P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni"

Transkript

1 P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 3 Vzdělávací služby P-centra 3 Specializační kurz prevence rizikového chování 4 Tematické semináře 6 Semináře na klíč 16 Implementační kurz pro týmy pedagogů 17 Supervize 18 Metodická podpora a pomoc 20 Informační servis 20 Další služby P-centra 21 Dotazy 23 Kontakt 23

3 P-CENTRUM, STŘEDISKO PRIMÁRNÍ PREVENCE, CPPT, O. P. S. V PLZNI Poskytujeme komplexní služby v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Ve své činnosti vycházíme ze závazných dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast prevence. Nabízíme preventivní programy a aktivity pro dospívající a třídní kolektivy základních a středních škol, jejich pedagogy a rodiny. Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Naše aktivity pomáhají dětem i dospělým připravit se na náročné životní situace spojené s obdobím dospívání. Usilujeme o to, aby mladí lidé znali důsledky svých rozhodnutí a přijali za ně zodpovědnost. VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Cílem poskytovaných vzdělávacích služeb je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogů a dalších odborníků z oblasti školství v problematice specifické primární prevence tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími. CPPT, o. p. s. je akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j.: / Vzdělávací služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Jsem školním metodikem prevence řadu let. Chci si doplnit své vzdělání o nové poznatky a informace Zajímám se o primární prevenci, chci pracovat efektivně Jsem ve škole nejmladší a dostal jsem funkci školního metodika prevence. Neznám nic Řeším problémy s dětmi a někdy vůbec nevím, co s nimi Dvouletý 255 hodinový kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. Kvalitní, prakticky orientovaný kurz má za sebou od roku 2009 již tři běhy. Je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Č. j.:2086/ ), tj. odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kurz je tvořen 14 semináři a odbornými stážemi ve střediscích CPPT, o. p. s.: Primární prevence v podmínkách školy Syndrom rizikového chování dospívajících Legislativní rámec Rodina a komunikace s rodiči Práce se skupinou Plánování, příprava a realizace projektů Šikana v pedagogickém procesu Kriminalita a delikvence Xenofobie, rasismus, extremismus Systém péče a psychosociálních služeb Komunikace v náročných situacích Stáž - Drogové poradenství ve věznici Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je aktivní zapojení účastníka do vzdělávání, max. 40 hodin absence a absolvování závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška se skládá z přezkoušení z okruhů vzdělávání a Základy intervence pro pedagogické pracovníky Stáž - K-centrum obhajoby závěrečné práce. Po úspěšném ukončení studia získá účastník osvědčení o absolvování Specializačního Závislosti kurzu prevence rizikového chování, díky kterému Stáž je - možné Program žádat následné příplatek péče za výkon funkce školního Sekty metodika prevence dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Stáž - P-centrum Lektory kurzu jsou lidé s dlouholetou praxí v oboru a se zkušenostmi se vzděláváním pedagogů. Konkrétně se jedná o tyto lektory: Mgr. J. Bučilová Kadlecová, Mgr. M. Polanecká, MUDr. D. Fránová, PhDr. P. Hrouzek, Ph.D., MUDr. L. Luhanová, Ing. M. Svobodová, Mgr. D. Šedivá, Mgr. D. Mrázová Špillerová, Bc. J. Václavů, Mgr. K. Vašíčková, Mgr. K. Vodičková, Mgr. R. Vordová, Bc. S. Vroblová Váchalová, Mgr. M. Zabloudilová a další. S novým školním rokem zahajujeme čtvrtý běh kurzu. Uzávěrka přihlášek je Termín: únor 2014 prosinec 2015 semináře se konají zhruba jednou měsíčně, obvykle v pátek a sobotu Místo konání: P-centrum - Plachého 6, Plzeň Kapacita: 16 osob Cena: ,- Kč/osoba/celý kurz (platba je možná formou pololetních splátek, tj. 4 x 5.000,- Kč) 4

5 Zpětné vazby absolventů Specializačního kurzu prevence rizikového chování Získané dovednosti a vědomosti jsou důležité a použitelné v další práci školních metodiků prevence. Specializační kurz prevence rizikového chování, mohu jen doporučit. Především pro jeho praktické zaměření a možnost učení se při vzájemném sdílení s dalšími účastníky. Posunula jsem se. Víc přemýšlím o tom, co a jak udělám. Kurz byl velmi užitečný, přiblížený maximálně praxi. Díky kurzu u nás na škole vznikl krizový plán, dlouhodobá strategie a ucelený postup při řešení šikany. U minimálního preventivního programu jsem vždy měnila jen datum a to už bych teď neudělala. Po 25 letech praxe potřebuje každý kantor nový podnět, ten kurz určitě přinesl. Mám přehled o práci školního metodika prevence a nedovedu si představit ji vykonávat bez tohoto vzdělávání. Nemám perfektní přehled o všem, ale mám náhled. Dva roky mi strašně rychle utekly. Jsem ráda, že jsem kurz absolvovala. Do hodin chodím s jiným elánem a s jinými přípravami. 5

