SOLIDWORKS PREMIUM INSPIRUJÍCÍ INOVACE DYNAMICKÁ 3D KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOLIDWORKS PREMIUM INSPIRUJÍCÍ INOVACE DYNAMICKÁ 3D KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"

Transkript

1 SOLIDWORKS PREMIUM INSPIRUJÍCÍ INOVACE DYNAMICKÁ 3D KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Software SOLIDWORKS Premium 2015 vám umožňuje vytvářet, simulovat, předávat a spravovat návrhy výrobků v širokém rozsahu řešení 3D návrhů. Prostřednictvím integrace výkonných nástrojů pro navrhování, včetně špičkových možností práce s díly, sestavami i výkresy, spolu s integrovaným řešením pro simulaci, kalkulaci nákladů, fotorealistické vykreslování, animace a správu produktových dat software SOLIDWORKS Premium urychluje a usnadňuje vývoj a sdílení nápadů v oblasti navrhování, a umožňuje tak produktivnější práci s 3D návrhy.

2 JEDINÝ BALÍK SI PORADÍ SE VŠEMI KONSTRUKČNÍMI VÝZVAMI KLÍČOVÉ VÝHODY Vizualizace a komunikace s fotorealistickým vykreslováním a animacemi Rychlé vytvoření několika geometrií včetně komplexních organických tvarů a spojitých povrchů (C2) Snadné vytváření, sdílení a správa s robustními nástroji pro navrhování, spolupráci a správu dat Určete vlastnosti výrobku, zjistěte možnosti jeho výroby a proveďte kalkulaci nákladů pomocí integrovaných nástrojů pro analýzy Software SOLIDWORKS Premium 2015 obsahuje výkonné a snadno použitelné funkce, které automatizují úlohy, usnadňují pracovní postupy a pomohou vám rychle definovat formu, vhodnost použití a funkčnost vašich návrhů. Software SOLIDWORKS Premium 2015 jako součást řešení SOLIDWORKS pro vývoj výrobků zahrnuje simulaci, udržitelné navrhování, technickou komunikaci a správu dat výrobku. Posiluje inovativní návrhy prostřednictvím specifických nástrojů, které napomáhají efektivní práci a lepšímu rozhodování v oblasti navrhování. UČTE SE RYCHLE, PRACUJTE RYCHLE, BUĎTE PRODUKTIVNĚJŠÍ Software SOLIDWORKS kombinuje snadnost použití s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, takže pomáhá novým uživatelům rychleji se učit a zkušeným uživatelům rychleji pracovat. Společnosti všech velikostí mohou tento jednoduchý, ale účinný balík použít k uvedení svých produktových vizí do života. Intuitivní uživatelské rozhraní softwaru SOLIDWORKS je navrženo pro okamžité dosažení maximální produktivity a jeho osvojení a používání je snadné. Kontextové nabídky poskytují správné příkazy ve správný okamžik. Příkazy panelu nástrojů jsou organizovány podle konstrukční funkce, aby umožňovaly rychlý přístup. Automatické vyhledávání příkazů vás okamžitě dovede k jakémukoli příkazu. Navíc s rozsáhlou nabídkou výukových kurzů a podpůrnou dokumentací bude vaše výuka postupovat rychlým tempem. Snadné přizpůsobení uživatelského rozhraní softwaru SOLIDWORKS umožňuje výrazně zvýšit produktivitu navrhování. Panely nástrojů, kontextové nabídky, zkratky a nastavení prostředí lze přizpůsobit. Gesta myší vám poskytují rychlý přístup k příkazům a umožňují automaticky provádět funkce navrhování prostřednictvím API a dávkového zpracování. Možnosti inteligentního navrhování a detailního určování pomáhají zvyšovat produktivitu uživatelů automatickou detekcí a řešením problémů s modelováním a určováním detailů, které obvykle frustrují nové a obtěžují a zdržují zkušené uživatele. RYCHLÝ POSTUP OD NÁPADU AŽ K VÝROBKU Rozvíjejte vaše nápady od konceptu až po uvedení na trh na pevných základech 3D modelů. Modelování dílů a sestav Software SOLIDWORKS Premium umožňuje navrhovat výrobky pro široké spektrum odvětví a oborů. Urychlení tvorby strojírenských návrhů, omezení výrobních chyb díky specializovaným funkcím pro navrhování svařovaných konstrukcí a plechových dílů a také automatizované kontroly přesahů a chybného zarovnání děr. 3D modelování těles: vytváření a úpravy 3D dílů a sestav a vytváření 2D výkresů, které se automaticky aktualizují se změnami návrhu Koncepční návrh: tvorba skic rozvržení, použití motorů a sil ke kontrole funkce mechanismů, import obrázků a naskenovaných prvků k použití jako referencí při vytváření 3D geometrie Možnosti konstrukce rozsáhlých sestav: můžete vytvářet a spravovat extrémně velké sestavy a pracovat buď v podrobném, nebo zjednodušeném režimu Pokročilá práce s povrchy: vytváření a upravování složité geometrie těles a povrchů včetně elegantních a plynule zakřivených C2 povrchů Balicí stroj ABCO Automation, Inc.

