MS Color Bar v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.5 03080 MS Color Bar v"

Transkript

1

2 Č E S K Y VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli Xbox 360, příručku senzoru KINECT TM a další příručky k jakýmkoli dalším periferiím, abyste získali důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Všechny příručky si uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud si přejete získat náhradní příručky k hardwaru, navštivte stránku nebo se obraťte na středisko zákaznické podpory Xbox. Další bezpečnostní údaje naleznete na vnitřní zadní straně obalu. Důležitá zdravotní varování v souvislosti s hraním videoher Fotosenzitivní epileptické záchvaty Malé procento lidí může při sledování obrázků včetně blikajících světel nebo obrazců, které se mohou ve videohrách objevit, dostat epileptický záchvat. Dokonce i u lidí, kteří netrpí epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nediagnostikovaný stav, který způsobí fotosenzitivní epileptické záchvaty při sledování videoher. Záchvaty se mohou projevit několika různými příznaky, jako jsou například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo tváře, škubání nebo třes končetin, dezorientace nebo chvilková ztráta vědomí. Záchvaty mohou rovněž způsobit ztrátu vědomí nebo křeče s následným zraněním v důsledku pádu nebo nárazu na okolní předměty. Pokud se u vás projeví některý z uvedených příznaků, okamžitě přerušte hru a vyhledejte lékaře. Povinností rodičů je sledovat děti a zjistit, zda se u nich neprojeví některý z uvedených příznaků výskyt epileptických záchvatů tohoto typu je u dětí a dospívajících pravděpodobnější než u dospělých. Riziko vzniku fotosenzitivních epileptických záchvatů lze snížit následujícími opatřeními: posaďte se ve větší vzdálenosti od obrazovky; používejte menší obrazovku; místnost má být dobře osvětlená; nehrajte videohry, jste-li ospalí nebo unavení. Pokud se u vás nebo u některého z vašich příbuzných vyskytly záchvaty nebo epilepsie, před hraním videoher se poraďte s lékařem. Co je systém PEGI? Systém klasifikace podle věkových kategorií PEGI chrání nezletilé před hrami, které jsou nevhodné pro určitou věkovou skupinu. Vezměte na vědomí, že se nejedná o označení obtížnosti her. Systém PEGI se skládá ze dvou částí a umožňuje rodičům a osobám, které kupují hry pro děti, provádět erudovaný výběr podle věku hráče, kterému je hra určena. První částí je klasifikace vhodnosti pro věkové kategorie: Druhou částí jsou ikony, které označují typ obsahu hry. V závislosti na hře může být uvedeno i více těchto ikon. Klasifikace vhodnosti hry pro věkové kategorie odpovídá míře tohoto obsahu. Ikony jsou: Další informace získáte na adrese a pegionline.eu

3 Začínáme Nastavení hracího prostoru Kinect Při přípravě hracího prostoru jsou nejdůležitější následující body: Umístěte senzor Kinect TM na místo, z nějž vás bude moci dobře snímat. Vhodná vzdálenost při hře je alespoň 2 metry od senzoru. Odstraňte z hracího prostoru nábytek a další překážky. Senzor Kinect můžete umístit pod televizor, nad něj nebo na okraj stolu či vhodný podstavec. Pokud jej umístíte na televizor, zajistěte jej sponou. Mějte na paměti, že tyto hry vyžadují spoustu pohybu. Senzor by měl být stabilní. Nápověda ke Kinectu Chcete-li zobrazit nápovědu, aktivujte Průvodce pro Kinect natažením levé ruky doleva dolů. (Pokud právě hrajete, je třeba vybrat položku Průvodce pro Kinect z nabídky Main Menu (Hlavní nabídka).) Řešení pro Kinect Pokud se vám zdá, že senzor Kinect má potíže se snímáním, aktivujte Průvodce pro Kinect a vyberte možnost Řešení pro Kinect. Modul řešení vás provede několika testy s cílem zajistit, aby vás senzor Kinect mohl snímat po obrazové i zvukové stránce. (Můžete také stisknout tlačítko na ovladači pro Xbox 360, přejít do části Settings (pravý panel) a poté vybrat možnost Řešení pro Kinect.) Další nápovědu naleznete na adrese Uložení hry Chcete-li uložit hru Kinectimalsª a obdržet výsledky, musíte být přihlášeni prostřednictvím profilu. (Informace o vytvoření profilu naleznete na stránce ) 1

4 Dobrodružství začíná Než začnete, je třeba naučit se dva pohyby (gesta). Pomocí těchto gest zvládnete na ostrově téměř vše. Akce Hover (přesunutí ukazatele) Chcete-li začít hrát, podržte ruku tak, aby se ukazatel přesunul nad tlačítko Start na obrazovce. Jakmile se vybarví bílý kruh kolem tlačítka, začínáte své dobrodružství! Pomocí gesta Hover (přesunutí ukazatele) také můžete na obrazovce vybírat další předměty. Akce Swipe (švihnutí ruky) Švihnutím se posouváte mezi předměty například při výběru mláděte, se kterým se chcete spřátelit. Volba přítele Když vstoupíte do hry, těší se pět mláďat na setkání s vámi v místě Bonding Circle (Kruh přátelství). Vyberte si, se kterým začnete své dobrodružství. Chcete-li vybrat mládě, procházejte možnosti provedením akce Swipe (švihnutí ruky) doprava či doleva. Poté proveďte akci Hover (přesunutí ukazatele) nad tlačítko Select pod požadovaným mládětem a počkejte, dokud se nevybarví bílý kruh kolem tlačítka. O mláďata, která nevyberete, nemějte starost. Znovu je potkáte, až budete objevovat ostrov. 2 Start

