SOLIDWORKS PREMIUM INSPIRUJÍCÍ INOVACE DYNAMICKÁ 3D KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOLIDWORKS PREMIUM INSPIRUJÍCÍ INOVACE DYNAMICKÁ 3D KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"

Transkript

1 SOLIDWORKS PREMIUM INSPIRUJÍCÍ INOVACE DYNAMICKÁ 3D KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Software SOLIDWORKS Premium 2015 vám umožňuje vytvářet, simulovat, předávat a spravovat návrhy výrobků v širokém rozsahu řešení 3D návrhů. Prostřednictvím integrace výkonných nástrojů pro navrhování, včetně špičkových možností práce s díly, sestavami i výkresy, spolu s integrovaným řešením pro simulaci, kalkulaci nákladů, fotorealistické vykreslování, animace a správu produktových dat software SOLIDWORKS Premium urychluje a usnadňuje vývoj a sdílení nápadů v oblasti navrhování, a umožňuje tak produktivnější práci s 3D návrhy.

2 JEDINÝ BALÍK SI PORADÍ SE VŠEMI KONSTRUKČNÍMI VÝZVAMI KLÍČOVÉ VÝHODY Vizualizace a komunikace s fotorealistickým vykreslováním a animacemi Rychlé vytvoření několika geometrií včetně komplexních organických tvarů a spojitých povrchů (C2) Snadné vytváření, sdílení a správa s robustními nástroji pro navrhování, spolupráci a správu dat Určete vlastnosti výrobku, zjistěte možnosti jeho výroby a proveďte kalkulaci nákladů pomocí integrovaných nástrojů pro analýzy Software SOLIDWORKS Premium 2015 obsahuje výkonné a snadno použitelné funkce, které automatizují úlohy, usnadňují pracovní postupy a pomohou vám rychle definovat formu, vhodnost použití a funkčnost vašich návrhů. Software SOLIDWORKS Premium 2015 jako součást řešení SOLIDWORKS pro vývoj výrobků zahrnuje simulaci, udržitelné navrhování, technickou komunikaci a správu dat výrobku. Posiluje inovativní návrhy prostřednictvím specifických nástrojů, které napomáhají efektivní práci a lepšímu rozhodování v oblasti navrhování. UČTE SE RYCHLE, PRACUJTE RYCHLE, BUĎTE PRODUKTIVNĚJŠÍ Software SOLIDWORKS kombinuje snadnost použití s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, takže pomáhá novým uživatelům rychleji se učit a zkušeným uživatelům rychleji pracovat. Společnosti všech velikostí mohou tento jednoduchý, ale účinný balík použít k uvedení svých produktových vizí do života. Intuitivní uživatelské rozhraní softwaru SOLIDWORKS je navrženo pro okamžité dosažení maximální produktivity a jeho osvojení a používání je snadné. Kontextové nabídky poskytují správné příkazy ve správný okamžik. Příkazy panelu nástrojů jsou organizovány podle konstrukční funkce, aby umožňovaly rychlý přístup. Automatické vyhledávání příkazů vás okamžitě dovede k jakémukoli příkazu. Navíc s rozsáhlou nabídkou výukových kurzů a podpůrnou dokumentací bude vaše výuka postupovat rychlým tempem. Snadné přizpůsobení uživatelského rozhraní softwaru SOLIDWORKS umožňuje výrazně zvýšit produktivitu navrhování. Panely nástrojů, kontextové nabídky, zkratky a nastavení prostředí lze přizpůsobit. Gesta myší vám poskytují rychlý přístup k příkazům a umožňují automaticky provádět funkce navrhování prostřednictvím API a dávkového zpracování. Možnosti inteligentního navrhování a detailního určování pomáhají zvyšovat produktivitu uživatelů automatickou detekcí a řešením problémů s modelováním a určováním detailů, které obvykle frustrují nové a obtěžují a zdržují zkušené uživatele. RYCHLÝ POSTUP OD NÁPADU AŽ K VÝROBKU Rozvíjejte vaše nápady od konceptu až po uvedení na trh na pevných základech 3D modelů. Modelování dílů a sestav Software SOLIDWORKS Premium umožňuje navrhovat výrobky pro široké spektrum odvětví a oborů. Urychlení tvorby strojírenských návrhů, omezení výrobních chyb díky specializovaným funkcím pro navrhování svařovaných konstrukcí a plechových dílů a také automatizované kontroly přesahů a chybného zarovnání děr. 3D modelování těles: vytváření a úpravy 3D dílů a sestav a vytváření 2D výkresů, které se automaticky aktualizují se změnami návrhu Koncepční návrh: tvorba skic rozvržení, použití motorů a sil ke kontrole funkce mechanismů, import obrázků a naskenovaných prvků k použití jako referencí při vytváření 3D geometrie Možnosti konstrukce rozsáhlých sestav: můžete vytvářet a spravovat extrémně velké sestavy a pracovat buď v podrobném, nebo zjednodušeném režimu Pokročilá práce s povrchy: vytváření a upravování složité geometrie těles a povrchů včetně elegantních a plynule zakřivených C2 povrchů Balicí stroj ABCO Automation, Inc.

