Siemens PLM Software.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm"

Transkript

1 NX Siemens PLM Software Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů. Použití systému NX Vám umožňuje Vaše výrobky uvádět na trh rychleji, zvýšit jejich kvalitu, snížit náklady a zároveň efektivněji využívat informace o postupech a produktech v rámci inovací.

2 Představujeme NX NX je CAx systém postavený na jednotném, otevřeném a moderním technologickém základě a zohledňuje v sobě veškeré aspekty procesu vývoje produktu od jeho návrhu až po výrobu, čímž se stává vysoce výkonným řešením pro celkové urychlení vývoje výrobku ve všech jeho fázích: Průmyslový design Konstrukce Simulace Dokumentace Nástroje Obrábění NX podporuje celý vývojový tým od počátečního konceptu až k hotovému výrobku širokým záběrem svých integrovaných aplikací. NX však nabízí ještě mnohem víc, než pouhou sadu integrovaných CAD, CAM a CAE aplikací - budou-li jeho postupy spravovány systémem Teamcenter, stává se řešení NX mnohem produktivnějším, než je součet produktivit jeho jednotlivých aplikací. V rámci správy řešením Teamcenter jsou veškeré vývojové aktivity propojeny v jediném, řízeném prostředí. Nástroje pro správu dat a technických postupů poskytují jedinečný zdroj informací, kterými se řídí všechny etapy vývoje, zjednodušuje spolupráci a umožňuje kontinuální zlepšování. Přínos NX Podnikatelské prostředí, ve kterém se dnes pohybujeme, vyžaduje kvalitní výrobky dodané včas a za nízké ceny. NX Vám díky pokročilým nástrojům a technologiím pomáhá získat a udržet náskok před konkurencí. Rychlejší vstup na trh NX urychluje vývoj výrobku velmi výkonnou automatizací, která ruku v ruce přináší vyšší produktivitu práce. Všechny aplikace NX vycházejí z jednotného produktového podkladu a mají integrovánu podporu vzájemné spolupráce a správy technických postupů. Integrované, asociativní řešení umožňuje urychlení ve všech fázích vývoje produktu. Zvýšení produktivity NX umocňuje efektivitu ve vývoji produktů využíváním moderních technologií, funkcí a možností opakovaného používání informací, které celkově urychlují pracovní cyklus. Vysoce výkonné CAD, CAM a CAE nástroje v rámci NX pomáhají optimalizovat veškeré vývojové procesy a jejich schopnosti jsou jedny z nejlepších ve své třídě. Inovativní produkty S integrovanými, asociativně propojenými aplikacemi pomáhá NX mnohem rychleji představit produkt s takovými technologiemi a funkcemi, které splňují požadavky zákazníků. Pomůže Vám rychleji prozkoumat konfigurace, možnosti a varianty produktů. Zautomatizování časově náročných a rutinních úkolů Vám poskytne více času a prostředků na inovaci. Snížení nákladů Automatizací opakujících se úkolů pomáhá NX snížit časovou náročnost a celkové mzdové náklady. Nástroje pro simulaci a ověřování identifikují chyby a snížují výdaje na opravy a náklady na fyzické prototypy. Zvýšení kvality výrobků Vývojový proces je řízen na základě požadavků zákazníka. Pokročilé nástroje simulací kontrolují vlastnosti, kvalitu a vyrobitelnost navrhovaného výrobku již v rané fázi vývoje.

