LABEL ZHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABEL ZHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK"

Transkript

1 LABEL ZHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK LIBERECKÝ KRAJ POVODÍ JIZERY MAPOVÉ PŘÍLOHY Praha, červen 2010

2 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE STAVBY ÚVOD CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ SPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ POLOHA A GEOGRAFIE KLIMATICKÉ POMĚRY VODNÍ TOKY SMĚRNICE 2007/60/ES A JEJÍ NAPLNĚNÍ LABEL - NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI PREVENCI RIZIK METODIKA TVORBY MAP POVODŇOVÝCH NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q HISTORICKÉ POVODNĚ POSTUP PRACÍ A ZHOTOVENÍ PODKLADŮ PRO MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK ZÁVĚR LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 1 -

3 1. ZÁ K L A D N Í I D E N T I F I K A C E S TAV B Y Název zakázky: Kraj: Zájmové území: LABEL zhotovení podkladů pro mapy povodňových rizik Liberecký Povodí Jizery v Libereckém kraji Investor: Řešitel: Řešitel GIS: Účel díla: Liberecký kraj U jezu 642/2a , Liberec 2 IČ: Ing. Martina Chárová AQUATEST, a.s. Divize stavební a vodohospodářské projekce Geologická Praha 5 Barrandov IČ: David Lanča, AQUATEST, a.s. Účelem díla je zhotovení podkladů pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik za účelem naplnění požadavku Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Hydrologické povodí: ČHP Mumlava ČHP Jizerka ČHP Oleška ČHP Kamenice ČHP Desná ČHP Bílá Desná ČHP Černá Desná ČHP Žernovník ČHP Libuňka ČHP ČHP Správce vodního toku: Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého , Hradec Králové Veškeré výškové údaje jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv), polohové údaje jsou v systému S-JTSK. LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 2 -

4 2. Ú VO D Zakázka byla vypracována na základě smlouvy o dílo č. OLP/2968/2009 (č. sml. zhotovitele 09CDSD533) mezi objednatelem Libereckým krajem a zhotovitelem AQUATEST, a.s. zakázka č ze dne Dílo se zabývá zhotovením podkladů pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik za účelem naplnění požadavku Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, podle kterého musí členské státy EU omezit rizika povodní. 3. C H A R A K T E R I S T I K A ZÁJM O V É H O Ú ZE M Í Zájmové území je vymezeno povodím řeky Jizery na území Libereckého kraje. Jedná se o rozlohu cca km SPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ Území Libereckého kraje zaujímá svojí rozlohou 3163 km 2 cca 4 % rozlohy České republiky a počtem obyvatel se řadí mezi druhý nejméně lidnatý kraj s 4,18 % obyvatel České republiky [1]. V kraji je 216 obcí, které se skládají celkem z 508 katastrálních území a obsahují 762 částí obcí. Průměrná velikost území obce je 14,6 km 2 (celostátní průměr 12,6) a 1994 osob (celostátní průměr 1645), průměrná hustota 135 obyv/km 2, což řadí Liberecký kraj na 6. místo mezi kraji a mírně nad celostátní průměr (130 obyv/km 2 ). Administrativní uspořádání, dle vyhlášky MV ČR č. 388/2002 Sb. v platném znění, člení území kraje do 21 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II.stupně) - Cvikov, Česká Lípa, Český Dub, Doksy, Frýdlant, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Jilemnice, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Mimoň, Nové Město pod Smrkem, Nový Bor, Rokytnice nad Jizerou, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod a do 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III.stupně) - Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod. Zájmové území zasahuje do pěti obcí s rozšířenou působností Tanvald, Jilemnice, Semily, Železný Brod a Turnov. ORP obec vodní tok - záplava toku Albrechtice v Jizerských horách Kamenice Desná Desná, Bílá Desná, Černá Desná Tanvald Harrachov Mumlava Jiřetín pod Bukovou Kamenice Plavy Kamenice Smržovka Kamenice LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 3 -

5 Jilemnice Semily Železný Brod Turnov Tanvald Velké Hamry Zlatá Olešnice Benecko Jablonec nad Jizerou Jestřabí v Krkonoších Jilemnice Paseky nad Jizerou Peřimov Poniklá Rokytnice nad Jizerou Víchová nad Jizerou Vítkovice Bělá Benešov u Semil Bozkov Bystrá nad Jizerou Háje nad Jizerou Chuchelna Jesenný Košťálov Libštát Semily Slaná Vysoké nad Jizerou Záhoří Držkov Koberovy Líšný Vlastiboř Železný Brod Frýdštejn Karlovice Kobyly Malá Skála Mírová pod Kozákovem Modřišice Pěnčín Přepeře Příšovice Radimovice Rakousy Svijany Sychrov Turnov Kamenice, Desná, Bílá Desná Kamenice Kamenice Jizerka Jizerka Jizerka, Jizerka Jizerka Oleška Kamenice Kamenice, Oleška Oleška, Oleška Oleška Kamenice Kamenice, Kamenice, Žernovník Libuňka, Libuňka LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 4 -

6 Jablonec nad Nisou Liberec Vlastibořice Všeň Žďárek Jablonec nad Nisou Josefův Důl Pulečný Rádlo Rychnov u Jablonce nad Nisou Bílá Český Dub Hodkovice nad Mohelkou Jeřmanice Všelibice Kamenice Tab.č.1 Obce protékané vodními toky, které mají vyhlášená záplavová území 3.2 POLOHA A GEOGRAFIE Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní část Lužických hor [1]. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá hranice s Polskem. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému. Liberecký kraj tvoří jen 4,0 % území celé České republiky. S výjimkou hlavního města Prahy je kraj se svými km 2 nejmenším v republice. Zemědělská půda zaujímá 44,5 % rozlohy kraje, podíl orné půdy na celkové rozloze (22,3 %) je hluboko pod celostátním průměrem. Naopak výrazně vysoký podíl území kraje představuje lesní půda (44,2 %). Celý kraj je převážně hornatý. Jeho výšková členitost odpovídá charakteristikám pahorkatiny. Nejvyšším bodem kraje je m vysoký vrchol Kotel nedaleko Harrachova v okrese Semily, nejnižší bod 208 m n. m. leží v okrese Liberec v místě, kde řeka Smědá opouští území České republiky. Nejznámějším vrcholem kraje je Ještěd, který je se svými m nejvyšším vrcholem Ještědského hřebenu. Klima v severovýchodní části kraje (Jizerské hory, Krkonoše a podhůří) spadá do lehce chladné oblasti. Západní a jihozápadní část má podmínky mírně teplé oblasti. Vody jsou z území kraje odváděny do tří řek-ploučnice, Jizery a Lužické Nisy. Západ a východ kraje je odveden do povodí Labe a sever do povodí Odry (Nisy). Zásoby podzemních vod se nacházejí převážně při jižní hranici kraje, na severovýchodě pak je chráněná oblast přirozené akumulace povrchových vod. V kraji jsou rovněž prameny minerálních vod a léčivé rašeliny. 3.3 KLIMATICKÉ POMĚRY Liberecký kraj lze zařadit, dle členění prof. Quitta (1971), do několika oblastí s typickými klimatickými charakteristikami [1]. Základní klimatické charakteristiky se na území kraje výrazněji odlišují v prostoru Jizerských hor, Krkonoš a Lužických hor, LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 5 -