3 Nástroj SOLIDWORKS Costing mi pomohl zkrátit dobu strávenou vytvářením cenových nabídek z 5 hodin na přibližně 40 minut. Dayne Peruzzi, prezident, PMS Manufactured Products Plechové díly: navrhování od začátku nebo převod 3D dílu na plechový, včetně automatického rozvinu plechových dílů s kompenzací délky ohybu Svary: rychlý návrh svařovaných konstrukcí složených z konstrukčních prvků, desek a výztuh; knihovna předdefi novaných konstrukčních profilů Navrhování forem: navrhování lisovaných dílů a nástrojů na jejich výrobu, včetně jader a dutin, úkosů, automatických dělicích povrchů a součástí sestavy formy Navrhování potrubí: generování a dokumentace trojroz měrných strojních celků včetně tras potrubí a komplet ních kusovníků Navrhování elektrických kabelů, kabelových svazků a instalačních trubek: importování údajů o elektrickém připojení, vygenerování a zdokumentování 3D trasy elektric kého vedení a vytvoření kusovníku v rámci návrhu Opakované použití návrhů a automatizace Urychlete vývoj nových návrhů využitím existujících prací pomocí nástrojů pro automatizaci navrhování v softwaru SOLIDWORKS. Vyhledávání v softwaru SOLIDWORKS: možnost vyhledání libovolného souboru v počítači, v síti, v systému SOLIDWORKS PDM či na internetu SOLIDWORKS Treehouse: vytváření, organizování a opa kované používání schémat stromu sestavy jako výchozího bodu pro nové návrhy Automatizované navrhování: automatizace opakovaných činností, jako je generování dílů, sestav a výkresů, pomocí nástroje DriveWorksXpress Konfigurace: automatické vytváření různých verzí dílů a sestav s možností uložení do stejného souboru pro snadný přístup Knihovna návrhů: ukládání často používaných dílů, funkcí, šablon a dalších objektů do knihovny návrhů pro snadný přístup; SOLIDWORKS Toolbox obsahuje více než milion hardwarových součástí a dalších položek pro přidání do vašich sestav Online knihovny 3D ContentCentral : pomáhají zkrátit dobu strávenou navrhováním díky použití 2D a 3D katalogových komponent od dodavatelů Inteligentní součásti a šrouby: zkrácení doby sestavování a podpora standardizace díky inteligentním součástem, které se automaticky sestavují, přizpůsobují velikost a dokonce podle potřeby vytvářejí montážní otvory a výřezy do dílů Animace a fotorealistické vykreslování Díky působivé vizualizaci můžete jasně prezentovat svůj konstrukční záměr. PhotoView 360: rychlé vytváření fotorealistických obrázků a animací bez nutnosti disponovat odbornými grafickými znalostmi Průchodové a průletové animace: virtuální průchod návrhem s možností nahrát video pro představení návrhu ostatním Animace sestavy: demonstrace základní činnosti návrhu za použití funkcí pohybu, gravitace a kontaktu součástí nebo ručním pohybem součástí; možnost záznamu a uložení videa Fotorealistické vykreslování umožňuje sdílet nápady bez nutnosti výroby fyzických prototypů. Jízdní kolo Cycles Devinci

4 Inovace nám pomohly získat vedoucí podíl na trhu a software SOLIDWORKS je jedním z nástrojů, které nám umožňují inovovat zcela svobodně. Kai Birgen Olsen, výrobní ředitel, Ramboll Offshore Wind Pohledy výkresu a kusovníky se budou automaticky vytvářet a aktualizovat, kdykoli se vaše 3D návrhy změní. 2D výkresy Vytvářejte rychle výrobní 2D výkresy, které poskytnou jasný popis způsobu výroby a sestavení návrhu. Automatické vytváření pohledu výkresu: vytváření pohledů, drátových (se skrytými hranami nebo bez nich) či dokonce stínovaných pohledů jednoduchým přetažením 3D modelu na výkres; automatické vytváření všech typů pohledů, jako jsou izometrické pohledy, řezy, částečné řezy a detailní pohledy Automatická aktualizace pohledů výkresu: synchronizace zobrazení výkresů s aktualizacemi automatických výkresů při každé změně modelů 3D dílů a výkresů Kótování: automatizace vytváření a umístění kót a tolerancí prostřednictvím osvědčených možností 2D výkresů připravených pro výrobu Kusovník: generování automatických kusovníků s poznámkami pozic a seznamem řezů, které jsou aktualizovány podle změn modelu; export kusovníků do aplikace Microsoft Excel přímo ze sestavy nebo výkresu pro tisk nebo odeslání do systému ERP/MRP Popisy: vytváření kompletních výkresů s veškerými nutnými tolerancemi, symboly, poznámkami, popisky otvorů a tabulkami Kontrola norem: porovnávání výkresů s podnikovými normami kvůli zajištění konzistentnosti pomocí nástroje SOLIDWORKS Design Checker Kontrola výkresů: kontrola nad revizemi výkresů a grafické porovnávání výkresů pro zřetelnou viditelnost rozdílů