3 Nástroj SOLIDWORKS Costing mi pomohl zkrátit dobu strávenou vytvářením cenových nabídek z 5 hodin na přibližně 40 minut. Dayne Peruzzi, prezident, PMS Manufactured Products Plechové díly: navrhování od začátku nebo převod 3D dílu na plechový, včetně automatického rozvinu plechových dílů s kompenzací délky ohybu Svary: rychlý návrh svařovaných konstrukcí složených z konstrukčních prvků, desek a výztuh; knihovna předdefi novaných konstrukčních profilů Navrhování forem: navrhování lisovaných dílů a nástrojů na jejich výrobu, včetně jader a dutin, úkosů, automatických dělicích povrchů a součástí sestavy formy Navrhování potrubí: generování a dokumentace trojroz měrných strojních celků včetně tras potrubí a komplet ních kusovníků Navrhování elektrických kabelů, kabelových svazků a instalačních trubek: importování údajů o elektrickém připojení, vygenerování a zdokumentování 3D trasy elektric kého vedení a vytvoření kusovníku v rámci návrhu Opakované použití návrhů a automatizace Urychlete vývoj nových návrhů využitím existujících prací pomocí nástrojů pro automatizaci navrhování v softwaru SOLIDWORKS. Vyhledávání v softwaru SOLIDWORKS: možnost vyhledání libovolného souboru v počítači, v síti, v systému SOLIDWORKS PDM či na internetu SOLIDWORKS Treehouse: vytváření, organizování a opa kované používání schémat stromu sestavy jako výchozího bodu pro nové návrhy Automatizované navrhování: automatizace opakovaných činností, jako je generování dílů, sestav a výkresů, pomocí nástroje DriveWorksXpress Konfigurace: automatické vytváření různých verzí dílů a sestav s možností uložení do stejného souboru pro snadný přístup Knihovna návrhů: ukládání často používaných dílů, funkcí, šablon a dalších objektů do knihovny návrhů pro snadný přístup; SOLIDWORKS Toolbox obsahuje více než milion hardwarových součástí a dalších položek pro přidání do vašich sestav Online knihovny 3D ContentCentral : pomáhají zkrátit dobu strávenou navrhováním díky použití 2D a 3D katalogových komponent od dodavatelů Inteligentní součásti a šrouby: zkrácení doby sestavování a podpora standardizace díky inteligentním součástem, které se automaticky sestavují, přizpůsobují velikost a dokonce podle potřeby vytvářejí montážní otvory a výřezy do dílů Animace a fotorealistické vykreslování Díky působivé vizualizaci můžete jasně prezentovat svůj konstrukční záměr. PhotoView 360: rychlé vytváření fotorealistických obrázků a animací bez nutnosti disponovat odbornými grafickými znalostmi Průchodové a průletové animace: virtuální průchod návrhem s možností nahrát video pro představení návrhu ostatním Animace sestavy: demonstrace základní činnosti návrhu za použití funkcí pohybu, gravitace a kontaktu součástí nebo ručním pohybem součástí; možnost záznamu a uložení videa Fotorealistické vykreslování umožňuje sdílet nápady bez nutnosti výroby fyzických prototypů. Jízdní kolo Cycles Devinci

