Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2"

Transkript

1 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz Praha - Hrad Česká republika Tel /2/ Fax /2/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Zpracovala: Lenka Pospíchalová Národní ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček v České republice Leden 31, 2002

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1.1 Shrnutí práce SOS dětských vesniček v České republice v roce Cíle pro rok Časový plán důležitých akcí v roce 2003 ČÁST DRUHÁ: STATISTICKÝ PŘEHLED 2.1 Statistika jednotlivých zařízení 2.2 Souhrnná statistika 2.3 Členové předsednictva sdružení ČÁST TŘETÍ: ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 3.1 Karlovy Vary SOS dětská vesnička Doubí SOS Komunita Centrum mládeže 3.2 Chvalčov SOS dětská vesnička Chvalčov

3 ČÁST PRVNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 SHRNUTÍ PRÁCE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2002 V roce 2002 vznikly v rámci SOS dětských vesniček dvě nové rodiny, bylo přijato pět dětí. V oblasti rekonstrukcí se podařilo téměř dokončit rozsáhlou rekonstrukci SOS dětské vesničky Doubí(zahájena v roce 2000) v celkové hodnotě 41 milionů. Po celkové rekonstrukci 9ti rodinných domů se v roce 2002 jednalo o rekonstrukci administrativní budovy včetně tělocvičny, klubovny a dílen, a dále o přestavbu bývalé ubytovny tet na společenské centrum, kde vznikla pracovna psychologa a pracovna Koordinátorky matek. V létě byla zahájena dostavba SOS dětské vesničky Medlánky. Byla dokončena hrubá stavba deseti rodinných domů a administrativní budovy s nezbytným zázemím. Domy jsou postaveny jako nízko-energetické předpokládá se významná úspora nákladů na vytápění. Termín předání stavby byl stanoven na březen V oblasti personální bylo obsazeno místo Pedagogické poradkyně, ředitele vesničky Doubí, nově bylo obsazeno místo vedoucího Komunity - Centra mládeže Karlovy Vary. Proběhlo výběrové řízení na místo ředitele SOS dětské vesničky Medlánky a bylo obsazeno místo vedoucího Komunity mládeže Brno. Od září probíhal v SOS dětské vesničce Doubí Kurz kandidátek, bude ukončen v únoru Kurz byl zahájen s pěti kandidátkami. I v roce 2002 se sdružení aktivněji věnovalo vyhledávání vhodných dětí, pokračovala spolupráce na úrovni Krajských pracovišť i MPSV. Sdružení SOS dětských vesniček získalo možnost informovat o svých aktivitách na Setkání sociálních pracovníků (organizovalo MPSV) v Praze a Plzni. Koncepce péče o mládež v SOS dětských vesničkách je zaměřena na podporu osamostatňování dopívajících a jejím završením je podpora samostatného bydlení. Takto se v roce 2002 podařilo podpořit jednu dívku z SOS dětské vesničky Doubí v dosažení vlastního bydlení. Začátkem roku se mohli po nezbytných stavebních úpravách čtyři mladí lidé a jeden manželský pár původně z SOS dětské vesničky Doubí přestěhovat do malometrážních bytů v Dalovicích. Byty jsou v majetku sdružení, mladí lidé mají uzavřeny nájemní smlouvy. V roce 2002 byla velká pozornost věnována propagační činnosti a získávání finančních prostředků. Proběhla celá řada zajímavých akcí:

