Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner"

Transkript

1 Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

2 Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního programu managementu diabetu z pohledu pacienta Vyhodnocení preferencí účastníku pracovní skupiny 2 červen 10

3 Princip Plánu Medipartner, základní pravidla a parametry

4 Plán Medipartner Plán MEDIPARTNER je program zdravotní péče založený na spolupráci zdravotní pojišťovny, pojištěnců a zdravotnických zařízení. Do sítě Plánu Medipartner patří: Praktičtí lékaři - téměř stovka PL pro dospělí i děti a dorost v Ostravě Ambulantní specialisté 9 ambulancí s vyhrazenými termíny Hornická poliklinika 27 ambulancí a vyšetřoven s vyhrazenými termíny ( on-line ) 4 ambulance na telefonickou objednávku FN Ostrava 36 ambulancí s vyhrazenými termíny ( on-line ) 15 ambulancí na telefonickou objednávku 4 červen 10

5 Struktura Plánu Medipartner Benefity Medipartner Plus prostředky ze slev od ZZ čerpání bonusů Zdravotní pojišťovna finanční příspěvky sleva na poskytnuté zdravotní péči body na nákup benefitů klient Plánu Medipartner praktický lékař o b j e d n á v k o v ý s y s t é m zdravotnické zařízení Plánu Zdravotní peněženka péče se buďto nezapočítává, nebo započítává se slevou na účet Zdravotní peněženky klienta 5 červen 10

6 Kdo se může stát klientem Plánu Medipartner Členství v Plánu MEDIPARTNER je ZDARMA. Je aktivní po splnění jednoduchých podmínek, stačí: být pojištěncem České průmyslové zdravotní pojišťovny, být registrován/-a k trvalé péči u smluvního praktického lékaře Plánu MEDIPARTNER podepsat Registrační formulář (registrace k Plánu MEDIPARTNER) Podpisem registračního formuláře uděluje klient souhlas se zpracováním jeho osobních údajů Administrátorovi Plánu. 6 červen 10

7 Co Plán Medipartner přináší klientům Asistence při výběru lékaře - specialisty nebo zdravotnického zařízení - infolinka Objednávkový systém možnost objednání na předem stanovený termín bez nutnosti čekání Širokou nabídku benefitů a slev z programu Medipartner Plus Možnost nezávislé konzultace léčby či vyšetřovacího postupu jiným odborníkem Komplexní programy péče o chronicky nemocné 7 červen 10

8 Jaké jsou pravidla pro klienta plánu Medipartner Čerpání péče na doporučení praktického lékaře PL koordinátorem péče o zdraví pacienta klient absolvuje odborná vyšetření na doporučení PL Preferování zdravotnických zařízení Plánu Medipartner vybraná kvalitní smluvní pracoviště rezervace termínů pro objednávkový systém Oznámení o hospitalizaci informovat svého PL nebo administrátora 8 červen 10

9 Porušení pravidel a výjimky Výjimky z pravidel: návštěva ZZ mimo síť s vědomím a souhlasem PL návštěva Osobního lékaře jeden lékař - specialista - dle volby klienta zvolený gynekolog pacientky dále stomatolog, psychiatr, dermatovenerolog akutní či neodkladná zdravotní péče požadovanou zdravotní péči neposkytuje žádné ZZ v síti Plánu Porušení pravidel - odečtení 200 bodů z Osobního účtu zdraví 9 červen 10

10 Objednávkový systém plánu MEDIPARTNER Způsoby objednání: - Praktickým lékařem (přes portál - Klientem : - telefonicky přes call centrum - osobně na klientských centrech - na webu přes osobní stránky klienta Podmínkou objednání je doporučení PL (jiného lékaře Plánu) Aktuální kapacita : 150 rezervovaných termínů měsíčně Plán MEDIPARTNER je od nejrozsáhlejším funkčním objednávkovým systémem pro pojištěnce veřejného zdravotního pojištění v ČR 10 červen 10

11 Odměny pro klienta - program Medipartner Plus Každý klient Plánu má veden Osobní účet zdraví. Za body z tohoto účtu získává benefity Medipartner Plus: preventivní programy, očkování regenerační programy a relaxace sportovní aktivity péče nehrazené z pojištění (stomatologie, oční, ortodoncie) zdravotnické potřeby a pomůcky, lázeňská péče prevence úrazů - autosedačky, přilby, chrániče Specifické benefity v programu managementu DM a obezity 11 červen 10