7 kde převažuje chladné a vlhčí klima od relativně teplých a sušších oblastí navazujících vrchovin a pahorkatin, až po nejteplejší oblast MT 11 v od v nivě Jizery od Turnova k jihu a okolí Hrádku n.nisou. Důvodem rozložení klimatických oblastí je proměnlivá nadmořská výška, srážkový stín hraničních hor, a další mezoklimatické vlivy. Celkem lze na území kraje vymezit devět klimatických oblastí, a to šest s mírně teplými oblastmi (MT11, MT10, MT9,MT7, MT4 a MT2) a tři s chladnými oblastmi (CH7, CH6 a CH4). Dlouhodobé průměrné roční teploty se pohybují na většině území kraje mezi 6 a 8 C v závislosti na nadmořské výšce, konfiguraci terénu, charakteru ploch ap. Ve vrcholových partiích Jizerských hor a Krkonoš průměrné roční teploty klesají i pod 4 C. Vyšších hodnot dosahují průměrné roční teploty v Pojizeří na Turnovsku a SZ od Frýdlantu na dolním toku Smědé. Oceánický ráz podnebí se projevuje zejména na návětrné straně Jizerských hor v celkových srážkových úhrnech a vyrovnanosti v průběhu roku. Srážkové úhrny a charakter rozložení srážek se na území kraje mění výrazněji ve směru sever - jih. Severní část kraje, a to zejména celé Jizerské hory a jejich předhůří jsou výrazně vlhčí než oblast Českolipska, nebo Semilska. V Jizerských horách roční suma srážek překračuje 1000 mm, v centrální části hor i 1400 mm a na srážkoměrné stanici Bílý Potok, U studánky dosahuje 1705 mm. Srážkový stín Lužických a Jizerských hor a částečně i Krkonoš, doplněný o druhotnou hradbu Ještědsko-kozákovského hřbetu se částečně projevuje v jižní části kraje, kde srážkové úhrny většinou dosahují průměrných hodnot v České republice. Stanice I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok ø Bedřichov přehr. (JN) -5,2-4,6-1,4 3,3 9,1 12,4 14,0 13,3 10,0 5,1 0,5-3,1 4,4 Desná-Souš (JN) -5,5-4,6-1,4 3,1 8,7 12,5 14,2 13,5 10,1 5,2 0,5-3,3 4,4 Harrachov (SM) -4,9-3,8-0,6 4,0 9,6 12,9 14,7 14,0 10,6 5,5 1,1-2,7 5,0 Liberec (LI) -2,9-2,3 1,8 7,0 12,2 15,5 17,2 16,3 12,8 7,6 3,1-0,9 7,3 Česká Lípa (CL) -2,6-1,5 2,4 7,5 12,6 16,1 17,7 17,0 13,3 7,8 3,4-0,6 7,8 Karlovice (SM) -2,7-1,6 2,5 7,8 12,9 15,9 17,5 16,9 13,3 8,2 3,6-0,5 7,8 Vysoké nad Jiz. (SM) -4,4-3,5 0,4 5,2 10,7 13,9 15,7 15,1 11,7 6,2 1,3-2,6 5,8 Tab.č.2 - Průměrná teplota vzduchu ( C) za období Stanice I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok ø Frýdlant Smrk Desná, Souš Liberec Rovensko Kravaře (CL) Doksy Tab.č.3 - Průměrné roční úhrny srážek (mm) za období LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 6 -

8 3.4 VODNÍ TOKY Území Libereckého kraje je významnou pramennou oblastí na rozvodí Odry (Smědá, Lužická Nisa) a Labe (, Ploučnice) [1]. Vodohospodářský význam území podtrhuje existence dvou chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída (ochrana podzemních vod) a Jizerské hory a Krkonoše (ochrana povrchových vod ve srážkově bohaté horské oblasti). Území Libereckého kraje se nachází na hlavním evropském rozvodí. Severní část kraje, tj. Frýdlantsko, Žitavská pánev a přilehlé části Jizerských hor jsou odvodňovány přes Odru do Baltského moře, zbývající (většinová) část území přes Labe do Severního moře. V rámci povodí Odry na území kraje zasahují především dvě hlavní povodí: Lužická Nisa po Mandavu a Smědá a Lužická Nisa pod Smědou, podružné zastoupení mají povodí Kwisa a Lužická Nisa od Mandavy po Smědou. V rámci povodí Labe se na území Libereckého kraje uplatňují především povodí pod Kamenicí, od Kamenice po Klenici a Ploučnice. Okrajové zastoupení mají zcela na východě povodí Labe po Úpu, zcela na západě pak Kamenice a Labe pod Kamenicí. Vyhlášená záplavová území v povodí Jizery jsou patrná z následující tabulky. vodní tok úsek toku vyhlášené záplavové území Q 5 Q 20 Q 100 Q akt Mumlava po soutok s Jizerou Aurum, 2007 Aurum, 2007 Aurum, 2007 Aurum, 2007 po soutok s Jizerkou Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Jizerka po soutok s Jizerou Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 po soutok s Oleškou Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Oleška po soutok s Jizerou Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 Ing. Kladivo, 2005 po soutok a Kamenicí Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Kamenice po soutok s Desnou - - Hydroprojekt, Bílá Desná po soutok s Č. Desnou Aurum, 2007 Aurum, 2007 Aurum, 2007 Aurum, 2007 Černá Desná po soutok s B. Desnou Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Desná po soutok s Kamenicí Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Ing. Kladivo, 2004 Kamenice po soutok s Jizerou Ing. Krška, 2003 Ing. Krška, 2003 Ing. Krška, 2003 Ing. Krška, 2003 po soutok s Žernovníkem Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Skořepa, 2007 Žernovník po soutok s Jizerou Valenta, 2007 Valenta, 2007 Valenta, 2007 Valenta, 2007 po soutok s Libuňkou Ing. Kladivo, 2003 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Skořepa, 2007 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Skořepa, 2007 Libuňka po soutok s Jizerou Ing. Verner, 2003 Ing. Verner, 2003 Ing. Verner, 2003 Ing. Verner, 2003 po soutok s Mohelkou Ing. Kladivo, 2003 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Kladivo, 2003 Ing. Kladivo, 2003 po soutok s Jizerou - - Hydroprojekt, Tab.č.4 Vyhlášená záplavová území v povodí Jizery na území Libereckého kraje LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 7 -

