I. Základní údaje o škole XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109"

Transkript

1

2

3 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení IV. Autoevaluační činnost školy V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/ VI. Výsledky vzdělávání VII. Prevence sociálně patologických jevů VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků IX. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti X. Výsledky inspekční činnosti XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Materiální zajištění výuky a vybavenost školy XVI. Záměr rozvoje organizace XVII. Přílohy

4

5 Povinnost vypracovat zprávu o škole a zprávu o hospodaření ukládá zákon 561/2004 Sb. v platném znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 10, odst. 3. A dále 7 Vyhlášky 15/2005 Sb. v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Jako soukromá škola jsme dále vázáni Opatřením k postupu při poskytování dotace soukromým školám č. j / Podle článku 3 Podmínky pro zvýšení dotace je škola povinna vypracovat Zprávu o škole za uplynulý školní rok s osnovou podle článku 6. Výroční zprávu o činnosti školy zpracovali: Ing. Dagmar Klofáčová Ing. Miroslav Klofáč Mgr. Aleš Obrdlík Zpráva byla schválena pedagogickou radou dne Zpráva byla schválena školskou radou dne Zřizovatel školy Ing. Miroslav Klofáč. Ředitel školy Mgr. Aleš Obrdlík. Razítko školy: 1

6 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1) Stručná charakteristika školy Škola FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola (dále jen FARMEKO) zahájila svou činnost v roce Za dobu uplynulých let prošly školou stovky absolventů se zaměřením na oblast farmacie, laboratorní činnosti či ekologie. Valná většina z nich se velmi dobře uplatnila v praxi či při dalším vzdělávání na vysokých školách či vyšších odborných školách. Škola se neustále modernizuje a přizpůsobuje požadavkům legislativy, trhu práce a moderním trendům, tak aby zajistila absolventům vysokou konkurenceschopnost. Budova školy se nachází v jižní části města Jihlavy nedaleko centra v lokalitě zvané Na Slunci. Ze středu města je snadno dostupná pro pěší (cca minut chůze) nebo hromadnou městskou dopravou (cca 5 minut jízdy trolejbusem). V současné době škola zajišťuje vzdělávání ve dvou maturitních oborech - Ekologie a životní prostředí a Laboratorní asistent. V rámci VOŠ zdravotnické je organizováno vzdělávání na základě akreditace MŠMT ČR A MZ ČR v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Škola zajišťuje rovněž vzdělávání dospělých, a to kombinovanou formou vzdělávání v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent a v oblasti kosmetiky formou rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost Kosmetické služby. Škola se vyznačuje dobrými mezilidskými vztahy, příjemným rodinným prostředím, moderním vybavením, individuálním, partnerským a komunikativním přístupem k žákům a studentům. Cílová kapacita je u střední školy 140 žáků a u vyšší školy 200 studentů. 2

7 2) Identifikační údaje školy Název školy: FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Sídlo školy: Znojemská 4880/76, Jihlava Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným Zřizovatel školy: Ing. Miroslav Klofáč Ředitel školy: Mgr. Aleš Obrdlík Kontakty pro komunikaci se školou: tel.: , gsm: www: Součásti školy: Střední odborná škola IZO: Vyšší odborná škola IZO: REDIZO: IČO: Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka Zřízení školy: činnost školy byla povolena s platností od 1. září 1992 dne 13. dubna 1992 pod č. j. 2175/92 rozhodnutím MŠMT o zařazení školy do sítě škol Ministerstva školství ČR Zařazení do školského rejstříku: podle rozhodnutí MŠMT č. j /97-61, poslední platné zařazení podle rozhodnutí MŠMT č. j / Obory vzdělání (školní rok 2012/2013): Součást Střední odborná škola M/004 Ekologie a ochrana krajiny, čtyřletý dobíhající obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání M/01 Ekologie a životní prostředí, čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání, ŠVP Monitorování a ochrana životního prostředí (od ) M/005 Laboratorní asistent, čtyřletý dobíhající obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání M/01 Laboratorní asistent, čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání, ŠVP Laboratorní asistent (od ) Součást Vyšší odborná škola zdravotnická N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma vzdělávání, 3 roky N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky Další vzdělávání dospělých Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR Kosmetické služby 3

8 Počet tříd, počet žáků a studentů ve školním roce 2012/13 počet tříd na SOŠ: 8 počet žáků na SOŠ k : 98 počet žáků na SOŠ k : 97 počet studijních skupin na VOŠZ (denní forma vzdělávání): 3 počet studentů na VOŠZ (denní forma vzdělávání) k : 46 počet studentů na VOŠZ (denní forma vzdělávání) k : 46 počet studijních skupin na VOŠZ (kombinovaná forma vzdělávání): 4 počet studentů na VOŠZ (kombinovaná forma vzdělávání) k : 142 počet studentů na VOŠZ (kombinovaná forma vzdělávání) k : 142 celkem žáků a studentů k : 286 celkem žáků a studentů k : 285 Počty žáků a studentů v jednotlivých oborech k : SOŠ: Ekologie a ochrana krajiny: 10 Ekologie a životní prostředí (ŠVP): 23 Laboratorní asistent: 17 Laboratorní asistent (ŠVP): 48 VOŠ: Diplomovaný farmaceutický asistent: 188 Počty žáků a studentů v jednotlivých oborech k : SOŠ: Ekologie a ochrana krajiny: 10 Ekologie a životní prostředí (ŠVP): 22 Laboratorní asistent: 17 Laboratorní asistent (ŠVP): 48 VOŠ: Diplomovaný farmaceutický asistent: 188 4

9 Údaje o školské radě: Školská rada ve školním roce 2012/2013 pracovala v tomto složení: Rada SOŠ pracovala jako tříčlenná, a to ve složení: Ivan Vala - zástupce zvolený zřizovatelem Ing. Dagmar Klofáčová - zástupce školy předsedkyně školské rady Miroslava Jonáková - zástupce rodičů nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků a studentů Školská rada pracovala dle ustanovení 168 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 5

10 II. PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ Střední odborná škola V rámci součásti Střední odborná škola byla ve školním roce 2012/13 na škole FARMEKO zajišťována výuka těchto čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou určených absolventům základních škol: M/004 Ekologie a ochrana krajiny forma vzdělávání: denní ročník: dobíhající studijní obor - 4. ročník vzdělávání učební dokumenty: výuka byla zajišťována dle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR č. j / M/01 Ekologie a životní prostředí forma vzdělávání: denní ročník: 1., 2. a 3. ročník vzdělávání ŠVP: Monitorování a ochrana životního prostředí, s platností od 1. září počínaje 1. ročníkem vzdělávání M/005 Laboratorní asistent forma vzdělávání: denní ročník: dobíhající studijní obor - 4. ročník vzdělávání učební dokumenty: výuka byla zajišťována dle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR č. j / M/01 Laboratorní asistent forma vzdělávání: denní ročník: 1., 2. a 3. ročník vzdělávání ŠVP: Laboratorní asistent s platností od 1. září počínaje 1. ročníkem vzdělávání Vyšší odborná škola V rámci součásti Vyšší odborná škola bylo ve školním roce 2012/13 na škole FARMEKO zajišťováno vyšší odborné vzdělávání určené absolventům středních škol v oboru: N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent. Vzdělávací program akreditovaný MŠMT ČR a MZ ČR: N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent Formě vzdělávání: denní a kombinovaná, délka studia v obou formách vzdělávání: 3 roky. Další vzdělávání dospělých: rekvalifikační kurz Kosmetické služby akreditace MŠMT: č. j /11-24/930 ze dne

11 Základní charakteristika vyučovaných vzdělávacích programů Ekologie a životní prostředí (ŠVP Monitorování a ochrana životního prostředí) Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou Ekologie a životní prostředí je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání. Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu Monitorování a ochrana životního prostředí. Tento obor vzdělání je zaměřen na přírodní vědy. Absolventi disponují odborností zejména v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, odpadového hospodářství, biologie a chemie, znalostí světového jazyka a dovedností pracovat s informačními technologiemi. Součástí vzdělávání je odborná praxe, při níž se žáci blíže seznamují s jednotlivými složkami životního prostředí (botanické, zoologické, geologické, meteorologické, vodohospodářské exkurze a měření), s činností ekologických institucí, s ekologickými problémy v rámci podniků atd. Zaměření ŠVP na problematiku monitoringu životního prostředí, vodního a odpadového hospodářství je u daného oboru ojedinělé v ČR. Absolventi jsou vzděláni tak, aby získali nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí mohou absolventi uplatnit ve sféře výroby a moderních služeb (ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoře zabývajících se hodnocením stavu složek životního prostředí, hygienické služby, vodohospodářské podniky, podniky zabývající se nakládáním s odpady a jejich recyklací, podniky zabývající se údržbou krajiny, péčí o zeleň a rozvojem venkova, hydrogeologický průzkum, hydrologické a meteorologické monitorování), dále ve státní správě (odbory životního prostředí), v informační a osvětové činnosti nebo při samostatném podnikání a při obchodně provozních činnostech podle živnostenského zákona všude tam, kde je požadováno střední vzdělání přírodovědného zaměření s maturitní zkouškou. Absolventi jsou dobře připraveni k dalšímu vzdělávání na vyšších či vysokých školách, především přírodovědného zaměření. o 7

12 Laboratorní asistent (ŠVP Laboratorní asistent) Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou Laboratorní asistent je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání. Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu Laboratorní asistent. Vzdělávání laboratorních asistentů zabezpečuje škola FARMEKO jako jediná v kraji Vysočina. Absolvent poskytuje především laboratorní diagnostickou péči v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Žáci si v odborných předmětech osvojí správné zacházení s biologickým materiálem, jeho přípravu pro diagnostiku, principy a postupy laboratorních vyšetřovacích metod apod. Absolventi disponují znalostí světového jazyka a dovedností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Absolventi oboru vzdělání Laboratorní asistent jsou vzděláni tak, aby získali nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Absolventi se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, transfuzní služby, histologie, mikrobiologie a imunologie a jiných klinických laboratořích, případně v laboratořích chemického zaměření, dále jako reprezentanti firem specializovaných na laboratorní přístroje, pomůcky a chemikálie, prodejci přístrojů a pomůcek pro laboratoře apod. Absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vyšších či vysokých školách (především přírodovědného zaměření). o 8

13 Diplomovaný farmaceutický asistent Vzdělávací program Diplomovaný farmaceutický asistent je zárukou kvalitní přípravy absolventů k vykonávání profese farmaceutických asistentů. Vzdělávací program vychází z požadavků platných právních norem Ministerstva zdravotnictví ČR a je realizován v denní i kombinované formě vzdělávání. Obor vzdělání je zaměřen především na výuku medicínských a farmaceutických disciplín pod vedením zkušených interních pedagogů a odborníků z praxe (farmaceuti, lékaři). Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání farmaceutického asistenta, který je způsobilý poskytovat zdravotní péči v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Vzdělávání se zaměřuje na osvojení vědomostí a profesních dovedností nezbytných pro plánování, poskytování a vyhodnocování zajišťování zdravotní (lékárenské) péče a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Absolventi vzdělávacího programu diplomovaný farmaceutický asistent najdou uplatnění na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), jako reprezentanti farmaceutických firem apod. Absolventi se mohou dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole. Škola FARMEKO zabezpečuje jako jediná v kraji Vysočina vzdělávání farmaceutických asistentů. Na základě dvacetileté zkušenosti školy FARMEKO s výukou farmaceutických disciplín můžeme prohlásit, že absolventi se velmi dobře uplatňují v praxi, a to nejen přímo v regionu. Škola pravidelně zaznamenává konkrétní nabídky lékáren našim absolventům či studentům posledních ročníků na zaměstnání v pozici farmaceutický asistent. 9

