ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra )"

Transkript

1

2 ČEŠTINA Vítejte u hry Dance Central 2! ZAČÍNÁME Zkontrolujte, zda je v pomocném rámečku v horní části obrazovky vidět celé vaše tělo. Hrajete-li ještě s další osobou, zobrazíte se každý ve vlastním pomocném rámečku. Natáhněte pravou ruku do strany a vyberte možnost CONTINUE (Pokračovat). Pak rukou švihněte zprava doleva. Na předchozí obrazovku se vrátíte tak, že natáhnete levou ruku, v levém dolním rohu vyberete možnost BACK (Zpět) a švihnete rukou zleva doprava. Navigaci v nabídkách pomocí ovladače pro Xbox 360 aktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Chcete-li opustit režim Controller Mode (Režim ovladače), stiskněte tlačítko START. MAIN MENU (Hlavní nabídka) DANCE (Tanec) Procvičujte si taneční pohyby v režimu BREAK IT DOWN (Nácvik), předveďte svůj um v režimu PERFORM IT (Vystoupení) nebo si zasoutěžte v režimu DANCE BATTLE (Taneční souboj). CREW CHALLENGE (Skupinová výzva) Ukažte svou taneční převahu nad jinými skupinami ve hře Dance Central 2. Odemkněte nové skupiny, postavy a kostýmy. FITNESS Sledujte, jak při tanci spalujete kalorie! Možnost Fitness Playlists (Seznamy skladeb pro fitness) vám umožní nepřetržitý trénink. OPTIONS (Možnosti) Zde můžete měnit nastavení, synchronizovat zvuk s obrazem, spustit výuková videa a importovat skladby ze hry Dance Central (více informací na zadní straně). BUY NEW DANCES (Koupit nové tance) Kupte si nové skladby/sestavy prostřednictvím služby Xbox LIVE! NOVINKY VE HŘE DANCE CENTRAL 2 TÝMOVÁ HRA Teď můžete do akce snadno přibrat druhého hráče. FREE-4-ALL (Volný přístup) Díky novým sekcím FREE-4-ALL houstne v režimu DANCE BATTLE atmosféra. VYTVÁŘENÍ SEZNAMŮ SKLADEB Vytvářejte si vlastní seznamy skladeb a hrajte bez přerušování. KOMPLETNÍ CHOREOGRAFIE SKLADBY Pokud si chcete zatančit celou choreografii, vypněte sekce Freestyle (viz NASTAVENÍ HRY). VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzole Xbox 360, příručku ke snímači Kinect a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Všechny příručky si uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud si přejete získat náhradní příručky k hardwaru, navštivte stránku nebo se obraťte na středisko zákaznické podpory Xbox. Důležitá zdravotní varování v souvislosti s hraním videoher Fotosenzitivní epileptické záchvaty Malé procento lidí může při sledování obrázků včetně blikajících světel nebo obrazců, které se mohou ve videohrách objevit, dostat epileptický záchvat. Dokonce i u lidí, kteří netrpí epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nediagnostikovaný stav, který způsobí fotosenzitivní epileptické záchvaty při sledování videoher. Záchvaty se mohou projevit několika různými příznaky, jako jsou například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo tváře, škubání nebo třes končetin, dezorientace nebo chvilková ztráta vědomí. Záchvaty mohou rovněž způsobit ztrátu vědomí nebo křeče s následným zraněním v důsledku pádu nebo nárazu na okolní předměty. Pokud se u vás projeví některý z uvedených příznaků, okamžitě přerušte hru a vyhledejte lékaře. Povinností rodičů je sledovat děti a zjistit, zda se u nich neprojeví některý z uvedených příznaků výskyt epileptických záchvatů tohoto typu je u dětí a dospívajících pravděpodobnější než u dospělých. Riziko vzniku fotosenzitivních epileptických záchvatů lze snížit následujícími opatřeními: posaďte se ve větší vzdálenosti od obrazovky; používejte menší obrazovku; místnost má být dobře osvětlená; nehrajte videohry, jste-li ospalí nebo unavení. Pokud se u vás nebo u některého z vašich příbuzných vyskytly záchvaty nebo epilepsie, před hraním videoher se poraďte s lékařem. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra ) Záruka Společnost Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že provoz této hry bude plně odpovídat popisu v přiloženém návodu k použití po dobu 90 dnů od data prvního zakoupení. Tato omezená záruka je neplatná, pokud problémy související s provozem hry způsobila nehoda, zneužití, vir nebo nesprávné použití. Společnost Microsoft neposkytuje v souvislosti s hrou žádné další záruky ani sliby. Vaše právní prostředky Zjistíte-li do 90 dnů problém související s hrou, na který se vztahuje tato záruka, vraťte hru prodejci společně s kopií původního dokladu o zakoupení. Prodejce podle vlastního uvážení (a) hru bezplatně opraví nebo vymění nebo (b) vrátí zaplacenou částku. Vyměněná hra bude v záruce po zbytek původní záruční doby nebo 30 dnů od data uvedeného na stvrzence, podle toho, která doba bude delší. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za poškození hry, kterému bylo možné předejít náležitou péčí z vaší strany. Zákonná práva Vůči prodejci můžete mít zákonná práva, která nejsou ovlivněna omezenou zárukou společnosti Microsoft. pokud jste hru nezakoupili pro osobní užívání (tedy pokud nevystupujete jako zákazník) Následující podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Žádné další záruky Společnost Microsoft a její dodavatelé odmítají jakékoliv další záruky nebo podmínky, vyjádřené i předpokládané, týkající se hry a přiloženého návodu k použití. Omezení odpovědnosti Společnost Microsoft ani její dodavatelé neponesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které jakýmkoli způsobem vyplynou z použití hry nebo nemožností hru používat nebo které s jejím použitím či nemožností použití budou jakýmkoli způsobem souviset, a to i kdyby společnost Microsoft nebo její dodavatelé byli poučeni o možnosti takových škod. Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejich dodavatelů je za všech okolností ohraničena sumou, kterou jste zaplatili za hru. Máte-li dotazy ohledně této záruky, obraťte se na prodejce nebo společnost Microsoft na adrese: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Irsko)

3 Telefonní čísla zákaznických služeb PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česko Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Další informace získáte na webu na adrese Změny informací uvedených v tomto dokumentu, včetně adres URL a všech odkazů na webové stránky bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny. Není-li uvedeno jinak, příklady názvů společností, organizací, produktů, názvů domén, adresy elektronické pošty, loga, osoby, místa a události zde popsané jsou smyšlené a nelze z nich odvozovat žádný úmysl ani žádné souvislosti s jakoukoli skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, adresou elektronické pošty, logem, osobou, místem či událostí. Za dodržení všech příslušných zákonů na ochranu autorských práv nese odpovědnost uživatel. Bez omezení práv souvisejících s autorským právem nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uchovávána nebo vložena do vyhledávacího systému, nesmí být přenášena žádnou formou ani prostředky (elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním ani jinak) ani za žádným účelem, bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se obsahu tohoto dokumentu. S výjimkou výslovného písemného vyjádření v jakékoli písemné licenční smlouvě se společností Microsoft vám dodáním tohoto dokumentu není udělena žádná licence týkající se patentů, ochranných známek, autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví. Zde uvedené názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neoprávněné kopírování, demontáž, přenášení, veřejná produkce, zapůjčení, hra za úplatu nebo obejití zákona o ochraně před kopírováním je přísně zakázáno. Hra obsahuje některé značky produktů, které poskytli jejich příslušní sponzoři Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a loga Xbox jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix a všechny související názvy a loga jsou ochranné známky společnosti Harmonix Music Systems, Inc. Produkt Dance Central 2 byl vyvinut společností Harmonix Music Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories. HLAVNÍ HERNÍ OBRAZOVKA Skóre Tanečník Aktuální pohyb (s počtem opakování) Ikona srdce* Pomocný rámeček Hvězdy Reflektor Následující pohyb * Udává, že je povolen režim Fitness. Tento dokument je poskytován tak jak je. Informace a názory uvedené v tomto dokumentu včetně adres URL a dalších odkazů na webové stránky se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jakékoli riziko spojené s jejich používáním je vaší odpovědností. Některé z uvedených příkladů jsou uvedeny pouze pro dokreslení situace a jsou smyšlené. Není jimi myšlena žádná skutečná spojitost a ani by jim žádná skutečná spojitost neměla být přisuzována. Tento dokument vám neposkytuje žádná práva na jakékoli duševní vlastnictví obsažené v kterémkoli z produktů Microsoft. Tento dokument lze kopírovat a použít pro vlastní potřebu Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a loga Xbox jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix a všechny související názvy a loga jsou ochranné známky společnosti Harmonix Music Systems, Inc. Produkt Dance Central 2 byl vyvinut společností Harmonix Music Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Hlasové ovládání senzoru Kinect není dostupné ve všech zemích. Kompletní podrobnosti na