9 4. S M Ě R N I C E 2007/60/ES A J E J Í N A P L N Ě N Í Za řádné zavedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (tzv. povodňové směrnice) je v České Republice odpovědné Ministerstvo životního prostředí. Směrnice již byla transponována do návrhu novely vodního zákona a během roku 2009 bude doplněna do novelizované prováděcí vyhlášky č.142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod [2]. MŽP založilo pro implementaci směrnice pracovní skupinu ze zástupců Ministerstva zemědělství, jednotlivých státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného ústavu vodohospodářského. Skupina projednává a koordinuje jednotlivé kroky a postupy při zavádění směrnice, tj. předběžné vyhodnocení povodňových rizik, tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a v konečné fázi tvorbu plánů pro zvládání povodňových rizik. První cyklus má být ukončen do roku Česká Republika je také aktivně zapojena do práce evropské Pracovní skupiny WG F on Floods, která je součástí Společné implementační strategie pro vodní politiku EU. V rámci pracovních skupin mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Odry a Dunaje se řeší zejména harmonizace postupů při zavádění směrnice v mezinárodních povodích. Řada prací souvisejících s naplňováním požadavků směrnice bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z mezinárodního Operačního programu Central Europe v evropských nadnárodních projektech. Pro vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem se v další fázi provede mapování a zpracují se plány pro zvládání povodňových rizik s cílem snížit potenciální povodňové riziko. Koncepce Povodňového informačního systému a první digitální povodňové plány vznikaly ještě před vydáním této směrnice, přesto představují použitelný a flexibilní nástroj pro publikování úvodních podkladů a analytických prací ve směrnici požadovaných. První cyklus zavádění Směrnice předpokládá tři etapy: do roku 2011: předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem; do roku 2013: zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik pro oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem; do roku 2015: zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik pro oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem. Požadavky směrnice lze stručně shrnout takto: Předběžné vyhodnocení povodňových rizik (články 4 a 5): popis a předběžné vyhodnocení rizika povodní na území členského státu na základě snadno dostupných a existujících dat a informací, s ohledem na popis a vyhodnocení nepříznivých účinků minulých povodní; LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 8 -

10 vyhodnocení nepříznivých účinků možných budoucích povodní. vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem a popis metodiky způsobu vymezení. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (článek 6): s nízkou pravděpodobností výskytu nebo extrémní povodňové scénáře (Q 500 ); se středně vysokou pravděpodobností výskytu (Q 100 ); s vysokou pravděpodobností výskytu (Q 5, Q 20 ). U každého scénáře povodně se uvedou tyto prvky: rozsah povodně; hloubka vody nebo případně výška vodní hladiny; případně rychlost proudu nebo odpovídající průtok vody. Mapy povodňových rizik budou zobrazovat škálu povodňového rizika a míru přijatelnosti potenciálního povodňového rizika pro dané využití území. Plány pro zvládání povodňových rizik (články 7 a 8): závěry předběžného vyhodnocení povodňových rizik v podobě souhrnné mapy oblasti povodí nebo správní jednotky, vyznačující oblasti, na něž se vztahuje plán pro zvládání povodňových rizik; mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik; popis příslušných cílů v rámci zvládání povodňových rizik; souhrn opatření a jejich řazení podle priorit zaměřené na dosažení příslušných cílů v rámci zvládání povodňových rizik; popis metodiky pro analýzu nákladů a přínosů používanou k posuzování opatření s nadnárodními účinky. Výše popsaný postup se bude cyklicky opakovat v periodě 6 let v souladu s plánováním podle Rámcové směrnice o vodě. 5. LABEL - NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE P Ř I P R E V E N C I R I ZI K Oblasti ohrožené povodněmi v povodí Labe byly ve větší míře identifikovány a tyto údaje zpřístupněny veřejnosti po povodních v r [3]. Pomocí zvažování intenzity rizik prostředky územního plánování bude položen základ trvalého rozvoje v povodí Labe. Ochrana před povodněmi tu sehrává integrující roli. Vedle nových, k LABEL zhotovení podkladů pro mapy - 9 -

11 prevenci rizik směřujících požadavků na územní plánování, se musí rizikům povodní přizpůsobit i současné plánování využití konkrétních ploch. Poskytnutím informací o rizicích a zahrnutím těchto informací do procesů plánování bude zajištěn atraktivní a trvalý rozvoj hospodářského území kolem Labe. Šance na rozvoj tohoto území vyplývají mimo jiné z výzev v souvislosti s požadavky klimatických změn a trvalých strategií k přizpůsobení se jim. Název & acronym: LABE-ELBE - Adaptace na povodňové riziko v povodí Labe Program: Opatření: Finance: INTERREG IV B, CENTRAL EUROPE 3.2 Redukce přírodních a člověkem způsobených rizik a jejich dopadů Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF) Období projektu: Obr.č.1 Struktura prací projektu LABEL [3] Labe charakterizuje to, co je příznačné pro řeky ve střední Evropě: přírodní říční krajina; hospodářský rozvoj podél řeky; ekonomický potenciál (např. v oblasti cestovního ruchu a dopravy) a atraktivní životní a osídlený prostor. Veškeré rozvoje podél řeky jsou ovšem vystaveny vysokému povodňovému riziku, které je ovlivňováno dopady změn klimatu. Povodně jsou jedním z největších rizik podmíněných přírodou ve střední Evropě a v povodí Labe-Elbe. Záplavy opakovaně vedou ke katastrofám pro člověka, ekologii a ekonomii. Příčiny problému jsou rozmanité: měnící se odtokové a odlehčovací podmínky, budoucí změny klimatu; LABEL zhotovení podkladů pro mapy