5 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI NÁVRHŮ POMOCÍ VIRTUÁLNÍHO TESTOVÁNÍ Ověřte správnou funkčnost vašich návrhů pomocí simulačních nástrojů, které jsou plně integrované do CAD softwaru SOLIDWORKS. Eliminujte rizika inovací a snižujte počet fyzických prototypů, ušetříte tak peníze i čas na dokončení výrobku. Časová simulace pohybu SOLIDWORKS Sustainability Aplikace SOLIDWORKS Motion použí vá vazby sestavy, kontakty mezi díly a ro bustní fyzikální řešič k přesnému určení fyzikálních dynamických pohybů sestavy pod zatížením k ověření, že jste dosáhli splnění konstrukčních cílů v pro vozním cyklu. SOLIDWORKS Sustainability, nyní jako součást softwaru SOLIDWORKS Premium, vám umožňuje zhodnotit dopad návrhu na životní prostředí, optimalizovat volbu materiálů a geometrii dílů, posoudit spo třebu energie produktu a rozhodnout se, jaké zdroje použijete. Lineární statická simulace SOLIDWORKS FloXpress Výpočet napětí, deformací a koeficient bezpečnosti s daným zatížením umož ňuje intuitivní identifikaci oblastí náchyl ných k selhání nebo s předimenzova nými rozměry. Můžete také vyhodnotit změny v návrhu pro účely zvýšení kva lity a výkonu. Nástroj SOLIDWORKS FloXpress umožňuje vytvoření počáteční simulace proudění vody a vzduchu a generování souvisejících technických zpráv. Kromě simulačních schopností softwa ru SOLIDWORKS Premium nabízí řeše ní SOLIDWORKS Simulation pokročilejší analytické funkce, které vytvářejí kom pletní virtuální testovací prostředí. Další informace najdete na webu S použitím nástroje SOLIDWORKS Premium máte možnost snadno vyhodnotit, jak se váš výrobek bude chovat v provozních podmínkách a jaký bude podávat výkon.

6 Nástroj SOLIDWORKS Costing pomáhá konstruktérům činit rychlejší rozhodnutí na základě výrobních nákladů a výrobcům automatizovat procesy tvorby cenových nabídek. PLŇTE EKONOMICKÉ CÍLE A REALIZUJTE NÁVRHY SPRÁVNĚ HNED NAPOPRVÉ Využijte výhod nástrojů, které vytvářejí most mezi návrhem a výrobou a dále optimalizují procesy vývoje výrobků. Návrh z hlediska nákladů a automatické vytváření cenových nabídek Automatický výpočet nákladů: automatický odhad výrob ních nákladů dílů na základě integrovaných šablon nákladů; rychlejší, efektivnější a informovanější rozhodnutí kon struktérů na základě nákladů; automatizace vytváření ceno vých nabídek Přizpůsobitelná výrobní nastavení: výrobní šablony jsou přizpůsobitelné a umožňují zadávání vašich konkrétních výrobních nákladů a údajů o materiálech, práci, rychlosti a doplňování strojů a nákladech na přípravu Detekce kolizí Detekce kolizí a interferencí: kontrola přesahů, kolizí a vůlí mezi součástmi pro zajištění správné funkce Kontrola zarovnání otvorů v dílech a sestavách: eliminuje problémy sestav ve výrobě Analýza tolerancí: máte k dispozici nástroj SOLIDWORKS TolAnalyst pro automatickou kontrolu vlivu tolerancí na díly a sestavy a vytvoření konzistentního uložení součástí v sestavě Trasované systémy Výroba elektrických kabelových svazků: automatické narovnání kabelových svazků pro tvorbu výkresů montážních desek kabelových svazků a seznamů jednotlivých přířezů kabelů pro výrobu elektrické instalace Potrubí: návrh kompletních potrubních řadů včetně potrub ních kusů pro lepší výrobu nebo přepravu, generování oheb ných nebo pevných systémů vedení Návrh z hlediska vyrobitelnosti návrhu DFMXpress: SOLIDWORKS DFMXpress slouží ke kontrole aspektů vyrobitelnosti vašich návrhů Porovnání změn dílů a výkresů: grafické znázornění rozdílů mezi dvěma verzemi dílu nebo výkresu při změnách návrhu pomocí nástrojů pro srovnávání dílů a výkresů Kontrola úkosů, podřezání a tloušťky stěn: automatická kontrola problémů s úkosy, podřezáním a tloušťkou stěn u lisovaných, odlévaných a kovaných dílů a forem Export dat pro výrobu Rozvinuté tvary plechů: automatické rozvinutí návrhů ple chových dílů s kompenzací ohybů, která zajišťuje správné výrobní velikosti Narovnání nerozvinutelných ploch: rozvinutí ploch, které vyžadují protažení nebo stlačení materiálu 3D tisk/rapid prototyping: přímý tisk na 3D tiskárnách pod porujících formáty 3MF a AMF a výstup souborů ve formátu STL a dalších formátech pro rychlé vytváření prototypů 2D výrobní data: automatický export souborů DXF a DWG pro CNC stroje přímo z 3D modelů SOLIDWORKS Zjednodušení přípravy výroby: automatický export tabulek otvorů, svarů, řezů, děrování a ohýbání trubek pro CNC stroj Integrace 3D CAM partnerů: automatická aktualizace tras nástroje NC přímo v aplikaci SOLIDWORKS bez nutnosti převodu dat pomocí certifikovaných aplikací od Gold Partner CAM