5 Pirate Map (Pirátská mapa) Captain (kapitán) vyprávěl různé prapodivné příběhy: o starobylých ruinách v džungli, o potopené pirátské lodi a o městu zamrzlém v ledu. Nejdobrodružnější ze všech příběhů je o ten Felis Aurum, obří kočce celé ze zlata. Vím, že to zní bláznivě, ale kapitán si nevymýšlí. Možná, že s pomocí kapitánovy mapy zjistíme pravdu. Můžete jít na kterékoli místo označené na útržku mapy, který máte. V tuto chvíli je na mapě jen malá část země Lemuria, mnoho dalších míst však ještě můžete objevit. Kapitán obeplul celý ostrov, ale vnitrozemí zůstává záhadou. Ne však nadlouho! Nemůžu se dočkat, až začneme objevovat! Woodland Glade (Lesní paseka) Na ostrově můžeme zkoumat různá prostředí a objevovat všechna jejich tajemství. Woodland Glade (Lesní paseka) je jediné prostředí zobrazené na části mapy, kterou v tuto chvíli máme, takže tuto oblast navštívíme jako první. Oblast Woodland Glade (Lesní paseka) mám opravdu rád. Je to jedno z mých oblíbených míst na ostrově. Tricks (Kousky) Mládě může předvádět různé kousky, jako je sednutí, skok či překulení, nejdříve je ho však musíte naučit! Mládě je hravé a zkusí zopakovat vše, co uděláte. Předváděním kousků a hraním si s mládětem získáte body za objevování a odemknete skryté oblasti právě navštíveného prostředí. Ve skrytých oblastech můžete se svým mládětem soutěžit, čímž získáte další body. Postupně odemkneme další prostředí, z nichž každé má své skryté oblasti, takže budeme moci prozkoumat další místa a potkat další přátele! Jakmile sesbíráme všechny části mapy, můžeme cestovat z a z ábavou t a m i z p ět na ja kékol i m íst o. 3

6 Váš pokrok Chcete zjistit, jak vám to jde? Je to snadné! Užitečné informace jsou uvedeny na obrazovce. Úkoly Zobrazuje podrobnosti o navrženém úkolu. Zlaté mince Zobrazuje celkový počet mincí, které jste získali plněním úkolů a účastí v soutěžích. Catch the Ball At 5 or more meters Catches 0/3 Time 0: Průvodce pro Kinect Vede do nabídky Main Menu (Hlavní nabídka), kde najdete možnosti hry, nápovědu a možnost Průvodce pro Kinect.

7 Discovery Bar (Panel objevov n ) Zobrazuje váš pokrok ve hře. Skryté oblasti tohoto prostředí, které jste odemkli Body získané za objevování. Skryté oblasti, které zbývá odemknout, abyste se mohli přesunout do jiného prostředí. Následující prostředí, které má být odemknuto. Enrollment (Přihlášení) Umožňuje zapojení dalšího hráče do hry. Bumble (Brumla) Prozradím vám důležité informace a předvedu gesta. Toy Box (Krabice na hračky) Jsou v ní uloženy hračky, potrava a další předměty včetně mapy. Předměty v krabici Toy Box (krabice na hračky) Zobrazuje předměty, které máte v krabici Toy Box (krabice na hračky) v aktuálně vybrané kategorii. 5

8 Úkoly Úkoly jsou hry, které můžete se svým mládětem hrát na místech, jako je Woodland Glade (Lesní paseka). Tyto hry se čas od času objevují a díky nim můžete získávat body za objevování a zlaté mince, což vám umožní postupovat v průzkumu ostrova. Ve chvíli, kdy házíte mláděti předměty, které má chytat, se například mohou ze země objevit muchomůrky. Házení Mnoho ostrovních aktivit zahrnuje házení. Zapamatujte si tyto tipy: Lepší je házet míč spodem. Hody můžete vyrovnávat posunutím vpravo či vlevo tak, aby cíl byl uprostřed obrazovky. Předmět Flying Toy (házecí hračka) můžete během letu jemně usměrňovat nakloněním na jednu či druhou stranu a přikrčením ji nechat dopadnout! Objevování země Lemuria Hry a předvádění kousků s mládětem nám umožní postupovat po ostrově. V hlavních oblastech země Lemuria si užijeme spoustu zábavy, ale skryté oblasti jsou plné vzrušujících her a dobrodružství. Jakmile například získáme dostatek bodů za objevování oblasti Woodland Glade (Lesní paseka), mládě nás dovede do skrytých oblastí, které můžeme také začít objevovat. Soutěže Jakmile objevíme skrytou oblast, můžeme začít soutěžit. Tyto hry se hrají na čas. Soutěže zahrnují závody aut na dálkové ovládání (RC), házení na cíl, proběhnutí mláděte překážkovou dráhou a podobné aktivity. Za dokončení soutěže získáváme mince, medaile a nové hračky. 6