12 Osobní účet zdraví AKTIVITY PROGRAMU ZDRAVÍ 20% Benefity programu Zdraví Osobní Vstup do Plánu Medipartner 1200 účet zdraví -200 Ostatní benefity programu MEDIPARTNER Plus Pokuty za porušování pravidel

13 Vyšší úroveň účasti v Plánu člen Klubu Medipartner možnost získat výrazně více bodů na Osobní účet zdraví - členství, získání nového člena, přidělení PL garance termínů objednání, kompenzace v hodnotě 200,- Kč při nedodržení nezávislá konzultace postupu léčby (second opinion) jednou ročně zdarma (v ostatních případech 500 bodů) možnost získat více poukázek programu Medipartner Plus, přímé využití bodů větší slevy na benefity programu Medipartner Plus 13 červen 10

14 Osobní účet zdraví Č L E N K L U B U Kompenzace za nedodržení termínu za získání člena klubu roční členství Vstup do Plánu Medipartner 1000 přidělení bodů PL Osobní účet zdraví Pokuty za porušování pravidel AKTIVITY PROGRAMU ZDRAVÍ 20% -200 Benefity programu Zdraví Ostatní benefity programu MEDIPARTNER Plus

15 Osobní účet zdraví a Zdravotní peněženka AKTIVITY PROGRAMU ZDRAVÍ Zdravotní peněženka MAX bodů Přebytek ve Zdravotní peněžence Deficit ve Zdravotní peněžence MAX bodů Osobní účet zdraví 20% -200 Benefity programu Zdraví Ostatní benefity programu MEDIPARTNER Plus Pokuty za porušování pravidel

16 Zdravotní peněženka Příjem: virtuální obnos, odpovídající pravděpodobným nákladům na zdravotní péči klienta zohledňuje věk, pohlaví a chronická onemocnění (PCG) obnos připisován měsíčně Výdaje: náklady na čerpanou zdravotní péči nezapočítávají se v plné výši, ale buďto část nebo paušální hodnota - účet spoluúčasti

17 Při čerpání péče v síti Plánu Medipartner se z účtu - zdravotní peněženky odečítá méně peněz Druh péče hrazené zdravotním pojištěním Mimo síť Plánu V síti Plánu Návštěva praktického lékaře Ambulantní zdravotní péče 50% ceny návštěvy, max. 500 Kč 50% ceny návštěvy, max. 500 Kč zdarma 25% ceny návštěvy, max. 250 Kč Akutní péče na lůžku / den zdarma zdarma Ostatní hospitalizační péče /den Léky na recept (nad doplatky) Zdravotní prostředky, materiál a pomůcky 500 Kč za každý den hospitalizace 30% úhrady léku z pojištění 30% úhrady z pojištění, max. 300 Kč zdarma 15% úhrady léku z pojištění 15% úhrady z pojištění, max. 150 Kč

18 Management diabetu v plánu Medipartner

19 Proč se chceme věnovat managementu chronických stavů? Léčba chronicky nemocných představuje největší část nákladů na zdravotní péči a tyto náklady stále rostou Zdravotnictví: 25% Erudice a kompetence Klinický protokol Koordinace Úspěšnost léčby je silně podmíněna přístupem pacienta a jeho zájmem na úspěchu - compliance Pacient a jeho blízcí: 75% Informace Komunikace Motivace a podpora

20 Co je to management chronických stavů? Systematická péče o vybrané skupiny chronicky nemocných Na stanoveném léčebném plánu je zainteresován praktik, specialista a pacient Cílem je změna chování pacienta a jeho motivace k žádoucímu chování Za to je pacient průběžně odměňován

21 Proč právě diabetes mellitus a obezita? Nejlepší celosvětově prokazované výsledky při řízení chronických stavů u DM Dobře definovaný standard u DM Vysoká prevalence onemocnění u DM a zejména obezity Velká hodnota pro pacienta v případě úspěšného vedení Velký prostor pro kompetentní praktiky

22 Příprava managementu chronických stavů Zařazení pacienta do registru chronických stavů Vstupní dotazník Stratifikace pacientů PRAKTICKÝ LÉKAŘ SPECIALISTA Návrh na zařazení Vstupní dotazník Příprava motivačního a komunikačního programu podle typu pacienta Návrh na zařazení pacienta do klinického protokolu ADMINISTRÁTOR

23 Vedení chronického stavu Předání do péče diabetolog/endokrinolog Kontrola + glykémie Specializované vyšetření PRAKTICKÝ LÉKAŘ SPECIALISTA K l i n i c k ý p r o t o k o l K o m u n i k a č n í p r o t o k o l Osobní stránky klienta - Medipartner Asistenční linka call centrum Komunitní web Skupinové terapie Informační materiály ADMINISTRÁTOR