14 Rekvalifikační kurz Kosmetické služby Rekvalifikační kurz kosmetiky je pořádán na základě akreditace MŠMT ČR pro zájemce z řad veřejnosti i pro studenty školy FARMEKO. Škola má s výukou kosmetiky dvacetiletou zkušenost. Výuka probíhá v učebně pro teoretickou výuku a v učebně kosmetické praxe, ve kterých je k dispozici veškeré potřebné moderní materiální vybavení. Kurz opravňuje absolventy k samostatnému podnikání v oboru Kosmetické služby a k plnohodnotnému výkonu povolání kosmetičky. Kurz je zakončen zkouškou, na základě které obdrží absolventky osvědčení s celostátní platností. Vzdělávací programy, tematické plány a moduly jednotlivých předmětů jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou k dispozici na intranetu školy. 10

15 III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Výuku ve všech oborech vzdělávání zajišťovalo celkem 49 učitelů, z toho 38 externích vyučujících. Vyučující měli převážně odpovídající vzdělání vysokoškolské odborné či pedagogické, anebo obojí. Personální zabezpečení vzdělávacího programu VOŠ Diplomovaný farmaceutický asistent přehled vyučujících ve školním roce 2012/13 Vyučující Vyučované předměty Zaměstnavatel Nejvyšší dosažené vzdělání PharmDr.Přemek Císař, Ph.D. chemie léčiv Lékárna Borovina Třebíč UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie Mgr. Lukáš Fous psychologie a komunikace Manažerská akademie Jihlava MU Brno, Pedagogická fakulta, vých. ke zdraví, rod. výchova, společenské vědy Mgr. Jitka Fousková PharmDr. Pavla Hulvová Ing. Lenka Chalupová Bc. Ljudmila Karnějeva PhDr. Jana Klimešová příprava léčiv Lékárna Žďár n. S. Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta příprava léčiv Lékárna Tilia Jihlava UK Bratislava, Farmaceutická fakulta farmakognózie FARMEKO Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická ruský jazyk OSVČ Běloruský státní institut národního hospodářství V. V. Kujbyševa anglický jazyk TRIVIS Univerzita J. E. Purkyně v Brně Mgr. Jan Klofáč farmakologie, základy radiologie, garant odborné praxe FARMEKO, Lékárna U sv. Jiří, Jihlava UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie 11

16 Vyučující Vyučované předměty Zaměstnavatel Nejvyšší dosažené vzdělání Ing. Dagmar Klofáčová farmaceutická botanika FARMEKO Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, Agronomická fakulta, fytotechnika Ing. Jana Kolářová německý jazyk OSVČ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno Vlasta Křížková příprava léčiv cvičení důchodce Ústav pro další vzdělávání, Brno PharmDr. Jindra Kukla Lencová lékárenství Lékárna Velké Meziříčí Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta Mgr. Marie Matějková patologie a patofyziologie, kosmetologie, farmakologie OSVČ Univerzita Palackého v Olomouci Ing. Zdeněk Meitner informační a komunikační technologie OSVČ VŠE Praha, fakulta výrobně ekonomická Mgr. Irena Moučková anglický jazyk SPŠ textilní Jihlava Jihočeská univerzita, Ped. fakulta; Univerzita v Pardubicích, Fakulta humanit. studií, AJ Mgr. Vladimíra Némethová psychologie a komunikace, český jazyk, dějepis FARMEKO Univerzita J. E. Purkyně, Brno Mgr. Aleš Obrdlík absolventský seminář FARMEKO UK Praha, Ped. fakulta; Univerzita Hradec Králové 12

17 Vyučující Vyučované předměty Zaměstnavatel Nejvyšší dosažené vzdělání Mgr. Markéta Pivoňková latinský jazyk, německý jazyk ZŠ Březinova Jihlava JU v Českých Budějovicích, Ped. fakulta, učitelství NJ-LA Bc. Andrea Pjenčáková anglický jazyk Jazyková škola Pechová Univerzita Pardubice Lenka Poláková zdravotnické prostředky Zdravotní potřeby FARMEKO SZŠ s. r. o., Jihlava Ing. Marta Procházková chemie a biochemie, analýza léčiv, farmakognózie FARMEKO SVŠT Bratislava, Chemickotechnologická fakulta Mgr. Pavlína Rosendorfová Ing. Renata Rychtáriková Ph.D. farmakognózie Lékárna Tilia Jihlava UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie farmakognózie FARMEKO Vysoká škola chemickotechnologická v Praze PharmDr. Monika Šaterová lékárenství, výdejní činnost Lékárna u Zvěrokruhu, Jihlava UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie Ing. Kateřina Štouračová absolventský seminář, mikrobiologie a hygiena FARMEKO Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, Agr. fakulta, technologie potravin Mgr. Pavel Tůma farmaceutická botanika Ad Fontes, gymnázium Univerzita Karlova v Praze Mgr. Jaroslava Tkáčová výživa člověka OSVČ Jesseniova lekárská fakulta v Martine Mgr. Věra Vrzáková laboratorní technika, chemie a biochemie FARMEKO UK Praha, Přírodovědecká fakulta, biologie, chemie 13

18 Vyučující Vyučované předměty Zaměstnavatel Nejvyšší dosažené vzdělání MUDr. Petr Vylam farmakologie Nemocnice Jihlava MU Brno, lékařská fakulta Lea Vyskočilová příprava léčiv cvičení MD SOŠ MUDr. Stanislav Wasserbauer veřejné zdravotnictví Státní zdravotní ústav Jihlava UK Praha, Lékařská fakulta MUDr. Soňa Zajícová Špinarová anatomie a fyziologie, první pomoc a medicína katastrof Psychiatrická léčebna Jihlava UK Praha, 1. lékařská fakulta MUDr. Irena Zimenová výchova ke zdraví, výživa člověka Státní zdravotní ústav Jihlava MU Brno, lékařská fakulta Mgr. Renata Žáková farmakologie Lékárna Tilia Jihlava UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie MUDr. Monika Žižlavská anatomie a fyziologie Nemocnice Jihlava MU Brno, lékařská fakulta 14

19 Personální zabezpečení vzdělávacích programů SOŠ Laboratorní asistent, Ekologie a ochrana krajiny přehled vyučujících ve školním roce 2012/13 Vyučující Vyučované předměty Zaměstnavatel Nejvyšší dosažené vzdělání RNDr. Mgr. Hana Bláhová histologie a histologická technika - cvičení Nemocnice Jihlava VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě Mgr. Lukáš Fous společenskovědní základ, občanská nauka Manažerská akademie Jihlava MU Brno, Pedagogická fakulta, vých. ke zdraví, rod. výchova, společenské vědy Irena Francálková cvičení z hematologie a transfúzní služby Nemocnice Jihlava SZŠ v Praze, Alšovo nábřeží 6 Ing. Lenka Chalupová Ing. Vlastimil Kakrda klinická biochemie FARMEKO Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická fyzika důchodce VŠ strojní a textilní v Liberci MUDr. Michal Kheck histologie a histologická technika Nemocnice Jihlava UK Praha, lékařská fakulta Ing. Miroslav Klofáč odborná praxe FARMEKO VUT Brno, EF, lékařské přístroje Ing. Dagmar Klofáčová biologie, geologie a pedologie FARMEKO Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, Agronomická fakulta, fytotechnika 15

20 Vyučující Vyučované předměty Zaměstnavatel Nejvyšší dosažené vzdělání Mgr. Jitka Korbelová matematika ZŠ Nad Plovárnou, Jihlava Univerzita J. E. Purkyně v Brně JUDr. Jan Kružík právní příprava důchodce Právnická fakulta UK v Praze MUDr. Miroslava Leinertová hematologie a transfúzní služba Nemocnice Jihlava Univerzita J. E. Purkyně v Brně Mgr. Marie Matějková patologie, výchova ke zdraví OSVČ Univerzita Palackého v Olomouci Ing. Zdeněk Meitner informační a komunikační technologie, ekonomika a finanční gramotnost OSVČ VŠE Praha, fakulta výrobně ekonomická Mgr. Irena Moučková anglický jazyk SPŠ textilní Jihlava Jihočeská univerzita, Ped. fakulta; Univerzita v Pardubicích, Fakulta humanit. studijí, AJ Mgr. Vladimíra Némethová český jazyk, dějepis, psychologie, první pomoc FARMEKO Univerzita J. E. Purkyně v Brně Mgr. Aleš Obrdlík informační a komunikační technologie FARMEKO UK Praha, Ped. fakulta; Univerzita Hradec Králové Mgr. Jaroslava Ondráková Mgr. Zuzana Pechová tělesná výchova důchodce Univerzita J. E. Purkyně v Brně anglický jazyk OSVČ Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, anglický, ruský jazyk 16

21 Vyučující Vyučované předměty Zaměstnavatel Nejvyšší dosažené vzdělání Mgr. Markéta Pivoňková latinský jazyk ZŠ Březinova Jihlava JU v Českých Budějovicích, Ped. fakulta, učitelství NJ-LA Bc. Andrea Pjenčáková anglický jazyk Jazyková škola Pechová Univerzita Pardubice Ing. Marta Procházková laboratorní metody a analýzy FARMEKO SVŠT Bratislava, Chemickotechnologická fakulta Ing. Renata Rychtáriková Ph.D. klinická biochemie FARMEKO Vysoká škola chemickotechnologická v Praze Ing. Marcela Svobodová ochrana životního prostředí, biologie, biologie člověka, krajina a životní prostředí, somatologie FARMEKO Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno Mgr. Martina Šťávová cvičení z hematologie a transfúzní služby Nemocnice Jihlava Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Ing. Kateřina Štouračová laboratorní technika, ekologie, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie FARMEKO Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, Agr. fakulta, technologie potravin Mgr. Libuše Tesařová matematika Manažerská akademie Jihlava Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Mgr. Věra Vrzáková chemie, monitoring ŽP, biochemie a biotechnologie, laboratorní technika FARMEKO UK Praha, Přírodovědecká fakulta, biologie, chemie 17

22 Vyučující Vyučované předměty Zaměstnavatel Nejvyšší dosažené vzdělání Mgr. Jana Waldhauserová geografie, meteorologie ZŠ Březinova Jihlava PF JU v Českých Budějovicích MUDr. Stanislav Wasserbauer mikrobiologie, hygiena a toxikologie Státní zdravotní ústav Jihlava UK Praha, Lékařská fakulta Mgr. Miroslav Zajíc tělesná výchova SŠZ a VOŠ zdravotnická Jihlava PF JU v Českých Budějovicích Ing. Anastázie Zavřelová vodárenství, odp. hospodářství důchodce VUT v Brně Provoz školy zabezpečovali technickohospodářští pracovníci: Miroslava Rychtáriková - vedoucí ekonomického a studijního oddělení Petr Kolomějev - technik školy Dana Sedmíková, Renata Skořepová - úklid školy Na škole pracovali: metodik prevence - Ing. Marta Procházková metodik EVVO - Ing. Kateřina Štouračová výchovný poradce - Mgr. Vladimíra Némethová 18

23 IV. AUTOEVALUAČNÍ ČINNOST ŠKOLY Vlastní hodnocení práce školy FARMEKO je zaměřeno především na oblasti uvedené v tabulce. Výsledky autoevaluační činnosti školy jsou součástí jednotlivých kapitol této výroční zprávy o činnosti školy. Hodnocená oblast Vyhodnocení záměru rozvoje školy a dílčích plánů Demografický vývoj, zájem o školu, naplněnost oborů Zhodnocení práce školy ve školním roce, plnění cílů ŠVP SOŠ a VP VOŠZ, personální zabezpečení, materiální zabezpečení, hospodaření Úroveň pedagogického procesu a práce jednotlivých pracovníků Vedení pedagogické dokumentace Indikátory Nástroje Četnost Zhodnocení jednotlivých dílčích oblastí Vyhodnocení důvodů pro výběr školy a) Úroveň pedagogického procesu jednotlivé části výroční zprávy b) Hospodaření čerpání dotací Průběh pedagogického procesu, příprava na výuku, úroveň písemných prací, seminárních prací, absolventských prací, studentských projektů, výsledky v soutěžích, úroveň vedení dokumentace, aktivita a iniciativa práce pro školu Kombinace evalvačních nástrojů podle typu oblasti (zřizovatel, ředitel) Dotazník pro studenty 1. ročníků, závěry z přehlídek středních škol (zřizovatel) Výroční zpráva o činnosti školy (část pedagogická+ ekonomická zpráva, vyúčtování dotací, nezávislý finanční audit (ředitel, zřizovatel, koordinátorka ŠVP) Hospitace a pohospitační pohovor, zhodnocení vybraných studentských prací (ředitel). Vedení přehledů o mimoškolních aktivitách, o DVPP výroční zpráva o škole, kontroly dokumentace (ředitel, koordinátorka ŠVP) Kontroly veškeré povinné dokumentace (třídní učitelé, ředitel) 1x ročně každoročně každoročně dle možností 1x až 2x ročně, jinak dle aktuálního stavu každý měsíc 4 x ročně 19