6 TEMATICKÉ SEMINÁŘE... K čemu je prevence a jaký je rozdíl mezi specifickou a nespecifickou primární prevencí? Co mohu dělat s žáky při třídnické hodině kromě kontroly omluvenek? Učit v 8. třídě je náročné, nikomu z kolegů se tam nechce. Co s tím? Jak se mám chovat k dítěti, jehož rodina je v sektě? Nic o této problematice nevím Semináře v rozsahu 5 40 výukových hodin jsou zaměřené na konkrétní témata z oblasti prevence a rizikového chování a mají formu zejména workshopu, nácviku a praktické ukázky, prostor je věnován i teorii. Všechny nabízené semináře jsou akreditované MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tj. odpovídají Studiu k prohlubování odborné kvalifikace podle 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Nabízíme vám možnost účastnit se těchto tematických seminářů: Autorita v pedagogickém procesu Etopedie poruchy chování a učení v kontextu pedagogického procesu Modelové situace, supervize v pedagogické praxi Pedagogická komunita a další nástroje práce se školní třídou Primární prevence v podmínkách školy Psychohygiena pro pedagogy Sociální vyloučení Sekty Specifika práce s žáky a studenty Syndrom rizikového chování dospívajících Bližší informace k jednotlivým seminářům naleznete na následujících stránkách. V případě zájmu o některý ze seminářů nás prosím kontaktujte! Termín: semináře se konají obvykle v pátek, případně v sobotu, vždy od 8 30 aktuální termíny konání seminářů budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Místo konání: P-centrum - Plachého 6, Plzeň Kapacita: Cena: minimálně 8 osob, maximálně 16 osob 450,- Kč / 5 výukových hodin / osoba 500,- Kč / 6 výukových hodin / osoba 800,- Kč / 10 výukových hodin /osoba 1.500,- Kč / 20 výukových hodin / osoba 2.750,- Kč / 40 výukových hodin / osoba 6

7 Autorita v pedagogickém procesu Lektor: PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. Cena: 1.500,-/osoba Rozsah: 20 výukových hodin ve dvou dnech Seminář je vhodný zejména pro pedagogy, kteří chtějí prohloubit kvalitu a efektivitu svého působení v pedagogickém procesu a získat vhled na své individuální pojetí fenoménu autorita. Anotace Účastníci se v průběhu kurzu workshopovou a zážitkovou formou seznámí s profesním rozměrem způsobu, jakým pojímají svou profesní autoritu, kde vidí její zdroje a jak vnímají tento fenomén v pedagogickém procesu. Získají základní teoretický vhled do funkce, kterou plní tento osobní rozměr pedagoga ve vývoji jednotlivce a jaká očekávání na autoritu klade člověk v průběhu vývoje. Zážitková práce je strukturována tak, aby sloužila výhradně k modelování situací souvisejících se studovaným jevem a profesnímu růstu účastníků. Zážitková práce tedy neslouží k prohlubování sebepoznání ve smyslu propracovávání osobních témat účastníka. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku o základní vhled do zákonitostí vzniku a vývoje fenoménu autorita o vhled do osobního individuálně specifického pojetí fenoménu autorita o posílení kompetencí a dovedností v nakládání s tímto osobním rozměrem pedagoga při budování bezpečného prostředí pro pedagogické procesy a klima školy a třídy o znalost rizikových momentů ve vztahu učitel žák v kontextu fenoménu s vhledem do základní patologie tohoto profesionálního mezilidského vztahu o znalost etického rozměru fenoménu 7

8 Etopedie poruchy chování a učení v kontextu pedagogického procesu Lektor: PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. Rozsah: 10 výukových hodin Cena: 800,-/osoba Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří se v rámci své praxe často setkávají s žáky a studenty s poruchami chování a učení. Anotace Seminář slouží k prohloubení znalostí v oblasti poruch chování. Zaměří se na dynamiku vztahu žáka s diagnostikovanou poruchou chování, který je integrovaného ve třídě školy hlavního proudu. Dále se bude zabývat problematikou žáků, v jejichž chování se tyto charakteristiky objevují a současně nemají stanovenou diagnózu ani individuální plán. Workshopovou a zážitkovou formou rozšíří účastníci své dovednosti a upevní kompetence ve zvládání souvisejících obtížných výchovně vzdělávacích situací. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku o základní vhled do zákonitostí vzniku a vývoje poruch chování a učení s doporučením navazujících studijních zdrojů o upevnění kompetencí, povinností a hranic pedagoga ve vztahu k nápravě poruch chování v pedagogickém procesu o znalost sítě servisních a spolupracujících zařízení, jejich kompetence a zákonné povinnosti ve vztahu k diagnostice, reedukaci a potřebné součinnosti při péči o žáky s poruchami chování o upevnění profesních kompetencí se znalostí základních postupů a možností zvládání obtížných pedagogických situací souvisejících s výchovou a vzděláváním žáků s poruchami chování a učení. o znalost základních účinných podmínek pedagogického prostředí a procesu pro minimalizaci rizik spojených s výchovou a vzděláváním žáků s poruchami chování a učení, s vhledem do rizikových postupů, kterých je třeba se vyvarovat 8