4 HERNÍ REŽIMY DANCE (Tanec) Je čas to rozbalit! Nejprve si vyberte skladbu. Z náhledu Flashcard (Kartička) si uděláte představu o dané sestavě. Pod jménem interpreta se zobrazí obtížnost sestavy. Pak si vyberte režim PERFORM IT (Vystoupení), BREAK IT DOWN (Nácvik) nebo DANCE BATTLE (Taneční souboj) nebo se podívejte do části LEADERBOARDS (Žebříčky), kde se dozvíte, jak si stojíte ve srovnání s jinými hráči. Tip: Chcete-li tančit bez přerušení, vyberte v hlavním seznamu skladeb možnost MAKE A PLAYLIST (Sestavit seznam skladeb). Vyberte přednastavený seznam skladeb nebo vytvořte vlastní. Můžete si uložit až pět vlastních seznamů skladeb, z nichž každý může obsahovat až 20 skladeb. PERFORM IT (Vystoupení) Předveďte své pohyby! Nejprve si vyberte úroveň dovednosti. Dále můžete změnit tanečníka na obrazovce a místo k tanci. Pak výběrem možnosti READY (Připraveno) spusťte skladbu. Pokud hrajete ještě s další osobou, musíte možnost READY vybrat oba. Chcete-li začít hrát sami, vyberte možnost PLAY SOLO (Hrát sólo). Tip: Chcete-li se přidat k další osobě, která tančí samostatně, jednoduše přistupte a zvedněte ruku. Zapojíte se do sestavy na stejné úrovni obtížnosti, jako váš spoluhráč. BREAK IT DOWN (Nácvik) Naučte se pohyby, kterými ohromíte publikum! FULL SONG SESSION (Kompletní skladba) Procvičujte všechny pohyby v rámci sestavy. FOCUS ON SELECT MOVES (Zaměřit se na vybrané pohyby) Vytvořte si seznam pohybů a pak vyberte možnost DANCE. Na každém pohybu můžete pracovat, dokud jej zcela neovládnete. DANCE BATTLE (Taneční souboj) Utkejte se s přítelem v tanečním souboji! Nejdříve si vyberte úroveň dovednosti. Pak si vyberte skupinu, za kterou chcete tančit. V režimu DANCE BATTLE musíte vy i váš spoluhráč tančit za různé skupiny. Některé skupiny mohou být uzamknuty, dokud si v režimu CREW CHALLENGE (Skupinová výzva) nevybojujete právo za ně tančit. Oba pak vyberete možnost READY a souboj může začít! Tip: Získejte významný počet bodů v průběhu sekcí FREE-4-ALL předvedením lepších pohybů, než spoluhráči. Kdy je čas začít tančit, poznáte podle toho, že se roztančí figurka na jedné z položek Flashcards (Kartička) v horní řadě. CREW CHALLENGE (Skupinová výzva) V tomto novém režimu si sáhnete až na vrchol! Nejprve si vyberte úroveň dovednosti. Pak se pokuste ohromit skupinu Riptide tím, že získáte dostatek hvězd u oblíbených skladeb jejích členů. Pokud získáte právo za tuto skupinu tančit, stoupne váš status a vaše schopnosti si budou chtít vyzkoušet i další skupiny. Tip: Můžete odemykat nové postavy, kostýmy a skupiny. FITNESS Bavte se a přitom cvičte! Chcete-li začít sledovat, kolik kalorií při hře spalujete, aktivujte možnost FITNESS MODE ENABLED (Režim Fitness povolen). Chcete-li cvičit bez přerušení, vyberte některý seznam skladeb v části Fitness Playlists (Seznamy skladeb pro fitness) podle požadovaného typu cvičení. Tip: Mód FITNESS sleduje aktivity během všech herních módů. Chcete-li náročnější cvičení, vypněte sekce Freestyle (viz NASTAVENÍ HRY). OPTIONS (MOŽNOSTI) A/V SETTINGS (Nastavení zvuku/videa) A/V CALIBRATION (Kalibrace zvuku/videa) Pokud se vám zdá, že hudba není synchronizována s pohyby, proveďte kalibraci zvuku a videa. Posouváním nahoru či dolů nastavte míru posunu, dokud nebude zvuk znít ve chvíli, kdy se setkají obě čárky. Další informace najdete na webu ŘEŠENÍ PRO KINECT Vyřešte běžné problémy s osvětlením, řečí/zvukem a herním prostorem. VIDEO OVERSCAN (Okraje videa) Vypnutím/zapnutím této možnosti nastavíte, jakou část obrazovky má hra Dance Central 2 zabírat. SURROUND SOUND (Prostorový zvuk) Zapněte nebo vypněte prostorový zvuk. CROWD VOLUME (Hlasitost davu) a EFFECTS VOLUME (Hlasitost zvukových efektů) Nastavte úroveň hlasitosti davu a zvukových efektů. GAMEPLAY SETTINGS (Nastavení hry) PHOTOS ENABLED (Fotografie povoleny) Zapněte nebo vypněte fotografování během hry. FREESTYLE ENABLED (Volný styl povolen) Vypněte nebo zapněte sekce Freestyle v režimu PERFORM IT. Je-li Freestyle vypnutý, doplní se v průběhu tančení další choreografie. Tato možnost nemá vliv na skladby importované ze hry Dance Central. AUTOSAVE ENABLED (Automatické ukládání povoleno) Zapněte nebo vypněte automatické ukládání.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Καλωσορίσατε στο Dance Central 2! ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Βεβαιωθείτε ότι όλο σας το σώμα είναι ορατό στο πλαίσιο βοήθειας στην κορυφή της οθόνης. Εάν παίζετε μαζί με φίλο σας, ο κάθε παίκτης θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πλαίσιο βοήθειας. Επεκτείνετε το δεξί σας χέρι στο πλάι για να επιλέξετε CONTINUE (Συνέχεια) και έπειτα πραγματοποιήστε σάρωση από δεξιά προς τα αριστερά. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, επεκτείνετε το αριστερό σας χέρι για να επιλέξετε BACK (Πίσω) στην κάτω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε σάρωση από αριστερά προς τα δεξιά. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να μεταβείτε στην πλοήγηση των μενού χρησιμοποιώντας το χειριστήριο Xbox 360. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το Controller Mode (Λειτουργία χειριστηρίου), πατήστε το κουμπί START (Έναρξη). MAIN MENU (ΚΥΡΙΩΣ μενού) DANCE (Χορός) Εξασκηθείτε στις χορευτικές σας κινήσεις με το BREAK IT DOWN (κινήσεις βήμα-βήμα), δείξτε τις ικανότητές σας στο PERFORM IT (Χορέψτε το) ή συναγωνιστείτε στο DANCE BATTLE (χορευτικός διαγωνισμός). CREW CHALLENGE (συναγωνισμός ομάδων) Αποδείξτε ότι είστε ο κυρίαρχος της πίστας παίζοντας ενάντια στα crew του Dance Central 2. Ξεκλειδώστε νέα crews, χαρακτήρες και κοστούμια. FITNESS (Φυσική κατάσταση) Παρακολουθήστε τις θερμίδες που καίτε καθώς χορεύετε! Δοκιμάστε τις Fitness Playlists (Λίστες αναπαραγωγής για φυσική κατάσταση) για αδιάκοπη εξάσκηση. OPTIONS (Επιλογές) Αλλάξτε ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε συγχρονισμό ήχου και εικόνας, μεταβείτε ξανά στο εκπαιδευτικό υλικό και εκτελέστε εισαγωγή τραγουδιών από το Dance Central (δείτε το οπισθόφυλλο). BUY NEW DANCES (Αγορά νέων χορών) Αγοράστε νέα τραγούδια / χορογραφίες μέσω του Xbox LIVE! ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DANCE CENTRAL 2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πλέον είναι πανεύκολο να ενταχθεί και δεύτερος παίκτης στη δράση. FREE-4-ALL (Ελεύθερος χορός για όλους) Το DANCE BATTLE (χορευτικός διαγωνισμός) παίρνει φωτιά με τις νέες ενότητες FREE-4-ALL. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δημιουργήστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής για συνεχή ροή παιχνιδιού. FULL SONG CHOREOGRAPHY (ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ) Απενεργοποιήστε τις ενότητες Freestyle (Ελεύθερος χορός) για μια πλήρως χορογραφημένη ρουτίνα (βλ. GAMEPLAY SETTINGS (Ρυθμίσεις παιχνιδιού)). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού παίξετε αυτό το παιχνίδι, διαβάστε τις οδηγίες της κονσόλας Xbox 360, το εγχειρίδιο του αισθητήρα Kinect και τυχόν άλλα εγχειρίδια περιφερειακών συσκευών που χρησιμοποιείτε για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για αντίγραφα των εγχειριδίων, μεταβείτε στη διεύθυνση ή καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών του Xbox. Σημαντική ειδοποίηση για την υγεία όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια Κρίσεις φωτοευαισθησίας Ένα μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να πάθει επιληπτικές κρίσεις όταν εκτεθεί σε συγκεκριμένο οπτικό περιεχόμενο, όπως φώτα που αναβοσβήνουν ή συγκεκριμένα μοτίβα που μπορεί να εμφανίζονται σε βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και άτομα χωρίς γνωστό ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας μπορεί να πάσχουν από μη διαγνωσθείσα κατάσταση η οποία προκαλεί αυτές τις επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας όταν κοιτάζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις χαρακτηρίζονται από διάφορα συμπτώματα, όπως ζάλη, αλλαγή όρασης, σπασμούς του προσώπου ή των ματιών, πέταγμα ή τρέμουλο των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμό, σύγχυση ή στιγμιαία απώλεια συνείδησης. Οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν να προκαλέσουν επίσης απώλεια αισθήσεων ή μυϊκές συσπάσεις με συνεπακόλουθο τραυματισμό του ατόμου αν πέσει κάτω ή αν χτυπήσει σε παρακείμενα αντικείμενα. Σταματήστε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε έναν ιατρό σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν ή να ρωτούν τα παιδιά τους αν εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα. Η συχνότητα εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων εξαιτίας φωτοευαισθησίας είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά και τους εφήβους και λιγότερο συχνή για τους ενήλικες. Ο κίνδυνος φωτοεπιληπτικών κρίσεων μπορεί να ελαττωθεί αν ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες: να κάθεστε μακριά από την οθόνη, να χρησιμοποιείτε οθόνη μικρότερων ιντσών, να παίζετε σε δωμάτιο με καλό φωτισμό, να μην παίζετε αν νιώθετε ναυτία ή κόπωση. Αν εσείς ή κάποιος από τους συγγενείς σας έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν παίξετε. Περιορισμένη Εγγύηση για το αντίγραφό σας του λογισμικού παιχνιδιών Xbox ( Παιχνίδι ) Εγγύηση. H Microsoft Corporation ( Microsoft ) εγγυάται ότι αυτό το Παιχνίδι θα λειτουργεί κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο, για περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση δυσλειτουργιών του Παιχνιδιού που σχετίζονται με ατύχημα, εσφαλμένη χρήση, ιό ή κακή εφαρμογή. Η Microsoft δεν αναλαμβάνει καμία επιπλέον εγγύηση ή δέσμευση για το Παιχνίδι. Αποζημίωση. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το Παιχνίδι που καλύπτεται από την τρέχουσα εγγύηση μέσα στην περίοδο αυτή των 90 ημερών, επιστρέψτε το στον προμηθευτή μαζί με ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς. Ο προμηθευτής σας έχει το δικαίωμα να επιλέξει κατά την κρίση του είτε (α) να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το Παιχνίδι δωρεάν, είτε (β) να σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που πληρώσατε. Το Παιχνίδι αντικατάστασης θα καλύπτεται από εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για 30 ημέρες από την παραλαβή, όποιο προκύψει πρώτο. Στην έκταση που θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει ζημιές καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια, η Microsoft δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες ζημιές. Νόμιμα Δικαιώματα. Είναι πιθανό να έχετε νόμιμα δικαιώματα έναντι του προμηθευτή σας, τα οποία δεν επηρεάζονται από την περιορισμένη εγγύηση της Microsoft. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟÏΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ (ΕΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ) Οι ακόλουθοι όροι εφαρμόζονται στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν παρέχονται άλλες εγγυήσεις. H Microsoft και οι προμηθευτές της αποποιούνται όλων των άλλων όρων και εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, σε σχέση με το Παιχνίδι και το συνοδευτικό εγχειρίδιο. Περιορισμός ευθύνης. Η Microsoft ή οι προμηθευτές της σε καμία περίπτωση δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Παιχνιδιού ακόμα και στην περίπτωση που η Microsoft ή οποιοσδήποτε προμηθευτής της ενημερώθηκαν για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της Microsoft και οποιουδήποτε προμηθευτή της δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που πραγματικά πληρώσατε για το Παιχνίδι. Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την εγγύηση επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τη Microsoft: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland

