Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Úvodní slovo předsedy představenstva. Profil skupiny Sev.en. Akcionářská struktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Úvodní slovo předsedy představenstva. Profil skupiny Sev.en. Akcionářská struktura"

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Profil skupiny Sev.en Akcionářská struktura Statutární a dozorčí orgány Čestné prohlášení odpovědných osob Zpráva PAS o podnikatelské činnosti Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Struktura konsolidačního celku Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky v roce 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva Dárcovství a CSR aktivity Účetní závěrka a příloha k účetní závěrce Konsolidovaná účetní závěrka a příloha ke konsolidované účetní závěrce Ochrana životního prostředí Následné události po Zpráva auditora 2

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Rok 2013 přinesl mnoho zásadních změn. Klíčovým bylo vyčlenění tehdejší Litvínovské uhelné a.s. ze skupiny Czech Coal. Podpisem padesátiletého kontraktu Vršanské uhelné a.s. se společností ČEZ a.s. na dodávky uhlí do Elektrárny Počerady se zcela změnila budoucnost obou těžebních lokalit v tehdejší skupině. Do konce roku 2013 se podařilo postupnými kroky zajistit oddělení tehdejší Litvínovské uhelné a.s. (dnešní Severní energetické a.s.) od CCG po právní, ekonomické i personální stránce, byly vypořádány vlastnické vztahy s původní skupinou.postup byl rychlý, korektní a v žádném případě se nedotkl dodávek našim zákazníkům. Do roku 2014 tak mohla Severní energetická a.s. vstoupit jako nový samostatný, stabilní a sebevědomý subjekt na český energetický trh. Aby dlouhodobější perspektivu získala také Litvínovská uhelná a.s., dnešní Severní energetická a.s., bylo potřeba nastavit nový způsob jejího řízení. Společně s Janem Dienstlem jsme se rozhodli vydat touto cestou a rozšířit podnikání i do dalších sektorů. V Mostě 27. června 2014 Prvním krokem byla koupě Elektrárny Chvaletice a.s., která byla završena 2. září 2013 převzetím sta procent akcií od společnosti ČEZ a.s. Elektrárna je dnes součástí nově vznikající skupiny, do níž přibyl také akcionářský podíl ve společnosti HIPODROM MOST a.s. a společnosti Důl Kohinoor a.s. v likvidaci. Akvizice nám otevřela zcela nové možnosti těžíme uhlí a současně provozujeme vlastní zdroj výroby elektřiny. A naše podnikatelské plány v energetice jsou dlouhodobé. Tomáš Fohler předseda představenstva Tomu hodláme přizpůsobit i zařízení elektrárny tak, aby splnilo veškeré parametry stanovené platnými nařízeními ČR i EU. Tyto kroky budou mimo jiné garancí zaměstnanosti a rozvoje regionu. Naším stabilním podnikatelským záměrem také nadále zůstává projekt pokračování těžby uhlí v lomu ČSA, což považujeme za zásadní nejen pro zaměstnanost na Mostecku, ale také pro zachování dostupnosti kvalitní energetické suroviny, o které jsme přesvědčeni, že by v budoucím energetickém mixu ČR neměla chybět. 4 5

4 Profi l společnosti Skupina Severní energetická Sev.en Skupina Severní energetická (dále jen Skupina) spojuje těžbu energetické suroviny a výrobu elektřiny a tepla včetně jejich prodeje. Zahrnuje těžební společnost v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a tepelnou elektrárnu ve Chvaleticích. Toto spojení podpořila jako žádoucí rozšíření konkurence na energetickém trhu Evropská komise a také Úřad pro hospodářskou soutěž ČR. Vertikální integrace těžební společnosti, elektrárny a obchodníka schopného zajistit spolehlivé dodávky odběratelům, je z hlediska efektivity tím nejlepším modelem. Díky němu se energie obsažená v palivu využije co nejlépe. V tomto uspořádání fungují nejvýznamnější evropské energetické společnosti (např. E.ON, RWE, EDF ). Skupina je ovládána českými akcionáři a vznikla odštěpením tehdejší Litvínovské uhelné ze skupiny Czech Coal a nákupem Elektrárny Chvaletice od skupiny ČEZ. Navazuje na úspěšnou tradici hnědouhelné energetiky v ČR a s využitím moderního know-how ji hodlá dále rozvíjet. Moderní energie z hnědého uhlí Severní energetická a.s. je správcem největšího hnědouhelného ložiska v ČR, lomu ČSA, se zásobami 750 milionů tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí s výhřevností až 17,5 MJ/kg a s potenciálem těžby až na 100 let. Elektrárna Chvaletice a.s. je jedna z nejmladších hnědouhelných elektráren s instalovaným výkonem 4 x 200 MW a dosažitelnou dodávkou elektřiny přesahující 4 TWh ročně. Elektrárna bude po roce 2015 modernizována tak, aby splnila nejpřísnější požadavky na dlouhodobý ekologický provoz. Výhodně a efektivně Strategií společnosti je dlouhodobě využít potenciál nerostného bohatství a ve spojení s moderní technologií výroby elektrické energie nabízet konkurenceschopné a efektivní produkty za výhodné ceny. Nejvýznamnějšími obchodními komoditami Skupiny jsou hnědé uhlí a elektrická energie. Hnědé uhlí je určeno pro elektroenergetiku a teplárenství. Z celkového množství 40,4 milionu tun hnědého uhlí na trhu ČR v roce 2013 zrealizovala Severní energetická a.s. 4,2 milionu tun. Významným produktem Severní energetické a.s. je také tříděné uhlí, které je určeno pro maloodběratele. Výroba elektrické energie ve čtyřech 200 MW blocích umožňuje nabízet kombinaci standardních produktů při základním (24h) a špičkovém zatížení (12h), s dynamickým výkonem od 110 do 760 MW, k prodeji energetickým obchodním společnostem, bankám, na burze v Praze (PXE) a Lipsku (EEX) a konečným odběratelům. Nabízíme jak dlouhodobé kontrakty, tak i prodej na spotovém trhu. Předpokládaný objem obchodu může dosáhnout až 4,5 TWh ročně. Vedlejšími produkty jsou pak materiály pro stavebnictví: popílek, struska či energosádrovec. Profi l společnosti 7

