SBÍRKA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE"

Transkript

1 Pojďme do toho společně II, CZ.1.04/5.1.01/ Jana Černá, Martina Hubová, Kateřina Jančová, Miroslava Jelínková, Michal Lipovský, Pavlína Langerová, Kateřina Němcová, Milena Němcová, Monika Škorpíková, Blanka Veškrnová, Marta Vodičková

2 Publikace byla vydána v rámci projektu Pojďme do toho společně II, CZ.1.04/5.1.01/ , který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

3 OBSAH Slovo úvodem... 3 Irská republika JAK NAJÍT SKVĚLÉ ZAMĚSTNANCE POZNÁNÍ KLIENTA (sociální šetření) VŠE, CO POTŘEBUJI PRO ŽIVOT V RÁMCI JEDNÉ SLUŽBY BEZPEČNÁ SVOBODA PLÁN OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE CENTRUM EXCELENCE INTEGRACE OBYVATEL FARMY KONTROLA KVALITY ZE STRANY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Španělsko VNITROORGANIZAČNÍ KOMUNIKACE S VYUŽITÍM INTRANETU EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE NÁCVIK VYŠETŘENÍ U LÉKAŘE SOUSEDSKÉ SDÍLENÍ ORIENTADOR PRÁCE NA MÍRU POTŘEBÁM PICTOGRAM ROOM KONTROLA KVALITY ZE STRANY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ INTEGRACE KOMUNIKACE S ŽÁKY S PAS V BĚŽNÉ ŠKOLE, PŘIZPŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ PREZENTACE PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V AUTISMO BURGOS

4 Česká republika TVOŘIVÉ DÍLNY PRO OBČANY S AUTISMEM NASTAVENÍ SLUŽBY NA MÍRU POTŘEB JEJÍCH UŽIVATELŮ PREVENCE NEŽÁDOUCÍCH PROJEVŮ PEČENÍ CHLEBA skvělá činnost i konkurenceschopný produkt MYSLET A TVOŘIT UŽIVATELSKÁ ZAHRADA ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM V ČESKU SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM Autism Europe NOVÝ DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ ÚROVNĚ POROZUMĚNÍ - ComFor

5 Slovo úvodem Milí čtenáři, Do rukou se Vám dostává Sbírka příkladů dobré praxe v péči o osoby s autismem. Sbírka vycházející ze zkušeností nabytých nejen v rámci zahraničních stáží ve Španělsku a Irsku, ale i v navštívených zařízeních sociálních služeb v různých částech České republiky. Sbírka je primárně vytvořena pro ty z Vás, kteří mají zájem o nové postupy a metody práce a kteří chtějí pracovat na jejich zavádění do vlastní praxe. Rovněž však může sloužit jako zdroj inspirace pro management organizací zaměřených na práci s lidmi s poruchami autistického spektra, pro rodiče či pro studenty příbuzných oborů. Následující stránky představí konkrétní příklady dobré praxe v podobě ukázek z běžného chodu organizací, života lidí s PAS i osob, které o osoby s tímto handicapem pečují. Autoři sbírky se snažili o co největší záběr témat ve snaze přinést konkrétní příklady z různých oblastí života člověka s PAS v různých životních situacích a etapách. Každý příklad vždy vychází z dobře definovaného cíle a uvádí podmínky a prostředky k jeho dosažení. Na řadě příkladů je vidět, že peníze jako prostředek nemusí být vždy tou stěžejní podmínkou dosažení pokroku. Nejdůležitější hnací silou jsou lidé a jejich snaha dosáhnout zlepšení, snaha někomu pomoci. Mnoho dobrého se může uskutečnit i bez velkých změn, často stačí změna v myšlení, nový nápad, impuls třeba v podobě inspirace příkladem, který už jinde úspěšně funguje. V průběhu čtení předloženého textu se můžete zamýšlet nad smyslem a systémem kvality Vámi poskytované sociální služby a zkusit vnímat tento rozměr nejen z pozice poskytovatele, ale i z pozice uživatele, jeho rodinných příslušníků, zřizovatele či široké veřejnosti. V těchto rozměrech jistě najdete řadu dalších příkladů dobré praxe a nových cest k jejich dosažení. Kvalita života uživatele služby člověka s poruchou autistického spektra je prvořadá a my všichni, kteří jsme se rozhodli pracovat v oblasti pomáhajících profesí, musíme mít neustále na paměti, že vše co děláme, by mělo směřovat ke společnému cíli pomoci lidem s autismem žít podle vlastních představ, pomoci jim být šťastný. Než se pustíte do čtení samotných příkladů, dovolte nám na tomto místě jménem celého realizačního týmu vyjádřit poděkování a obdiv všem, kteří nám svou práci ukázali, kteří nás nechali nahlédnout do chodu své organizace, kteří se s námi podělili o své cenné zkušenosti. Těm, kteří nemají příklady dobré praxe jen na papíře, ale kteří je žijí. Věříme, že dobrých inspirativních příkladů bude v České republice stále přibývat! Za realizační tým Mgr. Jana Hubová V Brně dne 22. srpna

6 IRSKÁ REPUBLIKA 1. JAK NAJÍT SKVĚLÉ ZAMĚSTNANCE Zdroj země původu The Irish Society for Autism Irsko, Klíčová slova Schopnost, předpoklady, vzdělání, školení, praxe Anotace V Irsku vybírá asociace zaměstnance na základě osobnostních předpokladů a běžných dovedností a schopnosti vést domácnost a starat se o zahradu. Zásadní není vzdělání v oboru sociální práce, ale lidský přístup k lidem s PAS bez předsudků, ochota podporovat je a společně s nimi žít a pracovat. Všichni pracovníci přímé péče prochází pravidelným, dlouhodobým školení zaměstnavatele. Schopnosti personálu poté hrají roli v kvalitním nastavení plánu průběhu služby v bydlení. Kontext V organizaci The Irish Society for Autism je zásadním předpokladem pro přijetí do přímé péče čistý trestní rejstřík, otevřená mysl, otevřené srdce. To dává společně s běžnými dovednostmi péče o domácnost a zahradu nejlepší předpoklad pro podporu obyvatel, kteří na ní žijí. Cíle Farma je místo pro život, nový domov dospělého člověka a je zásadní, aby se cítil bezpečně a dobře, měl možnost vést běžný život s adekvátní mírou podpory, možnost projevit a uplatnit vlastní vůli. 4

