní úřadem práce Stávající uplatnění absolventů nepředstavuje jediné směrodatné kritérium pro hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, navíc tato studie sleduje pouze krátké časové období. 3 z 7

14 PILOT S - AKTIVITA. Zároveň v současné době dle zkušeností ředitelů škol - převažuje trend, kdy absolventi škol pokračují v dalším studiu. Relevantní přehled zachycující delší časové období není v současné době k dispozici (do budoucna bude jedním z výstupů projektu RISA Regionální informační systém o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce). Procentní vyjádření úspěšnosti absolventů z jednotlivých škol obsahuje níže uvedená tabulka. počet absolventů počet evidovaných úřady práce SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou 8 3,57 % SUPŠS Kamenický Šenov 9,09 % VOŠS, SPŠS, SOUS, OU a U Nový Bor 7,76 % SUPŠ a VOŠ Turnov 5 8,89 % SUPŠS Železný Brod 9 6,90 % škola PRŮMĚR procentní vyjádření 7,80 % Z výše uvedeného vyplývá, že největší procentuální neúspěšnost vykazuje sklářská škola v Novém Boru, která jediná má procento neúspěšných nad 0%. Naopak nejúspěšnější jsou absolventi jablonecké uměleckoprůmyslové školy. V porovnání s celokrajským průměrem úspěšnosti absolventů uměleckoprůmyslových oborů jsou sklářská škola v Železném Brodu a uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou v úspěšnosti absolventů nadprůměrné... Konkrétní spolupráce školy a sociálních partnerů v kraji a v České republice Škola zejména spolupracuje s místními firmami z Turnova a z blízkého okolí. V oboru zlatník a stříbrník je významným partnerem firma Granát Družstvo umělecké výroby Turnov, Routa Solitér Granát spol.s.r.o. Turnov, firma Eligius Turnov, firma Solitér Jablonec nad Nisou, firma Studio Šperk J. Drahoňovský Turnov, Hejral Šperk a kov Smržovka a s firmou Presioca a.s.v Jablonci nad Nisou a v Jablonném v Podještědí. V oboru broušení a rytí drahých kamenů je velmi úzká spolupráce s firmou Crytur spol.s.r.o Turnov, Brusírna diamantů J. Patočka Rovensko pod Troskami, Firma Gema-Malinek, v oboru umělecké odlévání škola spolupracuje se slévárnou Henry Kyncl- Slévárna šedé litiny Turnov, s firmou pana Syrového a pana Šilhána z Prahy. Byla také navázána spolupráce s panem Manouškem, zvonařem ze Zbraslavi, v oboru plošného a plastického rytí škola především spolupracuje s firmou Znak Malá Skála, Gravograph Benátky nad Jizerou a pražskou firmou Triga s.r.o pana Každý. Obor umělecké kovářství a zámečnictví úzce spolupracuje s kovářskou firmou pana Brádlera, Tasovského, ak. sochaře Igora Kitzbergera z Ostravy, s firmou Jaroslava Mojsla z Turnova nebo uměleckého kováře Davida Szalaye, škola navázala kontakt i s firmou Ještědský bronz z Mníšku u Liberce. Uvedené firmy se spolupodílejí na zajišťování praxí, účastní se jako zástupci praxe u obhajob předmaturitních a maturitních prací, ale také jako sponzoři školy, odborní konzultanti a poskytují své provozy pro odborné exkurze. Významná je pro školu i spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově, s Hradem Kost, s Obecním domem v Praze a s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a v Hradci Králové. Škola je zastoupena ve správní z 7