6 Αριθμοί τηλεφώνου για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στο Web στη διεύθυνση Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες Web στο Internet, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα παραδείγματα εταιρειών, οργανισμών, προϊόντων, ονομάτων τομέων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογοτύπων, ατόμων, τοποθεσιών και γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν είναι φανταστικά και δεν υπάρχει πρόθεση ούτε υπονοείται κανένας συσχετισμός ή σύνδεση με πραγματικές εταιρείες, οργανισμούς, προϊόντα, ονόματα τομέων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογότυπα, άτομα, τοποθεσίες ή γεγονότα. Η συμμόρφωση προς όλους τους εφαρμοστέους νόμους που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ευθύνη του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την πνευματική ιδιοκτησία, κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να μεταδοθεί σε καμία μορφή ή με κανέναν τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, εγγραφής ή άλλο), για κανέναν σκοπό, χωρίς την ρητή έγγραφη άδεια της Microsoft Corporation. Το αντικείμενο αυτού του εγγράφου μπορεί να καλύπτεται από ευρεσιτεχνίες, αιτήσεις για ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο από την Microsoft σε κάποια έγγραφη άδεια χρήσεως, η παροχή του παρόντος εγγράφου δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε αυτές τις ευρεσιτεχνίες, σήματα και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα πραγματικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, αποσυμπίληση, μετάδοση, δημόσια προβολή, ενοικίαση, αναπαραγωγή επί πληρωμή ή παράκαμψη της προστασίας από αντιγραφή. Αυτό το παιχνίδι περιέχει ορισμένες επωνυμίες προϊόντων που έχουν παραχωρηθεί από τους αντίστοιχους χορηγούς Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE και τα λογότυπα Xbox είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Dance Central, Dance Central 2, Harmonix και όλοι οι σχετικοί τίτλοι και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Harmonix Music Systems, Inc. Το Dance Central 2 αναπτύχθηκε από την Harmonix Music Systems, Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στην ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Βαθμολογία Χορευτής Τρέχουσα κίνηση (με πολλαπλασιαστή σκορ) Εικονίδιο καρδιάς* Πλαίσιο βοήθειας Αστέρια Προβολέας Επόμενη κίνηση * Υποδεικνύεται ότι η λειτουργία φυσικής κατάστασης είναι ενεργοποιημένη Το παρόν έγγραφο παρέχεται «ως έχει». Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες Web στο Internet, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η ευθύνη χρήσης τους επαφίεται σε εσάς. Κάποια παραδείγματα που περιγράφονται στο παρόν παρέχονται μόνο για σκοπούς επεξήγησης και είναι φανταστικά. Δεν υπάρχει ούτε πρέπει να συναχθεί οποιαδήποτε συσχέτιση ή σύνδεση με πραγματικά γεγονότα. Το παρόν έγγραφο δεν σας εκχωρεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οποιουδήποτε προϊόντος της Microsoft. Μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε το παρόν έγγραφο μόνο για δική σας αναφορά Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE και τα λογότυπα Xbox είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Dance Central, Dance Central 2, Harmonix και όλοι οι σχετικοί τίτλοι και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Harmonix Music Systems, Inc. Το Dance Central 2 αναπτύχθηκε από την Harmonix Music Systems, Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στην ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ DANCE (ΧΟΡΟΣ) Ήρθε η ώρα να εντυπωσιάσετε με τις δυνατότητές σας! Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε ένα τραγούδι. Η προεπισκόπηση στη Flashcard (Κάρτα) σάς προσφέρει μια γρήγορη ματιά στη χορογραφία. Η δυσκολία εμφανίζεται κάτω από το όνομα του καλλιτέχνη. Μετά, επιλέξτε PERFORM IT (Χορέψτε το), BREAK IT DOWN (Μεμονωμένες κινήσεις), πραγματοποιήστε DANCE BATTLE (Χορευτική μάχη) ή δείτε LEADERBOARDS (Πίνακες κορυφαίων παικτών) για να δείτε τη θέση σας στην κατάταξη σε σύγκριση με τους άλλους παίκτες. Συμβουλή: Για χορό χωρίς διακοπή, επιλέξτε MAKE A PLAYLIST (Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής) από την κύρια λίστα τραγουδιών. Επιλέξτε μια προκαθορισμένη λίστα αναπαραγωγής ή δημιουργήστε τη δική σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως πέντε προσαρμοσμένες λίστες αναπαραγωγής με έως 20 τραγούδια στην καθεμία. PERFORM IT (Χορέψτε το) Επιδείξτε τις κινήσεις σας! Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε επίπεδο ικανοτήτων. Μπορείτε, στη συνέχεια, να αλλάξετε τον χορευτή στην οθόνη και την πίστα. Μετά, επιλέξτε READY (Έτοιμοι) για να ξεκινήσετε το τραγούδι. Εάν παίζετε μαζί με φίλο σας, και οι δύο επιλέγετε READY. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε PLAY SOLO (Ατομικό παιχνίδι) για να ξεκινήσετε να παίζετε χωρίς το φίλο σας. Συμβουλή: Για να συνοδέψετε ένα φίλο σας που χορεύει ατομικά, απλώς κάντε ένα βήμα μέσα στο χώρο του παιχνιδιού και σηκώστε το χέρι σας. Θα ενταχθείτε στη χορογραφία του ίδιου επιπέδου ικανοτήτων που έχει επιλέξει ο φίλος σας. BREAK IT DOWN (Μεμονωμένες κινήσεις) Αποκτήστε τις ικανότητες που χρειάζεστε για να εντυπωσιάσετε το κοινό! FULL SONG SESSION (Πλήρης σειρά τραγουδιών) Εξασκηθείτε σε κάθε κίνηση της χορογραφίας. FOCUS ON SELECT MOVES (Εστίαση σε επιλεγμένες κινήσεις) Δημιουργήστε μια λίστα κινήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε DANCE (Χορός). Μπορείτε να εξασκηθείτε σε μια χορευτική κίνηση μέχρι να σιγουρευτείτε ότι την κατέχετε. DANCE BATTLE (Χορευτική μάχη) Αναμετρηθείτε με ένα φίλο σας! Αρχικά, επιλέξτε επίπεδο ικανοτήτων. Μετά, επιλέξτε το crew που θα εκπροσωπήσετε. Εσείς και οι φίλοι σας πρέπει να εκπροσωπείτε διαφορετικά crew στο DANCE BATTLE (Χορευτική μάχη). Ορισμένα crew μπορεί να εμφανίζονται κλειδωμένα, έως ότου αποκτήσετε το δικαίωμα να τα εκπροσωπήσετε στη λειτουργία CREW CHALLENGE (Πρόκληση ομάδων). Τέλος, επιλέξτε και οι δύο READY (Έτοιμοι) για να ξεκινήσει η μάχη! Συμβουλή: Εκτελέστε τις χορευτικές κινήσεις καλύτερα από το φίλο σας για να κερδίσετε σημαντικούς βαθμούς όταν χορεύετε τις ενότητες FREE 4-ALL! (Ελεύθερος χορός για όλους!). Θα καταλάβετε ότι έφτασε η ώρα να κάνετε μια χορευτική κίνηση όταν αρχίσει να χορεύει η φιγούρα σε μία από τις κάρτες Flashcard στην πάνω σειρά. CREW CHALLENGE (Πρόκληση ομάδων) Φτάστε στην κορυφή με αυτή την ολοκαίνουργια λειτουργία με πλοκή! Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε επίπεδο ικανοτήτων. Στη συνέχεια, εντυπωσιάστε το crew Riptide (Δυνατό ρεύμα) κερδίζοντας αρκετά αστέρια στα αγαπημένα τους τραγούδια. Εάν αποκτήσετε το δικαίωμα να τους εκπροσωπήσετε, η θέση σας θα βελτιωθεί και άλλα crew θα θέλουν επίσης να δουν τις ικανότητές σας. Συμβουλή: Μπορείτε να ξεκλειδώσετε νέους χαρακτήρες, κοστούμια και crew που θα εκπροσωπήσετε. FITNESS (Φυσική κατάσταση) Διασκεδάστε κάνοντας εντατική γυμναστική! Για να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε πόσες θερμίδες καίτε ενώ παίζετε, ενεργοποιήστε το FITNESS MODE ENABLED (Ενεργοποίηση λειτουργίας φυσικής κατάστασης). Για εξάσκηση χωρίς διακοπή, επιλέξτε ένα από τα Fitness Playlists (Λίστες αναπαραγωγής για φυσική κατάσταση) ανάλογα με τον τύπο εκγύμνασης που θέλετε. Συμβουλή: Η λειτουργία FITNESS (Φυσική κατάσταση) παρακολουθεί τη δραστηριότητα σε όλους τους τρόπους παιχνιδιού. Για μια πιο ολοκληρωμένη προπόνηση, απενεργοποιήστε τις ενότητες Freestyle -Ελεύθερος χορός. (βλ. GAMEPLAY SETTINGS (Ρυθμίσεις παιχνιδιού)). OPTIONS (Επιλογές) A/V SETTINGS (Ρυθμίσεις ήχου/εικόνας) A/V CALIBRATION (Βαθμονόμηση ήχου/εικόνας) Βαθμονομήστε τον ήχο/βίντεο εάν η μουσική και οι κινήσεις δεν είναι συγχρονισμένες. Προσαρμόστε το επίπεδο μετατόπισης πραγματοποιώντας κύλιση προς τα πάνω και κάτω, ώστε η ηχητική ένδειξη να ενεργοποιείται την ίδια στιγμή που ενώνονται οι δύο γραμμές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο KINECT TUNER Επιλύστε συνηθισμένα προβλήματα σχετικά με το φωτισμό, τη λειτουργία ομιλίας/ήχου και τον χώρο για το παιχνίδι. VIDEO OVERSCAN (Υπερσάρωση εικόνας) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να προσαρμόσετε το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει το Dance Central 2 στην οθόνη. SURROUND SOUND (Ήχος περιβάλλοντος) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τον ήχο περιβάλλοντος. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME (Ένταση ομάδων και ηχητικών εφέ) Προσαρμόστε το επίπεδα έντασης για τις ομάδες και τα ηχητικά εφέ. GAMEPLAY SETTINGS (Ρυθμίσεις παιχνιδιού) PHOTOS ENABLED (Ενεργοποίηση φωτογραφιών) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. FREESTYLE ENABLED (Ενεργοποίηση ελεύθερου χορού) Ενεργοποιήστε/ Απενεργοποιήστε τις ενότητες στη λειτουργία PERFORM IT (Χορέψτε το). Όταν το Freestyle (Ελεύθερος χορός) είναι απενεργοποιημένο, συμπληρώνεται με πρόσθετη χορογραφία κατά τη διάρκεια των χορών. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν επηρεάζει τραγούδια που έχετε εισάγει από το Dance Central. AUTOSAVE ENABLED (Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης) Ενεργοποιήστε/ Απενεργοποιήστε την αυτόματη αποθήκευση.