7 Realizace V Irsku vybírá asociace zaměstnance na základě osobnostních předpokladů a schopnosti vést domácnost: vaření, praní, žehlení, řízení auta, plavání, drobné opravy, práce na zahradě, péče o domácí zvířata atp. K tomu samozřejmě čistý trestní rejstřík. Pokud potencionální zaměstnanec prokáže trestní bezúhonnost a schopnost pracovat s lidmi s PAS bez předsudků, pokračuje do dalšího kola. Schopnost vést domácnost, řídit auto, starat se o zahradu a zvířata jsou další zásadní předpoklady. Ve zkušební době projde zaměstnanec prvním interním kolečkem školení a je zařazen jako spolupracovník ke stálému zaměstnanci. Pokud se osvědčí, tak i dále pokračuje v účasti na školení a až 1 rok intenzivně doplňuje znalosti o PAS, způsobu myšlení, přístupu k životu na farmě a zvládání míry podpory dle individuálních potřeb obyvatel farmy. V dalších letech probíhají průběžná školení - průměrně 2x měsíčně. Pravidelná supervize 1 x měsíčně může být na žádost zaměstnance doplněna o konzultace se specialistou na PAS. Schopnosti personálu pak hrají roli v kvalitním nastavení plánu průběhu služby v bydlení. Jakmile je zaměstnanec stálým členem týmu, účastní se každé pondělí týdenní porady, podílí se na plánování a je zodpovědný za práci s lidmi s PAS v dané domácnosti. Praxe ukazuje, že běžné schopnosti a dovednosti jsou na farmě důležitější, než vystudovaná sociální práce. Zaměstnanec podporuje obyvatele farmy s PAS v průběhu celého dne. Pomáhá plánovat, co a kde se nakoupí k jídlu, co se bude vařit, společně pak nakoupí a uvaří. Proto je potřeba umět řídit auto, vařit a správně nakládat s penězi, čisticími prostředky atp. Je také třeba zajistit úklid domácnosti, vyprat a pověsit prádlo, vyžehlit. Také je třeba se postarat o zahradu a být co nejvíce soběstačný. Proto je nutné vědět, co a jak se pěstuje, jak se chovají slepice a králíci, jak se zpracuje a uskladní vypěstované. Sebezásobení a prodej výpěstků na trhu se využívá jako zdroj peněz. Společné trávení času, přirozená podpora a sdílení to je základ důstojného života na farmě. Žijeme a pracujeme společně, trávíme spolu i volný čas. Zaměstnanec umí řídit, může obyvatele doprovázet na místní akce trhy, slavnosti, nákup doplňků do pokoje apod. U vedoucích směn je častá střední škola s maturitou a u vedoucích skupin i vysokoškolské vzdělání různého zaměření. Podstatné pro úspěch je spolupráce a partnerský přístup. Vysoká podpora zaměstnanců jde ruku v ruce s velmi propracovanou interní agendou a systémem kontroly. 5

8 Výsledkem je, že návštěvník často nepozná, kdo je stálý obyvatel farmy, a kdo zaměstnanec. Dopad do praxe Přirozená podpora lidí s PAS, kteří residenci považují za svůj domov, umožní rozvoj jejich dovedností, zajistí pocit bezpečí a důstojný dospělý život. Výběr zaměstnanců na základě osobnostních předpokladů při zajištění odborného vzdělávání ze strany zaměstnavatele, který je odborníkem na problematiku vede k zajištění důstojného, svobodného a bezpečného života lidí i s velkou hloubkou postižení. Zaměstnavatel však poskytuje zaměstnancům vzdělávání, supervize a podporu po celou dobu jejich působení v organizaci. Pomůcky a podmínky realizace Vlastní tým školitelů a supervizorů z řad starších zaměstnanců s dlouholetou praxí Pravidelná školení a zpětná vazba zaměstnanec x zaměstnavatel Pravidelná hlášení o podpoře obyvatele k ověření naplňování individuálního plánu Nastavení sledování kvality života dospělých obyvatel Použitá literatura a zdroje The Irish Society for Autism 2. POZNÁNÍ KLIENTA (sociální šetření) Zdroj země původu The Irish Society for Autism Irsko, Klíčová slova Sociální šetření, potřeby klienta, podmínky sociální služby 6

9 Anotace The Irish Society for Autism poskytuje služby pro osoby s poruchami autistického spektra. Při přijetí do služby se snaží maximálním možným způsobem poznat příslušného člověka, aby dokázali službu přizpůsobit jeho přáním a potřebám. Kontext The Irish Society for Autism poskytuje pobytové služby pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra. Cíle Základní filosofií sociálních služeb je rozpoznání individuality osob s poruchami autistického spektra. Prioritní je, aby se lidé ve službě cítili jako doma, abyste při návštěvě farmy nepoznali, že se jedná o službu, ale něčí domov. Realizace Před přijetím do zařízení v rámci jednání se zájemcem o službu se The Irish Society for Autism podrobně seznámí s příslušným člověkem. Mimo jiné navštíví i jeho přirozené sociální prostředí, aby co nejlépe poznal jeho skutečné potřeby. V rámci tohoto sociálního šetření příslušný pracovník vede rozhovor s jeho blízkými a naslouchá přáním potencionálního klienta. Při tomto šetření se zároveň přirozenou cestou snaží zjistit, zda konkrétní člověk je skutečně vhodnou osobou pro jejich službu. The Irish Society for Autism plně uplatňuje individuální přístup k potřebám uživatele. V návaznosti na zjištěné skutečnosti je dle přání příslušného člověka zvoleno odpovídající bydlení, prostředí, spolubydlící, případně zohledněny další speciální potřeby. Sociální šetření provedené v jeho přirozeném prostředí je významným prvkem individualizace služby. Dopad do praxe Poskytovatel služby dokáže lépe poznat skutečné potřeby klienta a přizpůsobit poskytování sociální služby jeho přáním a skutečným potřebám. 7

10 Pomůcky a podmínky realizace V rámci ČR legislativně zakotvit právo poskytovatele provádět taková sociální šetření, která by umožnila skutečně poznat klienta, dále je potřeba proškolit příslušný personál, upravit standardy kvality sociálních služeb. Použitá literatura a zdroje Stáž v Irsku a návštěva farmy v rámci stáže. Prezentace The Irish Society for Autism. 3. VŠE, CO POTŘEBUJI PRO ŽIVOT V RÁMCI JEDNÉ SLUŽBY Zdroj země původu The Irish Society for Autism Irsko, Klíčová slova Život na farmě, svoboda, přirozenost, pocit bezpečí Anotace The Irish Society for Autism poskytuje službu chráněného bydlení pro osoby s PAS tak, že mohou žít plnohodnotným a běžným životem, dle svých potřeb. V prostředí, které je plně respektuje a je pro ně bezpečné a současně podporuje co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti na službě. Kontext The Irish Society for Autism poskytuje službu Rezidenčního bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (dále PAS). Organizace provozuje celkem čtyři farmy, všechny jsou pobytovými zařízeními rodinného typu. 8