3 Průmyslový design & styling, konstrukce Průmyslový design & styling Průmyslový design & styling vnáší do produktů estetické a ergonomické nápady, které zvyšují jejich hodnotu. NX navíc nabízí obsáhlé modelování volných tvarů, s výkonnými nástroji pro analýzu a vizualizaci, které umožní Vašim návrhům odlišit se od těch konkurenčních. Výkon, ovládání a flexibilita pro netradiční tvary NX reprezentuje výkonný, pružný a komplexní nástroj, který podporuje kreativitu, výzkum a inovace. Designéři mohou rychle tvořit a vylepšovat organické tvary modelováním 2D a 3D křivek a ploch, zaoblováním stěn, ořezáváním, protažením, spojením profilů tažením, tažením po křivce a jinými technikami s nejvyšším možným stupněm řízení tvaru a spojitosti. Analýza a vizualizace ploch NX pomáhá návrhářům hodnotit kvalitu a vzhled ploch vizualizací s možností analýzy v reálném čase. Zvýrazněné reflexní čáry, analýza křívosti, dynamické provádění řezů, analýza úkosů a reflexní mapování poskytují okamžitou zpětnou vázbu, která zvyšuje kvalitu návrhu. Realistické zobrazení umožní návrhářům zkoumat tvary a design v reálném prostředí a rychle experimentovat s barvami, materiály a úpravami povrchu. Spojitost s výrobním inženýrstvím NX zajišťuje hladký přechod od průmyslového designu a stylingu k výrobnímu inženýrství a to bez oprav, kompromisů nebo konverzí dat čímž se Vaše nápady a inovace dostanou rychleji na trh. Toto propojení uchová záměr návrhu od vývoje přes simulaci až k výrobě, čímž eliminuje zpoždění, které vznikalo mezi jednotlivými fázemi vývoje. Konstrukce Pro konstruktéry je NX komplexním nástrojem pro tvorbu digitálních modelů komponent, sestav, nebo funkčních celků a celého výrobku. Svoboda konstruování NX osvobozuje konstruktéry od omezení, které mají tradiční systémy. Podporuje téměř jakékoliv metody modelování tzn. parametrické modelování těles na základě prvků, modelování pomocí křivek a ploch, nebo explicitní modelování. Tyto modelovací techniky v oblasti CAD Vás zvýhodňují svou jednoduchostí, rychlostí a efektivitou. NX obsahuje pokročilé funkce pro jedinečné přímé modelování, které spolu s novými pokročilými nástroji výběru umožňují konstruktérům pracovat přímo s importovanou CAD geometrií, a to velmi jednoduše, komfortně, bez ohledu na původ nebo historii modelu. Vyšší výkon pro velké sestavy Nezáleží na tom jak velké, nebo složité jsou Vaše výrobky, NX je výkonný systém, díky němuž mohou konstruktéři pracovat bez omezení v rámci kompletní sestavy dokonce i se sestavami z jiných CAD systémů. Pomocí grafických reprezentací modelů a díky rychlému renderování, umožňuje NX interaktivní práci s velkými sestavami v reálném čase. Integrovaná správa dat a nástroje pro spolupráci urychlují nalezení a umístění komponent a knihovny podporují opakované použití konstrukčních prvků. Nástroje pro charakteristická odvětví S moduly pro charakteristická konstrukční prostředí je NX mnohem efektivnější než CAD systémy pro obecné použití. Účelově orientované moduly pro konstrukci plechových dílů, mechanické a elektrické subsystémy, automobilový průmysl, nebo ergonomii obsahují přizpůsobené funkce, které automatizují a urychlují postupy těchto specializovaných odvětví. Ověřování konstrukce NX podporuje nepřetržitý monitoring konstrukčních návrhů a porovnává je vzhledem k požadovaným parametrům a standardům. Automatizované kontrolní nástroje ověřují konstrukční návrh z hlediska požadavků zákazníka, předpisů, technických pravidel nebo firemních standardů. Díky automatickému ověřování dochází k eliminaci chyb a nákladných změn v konstrukci. Reverzní inženýrství NX též podporuje reverzní inženýrství s nástroji pro analýzu naskenovaných dat a pro převedení do modelů vhodných pro výrobu. Tyto vysoce specializované nástroje se přidávají k tradičním CAD schopnostem a poskytují dostatečný výkon a možnosti i pro složité konstrukční úkoly. 3

4 Simulace (CAE) Tlak na snižování nákladů a zvyšování kvality se odráží ve zvýšeném používání digitálních simulací v průběhu celého životního cyklu výrobku. NX řešení v oblasti simulací (CAE) umožňuje vyhodnocovat více koncepcí návrhu, umožňuje rychleji a kvalifikovaněji rozhodovat, a snižuje tak přímé náklady spojené s výrobou fyzických prototypů. Integrované nástroje pro simulaci v konstrukci Systém NX posouvá simulaci blíže vývojové fázi výrobku díky nástrojům, které mohou konstruktéři využít k rychlému orientačnímu ověření vlastností dílů a sestav. Toto přiblížení zjednodušuje práci s průvodcem simulací a výsledek dává i méně zkušeným uživatelům přehled o mechanických a dynamických vlastnostech konstrukce. Další integrované nástroje pro simulaci zahrnují tvarovou optimalizaci, která navrhuje v závislosti na výsledcích simulace nejlepší geometrické a mechanické parametry, a simulaci pohybu, která dává uživateli představu o statickém, dynamickém a kinematickém chování sestav. Simulace pro CAE specialisty Pro odborníky v oblasti CAE přináší NX pokročilé nástroje simulace pro tvorbu složitých matematických modelů, řešiče pokročilých mezioborových simulací a obsáhlý postprocessing pro interpretaci jejich výsledků. Všechny simulační nástroje NX využívají výhod výkonného řešiče NX Nastran, který je schopen řešit i ty nejsložitější technické problémy a je uznáván jako průmyslový standard pro svou spolehlivost, robustnost a výkon.