12 omezené informace o rizicích, doba předpovědi a povodňové riziko vědomí problému; vysoký tlak na užívání v oblastech ohrožených povodněmi; hospodářské zájmy na řekách; nedostatečná priorita rizik při rozhodování o užívání Každý z těchto problémů má význam v systému managementu povodňových rizik. Ovšem řešení jednoho problému nevyřeší celkovou situaci. Riziko mohou snížit pouze integrované metody. 6. M E TO D I K A T VO R B Y M A P P O VO D Ň O V Ý C H N E B E ZP E Č Í A P O VO D Ň O V Ý C H R I ZI K Základní cíle metodiky stanovení povodňových rizik a potenciálu povodňových škod v záplavových územích České republiky jsou těsně spjaty s celospolečenskými požadavky, vyvolanými nezbytností zmírnit dosavadní nepříznivé účinky povodní [4]. V případě zjišťování povodňových rizik a škod v záplavových oblastech jde jednak o požadavek důkladně i systémově analyzovat a zhodnotit vlastní povodňové vlivy především pomocí kvalitních informačních systémů zaměřených na srážko-odtokové, průtokové, objemové, statistické, pravděpodobnostní veličiny atp., jednak o kvalifikovaná poznání v oblastech fyzikálních, hodnotových, ekonomických, sociálních a environmentálních charakteristik. Klíčovými prvky analýz a hodnocení povodňových rizik jsou samozřejmě reálně i potenciálně ohrožované subjekty, stavby, funkční plochy a zařízení v údolních nivách. Metodika stanovování povodňových rizik a škod v záplavovém území vychází zejména z vymezené úrovně povodňového nebezpečí, zranitelnosti ohrožovaného území a stanovení potenciálu povodňových škod. Současně jsou navrženy postupy, na jejichž základě lze - pro konkrétní zadání, konkrétní lokalitu či území o určitém rozsahu a s danou mírou úplnosti datových podkladů i nutných informací - zvolit vhodnou metodu rizikové analýzy a jí odpovídající nástroje. Navržené metody a přístupy, použité v metodologii, byly v mnoha ohledech ověřeny právě v podmínkách povodí Labe a Vltavy i v dalších územích zasažených povodní v srpnu Prezentace aplikací těchto postupů v rámci několika mezinárodních projektů, prokázaly úplnou srovnatelnost s přístupy a metodami využívanými pro hodnocení povodňových rizik v jiných státech EU. Přístupy patřící do skupiny metod semikvantitativní analýzy byly také aplikovány v ohrožených oblastech povodí Svratky, Jihlavy, Dyje, Lužnice. Postupy uplatněné v metodice jsou zaměřeny především na klíčové povodňové faktory: povodňové nebezpečí, jehož důsledkem jsou povodňové rozlivy, zranitelnost území, která se projevuje náchylností objektů nebo zařízení ke škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodně a v důsledku tzv. expozice, dále již zmíněné povodňové riziko, které se dá vyjádřit mimo jiné mírou pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu, a konečně povodňové škody, vyhodnocované implicitně jako přímé účinky povodňové události, které nepříznivě postihnou určité území. Povodňové nebezpečí je charakterizováno rozsahem rozlivu, hloubkou LABEL zhotovení podkladů pro mapy

13 a rychlostí vody v zaplaveném území Zranitelnost je náchylnost objektů nebo zařízení ke škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodně a v důsledku expozice Riziko je vyjádřeno jako míra pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a nepříznivých dopadů na životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je kombinace nebezpečí, zranitelnosti a expozice, riziko roste s mírou nebezpečí, délkou expozice a mírou zranitelnosti objektu. Riziko je považováno za funkci pravděpodobnosti výskytu příslušné povodně a tzv. intenzity povodně. Intenzita povodně přitom vyjadřuje ničivé účinky povodně, které závisí především na rychlosti proudění vody a hloubce zaplavení. Obr.č.2 Metodika tvorby povodňových rizik [4] LABEL zhotovení podkladů pro mapy

14 7. S TA N O V E N Í Z Á P L AVO V É HO Ú ZE M Í Q Záplavové území Q 500 bylo stanoveno na základě stávajícího hydraulického modelu v programu HEC-RAS, který zpracovatel získal k tomuto účelu od Povodí Labe, s.p. Průtoky Q 500 byly stanoveny extrapolací známých N-letých vod Q 1 až Q 100. Extrapolace je patrná z následujícího obrázku a z dále uvedených tabulek. Obr.č.3 Čáry opakování velkých vod po soutok s Havírenským potokem po soutok se Zabylým potokem po soutok s Ponikelským potokem po soutok s Jizerkou po soutok s potokem od Bystré n.jizerou po soutok s Oleškou po soutok s Chuchelenským potokem po soutok s Kamenicí za soutokem s Kamenicí Tab.č.5 Dílčí povodí Jizery pro stanovení Q 500 Tok : 1: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] LABEL zhotovení podkladů pro mapy

15 Tok : 2: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 3: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 4: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 5: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 6: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 7: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 8: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] Tok : 9: N [roky] Q N [m 3.s -1 ] LABEL zhotovení podkladů pro mapy

16 Stávající hydraulický model v programu HEC-RAS byl aktualizován a pro výše určené průtoky Q 500 byly pomocí modelu vypočteny výšky hladiny vody v jednotlivých příčných řezech. Zátopa byla vykreslena na základě stávající sítě příčných řezů a interpolace mezi nimi. Výpočet proudění vody pod, resp. přes mostní konstrukce je součástí hydraulického modelu. Základní výpočetní schéma modelu HEC-RAS je založeno na řešení metody po úsecích pro výpočet nerovnoměrného proudění vody v neprizmatických korytech. Hlavní předností programu je rozdělení profilu na vlastní koryto a levou či pravou inundaci. V případě řešení průběhu hladin a dalších veličin v zakřivených tratích program umožňuje počítat s různými vzdálenostmi mezi těmito částmi dvou sousedních údolních profilů. Vzdálenost mezi profily je řešena váženým průměrem mezi třemi zadanými hodnotami (váhami jsou velikosti průtoků v jednotlivých třech sekcích). Čára mechanické energie je dána přičtením střední rychlostní výšky získané jako průměr hodnot rychlostních výšek pro koryto a obě části inundace ZERA 2 J I Some schematic data outside default extents (see View/Set Schematic Plot Extents...) Obr.č.4 Model HEC-RAS řeka, situace LABEL zhotovení podkladů pro mapy

17 Elevation (m) Elevation (m) Zakázka je financována Evropskou unií jizera Plan: souèasný stav JIZERA2 Legend WS Q 500 WS Q 100 WS Q 50 WS Q 20 WS Q 5 Ground Main Channel Distance (km) Obr.č.5 Model HEC-RAS řeka, celkový podélný profil jizera Plan: souèasný stav JIZERA2 Legend WS Q 500 WS Q 100 WS Q 20 WS Q 5 Ground Main Channel Distance (km) Obr.č.6 Model HEC-RAS řeka, dílčí podélný profil LABEL zhotovení podkladů pro mapy