7 V současné době používáme software SOLIDWORKS EPDM pro kontrolu verzí i elektronických dat. To nám umožňuje vytváření elektronických záloh potřebných ke splnění požadavků standardu FDA*. Patrick Brown, vývojový inženýr, Berchtold Corporation * Americká asociace pro správu potravin a léčiv SPOLUPRACUJTE A PŘEDÁVEJTE SVÉ NÁPADY RYCHLEJI Sdílejte CAD data a spolupracujte s ostatními na návrzích výrobků rychle a snadno. Výměna dat Import/export: převod CAD dat do formátu splňujícího vaše potřeby, jako je například formát IFC pro spolupráci se stavebním softwarem AEC Existující 2D DWG data: správa návrhů pomocí 2D CAD nástrojů SOLIDWORKS Automatické rozpoznávání prvků: automatický převod CAD dat z jiných zdrojů než SOLIDWORKS pro zrychlení budoucích změn návrhů Výměna dat ECAD-MCAD: software CircuitWorks vám umožňuje obousměrnou výměnu dat mezi strojními a elektrotechnickými inženýry Import naskenovaných dat: pomocí nástroje SOLIDWORKS ScanTo3D můžete převést naskenovaná data na CAD geometrii v softwaru SOLIDWORKS pro účely reverzního inženýrství Nástroje ke spolupráci Přezkoumání velkého návrhu: jasnější představení návrhu týmu díky rychlému otevírání, prohlížení, procházení, měření, rozdělování rozsáhlých sestav a vytváření snímků s komentáři edrawings Viewer: přímé zobrazení a značení souborů SOLIDWORKS v prohlížeči edrawings v kompaktních formátech souborů s možností zasílání em; podpora CAD formátů SOLIDWORKS, DWG a řady dalších CAD formátů a možnost otočení, přiblížení či oddálení, měření, označování, dělení a virtuální demontáže návrhů; podpora mobilních zařízení Ochrana duševního vlastnictví: skrytí zvolených aspektů návrhů před sdílením modelů pomocí technologie SOLIDWORKS Defeature SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) Správa dat: řízení dat návrhů díky automatické správě revizí, zabezpečení dat a řízení přístupu Vyhledávání dat: vyhledávání součástí pro použití v nových návrzích a úspora času a nákladů na vývoj díky vyhledávání a využívání existujících návrhů k opětovnému použití Rychlé otevírání velkých sestav pro prohlížení a zkoumání pomocí nástroje Přezkoumání velkého návrhu, který zahrnuje úplné seznamy součástí, měření, řezy a průchody. Obrázek použit se svolením společnosti P&H Mining Equipment