9 Toy Box (krabice na hračky) Toy Box (krabice na hračky) je jednou z nejdůležitějších částí ve hře. Obsahuje všechny vaše cennosti, jako jsou hračky, potrava či hygienické potřeby, a je vždy k dispozici. Chcete-li ji otevřít, natáhněte pravou ruku šikmo doprava dolů. (Když ukazuji, jak co dělat, představujte si, že jsem váš odraz v zrcadle.) Vybírání předmětů Chcete-li vybrat předmět, nejdříve provedením akce Swipe (švihnutí ruky) vyberte v krabici Toy Box (krabice na hračky) kategorii tak, aby požadovaná kategorie byla zobrazena uprostřed. Provedením akce Hover (přesunutí ukazatele) na tuto kategorii ji otevřete. Poté můžete vybrat požadovaný předmět. Na výběr jsou malé či velké míče, létající talíře, švihadla, auta na dálkové ovládání (RC) a mnoho dalšího. Pohyb po ostrově Pomocí krabice Toy Box (krabice na hračky) můžete také cestovat na jakoukoli část ostrova, kterou jste již někdy dříve navštívili nebo ke které máte mapu. Otevřete krabici Toy Box (krabice na hračky), proveďte akci Hover (přesunutí ukazatele) nad tlačítko Map (Mapa) a vyberte oblast. Hned tam budeme! Setkání s novými mláďaty Při průzkumu ostrova budeme potkávat nová mláďata. S těmito novými mláďaty se můžete hned spřátelit, nebo si dál hrát s mládětem, s nímž si hrajete, a s těmito novými mláďaty se spřátelit později. Mláďata, která si nevyberete, se vrátí do města Fur Town (Kožišní město). Nakupování V lemurově vozíku můžete nakupovat věci pro své mládě a také nábytek do svého domu. Za nákup platíte zlatými mincemi, které získáváte plněním úkolů a účastí v soutěžích. Chcete-li něco koupit, projděte provedením akce Swipe (švihnutí ruky) kategorie předmětů k prodeji a proveďte akci Hover (přesunutí ukazatele) nad požadovaný předmět tak, aby se předmět označil. Objeví se ve vaší krabici Toy Box (krabice na hračky). 7

10 Xbox LIVE Xbox LIVE poskytuje služby v oblasti her a zábavy pro konzoli Xbox 360. Jednoduše ji připojte k širokopásmovému internetu a začněte se bavit zdarma. Můžete získat bezplatné demoverze her, videoukázky a další obsah a navíc prostřednictvím senzoru KINECT ovládat filmy pouhým mávnutím ruky. S členstvím Xbox LIVE Gold získáte možnost hrát hry online s přáteli po celém světě a další výhody. Xbox LIVE je vaší bránou k ještě větší nabídce her, novým zážitkům a zábavě. Více informací získáte na stránce Připojení Než začnete službu Xbox LIVE používat, je nutné, abyste vaši konzoli Xbox 360 připojili k vysokorychlostnímu internetu a zaregistrovali se jako člen služby Xbox LIVE. Na stránkách Xbox. com/live získáte více informací o připojení a zjistíte, zda je služba Xbox LIVE dostupná ve vašem regionu. Rodinná nastavení Tyto jednoduché a flexibilní nástroje umožňují rodičům a opatrovníkům určit, které hry mohou mladí hráči spustit na základě hodnocení jejich obsahu. Rodiče mohou omezit přístup k dospělému obsahu. Určete jak a s kým může vaše rodina komunikovat online pomocí služby Xbox LIVE a časově omezte, jak dlouho mohou hrát. Více informací naleznete na adrese Xbox.com/familysettings. Tento dokument je poskytován tak jak je. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu včetně odkazů URL a dalších odkazů na webové stránky se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jakékoli riziko spojené s jejich používáním je vaší odpovědností. Některé z uvedených příkladů jsou uvedeny pouze pro dokreslení situace a jsou smyšlené. Není jimi myšlena žádná skutečná spojitost a ani by jim žádná skutečná spojitost neměla být přisuzována. Tento dokument vám neposkytuje žádná práva na jakékoli duševní vlastnictví obsažené v kterémkoli z produktů Microsoft. Tento dokument lze kopírovat a použít pro vlastní potřebu Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, logo Microsoft Game Studios, Kinect, Kinectimals, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a loga Xbox jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Vyvinuto společností Frontier Developments Ltd. pro společnost Microsoft Corporation. Frontier, Cobra a loga Frontier a Cobra jsou ochranné známky společnosti Frontier Developments Ltd. Všechna práva vyhrazena. Herní vývojová technologie Cobra 2010 Frontier Developments Ltd. Všechna práva vyhrazena. Copyright Audiokinetic Inc. Všechna práva vyhrazena. Využívá produkt Scaleform GFx 2010 Scaleform Corporation. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Dolby a symbol dvojitého písmena D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Kinectimals je videohra určena pouze ke hraní si se zvířaty ve hře a s hračkami znázorňujícími zvířata. Akce se zvířaty ve hře by neměly být prováděny se skutečnými zvířaty či domácími mazlíčky. 8 Seznam autorů této hry najdete na