24 Rozvoj osobnosti pedagogů, DVPP Přínos jednotlivých zaměstnanců pro školu, motivace Úroveň vědomostí a dovedností žáků a studentů Uplatnitelnost absolventů na trhu práce a při dalším vzdělávání Postoj žáků a studentů ke škole, hodnocení ŠVP a VP Výchovné problémy Výběr školení Šíře úkolů, aktivita, práce pro školu mimo vyučování, zapojení do soutěží, olympiád, SOČ apod. Výsledky výstupních testů, maturitních zkoušek, absolutorií; výstupní testy Konkurenceschopnost absolventů Školní klima Monitoring drogy, šikana apod. Plán osobních cílů, přehledy - záznamy o DVPP (jednotliví pedagogové) Pozorování, osobní jednání (ředitel, zřizovatel, koordinátorka ŠVP) Výstupní testy ŠVP, výsledky zkoušek (jednotliví učitelé, ředitel) Dotazníky absolventům (třídní učitelé, ředitel, zřizovatel) Jednání s mluvčími tříd a studijních skupin, popř. dotazníky (zřizovatel, ředitel, třídní učitelé) Preventivní programy (metodik prevence) 1 x ročně průběžně průběžně 1 x ročně každoročně každoročně každoročně, popř. dle situace Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti, spolupráce se sociálními partnery školy (praxe) Úspěšnost akcí školy Porovnání školy s jinými školami Akce školy, úspěchy, články v tisku, webové stránky, hodnocení žáků a studentů na odborných praxí Stupeň hodnocení jednotlivými vyučujícími Poznatky zřizovatele školy, ředitele školy a ostatních pedagogů- možnost jejich aplikace ve vlastní škole Vedení přehledů a příslušné dokumentace, zpracování do výroční zprávy o škole, pedagogické rady (koordinátorka ŠVP) Slovní zhodnocení jednotlivými pedagogy, doporučení, či nedoporučení opakování akce Porady a osobní jednání průběžně následně po ukončení akce, provozní porady průběžně, dle aktuálního stavu 20

25 Autoevaluace učitele Průběh a cíle Indikátory Nástroj Četnost Jak žáci rozumí x Diskuze se žáky, průběžně v hodině nerozumí, pohovor se žáky proč se učivo nestihlo probrat, co se líbilo x nelíbilo Výsledek pedagogického působení Úroveň vědomostí a dovedností Kvalita vyučovacího procesu Zpětná vazba učitel x žák Komplexní osobnostní růst Schopnost aplikovat učivo Formy, metody, vystupování, řečové schopnosti, klima, pracovní atmosféra Dotazník Další vzdělávání, nejlepší práce svých žáků, výsledky žáků v testech, výsledky v soutěžích apod. Ústní zkoušení, testy, písemné práce., prověrky, srovnávací testy vlastní Vzájemná výměna zkušeností mezi kolegy a kolegyněmi, porady Dotazník názor žáků na výuku Vedení vlastních záznamů průběžně dle uvážení dle uvážení průběžně 21

26 V. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Přijímací řízení na SOŠ proběhlo na základě ukončené povinné školní docházky, průměrného prospěchu v 8. a 9. ročníku, přihlášky a přijímacího pohovoru. Do oboru Ekologie a životní prostředí bylo přijato celkem 12 žáků (5 dívek a 7 chlapců) a do oboru Laboratorní asistent celkem 18 žáků (17 dívek a 1 chlapec). K vyššímu odbornému studiu (denní forma vzdělávání) v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent bylo přijato celkem 9 studentů (7 žen a 2 muži). K vyššímu odbornému studiu (kombinovaná forma vzdělávání) v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent bylo přijato 40 studentů (38 žen a 2 muži). Výsledky přijímacího řízení na rok 2013/14 Obor Počet přihlášek Počet přijatých VOŠ Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma vzdělávání) VOŠ Diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma vzdělávání) SOŠ Laboratorní asistent SOŠ Ekologie a životní prostředí

27 VI. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 1) Prospěch žáků a studentů ve školním roce 2012/2013 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2012/13 třída žáků z toho hodnocení třídní učitel V P 5 N snížená průměrný celke neomluv. známka prospěch m Ch 1. EK Mgr. Vladimíra Némethová 1. LA , Mgr. Vladimíra Némethová 2. EK , Ing. Marcela Svobodová 2. LA , Ing. Marcela Svobodová 3. EK , Ing. Štouračová Kateřina 3. LA , Ing. Štouračová Kateřina 4. EK , Mgr. Vrzáková Věra 4. LA , Mgr. Vrzáková Věra Legenda: v - prospěl s vyznamenáním; P prospěl; 5 neprospěl; N nehodnocen. 2) Chování žáků ve školním roce 2012/2013 Pochvaly ředitele školy Marková Michaela, 3. EK, za výborný prospěch Celkem bylo uděleno 25 pochval třídního učitele za výborné studijní výsledky. Napomenutí třídní učitelky Vacek Matěj, 3. EK, za 1 neomluvenou hodinu Ve školním roce 2012/13 nebyly řešeny žádné další vážnější přestupky proti školnímu řádu. 23

28 3) Maturitní zkoušky Ve dnech 2. až 9. května 2013 se konala společná část maturitní zkoušky. Tuto část úspěšně splnilo 25 žáků. Dvěma žákyním se nepodařilo složit didaktický test z cizího jazyka a jedné žákyni didaktický test z českého jazyka. Ve dnech května 2013 se konaly ústní maturitní zkoušky oboru M/004 Ekologie a ochrana krajiny a oboru M/005 Laboratorní asistent. Ke zkoušce se přihlásilo celkem 27 žáků. Ústní zkoušky úspěšně složilo 26 žáků. Jedna žákyně konala zkoušku v podzimním termínu. Podzimní termín ústních maturitních zkoušek byl stanoven na 29. srpna Zkoušku žákyně vykonala úspěšně. Písemné testy v podzimním termínu konaly dvě žákyně. Jedna byla úspěšná a bylo jí vydáno vysvědčení. Druhá žákyně bude maturitu opakovat v jarním termínu. Porovnání úspěšnosti u maturitních zkoušek s ostatními školami v České republice naleznete na straně 29. Ve srovnání s ostatními odbornými a zdravotnickými středními školami má naše škola výborné výsledky. 24

29 25

30 Přehled prospěchu třídy 4. EK maturitní zkouška 2012/13 Třídní učitelka: Mgr. Věra Vrzáková Počet žáků 10 celkem: z toho dívek: 6 chlapců: 4 Předmět Počty známek Průměr ANJ Anglický jazyk ,250 CJL Český jazyk a literatura ,000 MAT Matematika ,000 ZOP Základní odborné předměty ,700 SOP Speciální odborné předměty ,000 PRP Přírodovědné předměty ,400 POZ Praktická zkouška z OŽP ,900 Celkový průměrný prospěch 2,260 Stupeň hodnocení prospěchu Počet studentů prospěl s vyznamenáním 2 prospěl 8 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu třídy 4. LA maturitní zkouška 2012/13 Třídní učitel: Mgr. Věra Vrzáková Počet 17 žáků celkem: z toho dívek: 11 chlapců: 6 Předmět Počty známek Průměr ANJ Anglický jazyk ,412 CJL Český jazyk a literatura ,176 KLB Klinická biochemie ,294 MIE Mikrobiologie, imunologie ,267 a epidemiologie HTS Hematologie a transfuzní ,500 služba POP Praktická zkouška ,294 z odborných předmětů Celkový průměrný prospěch 2,071 Stupeň hodnocení prospěchu Počet studentů prospěl s vyznamenáním 4 prospěl 11 neprospěl 2 nehodnocen 0 26

31 NÁZEV ŠKOLY: MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN) jaro 2013 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY FARMEKO VOŠ POČET PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK zdravotnická a SOŠ PŘIHLÁŠENO NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,3 88, 17,7 71, 11,1 88, 14,4 74, 11,0 89, 5,8 83, GYMNÁZIUM ,4 96, 7 4,9 91, 0 3,3 96, 9 2,4 94, 4 3,3 96, 0 3,1 93, 2 LYCEUM ,2 94, 6 9,4 85, 7 5,2 94, 7 6,3 88, 3 5,2 94, 7 4,5 90, 6 SOŠ - technické ,3 86, 8 18,5 68, 4 13,2 86, 8 12,2 74, 6 13,2 86, 8 9,1 77, 4 SOŠ - technické ,6 84, 7 24,2 60, 2 15,6 84, 8 19,7 64, 6 15,4 84, 8 8,1 76, 7 SOŠ - ekonomické ,8 89, 4 15,4 73, 2 10,7 89, 4 11,3 78, 7 10,7 89, 6 6,5 82, 5 SOŠ hot. a podnikatelské ,0 86, 2 21,0 65, 8 13,9 86, 3 17,4 68, 1 13,6 86, 3 6,8 79, 8 SOŠ hum. a pedagogické ,5 89, 0 22, ,3 89, 1 19,5 70, 7 10,2 89, 4 5,9 83, 7 SOŠ - zemědělské ,0 86, 5 26,4 59,,3 13,8 86, 7 23,5 62, 2 13,8 86, 8 6,6 79, 9 SOŠ - zdravotnické ,9 90, 0 26,8 63, 5 9,7 90, 2 24,4 65, 7 9,7 90, 2 5,9 84, 6 SOŠ - umělecké ,7 88, 1 17,7 70, 3 11,4 88, 3 13,5 75, 8 11,3 88, 3 7,1 81, 4 SOU - technické ,6 81, 3 26,0 55, 6 18,4 81, 6 22,3 59, 1 18,4 81, 7 7,1 74, 6 SOU - ostatní ,8 80, 4 30,3 49, 4 19,6 80, 6 28,8 51, 3 19,7 80, 6 5,4 74, 6 NÁSTAVBOVÉ - technické ,6 78, 2 31,2 47, 9 21,5 78, 4 29,0 49, 6 21,1 78, 3 5,9 73, 8 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,9 79, 4 33,2 46, 2 20,6 79, 5 31,5 47, 5 20,4 79, 9 5,9 73, 0 Škola celkem 27 0,0 100,01 7,4 92,60 0,0 100,04 7,4 92,68 0,0 100,06 3,7 96,36 SZD 17 0,0 100, 11,8 88, 0,0 100, 11,8 88,2 0,0 100, 5,9 94, SZE 10 0,0 100, 0 0, ,0 100, 0 0,0 100, 0,0 100, 0 0, ŠKOLA DLE SKUPIN OBORŮ 0, ,0 SZD 17 0,0 100, 11,8 88,2 0,0 100,0 11,8 88,2 0,0 100,0 5,9 94,1 SZE 10 0,0 100, 0 0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 27

