Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2"

Transkript

1 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz Praha - Hrad Česká republika Tel /2/ Fax /2/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Zpracovala: Lenka Pospíchalová Národní ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček v České republice Leden 31, 2002

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1.1 Shrnutí práce SOS dětských vesniček v České republice v roce Cíle pro rok Časový plán důležitých akcí v roce 2003 ČÁST DRUHÁ: STATISTICKÝ PŘEHLED 2.1 Statistika jednotlivých zařízení 2.2 Souhrnná statistika 2.3 Členové předsednictva sdružení ČÁST TŘETÍ: ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 3.1 Karlovy Vary SOS dětská vesnička Doubí SOS Komunita Centrum mládeže 3.2 Chvalčov SOS dětská vesnička Chvalčov

3 ČÁST PRVNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 SHRNUTÍ PRÁCE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2002 V roce 2002 vznikly v rámci SOS dětských vesniček dvě nové rodiny, bylo přijato pět dětí. V oblasti rekonstrukcí se podařilo téměř dokončit rozsáhlou rekonstrukci SOS dětské vesničky Doubí(zahájena v roce 2000) v celkové hodnotě 41 milionů. Po celkové rekonstrukci 9ti rodinných domů se v roce 2002 jednalo o rekonstrukci administrativní budovy včetně tělocvičny, klubovny a dílen, a dále o přestavbu bývalé ubytovny tet na společenské centrum, kde vznikla pracovna psychologa a pracovna Koordinátorky matek. V létě byla zahájena dostavba SOS dětské vesničky Medlánky. Byla dokončena hrubá stavba deseti rodinných domů a administrativní budovy s nezbytným zázemím. Domy jsou postaveny jako nízko-energetické předpokládá se významná úspora nákladů na vytápění. Termín předání stavby byl stanoven na březen V oblasti personální bylo obsazeno místo Pedagogické poradkyně, ředitele vesničky Doubí, nově bylo obsazeno místo vedoucího Komunity - Centra mládeže Karlovy Vary. Proběhlo výběrové řízení na místo ředitele SOS dětské vesničky Medlánky a bylo obsazeno místo vedoucího Komunity mládeže Brno. Od září probíhal v SOS dětské vesničce Doubí Kurz kandidátek, bude ukončen v únoru Kurz byl zahájen s pěti kandidátkami. I v roce 2002 se sdružení aktivněji věnovalo vyhledávání vhodných dětí, pokračovala spolupráce na úrovni Krajských pracovišť i MPSV. Sdružení SOS dětských vesniček získalo možnost informovat o svých aktivitách na Setkání sociálních pracovníků (organizovalo MPSV) v Praze a Plzni. Koncepce péče o mládež v SOS dětských vesničkách je zaměřena na podporu osamostatňování dopívajících a jejím završením je podpora samostatného bydlení. Takto se v roce 2002 podařilo podpořit jednu dívku z SOS dětské vesničky Doubí v dosažení vlastního bydlení. Začátkem roku se mohli po nezbytných stavebních úpravách čtyři mladí lidé a jeden manželský pár původně z SOS dětské vesničky Doubí přestěhovat do malometrážních bytů v Dalovicích. Byty jsou v majetku sdružení, mladí lidé mají uzavřeny nájemní smlouvy. V roce 2002 byla velká pozornost věnována propagační činnosti a získávání finančních prostředků. Proběhla celá řada zajímavých akcí:

5 1. Spolupráce s médii - Uskutečnily se samostatné vstupy do vysílání televize (4 x). Podařilo se prezentovat SOS dětské vesničky na nestátní TV Prima včetně reportáže z SOS DV Chvalčov. - V rádiích proběhlo 10 reportáží, rozhovorů, některé byly zaměřeny přímo na oslovení zájemkyň o funkci SOS matky-pěstounky. - Prezentace SOS v rámci inzerce bankovního konta proběhla v MF Dnes, Metro, Deníky Moravia, TV magazín, Deníky Bohemia. - Prezentace SOS jako organizace proběhla v MF Dnes, Metro, Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Žena a život, Praktická žena. 2. PR aktivity - Pořádali jsem dvě tiskové konference. V únoru jsme prezentovali aktivity roku 2001 a výhled do roku 2002, druhá se konala v září při příležitosti zahájení dostavby SOS DV Medlánky v Brně. Tiskové konference v SOS DV Medlánky se zúčastnili představitelé městské části Medlánky a Magistrátu města Brna, který věnoval na dostavbu částku 5 mil. Kč ze svého rozpočtu. 3. FR aktivity - Kampaň na dostavbu SOS DV Medlánky proběhla ve spolupráci s reklamní agenturou IDMZ, Českomoravským fotbalovým svazem/zástupce FIFA pro ČR/ a firmou STES v rámci projektu Český fotbal pro SOS dětské vesničky. Proběhlo 6 benefičních utkání Legend českého fotbalu (celý projekt prezentoval deník Sport - průběžná inzerce, články). Děti z SOS dětských vesniček slavnostně nastupovaly s reprezentanty při přátelských mezinárodních utkáních /ČR-IT,ČR BEL/. Příjem za rok 2002: ,- Kč. - Zpravodaj SOS dětských vesniček byl distribuován 3x ročně, vždy na adres. Příjem za rok 2002: , Kč - Kampaň z roku 1999 Dialog Direct přímé oslovení Příjem za rok 2002: ,- Kč - Vánoční direct mail (vánoční pošta) rozesílání dopisů proběhlo na konci listopadu a v prosinci Příjem k : ,50- Kč a nových adres - Finanční dary od firem i jednotlivců Příjem za rok 2002 : ,40 Kč

6 4. Další akce - Proběhlo již jedenácté Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu Pražského hradu. Součástí ceremoniálu byl i slavnostní večer pro rodiny z SOS dětských vesniček, děti z dětských domovů a další hosty. Akce byla pořádána ve spolupráci se Správou Pražského hradu a Hradní stráží. Výtěžek sbírky je , 30- Kč - Získali jsme jednu třetinu výtěžku ze sbírky pod Těsnohlídkovým vánočním stromem v Brně, kterou pořádal Český červeným kříž. Výtěžek sbírky je ,30 Kč Přestože se po srpnových povodních pozornost veřejnosti obrátila zcela jasně a zřetelně na podporu záplavových oblastí. Přesto můžeme konstatovat, že příjmy sdružení - zejména od fyzických osob, dosáhly obvyklé výše. Dopad povodní se projevil zejména snížením sponzorský darů od firem v září a říjnu. Na základě naší činnosti v roce 2002 byly pro rok 2003 stanoveny jako prioritní tyto oblasti: 1. Mládež a její osamostatňování, podpora polo-závislého bydlení, samostatného bydlení 2. Vyhledávání a školení nových kandidátek pro SOS DV Doubí a Medlánky, realizace Kurzu Průběžné vyhledávání dětí vhodných pro péči v SOS dětských vesničkách, spolupráce s příslušnými orgány 4. Aktivní získávání příznivců a finančních prostředků, zejména s ohledem na spoluúčast při financování dostavby SOS dětské vesničky Medlánky a pokrytí provozních nákladů 5. Podpora profesního růstu zaměstnanců včetně SOS matek-pěstounek 6. Individuální podpora jednotlivých dětí a rodin spolupráce SOS matek-pěstounek a pedagogického týmu - pedagogická práce dle Plánů rozvoje

7 Důležitá rozhodnutí přijatá v průběhu roku 2002 Předsednictvo projednalo a schválilo Hlavní úkoly pro rok 2002 Předsednictvo schválilo přijetí mgr. Kateřiny Skalické na místo Pedagogické poradkyně sdružení Předsednictvo schválilo přijetí Jiřího Kopřivy na místo ředitele SOS dětské vesničky Medlánky Předsednictvo schválilo záměr zřídit Komunitu mládeže pro SOS dětskou vesničku Chvalčov v Brně. Předsednictvo pojednalo návrh rozpočtu pro rok 2003 Předsednictvo stvrdilo, že od vznikají dvě nová organizační střediska SOS dětská vesnička a Komunita mládeže Brno. Zároveň k tomuto datu zanikne středisko Národní kancelář-pobočka Brno. Předsednictvo přijalo Plán pro rok 2003, Strategii , projednaný návrh rozpočtu pro rok 2003 Předsednictvo schválilo dokument Koncepce rodiny mimo vesničku