8 MAGYAR Üdvözöl a Dance Central 2! ELSŐ LÉPÉSEK Győződj meg arról, hogy az egész tested látható a képernyő tetején lévő segédképen. Ha egy barátoddal játszol, mindketten külön segédképen jelentek meg. Nyújtsd ki a jobb karodat a CONTINUE (Folytatás) lehetőség kiválasztásához, majd végezz söprő mozdulatot jobbról balra. Ha vissza kívánsz térni az előző képernyőre, nyújtsd ki a bal karodat a bal alsó sarokban lévő BACK (Vissza) lehetőség kiválasztásához, majd végezz söprő mozdulatot balról jobbra. A menükben való navigálásra az Xbox 360 kontroller egyik gombjának megnyomásával válthatsz. A Controller Mode (Kontroller mód) elhagyásához nyomd meg a START gombot. MAIN MENU (Főmenü) DANCE (Tánc) Gyakorold be a táncmozdulatokat a BREAK IT DOWN (Lépésről lépésre) módban, mutasd meg a tánctudásodat a PERFORM IT (Előadás) módban, vagy szállj versenybe a DANCE BATTLE (Táncpárbaj) módban. CREW CHALLENGE (Csapatverseny) Bizonyítsd be a Dance Central 2 csapataival megmérkőzve, hogy te vagy a legjobb táncos, így új csapatokat, karaktereket és ruhákat tehetsz elérhetővé. FITNESS (Fitnesz) Kövesd nyomon, hány kalóriát égetsz el táncolás közben! A folyamatos edzéshez próbáld ki a Fitness Playlists (Fitnesz lejátszási listák) lehetőséget. OPTIONS (Beállítások) Módosíthatod a beállításokat, szinkronizálhatod a hangot és a videót, újra megnézheted az oktatóvideókat, és dalokat importálhatsz a Dance Central játékból (lásd a hátsó borítót). BUY NEW DANCES (Új táncok vásárlása) Vásárolj új dalokat/koreográfiákat az Xbox LIVE rendszeren keresztül! ÚJDONSÁGOK A DANCE CENTRAL 2 JÁTÉKBAN CSAPATALKOTÁS Most már sokkal egyszerűbb egy második játékosnak beszállnia a játékba. FREE-4-ALL (Kötetlen játékmód) A Táncpárbaj mód még izgalmasabb az új FREE-4-ALL részeknek köszönhetően. LEJÁTSZÁSI LISTÁK LÉTREHOZÁSA Saját lejátszási listákat készíthetsz a folyamatos játékhoz. FULL SONG CHOREOGRAPHY (Teljes koreográfia) A Freestyle részek kikapcsolásával egy megszakítás nélküli koreográfiára táncolhatsz (lásd: GAMEPLAY SETTINGS (Játékbeállítások)). Figyelmeztetés Mielőtt használnád ezt a játékot, olvasd el az Xbox 360 konzol útmutatóját, a Kinect érzékelő kézikönyvét, valamint a többi perifériás eszköz kézikönyvét, és ismerkedj meg a fontos biztonsági és egészségügyi tudnivalókkal. Őrizz meg minden útmutatót, hogy később kéznél legyenek. Ha pótolni szeretnél egy elveszett kézikönyvet, keresd fel a webhelyet, vagy hívd fel az Xbox ügyfélszolgálatát. Fontos egészségügyi figyelmeztetés a videojátékokról Fotoszenzitív epilepsziás roham Az emberek nagyon kis százaléka hajlamos lehet fényvillanások, fényeffektusok kiváltotta epilepsziás roham megjelenésére. Még olyanok esetében is, akik korábban nem szenvedtek el ilyen rohamot, elképzelhető olyan nem diagnosztizált állapot, amelynek következtében a képernyő villanó fényei fotoszenzitív epilepsziás rohamot váltanak ki. Ezek a rohamoknak különböző tünetekkel járhatnak: előfordulhat szédülés, látás változás, szem- vagy arcizom rángás, kezek-lábak görcse vagy rángása, dezorientáció, zavartság, pillanatnyi tudatvesztés. A rohamok eszméletvesztéshez vagy rángógörcshöz vezethetnek; ennek következménye lehet elesés, illetve az ezt követő tárgyakba ütközés okozta sérülés. Azonnal hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz, ha ezeknek a tüneteknek bármelyikét tapasztalja. Szülőként gondoljon erre, és kérdezze meg gyermekeit a fent említett tünetek esetleges megjelenéséről gyermekek és tinédzserek érzékenyebbek ezekre a rohamokra a felnőtteknél. A fotoszenzitív epilepsziás rohamok kockázata tovább csökkenthető a következő óvintézkedésekkel: üljön messzebb a képernyőtől; inkább kisebb méretű képernyőt használjon; játsszon jól megvilágított szobában; ne játsszon, ha álmos vagy fáradt. Ha Önnek vagy rokonának volt már epilepsziás rohama, konzultáljon orvosával, mielőtt játszani kezd! Jótállás az Xbox játékszoftverre ( Játék ) Jótállás A Microsoft Corporation ( Microsoft ) első fizetési dátumtól számított 90 napos időtartamon belül garantálja, hogy a játék alapvetően a mellékelt kézikönyvben leírtaknak megfelelően működik. Ez a jótállás megszűnik minden olyan, a játékkal kapcsolatos probléma esetén, amely balesettel, helytelen használattal, vírussal vagy helytelen alkalmazással függ össze. A Microsoft nem ad más jótállást vagy ígéretet a játékkal kapcsolatban. Jogorvoslás Ha 90 napon belül problémát észlel a jelen jótállás hatálya alá tartozó játékkal kapcsolatban, vigye vissza a kereskedőhöz az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal együtt. A kereskedő a feltételek szerint (a) díjmentesen megjavíttatja vagy kicseréli a játékot, vagy (b) visszaadja a vételárat. A kicserélt játékra az eredeti jótállási időből fennmaradó ideig, illetve az átadástól számított 30 napig vonatkozik a jótállás, attól függően, hogy melyik a hosszabb. Amennyiben bizonyos mértékig elkerülhető lett volna a károsodás, a Microsoft nem köteles felelni a teljes kárért. Törvényes jogok A kereskedővel szemben esetlegesen fennálló törvényes jogait a Microsoft korlátozott jótállása nem befolyásolja. Ha Ön nem saját használatra vásárolta meg a játékot (vagyis ha nem Ön a végfelhasználó). A következő feltételek az alkalmazható törvények által megengedett legnagyobb mértékben érvényesek. Egyéb garanciák A Microsoft és szállítói semmilyen más akár kifejezett, akár beleértett jótállást és feltételt nem fogadnak el a játékra és a mellékelt kézikönyvre vonatkozóan. Felelőség korlátozása Sem a Microsoft, sem a szállítói nem felelősek a Játék nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért, még akkor sem, ha a Microsoftot vagy bármelyik szállítóját tájékoztatták az ilyen károkkal kapcsolatos lehetőségekről. Ilyen esetekben a Microsoft és szállítóinak teljes felelőssége a játékért ténylegesen kifizetett összeg nagyságára korlátozódik. Ezen jótállásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a Microsofttal: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Írország)