18 Elevation (m) Elevation (m) Zakázka je financována Evropskou unií jizera Plan: souèasný stav RS = PF Legend WS Q 500 WS Q 100 WS Q 20 WS Q 5 Ground Bank Sta Station (m) Obr.č.7 Model HEC-RAS řeka, příčný řez ve staničení 136,879 ř.km jizera Plan: souèasný stav RS = PF Legend WS Q 500 WS Q 100 WS Q 20 WS Q 5 Ground Levee Bank Sta Station (m) Obr.č.8 Model HEC-RAS řeka, příčný řez ve staničení 99,078 ř.km. LABEL zhotovení podkladů pro mapy

19 8. H I S TO R I C K É P O VO D N Ě Kapitolu týkající se historických povodní zpracoval historik Jiří Svoboda. Při pohledu na záplavou poničené vesnice a města v Čechách a na Moravě v roce 1997, 2002, 2006 a 2010 se neodbytně vnucuje otázka, jaké živelní katastrofy postihovaly naši zem v minulosti. S tím souvisí podrobná analýza všech dostupných historických informací o záplavách, které naši zem postihovaly v minulosti s cílem vypracování dlouhodobé předpovědi. Povodně a silné zimy patří k těm kronikářským zápisům, které mají největší frekvenci. To je již dáno charakterem ohrožení, které s sebou taková pohroma přináší. Je lidsky pochopitelné, že středověký letopisec si všímal právě takových pohrom, které měly celoplošný dopad ve velkém měřítku. A jednou z nich byly nesporně i povodně. V době, kdy neexistovala regulace toku, představovala velká povodeň vážné nebezpečí nejen pro obyvatele žijící poblíž břehů, ale byla potenciálním zdrojem i pro ty, kteří bydleli dále. Jestliže, například přišla ničivá letní povodeň, velmi pravděpodobně ohrozila úrodu pícnin, které se tou dobou dosoušely na přilehlých loukách. Tím se jistě zvedly ceny tohoto zboží, které se později promítly i do dalšího stoupání nákladů ve všech oblastech lidské činnosti. Uzavřený cyklus středověké ekonomiky byl z velké části postaven především na zemědělských výnosech. Pokud byl tento uzavřený cyklus přerušen, znamenalo to vždy vážnou hrozbu nejen pro současníky, ale i pro jejich potomky. Z tohoto pohledu lze pak pochopit, proč informací o povodních se ve středověkých kronikách objevuje takové množství. Při hodnocení velikosti historických povodní je nutno brát v úvahu i osobní kronikářovy pocity. Dá se totiž předpokládat, že přímý prožitek průběhu povodně silně ovlivní i míru objektivity zápisu, takže například středně silná povodeň bude považována kronikářem za katastrofickou. Tento osobní přístup bylo tedy nutné posoudit nezávislou metodou. Z území Čech byly vybrány všechny povodně, u nichž byl znám průtok, a to za období let pro Labe i pro Vltavu. Z nich byly postupně odfiltrovávány povodně s kulminujícím průtokem větším než m 3 /s a s krokem po 500 m 3 /s, tedy 2.000, a m 3 /s. Frekvence jejich výskytu byla podrobena harmonické analýze, při níž bylo postupně získáváno vždy 11 základních časových period, v nichž se vybrané povodně opakovaly. Dalším krokem bylo vybrání všech zaznamenaných historických povodní v Čechách, což bylo poměrně snadné díky již existující klimatologické databázi. Větší četnost zápisů dovolila vytvořit základní soubor povodní, přibližně od roku 1280 do roku Takto bylo získáno přes 380 záznamů. Frekvence těchto historických povodní byla zpracována stejnou metodou (Fourierův harmonický rozvoj) a výsledky obou analýz byly porovnány. Ukázalo se, že nejtěsnější statistická vazba mezi povodněmi kronikářskými a instrumentálními existuje při kulminacích průtoku mezi m 3 /s. Dostatečně vysoký počet pozorování dovoluje proto vyslovit předpoklad, že středověcí kronikáři zaznamenávali převážně velké a mimořádné povodně, zatímco menších povodní si příliš nevšímali. Toto zjištění tak dokresluje i původní názor, že menší povodně se osídlených ploch příliš nedotýkaly, neboť obydlená místa byla zakládána v dostatečně velkém odstupu od inundačního pásma. Vzhledem k tomu, že všechny historické informace klimatologického charakteru jsou převedeny na počítač, (Svoboda, 1993) je možné i jejich statistické LABEL zhotovení podkladů pro mapy

20 zpracování standardními metodami. Výsledkem je následující tabulka, zobrazující velké letní povodně. Její stavba byla koncipována poměrně jednoduchou, ale účinnou metodou a to statistickým zpracováním rozdílů jednotlivých let v chronologickém sledu. Díky tomu lze identifikovat střídání vlhčích a sušších období. Období Délka (roky) Typ do Průměrný roční úhrn srážek za srážkový cyklus (mm) * LABEL zhotovení podkladů pro mapy

21 , , ,60 Tab.č.6 Tabulka historických sušších a vlhčích období * zahájení instrumentálního pozorování v roce Znaménko (+) představuje srážkově bohatší období, znaménko (-) naopak období sušší. Průměrný roční úhrn za srážkový cyklus je zaznamenám od zahájení instrumentálních měření. Z uvedené tabulky vyplývá, že délky obou cyklů se od sebe příliš neliší. Průměrná délka záporného cyklu v období před zahájením instrumentálního měření, tedy takového, který je na srážky chudší se pohybuje okolo 27 let a průměrná délka kladného je kolem 26 let. Po zahájení instrumentálního měření v Praze-Klementinu v roce 1804 se vyhodnocení zřetelně zpřesnilo, nicméně délky obou cyklů zůstaly stejné. Délka suchého cyklu činí 8.0 roků a délka vlhkého je rovněž 8.0 roku. Tato metoda je ovšem velmi citlivá na nastavení počátku, takže bylo nutno testovat několik souborů se začátky v letech 1280, 1290, 1301, 1310, 1318 a Z toho důvodu je také u jednotlivých cyklů poměrně vysoké variační rozpětí. Získané výsledky jsou však natolik významné, že je nutné s nimi reálně počítat. Ještě názorněji lze vidět rozdíly obou cyklů při vyhodnocení ročních srážkových úhrnů za jednotlivé cykly po zahájení instrumentálních měření. Celkový průměr záporné oscilace je mm, zatímco dlouhodobý průměr kladné je mm. Rozdíl je 104 mm. Dojde-li pak k náhlé srážkové příhodě (přívalové deště), je tento rozdíl vyrovnán během jediného dne! Je-li tato studie věnována převážně východočeské oblasti, je zcela logické, že dominantním tokem bude Labe. Historických informací je relativně více věnováno Labi nežli Vltavě. Tato skutečnost je dána logikou umístění Labe do převážně nížinných oblastí Čech s dřívějším a hustším osídlením, nežli má povodí Vltavy. Informace o labských povodních jsou tedy výsledkem zvýšené srážkové činnosti především v oblastech povodí horního toku, převážně ve východních Čechách. Při studiu archivních dokumentů byl v Archivu hl.m. Prahy objeven dokument popisující stavy vody na Labi od roku Tento objev je zajímavý z toho důvodu, že samotní němečtí kolegové mají táž data teprve od roku Objev byl publikován v časopise Vesmír (r.70, 1991, č.4, s ), přičemž vyvolal pozoruhodnou reakci. První, kdo se přihlásil o zaslání dat nebyla žádná česká insituce, ale byli to němečtí hydrologové z Wasseramt Dresden. Ti se přihlásili téměř okamžitě po publikování zmíněného článku s prosbou o postoupení dat. Další pozoruhodností bylo, že dosud žádné oficiální české hydrologické pracoviště o data neprojevilo nejmenší zájem. Ačkoliv tato řada poskytuje množství údajů vhodných k interpretaci LABEL zhotovení podkladů pro mapy