11 OMEZENÁ ZÁRUKA KOPIE HERNÍHO SOFTWARU XBOX ( HRA ) Záruka Společnost Microsoft Corporation ( Microsoft ) zaručuje, že provoz této hry bude plně odpovídat popisu v přiloženém návodu k použití po dobu 90 dnů od data prvního zakoupení. Tato omezená záruka je neplatná, pokud problémy související s provozem hry způsobila nehoda, zneužití, vir nebo nesprávné použití. Společnost Microsoft neposkytuje v souvislosti s hrou žádné další záruky ani sliby. Va š e p r áv n í p r o s t ř e d k y Zjistíte-li do 90 dnů problém související s hrou, na který se vztahuje tato záruka, vraťte hru prodejci společně s kopií původního dokladu o zakoupení. Prodejce podle vlastního uvážení (a) hru bezplatně opraví nebo vymění nebo (b) vrátí zaplacenou částku. Vyměněná hra bude v záruce po zbytek původní záruční doby nebo 30 dnů od data uvedeného na stvrzence, podle toho, která doba bude delší. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za poškození hry, kterému bylo možné předejít náležitou péči z vaší strany. Zákonná práva Vůči prodejci můžete mít zákonná práva, která nejsou ovlivněna omezenou zárukou společnosti Microsoft. POKUD JSTE HRU NEZAKOUPILI PRO OSOBNÍ UŽÍVÁNÍ (TEDY POKUD NEVYSTUPUJETE JAKO ZÁKAZNÍK) Následující podmínky platí v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Žádné další záruky Společnost Microsoft a její dodavatelé odmítají jakékoliv další záruky nebo podmínky, vyjádřené i předpokládané, týkající se hry a přiloženého návodu k použití. Omezení odpovědnosti Společnost Microsoft ani její dodavatelé neponesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které jakýmkoli způsobem vyplynou z použití hry nebo nemožností hru používat nebo které s jejím použitím či nemožností použití budou jakýmkoli způsobem souviset, a to i kdyby společnost Microsoft nebo její dodavatelé byli poučeni o možnosti takových škod. Celková odpovědnost společnosti Microsoft a jejich dodavatelů je za všech okolností ohraničena sumou, kterou jste zaplatili za hru. Máte-li dotazy ohledně této záruky, obraťte se na prodejce nebo společnost Microsoft na adrese: Microsoft Ireland Operations Limited Sandyford Industrial Estate Blackthorn Road Dublin 18 Ireland (Irsko) 9

