INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ"

Transkript

1 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o Výsledky průzkumu za rok S t r á n k a

2 INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská společnost v oblasti dopravy. Ve své činnosti se zaměřujeme především na: Vyhledávání a přípravu personálu pro dopravní společnosti, zejména profesionálních řidičů Výchovu a podporu nových odborníků pro oblast dopravy Vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace profesionálních řidičů Přípravu projektů pro oblast lidských zdrojů hrazených z evropských fondů Vytváření analýz trhu práce v dopravě Provozujeme internetový pracovní portál pro oblast dopravy TRUCKJOBS.CZ Obsah Analýza vývoje zaměstnanosti... 3 Analýza vývoje mezd... 4 Poptávané mzdy na trhu práce... 5 Poptávané mzdy na pozici řidič MKD... 5 Poptávané mzdy na pozici řidič VKD... 5 Poptávané mzdy na pozici řidič VAD... 6 Poptávané mzdy na pozici řidič MAD... 6 Regionální poptávka po zaměstnání v ČR... 7 Preference druhu zaměstnání... 8 Kvalifikační předpoklady profesionálních řidičů... 8 Celková analýza věkové struktury řidičů - zaměstnaní... 9 Věkové rozdělní řidičů nákladní dopravy zaměstnaní... 9 Věkové rozdělení řidičů osobní dopravy zaměstnaní... 9 Analýza věkové struktury řidičů uchazeči na truckjobs.cz Věkové rozdělení řidičů MKD Věkové rozdělení řidičů VKD Věkové rozdělení řidičů osobní dopravy Stránka

3 Analýza vývoje zaměstnanosti Vývoj zaměstnanosti a její sledování v čase je důležitým měřítkem ekonomického zdraví podnikatelských subjektů na trhu práce. Pozitivní či negativní vnímání trhu se odráží v příslušných investičních nebo úsporných opatřeních jednotlivých firem. Jednou ze základních činností firmy je personální řízení, ve smyslu míry ochoty najímat nové zaměstnance, případně nutnost propouštět stávající. Možnost sledování tohoto opatření v čase přináší důležitý ukazatel současného stavu, ale umožňuje také predikci nejbližšího vývoje dalších firemních opatření. Výsledky vývoje zaměstnanosti v odvětví doprava a skladování za rok 2013 ukazují postupný propad zaměstnanosti v oboru. Průměrný počet zaměstnaných osob v oblasti doprava a skladování vykazuje v mezičtvrtletním srovnání setrvalý stav až mírný propad. Zatímco v 1. čtvrtletí bylo v oblasti dopravy zaměstnáno zaměstnanců, ve 2. čtvrtletí se tento počet snížil na Od třetího čtvrtletí můžeme sledovat postupný pokles zaměstnanosti až na Graf: Analýza vývoje zaměstnanosti doprava a skladování ISD ČESMAD Bohemia; zdroj ČSÚ 3 S t r á n k a

4 Analýza vývoje mezd Analýza vývoje mezd v oblasti doprava a skladování je důležitým ukazatelem situace odvětví v ekonomice a jejího postavení oproti ostatním oblastem národního hospodářství, zejména poté v porovnání s celkovou průměrnou mzdou. Ve 2. čtvrtletí 2013 došlo k nárůstu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v odvětví doprava a skladování z ,- Kč na ,- Kč a trend růstu pokračoval ve zbytku roku V roce 2013 docházelo k mírnému poklesu zaměstnanosti, ale k růstu hrubých nominálních mezd. Z grafu je patrné, že průměrná nominální mzda vzrostla z Kč za první čtvrtletí roku 2013 na Kč ve čtvrtém čtvrtletí. V meziročním srovnání s rokem 2012 je ovšem patrný pokles Ø hrubých nominálních mezd v oblasti doprava a skladování, a to přibližně o 2-5% Graf: Analýza vývoje mezd v oblasti doprava a skladování ISD ČESMAD Bohemia; zdroj ČSÚ 4 S t r á n k a