5 1. Spolupráce s médii - Uskutečnily se samostatné vstupy do vysílání televize (4 x). Podařilo se prezentovat SOS dětské vesničky na nestátní TV Prima včetně reportáže z SOS DV Chvalčov. - V rádiích proběhlo 10 reportáží, rozhovorů, některé byly zaměřeny přímo na oslovení zájemkyň o funkci SOS matky-pěstounky. - Prezentace SOS v rámci inzerce bankovního konta proběhla v MF Dnes, Metro, Deníky Moravia, TV magazín, Deníky Bohemia. - Prezentace SOS jako organizace proběhla v MF Dnes, Metro, Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Žena a život, Praktická žena. 2. PR aktivity - Pořádali jsem dvě tiskové konference. V únoru jsme prezentovali aktivity roku 2001 a výhled do roku 2002, druhá se konala v září při příležitosti zahájení dostavby SOS DV Medlánky v Brně. Tiskové konference v SOS DV Medlánky se zúčastnili představitelé městské části Medlánky a Magistrátu města Brna, který věnoval na dostavbu částku 5 mil. Kč ze svého rozpočtu. 3. FR aktivity - Kampaň na dostavbu SOS DV Medlánky proběhla ve spolupráci s reklamní agenturou IDMZ, Českomoravským fotbalovým svazem/zástupce FIFA pro ČR/ a firmou STES v rámci projektu Český fotbal pro SOS dětské vesničky. Proběhlo 6 benefičních utkání Legend českého fotbalu (celý projekt prezentoval deník Sport - průběžná inzerce, články). Děti z SOS dětských vesniček slavnostně nastupovaly s reprezentanty při přátelských mezinárodních utkáních /ČR-IT,ČR BEL/. Příjem za rok 2002: ,- Kč. - Zpravodaj SOS dětských vesniček byl distribuován 3x ročně, vždy na adres. Příjem za rok 2002: , Kč - Kampaň z roku 1999 Dialog Direct přímé oslovení Příjem za rok 2002: ,- Kč - Vánoční direct mail (vánoční pošta) rozesílání dopisů proběhlo na konci listopadu a v prosinci Příjem k : ,50- Kč a nových adres - Finanční dary od firem i jednotlivců Příjem za rok 2002 : ,40 Kč

6 4. Další akce - Proběhlo již jedenácté Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu Pražského hradu. Součástí ceremoniálu byl i slavnostní večer pro rodiny z SOS dětských vesniček, děti z dětských domovů a další hosty. Akce byla pořádána ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Hradní stráží. Výtěžek sbírky je , 30- Kč - Získali jsme jednu třetinu výtěžku ze sbírky pod Těsnohlídkovým vánočním stromem v Brně, kterou pořádal Český červeným kříž. Výtěžek sbírky je ,30 Kč Přestože se po srpnových povodních pozornost veřejnosti obrátila zcela jasně a zřetelně na podporu záplavových oblastí. Přesto můžeme konstatovat, že příjmy sdružení - zejména od fyzických osob, dosáhly obvyklé výše. Dopad povodní se projevil zejména snížením sponzorský darů od firem v září a říjnu. Na základě naší činnosti v roce 2002 byly pro rok 2003 stanoveny jako prioritní tyto oblasti: 1. Mládež a její osamostatňování, podpora polo-závislého bydlení, samostatného bydlení 2. Vyhledávání a školení nových kandidátek pro SOS DV Doubí a Medlánky, realizace Kurzu Průběžné vyhledávání dětí vhodných pro péči v SOS dětských vesničkách, spolupráce s příslušnými orgány 4. Aktivní získávání příznivců a finančních prostředků, zejména s ohledem na spoluúčast při financování dostavby SOS dětské vesničky Medlánky a pokrytí provozních nákladů 5. Podpora profesního růstu zaměstnanců včetně SOS matek-pěstounek 6. Individuální podpora jednotlivých dětí a rodin spolupráce SOS matek-pěstounek a pedagogického týmu - pedagogická práce dle Plánů rozvoje

7 Důležitá rozhodnutí přijatá v průběhu roku 2002 Předsednictvo projednalo a schválilo Hlavní úkoly pro rok 2002 Předsednictvo schválilo přijetí mgr. Kateřiny Skalické na místo Pedagogické poradkyně sdružení Předsednictvo schválilo přijetí Jiřího Kopřivy na místo ředitele SOS dětské vesničky Medlánky Předsednictvo schválilo záměr zřídit Komunitu mládeže pro SOS dětskou vesničku Chvalčov v Brně. Předsednictvo pojednalo návrh rozpočtu pro rok 2003 Předsednictvo stvrdilo, že od vznikají dvě nová organizační střediska SOS dětská vesnička a Komunita mládeže Brno. Zároveň k tomuto datu zanikne středisko Národní kancelář-pobočka Brno. Předsednictvo přijalo Plán pro rok 2003, Strategii , projednaný návrh rozpočtu pro rok 2003 Předsednictvo schválilo dokument Koncepce rodiny mimo vesničku

