MS Color Bar v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.5 03080 MS Color Bar v"

Transkript

1

2 Č E S K Y VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku senzoru KINECT TM a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Všechny příručky si uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud si přejete získat náhradní příručky k hardwaru, navštivte stránku nebo se obraťte na středisko zákaznické podpory Xbox. Další bezpečnostní údaje naleznete na vnitřní zadní straně obalu. Důležitá zdravotní varování v souvislosti s hraním videoher Fotosenzitivní epileptické záchvaty Malé procento lidí může při sledování obrázků včetně blikajících světel nebo obrazců, které se mohou ve videohrách objevit, dostat epileptický záchvat. Dokonce i u lidí, kteří netrpí epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nediagnostikovaný stav, který způsobí fotosenzitivní epileptické záchvaty při sledování videoher. Záchvaty se mohou projevit několika různými příznaky, jako jsou například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo tváře, škubání nebo třes končetin, dezorientace nebo chvilková ztráta vědomí. Záchvaty mohou rovněž způsobit ztrátu vědomí nebo křeče s následným zraněním v důsledku pádu nebo nárazu na okolní předměty. Pokud se u vás projeví některý z uvedených příznaků, okamžitě přerušte hru a vyhledejte lékaře. Povinností rodičů je sledovat děti a zjistit, zda se u nich neprojeví některý z uvedených příznaků výskyt epileptických záchvatů tohoto typu je u dětí a dospívajících pravděpodobnější než u dospělých. Riziko vzniku fotosenzitivních epileptických záchvatů lze snížit následujícími opatřeními: posaďte se ve větší vzdálenosti od obrazovky; používejte menší obrazovku; místnost má být dobře osvětlená; nehrajte videohry, jste-li ospalí nebo unavení. Pokud se u vás nebo u některého z vašich příbuzných vyskytly záchvaty nebo epilepsie, před hraním videoher se poraďte s lékařem. Co je systém PEGI? Systém klasifikace podle věkových kategorií PEGI chrání nezletilé před hrami, které jsou nevhodné pro určitou věkovou skupinu. Vezměte na vědomí, že se nejedná o označení obtížnosti her. Systém PEGI se skládá ze dvou částí a umožňuje rodičům a osobám, které kupují hry pro děti, provádět erudovaný výběr podle věku hráče, kterému je hra určena. První částí je klasifikace vhodnosti pro věkové kategorie: Druhou částí jsou ikony, které označují typ obsahu hry. V závislosti na hře může být uvedeno i více těchto ikon. Klasifikace vhodnosti hry pro věkové kategorie odpovídá míře tohoto obsahu. Ikony jsou: Další informace získáte na adrese a pegionline.eu

3 Začínáme Nastavení hracího prostoru Kinect Při přípravě hracího prostoru jsou nejdůležitější následující body: Umístěte senzor Kinect TM na místo, z nějž vás bude moci dobře snímat. Vhodná vzdálenost při hře je alespoň 2 metry od senzoru. Odstraňte z hracího prostoru nábytek a další překážky. Senzor Kinect můžete umístit pod televizor, nad něj nebo na okraj stolu či vhodný podstavec. Pokud jej umístíte na televizor, zajistěte jej sponou. Mějte na paměti, že tyto hry vyžadují spoustu pohybu. Senzor by měl být stabilní. Nápověda ke Kinectu Chcete-li zobrazit nápovědu, aktivujte Průvodce pro Kinect natažením levé ruky doleva dolů. (Pokud právě hrajete, je třeba vybrat položku Průvodce pro Kinect z nabídky Main Menu (Hlavní nabídka).) Řešení pro Kinect Pokud se vám zdá, že senzor Kinect má potíže se snímáním, aktivujte Průvodce pro Kinect a vyberte možnost Řešení pro Kinect. Modul řešení vás provede několika testy s cílem zajistit, aby vás senzor Kinect mohl snímat po obrazové i zvukové stránce. (Můžete také stisknout tlačítko na ovladači pro Xbox 360, přejít do části Settings (pravý panel) a poté vybrat možnost Řešení pro Kinect.) Další nápovědu naleznete na adrese Uložení hry Chcete-li uložit hru Kinectimalsª a obdržet výsledky, musíte být přihlášeni prostřednictvím profilu. (Informace o vytvoření profilu naleznete na stránce ) 1

4 Dobrodružství začíná Než začnete, je třeba naučit se dva pohyby (gesta). Pomocí těchto gest zvládnete na ostrově téměř vše. Akce Hover (přesunutí ukazatele) Chcete-li začít hrát, podržte ruku tak, aby se ukazatel přesunul nad tlačítko Start na obrazovce. Jakmile se vybarví bílý kruh kolem tlačítka, začínáte své dobrodružství! Pomocí gesta Hover (přesunutí ukazatele) také můžete na obrazovce vybírat další předměty. Akce Swipe (švihnutí ruky) Švihnutím se posouváte mezi předměty například při výběru mláděte, se kterým se chcete spřátelit. Volba přítele Když vstoupíte do hry, těší se pět mláďat na setkání s vámi v místě Bonding Circle (Kruh přátelství). Vyberte si, se kterým začnete své dobrodružství. Chcete-li vybrat mládě, procházejte možnosti provedením akce Swipe (švihnutí ruky) doprava či doleva. Poté proveďte akci Hover (přesunutí ukazatele) nad tlačítko Select pod požadovaným mládětem a počkejte, dokud se nevybarví bílý kruh kolem tlačítka. O mláďata, která nevyberete, nemějte starost. Znovu je potkáte, až budete objevovat ostrov. 2 Start

