ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra )"

Transkript

1

2 ČEŠTINA Vítejte u hry Dance Central 2! ZAČÍNÁME Zkontrolujte, zda je v pomocném rámečku v horní části obrazovky vidět celé vaše tělo. Hrajete-li ještě s další osobou, zobrazíte se každý ve vlastním pomocném rámečku. Natáhněte pravou ruku do strany a vyberte možnost CONTINUE (Pokračovat). Pak rukou švihněte zprava doleva. Na předchozí obrazovku se vrátíte tak, že natáhnete levou ruku, v levém dolním rohu vyberete možnost BACK (Zpět) a švihnete rukou zleva doprava. Navigaci v nabídkách pomocí ovladače pro Xbox 360 aktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Chcete-li opustit režim Controller Mode (Režim ovladače), stiskněte tlačítko START. MAIN MENU (Hlavní nabídka) DANCE (Tanec) Procvičujte si taneční pohyby v režimu BREAK IT DOWN (Nácvik), předveďte svůj um v režimu PERFORM IT (Vystoupení) nebo si zasoutěžte v režimu DANCE BATTLE (Taneční souboj). CREW CHALLENGE (Skupinová výzva) Ukažte svou taneční převahu nad jinými skupinami ve hře Dance Central 2. Odemkněte nové skupiny, postavy a kostýmy. FITNESS Sledujte, jak při tanci spalujete kalorie! Možnost Fitness Playlists (Seznamy skladeb pro fitness) vám umožní nepřetržitý trénink. OPTIONS (Možnosti) Zde můžete měnit nastavení, synchronizovat zvuk s obrazem, spustit výuková videa a importovat skladby ze hry Dance Central (více informací na zadní straně). BUY NEW DANCES (Koupit nové tance) Kupte si nové skladby/sestavy prostřednictvím služby Xbox LIVE! NOVINKY VE HŘE DANCE CENTRAL 2 TÝMOVÁ HRA Teď můžete do akce snadno přibrat druhého hráče. FREE-4-ALL (Volný přístup) Díky novým sekcím FREE-4-ALL houstne v režimu DANCE BATTLE atmosféra. VYTVÁŘENÍ SEZNAMŮ SKLADEB Vytvářejte si vlastní seznamy skladeb a hrajte bez přerušování. KOMPLETNÍ CHOREOGRAFIE SKLADBY Pokud si chcete zatančit celou choreografii, vypněte sekce Freestyle (viz NASTAVENÍ HRY). VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzole Xbox 360, příručku ke snímači Kinect a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Všechny příručky si uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud si přejete získat náhradní příručky k hardwaru, navštivte stránku nebo se obraťte na středisko zákaznické podpory Xbox. Důležitá zdravotní varování v souvislosti s hraním videoher Fotosenzitivní epileptické záchvaty Malé procento lidí může při sledování obrázků včetně blikajících světel nebo obrazců, které se mohou ve videohrách objevit, dostat epileptický záchvat. Dokonce i u lidí, kteří netrpí epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nediagnostikovaný stav, který způsobí fotosenzitivní epileptické záchvaty při sledování videoher. Záchvaty se mohou projevit několika různými příznaky, jako jsou například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo tváře, škubání nebo třes končetin, dezorientace nebo chvilková ztráta vědomí. Záchvaty mohou rovněž způsobit ztrátu vědomí nebo křeče s následným zraněním v důsledku pádu nebo nárazu na okolní předměty. Pokud se u vás projeví některý z uvedených příznaků, okamžitě přerušte hru a vyhledejte lékaře. Povinností rodičů je sledovat děti a zjistit, zda se u nich neprojeví některý z uvedených příznaků výskyt epileptických záchvatů tohoto typu je u dětí a dospívajících pravděpodobnější než u dospělých. Riziko vzniku fotosenzitivních epileptických záchvatů lze snížit následujícími opatřeními: posaďte se ve větší vzdálenosti od obrazovky; používejte menší obrazovku; místnost má být dobře osvětlená; nehrajte videohry, jste-li ospalí nebo unavení. Pokud se u vás nebo u některého z vašich příbuzných vyskytly záchvaty nebo epilepsie, před hraním videoher se poraďte s lékařem. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra ) Záruka Společnost Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že provoz této hry bude plně odpovídat popisu v přiloženém návodu k použití po dobu 90 dnů od data prvního zakoupení. Tato omezená záruka je neplatná, pokud problémy související s provozem hry způsobila nehoda, zneužití, vir nebo nesprávné použití. Společnost Microsoft neposkytuje v souvislosti s hrou žádné další záruky ani sliby. Vaše právní prostředky Zjistíte-li do 90 dnů problém související s hrou, na který se vztahuje tato záruka, vraťte hru prodejci společně s kopií původního dokladu o zakoupení. Prodejce podle vlastního uvážení (a) hru bezplatně opraví nebo vymění nebo (b) vrátí zaplacenou částku. Vyměněná hra bude v záruce po zbytek původní záruční doby nebo 30 dnů od data uvedeného na stvrzence, podle toho, která doba bude delší. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za poškození hry, kterému bylo možné předejít náležitou péčí z vaší strany. Zákonná práva Vůči prodejci můžete mít zákonná práva, která nejsou ovlivněna omezenou zárukou společnosti Microsoft. pokud jste hru nezakoupili pro osobní užívání (tedy pokud nevystupujete jako zákazník) Následující podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Žádné další záruky Společnost Microsoft a její dodavatelé odmítají jakékoliv další záruky nebo podmínky, vyjádřené i předpokládané, týkající se hry a přiloženého návodu k použití. Omezení odpovědnosti Společnost Microsoft ani její dodavatelé neponesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které jakýmkoli způsobem vyplynou z použití hry nebo nemožností hru používat nebo které s jejím použitím či nemožností použití budou jakýmkoli způsobem souviset, a to i kdyby společnost Microsoft nebo její dodavatelé byli poučeni o možnosti takových škod. Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejich dodavatelů je za všech okolností ohraničena sumou, kterou jste zaplatili za hru. Máte-li dotazy ohledně této záruky, obraťte se na prodejce nebo společnost Microsoft na adrese: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Irsko)

3 Telefonní čísla zákaznických služeb PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česko Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Další informace získáte na webu na adrese Změny informací uvedených v tomto dokumentu, včetně adres URL a všech odkazů na webové stránky bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny. Není-li uvedeno jinak, příklady názvů společností, organizací, produktů, názvů domén, adresy elektronické pošty, loga, osoby, místa a události zde popsané jsou smyšlené a nelze z nich odvozovat žádný úmysl ani žádné souvislosti s jakoukoli skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, adresou elektronické pošty, logem, osobou, místem či událostí. Za dodržení všech příslušných zákonů na ochranu autorských práv nese odpovědnost uživatel. Bez omezení práv souvisejících s autorským právem nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uchovávána nebo vložena do vyhledávacího systému, nesmí být přenášena žádnou formou ani prostředky (elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním ani jinak) ani za žádným účelem, bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se obsahu tohoto dokumentu. S výjimkou výslovného písemného vyjádření v jakékoli písemné licenční smlouvě se společností Microsoft vám dodáním tohoto dokumentu není udělena žádná licence týkající se patentů, ochranných známek, autorských práv nebo jiného duševního vlastnictví. Zde uvedené názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Neoprávněné kopírování, demontáž, přenášení, veřejná produkce, zapůjčení, hra za úplatu nebo obejití zákona o ochraně před kopírováním je přísně zakázáno. Hra obsahuje některé značky produktů, které poskytli jejich příslušní sponzoři Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a loga Xbox jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix a všechny související názvy a loga jsou ochranné známky společnosti Harmonix Music Systems, Inc. Produkt Dance Central 2 byl vyvinut společností Harmonix Music Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories. HLAVNÍ HERNÍ OBRAZOVKA Skóre Tanečník Aktuální pohyb (s počtem opakování) Ikona srdce* Pomocný rámeček Hvězdy Reflektor Následující pohyb * Udává, že je povolen režim Fitness. Tento dokument je poskytován tak jak je. Informace a názory uvedené v tomto dokumentu včetně adres URL a dalších odkazů na webové stránky se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jakékoli riziko spojené s jejich používáním je vaší odpovědností. Některé z uvedených příkladů jsou uvedeny pouze pro dokreslení situace a jsou smyšlené. Není jimi myšlena žádná skutečná spojitost a ani by jim žádná skutečná spojitost neměla být přisuzována. Tento dokument vám neposkytuje žádná práva na jakékoli duševní vlastnictví obsažené v kterémkoli z produktů Microsoft. Tento dokument lze kopírovat a použít pro vlastní potřebu Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a loga Xbox jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix a všechny související názvy a loga jsou ochranné známky společnosti Harmonix Music Systems, Inc. Produkt Dance Central 2 byl vyvinut společností Harmonix Music Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Hlasové ovládání senzoru Kinect není dostupné ve všech zemích. Kompletní podrobnosti na