11 Cíle Základní filosofií a duchem této služby je rozpoznání individuality osoby s autismem a jejich schopnost profitovat z výuky, tréninku a péče a jejich nárok na účast na rozvoji společnosti v souladu s jejich individuálními schopnostmi (dovednostmi) a s lidskou důstojností. Cílem je tedy poskytovat službu odpovídající základní filosofii organizace. Prioritní je, aby se lidé ve službě cítili jako doma, abyste při návštěvě farmy nepoznali, že se jedná o službu, ale něčí domov. Realizace Abychom co nejlépe ukázali, jak tato služba funguje, popíšeme jeden den ze života farmy. Ráno, obyvatelé farmy (The Irish Society for Autism nepoužívá slovo klient) vstávají mezi osmou a devátou hodinou ráno. Po ranní hygieně jdou na snídani, kde si buď sami, nebo s potřebnou mírou dopomoci připraví snídani. Podle počasí a ročního období se pak domluví, jaká práce se bude na farmě dělat. Jeden uklízí (jedna slečna ráda zametá), druhý jde pro vajíčka k slepicím, třetí pak jde do své dílny zpracovávat dřevo, další jde zalít zeleninu do skleníku a tak podobně. Je to prostě den na farmě. Pokud by byla neděle, lidé z farmy by se domluvili, co budou chtít tento týden vařit a v pondělí po snídani vyrazí na nákup. Jedou v anonymním autě (žádné poutače na sociální službu) v malém počtu v doprovodu někoho z personálu. Denní režim, ani strukturovaná práce na farmě nejsou, obyvatelé jej nepotřebují. Není důležitý režim, ale dobrý život. Pokud někdo z obyvatel chce využívat strukturovanou formu komunikace, může. Zkušenost je však taková, že po delším pobytu na farmě od této formy obyvatelé samy upouští. V případě potřeby jezdí do zařízení logoped, který individuálně pracuje s jednotlivými obyvateli. Tři z osmi obyvatel se rozmluvili díky logopedovi, který dojížděl na farmu. V rámci volného času, obyvatelé farmy pořádají pikniky, jezdí na výlety do přírody. Ti, kteří chtějí, mohou chodit dvakrát týdně plavat. Chodí na procházky, mohou se účastnit výtvarné dílny (profesionální výtvarnice navštěvuje farmu jednou až dvakrát týdně). Služba plně umožňuje individuální přístup k potřebám uživatele. Lidé s PAS si sami mohou zvolit, jestli chtějí bydlet sami v malém domečku, nebo v domě s dalšími 3 kamarády. Pokud má někdo z nich speciální potřeby, vždy se hledá cesta, jak jim vyhovět. Například 9

12 jeden muž s PAS má nadání na zpracování dřeva a je to jeho koníček. V rámci farmy mu tedy vytvořili dřevozpracující dílnu, aby se mohl realizovat. Dopad do praxe Lidé s PAS žijí přirozeným každodenním životem na farmách. Pomůcky a podmínky realizace Aby mohla být služba chráněného bydlení v tomto rozsahu realizována, je nezbytný dostatečný prostor pro vybudování bydlení. Co je potřeba pro správné nastavení služby: rozpoznat individuální potřeby člověka s PAS, který na farmě žije; přistupovat k lidem s autismem jako k lidem a obyvatelům farmy, ne jako ke klientům služby; 100 směrnic, kterými se pracovníci řídí; pravidelná a častá školení personálu; neviditelná podpora obyvatel farmy. Použitá literatura a zdroje Stáž v Irsku a návštěva farmy v rámci stáže. 4. BEZPEČNÁ SVOBODA Zdroj země původu The Irish Society for Autism Irsko, Farma Dunfirths, 10

13 Klíčová slova Bezpečnost, respekt, podpora, individualita, limity, schopnosti, dovednosti, vůle, jedinečnost, právo osob s autismem Anotace The Irish Society for Autism vytváří obyvatelům farem s PAS takové prostředí, které plně respektuje jejich jedinečnost a individualitu. Podpora na míru je vždy na dosah v okamžiku skutečné potřeby. Podpora obyvatel farem je nenápadná, neobtěžuje, nemanipuluje, respektuje člověka a jeho vůli. Kontext The Irish Society for Autism provozuje farmy, které se stávají novým domovem dospělým lidem s PAS. Principy společnosti a její filozofie nabízí a zaručuje obyvatelům možnost žít životem v plném souladu s jejich individualitou, která je zcela respektována. Nejsou manipulováni do limitů již nastavené služby, motivováni k činnostem, které jim nevyhovují. Na základě detailního seznámení s individualitou jednoho každého obyvatele farmy probíhá jejich pozvolné sžívání s novým prostředím naprosto nenásilně a takovým tempem, které je v jednom každém případě odpovídající schopnostem a stavu příchozího obyvatele. Potřebná míra podpory je jim poskytována decentně v okamžiku skutečné potřeby. Cíle Cílem je vybudovat a zajistit bezpečný prostor pro nový domov lidem s PAS, kde jsou v plném rozsahu respektována specifika a limity každého obyvatele s dostatkem prostoru pro jeho seberealizaci s adekvátní mírou podpory poskytovanou v okamžiku potřeby. Realizace Model bydlení pro dospělé osoby s PAS, který realizuje na síti farem The Irish Society for Autism poskytuje prostor pro bezpečný svobodný život jeho obyvatel ve všech aspektech jejich života. Člověk obyvatel farmy s PAS je zde tím kým je, není nutné, aby se pro 11

14 někoho měnil a přizpůsoboval se okolí. Okolí zázemí se přizpůsobí jeho potřebám a plně jej akceptuje. Předpoklady funkčnosti tohoto modelu jsou: naprostý respekt jedinečnosti jednoho každého obyvatele; snaha porozumět projevům obyvatele farmy všemi prostředky; respekt ke svobodné vůli člověka obyvatele farmy s PAS a jeho právům; prostor pro soukromí obyvatel a zachování jejich důstojnosti; zcela neviditelná podpora, která nastupuje až ve chvíli potřeby a v rozsahu, který je nezbytně nutný; svobodná volba mezi nabízenými aktivitami/činnostmi, kdy obyvatelé dělají to, co sami chtějí a co jim zrovna vyhovuje; postupné omezování medikace nově příchozích obyvatel; harmonické, klidné prostředí; propojení a soulad obyvatel, zaměstnanců, vedení, zapojení rodičů; důstojné, příjemné prostředí pro život bez stresu; princip důvěryhodnosti zázemí a jeho personálu; provázání bydlení a zaměstnání, posilující samostatnost osob s PAS a jejich sebeurčení; různé variace bydlení od naprosto samostatných po vícečetné domácnosti se zajištěním soukromého prostoru v souladu s vůlí obyvatel; možnost mít soukromí i mimo vnitřní farmu, v dostatečně rozsáhlém přírodním terénu, který je také chráněn, jehož součástí jsou vycházkové stezky v přírodě. Dopad do praxe Model funkčního bezpečného zázemí nového domova pro dospělé osoby s PAS, který respektuje individualitu jednotlivých obyvatel s důrazem na jejich specifické potřeby a respekt k jejich vůli. Služba postavená na míru potřebě jejího klienta jako prevence 12

15 nežádoucích až agresivních projevů uživatele služby, vedoucích k požadavku provozovatele zařízení na její opuštění z důvodu nepřizpůsobení se předem stanoveným pravidlům služby. Respektující prostředí pro život člověka s PAS snižuje potřeby medikace či restriktivních opatření, poněvadž nevytváří frustrující prostředí zvyšující míru stresu klienta. Pomůcky a podmínky realizace Bezpečné zázemí s dostatkem prostoru pro soukromí. Profesionální a vstřícný přístup všech zaměstnanců organizace, pracovníků v přímé péči, detailní seznámení se zázemím, zvyklostmi, silnými i slabými stránkami jedné každé osoby s PAS, respekt její vůle, úzká spolupráce s rodinou, nabídka činností na míru konkrétním lidem s PAS, poskytnutí adekvátní míry podpory v okamžiku její potřeby. Použitá literatura a zdroje The Irish Society for Autism, rozhovor s vedením organizace, návštěva zařízení Dunfirth Farm 5. PLÁN OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE NĚKTERÉ DÍLČÍ ZKUŠENOSTI Z IRSKÉ REPUBLIKY Zdroj země původu The Irish Society for Autism - Irská republika, Klíčová slova Program vycházející z potřeb jedince, lidé s postižením, lidská práva, sebeurčení, sebeobhájství, osobnostní rozvoj, cesta k samostatnosti Anotace Irská republika je známa tím, že má velmi dobře zpracovanou otázku lidských práv, 13

