LABEL ZHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABEL ZHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK"

Transkript

1 LABEL ZHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK LIBERECKÝ KRAJ POVODÍ JIZERY MAPOVÉ PŘÍLOHY Praha, červen 2010

2 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE STAVBY ÚVOD CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ SPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ POLOHA A GEOGRAFIE KLIMATICKÉ POMĚRY VODNÍ TOKY SMĚRNICE 2007/60/ES A JEJÍ NAPLNĚNÍ LABEL - NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI PREVENCI RIZIK METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÝCH NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q HISTORICKÉ POVODNĚ POSTUP PRACÍ A ZHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK ZÁVĚR LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 1 -

3 1. ZÁ K L A D N Í I D E N T I F I K A C E S TAV B Y Název zakázky: Kraj: Zájmové území: LABEL zhotovení podkladů pro mapy povodňových rizik Liberecký Povodí Jizery v Libereckém kraji Investor: Řešitel: Řešitel GIS: Účel díla: Liberecký kraj U jezu 642/2a , Liberec 2 IČ: Ing. Martina Chárová AQUATEST, a.s. Divize stavební a vodohospodářské projekce Geologická Praha 5 Barrandov IČ: David Lanča, AQUATEST, a.s. Účelem díla je zhotovení podkladů pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik za účelem naplnění požadavku Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Hydrologické povodí: ČHP Mumlava ČHP Jizerka ČHP Oleška ČHP Kamenice ČHP Desná ČHP Bílá Desná ČHP Černá Desná ČHP Žernovník ČHP Libuňka ČHP ČHP Správce vodního toku: Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého , Hradec Králové Veškeré výškové údaje jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv), polohové údaje jsou v systému S-JTSK. LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 2 -

4 2. Ú VO D Zakázka byla vypracována na základě smlouvy o dílo č. OLP/2968/2009 (č. sml. zhotovitele 09CDSD533) mezi objednatelem Libereckým krajem a zhotovitelem AQUATEST, a.s. zakázka č ze dne Dílo se zabývá zhotovením podkladů pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik za účelem naplnění požadavku Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, podle kterého musí členské státy EU omezit rizika povodní. 3. C H A R A K T E R I S T I K A ZÁJM O V É H O Ú ZE M Í Zájmové území je vymezeno povodím řeky Jizery na území Libereckého kraje. Jedná se o rozlohu cca km SPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ Území Libereckého kraje zaujímá svojí rozlohou 3163 km 2 cca 4 % rozlohy České republiky a počtem obyvatel se řadí mezi druhý nejméně lidnatý kraj s 4,18 % obyvatel České republiky [1]. V kraji je 216 obcí, které se skládají celkem z 508 katastrálních území a obsahují 762 částí obcí. Průměrná velikost území obce je 14,6 km 2 (celostátní průměr 12,6) a 1994 osob (celostátní průměr 1645), průměrná hustota 135 obyv/km 2, což řadí Liberecký kraj na 6. místo mezi kraji a mírně nad celostátní průměr (130 obyv/km 2 ). Administrativní uspořádání, dle vyhlášky MV ČR č. 388/2002 Sb. v platném znění, člení území kraje do 21 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II.stupně) - Cvikov, Česká Lípa, Český Dub, Doksy, Frýdlant, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Jilemnice, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Mimoň, Nové Město pod Smrkem, Nový Bor, Rokytnice nad Jizerou, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod a do 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III.stupně) - Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod. Zájmové území zasahuje do pěti obcí s rozšířenou působností Tanvald, Jilemnice, Semily, Železný Brod a Turnov. ORP obec vodní tok - záplava toku Albrechtice v Jizerských horách Kamenice Desná Desná, Bílá Desná, Černá Desná Tanvald Harrachov Mumlava Jiřetín pod Bukovou Kamenice Plavy Kamenice Smržovka Kamenice LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 3 -

5 Jilemnice Semily Železný Brod Turnov Tanvald Velké Hamry Zlatá Olešnice Benecko Jablonec nad Jizerou Jestřabí v Krkonoších Jilemnice Paseky nad Jizerou Peřimov Poniklá Rokytnice nad Jizerou Víchová nad Jizerou Vítkovice Bělá Benešov u Semil Bozkov Bystrá nad Jizerou Háje nad Jizerou Chuchelna Jesenný Košťálov Libštát Semily Slaná Vysoké nad Jizerou Záhoří Držkov Koberovy Líšný Vlastiboř Železný Brod Frýdštejn Karlovice Kobyly Malá Skála Mírová pod Kozákovem Modřišice Pěnčín Přepeře Příšovice Radimovice Rakousy Svijany Sychrov Turnov Kamenice, Desná, Bílá Desná Kamenice Kamenice Jizerka Jizerka Jizerka, Jizerka Jizerka Oleška Kamenice Kamenice, Oleška Oleška, Oleška Oleška Kamenice Kamenice, Kamenice, Žernovník Libuňka, Libuňka LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 4 -

6 Jablonec nad Nisou Liberec Vlastibořice Všeň Žďárek Jablonec nad Nisou Josefův Důl Pulečný Rádlo Rychnov u Jablonce nad Nisou Bílá Český Dub Hodkovice nad Mohelkou Jeřmanice Všelibice Kamenice Tab.č.1 Obce protékané vodními toky, které mají vyhlášená záplavová území 3.2 POLOHA A GEOGRAFIE Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní část Lužických hor [1]. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá hranice s Polskem. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému. Liberecký kraj tvoří jen 4,0 % území celé České republiky. S výjimkou hlavního města Prahy je kraj se svými km 2 nejmenším v republice. Zemědělská půda zaujímá 44,5 % rozlohy kraje, podíl orné půdy na celkové rozloze (22,3 %) je hluboko pod celostátním průměrem. Naopak výrazně vysoký podíl území kraje představuje lesní půda (44,2 %). Celý kraj je převážně hornatý. Jeho výšková členitost odpovídá charakteristikám pahorkatiny. Nejvyšším bodem kraje je m vysoký vrchol Kotel nedaleko Harrachova v okrese Semily, nejnižší bod 208 m n. m. leží v okrese Liberec v místě, kde řeka Smědá opouští území České republiky. Nejznámějším vrcholem kraje je Ještěd, který je se svými m nejvyšším vrcholem Ještědského hřebenu. Klima v severovýchodní části kraje (Jizerské hory, Krkonoše a podhůří) spadá do lehce chladné oblasti. Západní a jihozápadní část má podmínky mírně teplé oblasti. Vody jsou z území kraje odváděny do tří řek-ploučnice, Jizery a Lužické Nisy. Západ a východ kraje je odveden do povodí Labe a sever do povodí Odry (Nisy). Zásoby podzemních vod se nacházejí převážně při jižní hranici kraje, na severovýchodě pak je chráněná oblast přirozené akumulace povrchových vod. V kraji jsou rovněž prameny minerálních vod a léčivé rašeliny. 3.3 KLIMATICKÉ POMĚRY Liberecký kraj lze zařadit, dle členění prof. Quitta (1971), do několika oblastí s typickými klimatickými charakteristikami [1]. Základní klimatické charakteristiky se na území kraje výrazněji odlišují v prostoru Jizerských hor, Krkonoš a Lužických hor, LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 5 -