4 HERNÍ REŽIMY DANCE (Tanec) Je čas to rozbalit! Nejprve si vyberte skladbu. Z náhledu Flashcard (Kartička) si uděláte představu o dané sestavě. Pod jménem interpreta se zobrazí obtížnost sestavy. Pak si vyberte režim PERFORM IT (Vystoupení), BREAK IT DOWN (Nácvik) nebo DANCE BATTLE (Taneční souboj) nebo se podívejte do části LEADERBOARDS (Žebříčky), kde se dozvíte, jak si stojíte ve srovnání s jinými hráči. Tip: Chcete-li tančit bez přerušení, vyberte v hlavním seznamu skladeb možnost MAKE A PLAYLIST (Sestavit seznam skladeb). Vyberte přednastavený seznam skladeb nebo vytvořte vlastní. Můžete si uložit až pět vlastních seznamů skladeb, z nichž každý může obsahovat až 20 skladeb. PERFORM IT (Vystoupení) Předveďte své pohyby! Nejprve si vyberte úroveň dovednosti. Dále můžete změnit tanečníka na obrazovce a místo k tanci. Pak výběrem možnosti READY (Připraveno) spusťte skladbu. Pokud hrajete ještě s další osobou, musíte možnost READY vybrat oba. Chcete-li začít hrát sami, vyberte možnost PLAY SOLO (Hrát sólo). Tip: Chcete-li se přidat k další osobě, která tančí samostatně, jednoduše přistupte a zvedněte ruku. Zapojíte se do sestavy na stejné úrovni obtížnosti, jako váš spoluhráč. BREAK IT DOWN (Nácvik) Naučte se pohyby, kterými ohromíte publikum! FULL SONG SESSION (Kompletní skladba) Procvičujte všechny pohyby v rámci sestavy. FOCUS ON SELECT MOVES (Zaměřit se na vybrané pohyby) Vytvořte si seznam pohybů a pak vyberte možnost DANCE. Na každém pohybu můžete pracovat, dokud jej zcela neovládnete. DANCE BATTLE (Taneční souboj) Utkejte se s přítelem v tanečním souboji! Nejdříve si vyberte úroveň dovednosti. Pak si vyberte skupinu, za kterou chcete tančit. V režimu DANCE BATTLE musíte vy i váš spoluhráč tančit za různé skupiny. Některé skupiny mohou být uzamknuty, dokud si v režimu CREW CHALLENGE (Skupinová výzva) nevybojujete právo za ně tančit. Oba pak vyberete možnost READY a souboj může začít! Tip: Získejte významný počet bodů v průběhu sekcí FREE-4-ALL předvedením lepších pohybů, než spoluhráči. Kdy je čas začít tančit, poznáte podle toho, že se roztančí figurka na jedné z položek Flashcards (Kartička) v horní řadě. CREW CHALLENGE (Skupinová výzva) V tomto novém režimu si sáhnete až na vrchol! Nejprve si vyberte úroveň dovednosti. Pak se pokuste ohromit skupinu Riptide tím, že získáte dostatek hvězd u oblíbených skladeb jejích členů. Pokud získáte právo za tuto skupinu tančit, stoupne váš status a vaše schopnosti si budou chtít vyzkoušet i další skupiny. Tip: Můžete odemykat nové postavy, kostýmy a skupiny. FITNESS Bavte se a přitom cvičte! Chcete-li začít sledovat, kolik kalorií při hře spalujete, aktivujte možnost FITNESS MODE ENABLED (Režim Fitness povolen). Chcete-li cvičit bez přerušení, vyberte některý seznam skladeb v části Fitness Playlists (Seznamy skladeb pro fitness) podle požadovaného typu cvičení. Tip: Mód FITNESS sleduje aktivity během všech herních módů. Chcete-li náročnější cvičení, vypněte sekce Freestyle (viz NASTAVENÍ HRY). OPTIONS (MOŽNOSTI) A/V SETTINGS (Nastavení zvuku/videa) A/V CALIBRATION (Kalibrace zvuku/videa) Pokud se vám zdá, že hudba není synchronizována s pohyby, proveďte kalibraci zvuku a videa. Posouváním nahoru či dolů nastavte míru posunu, dokud nebude zvuk znít ve chvíli, kdy se setkají obě čárky. Další informace najdete na webu ŘEŠENÍ PRO KINECT Vyřešte běžné problémy s osvětlením, řečí/zvukem a herním prostorem. VIDEO OVERSCAN (Okraje videa) Vypnutím/zapnutím této možnosti nastavíte, jakou část obrazovky má hra Dance Central 2 zabírat. SURROUND SOUND (Prostorový zvuk) Zapněte nebo vypněte prostorový zvuk. CROWD VOLUME (Hlasitost davu) a EFFECTS VOLUME (Hlasitost zvukových efektů) Nastavte úroveň hlasitosti davu a zvukových efektů. GAMEPLAY SETTINGS (Nastavení hry) PHOTOS ENABLED (Fotografie povoleny) Zapněte nebo vypněte fotografování během hry. FREESTYLE ENABLED (Volný styl povolen) Vypněte nebo zapněte sekce Freestyle v režimu PERFORM IT. Je-li Freestyle vypnutý, doplní se v průběhu tančení další choreografie. Tato možnost nemá vliv na skladby importované ze hry Dance Central. AUTOSAVE ENABLED (Automatické ukládání povoleno) Zapněte nebo vypněte automatické ukládání.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Καλωσορίσατε στο Dance Central 2! ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Βεβαιωθείτε ότι όλο σας το σώμα είναι ορατό στο πλαίσιο βοήθειας στην κορυφή της οθόνης. Εάν παίζετε μαζί με φίλο σας, ο κάθε παίκτης θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πλαίσιο βοήθειας. Επεκτείνετε το δεξί σας χέρι στο πλάι για να επιλέξετε CONTINUE (Συνέχεια) και έπειτα πραγματοποιήστε σάρωση από δεξιά προς τα αριστερά. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, επεκτείνετε το αριστερό σας χέρι για να επιλέξετε BACK (Πίσω) στην κάτω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε σάρωση από αριστερά προς τα δεξιά. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να μεταβείτε στην πλοήγηση των μενού χρησιμοποιώντας το χειριστήριο Xbox 360. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το Controller Mode (Λειτουργία χειριστηρίου), πατήστε το κουμπί START (Έναρξη). MAIN MENU (ΚΥΡΙΩΣ μενού) DANCE (Χορός) Εξασκηθείτε στις χορευτικές σας κινήσεις με το BREAK IT DOWN (κινήσεις βήμα-βήμα), δείξτε τις ικανότητές σας στο PERFORM IT (Χορέψτε το) ή συναγωνιστείτε στο DANCE BATTLE (χορευτικός διαγωνισμός). CREW CHALLENGE (συναγωνισμός ομάδων) Αποδείξτε ότι είστε ο κυρίαρχος της πίστας παίζοντας ενάντια στα crew του Dance Central 2. Ξεκλειδώστε νέα crews, χαρακτήρες και κοστούμια. FITNESS (Φυσική κατάσταση) Παρακολουθήστε τις θερμίδες που καίτε καθώς χορεύετε! Δοκιμάστε τις Fitness Playlists (Λίστες αναπαραγωγής για φυσική κατάσταση) για αδιάκοπη εξάσκηση. OPTIONS (Επιλογές) Αλλάξτε ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε συγχρονισμό ήχου και εικόνας, μεταβείτε ξανά στο εκπαιδευτικό υλικό και εκτελέστε εισαγωγή τραγουδιών από το Dance Central (δείτε το οπισθόφυλλο). BUY NEW DANCES (Αγορά νέων χορών) Αγοράστε νέα τραγούδια / χορογραφίες μέσω του Xbox LIVE! ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ DANCE CENTRAL 2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πλέον είναι πανεύκολο να ενταχθεί και δεύτερος παίκτης στη δράση. FREE-4-ALL (Ελεύθερος χορός για όλους) Το DANCE BATTLE (χορευτικός διαγωνισμός) παίρνει φωτιά με τις νέες ενότητες FREE-4-ALL. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δημιουργήστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής για συνεχή ροή παιχνιδιού. FULL SONG CHOREOGRAPHY (ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ) Απενεργοποιήστε τις ενότητες Freestyle (Ελεύθερος χορός) για μια πλήρως χορογραφημένη ρουτίνα (βλ. GAMEPLAY SETTINGS (Ρυθμίσεις παιχνιδιού)). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού παίξετε αυτό το παιχνίδι, διαβάστε τις οδηγίες της κονσόλας Xbox 360, το εγχειρίδιο του αισθητήρα Kinect και τυχόν άλλα εγχειρίδια περιφερειακών συσκευών που χρησιμοποιείτε για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για αντίγραφα των εγχειριδίων, μεταβείτε στη διεύθυνση ή καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών του Xbox. Σημαντική ειδοποίηση για την υγεία όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια Κρίσεις φωτοευαισθησίας Ένα μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να πάθει επιληπτικές κρίσεις όταν εκτεθεί σε συγκεκριμένο οπτικό περιεχόμενο, όπως φώτα που αναβοσβήνουν ή συγκεκριμένα μοτίβα που μπορεί να εμφανίζονται σε βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και άτομα χωρίς γνωστό ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας μπορεί να πάσχουν από μη διαγνωσθείσα κατάσταση η οποία προκαλεί αυτές τις επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας όταν κοιτάζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις χαρακτηρίζονται από διάφορα συμπτώματα, όπως ζάλη, αλλαγή όρασης, σπασμούς του προσώπου ή των ματιών, πέταγμα ή τρέμουλο των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμό, σύγχυση ή στιγμιαία απώλεια συνείδησης. Οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν να προκαλέσουν επίσης απώλεια αισθήσεων ή μυϊκές συσπάσεις με συνεπακόλουθο τραυματισμό του ατόμου αν πέσει κάτω ή αν χτυπήσει σε παρακείμενα αντικείμενα. Σταματήστε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε έναν ιατρό σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν ή να ρωτούν τα παιδιά τους αν εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα. Η συχνότητα εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων εξαιτίας φωτοευαισθησίας είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά και τους εφήβους και λιγότερο συχνή για τους ενήλικες. Ο κίνδυνος φωτοεπιληπτικών κρίσεων μπορεί να ελαττωθεί αν ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες: να κάθεστε μακριά από την οθόνη, να χρησιμοποιείτε οθόνη μικρότερων ιντσών, να παίζετε σε δωμάτιο με καλό φωτισμό, να μην παίζετε αν νιώθετε ναυτία ή κόπωση. Αν εσείς ή κάποιος από τους συγγενείς σας έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν παίξετε. Περιορισμένη Εγγύηση για το αντίγραφό σας του λογισμικού παιχνιδιών Xbox ( Παιχνίδι ) Εγγύηση. H Microsoft Corporation ( Microsoft ) εγγυάται ότι αυτό το Παιχνίδι θα λειτουργεί κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο, για περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση δυσλειτουργιών του Παιχνιδιού που σχετίζονται με ατύχημα, εσφαλμένη χρήση, ιό ή κακή εφαρμογή. Η Microsoft δεν αναλαμβάνει καμία επιπλέον εγγύηση ή δέσμευση για το Παιχνίδι. Αποζημίωση. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το Παιχνίδι που καλύπτεται από την τρέχουσα εγγύηση μέσα στην περίοδο αυτή των 90 ημερών, επιστρέψτε το στον προμηθευτή μαζί με ένα αντίγραφο της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς. Ο προμηθευτής σας έχει το δικαίωμα να επιλέξει κατά την κρίση του είτε (α) να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το Παιχνίδι δωρεάν, είτε (β) να σας επιστρέψει το χρηματικό ποσό που πληρώσατε. Το Παιχνίδι αντικατάστασης θα καλύπτεται από εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή για 30 ημέρες από την παραλαβή, όποιο προκύψει πρώτο. Στην έκταση που θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει ζημιές καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια, η Microsoft δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες ζημιές. Νόμιμα Δικαιώματα. Είναι πιθανό να έχετε νόμιμα δικαιώματα έναντι του προμηθευτή σας, τα οποία δεν επηρεάζονται από την περιορισμένη εγγύηση της Microsoft. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟÏΟΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ (ΕΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ) Οι ακόλουθοι όροι εφαρμόζονται στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν παρέχονται άλλες εγγυήσεις. H Microsoft και οι προμηθευτές της αποποιούνται όλων των άλλων όρων και εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, σε σχέση με το Παιχνίδι και το συνοδευτικό εγχειρίδιο. Περιορισμός ευθύνης. Η Microsoft ή οι προμηθευτές της σε καμία περίπτωση δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Παιχνιδιού ακόμα και στην περίπτωση που η Microsoft ή οποιοσδήποτε προμηθευτής της ενημερώθηκαν για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της Microsoft και οποιουδήποτε προμηθευτή της δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που πραγματικά πληρώσατε για το Παιχνίδι. Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την εγγύηση επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τη Microsoft: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland

6 Αριθμοί τηλεφώνου για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στο Web στη διεύθυνση Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες Web στο Internet, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τα παραδείγματα εταιρειών, οργανισμών, προϊόντων, ονομάτων τομέων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογοτύπων, ατόμων, τοποθεσιών και γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν είναι φανταστικά και δεν υπάρχει πρόθεση ούτε υπονοείται κανένας συσχετισμός ή σύνδεση με πραγματικές εταιρείες, οργανισμούς, προϊόντα, ονόματα τομέων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογότυπα, άτομα, τοποθεσίες ή γεγονότα. Η συμμόρφωση προς όλους τους εφαρμοστέους νόμους που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ευθύνη του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την πνευματική ιδιοκτησία, κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να μεταδοθεί σε καμία μορφή ή με κανέναν τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, εγγραφής ή άλλο), για κανέναν σκοπό, χωρίς την ρητή έγγραφη άδεια της Microsoft Corporation. Το αντικείμενο αυτού του εγγράφου μπορεί να καλύπτεται από ευρεσιτεχνίες, αιτήσεις για ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο από την Microsoft σε κάποια έγγραφη άδεια χρήσεως, η παροχή του παρόντος εγγράφου δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε αυτές τις ευρεσιτεχνίες, σήματα και λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα πραγματικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, αποσυμπίληση, μετάδοση, δημόσια προβολή, ενοικίαση, αναπαραγωγή επί πληρωμή ή παράκαμψη της προστασίας από αντιγραφή. Αυτό το παιχνίδι περιέχει ορισμένες επωνυμίες προϊόντων που έχουν παραχωρηθεί από τους αντίστοιχους χορηγούς Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE και τα λογότυπα Xbox είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Dance Central, Dance Central 2, Harmonix και όλοι οι σχετικοί τίτλοι και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Harmonix Music Systems, Inc. Το Dance Central 2 αναπτύχθηκε από την Harmonix Music Systems, Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στην ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Βαθμολογία Χορευτής Τρέχουσα κίνηση (με πολλαπλασιαστή σκορ) Εικονίδιο καρδιάς* Πλαίσιο βοήθειας Αστέρια Προβολέας Επόμενη κίνηση * Υποδεικνύεται ότι η λειτουργία φυσικής κατάστασης είναι ενεργοποιημένη Το παρόν έγγραφο παρέχεται «ως έχει». Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες Web στο Internet, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η ευθύνη χρήσης τους επαφίεται σε εσάς. Κάποια παραδείγματα που περιγράφονται στο παρόν παρέχονται μόνο για σκοπούς επεξήγησης και είναι φανταστικά. Δεν υπάρχει ούτε πρέπει να συναχθεί οποιαδήποτε συσχέτιση ή σύνδεση με πραγματικά γεγονότα. Το παρόν έγγραφο δεν σας εκχωρεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οποιουδήποτε προϊόντος της Microsoft. Μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε το παρόν έγγραφο μόνο για δική σας αναφορά Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE και τα λογότυπα Xbox είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Dance Central, Dance Central 2, Harmonix και όλοι οι σχετικοί τίτλοι και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Harmonix Music Systems, Inc. Το Dance Central 2 αναπτύχθηκε από την Harmonix Music Systems, Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στην ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ DANCE (ΧΟΡΟΣ) Ήρθε η ώρα να εντυπωσιάσετε με τις δυνατότητές σας! Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε ένα τραγούδι. Η προεπισκόπηση στη Flashcard (Κάρτα) σάς προσφέρει μια γρήγορη ματιά στη χορογραφία. Η δυσκολία εμφανίζεται κάτω από το όνομα του καλλιτέχνη. Μετά, επιλέξτε PERFORM IT (Χορέψτε το), BREAK IT DOWN (Μεμονωμένες κινήσεις), πραγματοποιήστε DANCE BATTLE (Χορευτική μάχη) ή δείτε LEADERBOARDS (Πίνακες κορυφαίων παικτών) για να δείτε τη θέση σας στην κατάταξη σε σύγκριση με τους άλλους παίκτες. Συμβουλή: Για χορό χωρίς διακοπή, επιλέξτε MAKE A PLAYLIST (Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής) από την κύρια λίστα τραγουδιών. Επιλέξτε μια προκαθορισμένη λίστα αναπαραγωγής ή δημιουργήστε τη δική σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως πέντε προσαρμοσμένες λίστες αναπαραγωγής με έως 20 τραγούδια στην καθεμία. PERFORM IT (Χορέψτε το) Επιδείξτε τις κινήσεις σας! Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε επίπεδο ικανοτήτων. Μπορείτε, στη συνέχεια, να αλλάξετε τον χορευτή στην οθόνη και την πίστα. Μετά, επιλέξτε READY (Έτοιμοι) για να ξεκινήσετε το τραγούδι. Εάν παίζετε μαζί με φίλο σας, και οι δύο επιλέγετε READY. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε PLAY SOLO (Ατομικό παιχνίδι) για να ξεκινήσετε να παίζετε χωρίς το φίλο σας. Συμβουλή: Για να συνοδέψετε ένα φίλο σας που χορεύει ατομικά, απλώς κάντε ένα βήμα μέσα στο χώρο του παιχνιδιού και σηκώστε το χέρι σας. Θα ενταχθείτε στη χορογραφία του ίδιου επιπέδου ικανοτήτων που έχει επιλέξει ο φίλος σας. BREAK IT DOWN (Μεμονωμένες κινήσεις) Αποκτήστε τις ικανότητες που χρειάζεστε για να εντυπωσιάσετε το κοινό! FULL SONG SESSION (Πλήρης σειρά τραγουδιών) Εξασκηθείτε σε κάθε κίνηση της χορογραφίας. FOCUS ON SELECT MOVES (Εστίαση σε επιλεγμένες κινήσεις) Δημιουργήστε μια λίστα κινήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε DANCE (Χορός). Μπορείτε να εξασκηθείτε σε μια χορευτική κίνηση μέχρι να σιγουρευτείτε ότι την κατέχετε. DANCE BATTLE (Χορευτική μάχη) Αναμετρηθείτε με ένα φίλο σας! Αρχικά, επιλέξτε επίπεδο ικανοτήτων. Μετά, επιλέξτε το crew που θα εκπροσωπήσετε. Εσείς και οι φίλοι σας πρέπει να εκπροσωπείτε διαφορετικά crew στο DANCE BATTLE (Χορευτική μάχη). Ορισμένα crew μπορεί να εμφανίζονται κλειδωμένα, έως ότου αποκτήσετε το δικαίωμα να τα εκπροσωπήσετε στη λειτουργία CREW CHALLENGE (Πρόκληση ομάδων). Τέλος, επιλέξτε και οι δύο READY (Έτοιμοι) για να ξεκινήσει η μάχη! Συμβουλή: Εκτελέστε τις χορευτικές κινήσεις καλύτερα από το φίλο σας για να κερδίσετε σημαντικούς βαθμούς όταν χορεύετε τις ενότητες FREE 4-ALL! (Ελεύθερος χορός για όλους!). Θα καταλάβετε ότι έφτασε η ώρα να κάνετε μια χορευτική κίνηση όταν αρχίσει να χορεύει η φιγούρα σε μία από τις κάρτες Flashcard στην πάνω σειρά. CREW CHALLENGE (Πρόκληση ομάδων) Φτάστε στην κορυφή με αυτή την ολοκαίνουργια λειτουργία με πλοκή! Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε επίπεδο ικανοτήτων. Στη συνέχεια, εντυπωσιάστε το crew Riptide (Δυνατό ρεύμα) κερδίζοντας αρκετά αστέρια στα αγαπημένα τους τραγούδια. Εάν αποκτήσετε το δικαίωμα να τους εκπροσωπήσετε, η θέση σας θα βελτιωθεί και άλλα crew θα θέλουν επίσης να δουν τις ικανότητές σας. Συμβουλή: Μπορείτε να ξεκλειδώσετε νέους χαρακτήρες, κοστούμια και crew που θα εκπροσωπήσετε. FITNESS (Φυσική κατάσταση) Διασκεδάστε κάνοντας εντατική γυμναστική! Για να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε πόσες θερμίδες καίτε ενώ παίζετε, ενεργοποιήστε το FITNESS MODE ENABLED (Ενεργοποίηση λειτουργίας φυσικής κατάστασης). Για εξάσκηση χωρίς διακοπή, επιλέξτε ένα από τα Fitness Playlists (Λίστες αναπαραγωγής για φυσική κατάσταση) ανάλογα με τον τύπο εκγύμνασης που θέλετε. Συμβουλή: Η λειτουργία FITNESS (Φυσική κατάσταση) παρακολουθεί τη δραστηριότητα σε όλους τους τρόπους παιχνιδιού. Για μια πιο ολοκληρωμένη προπόνηση, απενεργοποιήστε τις ενότητες Freestyle -Ελεύθερος χορός. (βλ. GAMEPLAY SETTINGS (Ρυθμίσεις παιχνιδιού)). OPTIONS (Επιλογές) A/V SETTINGS (Ρυθμίσεις ήχου/εικόνας) A/V CALIBRATION (Βαθμονόμηση ήχου/εικόνας) Βαθμονομήστε τον ήχο/βίντεο εάν η μουσική και οι κινήσεις δεν είναι συγχρονισμένες. Προσαρμόστε το επίπεδο μετατόπισης πραγματοποιώντας κύλιση προς τα πάνω και κάτω, ώστε η ηχητική ένδειξη να ενεργοποιείται την ίδια στιγμή που ενώνονται οι δύο γραμμές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο KINECT TUNER Επιλύστε συνηθισμένα προβλήματα σχετικά με το φωτισμό, τη λειτουργία ομιλίας/ήχου και τον χώρο για το παιχνίδι. VIDEO OVERSCAN (Υπερσάρωση εικόνας) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να προσαρμόσετε το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει το Dance Central 2 στην οθόνη. SURROUND SOUND (Ήχος περιβάλλοντος) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τον ήχο περιβάλλοντος. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME (Ένταση ομάδων και ηχητικών εφέ) Προσαρμόστε το επίπεδα έντασης για τις ομάδες και τα ηχητικά εφέ. GAMEPLAY SETTINGS (Ρυθμίσεις παιχνιδιού) PHOTOS ENABLED (Ενεργοποίηση φωτογραφιών) Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. FREESTYLE ENABLED (Ενεργοποίηση ελεύθερου χορού) Ενεργοποιήστε/ Απενεργοποιήστε τις ενότητες στη λειτουργία PERFORM IT (Χορέψτε το). Όταν το Freestyle (Ελεύθερος χορός) είναι απενεργοποιημένο, συμπληρώνεται με πρόσθετη χορογραφία κατά τη διάρκεια των χορών. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν επηρεάζει τραγούδια που έχετε εισάγει από το Dance Central. AUTOSAVE ENABLED (Ενεργοποίηση αυτόματης αποθήκευσης) Ενεργοποιήστε/ Απενεργοποιήστε την αυτόματη αποθήκευση.