8 Kontrola úkolů stanovených pro rok splněno + určitý pokrok -- nesplněno 1. Personální otázky ++ Obsazení místa Pedagogického poradce ++ Obsazení místa Vedoucího Komunity mládeže Chvalčov ++ Obsazení místa ředitele SOS DV Medlánky ++ Obsazení místa pedagoga pro práci s mládeží SOS DV Doubí ++ Obsazení místa pedagoga pro SOS DV Chvalčov Všechny uvedené pozice se v průběhu roku podařilo obsadit kvalifikovanými pracovníky. 2. Další vzdělávání ++ Semináře pro vedoucí pracovníky se zaměřením na řízení ++ Vzdělávání pro matky různá témata (kontakt s biologickými rodiči, problematika výchovy romských dětí, proces osamostatňování) ++ Zajištění odborných psychologických služeb pro SOS DV Doubí ++ Zajištění odborných služeb pro SOS DV Chvalčov ++ Výcvik nových spolupracovníků V průběhu roku se vedoucí pracovníci zúčastnili mezinárodního semináře SOS Kinderdorf International se zaměřením na řízení. Pro SOS matky-pěstounky bylo zajištěno třídenní setkání se zaměřením na komunikaci, v rámci vesniček probíhá pravidelné vzdělávání s psychologem. V obou vesničkách pracují psychologové. 3. SOS rodiny ++ Doplnění 3 rodin dětmi ++ Vznik tří nových rodin v SOS DV Doubí + Aplikace Individuálních Plánů rozvoje u všech dětí V průběhu roku bylo do vesniček přijato 5 dětí, v SOS DV Doubí vznikly dvě nové rodiny. Bylo zahájeno postupné vypracování Individuální plánů rozvoje jednotlivých dětí, zatím se nepodařilo u všech rodin.

9 4. Mládež ++ Aplikace Koncepce Péče o mládež - rozhovory s SOS matkami-pěstounkami, spolupracovníky (vize obsažená v materiálu Danuta a Danilo) ++ Práce s dospívajícími v rámci SOS DV Doubí (seznámení se strategií SOS program Koncepce Péče o mládež a Program samostaného bydlení, Danuta a Danilo) + Příprava komunity mládeže Karlovy Vary ++ Práce s mládeží z SOS DV Doubí zajištění polozávislého bydlení pro zletilé ++ Práce s mládeží z SOS DV Doubí podpora možnosti samostatného bydlení Projekt Dalovice + příprava dalších dospělých ++ Práce s dospívajícími v rámci SOS DV Chvalčov (seznámení se strategií SOS - program Koncepce Péče o mládež a program samostatného bydlení, Danuta a Danilo) - Vypracování Koncepce Komunity mládeže SOS DV Chvalčov - Pořízení objektu pro Komunitu mládeže SOS DV Chvalčov Všichni spolupracovníci a SOS matky-pěstounky byly seznámeni s Koncepcí péče o mládež. V SOS DV Doubí začalo v rámci vesničky fungovat Centrum mládeže. Do programu polozávislého bydlení se zapojili čtyři mladí lidé tři ve Chvalčově a jedna dívka v Karlových Varech (z SOS DV Doubí). V objektu rodinného domu v Dalovicích bylo vytvořeno pět malometrážních bytů, které byly pronajaty v programu podporovaného bydlení čtyřem mladým lidem a jednomu manželskému páru z SOS DV Doubí. Jedna dívka také z SOS DV Doubí získala v programu podporovaného bydlení samostatný byt. Koncepce Komunity mládeže pro SOS DV Chvalčov a pořízení objektu bylo odloženo na rok Opravy a rekonstrukce + Dokončení III. etapy rekonstrukce SOS DV Doubí dům správce, ředitele a dva rodinné domy - Oprava 2 RD a částečně správní budovy v SOS DV Chvalčov ++ Rekonstrukce objektu v Dalovicích na 5 malých bytů pro dospělé z SOS DV Doubí ++ Zahájení dostavby třetí SOS DV Medlánky Rekonstrukce SOS DV Doubí byla téměř dokončena, poslední dodělávky proběhnou počátkem roku Rekonstrukce objektů v SOS DV Chvalčov byla zatím odložena. Rekonstrukce rodinného domu v Dalovicích byla dokončena začátkem roku a byty jsou již obsazeny. Dostavba SOS DV Medlánky byla zahájena v létě, dokončení je plánováno na březen 2003.