7 kde převažuje chladné a vlhčí klima od relativně teplých a sušších oblastí navazujících vrchovin a pahorkatin, až po nejteplejší oblast MT 11 v od v nivě Jizery od Turnova k jihu a okolí Hrádku n.nisou. Důvodem rozložení klimatických oblastí je proměnlivá nadmořská výška, srážkový stín hraničních hor, a další mezoklimatické vlivy. Celkem lze na území kraje vymezit devět klimatických oblastí, a to šest s mírně teplými oblastmi (MT11, MT10, MT9,MT7, MT4 a MT2) a tři s chladnými oblastmi (CH7, CH6 a CH4). Dlouhodobé průměrné roční teploty se pohybují na většině území kraje mezi 6 a 8 C v závislosti na nadmořské výšce, konfiguraci terénu, charakteru ploch ap. Ve vrcholových partiích Jizerských hor a Krkonoš průměrné roční teploty klesají i pod 4 C. Vyšších hodnot dosahují průměrné roční teploty v Pojizeří na Turnovsku a SZ od Frýdlantu na dolním toku Smědé. Oceánický ráz podnebí se projevuje zejména na návětrné straně Jizerských hor v celkových srážkových úhrnech a vyrovnanosti v průběhu roku. Srážkové úhrny a charakter rozložení srážek se na území kraje mění výrazněji ve směru sever - jih. Severní část kraje, a to zejména celé Jizerské hory a jejich předhůří jsou výrazně vlhčí než oblast Českolipska, nebo Semilska. V Jizerských horách roční suma srážek překračuje 1000 mm, v centrální části hor i 1400 mm a na srážkoměrné stanici Bílý Potok, U studánky dosahuje 1705 mm. Srážkový stín Lužických a Jizerských hor a částečně i Krkonoš, doplněný o druhotnou hradbu Ještědsko-kozákovského hřbetu se částečně projevuje v jižní části kraje, kde srážkové úhrny většinou dosahují průměrných hodnot v České republice. Stanice I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok ø Bedřichov přehr. (JN) -5,2-4,6-1,4 3,3 9,1 12,4 14,0 13,3 10,0 5,1 0,5-3,1 4,4 Desná-Souš (JN) -5,5-4,6-1,4 3,1 8,7 12,5 14,2 13,5 10,1 5,2 0,5-3,3 4,4 Harrachov (SM) -4,9-3,8-0,6 4,0 9,6 12,9 14,7 14,0 10,6 5,5 1,1-2,7 5,0 Liberec (LI) -2,9-2,3 1,8 7,0 12,2 15,5 17,2 16,3 12,8 7,6 3,1-0,9 7,3 Česká Lípa (CL) -2,6-1,5 2,4 7,5 12,6 16,1 17,7 17,0 13,3 7,8 3,4-0,6 7,8 Karlovice (SM) -2,7-1,6 2,5 7,8 12,9 15,9 17,5 16,9 13,3 8,2 3,6-0,5 7,8 Vysoké nad Jiz. (SM) -4,4-3,5 0,4 5,2 10,7 13,9 15,7 15,1 11,7 6,2 1,3-2,6 5,8 Tab.č.2 - Průměrná teplota vzduchu ( C) za období Stanice I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok ø Frýdlant Smrk Desná, Souš Liberec Rovensko Kravaře (CL) Doksy Tab.č.3 - Průměrné roční úhrny srážek (mm) za období LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 6 -

8 3.4 VODNÍ TOKY Území Libereckého kraje je významnou pramennou oblastí na rozvodí Odry (Smědá, Lužická Nisa) a Labe (, Ploučnice) [1]. Vodohospodářský význam území podtrhuje existence dvou chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída (ochrana podzemních vod) a Jizerské hory a Krkonoše (ochrana povrchových vod ve srážkově bohaté horské oblasti). Území Libereckého kraje se nachází na hlavním evropském rozvodí. Severní část kraje, tj. Frýdlantsko, Žitavská pánev a přilehlé části Jizerských hor jsou odvodňovány přes Odru do Baltského moře, zbývající (většinová) část území přes Labe do Severního moře. V rámci povodí Odry na území kraje zasahují především dvě hlavní povodí: Lužická Nisa po Mandavu a Smědá a Lužická Nisa pod Smědou, podružné zastoupení mají povodí Kwisa a Lužická Nisa od Mandavy po Smědou. V rámci povodí Labe se na území Libereckého kraje uplatňují především povodí pod Kamenicí, od Kamenice po Klenici a Ploučnice. Okrajové zastoupení mají zcela na východě povodí Labe po Úpu, zcela na západě pak Kamenice a Labe pod Kamenicí. Vyhlášená záplavová území v povodí Jizery jsou patrná z následující tabulky. vodní tok úsek toku vyhlášené záplavové území Q 5 Q 20 Q 100 Q akt Mumlava po soutok s Jizerou Aurum, 2007 Aurum, 2007 Aurum, 2007 Aurum, 2007 po soutok s Jizerkou Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Jizerka po soutok s Jizerou Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 po soutok s Oleškou Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Oleška po soutok s Jizerou Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 po soutok a Kamenicí Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Kamenice po soutok s Desnou - - Hydroprojekt, Bílá Desná po soutok s Č. Desnou Aurum, 2007 Aurum, 2007 Aurum, 2007 Aurum, 2007 Černá Desná po soutok s B. Desnou Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Desná po soutok s Kamenicí Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Kamenice po soutok s Jizerou Ing. Krška, 2003 Ing. Krška, 2003 Ing. Krška, 2003 Ing. Krška, 2003 po soutok s Žernovníkem Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Žernovník po soutok s Jizerou Valenta, 2007 Valenta, 2007 Valenta, 2007 Valenta, 2007 po soutok s Libuňkou Ing. Kladivo, 2003 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Skořepa, 2007 Libuňka po soutok s Jizerou Ing. Verner, 2003 Ing. Verner, 2003 Ing. Verner, 2003 Ing. Verner, 2003 po soutok s Mohelkou Ing. Kladivo, 2003 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Kladivo, 2003 po soutok s Jizerou - - Hydroprojekt, Tab.č.4 Vyhlášená záplavová území v povodí Jizery na území Libereckého kraje LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 7 -