8 MAGYAR Üdvözöl a Dance Central 2! ELSŐ LÉPÉSEK Győződj meg arról, hogy az egész tested látható a képernyő tetején lévő segédképen. Ha egy barátoddal játszol, mindketten külön segédképen jelentek meg. Nyújtsd ki a jobb karodat a CONTINUE (Folytatás) lehetőség kiválasztásához, majd végezz söprő mozdulatot jobbról balra. Ha vissza kívánsz térni az előző képernyőre, nyújtsd ki a bal karodat a bal alsó sarokban lévő BACK (Vissza) lehetőség kiválasztásához, majd végezz söprő mozdulatot balról jobbra. A menükben való navigálásra az Xbox 360 kontroller egyik gombjának megnyomásával válthatsz. A Controller Mode (Kontroller mód) elhagyásához nyomd meg a START gombot. MAIN MENU (Főmenü) DANCE (Tánc) Gyakorold be a táncmozdulatokat a BREAK IT DOWN (Lépésről lépésre) módban, mutasd meg a tánctudásodat a PERFORM IT (Előadás) módban, vagy szállj versenybe a DANCE BATTLE (Táncpárbaj) módban. CREW CHALLENGE (Csapatverseny) Bizonyítsd be a Dance Central 2 csapataival megmérkőzve, hogy te vagy a legjobb táncos, így új csapatokat, karaktereket és ruhákat tehetsz elérhetővé. FITNESS (Fitnesz) Kövesd nyomon, hány kalóriát égetsz el táncolás közben! A folyamatos edzéshez próbáld ki a Fitness Playlists (Fitnesz lejátszási listák) lehetőséget. OPTIONS (Beállítások) Módosíthatod a beállításokat, szinkronizálhatod a hangot és a videót, újra megnézheted az oktatóvideókat, és dalokat importálhatsz a Dance Central játékból (lásd a hátsó borítót). BUY NEW DANCES (Új táncok vásárlása) Vásárolj új dalokat/koreográfiákat az Xbox LIVE rendszeren keresztül! ÚJDONSÁGOK A DANCE CENTRAL 2 JÁTÉKBAN CSAPATALKOTÁS Most már sokkal egyszerűbb egy második játékosnak beszállnia a játékba. FREE-4-ALL (Kötetlen játékmód) A Táncpárbaj mód még izgalmasabb az új FREE-4-ALL részeknek köszönhetően. LEJÁTSZÁSI LISTÁK LÉTREHOZÁSA Saját lejátszási listákat készíthetsz a folyamatos játékhoz. FULL SONG CHOREOGRAPHY (Teljes koreográfia) A Freestyle részek kikapcsolásával egy megszakítás nélküli koreográfiára táncolhatsz (lásd: GAMEPLAY SETTINGS (Játékbeállítások)). Figyelmeztetés Mielőtt használnád ezt a játékot, olvasd el az Xbox 360 konzol útmutatóját, a Kinect érzékelő kézikönyvét, valamint a többi perifériás eszköz kézikönyvét, és ismerkedj meg a fontos biztonsági és egészségügyi tudnivalókkal. Őrizz meg minden útmutatót, hogy később kéznél legyenek. Ha pótolni szeretnél egy elveszett kézikönyvet, keresd fel a webhelyet, vagy hívd fel az Xbox ügyfélszolgálatát. Fontos egészségügyi figyelmeztetés a videojátékokról Fotoszenzitív epilepsziás roham Az emberek nagyon kis százaléka hajlamos lehet fényvillanások, fényeffektusok kiváltotta epilepsziás roham megjelenésére. Még olyanok esetében is, akik korábban nem szenvedtek el ilyen rohamot, elképzelhető olyan nem diagnosztizált állapot, amelynek következtében a képernyő villanó fényei fotoszenzitív epilepsziás rohamot váltanak ki. Ezek a rohamoknak különböző tünetekkel járhatnak: előfordulhat szédülés, látás változás, szem- vagy arcizom rángás, kezek-lábak görcse vagy rángása, dezorientáció, zavartság, pillanatnyi tudatvesztés. A rohamok eszméletvesztéshez vagy rángógörcshöz vezethetnek; ennek következménye lehet elesés, illetve az ezt követő tárgyakba ütközés okozta sérülés. Azonnal hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz, ha ezeknek a tüneteknek bármelyikét tapasztalja. Szülőként gondoljon erre, és kérdezze meg gyermekeit a fent említett tünetek esetleges megjelenéséről gyermekek és tinédzserek érzékenyebbek ezekre a rohamokra a felnőtteknél. A fotoszenzitív epilepsziás rohamok kockázata tovább csökkenthető a következő óvintézkedésekkel: üljön messzebb a képernyőtől; inkább kisebb méretű képernyőt használjon; játsszon jól megvilágított szobában; ne játsszon, ha álmos vagy fáradt. Ha Önnek vagy rokonának volt már epilepsziás rohama, konzultáljon orvosával, mielőtt játszani kezd! Jótállás az Xbox játékszoftverre ( Játék ) Jótállás A Microsoft Corporation ( Microsoft ) első fizetési dátumtól számított 90 napos időtartamon belül garantálja, hogy a játék alapvetően a mellékelt kézikönyvben leírtaknak megfelelően működik. Ez a jótállás megszűnik minden olyan, a játékkal kapcsolatos probléma esetén, amely balesettel, helytelen használattal, vírussal vagy helytelen alkalmazással függ össze. A Microsoft nem ad más jótállást vagy ígéretet a játékkal kapcsolatban. Jogorvoslás Ha 90 napon belül problémát észlel a jelen jótállás hatálya alá tartozó játékkal kapcsolatban, vigye vissza a kereskedőhöz az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal együtt. A kereskedő a feltételek szerint (a) díjmentesen megjavíttatja vagy kicseréli a játékot, vagy (b) visszaadja a vételárat. A kicserélt játékra az eredeti jótállási időből fennmaradó ideig, illetve az átadástól számított 30 napig vonatkozik a jótállás, attól függően, hogy melyik a hosszabb. Amennyiben bizonyos mértékig elkerülhető lett volna a károsodás, a Microsoft nem köteles felelni a teljes kárért. Törvényes jogok A kereskedővel szemben esetlegesen fennálló törvényes jogait a Microsoft korlátozott jótállása nem befolyásolja. Ha Ön nem saját használatra vásárolta meg a játékot (vagyis ha nem Ön a végfelhasználó). A következő feltételek az alkalmazható törvények által megengedett legnagyobb mértékben érvényesek. Egyéb garanciák A Microsoft és szállítói semmilyen más akár kifejezett, akár beleértett jótállást és feltételt nem fogadnak el a játékra és a mellékelt kézikönyvre vonatkozóan. Felelőség korlátozása Sem a Microsoft, sem a szállítói nem felelősek a Játék nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért, még akkor sem, ha a Microsoftot vagy bármelyik szállítóját tájékoztatták az ilyen károkkal kapcsolatos lehetőségekről. Ilyen esetekben a Microsoft és szállítóinak teljes felelőssége a játékért ténylegesen kifizetett összeg nagyságára korlátozódik. Ezen jótállásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a Microsofttal: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Írország)

