Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. SCADA a HMI systémy. Základní pojmy. Základy architektury systémů SCADA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. SCADA a HMI systémy. Základní pojmy. Základy architektury systémů SCADA"

Transkript

1 Osnova přednášky Informační a řídicí systémy I. SCADA a HMI systémy Pavel Balda ZČU v Plzni, FAV, KKY Přehled základních pojmů Architektura systémů SCADA Stručný přehled softwarových balíků Základy architektury některých balíků Wonderware InTouch Indusoft Webstudio Iconics Genesis32 2 Základní pojmy SCADA Supervisory Control And Data Acquisition Systém shromažďující v reálném čase data z čidel v provozu a posílající je na centrální počítač pro další zpracování a řízení SCADA systém obsahuje vstupně-výstupní hardware, regulátory, HMI, sítě, komunikace, databáze a sotware. Termín se používá od 60. let převážně pro rozsáhlé distribuované systémy HMI Human Machine Interface, dříve MMI (Man Machine Interface) Software (typicky s grafickým uživatelským prostředím GUI), zobrazující operátorovi informace o stavu procesu a umožňující zadávat operátorské povely (příkazy). Dále se obvykle zobrazují grafické průběhy (trendy) vybraných veličin Může umožňovat zobrazovat data z databází (alarmy, historické trendy) DCS Distributed Control Systém (distribuovaný řídicí systém) Řídicí systém (výroby, procesu nebo jiného dynamického systému), jehož řídicí jednotky nejsou umístěny na jednom místě (nejsou centralizovány), ale jsou rozprostřeny (distribuovány) v řízeném systému. Celý systém může být propojen sítí pro komunikaci mezi subsystémy a monitorování Základy architektury systémů SCADA Systém SCADA se skládá z komponent: Central SCADA master system Komunikační síť může mít různou architekturu Jednotky RTU Remote Telemetry (or Terminal) Units Field instrumentation čidla a akční členy Systémy SCADA se používají ve většině rozsáhlejších průmyslových procesech (od 60. let 20. století): Výroba (klasická i jaderná) a rozvod elektřiny Chemický průmysl (např. petrochemie) Hutnický průmysl (např. výroba oceli, kontinuální lití, válcovny apod.) Potravinářský, farmaceutický průmysl, apod. Typický počet vstupů/výstupů: několik tisíc až několik stovek tisíc 3 4 1

2 HW architektura systému SCADA Jednotky RTU Hardware Příklad jednoduché architektury SCADA systému Ve skutečnosti může komunikační síť se skládat z různých typů sítí (metalických, optických i bezdrátových) a použité jednotky RTU mohou být různých typů a mohou být kombinovány s PLC (programovatelné automaty) Central SCADA master system Jednotka RTU je obvykle malý počítač (v průmyslovém provedení) Zprostředkovává centrálnímu počítači komunikaci s čidly a akčními členy (field instruments) Je samostatnou jednotkou pro získávání dat a řízení (Data Acquisition and Control) Radio Dva přístupy: jednodeskový (single board) a modulární Modem Centrální sběrnice Komunikační síť RTU1 RTU2 RTUn V Zdroj CPU Paměť RAM Paměť ROM Watchdog, reálný čas Komunikační modul(y) Modul AI Modul AO Modul DI Modul DO Čidla a akční členy 5 Diagnostický terminál Ethernet Sériové porty (RS232, RS485) 6 Jednotky RTU Software PLC vs. RTU Operační systém reálného času Může být skutečný RT OS nebo jen smyčka vzorkující vstupy a obsluhující komunikační porty Ovladač pro komunikaci se SCADA Master Ovladače pro vstupně-výstupní systém (pro čidla a akční členy) Aplikace SCADA Vzorkování vstupů, zpracovávání a ukládání dat, odpovídání na příkazy Masteru pomocí komunikace Konfigurace aplikací v RTU Jednoduché nastavování parametrů, povolování a zakazování některých vstupů/výstupů, nebo dokonce prostředí pro tvorbu uživatelských aplikací Diagnostika Souborový systém (jen někdy) Umožňuje download uživatelských programů a/nebo konfiguračních souborů PLC Programmable Logic Controller (programovatelný automat) Malý průmyslový počítač původně nahrazující reléovou logiku Měl vstupy a výstupy podobné jako RTU Obsahoval program vykonávající smyčku, ve které se četly vstupy a na jejich základě se vykonávaly různé akce Původně PLC neměl komunikaci! Podle potřeby začala být však doplňována RTU Remote Telemetry (or Terminal) Unit Od samého počátku podporovaly komunikaci, silnou stránkou byly složité komunikace Původně nebyly snadno programovatelné ve srovnání s PLC V současnosti bývají už plně programovatelné Postupně dochází ke splývání PLC a RTU 7 8 2