4 Inovace nám pomohly získat vedoucí podíl na trhu a software SOLIDWORKS je jedním z nástrojů, které nám umožňují inovovat zcela svobodně. Kai Birgen Olsen, výrobní ředitel, Ramboll Offshore Wind Pohledy výkresu a kusovníky se budou automaticky vytvářet a aktualizovat, kdykoli se vaše 3D návrhy změní. 2D výkresy Vytvářejte rychle výrobní 2D výkresy, které poskytnou jasný popis způsobu výroby a sestavení návrhu. Automatické vytváření pohledu výkresu: vytváření pohledů, drátových (se skrytými hranami nebo bez nich) či dokonce stínovaných pohledů jednoduchým přetažením 3D modelu na výkres; automatické vytváření všech typů pohledů, jako jsou izometrické pohledy, řezy, částečné řezy a detailní pohledy Automatická aktualizace pohledů výkresu: synchronizace zobrazení výkresů s aktualizacemi automatických výkresů při každé změně modelů 3D dílů a výkresů Kótování: automatizace vytváření a umístění kót a tolerancí prostřednictvím osvědčených možností 2D výkresů připravených pro výrobu Kusovník: generování automatických kusovníků s poznámkami pozic a seznamem řezů, které jsou aktualizovány podle změn modelu; export kusovníků do aplikace Microsoft Excel přímo ze sestavy nebo výkresu pro tisk nebo odeslání do systému ERP/MRP Popisy: vytváření kompletních výkresů s veškerými nutnými tolerancemi, symboly, poznámkami, popisky otvorů a tabulkami Kontrola norem: porovnávání výkresů s podnikovými normami kvůli zajištění konzistentnosti pomocí nástroje SOLIDWORKS Design Checker Kontrola výkresů: kontrola nad revizemi výkresů a grafické porovnávání výkresů pro zřetelnou viditelnost rozdílů

5 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI NÁVRHŮ POMOCÍ VIRTUÁLNÍHO TESTOVÁNÍ Ověřte správnou funkčnost vašich návrhů pomocí simulačních nástrojů, které jsou plně integrované do CAD softwaru SOLIDWORKS. Eliminujte rizika inovací a snižujte počet fyzických prototypů, ušetříte tak peníze i čas na dokončení výrobku. Časová simulace pohybu SOLIDWORKS Sustainability Aplikace SOLIDWORKS Motion použí vá vazby sestavy, kontakty mezi díly a ro bustní fyzikální řešič k přesnému určení fyzikálních dynamických pohybů sestavy pod zatížením k ověření, že jste dosáhli splnění konstrukčních cílů v pro vozním cyklu. SOLIDWORKS Sustainability, nyní jako součást softwaru SOLIDWORKS Premium, vám umožňuje zhodnotit dopad návrhu na životní prostředí, optimalizovat volbu materiálů a geometrii dílů, posoudit spo třebu energie produktu a rozhodnout se, jaké zdroje použijete. Lineární statická simulace SOLIDWORKS FloXpress Výpočet napětí, deformací a koeficient bezpečnosti s daným zatížením umož ňuje intuitivní identifikaci oblastí náchyl ných k selhání nebo s předimenzova nými rozměry. Můžete také vyhodnotit změny v návrhu pro účely zvýšení kva lity a výkonu. Nástroj SOLIDWORKS FloXpress umožňuje vytvoření počáteční simulace proudění vody a vzduchu a generování souvisejících technických zpráv. Kromě simulačních schopností softwa ru SOLIDWORKS Premium nabízí řeše ní SOLIDWORKS Simulation pokročilejší analytické funkce, které vytvářejí kom pletní virtuální testovací prostředí. Další informace najdete na webu S použitím nástroje SOLIDWORKS Premium máte možnost snadno vyhodnotit, jak se váš výrobek bude chovat v provozních podmínkách a jaký bude podávat výkon.