5 Profi l společnosti Prodej elektrické energie V roce 2013 navazoval na více než desetiletou úspěšnou obchodní historii Czech Coal a.s. Pokračovali jsme v osvědčeném individuálním přístupu k našim obchodním partnerům. Disponovali jsme obchodnickým týmem, který má zkušenosti s dodávkami největším odběratelům v ČR. Nabízeli jsme dodávky elektřiny v CZK i v EUR. Na velkoobchodním trhu jsme nabídli elektřinu českým i zahraničním obchodním partnerům. V oblasti koncových zákazníků patří k cílové skupině střední a velcí odběratelé elektrické energie z oblasti průmyslu, municipalit, zdravotnictví a zemědělství. Nabízeli jsme fi xaci pevné ceny pro celé období dodávky, nebo možnost fl exibilního pořizování elektřiny v několika nákupních krocích. Rekultivace Rekultivační proces je závěrečnou etapou báňské činnosti, jejíž povinnost vyplývá z horního zákona. Rekultivační práce v roce 2013 byly proto řešeny komplexní úpravou území a územních struktur, a to podle souhrnného plánu rekultivace a sanace, v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání lomu ČSA. Na území dotčeném hornickou činností lomu ČSA včetně vnějších výsypek bylo k závěru roku 2013 celkem ukončeno ha rekultivací. Ve společnosti Severní energetická a.s. při zahlazování důsledků hornické činnosti pokračovaly v roce 2013 rekultivační práce na ploše 548 ha. V roce 2013 nebyla ukončena žádná rekultivační akce. Rekultivace lomu ČSA pod úpatím Krušných hor jsou řešeny v souladu se záměry dosažení vyváženého krajinného celku s cílem dosažení ekologické rovnováhy území. Značná pozornost je věnována řešení konečné stability bočních závěrných svahů. Rekultivace probíhaly také na bývalých vnějších výsypkách lomu ČSA, a to v prostoru bývalého lomu Obránců míru, dále pak na vnější výsypce Růžodolská. Při rekultivaci jsou zastoupeny všechny druhy rekultivace, tj. zemědělská, lesní, vodní a ostatní. Akcionářská struktura Během roku 2013 bylo vynaloženo na rekultivační akce tis. Kč. Realizace rekultivačních prací u jednotlivých akcí byla v souladu s příslušnou projektovou dokumentací a uzavřenými smlouvami. 8

6 Akcionářská struktura Společnost Severní energetická a.s. (dříve Litvínovská uhelná a.s.), IČ: , se sídlem Václava Řezáče 315, Most, zapsaná v oddílu B, vložce 1986 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále jen Společnost ), je českou právnickou osobou, která vznikla jako nová nástupnická společnost v důsledku rozdělení společnosti Mostecká uhelná a.s., IČ: , se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ , odštěpením se založením nových nástupnických společností společnosti Litvínovská uhelná a.s. a společnosti Vršanská uhelná a.s., a to k rozhodnému dni 1. ledna Na Společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Mostecká uhelná a.s., IČ: , uvedená v článku 4 projektu rozdělení. Společnost byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána dne 22. října V roce 2013 došlo ke změně akcionářské struktury Společnosti a k završení procesu oddělení Společnosti od skupiny Czech Coal. Mimořádná valná hromada akcionářů Společnosti rozhodla dne o změně názvu Společnosti, který ode dne zápisu do obchodního rejstříku 2. srpna 2013 zní Severní energetická a.s. Společnost je akcionářem společností Důl Kohinoor a.s. v likvidaci, IČ , HIPODROM MOST a.s., IČ , a Elektrárna Chvaletice a.s., IČ Rozhodujícím předmětem podnikání Společnosti je: Hornická činnost dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. 2 písm. a), b), c), d), e), g), h), i), Činnost prováděná hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. 3 písm. a), c), e), f), h), i). HALTIXAR LTD Famlen s.r.o. Remlan s.r.o., Akcionářská struktura k 31. prosinci 2013 se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd fl oor, Flat/Offi ce 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika, registrační číslo HE , Podíl ve Společnosti: 40 % IČ , se sídlem Václava Řezáče 315, Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 32759, Podíl ve Společnosti: 30 % IČ , se sídlem Václava Řezáče 315, Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 32760, Podíl ve Společnosti: 30 % Společnosti Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. společnost ovládají. Statutární a dozorčí orgán společnosti 10

7 Statutární a dozorčí orgán společnosti Představenstvo společnosti složení statutárního orgánu k 31. prosinci 2013 je následující: předseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Tomáš Fohler Ing. Petr Kolman Dr. Ing. Damir Dordevič Ing. Jan Pozler Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti odvolal dne 18. února 2013 s okamžitou účinností Ing. Luboše Krauskopfa z funkce člena představenstva Společnosti. Valná hromada Společnosti dne zvolila s okamžitou účinností do funkce člena představenstva Společnosti Ing. Jana Pozlera. Jménem Společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti vždy nejméně dva členové představenstva. Dozorčí rada složení kontrolního orgánu k 31. prosinci 2013 je následující Čestné prohlášení odpovědných osob předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady Ing. Jan Dienstl Ing. Luboš Dubnička Jaromír Franta Na základě usnesení valné hromady Společnosti byli dne s okamžitou účinností z dozorčí rady Společnosti odvoláni Ing. Petr Antoš a Ing. Pavel Tykač a do dozorčí rady Společnosti zvoleni s okamžitou účinností Ing. Jan Dienstl a Ing. Luboš Dubnička. Organizační struktura Společnosti Společnost má následující organizační strukturu: Úsek řízení generálního ředitele Úsek řízení obchodního ředitele Úsek řízení výrobního ředitele Úsek řízení ředitele pro strategický rozvoj Úsek řízení fi nančního ředitele Úsek řízení technického ředitele Úsek řízení ekonomického ředitele Úsek řízení personálního ředitele Úsek řízení ředitele Hlavní báňské záchranné stanice. 12

8 Čestné prohlášení odpovědných osob Čestné prohlášení: Prohlašuji, že údaje uvedené v konsolidované výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány ani zkresleny. Most, dne 27. června 2014 Ing. Tomáš Fohler předseda představenstva Severní energetická a.s. Čestné prohlášení: Prohlašuji, že údaje uvedené v konsolidované výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány ani zkresleny. Most, dne 27. června 2014 Ing. Petr Kolman člen představenstva Severní energetická a.s. Zpráva představenstva Severní energetická a.s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu majetku k