5 Pirate Map (Pirátská mapa) Captain (kapitán) vyprávěl různé prapodivné příběhy: o starobylých ruinách v džungli, o potopené pirátské lodi a o městu zamrzlém v ledu. Nejdobrodružnější ze všech příběhů je o ten Felis Aurum, obří kočce celé ze zlata. Vím, že to zní bláznivě, ale kapitán si nevymýšlí. Možná, že s pomocí kapitánovy mapy zjistíme pravdu. Můžete jít na kterékoli místo označené na útržku mapy, který máte. V tuto chvíli je na mapě jen malá část země Lemuria, mnoho dalších míst však ještě můžete objevit. Kapitán obeplul celý ostrov, ale vnitrozemí zůstává záhadou. Ne však nadlouho! Nemůžu se dočkat, až začneme objevovat! Woodland Glade (Lesní paseka) Na ostrově můžeme zkoumat různá prostředí a objevovat všechna jejich tajemství. Woodland Glade (Lesní paseka) je jediné prostředí zobrazené na části mapy, kterou v tuto chvíli máme, takže tuto oblast navštívíme jako první. Oblast Woodland Glade (Lesní paseka) mám opravdu rád. Je to jedno z mých oblíbených míst na ostrově. Tricks (Kousky) Mládě může předvádět různé kousky, jako je sednutí, skok či překulení, nejdříve je ho však musíte naučit! Mládě je hravé a zkusí zopakovat vše, co uděláte. Předváděním kousků a hraním si s mládětem získáte body za objevování a odemknete skryté oblasti právě navštíveného prostředí. Ve skrytých oblastech můžete se svým mládětem soutěžit, čímž získáte další body. Postupně odemkneme další prostředí, z nichž každé má své skryté oblasti, takže budeme moci prozkoumat další místa a potkat další přátele! Jakmile sesbíráme všechny části mapy, můžeme cestovat z a z ábavou t a m i z p ět na ja kékol i m íst o. 3

6 Váš pokrok Chcete zjistit, jak vám to jde? Je to snadné! Užitečné informace jsou uvedeny na obrazovce. Úkoly Zobrazuje podrobnosti o navrženém úkolu. Zlaté mince Zobrazuje celkový počet mincí, které jste získali plněním úkolů a účastí v soutěžích. Catch the Ball At 5 or more meters Catches 0/3 Time 0: Průvodce pro Kinect Vede do nabídky Main Menu (Hlavní nabídka), kde najdete možnosti hry, nápovědu a možnost Průvodce pro Kinect.

7 Discovery Bar (Panel objevov n ) Zobrazuje váš pokrok ve hře. Skryté oblasti tohoto prostředí, které jste odemkli Body získané za objevování. Skryté oblasti, které zbývá odemknout, abyste se mohli přesunout do jiného prostředí. Následující prostředí, které má být odemknuto. Enrollment (Přihlášení) Umožňuje zapojení dalšího hráče do hry. Bumble (Brumla) Prozradím vám důležité informace a předvedu gesta. Toy Box (Krabice na hračky) Jsou v ní uloženy hračky, potrava a další předměty včetně mapy. Předměty v krabici Toy Box (krabice na hračky) Zobrazuje předměty, které máte v krabici Toy Box (krabice na hračky) v aktuálně vybrané kategorii. 5

8 Úkoly Úkoly jsou hry, které můžete se svým mládětem hrát na místech, jako je Woodland Glade (Lesní paseka). Tyto hry se čas od času objevují a díky nim můžete získávat body za objevování a zlaté mince, což vám umožní postupovat v průzkumu ostrova. Ve chvíli, kdy házíte mláděti předměty, které má chytat, se například mohou ze země objevit muchomůrky. Házení Mnoho ostrovních aktivit zahrnuje házení. Zapamatujte si tyto tipy: Lepší je házet míč spodem. Hody můžete vyrovnávat posunutím vpravo či vlevo tak, aby cíl byl uprostřed obrazovky. Předmět Flying Toy (házecí hračka) můžete během letu jemně usměrňovat nakloněním na jednu či druhou stranu a přikrčením ji nechat dopadnout! Objevování země Lemuria Hry a předvádění kousků s mládětem nám umožní postupovat po ostrově. V hlavních oblastech země Lemuria si užijeme spoustu zábavy, ale skryté oblasti jsou plné vzrušujících her a dobrodružství. Jakmile například získáme dostatek bodů za objevování oblasti Woodland Glade (Lesní paseka), mládě nás dovede do skrytých oblastí, které můžeme také začít objevovat. Soutěže Jakmile objevíme skrytou oblast, můžeme začít soutěžit. Tyto hry se hrají na čas. Soutěže zahrnují závody aut na dálkové ovládání (RC), házení na cíl, proběhnutí mláděte překážkovou dráhou a podobné aktivity. Za dokončení soutěže získáváme mince, medaile a nové hračky. 6

9 Toy Box (krabice na hračky) Toy Box (krabice na hračky) je jednou z nejdůležitějších částí ve hře. Obsahuje všechny vaše cennosti, jako jsou hračky, potrava či hygienické potřeby, a je vždy k dispozici. Chcete-li ji otevřít, natáhněte pravou ruku šikmo doprava dolů. (Když ukazuji, jak co dělat, představujte si, že jsem váš odraz v zrcadle.) Vybírání předmětů Chcete-li vybrat předmět, nejdříve provedením akce Swipe (švihnutí ruky) vyberte v krabici Toy Box (krabice na hračky) kategorii tak, aby požadovaná kategorie byla zobrazena uprostřed. Provedením akce Hover (přesunutí ukazatele) na tuto kategorii ji otevřete. Poté můžete vybrat požadovaný předmět. Na výběr jsou malé či velké míče, létající talíře, švihadla, auta na dálkové ovládání (RC) a mnoho dalšího. Pohyb po ostrově Pomocí krabice Toy Box (krabice na hračky) můžete také cestovat na jakoukoli část ostrova, kterou jste již někdy dříve navštívili nebo ke které máte mapu. Otevřete krabici Toy Box (krabice na hračky), proveďte akci Hover (přesunutí ukazatele) nad tlačítko Map (Mapa) a vyberte oblast. Hned tam budeme! Setkání s novými mláďaty Při průzkumu ostrova budeme potkávat nová mláďata. S těmito novými mláďaty se můžete hned spřátelit, nebo si dál hrát s mládětem, s nímž si hrajete, a s těmito novými mláďaty se spřátelit později. Mláďata, která si nevyberete, se vrátí do města Fur Town (Kožišní město). Nakupování V lemurově vozíku můžete nakupovat věci pro své mládě a také nábytek do svého domu. Za nákup platíte zlatými mincemi, které získáváte plněním úkolů a účastí v soutěžích. Chcete-li něco koupit, projděte provedením akce Swipe (švihnutí ruky) kategorie předmětů k prodeji a proveďte akci Hover (přesunutí ukazatele) nad požadovaný předmět tak, aby se předmět označil. Objeví se ve vaší krabici Toy Box (krabice na hračky). 7