5 Poptávané mzdy na trhu práce Graf poptávaných mezd na trhu práce v oblasti dopravy je důležitým ukazatelem subjektivního vnímání ceny pracovní síly ze strany uchazečů o zaměstnání. Vypovídá, za jakou finanční odměnu jsou uchazeči na dané pozici ochotni pracovat. Z důvodu nejednoznačného pojetí odměňování profesionálních řidičů, existence více složek mzdy, příplatků, bonusů a náhrad a za účelem sjednocení informací získaných od samotných respondentů byl pro potřeby tohoto grafu využit instrument celkové finanční odměny (netto), kterou si profesionální řidiči za výkon své práce měsíčně vydělají. Tato celková finanční odměna (dále jen mzda) je složena z hrubé mzdy řidiče, povinných příplatků, osobních ohodnocení, prémií, odměn a dalších a je samotnými řidiči používána, vedle základní hrubé mzdy, jako nejvyužívanější instrument pro posuzování výhodnosti pracovních nabídek. Poptávané mzdy na pozici řidič MKD Mezinárodní kamionová doprava Graf průměrné poptávané mzdy na pozici řidič MKD nám ukazuje, že v roce 2013 očekávalo 47% profesionálních řidičů celkovou mzdu ve výši tisíc Kč. 16% řidičů očekávalo mzdu ve výši přesahující 40 tisíc Kč a naopak 26% řidičů by se spokojilo s celkovou finanční odměnou ve výši tisíc Kč. Graf: Průměrné poptávané mzdy na pozici řidič MKD ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia Poptávané mzdy na pozici řidič VKD Vnitrostátní kamionová doprava Graf průměrné poptávané mzdy na pozici řidič VKD nám ukazuje, že 48% řidičů v oblasti vnitrostátní kamionové dopravy požadovalo v roce 2013 za výkon své práce měsíční mzdu ve výši tisíc Kč, 24% řidičů požadovalo mzdu ve výši tisíc Kč a 22% poté ve výši tisíc Kč. Graf: Průměrné poptávané mzdy na pozici řidič VKD ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia 5 S t r á n k a

6 Poptávané mzdy na pozici řidič VAD Vnitrostátní autobusová doprava Graf průměrné poptávané mzdy na pozici řidič vnitrostátní autobusové dopravy nám ukazuje, že 40% řidičů VAD požadovalo mzdu ve výši tisíc Kč; 38% poté mzdu ve výši tisíc Kč. Graf: Průměrné poptávané mzdy na pozici řidič VAD ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia Poptávané mzdy na pozici řidič MAD Mezinárodní autobusová doprava Většina uchazečů na pozici řidiče mezinárodní autobusové dopravy (33%) požadovala v roce 2013 mzdu ve výši tisíc Kč. Stejné množství řidičů (22%) poté vyjádřilo ochotu pracovat za tisíc a tisíc Kč. Rozdílné vnímání ceny pracovní síly ve stejném časovém období je především dáno regionálními rozdíly v rámci České republiky. Graf: Průměrné poptávané mzdy na pozici řidič MAD ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia 6 S t r á n k a

7 Regionální poptávka po zaměstnání v ČR Regionální poptávka po zaměstnání na pracovní pozice v dopravě není v rámci České republiky rovnoměrná. Důležitým aspektem je regionální struktura a výše nezaměstnanosti a rozdělení průmyslových oblastí a na ně navazujících služeb v jednotlivých krajích Analýza regionální poptávky po zaměstnání přináší poznatky o stupni složitosti nalezení vhodného zaměstnání ze strany řidičů v jednotlivých krajích, návazné nutné vyšší pracovní mobilitě uchazečů, případně rozdílů očekávaných mezd v souvislosti s nižší mírou uplatnitelnosti na trhu práce. Regionální poptávka po zaměstnání na pracovní pozice v dopravě v roce 2013 doznala oproti předchozímu roku pouze minimálních změn. Zatímco u většiny sledovaných parametrů v oblasti dopravy dochází meziročně k výrazným změnám a posunům, v oblasti regionální poptávky po zaměstnání lze hovořit o setrvalém, neměnném stavu. Nejvyšší poptávka po zaměstnání v dopravě byla v roce 2013 v regionech Jihomoravský, Praha, Středočeský, Moravskoslezský a Ústecký. Celkově se v těchto regionech ucházelo o zaměstnání 44% ze všech registrovaných uchazečů. Ve zbylých 10 regionech ČR se o práci v dopravě ucházelo 56% uchazečů. Graf: Regionální poptávka po zaměstnání ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia 7 S t r á n k a