9 Vevőszolgálati telefonszámok PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK A JÁTÉK FŐKÉPERNYŐJE Pontszám Táncos Szív ikon* Aktuális mozdulat (szorzóval) Segédkép * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. További információért látogasson meg bennünket a weben, a címen. A jelen dokumentumban szereplő információk, így az URL-címek és más internetes oldalak hivatkozásai, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Hacsak más információ nincs megadva, akkor a cégek, szervezetek, termékek, tartománynevek, címek, logók, személyek, helyek és leírt esetek kitaláltak, nincsenek kapcsolatban semmilyen valós céggel, szervezettel, termékkel, tartománynévvel, címmel, logóval, személlyel, hellyel vagy tervezett vagy feltételezett esettel. Az összes alkalmazható szerzői jognak való megfelelés biztosítása a felhasználó felelőssége. A szerzői jog korlátozása nélkül ennek a dokumentumnak egyetlen részlete sem másolható, tárolható vagy helyezhető el adattároló rendszerben, és nem továbbítható semmilyen módon és semmilyen eszközzel (elektronikus, mechanikus, fényképészeti, adatrögzítő vagy más berendezéssel), illetve bármilyen célból a Microsoft Corporation kifejezett írásos hozzájárulása nélkül. A Microsoft rendelkezhet szabadalmakkal, szabadalmazott alkalmazásokkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy más szellemi tulajdonnal, amelyek védelmére ez a dokumentum hivatott. A Microsoft által írásban pontosan meghatározott licencmegállapodásban foglaltak kivételével ezen dokumentumok nem adnak semmilyen jogosultságot ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra vagy más szellemi termékekre. A szóban forgó cégek és az említett termékek nevei saját tulajdonosaik védjegyei lehetnek. A jogosulatlan másolás, módosítás, terjesztés, nyilvános bemutatás, bérbe adás, fogadás és a másolásvédelem megkerülése szigorúan tilos. Ez a játék olyan termékmárkákat tartalmaz, melyeket a megfelelő szponzorok bocsátottak rendelkezésre Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Kinect, az Xbox, az Xbox 360, az Xbox LIVE és az Xbox emblémák a Microsoft vállalatcsoport védjegyei Harmonix Music Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Dance Central, a Dance Central 2, a Harmonix és minden kapcsolódó cím és embléma a Harmonix Music Systems, Inc. által fejlesztett Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosának birtokában van. A Dolby és a dupla-d szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Csillagok Reflektorfény Következő mozdulat * A fitnesz mód engedélyezését jelzi Jelen dokumentum a készítésekor érvényes állapotot rögzíti. Az itt olvasható információk és vélemények, beleértve az URL-címeket és egyéb internetes hivatkozásokat, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Ezeket a felhasználó saját felelősségére használja fel. Egyes itt bemutatott példák csak illusztrációként szerepelnek, és teljes mértékben kitaláltak. Nem utalnak valós dolgokra, és nem is szántuk erre őket. Ez a dokumentum a Microsoft egyik szellemi termékének jogaival sem ruházza fel Önt. Belső, referenciaként való használatra készíthet másolatot a dokumentumról Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Kinect, az Xbox, az Xbox 360, az Xbox LIVE és az Xbox emblémák a Microsoft vállalatcsoport védjegyei Harmonix Music Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Dance Central, a Dance Central 2, a Harmonix és minden kapcsolódó cím és embléma a Harmonix Music Systems, Inc. által fejlesztett Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosának birtokában van. A hangvezérlési funkció csak bizonyos országokban és nyelveken működik, részletek a címen.

10 JÁTÉKMÓDOK TÁNC Ideje megmutatni, mit tudsz! A kezdéshez válassz egy dalt. A Flashcard (Villámnézet) betekintést nyújt a koreográfiába. A nehézségi szint az előadó neve alatt jelenik meg. Ezután válassz a PERFORM IT, BREAK IT DOWN és DANCE BATTLE közül, illetve a LEADERBOARDS (Ranglisták) funkcióval össze is hasonlíthatod a teljesítményedet a többi játékossal. Tipp: Ha folyamatosan szeretnél táncolni, válaszd a MAKE A PLAYLIST (Lejátszási lista létrehozása) lehetőséget a fő dallistából. Válassz egy előre beállított lejátszási listát, vagy készítsd el a sajátodat. Öt lejátszási listát hozhatsz létre, egyenként akár 20 dallal. PERFORM IT Mutasd meg a tánctudásod! A kezdéshez válassz egy nehézségi szintet. Ezt követően módosíthatod a képernyőn megjelenő táncost és a helyszínt is. Ezután válaszd a READY (Kész) lehetőséget a dal indításához. Ha egy barátoddal játszol, válasszátok mindketten a READY lehetőséget. Ha egyedül játszol, választhatod a PLAY SOLO (Egyedüli játék) lehetőséget is. Tipp: Ha csatlakozni szeretnél egy egyedül táncoló barátodhoz, csak állj mellé, és emeld fel a kezed. Ugyanazon a nehézségi szinten fogsz beszállni a koreográfiába, mint a barátod. BREAK IT DOWN Tanuld meg, hogyan nyűgözheted le a közönséget! FULL SONG SESSION (Teljes dal gyakorlása) Egy koreográfia összes mozdulatának gyakorlása. FOCUS ON SELECT MOVES (Egyes mozdulatok gyakorlása) Készítsd el a kívánt mozdulatok listáját, majd válaszd a DANCE lehetőséget. Addig gyakorolhatod a mozdulatokat, amíg tökéletesen nem mennek. DANCE BATTLE Szállj versenybe egy barátoddal! Először válassz egy nehézségi szintet. Ezután válaszd ki, hogy melyik csapat színeiben kívánsz versenyezni. A barátodnak és Neked a DANCE BATTLE módban különböző csapatot kell képviselniük. Egyes csapatok zárolva vannak, amíg ki nem érdemled a részvételt a CREW CHALLENGE módban. Végül válasszátok mindketten a READY lehetőséget, és a párbaj megkezdődik! Tipp: Ha a FREE-4-ALL (Kötetlen játékmód) részekben jobban hajtod végre a mozdulatokat, mint az ellenfeled, rengeteg pontot nyerhetsz. Onnan tudod, hogy el kell kezdeni egy mozdulatot, hogy a felső sorban lévő villámnézetek egyikén látható alak táncolni kezd. CREW CHALLENGE Érd el a csúcsot ebben a vadonatúj, történettel rendelkező módban! A kezdéshez válassz egy nehézségi szintet. Ezután tégy jó benyomást a Riptide csapatra azzal, hogy elég csillagot szerzel a kedvenc dalaikra. Ha megszerzed a jogot, hogy képviselhesd őket, javulni fog a hírneved, és más csapatok is látni akarják majd, hogy mit tudsz. Tipp: Új karaktereket, ruhákat és képviselhető csapatokat tehetsz elérhetővé. FITNESS Szórakozz jól edzés közben! Ha szeretnéd nyomon követni, hogy hány kalóriát égetsz el játék közben, állítsd be a FITNESS MODE ENABLED (Fitnesz mód bekapcsolva) beállítást. Ha folyamatosan szeretnél edzeni, a kívánt edzés típusától függően válassz egyet a Fitness Playlists (Fitnesz lejátszási listák) közül. Tipp: A FITNESS (Fitnesz) mód minden játékmódban követi a tevékenységedet. Ha egy teljesebb edzést szeretnél, tiltsd le a Freestyle részeket (lásd: GAMEPLAY SETTINGS (Játékbeállítások)). OPTIONS A/V SETTINGS (Hang- és videóbeállítások) A/V CALIBRATION (Hang és videó kalibrálása) Ha úgy tűnik, hogy a zene és a mozdulatok nincsenek szinkronban, kalibráld az audio-/videobeállításokat. Lefelé és felfelé görgetéssel állítsd be a késleltetés mértékét, amíg a hangjelzés pontosan a két sáv találkozásakor hangzik fel. További információkért látogasd meg a webhelyet. KINECT TUNER Világítással, beszéddel/hanggal és játékterülettel kapcsolatos gyakori problémák megoldása. VIDEO OVERSCAN (Pásztázási terület) A be- és kikapcsolásával beállíthatod, hogy a Dance Central 2 a képernyő mekkora részét foglalja el. SURROUND SOUND (Térhang) A térhang be- és kikapcsolása. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME (Közönség és hangeffektusok hangereje) A közönség és a hangeffektusok hangerejének beállítása. GAMEPLAY SETTINGS (Játékbeállítások) PHOTOS ENABLED (Fényképek engedélyezése) A játék közbeni fényképkészítés be- és kikapcsolása. FREESTYLE ENABLED (Freestyle engedélyezése) A PERFORM IT (Előadás) mód Freestyle részeit be- és kikapcsolhatod. Amikor a Freestyle rész ki van kapcsolva, a koreográfia további lépésekkel egészül ki. Ez a beállítás nem vonatkozik a Dance Central játékból importált dalokra. AUTOSAVE ENABLED (Automatikus mentés engedélyezve) Az automatikus mentés ki- és bekapcsolása.