10 Xbox LIVE Xbox LIVE poskytuje služby v oblasti her a zábavy pro konzoli Xbox 360. Jednoduše ji připojte k širokopásmovému internetu a začněte se bavit zdarma. Můžete získat bezplatné demoverze her, videoukázky a další obsah a navíc prostřednictvím senzoru KINECT ovládat filmy pouhým mávnutím ruky. S členstvím Xbox LIVE Gold získáte možnost hrát hry online s přáteli po celém světě a další výhody. Xbox LIVE je vaší bránou k ještě větší nabídce her, novým zážitkům a zábavě. Více informací získáte na stránce Připojení Než začnete službu Xbox LIVE používat, je nutné, abyste vaši konzoli Xbox 360 připojili k vysokorychlostnímu internetu a zaregistrovali se jako člen služby Xbox LIVE. Na stránkách Xbox. com/live získáte více informací o připojení a zjistíte, zda je služba Xbox LIVE dostupná ve vašem regionu. Rodinná nastavení Tyto jednoduché a flexibilní nástroje umožňují rodičům a opatrovníkům určit, které hry mohou mladí hráči spustit na základě hodnocení jejich obsahu. Rodiče mohou omezit přístup k dospělému obsahu. Určete jak a s kým může vaše rodina komunikovat online pomocí služby Xbox LIVE a časově omezte, jak dlouho mohou hrát. Více informací naleznete na adrese Xbox.com/familysettings. Tento dokument je poskytován tak jak je. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu včetně odkazů URL a dalších odkazů na webové stránky se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jakékoli riziko spojené s jejich používáním je vaší odpovědností. Některé z uvedených příkladů jsou uvedeny pouze pro dokreslení situace a jsou smyšlené. Není jimi myšlena žádná skutečná spojitost a ani by jim žádná skutečná spojitost neměla být přisuzována. Tento dokument vám neposkytuje žádná práva na jakékoli duševní vlastnictví obsažené v kterémkoli z produktů Microsoft. Tento dokument lze kopírovat a použít pro vlastní potřebu Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, logo Microsoft Game Studios, Kinect, Kinectimals, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a loga Xbox jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Vyvinuto společností Frontier Developments Ltd. pro společnost Microsoft Corporation. Frontier, Cobra a loga Frontier a Cobra jsou ochranné známky společnosti Frontier Developments Ltd. Všechna práva vyhrazena. Herní vývojová technologie Cobra 2010 Frontier Developments Ltd. Všechna práva vyhrazena. Copyright Audiokinetic Inc. Všechna práva vyhrazena. Využívá produkt Scaleform GFx 2010 Scaleform Corporation. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Dolby a symbol dvojitého písmena D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Kinectimals je videohra určena pouze ke hraní si se zvířaty ve hře a s hračkami znázorňujícími zvířata. Akce se zvířaty ve hře by neměly být prováděny se skutečnými zvířaty či domácími mazlíčky. 8 Seznam autorů této hry najdete na

11 OMEZENÁ ZÁRUKA KOPIE HERNÍHO SOFTWARU XBOX ( HRA ) Záruka Společnost Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že provoz této hry bude plně odpovídat popisu v přiloženém návodu k použití po dobu 90 dnů od data prvního zakoupení. Tato omezená záruka je neplatná, pokud problémy související s provozem hry způsobila nehoda, zneužití, vir nebo nesprávné použití. Společnost Microsoft neposkytuje v souvislosti s hrou žádné další záruky ani sliby. Va š e p r áv n í p r o s t ř e d k y Zjistíte-li do 90 dnů problém související s hrou, na který se vztahuje tato záruka, vraťte hru prodejci společně s kopií původního dokladu o zakoupení. Prodejce podle vlastního uvážení (a) hru bezplatně opraví nebo vymění nebo (b) vrátí zaplacenou částku. Vyměněná hra bude v záruce po zbytek původní záruční doby nebo 30 dnů od data uvedeného na stvrzence, podle toho, která doba bude delší. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za poškození hry, kterému bylo možné předejít náležitou péči z vaší strany. Zákonná práva Vůči prodejci můžete mít zákonná práva, která nejsou ovlivněna omezenou zárukou společnosti Microsoft. POKUD JSTE HRU NEZAKOUPILI PRO OSOBNÍ UŽÍVÁNÍ (TEDY POKUD NEVYSTUPUJETE JAKO ZÁKAZNÍK) Následující podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Žádné další záruky Společnost Microsoft a její dodavatelé odmítají jakékoliv další záruky nebo podmínky, vyjádřené i předpokládané, týkající se hry a přiloženého návodu k použití. Omezení odpovědnosti Společnost Microsoft ani její dodavatelé neponesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které jakýmkoli způsobem vyplynou z použití hry nebo nemožností hru používat nebo které s jejím použitím či nemožností použití budou jakýmkoli způsobem souviset, a to i kdyby společnost Microsoft nebo její dodavatelé byli poučeni o možnosti takových škod. Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejich dodavatelů je za všech okolností ohraničena sumou, kterou jste zaplatili za hru. Máte-li dotazy ohledně této záruky, obraťte se na prodejce nebo společnost Microsoft na adrese: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Irsko) 9

