Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl"

Transkript

1 Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka Bc.Lukáš Cakl Březen 2011

2 IZIP, a.s. Soukromá společnost Založena v roce 2001 třemi lékaři Specializace na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších technologií Vytvořila a provozuje systém IZIP Elektronické zdravotní knížky Je partnerem řady evropských projektů Společnost IZIP obdržela souhlas ke shromažďování osobních dat v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Certifikace ISO 27001, ISO 9001 CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM 2

3 Systém IZIP Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka představuje Internetový přístup ke Zdravotním Informacím Pacienta Poskytuje bezpečné komunikační prostředí pro pacienty, poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny (poskytovatelé dat) Vzniká na základě dobrovolné žádosti pacienta o registraci do systému IZIP a informace v ní obsažené jsou majetkem pacienta Nabízí potřebné, aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v reálném čase kdykoliv a kdekoliv přístupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu 3

4 Cíle systému IZIP EZK Zefektivnit výměnu informací mezi lékaři a zdravotnickými zařízeními a umožnit tak rychlejší a přesnější rozhodování s cílem zvýšit kvalitu řízené péče Zvýšit podíl spolurozhodování pacienta o poskytované péči výrazným zvýšením informovanosti o jeho zdravotním stavu pacient se stává vlastníkem výběru svých zdravotních dat Zajistit zabezpečené prostředí pro interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče lékaři, zdravotnickými zařízeními Podpořit úsporu finančních prostředků v rámci poskytované zdravotní péče pacientům tím, že se zabrání zbytečně opakovaným vyšetřením a zdravotním výkonům, které již byly absolvovány a jejichž výstupy jsou stále validní 4

5 Elektronizace zdravotnictví Umožňuje bezpečnější léčbu Efektivněji alokuje zdroje Snižuje asymetrii informací Podpora mobility pacientů

6 Elektronická Zdravotní Knížka Schránka/účet přístupný pomocí internetu na (obdoba bankovního účtu spravovaného/přístupného pomocí internetu) Umožňuje vkládání, správu a sdílení zdravotních záznamů dotyčné osoby Zabezpečena pomocí přístupových hesel pouze autorizovaným osobám 6

7 Registrace ZP přihláška ZZ Lékořice, s.r.o Lékárna u Zlatého orla Kostelní 10 Praha Praha Mgr. Vomáčka Josef Kód registrujícího pracovníka 7

8 Registrace ZP přihláška ZP Registrace ZP: Registrace vysokoškolsky vzdělaných pracovníků (MUDr., PharmDr. nebo Mgr.) Vyplnění přihlášky dle přiloženého návodu Pozn: je nutné vyplnit přihlášku ZP ke KAŽDÉMU ZZ Příklad: ZP XY je činný ve 3 ZZ => vyplňujeme tedy 3x Přihlášku ZP

9 Registrace klienta přihláška klienta Vyplnění povinných údajů (v růžovém poli): jméno, příjmení, kód pojišťovny, číslo pojištěnce (zpravidla RČ), kontaktní adresa a údaje (vždy alespoň jeden kontaktní údaj) souhlas s nahlížením/přístupy datum a podpis klienta identifikace obchodního zástupce 9

10 IZIP - Registrace klienta základní podmínky Klient musí splňovat následující podmínky: o Klient ještě není registrován v IZIP, tj. klient ještě nemá zřízenou elektronickou zdravotní knížku společnosti IZIP o Klient je pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Koho je možné registrovat: o Všechny občany ČR Občany ČR starší 18 let Osoby nezletilé Osoby způsobilosti zbavené 10

11 Proces po registraci ZP Po registraci pracovníka: Vyplněné přihlášky odchází do spol. IZIP Po zaregistrování pracovníka do systému IZIP odchází doporučeně do vlastních rukou diskrétní obálka s přístupovým heslem a komunikačním číslem Pracovník si musí svůj profil aktivovat, jinak nelze zapisovat do systému elektronických zdravotních knížek Komunikační číslo - používá se pro komunikaci se spol. IZIP 11

12 Stav projektu v číslech* Klienti Zdravotničtí pracovníci Nemocnice Zápisy v EZK Celkem KV Kraj * Stav k

13 EZK v číslech - zápisy dle vybraných odborností Odbornost Počet zápisů lékárna praktický lékař pro dospělé praktický lékař pro děti a dorost interní lékařství chirurgie gynekologie a porodnictví ortopedie otorinolaryngologie (ORL) oftalmologie urologie klinická biochemie radiodiagnostika (RTG)

14 Systém IZIP EZK 5 pilířů zdraví Zdravotní informace ve vlastních rukou dostupné odkudkoliv - Zdravotní záznamy vkládané lékařem i pacientem (opticky odlišeno) Emergentní dataset zachraňující život - Identifikace pacienta a kontakty na blízké osoby, rizikové faktory, přenosná onemocnění a alergie především lékové, chronické diagnózy, hospitalizace za poslední období (3 roky), trvalá medikace, poslední medikace (vydané léky), očkování Manažer svého zdraví - Preventivní prohlídky, Očkovací kalendáře, Plánovací kalendáře prohlídek u lékaře, BMI, Měření krevního tlaku a cukru, SMS/ ové notifikace Osobní účet pojištěnce - Přehledy vykázané péče, uhrazených regulačních poplatků a doplatků léků, historie pojištění a plateb pojistného Evropská interoperabilita - Systém IZIP jako součást projektu EU epsos vytvoření infrastruktury služeb pro zajištění přeshraniční péče 14