16 zejména práv osob se zdravotním postižením, a že tato práva uvádí důsledně do praxe. V posledních 5 letech se zájem o tuto problematiku výrazně posunul i do oblasti péče o starší občany s postižením i bez postižení. Tento příspěvek nezpracovává celé rozsáhlé téma, uvádí pouze některé aspekty nezbytné pro individuální plán rozvoje. Kontext Základní principy pro realizaci plánu osobnostního rozvoje: je zaměřen ve všech etapách na osobnost klienta. Klient je v centru zájmu a pozornosti. Mějte na paměti, že každá osoba starší 18 let, je váš zákazník; plán je přísně individuální a flexibilní, není dán pouhou obecnou nabídkou služeb zařízení; podporu a pomoc hledáme v širší komunitě, k uskutečňování plánu pozveme nejen placený personál, ale i dobrovolníky; potřebnou podporu poskytujeme ve správné míře. Ani víc, ani míň než klient potřebuje; zaměřujeme se přednostně na schopnosti a ne na deficity. Zdůrazňujeme dosažené dílčí cíle; hlavní osobou je klient, ne odborník; cíle by měly být náročné, na kterých musí tým pracovat a ne snadno dosažitelné; plán osobnostního rozvoje je v souladu s jinými aktivitami (zdravotní péče) a s platnou legislativou. Aby plán osobnostního rozvoje byl přínosem pro kvalitu života, je třeba umožnit osobě s autismem či s jiným postižením, aby měla možnost výběru. U lidí s poruchou autistického spektra je tato dovednost často oslabena. (Člověk s autismem si neumí vybrat, i když možnost výběru má). Klíčové body pro umožnění výběru u občanů s autismem: člověk s PAS musí rozumět, co slovo vybrat znamená; člověk s autismem si musí být vědom, že má možnost si vybrat, a že jeho výběr je reálný; musíme lidem poskytovat možnost výběru i v základních potřebách (jídlo, pití, oblečení, aktivity, program televize); lidé s autismem si musí být vědomi důsledku svých rozhodnutí; 14

17 lidé s PAS musí chápat, že výběr je v některých případech omezen (finanční omezení); lidé s autismem si musí být vědomi dopadu svého rozhodnutí na ostatní. Cíle Umožnit osobě s postižením, aby vyjádřila svá přání, priority, aby si mohla vybrat mezi nabízenými alternativami. K tomu jí musí být poskytována veškerá podpora. Realizace I když je plán osobnostního rozvoje uskutečňován týmem pracovníků s podstatnou účastí člověka s postižením a jeho rodiny, je třeba pečlivě vybrat klíčového pracovníka, který má hlavní odpovědnost při realizaci plánu. Jeho hlavní úkoly: koordinuje a sleduje realizaci plánu; sleduje, jestli ostatní členové týmu plní své úkoly a včas; sleduje nové poznatky a hledá nové příležitosti pro další zkvalitnění plánu; pravidelně přehodnocuje a probírá plán s klientem; bere v úvahu pokrok v dovednostech svého svěřence a přihlíží k jeho novým prioritám; spojuje osoby, se kterými přichází klient do styku; hájí práva svého klienta; klíčový pracovník musí ovládat schopnost komunikace, aktivního naslouchání, musí být schopen týmové práce, musí umět plánovat a koordinovat práci. V některých případech mohou být přání či priority nereálná. V tom případě je potřeba hledat možnosti, jak se aspoň přiblížit k tomu, po čem klient touží. Není profesionální klienta hned odmítnout. Uvádím dva úspěšné příklady dobré praxe: Příklad 1: Trevor je chlapec s autismem, který touží být pilotem. Klíčový pracovník neoznačil jeho přání za nesplnitelné, ale hledal cesty, jak Trevorovi přiblížit atmosféru prostředí, kde se 15

18 pohybují piloti a jak využít dostupných prostředků k tomuto cíli. Zjistil, že Trevor chodí s otcem často na letiště, rád nosí uniformu a nevadí mu davy lidí ani hluk. A navíc autobus na letiště staví v blízkosti Trevorova bydliště. Po poradě s vedením letiště našli pro Trevora práci v letištním supermarketu TESCO. Má uniformu, odváží prázdné vozíky na jejich místo a je šťastný. Příklad 2: Sára měla přání získat řidičský průkaz jako její sestra. Vzhledem k bezpečnosti, zdravotnímu stavu a jiným náležitostem by bylo snadné její přání odmítnout. Namísto toho začal klíčový pracovník podnikat kroky, které testovaly Sářinu nezávislost a schopnost cestovat samostatně, učila se, jak se získá řidičský průkaz, jak vyřídit pojištění, prošla povinnou lékařskou prohlídkou, studovali spolu Pravidla silničního provozu. Podařilo se pro Sáru získat administrativní práci v dispečinku taxi služby. A jen tak pro legraci mohla jezdit na motokáře na výlety. Sára společně s klíčovým pracovníkem měla možnost si zjistit vše, co je nutné k získání řidičského průkazu, včetně hodnocení bezpečnostních rizik. Přesto, že bylo od začátku jasné, že Sára nedosáhne svého konečného cíle, s podporou klíčového pracovníka se zodpovědně seznámila s celým procesem a posoudila své možnosti. Dopad do praxe Plán osobního rozvoje: zlepšuje kvalitu života člověka s postižením; umožňuje člověku ovlivňovat svůj život; staví poskytované služby na individuální bázi; motivuje zaměstnance k neustálému zlepšování služeb. Pomůcky a podmínky realizace Chceme-li zvyšovat kvalitu života člověka s postižením, musíme si průběžně klást otázky: Jakou úroveň má současný život jedince? Zlepšil se jeho život od posledního hodnocení? Může člověk s postižením dostatečně ovlivnit svůj život? Co by člověk s postižením chtěl ve svém životě změnit? 16

19 Je podpora poskytovaná jedinci dostatečná? Proč plán osobní podpory selhává v praxi: plán je pouze na papíře a není v souladu s každodenním životem komunity; chybí dostatek personálu, který by v kteroukoliv dobu pomáhal člověku s postižením při realizaci tohoto plánu; chybí dlouhodobé cíle a návaznost; nejsou jasně definovaná kritéria hodnocení; v průběhu realizace nejsou dostatečně sbírána data; omezené zdroje. Použitá literatura a zdroje Implementing Personal Outcomes A good Practice Guide (Školící materiál Irské společnosti pro autismus) 6. CENTRUM EXCELENCE NOVÉ BYDLENÍ PRO OSOBY S AUTISMEM Zdroj země původu Irsko - The Irish Society for Autism, Klíčová slova Bydlení, chráněné bydlení, centrum excelence, svobodná volba, kvalita života Anotace The Irish Society for Autism otevřela v dubnu 2014 Centrum excelence - novou farmu pro osoby s autismem v Dromavalley, Tralee v hrabství Kerry. Centrum bude po schválení organizacemi HSE a HIQA poskytovat domov deseti lidem s lehkým až středně těžkým autismem. Do budoucna se farma rozšíří o centrum denních služeb, které doplní škálu aktivit pořádaných na farmě. 17