12 Bezpečné hraní se senzorem KINECT Zkontrolujte, zda máte dostatek místa pro volný pohyb během hraní. Hraní her se senzorem KINECT může vyžadovat určitou míru pohybu. Ověřte, že při hraní nenarazíte nebo nevběhnete do jiných hráčů, přihlížejících osob, domácích zvířat, nábytku či jiných předmětů nebo o ně nezakopnete. Pokud během hraní stojíte nebo se pohybujete, potřebujete mít dobrou stabilitu. Před hrou: Rozhlédněte se všemi směry (vpravo, vlevo, vpřed, vzad, nahoru a dolů), zda neuvidíte předmět, do kterého byste mohli uhodit nebo o něj zakopnout. Ověřte, že se místo k hraní nachází v dostatečné vzdálenosti od oken, stěn, schodů atd. Zkontrolujte, zda nemůžete stoupnout na nějaký předmět či osobu, například hračky, nábytek, volné koberce, děti, domácí zvířata apod. Tyto předměty či osoby případně odsuňte z místa hraní. Nezapomeňte se podívat vzhůru při kontrole místa dejte pozor na svítidla, ventilátory nebo jiné zavěšené předměty. Během hry: Nepřibližujte se k televizoru, aby nedošlo ke kontaktu. Udržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních hráčů, přihlížejících osob a domácích zvířat. Tato vzdálenost se může u různých her lišit, proto při určování bezpečné vzdálenosti vezměte v úvahu způsob hraní. Dávejte pozor na předměty a osoby, do nichž byste mohli narazit nebo o ně zakopnout během hraní se mohou dostat do místa hraní, proto byste měli být vůči svému okolí neustále ostražití. Zkontrolujte, zda máte při hraní vždy dobrou stabilitu. Hrajte na rovné podlaze s dostatečnou pevností pro herní aktivity a pro hraní používejte vhodnou obuv (bez vysokých podpatků, bez volné paty atd.) nebo hrajte bosí. Předtím, než dětem povolíte používat senzor KINECT: Zjistěte, jak může každé dítě senzor KINECT používat a zda během této činnosti vyžaduje dohled. Pokud dětem povolíte používat senzor KINECT bez dohledu, nezapomeňte jim sdělit všechny potřebné pokyny a informace týkající se bezpečnosti a zdraví. Ujistěte se, že děti při hraní používají senzor KINECT bezpečně a v rámci svých možností a že vědí, jak systém správně používat. Omezení únavy očí způsobené prudkým světlem: Zaujměte polohu v pohodlné vzdálenosti od monitoru či televizoru a snímače KINECT, umístěte je dále od jasných světelných zdrojů, nebo pomocí rolet ztemněte místnost. Volte mírné přirozené osvětlení, které omezuje jas a únavu očí a zvyšuje kontrast a čitelnost obrazu, případně upravte nastavení jasu a kontrastu na monitoru či televizoru. Nepřepínejte se. Hraní her se senzorem KINECT může vyžadovat určitou míru fyzické aktivity. Před používáním senzoru KINECT se poraďte s lékařem, pokud váš zdravotní stav ovlivňuje možnost bezpečně provádět fyzickou aktivitu nebo: jste či můžete být těhotná; máte potíže se srdcem, dýcháním, zády, klouby nebo jiné ortopedické problémy; máte vysoký krevní tlak nebo obtíže s fyzickou aktivitou; nebo vám bylo doporučeno omezení fyzické aktivity. Na lékaře se obraťte také před zahájením cvičení nebo cvičebního režimu zahrnujícího senzor KINECT. Nehrajte pod vlivem návykových látek nebo alkoholu a ujistěte se, že vaše rovnováha a fyzické schopnosti jsou dostatečné pro každý pohyb při hře. Pokud cítíte únavu či bolest svalů, kloubů nebo očí, přestaňte hrát a odpočiňte se. Pocítíte-li nadměrnou únavu, nevolnost, dušnost, tlak v hrudníku, závrať, neklid či bolest, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE SENZOR POUŽÍVAT a poraďte se s lékařem. Další informace najdete v příručce zdravého hraní na stránkách 10

13 Získejte nové chlupaté přátele Další chlupaté přátele můžete získat díky plyšovým hračkám Kinectimals. Kupte si plyšovou hračku Kinectimals, naskenujte štítek pomocí senzoru Kinect a sledujte, jak zvíře na obrazovce ožije před vašima očima. Se svým vlastním plyšovým kamarádem můžete být spolu, i když právě nejste u své konzole Xbox 360. Jděte k místu Scan Stone ve městě Fur Town (Kožišní město). Štítek podržte před senzorem Kinect ve vzdálenosti přibližně 23 cm. Podle následujícího obrázku přidržte štítek před senzorem Kinect na 3 až 5 sekund nebo do té doby, než se nové mládě objeví ve hře. Ujistěte se, že štítek nezakrýváte prsty a že během skenování není štítek šikmo. Vyhýbejte se tmavému prostředí. Užijte si zábavu se svým novým mládětem! Další informace naleznete na webových stránkách

14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού παίξετε αυτό το παιχνίδι, διαβάστε τις οδηγίες της κονσόλας Xbox 360, το εγχειρίδιο του αισθητήρα KINECT TM και τυχόν άλλα εγχειρίδια περιφερειακών συσκευών που χρησιμοποιείτε για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για αντίγραφα των εγχειριδίων, μεταβείτε στη διεύθυνση ή καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών του Xbox. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την ασφάλεια, δείτε στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου. Σημαντική ειδοποίηση για την υγεία όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια Κρίσεις φωτοευαισθησίας Ένα μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να πάθει επιληπτικές κρίσεις όταν εκτεθεί σε συγκεκριμένο οπτικό περιεχόμενο, όπως φώτα που αναβοσβήνουν ή συγκεκριμένα μοτίβα που μπορεί να εμφανίζονται σε βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και άτομα χωρίς γνωστό ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας μπορεί να πάσχουν από μη διαγνωσθείσα κατάσταση η οποία προκαλεί αυτές τις επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας όταν κοιτάζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις χαρακτηρίζονται από διάφορα συμπτώματα, όπως ζάλη, αλλαγή όρασης, σπασμούς του προσώπου ή των ματιών, πέταγμα ή τρέμουλο των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμό, σύγχυση ή στιγμιαία απώλεια συνείδησης. Οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν να προκαλέσουν επίσης απώλεια αισθήσεων ή μυϊκές συσπάσεις με συνεπακόλουθο τραυματισμό του ατόμου αν πέσει κάτω ή αν χτυπήσει σε παρακείμενα αντικείμενα. Σταματήστε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε έναν ιατρό σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν ή να ρωτούν τα παιδιά τους αν εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα. Η συχνότητα εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων εξαιτίας φωτοευαισθησίας είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά και τους εφήβους και λιγότερο συχνή για τους ενήλικες. Ο κίνδυνος φωτοεπιληπτικών κρίσεων μπορεί να ελαττωθεί αν ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες: να κάθεστε μακριά από την οθόνη, να χρησιμοποιείτε οθόνη μικρότερων ιντσών, να παίζετε σε δωμάτιο με καλό φωτισμό, να μην παίζετε αν νιώθετε ναυτία ή κόπωση. Αν εσείς ή κάποιος από τους συγγενείς σας έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν παίξετε. Τι είναι το σύστημα PEGI; Το σύστημα διαβάθμισης ηλικιών PEGI, προστατεύει τους ανήλικους από παιχνίδια ακατάλληλα για την ηλικία τους. ΠΡΟΣΕΞΤΕ: δεν είναι ενδεικτικό του βαθμού δυσκολίας των παιχνιδιών. Αποτελούμενο από δύο μέρη, το PEGI επιτρέπει σε γονείς και όσους αγοράζουν παιχνίδια για παιδιά να κάνουν σωστή επιλογή, κατάλληλη για την ηλικία των παιδιών που προορίζονται. Το πρώτο μέρος είναι ένας χαρακτηρισμός ηλικίας: Το δεύτερο είναι εικονίδια που υποδεικνύουν τον τύπο περιεχομένου του παιχνιδιού. Ανάλογα με το παιχνίδι, μπορεί να υπάρχουν πολλά τέτοια εικονίδια. Η διαβάθμιση ηλικίας του παιχνιδιού αντιπροσωπεύει την σφοδρότητα του περιεχομένου. Τα εικονίδια είναι: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις διευθύνσεις και pegionline.eu