10 6. Propagace a Found-raising (práce dle Pánu PR a FR) ++ Kampaň Medlánky ++ Direct mail Vánoce ++ Vánoční strom Praha ++ Aktivní spolupráce s médii Kampaň na získání finančních prostředků na dostavbu SOS DV Medlánky vynesla v roce 2002 více než 3 miliony korun, akce rozsvícení Vánočního stromu na Pražském hradě s dětskou besídkou přibližně ,- korun???. 7. Příprava nových matek ++ Kampaň na vyhledání kandidátek ++ Kurz pro SOS DV Doubí V rámci kampaně na oslovení zájemkyň o výkon pěstounské péče v SOS dětských vesničkách bylo využito rozhlasových relací a vstupů, novinových článků a inzerátů. Byly obeslány církve a poprvé i pracovní úřady. V SOS DV Doubí probíhal kurz, kterého se zúčastnily čtyři uchazečky. Kurz bude ukončen v únoru Koncepční činnost - Vypracování Koncepce podporovaného bydlení ++ Vypracování Koncepce rodiny žijící mimo SOS dětskou vesničku (v souvislosti s tzv. Přechodovým obdobím) Vypracování Koncepce podporovaného bydlení bylo odloženo na rok 2003, Koncepce rodiny mimo vesničku byla vypracována a schválena jako závazný dokument sdružení. Hlavní úkoly pro rok Podpora procesu stát se nezávislým 1.1. Aplikace koncepce pedagogické práce v dětských vesničkách na základě cílových oblastí - profese, práce+příjem, bydlení, sociální dovednosti, životní dovednosti, emoční stabilita (spojení mezi činnostmi a individuálními plány rozvoje) 1.2. Rozvíjení pedagogické práce ve třech věkových skupinách, rozvoj jednotlivé skupinové práce, pravidelná setkání (komunity) jednou týdně 1.3. Rozvoj práce v dílnách v obou SOS dětských vesničkách 1.4. Kurzy angličtiny pro děti (5-9) v obou SOS DV 1.5. Rozvoj pravidelných kontaktů s různými zařízeními (odborníky) z důvodu podpory pracovní orientace dětí v obou SOS DV 1.6. Rozvoj letních pracovních programů brigád (12-16) v obou SOS DV 1.7. Zřízení počítačového kurzu v SOS DV Chvalčov

11 2. Podpora profesionálního rozvoje, angažovanosti a osobní odpovědnosti 2.1. Zavedení Manuálu pro lidské zdroje do praxe vypracování příručky pro zaměstnance 2.2. Organizace výcviku pro vedoucí zařízení 3x ročně (přijímání pracovníků, osobnostní růst, motivace) 2.3. Realizace vzdělávacího programu pro tety 2.4. Realizace vzdělávacích programů pro SOS matky pěstounky - budování profese 2.5. Organizování přípravného kurzu pro uchazečky o výkon pěstounské péče v SOS DV Medlánky 2.6. Spolupráce s odborníky při školení SOS matek-pěstounek a klíčových zaměstnanců 3. Rozvoj národního sdružení, nárůst počtu klientů 3.1. Realizace Plánu příjímání dětí Podpora přechodu mládeže z DV do Komunity mládeže (práce s jednotlivými matkami, dětmi, dospívajícími, rodinami) 3.3. Organizování Programu otevřených dveří v obou vesničkách pro sociální pracovníky ze všech regionů 3.4. Řešení situace SOS matek, dětí a mládeže během přechodového období 3.5. Publikace a distribuce brožury Kdo jsme pro sociální pracovníky 3.6. Zahájení činnosti SOS DV Medlánky 4. Zajištění místních příjmů 4.1. Žádost o státní dotaci v roce Realizace PR + FR Business plánu Rozvoj a spolupráce s Phare a jinými možnými fondy 5. Rozvoj péče o mládež, zavedení koncepce péče o mládež 5.1. Rozvoj péče o mládež v SOS DV Doubí Centrum mládeže 5.2. Příprava Komunity mládeže ve Chvalčově 5.3. Zahájení činnosti Komunity mládeže pro SOS DV Chvalčov 5.4. Zajištění a podpora cvičného bydlení pro 12 klientů 5.5. Vypracování a aplikace koncepce Programu podporovaného bydlení 6. Nové projekty 6.1. Dokončení výstavby SOS DV Medlánky 6.2. Nová Komunita mládeže pro SOS DV Chvalčov v Brně 6.3. Příprava projektu Dům krátkodobé péče v DV Doubí