12 Bezpečné hraní se senzorem KINECT Zkontrolujte, zda máte dostatek místa pro volný pohyb během hraní. Hraní her se senzorem KINECT může vyžadovat určitou míru pohybu. Ověřte, že při hraní nenarazíte nebo nevběhnete do jiných hráčů, přihlížejících osob, domácích zvířat, nábytku či jiných předmětů nebo o ně nezakopnete. Pokud během hraní stojíte nebo se pohybujete, potřebujete mít dobrou stabilitu. Před hrou: Rozhlédněte se všemi směry (vpravo, vlevo, vpřed, vzad, nahoru a dolů), zda neuvidíte předmět, do kterého byste mohli uhodit nebo o něj zakopnout. Ověřte, že se místo k hraní nachází v dostatečné vzdálenosti od oken, stěn, schodů atd. Zkontrolujte, zda nemůžete stoupnout na nějaký předmět či osobu, například hračky, nábytek, volné koberce, děti, domácí zvířata apod. Tyto předměty či osoby případně odsuňte z místa hraní. Nezapomeňte se podívat vzhůru při kontrole místa dejte pozor na svítidla, ventilátory nebo jiné zavěšené předměty. Během hry: Nepřibližujte se k televizoru, aby nedošlo ke kontaktu. Udržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních hráčů, přihlížejících osob a domácích zvířat. Tato vzdálenost se může u různých her lišit, proto při určování bezpečné vzdálenosti vezměte v úvahu způsob hraní. Dávejte pozor na předměty a osoby, do nichž byste mohli narazit nebo o ně zakopnout během hraní se mohou dostat do místa hraní, proto byste měli být vůči svému okolí neustále ostražití. Zkontrolujte, zda máte při hraní vždy dobrou stabilitu. Hrajte na rovné podlaze s dostatečnou pevností pro herní aktivity a pro hraní používejte vhodnou obuv (bez vysokých podpatků, bez volné paty atd.) nebo hrajte bosí. Předtím, než dětem povolíte používat senzor KINECT: Zjistěte, jak může každé dítě senzor KINECT používat a zda během této činnosti vyžaduje dohled. Pokud dětem povolíte používat senzor KINECT bez dohledu, nezapomeňte jim sdělit všechny potřebné pokyny a informace týkající se bezpečnosti a zdraví. Ujistěte se, že děti při hraní používají senzor KINECT bezpečně a v rámci svých možností a že vědí, jak systém správně používat. Omezení únavy očí způsobené prudkým světlem: Zaujměte polohu v pohodlné vzdálenosti od monitoru či televizoru a snímače KINECT, umístěte je dále od jasných světelných zdrojů, nebo pomocí rolet ztemněte místnost. Volte mírné přirozené osvětlení, které omezuje jas a únavu očí a zvyšuje kontrast a čitelnost obrazu, případně upravte nastavení jasu a kontrastu na monitoru či televizoru. Nepřepínejte se. Hraní her se senzorem KINECT může vyžadovat určitou míru fyzické aktivity. Před používáním senzoru KINECT se poraďte s lékařem, pokud váš zdravotní stav ovlivňuje možnost bezpečně provádět fyzickou aktivitu nebo: jste či můžete být těhotná; máte potíže se srdcem, dýcháním, zády, klouby nebo jiné ortopedické problémy; máte vysoký krevní tlak nebo obtíže s fyzickou aktivitou; nebo vám bylo doporučeno omezení fyzické aktivity. Na lékaře se obraťte také před zahájením cvičení nebo cvičebního režimu zahrnujícího senzor KINECT. Nehrajte pod vlivem návykových látek nebo alkoholu a ujistěte se, že vaše rovnováha a fyzické schopnosti jsou dostatečné pro každý pohyb při hře. Pokud cítíte únavu či bolest svalů, kloubů nebo očí, přestaňte hrát a odpočiňte se. Pocítíte-li nadměrnou únavu, nevolnost, dušnost, tlak v hrudníku, závrať, neklid či bolest, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE SENZOR POUŽÍVAT a poraďte se s lékařem. Další informace najdete v příručce zdravého hraní na stránkách 10

13 Získejte nové chlupaté přátele Další chlupaté přátele můžete získat díky plyšovým hračkám Kinectimals. Kupte si plyšovou hračku Kinectimals, naskenujte štítek pomocí senzoru Kinect a sledujte, jak zvíře na obrazovce ožije před vašima očima. Se svým vlastním plyšovým kamarádem můžete být spolu, i když právě nejste u své konzole Xbox 360. Jděte k místu Scan Stone ve městě Fur Town (Kožišní město). Štítek podržte před senzorem Kinect ve vzdálenosti přibližně 23 cm. Podle následujícího obrázku přidržte štítek před senzorem Kinect na 3 až 5 sekund nebo do té doby, než se nové mládě objeví ve hře. Ujistěte se, že štítek nezakrýváte prsty a že během skenování není štítek šikmo. Vyhýbejte se tmavému prostředí. Užijte si zábavu se svým novým mládětem! Další informace naleznete na webových stránkách

14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού παίξετε αυτό το παιχνίδι, διαβάστε τις οδηγίες της κονσόλας Xbox 360, το εγχειρίδιο του αισθητήρα KINECT TM και τυχόν άλλα εγχειρίδια περιφερειακών συσκευών που χρησιμοποιείτε για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για αντίγραφα των εγχειριδίων, μεταβείτε στη διεύθυνση ή καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών του Xbox. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την ασφάλεια, δείτε στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου. Σημαντική ειδοποίηση για την υγεία όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια Κρίσεις φωτοευαισθησίας Ένα μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να πάθει επιληπτικές κρίσεις όταν εκτεθεί σε συγκεκριμένο οπτικό περιεχόμενο, όπως φώτα που αναβοσβήνουν ή συγκεκριμένα μοτίβα που μπορεί να εμφανίζονται σε βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και άτομα χωρίς γνωστό ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας μπορεί να πάσχουν από μη διαγνωσθείσα κατάσταση η οποία προκαλεί αυτές τις επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας όταν κοιτάζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις χαρακτηρίζονται από διάφορα συμπτώματα, όπως ζάλη, αλλαγή όρασης, σπασμούς του προσώπου ή των ματιών, πέταγμα ή τρέμουλο των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμό, σύγχυση ή στιγμιαία απώλεια συνείδησης. Οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν να προκαλέσουν επίσης απώλεια αισθήσεων ή μυϊκές συσπάσεις με συνεπακόλουθο τραυματισμό του ατόμου αν πέσει κάτω ή αν χτυπήσει σε παρακείμενα αντικείμενα. Σταματήστε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε έναν ιατρό σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν ή να ρωτούν τα παιδιά τους αν εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα. Η συχνότητα εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων εξαιτίας φωτοευαισθησίας είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά και τους εφήβους και λιγότερο συχνή για τους ενήλικες. Ο κίνδυνος φωτοεπιληπτικών κρίσεων μπορεί να ελαττωθεί αν ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες: να κάθεστε μακριά από την οθόνη, να χρησιμοποιείτε οθόνη μικρότερων ιντσών, να παίζετε σε δωμάτιο με καλό φωτισμό, να μην παίζετε αν νιώθετε ναυτία ή κόπωση. Αν εσείς ή κάποιος από τους συγγενείς σας έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν παίξετε. Τι είναι το σύστημα PEGI; Το σύστημα διαβάθμισης ηλικιών PEGI, προστατεύει τους ανήλικους από παιχνίδια ακατάλληλα για την ηλικία τους. ΠΡΟΣΕΞΤΕ: δεν είναι ενδεικτικό του βαθμού δυσκολίας των παιχνιδιών. Αποτελούμενο από δύο μέρη, το PEGI επιτρέπει σε γονείς και όσους αγοράζουν παιχνίδια για παιδιά να κάνουν σωστή επιλογή, κατάλληλη για την ηλικία των παιδιών που προορίζονται. Το πρώτο μέρος είναι ένας χαρακτηρισμός ηλικίας: Το δεύτερο είναι εικονίδια που υποδεικνύουν τον τύπο περιεχομένου του παιχνιδιού. Ανάλογα με το παιχνίδι, μπορεί να υπάρχουν πολλά τέτοια εικονίδια. Η διαβάθμιση ηλικίας του παιχνιδιού αντιπροσωπεύει την σφοδρότητα του περιεχομένου. Τα εικονίδια είναι: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις διευθύνσεις και pegionline.eu