15 Έναρξη Προετοιμασία του χώρου παιχνιδιού για το Kinect Τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν ετοιμάζετε το χώρο παιχνιδιού είναι τα εξής: Τοποθετήστε τον αισθητήρα Kinect TM σε κάποιο μέρος όπου μπορείτε να το δείτε καθαρά. Για να έχετε την καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού, πρέπει να σταθείτε τουλάχιστον 1,8 μέτρα από τον αισθητήρα. Καθαρίστε το χώρο παιχνιδιού από όλα τα έπιπλα και άλλα εμπόδια. Μπορείτε να τοποθετήσετε τον αισθητήρα Kinect κάτω από την τηλεόρασή σας ή μόλις επάνω από αυτή, ή κοντά στην άκρη ενός τραπεζιού ή σταντ. Αν τον τοποθετήσετε πάνω από την τηλεόρασή σας, βεβαιωθείτε να τον ασφαλίσετε με ειδική βάση. Να θυμάστε ότι αυτά τα παιχνίδια περιλαμβάνουν πολλή κίνηση. Ο αισθητήρας σας πρέπει να είναι σταθερός. Λήψη βοήθειας με το Kinect Για βοήθεια, επεκτείνετε το αριστερό χέρι σας στην κάτω, αριστερή πλευρά σας για να ενεργοποιήσετε τον Οδηγό Kinect. (Αν βρίσκεστε στη μέση ενός παιχνιδιού, πρέπει να επιλέξετε Kinect Guide από το Main menu (Βασικό μενού)). Ο ρυθμιστής Kinect Αν νομίζετε ότι το Kinect δυσκολεύεται να σας δει ή να σας ακούσει, ενεργοποιήστε τον Οδηγό Kinect και επιλέξτε Kinect Tuner. Ο συντονιστής θα σας καθοδηγήσει σε μερικούς ελέγχους ώστε να είναι σίγουρο ότι μπορεί να σας δει και να σας ακούσει το Kinect. (Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε στο χειριστήριο Xbox 360, να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (δεξιά καρτέλα) και μετά να επιλέξετε Kinect Tuner). Για περισσότερη βοήθεια, μεταβείτε στο Αποθήκευση παιχνιδιών Για να αποθηκεύσει το Kinectimalsª το παιχνίδι και τα επιτεύγματά σας, πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ. (Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προφίλ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 13

16 Έναρξη της περιπέτειάς σας Πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να μάθετε δύο χειρονομίες (ή κινήσεις). Με αυτές τις κινήσεις, μπορείτε να κάνετε σχεδόν οτιδήποτε στο νησί. Hover (Αιώρηση) Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, επεκτείνετε το χέρι σας ώστε να πετάει, ή να αιωρείται, πάνω από το κουμπί Start στην οθόνη. Όταν γεμίσει ολόκληρη η περιφέρεια του λευκού κύκλου στο κουμπί, θα ξεκινήσετε για την περιπέτεια! Η κίνηση αιώρησης επίσης σας επιτρέπει να επιλέγετε άλλα αντικείμενα στην οθόνη. Swipe (Σάρωση) Η σάρωση σάς επιτρέπει να μεταφέρεστε στα αντικείμενα όπως να κοιτάζετε τα διαφορετικά λιονταράκια με τα οποία μπορείτε να γίνετε φίλοι. Επιλογή φίλου Τώρα που έχετε φτάσει, υπάρχουν πέντε λιονταράκια που ανυπομονούν να σας γνωρίσουν στο Bonding Circle (Κύκλο Φιλίας). Αποφασίστε με ποιο θέλετε να ξεκινήσετε την περιπέτειά σας. Για να επιλέξετε το λιονταράκι σας, σαρώστε αριστερά και δεξιά στις επιλογές. Μετά, αιωρήστε πάνω από το κουμπί Select, κάτω από το λιονταράκι που θέλετε, μέχρι να γεμίσει η περιφέρεια του λευκού κύκλου στο κουμπί. Μην ανησυχείτε για τα λιονταράκια που δεν επιλέγετε. Θα τα δείτε ξανά καθώς εξερευνούμε το νησί. 14 Έναρξη