9 4. S M Ě R N I C E 2007/60/ES A J E J Í N A P L N Ě N Í Za řádné zavedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (tzv. povodňové směrnice) je v České Republice odpovědné Ministerstvo životního prostředí. Směrnice již byla transponována do návrhu novely vodního zákona a během roku 2009 bude doplněna do novelizované prováděcí vyhlášky č.142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod [2]. MŽP založilo pro implementaci směrnice pracovní skupinu ze zástupců Ministerstva zemědělství, jednotlivých státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného ústavu vodohospodářského. Skupina projednává a koordinuje jednotlivé kroky a postupy při zavádění směrnice, tj. předběžné vyhodnocení povodňových rizik, tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a v konečné fázi tvorbu plánů pro zvládání povodňových rizik. První cyklus má být ukončen do roku Česká Republika je také aktivně zapojena do práce evropské Pracovní skupiny WG F on Floods, která je součástí Společné implementační strategie pro vodní politiku EU. V rámci pracovních skupin mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Odry a Dunaje se řeší zejména harmonizace postupů při zavádění směrnice v mezinárodních povodích. Řada prací souvisejících s naplňováním požadavků směrnice bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z mezinárodního Operačního programu Central Europe v evropských nadnárodních projektech. Pro vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem se v další fázi provede mapování a zpracují se plány pro zvládání povodňových rizik s cílem snížit potenciální povodňové riziko. Koncepce Povodňového informačního systému a první digitální povodňové plány vznikaly ještě před vydáním této směrnice, přesto představují použitelný a flexibilní nástroj pro publikování úvodních podkladů a analytických prací ve směrnici požadovaných. První cyklus zavádění Směrnice předpokládá tři etapy: do roku 2011: předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem; do roku 2013: zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik pro oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem; do roku 2015: zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik pro oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem. Požadavky směrnice lze stručně shrnout takto: Předběžné vyhodnocení povodňových rizik (články 4 a 5): popis a předběžné vyhodnocení rizika povodní na území členského státu na základě snadno dostupných a existujících dat a informací, s ohledem na popis a vyhodnocení nepříznivých účinků minulých povodní; LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 8 -

10 vyhodnocení nepříznivých účinků možných budoucích povodní. vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem a popis metodiky způsobu vymezení. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (článek 6): s nízkou pravděpodobností výskytu nebo extrémní povodňové scénáře (Q 500 ); se středně vysokou pravděpodobností výskytu (Q 100 ); s vysokou pravděpodobností výskytu (Q 5, Q 20 ). U každého scénáře povodně se uvedou tyto prvky: rozsah povodně; hloubka vody nebo případně výška vodní hladiny; případně rychlost proudu nebo odpovídající průtok vody. Mapy povodňových rizik budou zobrazovat škálu povodňového rizika a míru přijatelnosti potenciálního povodňového rizika pro dané využití území. Plány pro zvládání povodňových rizik (články 7 a 8): závěry předběžného vyhodnocení povodňových rizik v podobě souhrnné mapy oblasti povodí nebo správní jednotky, vyznačující oblasti, na něž se vztahuje plán pro zvládání povodňových rizik; mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik; popis příslušných cílů v rámci zvládání povodňových rizik; souhrn opatření a jejich řazení podle priorit zaměřené na dosažení příslušných cílů v rámci zvládání povodňových rizik; popis metodiky pro analýzu nákladů a přínosů používanou k posuzování opatření s nadnárodními účinky. Výše popsaný postup se bude cyklicky opakovat v periodě 6 let v souladu s plánováním podle Rámcové směrnice o vodě. 5. LABEL - NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE P Ř I P R E V E N C I R I ZI K Oblasti ohrožené povodněmi v povodí Labe byly ve větší míře identifikovány a tyto údaje zpřístupněny veřejnosti po povodních v r [3]. Pomocí zvažování intenzity rizik prostředky územního plánování bude položen základ trvalého rozvoje v povodí Labe. Ochrana před povodněmi tu sehrává integrující roli. Vedle nových, k LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 9 -

11 prevenci rizik směřujících požadavků na územní plánování, se musí rizikům povodní přizpůsobit i současné plánování využití konkrétních ploch. Poskytnutím informací o rizicích a zahrnutím těchto informací do procesů plánování bude zajištěn atraktivní a trvalý rozvoj hospodářského území kolem Labe. Šance na rozvoj tohoto území vyplývají mimo jiné z výzev v souvislosti s požadavky klimatických změn a trvalých strategií k přizpůsobení se jim. Název & acronym: LABE-ELBE - Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe Program: Opatření: Finance: INTERREG IV B, CENTRAL EUROPE 3.2 Redukce přírodních a člověkem způsobených rizik a jejich dopadů Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF) Období projektu: Obr.č.1 Struktura prací projektu LABEL [3] Labe charakterizuje to, co je příznačné pro řeky ve střední Evropě: přírodní říční krajina; hospodářský rozvoj podél řeky; ekonomický potenciál (např. v oblasti cestovního ruchu a dopravy) a atraktivní životní a osídlený prostor. Veškeré rozvoje podél řeky jsou ovšem vystaveny vysokému povodňovému riziku, které je ovlivňováno dopady změn klimatu. Povodně jsou jedním z největších rizik podmíněných přírodou ve střední Evropě a v povodí Labe-Elbe. Záplavy opakovaně vedou ke katastrofám pro člověka, ekologii a ekonomii. Příčiny problému jsou rozmanité: měnící se odtokové a odlehčovací podmínky, budoucí změny klimatu; LABEL zhotovení podkladů pro mapy

12 omezené informace o rizicích, doba předpovědi a povodňové riziko vědomí problému; vysoký tlak na užívání v oblastech ohrožených povodněmi; hospodářské zájmy na řekách; nedostatečná priorita rizik při rozhodování o užívání Každý z těchto problémů má význam v systému managementu povodňových rizik. Ovšem řešení jednoho problému nevyřeší celkovou situaci. Riziko mohou snížit pouze integrované metody. 6. M E TO D I K A T VO R B Y M A P P O VO D Ň O V Ý C H N E B E ZP E Č Í A P O VO D Ň O V Ý C H R I ZI K Základní cíle metodiky stanovení povodňových rizik a potenciálu povodňových škod v záplavových územích České republiky jsou těsně spjaty s celospolečenskými požadavky, vyvolanými nezbytností zmírnit dosavadní nepříznivé účinky povodní [4]. V případě zjišťování povodňových rizik a škod v záplavových oblastech jde jednak o požadavek důkladně i systémově analyzovat a zhodnotit vlastní povodňové vlivy především pomocí kvalitních informačních systémů zaměřených na srážko-odtokové, průtokové, objemové, statistické, pravděpodobnostní veličiny atp., jednak o kvalifikovaná poznání v oblastech fyzikálních, hodnotových, ekonomických, sociálních a environmentálních charakteristik. Klíčovými prvky analýz a hodnocení povodňových rizik jsou samozřejmě reálně i potenciálně ohrožované subjekty, stavby, funkční plochy a zařízení v údolních nivách. Metodika stanovování povodňových rizik a škod v záplavovém území vychází zejména z vymezené úrovně povodňového nebezpečí, zranitelnosti ohrožovaného území a stanovení potenciálu povodňových škod. Současně jsou navrženy postupy, na jejichž základě lze - pro konkrétní zadání, konkrétní lokalitu či území o určitém rozsahu a s danou mírou úplnosti datových podkladů i nutných informací - zvolit vhodnou metodu rizikové analýzy a jí odpovídající nástroje. Navržené metody a přístupy, použité v metodologii, byly v mnoha ohledech ověřeny právě v podmínkách povodí Labe a Vltavy i v dalších územích zasažených povodní v srpnu Prezentace aplikací těchto postupů v rámci několika mezinárodních projektů, prokázaly úplnou srovnatelnost s přístupy a metodami využívanými pro hodnocení povodňových rizik v jiných státech EU. Přístupy patřící do skupiny metod semikvantitativní analýzy byly také aplikovány v ohrožených oblastech povodí Svratky, Jihlavy, Dyje, Lužnice. Postupy uplatněné v metodice jsou zaměřeny především na klíčové povodňové faktory: povodňové nebezpečí, jehož důsledkem jsou povodňové rozlivy, zranitelnost území, která se projevuje náchylností objektů nebo zařízení ke škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodně a v důsledku tzv. expozice, dále již zmíněné povodňové riziko, které se dá vyjádřit mimo jiné mírou pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu, a konečně povodňové škody, vyhodnocované implicitně jako přímé účinky povodňové události, které nepříznivě postihnou určité území. Povodňové nebezpečí je charakterizováno rozsahem rozlivu, hloubkou LABEL zhotovení podkladů pro mapy