5 Dokumentace Vytváření technické dokumentace výrobku je obtížným a časově náročným procesem, nicméně je to proces důležitý pro snadnou a bezproblémovou komunikaci jak uvnitř vývojového týmu, tak s dodavateli. NX Vám poskytuje rozsáhlé možnosti, které zefektivňují a urychlují tento proces, včetně 3D popisů modelu. PMI (Product Manufacturing Information) Nástroje 3D popisů (PMI - Product Manufacturing Information) umožňují zadávat informace o výrobku a jeho výrobě přímo do 3D modelu výrobku a následně tyto informace asociativně využívat v dalších oblastech systému NX. PMI obsahují kóty, tolerance, referenční geometrie, povrchové úpravy, poznámky, symboly a další informace, které mohou vývojové týmy využívat již během vývojové fáze, a zlepšit tak komunikaci a snížit riziko chyb. Navazující postupy, jako jsou tvorba výkresů, toleranční analýzy, nebo výroba, se mohou pro zvýšení produktivity a kvality odkazovat přímo na PMI a opětovně je využívat. Nástroje PMI jsou v NX v souladu s novými standardy pro 3D popisy, které podporují trend bezvýkresové dokumentace. Efektivnější tvorba výkresů NX obsahuje nástroje nové generace pro tvorbu technických 2D výkresů, které zjednodušují jejich tvorbu a údržbu. Postup tvorby výkresů se urychluje pomocí šablon, které obsahují potřebné standardní výkresové prvky a konfigurovatelná nastavení. Vložením modelu se automaticky vytvářejí přednastavené standardní pohledy. Pohledy, kóty, popisy a další informace o 3D modelu se mohou automaticky přidat do výkresu bez nutnosti tato data znovu vytvářet. Plná asociativita mezi modelem a výkresem v rámci Master model konceptu pomáhá provádět a řídit změny. Všechny nástroje pro kreslení, detaily, kótování, atd. mohou být konfigurovány v souladu s firemními nebo průmyslovými standardy.

6 Tvorba nástrojů Technická příprava výroby (výroba nástrojů) je důležitou fází při závádění výroby nového produktu. Kvalita konečného výrobku je přímo spojena s kvalitou a konstrukcí nástrojů. NX nabízí obsáhlou sadu automatizovaných nástrojů pro oblasti konstrukce forem, lisovacích nástrojů a upínacích přípravků, které úspěšně redukují čas potřebný na jejich vývoj. Pokročilá řešení přípravy výroby Modely nástrojů a přípravků jsou asociativně propojeny s modelem součásti, což zajišťuje přesnost a rychlost jejich úprav při změnovém řízení jednotlivých dílů. Pro ověření vyrobitelnosti dílu jsou samozřejmostí nástroje pro analýzu formování resp. vstřikování, při současné kontrole vůlí a případných kolizí celého nástroje. Nástrojaři mohou tvořit konfigurovatelné šablony obsahující standardní nástrojové konstrukce a komponenty, které jim urychlí práci na nových projektech. Nejrychlejší cesta od návrhu k výrobě V NX je konstrukce nástroje propojena s NC programováním, konstrukcí elektrod, plánováním procesů, simulací a kontrolou, což vede ke zjednodušení celého vývojového cyklu přípravy výroby nástroje. Nástrojové aplikace jsou v NX integrovány do systému správy dat a procesů, které řídí konstrukci nástrojů, průběh obrábění a zpracování dat. 6

7 Obrábění Rozsáhlé pokrytí oblasti obrábění Siemens posiluje svoje vedoucí postavení ve světě CAM poskytováním rozsáhlých programovacích možností a větší pružnosti v metodách obrábění. NX procesory pro tvorbu dráhy nástroje zvyšují kvalitu a efektivitu obrábění od základního soustružení, frézování, vytváření programu pro CNC obrábění přes pětiosé vysokorychlostní a multifunkční obrábění. NX CAM je ideálním řešením pro ty, kteří chtějí získat konkurenční výhodu a investovali do moderních obráběcích technologií. Vše v jednom NX obsahuje všechny prvky složitého programovacího NC systému, včetně tvorby a ověření dráhy nástroje, post processingu, simulace obrábění, nástrojů pro převod dat, plánování procesů, dokumentace a prvky pokročilého CAD systému pro modelování součástí, nástrojů, strojů a jejich sestav. Nástroje pro správu výrobních dat umožňují získávání, organizaci a řízení výrobních dat spolu s propojením na dostupné nástroje, upínacími elementy a zdroje strojů. Produktivita díky automatizaci Programování v NX je díky automatizaci rychlejší a reprodukovatelnější. Vyžaduje méně zkušeností pro dosažení kvalitních výsledků. Programátoři mohou používat šablony, které automaticky aplikují na preferované obráběcí postupy. Průvodci programovacím procesem získávají a uchovávají firemní standardy a vedou programátory tak, aby používali nejvhodnější obráběcí metody. Pokročilé obrábění automatizuje proces výběru a generuje dráhy nástroje i podle prvků modelu, a tím snižuje čas nutný na programování o více než 90%. 7