12 ČASOVÝ PLÁN DULEŽITÝCH AKCÍ V ROCE 2003 LEDEN Tisková konference Zasedání Pedagogické komise ÚNOR Výroční zpráva 2002 Seminář Národních ředitelů Vyhodnocující pohovory s řediteli vesniček Ukončení kurzu pro SOS matky pěstounky - uchazečky 2002 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘI První zasedání předsednictva Sdružení Národní audit Interní seminář Porada klíčových pracovníků sdružení Dokončení stavby a předání SOS DV Medlánky Valná hromada Půlroční zasedání předsednictva Půlroční zpráva o činnosti sdružení Zasedání pedagogické komise Návrh rozpočtu 2003 Plán Prázdninové aktivity Porada klíčových pracovníků sdružení Prázdninové aktivity Slavnostní zahájení činnosti Komunity mládeže Brno Třetí zasedání předsednictva Zahájení kurzu pro SOS matky pěstounky - uchazečky Zasedání Pedagogické komise Slavnostní otevření SOS DV Medlánky ŘÍJEN Předložení rozpočtu pro rok 2004 Interní seminář Porada klíčových pracovníků sdružení LISTOPAD PROSINEC Vánoční pošta Ukončení teoretické části kurzu pro SOS pěstounky - uchazečky Roční zpráva o činnosti sdružení Čtvrté zasedání předsednictva

13 ČÁST 3 ZPRÁVY ZE ZAŘÍZENÍ

14 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA DOUBÍ Ke bylo v SOS DV Doubí 30 dětí v 8mi rodinách. Z toho bylo 7 dětí předškolního věku, 18 dětí navštěvovalo základní školu, 5 dětí navštěvovalo střední školu nebo odborné učiliště. Během roku vznikly dvě nové rodiny, do jedné byly přijaty čtyři děti (ve věku 11, 9, 8 a 5 let) a do jedné jedno dítě ve věku 7 let. Z vesničky odešly čtyři děti jeden chlapec nastoupil k výkonu vojenské služby, dvě dívky se osamostatnily jedna v podporovaném bydlení a druhá nezávisle, u jednoho chlapce byla pro závažné výchovné problémy zrušena pěstounská péče a odešel do výchovného ústavu. Nejvýznamnější událostí v letošním roce pro naši vesničku bylo mezinárodní setkání ředitelů SOS dětských vesniček z 26-ti zemí Evropy- toto pracovní setkání bylo zaměřeno především na následnou péči o mladé dospělé. Z dalších návštěv se můžeme zmínit o návštěvě kmotrů některých z našich dětí a jiných příznivců SOS dětských vesniček z Dánska. V červnu u nás zase došlo již k tradičnímu setkání tří vesniček v rámci dne Hermana Gmeinera vedle naší vesničky zde byly děti, maminky a zaměstnanci SOS vesniček z Immenreuthu.a Zwickau. Celé toto setkání se neslo v duchu hry na motivy legendy o králi Artušovi a rytířích od kulatého stolu a fotbalového turnaje (který jsme bohužel nevyhráli snad příště). S návštěvami různých hostů často také souvisí přebírání sponzorských darů asi jeden z nejoriginálnějších darů byl ten od asociace cukrářů ČR.- jednalo se totiž o 12 m sladké rolády těchto 12 metrů bylo ukrojeno z celkové délky 50-ti metrů, čímž se roláda zapsala do Guinessovy knihy rekordů. V Karlových Varech se také již po několikáté konalo setkání evropské šlechty a ta také již po několikáté přispěla významnou částkou do našeho rozpočtu. Z dalších sponzorských akcí se musíme zmínit o akci pořádané společností T-mobile a ČMFS, která se jmenuje Postaveni mimo hru? - vedle finančního výtěžku bylo pro děti určitě zajímavé setkání s fotbalovou reprezentací ČR a účast na jejím tréninku či doprovázení reprezentantů při mezistátních utkáních. Samozřejmě ve výčtu návštěv a sponzorských akcí bychom mohli ještě pokračovat... Život vesničky nejsou však jen návštěvy a sponzorské akce, ale spousta drobností a menších aktivit. Mezi pravidelné akce můžeme zařadit Petrohrátky, což je program zaměřený na děti předškolního a mladšího školního věku. Chlapci navštěvovali kroužek kopané, všichni pak mohli navštěvovat Ekoateliér, kde vyráběli různé výrobky z přírodního a odpadového materiálu. Na počítačích v naší klubovně měli možnost hrát hry, používat výukové programy, zpracovávat školní úkoly, či se učit používat internet. Pravidelně jsme také navštěvovali krytý bazén, kde děti mohou nově absolvovat i plavecký výcvik.vedle aktivit v rámci dětské vesničky většina dětí navštěvovala zájmové kroužky i mimo vesničku.