8 Preference druhu zaměstnání Pravidelná analýza preferencí druhu zaměstnání na pozicích řidičů přináší poznání, které pracovní pozice jsou uchazeči nejžádanější, a umožňuje sledovat jejich posuny v čase. Důvodem těchto přesunů pracovní síly jsou vnitřní změny v odměňování na jednotlivých pozicích, změny v pojetí pracovních náplní řidičů, vnímání prestiže daného druhu povolání, případně externí ekonomické vlivy způsobující posuny pracovníků mezi jednotlivými druhy pozic. Z celkového počtu 1226 uchazečů o zaměstnání na pozice řidičů preferovalo 33% řidičů uplatnění v rámci vnitrostátní kamionové dopravy, 60% v rámci mezinárodní kamionové dopravy a 7% na pozicích v autobusové dopravě. Oproti rokům 2011 a 2012 můžeme vysledovat rostoucí zájem řidičů o volné pozice u vnitrostátní kamionové dopravy. Zatímco v roce 2012 mělo o tuto dopravu zájem 28% zaregistrovaných řidičů, v roce 2013 jich registrujeme již 33%. Každoročně dochází ke zvyšujícímu se zájmu o autobusovou dopravu. V roce 2011 mělo o volné pracovní pozice u této dopravy zájem 5% řidičů, v roce 2012 poté 6% a v roce 2013 již 7% řidičů. Graf: Preference druhu zaměstnání ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia Kvalifikační předpoklady profesionálních řidičů Pro potřeby hlubšího zkoumání využitelnosti zdrojů, v podobě vhodných uchazečů na pozice řidičů, které trh práce celkově nabízí, je důležité analyzovat znalosti a zkušenosti uchazečů, se kterými se o dané pracovní nabídky uchází. Graf: Kvalifikace nabízených řidičů ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia Z celkového počtu oslovených a zkoumaných uchazečů o zaměstnání na pozice profesionálních řidičů 17,2% uvedlo, že disponují průkazem ADR. Při zkoumání jazykové vybavenosti uchazečů poté necelých 41% registrovaných řidičů uvedlo znalost německého jazyka, znalost ruského jazyka označilo 34% uchazečů a jazyk anglický uvedlo necelých 31% dotazovaných. 8 S t r á n k a

9 Celková analýza věkové struktury řidičů - zaměstnaní Obecná analýza věkového rozdělení zaměstnaných profesionálních řidičů poukazuje na riziková místa v nerovnoměrném věkovém složení řidičů osobní i nákladní dopravy na trhu práce. Průzkum byl proveden v roce 2012 na vzorku 2500 řidičů silniční nákladní a osobní dopravy Přibližný počet profesionálních řidičů v ČR dle údajů ČSÚ: Přirozená roční obměna profesionálních řidičů (odchody do penze): 2,5% (6.250 osob) Roční potřeba nových řidičů z důvodů přirozené obměny a dalších vlivů: 5% ( osob) Počet mladých řidičů nepokrývá potřebu vzniklou přirozeným úbytkem řidičů Rizikové faktory: Nerovnoměrné rozdělení pracovní síly Nedostatečné systémové zdroje pro výchovu a vzdělávání profesionálních řidičů Nízká schopnost nalezení pracovního uplatnění z důvodů minimální nebo nulové praxe Brzký odchod k lukrativnějším a časově flexibilnějším oborům Ztráta zaměstnání z důvodu odnětí ŘP, PPZŘ, vybodování apod. Věkové rozdělní řidičů nákladní dopravy zaměstnaní U nákladní dopravy lze vypozorovat nedostatečné zastoupení mladších řidičů ve věkových kategoriích do 35 let, oproti vysokému zastoupení všech ostatních věkových kategorií nad 45 let. Věkové rozdělení řidičů osobní dopravy zaměstnaní U osobní dopravy lze trend nedostatečného zastoupení mladších řidičů vypozorovat mnohem výrazněji. Zatímco kategorie starších řidičů nad 50 let grafu dominují, nejsou adekvátně zastoupeny kategorie mladších řidičů, kteří by je mohli v budoucnu nahradit. Graf: Věkové rozdělení řidičů nákladní a osobní dopravy ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia 9 S t r á n k a