8 O Siemens PLM Software Siemens PLM Software je samostatná obchodní jednotka divize Siemens Industry Automation společnosti Siemens a přední světový poskytovatel PLM softwaru a služeb. Společnost má více než zákazníků a celosvětově je nainstalováno více než 5,5 milinonů pracovišť. Vize Siemens PLM Software je vytvořit svět, kde organizace a jejich partneři spolupracují prostřednictvím PLM na vývoji výrobků a služeb světové úrovně a kde jim PLM umožňuje pohotově se vypořádat s objevujícími se riziky a příležitostmi. PLM, neboli Product Lifecycle Management (správa životního cyklu výrobku), lze definovat jako informační strategii, firemní strategii a v neposlední řadě transformační obchodní strategii. PLM dává společnostem sílu činit jednotná, informacemi podpořená rozhodnutí ve všech stádiích životního cyklu výrobku. Více informací o produktech a službách Siemens PLM Software naleznete na RYCHLOST KOMPATIBILITA OPTIMALIZACE GLOBALIZACE Pro více informací kontaktujte: Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Na Maninách 7, Praha 7, Tel: , Fax: Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky firmy Siemens AG.Teamcenter, NX, Solid Edge,Tecnomatix, Parasolid, Femap, I-deas, JT, Velocity Series, Geolus a obchodní úprava Signs of Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích poboček v USA a v jiných zemích. Všechna ostatní loga, ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky zde použité náleží jejich příslušným držitelům. NXcz080831

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

EBZ SysTec. Automobilový průmysl. Integrovaná optimalizace závodů přináší mnoho výhod

EBZ SysTec. Automobilový průmysl. Integrovaná optimalizace závodů přináší mnoho výhod Automobilový průmysl EBZ SysTec Integrovaná optimalizace závodů přináší mnoho výhod Produkt Tecnomatix Požadavky Flexibilita a šíře portfolia Nepřetržité využití stávajících závodů Kratší životní cykly

Více

2D nebo 3D? Ano. Autodesk Inventor. Suite 2008

2D nebo 3D? Ano. Autodesk Inventor. Suite 2008 2D nebo 3D? Ano Autodesk Inventor TM Suite 2008 Získejte výkon 3D od společnosti, která vám přinesla 2D Softwarové produkty Autodesk Inventor jsou nejlepší volbou pro uživatele aplikace AutoCAD, kteří

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Posouvá vývoj produktů díky vysoce výkonnému integrovanému řešení pro návrh, simulaci a obrábění

Posouvá vývoj produktů díky vysoce výkonnému integrovanému řešení pro návrh, simulaci a obrábění Chytřejší rozhodnutí, lepší produkty. NX Posouvá vývoj produktů díky vysoce výkonnému integrovanému řešení pro návrh, simulaci a obrábění www.siemens.cz/plm Představujeme NX V čem je NX nepřekonatelný

Více

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat www.siemens.com/teamcenter e x e c u t i v e

Více

Metodika konstruování Systémy pro podpůrné činnosti při vývoji produktu

Metodika konstruování Systémy pro podpůrné činnosti při vývoji produktu Metodika konstruování Systémy pro podpůrné činnosti při vývoji produktu Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů 1. Úvod: Cílem této přednášky je seznámení posluchačů se třemi podpůrnými

Více

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Průmyslové trendy a požadavky...3 Nový přístup k tvorbě kontrolních programů CMM...4 Používaná aplikace...4 Automatické programování kontrolních

Více

Automobilový průmysl a doprava. Freeform Technology

Automobilový průmysl a doprava. Freeform Technology Automobilový průmysl a doprava Společnost dodává díky NX velmi rychle špičkové komponenty Produkt NX Obchodní cíle Udržení kvality výrobků a rychlosti dodání i v období dynamického růstu společnosti Rozšíření

Více

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů www.siemens.com/nx E x

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software FEMAP světové řešení MKP pro systém Windows Siemens PLM Software www.femap.cz Při vývoji výrobků, které mají dosahovat náročných pevnostních a kvalitativních vlastností, nelze nic ponechat náhodě. Výpočty

Více

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens. www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.cz/plm Rychlé a flexibilní modelování součástí Solid Edge se Synchronní

Více

Základy tvorby výpočtového modelu

Základy tvorby výpočtového modelu Základy tvorby výpočtového modelu Zpracoval: Jaroslav Beran Pracoviště: Technická univerzita v Liberci katedra textilních a jednoúčelových strojů Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2,

Více

Siemens PLM Software. Posouvá celý proces vývoje výrobku díky vysokému výkonu plně integrovaného řešení pro návrh, simulaci a výrobu.