8 VÝMĚNA DAT UČENÍ A PODPORA Celosvětová síť pro výuku a podporu S miliony uživatelů a stovkami autorizovaných prodejců, sítí uživatelů SOLIDWORKS User Group Network (www.swugn.org) a partnery po celém světě nemá komunita SOLIDWORKS ve svém oboru žádnou paralelu, co se týče talentu, odborných znalostí ani zdrojů. Navštivte stránky SOLIDWORKS.com, kde naleznete nejlepší odpovědi na své otázky týkající se softwaru SOLIDWORKS pěkně pohromadě. Zůstaňte v obraze, pilujte své návrhářské dovednosti a sdílejte své odborné znalosti. Za pomoci služby MySolidWorks Learning se nyní můžete učit používat software SOLIDWORKS podle svého vlastního plánu, svým vlastním tempem a pohodlně na vlastním počítači či mobilním zařízení. ŘEŠENÍ SOLIDWORKS PRO VÝVOJ VÝROBKŮ Software SOLIDWORKS nabízí uživatelům intuitivní 3D vývojové prostředí, které pomáhá maximalizovat produktivitu vašich zdrojů pro navrhování, abyste mohli vytvářet lepší výrobky rychleji a s nižšími náklady. Úplný přehled řešení SOLIDWORKS pro návrh, simulaci, posuzování ekologických aspektů, technickou komunikaci a správu dat najdete na adrese VÍCE INFORMACÍ Chcete-li se dozvědět více o softwaru SOLIDWORKS Premium, navštivte stránky nebo se obraťte na svého místního prodejce produktů SOLIDWORKS Software SOLIDWORKS Premium 2015 disponuje vestavěnými převodníky, pomocí kterých můžete vyměňovat data vytvořená v řadě jiných softwarových aplikací a souborových formátů: 3D XML NZIP 3DS NXM 3MF OBJ AI (Adobe Illustrator ) Parasolid AMF PDF ASC PNG Autodesk Inventor PLY CADKEY PLY2 CATPART/CATPRODUCT Pro/ENGINEER (volitelně) PSD (Adobe Photoshop ) CGR (grafické prvky CATIA ) Rhino DWG SAT (ACIS ) DXF Solid Edge HCG (vysoce komprimovaná STEP grafika CATIA) STL HSF (Hoops) TIFF IBL TXT IDF Unigraphics IFC VDA-FS IGES VRML JPG XYZ Mechanical Desktop PODPOROVANÉ TECHNICKÉ NORMY ANSI GOST BSI ISO DIN JIS GB SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Windows 7 (32- nebo 64bitový) nebo Windows 8 (64bitový) 2 GB RAM paměti (minimálně) 5 GB volného místa na disku (minimálně) Certifikovaná grafická karta a ovladač Procesor Intel nebo AMD s podporou SSE2 DVD nebo širokopásmové připojení k internetu Internet Explorer 8 nebo novější Microsoft Office 2007 nebo novější Další podrobnosti získáte na stránkách Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 12 odvětví a přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení. Platforma 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů pro spolupráci od společnosti Dassault Systèmes podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes zákazníků ve více než 80 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách Dassault Systèmes. Všechna práva vyhrazena. 3DEXPERIENCE, ikona Compass a logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA a NETVIBES jsou registrované ochranné známky společnosti Dassault Systèmes nebo jejích poboček v USA a v dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům. Použití jakýchkoli ochranných známek společnosti Dassault Systèmes nebo jejích poboček podléhá jejich výslovnému písemnému souhlasu. MKPREMDSCZE0714 Ústředí společnosti Dassault Systèmes 10, rue Marcel Dassault CS Vélizy-Villacoublay Cedex France Severní a Jižní Amerika Dassault Systèmes SolidWorks Corporation 175 Wyman Street Waltham, MA USA Dassault Systèmes CZ s.r.o

Solidworks premium Navrhování bez omezení

Solidworks premium Navrhování bez omezení Solidworks premium Navrhování bez omezení Komplexní řešení pro 3D navrhování Software SolidWorks Premium 2014 je komplexní řešení pro 3D navrhování, které umožňuje vytvářet, ověřovat, předávat a spravovat

Více

SOLIDWORKS PREMIUM VYTVÁŘEJTE SKVĚLÉ NÁVRHY S ŘEŠENÍM SOLIDWORKS

SOLIDWORKS PREMIUM VYTVÁŘEJTE SKVĚLÉ NÁVRHY S ŘEŠENÍM SOLIDWORKS SOLIDWORKS PREMIUM VYTVÁŘEJTE SKVĚLÉ NÁVRHY S ŘEŠENÍM SOLIDWORKS ŘEŠENÍ PRO 3D KONSTRUOVÁNÍ SOLIDWORKS Premium účinně integruje výkonné konstrukční nástroje pro tvorbu dílů, sestav a výkresů s vestavěnou