17 Pirate Map (Χάρτης Πειρατών) Ο Captain (Καπετάνιος) έλεγε ιστορίες με πολλά παράξενα πράγματα: αρχαία ερείπια στη ζούγκλα, ένα βυθισμένο πειρατικό πλοίο και μια πόλη μέσα σε πάγο. Η πιο παράξενη ιστορία από όλες ήταν αυτή της Felis Aurum (Χρυσό Αιλουροειδές), μια μεγάλη γάτα κατασκευασμένη από ατόφιο χρυσάφι. Το ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά ο Captain (Καπετάνιος) δεν τα έβγαζε αυτά από το μυαλό του. Ίσως αν χρησιμοποιήσουμε τον χάρτη του Captain (Καπετάνιο) θα ανακαλύψουμε την αλήθεια. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε που είναι σημειωμένο στο κομμάτι χάρτη που έχετε. Αυτή τη στιγμή, απλώς δείχνει ένα μικρό κομμάτι της Lemuria (Λεμούρια), αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη να ανακαλύψετε. Ο Captain (Καπετάνιος) ταξίδεψε γύρω από ολόκληρο το νησί, αλλά το εσωτερικό του παραμένει μυστήριο. Όχι όμως για πολύ ακόμη! Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την εξερεύνηση. Woodland Glade (Ξέφωτο Δάσους) Μπορείτε να εξερευνήσετε τα διαφορετικά περιβάλλοντα στο νησί και να ανακαλύψετε όλα τα μυστικά που περιέχουν. Το Woodland Glade (Ξέφωτο Δάσους) είναι το μόνο περιβάλλον που εμφανίζεται στο κομμάτι χάρτη που έχουμε τώρα. Γι' αυτό θα είναι και το πρώτο μέρος που θα επισκεφτούμε. Μ' αρέσει πολύ το Glade (Ξέφωτο). Είναι ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στο νησί. Κόλπα Μπορείτε να κάνετε το λιονταράκι σας να κάνει κόλπα, όπως να καθίσει, να πηδήξει ή να κυλιστεί, αλλά πρώτα πρέπει να δείξετε στο λιονταράκι σας πώς να τα κάνει! Το λιονταράκι σας είναι πολύ παιχνιδιάρικο και θα προσπαθήσει να μιμηθεί ο,τιδήποτε κάνετε. Τα τρικ και τα παιχνίδια με το λιονταράκι σας είναι ένας καλός τρόπος να κερδίζετε βαθμούς ανακάλυψης και να ξεκλειδώνετε κρυμμένες περιοχές στο περιβάλλον που βρίσκεστε. Μέσα σε αυτές τις κρυμμένες περιοχές, εσύ και το λιονταράκι σας μπορείτε να παίζετε διαγωνισμούς, με τους οποίους κερδίζετε ακόμη περισσότερους βαθμούς. Καθώς προοδεύουμε, θα ξεκλειδώσουμε περισσότερα περιβάλλοντα, καθένα από τα οποία έχει τις δικές του κρυμμένες περιοχές. Έτσι, θα έχουμε περισσότερα μέρη να εξερευνήσουμε και περισσότερους φίλους να γνωρίσουμε! Όταν συλλέξουμε όλα τα κομμάτια του χάρτη, μπορούμε να ταξιδεύουμε μπρος-πίσω σε οποιοδήποτε μέρος θέλουμε, για περισσότερη διασκέδαση. 15

18 Η πρόοδός σας Θέλετε να μάθετε πόσο καλά τα πάτε; Αυτό είναι εύκολο! Δείτε τις χρήσιμες πληροφορίες σας στην οθόνη σας. Προκλήσεις Εμφανίζει λεπτομέρειες κάθε φορά που σας προσφέρεται μια πρόκληση. Συνολικός αριθμός χρυσά νομίσματα Εμφανίζει τα νομίσματα που κερδίσατε ενώ παίζατε προκλήσεις και διαγωνισμούς. Catch the Ball At 5 or more meters Catches 0/3 Time 0: Οδηγός Kinect Οδηγεί στο Main menu (Βασικό μενού) για τις επιλογές παιχνιδιού, τη βοήθεια και τον Οδηγό Kinect.

19 Discovery Bar (Γραμμή ανακάλυψης) Εμφανίζει την πρόοδό σας στο παιχνίδι. Οι κρυμμένες περιοχές που ξεκλειδώσατε στο τρέχον περιβάλλον σας. +50 Οι βαθμοί ανακάλυψης που κερδίσατε. Οι υπόλοιπες κρυμμένες περιοχές που πρέπει να 4 ξεκλειδώσετε για να προχωρήσετε στο επόμενο περιβάλλον. Το επόμενο περιβάλλον για ξεκλείδωμα. Enrollment (Εγγραφή) Επιτρέπει σε άλλον παίκτη να συμμετάσχει. Bumble Δείτε εμένα για σημαντικές συμβουλές και κινήσεις. Toy Box (Κουτί παιχνιδιών) Περιέχει τα παιχνίδια, τροφή και άλλα αντικείμενα που έχετε αυτή τη στιγμή στο Toy Box (Κουτί παιχνιδιών) σας, καθώς και τον χάρτη σας. Αντικείμενα Toy Box (Κουτί παιχνιδιών) Εμφανίζει τα αντικείμενα στο Toy Box (Κουτί παιχνιδιών) σας (στην τρέχουσα επιλεγμένη κατηγορία). 17

20 Προκλήσεις Οι προκλήσεις είναι παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε με το λιονταράκι σας ενώ βρίσκεστε σε μέρη όπως το Woodland Glade (Ξέφωτο Δάσους). Αυτά τα παιχνίδια εμφανίζονται περιστασιακά και αποτελούν έναν τρόπο να προοδεύσετε στην εξερεύνησή σας, κερδίζοντας βαθμούς ανακάλυψης και χρυσά νομίσματα. Για παράδειγμα, ενώ παίζετε με την μπάλα με το λιονταράκι σας, μπορεί να ξεπεταχτούν μανιτάρια από το έδαφος για να τα χτυπήσετε. Ρίψη Πολλές δραστηριότητες στο νησί περιλαμβάνουν τη ρίψη. Υπάρχουν μερικές συμβουλές που πρέπει να θυμάστε: Λειτουργεί καλύτερα αν ρίχνετε μπάλες με το χέρι χαμηλά. Κινηθείτε αριστερά ή δεξιά χωρίς βιασύνη για να στοχεύσετε τις ρίψεις σας μέχρι ο στόχος σας να βρίσκεται στη μέση της οθόνης. Αφού πετάξετε Flying Toy (Ιπτάμενο παιχνίδι), μπορείτε να το καθοδηγήσετε λίγο ενώ πετάει στον αέρα, αν γέρνετε από τη μία μεριά ή από την άλλη. Ή, μπορείτε να το ρίξετε κάτω αν σκύψετε! Εξερεύνηση της Lemuria (Λεμούρια) Αν παίζετε και κάνετε κόλπα με το λιονταράκι σας, μας βοηθάτε να προοδεύσουμε στο νησί. Μπορούμε να διασκεδάσουμε πολύ στις κύριες περιοχές της Lemuria (Λεμούρια), αλλά οι κρυμμένες περιοχές είναι γεμάτες με συναρπαστικά παιχνίδια και περιπέτειες. Μόλις κερδίσουμε αρκετούς βαθμούς ανακάλυψης στο Woodland Glade (Ξέφωτο Δάσους), για παράδειγμα, το λιονταράκι σας θα μας καθοδηγήσει σε κρυμμένες περιοχές και μπορούμε να ξεκινήσουμε να εξερευνούμε και αυτές. Διαγωνισμοί Μόλις ανακαλύψουμε μια κρυμμένη περιοχή, μπορείτε να παίξετε τους διαγωνισμούς. Αυτά είναι παιχνίδια που παίζετε εναντίον του ρολογιού. Περιλαμβάνουν την οδήγηση RC cars (Αγωνιστικά αυτοκίνητα), τη ρίψη σε στόχους, το τρέξιμο του λιονταριού σας μέσα από διαδρομές γεμάτες στροφές και πολλά ακόμη. Με την ολοκλήρωση διαγωνισμών, κερδίζουμε κέρματα, μετάλλια και καινούργια παιχνίδια. 18

ČEŠTINA. Tipy pro hraní Kinect. Postavte se čelem k senzoru.