32 28

33 4) Absolutorium denní forma vzdělávání Ve dnech června 2013 konalo 15 studentů denní formy vzdělávání absolutorium v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Úspěšně zkoušku vykonalo 15 studentů, 2 s vyznamenáním. Přehled prospěchu třídy 3. FA absolutorium 2011/12 Třídní učitel: Ing. Klofáčová Dagmar Počet žáků celkem: 15 Forma studia: denní z toho dívek: 14 chlapců: 1 Předmět Počty známek Průměr N OBP Odborné předměty ,933 ANJ Anglický jazyk ,273 NEJ Německý jazyk ,250 OAP Obhajoba absolventské práce ,400 Celkový průměrný prospěch 1,867 Stupeň hodnocení prospěchu Počet studentů prospěl s vyznamenáním 2 prospěl 13 neprospěl 0 nehodnocen 0 29

34 5) Absolutorium kombinovaná forma vzdělávání Studenti kombinované formy vzdělávání konali absolutorium ve dnech K absolutoriu se dostavilo 41 studentů. Úspěšně zkoušku vykonalo 35 studentů, 20 s vyznamenáním. První opravný termín konalo 6 studentů. Jedna studentka bude konat druhý opravný termín v říjnu. Přehled prospěchu třídy 3. FK absolutorium 2012/13 Třídní učitel: Ing. Procházková Marta Počet žáků celkem: 43 Forma studia: dálková z toho dívek: 37 chlapců: 4 Předmět Počty známek Průměr N OBP Odborné předměty ,122 RUJ Ruský jazyk ,643 ANJ Anglický jazyk ,467 NEJ Německý jazyk ,167 OAP Obhajoba absolventské práce ,293 Celkový průměrný prospěch 1,715 Stupeň hodnocení prospěchu Počet studentů prospěl s vyznamenáním 20 prospěl 15 neprospěl 6 nehodnocen 0 30

35 6) Praktické vzdělávání odborná praxe Odborná praxe u jednotlivých oborů vzdělání významnou měrou přispívá k rozvoji odborných a klíčových kompetencí a k realizaci průřezových témat. Praxe probíhala v souladu se vzdělávacími programy a rozpisy odborných praxí na příslušný školní rok. Odborné praxe jsou realizovány na základě smluv s příslušnými organizacemi (sociálními partnery školy). odborná praxe - obor Ekologie a životní prostředí 3. ročník skupinová odborná praxe proběhla dle rozpisu v období od do Odborná bloková praxe byla realizována ve spolupráci se střediskem Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání. 31

36 Žáci v rámci této praxe absolvovali program v souladu se ŠVP Monitorování a ochrana životního prostředí: Geografické pondělí Geografie, meteorologie a hydrologie, monitoring životního prostředí - práce s mapou a busolou, práce s GPS přístrojem + geocaching - obsluha meteorologické stanicí, pozorování počasí Lesní a pracovní úterý Ekologie, ochrana životního prostředí, monitoring životního prostředí - ekosystém les les po stránce botanické, zoologické, ekologické a hospodářské 32

37 Středa na louce a u rybníka Ekologie, ochrana životního prostředí, monitoring životního prostředí, vodní hospodářství - biotopy mokřad s tůní, louka, pastvina, pole; vznik luk a pastvin, péče o uvedené biotopy; hmyz na louce - biotopy potok, řeka, rybník; hydrobiologický průzkum Výzkumný čtvrtek Monitoring životního prostředí, ekologie, biologie - práce v týmu, zpracování jednotlivých témat z předchozí praktické výuky, příprava prezentací na závěrečnou konferenci, práce s výsledky monitoringu, s odbornou literaturou a IKT - monitoring nočního hmyzu 33

38 Pátek - konferenční den Informační a komunikační technologie, ekologie, ochrana životního prostředí, monitoring životního prostředí - konference - prezentace výsledků monitoringu (IKT prezentace, postery apod.) Jednotlivé aktivity se významně podílely na rozvoji odborných i klíčových kompetencí. 34

39 35

40 3. ročník individuální provozní odborná praxe proběhla dle rozpisu v období od do Individuální provozní praxe byla realizována na základě smluv mezi školou a příslušnou organizací zajišťující odbornou praxi. Žáci 3. ročníku absolvovali odbornou praxi např. v těchto organizacích: Zoologická zahrada Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava přírodovědné oddělení, středisko ekologického vzdělávání Chaloupky, Česká společnost ornitologická, Enviro ekoanalytika Velké Meziříčí. 4. ročník individuální provozní odborná praxe proběhla dle rozpisu v období od do Individuální provozní praxe byla rovněž realizována na základě smluv mezi školou a příslušnou organizací zajišťující odbornou praxi. Žáci 4. ročníku absolvovali odbornou praxi např. v těchto organizacích: ZOO Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Solmilk a.s. Olešná, Radoušovo zahradnictví Polná, ET EKOTERM, s.r.o. Jihlava, ZŠ a MŠ Jílové u Prahy, VČE montáže, a.s. Pardubice, ad. 36

41 odborná praxe - obor Laboratorní asistent 3. ročník odborná praxe v laboratořích zdravotnických zařízení proběhla v období od do Odborná praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi školou a zdravotnickým zařízením. Náplň praxe se řídí ustanovením vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 a č. 55/2011 Sb. Žáci 3. ročníku absolvovali odbornou praxi např. v laboratořích nemocnic Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Mostiště, Třebíč, Nově Město na Moravě, v Masarykově onkologickém ústavu Brno a v řadě dalších zařízení poskytujících zdravotní laboratorní péči. 4. ročník - odborná praxe v laboratořích zdravotnických zařízení proběhla v období od do Odborná praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi školou a zdravotnickým zařízením. Náplň praxe se řídí ustanovením vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 a č. 55/2011 Sb. Žáci 4. ročníku absolvovali odbornou praxi např. v laboratořích klinické biochemie, hematologie, patologie a mikrobiologie v nemocnici Jihlava, nemocnici Pelhřimov, nemocnici Havlíčkův Brod, Mostiště, Třebíč a v řadě dalších zařízení poskytujících zdravotní laboratorní péči. 37

42 Odborná praxe - obor Laboratorní asistent 38

43 odborná praxe - obor Diplomovaný farmaceutický asistent - odborná praxe denní i kombinované formy vzdělávání všech tří ročníků VOŠ zdravotnické probíhala na pracovištích zacházejících s léčivy (většinou v lékárnách ústavních či soukromých po celé ČR, na Slovensku i na Ukrajině). Odborná praxe probíhala v měsíci září a červnu v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem, vyhláškami MZ ČR a v souladu s rozpisem praxí v harmonogramu školního roku 2012/2013. Praxe probíhala na základě smluv mezi školou a zařízeními poskytujícími lékárenskou péči. 39

44 Hodnocení odborných praxí Žáci jsou hodnoceni slovně příslušným pedagogem, který praxi vede (v případě skupinové blokové praxe) nebo příslušným odpovědným pracovníkem, který je pověřen vedením praxe ve smluvní organizaci zajišťující realizaci praxe (v případě individuální odborné praxe). Žáci a studenti předkládají na pracovištích podklad k hodnocení odborné praxe, který po skončení odevzdávají třídnímu či skupinovému učiteli. Z vyhodnocení podkladů k hodnocení odborných praxí, které vyplňují pracovníci organizací, ve kterých je odborná praxe realizována, vyplývá velmi dobré ohodnocení našich žáků a studentů. Ve školním roce 2012/13 byla naprostá většina žáků a studentů školy FARMEKO hodnocena stupněm výborný, ve slovním ohodnocení je nejčastěji zmiňována samostatnost, spolehlivost, zájem o obor, ochota se učit, slušné a vstřícné vystupování, pracovitost, pečlivé a přesné plnění zadaných úkolů, velmi dobré znalosti. 40

45 7) Uplatnitelnost absolventů na trhu práce a při dalším vzdělávání (dotazníky) Uplatnitelnost absolventů VOŠ obor Diplomovaný farmaceutický asistent a) Denní forma vzdělávání (dle údajů k ): Celkem absolventů: 15 Zaměstnáno v oboru: 9 Zaměstnáno mimo obor: 4 Rodičovská dovolená:1 Nezaměstnaných (vedených na ÚP): 0 Studuje VŠ : 1 Šetření prováděla Mgr. Némethová skupinová učitelka, a to formou dotazníku zaslaného absolventům mailem či telefonickým kontaktem. Údaje jsou rovněž vyžadovány Asociací VOŠ a Asociací ředitelů zdravotnických škol. b) Dálková forma vzdělávání Celkem absolventů: 41 Dle údajů získaných dotazováním ve dnech konání absolutoria vyplývá, že naprostá většina absolventů kombinované formy vzdělávání je již zaměstnána v oboru či zaměstnání v oboru má přislíbeno. Ústní šetření prováděla ing. Procházková, skupinová učitelka. Uplatnitelnost absolventů SOŠ obor Ekologie a ochrana krajiny Denní forma vzdělávání (dle údajů k ): Celkem absolventů: 10 VŠ studuje: 7 VOŠ studuje: 2 Zaměstnáno v oboru: 1 Zaměstnáno mimo obor: 0 Nezaměstnaných (vedených na ÚP): 0 Šetření prováděla Mgr. Vrzáková třídní učitelka, a to formou dotazníku zaslaného absolventům mailem, předaným osobně či telefonickým kontaktem. 41

46 Uplatnitelnost absolventů SOŠ obor Laboratorní asistent Denní forma vzdělávání (dle údajů k ): Celkem absolventů: 17 VŠ studuje: 9 VOŠ studuje: 5 Zaměstnáno v oboru: 1 Zaměstnáno mimo obor: 0 Nezaměstnaných (vedených na ÚP): 2 (opakování maturitní zkoušky) Šetření prováděla Mgr. Vrzáková třídní učitelka, a to formou dotazníku zaslaného absolventům mailem, předaným osobně či telefonickým kontaktem. 42

47 8) Školní klima, zájem o obory (dotazníky) V 1. pololetí školního roku 2012/13 bylo provedeno dotazníkové šetření u žáků 1. ročníku SOŠ, které bylo zaměřeno na zjištění důvodů pro výběr školy a na zhodnocení školního klimatu. Z dotazníku vyplývá, že většina žáků a jejich rodičů získává informace o škole na přehlídkách středních škol konaných v regionu Kraje Vysočina a též z webových stránek školy. Důvodem pro výběr školy je většinou vlastní uvážení a nabídka atraktivních oborů. Školní klima je většinou hodnoceno jako velmi dobré (50%) a dobré (50%). Hodnotilo se stupni velmi dobré, dobré, špatné. 43

48 VII. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Protidrogová prevence se na základě minimálního preventivního programu proti zneužívání návykových látek, zpracovaného , přímo prolínala s odbornými předměty učebních plánů všech tří oborů střední i vyšší odborné školy. Jednalo se například o předměty: výchova ke zdraví, společensko-vědní základ, hygiena a toxikologie, příprava léčiv, chemie léčiv, farmakologie, farmakognózie, mikrobiologie a hygiena atd. Metodička prevence: Vlastní vzdělávání - zúčastnila se konference metodiků prevence dle nabídky Krajského úřadu kraje Vysočina: Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina, která se konala dne Práce se žáky - předala materiály z konference třídním učitelům, aby je využili na třídnických hodinách, při rozhovorech se žáky, případně ve svých hodinách dle potřeby - předávala průběžně žákům a studentům brožury o sociálně nežádoucích jevech na začátku i v průběhu školního roku dle aktuální nabídky - dne pan Martin Dušek z Policie ČR odpřednášel pro 3. ročník výborně koncipovanou tématiku alkoholu a jiných návykových látek v návaznosti na silniční provoz - žáci tříd 2. LA a 2.EK absolvovali dne testování Dotazníkem pro dospívající identifikující rizikové oblasti; esty mají individuální vyhodnocení rizikových odpovědí v procentech i konkrétním popisem správného postupu v jednotlivých oblastech života - žáci tříd 2. LA a 3. LA se zapojili v říjnu 2012 do testování aplikace WISEteens, kterou vyvíjí univerzitní a vědecká pracoviště v Německu, Belgii, Švédsku a ČR. Jedná se o prevenci rizik spojených s užíváním alkoholu a zvyšování informovanosti v této problematice - přednáška s HIV pozitivním pacientem dne organizace ve spolupráci se SZÚ Jihlava (MUDr. Wasserbauer) 44