Více

SOLIDWORKS PREMIUm. Zjednodušený 3D návrh. u TVOŘTE A KOMUNIKUJTE

SOLIDWORKS PREMIUm. Zjednodušený 3D návrh. u TVOŘTE A KOMUNIKUJTE SOLIDWORKS PREMIUm Zjednodušený 3D návrh Vizualizace a komunikace s fotorealistickým vykreslováním a animacemi Snadné vytváření, sdílení a správa s robustními nástroji pro navrhování, spolupráci a správu

Více

SOLIDWORKS PREMIUM 2012

SOLIDWORKS PREMIUM 2012 SOLIDWORKS PREMIUM 2012 Navrhování podporující vaše podnikání URYCHLENÍ VÝVOJE DÍKY SPECIÁLNÍM FUNKCÍM PRO PLECHOVÉ DÍLY A SVAŘOVÁNÍ SIMULACE PROVOZNÍHO ZATÍŽENÍ, VÝPOČET NAPĚTÍ A ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍCH

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ INTEGROVANÉ NAVRHOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ Řešení SOLIDWORKS Electrical zjednodušují návrh elektrických systémů

Více

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU 3D NÁVRH A KONSTRUOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA SIMULACI Výrobní společnosti ve všech oborech udělaly z 3D virtuální simulace cenný nástroj pro konstruktéry, který

Více

CAM řešení pro SolidWorks

CAM řešení pro SolidWorks CAM řešení pro SolidWorks www.hsmworks.com www.hsmworks.cz Skutečná znalost systému SolidWorks Podpora Více-jader / Více-Procesorů Skutečná 64bitová Aplikace HSMWorks je od základu navržen pro práci v

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

SOLIDWORKS PRO TECHNICKOU KOMUNIKACI PŘINÁŠÍ VAŠIM MATERIÁLŮM TECHNICKÉ DOKUMENTACE NOVÝ ROZMĚR

SOLIDWORKS PRO TECHNICKOU KOMUNIKACI PŘINÁŠÍ VAŠIM MATERIÁLŮM TECHNICKÉ DOKUMENTACE NOVÝ ROZMĚR SOLIDWORKS PRO TECHNICKOU KOMUNIKACI PŘINÁŠÍ VAŠIM MATERIÁLŮM TECHNICKÉ DOKUMENTACE NOVÝ ROZMĚR EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ NAPOMÁHAJÍ ROZVÍJET VAŠE PODNIKÁNÍ Protože do vývoje vašich výrobků

Více

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise PDM Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise pdm VŠECHNA DATA NÁVRHU POD KONTROLOU Dopřejte si lepší kontrolu nad všemi daty návrhů a zlepšete systém týmové

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

www.smap3d Piping.com

www.smap3d Piping.com www.smap3d Piping.com Smap3D Piping Software pro návrh 3D potrubního systému Od P&ID diagramů přes 3D návrh po izometrické výkresy 3D návrh potrubí snadno s využitím tříd potrubí Smap3D Piping je 3D CAD

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

3DVIA Composer. technické přípravy výroby produktu a jakákoliv následná změna produktu přinášela zdlouhavé a nákladné přepracování dokumentace,

3DVIA Composer. technické přípravy výroby produktu a jakákoliv následná změna produktu přinášela zdlouhavé a nákladné přepracování dokumentace, 3DVIA Composer unikátní autorské řešení pro snadnou tvorbu produktové dokumentace 3D Composer byl představen veřejnosti jako společný produkt Dassault Systèmes a Seemage Inc. na European CATIA Forum 2007

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2014 Obsah Právní ustanovení...9 1 Vítejte v SolidWorks 2014...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14 2 Uživatelské

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006

časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky Systém správy dokumentu 1/2006 časopis pro moderní konstruktéry Autodesk Inventor 11 AutoCAD Mechanical 2007 Tipy a triky 1/2006 Systém správy dokumentu Vážení čtenáři, právě v tomto období přichází majitelům služby Subscription na

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012

Co je nového SOLIDWORKS 2012 Co je nového SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...12 1 Uživatelské rozhraní...14 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...14 Poslední dokumenty a otevřené

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

AUTODESK CIVIL 3D 2006. Kratší cesta k úspěchu

AUTODESK CIVIL 3D 2006. Kratší cesta k úspěchu AUTODESK CIVIL 3D 2006 Kratší cesta k úspěchu Nesrovnatelná účinnost Využijte zvýšenou produktivitu, přesnost a rychlost za využití dynamického modelu projektu, který zajišťuje vzájemné provázání jednotlivých

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Systémové požadavky Typičtí uživatelé a pracovní postup Konstruktérům a inženýrům, kteří vyvíjejí pozoruhodné produkty, nabízí sada Autodesk Product Design

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování Velkoformátový skener Xerox 774 Prospekt Velkoformátový skener Xerox 774 Jednoduché barevné a černobílé skenování Osvědčená spolehlivost a kvalita při skenování velkoformátových dokumentů Velkoformátový

Více

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015 Co je nového ve verzi 2015 Obsah Identifikace softwaru... 1 Systémové požadavky... 1 Tisknutelnost... 2 Cloudové tisknutí Cubify.com... 3 Integrace 3D Systems Sense... 4 Importování sítě... 4 Okno nenainstalovaného

Více

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Formáty Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších DWG formátů Rozšířená podpora šablon včetně

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Přizpůsobit AutoCAD architektům.