9 Zpráva představenstva Severní energetická a.s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu majetku k Zpráva představenstva Severní energetická a.s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu majetku k V průběhu roku 2013 se společnost oddělila od skupiny Czech Coal, následně došlo ke změně obchodního jména z bývalé Litvínovské uhelné a.s. na Severní energetická a.s. a další významnou změnou v roce 2013 byla akvizice Elektrárny Chvaletice a.s. a vytvoření skupiny Severní energetická. Společnost Severní energetická a.s. vytvořila za rok 2013 výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč. Z toho připadá na: provozní výsledek hospodaření tis. Kč finanční výsledek hospodaření tis. Kč mimořádný výsledek hospodaření 0 tis. Kč Provozní výsledek hospodaření určují především výsledky z hlavní provozní činnosti společnosti, kterou je těžba a prodej uhlí. Za rok 2013 dosáhly tržby z prodeje uhlí celkové výše tis. Kč (z toho prodej uhlí ECHAS tis. Kč). Celkové provozní výnosy dosáhly výše tis. Kč, čímž došlo k plnění ročního rozpočtu na 135,04 %. Provozní náklady představují částku tis. Kč, což v porovnání s ročním rozpočtem ve výši tis. Kč znamená překročení o tis. Kč a plnění na 128,50 %. Na překročení provozních nákladů má nejvýraznější dopad příkup uhlí a přeprava uhlí pro ECHAS, která je i ve výnosech. Dále pak při překročení výrobních ukazatelů se do navýšení promítá zvýšená spotřeba elektrické energie a náklady na opravy a údržbu technologie a v neposlední řadě byly provozní náklady ovlivněny oddělením společnosti od skupiny Czech Coal, a s tím souvisejícími náklady (reklama a propagace, poradenství, osobní náklady, ). Finanční výsledek hospodaření plánovaný ve výši ztráty tis. Kč byl horší o tis. Kč. Byly výrazně překročeny plánované výnosy i náklady. V rozpočtu na rok 2013 nebylo uvažováno s akvizicí ECHAS, která nejvýznamněji ovlivnila fi nanční oblast, a to jak z titulu úroků a bankovních poplatků, tak v oblasti kurzových zisků. V rámci investiční výstavby byl pořizován majetek za účelem obnovy, rekonstrukce a modernizace výrobní, úpravárenské i podpůrné technologie. Celkově bylo na investice vynaloženo tis. Kč. Nejvýznamnější položky souvisí s oddělením od skupiny Czech Coal, kdy se jedná zejména o investice do IT (cca 30 mil. Kč). V oblasti provozních investic pak je to úpravna uhlí (cca 28 mil. Kč) a přístroje pro uhelné laboratoře (cca 5 mil. Kč). Hodnota aktiv (netto) společnosti se navýšila ze tis. Kč na tis. Kč, zejména vlivem akvizice ECHAS. A dále pak pořízením společností Hipodrom Most a.s. a Důl Kohinoor a.s. v likvidaci. Plánovaný objem prodeje uhlí na rok 2013 byl tis. tun. Z celkového množství bylo plánováno zajištění tis. tun vlastní těžbou a 700 tis. tun formou externího příkupu ze společnosti Vršanská uhelná a.s. Ve skutečnosti bylo vytěženo tis. tun, formou externího příkupu bylo zajištěno 909 tis. tun ze společnosti Vršanská uhelná a.s. a 235 tis. tun z Dolu Kohinoor a.s. Prodaný objem uhlí byl tis. tun. K měla společnost celkem 929 zaměstnanců. Celková fl uktuace v roce 2013 činila 8,10 %. V daném roce ukončilo v Severní energetické a.s. pracovní poměr 69 zaměstnanců, největší zastoupení bylo ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů u 43 zaměstnanců a u 12 zaměstnanců z důvodu odchodu do starobního důchodu. Za rok 2013 byl při průměrném počtu 850,82 zaměstnanců dosažen průměrný měsíční výdělek ve výši Kč/zaměstnanec. Na mzdové náklady bylo vynaloženo tis. Kč. Během roku 2013 bylo vynaloženo na rekultivační akce tis. Kč. Realizace rekultivačních prací u jednotlivých akcí byla v souladu s příslušnou projektovou dokumentací a uzavřenými smlouvami. Aplikovaný výzkum a vývoj Vybraná technická pomoc neinvestičního charakteru sloužící jako podklad při navrhování a řešení těžebních a zakládacích postupů: Mapová evidence a dokumentace území dataregistr lokalita ČSA Geotechnický průzkum ČSA Stanovení speciálních rozborů radioaktivita ČSA Průběžné sledování a vyhodnocování monitoringu bočních svahů lomu ČSA a technický dozor lomu ČSA 10. etapa prací rok 2014 Informační komplex výsypkových lokalit LUAS úkol společného zájmu Albrechtická a Hornojiřetínská výsypka Stabilitní posouzení dílčích změn pracovních horizontů v oblasti konečných závěrných svahů lomu ČSA Monitorování náklonů hladiny podzemní vody a seismiky JEZEŘÍ Pravidelná měření expozice znečištění ovzduší z provozu lomu ČSA na obec H. Jiřetín Černice Pravidelná noční měření a vyhodnocení vlivu hluku z provozu lomu ČSA na obec H. Jiřetín Černice Provádění rozborů v odpadovém a vodním hospodářství Výpočet emisí stacionárního zdroje lomu ČSA Provedení a vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA Specifi kace přítokových a odtokových poměrů v prostoru styku bočních svahů s lomem a výsypkou ČSA Měření emisí vyjmenovaného stacionárního zdroje ÚUK (cca. 26 měření) Studie, posudky pro EIA chodbicování Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA I. etapa aktualizace 2013 Využití primární sukcese při biologické rekultivaci antropogenních zemin Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu ČSA II. etapa aktualizace 2014 Technická normalizace tvorba norem NHD a NPD Všechny tyto úkoly jsou řešeny ve spolupráci například s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s., Báňskými projekty Teplice, a.s., s Akademií věd České republiky a s Báňskými projekty Ostrov spol. s r.o., Státní ústav radiační ochrany. Dosažená výše těžby skrývky v roce 2013 byla celkem tis. m 3, což znamená, že plán v objemu tis. m 3 byl splněn na 128,24%