15 Vedle pravidelných aktivit probíhala řada těch nepravidelných především víkendových např.výprava na kolech do okolí Božího Daru, dvoudenní pobyty na chatě v Krušných horách, návštěva Chomutovského Zooparku, motýlí farmy či přírodní rezervace SOOS, výpravy za poznáním na Bečovském zámku a do muzea hraček. Menším dětem se také velmi líbila návštěva podzemních chodeb v nedalekých Žluticích, kde jsme za svitu baterek objevovali historii našeho kraje. O prázdninách jsme strávili 14 dnů v Orlických horách, kde jsme měli pronajatý srub uprostřed divoké přírody, kde nebyla elektřina, teplá voda...a možná díky tomu, že jsme se nemohli pořádně umýt, byli děti (zvláště ti malí) naším dobrodružným pobytem nadšeni. V říjnu jsme absolvovali obdobný výlet tentokrát do Krkonoš našeho nejvyššího pohoří tam nám bohužel nepřálo počasí. A konec roku patří zejména vánočními setkání dětí, SOS matek pěstounek, bývalých SOS matek důchodkyň, zaměstnanců a přátel vesničky. Děti měly připravena dvě divadelní představení, společně jsme si zazpívali koledy a došlo také na drobné dárky pro všechny účastníky. V září začal fungovat v rámci naší SOS vesničky nový projekt, pro starší a dospělé klienty, a to tzv.centrum mládeže, kde mají možnost trávit aktivně volné chvíle, kde si mohou přijít pro radu za svými pedagogy, či jen tak pobýt a posedět u šálku čaje. Cílem projektu je podpořit dospívající při přípravě na samostatný život, pomoci při profesní orientaci.