15 Έναρξη Προετοιμασία του χώρου παιχνιδιού για το Kinect Τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν ετοιμάζετε το χώρο παιχνιδιού είναι τα εξής: Τοποθετήστε τον αισθητήρα Kinect TM σε κάποιο μέρος όπου μπορείτε να το δείτε καθαρά. Για να έχετε την καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού, πρέπει να σταθείτε τουλάχιστον 1,8 μέτρα από τον αισθητήρα. Καθαρίστε το χώρο παιχνιδιού από όλα τα έπιπλα και άλλα εμπόδια. Μπορείτε να τοποθετήσετε τον αισθητήρα Kinect κάτω από την τηλεόρασή σας ή μόλις επάνω από αυτή, ή κοντά στην άκρη ενός τραπεζιού ή σταντ. Αν τον τοποθετήσετε πάνω από την τηλεόρασή σας, βεβαιωθείτε να τον ασφαλίσετε με ειδική βάση. Να θυμάστε ότι αυτά τα παιχνίδια περιλαμβάνουν πολλή κίνηση. Ο αισθητήρας σας πρέπει να είναι σταθερός. Λήψη βοήθειας με το Kinect Για βοήθεια, επεκτείνετε το αριστερό χέρι σας στην κάτω, αριστερή πλευρά σας για να ενεργοποιήσετε τον Οδηγό Kinect. (Αν βρίσκεστε στη μέση ενός παιχνιδιού, πρέπει να επιλέξετε Kinect Guide από το Main menu (Βασικό μενού)). Ο ρυθμιστής Kinect Αν νομίζετε ότι το Kinect δυσκολεύεται να σας δει ή να σας ακούσει, ενεργοποιήστε τον Οδηγό Kinect και επιλέξτε Kinect Tuner. Ο συντονιστής θα σας καθοδηγήσει σε μερικούς ελέγχους ώστε να είναι σίγουρο ότι μπορεί να σας δει και να σας ακούσει το Kinect. (Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε στο χειριστήριο Xbox 360, να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (δεξιά καρτέλα) και μετά να επιλέξετε Kinect Tuner). Για περισσότερη βοήθεια, μεταβείτε στο Αποθήκευση παιχνιδιών Για να αποθηκεύσει το Kinectimalsª το παιχνίδι και τα επιτεύγματά σας, πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ. (Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προφίλ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 13

16 Έναρξη της περιπέτειάς σας Πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να μάθετε δύο χειρονομίες (ή κινήσεις). Με αυτές τις κινήσεις, μπορείτε να κάνετε σχεδόν οτιδήποτε στο νησί. Hover (Αιώρηση) Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, επεκτείνετε το χέρι σας ώστε να πετάει, ή να αιωρείται, πάνω από το κουμπί Start στην οθόνη. Όταν γεμίσει ολόκληρη η περιφέρεια του λευκού κύκλου στο κουμπί, θα ξεκινήσετε για την περιπέτεια! Η κίνηση αιώρησης επίσης σας επιτρέπει να επιλέγετε άλλα αντικείμενα στην οθόνη. Swipe (Σάρωση) Η σάρωση σάς επιτρέπει να μεταφέρεστε στα αντικείμενα όπως να κοιτάζετε τα διαφορετικά λιονταράκια με τα οποία μπορείτε να γίνετε φίλοι. Επιλογή φίλου Τώρα που έχετε φτάσει, υπάρχουν πέντε λιονταράκια που ανυπομονούν να σας γνωρίσουν στο Bonding Circle (Κύκλο Φιλίας). Αποφασίστε με ποιο θέλετε να ξεκινήσετε την περιπέτειά σας. Για να επιλέξετε το λιονταράκι σας, σαρώστε αριστερά και δεξιά στις επιλογές. Μετά, αιωρήστε πάνω από το κουμπί Select, κάτω από το λιονταράκι που θέλετε, μέχρι να γεμίσει η περιφέρεια του λευκού κύκλου στο κουμπί. Μην ανησυχείτε για τα λιονταράκια που δεν επιλέγετε. Θα τα δείτε ξανά καθώς εξερευνούμε το νησί. 14 Έναρξη