10 Zpráva představenstva Severní energetická a.s. o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu majetku k Průmyslové vlastnictví Ke dni vlastnila společnost 2 ks ochranných známek a 5 užitných vzorů. Činnosti společnosti mohou různou měrou ovlivňovat jednotlivé subsystémy životního prostředí, zejména oblast ochrany ovzduší, nakládání s vodami, nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a další. Péče o životní prostředí je ve společnosti dlouhodobě přednostně orientována na prevenci vzniku možných negativních vlivů s vazbou na těžbu a úpravu hnědého uhlí. Maximální pozornost byla a je věnována problematikám, kde je možné ovlivňovat úroveň produkovaných emisí. Důsledně jsou dodržovány požadavky právních předpisů a podmínky vydaných rozhodnutí. Pravidelně jsou prováděny kontroly podmínek provozu jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, vodohospodářských zařízení a zařízení pro nakládání s odpady. Ověřovací měření emisí a imisí jsou prováděna v zákonných termínech autorizovanými laboratořemi s osvědčením, vydaným MŽP ČR. Společně s kontrolou dodržování podmínek provozních řádů jsou prováděny i fyzické kontroly zařízení. Kontrolu vykonávají rovněž orgány veřejné správy. V roce 2013 nebyla společnosti uložena žádná pokuta a nedošlo k žádné environmentální havárii. V oblasti regionální politiky Severní energetická a.s. podpořila v roce 2013 partnerské obce v okolí své působnosti, rozvoj Ústeckého kraje, regionální a sportovní akce, horský dětský domov a kojenecký ústav v regionu, hornické technické muzeum, hornický spolek a další subjekty. Region tak podpořila částkou více než 10 milionů korun. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 Ing. Tomáš Fohler předseda představenstva Severní energetická a.s. 18

11 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Představenstvo společnosti Severní energetická a.s., IČ , se sídlem Václava Řezáče 315, Most, zapsané Ovládající osoba od do v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1986 (dále také jen Společnost ), zpracovalo a schválilo tuto Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (dále také jen Zpráva ) za účetní období od 1. led- HALTIXAR LTD se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd fl oor, Flat/Offi ce 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika, registrační číslo HE na 2013 do 31. prosince 2013 (dále také jen Rozhodné období ). Ostatní propojené osoby Identifi kace propojených osob INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED Ovládající osoba od do se sídlem Dramas, 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd fl oor, Flat/Offi ce 4, Aradippou, 7101, Larnaka, Kyperská republika Osoby ovládané stejnou ovládající osobou Coal Services a.s. sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ , IČ Czech Coal a.s. sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ , IČ Czech Coal POWER s.r.o. sídlo Václava Řezáče 315, PSČ , Most, IČ HUMECO, a.s. sídlo Václava Řezáče 315, PSČ , Most, IČ REKULTIVACE a.s. sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ , IČ RENOGUM a.s. sídlo Most Starý Most, čp. 1, PSČ , IČ Servis Leasing a.s. sídlo Václava Řezáče 315, PSČ , Most, IČ Vršanská uhelná a.s. sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ , IČ Infotea s.r.o. sídlo Václava Řezáče 315, PSČ , Most, IČ registrační číslo: HE Důl Kohinoor a.s. v likvidaci sídlo Horní Jiřetín Dolní Jiřetín č.p. 5, PSČ , IČ Famlen s.r.o. Remlan s.r.o. Ovládající osoba od IČ , se sídlem Václava Řezáče 315, Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce IČ , se sídlem Václava Řezáče 315, Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce Ostatní propojené osoby Důl Kohinoor a.s. v likvidaci sídlo Horní Jiřetín Dolní Jiřetín č.p. 5, PSČ , IČ HIPODROM MOST a.s. (od ) sídlo K Hipodromu 213, Velebudice, PSČ , IČ Elektrárna Chvaletice a.s. (od ) sídlo Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ , IČ Smlouvy uzavřené v rozhodném období mezi propojenými osobami V průběhu účetního období uzavřela Společnost s propojenými osobami tyto smluvní vztahy: Ostatní propojené osoby DTS Vrbenský, a.s. sídlo Most, Souš čp. 7, PSČ , IČ HG Správa a.s. sídlo Most, V. Řezáče 315, PSČ , IČ PREHNISTEN s.r.o. sídlo Václava Řezáče 315, PSČ , Most, IČ Příbramská teplárenská a.s. v konkursu sídlo Příbram VI, Obecnická 269, PSČ , IČ THERMO Příbram a.s. sídlo Příbram I, Tyršova 108, PSČ , IČ Rental Servis a.s. sídlo Most, Václava Řezáče 315, PSČ , IČ Důl Kohinoor a.s. v likvidaci sídlo Horní Jiřetín Dolní Jiřetín č.p. 5, PSČ , IČ HIPODROM MOST a.s. sídlo K Hipodromu 213, Velebudice, PSČ , IČ Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. sídlo tř. Budovatelů 2830/3, PSČ Most, IČ Teplárna Strakonice a.s. sídlo Strakonice, Komenského 59, PSČ , IČ VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. sídlo Týn nad Vltavou, Budějovická 82, okres Č. B., PSČ 37501, IČ Namove, s.r.o. sídlo Most, Václava Řezáče 315, PSČ , IČ NÁKLADOVÉ Finanční plnění Společnosti z níže uvedených smluvních vztahů vůči propojeným osobám odpovídalo cenám a podmínkám obvyklým v obchodním styku. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých LUAS/2013/81 Uzavřený dne: Smluvní strana: Czech Coal a.s. Protiplnění: Rozšíření předmětu nájmu Podnájem nebytových prostor a nájem věcí movitých Smlouva mandátní LUAS/2013/60 Uzavřený dne: Smluvní strana: Czech Coal a.s. Protiplnění: Zpracování transakční dokumentace Kupní smlouva LUAS/2013/19 Uzavřený dne: Smluvní strana: Czech Coal a.s. Protiplnění: Nákup DrHM 20 21

12 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva LUAS/2013/87 Uzavřený dne: Smluvní strana: Czech Coal a.s. Protiplnění: Převod akcií spol. Důl Kohinoor a.s. v likvidaci Smlouva o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých LUAS/2013/81 Uzavřený dne: Smluvní strana: Czech Coal a.s. Protiplnění: Podnájem nebytových prostor a nájem věcí movitých Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, věcí movitých a parkovacích míst LUAS-TŘ/62/2012/SM/A Uzavřený dne: Smluvní strana: Coal Services a.s. Protiplnění: Rozšíření předmětu nájmu nebytových prostor, věcí movitých a parkovacích míst Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo CCServices-ZV-SZV/1/2007/A Uzavřený dne: Smluvní strana: HUMECO, a.s. Protiplnění: Změna znění přílohy č. 2 ceník ke smlouvě o dílo Dodatek č. 218 k Rámcové smlouvě CCServices-TŘ-OPÚR/1/2000 Uzavřený dne: Smluvní strana: REKULTIVACE a.s. Protiplnění: Realizace rekultivačních prací při akci 1462/1 ČSA severní svahy, 1. etapa, biologie rok 2013 Dodatek č. 219 k Rámcové smlouvě CCServices-TŘ-OPÚR/1/2000 Uzavřený dne: Smluvní strana: REKULTIVACE a.s. Protiplnění: Realizace rekultivačních prací při akci 1437/1 ČSA Arboreta, 2. část úprava ČS a okolí biologie rok 2013 Dohoda č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu CC-FŘ-SM/35/2012/A Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Postoupení vzájemných práv a povinností a o změně v osobě nájemce osobního automobilu VOLKSWAGEN Golf Dohoda č. 1 ke Smlouvě o operativním leasingu CC/2012/111 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Postoupení vzájemných práv a povinností a o změně v osobě nájemce osobního automobilu VOLKSWAGEN Golf Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/93 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Ford Ranger DC RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/96 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Ford Ranger DC RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/92 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Ford Ranger DC RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/89 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Ford Ranger DC RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/94 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Ford Ranger DC RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/90 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Ford Ranger DC RZ 22 23