11 SLOVENČINA Vitajte v hre Dance Central 2! ZAČÍNAME Presvedčte sa, či je v pomocnom rámiku na hornej strane obrazovky vidieť celé vaše telo. Ak hráte s priateľom, bude každý z vás zobrazený v samostatnom pomocnom rámiku. Natiahnutím pravej ruky do boku vyberte možnosť CONTINUE (POKRAČOVAŤ) a potom rukou švihnite sprava doľava. Na predchádzajúcu obrazovku sa môžete vrátiť natiahnutím ľavej ruky, výberom možnosti BACK (SPÄŤ) v ľavom dolnom rohu a následným švihnutím zľava doprava. Stlačením akéhokoľvek tlačidla na ovládači Xbox 360 sa môžete prepnúť do prechádzania medzi ponukami. Režim Controller Mode (Ovládač) opustíte stlačením tlačidla START. MAIN MENU (HLAVNÁ PONUKA) DANCE (TANEC) Trénujte pohyby v režime BREAK IT DOWN (NÁCVIK), predveďte svoje schopnosti v režime PERFORM IT (VYSTÚPENIE) alebo si zmerajte sily v režime DANCE BATTLE (TANEČNÝ SÚBOJ). CREW CHALLENGE (SÚBOJ S TÍMOM) Dokážte, že tancujete lepšie ako tímy hry Dance Central 2. Môžete odomykať nové tímy, postavy a oblečenie. FITNESS Sledujte, koľko kalórií pri tancovaní spaľujete! Vyskúšajte nepretržité cvičenie v možnosti Fitness Playlists (Zoznamy skladieb pre fitness). OPTIONS (MOŽNOSTI) Upravujte rôzne nastavenia a synchronizáciu zvuku a videa, zopakujte si výukové videá a importujte piesne z hry Dance Central (pozri zadnú stranu obalu). BUY NEW DANCES (NÁKUP NOVÝCH TANCOV) Kúpte si nové piesne a zostavy prostredníctvom služby Xbox LIVE! NOVINKY V HRE DANCE CENTRAL 2 PRIDAJTE SA Teraz môže druhý hráč jednoducho vstúpiť priamo do akcie. FREE-4-ALL (ŠANCA PRE KAŽDÉHO) Režim DANCE BATTLE (TANEČNÝ SÚBOJ) sa dostane do obrátok vďaka novým možnostiam v častiach ŠANCA PRE KAŽDÉHO. VYTVÁRANIE ZOZNAMOV SKLADIEB Vytvárajte vlastné zoznamy skladieb a hrajte bez prerušenia. KOMPLETNÁ CHOREOGRAFIA SKLADBY Keď (Pokiaľ) si chcete zatancovať celú choreografiu, vypnite sekciu Freestyle (pozri NASTAVENIE HRY). UPOZORNENIE Skôr než začnete hrať túto hru, prečítajte si v pokynoch pre konzolu Xbox 360 a v príručkách k senzoru Kinect a ďalším periférnym zariadeniam dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Všetky príručky si odložte ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Náhradné príručky k hardvéru nájdete na prípadne zatelefonujte na oddelenie technickej podpory pre konzolu Xbox. Dôležité zdravotné upozornenia o hraní videohier (Epileptické) záchvaty Veľmi malé percento osôb môže postihnúť záchvat, keď sú vystavené určitým optickým obrazcom, vrátane blikajúcich svetiel alebo vzorov, ktoré sa môžu objavovať vo videohrách. Dokonca aj osoby, ktoré nezažili záchvat alebo epileptický záchvat, môžu mať nediagnostikované predpoklady, ktoré môžu mať počas sledovania videohier za následok fotosenzitívny epileptický záchvat. Tieto záchvaty sa môžu prejavovať rôznymi symptómami, vrátane stavu na omdlenie, zmeneného vnímania, trasu očí alebo tváre, trhaním alebo šklbaním rúk alebo nôh, dezorientácie, zmätenosti, alebo momentálnej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k poraneniu v dôsledku pádu alebo nárazu do okolitých predmetov. Ihneď prestaňte hrať a informujte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov. Rodičia by mali sledovať a spýtať sa detí na tieto príznaky malé a dospievajúce deti sú na tieto záchvaty náchylné viac než dospelí. Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov môže byť znížené dodržovaním nasledujúcich opatrení: sedávajte ďalej od obrazovky; používajte menšiu obrazovku; hrajte v dobre osvetlenej miestnosti; nehrajte, ak ste ospalí alebo unavení. Ak ste vy alebo vaši príbuzní v minulosti zaznamenali záchvaty alebo epilepsiu, konzultujte pred hraním so svojím lekárom. Obmedzená záruka na vašu kópiu softvéru Xbox Game Software ( hry ) Záruka Spoločnosť Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že táto hra bude fungovať podstatným spôsobom tak, ako je popísané v priloženej príručke počas 90 dní od dátumu zakúpenia. Táto obmedzená záruka vylučuje akékoľvek problémy s hrou vzniknuté v súvislosti s nehodou, zneužitím, vírusom alebo nesprávnym použitím. Spoločnosť Microsoft ohľadne hry vylučuje akékoľvek iné sľuby a záruky. Nápravné opatrenia Ak sa objaví problém s hrou, ktorý je pokrytý zárukou v rámci 90 dní, vráťte ju dodávateľovi s kópiou originálneho dokladu o kúpe. Váš dodávateľ v tomto prípade a) opraví alebo vymení hru bez poplatku, alebo b) vráti kúpnu cenu. Na akúkoľvek vymenenú hru sa bude vzťahovať pôvodná záručná lehota, alebo lehota 30 dní od jej príjmu, podľa toho, čo je dlhšie. Za mieru primeranej opatrnosti, ktorú vynaložíte, aby ste sa vyhli poškodeniu, nenesie spoločnosť Microsoft žiadnu zodpovednosť. Zákonné práva Môžete mať zákonné práva voči svojmu dodávateľovi, tieto sa ale nedotýkajú obmedzenej záruky, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft. AK STE SI NEZAKÚPILI HRU PRE VAŠE OSOBNÉ POUŽITIE (T. J. AK SA NESPRÁVATE AKO ZÁKAZNÍK) Nasledujúce podmienky platia v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných zákonov. Žiadne iné záruky Spoločnosť a jej dodávatelia sa zriekajú akýchkoľvek iných záruk a podmienok, buď vyhlásených alebo implikovaných, s ohľadom na hru a priloženú príručku. Obmedzenie zodpovednosti Ani spoločnosť Microsoft, ani jej dodávatelia nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenia vzniknuté akýmkoľvek spôsobom v dôsledku použitia hry alebo nemožnosti použiť hru alebo v akejkoľvek súvislosti s použitím hry alebo nemožnosťou použiť hru, aj keby boli spoločnosť Microsoft alebo akýkoľvek dodávateľ upozornení na možnosť takých poškodení. V každom prípade spoločnosť Microsoft a jej dodávatelia zodpovedajú len do čiastky zaplatenej za hru. Ak máte otázky ohľadne tejto záruky, kontaktujte dodávateľa alebo spoločnosť Microsoft: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Írsko)