3 Otevřené vs. uzavřené systémy SCADA Př.: SW architektury centrálního systému Otevřený systém Systém, v němž hlavní komponenty splňují určité standardy Tyto komponenty mohou být nahrazeny jinými komponentami (i jiných výrobců), pokud splňujítytéž standardy Uživatel má možnost volby (není odkázán na jednoho výrobce) Obecný systém má složitější konfiguraci musí se přizpůsobit konkrétní aplikaci Uzavřený (Proprietary) systém Systém, v němž hlavní komponenty jsou dodávány jedním dodavatelem a odpovídají standardům daného dodavatele Odpovědnost za fungování systému má jeden dodavatel, naproti tomu vzniká velká závislost na tomto dodavateli Systém může být jednoduše aplikován ušit na míru dané oblasti aplikací Klíčovým faktorem jsou standardy nové standardy vedou k postupnému otevírání dříve uzavřených systémů Př. Průmyslový Ethernet, protokoly TCP/IP, OPC, SQL, ale i Fieldbus, Modbus, Profibus, atd. ASCII File Editor ASCII Files Commercial Commercial Developt. Tools Graphics Editor Library SCADA Developt. Environ. Export / Import Project Editor Driver Toolkit HMI Data R/W Driver Client / Server Publish / Subscribe -TCP/IP SCADA Server Recipe RT & Event Manager Data Report Recipe Processing RT SQL Alarm Log Archive Ref. OC Alarm Gener. Log Archive Managt. SCADA Client Trending Alarm Log Display Display OPC DDE API / DLL ActiveX Controls Private Application 3rd Party Applic. ActiveX Container Excel 9 VME PLC PLC Reg. 10 Přehled SW balíků HMI/SCADA Wonderware InTouch (zastoupení Pantek s.r.o) Tradičnívýrobce HMI/SCADA, dosud velký podíl na trhu Spolupracuje s aplikací IndustrialSQL server (též od WW) Indusoft: Web Studio (zastoupení Tecon s.r.o.) Výhodou je přenositelnost na různé platformy, včetně Windows CE Iconics, Inc. Genesis32 (pobočka v Plzni) Jako jeden z prvních systémů měl nativní podporu OPC (OPC-to-the-Core) Podpora SNMP a technologie data-mining (z různých databází) Siemens WinCC Pokrývá všechny řady automatů Siemens, komunikace Profibus DP/FMS, DDE, OPC. Rockwell Automation RSView32 Integrovaný HMI systém založený na komponentách (ActiveX). Nativně podporuje PCL od firmy Allen-Bradley Intellution, Inc. ifix HMI/SCADA Citect Corporation Citect GE Fanuc Cimplicity A mnoho dalších Tuzemské balíky SCADA/HMI Geovap spol. s r.o Reliance Microsys, spol. s r.o. Promotic Moravské přístroje a.s. Control Web Kontron Czech Aspic (dříve firma Merz) Coral s.r.o Tirs, Tirs Web