Přizpůsobit AutoCAD architektům. Protože je to naše živobytí, svěřili jsme své investice do Desktopu... a udělali jsme správné rozhodnutí. Bill Brown Partner and CEO BeeryRio Přizpůsobit AutoCAD architektům. Autodesk Desktop nabízí nejlepší

Více

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení WorkNC-CAD Hybridní modelář posouvá hranice 3D konstrukce, oprav a přípravy obrábění. Tento výkonný 3D plošný a objemový modelář umožňuje uživatelům pracovat na neuzavřených

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony).

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů progress : visi progress expert na konstrukci střižných nástrojů VISI Progress je program určený pro konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Poskytuje specifické funkce, které jsou v daném

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

OPTIMALIZACE PROCESŮ SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULACE DYNAMIKY TEKUTIN INTEGROVANÉ V CAD SYSTÉMU. Produktový leták

OPTIMALIZACE PROCESŮ SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULACE DYNAMIKY TEKUTIN INTEGROVANÉ V CAD SYSTÉMU. Produktový leták OPTIMALIZACE PROCESŮ SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULACE DYNAMIKY TEKUTIN INTEGROVANÉ V CAD SYSTÉMU Produktový leták OSVĚDČENÉ POSTUPY PRO ANALÝZU CFD SMĚŠOVÁNÍ PLYNŮ POMOCÍ SIMULAČNÍHO MODULU SOLIDWORKS FLOW

Více

Novinky Revit Architecture 2011 CZ

Novinky Revit Architecture 2011 CZ Novinky Revit Architecture 2011 CZ Na jaře 2010 přichází na trh nová verze stavařské CAD/BIM aplikace Autodesk Revit. Přináší několik významných novinek, které potvrzují přední postavení Revitu jako nástroje

Více

ULTIMATE PREMIUM STANDARD. Jedinečná sada aplikací pro snazší inovace a urychlení nových zakázek

ULTIMATE PREMIUM STANDARD. Jedinečná sada aplikací pro snazší inovace a urychlení nových zakázek ULTIMATE PREMIUM STANDARD Jedinečná sada aplikací pro snazší inovace a urychlení nových zakázek Využijte výhod digitálního prototypování při návrhu a optimalizaci továren Autodesk Factory Design Suite

Více

Navrhujte lepší výrobky, snižujte náklady na vývoj a rychleji uvádějte výrobky na trh

Navrhujte lepší výrobky, snižujte náklady na vývoj a rychleji uvádějte výrobky na trh Navrhujte lepší výrobky, snižujte náklady na vývoj a rychleji uvádějte výrobky na trh Trojrozměrný model z produktu Autodesk Inventor je přesný 3D digitální prototyp, který umožňuje uživatelům ověřovat

Více

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Udělejte z digitálního prototypování svou konkurenční výhodu Autodesk Inventor vám umožňuje dokončit konstrukční návrh rychleji, snadněji a s potřebnou flexibilitou

Více

SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů

SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů design: Envision SolidWorks Corporation SolidWorks Office Premium w w w. s o l i d w o r k s. c z Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů Ústředí společnosti SolidWorks Corporation

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE STEEL 2013, ČÁSTÍ ŘEŠENÍ GRAITEC BIM... 5 ADVANCE CAD DOSTUPNÁ 64BITOVÁ PLATFORMA... 6 VYLEPŠENÍ PLATFORMY ADVANCE CAD 2013... 7 NOVÁ PALETA NÁSTROJŮ... 8 MODELOVÁNÍ... 9 Modelování

Více

Autodesk Design Review 2008 Architektura, projektování a výstavba. Uzavřený kruh

Autodesk Design Review 2008 Architektura, projektování a výstavba. Uzavřený kruh Autodesk Design Review 2008 Architektura, projektování a výstavba Uzavřený kruh Životní cyklus budovy, od návrhu přes výstavbu až po správu jejího provozu, je dnes složitější než kdy v minulosti. Revizí

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

Obsah. GUI 1: Nové uspořádání pásů karet... 6 GUI 2: Nové palety Graitec... 7. VÝKRES 1: Jak to funguje?... 8 VÝKRES 2: Výhody...