15 PILOT S - AKTIVITA. radě Sdružení hodinářů a klenotníků České republiky a má tak možnost se podílet na připomínkování důležitých dokumentů ve vztahu ke státním institucím (Puncovní úřad) přes sociální partnery má škola napojení i na Hospodářskou komoru České republiky, Agenturu regionálního rozvoje, Asociaci muzeí a galerií a je také kolektivním členem Svazu výrobců bižuterie... Strategie zapojení sociálního partnera do vzdělávání Záměrem školy je v budoucnosti spolupráce s významnými partnery na základě smluvních vztahů, jak se to již podařilo s turnovskou firmou Granát D.U.V. (odborné praxe žáků přímo ve firmě, v oblasti vzorování, materiálové výpomoci, poskytování archivních materiálů a zejména zapojení do poradních sborů školy (Školská rada) a v oblasti odborné praxe a připomínkování školních vzdělávacích dokumentů. Na smluvním základě je spolupráce s VŠCHT v Praze při realizaci bakalářského vzdělávacího programu..3. Expertní vyjádření sociálního partnera ke kurikulárním dokumentům Klíčové kompetence uvedené v RVP Jsou zpracovány v obecné rovině s možností všeobecného použití, což pro dokument tohoto charakteru vyhovuje. Určité problémy může činit písmeno g kompetence k pracovnímu uplatnění (existuje velké množství legislativních norem upravujících oblast podnikání v daných oborech, na které může střední škola připravovat žáky jen v omezené míře a jejich velmi rychlá a častá novelizace zejména živnostenský zákon, puncovní zákon, zákon o odpadech, práce s jedy, zákony v oblasti ekonomiky, bezpečnosti práce, požární ochrany, pracovní kodex, autorská práva). Zde je nutné usilovat o zjednodušení legislativy pro drobné živnostníky. Určitým omezujícím faktorem v případném vlastním podnikání je i povinná dvouletá praxe, než lze požádat o vydání živnostenského oprávnění (v tomto případě se jedná o řemeslné živnosti), na které jsou připravováni žáci Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově. Z hlediska hodnocení odborných obsahových okruhů v RVP nemáme k výsledkům vzdělávání a výběru učiva (jako prostředku k dosažení vzdělávacích cílů) připomínek. Pouze je odborná obava, která vyplývá z rozdílu mezi změnami v praxi (posun v technologiích), zda bude moci škola rychle reagovat na potřeby firem při přípravě absolventa. Zde by tuto roli měl jistě sehrát školní vzdělávací program. Porovnání povolání /typové pozice v ISTP a profesního profilu daného oboru vzdělání pro porovnání s profesním profilem oboru vzdělání 8--M/06 byly využity údaje z kartotéky typových pozic prací umístěných na jako. Jako nejvhodnější byly porovnávány pozice uměleckého kovolijce a cizeléra (statistická klasifikace KZAM 783 Umělecký kovolijec a cizelér je v kvalifikačních předpokladech (manuální zručnost a technologická dovednost) shodná s profesním profilem oboru vzdělání (8-- M/06 výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, v předpokladech výtvarných přesahuje do typové pozice designéra výrobků (statistická klasifikace KZAM 37 Návrhář průmyslový, návrhář výrobků), obdobně byl posuzován podle kartotéky typových pozic umělecký kovář a zámečník (statistická klasifikace KZAM 77 5 z 7

16 PILOT S - AKTIVITA. Umělecký kovář), zlatník a klenotník (statistická klasifikace KZAM 733 Zlatník a klenotník výrobce, 733 Zlatník, stříbrník, 7336 Brusič a leštič drahokamů a průmyslových diamantů, 7336 Brusič a leštič drahokamů, klenotů, diamantů, 7336 Rytec a brusič šperkařského kamene), pro obor plošného a plastického rytí odpovídá nejvíce rytec kovů (KZAM 77 Rytec kovů, rytec not), který taktéž předpokládá přípravu na budoucí povolání v úrovni středního vzdělání s výučním listem. Z hlediska kvalifikačních požadavků se jako nejvhodnější přípravou pro pozice oboru výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů podle KZAM 37 Návrhář průmyslových výrobků, pro které je požadováno úplné střední vzdělání s maturitou v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou ve skupině oborů výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (zlatnictví a stříbrnictví, umělecké odlévání, broušení a rytí drahých kamenů, plošné a plastické rytí kovů, umělecké kovářství a zámečnictví) jsou požadovány variantní kvalifikační požadavky. Je požadována příprava v úrovni středního odborného vzdělání s výučním listem v oboru umělecko-řemeslné práce a úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou v oboru uměleckořemeslné práce, (neodpovídá terminologii současného Školského zákona). V typových pozicích ISTP je naznačena i další možnost vzdělání, ale nejsou specifikovány jeho formy. 3.0 Spolupráce při vlastní tvorbě ŠVP se sociálním partnerem Návrh profilu absolventa daného ŠVP vzhledem k tomu, že zatím byla konzultována pracovní verze profilu absolventa dle ŠVP, nemáme výrazné připomínky, jen je třeba zohlednit větší důraz na technologickou a manuální variabilitu, schopnost měnit své znalosti a dovednosti dle změny výrobního programu firmy, i když zde je nutné mít na zřeteli tu skutečnost, že absolvent uměleckoprůmyslové školy obor 8-M/06 se uplatní jako samostatně podnikající řemeslník, tak i ve výrobní firmě a je i připraven studovat na vysokých školách uměleckého směru. Pro potřeby výrobní praxe není ideální hybrid žáka, který je připraven na požadavky praxe, ale prakticky nic neumí, nemá manuální zručnost, umí pracovat jen na počítači, to zřejmě není směr, který by vyhovoval potřebám praxe. Žák musí rozumět výkresům, musí ovládat výpočty úhlů při broušení kamenů. (Ing. M. Klinke ředitel firmy Solitér a.s. Je dobré a Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnov a Integrovaná škola v Turnov připravovaly své žáky k tomu, aby byli zdatnými technology a v praxi použitelnými techniky a nikoli jen umělci.tj. absolvent by měl být s to plnit úkoly v praxi na základě technologií, a používané techniky. Měl by mít určitou manuální zručnost a všeobecné ekonomické znalosti, aby mohl po ukončení studia založit a řídit např. vlastní rodinnou firmu. (Ing. V. Hlubuček předseda DÚV Granát Turnov). Zde jsou patrné největší rozdíly jak mezi ŠVP, tak i RVP výše uvedeného oboru z hlediska cílových požadavků na státní maturity vypracované CERMATEM, kde se klade důraz především na všeobecné vzdělání. Na druhé straně je možné tento rozdíl částečně zmírnit právě tvorbou ŠVP. 6 z 7