6 Nástroj SOLIDWORKS Costing pomáhá konstruktérům činit rychlejší rozhodnutí na základě výrobních nákladů a výrobcům automatizovat procesy tvorby cenových nabídek. PLŇTE EKONOMICKÉ CÍLE A REALIZUJTE NÁVRHY SPRÁVNĚ HNED NAPOPRVÉ Využijte výhod nástrojů, které vytvářejí most mezi návrhem a výrobou a dále optimalizují procesy vývoje výrobků. Návrh z hlediska nákladů a automatické vytváření cenových nabídek Automatický výpočet nákladů: automatický odhad výrob ních nákladů dílů na základě integrovaných šablon nákladů; rychlejší, efektivnější a informovanější rozhodnutí kon struktérů na základě nákladů; automatizace vytváření ceno vých nabídek Přizpůsobitelná výrobní nastavení: výrobní šablony jsou přizpůsobitelné a umožňují zadávání vašich konkrétních výrobních nákladů a údajů o materiálech, práci, rychlosti a doplňování strojů a nákladech na přípravu Detekce kolizí Detekce kolizí a interferencí: kontrola přesahů, kolizí a vůlí mezi součástmi pro zajištění správné funkce Kontrola zarovnání otvorů v dílech a sestavách: eliminuje problémy sestav ve výrobě Analýza tolerancí: máte k dispozici nástroj SOLIDWORKS TolAnalyst pro automatickou kontrolu vlivu tolerancí na díly a sestavy a vytvoření konzistentního uložení součástí v sestavě Trasované systémy Výroba elektrických kabelových svazků: automatické narovnání kabelových svazků pro tvorbu výkresů montážních desek kabelových svazků a seznamů jednotlivých přířezů kabelů pro výrobu elektrické instalace Potrubí: návrh kompletních potrubních řadů včetně potrub ních kusů pro lepší výrobu nebo přepravu, generování oheb ných nebo pevných systémů vedení Návrh z hlediska vyrobitelnosti návrhu DFMXpress: SOLIDWORKS DFMXpress slouží ke kontrole aspektů vyrobitelnosti vašich návrhů Porovnání změn dílů a výkresů: grafické znázornění rozdílů mezi dvěma verzemi dílu nebo výkresu při změnách návrhu pomocí nástrojů pro srovnávání dílů a výkresů Kontrola úkosů, podřezání a tloušťky stěn: automatická kontrola problémů s úkosy, podřezáním a tloušťkou stěn u lisovaných, odlévaných a kovaných dílů a forem Export dat pro výrobu Rozvinuté tvary plechů: automatické rozvinutí návrhů ple chových dílů s kompenzací ohybů, která zajišťuje správné výrobní velikosti Narovnání nerozvinutelných ploch: rozvinutí ploch, které vyžadují protažení nebo stlačení materiálu 3D tisk/rapid prototyping: přímý tisk na 3D tiskárnách pod porujících formáty 3MF a AMF a výstup souborů ve formátu STL a dalších formátech pro rychlé vytváření prototypů 2D výrobní data: automatický export souborů DXF a DWG pro CNC stroje přímo z 3D modelů SOLIDWORKS Zjednodušení přípravy výroby: automatický export tabulek otvorů, svarů, řezů, děrování a ohýbání trubek pro CNC stroj Integrace 3D CAM partnerů: automatická aktualizace tras nástroje NC přímo v aplikaci SOLIDWORKS bez nutnosti převodu dat pomocí certifikovaných aplikací od Gold Partner CAM

7 V současné době používáme software SOLIDWORKS EPDM pro kontrolu verzí i elektronických dat. To nám umožňuje vytváření elektronických záloh potřebných ke splnění požadavků standardu FDA*. Patrick Brown, vývojový inženýr, Berchtold Corporation * Americká asociace pro správu potravin a léčiv SPOLUPRACUJTE A PŘEDÁVEJTE SVÉ NÁPADY RYCHLEJI Sdílejte CAD data a spolupracujte s ostatními na návrzích výrobků rychle a snadno. Výměna dat Import/export: převod CAD dat do formátu splňujícího vaše potřeby, jako je například formát IFC pro spolupráci se stavebním softwarem AEC Existující 2D DWG data: správa návrhů pomocí 2D CAD nástrojů SOLIDWORKS Automatické rozpoznávání prvků: automatický převod CAD dat z jiných zdrojů než SOLIDWORKS pro zrychlení budoucích změn návrhů Výměna dat ECAD-MCAD: software CircuitWorks vám umožňuje obousměrnou výměnu dat mezi strojními a elektrotechnickými inženýry Import naskenovaných dat: pomocí nástroje SOLIDWORKS ScanTo3D můžete převést naskenovaná data na CAD geometrii v softwaru SOLIDWORKS pro účely reverzního inženýrství Nástroje ke spolupráci Přezkoumání velkého návrhu: jasnější představení návrhu týmu díky rychlému otevírání, prohlížení, procházení, měření, rozdělování rozsáhlých sestav a vytváření snímků s komentáři edrawings Viewer: přímé zobrazení a značení souborů SOLIDWORKS v prohlížeči edrawings v kompaktních formátech souborů s možností zasílání em; podpora CAD formátů SOLIDWORKS, DWG a řady dalších CAD formátů a možnost otočení, přiblížení či oddálení, měření, označování, dělení a virtuální demontáže návrhů; podpora mobilních zařízení Ochrana duševního vlastnictví: skrytí zvolených aspektů návrhů před sdílením modelů pomocí technologie SOLIDWORKS Defeature SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) Správa dat: řízení dat návrhů díky automatické správě revizí, zabezpečení dat a řízení přístupu Vyhledávání dat: vyhledávání součástí pro použití v nových návrzích a úspora času a nákladů na vývoj díky vyhledávání a využívání existujících návrhů k opětovnému použití Rychlé otevírání velkých sestav pro prohlížení a zkoumání pomocí nástroje Přezkoumání velkého návrhu, který zahrnuje úplné seznamy součástí, měření, řezy a průchody. Obrázek použit se svolením společnosti P&H Mining Equipment