24 Motivace pacientů v managementu chronických stavů Stanovení žádoucího cíle PL Bonifikace PL přidělení bodů a poukázek PRAKTICKÝ LÉKAŘ SPECIALISTA K l i n i c k ý p r o t o k o l K o m u n i k a č n í p r o t o k o l Bonifikace administrátorem za dodržování pravidel programu Bonifikace administrátorem za udržení parametrů dle klin. protokolu Bonifikace za spolupráci např. vyplnění vstupního dotazníku ADMINISTRÁTOR

25 Management chronických stavů v plánu Medipartner co už máme v Medipartner Nástroj komunikace s klientem Osobní stránky klienta Plánu Medipartner Asistenční linka, zákaznická centra Medipartner Motivační programu Bonusy Medipartner Plus PL přidělují klientům body a poukázky za konkrétní události Síť poskytovatelů PL a bonifikační nástroj pro spolupráci Ambulantní specialisté a nemocnice

26 Management chronických stavů v plánu Medipartner co je již připraveno a realizováno Registr pacientů zařazených do DM programu Návrh a vytvoření registru Zaklasifikování pacientů PL Plánu Medipartner praktičtí lékaři Plánu Základní stratifikace klientů v registru pro další komunikaci

27 Management chronických stavů v plánu Medipartner co je již připraveno a realizováno Úvodní komunikace ke konzumentům programu profit Oslovení s nabídkou programu Dotazník zdraví Příprava specifických benefitů v rámci programu profit Spolupráce s ambul. diabetologem, obezitologem a endokrinologem z FNO na přípravě klin. protokolů Předběžná jednání s potenciálními partnery programu vybraní dodavatelé, komunikační a IT spol.

28 Management chronických stavů v plánu Medipartner co je třeba ještě vytvořit Klinické protokoly Vytvoření klin. Protokolů ADMIN + SPEC (FN, ambu) + PL Rozdělení pacientů do protokolů ADMIN, kontrola PL Komunikace PL a bonifikační nástroj pro spolupráci Ambulantní specialisté a nemocnice Kritéria pro vyhodnocení úspěšnosti programu ekonomická celkové náklady, náklady na onemocnění, počet hospitalizací pro komplikace onemocnění medicínská počet zachycených komplikací, lab. parametry

29 Diskuse Klíčové faktory úspěchu DM programu z pohledu pacienta - spotřebitele

30 1. Vstup klienta do programu

31 Co je nevětší klientem vnímaná hodnota DM programu co klient očekává?

32 Co je největší bariérou pro vstup pacienta do takového programu?

33 2. Komunikace s klientem

34 Jste klientem DM programu koho byste preferovali pro komunikaci s Vámi?

35 Co je nejdůležitější v komunikaci s klienty z hlediska udržení pozornosti a zájmu?

36 3. Motivační program a systém benefitů DM programu

37 Co musí splňovat motivační program systém benefitů a odměn pro klienty?

38 Děkujeme za pozornost

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomika Všeobecné zdravotní pojišťovny Monika Růžičková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zdravotní oborová Výroční zpráva

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zdravotní oborová Výroční zpráva zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví oborová Výroční zpráva 2002 2 Úvodní slovo Rok 2002 představoval v desetileté činnosti Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 19 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 25

Více

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Informace z kontrolní akce č. 09/29 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Liběna Tvrdíková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Liběna Tvrdíková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 212 Liběna Tvrdíková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Liběna Tvrdíková Studijní obor:

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14 1 Vstupní údaje

Více

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka Bc.Lukáš Cakl Březen 2011 IZIP, a.s. Soukromá společnost Založena v roce 2001 třemi lékaři Specializace na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších

Více

13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění 4.3.2 Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření

13 zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění 4.3.2 Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření O B S A H 1. Vstupní údaje 5 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZP v roce 212 6 3. Vybrané orgány ZP 7 3.1 Správní rada 7 3.2 Dozorčí rada 8 3.3 Rozhodčí orgán 8 3.4 Výbor pro audit 9 4. Činnost zdravotní

Více

1. Návrhy hnutí ANO pro oblast zdravotnictví

1. Návrhy hnutí ANO pro oblast zdravotnictví 1. Návrhy hnutí ANO pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Resortní program hnutí ANO oblast zdravotnictví Obsah opatření: Do systému standardní všeobecné zdravotní péče zařadíme jasně definovaný preventivní

Více