20 Kontext The Irish Society for Autism v současnosti provozuje čtyři samostatné farmy - chráněné bydlení pro osoby s autismem. Jsou to Dunfirth Farm, Cluain Farm, Moygrehan House and Farm, Athboy a farma Sarshill House, Kilmore, Wexford. Farmy dohromady vytvářejí domov pro 52 osob s autismem. V roce 2011 započala výstavba Centra excelence - nové farmy pro osoby s autismem v Dromavalley, Tralee v hrabství Kerry. Centrum bylo za účasti sousedů, zástupců místní správy, rodičů osob s autismem a mnoha dalších hostů poprvé otevřeno 2. dubna 2014 na Světový den porozumění autismu. Farma by měla být v průběhu jednoho roku připravena na přijetí prvních obyvatel, celkem jich zde může bydlet deset. Cíle Cílem The Irish society for Autism je pomoci lidem s autismem vést běžný život, zajistit jim celoživotní podporu, kvalitní a důstojné bydlení, které se vyvíjí spolu s člověkem a respektuje jeho individuální potřeby a přání. Všichni lidé z The Irish Society form Autism společně usilují o neustálé rozšiřování kvalitních služeb s cílem pomáhat dalším a dalším lidem. Realizace Centrum excelence je název nejnovějšího projektu The Irish Society for Autism. Jedná se o nový projekt chráněného bydlení farmového typu, které bude poskytovat deseti lidem s autismem příležitost žít, pracovat a užívat si volnočasových a relaxačních aktivit v prostředí bezpodmínečné úcty a důstojnosti. Výraz excelence je zde záměrně použit jako nadřazené slovo zahrnující v sobě všechny klíčové faktory, na nichž je postaven provoz každé služby The Irish Society for Autism - důstojnost, respekt, svoboda, lidskost, individualita, volba. Výstavba projektu započala v červnu roku 2011 na okraji města Tralee. Dle původního plánu měl být projekt dokončen za 9 měsíců, tedy v březnu Projekt se však neobešel bez obtíží, hlavním problémem byly, jak už to tak bývá, finance. Díky neúnavné práci zástupců The Irish Society for Autism a rodin místních osob s autismem se podařilo získat potřebné prostředky (1,3 mil. Eur) a projekt na jaře 2014 dokončit. Nyní je projekt ve fázi schvalování organizacemi HSE (Health Service Executive) a HIQA (The Health Information 18

21 and Quality Authority). Schválení a certifikace je pro otevření služby budoucím obyvatelům nutná. Dle vyjádření vedení by měla být farma otevřená prvním obyvatelům začátkem roku Projekt je v hrabství Kerry prvním svého druhu a do budoucna je plánováno jeho rozšíření o centrum denních aktivit. Projekt byl rovněž vybrán jako způsobilý k obdržení finančních prostředků z charitativního závodu Ring of Kerry Cycle, který se koná každoročně v červenci a z jehož výtěžku jsou podpořeny vybrané sociálně prospěšné aktivity. Farma v Tralee bude poskytovat domov 10 osobám s autismem, a to v samostatných apartmánech s vlastním sociálním zařízením. Apartmány jsou seskupeny kolem společného nádvoří a jsou obklopeny rozlehlou zahradou, která bude v budoucnu domovem také pro mnoho hospodářských zvířat. Plánované centrum denních aktivit bude zahrnovat dílnu umění a řemesel, práce se dřevem, výrobnu živočišných produktů, ateliér zahradnictví, ateliér rozšířené komunikace, sociálních dovedností a další. Veškeré činnosti a služby jsou vybírány tak, aby maximálně stimulovaly potenciál člověka s autismem a podporovali jeho nezávislost. Příklad - Rozhovor s otcem budoucího obyvatele farmy: Jim Adams, otec autistického chlapce, byl od počátku zapojen do projektu vzniku chráněného bydlení pro osoby s autismem v Kerry. Aktivně se podílel na organizaci charitativního cyklistického závodu Ring of Kerry cycle a dohlížel na zabezpečení všech potřebných formalit v Tralee. Jim a jeho manželka vždy doufali, že služba jako tato, bude v Kerry jednou existovat a jsou velmi šťastní, že se The Irish Society for Autism podařilo tohoto cíle dosáhnout. Oba pracují ve zdravotnictví a vědí, že kvalitní péče je nejvíc, co mohou svému synovi do budoucna zajistit. Oba si uvědomují, že nemládnou a současně nechtějí, aby péče o jejich syna ležela v budoucnu pouze na jeho sestrách. (Zdroj: The Kerryman, rozhovor s Jimem Adamsem, dostupné z WWW : Dopad do praxe Díky neúnavné píli všech z The Irish Society for Autism se již podařilo vybudovat důstojné 19

22 bydlení pro více než 60 osob s autismem a do budoucna se toto číslo plánuje dále zvyšovat. Vzrůstající kapacity však v žádném případě neznamenají snižování úrovně služeb nebo přibližování se standardním velkokapacitním zařízením pro osoby s handicapem ústavního typu. Naopak, s neustálým rozšiřováním služeb se také rozšiřují obzory všech zainteresovaných osob, objevují se nové možnosti, vychytávají se problémy a postupuje se blíž a blíž k tíženému cíli - EXCELENCI. The Irish Society for Autism má krásné moto: Ptají-li se nás, jak se chovat k lidem s autismem, odpovídáme velmi jednoduše: jako k lidem, jako k lidem, jako k lidem.... I tato naprosto jednoduchá věta dokáže vystihnout celou podstatu služeb poskytovaných organizací The Irish Society for Autism. Pomůcky a podmínky realizace Správní lidé na správných místech, zapojení rodičů, místních obyvatel, využití veřejných sbírek a charitativních akcí. Použitá literatura a zdroje INTEGRACE OBYVATEL FARMY Zdroj země původu The Irish Society for Autism Irsko, 20

23 Klíčová slova Integrace, volba činnosti, respekt osobnosti, nabídka aktivit, práce, podpora, začleňování, soužití s komunitou, osvětová činnost Anotace Činnost The Irish Society for Autism je organizována a zabezpečena tak, aby mohlo docházet k propojování života obyvatel farem s životem přirozeného okolí. Lidé s PAS tak mohou využívat a využívají příležitostí nejbližší komunity včetně zaměstnávání mimo farmu při respektu svobody jejich volby. Kontext The Irish Society for Autism provozuje v Irsku farmy, které slouží jako nový domov dospělým osobám s různou mírou a stupněm poruch autistického spektra. Farmářský způsob života je v Irsku zcela běžnou formou, tato forma bydlení pro osoby s PAS tedy není nikterak nápadná a výjimečná. Specificky pro osoby s PAS skýtá tento způsob života také širokou škálu nabídky zcela přirozených činností, včetně příležitostí provázat tyto činnosti a jejich produkty s životem a potřebami lidí v blízkém i vzdálenějším okolí. Cíle Zajištění aktivit volného času podle přání, možností, dovedností a vůle obyvatel farmy i mimo ni, zapojení do života v komunitě, nejbližším i vzdáleném přirozeném prostředí. Realizace Díky nastavení priorit The Irish Society for Autism, filosofii společnosti profesionálnímu přístupu vedení organizace a všech zaměstnanců sítě farem, kdy je na prvním místě člověk s PAS obyvatel nebo potencionální obyvatel farmy - se daří naplňovat práva osob s PAS ve všech oblastech jejich života, tedy i v oblasti práva na seberealizaci a začleňování těchto osob do společnosti s ohledem na jejich specifika a potřeby. Farma se od počátku činnosti snaží rozšiřovat a propojovat aktivity tak, aby byla co nejsoběstačnější. Všechny aktivity, kdo kterých jsou její obyvatelé zapojeni, přinášejí užitek. Nejedná se o práci pro 21