Obsah. GUI 1: Nové uspořádání pásů karet... 6 GUI 2: Nové palety Graitec... 7. VÝKRES 1: Jak to funguje?... 8 VÝKRES 2: Výhody... Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2013... 5 VYLEPŠENÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (GUI)... 6 GUI 1: Nové uspořádání pásů karet... 6 GUI 2: Nové palety Graitec... 7 TECHNOLOGIE EXTERNÍCH VÝKRESŮ... 8 VÝKRES 1:

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

AutoCAD Electrical. Propojte obvody

AutoCAD Electrical. Propojte obvody AutoCAD Electrical Propojte obvody Výhody aplikace AutoCAD Electrical Návrháři elektrických řídicích systémů, kteří chtějí uspět na současném globálním trhu, si už nemohou dovolit spoléhat při práci na

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Nová úvodní obrazovka Po spouštění AutoCADu Plant 3D/P&ID 2015 se objevuje nová úvodní obrazovka ta zobrazuje historii výkresů, má možnost trvale připnout výkres

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Autodesk Inventor 2016

Autodesk Inventor 2016 Novinky Autodesk Inventor 2016 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Inventor PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Inventor 2016. Obsah:

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

AUTODESK INVENTOR SERIES 10. Celosvětově nejprodávanější 3D CAD systém pro strojírenství

AUTODESK INVENTOR SERIES 10. Celosvětově nejprodávanější 3D CAD systém pro strojírenství AUTODESK INVENTOR SERIES 10 Celosvětově nejprodávanější 3D CAD systém pro strojírenství Pravda o 3D: potřebujete také 2D. Autodesk Inventor Series se nestal světově nejprodávanějším programem pro tvorbu

Více

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks...

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks... Co je nového v Advance Steel 2015 Co je nového v Autodesk Advance Steel 2015 Obsah REBRANDING... 5 RŮZNÉ... 5 Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL MANAGEMENT TOOLS... 5 VÝPIS... 5 VÝKRES...

Více

ZÍSKEJTE BLIŽŠÍ PŘEDSTAVU O NÁVRHU PRO ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ INOVACE NA TRHU

ZÍSKEJTE BLIŽŠÍ PŘEDSTAVU O NÁVRHU PRO ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ INOVACE NA TRHU SOLIDWORKS SIMULATION ZÍSKEJTE BLIŽŠÍ PŘEDSTAVU O NÁVRHU PRO ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ INOVACE NA TRHU KOMPLIKOVANÉ SIMULACE JIŽ NEJSOU JEN PRO SPECIALISTY Co když? Je to inspirace, která pohání inovace kupředu

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat www.siemens.com/teamcenter e x e c u t i v e

Více

SolidWorks Office Professional

SolidWorks Office Professional design: Envision SolidWorks Corporation www.solidworks.com SolidWorks Office Professional Ústředí společnosti Společnost SolidWorks 300 Baker Avenue Concord, MA 01742 USA Telefon: +1-978-371-5011 Fax:

Více

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer

Autodesk Simulation CFD 2012. Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 Webinář 02.12.2011, Martin Sás a Petr Fischer Autodesk Simulation CFD 2012 - úvod Computational Fluid Dynamics (CFD) je simulační nástroj, který matematicky (MKP) modeluje

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

Autodesk Vault. Správa celého návrhu.

Autodesk Vault. Správa celého návrhu. Autodesk Vault Správa celého návrhu. Udržujte data pod kontrolou Představte si vyhledávání návrhových dat v řádu sekund. Bezpečné sdílení digitálních prototypů se členy týmu po celém světě. Přehled o tom,

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Advance Steel 2012 / SP1

Advance Steel 2012 / SP1 Advance Steel 2012 / SP1 Tento dokument popisuje vylepšení Service Pack 1 pro Advance Steel 2012. VÝPISY [7021] Ve výpisech na výkresu lze použít operátor dělení /. [7180] Byl vyřešen speciální případ,

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Plechy (cvičení) Zadání:

Plechy (cvičení) Zadání: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 21.4.2013 Název zpracovaného celku: PLECHY (cvičení) Plechy (cvičení) Modul Inventoru pro tvorbu plechových součástí umožňuje snadné

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens. www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.cz/plm Rychlé a flexibilní modelování součástí Solid Edge se Synchronní

Více

SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation P O P I S P R O D U K T U SolidWorks Simulation Scootchi od Curventa Designworks LTD SolidWorks Flow Simulation SNADNÁ SIMULACE PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ V SOFTWARU SOLIDWORKS Software SolidWorks Flow Simulation

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více