ČEŠTINA. Tipy pro hraní Kinect. Postavte se čelem k senzoru. X16-99048-01 ČEŠTINA VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzole Xbox 360, příručku ke snímači Kinect a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace

Více

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα

Επιλογές παιχνιδιού. Játéklehetőségek. Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Επιλογές παιχνιδιού Τα εικονίδια αυτά στις σελίδες αθλημάτων υποδεικνύουν τον τρόπο που μπορεί να παιχθεί το κάθε άθλημα Παίκτης εναντίον παίκτη Παίκτης εναντίον αντιπάλου υπολογιστή Παίκτης εναντίον αντιπάλου

Více

Hang on to this code to keep on dancin'...

Hang on to this code to keep on dancin'... Hang on to this code to keep on dancin'... Online play, functionality, features and support for Dance Central and any and all other products and services of Harmonix Music Systems, Inc., MTV Networks,

Více

Vítejte UŽIJTE SI JEŠTĚ LEPŠÍ ZÁVODĚNÍ ČEŠTINA FORZAMOTORSPORT.NET HERNÍ TRH FORZA MOTORSPORT 4 SÍLA JMÉNEM KINECT

Vítejte UŽIJTE SI JEŠTĚ LEPŠÍ ZÁVODĚNÍ ČEŠTINA FORZAMOTORSPORT.NET HERNÍ TRH FORZA MOTORSPORT 4 SÍLA JMÉNEM KINECT Vítejte FORZAMOTORSPORT.NET Navštivte server Forzamotorsport.net a staňte se součástí rostoucí a různorodé online komunity fanoušků série Forza Motorsport z celého světa. Ať už se zajímáte o cokoliv lakování,

Více

SuperCross-Laser SCL 2

SuperCross-Laser SCL 2 UA CZ EE LV LT RO BG GR нструкція з експлуатації Návod k použití Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Eksploatacijos instrukcija Instrucțiuni de utilizare Инструкция за работа Οδηγίες χρήσης 3-6 7-10 11-14

Více

ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra )

ZAČÍNÁME ČEŠTINA. Omezená záruka kopie herního softwaru Xbox ( Hra ) ČEŠTINA Vítejte u hry Dance Central 2! ZAČÍNÁME Zkontrolujte, zda je v pomocném rámečku v horní části obrazovky vidět celé vaše tělo. Hrajete-li ještě s další osobou, zobrazíte se každý ve vlastním pomocném

Více

Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide

Ovládání hry NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ ČEŠTINA. Úplný manuál je k dispozici na adrese: gearsofwar.xbox.com/gameguide ČEŠTINA NADĚJE, PŘEŽITÍ, BRATRSTVÍ Poslední útočiště lidstva, Jacinto, bylo zničeno. Hordy Locustů přivedly poslední zbytky civilizace Ztroskotanců na pokraj vyhubení. A nyní se objevil nový děsivý nepřítel,

Více

ČEŠTINA AGENTI PROJEKT SLUNEČNÍ BOUŘE: ZPŮSOB REALIZACE

ČEŠTINA AGENTI PROJEKT SLUNEČNÍ BOUŘE: ZPŮSOB REALIZACE Mapa Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Χάρτης των Unity Heights, Green Bay, Hope Springs Az Egység foka kerület, a Zöld-öböl és a Remény földje kerület térképe Map of Unity Heights, Green Bay, Hope

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

Czech Greek Hungarian Slovak

Czech Greek Hungarian Slovak Czech Greek Hungarian Slovak VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku k senzoru KINECT a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité

Více

ESF4500LOW. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 23 SK Umývačka Návod na používanie 46

ESF4500LOW. CS Myčka nádobí Návod k použití 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 23 SK Umývačka Návod na používanie 46 ESF4500LOW CS Myčka nádobí Návod k použití 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 23 SK Umývačka Návod na používanie 46 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu

ČESKY. Další informace získáte na adrese http://www.pegi.info a pegionline.eu ČESKY VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uložte pro pozdější potřebu. Příručky

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

0909 Part No. X16-00690-01

0909 Part No. X16-00690-01 0909 Part No. X16-00690-01 TM Česká Republika VAROVÁNÍ Než začnete s hraním hry, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete informace o bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Používá se pro pogratulování novomanželům Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Používá se pro pogratulování

Více

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 12 Ψυγειοκαταψύκτης SK Návod na používanie 23 Chladnička s mrazničkou S53620CTX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 12 Ψυγειοκαταψύκτης SK Návod na používanie 23 Chladnička s mrazničkou S53620CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 12 Ψυγειοκαταψύκτης SK Návod na používanie 23 Chladnička s mrazničkou S53620CTX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Více

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Használati útmutató KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY. Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Használati útmutató KOMBINÁLT HŰTŐ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY. Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA EBQ xxxxx F EBQH xxxxx F EBD xxxxx F EBDH xxxxx F EBFH xxxxx x F EBFH xxxxx F EBF xxxxx x F EBGH xxxxx F NEBGH xxxxx F Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση,

Více

Futterautomat Automatic feeder Distributeur automatique de nourriture Voederautomaat Foderautomat Fôringsautomat Ruokinta-automaatti

Futterautomat Automatic feeder Distributeur automatique de nourriture Voederautomaat Foderautomat Fôringsautomat Ruokinta-automaatti 3581 Futterautomat Automatic feeder Distributeur automatique de nourriture Voederautomaat Foderautomat Fôringsautomat Ruokinta-automaatti Foderautomat Mangiatoia automatica Comedero automático Alimentador

Více

H CZ SL PL RU GR. Art.nr. MSM1017 FKZ-305R. www.ferm.com. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0507-01.2

H CZ SL PL RU GR. Art.nr. MSM1017 FKZ-305R. www.ferm.com. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0507-01.2 H CZ SL PL RU GR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb temat do zmiany äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ. Uživatelská příručka

DÁLKOVÝ OVLADAČ. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Recyklujte toto balení šetrně. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Vraťte je do sběrného místa pro recyklaci. Všechny ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Více

EMS plus RC100 6 720 809 867 (2014/03) 6 720 646 193-00.2O

EMS plus RC100 6 720 809 867 (2014/03) 6 720 646 193-00.2O EMS plus 6 720 646 193-00.2O RC100 6 720 809 867 (2014/03) [cs] Návod k instalaci a obsluze............................................. 2 [el] Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης......................................