13 a rychlostí vody v zaplaveném území Zranitelnost je náchylnost objektů nebo zařízení ke škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodně a v důsledku expozice Riziko je vyjádřeno jako míra pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a nepříznivých dopadů na životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je kombinace nebezpečí, zranitelnosti a expozice, riziko roste s mírou nebezpečí, délkou expozice a mírou zranitelnosti objektu. Riziko je považováno za funkci pravděpodobnosti výskytu příslušné povodně a tzv. intenzity povodně. Intenzita povodně přitom vyjadřuje ničivé účinky povodně, které závisí především na rychlosti proudění vody a hloubce zaplavení. Obr.č.2 Metodika tvorby povodňových rizik [4] LABEL zhotovení podkladů pro mapy

14 7. S TA N O V E N Í Z Á P L AVO V É HO Ú ZE M Í Q Záplavové území Q 500 bylo stanoveno na základě stávajícího hydraulického modelu v programu HEC-RAS, který zpracovatel získal k tomuto účelu od Povodí Labe, s.p. Průtoky Q 500 byly stanoveny extrapolací známých N-letých vod Q 1 až Q 100. Extrapolace je patrná z následujícího obrázku a z dále uvedených tabulek. Obr.č.3 Čáry opakování velkých vod po soutok s Havírenským potokem po soutok se Zabylým potokem po soutok s Ponikelským potokem po soutok s Jizerkou po soutok s potokem od Bystré n.jizerou po soutok s Oleškou po soutok s Chuchelenským potokem po soutok s Kamenicí za soutokem s Kamenicí Tab.č.5 Dílčí povodí Jizery pro stanovení Q 500 Tok : 1: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] LABEL zhotovení podkladů pro mapy

15 Tok : 2: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 3: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 4: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 5: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 6: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 7: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 8: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 9: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] LABEL zhotovení podkladů pro mapy

16 Stávající hydraulický model v programu HEC-RAS byl aktualizován a pro výše určené průtoky Q 500 byly pomocí modelu vypočteny výšky hladiny vody v jednotlivých příčných řezech. Zátopa byla vykreslena na základě stávající sítě příčných řezů a interpolace mezi nimi. Výpočet proudění vody pod, resp. přes mostní konstrukce je součástí hydraulického modelu. Základní výpočetní schéma modelu HEC-RAS je založeno na řešení metody po úsecích pro výpočet nerovnoměrného proudění vody v neprizmatických korytech. Hlavní předností programu je rozdělení profilu na vlastní koryto a levou či pravou inundaci. V případě řešení průběhu hladin a dalších veličin v zakřivených tratích program umožňuje počítat s různými vzdálenostmi mezi těmito částmi dvou sousedních údolních profilů. Vzdálenost mezi profily je řešena váženým průměrem mezi třemi zadanými hodnotami (váhami jsou velikosti průtoků v jednotlivých třech sekcích). Čára mechanické energie je dána přičtením střední rychlostní výšky získané jako průměr hodnot rychlostních výšek pro koryto a obě části inundace ZERA 2 J I Some schematic data outside default extents (see View/Set Schematic Plot Extents...) Obr.č.4 Model HEC-RAS řeka, situace LABEL zhotovení podkladů pro mapy

17 Elevation (m) Elevation (m) Zakázka je financována Evropskou unií jizera Plan: souèasný stav JIZERA2 Legend WS Q 500 WS Q 100 WS Q 50 WS Q 20 WS Q 5 Ground Main Channel Distance (km) Obr.č.5 Model HEC-RAS řeka, celkový podélný profil jizera Plan: souèasný stav JIZERA2 Legend WS Q 500 WS Q 100 WS Q 20 WS Q 5 Ground Main Channel Distance (km) Obr.č.6 Model HEC-RAS řeka, dílčí podélný profil LABEL zhotovení podkladů pro mapy

18 Elevation (m) Elevation (m) Zakázka je financována Evropskou unií jizera Plan: souèasný stav RS = PF Legend WS Q 500 WS Q 100 WS Q 20 WS Q 5 Ground Bank Sta Station (m) Obr.č.7 Model HEC-RAS řeka, příčný řez ve staničení 136,879 ř.km jizera Plan: souèasný stav RS = PF Legend WS Q 500 WS Q 100 WS Q 20 WS Q 5 Ground Levee Bank Sta Station (m) Obr.č.8 Model HEC-RAS řeka, příčný řez ve staničení 99,078 ř.km. LABEL zhotovení podkladů pro mapy