8 Kontrola úkolů stanovených pro rok splněno + určitý pokrok -- nesplněno 1. Personální otázky ++ Obsazení místa Pedagogického poradce ++ Obsazení místa Vedoucího Komunity mládeže Chvalčov ++ Obsazení místa ředitele SOS DV Medlánky ++ Obsazení místa pedagoga pro práci s mládeží SOS DV Doubí ++ Obsazení místa pedagoga pro SOS DV Chvalčov Všechny uvedené pozice se v průběhu roku podařilo obsadit kvalifikovanými pracovníky. 2. Další vzdělávání ++ Semináře pro vedoucí pracovníky se zaměřením na řízení ++ Vzdělávání pro matky různá témata (kontakt s biologickými rodiči, problematika výchovy romských dětí, proces osamostatňování) ++ Zajištění odborných psychologických služeb pro SOS DV Doubí ++ Zajištění odborných služeb pro SOS DV Chvalčov ++ Výcvik nových spolupracovníků V průběhu roku se vedoucí pracovníci zúčastnili mezinárodního semináře SOS Kinderdorf International se zaměřením na řízení. Pro SOS matky-pěstounky bylo zajištěno třídenní setkání se zaměřením na komunikaci, v rámci vesniček probíhá pravidelné vzdělávání s psychologem. V obou vesničkách pracují psychologové. 3. SOS rodiny ++ Doplnění 3 rodin dětmi ++ Vznik tří nových rodin v SOS DV Doubí + Aplikace Individuálních Plánů rozvoje u všech dětí V průběhu roku bylo do vesniček přijato 5 dětí, v SOS DV Doubí vznikly dvě nové rodiny. Bylo zahájeno postupné vypracování Individuální plánů rozvoje jednotlivých dětí, zatím se nepodařilo u všech rodin.

9 4. Mládež ++ Aplikace Koncepce Péče o mládež - rozhovory s SOS matkami-pěstounkami, spolupracovníky (vize obsažená v materiálu Danuta a Danilo) ++ Práce s dospívajícími v rámci SOS DV Doubí (seznámení se strategií SOS program Koncepce Péče o mládež a Program samostaného bydlení, Danuta a Danilo) + Příprava komunity mládeže Karlovy Vary ++ Práce s mládeží z SOS DV Doubí zajištění polozávislého bydlení pro zletilé ++ Práce s mládeží z SOS DV Doubí podpora možnosti samostatného bydlení Projekt Dalovice + příprava dalších dospělých ++ Práce s dospívajícími v rámci SOS DV Chvalčov (seznámení se strategií SOS - program Koncepce Péče o mládež a program samostatného bydlení, Danuta a Danilo) - Vypracování Koncepce Komunity mládeže SOS DV Chvalčov - Pořízení objektu pro Komunitu mládeže SOS DV Chvalčov Všichni spolupracovníci a SOS matky-pěstounky byly seznámeni s Koncepcí péče o mládež. V SOS DV Doubí začalo v rámci vesničky fungovat Centrum mládeže. Do programu polozávislého bydlení se zapojili čtyři mladí lidé tři ve Chvalčově a jedna dívka v Karlových Varech (z SOS DV Doubí). V objektu rodinného domu v Dalovicích bylo vytvořeno pět malometrážních bytů, které byly pronajaty v programu podporovaného bydlení čtyřem mladým lidem a jednomu manželskému páru z SOS DV Doubí. Jedna dívka také z SOS DV Doubí získala v programu podporovaného bydlení samostatný byt. Koncepce Komunity mládeže pro SOS DV Chvalčov a pořízení objektu bylo odloženo na rok Opravy a rekonstrukce + Dokončení III. etapy rekonstrukce SOS DV Doubí dům správce, ředitele a dva rodinné domy - Oprava 2 RD a částečně správní budovy v SOS DV Chvalčov ++ Rekonstrukce objektu v Dalovicích na 5 malých bytů pro dospělé z SOS DV Doubí ++ Zahájení dostavby třetí SOS DV Medlánky Rekonstrukce SOS DV Doubí byla téměř dokončena, poslední dodělávky proběhnou počátkem roku Rekonstrukce objektů v SOS DV Chvalčov byla zatím odložena. Rekonstrukce rodinného domu v Dalovicích byla dokončena začátkem roku a byty jsou již obsazeny. Dostavba SOS DV Medlánky byla zahájena v létě, dokončení je plánováno na březen 2003.