9 Vevőszolgálati telefonszámok PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česká Republika Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK A JÁTÉK FŐKÉPERNYŐJE Pontszám Táncos Szív ikon* Aktuális mozdulat (szorzóval) Segédkép * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. További információért látogasson meg bennünket a weben, a címen. A jelen dokumentumban szereplő információk, így az URL-címek és más internetes oldalak hivatkozásai, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Hacsak más információ nincs megadva, akkor a cégek, szervezetek, termékek, tartománynevek, címek, logók, személyek, helyek és leírt esetek kitaláltak, nincsenek kapcsolatban semmilyen valós céggel, szervezettel, termékkel, tartománynévvel, címmel, logóval, személlyel, hellyel vagy tervezett vagy feltételezett esettel. Az összes alkalmazható szerzői jognak való megfelelés biztosítása a felhasználó felelőssége. A szerzői jog korlátozása nélkül ennek a dokumentumnak egyetlen részlete sem másolható, tárolható vagy helyezhető el adattároló rendszerben, és nem továbbítható semmilyen módon és semmilyen eszközzel (elektronikus, mechanikus, fényképészeti, adatrögzítő vagy más berendezéssel), illetve bármilyen célból a Microsoft Corporation kifejezett írásos hozzájárulása nélkül. A Microsoft rendelkezhet szabadalmakkal, szabadalmazott alkalmazásokkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy más szellemi tulajdonnal, amelyek védelmére ez a dokumentum hivatott. A Microsoft által írásban pontosan meghatározott licencmegállapodásban foglaltak kivételével ezen dokumentumok nem adnak semmilyen jogosultságot ezekre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra vagy más szellemi termékekre. A szóban forgó cégek és az említett termékek nevei saját tulajdonosaik védjegyei lehetnek. A jogosulatlan másolás, módosítás, terjesztés, nyilvános bemutatás, bérbe adás, fogadás és a másolásvédelem megkerülése szigorúan tilos. Ez a játék olyan termékmárkákat tartalmaz, melyeket a megfelelő szponzorok bocsátottak rendelkezésre Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Kinect, az Xbox, az Xbox 360, az Xbox LIVE és az Xbox emblémák a Microsoft vállalatcsoport védjegyei Harmonix Music Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Dance Central, a Dance Central 2, a Harmonix és minden kapcsolódó cím és embléma a Harmonix Music Systems, Inc. által fejlesztett Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosának birtokában van. A Dolby és a dupla-d szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Csillagok Reflektorfény Következő mozdulat * A fitnesz mód engedélyezését jelzi Jelen dokumentum a készítésekor érvényes állapotot rögzíti. Az itt olvasható információk és vélemények, beleértve az URL-címeket és egyéb internetes hivatkozásokat, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Ezeket a felhasználó saját felelősségére használja fel. Egyes itt bemutatott példák csak illusztrációként szerepelnek, és teljes mértékben kitaláltak. Nem utalnak valós dolgokra, és nem is szántuk erre őket. Ez a dokumentum a Microsoft egyik szellemi termékének jogaival sem ruházza fel Önt. Belső, referenciaként való használatra készíthet másolatot a dokumentumról Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Kinect, az Xbox, az Xbox 360, az Xbox LIVE és az Xbox emblémák a Microsoft vállalatcsoport védjegyei Harmonix Music Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Dance Central, a Dance Central 2, a Harmonix és minden kapcsolódó cím és embléma a Harmonix Music Systems, Inc. által fejlesztett Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 2 védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosának birtokában van. A hangvezérlési funkció csak bizonyos országokban és nyelveken működik, részletek a címen.

10 JÁTÉKMÓDOK TÁNC Ideje megmutatni, mit tudsz! A kezdéshez válassz egy dalt. A Flashcard (Villámnézet) betekintést nyújt a koreográfiába. A nehézségi szint az előadó neve alatt jelenik meg. Ezután válassz a PERFORM IT, BREAK IT DOWN és DANCE BATTLE közül, illetve a LEADERBOARDS (Ranglisták) funkcióval össze is hasonlíthatod a teljesítményedet a többi játékossal. Tipp: Ha folyamatosan szeretnél táncolni, válaszd a MAKE A PLAYLIST (Lejátszási lista létrehozása) lehetőséget a fő dallistából. Válassz egy előre beállított lejátszási listát, vagy készítsd el a sajátodat. Öt lejátszási listát hozhatsz létre, egyenként akár 20 dallal. PERFORM IT Mutasd meg a tánctudásod! A kezdéshez válassz egy nehézségi szintet. Ezt követően módosíthatod a képernyőn megjelenő táncost és a helyszínt is. Ezután válaszd a READY (Kész) lehetőséget a dal indításához. Ha egy barátoddal játszol, válasszátok mindketten a READY lehetőséget. Ha egyedül játszol, választhatod a PLAY SOLO (Egyedüli játék) lehetőséget is. Tipp: Ha csatlakozni szeretnél egy egyedül táncoló barátodhoz, csak állj mellé, és emeld fel a kezed. Ugyanazon a nehézségi szinten fogsz beszállni a koreográfiába, mint a barátod. BREAK IT DOWN Tanuld meg, hogyan nyűgözheted le a közönséget! FULL SONG SESSION (Teljes dal gyakorlása) Egy koreográfia összes mozdulatának gyakorlása. FOCUS ON SELECT MOVES (Egyes mozdulatok gyakorlása) Készítsd el a kívánt mozdulatok listáját, majd válaszd a DANCE lehetőséget. Addig gyakorolhatod a mozdulatokat, amíg tökéletesen nem mennek. DANCE BATTLE Szállj versenybe egy barátoddal! Először válassz egy nehézségi szintet. Ezután válaszd ki, hogy melyik csapat színeiben kívánsz versenyezni. A barátodnak és Neked a DANCE BATTLE módban különböző csapatot kell képviselniük. Egyes csapatok zárolva vannak, amíg ki nem érdemled a részvételt a CREW CHALLENGE módban. Végül válasszátok mindketten a READY lehetőséget, és a párbaj megkezdődik! Tipp: Ha a FREE-4-ALL (Kötetlen játékmód) részekben jobban hajtod végre a mozdulatokat, mint az ellenfeled, rengeteg pontot nyerhetsz. Onnan tudod, hogy el kell kezdeni egy mozdulatot, hogy a felső sorban lévő villámnézetek egyikén látható alak táncolni kezd. CREW CHALLENGE Érd el a csúcsot ebben a vadonatúj, történettel rendelkező módban! A kezdéshez válassz egy nehézségi szintet. Ezután tégy jó benyomást a Riptide csapatra azzal, hogy elég csillagot szerzel a kedvenc dalaikra. Ha megszerzed a jogot, hogy képviselhesd őket, javulni fog a hírneved, és más csapatok is látni akarják majd, hogy mit tudsz. Tipp: Új karaktereket, ruhákat és képviselhető csapatokat tehetsz elérhetővé. FITNESS Szórakozz jól edzés közben! Ha szeretnéd nyomon követni, hogy hány kalóriát égetsz el játék közben, állítsd be a FITNESS MODE ENABLED (Fitnesz mód bekapcsolva) beállítást. Ha folyamatosan szeretnél edzeni, a kívánt edzés típusától függően válassz egyet a Fitness Playlists (Fitnesz lejátszási listák) közül. Tipp: A FITNESS (Fitnesz) mód minden játékmódban követi a tevékenységedet. Ha egy teljesebb edzést szeretnél, tiltsd le a Freestyle részeket (lásd: GAMEPLAY SETTINGS (Játékbeállítások)). OPTIONS A/V SETTINGS (Hang- és videóbeállítások) A/V CALIBRATION (Hang és videó kalibrálása) Ha úgy tűnik, hogy a zene és a mozdulatok nincsenek szinkronban, kalibráld az audio-/videobeállításokat. Lefelé és felfelé görgetéssel állítsd be a késleltetés mértékét, amíg a hangjelzés pontosan a két sáv találkozásakor hangzik fel. További információkért látogasd meg a webhelyet. KINECT TUNER Világítással, beszéddel/hanggal és játékterülettel kapcsolatos gyakori problémák megoldása. VIDEO OVERSCAN (Pásztázási terület) A be- és kikapcsolásával beállíthatod, hogy a Dance Central 2 a képernyő mekkora részét foglalja el. SURROUND SOUND (Térhang) A térhang be- és kikapcsolása. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME (Közönség és hangeffektusok hangereje) A közönség és a hangeffektusok hangerejének beállítása. GAMEPLAY SETTINGS (Játékbeállítások) PHOTOS ENABLED (Fényképek engedélyezése) A játék közbeni fényképkészítés be- és kikapcsolása. FREESTYLE ENABLED (Freestyle engedélyezése) A PERFORM IT (Előadás) mód Freestyle részeit be- és kikapcsolhatod. Amikor a Freestyle rész ki van kapcsolva, a koreográfia további lépésekkel egészül ki. Ez a beállítás nem vonatkozik a Dance Central játékból importált dalokra. AUTOSAVE ENABLED (Automatikus mentés engedélyezve) Az automatikus mentés ki- és bekapcsolása.