24 práci, jen aby byli nějakou činností zaměstnáni. Výrobky dřevařské dílny slouží jako suvenýry, kupují si je rodinní příslušníci jako dárky pro svoje blízké. Pekárna zásobuje svými výrobky obyvatele a zaměstnance farmy. Výpěstky slouží pro samozásobení, stejně jako chov domácích zvířat. Atd. Vše je provázáno a vhodně dále doplňování a rozšiřováno. Při výběru vhodné činnosti pro konkrétního obyvatele farmy je vycházeno z detailního seznámení s jeho osobností, zálibami, silnými stránkami, na kterých se staví, jsou posilovány a rozvíjeny. Současně se nejedná o práci pro práci samotnou, o činnost pro činnost, ale jde o činnosti smysluplné, které zapadají do kontextu fungováni farem jako takových a jsou plně v souladu s přirozeným životem. Nejedná se o klasickou podobu práce, činnosti jsou závislé na přání a dovednostech obyvatel, pokud je to možné i mimo prostory farem - příklad uplatnění jednoho z obyvatel v profesi řezbáře. Při nastavení a směrování činnosti je využíváno poznatků a zkušeností rodiny nebo nejbližšího okolí původního bydliště obyvatele farmy. Je zde možnost různých pracovních činností, jako je třeba práce v dřevařské dílně, keramické dílně, malířském ateliéru, kuchyni, restauraci, ve skleníku, na zahradě a práce se zvířaty. Mimo aktivit vykonávaných přímo na farmách, se jejich obyvatelé zapojují do života a činností mimo farmy využívají nabídky komunity přirozeného prostředí nakupují, navštěvují volnočasové aktivity například bazén, kino. Podpora kontaktu s běžným prostředím vychází z vůle a přání obyvatel, neprobíhá tedy za každou cenu. Rozhodujícím momentem je spokojenost obyvatel, jejich pohoda, respektování jejich možností a limitů, respektování jejich vůle. Začleňování obyvatel farem a podpora jejich setrvání v přirozeném prostředí se uskutečňuje díky čitelné a korektní linii sdružení, informovanosti komunity přiměřeným vyváženým způsobem, vytrvalým budováním vztahů se státní správou na všech úrovních. Soustavná práce na budování respektu k organizaci a skupině, kterou zastupuje a reprezentuje je předpokladem úspěchu těchto snah. Obyvatelé farem nejsou izolování od okolního světa. Maximálně funguje také kontakt s vlastní rodinou, kam odjíždějí na víkendy, na dovolenou apod. Záleží na jejich vůli. Podporováno je také individuální cestování po Irsku i mimo ně s doprovodem. 22

25 Dopad do praxe Uplatnění individuálních schopností s ohledem na specifika a potřeby konkrétní osoby s PAS v činnostech, které ji naplňují, uspokojují, rozvíjejí jako funkční model zapojení osob s PAS na trhu práce. Pomůcky a podmínky realizace Profesionální a vstřícný přístup všech zaměstnanců společnosti, detailní seznámení se zázemím, zvyklostmi, silnými i slabými stránkami obyvatel farem a plný respekt jejich osobnosti, úzká spolupráce s rodinou, nabídka činností na míru, využívání a propojování možností skýtajících se v přirozeném prostředí s možnostmi a schopnostmi obyvatel farem. Použitá literatura a zdroje The Irish Society for Autism, rozhovor s vedením organizace, návštěva zařízení Dunfirth Farm 8. KONTROLA KVALITY ZE STRANY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ Zdroj země původu The Irish Society for Autism Irsko, Klíčová slova Kontrola kvality, rodinný příslušník, formulář kvality, důvěra mezi poskytovatelem a rodinou Anotace The Irish Society for Autism vznikla jako rodinná organizace a tedy je pro ni důležité, aby služba, kterou poskytují, byla na vysoké úrovni. Proto na farmách pravidelně probíhají kontroly kvality, které odhalí případné nedostatky. 23

26 Kontext The Irish Society for Autism poskytuje službu Rezidenčního bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (dále s PAS). Organizace provozuje celkem čtyři farmy, všechny jsou pobytovými zařízeními rodinného typu. Cíle Cílem je, aby byla služba poskytována ve vysoké kvalitě. Realizace The Irish Society for Autism je organizace zřízená rodinnými příslušníky osob s autismem, kteří mají velký zájem na tom, aby služba poskytovaná jejich dětem byla co nejlepší. Kontroly kvality probíhají kdykoli. Kontrol se účastní zástupci rodin a zástupce rady nejvyššího vedení. Vždycky se jedná o rodinného příslušníka, který nemá na farmě vlastní dítě. Projdou celé zařízení od sklepa po půdu. Formulář z kontroly obsahuje obecné údaje, kdo měl směnu, kdo byl vedoucím směny, počet personálu v daný den, kdo kde bydlí, a co dělali jednotliví klienti, když probíhala kontrola. Cílem není pracovníky kritizovat, ale zlepšit poskytování služby. Dopad do praxe Odstraňování případných nedostatků a zvýšení kvality poskytované služby. Pomůcky a podmínky realizace Předpokladem pro zavedení kontrol tohoto typu je spolupráce poskytovatele sociální služby s rodinnými příslušníky a vzájemná důvěra v tom smyslu, že obojím (jak pracovníkům poskytovatele, tak rodinným příslušníkům) jde o totéž. To znamená o to, aby se lidé s PAS cítili v chráněném bydlení jako doma, aby byli vedeni k samostatnosti a 24

27 k soběstačnosti, a přitom se cítili se bezpečně. Bude nutné se shodnout: na oblastech, které budou kontrolovány a kritériích naplňování poskytování služby v těchto oblastech; na počtu kontrol; na průběhu jednotlivých kontrol; na způsobu podávání zpětné vazby (předávání výsledku kontrol pracovníkům). Použitá literatura a zdroje Stáž v Irsku 9. PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Zdroj země původu The Irish Society for Autism Irsko, Klíčová slova Integrace, vzdělávání, sociální začleňování, podpora života v přirozeném prostředí, prevence šikany, osvětová činnost, konzultace konkrétních situací Anotace The Irish Society for Autism realizuje cílenou funkční podporu integrace žáků s PAS. Umožňuje pedagogům ve školách, které vzdělávají nebo budou vzdělávat žáky s PAS doplnění jejich kvalifikace o potřebný rozsah ze speciální pedagogiky. Podpora je komplexní pedagogové škol běžného proudu jsou vzděláváni v oblasti specifik pedagogické práce s žáky s PAS, teoretické znalosti jsou doplněny cvičným řešením prevence náročných situací a konzultací konkrétních situací v praxi. Tento postup je účinným prostředkem sociálního vyloučení žáka s PAS i jeho rodiny. 25