10 Analýza věkové struktury řidičů uchazeči na truckjobs.cz Věková struktura a rozdělení profesionálních řidičů registrovaných na pracovním portálu truckjobs.cz se dle očekávání ukázala jako odlišná od věkové struktury uchazečů z jiných, tradičních zdrojů, kterými jsou například úřady práce, tištěná inzerce a jiné. Nutnost vyšší počítačové gramotnosti nezbytné pro vyplnění vlastního profesního profilu a práce s osobním účtem oslovila vyjma zkušených profesionálních řidičů zejména mladší uchazeče, kteří jsou na trhu práce nedostatečně zastoupeni a přivedla je na internetový portál, kde dochází k prolnutí poptávek po nalezení vhodného zaměstnání a nabídek práce. Zatímco předchozí grafy znázorňovaly reálný stav věkového rozdělení profesionálních řidičů na trhu práce, grafy následující analyzují věkovou strukturu nezaměstnaných uchazečů profesionálních řidičů, kteří vhodné pracovní uplatnění v roce 2013 na hledali. Věkové rozdělení řidičů MKD Graf: Věkové rozdělení řidičů MKD ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia Z grafu věkového rozdělení řidičů MKD lze vypozorovat, že v roce 2013 byli uchazeči poptávající zaměstnání rovnoměrně zastoupeni. Nejvíce registrovaných řidičů spatřujeme ve věkových kategoriích let. Poměrně silné je zastoupení uchazečů ve věku let a dle očekávání poněkud slabší zastoupení profesionálních řidičů ve věku nad 55 let. 10 S t r á n k a

11 Věkové rozdělení řidičů VKD U vnitrostátní kamionové dopravy není trend rozložení věkových kategorií tak rovnoměrný jako u MKD. Kategorie řidičů od 18 let do 40 let jsou velmi silně zastoupeny, přičemž ke značnému poklesu dochází u kategorií řidičů od 41 let výše. Graf: Věkové rozdělení řidičů MKD ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia Věkové rozdělení řidičů osobní dopravy V osobní dopravě je hojně zastoupena kategorie řidičů od 36 do 40 let věku. Obecně lze říci, že u osobní dopravy jsou spíše zastoupeny věkové kategorie od 40 let výše, nicméně u věkové struktury uchazečů na spatřujeme rovnoměrné zastoupení uchazečů všech věkových skupin. Graf: Věkové rozdělení řidičů autobusy ; zdroj ISD ČESMAD Bohemia Institut silniční dopravy ČESMAD Bohemia s.r.o. Zhotovitel: Tomáš Bicera; Pavel Hluska S t r á n k a

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo. Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo. Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1. Makroekonomické ukazatele Olomouckého kraje...

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 III. Ministerstvo práce a sociálních věcí Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 Obsah 1. Manažerské shrnutí... 1 1.1 Vymezení hlavních problémů... 1 1.2 Cílový stav... 2 1.3 Zajištění realizace

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza. Bc. Martin Úlovec Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol komparační analýza Bc. Martin Úlovec Praha 2014 Obsah 1. UPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE... 3 2. OBSAH A CÍLE VÝZKUMU, METODIKA ŠETŘENÍ...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m.

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti

Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti průběžná zpráva z výzkumného projektu Efektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu. číslo 3 březen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského

Více

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu GAREP spol. s r.o. Analýza rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu *** Tato studie byla připravena s finanční podporou Evropské vzdělávací nadace (ETF). Názory v ní

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více