15 Co najdete v IZIP EZK? Anamnézu Emergentní údaje Základní informace o pacientovi Výsledky laboratorních testů Záznamy o hospitalizacích Předepsané a vydané léky Očkování, očkovací kalendáře Měření BMI, krevního tlaku, cukru v krvi Kalendáře preventivních prohlídek Osobní účet pojištěnce VZP Seznam registrovaných lékařů a zdravotnických zařízení Databáze léků a léčivých přípravků 15

16 16

17 Lékaři ZZ a ZP Pacienti EZK ZZS Pojišťovna Laboratoře Lékárníci

18 Přínosy pro pacienty Nahlíží do své zdravotní dokumentace: Urgentní informace Anamnézy Diagnózy Léky (vydané, předepsané) Hospitalizace Ambulantní vyšetření Laboratorní vyšetření Očkování Jsou upozorňování na preventivní prohlídky a očkování Sledují své tělesné údaje (tlak, BMI, cukr) Mohou získat informace o lécích, které užívají Mají přehled o úhradách vykázané zdravotní péče Mají přehled o historii pojištění, nedoplatcích na pojistném apod. Zabezpečený přístup ke zdravotním informacím pacienta kdykoliv, odkudkoliv, z libovolného počítače pouze s připojením k internetu! 18

19 Spolupráce s poskytovateli zdravotní péče Poptávka Záznamy do elektronických knížek pacientů (propouštěcí zprávy, ambulantní vyšetření, lab. vyšetření, preskripce, dispenzarizace, alergie) Nabídka Nástroj pro sdílení dat s okolními poskytovateli ZP Online, real time- zasílání propouštěcích zpráv, online výsledky komplementu, online RTG snímky.atd. Bonifikace

20 Přínosy pro lékaře Zjistí kdykoliv zdravotní údaje pacienta Se souhlasem pacienta sdílí jeho zdravotní údaje s ostatními ošetřujícími lékaři Zapisují záznamy do zdravotní knížky pacienta Získají okamžitý přehled o výsledcích vyšetření Náhled do přehledu úhrad vykázané péče klienta Jsou notifikováni o nových záznamech pacienta Mohou plánovat svým pacientům preventivní prohlídky a očkování Registrují pacienty do systému IZIP Zabezpečený přístup ke zdravotním informacím pacienta kdykoliv, odkudkoliv, z libovolného počítače pouze s připojením k internetu! 20

21 Vytváření lékové historie Lékař (čte z EZK) informace o léku Pacient (zapisuje do EZK) Poznámka o působení léku Lékař (IS zapisuje do EZK) předepisuje lék EZK Lékárník (čte z EZK) přijímá předpis Lékárník (IS zapisuje do EZK) vydává lék

22 Bezpečnost IZIP EZK První krok k využití IZIP EZK : 1. registrace zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka/klienta do systému 2. vygenerování a předání bezpečnostních přístupových hesel Lékař registrovaný k IZIP přistupuje do EZK pomocí svého rodného čísla 4-místného PINu osobního hesla Klient přistupuje do EZK pomocí 4-místného PINu osobního hesla, přístupového (komerčního) certifikátu, SMS hesla, kombinací všech výše uvedených možností 22

23 Přístupová práva do EZK Do EZK mohou zapisovat Všichni ošetřující zdravotničtí pracovníci do systému IZIP V EZK mohou číst Majitel EZK (pacient) Praktický lékař, u kterého je majitel EZK registrován a kterému majitel EZK nastavil přístupová práva Všichni další ošetřující lékaři, kterým majitel EZK udělil přístupová práva ke čtení Společnost IZIP obdržela souhlas ke shromažďování osobních dat v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 23

24 Autentizační prvky přístupu do EZK Identifikační číslo (IDC) Jednoznačný identifikátor uživatele systému IZIP, stejné jako číslo pojištěnce, lékaře, tedy ve většině případů rodné číslo Přístupové heslo (PH) čtyřciferné heslo, uvedené v diskrétní obálce Osobní heslo (OH) Libovolné heslo, zvolené uživatelem vytvoření je nutné! 24

25 Další funkčnosti systému Plánování preventivních prohlídek a očkování Možnost pro lékaře objednat pacienta na preventivní prohlídku - událost je automaticky nastavená jako opakovaná (dle scénáře) Plánování očkování jak lékařem, tak samotným klientem, hlídání termínů, automatické výzvy mailem či SMS Monitoring tlaku Výstupem je informace o tělesné zátěži a doporučení informace lékaři upozornění při odchylce Sledování BMI a hladiny tělesného tuku Výstupem je informace o zátěži na organismus a případně zdravotní problémy Sledování hladiny cukru Zadávání hladin cukru jak lékařem, tak pacientem Historie pojistného pro klienty Průběh pojištění klienta (dluh na pojistném, penále) 25