10 6. Propagace a Found-raising (práce dle Pánu PR a FR) ++ Kampaň Medlánky ++ Direct mail Vánoce ++ Vánoční strom Praha ++ Aktivní spolupráce s médii Kampaň na získání finančních prostředků na dostavbu SOS DV Medlánky vynesla v roce 2002 více než 3 miliony korun, akce rozsvícení Vánočního stromu na Pražském hradě s dětskou besídkou přibližně ,- korun???. 7. Příprava nových matek ++ Kampaň na vyhledání kandidátek ++ Kurz pro SOS DV Doubí V rámci kampaně na oslovení zájemkyň o výkon pěstounské péče v SOS dětských vesničkách bylo využito rozhlasových relací a vstupů, novinových článků a inzerátů. Byly obeslány církve a poprvé i pracovní úřady. V SOS DV Doubí probíhal kurz, kterého se zúčastnily čtyři uchazečky. Kurz bude ukončen v únoru Koncepční činnost - Vypracování Koncepce podporovaného bydlení ++ Vypracování Koncepce rodiny žijící mimo SOS dětskou vesničku (v souvislosti s tzv. Přechodovým obdobím) Vypracování Koncepce podporovaného bydlení bylo odloženo na rok 2003, Koncepce rodiny mimo vesničku byla vypracována a schválena jako závazný dokument sdružení. Hlavní úkoly pro rok Podpora procesu stát se nezávislým 1.1. Aplikace koncepce pedagogické práce v dětských vesničkách na základě cílových oblastí - profese, práce+příjem, bydlení, sociální dovednosti, životní dovednosti, emoční stabilita (spojení mezi činnostmi a individuálními plány rozvoje) 1.2. Rozvíjení pedagogické práce ve třech věkových skupinách, rozvoj jednotlivé skupinové práce, pravidelná setkání (komunity) jednou týdně 1.3. Rozvoj práce v dílnách v obou SOS dětských vesničkách 1.4. Kurzy angličtiny pro děti (5-9) v obou SOS DV 1.5. Rozvoj pravidelných kontaktů s různými zařízeními (odborníky) z důvodu podpory pracovní orientace dětí v obou SOS DV 1.6. Rozvoj letních pracovních programů brigád (12-16) v obou SOS DV 1.7. Zřízení počítačového kurzu v SOS DV Chvalčov

11 2. Podpora profesionálního rozvoje, angažovanosti a osobní odpovědnosti 2.1. Zavedení Manuálu pro lidské zdroje do praxe vypracování příručky pro zaměstnance 2.2. Organizace výcviku pro vedoucí zařízení 3x ročně (přijímání pracovníků, osobnostní růst, motivace) 2.3. Realizace vzdělávacího programu pro tety 2.4. Realizace vzdělávacích programů pro SOS matky pěstounky - budování profese 2.5. Organizování přípravného kurzu pro uchazečky o výkon pěstounské péče v SOS DV Medlánky 2.6. Spolupráce s odborníky při školení SOS matek-pěstounek a klíčových zaměstnanců 3. Rozvoj národního sdružení, nárůst počtu klientů 3.1. Realizace Plánu příjímání dětí Podpora přechodu mládeže z DV do Komunity mládeže (práce s jednotlivými matkami, dětmi, dospívajícími, rodinami) 3.3. Organizování Programu otevřených dveří v obou vesničkách pro sociální pracovníky ze všech regionů 3.4. Řešení situace SOS matek, dětí a mládeže během přechodového období 3.5. Publikace a distribuce brožury Kdo jsme pro sociální pracovníky 3.6. Zahájení činnosti SOS DV Medlánky 4. Zajištění místních příjmů 4.1. Žádost o státní dotaci v roce Realizace PR + FR Business plánu Rozvoj a spolupráce s Phare a jinými možnými fondy 5. Rozvoj péče o mládež, zavedení koncepce péče o mládež 5.1. Rozvoj péče o mládež v SOS DV Doubí Centrum mládeže 5.2. Příprava Komunity mládeže ve Chvalčově 5.3. Zahájení činnosti Komunity mládeže pro SOS DV Chvalčov 5.4. Zajištění a podpora cvičného bydlení pro 12 klientů 5.5. Vypracování a aplikace koncepce Programu podporovaného bydlení 6. Nové projekty 6.1. Dokončení výstavby SOS DV Medlánky 6.2. Nová Komunita mládeže pro SOS DV Chvalčov v Brně 6.3. Příprava projektu Dům krátkodobé péče v DV Doubí