28 Kontext The Irish Society for Autism se spolupodílela na prosazení legislativního opatření ve prospěch povinnosti zřídit třídy pro žáky se zdravotním postižením při běžných školách tak, aby žáci s PAS mohli být a zůstat součástí přirozené komunity, žít a vyrůstat v prostředí, ve kterém se narodili a mají blízké vazby. Vznik těchto tříd souvisí s potřebou doplnění odpovídajícího speciálního vzdělání pro pedagogické pracovníky, kteří s těmito žáky pracují. Společnost The Irish Society for Autism zajišťuje škálu vzdělávacích akcí cílených na doplnění potřebného vzdělání v oblasti vzdělávání žáků s PAS včetně konzultací ke konkrétním případům v praxi. Cíle Zajištění podpory pro pedagogické pracovníky běžných škol, kteří mají v integrovaných třídách žáky s PAS formou doplnění jejich pedagogického vzdělání a konkrétní konzultační činnosti v různých situacích z praxe, která vede ke zlepšení pozice těchto žáků ve vzdělávacím procesu. Realizace Stěžejní politikou DES (Ministerstvo pro vzdělání a kvalifikaci) je zajistit maximální možnou integraci dětí se speciálnímu vzdělávacími potřebami do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu v souladu s 2 zákona o EPSEN platného od roku Současně byl ustanoven Národní odbor pro speciální vzdělávání, které do té doby zajišťovaly jen náboženské školy. Děti jsou vzdělávány v místě bydliště v běžných školách prostřednictvím speciálních tříd skupinová integrace (max. 6 dětí, 1 pedagog a 2 asistenti), nebo jsou zařazovány přímo do tříd. Podpora škol je zajištěna prostřednictvím nezávislé SNA ( Speciální Assistant program na podporu pedagogům při péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vyplývajícími ze zdravotního postižení) pro všechny typy postižení pokud rozhodne na základě posouzení zdravotního stavu žáka o potřebě asistenta, pomůcek, pak je vše financováno státem. Jen v průběhu září roku 2012 bylo otevřeno 238 tříd, celkem bylo k tomu datu v Irsku 1000 tříd při běžných školách. Vzdělávací systém v Irsku díky trpělivé, korektní a 26

29 dlouholeté činnosti organizace The Irish Society for Autism plně respektuje požadavky na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání žáků s PAS, který má oporu v podrobném Manuálu publikovaném touto organizací. Žáci s vysokofunkčním autismem, kteří jsou toho schopni, jsou zařazeni do individuální integrace v běžné třídě s podporou osobního SNA. Podmínkou zřízení tříd není dispozice běžné školy speciálními pedagogy, stávající pedagogové jsou postupně vzděláváni ke společnému základu v těch oblastech speciální pedagogiky, kterou pro svoji praxi potřebují. Výchozí jsou specifika žáků, která jsou respektována. Doplnění potřebné kvalifikace pedagogů vzdělávajících žáky s PAS je zajištěno prostřednictvím vzdělávacích kurzů The Irish Society for Autism a konzultací v jednotlivých případech. Praktická část spočívá v předložení podnětů k zamyšlení a hledání řešení samotnými pedagogy. Dopad do praxe Posílení naplnění legitimního práva žáků s PAS na vzdělávání v běžném vzdělávacím proudu v místě bydliště spolu s vrstevníky. Minimalizace diskriminace žáků s PAS a jejich rodin, prevence šikany integrovaných žáků s PAS. Podpora kompetencí pedagogických pracovníků, vzdělávajících žáky s PAS zajištěním včasné konzultace konkrétních složitých situací v praxi. Prevence vylučování těchto žáků a jejich přesouvání na jiné školy, prevence sociálního vyloučení těchto dětí i jejich rodiny. Zvýšení povědomí o PAS a jejich podstatě jako prevence šikany žáků s PAS. Pomůcky a podmínky realizace Uplatnění legislativního rámce v oblasti vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení v běžném proudu v souladu se závazkem ČR plynoucím z ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením článek 24, který deklaruje MŠMT u zřizovatelů škol s využitím příkladu dobré praxe z Irska aplikace modelu povinnosti zajištění skupinové integrace v běžné škole v místě bydliště žáka s PAS. Soustavná podpora doplnění pedagogického vzdělání pro pracovníky, kteří s těmito žáky pracují nebo pracovat budou. Prostor pro konzultace náročných situací v praxi systematická podpora pedagogickým pracovníkům v oblasti práce se žáky s PAS. 27

30 Použitá literatura a zdroje The Irish Society for Autism, rozhovor s vedením organizace, rodiči žáků s PAS, ŠPANĚLSKO 10. VNITROORGANIZAČNÍ KOMUNIKACE S VYUŽITÍM INTRANETU Zdroj země původu Autismo Burgos Španělsko, Klíčová slova Intranet, komunikační síť, komunikace, problémové situace, incident. Anotace V organizaci Autismo Burgos používají všichni zaměstnanci jednotlivých organizačních složek (školy, centra denních služeb, rezidencí) společnou vnitřní komunikační síť - intranet. Prostřednictvím intranetu spolu jednotliví zaměstnanci komunikují a sdělují si veškeré potřebné informace. Intranet má své důležité opodstatnění především při sdělování a řešení případných problémových situací. Kontext Organizace Autismo Burgos zajišťuje provoz čtyř center služeb. Jsou to denní centrum pro dospělé, škola zaměřená na speciální vzdělávání a dvě rezidence (bydlení) pro osoby s autismem. Zaměstnanci v jednotlivých službách spolu potřebují sdílet informace o klientech, potřebují mít možnost tyto informace neustále aktualizovat a rychle sdílet s ostatními pracovníky Autisma Burgos. Především při řešení problémových situací a jejich předcházení má intranet nezastupitelnou roli. Cíle 28

31 Cílem práce s intranetem je rychlé a efektivní přenášení informací o práci s klienty napříč službami organizace Autismo Burgos. Realizace Každý zaměstnanec organizace Autismo Burgos, který pracuje s klienty má svůj vlastní přístup do vnitřní komunikační sítě - intranetu. Intranet je používán pro sdílení základních informací o jednotlivých uživatelích služeb (př. osobní údaje, diagnóza, medikace, oblíbené aktivity), nejdůležitější roli však hraje při řešení problémových situací a jejich následnému předcházení. Intranet funguje na následujícím principu. Nastane-li určitá problémová situace, pracovník, jež ji zaznamenal, se svým osobním heslem přihlásí do intranetu do sekce "Registro analisis funcional de conductas problématicas" (dále jen registr ) a vyplní zde předdefinovaný dotazník. V dotazníku odpovídá např. na následující otázky: komu se incident stal; kde se stal; kdy k incidentu došlo; s kým (kdo byl v době incidentu přítomen); o jaký typ incidentu se jednalo (autoagrese, poškozování věcí, útok na druhou osobu); popis průběhu chování; spouštěcí mechanismus a další podrobnější a konkretizující informace. Příklad: Klient denního centra si během pobytu v ateliéru malby začne surově drápat kůži na obličeji. V tu chvíli jsou v ateliéru přítomni ještě další dva klienti a pracovnice denního centra. Po uklidnění situace se pracovnice centra přihlásí do registru, kde vyplní všechny potřebné informace a okolnosti incidentu. Pracovník rezidence, do které se klient v odpoledních hodinách přesouvá, se tak o problému zavčas dozví a může se na něj adekvátně připravit ještě před příchodem klienta. Mezi hlavní výhody intranetu patří rychlost sdílení informací, intranet šetří čas pracovníkům Autisma Burgos, kteří nemusejí každý problém řešit přes rozsáhlou elektronickou komunikaci a množství telefonátů s ostatními pracovníky, komunikace přes 29