4 Stručný úvod do systému InTouch Připojitelnost zařízení do systémů Wonderware InTouch tradiční SCADA/HMI produkt firmy Wonderware Původně komunikoval s ovladači (I/O servers) přes protokol DDE firmy Microsoft DDE využívalo tříúrovňovou hierarchii: application (jméno aplikace), topic (název tématu), item (jméno položky) Př. v Excelu se zapisovalo DDE propojení v syntaxi: APPLICATION TOPIC!ITEM Pak Wonderware vyvinul síťovou a rychlejší verzi, tzv. Fast DDE Další novější komunikací je protokol SuiteLink, založený na TCP/IP Wonderware je součástí skupiny Invensys Invensys vyvinul technologii ArchestA jako komplexní architekturu pro automatizaci a informační systémy využívající nejnovější sw technologie InTouch může komunikovat s touto technologií prostřednictvím programu FS Gateway, který pracuje jako konvertor různých protokolů InTouch Application Manager Organizace projektů vyvíjených v systému InTouch Umožňuje vytvářet nové aplikace, nastavovat jejich vlastnosti Spouští programy Window Maker (1) a WindowViewer (2) Umí importovat (3) a exportovat (4) databázi proměnných InTouch Window Maker Slouží pro konfiguraci jednotlivých součástí aplikací Snímků, trendů, alarmů Databáze proměnných (Tagname Dictionary) Konfiguraci jednotlivých programů Vytváření šablon Atd

5 InTouch Window Viewer Tagname Dictionary Běh zkonfigurované aplikace v reálném čase Definice proměnných Volba typu Zařazení do alarmové skupiny Přípustné rozsahy Přístupové jméno (Access Name) u I/O proměnných Apod Kreslicí objekty Sdružování objektů Základní kreslicí objekty se nacházejí na liště Mohou být statické nebo jednoduše animované Pro animaci mají následujcící vlastnosti (podle typu, zde obdélník) Animace se dosahuje změnami hodnot připojených proměnných v reálném čase Nakreslené objekty lze sdružovat do symbolů a buněk: Symbol kombinace objektů, se kterou se zachází jako se jediným objektem. Symbolu je ponechán dialog vlastností, jejichž nastavení se vztahuje na všechny sdružené objekty Buňka seskupení dvou nebo více objektů, které si zachovávají pevnou prostorovou vazbu (nelze je zvětšovat). Každá složka však může mít vlastní animační propojení. Buňky jsou vhodné pro vytváření panelů zařízení

6 Předem připravené objekty Předem připravené (předkonfigurované) objekty lze nalézt v okně Wizard Selection: Patří sem i ActiveX komponenty Jejich metody lze volat ve skriptech Ve skriptech je možné obsluhovat i události Připojení veličin z OPC serverů Pro připojení dat z OPC serverů slouží utilita FS Gateway Konfiguruje se v ArchestrA SystemManagement Console Přidání OPC serveru V Configuration v menu na pravé tlačítko myši se zvolí Add OPC Object a pak se vyplní připojení k OPC serveru 23 6

SCADA systém Control Web

SCADA systém Control Web Fakulta elektrotechnická Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Bakalářská práce SCADA systém Control Web Autor: David Grill Vedoucí: Ing. Jiří Basl Ph.D Plzeň 2012 Abstrakt Bakalářská práce je

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Monitorování a řízení s využitím Internetu 2004 Radek Tomášek Prohlášení Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

VŠCHT PRAHA. On-line databáze provozních dat pro laboratorní odparku. Jan Polnický

VŠCHT PRAHA. On-line databáze provozních dat pro laboratorní odparku. Jan Polnický VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ v Praze FAKULTA CHEMICKO-INŽENÝRSKÁ Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT PRAHA On-line databáze provozních dat pro laboratorní odparku DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2001

Více

Wonderware InTouch 2012 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 Co je nového Wonderware InTouch 2012 Co je nového Tomáš Petříček, Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Propojení PLC SAIA s nadřazeným počítačem pomocí sítě Ethernet. Josef Martinák

Propojení PLC SAIA s nadřazeným počítačem pomocí sítě Ethernet. Josef Martinák Propojení PLC SAIA s nadřazeným počítačem pomocí sítě Ethernet Josef Martinák Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem práce je realizovat připojení programovatelného automatu SAIA se sériovým rozhraním

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Wonderware System Platform

Wonderware System Platform Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na

Více

Wonderware software. Seznam produktů

Wonderware software. Seznam produktů Wonderware software Seznam produktů Platnost od 15. prosince 2011 Strana 2 Obsah Wonderware software Strana Hlavní změny oproti předchozím seznamům... 3 Wonderware Development... 4 Wonderware System Platform...