13 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/91 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Ford Ranger DC RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/95 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Ford Ranger DC RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/24 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Toyota Hilux RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/23 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Toyota Hilux RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/25 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Toyota Hilux RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/22 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Toyota Hilux RZ Smlouva o operativním leasingu LUAS/2013/21 Uzavřený dne: Smluvní strana: Servis Leasing a.s. Protiplnění: Operativní leasing Toyota Hilux RZ Smlouva o poskytování služby SE/2013/34 Uzavřený dne: Smluvní strana: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Protiplnění: Dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce Zásypový materiál k likvidaci hl. a starých DD Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí LUAS/2013/131 Uzavřený dne: Smluvní strana: Důl Kohinoor a.s. v likvidaci Protiplnění: Koupě hnědého uhlí Uzavřený dne: Smluvní strana: Protiplnění: Kupní smlouva SE/2013/178 Uzavřený dne: Smluvní strana: Vršanská uhelná a.s. Protiplnění: Peněžní prostředky, dodávky paliva Smlouva o poskytování služby SE/2013/33 Uzavřený dne: Smluvní strana: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Protiplnění: Služby spojené s odborným čtvrtletníkem Zpravodaj Hnědé uhlí Smlouva o kontrolní činnosti SE/2013/77 Uzavřený dne: Smluvní strana: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Protiplnění: Rozbory vod a odpadů Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě LUAS/2013/ Navýšení orientačního množství paliva o tun Důl Kohinoor a.s. v likvidaci Navýšení orientačního množství paliva Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí LUAS/2013/194 Uzavřený dne: Smluvní strana: Důl Kohinoor a.s. v likvidaci Protiplnění: Koupě hnědého uhlí 24 25

14 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva na prodej a koupi hnědého uhlí SE/2014/45 Uzavřený dne: Smluvní strana: Důl Kohinoor a.s. v likvidaci Protiplnění: Koupě hnědého uhlí Smlouva o reklamě SE/2013/195 Uzavřený dne: Smluvní strana: HIPODROM MOST a.s. Protiplnění: Reklama na Hipodromu Smlouva o koupi 100 % akcií společnosti Elektrárna Chvaletice Uzavřený dne: Smluvní strana: ČEZ, a.s. (prodávající), Litvínovská uhelná a.s. (kupující), Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. (ručitelé) Charakteristika: závazek prodávajícího prodat a převést na kupujícího vlastnické právo k akciím (100 % akcií společnosti Elektrárna Chvaletice a.s.) Smlouva o postupu při prodeji derogačních povolenek Smlouva o převodu Uzavřený dne: Smluvní strana: Charakteristika: Československá obchodní banka a.s. (převádějící věřitel), Česká spořitelna, a.s. (nový věřitel), Severní energetická a.s. (dlužník), Famlen s.r.o. (ručitel 1), Remlan s.r.o. (ručitel 2), Československá obchodní banka a.s. (agent úvěrů), Československá obchodní banka a.s. (agent pro zajištění) převod pohledávek a závazků Dodatek č. 1 Uzavřený dne: Smluvní strana: Severní energetická a.s. (dlužník), Famlen s.r.o., Remlan s.r.o. (ručitelé), Československá obchodní banka a.s. (aranžér) a Československá obchodní banka a.s. (agent úvěrů a agent pro zajištění) Charakteristika: dodatek ke Smlouvě o termínovaném a revolvingovém úvěru ve výši CZK Engagement Letter Uzavřený dne: Smluvní strana: Ernst & Young Audit, s.r.o., ČEZ, a.s., Severní energetická a.s., Elektrárna Chvaletice a.s., Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. (ručitel), Severní energetická a.s. (dlužník) Protiplnění: provedení auditu, ověření účetní závěrky ECHAS k Uzavřený dne: Smluvní strana: ČEZ, a.s. (prodávající), Litvínovská uhelná a.s. (kupující), Famlen s.r.o., Remlan s.r.o. (zavázaný a ručitel) a Elektrárna Chvaletice a.s. (cílová společnost) Charakteristika: postup při prodeji povolenek SETTLEMENT AGREEMENT Uzavřený dne: Smluvní strana: ČEZ, a.s. a Severní energetická a.s. a Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. a Československá obchodní banka, a.s. Charakteristika: Settlement Agreement in relation to the sale and purchase of 100 % of shares in Elektrárna Chvaletice a.s. between ČEZ, a.s., Severní energetická a.s., Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. Dohoda o realizaci prodeje a koupě akcií společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. Uzavřený dne: Smluvní strana: ČEZ, a.s. a Severní energetická a.s. a Famlen s.r.o. a Remlan s.r.o. a Elektrárna Chvaletice a.s. Charakteristika: dohoda o realizaci Smlouva o termínovaném a revolvingovém úvěru ve výši CZK Uzavřený dne: Smluvní strana: Severní energetická a.s. (dlužník), Famlen s.r.o., Remlan s.r.o. (ručitelé), Československá obchodní banka a.s. (aranžér) a Československá obchodní banka a.s. (agent úvěrů a agent pro zajištění) Charakteristika: poskytnutí úvěru 26 27