26 Možnosti úspor v systému zdravotnictví Podle výsledků nezávislé studie, prováděné německou konzultační společností Empirica pro potřeby Evropské komise, ušetří elektronické zdravotnictví až pětinu nákladů hrazených ze zdravotního pojištění. WHO (Světová zdravotnická organizace) odhaduje rozsah duplicit v diagnostice 7% a preskripci 12% - odhady v ČR jsou velmi variabilní, ale vesměs budou tato čísla vyšší. Podle výsledků nezávislých výzkumů mohou preventivní programy snížit náklady na zdravotní péči až o 5%, což v České republice představuje hodnotu přibližně 10 miliard korun za jediný rok. 26

27 Duplicitní preskripce WHO odhaduje rozsah duplicit v diagnostice 7 % a preskripci 12 %, odhady v ČR jsou velmi variabilní, ale vesměs budou tato čísla vyšší! Podle výsledků nezávislých výzkumů mohou preventivní programy snížit náklady na zdravotní péči až o 5 %.

28 Konkrétní příklad možné úspory s EZK U klienta systému IZIP by si lékař (který je v systému IZIP) mohl snadno ověřit, zda pacient nepodstupuje opakovaně již provedená vyšetření, případně zda nepředstírá opakovaně nějakou nemoc. Průměrné roční výdaje zdravotních pojišťoven na léčení jednoho pojištěnce v roce 2008 (zdroj: byly cca Kč. Eliminací předstíračů vzniká roční úspora v systému zdravotního pojištění minimálně 1,5 miliardy Kč. 28

29 Pilotní projekt AKORD 2G Program kvality péče Principem je provázání stávajícího programu kvality péče AKORD a systému Elektronických zdravotních knížek VZP : - Kraj Vysočina - Karlovarský kraj

30 Pilotní projekt AKORD 2G-Kraj Vysočina Přes 70% pojištěnců VZP z toho okolo 50% má EZK Do projektu je zapojeno všech 6 nemocnic a 200 ZZ v Kraji Vysočina

31 Segmenty A 2G praktický lékař pro děti a dorost praktický pro dospělé ambulantní specialisté komplement (laboratoře, rentgeny, atd.) lékárny nemocnice ZZS Kraje Vysočina

32 Program Akord 2G představuje unikátní iniciativu, která si klade za cíl pomocí cílených finančních motivací ovlivnit chování pojištěnců VZP i zdravotnických pracovníků způsobem, který povede k efektivnějšímu vynakládání prostředků na poskytovanou zdravotní péči při současném zvýšení její kvality.

33 Cíle projektu: zjistit preskripci léků, návštěvnost pacientů vyloučit duplicitu vyšetření zjistit rozdíly v nákladovosti a kvalitě lékařské péče ve srovnání s jinými kraji

34 Děkuji za pozornost Bc. Lukáš Cakl 34

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012. Martin Kavěna, LL.B., B.C.L.

VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012. Martin Kavěna, LL.B., B.C.L. VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012 Martin Kavěna, LL.B., B.C.L. Informační podklad č. 5.327 květen 2012 PI 5.327 2 Obsah I. EVROPSKÁ UNIE:...

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: sekretariat@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ

Více

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma.

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Vytvořili jsme pro Vás katalog

Více

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory

Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory Obsah: Úvod... 4 1. Služby asistovaného života pro seniory... 5 1.1. Vymezení pojmů... 5 1.2. Přínos rozvoje ICT a AS pro seniory...

Více

erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE

erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE erecept povinný od roku 2015 CGM o elektronizaci na ehealth Days 2013 Inovace projektu Racionální preskripce BULLETIN PRO UŽIVATELE duben 2013 Anketa spokojenosti 2013 Péči o zákazníky a zkvalitňování

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

V ýroční zpráva 2001. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

V ýroční zpráva 2001. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví V ýroční zpráva 2001 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Výroční zpráva 2001 Úvodní slovo Rok 2001 představoval v činnosti OZP období dokončení plné integrace všech

Více

Sloučení zdravotních pojišťoven. Aktualizace programu MEDICUS. Průzkum pro smysluplnou elektronizaci zdravotnictví. Bulletin pro uživatele

Sloučení zdravotních pojišťoven. Aktualizace programu MEDICUS. Průzkum pro smysluplnou elektronizaci zdravotnictví. Bulletin pro uživatele Sloučení zdravotních pojišťoven Aktualizace programu MEDICUS Průzkum pro smysluplnou elektronizaci zdravotnictví Bulletin pro uživatele říjen 2012 Bulletin říjen 2012 Bulletin je určen pro uživatele programů

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2004) Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR Duben 2014 Obsah Obsah... 2 Zkratky související s textovou částí a

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče Ústředí Všeobecné zdravotní

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více