17 Pirate Map (Χάρτης Πειρατών) Ο Captain (Καπετάνιος) έλεγε ιστορίες με πολλά παράξενα πράγματα: αρχαία ερείπια στη ζούγκλα, ένα βυθισμένο πειρατικό πλοίο και μια πόλη μέσα σε πάγο. Η πιο παράξενη ιστορία από όλες ήταν αυτή της Felis Aurum (Χρυσό Αιλουροειδές), μια μεγάλη γάτα κατασκευασμένη από ατόφιο χρυσάφι. Το ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά ο Captain (Καπετάνιος) δεν τα έβγαζε αυτά από το μυαλό του. Ίσως αν χρησιμοποιήσουμε τον χάρτη του Captain (Καπετάνιο) θα ανακαλύψουμε την αλήθεια. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε που είναι σημειωμένο στο κομμάτι χάρτη που έχετε. Αυτή τη στιγμή, απλώς δείχνει ένα μικρό κομμάτι της Lemuria (Λεμούρια), αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη να ανακαλύψετε. Ο Captain (Καπετάνιος) ταξίδεψε γύρω από ολόκληρο το νησί, αλλά το εσωτερικό του παραμένει μυστήριο. Όχι όμως για πολύ ακόμη! Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την εξερεύνηση. Woodland Glade (Ξέφωτο Δάσους) Μπορείτε να εξερευνήσετε τα διαφορετικά περιβάλλοντα στο νησί και να ανακαλύψετε όλα τα μυστικά που περιέχουν. Το Woodland Glade (Ξέφωτο Δάσους) είναι το μόνο περιβάλλον που εμφανίζεται στο κομμάτι χάρτη που έχουμε τώρα. Γι' αυτό θα είναι και το πρώτο μέρος που θα επισκεφτούμε. Μ' αρέσει πολύ το Glade (Ξέφωτο). Είναι ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στο νησί. Κόλπα Μπορείτε να κάνετε το λιονταράκι σας να κάνει κόλπα, όπως να καθίσει, να πηδήξει ή να κυλιστεί, αλλά πρώτα πρέπει να δείξετε στο λιονταράκι σας πώς να τα κάνει! Το λιονταράκι σας είναι πολύ παιχνιδιάρικο και θα προσπαθήσει να μιμηθεί ο,τιδήποτε κάνετε. Τα τρικ και τα παιχνίδια με το λιονταράκι σας είναι ένας καλός τρόπος να κερδίζετε βαθμούς ανακάλυψης και να ξεκλειδώνετε κρυμμένες περιοχές στο περιβάλλον που βρίσκεστε. Μέσα σε αυτές τις κρυμμένες περιοχές, εσύ και το λιονταράκι σας μπορείτε να παίζετε διαγωνισμούς, με τους οποίους κερδίζετε ακόμη περισσότερους βαθμούς. Καθώς προοδεύουμε, θα ξεκλειδώσουμε περισσότερα περιβάλλοντα, καθένα από τα οποία έχει τις δικές του κρυμμένες περιοχές. Έτσι, θα έχουμε περισσότερα μέρη να εξερευνήσουμε και περισσότερους φίλους να γνωρίσουμε! Όταν συλλέξουμε όλα τα κομμάτια του χάρτη, μπορούμε να ταξιδεύουμε μπρος-πίσω σε οποιοδήποτε μέρος θέλουμε, για περισσότερη διασκέδαση. 15

18 Η πρόοδός σας Θέλετε να μάθετε πόσο καλά τα πάτε; Αυτό είναι εύκολο! Δείτε τις χρήσιμες πληροφορίες σας στην οθόνη σας. Προκλήσεις Εμφανίζει λεπτομέρειες κάθε φορά που σας προσφέρεται μια πρόκληση. Συνολικός αριθμός χρυσά νομίσματα Εμφανίζει τα νομίσματα που κερδίσατε ενώ παίζατε προκλήσεις και διαγωνισμούς. Catch the Ball At 5 or more meters Catches 0/3 Time 0: Οδηγός Kinect Οδηγεί στο Main menu (Βασικό μενού) για τις επιλογές παιχνιδιού, τη βοήθεια και τον Οδηγό Kinect.