8 VÝMĚNA DAT UČENÍ A PODPORA Celosvětová síť pro výuku a podporu S miliony uživatelů a stovkami autorizovaných prodejců, sítí uživatelů SOLIDWORKS User Group Network (www.swugn.org) a partnery po celém světě nemá komunita SOLIDWORKS ve svém oboru žádnou paralelu, co se týče talentu, odborných znalostí ani zdrojů. Navštivte stránky SOLIDWORKS.com, kde naleznete nejlepší odpovědi na své otázky týkající se softwaru SOLIDWORKS pěkně pohromadě. Zůstaňte v obraze, pilujte své návrhářské dovednosti a sdílejte své odborné znalosti. Za pomoci služby MySolidWorks Learning se nyní můžete učit používat software SOLIDWORKS podle svého vlastního plánu, svým vlastním tempem a pohodlně na vlastním počítači či mobilním zařízení. ŘEŠENÍ SOLIDWORKS PRO VÝVOJ VÝROBKŮ Software SOLIDWORKS nabízí uživatelům intuitivní 3D vývojové prostředí, které pomáhá maximalizovat produktivitu vašich zdrojů pro navrhování, abyste mohli vytvářet lepší výrobky rychleji a s nižšími náklady. Úplný přehled řešení SOLIDWORKS pro návrh, simulaci, posuzování ekologických aspektů, technickou komunikaci a správu dat najdete na adrese VÍCE INFORMACÍ Chcete-li se dozvědět více o softwaru SOLIDWORKS Premium, navštivte stránky nebo se obraťte na svého místního prodejce produktů SOLIDWORKS Software SOLIDWORKS Premium 2015 disponuje vestavěnými převodníky, pomocí kterých můžete vyměňovat data vytvořená v řadě jiných softwarových aplikací a souborových formátů: 3D XML NZIP 3DS NXM 3MF OBJ AI (Adobe Illustrator ) Parasolid AMF PDF ASC PNG Autodesk Inventor PLY CADKEY PLY2 CATPART/CATPRODUCT Pro/ENGINEER (volitelně) PSD (Adobe Photoshop ) CGR (grafické prvky CATIA ) Rhino DWG SAT (ACIS ) DXF Solid Edge HCG (vysoce komprimovaná STEP grafika CATIA) STL HSF (Hoops) TIFF IBL TXT IDF Unigraphics IFC VDA-FS IGES VRML JPG XYZ Mechanical Desktop PODPOROVANÉ TECHNICKÉ NORMY ANSI GOST BSI ISO DIN JIS GB SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Windows 7 (32- nebo 64bitový) nebo Windows 8 (64bitový) 2 GB RAM paměti (minimálně) 5 GB volného místa na disku (minimálně) Certifikovaná grafická karta a ovladač Procesor Intel nebo AMD s podporou SSE2 DVD nebo širokopásmové připojení k internetu Internet Explorer 8 nebo novější Microsoft Office 2007 nebo novější Další podrobnosti získáte na stránkách Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 12 odvětví a přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení. Platforma 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů pro spolupráci od společnosti Dassault Systèmes podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes zákazníků ve více než 80 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách Dassault Systèmes. Všechna práva vyhrazena. 3DEXPERIENCE, ikona Compass a logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA a NETVIBES jsou registrované ochranné známky společnosti Dassault Systèmes nebo jejích poboček v USA a v dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům. Použití jakýchkoli ochranných známek společnosti Dassault Systèmes nebo jejích poboček podléhá jejich výslovnému písemnému souhlasu. MKPREMDSCZE0714 Ústředí společnosti Dassault Systèmes 10, rue Marcel Dassault CS Vélizy-Villacoublay Cedex France Severní a Jižní Amerika Dassault Systèmes SolidWorks Corporation 175 Wyman Street Waltham, MA USA Dassault Systèmes CZ s.r.o