12 ČASOVÝ PLÁN DULEŽITÝCH AKCÍ V ROCE 2003 LEDEN Tisková konference Zasedání Pedagogické komise ÚNOR Výroční zpráva 2002 Seminář Národních ředitelů Vyhodnocující pohovory s řediteli vesniček Ukončení kurzu pro SOS matky pěstounky - uchazečky 2002 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘI První zasedání předsednictva Sdružení Národní audit Interní seminář Porada klíčových pracovníků sdružení Dokončení stavby a předání SOS DV Medlánky Valná hromada Půlroční zasedání předsednictva Půlroční zpráva o činnosti sdružení Zasedání pedagogické komise Návrh rozpočtu 2003 Plán Prázdninové aktivity Porada klíčových pracovníků sdružení Prázdninové aktivity Slavnostní zahájení činnosti Komunity mládeže Brno Třetí zasedání předsednictva Zahájení kurzu pro SOS matky pěstounky - uchazečky Zasedání Pedagogické komise Slavnostní otevření SOS DV Medlánky ŘÍJEN Předložení rozpočtu pro rok 2004 Interní seminář Porada klíčových pracovníků sdružení LISTOPAD PROSINEC Vánoční pošta Ukončení teoretické části kurzu pro SOS pěstounky - uchazečky Roční zpráva o činnosti sdružení Čtvrté zasedání předsednictva

13 ČÁST 3 ZPRÁVY ZE ZAŘÍZENÍ

14 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA DOUBÍ Ke bylo v SOS DV Doubí 30 dětí v 8mi rodinách. Z toho bylo 7 dětí předškolního věku, 18 dětí navštěvovalo základní školu, 5 dětí navštěvovalo střední školu nebo odborné učiliště. Během roku vznikly dvě nové rodiny, do jedné byly přijaty čtyři děti (ve věku 11, 9, 8 a 5 let) a do jedné jedno dítě ve věku 7 let. Z vesničky odešly čtyři děti jeden chlapec nastoupil k výkonu vojenské služby, dvě dívky se osamostatnily jedna v podporovaném bydlení a druhá nezávisle, u jednoho chlapce byla pro závažné výchovné problémy zrušena pěstounská péče a odešel do výchovného ústavu. Nejvýznamnější událostí v letošním roce pro naši vesničku bylo mezinárodní setkání ředitelů SOS dětských vesniček z 26-ti zemí Evropy- toto pracovní setkání bylo zaměřeno především na následnou péči o mladé dospělé. Z dalších návštěv se můžeme zmínit o návštěvě kmotrů některých z našich dětí a jiných příznivců SOS dětských vesniček z Dánska. V červnu u nás zase došlo již k tradičnímu setkání tří vesniček v rámci dne Hermana Gmeinera vedle naší vesničky zde byly děti, maminky a zaměstnanci SOS vesniček z Immenreuthu.a Zwickau. Celé toto setkání se neslo v duchu hry na motivy legendy o králi Artušovi a rytířích od kulatého stolu a fotbalového turnaje (který jsme bohužel nevyhráli snad příště). S návštěvami různých hostů často také souvisí přebírání sponzorských darů asi jeden z nejoriginálnějších darů byl ten od asociace cukrářů ČR.- jednalo se totiž o 12 m sladké rolády těchto 12 metrů bylo ukrojeno z celkové délky 50-ti metrů, čímž se roláda zapsala do Guinessovy knihy rekordů. V Karlových Varech se také již po několikáté konalo setkání evropské šlechty a ta také již po několikáté přispěla významnou částkou do našeho rozpočtu. Z dalších sponzorských akcí se musíme zmínit o akci pořádané společností T-mobile a ČMFS, která se jmenuje Postaveni mimo hru? - vedle finančního výtěžku bylo pro děti určitě zajímavé setkání s fotbalovou reprezentací ČR a účast na jejím tréninku či doprovázení reprezentantů při mezistátních utkáních. Samozřejmě ve výčtu návštěv a sponzorských akcí bychom mohli ještě pokračovat... Život vesničky nejsou však jen návštěvy a sponzorské akce, ale spousta drobností a menších aktivit. Mezi pravidelné akce můžeme zařadit Petrohrátky, což je program zaměřený na děti předškolního a mladšího školního věku. Chlapci navštěvovali kroužek kopané, všichni pak mohli navštěvovat Ekoateliér, kde vyráběli různé výrobky z přírodního a odpadového materiálu. Na počítačích v naší klubovně měli možnost hrát hry, používat výukové programy, zpracovávat školní úkoly, či se učit používat internet. Pravidelně jsme také navštěvovali krytý bazén, kde děti mohou nově absolvovat i plavecký výcvik.vedle aktivit v rámci dětské vesničky většina dětí navštěvovala zájmové kroužky i mimo vesničku.