49 Výchovná poradkyně: Oblast výchovy: - informovala ve třídách o práci a náplni práce výchovného poradce. - pravidelně aktualizovala názorné agitace - společně s metodičkou prevence školy zveřejňovala materiály o drogové problematice - prováděla aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení a se změněnou pracovní schopností - konzultovala problémy ve třídách s třídními učiteli - informovala třídní učitele i žáky o postupu při záškoláctví Oblast vzdělávání: - vedla individuální pohovory se žáky i s rodiči žáků se specifickými poruchami učení - konzultovala žáky se specif. poruchami učení s učiteli cizích jazyků - spolupracovala s pedagogicko-psychologickými poradnami Oblast dalšího studia: - zveřejňovala pravidelně materiály z VŠ a VOŠ o možnostech dalšího vzdělávání - pomáhala s vyplněním a podáním přihlášek na VŠ, VOŠ - prováděla individuální konzultace s žáky, popř. rodiči žáků o možnostech dalšího vzdělávání - zpracovala výsledky přijímacího řízení absolventů (dotazník) - zorganizovala návštěvu Úřadu práce Jihlava 45

50 VIII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků vychází z každoročního stanovení osobních profesních cílů kmenových učitelů školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků škola finančně podporuje. Absolvovaná školení a semináře: Další vzdělávání, semináře, konference Ing. Chalupová L Školení pro zaměstnance, kteří nakládají s chemickými látkami a přípravky. Pořadatel: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a poskytování služeb v oblasti poradenská, školící a kontrolní činnost. Jiří Marel června ročník odborné konference LABORATORNÍ ROZHLEDY věda, škola, praxe. Pořadatel: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem, Palachova 35. Další vzdělávání, semináře, konference Mgr. Klofáč J Brno - seminář v rámci celoživotního vzdělávání ČLK "Lékárna 2020" - pořádá Edukafarm Jihlava - seminář "Nová legislativa v lékárenství" - pořádá Okresní sdružení lékárníků Jihlava Další vzdělávání, semináře, konference Ing. Klofáč M seminář zřizovatelů soukromých škol Kraje Vysočina, financování a postavení soukromých škol v systému školství ČR Mgr. Zdeněk Musil předseda regionálního sdružení SSŠČMS, Soukromá střední škola a SOU Třebíč seminář zřizovatelů soukromých škol a členů SSŠČMS Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v Soukromé vyšší odborné škole grafické a Střední umělecké škole grafické, s.r.o. Jihlava, Křížová 18; vedl Mgr. Zdeněk Musil předseda regionálního sdružení SSŠČMS Další vzdělávání, semináře, konference Ing. Klofáčová D celoročně kurz anglického jazyka Odborná angličtina, Jazyky Pechová konference Studentlab pořádá VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem (konference s odbornými přednáškami určena pedagogickým pracovníkům zdravotnických škol, zdravotnickým laborantům a studentům oboru Laboratorní asistent a Diplomovaný zdravotnický laborant) Další vzdělávání, semináře, konference Mgr. Némethová V vzdělávací program Bláto a krev 1. světová válka, NIDV Jihlava školení pro zdravotníky škol základy první pomoci; kurz pořádala SZŠ, Husova, Jihlava vzdělávací program Výchova a ochrana spotřebitele, nakupování pod drobnohledem, středisko Chaloupky, Magistrát města Jihlavy doplněk k osvědčení o způsobilosti funkce zadavatel, hodnotitel ústní i písemné práce pro žáky s PUP 46

51 Další vzdělávání, semináře, konference Mgr. Obrdlík A změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy lektor: PaeDr. Jan Mikáč, Havlíčkův Brod konference ředitelů zdravotnických škol, AŘZŠ Brno Počítač ve škole kurz dalšího vzdělávání, Gymnázium V.Makovského, Nové Město na Moravě Jarní seminář ředitelů zdravotnických škol Asociace zdravotnických škol ČR Praha - září 2012 červen 2013 ICT profesionál, NIDV Jihlava Další vzdělávání, semináře, konference Ing. Procházková M konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina Další vzdělávání, semináře, konference Ing. Procházková I ročník odborné konference Laboratorní rozhledy věda, škola, praxe; VOŠZ a SŠZ; Ústí n. Labem Další vzdělávání, semináře, konference Ing. Svobodová M školení Environmentální výchova Multimediální ročenka životní prostředí ; AD FONTES Jihlava Přírodní zahrady Rakouska (exkurze) Vídeň, Ladendorf Další vzdělávání, semináře, konference Ing. Štouračová K Zadavatel MZ pro žáky s PUP; CERMAT - září Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno - odborné školení oddělení: bakteriologie a mol. bakteriologie Další vzdělávání, semináře, konference Mgr. Vrzáková V Zadavatel MZ pro žáky s PUP; CERMAT celoročně kurz anglického jazyka Odborná angličtina, Jazyky Pechová školení Environmentální výchova Multimediální ročenka životní prostředí ; AD FONTES Jihlava vzdělávací program Výchova a ochrana spotřebitele, nakupování pod drobnohledem, středisko Chaloupky, Magistrát města Jihlavy 47

52 IX. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1) Stěžejní úkoly a aktivity realizované ve školním roce 2012/2013 směřující k zajištění a zlepšení podmínek výchovněvzdělávacího procesu a materiálního zabezpečení výuky. ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVĚ AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT (VOŠZ) Vzdělávání dle nově akreditovaných vzdělávacích programů Diplomovaný farmaceutický asistent pro denní a kombinovanou formu vzdělávání bylo zahájeno v září 2012 (tedy počínaje školním rokem 2012/13). Akreditaci pro obě formy vzdělání škola získala na 6 let, což je maximální možná délka daná školským zákonem. Ve školním roce 2010/2011 byla zvládnuta náročná příprava žádostí o novou akreditaci oboru VOŠZ Diplomovaný farmaceutický asistent, a to jak pro denní formu vzdělávání, tak pro formu kombinovanou. Na zasedání Akreditační komise v červnu 2011 se všichni členové vyjádřili pro udělení akreditace škole FARMEKO ve vzdělávání oboru DFA v denní formě. Žádost o kombinovanou formu vzdělání byla předložena k odsouhlasení MZ ČR v měsíci březnu Po kladném vyjádření MZ ČR byla žádost v měsíci květnu odeslána Akreditační komisi MŠMT. Výsledek jednání komise, která zasedala v září 2011, vyzněl pro školu FARMEKO velmi kladně, akreditaci jsme získali bez připomínek. Výsledky jednání Akreditační komise MŠMT považujeme za velký úspěch. (Za přípravu podkladů k žádosti o akreditaci odpovídala Ing. D. Klofáčová koordinátorka ŠVP, VP pro VOŠ a rekvalifikace). 48

53 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SOŠ První, druhé a třetí ročníky SOŠ oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí a oboru Laboratorní asistent se ve školním roce vzdělávali dle ŠVP, které vstoupily v platnost v září Oba ŠVP jsou hodnoceny na průběžných poradách, případné připomínky jsou evidovány koordinátorkou ŠVP. Všichni pedagogové včetně externích byli na počátku školního roku znovu seznámeni se stěžejními fakty kurikulární reformy, s funkcí a pojetím obou ŠVP, znovu byly vysvětleny a prodiskutovány klíčové a odborné kompetence budoucích absolventů, funkce a možnosti realizace průřezových témat apod. V oblasti inovace ŠVP jsme počínaje školním rokem 2012/13 především zavedli jiné časové rozložení odborných praxí, a to vzhledem k poměrně náročnému organizačnímu zajišťování odborných praxí ve zdravotnických zařízeních a s ohledem na podněty sociálních partnerů školy. (Za přípravu a aktualizaci ŠVP odpovídá Ing. D. Klofáčová koordinátorka ŠVP, VP pro VOŠ a rekvalifikace). 49

54 WWW FARMEKO, VNITŘNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM o Vnitřní informační systém školy- v průběhu školního roku 2012/13 jsme pracovali na dalším rozšiřování a vylepšování vnitřního informačního systému školy, zejména v části pro pedagogy. Na školním serveru v části Učitelé, který je všem pedagogům neustále k dispozici a který denně ve své práci využívají, naleznou zaměstnanci veškeré platné řády, pokyny, vzory, formuláře, vzdělávací programy, tematické plány, sylaby a další potřebné informace. o WWW FARMEKO - v prosinci 2011 byly spuštěny nové, modernější a více funkční internetové stránky školy. Stránky nabízejí studentům i veřejnosti více ucelených informací, jsou přehlednější a snadněji editovatelné, nabízejí možnost přihlášení pro stávající žáky a studenty, kteří si mohou stahovat studijní podklady (testy, výukové materiály, formuláře, řády apod.) mohou si ukládat své rozpracované dokumenty, odevzdávat zadané úkoly apod. V průběhu školního roku jsme začali připravovat inovovanou virtuální prohlídku školy. (Na aktualizaci webových stránek školy se podílejí Ing. D. Klofáčová, Ing. M. Klofáč, Mgr. A. Obrdlík, T. Hlásek technik ICT, M. Rychtáriková, P. Kolomějev a další). 50

55 EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 2012 Škola FARMEKO byla již podruhé zařazena do prestižního rozvojového programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 Excelence středních škol. Do tohoto programu jsme byli zařazeni jako jedna z mála soukromých středních škol v ČR a jako jediná soukromá škol a z Kraje Vysočina. Možnost se zapojit do tohoto projektu jsme získali díky úspěchu naší žákyně Zuzany Dvořákové, která v krajském kole přehlídky SOČ v oboru Biologie získala se svou prací Želvy Evropy 1. místo. Cílem rozvojového programu Excelence středních škol je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách. Mezi další cíle programu patří rovněž posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tak zvyšovat úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů, dále pak podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech. (SOČ koordinovala Ing. K. Štouračová, za přípravu žádosti o zařazení do programu Excelence SŠ odpovídala Ing. D. Klofáčová). NOVÝ SYSTÉM MATURIT K velmi důležitým úkolům školního roku 2012/2013 patřila řádná příprava všech náležitostí týkajících se nového systému maturit (společná státní a profilová školní část maturitních zkoušek). Tato náročná příprava byla velmi dobře zvládnuta, podařilo se nám zajistit kvalitní přípravu pedagogů včetně všech příslušných proškolení týkajících se společné části maturitních zkoušek a zajistit dostatečnou informovanost žáků a řádně připravit veškeré technické a administrativní náležitosti. (Za přípravu a průběh společné části maturit odpovídal Mgr. A. Obrdlík ředitel školy). 51

56 PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA V OBORU LABORATORNÍ ASISTENT Ve školním roce 2012/2013 byla na škole FARMEKO poprvé realizována profilová maturitní zkouška v rámci oboru vzdělání Laboratorní asistent (dále jen LA). Zvládli jsme zejména náročnou přípravu praktické zkoušky z odborných předmětů (hematologie a transfúzní služba, histologie a histologická technika, mikrobiologie, imunologie a epidemiologie a klinická biochemie). I ve školním roce 2012/13 jsme v souvislosti se zajištěním co nejkvalitnější výuky v úzce odborně zaměřeném oboru LA spolupracovali s odborníky významných institucí - Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (obě instituce jsou sociálními partnery školy) a v neposlední řadě s lékaři a vedoucími laboratoří klinických oborů Nemocnice Jihlava, z nichž se mnozí z nich podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu v oboru LA jako externí učitelé. (Za přípravu praktické maturitní zkoušky v oboru vzdělání Laboratorní asistent odpovídala Ing. K. Štouračová). 52