17 PILOT S - AKTIVITA..0. Využívané zdroje informací Pro analýzu byly využity připomínky sociálních partnerů především z firmy Granát DUV. Turnov pana Mgr. Václava Kolomba a připomínek pan Mgr. Malinka z firmy Gema s.r.o. Turnov, Analýzy uměleckoprůmyslového školství v Libereckém kraji, červen 005, autoři: Pokorný Tomáš, Křeček Leoš, ak. soch. Laštovičková Zdena, Ing. Lednejová Milena, ak. soch. Dostál Jiří, Mgr. Zatloukal Pavel, ak. mal. Verner Pavel, Mgr. Lufinka František, Mgr. Mašek Jiří, Katalog typových pozic profesí zápis ze zasedání Správní a dozorčí rady Sdružení hodinářů a klenotníků, říjen 005 SUPŠ a VOŠ Turnov, podklady Obecního živnostenského úřadu v Turnově ze , Českého statistického úřadu, centrální evidence živností v České republice ze , Záznam z konference Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost v uměleckoprůmyslových oborech v Libereckém kraji, listopad 005, Kamenický Šenov. 7 z 7

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Kapitola 11: Řemesla

Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla Kapitola 11: Řemesla v Brně Odvětví řemesel zahrnuje širokou oblast kreativní tvorby, zahrnující celou řadu profesí. Klasické řemeslo je ohroženo průmyslovou výrobou a poznamenává

Více

Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová

Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová Cílem příspěvku: je představit připravovanou výstavu Sklo ne/tradičně jako způsob propagace technologií Proč zrovna

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace tel.: 483 443 111 fax: 483 320 803 e-mail: skola@sosjbc.cz www stránky: www.sosjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Podklady na zasedání ZM dne: 24. 11. 2011 Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Předkládá: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík Vypracoval: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ TÉMAT KE ZKOUŠKÁM Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBOR ZLATNÍK A KLENOTNÍK 2. ROČNÍK ZÁŘÍ LISTOPAD

CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ TÉMAT KE ZKOUŠKÁM Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBOR ZLATNÍK A KLENOTNÍK 2. ROČNÍK ZÁŘÍ LISTOPAD CELOROČNÍ ROZVRŽENÍ TÉMAT KE ZKOUŠKÁM Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE OBOR ZLATNÍK A KLENOTNÍK 2. ROČNÍK ZÁŘÍ LISTOPAD 1. Uzávěry náušnic druhy a jejich výroba (rozměry) 2. Jednoduché prsteny druhy prstenových

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

CURRICULUM VITAE. Lenka Trubačová. info@lenkatrubacova.com www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858

CURRICULUM VITAE. Lenka Trubačová. info@lenkatrubacova.com www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858 CURRICULUM VITAE Lenka Trubačová E-Mail: info@lenkatrubacova.com URL: www.lenkatrubacova.com Telefon: +420 604 432 858 Zaměření: Zakázková výroba autorských šperků pro nejnáročnější klienty. Individuální

Více

Pohyb, zdraví a sport v 21.století

Pohyb, zdraví a sport v 21.století Pohyb, zdraví a sport v 21.století Podpora zdraví a role sportu na úrovni škol a školských zařízení. PaedDr.Ladislav Petera, CSc., Asociace školních sportovních klubů ČR 1. Základní východiska: Možnosti

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov Organizační řád pro školní rok 2014/2015 V Turnově, 28. 7. 2014 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Jihočeském kraji 6,5 % 1 a celkový počet dosahoval 22 439 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 míra stoupla

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví

pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Informace pro náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví ÚVOD o stavu na úseku zvláštních odborných způsobilostí za 1. čtvrtletí 2008 Předkládaná informace přináší

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili

Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili Obyvatelé Libereckého kraje vloni vytřídili o 1 procent papíru, skla a plastů více než v roce 2006. Na osobu se loni v kraji vytřídilo 38,7 kilogramu

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Vyhodnocení ankety k rozvoji lidských zdrojů v krajích ČR

Vyhodnocení ankety k rozvoji lidských zdrojů v krajích ČR Vyhodnocení ankety k rozvoji lidských zdrojů v krajích ČR NVF, RLZ: Koncem října 2002 jsme se obrátili na radní jednotlivých krajů ČR s prosbou o zodpovězení několika anketních otázek k problematice rozvoje

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz Fond dalšího vzdělávání www.fdv.mpsv.cz Poslání a cíle FDV příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Poslání podporovat uplatnitelnost občanů ČR prostřednictvím dalšího vzdělávání. Vize

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více