11 SLOVENČINA Vitajte v hre Dance Central 2! ZAČÍNAME Presvedčte sa, či je v pomocnom rámiku na hornej strane obrazovky vidieť celé vaše telo. Ak hráte s priateľom, bude každý z vás zobrazený v samostatnom pomocnom rámiku. Natiahnutím pravej ruky do boku vyberte možnosť CONTINUE (POKRAČOVAŤ) a potom rukou švihnite sprava doľava. Na predchádzajúcu obrazovku sa môžete vrátiť natiahnutím ľavej ruky, výberom možnosti BACK (SPÄŤ) v ľavom dolnom rohu a následným švihnutím zľava doprava. Stlačením akéhokoľvek tlačidla na ovládači Xbox 360 sa môžete prepnúť do prechádzania medzi ponukami. Režim Controller Mode (Ovládač) opustíte stlačením tlačidla START. MAIN MENU (HLAVNÁ PONUKA) DANCE (TANEC) Trénujte pohyby v režime BREAK IT DOWN (NÁCVIK), predveďte svoje schopnosti v režime PERFORM IT (VYSTÚPENIE) alebo si zmerajte sily v režime DANCE BATTLE (TANEČNÝ SÚBOJ). CREW CHALLENGE (SÚBOJ S TÍMOM) Dokážte, že tancujete lepšie ako tímy hry Dance Central 2. Môžete odomykať nové tímy, postavy a oblečenie. FITNESS Sledujte, koľko kalórií pri tancovaní spaľujete! Vyskúšajte nepretržité cvičenie v možnosti Fitness Playlists (Zoznamy skladieb pre fitness). OPTIONS (MOŽNOSTI) Upravujte rôzne nastavenia a synchronizáciu zvuku a videa, zopakujte si výukové videá a importujte piesne z hry Dance Central (pozri zadnú stranu obalu). BUY NEW DANCES (NÁKUP NOVÝCH TANCOV) Kúpte si nové piesne a zostavy prostredníctvom služby Xbox LIVE! NOVINKY V HRE DANCE CENTRAL 2 PRIDAJTE SA Teraz môže druhý hráč jednoducho vstúpiť priamo do akcie. FREE-4-ALL (ŠANCA PRE KAŽDÉHO) Režim DANCE BATTLE (TANEČNÝ SÚBOJ) sa dostane do obrátok vďaka novým možnostiam v častiach ŠANCA PRE KAŽDÉHO. VYTVÁRANIE ZOZNAMOV SKLADIEB Vytvárajte vlastné zoznamy skladieb a hrajte bez prerušenia. KOMPLETNÁ CHOREOGRAFIA SKLADBY Keď (Pokiaľ) si chcete zatancovať celú choreografiu, vypnite sekciu Freestyle (pozri NASTAVENIE HRY). UPOZORNENIE Skôr než začnete hrať túto hru, prečítajte si v pokynoch pre konzolu Xbox 360 a v príručkách k senzoru Kinect a ďalším periférnym zariadeniam dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Všetky príručky si odložte ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Náhradné príručky k hardvéru nájdete na prípadne zatelefonujte na oddelenie technickej podpory pre konzolu Xbox. Dôležité zdravotné upozornenia o hraní videohier (Epileptické) záchvaty Veľmi malé percento osôb môže postihnúť záchvat, keď sú vystavené určitým optickým obrazcom, vrátane blikajúcich svetiel alebo vzorov, ktoré sa môžu objavovať vo videohrách. Dokonca aj osoby, ktoré nezažili záchvat alebo epileptický záchvat, môžu mať nediagnostikované predpoklady, ktoré môžu mať počas sledovania videohier za následok fotosenzitívny epileptický záchvat. Tieto záchvaty sa môžu prejavovať rôznymi symptómami, vrátane stavu na omdlenie, zmeneného vnímania, trasu očí alebo tváre, trhaním alebo šklbaním rúk alebo nôh, dezorientácie, zmätenosti, alebo momentálnej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k poraneniu v dôsledku pádu alebo nárazu do okolitých predmetov. Ihneď prestaňte hrať a informujte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov. Rodičia by mali sledovať a spýtať sa detí na tieto príznaky malé a dospievajúce deti sú na tieto záchvaty náchylné viac než dospelí. Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov môže byť znížené dodržovaním nasledujúcich opatrení: sedávajte ďalej od obrazovky; používajte menšiu obrazovku; hrajte v dobre osvetlenej miestnosti; nehrajte, ak ste ospalí alebo unavení. Ak ste vy alebo vaši príbuzní v minulosti zaznamenali záchvaty alebo epilepsiu, konzultujte pred hraním so svojím lekárom. Obmedzená záruka na vašu kópiu softvéru Xbox Game Software ( hry ) Záruka Spoločnosť Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že táto hra bude fungovať podstatným spôsobom tak, ako je popísané v priloženej príručke počas 90 dní od dátumu zakúpenia. Táto obmedzená záruka vylučuje akékoľvek problémy s hrou vzniknuté v súvislosti s nehodou, zneužitím, vírusom alebo nesprávnym použitím. Spoločnosť Microsoft ohľadne hry vylučuje akékoľvek iné sľuby a záruky. Nápravné opatrenia Ak sa objaví problém s hrou, ktorý je pokrytý zárukou v rámci 90 dní, vráťte ju dodávateľovi s kópiou originálneho dokladu o kúpe. Váš dodávateľ v tomto prípade a) opraví alebo vymení hru bez poplatku, alebo b) vráti kúpnu cenu. Na akúkoľvek vymenenú hru sa bude vzťahovať pôvodná záručná lehota, alebo lehota 30 dní od jej príjmu, podľa toho, čo je dlhšie. Za mieru primeranej opatrnosti, ktorú vynaložíte, aby ste sa vyhli poškodeniu, nenesie spoločnosť Microsoft žiadnu zodpovednosť. Zákonné práva Môžete mať zákonné práva voči svojmu dodávateľovi, tieto sa ale nedotýkajú obmedzenej záruky, ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft. AK STE SI NEZAKÚPILI HRU PRE VAŠE OSOBNÉ POUŽITIE (T. J. AK SA NESPRÁVATE AKO ZÁKAZNÍK) Nasledujúce podmienky platia v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných zákonov. Žiadne iné záruky Spoločnosť a jej dodávatelia sa zriekajú akýchkoľvek iných záruk a podmienok, buď vyhlásených alebo implikovaných, s ohľadom na hru a priloženú príručku. Obmedzenie zodpovednosti Ani spoločnosť Microsoft, ani jej dodávatelia nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenia vzniknuté akýmkoľvek spôsobom v dôsledku použitia hry alebo nemožnosti použiť hru alebo v akejkoľvek súvislosti s použitím hry alebo nemožnosťou použiť hru, aj keby boli spoločnosť Microsoft alebo akýkoľvek dodávateľ upozornení na možnosť takých poškodení. V každom prípade spoločnosť Microsoft a jej dodávatelia zodpovedajú len do čiastky zaplatenej za hru. Ak máte otázky ohľadne tejto záruky, kontaktujte dodávateľa alebo spoločnosť Microsoft: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Írsko)

12 Telefónne čísla zákazníckeho servisu PSS* TTY** Australia Österreich Belgique/België/Belgien Česko Danmark Suomi/Finland France Deutschland Eλλáδa Magyarország Ireland Italia Nederland New Zealand Norge Polska Portugal Россия 8 (800) España Saudi Slovensko Sverige Schweiz/Suisse/Svizzera South Africa UAE UK * PSS Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов. **TTY Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. Pre ďalšie informácie návštívte webovú stránku Informácie v tomto dokumente vrátane internetových adries a iného internetového obsahu podliehajú zmenám bez oznámenia. Ak nie je uvedené inde, príklady spoločností, organizácií, produktov, názvy domén, ové adresy, logá, osoby, miesta a udalosti tu popisované sú fiktívne a neexistuje žiadne úmyselné spojenie so skutočnými spoločnosťami, organizáciami, produktmi, názvami domén, ovými adresami, logami, osobami, miestami a udalosťami, ani od nich nie je odvodené. Používateľ je zodpovedný za rešpektovanie všetkých príslušných autorských zákonov. Bez obmedzenia autorských práv nesmie byť žiadna časť tohto dokumentu reprodukovaná, uchovávaná alebo uvádzaná do vyhľadávacieho systému alebo prenášaná v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným) alebo pre akékoľvek účely bez výslovného písomného oprávnenia spoločnosti Microsoft Corporation. Spoločnosť Microsoft vlastní patenty na aplikácie, ochranné známky, autorské práva alebo iné intelektuálne vlastnícke práva pokrývajúce podstatu tohto dokumentu. Okrem výslovne poskytnutého písomného súhlasu od spoločnosti Microsoft vám nedáva vlastníctvo tohto dokumentu žiadne práva na tieto patenty, ochranné známky, autorské práva alebo iné intelektuálne vlastníctvo. Názvy spoločností a výrobkov tu uvedených môžu byť ochrannými známkami ich zákonných vlastníkov. Neautorizované kopírovanie, reverzné inžinierstvo, prevod, verejné predstavenie, nájom, platby za hranie alebo obchádzanie ochrany proti kopírovaniu je prísne zakázané. Táto hra obsahuje niektoré značky produktov, ktoré sú poskytnuté ich príslušnými vlastníkmi Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a logá Xbox sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Všetky práva vyhradené. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix a všetky súvisiace názvy a logá sú ochranné známky spoločnosti Harmonix Music Systems, Inc. Produkt Dance Central 2 bol vyvinutý spoločnosťou Harmonix Music Systems, Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. HLAVNÁ HERNÁ OBRAZOVKA Skóre Tanečník Ikona srdce* Aktuálny pohyb (s násobiteľom) Pomocný rámik Hviezdy Reflektor Nasledujúci pohyb * Označuje aktívny režim Fitness Tento dokument je poskytnutý tak, ako je. Informácie a názory, obsiahnuté v tomto dokumente, vrátane internetových adries URL, ako aj iných odkazov na internetové webové stránky, sa môžu zmeniť bez upozornenia. Riziko používania spočíva na vás. Niektoré tu uvedené príklady slúžia len na ilustračné účely a majú fiktívny charakter. Nijaké reálne súvislosti ani spojenia neboli zámerné a nemali by sa ani vyvodzovať. Tento dokument vám neposkytuje žiadne legálne práva na intelektuálne vlastníctvo akéhokoľvek produktu spoločnosti Microsoft. Kopírovanie a používanie tohto dokumentu je povolené pre vaše vlastné referenčné účely Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a logá Xbox sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft Harmonix Music Systems, Inc. Všetky práva vyhradené. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix a všetky súvisiace názvy a logá sú ochranné známky spoločnosti Harmonix Music Systems, Inc. Produkt Dance Central 2 bol vyvinutý spoločnosťou Harmonix Music Systems, Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Hlasové ovládanie senzoru Kinect nie je dostupné vo všetkých krajinách. Kompletné podrobnosti na