Siemens PLM Software. Posouvá celý proces vývoje výrobku díky vysokému výkonu plně integrovaného řešení pro návrh, simulaci a výrobu. Siemens PLM Software NX Posouvá celý proces vývoje výrobku díky vysokému výkonu plně integrovaného řešení pro návrh, simulaci a výrobu www.nx.cz Představení NX NX je velmi výkonný. Poskytuje nám nástroje,

Více

Průmyslová řešení prověřená praxí Technická konference Hotel SKI, Nové Město na Moravě června 2019

Průmyslová řešení prověřená praxí Technická konference Hotel SKI, Nové Město na Moravě června 2019 Průmyslová řešení prověřená praxí Technická konference Hotel SKI, Nové Město na Moravě 3. 4. června 2019 Prezentující: Ota Poul Plynulá spolupráce mezi elektro CAD a konstrukčním CAD #SolidEdge2019 Návrh

Více

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY Authority for Urban Development and Environment, Hamburg, NBK, fotografie: Andreas Lechtape ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY ALLPLAN ENGINEERING 1 ALLPLAN ENGINEERING

Více

CAM řešení pro SolidWorks

CAM řešení pro SolidWorks CAM řešení pro SolidWorks www.hsmworks.com www.hsmworks.cz Skutečná znalost systému SolidWorks Podpora Více-jader / Více-Procesorů Skutečná 64bitová Aplikace HSMWorks je od základu navržen pro práci v

Více

Automatizace je naší motivací

Automatizace je naší motivací Automatizace je naší motivací 02 Springer Automatizace je naší motivací Společnost Springer GmbH inovativní společnost pro váš úspěch v automatizaci Springer Automatizace je naší motivací Silou inovace,

Více

Siemens PLM Software. Simcenter 3D. Realizujte inovace pomocí 3D simulací.

Siemens PLM Software. Simcenter 3D. Realizujte inovace pomocí 3D simulací. Siemens PLM Software Simcenter 3D Realizujte inovace pomocí 3D simulací www.siemens.cz/plm Posouváme inženýring výrobků Pro zvládnutí složitých úkolů potřebují týmy inženýrů jednotnou sdílenou platformu

Více

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY Authority for Urban Development and Environment, Hamburg, NBK, fotografie: Andreas Lechtape ALLPLAN ENGINEERING 1 ALLPLAN ENGINEERING

Více

Digitální továrna. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

Digitální továrna. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Digitální továrna Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

Počítačová grafika RHINOCEROS

Počítačová grafika RHINOCEROS Počítačová grafika RHINOCEROS Ing. Zuzana Benáková Základní otázkou grafických programů je způsob zobrazení určitého tvaru. Existují dva základní způsoby prezentace 3D modelů v počítači. První využívá

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

ALLPLAN ENGINEERING CIVIL

ALLPLAN ENGINEERING CIVIL ALLPLAN ENGINEERING CIVIL ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ ALLPLAN ENGINEERING 1 Allplan GmbH, Mnichov, Německo Fotografie: Allplan GmbH, ACS-Partner Projekt: Most přes řeku Aare, Olten (SO),

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ INTEGROVANÉ NAVRHOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ Řešení SOLIDWORKS Electrical zjednodušují návrh elektrických systémů

Více

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40 www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních

Více

Innovation Centre. NICe. nikken-world.com

Innovation Centre. NICe. nikken-world.com Innovation Centre e u r o p e NICe nikken-world.com NIKKEN Filozofie Každodenního Výzkumu Společnost NIKKEN se zavázala posunovat hranice moderní výroby a věří, že se to odráží v naší nabídce nejlepší

Více

ALLPLAN ENGINEERING CIVIL

ALLPLAN ENGINEERING CIVIL ALLPLAN ENGINEERING 1 Allplan GmbH, Mnichov, Německo Fotografie: Allplan GmbH, ACS-Partner Projekt: Most přes řeku Aare, Olten (SO), Švýcarsko ALLPLAN ENGINEERING CIVIL ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

ALLPLAN BRIDGE PARAMETRICKÉ NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ. INTELIGENTNÍ A FLEXIBILNÍ PŘEJDĚTE NA NAŠE PROFESIONÁLNÍ BIM PRODUKTY PRO NÁVRH A KONSTRUKCI MOSTŮ

ALLPLAN BRIDGE PARAMETRICKÉ NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ. INTELIGENTNÍ A FLEXIBILNÍ PŘEJDĚTE NA NAŠE PROFESIONÁLNÍ BIM PRODUKTY PRO NÁVRH A KONSTRUKCI MOSTŮ ALLPLAN BRIDGE PARAMETRICKÉ NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ. INTELIGENTNÍ A FLEXIBILNÍ PŘEJDĚTE NA NAŠE PROFESIONÁLNÍ BIM PRODUKTY PRO NÁVRH A KONSTRUKCI MOSTŮ NOVÉ! ALLPLAN BRIDGE Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

S I C H U A N C H A N G H O N G G R O U P. Obchodní výzvy. Klíč k úspěchu. Výsledky. High-Tech a elektronika

S I C H U A N C H A N G H O N G G R O U P. Obchodní výzvy. Klíč k úspěchu. Výsledky. High-Tech a elektronika Společnost Changhong zvyšuje konkurenceschopnost a řadí se mezi průmyslovou elitu Řešení Teamcenter vytváří konkurenční výhodu spolehlivým a flexibilním prostředím pro týmovou spolupráci napříč podnikem,