15 Vedle pravidelných aktivit probíhala řada těch nepravidelných především víkendových např.výprava na kolech do okolí Božího Daru, dvoudenní pobyty na chatě v Krušných horách, návštěva Chomutovského Zooparku, motýlí farmy či přírodní rezervace SOOS, výpravy za poznáním na Bečovském zámku a do muzea hraček. Menším dětem se také velmi líbila návštěva podzemních chodeb v nedalekých Žluticích, kde jsme za svitu baterek objevovali historii našeho kraje. O prázdninách jsme strávili 14 dnů v Orlických horách, kde jsme měli pronajatý srub uprostřed divoké přírody, kde nebyla elektřina, teplá voda...a možná díky tomu, že jsme se nemohli pořádně umýt, byli děti (zvláště ti malí) naším dobrodružným pobytem nadšeni. V říjnu jsme absolvovali obdobný výlet tentokrát do Krkonoš našeho nejvyššího pohoří tam nám bohužel nepřálo počasí. A konec roku patří zejména vánočními setkání dětí, SOS matek pěstounek, bývalých SOS matek důchodkyň, zaměstnanců a přátel vesničky. Děti měly připravena dvě divadelní představení, společně jsme si zazpívali koledy a došlo také na drobné dárky pro všechny účastníky. V září začal fungovat v rámci naší SOS vesničky nový projekt, pro starší a dospělé klienty, a to tzv.centrum mládeže, kde mají možnost trávit aktivně volné chvíle, kde si mohou přijít pro radu za svými pedagogy, či jen tak pobýt a posedět u šálku čaje. Cílem projektu je podpořit dospívající při přípravě na samostatný život, pomoci při profesní orientaci.