12 Telefónne čísla zákazníckeho servisu PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česko Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Pre ďalšie informácie návštívte webovú stránku Informácie v tomto dokumente vrátane internetových adries a iného internetového obsahu podliehajú zmenám bez oznámenia. Ak nie je uvedené inde, príklady spoločností, organizácií, produktov, názvy domén, ové adresy, logá, osoby, miesta a udalosti tu popisované sú fiktívne a neexistuje žiadne úmyselné spojenie so skutočnými spoločnosťami, organizáciami, produktmi, názvami domén, ovými adresami, logami, osobami, miestami a udalosťami, ani od nich nie je odvodené. Používateľ je zodpovedný za rešpektovanie všetkých príslušných autorských zákonov. Bez obmedzenia autorských práv nesmie byť žiadna časť tohto dokumentu reprodukovaná, uchovávaná alebo uvádzaná do vyhľadávacieho systému alebo prenášaná v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným) alebo pre akékoľvek účely bez výslovného písomného oprávnenia spoločnosti Microsoft Corporation. Spoločnosť Microsoft vlastní patenty na aplikácie, ochranné známky, autorské práva alebo iné intelektuálne vlastnícke práva pokrývajúce podstatu tohto dokumentu. Okrem výslovne poskytnutého písomného súhlasu od spoločnosti Microsoft vám nedáva vlastníctvo tohto dokumentu žiadne práva na tieto patenty, ochranné známky, autorské práva alebo iné intelektuálne vlastníctvo. Názvy spoločností a výrobkov tu uvedených môžu byť ochrannými známkami ich zákonných vlastníkov. Neautorizované kopírovanie, reverzné inžinierstvo, prevod, verejné predstavenie, nájom, platby za hranie alebo obchádzanie ochrany proti kopírovaniu je prísne zakázané. Táto hra obsahuje niektoré značky produktov, ktoré sú poskytnuté ich príslušnými vlastníkmi Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a logá Xbox sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Všetky práva vyhradené. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix a všetky súvisiace názvy a logá sú ochranné známky spoločnosti Harmonix Music Systems, Inc. Produkt Dance Central 2 bol vyvinutý spoločnosťou Harmonix Music Systems, Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. HLAVNÁ HERNÁ OBRAZOVKA Skóre Tanečník Ikona srdce* Aktuálny pohyb (s násobiteľom) Pomocný rámik Hviezdy Reflektor Nasledujúci pohyb * Označuje aktívny režim Fitness Tento dokument je poskytnutý tak, ako je. Informácie a názory, obsiahnuté v tomto dokumente, vrátane internetových adries URL, ako aj iných odkazov na internetové webové stránky, sa môžu zmeniť bez upozornenia. Riziko používania spočíva na vás. Niektoré tu uvedené príklady slúžia len na ilustračné účely a majú fiktívny charakter. Nijaké reálne súvislosti ani spojenia neboli zámerné a nemali by sa ani vyvodzovať. Tento dokument vám neposkytuje žiadne legálne práva na intelektuálne vlastníctvo akéhokoľvek produktu spoločnosti Microsoft. Kopírovanie a používanie tohto dokumentu je povolené pre vaše vlastné referenčné účely Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a logá Xbox sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Všetky práva vyhradené. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix a všetky súvisiace názvy a logá sú ochranné známky spoločnosti Harmonix Music Systems, Inc. Produkt Dance Central 2 bol vyvinutý spoločnosťou Harmonix Music Systems, Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Hlasové ovládanie senzoru Kinect nie je dostupné vo všetkých krajinách. Kompletné podrobnosti na

13 HERNÉ REŽIMY DANCE (TANEC) Je čas to rozbaliť! Najprv si vyberte pieseň. Ukážka Flashcard (Kartička) vám ponúkne zbežný pohľad na zostavu. Náročnosť sa zobrazí pod menom interpreta. Následne si vyberte jeden z režimov PERFORM IT (VYSTÚPENIE), BREAK IT DOWN (NÁCVIK), vyskúšajte tanečný súboj DANCE BATTLE alebo si prezrite rebríčky LEADERBOARDS a zistite svoje umiestnenie medzi ostatnými hráčmi. Tip: Ak chcete tancovať bez prerušenia, vyberte z hlavného zoznamu piesní možnosť MAKE A PLAYLIST (VYTVORIŤ ZOZNAM SKLADIEB). Zvoľte predvolený zoznam skladieb alebo si vytvorte vlastný. Uložiť možno až päť vlastných zoznamov skladieb a každý môže obsahovať až 20 piesní. PERFORM IT (VYSTÚPENIE) Predveďte svoje pohyby! Najprv si vyberte úroveň náročnosti. Následne môžete zmeniť tanečníka na obrazovke a miesto konania. Napokon vyberte možnosť READY (PRIPRAVENÝ) a pieseň sa začne prehrávať. Ak hráte s priateľom, musíte obaja vybrať možnosť READY (PRIPRAVENÝ). Ak chcete hrať bez priateľa, vyberte možnosť PLAY SOLO (HRAŤ SÁM). Tip: Ak sa chcete pridať k priateľovi, ktorý tancuje sám, stačí sa postaviť na miesto a zdvihnúť ruku. Pridáte sa k zostave s rovnakou úrovňou náročnosti ako váš priateľ. BREAK IT DOWN (NÁCVIK) Naučte sa všetko, čím môžete ohromiť publikum! FULL SONG SESSION (ZOSTAVA CELEJ PIESNE) Trénujte všetky pohyby zostavy. FOCUS ON SELECT MOVES (DÔRAZ NA VYBRANÉ POHYBY) Vytvorte zoznam pohybov a potom vyberte možnosť DANCE (TANCOVAŤ). Môžete nacvičovať pohyb až do dokonalého zvládnutia. DANCE BATTLE (TANEČNÝ SÚBOJ) Súperte s priateľom! Najprv si vyberte úroveň náročnosti. Ďalej si vyberte tím, za ktorý chcete tancovať. V režime DANCE BATTLE (TANEČNÝ SÚBOJ) musíte vy i váš priateľ tancovať za rôzne tímy. Niektoré tímy môžu byť zamknuté, kým nezískate právo tancovať za ne v režime CREW CHALLENGE (SÚBOJ S TÍMOM). Napokon obaja vyberte možnosť READY (PRIPRAVENÝ) a súboj môže začať! Tip: Získajte významný počet bodov v priebehu sekcií FREE-4-ALL predvedením lepších pohybov, než spoluhráči. Správny moment, keď je čas začať tancovať, poznáte podľa toho, že sa roztancuje figúrka na jednej z položiek Flashcards (Kartička) v hornom rade. CREW CHALLENGE (SÚBOJ S TÍMOM) Dosiahnite až na vrchol v tomto úplne novom režime príbehu! Najprv si vyberte úroveň náročnosti. Teraz zapôsobte na tím Riptide a získajte dostatočný počet hviezdičiek za ich obľúbené piesne. Ak si dokážete vydobyť právo tancovať za tento tím, vaše hodnotenie sa zlepší a iné tímy budú chcieť vidieť vaše schopnosti. Tip: Môžete odomykať nové postavy, oblečenie a tímy, za ktoré možno tancovať. FITNESS Zabávajte sa pri skutočnom cvičení! Ak chcete začať sledovať počet kalórií spálených počas hry, zapnite možnosť FITNESS MODE ENABLED (S AKTÍVNYM REŽIMOM FITNESS). Ak chcete cvičiť bez prerušenia, môžete si vybrať niektorý zoznam skladieb pre fitness podľa požadovaného typu cvičenia. Tip: Mód FITNESS sleduje aktivity v priebehu všetkých herných módov. Ak chcete náročnejšie cvičenie, vypnite sekciu Freestyle (pozri NASTAVENIE HRY). OPTIONS (MOŽNOSTI) A/V SETTINGS (NASTAVENIA ZVUKU/VIDEA) A/V CALIBRATION (KALIBRÁCIA ZVUKU/VIDEA) Ak hudba nie je synchronizovaná s pohybmi, vykonajte kalibráciu zvuku a videa. Upravujte časový posun posúvaním nahor a nadol a nastavte zvuk tak, aby zaznel v okamihu stretnutia oboch stĺpcov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke KINECT TUNER Riešenie bežných problémov s osvetlením, rečou, zvukom a herným priestorom. VIDEO OVERSCAN (PRESNÍMANIE VIDEA) Zapnutím alebo vypnutím upravíte rozmery plochy, ktorú bude hra Dance Central 2 na obrazovke zaberať. SURROUND SOUND (PRIESTOROVÝ ZVUK) Zapnutie alebo vypnutie priestorového zvuku. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME (HLASITOSŤ DAVU A HLASITOSŤ ZVUKOVÝCH EFEKTOV) Nastavenie hlasitosti davu a zvukových efektov. GAMEPLAY SETTINGS (NASTAVENIE HRY) PHOTOS ENABLED (POVOLENIE FOTOGRAFOVANIA) Povolenie alebo zakázanie fotografovania počas hry. FREESTYLE ENABLED (POVOLENIE VOĽNÉHO ŠTÝLU) Vypnite alebo zapnite sekciu Freestyle v režime PERFORM IT. Ak je Freestyle vypnutý, doplní sa v priebehu tancovania /počas tancovania/ ďalšia choreografia. Táto možnosť nemá vplyv na skladby importované z hry Dance Central. AUTOSAVE ENABLED (POVOLENIE AUTOMATICKÉHO UKLADANIA) Povolenie alebo zakázanie automatického ukladania.