19 Discovery Bar (Γραμμή ανακάλυψης) Εμφανίζει την πρόοδό σας στο παιχνίδι. Οι κρυμμένες περιοχές που ξεκλειδώσατε στο τρέχον περιβάλλον σας. +50 Οι βαθμοί ανακάλυψης που κερδίσατε. Οι υπόλοιπες κρυμμένες περιοχές που πρέπει να 4 ξεκλειδώσετε για να προχωρήσετε στο επόμενο περιβάλλον. Το επόμενο περιβάλλον για ξεκλείδωμα. Enrollment (Εγγραφή) Επιτρέπει σε άλλον παίκτη να συμμετάσχει. Bumble Δείτε εμένα για σημαντικές συμβουλές και κινήσεις. Toy Box (Κουτί παιχνιδιών) Περιέχει τα παιχνίδια, τροφή και άλλα αντικείμενα που έχετε αυτή τη στιγμή στο Toy Box (Κουτί παιχνιδιών) σας, καθώς και τον χάρτη σας. Αντικείμενα Toy Box (Κουτί παιχνιδιών) Εμφανίζει τα αντικείμενα στο Toy Box (Κουτί παιχνιδιών) σας (στην τρέχουσα επιλεγμένη κατηγορία). 17

20 Προκλήσεις Οι προκλήσεις είναι παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε με το λιονταράκι σας ενώ βρίσκεστε σε μέρη όπως το Woodland Glade (Ξέφωτο Δάσους). Αυτά τα παιχνίδια εμφανίζονται περιστασιακά και αποτελούν έναν τρόπο να προοδεύσετε στην εξερεύνησή σας, κερδίζοντας βαθμούς ανακάλυψης και χρυσά νομίσματα. Για παράδειγμα, ενώ παίζετε με την μπάλα με το λιονταράκι σας, μπορεί να ξεπεταχτούν μανιτάρια από το έδαφος για να τα χτυπήσετε. Ρίψη Πολλές δραστηριότητες στο νησί περιλαμβάνουν τη ρίψη. Υπάρχουν μερικές συμβουλές που πρέπει να θυμάστε: Λειτουργεί καλύτερα αν ρίχνετε μπάλες με το χέρι χαμηλά. Κινηθείτε αριστερά ή δεξιά χωρίς βιασύνη για να στοχεύσετε τις ρίψεις σας μέχρι ο στόχος σας να βρίσκεται στη μέση της οθόνης. Αφού πετάξετε Flying Toy (Ιπτάμενο παιχνίδι), μπορείτε να το καθοδηγήσετε λίγο ενώ πετάει στον αέρα, αν γέρνετε από τη μία μεριά ή από την άλλη. Ή, μπορείτε να το ρίξετε κάτω αν σκύψετε! Εξερεύνηση της Lemuria (Λεμούρια) Αν παίζετε και κάνετε κόλπα με το λιονταράκι σας, μας βοηθάτε να προοδεύσουμε στο νησί. Μπορούμε να διασκεδάσουμε πολύ στις κύριες περιοχές της Lemuria (Λεμούρια), αλλά οι κρυμμένες περιοχές είναι γεμάτες με συναρπαστικά παιχνίδια και περιπέτειες. Μόλις κερδίσουμε αρκετούς βαθμούς ανακάλυψης στο Woodland Glade (Ξέφωτο Δάσους), για παράδειγμα, το λιονταράκι σας θα μας καθοδηγήσει σε κρυμμένες περιοχές και μπορούμε να ξεκινήσουμε να εξερευνούμε και αυτές. Διαγωνισμοί Μόλις ανακαλύψουμε μια κρυμμένη περιοχή, μπορείτε να παίξετε τους διαγωνισμούς. Αυτά είναι παιχνίδια που παίζετε εναντίον του ρολογιού. Περιλαμβάνουν την οδήγηση RC cars (Αγωνιστικά αυτοκίνητα), τη ρίψη σε στόχους, το τρέξιμο του λιονταριού σας μέσα από διαδρομές γεμάτες στροφές και πολλά ακόμη. Με την ολοκλήρωση διαγωνισμών, κερδίζουμε κέρματα, μετάλλια και καινούργια παιχνίδια. 18

H CZ SLO RUS. GR www.ferm.com. Art.No. CDM1005 FDC-1440K2. www.ferm.com 0612-18.2

H CZ SLO RUS. GR www.ferm.com. Art.No. CDM1005 FDC-1440K2. www.ferm.com 0612-18.2 H CZ SL PL RU GR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny Predmet sprememb temat do zmiany äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Důležitá zdravotní varování: Fotosenzitivní záchvaty

Důležitá zdravotní varování: Fotosenzitivní záchvaty VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si příručky ke konzoli Xbox 360, senzoru Kinect pro Xbox 360 a příslušenství, kde naleznete důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. www.xbox.com/support.

Více

Důležité zdravotní upozornění: fotosenzitivní záchvaty

Důležité zdravotní upozornění: fotosenzitivní záchvaty UPOZORNĚNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si příručky k systému Xbox One i veškerému příslušenství, kde najdete důležité informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. www.xbox.com/support. Důležité zdravotní

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele Roomba Robotický vysavač Série 700 Příručka majitele Vážený majiteli vysavače Roomba, děkujeme, že jste si vybral robotický vysavač nové generace irobot Roomba. Vstupujete tak do vybrané společnosti, která

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více