19 8. H I S TO R I C K É P O VO D N Ě Kapitolu týkající se historických povodní zpracoval historik Jiří Svoboda. Při pohledu na záplavou poničené vesnice a města v Čechách a na Moravě v roce 1997, 2002, 2006 a 2010 se neodbytně vnucuje otázka, jaké živelní katastrofy postihovaly naši zem v minulosti. S tím souvisí podrobná analýza všech dostupných historických informací o záplavách, které naši zem postihovaly v minulosti s cílem vypracování dlouhodobé předpovědi. Povodně a silné zimy patří k těm kronikářským zápisům, které mají největší frekvenci. To je již dáno charakterem ohrožení, které s sebou taková pohroma přináší. Je lidsky pochopitelné, že středověký letopisec si všímal právě takových pohrom, které měly celoplošný dopad ve velkém měřítku. A jednou z nich byly nesporně i povodně. V době, kdy neexistovala regulace toku, představovala velká povodeň vážné nebezpečí nejen pro obyvatele žijící poblíž břehů, ale byla potenciálním zdrojem i pro ty, kteří bydleli dále. Jestliže, například přišla ničivá letní povodeň, velmi pravděpodobně ohrozila úrodu pícnin, které se tou dobou dosoušely na přilehlých loukách. Tím se jistě zvedly ceny tohoto zboží, které se později promítly i do dalšího stoupání nákladů ve všech oblastech lidské činnosti. Uzavřený cyklus středověké ekonomiky byl z velké části postaven především na zemědělských výnosech. Pokud byl tento uzavřený cyklus přerušen, znamenalo to vždy vážnou hrozbu nejen pro současníky, ale i pro jejich potomky. Z tohoto pohledu lze pak pochopit, proč informací o povodních se ve středověkých kronikách objevuje takové množství. Při hodnocení velikosti historických povodní je nutno brát v úvahu i osobní kronikářovy pocity. Dá se totiž předpokládat, že přímý prožitek průběhu povodně silně ovlivní i míru objektivity zápisu, takže například středně silná povodeň bude považována kronikářem za katastrofickou. Tento osobní přístup bylo tedy nutné posoudit nezávislou metodou. Z území Čech byly vybrány všechny povodně, u nichž byl znám průtok, a to za období let pro Labe i pro Vltavu. Z nich byly postupně odfiltrovávány povodně s kulminujícím průtokem větším než m 3 /s a s krokem po 500 m 3 /s, tedy 2.000, a m 3 /s. Frekvence jejich výskytu byla podrobena harmonické analýze, při níž bylo postupně získáváno vždy 11 základních časových period, v nichž se vybrané povodně opakovaly. Dalším krokem bylo vybrání všech zaznamenaných historických povodní v Čechách, což bylo poměrně snadné díky již existující klimatologické databázi. Větší četnost zápisů dovolila vytvořit základní soubor povodní, přibližně od roku 1280 do roku Takto bylo získáno přes 380 záznamů. Frekvence těchto historických povodní byla zpracována stejnou metodou (Fourierův harmonický rozvoj) a výsledky obou analýz byly porovnány. Ukázalo se, že nejtěsnější statistická vazba mezi povodněmi kronikářskými a instrumentálními existuje při kulminacích průtoku mezi m 3 /s. Dostatečně vysoký počet pozorování dovoluje proto vyslovit předpoklad, že středověcí kronikáři zaznamenávali převážně velké a mimořádné povodně, zatímco menších povodní si příliš nevšímali. Toto zjištění tak dokresluje i původní názor, že menší povodně se osídlených ploch příliš nedotýkaly, neboť obydlená místa byla zakládána v dostatečně velkém odstupu od inundačního pásma. Vzhledem k tomu, že všechny historické informace klimatologického charakteru jsou převedeny na počítač, (Svoboda, 1993) je možné i jejich statistické LABEL zhotovení podkladů pro mapy

20 zpracování standardními metodami. Výsledkem je následující tabulka, zobrazující velké letní povodně. Její stavba byla koncipována poměrně jednoduchou, ale účinnou metodou a to statistickým zpracováním rozdílů jednotlivých let v chronologickém sledu. Díky tomu lze identifikovat střídání vlhčích a sušších období. Období Délka (roky) Typ do Průměrný roční úhrn srážek za srážkový cyklus (mm) * LABEL zhotovení podkladů pro mapy

21 , , ,60 Tab.č.6 Tabulka historických sušších a vlhčích období * zahájení instrumentálního pozorování v roce Znaménko (+) představuje srážkově bohatší období, znaménko (-) naopak období sušší. Průměrný roční úhrn za srážkový cyklus je zaznamenám od zahájení instrumentálních měření. Z uvedené tabulky vyplývá, že délky obou cyklů se od sebe příliš neliší. Průměrná délka záporného cyklu v období před zahájením instrumentálního měření, tedy takového, který je na srážky chudší se pohybuje okolo 27 let a průměrná délka kladného je kolem 26 let. Po zahájení instrumentálního měření v Praze-Klementinu v roce 1804 se vyhodnocení zřetelně zpřesnilo, nicméně délky obou cyklů zůstaly stejné. Délka suchého cyklu činí 8.0 roků a délka vlhkého je rovněž 8.0 roku. Tato metoda je ovšem velmi citlivá na nastavení počátku, takže bylo nutno testovat několik souborů se začátky v letech 1280, 1290, 1301, 1310, 1318 a Z toho důvodu je také u jednotlivých cyklů poměrně vysoké variační rozpětí. Získané výsledky jsou však natolik významné, že je nutné s nimi reálně počítat. Ještě názorněji lze vidět rozdíly obou cyklů při vyhodnocení ročních srážkových úhrnů za jednotlivé cykly po zahájení instrumentálních měření. Celkový průměr záporné oscilace je mm, zatímco dlouhodobý průměr kladné je mm. Rozdíl je 104 mm. Dojde-li pak k náhlé srážkové příhodě (přívalové deště), je tento rozdíl vyrovnán během jediného dne! Je-li tato studie věnována převážně východočeské oblasti, je zcela logické, že dominantním tokem bude Labe. Historických informací je relativně více věnováno Labi nežli Vltavě. Tato skutečnost je dána logikou umístění Labe do převážně nížinných oblastí Čech s dřívějším a hustším osídlením, nežli má povodí Vltavy. Informace o labských povodních jsou tedy výsledkem zvýšené srážkové činnosti především v oblastech povodí horního toku, převážně ve východních Čechách. Při studiu archivních dokumentů byl v Archivu hl.m. Prahy objeven dokument popisující stavy vody na Labi od roku Tento objev je zajímavý z toho důvodu, že samotní němečtí kolegové mají táž data teprve od roku Objev byl publikován v časopise Vesmír (r.70, 1991, č.4, s ), přičemž vyvolal pozoruhodnou reakci. První, kdo se přihlásil o zaslání dat nebyla žádná česká insituce, ale byli to němečtí hydrologové z Wasseramt Dresden. Ti se přihlásili téměř okamžitě po publikování zmíněného článku s prosbou o postoupení dat. Další pozoruhodností bylo, že dosud žádné oficiální české hydrologické pracoviště o data neprojevilo nejmenší zájem. Ačkoliv tato řada poskytuje množství údajů vhodných k interpretaci LABEL zhotovení podkladů pro mapy

