Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem"

Transkript

1 Kurz pro realizátory primární prevence rizikového chování u dětí podrobné rozvržení seminářů Setkání I Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny Programy primární prevence, Základní identifikace a klasifikace programů primární prevence. Pojem rizikové chování a jeho formy Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem Skupiny drog a jejich účinky, historie. Základní dovednosti rozpoznávání rizikových příznaků dne Minařík Sobota 9,00-9,30 9,45 11,30 11,45 13,15 13,15 14,30 14,30 16,15 16,30 17,00 Hodiny 9 h Pracovní dílny postoj k drogám I. Systém péče o drogově závislé - HR Sebepoznání pracovní dílny 8 h Staníček

2 Setkání II Pátek 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 13,00 13,00 14,15 Úvodní komunita Problematika užívání drog z hlediska možnosti vzniku a řešení již vzniklých potíží,rizikové a protektivní faktory vzniku závislosti Systém péče o drogově závislé léčba, TK, AL etc. 14,15 15,45 16,00-17,30 17,45 19,15 19,30 20,00 Hodiny Prevence alkoholismu Prevence kouření Poruchy příjmu potravy dne 11 h J. Radimecký J. Radimecký D. Randák Králíková Hana Papežová Sobota 9,00-9, ,00 11,15 12,45 12,45 14,00 16,00 16,15-17,00 Hodiny 14,00 Úvodní komunita 6. třída, modelové bloky VPP 6. třída, modelové bloky VPP Pracovní dílna I: Otázky a 8 h odpovědi 19h

3 Setkání III Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,15 7. třída, modelové bloky VPP 7. třída, modelové bloky VPP Šmejkalová, Petriščová Šmejkalová, Petriščová Sobota 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 12,45 8. třída, modelové bloky VPP 8. třída, modelové bloky VPP Šmejkalová, Petriščová Šmejkalová, Petriščová 14,15 15,45 16,00 17,00 17,15 18,00 Hodiny Pracovní dílna II: Otázky a odpovědi dne Šmejkalová, Petriščová 12,45 14,15 14,15 15,30 15,45 17,00 Hodiny Pracovní dílna : Otázky a odpovědi Šmejkalová, Petriščová 8 h 8h 16 h

4 Setkání IV Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 15,30 15,45 17,15 17,30 18,30 Úvodní Pracovní dílna: Programy 9. třída modelové 9. třída modelové Otázky a komunita městské policie na poli bloky VPP bloky VPP odpovědi primární prevence Rizikové chování v dopravě Řezník Sobota 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 15,30 15,45 16,30 Úvodní komunita Specifika práce v rámci selektivní primární prevence Porozumění dynamice interakcí a vztahů ve třídě Problematika sociálně nežádoucích jevů a rizikového chování šikana Pracovní dílna: Otázky a odpovědi v kontextu SPP 18, Hodiny Reflexe dne 9 h Hodiny Reflexe 8 h

5 Setkání V Pátek 10,00-11,00 11,15 13,15 13,15 14,30 14,30 15,45 16,00 18,00 18,15 19,00 Hodiny Selektivní primární prevence modelový blok Techniky práce s dětmi v rámci programu SPP Specifika práce s adolescenty, metody práce s dětmi. Práce s dětmi a rodinou v kontextu drogového problému dne 9 h M.Chytrý Sobota 9,00-9,30 9,30 11,30 11,45 13,15 13,15 14,30 14,30 16,00 16,15 17 Hodiny Možnosti prevence v komunitě, Kluby pro děti a mládež Staníček Řešení modelových problematických situací na školách Pracovní díla: Krizové situace na školách v kontextu VPP a jejich řešení 8h

6 Setkání VI Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 17,45 18,00 18,30 Hodiny Legislativní aspekty v oblasti drogové problematiky Pracovní dílna: Mýty a předsudky I Odpovědnost mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže. dne 8,5 h Slušná Sobota 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 15,30 15,45 16,30 Hodiny Koncepční práce v týmu, koncepce pracoviště, organizace a další dokumenty, standardy PP Vývoj operačního manuálu a koncepční práce týmu, Pracovní dílna - Role realizátora programů primární prevence v procesu PP, kompetence, možnosti, limity, kooperativní dovednosti. 7,5 h 16 h

7 Setkání VII Pátek 10,00-11,00 11,15 13,15 13,15 14,15 14,15 15,45 16,00 18,00 18,15 19,00 Hodiny Pracovní dílna: Relaxace /Aromaterapie/ Mýty a předsudky II Pracovní dílna -Školní prostředí, jeho hranice, klima školy, Testy a psi ve škole jako metody prevence Kekulová dne Vojtěchová Sobota 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 15,30 15,45 16,30 Hodiny 9 h Pracovní dílna - Výstupy z hospitační činnosti v programech PP Supervize, intervizní práce, hodnocení efektivity Pracovní dílna Modelování intervize s lektory PP 7,5 h Škvareková, Šmejkalová, Šmejkalová, 16,5 h