15 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů VÝNOSOVÉ Finanční protiplnění propojených osob vůči Společnosti z níže uvedených smluvních vztahů odpovídalo cenám a podmínkám obvyklým v obchodním styku. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých v lokalitě ČSA LUAS-TŘ/8/2012/OSP/A Uzavřený dne: Smluvní strana: Coal Services a.s. Plnění: Změna ceny nájmu nebytových prostor, věcí movitých v lokalitě ČSA Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor LUAS-TŘ/32/2009/OSM/V-5 Uzavřený dne: Smluvní strana: Coal Services a.s. Plnění: Změna rozsahu předmětu nájmu nebytových prostor Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům SE/2013/46 Uzavřený dne: Smluvní strana: REKULTIVACE a.s. Plnění: Prodej dřevní hmoty na pni Kupní smlouva LUAS/2013/47 Uzavřený dne: Smluvní strana: Teplárna Strakonice, a.s. Plnění: Prodej hnědého uhlí Objednávka Uzavřený dne: Smluvní strana: Elektrárna Chvaletice a.s. Plnění: Prodej hnědého uhlí Objednávka SE/2014/34 Uzavřený dne: Smluvní strana: Elektrárna Chvaletice a.s. Plnění: Prodej hnědého uhlí Smlouva o vypořádání vzájemných závazků v souvislosti se zajištěním systémové integrace SE/2013/241 Uzavřená dne: Smluvní strana: Elektrárna Chvaletice a.s. Plnění: Vypořádání vzájemných závazků v souvislosti se zajištěním systémové integrace Smlouva o poskytování služeb Fyzická ochrana a ostraha SE Uzavřený dne: Smluvní strana: Elektrárna Chvaletice a.s. Plnění: Poskytování služeb fyzická ochrana a ostraha Smlouva o poskytování služeb Environmentální oblast SE Uzavřený dne: Smluvní strana: Elektrárna Chvaletice a.s. Plnění: Poskytování služeb environmentální oblast Smlouva o poskytování služeb Zeměměřická činnost SE Uzavřený dne: Smluvní strana: Elektrárna Chvaletice a.s. Plnění: Poskytování služeb zeměměřická činnost Smlouva o poskytování služeb Finanční služby SE Uzavřený dne: Smluvní strana: Elektrárna Chvaletice a.s. Plnění: Poskytování služeb fi nanční služby Smlouva o poskytování služeb Provozní daňové činnosti a daňové optimalizace SE Uzavřený dne: Smluvní strana: Elektrárna Chvaletice a.s. Plnění: Poskytování služeb provozní daňové činnosti a daňové optimalizace Smlouva o poskytování služeb Personální služby SE Uzavřený dne: Smluvní strana: Elektrárna Chvaletice a.s. Plnění: Poskytování služeb personální služby 28 29

16 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vypracovaná podle ustanovení 66d odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A OPATŘENÍ Ručitelské prohlášení Ze dne: Smluvní strana: Československá obchodní banka a.s. (agent pro zajištění), Famlen s.r.o. (ručitel), Severní energetická a.s. (dlužník) Charakteristika: případné uspokojení závazků dlužníka Ručitelské prohlášení Ze dne: Smluvní strana: Československá obchodní banka a.s. (agent pro zajištění), Remlan s.r.o. (ručitel), Severní energetická a.s. (dlužník) Charakteristika: případné uspokojení závazků dlužníka Ručitelské prohlášení Ze dne: ČEZ, a.s. (věřitel), Severní energetická a.s. (dříve Litvínovská uhelná a.s.), Famlen s.r.o. Smluvní strana: a Remlan s.r.o. (ručitelé) Charakteristika: ručitelské prohlášení vztahující se k závazkům společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. Vyjma uvedených smluvních vztahů a jiných právních úkonů nebyly v rozhodném období učiněny v zájmu ovládající či ostatních propojených osob žádné další právní úkony ze strany ovládané osoby a nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních propojených osob. VZNIK ÚJMY Představenstvo konstatuje, že Společnosti nevznikla ze smluvních vztahů uvedených v této Zprávě žádná újma. V Mostě dne 26. března 2014 Ing. Tomáš Fohler předseda představenstva Ing. Petr Kolman člen představenstva Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti 30

17 Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí rada společnosti Severní energetická a.s. na svém zasedání konaném dne 30. dubna 2014 projednala a zpracovala tuto Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti ( dále i jen Zpráva ), a to vč. výsledků přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k , návrhu představenstva na rozdělení účetního zisku za rok 2013 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva pojednává o činnosti dozorčí rady společnosti Severní energetická a.s. v období od do 30. dubna 2014 (dále i jen uplynulé období ), kdy dozorčí rada projednala tuto Zprávu. Dozorčí rada společnosti Severní energetická a.s. má v souladu s platnými stanovami společnosti 3 členy, přičemž dva členy volí valná hromada a jeden člen je volen zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti Severní energetická a.s. Dozorčí rada společnosti Severní energetická a.s. se v uplynulém období sešla celkem osmkrát. Dozorčí rada průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva, kontrolovala uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti a hodnotila, jakým způsobem je zajišťováno a jak se vyvíjí hospodaření společnosti. Dozorčí rada dále projednala např. výzvu společnosti ČEZ, a.s. k předložení nabídky na koupi 100 % akcií společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., uzavření smlouvy o termínovaném revolvingovém úvěru a související dokumentaci ve vztahu k fi nancování koupě společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., výsledky prodeje uhlí a odběratelské přepravy za rok 2013, stav a vývoj bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí ve společnosti za rok 2013, informaci o uzavření kolektivního vyjednávání pro rok 2014 a informace o projektu oddělení od skupiny Czech Coal. Dozorčí rada se průběžně vyjadřovala i k dalším záležitostem, které přísluší do její kompetence a jsou specifi kovány ve stanovách společnosti. O svých zjištěních a usneseních informovala dozorčí rada představenstvo, a to jak formou zápisů ze zasedání dozorčí rady, pravidelně zasílaných předsedovi představenstva, tak formou osobní účasti zástupce představenstva na zasedáních dozorčí rady. Rovněž představenstvo informovalo dozorčí radu o svých zasedáních a dozorčí rada se zasedání představenstva prostřednictvím svého zástupce účastnila. Zápisy ze zasedání představenstva jsou pravidelně poskytovány předsedovi a místopředsedovi dozorčí rady. Dozorčí rada konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a v souladu se stanovami společnosti. Dozorčí rada projednala a přezkoumala na svém zasedání dne 30. dubna 2014 auditorsky ověřenou účetní závěrku společnosti k , včetně přílohy a Zprávy nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Severní energetická a.s. a konstatuje, že účetní závěrka ve všech významných souvislostech podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a poskytuje spolehlivé informace o fi nanční situaci společnosti Severní energetická a.s. Dozorčí rada nezjistila v předložené účetní závěrce nesrovnalosti. Na základě výše uvedených skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě účetní závěrku společnosti Severní energetická a.s. sestavenou k schválit. Dozorčí rada společnosti Severní energetická a.s. konstatuje, že návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti Severní energetická a.s. a doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 schválit. Dozorčí rada, v souladu s ustanovením 66a odst. 10 obchodního zákoníku, na svém zasedání dne 30. dubna 2014 přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 a konstatuje, že tato zpráva neobsahuje žádné nesrovnalosti a k jejímu obsahu nemá výhrady. Most, 30. dubna 2014 Ing. Jan Dienstl předseda dozorčí rady Severní energetická a.s