22 (jde o denní hodnoty od roku 1801 do roku 1827) do českého prostředí (což se stalo již v roce 1990), musel autor celý soubor dat ČHMÚ doslova vnutit. Střídání maxim a minim a zvláště pak dlouhé minimum (v letech ), které vrcholilo kolem roku 1865 je dobře patrné. Toto dlouhodobé minimum je již doloženo i obrazovým materiálem. Na dobové fotografii z roku 1868 (září) je vidět téměř vyschlé koryto Vltavy v Praze pod Letnou a především naprosto suchý jez. Obdobně lze doložit, že v témže období vystoupil z vody v Děčíně tzv. "kámen sucha", na kterém jsou vyryty letopočty s roky, kdy nebyl pod hladinou. V následujícím cyklu , který byl mimořárně vlhký jsou zastoupeny ničivé povodně a to v letech 1890 (Praha, září) a 1897 (červenec, severní Čechy). Faktem je, že prvních asi 40 největších ročních srážkových úhrnů leželo vždy v kladné srážkové oscilaci, tedy na trendu, který má na grafu stoupající tendenci. Obr.č.9 Roční průtoky Labe Labská průtoková řada byla podrobena frekvenční analýze, přičemž bylo získáno několik základních period v časovém úseku Testoval se roční průměr a letní průměr, přičemž roční průměr se pohyboval v těchto oscilacích: 5,5-7,3 14,0 23,5 25,6 34,0 51,0 roku a letní průtokový průměr: 5,4 12,4 16,0 17,7 22,5 28,8 34,0 53,0 roku. V tomto ohledu se labská průtoková řada nijak neliší od průtokových řad většiny evropských řek (viz Pekárová, 2003, Dynamika kolísánia odtoku svetových a slovenských tokov, Bratislava). Povodně jsou nesporně zajímavým přírodním elementem, který byl také odnepaměti zaznamenáván značkami. Například na skále s křížem v Děčíně jsou značky velkých povodní na Labi, které tímto městem protekly. Jsou měřeny v loktech, ovšem potíž je v tom, který loket byl pro jednotlivé roky použit. V úvahu přicházejí prakticky tři různé délkové míry a to buď loket český ( m), saský LABEL zhotovení podkladů pro mapy

23 ( m) nebo rakouský ( m). S českým loktem bude nutné počítat spíše ve starších obdobích, saský loket bude platit pravděpodobně ve středním časovém úseku a rakouský loket pak v nejmladším úseku záznamů. Nicméně stanovit přesnou hranici použití těchto měr není vůbec jednoduché. Proto uvádím tabulku zaznamenaných výšek velkých vod na Labi v Děčíně, tak jak je zachytil páter Krolmus v roce Značka (") znamená označení loktů, který měl 24 palců, takže označení 18" 16 znamená, že výška vody dosáhla 18 loktů a 16 palců. Rok Výška vody " " " " " " " " " " " " 22 Tab.č.7 Tabulka historických povodní se zaměřenou výškou vody Vzhledem k tomu, že existuje celá řada dokladů o zaznamenaných povodních, které byly v dobových pramenech označovány za škodlivé a ničivé, bylo možné jejich hlavní řadu zachytit a popsat. V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny zachycené velké povodně na Labi i na Vltavě. Úvodní troj nebo čtyřčíslí je letopočet, za pomlčkou posléze následuje zkratka pro sezonu (L - Léto, J - Jaro, P - Podzim, pořípadě tam kde je to možné i datum) a za letopočtem zkratka pro tok (VL - Vltava, LA - Labe). Podtržený letopočet znamená, že šlo o mimořádně velkou povodeň L, LA (23.8.), VL (15.8.), VL, LA L, LA L, LA (25.3.), Vl P, LA (24.2.), LA J, LA J, LA (III.), VL (25.6.), VL J, LA (25.7.), VL (7.8.), LA (26.1.), VL J, LA (25.6.), VL (25.7.), LA L, LA J, LA J, LA L, LA J, LA L,P, LA (26.6.), VL L, VL J, VL (?), LA J, VL (XII.), LA L, LA J,L, LA L, VL (I. - II.), LA (2.12.), LA J, LA (3.2.), VL (17.1.), LA (I. -II.), L, VL L, LA (12.3.), LA (1.2.), LA J, La LABEL zhotovení podkladů pro mapy