16 SOS CENTRUM MLÁDEŽE DOUBÍ Po nástupu nového vedoucího v září 2002 začalo fungovat v rámci SOS dětské vesničky Doubí Centrum mládeže. Náplní a úkolem tohoto centra je práce s různými skupinami- starších dětí, dospívajících a mladých dospělých. S dětmi staršího školního věku probíhala pravidelná týdenní setkání (komunity). Cíle práce s touto skupinou byly: osobnostní rozvoj (15 témat pedagogické práce) rozvoj schopnosti komunikace ve skupině, spolupráce příprava na budoucí společný život v Komunitě mládeže rozvoj praktických a sociálních dovedností rozvoj schopnosti žít a pracovat jako skupina, ve které má každý svoje místo Obsahem setkání byla práce ve skupině, sociálně psychologické hry, hry, sporty, tvořivé aktivity a práce. Důležitou součástí byly skupinové reflexe pocitů jednotlivců, dění ve skupině a zkušeností získaných při aktivitách. Témata, kterými se skupina zabývala byla například: Sebepoznání, pozitivní hodnocení, Rozvoj komunikace, komunikace s neznámými lidmi, Komunikace ve skupině a skupinové řešení problému, Vztek, Gender a sexualita, Rozvoj odpovědnosti za svěřené úkoly. Kromě pravidelných setkání proběhly další akce výprava do Krušných hor, víkend na horách, noční hra. Druhou skupinou byli dospívající, kteří se připravují na budoucí povolání. Také tato skupina měla pravidelná setkání. Ta byla zaměřena na posílení životních dovedností, pracovní orientaci. V této skupině bylo 5 mladých lidí z SOS DV Doubí - jedno děvče studuje na pedagogické škole, jedno na odborném oděvním učilišti s maturitou, dva chlapci navštěvují stavební učiliště a jedna dívka navštěvuje učební obor kuchařka. Setkání se zúčastňovaly i dvě dospělé dívky, které žijí v rodině mimo vesničku s SOS matkou-důchodkyní. Obě se vyučily jako kuchařky a připravují se na program polo-závislého bydlení (cvičných bytů). Cíle práce s touto skupiny byly: osobnostní rozvoj klientů rozvoj schopnosti komunikace a spolupráce příprava na samostatné bydlení a život posilování praktických dovedností příprava přechodu na polo-závislé bydlení (cvičné byty) Tato skupina již sama rozhoduje o práci ve skupině i programu setkání. I v této skupině proběhly společné akce noční hra, cyklistická výprava.

17 Další skupinou byli mladí dospělí, kteří již pracují a s podporou SOS se sami snaží si zajistit bydlení na tzv. cvičném bytě. To se v roce 2002 podařilo jedné dívce, dalších sedm mladých lidí se bude pokoušet v roce V programu podporovaného bydlení (obstarání vlastního bytu) se podařilo za přispění SOS uspět jedné dívce - v současné době studuje na vyšší odborné škole. V rodinném domě v Dalovicích, který také spadá do kompetence Centra mládeže, vzniklo v roce 2002 pět malometrážních bytů. Čtyři byty byly poskytnuty dospělým původně z SOS dětské vesničky Doubí. Všichni podepsali nájemní smlouvy se sdružením na dobu jednoho roku, při dodržení podmínek budou smlouvy obnoveny. Jeden byt (garsoniéra) byl využíván v programu polo-závislého bydlení jako cvičných byt. Dívka, která v něm bydlela vystudovala střední školu obor farmaceutická laborantka a v tomto oboru také získala zaměstnání.

18 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV V roce 2002 bydlelo v SOS dětské vesničce Chvalčov 9 rodin se 44mi dětmi ve věkovém rozpětí od 4 do 18 let a 3 mladí dospělí. Většina z dětí navštěvuje základní školu, tři dospívající navštěvují odborné učiliště (lesnické, stavební a obor kuchařka), ti nejmenší navštěvují mateřskou školku. Mimo vesničku jsme měli jednu SOS matku-pěstounku, její pěstounská dcera nastoupila do učebního oboru kuchařka. Kromě učení a doučování ve vesničce vedou také pedagogové mimoškolní činnost pro děti. Patří do ní následující kroužky: - rukodělný, kde děti vyrábí různé předměty ze dřeva, lepí si modely letadel, vyrábí draky, které si pak pouštějí venku na podzim, a seznamují se s různými pracovními postupy při běžných domácích pracích - výtvarný, kde se děti učí různé techniky malování, vytváří různé obrazy nejenom štětcem a barvami, ale používají i předměty z přírody, batikují, vytváří kulisy pro divadelní představení, a učí se vyjádřit různými arte- terapeutickými postupy. - taneční a aerobiku, kde se střídá cvičení ve svižném tempu s ladným tančením, a dramatickou tvorbou - hudební, kde se děti učí zvládat základy hudební nauky a hry na flétnu, kytaru, klávesové nástroje, i na bicí - sportovní děti mají možnost seznámit se s různými druhy sportů a vybít přebytečnou energii nashromážděnou sezením u učebnic. Někde na pomezí zájmového kroužku a podpůrně výchovného programu se nachází program pro všechny děti z dětské vesničky, v němž si děti (rozděleny do věkových kategorií předškoláci Školička, I.stupeň Turisťáček, II.stupeň KAZ Klub alternativní zábavy) mají možnost prožít různá témata dle Etické výchovy. Program je zaměřen na podporu rozvíjení sociálních dovedností, životních dovedností. V průběhu roku se podnikají akce taky mimo areál vesničky jsou to návštěvy hvězdárny, plavání, jízdy na kolech, pravidelně se navštěvují divadelní představení, probíhá spousta sportovních akcí apod. V zimě se konal pro ty větší z dětí lyžařský výcvik ve Vysokých Tatrách, který proběhl úspěšně a všem se tam moc líbilo. Děti mimo jiné měly možnost si vyzkoušet i zimní táboření a přespání ve stanu. Výtvarný kroužek spolu s tanečním se podílel na programu maškarního plesu pro děti, pořádaného základní školou ve Chvalčově. Děti z tanečního kroužku předvedly rej zvaný Kočky na střeše, kulisy jim připravily děti z výtvarného kroužku.