9 Modelové situace, supervize v pedagogické praxi Lektorka: Mgr. Dana Šedivá Cena: 1.500,-/osoba Rozsah: 20 výukových hodin ve dvou dnech Seminář je určen všem pedagogům a odborníkům z oblasti školství se zájmem o seznámení se se supervizí, jako nástrojem pro zkvalitnění vlastní práce. Anotace V tomto semináři budou účastníci teoreticky a prakticky seznámeni s možnostmi a formami externí a interní supervize jako podpůrného nástroje pro rozvoj pedagogických a výchovných dovedností a posílení kompetence a pozitivní autority jednotlivých pedagogů, pedagogického sboru a školy. Seminář ozřejmí potenciál a limity supervize a možnost uplatnění supervize ve školském zařízení. Na konkrétních situacích z praxe účastníků budou prezentovány různé možnosti hledání optimálních cest pro všechny zúčastněné. Účastníci budou propojovat teoretické a praktické zisky z kurzu a zvědomovat úroveň získaných kompetencí a dovedností. Vzdělávací blok bude realizován interaktivně a zážitkově za pomoci různých supervizních postupů a technik. Seminář poskytne možnost zažít supervizi v pozici supervidovaného, není zamýšlen jako supervizní výcvik (výcvik supervizorů), účastníci získají přehled o možnostech zajištění supervize či získání výcviku. Teorii obdrží účastníci v listinné podobě. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku o orientace ve smyslu, formách a podobách, možnostech a limitech supervize o prostřednictvím supervizních postupů a technik na případech z praxe si účastníci propojují informace a dovednosti získané v kurzu a mohou vyhodnocovat změny ve své praxi 9

10 Pedagogická komunita a další nástroje práce se školní třídou Lektor: PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. Cena: 1.500,-/osoba Rozsah: 20 výukových hodin ve dvou dnech Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří se chtějí seznámit s fungováním Pedagogické komunity a pomocí tohoto nástroje zefektivnit svou práci se třídou. Anotace Účastníci se zážitkovou a tréninkovou formou seznámí s pedagogickou komunitou a dalšími možnými formami práce umožňující efektivní vytváření bezpečného prostředí a budování vztahu mezi pedagogem a žáky. Získají základní povědomí o nástrojích, výhodách, limitech a rizicích jednotlivých forem tohoto pedagogického působení a základních postupech dynamické diagnostiky školní třídy jejího vývoje a patologických procesů včetně základního vhledu do možností evaluace vlastního působení pedagoga. Zážitková práce je strukturována tak, aby sloužila výhradně k modelování situací souvisejících se studovaným jevem a profesnímu růstu účastníků. Zážitková práce tedy neslouží k prohlubování sebepoznání ve smyslu propracovávání osobních témat účastníka. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku o základní vhled do mechanismů a zákonitostí utváření pedagogické komunity a jejího vývoje o základní vhled a posílení kompetencí pro zakládání a vedení pedagogické komunity o jasné a strukturované vymezení pedagogické komunity, skupinového poradenství a skupinové terapie s odkazem na další vzdělávání a studijní zdroje o znalost postupů pro stanovení cílů a hranic pedagogického působení cíleného na tvorbu bezpečného prostředí o znalost rizik, limitů a hranic tohoto pedagogického působení a jeho etický rozměr o vhled do osobních předpokladů a hranic pro volbu vhodné individuálně specifické formy pedagogického nástroje pro budování bezpečného prostředí o základní vhled do dynamické diagnostiky školní třídy a pedagogických procesů a znalost základních běžně používaných nástrojů 10