24 962 - P, LA (?), LA (21.7.), LA J, LA (?), LA (11.3.), LA (1.6.), LA (24.4.), VL L, LA (1.9.), VL J, LA J, VL J, LA (27.2.), LA (III.), LA L, VL (?). LA (3.3.), VL (III.), LA (19.3.), VL P, LA, VL (15.8.), VL (VI. - VII.), LA (XII.), VL J, LA (13.3.), VL (?), LA (14.12.), VL J, LA (5.2.), VL (?), LA (6.4.), VL (24.8.), VL (5.12.), VL (13.8.), LA (10.2.), VL J,P, VL (22.7.), LA (1.1.), LA (14.3.), VL P, VL L, LA L, LA (21.2.), VL L, LA (5.8.), LA (III., 17.8.), LA (14.2.), VL L, LA J, LA J, LA (31.12), VL P, VL, (XI.) J, LA (25.2.), LA (10.12.), VL J, VL, (III.) L, LA (24.1.), LA (21.2.), VL L, LA L, LA (XII.), LA (30.6.), VL (?), VL (23.8.), LA J, L, LA (11.4.), VL (16.2.), LA L, LA (?), LA -"- - (3.8.), VL (?), LA (15.6.), VL J, L, LA (16.3.), VL (?), VL (22.7.), VL (?), LA -"- - (3.7.), VL J, LA (13.7.), VL (III., IX.), LA (5.2.), VL (10.8.), VL (VIII.), VL (27.6.), LA (8.2.), VL (24.6.), VL L, LA (10.10.), VL (25.2.), VL J, L, VL (24.6.), VL J, LA -"- - (19.3.), VL L, LA, VL (?), LA (25.9.), LA (8.3.), VL J, LA (?), LA (VI.), LA (10.2.), VL J, LA (IV. - V.), LA (11.5.), VL (11.3.), VL J, L, LA, (21.7.) (?), LA (VII.), LA (27.2.), VL (22.7.), VL (?), LA J, L, LA (18.4.), VL (18.12.), LA (24.6.), VL (5.2.), VL, LA (28.1.), VL L, LA L, VL, LA (II.), LA (27.2.), VL (4.3.), VL (1.6.), VL, (VIII.), LA (23.2.), VL (18.8.), VL L, LA (16.6.), LA (24.8.), LA (5.8.), VL, Z (?), LA Tab.č.8 Výčet jednotlivých povodní "Toho roku dne v sobotu se spustil velký déšť a trval až do úterý Rozvodnily se všechny řeky a potoky a hned v noci z pondělí na úterý vystoupila LABEL zhotovení podkladů pro mapy

25 Vltava a rozlévala se přes luka a pole a přes vsi, co bylo po cestě s sebou vzala. Oblouky Pražského mostu se ucpaly velkým nánosem, chalupami, dřívím, senem, obilím - byl čas žní - a jinými věcmi. Pro velkou zástavu se pak voda na obě strany široko rozlila, tak že téměř celé Staré město stálo ve vodě. Na Staroměstském náměstí se v lodích vozili a na Ovocném trhu tekla voda jako velká řeka. Pražský most se na 3 místech protrhl. Všechny mlýny byly pobořeny a vodou odplaveny; mnoho lidí i dobytka utonulo, protože voda stála velmi vysoko po celý týden. Červenec " V.V. Tomek - Kronika pražských povodní. Praha A po provodu (4.4.) byla tak veliká voda u Hradce Králové, že most i mlýny vzala a mnoho škod na předměstí učinila. SLČ, s. 154, Praha léto V tomto roce byla v Čechách velká voda zvláště v Trutnově. To spadla v létě v poledne nad Krkonošemi průtrž mračen, takže v Trutnově voda vystoupila vysoko, až 9 kroků k jatkám a nad třetí stupeň hlavního oltáře, až k bílému pruhu na Petzelově kameni, ale za půl hodiny bylo všecko pryč. Jeden člověk běžel napřed a varoval lidi.. Kronika Simona Hüttela, vyd. H.Schlesinger, Téhož léta v pondělí den památky sv. Jana Křtitele božího, 24. Dne měsíce června, okolo dvanáctý a třináctý hodiny navštívil Pan Bůh pro hříchy a nepravosti naše město Hradec nad Labem hroznou prudkou a prvé neslýchanou povodní, která ted den trvala, ač na obou řekách, však nejvíce na Labi, takže do kostela svaté Anny na tři čtvrti lokte pražského vstoupila, hrobníky i dlážděním nemálo hnula a zduvši se mimo Rozberk přes Smetanovou šafranici do cesty Svinarské velmi silně a prudce, i také tou branou u Lichnovejch na Střezinu běžela, lidem zvláště na Pražském předměstí kamna pobořila, ploty převracela, sklepy pod zemí poderala. U mlej na Rormejstrova strůhu, kterou se vede voda na rouru ve dvou místech hrozně protrhla, takže sotva pila ostala a summou sousedům na travách, obilích, domích zahradách, hlatýřích, plotích, hradbách, březích, obci jak na staveních, mlejních mostech, lavičkách, hatěch, cestách téměř nenabytou škodu učinila. Nebo tak prudce a náhle přišla a tak velmi rychle jí přibejvalo, že sotva lidé s hrdly utéci mohli. Mostek u Beránků vzala, u Macka kováře hroznej důl vyplákla a u Rormejstrova mlejna přes most jíti počala, však aqby proto kdo při městě tu se utopiti měl, o žádným slyšáno není. Z Pán Bůh pochválen buď. Marek Bydžovský z Florentina, Praha LABEL zhotovení podkladů pro mapy

26 Vyhodnocení historických podkladů Na základě analýzy především dlouhých zim v Čechách za uplynulých tisíc let je možno dojít k závěru, že vývoj klimatu se v současném období nachází na přelomu několika cyklů. Z nich nejdominantnější je především onen přibližně 90-letý cyklus a za ním pak následují 50-letý, 25-letý a v průtocích se zřetelně objevuje i solární cyklus s délkou 22 roků. Ovšem jde o méně významné cykly. Celkové matematicko-statistické vyhodnocení jak srážkové řady, tak i průtoků českých řek ukazuje naprosto zřetelně, že nastupuje nový, 90-letý cyklus, který je vlastně polovinou již dříve některými badateli, zjištěného 178-letého cyklu. Tento cyklus je přítomen prakticky ve všech přírodních řadách (viz má přednáška na hvězdárně v Úpici "Periodicita jevů v přírodních řadách") a jeho vliv jak na přírodní, tak i na sociální děje na Zemi nebyl dosud plně zhodnocen. Z doloženého asi 90-letého cyklu, který je z matematického statisticky významný, se dá předpokládat, že jevy, které se opakovaly v minulosti se budou opakovat i v budoucnosti. 9. P O S T U P P R A C Í A ZH O TO V E N Í P O D K L A D Ů P R O M A P Y P O VO D Ň O V Ý C H R I Z IK Práce na zhotovení podkladů pro mapy povodňových rizik v Libereckém kraji probíhaly v době od prosince 2009 do června Jednalo se zejména o zpracování získaných podkladů, o zákres záplavové čáry Q 500, o práci v mapovém prostředí GIS a v neposlední řadě o terénní práce. Mapové analýzy a grafické výstupy byly zpracovány v programu ArcMap 9.3 od ESRI. Práce vycházely z následujících podkladů: Podklady od Libereckého kraje (předány na základě protokolu 12/2010/334): ZABAGED RZM10, RZM50 ortofotomapy Podklady od Povodí Labe, s.p.: hydraulický model Jizery a jejích přítoků povodňové značky tabulka se značkami z roku 2000 Další použité podklady: informace o zvláštních povodních z VD Souš a Josefův Důl Dibavod Digitální báze vodohospodářských dat PRVKUK Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů RSD silniční databanka CENIA česká informační agentura životního prostředí Historické povodně veškeré historické údaje a text o historických povodních zpracoval historik Jiří Svoboda LABEL zhotovení podkladů pro mapy