Více

Vizualizace (HMI) projektu Pískování pomocí SW prostředí InTouch na PC

Vizualizace (HMI) projektu Pískování pomocí SW prostředí InTouch na PC České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní 12110 Ústav přístrojové a řídicí techniky Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 2 Vizualizace (HMI) projektu Pískování

Více

Návrh řídícího a informačního energetického systému v průmyslovém prostředí

Návrh řídícího a informačního energetického systému v průmyslovém prostředí Návrh řídícího a informačního energetického systému v průmyslovém prostředí Project of operating and information - energy system in industrial environment Bc. Pavel Jasenský Diplomová práce 2007 ABSTRAKT

Více

99.410/1. novapro Open - Program pro vizualizaci procesu

99.410/1. novapro Open - Program pro vizualizaci procesu 99.410/1 novapro Open - Program pro vizualizaci procesu novapro Open, řídicí úroveň pro komplexní zařízení a integraci systémů. Více než 100 ovladačů pro začlenění cizích systémů a připojení databází s

Více

Klientské rozhraní aplikací SCADA

Klientské rozhraní aplikací SCADA České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Diplomová práce Klientské rozhraní aplikací SCADA Jaroslav Baláš Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Janeček, CSc. Studijní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Vizualizace vybraného technologického Semestrální projekt Bc. Lukáš Bardon Vedoucí práce : doc. Ing. Josef Janeček,

Více

Příprava laboratoře pro předmět Programovatelné automaty. Jozef Kršák

Příprava laboratoře pro předmět Programovatelné automaty. Jozef Kršák Příprava laboratoře pro předmět Programovatelné automaty Jozef Kršák Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Bakalářská práce se skládá z několika dílčích úkolů. Prvním z nich je vytvoření učebního materiálu

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Aplikační balíčky < 67 > Aplikační balíčky

Aplikační balíčky < 67 > Aplikační balíčky < 67 > Společnost ELCOM SOLUTIONS sro se primárně zaměřuje na vývoj aplikací a systémů podle požadavků a individuálních uživatelských potřeb V systémech jsou ukryty mnohaleté zkušenosti vývojářů ovládacích

Více

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG

www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG www.domat.cz DOMAT PŘEHLEDOVÝ KATALOG OBSAH O společnosti 3 Přednosti systému 4 Novinky 5 Přehled systému 6 Topologie systému 7 Regulátory MiniPLC 8 Vývojové prostředí SoftPLC 9 Podstanice a I/O moduly

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND INFORMATION GENEROVÁNÍ

Více

Siemens AG. All rights reserved.

Siemens AG. All rights reserved. Siemens AG. All rights reserved. Siemens AG. All rights reserved. SIMATIC WinCC V7.0 SP2 Operating System Single Station / Client (32bit) Windows XP Professional SP3 Windows 7 Professional, Enterprise,

Více

MIKROPOČÍTAČE -PLC ( PA ) SYSTÉMY 8-1

MIKROPOČÍTAČE -PLC ( PA ) SYSTÉMY 8-1 MIKROPOČÍTAČE -PLC ( PA ) SYSTÉMY 8-1 8 PLC ( PA ) SYSTÉMY Programovatelný automat je uživatelský programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro řízení průmyslových a technologických procesů nebo strojů.

Více

Průmyslové řídicí systémy

Průmyslové řídicí systémy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Průmyslové řídicí systémy Bakalářská práce Autor: Michal Zátka Informační technologie, manažer projektů

Více

SuiteVoyager Výrobní informační portál

SuiteVoyager Výrobní informační portál SuiteVoyager Výrobní informační portál Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Růst požadavků na výrobní informace Moderní softwarové systémy pro průmyslovou automatizaci shromažďují značné množství dat,

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

SIMATIC C7 Kompaktní řídicí systém s integrovaným operátorským rozhraním

SIMATIC C7 Kompaktní řídicí systém s integrovaným operátorským rozhraním simaticc7 11.3.2005 14:25 Stránka 1 SIMATIC C7 Kompaktní řídicí systém s integrovaným operátorským rozhraním Přehled 04 / 2005 simaticc7 11.3.2005 14:25 Stránka 2 Přehled, přednosti Kompaktní jednotky

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 38 Téma: Programování systému v prostředí MOSAIC, 1. přednáška Lektor: Ing. Luboš Urban

Více