11 Primární prevence v podmínkách školy Lektorky: Mgr. Markéta Polanecká, Mgr. Jana Bučilová Kadlecová, DiS. Rozsah: 20 výukových hodin ve dvou dnech Cena: 1.500,-/osoba Seminář je vhodný pro všechny pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří mají zájem prohloubit a rozvíjet své znalosti v oblasti primární prevence a uplatnit je v kontaktu s dětmi a dospívajícími. Anotace Účastníci semináře se seznámí základní pojmy a východisky v primární prevenci užívání návykových látek a dalšího rizikového chování, s jednotlivými rizikovými formami chování, kompetencím v systému primární prevence, efektivitě primární prevence a jejímu hodnocení, monitorování jako nástroji shromažďování informací, specifikům a zásadám práce v primární prevenci. Seminář je zaměřen na předání a rozvoj znalostí a dovedností, které mohou účastníci využít pro svou pedagogickou praxi v kontaktu s dětmi a dospívajícími. Vzdělávací aktivita je strukturována tak, aby teoretické informace a poznatky mohly být dále rozpracovány formou diskusních skupin, zážitkovými technikami, modelováním. Seminář bude realizován ve 4 blocích: 1. blok: Primární prevence ve školství 2. blok: Systém primární prevence 3. blok: Efektivita, evaluace, monitorování 4. blok: Přímá práce v primární prevenci Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku o základní i specifické teoretické znalosti v problematice primární prevence užívání návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů o základní praktické dovednosti pro práci s dětmi a mládeží v rámci programu primární prevence o teoretické a praktické nástroje pro realizaci preventivních aktivit na školách o informace a nástroje ke zvýšení efektivity preventivního působení na děti a dospívající v rámci výkonu své pedagogické činnosti o prostor pro diskusi, sdílení a spolupráci s ostatními účastníky, při propojování teorie s praxí 11

12 Psychohygiena pro pedagogy Lektorka: Mgr. Dana Šedivá Cena: 1.500,-/osoba Rozsah: 20 výukových hodin - únor/březen (1. část) a květen (2. část) Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům i manažerům ve školství, kteří mají zájem o to pracovat dobře a dlouho v co nejlepší psychické i fyzické kondici a podpořit v tom i své kolegy. Na seminář je doporučeno mít volnější pohodlný oděv a přezůvky. Anotace Ve školství jde o velmi psychicky náročnou práci s lidmi. Proto je zde aktuální otázka péče o psychickou a fyzickou kondici pracovníka ve školství, aby mohl ve zdraví a v co nejlepší kondici dostát všem nárokům své profese a být dlouhodobě prospěšným. V semináři se účastníci seznámí s fenoménem syndromu vyhoření, jeho prevencí a včasnou detekcí. Prozkoumají osobní a institucionální rizikové faktory, které mohou ovlivnit snížení dobré pracovní kondice a rozvoj syndromu vyhoření. Účastníci se seznámí s možnosti péče o sebe včetně různých technik na rychlou regeneraci sil, se zdroji pro zdárné překonání náročných profesních situací a pro dlouhodobou práci se stresovou zátěží. Vytvoří si vlastní plán podpory a rozvoje zdrojů pohody s konkrétními kroky a opatřeními a jeho realizaci budou moci reflektovat na druhém setkání. Na semináři budou konkrétní situace účastníků z praxe analyzovány z hlediska psychohygieny s konkrétními návrhy opatření. V bloku budou účastníci seznámeni s modelem výhodného přístupu k sobě a náročným situacím. Teorii obdrží účastníci v listinné podobě. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku o znalost problematiky syndromu vyhoření (rizikové faktory, symptomy, fáze rozvoje, prevence a léčebné možnosti atd.) o osobní zkušenost s vědomou a systematickou prací se zdroji pohody a odolnosti (osobními, institucionálními, profesními aj.) a znalost preventivních opatření chronifikace stresových stavů 12

13 Sekty Lektorka: Mgr. Dana Šedivá Rozsah: 6 výukových hodin Cena: 500,-/osoba Seminář je určen všem pedagogům a odborníkům z oblasti školství se zájmem o rozvoj zdravé pestrobarevné společnosti. Anotace Seminář účastníkům poslouží k seznámení se základními charakteristikami sekt a jiných společenských uskupení s duchovním obsahem, která významně ovlivňují sebepojetí a hodnotový systém svých příznivců a vyznavačů směrem ke vzdání se odpovědnosti za svůj život až k vytvoření závislosti. Zvláštní pozornost bude věnována uskupením působícím v České republice, s jejichž příznivci a vyznavači se mohou pedagogové ve škole setkat. V semináři bude pozornost věnována i psychologickým a jiným předpokladům, které mohou umožnit nezdravou fixaci na nějakém učení a společenství. Účastníci se seznámí se stupni a rysy tzv. zdravé a zralé duchovnosti a potřebou spirituálního rozměru v životě člověka. V diskusi bude možné potkat vlastní předsudky i schopnost tolerance a přijetí odlišných pohledů na svět a život. Účastníci obdrží studijní zdroje k této problematice a kontakty pro případné odborné konzultace v souvislosti s tímto jevem. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku Absolventi semináře získají základní orientaci: o v pojmech a typech sekt či jiných alternativních uskupení o v rysech závislosti na těchto uskupeních a s tím spojených rizicích o v tom, co obnáší tzv. duchovní rozměr života a v čem je prospěšná zralá duchovnost o v tom, jaká jinakost je přijatelná a kde je již potřeba intervence v zájmu ochrany práv dítěte o v dostupných studijních zdrojích a kontakty na odborníky v případě potřeby konzultace 13