18 Struktura konsolidačního celku Konsolidované společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. Sídlo: Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ IČO: Spis. Zn.: B 2905 KS v Hradci Králové Procento vlivu: 100,00 % Akcie: Akcie společnosti byly pořízeny 2. září Rozhodující den pro zařazení do konsolidačního celku je 1. září Předmět podnikání: Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej elektřiny. Struktura konsolidačního celku HIPODROM MOST a.s. Sídlo: K Hipodromu 213, Velebudice, Most IČO: Spis. Zn.: B 813 KS Ústí nad Lanem Procento vlivu: 57,54 % Akcie: Akcie společnosti byly pořízeny 29. března Rozhodující den pro zařazení do konsolidačního celku je 1. duben Předmět podnikání: Hlavním předmětem činnosti je provoz dostihové a tréninkové dráhy a ostatní služby spojené s tímto provozem. Dále pak je to provoz tělovýchovných, regeneračních a rekondičních zařízení, provozování dostihové stáje, výcvik a testace koní, reklamní a propagační činnost a pořádání zábavných a sportovních akcí. Důl Kohinoor a.s. v likvidaci Sídlo: Dolní Jiřetín č. p. 5, PSČ , Horní Jiřetín IČO: Spis. Zn.: B1259 KS Ústí nad Labem Procento vlivu: 100,00 % Akcie: Akcie společnosti byly pořízeny 28. února Rozhodující den pro zařazení do konsolidačního celku je 1. březen Dne vstoupila společnost do likvidace (rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne ). Předmět podnikání: Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžba uhlí hlubinným způsobem. 35

19 Struktura konsolidačního celku Konsolidované společnosti Hospodářské ukazatele konsolidačního celku Vzhledem ke vzniku konsolidačního celku v roce 2013 nelze porovnávat dosažené výsledky s minulým obdobím. Porovnání s výsledky mateřské společnosti za rok 2012 je v konsolidovaných výkazech pouze orientační a jako takové nemá ve vztahu k výsledkům konsolidačního celku správnou vypovídací schopnost. Výsledek hospodaření konsolidačního celku ve výši tis. Kč vychází zásadně z provozní oblasti, při ztrátě konsolidovaného výsledku hospodaření z fi nančních operací ve výši tis. Kč. Hodnota aktiv konsolidačního celku ve výši tis. Kč je tvořena zejména dlouhodobým majetkem ve výši tis. Kč, kdy hodnota dlouhodobého hmotného majetku představuje částku tis. Kč a oběžnými aktivy ve výši tis. Kč. Krátkodobé pohledávky konsolidačního celku ve výši tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů (cca 776 mil. Kč, z toho po splatnosti 10 mil. Kč) a pohledávky za státem (cca 278 mil. Kč). Vlastní kapitál konsolidačního celku má hodnotu tis. Kč. Krátkodobé závazky konsolidačního celku ve výši tis. Kč představují zejména závazky z obchodních vztahů. Kolektivní smlouvy Ve skupině mají podepsanou kolektivní smlouvu společnosti Severní energetická a.s. Elektrárna Chvaletice a.s. Důl Kohinoor a.s. v likvidaci Kolektivní smlouva upravuje celou řadu závazků zaměstnavatele, které vyplývají ze zákonného rámce, ale i další zakotvené povinnosti, které mají charakter nadstandardu. Jde zejména o oblasti sociální, personální a mzdové (13. plat, zvýšení mzdy o míru roční infl ace, odstupné aj.). Procedury zahrnující informace, konzultace a vyjednávání se zaměstnanci o změnách a restrukturalizacích, zásady rovných příležitostí, sociální náklady společnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Tyto závazky se spolu s obecně závaznými předpisy v jednotlivých oblastech promítají do podrobnějších pravidel (vnitřní normy), ať už formou společných komisí a výborů, které zahrnují i zástupce zaměstnanců, či do postupů záznamu (např. o úrazech a onemocněních z povolání), formách a procesních pravidlech různých typů oznámení a stížností. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky v roce

20 Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky v roce 2014 Projekt pokračování těžby na lomu ČSA Hlavním podnikatelským záměrem společnosti Severní energetická a.s. je těžba hnědého uhlí na lomu ČSA. Rozhodnutí o jejím pokračování za stanovenými těžebními limity však stále nepadlo, a tak stále přetrvává nejasná situace nejen pro obyvatele Horního Jiřetína a Černic, Skupinu a region, ale i pro celou českou energetiku a teplárenství. Hlavním problémem je stále nedořešený nesoulad vyplývající ze stávající legislativy. Jde o rozpor mezi Zákonem 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (tzv. horní zákon), které stanovuje pravidla těžby a povinnosti těžebních společností, vládním usnesením č. 211/2004 o Státní energetické koncepci z března roku 2004, z něhož vyplývá pokračování těžby hnědého uhlí, a dřívějším usnesením č. 444/1991, které stanovuje územní limity. Těžební společnost Severní energetická a.s. je povinna řídit se horním zákonem. Vládní usnesení o územních ekologických limitech těžby je podzákonnou normou. Zákon ukládá společnosti co nejhospodárněji a s co nejšetrnějším přístupem k životnímu prostředí vytěžit nerost, který dlouhodobě poptávají elektrárenské a teplárenské společnosti. Ukládá také vypořádat střety zájmů, kdy v případě úspěšného vypořádání střetů zájmů může těžba na lomu ČSA pokračovat II. etapou spojenou s přesídlením města Horní Jiřetín. Situace na lomu ČSA u města Horní Jiřetín není jenom lokálním problémem severních Čech, protože bez pokračování těžby za územní limity nelze naplnit schválenou variantu státní energetické koncepce. Nebude tak splněn její předpoklad o těžbě hnědého uhlí od roku 2016, což se projeví snížením produkce energie z domácích zdrojů a dovozem energie ze zahraničí provázeným nárůstem její ceny. Dárcovství a CSR aktivity V případě, že nedojde k přehodnocení této legislativní situace, bude Severní energetická a.s. i v roce 2014 nucena naplňovat připravený útlumový program, který zahrnuje postupné snižování objemu těžby, odstavování technologie a rušení pracovních míst. 38