22 (jde o denní hodnoty od roku 1801 do roku 1827) do českého prostředí (což se stalo již v roce 1990), musel autor celý soubor dat ČHMÚ doslova vnutit. Střídání maxim a minim a zvláště pak dlouhé minimum (v letech ), které vrcholilo kolem roku 1865 je dobře patrné. Toto dlouhodobé minimum je již doloženo i obrazovým materiálem. Na dobové fotografii z roku 1868 (září) je vidět téměř vyschlé koryto Vltavy v Praze pod Letnou a především naprosto suchý jez. Obdobně lze doložit, že v témže období vystoupil z vody v Děčíně tzv. "kámen sucha", na kterém jsou vyryty letopočty s roky, kdy nebyl pod hladinou. V následujícím cyklu , který byl mimořárně vlhký jsou zastoupeny ničivé povodně a to v letech 1890 (Praha, září) a 1897 (červenec, severní Čechy). Faktem je, že prvních asi 40 největších ročních srážkových úhrnů leželo vždy v kladné srážkové oscilaci, tedy na trendu, který má na grafu stoupající tendenci. Obr.č.9 Roční průtoky Labe Labská průtoková řada byla podrobena frekvenční analýze, přičemž bylo získáno několik základních period v časovém úseku Testoval se roční průměr a letní průměr, přičemž roční průměr se pohyboval v těchto oscilacích: 5,5-7,3 14,0 23,5 25,6 34,0 51,0 roku a letní průtokový průměr: 5,4 12,4 16,0 17,7 22,5 28,8 34,0 53,0 roku. V tomto ohledu se labská průtoková řada nijak neliší od průtokových řad většiny evropských řek (viz Pekárová, 2003, Dynamika kolísánia odtoku svetových a slovenských tokov, Bratislava). Povodně jsou nesporně zajímavým přírodním elementem, který byl také odnepaměti zaznamenáván značkami. Například na skále s křížem v Děčíně jsou značky velkých povodní na Labi, které tímto městem protekly. Jsou měřeny v loktech, ovšem potíž je v tom, který loket byl pro jednotlivé roky použit. V úvahu přicházejí prakticky tři různé délkové míry a to buď loket český ( m), saský LABEL zhotovení podkladů pro mapy

23 ( m) nebo rakouský ( m). S českým loktem bude nutné počítat spíše ve starších obdobích, saský loket bude platit pravděpodobně ve středním časovém úseku a rakouský loket pak v nejmladším úseku záznamů. Nicméně stanovit přesnou hranici použití těchto měr není vůbec jednoduché. Proto uvádím tabulku zaznamenaných výšek velkých vod na Labi v Děčíně, tak jak je zachytil páter Krolmus v roce Značka (") znamená označení loktů, který měl 24 palců, takže označení 18" 16 znamená, že výška vody dosáhla 18 loktů a 16 palců. Rok Výška vody " " " " " " " " " " " " 22 Tab.č.7 Tabulka historických povodní se zaměřenou výškou vody Vzhledem k tomu, že existuje celá řada dokladů o zaznamenaných povodních, které byly v dobových pramenech označovány za škodlivé a ničivé, bylo možné jejich hlavní řadu zachytit a popsat. V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny zachycené velké povodně na Labi i na Vltavě. Úvodní troj nebo čtyřčíslí je letopočet, za pomlčkou posléze následuje zkratka pro sezonu (L - Léto, J - Jaro, P - Podzim, pořípadě tam kde je to možné i datum) a za letopočtem zkratka pro tok (VL - Vltava, LA - Labe). Podtržený letopočet znamená, že šlo o mimořádně velkou povodeň L, LA (23.8.), VL (15.8.), VL, LA L, LA L, LA (25.3.), Vl P, LA (24.2.), LA J, LA J, LA (III.), VL (25.6.), VL J, LA (25.7.), VL (7.8.), LA (26.1.), VL J, LA (25.6.), VL (25.7.), LA L, LA J, LA J, LA L, LA J, LA L,P, LA (26.6.), VL L, VL J, VL (?), LA J, VL (XII.), LA L, LA J,L, LA L, VL (I. - II.), LA (2.12.), LA J, LA (3.2.), VL (17.1.), LA (I. -II.), L, VL L, LA (12.3.), LA (1.2.), LA J, La LABEL zhotovení podkladů pro mapy

24 962 - P, LA (?), LA (21.7.), LA J, LA (?), LA (11.3.), LA (1.6.), LA (24.4.), VL L, LA (1.9.), VL J, LA J, VL J, LA (27.2.), LA (III.), LA L, VL (?). LA (3.3.), VL (III.), LA (19.3.), VL P, LA, VL (15.8.), VL (VI. - VII.), LA (XII.), VL J, LA (13.3.), VL (?), LA (14.12.), VL J, LA (5.2.), VL (?), LA (6.4.), VL (24.8.), VL (5.12.), VL (13.8.), LA (10.2.), VL J,P, VL (22.7.), LA (1.1.), LA (14.3.), VL P, VL L, LA L, LA (21.2.), VL L, LA (5.8.), LA (III., 17.8.), LA (14.2.), VL L, LA J, LA J, LA (31.12), VL P, VL, (XI.) J, LA (25.2.), LA (10.12.), VL J, VL, (III.) L, LA (24.1.), LA (21.2.), VL L, LA L, LA (XII.), LA (30.6.), VL (?), VL (23.8.), LA J, L, LA (11.4.), VL (16.2.), LA L, LA (?), LA -"- - (3.8.), VL (?), LA (15.6.), VL J, L, LA (16.3.), VL (?), VL (22.7.), VL (?), LA -"- - (3.7.), VL J, LA (13.7.), VL (III., IX.), LA (5.2.), VL (10.8.), VL (VIII.), VL (27.6.), LA (8.2.), VL (24.6.), VL L, LA (10.10.), VL (25.2.), VL J, L, VL (24.6.), VL J, LA -"- - (19.3.), VL L, LA, VL (?), LA (25.9.), LA (8.3.), VL J, LA (?), LA (VI.), LA (10.2.), VL J, LA (IV. - V.), LA (11.5.), VL (11.3.), VL J, L, LA, (21.7.) (?), LA (VII.), LA (27.2.), VL (22.7.), VL (?), LA J, L, LA (18.4.), VL (18.12.), LA (24.6.), VL (5.2.), VL, LA (28.1.), VL L, LA L, VL, LA (II.), LA (27.2.), VL (4.3.), VL (1.6.), VL, (VIII.), LA (23.2.), VL (18.8.), VL L, LA (16.6.), LA (24.8.), LA (5.8.), VL, Z (?), LA Tab.č.8 Výčet jednotlivých povodní "Toho roku dne v sobotu se spustil velký déšť a trval až do úterý Rozvodnily se všechny řeky a potoky a hned v noci z pondělí na úterý vystoupila LABEL zhotovení podkladů pro mapy