14 IMPORT SKLADEB ZE HRY DANCE CENTRAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ DANCE CENTRAL Knihovna skladeb hry Dance Central 2 podporuje všechny skladby z původní hry Dance Central. Dříve stažené skladby se importují automaticky. Za 400 bodů Microsoft Points můžete pomocí 16místného kódu, který jste získali společně se svou kopií hry Dance Central (najdete jej na zadní straně příručky nebo na samostatné kartičce), importovat skladby na disku. Pomocí ovladače pro Xbox 360 proveďte tyto kroky: 1. Spusťte hru Dance Central Ověřte si, zda jste přihlášeni k profilu hráče s povolenou službou Xbox LIVE. 3. V hlavní nabídce vyberte položku OPTIONS (Možnosti). 4. Vyberte možnost REDEEM CODE (Uplatnit kód). 5. Zadejte 16místný kód vytištěný na příručce nebo kartičce k původní hře Dance Central. Tip: Nezadávejte 25místný kód, který jste získali společně se hrou Dance Central Podle pokynů na obrazovce si zakupte sadu Dance Central Export Pack. 7. Začnou se stahovat soubory skladeb. Η βιβλιοθήκη τραγουδιών του Dance Central 2 μπορεί να υποστηρίξει όλα τα τραγούδια του αρχικού Dance Central. Τα τραγούδια που έχουν ήδη ληφθεί θα εισαχθούν αυτόματα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή των τραγουδιών από το δίσκο για 400 Microsoft Points χρησιμοποιώντας τον 16ψήφιο κωδικό ο οποίος περιλαμβάνεται στο αντίγραφο του Dance Central που διαθέτετε --αναγράφεται στο πίσω μέρος του εγχειριδίου ή σε ξεχωριστή προπληρωμένη κάρτα. Χρησιμοποιώντας ένα χειριστήριο Xbox 360, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία: 1. Εκκινήστε το Dance Central Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σε προφίλ παίκτη με δυνατότητα Xbox LIVE. 3. Από το κύριο μενού, ενεργοποιήστε το στοιχείο OPTIONS (Επιλογές). 4. Επιλέξτε REDEEM CODE (Κωδικός εξαργύρωσης). 5. Εισαγάγετε τον 16ψήφιο κωδικό που αναγράφεται στο εγχειρίδιο ή στην πληρωμένη κάρτα του αρχικού Dance Central. Συμβουλή: Φροντίστε να μην καταχωρήσετε τον 25ψήφιο κωδικό που λάβατε με το Dance Central Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αγοράσετε το Dance Central Export Pack. 7. Θα ξεκινήσει η λήψη των αρχείων τραγουδιών.

15 Tento kód si ponechte, abyste mohli tancovat... Κρατήστε αυτό τον κωδικό για να συνεχίσετε το χορό.. Tartsd meg ezt a kódot a tánc folytatásához... DALOK IMPORTÁLÁSA A DANCE CENTRAL JÁTÉKBÓL A Dance Central 2 zenetár az eredeti Dance Central összes dalát támogatja. A korábban letöltött dalok importálása automatikusan lezajlik. A lemezen található dalokat 400 Microsoft Points pontért importálhatod a Dance Central programhoz mellékelt 16 jegyű kóddal, amely vagy a kézikönyv hátulján, vagy egy külön kártyán található. Egy Xbox 360 kontroller használatával kövesd a következő lépéseket a folyamat végrehajtásához: 1. Indítsd el a Dance Central 2 játékot. 2. Győződj meg arról, hogy be vagy jelentkezve egy olyan játékosprofilba, amelyen engedélyezve van az Xbox LIVE szolgáltatás. 3. A főmenüben válaszd az OPTIONS lehetőséget. 4. Válaszd a REDEEM CODE (Kód beváltása) lehetőséget. 5. Add meg az eredeti Dance Central kézikönyvön vagy tokenkártyán található 16 jegyű kódot. Tipp: Ügyelj arra, hogy ne a Dance Central 2 játékhoz kapott 25 jegyű kódot add meg. 6. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat a Dance Central Export Pack megvásárlásához. 7. Elkezdődik a dalfájlok letöltése. Služba Xbox LIVE nie je na Slovensku dostupná X

Czech Greek Hungarian Slovak

Czech Greek Hungarian Slovak Czech Greek Hungarian Slovak VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku k senzoru KINECT a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité

Více

Hang on to this code to keep on dancin'...

Hang on to this code to keep on dancin'... Hang on to this code to keep on dancin'... Online play, functionality, features and support for Dance Central and any and all other products and services of Harmonix Music Systems, Inc., MTV Networks,

Více

Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide

Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide ČEŠTINA NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ Poslední útočiště lidstva, Jacinto, bylo zničeno. Hordy Locustů přivedly poslední zbytky civilizace Ztroskotanců na pokraj vyhubení. A nyní se objevil nový děsivý nepřítel,

Více

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Επιλογές παιχνιδιού Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Παίκτης εναντίον παίκτη Παίκτης εναντίον αντιπάλου υπολογιστή Παίκτης εναντίον αντιπάλου

Více

1.5 03080 MS Color Bar v

1.5 03080 MS Color Bar v Č E S K Y VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku senzoru KINECT TM a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace týkající

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

SuperCross-Laser SCL 2

SuperCross-Laser SCL 2 UA CZ EE LV LT RO BG GR нструкція з експлуатації Návod k použití Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Eksploatacijos instrukcija Instrucțiuni de utilizare Инструкция за работа Οδηγίες χρήσης 3-6 7-10 11-14

Více

Baterie. Nastavení data/ãasu

Baterie. Nastavení data/ãasu Baterie Ub vání energie baterií je zobrazeno na kontrolním displeji následujícím zpûsobem:. KdyÏ se objeví, záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterií posuàte spínaã do polohy HOLD, v opaãném pfiípadû by

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

R 9112 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R 9112 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R 9112 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Προφυλάξεις ασφαλείας...... 2 Πίνακάς

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Registrace na stránkách Disney Infinity

Registrace na stránkách Disney Infinity Základní obsah hry Disney Infinity PC 1.0 je ke stažení zdarma, podrobný návod k vytvoření herního účtu najdete níže. Verze hry na konzole vyžaduje zakoupení startovní sady (Starter pack) pro příslušnou

Více

Systémové požadavky Minimální systémové požadavky Instalace hry Technická podpora Ovládání a klávesové zkratky Doporučené systémové požadavky

Systémové požadavky Minimální systémové požadavky Instalace hry Technická podpora Ovládání a klávesové zkratky Doporučené systémové požadavky 02-03 Vážený zákazníku, velmi Vám děkujeme za zakoupení počítačové hry z nabídky vydavatelství TopCD a věříme, že Vám přinese hodiny kvalitní zábavy. Koupí originální hry se stanete nejen majitelem legálního

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Senzor Kinect Kinect érzékelő Senzor Kinect Příručka a záruka Kézikönyv és garancia Príručka a záruka

Senzor Kinect Kinect érzékelő Senzor Kinect Příručka a záruka Kézikönyv és garancia Príručka a záruka Senzor Kinect Kinect érzékelő Senzor Kinect Příručka a záruka Kézikönyv és garancia Príručka a záruka 1 Čeština 18 Magyar 35 Slovenčina I Čeština Varování Před použitím produktu si přečtěte tuto příručku,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania V tomto návodu naleznete nejjednodušší způsob, jak vytvořit kroky (šipky) pro vaše oblíbené písně, abyste je mohli využít v programu StepMania. Cílem

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Připomínku. Zdůvodnění

Připomínku. Zdůvodnění Připomínku Rádi bychom vznesli připomínku a žádáme vážený finanční úřad, aby zrušil obsah doplňujícího protokolu. Dále si stojíme za obsahem připomínkovaného protokolu č. Zdůvodnění Na základě pověření

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení zařízení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

η ΓΟΠΑ [ghópa] nedopalek το ΚΕΡΙ [kjerí] svíčka

η ΓΟΠΑ [ghópa] nedopalek το ΚΕΡΙ [kjerí] svíčka 34 V RESTAURACI ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ο ΜΠΑΡΜΑΝ [bárman] barman το ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ [trapezomándilo] ubrus το ΜΠΑΡ [bar] bar η ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡ [karékla tu bar] barová židle το ΚΡΑΣΙ [krasí] víno το ΠΟΤΗΡΙ [potíri]

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Plantronics Voyager 835 Návod k obsluze

Plantronics Voyager 835 Návod k obsluze Plantronics Voyager 835 Návod k obsluze Vítejte Děkujeme, že jste si zakoupili náhlavní soupravu Plantronics Voyager 835. Tento návod k obsluze obsahuje pokyny pro nastavení a používání vaší nové náhlavní

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více