14 Sociální vyloučení Lektorka semináře: Bc. Lenka Hollerová Rozsah: 5 výukových hodin Cena: 450,-/osoba Seminář je určen především všem pedagogům a odborníkům z oblasti školství, kteří se často při své pedagogické praxi setkávají s problematikou sociálního vyloučení. Anotace Vzdělávací seminář je úvodem do problematiky sociálního vyloučení. Seminář pomůže jeho účastníkům přiblížit samotný koncept sociálního vyloučení jeho vymezení, charakteristiky a specifika. Účastníci se podrobněji seznámí s procesem vzniku sociálního vyloučení - jaké jsou jeho příčiny a jaké faktory podporují jeho existenci či prohlubují jeho závažnost. V neposlední řadě se zorientují v tom, koho lze za sociálně vyloučeného považovat, tj. jakých jednotlivců či skupin osob se sociální vyloučení týká. Dozvědí se rovněž o různých projevech sociálního vyloučení a formách adaptace na něj, s poukázáním na důsledky pro jedince i společnost. Seminář je obohacen i o dílčí kazuistické případy, které vhodně pomohou dokreslit kontext dané problematiky. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku o účastníci získají základní přehled v problematice sociálního vyloučení 14

15 Specifika práce s žáky a studenty Lektorka semináře: PhDr. Dagmar Nechutná Cena: 450,-/osoba Rozsah: 5 výukových hodin Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří se v rámci výchovně vzdělávacího procesu pracují s žáky a studenty ve věku let. Anotace Seminář bude věnován tématu specifik a rozdílů v práci s žáky 9. tříd na základních školách, studenty odborných učilišť, středních škol, osmiletých a čtyřletých gymnázií, kteří tvoří jednu věkovou skupinu v rozsahu let. Je zaměřen na teoretická hlediska věkových zvláštností v součinnosti s vhodnými způsoby práce a systémem komunikace s uvedenou věkovou skupinou z hlediska jejich aktuálního zařazení v daném sociálním prostředí. Vzdělávací seminář bude zaměřen na přímou práci, která bude rozdělena do tří částí. 1. část: teoretická hlediska a specifika práce uvedené věkové skupiny (1 hodina) 2. část: nácviky zúčastněných (2,5 hodiny) 3. část: diskuse k tématu s využitím výsledků druhé části bloku (1,5 hodiny) Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku o absolvent získá náhled a povědomí o zvláštnostech a specifikách práce s žáky a studenty, kteří jsou si sice blízcí věkově, ale nacházejí se na jiném typu školy 15

16 SEMINÁŘE NA KLÍČ Co dělat v případě podezření užívání drog na škole?... Co jsou smart drugs?... V čem je škodlivá elektronická cigareta?... Jak máme ve škole nastavit bezpečné klima?... Jak poznám, že je dítě šikanované a jak to máme správně řešit?... Jak jednat s rodiči, jejichž dítě má ve škole problémy?... Semináře na klíč jsou určeny celým pedagogickým sborům či skupinám pedagogů z jedné školy. Téma daného semináře si volí pedagogové sami na základě svých aktuálních potřeb v oblasti prevence rizikového chování (např. užívání návykových látek, šikana, xenofobie, rasismus, rizikové sexuální chování, netolismus, gambling). Inspirací pro vaši volbu mohou být okruhy oblastí nebo nejčastěji probíraná témata jako např.: Bezpečné klima třídy; Prevence šikany; Rozpoznání projevů šikany; Postupy šetření a řešení školní šikany; Práce s třídním kolektivem; Pedagogická komunita; Školní pravidla; Třídnické hodiny; Práce s pravidly; Komunikace mezi žáky a pedagogy; Komunikace s rodiči; Drogy; Současná drogová problematika; Sekty; Kompetence pedagogů ve výchovně vzdělávacím procesu. Forma i rozsah semináře se přizpůsobí potřebám školy (minimální časová dotace je 2 výukové hodiny). V případě zájmu o seminář na klíč nás prosím kontaktujte! Místo konání: Seminář může být realizován na půdě školy nebo v prostorách P-centra. Cena: 2.200,- Kč/2 výukové hodiny 2.800,- Kč/4 výukové hodiny 3.400,- Kč/6 výukových hodin 4.000,- Kč/8 výukových hodin V případě konání semináře na půdě školy je k ceně připočítán pásmový tarif dle platného ceníku služeb P-centra. 16