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

bab.la Fráze: Cestování Stravování řecky-česky

bab.la Fráze: Cestování Stravování řecky-česky Stravování : U vchodu Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro

Více

Precision Spinal Cord Stimulator System Clinician Manual

Precision Spinal Cord Stimulator System Clinician Manual Precision Spinal Cord Stimulator System Clinician Manual SC-1110 Precision Implantable Pulse Generator SC-2016-xx Infinion 16 Lead and Splitter 2x8 Kit SC-2016-xxE Infinion 16 Lead and Splitter 2x8 Trial

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Osobní Dopis. Dopis - Adresa

Osobní Dopis. Dopis - Adresa - Adresa Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standardní anglický formát adresy: název příjemce název společnosti, číslo název ulice, název města + regionu/státu + PSČ Mr. N. Summerbee 335 Main

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Pro zeptání se na pomoc

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Pro zeptání se na pomoc - Základy Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Pro zeptání se na pomoc Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?) Pro

Více

Baterie. Nastavení data/ãasu

Baterie. Nastavení data/ãasu Baterie Ub vání energie baterií je zobrazeno na kontrolním displeji následujícím zpûsobem:. KdyÏ se objeví, záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterií posuàte spínaã do polohy HOLD, v opaãném pfiípadû by

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71252

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71252 Návod k použití PRAČKA Obsah CZ CZ Český,1 GR Ελληνικά,13 HU Magyar,25 Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

80 MAREK Industrial a.s. www.marek.eu +420 541 420 811

80 MAREK Industrial a.s. www.marek.eu +420 541 420 811 Zsanérok és szerelvények Áltolános információk Všeobecné informace Zsanérok és szerelvények Ebben a részben nem csak zsanérokat talál, hanem számos összekötő elemet, fogantyút, zárat minden olyan terméket

Více

R 9112 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R 9112 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R 9112 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Προφυλάξεις ασφαλείας...... 2 Πίνακάς

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Příručka pro rychlý start

Příručka pro rychlý start Příručka pro rychlý start Vítá vás váš MacBook Pojďme rovnou začít. MacBook spustíte stisknutím zapínacího tlačítka. Průvodce nastavením vás poté provede několika úvodními kroky, takže budete moci svůj

Více

FCTM-210N H CZ SL PL RU GR. Art.nr. MSM1013. www.ferm.com. Ferm BV Postbus 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0409-27

FCTM-210N H CZ SL PL RU GR. Art.nr. MSM1013. www.ferm.com. Ferm BV Postbus 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0409-27 H CZ SL R PL GR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË ÏÓ ÛÚ ÌÓÒËÚ

Více

Optima. Basic. Cast. Arena. Collosea. Major. www.barbecook.com. handleiding Quickstart.indd 1 14/08/09 09:04

Optima. Basic. Cast. Arena. Collosea. Major. www.barbecook.com. handleiding Quickstart.indd 1 14/08/09 09:04 Basic Optima Cast Major Arena Collosea www.barbecook.com handleiding Quickstart.indd 1 14/08/09 09:04 Basic 1 2 4 5 6 7 9 BASIC 22.4002.000 22.4004.000 INOX CERAM 1 227.1220.040 227.1240.040 2 227.1400.040

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Gebrauchsanweisung Instructions for Use. nebuliser system

Gebrauchsanweisung Instructions for Use. nebuliser system Gebrauchsanweisung Instructions for Use nebuliser system Kurzanleitung / Short guide Details bitte in der Gebrauchsanleitung nachlesen und beachten! For full details, please read and take note of the instructions

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Porszívó. Használati útmutató

Porszívó. Használati útmutató SC61** Sorozat Porszívó Használati útmutató A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A készülék csak beltérben használható. MAGYAR imagine the possibilities Köszönjük,

Více

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. EBL 18xxx F O3 EBL 20xxx F O3 EBLH 18xxx F O3 EBLH 20xxx F O3.

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. EBL 18xxx F O3 EBL 20xxx F O3 EBLH 18xxx F O3 EBLH 20xxx F O3. EBL 18xxx F O3 EBL 20xxx F O3 EBLH 18xxx F O3 EBLH 20xxx F O3 Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ Popis zaøízení,

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Smart TV stick Q4. www.evolveo.eu

Smart TV stick Q4. www.evolveo.eu Smart TV stick Q4 www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO Smart TV stick Q4. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Popis 2 A. USB port pro připojení dongle

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Stručný návod k rychlému použití

Stručný návod k rychlému použití Audiopřehrávač Philips GoGear CZ SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Stručný návod k rychlému použití Začínáme Celkový pohled

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 327LS 327LD -series Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

TRUST SIGHT FIGHTER PLUS

TRUST SIGHT FIGHTER PLUS TRUST SIGHT FIGHTER PLUS Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím výrobku

Více

Registrace na stránkách Disney Infinity

Registrace na stránkách Disney Infinity Základní obsah hry Disney Infinity PC 1.0 je ke stažení zdarma, podrobný návod k vytvoření herního účtu najdete níže. Verze hry na konzole vyžaduje zakoupení startovní sady (Starter pack) pro příslušnou

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno dostanete z domovské stránky.

K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno dostanete z domovské stránky. Objevte V tomto stručném průvodci naleznete užitečné informace, které vám pomohou seznámit se s nástrojem REACH-IT a udělat si o něm základní představu. K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a NEBEZPEČÍ: Pokud před zahájením tohoto postupu nevypnete napájení, může dojít k zasažení elektrickým

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více