21 Dárcovství a CSR aktivity Dárcovství a CSR aktivity Principy regionální politiky Skupina považuje za zásadní podílet se na zkvalitnění života a řešení problémů regionů, v nichž působí a kde také žije většina jejích zaměstnanců. Regionální politika Skupiny se proto soustředí na Ústecký kraj, zejména na okres Chomutov a Most, a na Pardubický a Královéhradecký kraj. Vztah k regionu je ve Skupině určován několika samostatnými programy, které mají společný cíl, a to úsilí o co nejlepší a nejefektivnější pracovní prostředí a péči o zaměstnance, o obnovu území dotčeného těžbou a minimalizaci environmentálních dopadů výrobních činností skupiny, ale především rozvoj kvalitních vztahů se sousedními komunitami. Rozsah regionální spolupráce je pochopitelně podmíněn ekonomickým rozvojem fi rmy a zároveň efektivitou spolupráce s představiteli zaměstnanců, obcemi a organizacemi v regionu. Nejvýznamnější projekty podpořené skupinou Severní energetická v sousedních obcích: Litvínov Prostřednictvím celoročního sponzoringu podpořily peníze od Severní energetické (dříve Litvínovská uhelná a.s.) Svazek obcí Krušných hor, Podkrušnohorské technické muzeum, Základní uměleckou školu i Docela velké divadlo. Lom Město použilo poskytnuté prostředky na projekty zaměřené na ochranu mládeže a sociální účely. Meziboří Dar obec využila na nákup sněžné rolby. Louka u Litvínova Obec fi nance využila na kulturní a ekologické účely. Mariánské Radčice Kulturní a sportovní účely v obci, akce pro děti. V roce 2013 skupina poskytla přímou podporu obecně prospěšným projektům v Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji v celkové částce přes 11,28 milionu Kč. Bylo podpořeno téměř 60 projektů formou darovacích, reklamních a sponzorských smluv. Nejvýznamnějším darem společnosti Severní energetická byl příspěvek Ústeckému kraji na likvidaci škod a revitalizaci obcí po ničivých záplavách. Elektrárna Chvaletice přispěla Městu Chvaletice na opravy Evangelického kostela v Hornické čtvrti a na interaktivní sestavu pro ZŠ Smetanova, Přelouč. Přímá podpora regionálního rozvoje společnostmi skupiny Severní energetická Přímá podpora obecně prospěšným projektům od skupiny Severní energetická v roce 2013, podle společností Severní energetická a.s Kč Elektrárna Chvaletice a.s Kč Ostatní společnosti 0 Kč CELKEM OD SKUPINY SEVERNÍ ENERGETICKÁ Kč Dlouhodobé partnerství s obcemi V roce 2013 pokračovala spolupráce skupiny Sev.en, konkrétně společnosti Severní energetická a.s. (dříve Litvínovská uhelná a.s.) s městy a vesnicemi Mostecka. Jejím základem je smlouva o spolupráci. Jedná se o tyto obce a města: Meziboří, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice a Vysoká Pec, a dále s obcemi z horské oblasti jmenovitě se jedná o tyto obce: Nová Ves v Horách, Hora Sv. Kateřiny, Brandov, Český Jiřetín a Klíny. Vedení města Horní Jiřetín od roku 2007 spolupráci se Skupinou odmítá, místní organizace však mohou získat podporu na vlastní žádost. Oblasti podpory jsou každoročně aktualizovány dle dohody obou stran tak, aby odrážely potřeby partnerských měst a obcí. Zejména jsou v nich zahrnuty akce a projekty, které by se bez pomoci společnosti, s ohledem na rozpočty jednotlivých obcí, nepodařilo uskutečnit. Tato forma spolupráce jen v roce 2013 přinesla obcím a městům 2,1 milionu korun. Celoroční sponzoring Celoročně, ve čtvrtletních schvalovacích cyklech, byly i v roce 2013 přijímány žádosti o podporu dané činnosti, konkrétních i krátkodobých akcí. Preferovány jsou projekty, které navštíví maximální počet lidí. Nejsou podporováni jednotlivci, ale vždy sportovní jednoty, oddíly, dětské a mládežnické organizace a zařízení, instituce pracující s handicapovanými, neziskové organizace. Výběr podpořených žádostí o sponzoring je schvalován čtvrtletně poradou vedení společností Severní energetická a.s. V roce 2013 byly podpořeny projekty za přibližně 2,8 milionu Kč, dalších 1,2 milionu poskytla společnost Elektrárna Chvaletice a.s. Exkurze a projekt Uhelné safari v roce 2013 V roce 2013 byl po dobu šesti měsíců (květen říjen) realizován projekt Uhelné safari, který je společným projektem současné Severní energetické a.s. (bývalá Litvínovská uhelná a.s.) a Vršanské uhelné a.s. Tato forma organizování exkurzí, kdy byly již od roku 2009 těžební lokality za plného provozu zpřístupněny široké veřejnosti, zaznamenala i ve čtvrtém řádném ročníku obrovský zájem. V lokalitě ČSA bylo realizováno 53 plánovaných exkurzí a řada mimořádných. Celková účast veřejnosti v projektu byla lidí, více než polovina navštívila právě lokalitu ČSA. Ročník 2013 byl provázen vyhlášenou znalostní soutěží, jíž se zúčastnilo 350 soutěžících. Poprvé byly zpracovány pro Uhelné safari vlastní webové stránky a zaveden elektronický rezervační systém a platby za exkurze. Výtěžek z ročníku 2013 v celkové hodnotě korun (z toho Severní energetická korun) byl na počátku roku 2014 předán jako sponzorský dar Podkrušnohorskému technickému muzeu k dobudování expozice hlubinného dobývání. Záměrem bylo podpořit rozvoj turistického ruchu na Mostecku. Projekt Uhelné safari pokračuje i v roce 2014 jako společný projekt obou výše zmíněných společností

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Podrobné finanční výsledky skupiny Czech Coal Výkazy sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k 31. 12. 2010. I. Základní ekonomické údaje

Více

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 1 Agregovaná skupina Agregované výkazy k 31. prosinci 2009 byly sestaveny agregací výkazů společností Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en v roce 2013. www.sev-en.cz

Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en v roce 2013. www.sev-en.cz Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Sev.en v roce 2013 www.sev-en.cz 1 Obsah Předmluva předsedy představenstva Severní energetické a.s.... 6 I. část Profil Profi l skupiny severní energetická (Sev.en)...

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Zpráva skupiny Czech Coal vychází z mezinárodní reportovací metodiky Global Reporting Initiative (GRI). Je zpracována s využitím

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Sustainable Development Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Tato roční zpráva skupiny Czech Coal byla vytvořena v souladu s metodikou GRI. Skupina

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zpráva o propojených osobách

Zpráva o propojených osobách Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015 Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více