16 SOS CENTRUM MLÁDEŽE DOUBÍ Po nástupu nového vedoucího v září 2002 začalo fungovat v rámci SOS dětské vesničky Doubí Centrum mládeže. Náplní a úkolem tohoto centra je práce s různými skupinami- starších dětí, dospívajících a mladých dospělých. S dětmi staršího školního věku probíhala pravidelná týdenní setkání (komunity). Cíle práce s touto skupinou byly: osobnostní rozvoj (15 témat pedagogické práce) rozvoj schopnosti komunikace ve skupině, spolupráce příprava na budoucí společný život v Komunitě mládeže rozvoj praktických a sociálních dovedností rozvoj schopnosti žít a pracovat jako skupina, ve které má každý svoje místo Obsahem setkání byla práce ve skupině, sociálně psychologické hry, hry, sporty, tvořivé aktivity a práce. Důležitou součástí byly skupinové reflexe pocitů jednotlivců, dění ve skupině a zkušeností získaných při aktivitách. Témata, kterými se skupina zabývala byla například: Sebepoznání, pozitivní hodnocení, Rozvoj komunikace, komunikace s neznámými lidmi, Komunikace ve skupině a skupinové řešení problému, Vztek, Gender a sexualita, Rozvoj odpovědnosti za svěřené úkoly. Kromě pravidelných setkání proběhly další akce výprava do Krušných hor, víkend na horách, noční hra. Druhou skupinou byli dospívající, kteří se připravují na budoucí povolání. Také tato skupina měla pravidelná setkání. Ta byla zaměřena na posílení životních dovedností, pracovní orientaci. V této skupině bylo 5 mladých lidí z SOS DV Doubí - jedno děvče studuje na pedagogické škole, jedno na odborném oděvním učilišti s maturitou, dva chlapci navštěvují stavební učiliště a jedna dívka navštěvuje učební obor kuchařka. Setkání se zúčastňovaly i dvě dospělé dívky, které žijí v rodině mimo vesničku s SOS matkou-důchodkyní. Obě se vyučily jako kuchařky a připravují se na program polo-závislého bydlení (cvičných bytů). Cíle práce s touto skupiny byly: osobnostní rozvoj klientů rozvoj schopnosti komunikace a spolupráce příprava na samostatné bydlení a život posilování praktických dovedností příprava přechodu na polo-závislé bydlení (cvičné byty) Tato skupina již sama rozhoduje o práci ve skupině i programu setkání. I v této skupině proběhly společné akce noční hra, cyklistická výprava.

17 Další skupinou byli mladí dospělí, kteří již pracují a s podporou SOS se sami snaží si zajistit bydlení na tzv. cvičném bytě. To se v roce 2002 podařilo jedné dívce, dalších sedm mladých lidí se bude pokoušet v roce V programu podporovaného bydlení (obstarání vlastního bytu) se podařilo za přispění SOS uspět jedné dívce - v současné době studuje na vyšší odborné škole. V rodinném domě v Dalovicích, který také spadá do kompetence Centra mládeže, vzniklo v roce 2002 pět malometrážních bytů. Čtyři byty byly poskytnuty dospělým původně z SOS dětské vesničky Doubí. Všichni podepsali nájemní smlouvy se sdružením na dobu jednoho roku, při dodržení podmínek budou smlouvy obnoveny. Jeden byt (garsoniéra) byl využíván v programu polo-závislého bydlení jako cvičných byt. Dívka, která v něm bydlela vystudovala střední školu obor farmaceutická laborantka a v tomto oboru také získala zaměstnání.

18 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV V roce 2002 bydlelo v SOS dětské vesničce Chvalčov 9 rodin se 44mi dětmi ve věkovém rozpětí od 4 do 18 let a 3 mladí dospělí. Většina z dětí navštěvuje základní školu, tři dospívající navštěvují odborné učiliště (lesnické, stavební a obor kuchařka), ti nejmenší navštěvují mateřskou školku. Mimo vesničku jsme měli jednu SOS matku-pěstounku, její pěstounská dcera nastoupila do učebního oboru kuchařka. Kromě učení a doučování ve vesničce vedou také pedagogové mimoškolní činnost pro děti. Patří do ní následující kroužky: - rukodělný, kde děti vyrábí různé předměty ze dřeva, lepí si modely letadel, vyrábí draky, které si pak pouštějí venku na podzim, a seznamují se s různými pracovními postupy při běžných domácích pracích - výtvarný, kde se děti učí různé techniky malování, vytváří různé obrazy nejenom štětcem a barvami, ale používají i předměty z přírody, batikují, vytváří kulisy pro divadelní představení, a učí se vyjádřit různými arte- terapeutickými postupy. - taneční a aerobiku, kde se střídá cvičení ve svižném tempu s ladným tančením, a dramatickou tvorbou - hudební, kde se děti učí zvládat základy hudební nauky a hry na flétnu, kytaru, klávesové nástroje, i na bicí - sportovní děti mají možnost seznámit se s různými druhy sportů a vybít přebytečnou energii nashromážděnou sezením u učebnic. Někde na pomezí zájmového kroužku a podpůrně výchovného programu se nachází program pro všechny děti z dětské vesničky, v němž si děti (rozděleny do věkových kategorií předškoláci Školička, I.stupeň Turisťáček, II.stupeň KAZ Klub alternativní zábavy) mají možnost prožít různá témata dle Etické výchovy. Program je zaměřen na podporu rozvíjení sociálních dovedností, životních dovedností. V průběhu roku se podnikají akce taky mimo areál vesničky jsou to návštěvy hvězdárny, plavání, jízdy na kolech, pravidelně se navštěvují divadelní představení, probíhá spousta sportovních akcí apod. V zimě se konal pro ty větší z dětí lyžařský výcvik ve Vysokých Tatrách, který proběhl úspěšně a všem se tam moc líbilo. Děti mimo jiné měly možnost si vyzkoušet i zimní táboření a přespání ve stanu. Výtvarný kroužek spolu s tanečním se podílel na programu maškarního plesu pro děti, pořádaného základní školou ve Chvalčově. Děti z tanečního kroužku předvedly rej zvaný Kočky na střeše, kulisy jim připravily děti z výtvarného kroužku.