17 IMPLEMENTAČNÍ KURZ PRO TÝMY PEDAGOGŮ Potřebovali bychom pomoc při tvorbě krizových plánů a postupů Na škole chceme vytvořit tým, který bude schopen řešit již vzniklé problémy a bude zvládat preventivní činnosti Vzdělávací a podpůrná aktivita v celkovém rozsahu 45 hodin poskytovaná po dobu 1 školního roku týmu pedagogických pracovníků odpovědných za koncepci a provádění primární prevence na škole. Vzdělávací aktivita je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č. j.: / ). Cílem je pomoci škole vytvořit funkční systém pro realizaci efektivní primární prevence rizikového chování a řešení problémových situací, prostřednictvím konzultací a supervize. Konzultace se zaměřují na metodickou podporu rozvoje konkrétních kompetencí a strategií prevence i řešení rizikového chování na konkrétní škole (tvorba Minimálního preventivního programu, programu proti šikanování, krizového plánu, revize školního řádu, témata z pedagogické praxe např. rozhovory s rodiči, atd.). Supervize se zaměřuje na podporu fungování preventivního týmu, reflexi procesu řešení konkrétních náročných situací ve škole či jejich týmové přípravy, dále na vztahy v týmu, pedagogickém sboru, se žáky i rodiči, duševní hygienu práce, hranice kompetencí a osobní a pracovní sféry pedagoga a na další oblasti a témata, která se v souvislosti s prací týmu objevují. V případě zájmu o Implementační kurz nás prosím kontaktujte! Termín: Rozsah: Místo: Cena: září až červen, tj. jeden školní rok 18 hodin konzultace + 24 hodin supervize + 3 hodiny dle výběru školy (konzultace nebo supervize) P-centrum - Plachého 6, Plzeň ,- Kč/škola (preventivní tým školy) 17

18 SUPERVIZE PRO PEDAGOGY Jsem podrážděný, když vidím jednoho rodiče, mám s ním časté konflikty Tohle se stalo, vyřešili jsme to, ale ještě stále na to musím myslet, nechci si to už nosit domů V poslední době se cítím unavená a nevím, jak z toho ven Myslím, že kolegyně nejednala správně, já bych postupovala jinak, je mezi námi napětí Externí individuální supervize pro pedagogy, ředitele škol a další ped. pracovníky Termín: dle dohody s P-centrem em či po telefonu (viz kontakty) Tato služba je poskytována v průběhu celého kalendářního roku. Může jít o jedno či několik sjednaných setkání po sobě (max. 4 ve školním roce). Supervizorka: Mgr. Dana Šedivá (akreditovaná supervizorka Českého institutu pro supervizi pod EAS) Místo: P-centrum, CPPT, o. p. s., Plachého 6, Plzeň Cena: 600,- Kč/60 minut individuální supervize Individuální supervize je vhodná v případech, kdy je učitel, či jiný pedagogický pracovník vystaven např. nějaké náročné situaci, kterou je pro něj obtížné zvládnout či uzavřít nebo kde je potřeba hledat nějaký nový postoj, postup a běžně využívaná podpora kolegů nepostačuje či není možná (např. náročné etické dilema, zpracování náročné krizové situace, pocity únavy a vyčerpání atd.). V supervizi se profesionálové učí prostřednictvím reflexí pracovních situací vědoměji a dovedněji nakládat se svými přednostmi, kompetencemi i limity, emocemi i stresovou zátěží. Supervize obecně je služba zaměřená na podporu pracovníků a rozvoj jejich pracovních kompetencí, jejich profesní růst. Supervizor není v pozici nadřízené autority, nemá žádnou výkonnou moc a není ani nositelem jednoznačných řešení a postojů. Pracuje s cílem, aby klientela (žáci, rodiče, pedagogové) supervidovaných byla v co nejlepších rukách, tedy aby pracovník využíval maximálně a eticky svého odborného i lidského potenciálu i potenciálu pedagogického týmu školy. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení. (zdroj Uvedený model učení, však není založen na výkladu, předávání souborů informací, ale děje se tak prostřednictvím vzájemného procesu sdílení, inspirování, přemýšlení a zažívání nových forem pohledů na řešené situace či momenty procesů z interakcí se žáky, v pedagogickém sboru atd. 18