25 Vltava a rozlévala se přes luka a pole a přes vsi, co bylo po cestě s sebou vzala. Oblouky Pražského mostu se ucpaly velkým nánosem, chalupami, dřívím, senem, obilím - byl čas žní - a jinými věcmi. Pro velkou zástavu se pak voda na obě strany široko rozlila, tak že téměř celé Staré město stálo ve vodě. Na Staroměstském náměstí se v lodích vozili a na Ovocném trhu tekla voda jako velká řeka. Pražský most se na 3 místech protrhl. Všechny mlýny byly pobořeny a vodou odplaveny; mnoho lidí i dobytka utonulo, protože voda stála velmi vysoko po celý týden. Červenec " V.V. Tomek - Kronika pražských povodní. Praha A po provodu (4.4.) byla tak veliká voda u Hradce Králové, že most i mlýny vzala a mnoho škod na předměstí učinila. SLČ, s. 154, Praha léto V tomto roce byla v Čechách velká voda zvláště v Trutnově. To spadla v létě v poledne nad Krkonošemi průtrž mračen, takže v Trutnově voda vystoupila vysoko, až 9 kroků k jatkám a nad třetí stupeň hlavního oltáře, až k bílému pruhu na Petzelově kameni, ale za půl hodiny bylo všecko pryč. Jeden člověk běžel napřed a varoval lidi.. Kronika Simona Hüttela, vyd. H.Schlesinger, Téhož léta v pondělí den památky sv. Jana Křtitele božího, 24. Dne měsíce června, okolo dvanáctý a třináctý hodiny navštívil Pan Bůh pro hříchy a nepravosti naše město Hradec nad Labem hroznou prudkou a prvé neslýchanou povodní, která ted den trvala, ač na obou řekách, však nejvíce na Labi, takže do kostela svaté Anny na tři čtvrti lokte pražského vstoupila, hrobníky i dlážděním nemálo hnula a zduvši se mimo Rozberk přes Smetanovou šafranici do cesty Svinarské velmi silně a prudce, i také tou branou u Lichnovejch na Střezinu běžela, lidem zvláště na Pražském předměstí kamna pobořila, ploty převracela, sklepy pod zemí poderala. U mlej na Rormejstrova strůhu, kterou se vede voda na rouru ve dvou místech hrozně protrhla, takže sotva pila ostala a summou sousedům na travách, obilích, domích zahradách, hlatýřích, plotích, hradbách, březích, obci jak na staveních, mlejních mostech, lavičkách, hatěch, cestách téměř nenabytou škodu učinila. Nebo tak prudce a náhle přišla a tak velmi rychle jí přibejvalo, že sotva lidé s hrdly utéci mohli. Mostek u Beránků vzala, u Macka kováře hroznej důl vyplákla a u Rormejstrova mlejna přes most jíti počala, však aqby proto kdo při městě tu se utopiti měl, o žádným slyšáno není. Z Pán Bůh pochválen buď. Marek Bydžovský z Florentina, Praha LABEL zhotovení podkladů pro mapy

26 Vyhodnocení historických podkladů Na základě analýzy především dlouhých zim v Čechách za uplynulých tisíc let je možno dojít k závěru, že vývoj klimatu se v současném období nachází na přelomu několika cyklů. Z nich nejdominantnější je především onen přibližně 90-letý cyklus a za ním pak následují 50-letý, 25-letý a v průtocích se zřetelně objevuje i solární cyklus s délkou 22 roků. Ovšem jde o méně významné cykly. Celkové matematicko-statistické vyhodnocení jak srážkové řady, tak i průtoků českých řek ukazuje naprosto zřetelně, že nastupuje nový, 90-letý cyklus, který je vlastně polovinou již dříve některými badateli, zjištěného 178-letého cyklu. Tento cyklus je přítomen prakticky ve všech přírodních řadách (viz má přednáška na hvězdárně v Úpici "Periodicita jevů v přírodních řadách") a jeho vliv jak na přírodní, tak i na sociální děje na Zemi nebyl dosud plně zhodnocen. Z doloženého asi 90-letého cyklu, který je z matematického statisticky významný, se dá předpokládat, že jevy, které se opakovaly v minulosti se budou opakovat i v budoucnosti. 9. P O S T U P P R A C Í A ZH O TO V E N Í P O D K L A D Ů P R O M A P Y P O VO D Ň O V Ý C H R I Z IK Práce na zhotovení podkladů pro mapy povodňových rizik v Libereckém kraji probíhaly v době od prosince 2009 do června Jednalo se zejména o zpracování získaných podkladů, o zákres záplavové čáry Q 500, o práci v mapovém prostředí GIS a v neposlední řadě o terénní práce. Mapové analýzy a grafické výstupy byly zpracovány v programu ArcMap 9.3 od ESRI. Práce vycházely z následujících podkladů: Podklady od Libereckého kraje (předány na základě protokolu 12/2010/334): ZABAGED RZM10, RZM50 ortofotomapy Podklady od Povodí Labe, s.p.: hydraulický model Jizery a jejích přítoků povodňové značky tabulka se značkami z roku 2000 Další použité podklady: informace o zvláštních povodních z VD Souš a Josefův Důl Dibavod Digitální báze vodohospodářských dat PRVKUK Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů RSD silniční databanka CENIA česká informační agentura životního prostředí Historické povodně veškeré historické údaje a text o historických povodních zpracoval historik Jiří Svoboda LABEL zhotovení podkladů pro mapy

27 Zdroje informací: [1] [2] [3] [4] Výsledky prací jsou uspořádány do následujících příloh: Tabulkové přílohy Identifikační listy Mapové přílohy 10. Z Á V Ě R Dílo se zabývá zhotovením podkladů pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik za účelem naplnění požadavku Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, podle kterého musí členské státy EU omezit rizika povodní. V rámci získání podkladů pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik byly vyhodnoceny historické povodně, identifikovány byly v daném území povodňové značky, vymezeny byly úseky komunikací, které budou zaplaveny jednotlivými průtoky až do výše Q 500 a identifikovány byly významné objekty ohrožené povodněmi. Podklady budou v budoucnu využity i pro plány zvládání povodňových rizik tak, aby byly eliminovány nepříznivé účinky povodní na lidské zdraví, jejich majetky, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. V Praze, červen 2010 LABEL zhotovení podkladů pro mapy

28

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Příloha č. 2 Místo trvalého pobytu žáků ve vybraných školách Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách a základních školách praktických (dříve označovaných

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek)

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) Příloha č. 4 Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) datum pro počet cestujících dle prodaných

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe V. jednání komise 23.5.2013 Povodí Labe, státní podnik Program jednání Komise 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km

STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ BOTIČE v úseku ř. km 7.349-7.783 HAMR-Sport a.s. K Vodě 3200/3, Praha 10 - Záběhlice D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Sokolovská 16/45A, Praha 8 Karlín Duben

Více

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA 2 0 1 3 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov)

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov) Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině (úsek ústí Šenov) POVODÍ LUČINY LUČINA POD-1 - Ř. KM 0.0 10.955 BŘEZEN 2013 Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Lučině

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře Příloha č. 7 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2009 1 1 500 001

Více

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997

3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997 3. Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí zasažených srážkami v srpnu 2 a červenci 1997 3.1. Hodnocení plošných srážek Analýza rozložení i množství příčinných srážek pro povodně v srpnu 2 a v červenci

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Implementace povodňové směrnice v ČR Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Transpozice a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016 Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 206 IČ 6563559 6563559 722007 Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Zeyerova

Více

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRAJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE DOKLADOVÁ ČÁST LISTOPAD 2007 1 Identifikační list Akce: Koncepce ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje Objednatel:

Více

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Josef Reidinger, Ministerstvo životního prostředí ČR Ladislav Kašpárek, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Hlavní směry výzkumu byly v posledních

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe IV. jednání komise 22.1.2013 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