13 HERNÉ REŽIMY DANCE (TANEC) Je čas to rozbaliť! Najprv si vyberte pieseň. Ukážka Flashcard (Kartička) vám ponúkne zbežný pohľad na zostavu. Náročnosť sa zobrazí pod menom interpreta. Následne si vyberte jeden z režimov PERFORM IT (VYSTÚPENIE), BREAK IT DOWN (NÁCVIK), vyskúšajte tanečný súboj DANCE BATTLE alebo si prezrite rebríčky LEADERBOARDS a zistite svoje umiestnenie medzi ostatnými hráčmi. Tip: Ak chcete tancovať bez prerušenia, vyberte z hlavného zoznamu piesní možnosť MAKE A PLAYLIST (VYTVORIŤ ZOZNAM SKLADIEB). Zvoľte predvolený zoznam skladieb alebo si vytvorte vlastný. Uložiť možno až päť vlastných zoznamov skladieb a každý môže obsahovať až 20 piesní. PERFORM IT (VYSTÚPENIE) Predveďte svoje pohyby! Najprv si vyberte úroveň náročnosti. Následne môžete zmeniť tanečníka na obrazovke a miesto konania. Napokon vyberte možnosť READY (PRIPRAVENÝ) a pieseň sa začne prehrávať. Ak hráte s priateľom, musíte obaja vybrať možnosť READY (PRIPRAVENÝ). Ak chcete hrať bez priateľa, vyberte možnosť PLAY SOLO (HRAŤ SÁM). Tip: Ak sa chcete pridať k priateľovi, ktorý tancuje sám, stačí sa postaviť na miesto a zdvihnúť ruku. Pridáte sa k zostave s rovnakou úrovňou náročnosti ako váš priateľ. BREAK IT DOWN (NÁCVIK) Naučte sa všetko, čím môžete ohromiť publikum! FULL SONG SESSION (ZOSTAVA CELEJ PIESNE) Trénujte všetky pohyby zostavy. FOCUS ON SELECT MOVES (DÔRAZ NA VYBRANÉ POHYBY) Vytvorte zoznam pohybov a potom vyberte možnosť DANCE (TANCOVAŤ). Môžete nacvičovať pohyb až do dokonalého zvládnutia. DANCE BATTLE (TANEČNÝ SÚBOJ) Súperte s priateľom! Najprv si vyberte úroveň náročnosti. Ďalej si vyberte tím, za ktorý chcete tancovať. V režime DANCE BATTLE (TANEČNÝ SÚBOJ) musíte vy i váš priateľ tancovať za rôzne tímy. Niektoré tímy môžu byť zamknuté, kým nezískate právo tancovať za ne v režime CREW CHALLENGE (SÚBOJ S TÍMOM). Napokon obaja vyberte možnosť READY (PRIPRAVENÝ) a súboj môže začať! Tip: Získajte významný počet bodov v priebehu sekcií FREE-4-ALL predvedením lepších pohybov, než spoluhráči. Správny moment, keď je čas začať tancovať, poznáte podľa toho, že sa roztancuje figúrka na jednej z položiek Flashcards (Kartička) v hornom rade. CREW CHALLENGE (SÚBOJ S TÍMOM) Dosiahnite až na vrchol v tomto úplne novom režime príbehu! Najprv si vyberte úroveň náročnosti. Teraz zapôsobte na tím Riptide a získajte dostatočný počet hviezdičiek za ich obľúbené piesne. Ak si dokážete vydobyť právo tancovať za tento tím, vaše hodnotenie sa zlepší a iné tímy budú chcieť vidieť vaše schopnosti. Tip: Môžete odomykať nové postavy, oblečenie a tímy, za ktoré možno tancovať. FITNESS Zabávajte sa pri skutočnom cvičení! Ak chcete začať sledovať počet kalórií spálených počas hry, zapnite možnosť FITNESS MODE ENABLED (S AKTÍVNYM REŽIMOM FITNESS). Ak chcete cvičiť bez prerušenia, môžete si vybrať niektorý zoznam skladieb pre fitness podľa požadovaného typu cvičenia. Tip: Mód FITNESS sleduje aktivity v priebehu všetkých herných módov. Ak chcete náročnejšie cvičenie, vypnite sekciu Freestyle (pozri NASTAVENIE HRY). OPTIONS (MOŽNOSTI) A/V SETTINGS (NASTAVENIA ZVUKU/VIDEA) A/V CALIBRATION (KALIBRÁCIA ZVUKU/VIDEA) Ak hudba nie je synchronizovaná s pohybmi, vykonajte kalibráciu zvuku a videa. Upravujte časový posun posúvaním nahor a nadol a nastavte zvuk tak, aby zaznel v okamihu stretnutia oboch stĺpcov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke KINECT TUNER Riešenie bežných problémov s osvetlením, rečou, zvukom a herným priestorom. VIDEO OVERSCAN (PRESNÍMANIE VIDEA) Zapnutím alebo vypnutím upravíte rozmery plochy, ktorú bude hra Dance Central 2 na obrazovke zaberať. SURROUND SOUND (PRIESTOROVÝ ZVUK) Zapnutie alebo vypnutie priestorového zvuku. CROWD VOLUME & EFFECTS VOLUME (HLASITOSŤ DAVU A HLASITOSŤ ZVUKOVÝCH EFEKTOV) Nastavenie hlasitosti davu a zvukových efektov. GAMEPLAY SETTINGS (NASTAVENIE HRY) PHOTOS ENABLED (POVOLENIE FOTOGRAFOVANIA) Povolenie alebo zakázanie fotografovania počas hry. FREESTYLE ENABLED (POVOLENIE VOĽNÉHO ŠTÝLU) Vypnite alebo zapnite sekciu Freestyle v režime PERFORM IT. Ak je Freestyle vypnutý, doplní sa v priebehu tancovania /počas tancovania/ ďalšia choreografia. Táto možnosť nemá vplyv na skladby importované z hry Dance Central. AUTOSAVE ENABLED (POVOLENIE AUTOMATICKÉHO UKLADANIA) Povolenie alebo zakázanie automatického ukladania.

14 IMPORT SKLADEB ZE HRY DANCE CENTRAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ DANCE CENTRAL Knihovna skladeb hry Dance Central 2 podporuje všechny skladby z původní hry Dance Central. Dříve stažené skladby se importují automaticky. Za 400 bodů Microsoft Points můžete pomocí 16místného kódu, který jste získali společně se svou kopií hry Dance Central (najdete jej na zadní straně příručky nebo na samostatné kartičce), importovat skladby na disku. Pomocí ovladače pro Xbox 360 proveďte tyto kroky: 1. Spusťte hru Dance Central Ověřte si, zda jste přihlášeni k profilu hráče s povolenou službou Xbox LIVE. 3. V hlavní nabídce vyberte položku OPTIONS (Možnosti). 4. Vyberte možnost REDEEM CODE (Uplatnit kód). 5. Zadejte 16místný kód vytištěný na příručce nebo kartičce k původní hře Dance Central. Tip: Nezadávejte 25místný kód, který jste získali společně se hrou Dance Central Podle pokynů na obrazovce si zakupte sadu Dance Central Export Pack. 7. Začnou se stahovat soubory skladeb. Η βιβλιοθήκη τραγουδιών του Dance Central 2 μπορεί να υποστηρίξει όλα τα τραγούδια του αρχικού Dance Central. Τα τραγούδια που έχουν ήδη ληφθεί θα εισαχθούν αυτόματα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή των τραγουδιών από το δίσκο για 400 Microsoft Points χρησιμοποιώντας τον 16ψήφιο κωδικό ο οποίος περιλαμβάνεται στο αντίγραφο του Dance Central που διαθέτετε --αναγράφεται στο πίσω μέρος του εγχειριδίου ή σε ξεχωριστή προπληρωμένη κάρτα. Χρησιμοποιώντας ένα χειριστήριο Xbox 360, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία: 1. Εκκινήστε το Dance Central Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σε προφίλ παίκτη με δυνατότητα Xbox LIVE. 3. Από το κύριο μενού, ενεργοποιήστε το στοιχείο OPTIONS (Επιλογές). 4. Επιλέξτε REDEEM CODE (Κωδικός εξαργύρωσης). 5. Εισαγάγετε τον 16ψήφιο κωδικό που αναγράφεται στο εγχειρίδιο ή στην πληρωμένη κάρτα του αρχικού Dance Central. Συμβουλή: Φροντίστε να μην καταχωρήσετε τον 25ψήφιο κωδικό που λάβατε με το Dance Central Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αγοράσετε το Dance Central Export Pack. 7. Θα ξεκινήσει η λήψη των αρχείων τραγουδιών.

15 Tento kód si ponechte, abyste mohli tancovat... Κρατήστε αυτό τον κωδικό για να συνεχίσετε το χορό.. Tartsd meg ezt a kódot a tánc folytatásához... DALOK IMPORTÁLÁSA A DANCE CENTRAL JÁTÉKBÓL A Dance Central 2 zenetár az eredeti Dance Central összes dalát támogatja. A korábban letöltött dalok importálása automatikusan lezajlik. A lemezen található dalokat 400 Microsoft Points pontért importálhatod a Dance Central programhoz mellékelt 16 jegyű kóddal, amely vagy a kézikönyv hátulján, vagy egy külön kártyán található. Egy Xbox 360 kontroller használatával kövesd a következő lépéseket a folyamat végrehajtásához: 1. Indítsd el a Dance Central 2 játékot. 2. Győződj meg arról, hogy be vagy jelentkezve egy olyan játékosprofilba, amelyen engedélyezve van az Xbox LIVE szolgáltatás. 3. A főmenüben válaszd az OPTIONS lehetőséget. 4. Válaszd a REDEEM CODE (Kód beváltása) lehetőséget. 5. Add meg az eredeti Dance Central kézikönyvön vagy tokenkártyán található 16 jegyű kódot. Tipp: Ügyelj arra, hogy ne a Dance Central 2 játékhoz kapott 25 jegyű kódot add meg. 6. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat a Dance Central Export Pack megvásárlásához. 7. Elkezdődik a dalfájlok letöltése. Služba Xbox LIVE nie je na Slovensku dostupná X

Czech Greek Hungarian Slovak

Czech Greek Hungarian Slovak Czech Greek Hungarian Slovak VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku k senzoru KINECT a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité

Více

Vítejte UŽIJTE SI JEŠTĚ LEPŠÍ ZÁVODĚNÍ ČEŠTINA FORZAMOTORSPORT.NET HERNÍ TRH FORZA MOTORSPORT 4 SÍLA JMÉNEM KINECT

Vítejte UŽIJTE SI JEŠTĚ LEPŠÍ ZÁVODĚNÍ ČEŠTINA FORZAMOTORSPORT.NET HERNÍ TRH FORZA MOTORSPORT 4 SÍLA JMÉNEM KINECT Vítejte FORZAMOTORSPORT.NET Navštivte server Forzamotorsport.net a staňte se součástí rostoucí a různorodé online komunity fanoušků série Forza Motorsport z celého světa. Ať už se zajímáte o cokoliv lakování,

Více

Hang on to this code to keep on dancin'...