32 intranet je efektivní a zabezpečená před osobami mimo organizaci. Velkou výhodou je také snadný přístup oprávněných uživatelů ke všem potřebným informacím z libovolného místa v rámci organizace, což umožňuje všem pracovníkům Autisma Burgos vykonávat svou práci efektivně a s jistotou, že mají ty správné a aktuální informace. Dopad do praxe Díky sdílení informací přes organizační intranet jsou všichni pracovníci Autisma Burgos informováni o podstatných záležitostech týkajících se každého konkrétního klienta. Informace jsou sdíleny napříč službami, není nutná zdlouhavá komunikace mezi jednotlivci. Nastane-li v určité službě problematická situace, mohou se pracovníci služeb navazujících adekvátně a zavčas připravit. Intranet tak přispívá k předcházení dalším problémům. Pomůcky a podmínky realizace Vybavení výpočetní technikou a síťovými prvky. Správce sítě. Uživatelská znalost práce s intranetem. Použitá literatura a zdroje Autismo Burgos rozhovor s pracovníky rezidencí Olivo a Cerezo. 11. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1. část: Možnost výběru ze dvou komunikačních systémů Zdroj země původu Autismo Burgos Španělsko, Klíčová slova Alternativní a augmentativní komunikace, komunikační systém podle Bensona Schaeffera, 30

33 PECs, raný věk, znak, slovo, obrázek, možnost výběru Anotace V organizaci Autismo Burgos se od raného věku všichni jedinci s PAS učí dva komunikační systémy: komunikaci podle Bensona Schaeffera a PECs. Smyslem je, aby měli v budoucnu větší možnosti uplatnění i přesto, že si během dospívání pravděpodobně vyberou způsob dorozumívání, který jim více vyhovuje. Kontext Speciální škola Autismo Burgos je určena pro děti s PAS. Zaměstnancem školy je logopedka, která pracuje s dětmi od dvou let v rámci rané péče a později v rámci předškolního a základního vzdělávání. Osvojování komunikace je součástí výuky a probíhá individuálně hodinu týdně. Po přechodu do denního centra se v rozvoji komunikace pokračuje v rámci komunikačního ateliéru či individuálním nácvikem komunikačních situací. Cíle Cílem nácviku komunikace již od raného věku je funkční dorozumívání a využití nabytých vědomostí ke spokojenému životu a plnohodnotnému uplatnění ve společnosti. Realizace Bezprostředně po stanovení diagnózy (v Autismo Burgos běžně ve dvou letech) začíná s dítětem pracovat logopedka ve škole na rozvoji jeho komunikačních kompetencí. Využívá k tomu dva systémy alternativní a augmentativní komunikace (AAK): komunikační systém podle Bensona Schaeffera (La comunicación total de Benson Schaeffer); PECs (The Picture Exchange Communication system). Komunikace podle Bensona Schaeffera simultánně využívá verbální a znakovou produkci. První znaky se děti učí již v raném věku. Komunikace pomocí gest je pro ně přirozená a 31

34 snadno osvojitelná. Volíme znaky vizuálně jasné, simulující skutečnost. Znak musí být pro dítě dostatečně motivační, aby bylo nuceno jej využívat při komunikaci např. oblíbená hračka, pamlsek. Využívají se jednoruční gesta, která se motoricky přizpůsobují schopnostem dítěte. Při osvojování znaku logoped pomáhá tvarovat dítěti ruku. Předpokládá se osvojení jednoho gesta před učením nového dalšího. Dítě musí znak používat spontánně a s různými lidmi. Po určité době užívání znaku, může dojít k jeho zevšeobecnění. Dítě žádá gestem čokoláda, ale chce třeba nápoj nebo hračku. To znamená, že už mu jeden znak pro komunikaci nestačí a mělo by následovat učení se novým znakům. Při výběru prvního gesta vycházíme ze zájmů dítěte. Znak doprovázíme verbálním projevem slovem či alespoň vokalizací. Délka vokalizace a tedy i předvádění znaku je závislá na délce daného slova. Tedy znak předvádíme tolikrát, kolik slabik má dané slovo. Příklad: Učíme dítě znak pro sloveso comer (v překladu jíst ). Toto slovo má ve španělštině dvě slabiky, tzn. že znak vyjádříme pohybem, který se dvakrát opakuje. Tím vizualizujeme délku mluveného slova. Zároveň se znakem vyslovíme slovo co-mer po slabikách. Pokud dítě není schopno slovo vyslovit, snažíme se alespoň o jakoukoli vokalizaci např. á-á (opět odpovídá počtu slabik ve slově). Později se snažíme vokalizaci připodobnit slovu: ó-é. Cílem je nakonec zároveň se znakem vyslovit comer. Při nácviku je velmi důležitá názornost. Vše musí být pro dítě dobře vizualizované a artikulačně výrazné. Komunikace podle Bensona Schaeffera se dá dobře kombinovat s jinými komunikačními systémy. PECs je výměnný obrázkový komunikační systém. U nás se častěji využívá jeho česká modifikovaná verze VOKS. Je založena na výměně obrázků mezi dvěma osobami (osobou, která se nedokáže verbálně dorozumět se svým okolím a jejím komunikačním partnerem) s cílem vyjádřit své přání, potřebu, žádost atd. Podle potřeb a schopností dítěte se při komunikaci využívá nejprve zástupných trojrozměrných předmětů, poté reálné fotografie a piktogramy. Postupujeme od konkrétního k abstraktnímu. V Autismo Burgos logopedky učí všechny děti s PAS oba dva výše zmíněné komunikační systémy současně. Nabízí jim tak více komunikačních prostředků, z nichž si v budoucnu mohou vybrat ten, který jim lépe vyhovuje a tím zajistit efektivní komunikaci s okolím. Volba je mimo jiné závislá na schopnosti verbální komunikace. I přesto, že člověk s PAS preferuje jeden komunikační systém, je schopný se dorozumět i prostřednictvím druhého 32

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

"SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ KLIENTŮ V KONTEXTU STANDARDŮ KVALITY A PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE" Prezentuje: Mgr. Karel Kosina, AUGUR Consulting

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ KLIENTŮ V KONTEXTU STANDARDŮ KVALITY A PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE Prezentuje: Mgr. Karel Kosina, AUGUR Consulting "SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ KLIENTŮ V KONTEXTU STANDARDŮ KVALITY A PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE" Prezentuje: Mgr. Karel Kosina, AUGUR Consulting Konference: "Kvalita v sociálních službách" konaná dne 17.3.2015 v rámci

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

TRÉNINKOVÝ BYT. Pro koho je služba určena? Obsah

TRÉNINKOVÝ BYT. Pro koho je služba určena? Obsah TRÉNINKOVÝ BYT Pro koho je služba určena? Služba je určena pro všechny zájemce, kteří: - jsou starší 18ti let, - mají mentální postižení nebo duševní onemocnění, - jsou v nepříznivé sociální situaci, -

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Návrh modelu sociální služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE

Návrh modelu sociální služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE Návrh modelu sociální služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 10 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Týdenní stacionář

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více