19 Děti z Klubu Alternativní Zábavy zorganizovaly na jaře čajovnu, která se jim opravdu povedla. Pěkně ji naaranžovali a obsluha měla ušita krásné kimona. Na návštěvu čajovny, kde se kromě různých druhů čaje podávala taky anglická snídaně, byly vřele zvány všechny SOS maminky, tety, zaměstnanci vesničky, učitelé a taky širší veřejnost v okruhu známých. Všem návštěvníkům se v čajovně líbilo, chválili děti a ty měly z této akce velkou radost. V létě proběhlo slavnostní otevření sportovního hřiště, které se zahájilo vybíjenou mezi družstvem dětí a zaměstnanců, vyhrály samozřejmě děti. Před zahájením prázdnin se uskutečnilo sportovní odpoledne, kde si děti zkoušely svoji dovednost. Za každý zdárně provedený úkon obdržely malou sladkost. Část starších dětí odjela v létě na 14 dní do SRN navázat přátelství s německými vrstevníky a za výukou němčiny. Na sklonku léta postihly bohužel naši republiku velké povodně. Tady padne chvála zase na SOS maminky, které nelenily, vytřídily doma oblečení a zorganizovaly vnitřní burzu, ze které výtěžek putoval na povodňové konto. Začátek nového školního roku zahájil tradiční táborák, kdy se představil nový pedagog Mgr. David Vykydal. Od září začala fungovat v dětské vesničce přípravka výuky angličtiny pro I.stupeň, o kterou navštěvují nejen děti z dětské vesničky, ale i ze základní školy ve Chvalčově. Od podzimu také proběhlo několik exkurzí dětí na různá pracoviště (pila, truhlářská dílna, výroba nábytku, ), aby děti získaly lepší přehled o možných příštích oborech jejich činnosti. Víkendová expedice na zříceniny hradu Lukov, spojená s noční hrou byla takovým rozloučením s podzimem a vzpomínkou na letní, prázdninové tábory. Indiánskou slavností se stala oslava 30-tých narozenin Davida (pedagoga ) a Štěpánky (vedoucí výtvarný a taneční kroužek), kteří uspořádali pro děti indiánské odpoledne - vstup byl dovolen pouze v tradičním kostýmu. V průběhu roku se děti několikrát zúčastnily sponzorského fotbalu a také slavnosti rozsvícení Vánočního stromu na Pražském hradě. Před Vánocemi proběhla v dětské vesničce Vánoční besídka se spoustou her, soutěží a zábavy. Vydařená byla např. soutěž, při které měly děti hledat svou maminku podle nohou trčících pod plachtou. Nejmladší předškoláci zase znázornili krásný živý Betlém. Tři mladí dospělí (studentka střední sociální školy, dva učni zednického učiliště) v rámci programu cvičných bytů začali bydlet samostatně v garsoniérách - zatím v rámci SOS dětské vesničky na ubytovně pro tety.

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3 výroční zpráva 2013 OBSAH Úvod 3 Děkujeme 4 Naše cíle.................................... 5 Historie SOS dětských vesniček........................ 8 Mezinárodní organizace SOS Children s Villages International

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více