19 Externí skupinová supervize pro pedagogy Nově možnost 0. ochutnávkového setkání pro max. 15 osob, 24. října 2013, v P-centru s jednorázovou platbou 300,-Kč. Na 0. setkání se zájemci seznámí se supervizí: jejími formami, podmínkami, využitím, ujasní si využití supervize na kazuistikách z praxe supervizorky, popř. lze pracovat na konkrétních zadáních účastníků. Termíny standardních skupinových setkání: listopad, leden, duben, červen termíny budou upřesněny, půjde vždy o stejný den v týdnu (středa či čtvrtek) v čase 14,00-18,00 (účast na 0. Setkání není podmínkou). Supervizorka: Mgr. Dana Šedivá (akred. supervizorka Českého institutu pro supervizi pod EAS) Místo: P-centrum, CPPT, o. p. s., Plachého 6, Plzeň Cena: 2.400,- Kč/osoba/4x4 hod. skupinové supervize (150,-Kč/hod.) Počet pedagogů ve skupině: max. 10, z toho počet pedagogů z jedné školy ve skupině max. 2. (Skupina bude polootevřená, tedy otevřená bude pro vstup zájemců do naplnění kapacity, pak již bude složení skupiny neměnné. Důvodem je jednak potřeba vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí pro práci účastníků skupiny i zajištění dobré kontinuity práce skupiny.) Skupina se bude věnovat případové supervizní práci, tzn. reflexím situací, s nimiž se jako pedagogové či pedagogičtí pracovníci členové skupiny ve své praxi setkávají, sdílet zkušenosti, obtíže i úspěchy. Účastníci mohou za podpory skupiny kolegů bezpečně sdílet náročné situace své práce, hledat optimální způsoby postupu při jejich řešení a zvládání. V supervizi se zaměřujeme na situace se žáky, rodiči, kolegy, i se sebou samým. V supervizi se profesionálové učí prostřednictvím reflexí pracovních situací svých i kolegů vědoměji a dovedněji nakládat se svými přednostmi, kompetencemi i limity, emocemi, stresovou zátěží. Supervize je služba zaměřená na podporu pracovníků a rozvoj jejich etických a pracovních kompetencí. Supervizor není v pozici nadřízené autority, nemá žádnou výkonnou moc a není ani nositelem jednoznačných řešení a postojů. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení... (zdroj Uvedený model učení, však není založen na výkladu, předávání souborů informací, ale děje se tak prostřednictvím vzájemného procesu sdílení, inspirování, přemýšlení a zažívání nových forem pohledů na řešené situace či momenty procesů z interakcí se žáky, v pedagogickém sboru atd. V průběhu supervize se člověk učí pracovat vědoměji i sám se sebou jako s pracovním nástrojem. 19

20 METODICKÁ PODPORA A POMOC Dostal jsem funkci školního metodika prevence a mám sestavit minimální preventivní program co v něm má být? Mám třídu s kázeňskými problémy, co s tím? V 7. třídě se nám objevila šikana nevím, jak to řešit Metodické vedení a podpora je zaměřeno na zvyšování teoretických i praktických kompetencí, schopností a dovedností pro práci s dětmi a dospívajícími. Konkrétně se jedná o podporu ve speciálních dovednostech, jako je prevence a řešení krizových situací, vedení a koordinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních programů pro jednotlivce a třídní kolektivy, komunikace s rodiči, dětmi a dospívajícími. Služba je poskytována bezplatně formou osobních, ových či telefonických konzultací pedagogickým pracovníkům, týmům pedagogů i vedení škol. INFORMAČNÍ SERVIS Jaké preventivní programy nabízíte pro školy a jaké máte další služby? Čeho jsem to vlastně metodik, a kde najdu nějaký dokument, který mi objasní mé povinnosti a kompetence? Co mám dělat s dítětem, o kterém si myslím, že užívá drogy? Má školní metodik prevence nárok na příplatek za výkon této funkce? Na koho se mohu obrátit v případě, že Informační servis je zaměřen na zprostředkování objektivních a aktuálních informací z oblasti primární prevence rizikového chování, konzultaci postupu a možnosti řešení konkrétních situací ze školního prostředí. Služba je určena pedagogům, rodičům, dětem a studentům a další odborné i laické veřejnosti. Informační servis je poskytován bezplatně prostřednictvím telefonu, u nebo osobně. 20

21 DALŠÍ SLUŽBY P-CENTRA Naše služby vychází ze zásad efektivní primární prevence, jsou komplexní, kontinuální, konkrétně zacílené, interaktivní, předpokládají aktivní zapojení účastníků. Jsou koncipovány tak, aby umožňovaly reagovat na odlišné potřeby zadavatele služby. Kromě edukativních aktivit pro pedagogy vám nabízíme tyto služby: na úrovni všeobecné primární prevence, která je orientována na zpevňování zdravých postojů a vzorců chování se zaměřením na běžnou populaci dětí a dospívajících, se jedná o: Dlouhodobý program primární prevence Roční program primární prevence Interaktivní seminář na úrovni selektivní primární prevence, která je zacílená na zmírnění nebo zastavení progrese rizikového chování u těch třídních kolektivů, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj tohoto typu chování, se jedná o: Program včasné intervence pro třídní kolektivy na úrovni indikované primární prevence, která je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, rozvoj silných stránek, možnosti řešení obtížných situací u těch dospívajících jedinců, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory. Individuální a rodinné poradenství P-centrum, CPPT, o. p. s. je certifikováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování služeb v oblasti specifické primární prevence (Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky; Programy včasné intervence, Vzdělávací programy v oblasti specifické primární prevence). 21