STUDIE VYHODNOCENÍ A ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK NA ŘECE OSTRAVICI (ÚSEK OSTRAVA - FRÝDEK-MÍSTEK) A OLEŠNÉ (ÚSEK ÚSTÍ PASKOV)

STUDIE VYHODNOCENÍ A ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK NA ŘECE OSTRAVICI (ÚSEK OSTRAVA - FRÝDEK-MÍSTEK) A OLEŠNÉ (ÚSEK ÚSTÍ PASKOV) STUDIE VYHODNOCENÍ A ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK NA ŘECE OSTRAVICI (ÚSEK OSTRAVA FRÝDEKMÍSTEK) A OLEŠNÉ (ÚSEK ÚSTÍ PASKOV) Povodí Odry OSTRAVICE 2 03 01 Ř. KM 1,800 27,050 OLEŠNÁ 2 03 01 258 Ř. KM 0,000

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Povodňová problematika v procesu plánování

Povodňová problematika v procesu plánování Povodňová problematika v procesu plánování Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod jana.tejkalova@mzp.cz +420 267 122 056 +420 725 040 844 Konference Povodňová problematika 2013 Brno, 4. 11. 2013 Obsah

Více

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha 1. Zájezdy 2. zájezdy 3. Horní Branná, Vrchlabí, Trutnov 4. Zálesní Lhota, Jablonec n.n., Liberec, Ústí nad Labem 5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek

Více

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A na vybraných tocích na severu Čech METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY VÝRAZNÝCH POVODNÍ V LETECH 2009 A 2010 na vybraných tocích na severu Čech Martin Novák, ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem Proč zrovna roky 2009 a 2010? 1. Povodně v prvním týdnu července

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Využití dostupných dat

Využití dostupných dat Využití dostupných dat Při tvorbě dpp města, budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů (např. digitální povodňový plán Kraje Vysočina, povodňový plán ORP Velké Meziříčí, či povodňový plán povodí

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II a III třídy v Libereckém kraji k PavEx Consulting, sro Úvodní list ZPRACOVATEL: PavEx Consulting, sro, Srbská,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Hodnocení povodňových rizik

Hodnocení povodňových rizik Hodnocení povodňových rizik Karel Drbal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno Mojmírovo náměstí

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014 Krajský úøad Libereckého kraje, odbor dopravy Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II a III tøídy v Libereckém kraji k PavEx Consulting, sro Úvodní list ZPRACOVATEL: PavEx Consulting, sro, Srbská,

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PŘÍLOHOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SRPEN 2009 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz OBSAH PŘÍLOHY 1. Příloha č.1: Administrativní

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub,

GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub, GEOGRAFIE ČR klimatologie a hydrologie přednáška 6 letní semestr 2009 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz klima x počasí přechodný typ klimatu na pomezí oceánu a kontinentu jednotlivé měřené a sledované

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Projektová dokumentace dpp města Tanvald

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Projektová dokumentace dpp města Tanvald OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IV. VÝZVA Prioritní osa 1.4. Preventivní protipovodňová opatření NÁZEV PROJEKTU: Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald Projektová dokumentace dpp

Více

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 20115/2014-51 38770/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 5. 6.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa Bezděz všechna Blíževedly všechna Bohatice všechna Česká všechna Lípa Doksy všechna Dubá všechna Hamr všechna na Jezeře Holany všechna Horní všechna Libchava Horní všechna Police Kravaře všechna Mimoň

Více

volby do Senátu PČR PŘEHLED o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu senátního obvodu č. 35

volby do Senátu PČR PŘEHLED o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu senátního obvodu č. 35 volby do Senátu PČR 12.-13.10.2012 PŘEHLED o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu senátního obvodu č. 35 se sídlem Jablonec nad Nisou podle 13 odst. 1 písm. g) zák. č. 247/1995

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany V Praze dne 29. 10. 1913 Povodně v letech 1997 2013 z hlediska počtu ztrát na lidských životech a výše povodňových škod Povodňová situace [rok]

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

Časový plán a program prací

Časový plán a program prací PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD V ROCE 2005 OBLAST POVODÍ ODRY Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník LIBERECKÝ KRAJ. referát

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník LIBERECKÝ KRAJ. referát Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník LIBERECKÝ KRAJ referát Jméno a příjmení: Jan Žďárský Adam Milner Třída: 6.0 Datum: 8.1. 2017 Liberecký kraj a) Obecné informace o kraji 01) Obecný

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje...2 2. Podklady...2 2.1. Geodetické podklady...2 2.2. Mapové podklady...2 2.3. Hydrologické podklady...3 3. Popis toku...3 3.1. Povodí toku...3 3.2. Hydrologické

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ

4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ 4 HODNOCENÍ EXTREMITY POVODNĚ Tato část projektu se zabývala vyhodnocením dob opakování kulminačních (maximálních) průtoků a objemů povodňových vln, které se vyskytly v průběhu srpnové povodně 2002. Dalším

Více

Hydrologické poměry obce Lazsko

Hydrologické poměry obce Lazsko Hydrologické poměry obce Lazsko Hrádecký potok č.h. p. 1 08 04 049 pramení 0,5 km západně od obce Milín v nadmořské výšce 540 m. n. m. Ústí zleva do Skalice u obce Myslín v nadmořské výšce 435 m. n. m.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace. Setkání s vodoprávními úřady

Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace. Setkání s vodoprávními úřady Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace Setkání s vodoprávními úřady 13. 15. 9. 2016 Obsah prezentace Proces plánování dle Povodňové směrnice a legislativní rámec Koordinace procesu implementace

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010

Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Centrální předpovědní pracoviště Hydrometeorologická situace povodně v květnu 2010 Datum: 18. května 2010 Synoptickou příčinou povodní byla tlaková níže, která postoupila

Více

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT)

MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) MOŢNOSTI ZMÍRNĚNÍ SOUČASNÝCH DŮSLEDKŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY ZLEPŠENÍM AKUMULAČNÍ SCHOPNOSTI V POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA (PILOTNÍ PROJEKT) Jaroslav Beneš, Ladislav Kašpárek, Martin Keprta Projekt byl řešen:

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Povodně 95/96 (1) Cíl studie: Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Určení příčin povodní a jejich: - Analýza - Souhrn následků (Popis škod na objektech a v povodí) - Návrh

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002

N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002 N-LETOST SRÁŽEK A PRŮTOKŮ PŘI POVODNI 2002 MARTIN STEHLÍK* * Oddělení povrchových vod, ČHMÚ; e-mail: stehlikm@chmi.cz 1. ÚVOD Povodeň v srpnu 2002 v České republice byla způsobena přechodem dvou frontálních

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 1 Obsah: I. Legislativní rámec... 3 II. Výjezdové základny... 3 Typy výjezdových skupin...

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 46951/2011 V Olomouci dne 10. 5. 2011 SpZn.: KÚOK/46948/2011/OŽPZ/7231 Sp. a skart. znak:

Více