27 Zdroje informací: [1] [2] [3] [4] Výsledky prací jsou uspořádány do následujících příloh: Tabulkové přílohy Identifikační listy Mapové přílohy 10. Z Á V Ě R Dílo se zabývá zhotovením podkladů pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik za účelem naplnění požadavku Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, podle kterého musí členské státy EU omezit rizika povodní. V rámci získání podkladů pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik byly vyhodnoceny historické povodně, identifikovány byly v daném území povodňové značky, vymezeny byly úseky komunikací, které budou zaplaveny jednotlivými průtoky až do výše Q 500 a identifikovány byly významné objekty ohrožené povodněmi. Podklady budou v budoucnu využity i pro plány zvládání povodňových rizik tak, aby byly eliminovány nepříznivé účinky povodní na lidské zdraví, jejich majetky, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. V Praze, červen 2010 LABEL zhotovení podkladů pro mapy

28

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Implementace povodňové směrnice v ČR Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Transpozice a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES

Více

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice

Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Výzkum v oblasti povodňové ochrany v České republice Josef Reidinger, Ministerstvo životního prostředí ČR Ladislav Kašpárek, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Hlavní směry výzkumu byly v posledních

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Povodňová problematika v procesu plánování

Povodňová problematika v procesu plánování Povodňová problematika v procesu plánování Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod jana.tejkalova@mzp.cz +420 267 122 056 +420 725 040 844 Konference Povodňová problematika 2013 Brno, 4. 11. 2013 Obsah

Více

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha 1. Zájezdy 2. zájezdy 3. Horní Branná, Vrchlabí, Trutnov 4. Zálesní Lhota, Jablonec n.n., Liberec, Ústí nad Labem 5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807

Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Název studie : Aktualizace záplavového území toku Moštěnka km 0,000 km 36,807 Objednatel : Povodí Moravy, s.p. Zpracovatel : Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Brno, Dřevařská 11 Obsah studie

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Projektová dokumentace dpp města Tanvald

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Projektová dokumentace dpp města Tanvald OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IV. VÝZVA Prioritní osa 1.4. Preventivní protipovodňová opatření NÁZEV PROJEKTU: Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald Projektová dokumentace dpp

Více

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014 Krajský úøad Libereckého kraje, odbor dopravy Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II a III tøídy v Libereckém kraji k PavEx Consulting, sro Úvodní list ZPRACOVATEL: PavEx Consulting, sro, Srbská,

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

Časový plán a program prací

Časový plán a program prací PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD V ROCE 2005 OBLAST POVODÍ ODRY Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PRO OBLAST POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PRO OBLAST POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PRO OBLAST POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE DÍLČÍ POVODÍ LUŽICKÉ NISY A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE listopad 2013 ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

(zejména na tocích a v příbřežních zónách) (zejména na tocích a v příbřežních zónách) Kateřina Uhlířová 24.2.2011 Odborný seminář VÚV T.G.M., v.v.i. Výzkum na pracovišti VÚV Úvod od 2009, VZ 0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry - 3624 možnosti

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI35 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI35 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI35 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 17.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Příloha č. 1 Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Správce programu Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Hodnotící orgán Výbor dopravy

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 2. Kód opatření DYJ217A05_O2 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE DANÍŽ _1 (PM-107) - Ř. KM 20,127 20,944 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd

Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Experimentální měření sněhu na vybraných lokalitách Jeseníků a Beskyd Přednáška ČHMÚ Ostrava 16/04/2012 Martin JONOV Šárka MADĚŘIČOVÁ Měření sněhové pokrývky - pravidelné měření se provádí v rámci ČHMÚ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Technicko provozní evidence vodního toku Kocába od ústí do Vltavy k soutoku se Sychrovským potokem ř.km 0,0-27,322 Investor Zhotovitel : Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ENVICONS s.r.o. Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny IČ 275 600 15 DIČ CZ 275 600 15 info@envicons.cz www.envicons.cz 2. MÍRA POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ INTRAVILÁNU PÍŠTĚ A STANOVENÍ ÚROVNĚ PROTIPOVODŇOVÉ

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA DEHTÁŘSKÝ POTOK 10100222_1 - Ř. KM 3,900 7,400 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ KULHAVÝ, Zbyněk, Ing., CSc. SOUKUP, Mojmír, Ing., CSc. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Žabovřeská 250, PRAHA 5 - Zbraslav VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b)

dq/dt+da/dt=q a rovnice o zachování hybnosti dq/dx+d(ß*q*q/a)/dx+gady/dx+gai(f)=gai(b) 2. Hydrotechnické výpočty 2.1.Popis modelu Výpočet průběhu hladin jsme provedli výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 23214/2015 V Olomouci 16. 03. 2015 SpZn.: KÚOK/7341/2015/OŽPZ/7443 Sp. a skart. znak:

Více

Vyfizuje/telefon. Ing. Jana Bláhová 564602576

Vyfizuje/telefon. Ing. Jana Bláhová 564602576 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Štáflova 2003, 580 31 Havlíčkův Brod Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Pracovní návrh Praha prosinec 2014 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická1442/65, Praha

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE A.

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE A. TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE ŘÍJEN 203 TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL

NIVA A JEJÍ POTENCIÁL KLIMA KRAJINA POVODÍ NIVA A JEJÍ POTENCIÁL UN IE U V PRO A ŘEKU MOR Základní východisko Vyhodnotit vodní útvary z hlediska: možností obnovy rozlivů do nivy doporučených způsobů revitalizace protipovodňové

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1009/ZP/2013-Čr 24.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova

Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova Hydrotechnické posouzení průběhu Q5, 20, 100 a aktivní zóny u č.p.353 kú Březová u Sokolova ř.km od 3,785 do 4,130 Smluvní strany... 2 Cíle posouzení... 2 Dostupné podklady... 2 Studie Tisová - studie

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY KOLELAČ 10101493_1 (PM-114) - Ř. KM 0,000 1,334 OLŠAVA 10100083_3 (PM-115) - Ř. KM

Více

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Neděle 13. prosince 2009 je termínem celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází i ke změnám v jízdních řádech linek ČSAD

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více