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Solid Edge. Siemens PLM Software. www.solidedge.cz

Solid Edge. Siemens PLM Software. www.solidedge.cz Solid Edge Siemens PLM Software www.solidedge.cz Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový systém od společnosti Siemens. Solid Edge je základní součástí produktové řady Velocity

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Novinky ZW3D 2016 CAD/CAM

Novinky ZW3D 2016 CAD/CAM Novinky ZW3D 2016 CAD/CAM Novinky ZW3D 2016 - CAD Základní Překladač Nové PMI Skica Návrh dílu Návrh sestavy 2D Výkres Plechové díly FTI Nové uživatelské prostředí Podpora dlouhých názvů Podpora nových

Více

Digitální dvojče: od koncepčního návrhu po zprovoznění. Filip Nechvátal Siemens PLM

Digitální dvojče: od koncepčního návrhu po zprovoznění. Filip Nechvátal Siemens PLM Digitální dvojče: od koncepčního návrhu po zprovoznění Filip Nechvátal Siemens PLM Realize innovation. Průmysl 4.0 Projekt budoucnosti projekce průmyslu do roku 2025 Průmysl 4.0 Reprezentuje novou úroveň

Více

SADA SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ

SADA SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ SADA SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ INTEGROVANÝ NÁVRH ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ Řešení SOLIDWORKS Electrical zjednodušují návrh elektrických systémů pomocí

Více

Siemens PLM Software. SIMATIC IT Preactor APS. Pokročilé plánování a tvorba rozvrhů. siemens.com/mom

Siemens PLM Software. SIMATIC IT Preactor APS. Pokročilé plánování a tvorba rozvrhů. siemens.com/mom Siemens PLM Software SIMATIC IT Preactor APS Pokročilé plánování a tvorba rozvrhů siemens.com/mom Zlepšení synchronizace výrobních procesů Špičkový software pro pokročilé plánování a tvorbu rozvrhů SIMATIC

Více

Desigo Control Point řešení pro ovládání a monitorování budov siemens.cz/desigo

Desigo Control Point řešení pro ovládání a monitorování budov siemens.cz/desigo Jedna budova. Různí uživatelé. Desigo Control Point řešení pro ovládání a monitorování budov siemens.cz/desigo Desigo Control Point navržen pro zjednodušení správy technologií budov Budovy nejsou jen pouhé

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS VÝROBNÍ A KONSTRUKČNÍ NÁSTROJE JAKO HNACÍ MOTOR VAŠEHO PODNIKÁNÍ EFEKTIVNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům,

Více

Strojírenské navrhování na plné obrátky. AutoCAD. Mechanical 2008

Strojírenské navrhování na plné obrátky. AutoCAD. Mechanical 2008 Strojírenské navrhování na plné obrátky. AutoCAD Mechanical 2008 Výhody aplikace AutoCAD Mechanical Konstruktéři, kteří chtějí na současném trhu se svými návrhy uspět, musí výrobní výkresy vytvářet a revidovat

Více

Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu

Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu Příklad použití Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu Sídlo společnosti: Schwäbisch Gmünd Systém GOM: ATOS Triple Scan Software GOM: ATOS Professional,

Více

Školení Siemens NX červenec - září

Školení Siemens NX červenec - září 2015 Školení Siemens NX červenec - září Přechod CATIA V5 na NX - základní školení Toto základní školení systému NX je určené pro uživatele, kteří pracují s CATIA V5 a potřebují zvládnout nový systém. Školení

Více

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení WorkNC-CAD Hybridní modelář posouvá hranice 3D konstrukce, oprav a přípravy obrábění. Tento výkonný 3D plošný a objemový modelář umožňuje uživatelům pracovat na neuzavřených

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Teamcenter. Siemens PLM Software

Teamcenter. Siemens PLM Software Teamcenter Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Teamcenter, nejpoužívanější řešení pro digitální řízení životního cyklu výrobku na světě, zvyšuje produktivitu a naplňuje strategii inovačního podnikání.

Více

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Výzkumné centrum RTI Regionální technologický institut - RTI je výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY

DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY SOLIDWORKS I Základy modelování + výkresy (2 dny) Cena: 4 400 Kč/osobu 1. Všeobecně o SOLIDWORKS, organizace /díl, sestava, výkres, odkazy, ukládání/ 2. Seznámení se s uživatelským

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 21. Kapitola Kapitola 2 21

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 21. Kapitola Kapitola 2 21 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS SÍLA, KTEROU POTŘEBUJETE K INOVACÍM

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS SÍLA, KTEROU POTŘEBUJETE K INOVACÍM ŘEŠENÍ SOLIDWORKS SÍLA, KTEROU POTŘEBUJETE K INOVACÍM EFEKTIVNÍ, A PŘESTO JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ POMOHOU RŮSTU VAŠEHO PODNIKÁNÍ Konstrukční řešení SOLIDWORKS pomáhají konstruktérům, inženýrům a výrobcům