Hang on to this code to keep on dancin'... Hang on to this code to keep on dancin'... Online play, functionality, features and support for Dance Central and any and all other products and services of Harmonix Music Systems, Inc., MTV Networks,

Více

Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide

Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide ČEŠTINA NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ Poslední útočiště lidstva, Jacinto, bylo zničeno. Hordy Locustů přivedly poslední zbytky civilizace Ztroskotanců na pokraj vyhubení. A nyní se objevil nový děsivý nepřítel,

Více

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Επιλογές παιχνιδιού Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Παίκτης εναντίον παίκτη Παίκτης εναντίον αντιπάλου υπολογιστή Παίκτης εναντίον αντιπάλου

Více

ČEŠTINA. Tipy pro hraní Kinect. Postavte se čelem k senzoru.

ČEŠTINA. Tipy pro hraní Kinect. Postavte se čelem k senzoru. X16-99048-01 ČEŠTINA VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzole Xbox 360, příručku ke snímači Kinect a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

0909 Part No. X16-00690-01

0909 Part No. X16-00690-01 0909 Part No. X16-00690-01 TM Česká Republika VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky

Více

ČEŠTINA AGENTI PROJEKT SLUNEČNÍ BOUŘE: ZPŮSOB REALIZACE

ČEŠTINA AGENTI PROJEKT SLUNEČNÍ BOUŘE: ZPŮSOB REALIZACE Mapa Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Χάρτης των Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Az Egység foka kerület, a Zöld-öböl és a Remény földje kerület térképe Map of Unity Heights, Green Bay, Hope

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

1.5 03080 MS Color Bar v

1.5 03080 MS Color Bar v Č E S K Y VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku senzoru KINECT TM a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace týkající

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

SuperCross-Laser SCL 2

SuperCross-Laser SCL 2 UA CZ EE LV LT RO BG GR нструкція з експлуатації Návod k použití Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Eksploatacijos instrukcija Instrucțiuni de utilizare Инструкция за работа Οδηγίες χρήσης 3-6 7-10 11-14

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban. KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů

SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban. KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů megkötve a mai napon összhangban az Üzleti törvényköny 513/1991 Sb. törvényének

Více

EMS plus RC100 6 720 809 867 (2014/03) 6 720 646 193-00.2O

EMS plus RC100 6 720 809 867 (2014/03) 6 720 646 193-00.2O EMS plus 6 720 646 193-00.2O RC100 6 720 809 867 (2014/03) [cs] Návod k instalaci a obsluze............................................. 2 [el] Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης......................................

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Smart TV stick Q4. www.evolveo.eu

Smart TV stick Q4. www.evolveo.eu Smart TV stick Q4 www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO Smart TV stick Q4. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Popis 2 A. USB port pro připojení dongle

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 71251

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 71251 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 HU Magyar,13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Více

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x

WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x WELL Crystal Gears, nahrávání hovorů k telefonům Yealink SIP-T19, SIP-T2x a SIP-T4x Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WELL Crystal Gears byl

Více

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Használati útmutató KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY. Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Használati útmutató KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY. Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA EBQ xxxxx F EBQH xxxxx F EBD xxxxx F EBDH xxxxx F EBFH xxxxx x F EBFH xxxxx F EBF xxxxx x F EBGH xxxxx F NEBGH xxxxx F Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση,

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Baterie. Nastavení data/ãasu

Baterie. Nastavení data/ãasu Baterie Ub vání energie baterií je zobrazeno na kontrolním displeji následujícím zpûsobem:. KdyÏ se objeví, záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterií posuàte spínaã do polohy HOLD, v opaãném pfiípadû by

Více

80 MAREK Industrial a.s. www.marek.eu +420 541 420 811

80 MAREK Industrial a.s. www.marek.eu +420 541 420 811 Zsanérok és szerelvények Áltolános információk Všeobecné informace Zsanérok és szerelvények Ebben a részben nem csak zsanérokat talál, hanem számos összekötő elemet, fogantyút, zárat minden olyan terméket

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10 Uživatelská příručka Stereofonní mikrofon STM10 Obsah Základní postupy...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Sestavení...4 Použití mikrofonu...5 Záznam zvuku...5 Záznam zvuku pro videa...8 Právní

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

H CZ SL PL RU GR. Art.nr. MSM1017 FKZ-305R. www.ferm.com. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0507-01.2

H CZ SL PL RU GR. Art.nr. MSM1017 FKZ-305R. www.ferm.com. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0507-01.2 H CZ SL PL RU GR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb temat do zmiany äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása 8862236 Halogenová LED diodová svítilna 30 W / CZ Halogénové LED diódové svietidlo 30 W / SK Halogén LED diódás világítótest 30 W / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Více informací. Rozsáhlou příručku v angličtině naleznete na stránkách www.apple.com/support/manuals/ ipod.

Více informací. Rozsáhlou příručku v angličtině naleznete na stránkách www.apple.com/support/manuals/ ipod. Začínáme Nastavení, synchronizace a dobíjení. 1. Nahrajte si a nainstalujte nejnovější verzi programového vybavení itunes na stránkách www.itunes.com/downloads. 2. Připojte ipod touch k USB 2.0 zásuvce

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU 4770600 Nýtovací kleště / Nitovacie kliešte / Szegecselőfogó / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTÁCH

VÁŠ PARTNER NA CESTÁCH VÁŠ PARTNER NA CESTÁCH Praktická aplikace Renault R & GO promění Váš smartphone či tablet v nedílnou součást Vašeho vozidla Renault Twingo nebo Renault Trafic. Vložte Vaše mobilní zařízení do držáku, spárujte

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 327LS 327LD -series Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného pevného disku 3 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení přenosného pevného disku 5 Technická podpora 6 Podmínky omezené

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android)

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) 1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) Zařízení s operačním systémem ios (ipad): 1. Stažení aplikačního softwaru Přes ipad se připojte k itunes Store a spusťte Pafers. Přečtěte si instrukce a stáhněte

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

R 9112 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R 9112 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R 9112 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Προφυλάξεις ασφαλείας...... 2 Πίνακάς

Více

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka cs A B C SETTINGS CHRONOGRAPH / DATE MEMORY ALTITUDE RECORDING TIME COMPASS CALIBRATION cs ZAČÍNÁME Děkujeme za zvolení přístroje Suunto Elementum Terra, digitálních

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ NÁVOD K INSTALACI STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE KONTROLA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

VÍCE INFORMACÍ. ML10 a ML12 Bluetooth Headset

VÍCE INFORMACÍ. ML10 a ML12 Bluetooth Headset VÍCE INFORMACÍ ML10 a ML12 Bluetooth Headset PODÍVEJTE SE DOBŘE TLAČÍTKO HOVORU Přijetí či ukončení hovoru (1 stisk) Opětovné vytočení hovoru (2 stisky) Spuštění hlasového vytáčení telefonu (stisk na 2

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282 Návod k použití PRAČKA Obsah CZ CZ Český,1 HU Magyar, 13 RO Română,25 Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Více

Settings Add a Player or Sub Add a Player or Sub Manage

Settings Add a Player or Sub Add a Player or Sub Manage JAK RYCHLE ZAČÍT 1 NASTAVENÍ Integrovaný hudební reproduktor SONOS PLAY přidáte k vašemu existujícímu Sonos systému jednoduše tak, že ho zapojíte do elektrické zásuvky a na ručním ovladači zvolíte v nabídce

Více

Porszívó. Használati útmutató

Porszívó. Használati útmutató SC61** Sorozat Porszívó Használati útmutató A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A készülék csak beltérben használható. MAGYAR imagine the possibilities Köszönjük,

Více

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Verze pro PC České vydání TP-1522-CS 2. vydání Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

PREDATOR SV 85. User s manual V1.0

PREDATOR SV 85. User s manual V1.0 PREDATOR SV 85 User s manual SK V1.0 PREDATOR SV 85 GR DK SE HU Děkujeme vám za zakoupení produktu. Registrovat produkt můžete na našem internetovém serveru na adrese www.trust.com/register, získáte tak

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Optima. Basic. Cast. Arena. Collosea. Major. www.barbecook.com. handleiding Quickstart.indd 1 14/08/09 09:04

Optima. Basic. Cast. Arena. Collosea. Major. www.barbecook.com. handleiding Quickstart.indd 1 14/08/09 09:04 Basic Optima Cast Major Arena Collosea www.barbecook.com handleiding Quickstart.indd 1 14/08/09 09:04 Basic 1 2 4 5 6 7 9 BASIC 22.4002.000 22.4004.000 INOX CERAM 1 227.1220.040 227.1240.040 2 227.1400.040

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+

INSTALACE. MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ MANUÁL PRO MOBILNÍ APLIKACI iconsole+ PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ Operační systém ios: ipod touch (5. generace) ipod touch (4. generace) ipod touch (3. generace) iphone 5 iphone 4S iphone 4 iphone 3GS iphone

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

XI. Odkazy na štítek a piktogramy. X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro polyfúzní svářečku. XII. Skladování. XIII.

XI. Odkazy na štítek a piktogramy. X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro polyfúzní svářečku. XII. Skladování. XIII. b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí. c)

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

bab.la Fráze: Cestování Stravování řecky-česky

bab.la Fráze: Cestování Stravování řecky-česky Stravování : U vchodu Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více