57 Praktické maturitní zkoušky v oboru vzdělání Laboratorní asistent 53

58 SPOLUPRÁCE S PROFESNÍMI ORGANIZACEMI ASOCIACÍ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL, ASOCIACÍ ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLA A SDRUŽENÍM SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA Ve školním roce 2012/13 pokračovala nadále úzká spolupráce s ostatními středními a vyššími školami po celé ČR prostřednictvím profesních sdružení. Vedení naší školy seminářů, konferencí a jednání pořádaných SSŠČMS a AVOŠ týkajících se změn v legislativě, především pak připravovaných reforem v oblasti financování regionálního školství. V průběhu školního roku jsme se rovněž účastnili seminářů a porad Asociace ředitelů zdravotnických škol týkajících se připravované novely Zákona o nelékařských zdravotnických profesích. Dle tohoto zákona se řídí mimo jiné i vzdělávání Diplomovaných farmaceutických asistentů a Laboratorních asistentů. Odborní učitelé se účastnili odborné konference Studentlab a Laboratorní rozhledy, které v tomto školním roce organizovala VOŠ zdravotnická a SZŠ Ústí nad Labem. Konference je rovněž organizována pod záštitou Asociace vyšších odborných škola a Asociace ředitelů zdravotnických škol. (Jednání profesních sdružení se účastnili Ing. M. Klofáč a Mgr. A. Obrdlík; konference Studentlab Ing. D. Klofáčová, Ing. K. Štouračová, konference Laboratorní rozhledy - Ing. L. Chalupová a Ing. I. Procházková). VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace 54

59 CELOREPUBLIKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOUKROMÝCH ŠKOL V rámci spolupráce s ostatními soukromými školami v ČR jsme se dne zapojili do I. celorepublikového dne otevřených dveří soukromých škol. Tuto akci organizovalo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Zájemcům o vzdělávání v doprovodu rodičů, prarodičů či kamarádů jsme v tento den ukázali celou naší školu moderně vybavené učebny, laboratoře a pochlubili jsme se svými studenty a jejich úspěchy. (Zajišťovali Ing. M. Klofáč a Ing. D. Klofáčová a ostatní interní zaměstnanci školy). 55

60 POŘÍZENÍ LABORATORNÍ PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY A LABORA- TORNÍCH POMŮCEK I ve školním roce 2012/13 investovala škola nemalé částky do laboratorního vybavení potřebného pro zajištění kvalitního vzdělávání v oboru Laboratorní asistent. Byly zakoupeny další finančně nákladné laboratorní přístroje a pomůcky (spektrofotometr, další mikroskopická technika, barvící řady, kyvety, mikropipety, bakteriologické kličky, řada chemikálií apod.) (Za materiální vybavení laboratoří odpovídal Ing. M. Klofáč zřizovatel školy v součinnosti s vyučujícími odborných předmětů). 56

61 INOVACE A DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ ICT Škola průběžně modernizuje a vybavuje učebny a pracovny prostředky ICT dle potřeb a dle finančních možností. K nejpřínosnějším inovacím v oblasti vybavení školy FARMEKO informačními a komunikačními technologiemi ve školním roce 2012/2013 patří: - výměna 8 ks počítačů v učebně IKT (5 ks PC W SCHOOL, 3 ks PC Barbone W Fenix) - výměna PC v pracovně (Ing. Štouračová) - pořízení 7 ks přenosných PC (Notebook ASUS X54C) pro interní pedagogy (Ing. Chalupová 2 x, Mgr. Klimešová, Mgr. Némethová, Ing. M. Procházková, Ing. Štouračová, Mgr. Vrzáková) - pořízení 4 ks přenosných PC (2 x Notebook ASUS X54C, 2 x Acer Travel Mate) pro externí pedagogy školy - výměna 4 ks tiskáren (pracovny Ing. Klofáč, Mgr. Obrdlík, Ing. Procházková, Mgr. Vrzáková) - pořízení 2 ks kopírek (pro potřeby vyučujících - zavedení možnosti síťového tisku z jednotlivých pracovišť, chodba 1. patro + chodba-externí učitelé) - výměna 5 ks monitorů (učebna IKT, posluchárna, ekonom. a studijní oddělení, Ing. M. Procházková, Ing. L. Chalupová, Mgr. Klimešová) - pořízení 2 ks dataprojektorů BenQ (učebna, posluchárna) - průběžná aktualizace veřejné části webových stránek (www.farmeko.cz) - stránky přinášejí ucelené informace o škole - aktualizace vnitřní části webových stránek, které umožňují snadný přístup k veškerým důležitým informacím, aktualitám, rozvrhům, pokynům, studijním materiálům apod.; je možná snadná komunikace mezi vyučujícími a žáky či studenty, zadávání samostatných prací a projektů pro žáky a studenty, odevzdávání těchto úkolů, s možnost zpětné kontroly doručení či odeslání důležitých dokumentů; každý žák, student, pedagog či jiný zaměstnanec má vytvořen vlastní účet se svým osobním heslem pro vstup na www stránky školy, a vlastní ovou adresu (Za stav a průběžnou inovaci ICT odpovídá Mgr. A. Obrdlík ředitel školy v součinnosti se zřizovatelem a technikem ICT). 57

62 JEDNÁNÍ S MLUVČÍMI TŘÍD SOŠ A STUDIJNÍCH SKUPIN VOŠZ V průběhu školního roku zřizovatel školy Ing. M. Klofáč jednal již tradičně s představiteli jednotlivých tříd SOŠ a studijních skupin VOŠ. Mluvčí tříd a studijních skupin si připravují na tyto schůzky podklady tvořené názory, připomínkami a návrhy žáků a studentů k výchovně-vzdělávacímu procesu, vybavenosti školy, k akcím pořádaných školou apod. Tyto schůzky jsou pro vedení školy důležitým autoevaluačním prvkem. Z letošního jednání vyplynulo, že žáci a studenti jsou s výchovně-vzdělávacím procesem, vybaveností školy a s prací jednotlivých učitelů a třídních učitelů spokojeni, ze strany žáků a studentů se neobjevily žádné vážné připomínky. (S mluvčími tříd SOŠ a studijních skupin VOŠZ jednal Ing. M. Klofáč zřizovatel školy). INOVACE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ ŠKOLY Na počátku školního roku jsme připravili nové propagační materiály školy reklamní bannery, které slouží zejména k prezentaci školy na veletrzích vzdělávání a přehlídkách středních škol. Bannery informují o činnosti naší školy nejen uchazeče o vzdělávání, ale i další širokou veřejnost. (Za přípravu podkladů propagačních materiálů odpovídali Ing. D. Klofáčová a Ing. M. Klofáč). 58

63 ÚPRAVY INTERIÉRU, OPRAVY, REVIZE V období jarních prázdnin a v období hlavních prázdnin školního roku 2012/13 byly provedeny tyto práce: oprava střechy, odstranění zastaralé vzduchotechniky, kompletní inovace toalet na 1. a 2. podlaží, výměna podlahové krytiny a školního nábytkového sezení v učebně 208 a 209 výměna laboratorních židlí v odborné laboratoři č. 3 výmalba vybraných prostor (vybrané učebny, schodiště a chodby), doplnění hygienických koutků do tříd, údržba a renovace žaluzií a řada dalších drobnějších oprav, revize komínu, plynových kotlů a revize veškeré mikroskopické techniky. (Za realizaci úprav a oprav interiérů školy odpovídal Ing. M. Klofáč zřizovatel školy v součinnosti s technikem školy P. Kolomějevem). Toalety školy před úpravou Toalety po úpravě 59

64 2) Stěžejní školní a mimoškolní aktivity školního roku 2012/2013 přispívající k realizaci výchovně-vzdělávacích cílů, realizaci průřezových témat, rozvoji odborných a klíčových kompetencí a prezentaci školy na veřejnosti Žáci a studenti společně s pedagogy školy FARMEKO se ve školním roce 2012/2013, tak jako i v předchozích letech, velmi aktivně účastnili mnoha akcí organizovaných a realizovaných v rámci výchovně-vzdělávacího procesu přímo ve škole, mnoha aktivit neformálního kurikula a rovněž mnoha akcí realizovaných jinými subjekty včetně sociálních partnerů školy. Tyto aktivity významně přispěly k prezentaci školy na veřejnosti. a) PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ EU o ZA VZDĚLÁNÍM DO MUZEA Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali ve spolupráci v rámci partnerství v projektu Muzea Vysočiny v Jihlavě financovaného z prostředků Evropské unie z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Rozvíjíme klíčové kompetence s Muzeem Vysočina. V rámci tohoto projektu byla realizována odborná geologická exkurze pro žáky 1. a 2. ročník oboru Ekologie a životní prostředí a aktivity v souvislosti s přípravou a realizací Dne Země (více níže v části Environmentální aktivity). Muzeum Vysočiny Jihlava se svým přírodovědným oddělením je jedním ze stěžejních sociálních partnerů školy. (Zajišťoval Ing. M. Klofáč) o INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VOŠ ZDRAVOTNICKÝCH Jako členská škola Asociace vyšších odborných škol jsme se zapojeni do celostátního projektu Inovace vzdělávacích programů VOŠ ve zdravotnických oborech, který bude realizován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osa Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj. (V realizačním týmu za školu FARMEKO pracují Ing. D. Klofáčová a Mgr. J. Klimešová). 60

65 b) SOCIÁLNÍ AKTIVITY A AKTIVITY NAPOMÁHAJÍCÍ ZNEVÝHOD- NĚNÝM SPOLUOBČANŮM o ADOPCE NA DÁLKU Škola FARMEKO pokračovala již třetím rokem v aktivitách projektu Adopce na dálku organizovaného Diecézní charitou Hradec Králové. Posláním projektu je podpora vzdělání dětí z nejchudších indických rodin, aniž by musely opustit své rodinné a kulturní zázemí. Žáci, studenti a zaměstnanci školy adoptovali nyní již osmiletou indickou holčičku Bency a i v tomto školním roce přispěli částkou Kč. Již po třetí jsme obdrželi od Bency dopis a kopii vysvědčení. (Zajišťovala Ing. D. Klofáčová) 61

66 o FOND SIDUS Žáci SOŠ se v měsíce listopadu 2012 pomáhali při organizaci veřejné sbírky Fond Sidus. Výnos ze sbírky, do které jsme přispěli částkou1 575,- Kč byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji konkrétně pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole A Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. (Viz. certifikát v příloze). (Zajišťovala Ing. M. Procházková) o ZDRAVOTNÍ KLAUN Škola se již dlouhodobě podílí na projektu Občanského sdružení Zdravotní klaun pomáhajícího nemocným dětem. V tomto školním roce jsme přispěli částkou 8.000,- Kč. (Zajišťoval Ing. M. Klofáč) o ŽIVOT DĚTEM Žáci SOŠ a studenti VOŠ se v měsíci prosinci 2012 opět zúčastnili charitativní akce s názvem Srdíčkové dny. Občanskému sdružení Život dětem jsme přispěli vybranou částkou 5 689,- Kč. (Viz. certifikát v příloze). 62

67 Občanské sdružení Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje studentkám a studentům FARMEKO-VOŠZ a SOŠ, s.r.o. Znojemská 76, Jihlava za účast v prosincovém Srdíčkovém dni 2012 a finanční částku Kč získanou prodejem předmětů s logem o.s. Život dětem Částka bude použita na pomoc jednotlivým handicapovaným dětem a to především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup řečových procesorů, obvazového materiálu, speciální výživy apod. Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv. (Zajišťovala Mgr. V. Némethová) o ROZUM A CIT Dne 20. března 2013 se naši studenti podíleli na realizaci veřejné sbírky Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní rodiny. V celé ČR se v tento den podařilo vybrat ,- Kč, studenti školy FARMEKO přispěli k tomuto výtěžku částkou 2 940,- Kč. (Viz děkovný dopis a osvědčení v příloze). (Zajišťovala Mgr. V. Némethová) 63