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Funkce Přínos

Funkce Přínos AutoCAD Specializované nástroje (One AutoCAD) Profesní funkce a knihovny oborových verzí: Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design. Web aplikace AutoCAD Mobilní AutoCAD

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Automobilový průmysl a doprava. Dodavatel Brose se v rámci zlepšení nákupů spoléhá na správu nákladů výrobků pomocí řešení Teamcenter

Automobilový průmysl a doprava. Dodavatel Brose se v rámci zlepšení nákupů spoléhá na správu nákladů výrobků pomocí řešení Teamcenter Automobilový průmysl a doprava Teamcenter snižuje náklady na výrobu až o 15 procent Produkt Teamcenter Požadavky Konkurenceschopné výkony z hlediska ceny, kvality, dodání a rychlosti Trvalá snaha o snížení

Více

Tým Týmová práce. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů

Tým Týmová práce. Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů Tým Týmová práce Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů Co rozumíte pod pojmem tvůrčí tým? Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady Tvůrčí tým Tvůrčí tým je úkolově a cílově

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Řešení pro truhláře a návrháře nábytku

Řešení pro truhláře a návrháře nábytku Řešení pro truhláře a návrháře nábytku "Woodwork pro Inventor je so ware zázračně měnící celý proces výroby nábytku. Našim zákazníkům šetří hodiny a hodiny času." Steven Widom WOODWORK FOR INVENTOR Woodwork

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY

DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY DVOUDENNÍ ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY SOLIDWORKS I Základy modelování + výkresy (2 dny) Cena: 4 400 Kč/osobu 1. Všeobecně o SOLIDWORKS, organizace /díl, sestava, výkres, odkazy, ukládání/ 2. Seznámení se s uživatelským

Více

ELVAC a.s. ELVAC SOLUTIONS Strojní inženýring Elektroinženýring Software KATALOG ŘEŠENÍ

ELVAC a.s. ELVAC SOLUTIONS Strojní inženýring Elektroinženýring Software KATALOG ŘEŠENÍ ELVAC SOLUTIONS ELVAC a.s. Strojní inženýring Elektroinženýring Software KATALOG ŘEŠENÍ STROJNÍ INŽENÝRING ŘEŠENÍ, PRODUKTY A SLUŽBY ROBOTIKA Poskytujeme inženýrsko-dodavatelské služby v oblasti jednoúčelových

Více

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU 3D NÁVRH A KONSTRUOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA SIMULACI Výrobní společnosti ve všech oborech udělaly z 3D virtuální simulace cenný nástroj pro konstruktéry, který

Více

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Údržba, oprava, obnova, ochrana Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Henkel - řešení pro všechny problémy v údržbě. Údržba, oprava, obnova a ochrana strojního zařízení. Maximalizace produkce,

Více

Metodika konstruování Úvodní přednáška

Metodika konstruování Úvodní přednáška Metodika konstruování Úvodní přednáška Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů 1. Úvod: Cílem přednášky je seznámení studentů s definicemi a pojmy v metodice konstruování. Design Methodology

Více

Novinky v systému Solid Edge ST3

Novinky v systému Solid Edge ST3 Novinky v systému Solid Edge ST3 Výhody Zlepšení naplňující vizi synchronní technologie Rychlejší tvorba modelů Rychlejší úpravy Lepší využití importované geometrie Vylepšení simulací Podpora více úloh

Více

Jak zpřístupnit produktové znalosti celé společnosti všem zaměstnancům? Odpověď společnosti Siemens: Propojení pracovníků pomocí programu TEAMCENTER

Jak zpřístupnit produktové znalosti celé společnosti všem zaměstnancům? Odpověď společnosti Siemens: Propojení pracovníků pomocí programu TEAMCENTER Jak zpřístupnit produktové znalosti celé společnosti všem zaměstnancům? Odpověď společnosti Siemens: Propojení pracovníků pomocí programu TEAMCENTER www.siemens.com/teamcenter softwaru Teamcenter Úspěšné

Více

Výkonné obrábění pro výkonné komponenty automobilů v SolidCAMu. Ivan Cimr

Výkonné obrábění pro výkonné komponenty automobilů v SolidCAMu. Ivan Cimr Výkonné obrábění pro výkonné komponenty automobilů v SolidCAMu Ivan Cimr Město Tamworth v kraji Staffordshire není známé jen díky svým historickým pamětihodnostem, ale také jako centrum strojírenského

Více

Životní cyklus výrobku Faktory ovlivňující způsoby projektování

Životní cyklus výrobku Faktory ovlivňující způsoby projektování Životní cyklus výrobku Faktory ovlivňující způsoby projektování Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů Zkuste definovat pojem životní cyklus výrobku? Životní Cyklus Výrobku Životní cyklus