22 Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování Čtyřletý kontinuální program, zaměřený na problematiku rizikového chování. Cílem programu je rozvoj komunikace, spolupráce, podpora zdravého životního stylu, využívání pozitivních modelů a nabídka alternativ trávení volného času u dětí a dospívajících. Program je určen třídním kolektivům 6. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. V jednom školním roce se uskuteční čtyři setkání, každé v rozsahu 90 minut. Do programu může být nově zapojena pouze 6. třída. Škola se na programu finančně spolupodílí částkou 2.500,- Kč/třída/školní rok + pásmový tarif. Roční program primární prevence rizikového chování Roční program všeobecné primární prevence se zaměřuje na prevenci různých forem rizikového chování a podporu sociálních dovedností. Program usiluje o to, aby děti a dospívající získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl. Program je určen třídním kolektivům 5. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. Program se skládá ze tří setkání během jednoho školního roku, každé v rozsahu 135 min. Škola se na programu finančně spolupodílí částkou 4.500,- Kč/třída/školní rok + pásmový tarif. Interaktivní seminář Tematicky zaměřená aktivita, která interaktivní formou zprostředkovává informace o problematice různých forem rizikového chování. Cílem je ovlivnit postoj studentů ve směru ke zdravé normě. Interaktivní seminář je určen pro třídní kolektivy středních škol. Minimální délka trvání semináře je 90 minut. Škola se na programu finančně spolupodílí částkou 1.600,- Kč/90 minut/třída + pásmový tarif. Program včasné intervence pro třídní kolektivy Program zaměřený na zmírnění nebo zastavení rozvoje rizikového chování u těch tříd, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj tohoto typu chování. Cílem je posílení pozitivního klimatu ve třídě, spolupráce, zvýšení tolerance mezi žáky, vyhledávání zdrojů k řešení problémových situací a konfliktů. Program je určen třídním kolektivům, u kterých je identifikována zvýšená míra rizikových projevů chování. Program zahrnuje zpravidla pět setkání během cca dvou měsíců, každé v rozsahu 120 minut. Program je poskytován bezplatně. Individuální a rodinné poradenství Služba je určena dětem 2. stupně základních škol a mládeži do 18 let s obtížemi ve vztazích a komunikaci s vrstevníky, spolužáky, pedagogy; experimentujícím s návykovými látkami; s problematickými projevy chování atp.; jejich rodinám, blízkým osobám a pedagogům. Cílem služby je vyhledání zdrojů řešení konkrétních situací, posílení silných stránek, sociální učení, atp., které mají napomáhat ke zmírnění nebo zastavení dalšího postupu rizikového chování. Služba je poskytována ve formě jednorázové konzultace i kontinuální spolupráce, jak je třeba pro naplnění potřeb rodiny i jednotlivců. Poradenství je poskytováno bezplatně. 22

23 DOTAZY Máte zájem o účast ve Specializačním kurzu prevence rizikového chování? Zaujal Vás některý z tematických seminářů a rádi byste se ho zúčastnili? Chcete zrealizovat některý z tematických seminářů jen pro pedagogy z vaší školy? Máte zájem o téma z oblasti primární prevence rizikového chování, které není v naší nabídce? Na vaší škole se často setkáváte s konkrétním rizikovým jevem a chcete se o této problematice dozvědět více? Máte nebo chcete na škole vytvořit preventivní tým a potřebujete pomoc? Máte zájem vyzkoušet si pracovat pod supervizí? Potřebujete více informací k nabízeným službám? Máte další dotazy? Kontaktujte nás! KONTAKT Adresa: P-centrum, CPPT, o. p. s., Plachého 6, Plzeň Web: Telefon: Mobil: Koordinátorka vzdělávání: Mgr. Eva Vojáčková Odborný garant: Mgr. Markéta Polanecká 23

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 P-centrum Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 2 Vzdělávací služby P-centra 2 Specializační kurz prevence rizikového chování 3 Tematické semináře 5 Semináře na klíč

Více

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6.

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. 2010 Východiska: Na realizaci efektivních programů primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem Kurz pro realizátory primární prevence rizikového chování u dětí podrobné rozvržení seminářů Setkání I. 29.-30.5.2009 Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Cesta k odpovědnosti

Cesta k odpovědnosti Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Gymnázium Budějovická Budějovická 680, Praha 4 Školní poradenské pracoviště Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více