19 Děti z Klubu Alternativní Zábavy zorganizovaly na jaře čajovnu, která se jim opravdu povedla. Pěkně ji naaranžovali a obsluha měla ušita krásné kimona. Na návštěvu čajovny, kde se kromě různých druhů čaje podávala taky anglická snídaně, byly vřele zvány všechny SOS maminky, tety, zaměstnanci vesničky, učitelé a taky širší veřejnost v okruhu známých. Všem návštěvníkům se v čajovně líbilo, chválili děti a ty měly z této akce velkou radost. V létě proběhlo slavnostní otevření sportovního hřiště, které se zahájilo vybíjenou mezi družstvem dětí a zaměstnanců, vyhrály samozřejmě děti. Před zahájením prázdnin se uskutečnilo sportovní odpoledne, kde si děti zkoušely svoji dovednost. Za každý zdárně provedený úkon obdržely malou sladkost. Část starších dětí odjela v létě na 14 dní do SRN navázat přátelství s německými vrstevníky a za výukou němčiny. Na sklonku léta postihly bohužel naši republiku velké povodně. Tady padne chvála zase na SOS maminky, které nelenily, vytřídily doma oblečení a zorganizovaly vnitřní burzu, ze které výtěžek putoval na povodňové konto. Začátek nového školního roku zahájil tradiční táborák, kdy se představil nový pedagog Mgr. David Vykydal. Od září začala fungovat v dětské vesničce přípravka výuky angličtiny pro I.stupeň, o kterou navštěvují nejen děti z dětské vesničky, ale i ze základní školy ve Chvalčově. Od podzimu také proběhlo několik exkurzí dětí na různá pracoviště (pila, truhlářská dílna, výroba nábytku, ), aby děti získaly lepší přehled o možných příštích oborech jejich činnosti. Víkendová expedice na zříceniny hradu Lukov, spojená s noční hrou byla takovým rozloučením s podzimem a vzpomínkou na letní, prázdninové tábory. Indiánskou slavností se stala oslava 30-tých narozenin Davida (pedagoga ) a Štěpánky (vedoucí výtvarný a taneční kroužek), kteří uspořádali pro děti indiánské odpoledne - vstup byl dovolen pouze v tradičním kostýmu. V průběhu roku se děti několikrát zúčastnily sponzorského fotbalu a také slavnosti rozsvícení Vánočního stromu na Pražském hradě. Před Vánocemi proběhla v dětské vesničce Vánoční besídka se spoustou her, soutěží a zábavy. Vydařená byla např. soutěž, při které měly děti hledat svou maminku podle nohou trčících pod plachtou. Nejmladší předškoláci zase znázornili krásný živý Betlém. Tři mladí dospělí (studentka střední sociální školy, dva učni zednického učiliště) v rámci programu cvičných bytů začali bydlet samostatně v garsoniérách - zatím v rámci SOS dětské vesničky na ubytovně pro tety.

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o hospodaření 2006 a komentář k Rozpočtu 2007 Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů

SOS. Česká republika. Sdružení SOS dětských vesniček. Tisková zpráva 28. 7. 2008. SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů Tisková zpráva 28. 7. 2008 SOS dětské vesničky začínají s náborem manželských párů V uplynulých dnech udělalo další důležitý krok nezbytný k tomu, aby i nadále reprezentovalo nejvyšší standard kvality

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více