Více

Virtuální svět výrobního podniku

Virtuální svět výrobního podniku Virtuální svět výrobního podniku Martin Baumruk Jiří Kopenec Siemens PLM Connection 2012 Česká republika 3. 5. června, Seč Program Tecnomatix sekce pondělí 4.6.2012 Tomáš Lebeda Page 2 Program Tecnomatix

Více

Optimalizace pracoviště v digitální továrně. Page 1 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software

Optimalizace pracoviště v digitální továrně. Page 1 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software Optimalizace pracoviště v digitální továrně Page 1 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software Digitální továrna Siemens PLM Software Digitální plánování

Více

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje

Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise PDM Bezproblémové propojení všech procesů vývoje SOLIDWORKS Enterprise pdm VŠECHNA DATA NÁVRHU POD KONTROLOU Dopřejte si lepší kontrolu nad všemi daty návrhů a zlepšete systém týmové

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

ŘEŠENÍ PROCESŮ OD NÁVRHU K VÝROBĚ OD SOLIDWORKS

ŘEŠENÍ PROCESŮ OD NÁVRHU K VÝROBĚ OD SOLIDWORKS ŘEŠENÍ PROCESŮ OD NÁVRHU K VÝROBĚ OD SOLIDWORKS NÁVRH, VIZUALIZACE, KOMUNIKACE, KALKULACE NÁKLADŮ, VÝROBA, KONTROLA, SESTAVOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VŠE V JEDNOM PROSTŘEDÍ. Ve společnostech dlouhá léta přežívaly

Více

Počítačová simulace logistických procesů II 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD)

Počítačová simulace logistických procesů II 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD) Počítačová simulace logistických procesů II 12. přednáška - Rozhraní (Process Designer, MALAGA, TriCAD) Jan Fábry 26.11.2017 Počítačová simulace logistických procesů II Obsah předmětu I. Úvod, organizace,

Více

BIM pro stavební konstrukce

BIM pro stavební konstrukce BIM pro stavební konstrukce Vylepšete efektivitu, kvalitu zpracování a koordinaci Současná tvorba modelu pro návrh, konstrukční analýzu a koordinovanou dokumentaci Informační modelování budov výrazně zvýšilo

Více

Výkonné nástroje pro strojírenský návrh. AutoCAD. Mechanical

Výkonné nástroje pro strojírenský návrh. AutoCAD. Mechanical Výkonné nástroje pro strojírenský návrh. AutoCAD Mechanical Výhody aplikace AutoCAD Mechanical Konstruktéři, kteří chtějí na současném trhu se svými návrhy uspět, musí konstrukční výkresy vytvářet a revidovat

Více

www.smap3d Piping.com

www.smap3d Piping.com www.smap3d Piping.com Smap3D Piping Software pro návrh 3D potrubního systému Od P&ID diagramů přes 3D návrh po izometrické výkresy 3D návrh potrubí snadno s využitím tříd potrubí Smap3D Piping je 3D CAD

Více

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Soustružení. Hrubování. Dokončování. Jediná upínací operace. Mikron MILL P 800 U ST pro simultánní soustružení je nové řešení, založené

Více

PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BEZPLATNÁ INFOLINKA 800 400 226 WWW.AGERIT.CZ Agerit s.r.o. Stará pošta 750 664 61 Rajhrad u Brna POPTÁVKA +420 547 230 530 obchod@agerit.cz SERVIS +420 547 230 528 servis@agerit.cz PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech SIEMENS Procvičování dovedností na projektech spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Výkonné nástroje pro strojní konstruování

Výkonné nástroje pro strojní konstruování Výkonné nástroje pro strojní konstruování Autodesk AutoCAD Mechanical zjednodušuje komplexní konstrukční práce a pomáhá vám rychleji vytvářet a revidovat výkresy Čelíte těmto výzvám? Produktivitu omezuje

Více

Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika VYUŽITÍ POKROČILÝCH CAD/CAM SIMULACÍ PRO NÁVRH SPECIÁLNÍHO HORIZONTKOVÉHO PRACOVIŠTĚ. SVOČ FST 2018 Bc. Jan Stanek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary Autodesk Academia Forum 2010 Simulace a optimalizace návrhu a význam pro konstrukční návrh Miroslav Stárek Brno, 16. prosince 2010 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. 11 ANSYS, Inc. Proprietary Nástroj

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

HYBRID MANUFACTURING technologie KOVOSVIT MAS, a.s. a ČVUT - RCMT

HYBRID MANUFACTURING technologie KOVOSVIT MAS, a.s. a ČVUT - RCMT HYBRID MANUFACTURING technologie KOVOSVIT MAS, a.s. a ČVUT - RCMT 1 Všechny výrobky a produkty, které nás obklopují, potřebují dílce a součástky. 2 Všechny výrobky a produkty, které nás obklopují, potřebují

Více