68 o SBĚR VÍČEK PRO NEMOCNÉ DĚTI V průběhu celého školního roku 2012/13 žáci, studenti a zaměstnanci školy sbírali víčka z PET lahví, jejichž prodejem se získaly prostředky na rehabilitační péči Lucinky a Kubíka. (Zajišťovala Ing. D. Klofáčová) Tyto aktivity významnou měrou napomohly rozvoji průřezového tématu Občan v demokratické společnosti, který je součástí našich školních vzdělávacích programů. 64

69 c) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGI- CKÝCH JEVŮ o ÚSTAVNÍ POŘÁDEK, DEMOKRATICKÁ SPOLEČNOST Dne proběhla přednáška a následná beseda se strážníkem Městské policie Jihlava, která byla zaměřena na prevenci proti kriminalitě mládeže. Konkrétně se týkala témat ústavní pořádek, demokratická společnost, trestný čin, přestupek, veřejný pořádek, anarchie, totalita apod. Akce se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků SOŠ. (Více je uvedeno v dokládajícím dokumentu uvedeném v příloze). (Zajišťovali - Mgr. A. Obrdlík, Mgr. Némethová) o NÁVYKOVÉ LÁTKY A SILNIČNÍ PROVOZ Dne se uskutečnila přednáška s následnou besedou pod vedením Martina Duška z Policie ČR na téma užívání alkoholu a jiných návykových látek v návaznosti na silniční provoz. Přednáška byla určená pro pro 3. ročníky SOŠ. (Zajišťovala Ing. Procházková Marta, metodik prevence) Tyto aktivity významnou měrou napomohly rozvoji průřezového tématu Občan v demokratické společnosti, které je součástí našich školních vzdělávacích programů. 65

70 d) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ VÝCHOVU KE ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL o KONFERENCE ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA Dne se uskutečnila konference s následnou diskuzí k závěrům studie Státního zdravotního ústavu. Hlavním cílem studie Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina bylo získat konkrétní informace, údaje a výsledky, týkající se zdraví, zdravotního stavu a životního stylu středoškolské mládeže v Kraji Vysočina. Do této studie byla aktivně zapojena i naše škola. Snahou tohoto projektu bylo zjistit a vyhodnotit počty (tzv. prevalenci) mladých šestnáctiletých lidí s vysokým krevním tlakem, nadlimitní hladinou cholesterolu, podíl mladých osob s nadváhou či obezitou, počty kuřáků, vztah mládeže k alkoholu, drogám a sexuálnímu chování. Studie ukázala, jak mladí lidé žijí, jak se stravují, jak se věnují tolik potřebnému a zdravému pohybu nebo zda dávají přednost sedavému způsobu života. Studie ukázala, jaké pohledy a názory mají středoškoláci na životní styl, jak se chovají a jaké mají postoje ke svému zdraví a zdravému životnímu stylu. Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina byla součástí projektu Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina. V rámci této studie bylo osloveno a navštíveno celkem 22 středních škol, které byly vybrány statisticky náhodným výběrem ze 64 středních škol, které se nachází v Kraji Vysočina. Ve vybraných školách byl projekt realizován vždy ve druhých ročnících, a v každé škole v maximálně dvou třídách. Celkem studie proběhla ve 41 vybraných třídách v různých typech středních škol. Zapojení školy FARMEKO dokládáme v příloze. (Organizoval MUDr. S. Wasserbauer, externí vyučující) 66

71 o BESEDA S HIV POZITIVNÍM PACIENTEM Dne se uskutečnila v přednáškové místnosti školy FARMEKO beseda s HIV pozitivním pacientem. Beseda byla určená pro 3. a 4. ročník SOŠ a 1. ročník VOŠ v rámci předmětů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie (SOŠ), výchova ke zdraví (VOŠ). Besedami po celé republice bojuje Oldřich Bašta proti AIDS. Dává tak možnost nahlédnout pod pokličku toho, co lidé nakažení virem HIV prožívají. S diagnózou HIV pozitivní žije 45letý muž už pětadvacet let. Zdroj: (Organizoval MUDr. S. Wasserbauer, externí vyučující) o MUZEUM HYGIENY DRÁŽĎANY Dne se žáci 2. a 3. ročníku SOŠ a studenti 1. ročníku VOŠ zúčastnili odborné exkurze do Muzeum hygieny v Drážďanech (Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, Dresden). Tato exkurze byla uskutečněna v rámci předmětů biologie člověka, somatologie, anatomie a fyziologie a mikrobiologie a hygiena. Stálá expozice Člověk jako dobrodružství je rozmístěna v sedmi sálech. Expozice obsahuje velké množství interaktivních prvků a úkolů, které studenti samostatně či v týmu řešili. 67

72 Studenti se seznámili s těmito tématy: Skleněný člověk Život a umírání Jídlo a pití Sexualita Vzpomínání myšlení učení Pohyb Krása, pleť a vlasy (Zajišťovali Ing. J. Kolářová, Ing. K. Štouračová, Ing. M. Svobodová) Tyto výše uvedené aktivity významnou měrou napomohly rozvoji průřezového tématu Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí a Občan v demokratické společnosti, které jsou součástí našich školních vzdělávacích programů. 68

73 e) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ODBORNOST V OBLASTI ZDRAVOT- NICKÉ LABORATORNÍ PÉČE A ODBORNOST ZDRAVOTNICKOU A FARMACEUTICKOU o KONFERENCE STUDENTLAB 2012 Ústí nad Labem Poprvé se zástupci naší školy (Ing. Štouračová, Ing. Klofáčová a vybraní žáci 2. a 3. ročníku oboru Laboratorní asistent) zúčastnili na pozvání Asociace ředitelů zdravotnických škol celostátní konference zdravotních laborantů a laboratorních asistentů s názvem STUDENTLAB, kterou pořádala dne VOŠ zdravotnická a SOŠ Ústí nad Labem. Na konferenci zazněly odborně zajímavé a přínosné přednášky, např. Imunohistochemie, Koagulace, D-dimery, Stanovení glykovaného hemoglobinu, Dětský krevní obraz apod. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace (Zajišťovaly Ing. D. Klofáčová, Ing. K. Štouračová) 69

74 o LABORATORNÍ METODY ZDRAVOTNÍ ÚSTAV JIHLAVA byla uskutečněna odborná exkurze žáků 3. ročníku oboru Laboratorní asistent v rámci předmětu vybrané laboratorní metody v laboratořích Zdravotního ústavu Jihlava, včetně praktických ukázek a procvičení laboratorních metod plamenné emisní fotometrie, molekulové absorpční spektrofotometrie, atomové absorpční spektrofotometrie, turbidimetrie a nefelometrie. (Zajišťovala Ing. M. Procházková) o EXKURZE DO IMUNOHEMATOLOGICKÉ LABORATOŘE Dne byla pro žáky 4. ročníku oboru Laboratorní asistent zorganizována odborná exkurze imunohematologické laboratoře nemocnice Jihlava. Žáci byli seznámeni s provozem a vybavením této diagnostické laboratoře, blíže se seznámili s transfuzními přípravky a s problematikou dárcovství krve. Odborná exkurze byla součástí výuky vyučovacího předmětu hematologie a transfuzní služba. (Zajišťovala Mgr. Martina Šťávová - laborantka, externí vyučující). 70

75 o EXKURZE ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA PŘI NEMOCNICI JIHLAVA V rámci modulu lékárenství se ve čtvrtek dne zúčastnili studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný farmaceutický asistent odborné exkurze v nemocniční lékárně Jihlava. Odborný výklad vedla vedoucí lékárny PharmDr. Helena Kubínová. Nemocniční lékárna, kterou studenti navštívili, představuje lékárnu s odbornými pracovišti a poskytuje specializovanou lékárenskou péči. V rámci exkurze byli studenti seznámeni s jednotlivými pracovišti a jejich funkcí a účelem. Podívali se do přípravny léčiv, kde se připravují různé IPLP pro konkrétního pacienta či pro oddělení nemocnice, a byly jim prezentovány i speciální připravené léčivé přípravky např. pro pacienty, kteří nemohou přijímat běžnou stravu a jsou vyživováni nasogastrickou sondou. Dále si prošli sklady obalového materiálu, HVLP pro výdej na oddělení nemocnice a zdravotnického materiálu. V oddělení výdeje léčiv pro nemocnici se studenti seznámili s příjmem žádanek z jednotlivých oddělení, postupem při jejich vychystávání a zpětnému rozvozu na oddělení nemocnice, a také s postupem výdeje statim žádanek. V rámci možnosti sdělení informací byla studentům přiblížena problematika klinických studii, kterých se nemocniční lékárna účastní a je při nich nápomocna včetně vedení dokumentace. Nemocniční lékárna disponuje i místem klinického farmaceuta a studentům byla přiblížena náplň jeho práce a využití, včetně informačních zdrojů, které jsou v nemocniční lékárně využívány při informační a konzultační činnosti. Na závěr exkurze absolvovali studenti výklad o přípravě cytotoxických léčiv, jejich legislativní úpravou a použitím v praxi. Tato specifická příprava je soustřeďována do fakultních nemocnic velkých měst a několika málo krajských měst, mezi které patří i lékárna Nemocnice Jihlava jako jedna z 36 lékáren, kde se připravují cytostatika v ČR. Výklad byl zakončen prohlídkou cytotoxického boxu v ochranných pomůckách, kde studenti měli možnost sledovat vyškolené pracovníky při přípravě cytotoxických léčiv. (Zajišťovala PharmDr. Jindra Kukla Lencová externí vyučující). o ZDRAVOTNÍ ÚSTAV JIHLAVA ODDĚLENÍ CHEMICKÝCH LABORATOŘÍ SE STUDENTI 3. ročníku VOŠ zdravotnické oboru Diplomovaný farmaceutický asistent zúčastnili odborné exkurze do chemických laboratoří Zdravotního ústavu Jihlava, kde se blíže seznámili s praktickým využitím metod molekulové absorpční spektrofotometrie, atomové absorpční spektrofotometrie, plynové a kapalinové chromatografie. Exkurze na toto pracoviště proběhla v rámci předmětu analýza léčiv. (Zajišťovala Ing. M. Procházková) 71

76 o ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY DOC. BARTOŠ, DOC. RYCHLÍK 23. dubna 2013 proběhly v přednáškové místnosti naší školy odborné přednášky s následnou diskuzí na témata: Rekombinantní technologie a příprava léčiv vedl Doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně; Mikrosvět a nástroje pro jeho zkoumání vedl Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno. Přednášek a následné diskuze se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku oboru Laboratorní asistent SOŠ a studenti 1. ročníku VOŠ. (Zajišťovala Ing. K. Štouračová) 72

77 o EXKURZE - KAMPUS MASARYKOVY UNIVERZITY, VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ FAKULTA V BRNĚ (dále jen VFU), VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ (dále jen VUVEL) Dne byl pro žáky 3. ročníku SOŠ oboru Laboratorní asistent zorganizován celodenní program, který probíhal v Brně: - Univerzitní Campus Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích prohlídka vybavení tohoto moderního komplexu včetně knihovny a prodejny odborné literatury; - Exkurze - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno vedl Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. - exkurze v odborných laboratořích, představení moderní laboratorní techniky; 73

78 - Exkurze na partnerskou školu VFU v Brně - čtyřhodinový blok praktických cvičení na Ústavu humánní farmakologie a toxikologie - cvičení molekulárně-biologické metody připravené pro naše žáky vedl Doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Žáci prakticky prováděli amplifikaci genu, elektroforézu produktů PCR v agarózovém gelu a stanovení koncentrace a čistoty DNA spektrofotometricky. Našim žákům byla při cvičeních vyslovena velká pochvala za jejich praktické dovednosti, vědomosti a vstřícné vystupování. (Zajišťovala Ing. K. Štouračová) 74