8 Setkání VIII Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 Pracovní dílna - Plánování služeb, hodnocení efektivity, interpretace výsledků, 14,00 16,30 16,45 18,15 18,30 19,00 Hodiny Sebepojetí, sebeuvědomění, skupinový tlak, identifikace se skupinou, základní vývojové fáze dítěte v souvislosti se školní docházkou, Pracovní dílna: Autoportrét dne Plaček Sobota 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 17,00 Hodiny 12,45 8 h Spolupráce se školou, interpretace výsledků a plánování služeb Šmejkalová, Řešení krizových situací ve škole,krizový plán Pracovní dílna: Tvorba krizového plánu 9 h

9 Setkání IX Pátek 10,00-11,00 11,15 13,15 13,15 14,30 Role třídního pedagoga při primární prevenci 14,30 16,30 16,45 18,15 18,30 19,00 Hodiny Mýty a předsudky III Pracovní dílna - Role realizátora programů PP při řešení problematických situací na školách Reflexe dne 9 h Exnerová Sobota 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 13,15 Pracovní dílna Možnosti a rezervy programů primární prevence Teorie a praxe projektové činnosti 13,15 14,30 14,30 16,15 16,30 17,00 Hodiny Pracovní dílna - Samostatná práce ve skupinách příprava projektů, plánování Počarovský Reflexe dne 8 h

10 Setkání X Pátek 10,00-11,00 11,15 13,15 13,15 14,30 14,30 16,30 16,45 18,15 18,30 19,00 Hodiny Praktická příprava programů Příprava Příprava programu Reflexe dne 9 h VPP programu VPP VPP ve dvojicích (cíle, věk, kontext, ) ve dvojicích Sobota 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 17,00 Hodiny Reflexe dne 8 h Prezentace a realizace programu VPP, reflexe od skupiny Prezentace a realizace programu VPP, reflexe od skupiny Prezentace a realizace programu VPP, reflexe od skupiny

11 Setkání XI Pátek 10,00-11,00 11,15 13,15 13,15 14,30 Prezentace a realizace programu Prezentace a VPP, reflexe od skupiny realizace programu VPP, reflexe od skupiny Sobota 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 12,45 Prezentace a realizace programu VPP, reflexe od skupiny Prezentace a realizace programu VPP, reflexe od skupiny 14,30 16,30 16,45 18,15 18,30 19,00 Hodiny Prezentace a realizace programu VPP, reflexe od skupiny dne 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 17,00 Hodiny Prezentace a realizace programu VPP, reflexe od skupiny 9 h 8 h

12 Setkání XII Pátek 10,00-11,00 11,15 12,15 12,15 13,30 13,30 15,00 15,15 17,00 17,15 18,00 Hodiny Test znalostí frekventantů Obhajoba zpracovaných projektů I. skupina Obhajoba zpracovaných projektů II. skupina dne 8 h Sobota 9,00-9,30 9,30 11,00 11,15 12,45 12,45 13,30 13,30 14,30 Hodiny Obhajoba zpracovaných projektů III. skupina Obhajoba zpracovaných projektů IV. skupina oběd ZÁVĚREČNÉ KURZU 5,5 h 13,5 h 250 h teorie a praxe, povolená absence - 25 h, pokud počet hodin absence překročí povolenou hranici, obdrží frekventant pouze osvědčení o absolvovaném počtu hodin kurzu nikoli certifikát. CELKEM 250 h Stáž 23 h 27 h domácí přípravy Cena ,- Kč 1 h á 54,- Kč

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 P-centrum Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 2 Vzdělávací služby P-centra 2 Specializační kurz prevence rizikového chování 3 Tematické semináře 5 Semináře na klíč

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP ZÁPOČET ZE SEMINÁŘE: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBORU - Pedagogika VYUČUJÍCÍ: Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. TERMÍN SPLNĚNÍ: září 2011 DOCHÁZKA: minimálně 80 % POŢADOVANÉ

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program (MPP)

Minimální preventivní program (MPP) Minimální preventivní program (MPP) Škola: Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Školní rok: 2013/ 2014 Školní metodička prevence: RNDr. Marta Najbertová Cíle: umožnit žákům sebepoznání, posílení pozitivních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Cesta k odpovědnosti

Cesta k odpovědnosti Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Gymnázium Budějovická Budějovická 680, Praha 4 Školní poradenské pracoviště Mgr.

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Minimální preventivní program (MPP)

Minimální preventivní program (MPP) Minimální preventivní program (MPP) Škola: Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 Školní rok: 2014/ 2015 Školní metodička prevence: RNDr. Marta Najbertová Cíle: umožnit žákům sebepoznání, posílení pozitivních

Více

pro 2. pololetí školního roku 2014/ 2015

pro 2. pololetí školního roku 2014/ 2015 Vzdělávací nabídka pro 2. pololetí školního roku 2014/ 2015 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha, 2015 Vzdělávací nabídka

Více

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Metodická zpráva č. 7 ODBORNÁ METODIKA PRO PRAXI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NEBO ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová 1. Úvod V projektu Realizace školních poradenských

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání

Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání v projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 2014 OBSAH ÚVOD... 2 1 CÍL,

Více