Solidworks premium Navrhování bez omezení

Solidworks premium Navrhování bez omezení Solidworks premium Navrhování bez omezení Komplexní řešení pro 3D navrhování Software SolidWorks Premium 2014 je komplexní řešení pro 3D navrhování, které umožňuje vytvářet, ověřovat, předávat a spravovat

Více

SOLIDWORKS PRO TECHNICKOU KOMUNIKACI PŘINÁŠÍ VAŠIM MATERIÁLŮM TECHNICKÉ DOKUMENTACE NOVÝ ROZMĚR

SOLIDWORKS PRO TECHNICKOU KOMUNIKACI PŘINÁŠÍ VAŠIM MATERIÁLŮM TECHNICKÉ DOKUMENTACE NOVÝ ROZMĚR SOLIDWORKS PRO TECHNICKOU KOMUNIKACI PŘINÁŠÍ VAŠIM MATERIÁLŮM TECHNICKÉ DOKUMENTACE NOVÝ ROZMĚR EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ NAPOMÁHAJÍ ROZVÍJET VAŠE PODNIKÁNÍ Protože do vývoje vašich výrobků

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Autodesk Inventor. large > KievitPro Regular 23 on 23 pt, Autodesk 75% black. Ut enim ad mini mim veniami quis Autodesk nostrud

Autodesk Inventor. large > KievitPro Regular 23 on 23 pt, Autodesk 75% black. Ut enim ad mini mim veniami quis Autodesk nostrud Heading Více informací large > KievitPro Regular 23 on 23 pt, Autodesk 75% Inventor black. Ut enim ad mini mim veniami quis Autodesk nostrud Routed Systems Suite Získejte další informace o různých Inventor

Více

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise PDM Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise pdm VŠECHNA DATA NÁVRHU POD KONTROLOU Dopřejte si lepší kontrolu nad všemi daty návrhů a zlepšete systém týmové

Více

SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů

SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů design: Envision SolidWorks Corporation SolidWorks Office Premium w w w. s o l i d w o r k s. c z Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů Ústředí společnosti SolidWorks Corporation

Více

AUTODESK INVENTOR SERIES 10. Celosvětově nejprodávanější 3D CAD systém pro strojírenství

AUTODESK INVENTOR SERIES 10. Celosvětově nejprodávanější 3D CAD systém pro strojírenství AUTODESK INVENTOR SERIES 10 Celosvětově nejprodávanější 3D CAD systém pro strojírenství Pravda o 3D: potřebujete také 2D. Autodesk Inventor Series se nestal světově nejprodávanějším programem pro tvorbu

Více

Solid Edge. Siemens PLM Software. www.solidedge.cz

Solid Edge. Siemens PLM Software. www.solidedge.cz Solid Edge Siemens PLM Software www.solidedge.cz Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový systém od společnosti Siemens. Solid Edge je základní součástí produktové řady Velocity

Více

ZÍSKEJTE BLIŽŠÍ PŘEDSTAVU O NÁVRHU PRO ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ INOVACE NA TRHU

ZÍSKEJTE BLIŽŠÍ PŘEDSTAVU O NÁVRHU PRO ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ INOVACE NA TRHU SOLIDWORKS SIMULATION ZÍSKEJTE BLIŽŠÍ PŘEDSTAVU O NÁVRHU PRO ŘÍZENÍ NEJLEPŠÍ INOVACE NA TRHU KOMPLIKOVANÉ SIMULACE JIŽ NEJSOU JEN PRO SPECIALISTY Co když? Je to inspirace, která pohání inovace kupředu

Více

Posouvá vývoj produktů díky vysoce výkonnému integrovanému řešení pro návrh, simulaci a obrábění

Posouvá vývoj produktů díky vysoce výkonnému integrovanému řešení pro návrh, simulaci a obrábění Chytřejší rozhodnutí, lepší produkty. NX Posouvá vývoj produktů díky vysoce výkonnému integrovanému řešení pro návrh, simulaci a obrábění www.siemens.cz/plm Představujeme NX V čem je NX nepřekonatelný