79 o EXKURZE NA PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ Dne byla zorganizována odborná exkurze na patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Jihlava, v rámci které byli žáci 2. ročníku oboru Laboratorní asistent seznámeni s chodem, vybavením a běžnou činností profesionální histologické laboratoře. Exkurze se uskutečnila v rámci předmětu histologie a histologická technika. Primářem zmíněného oddělení byla žákům nabídnuta účast při pitvě. Téměř všichni žáci této nabídky využili a ve svém volném čase se tohoto praktického medicínského úkonu se zájmem účastnili. Zúčastnilo se navíc i 5 žáků z oboru Ekologie a životní prostředí. (Zajišťovala RNDr. H. Bláhová vedoucí laborantka, Prim. MUDr. Kheck - patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Jihlava, oba externí vyučující). o ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY SE ZDRAVOTNICKOU A FARMACEUTICKOU TEMATIKOU Žáci a studenti zpracovávají odborná témata související s problematikou zdraví člověka či problematikou farmaceutickou v rámci maturitní práce - žáci SOŠ oboru Ekologie a životní prostředí, či v rámci práce absolventské - studenti VOŠZ (dlouhodobé žákovské a studentské projekty). Témata jsou navrhována školou či sociálními partnery školy. Ve školním roce 2012/2013 k takovým to projektům patřily např. práce: Vliv současného vývoje českého lékárenství na možnosti informačního potenciálu léčiv a na správnou dispenzační praxi, Poradenská a konzultační činnost - diabetický pacient, Dermální léčebná a pěstící kosmetika, Probiotika a prebiotika, Očkování a očkovací látky v praxi, Antioxidanty a jejich role při ochraně života, Mezoterapie, Vliv výživy na zdravotní stav aj. V průběhu školního roku byla realizována různá další témata týkající se zdravotnické či farmaceutické tématiky formou projektového vyučování. Záznamy o významnějších projektech si vyučující vedou a ukládají na školní intranet. Příklady realizovaných projektů: Zdravá výživa (SOŠ - Ing. M. Svobodová), Herbář léčivých rostlin (VOŠ - Ing. D. Klofáčová), Vitamíny (SOŠ Mgr. V. Vrzáková) Tyto výše uvedené aktivity významnou měrou napomohly rozvoji zdravotnických a farmaceutických odborných kompetencí a rozvoji průřezového tématu Člověk a svět práce, které je součástí našich školních vzdělávacích programů. 75

80 f) AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ PŘÍRODOVĚDNOU ODBORNOST, ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY A AKTIVITY PODPORUJÍCÍ TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI o MALÁ AFRICKÁ KONFERENCE září 2012 se žáci SOŠ (2. a 3. ročník) v rámci vyučování přírodovědných a společenskovědních předmětů opět zúčastnili Malé africké konference pořádané ZOO Jihlava (sociální partner školy). Cyklus přednášek a prezentací významných zoologů, cestovatelů, charitativních pracovníků, fotografů a milovníků Afriky proběhl v environmentálním centru při ZOO Jihlava. Žáci a pedagogové školy FARMEKO shlédli vítězný film 15. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava s názvem Pod sluncem tma. Režisér filmu zachytil problémy související s elektrifikací vesnic v Zambii. Na závěr proběhla diskuse s protagonistou filmu panem Tomášem Tožičkou. (Zajišťovala Ing. M. Svobodová) 76

81 o ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY doktorandi ČZU Praha Dne se uskutečnila v posluchárně školy FARMEKO přednáška doktorandů České zemědělské univerzity z Prahy. Přednášky se zúčastnili studenti 1. až 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí. Přednášející: Ing. Martin Tejkal (absolvent školy Farmeko) a Ing. Tomáš Kunca Témata přednášek: Co je GIS? a Dravci ptačího světa. (Zajišťovala M. Svobodová) o EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2012 V krajském kole této olympiády je naše škola zastoupená většinou jako jediná odborná škola mezi gymnázii. Nejinak tomu bylo i ve školním roce 2012/2013, kdy byla školou ve dnech 17. až 19. října 2012 vyslána dvě družstva složená ze žáků 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí. Tato dvě družstva obsadila 8. a 9. místo z celkově dvanácti družstev. Školu konkrétně reprezentovali: Josef Havel, Michaela Marková, Jan Oulehla a Patricie Černá, Štěpán Čermák a Pavel Matějíček. Ekologická olympiáda na téma Půda se tento rok konala v Chaloupkách. Kopie diplomů jsou uvedeny v příloze. Náplň Ekologické olympiády: teoretická část poznávání organismů, test (edafon, půdní typy, půdní druhy); praktická část průzkum v terénu a vypracování samostatné práce (zhodnocení eroze, bonitace půdy, agrotechnických opatření). Na závěr soutěžící obhajovali výsledky své práce před komisí včetně tzv. půdní maturity a zúčastnili se exkurze s pedologem agentury ZERA. (Zajišťovala Mgr. V. Vrzáková) 77

82 o SOUTĚŽ FOTONATURA 2012 Fotografická soutěž Photographia natura pořádána každoročně Muzeem Vysočiny Jihlava pro širokou odbornou i laickou veřejnost byla tentokrát vyhlášena na téma Houby, hubky, houbičky. Do soutěže jsme zaslali několik desítek fotografií zhotovených našimi žáky. Řada z nich byla vybrána odbornou komisí a vystavována v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Jan Oulehla 3. EK, Vrásky Mirka Jonáková 4. EK, Kulička (Zajišťovala Ing K. Štouračová) 78

83 o OZVĚNY EKOFILMU 2013 Filmy z posledního ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví byly díky Ekoinfocentru (sociální partner školy) k vidění v Jihlavě i v letošním školním roce. Žáci ročníku SOŠ se již tradičně zúčastnili promítání poučných dokumentárních snímků, které byly k vidění v kině Dukla dne 8. února V letošním ročníku jsme měli možnost shlédnout velmi zajímavé dokumenty, např. snímky Život v pekle o životě mikroorganismů v extrémních podmínkách nebo Havaj v ohrožení zabývají se problematikou invazivních rostlin a živočichů a likvidací původních druhů. (Zajišťovala Ing. M. Svobodová, Ing. K. Štouračová a Mgr. V. Vrzáková) o BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2013 Školní kolo biologické olympiády 25. února 2013 Téma: Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Kategorie A: Martin Louša (4. LA); Kategorie B: Lucie Smejkalová (1. EK), Veronika Vondráková (1. EK), Martin Badošek (2. LA). Do krajského kola Biologické olympiády za kategorii B byla nominována ve školním roce 2012/13 Veronika Vondráková, která byla nejúspěšnějším řešitelem školního kola. Krajské kolo se konalo dne na gymnáziu v Havlíčkově Brodě. Naše škola se účastní této soutěže na krajské úrovni jako jedna z mála odborných škol mezi gymnázii. Nejinak tomu bylo i letos. Kopie účastnického listu je součástí přílohy. (Zajišťovala Ing. D. Klofáčová) 79

84 o DEN ZEMĚ JIHLAVA 2013 Této akce se žáci školy FARMEKO účastní každoročně. Ve školním roce 2012/2013 se velmi aktivně zapojili zejména žáci 1. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí, kteří pomáhali s organizací a vlastní realizací oslav Dne Země na Masarykově náměstí v Jihlavě. S organizací pomáhali pracovníkům Muzea Vysočiny. Jejich práce spočívala zejména v distribuci letáčků, práci s žáky MŠ a ZŠ (příprava kvízů, hádanek, interaktivních her apod.). Akce proběhla

85 Den Země 2013 (Zajišťovali Ing. Klofáč, Ing. Klofáčová, Ing. Štouračová) 81

86 o PŘÍRODOVĚDNÝ JARMARK Vysoká škola chemickotechnologická Praha, se kterou jsme v letošním školním roce navázali spolupráci nás přizvala ke spolupráci na projektu Přírodovědný jarmark, který se konal dne na Masarykově náměstí. Naše škola FARMEKO připravila informační stánek s názvem Poznáte co jíte? (určování plodů a semen běžných druhů rostlin pěstovaných pro potravinářské či farmaceutické účely; určování a mikroskopické pozorování běžných druhů plísní napadajících potraviny). Akce se účastnili žáci 1. a 2. ročníků SOŠ. VŠCHT Praha prezentovala např. tato témata: Hvězdné palivo z větru a Slunce, Čarování nejen s kovy, Chemie pro život, Chemie je hra, Bez chemie se nepije!, Paliva se zelenají, Analytická chemie v terénu, Kvalita chutná, Někdo to rád hořké, Mikroskopie v přírodních vědách, Od mléka po kosmetiku, Skryté cukry, Hodina moderní přírodovědy, Forenzní analýza, Moderní materiály V rámci akce Přírodovědný jarmark se žáci 1. a 2. ročníků SOŠ zúčastnili navíc přednášky v gotickém sále Magistrátu města Jihlavy s názvem Proč se chleba nikdy nepřejí. 82

87 Přírodovědný jarmark (Zajišťovaly Ing. D. Klofáčová, Ing. K. Štouračová). 83

88 o VELCÍ MALÝM Již čtvrtým rokem žáci SOŠ (prvních a druhých ročníků) pod vedením Ing. Klofáčové, Ing. Štouračové a Ing. Svobodové připravují projekt Velcí malým přírodovědné a zdravovědné dopoledne. Tento projekt se letos konal 18. a a byl určen dětem MŠ Sluníčko v Jihlavě a žáčkům 1. ročníku ZŠ Nad Plovárnou v Jihlavě. Žáci připravili několik samostatných tematicky zaměřených interaktivních pracovišť ( ekosystém les, ekosystém louka laboratoř, lidské tělo a péče o zdraví ), na kterých děti plnily různé úkoly, poznávaly přírodniny, pracovaly s mikroskopem, s modely lidského těla, vyplňovaly kvízy, pracovaly s jednoduchými laboratorními přístroji a pomůckami, shlédly názorné prezentace apod.). Akce se velmi vydařila a byla velice dobře hodnocena nejen dětmi, ale i pedagogy z MŠ a ZŠ. 84

89 Projekt Velcí malým 85

90 Projekt Velcí malým (Zajišťovali Ing. D. Klofáčová, Ing. M. Svobodová, Ing. K. Štouračová, Ing. Klofáč, Ing. Chalupová) 86

91 o ŠKOLNÍ SOUTĚŽ VE FOTOGRAFOVÁNÍ Pod vedením Ing. Štouračové se již tradičně na škole FARMEKO pořádá školní soutěž ve fotografování přírody. Ve školním roce 2012/13 pokračovala soutěž na téma Odkryj kámen, najdeš poklad. Žáci a studenti projevili mimořádný zájem o tuto aktivitu a jejich snímky ukazují nejen na uměleckou zručnost, ale i na schopnost dívat se kolem sebe pohledem člověka vážícího si přírody. Fotografie jsou každoročně vystaveny v prostorách školy a žáci si hlasováním volí pořadí úspěšnosti jednotlivých fotografií. Nejpovedenější fotografie z minulých ročníků byly vytištěny na plátno a zdobí interiéry školy. Výsledky soutěže: 1. místo - Michaela Jakoubková Živý neživý 3. LA, Martin Brtnický Kruhy v písku 3. LA, Patricie Černá Zřícenina 3. EK, Šárka Hájková Andula 2. LA 2. místo Michaela Cachová Zimní krása 2. LA 3. místo Mirka Jonáková Podzim 4. EK 4. místo Kristýna Havelková Kouzlo Ženevského jezera 2. LA 5. místo - Tereza Křesťanová V koruně 3. LA Pro rok 2013 bylo vyhlášeno téma: Město, městečko, kdo tě obývá? Školní fotosoutěž 2012/13 Odkryj kámen, najdeš poklad Michaela Jakoubková Živý neživý 87

92 Školní fotosoutěž 2012/13 Odkryj kámen, najdeš poklad Martin Brtnický Kruhy v písku Patricie Černá Zřícenina (Zajišťovala Ing. K. Štouračová) 88

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12 Obsah I. Úvod... 2 II. Základní údaje o škole... 3 III. Přehled vyučovaných oborů... 7 IV. Personální zabezpečení... 12 V. Autoevaluační činnost školy... 18 VI. Přijímací řízení pro školní rok 2014/15...

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více