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2011 BETA

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2011 BETA CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2011 BETA Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky SolidWorks 2011...ix Právní ustanovení...11 1 Uživatelské rozhraní...14 SolidWorks vyhledávání...14 Ikony PropertyManageru...14

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

Jak zpřístupnit produktové znalosti celé společnosti všem zaměstnancům? Odpověď společnosti Siemens: Propojení pracovníků pomocí programu TEAMCENTER

Jak zpřístupnit produktové znalosti celé společnosti všem zaměstnancům? Odpověď společnosti Siemens: Propojení pracovníků pomocí programu TEAMCENTER Jak zpřístupnit produktové znalosti celé společnosti všem zaměstnancům? Odpověď společnosti Siemens: Propojení pracovníků pomocí programu TEAMCENTER www.siemens.com/teamcenter softwaru Teamcenter Úspěšné

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013

Co je nového SOLIDWORKS 2013 Co je nového SOLIDWORKS 2013 Obsah Právní ustanovení...10 1 Vítejte v SolidWorks 2013...13 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...13 Hlavní zdokonalení...13 Pro více informací...15 2 Uživatelské

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Teamcenter. Siemens PLM Software

Teamcenter. Siemens PLM Software Teamcenter Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Teamcenter, nejpoužívanější řešení pro digitální řízení životního cyklu výrobku na světě, zvyšuje produktivitu a naplňuje strategii inovačního podnikání.

Více

TEAMCENTER StandardCZ Snadná, rychlá a úsporná cesta k PLM

TEAMCENTER StandardCZ Snadná, rychlá a úsporná cesta k PLM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI AXIOM TECH číslo 10 CAx/PLM ŘEŠENÍ A SLUŽBY PRO VÁS Vážení čtenáři, po obdobích převisu poptávky se zaklínadlo konkurenceschopnosti stalo opět velmi frekventovaným tématem.

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky v SolidWorks 2010...x Právní ustanovení...12 1 Správa systému...15 Zlepšení instalace...15 SolidWorks Rx...16 Diagnostika

Více

Co je nového v systému NX 8

Co je nového v systému NX 8 Co je nového v systému NX 8 Chytřejší rozhodnutí. Lepší výrobky. Přínosy Vyšší produktivita při vývoji výrobků Vyšší kvalita výrobků, rychlejší vývoj, nižší náklady Větší informovanost při rozhodování

Více

Strojírenské navrhování na plné obrátky. AutoCAD. Mechanical 2008

Strojírenské navrhování na plné obrátky. AutoCAD. Mechanical 2008 Strojírenské navrhování na plné obrátky AutoCAD Mechanical 2008 Výhoda aplikace AutoCAD Mechanical Konstruktéři, kteří chtějí na současném trhu se svými návrhy uspět, musí konstrukční výkresy vytvářet

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2016...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...15 Vylepšení výkonu...17

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Autodesk Plant Design Suite. Řešení pro víceoborové návrhy potrubních systémů založené na síle standardu AutoCAD

Autodesk Plant Design Suite. Řešení pro víceoborové návrhy potrubních systémů založené na síle standardu AutoCAD Autodesk Plant Design Suite Řešení pro víceoborové návrhy potrubních systémů založené na síle standardu AutoCAD Výhody balíčku: praktický, komplexní, úsporný Autodesk Plant Design Suite nabízí v jednom

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Propojte obvody. AutoCAD. Electrical 2009

Propojte obvody. AutoCAD. Electrical 2009 Propojte obvody AutoCAD Electrical 2009 Výhody aplikace AutoCAD Electrical Návrháři elektrických řídicích systémů, kteří chtějí uspět na současném globálním trhu, si už nemohou dovolit spoléhat při práci

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Beta

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Beta Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Beta Obsah Poznámky...x Nejdůležitější novinky verze: SolidWorks 2010...xii 1 Správa systému...14 Zlepšení instalace...14 SolidWorks Rx...15 Diagnostika pro grafické

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu CAD Studio www.cadstudio.cz www.cadforum.cz Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu Mfg AEC Gis BIM Autodesk Revit Autodesk AutoCAD Architecture Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk AutoCAD Plant

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2011

Co je nového SOLIDWORKS 2011 Co je nového SOLIDWORKS 2011 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky SolidWorks 2011...ix Právní ustanovení...11 1 Uživatelské rozhraní...13 SolidWorks vyhledávání...13 Tlačítka Uložit jako a Vlastnosti

Více