Ing. Václav Chroust, místostarosta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Václav Chroust, místostarosta"

Transkript

1 MOODY S INVESTORS SERVICE MĚSTO KLATOVY NÁRODNÍ RATING Aa1.cz Vážení Klatované, město Klatovy je finančně zdravé. Hovoří o tom nově publikovaný rating ( tj. zhodnocení finanční situace města) od agentury Moodys. Rating jsme představili zastupitelům, projednali jsme jej na finanční komisi rady města a ve finančním výboru zastupitelstva. Renomovaná, ( zdůrazňuji) nezávislá mezinárodní agentura udělila našemu městu národní rating na úrovni Aa1.cz s výhledem stabilní. Je potěšitelné, že se tak děje opakovaně. Ve svém zdůvodnění Moodys uvádí : Národní rating Aa1.cz udělený městu Klatovy odráží obezřetný přístup vedení města, díky kterému město dosáhlo dobrých provozních výsledků a solidní úrovně hotovostních rezerv, které pokrývají dluh města. Celá zpráva je rozsáhlejší a je Vám k dispozici na webu města v části věnované rozpočtu. Ing. Václav Chroust, místostarosta

2 7. SRPNA 2014 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Město Klatovy Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 2 VÝSTUP Z BODOVACÍ KARTY BCA 4 O MOODY S RATINGU MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH SAMOSPRÁV 5 FAKTORY RATINGU 6 FINANČNÍ UKAZATELE 7 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY MOODY S 10 Kontakty: PRAHA Ivan Kuvík Associate Analyst Gjorgji Josifov Assistant Vice President Analyst LONDÝN David Rubinoff Managing Director Sub Sovereigns Udělený rating Kategorie Výhled Národní rating subjektu Základní ukazatele Moody s Rating Stabilní Aa1.cz (k 31. prosinci) Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 42,8 40,4 37,4 46,3 39,8 Splátky úroků/celkové příjmy (%) 0,4 1,1 1,6 2,0 1,7 Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 12,3 13,3 13,8 19,9 23,7 Saldo rozpočtu/celkové příjmy (%) -23,9-7,9 10,9 5,1 14,4 Běžné transfery/provozní příjmy (%) [1] 80,8 81,7 79,1 62,6 64,2 Kapacita samofinancování 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 36,2 25,4 15,9 27,2 23,6 Zdůvodnění uděleného ratingu [1] Běžné transfery = provozní dotace + sdílené daně Národní rating Aa1.cz udělený městu Klatovy odráží obezřetný přístup vedení města, díky kterému město dosáhlo dobrých provozních výsledků a solidní úrovně hotovostních rezerv, které pokrývají dluh města. I když vedení města neplánuje ve střednědobém výhledu zvyšovat svou dlouhodobou zadluženost, relativně vyšší dluhová služba města omezuje jeho ratingové hodnocení. Rating Klatov je dále omezen systémem financování samospráv v České republice, který dává městům jen omezený prostor pružně ovlivňovat a řídit své běžné příjmy a výdaje. Tato analýza poskytuje podrobné vysvětlení ratingu města Klatovy a doporučuje se číst ji ve spojitosti snejaktuálnějšími relevantními ratingovými informacemi, které je možné nalézt na stránkách společnosti Moody's.

3 Srovnání národních ratingů Národní ratingy českých měst se pohybují od stupně Aa1.cz do Aa2.cz, přičemž na stupni Aa2.cz je v současné době hodnocen jen jeden subjekt. Rating Klatov Aa1.cz se tak neliší od většiny českých měst s uděleným národním ratingem, přestože mezi nimi existují rozdíly na úrovni základního úvěrového hodnocení (BCA). V porovnání s ostatními českými městy odráží BCA Klatov výšku dluhu a dluhové služby nad mediánem subjektů hodnocených na úrovni Aa1.cz. Nicméně Klatovy vykazují relativně vyšší hrubé provozní výsledky (HPV), které jsou důležité pro krytí dluhové služby a flexibilitu rozpočtu. Silné stránky Mezi silné stránky Klatov patří:» Konzervativní přístup k rozpočtu odrážející se v solidním provozním hospodaření a v pozitivních saldech rozpočtu.» Vysoké hotovostní rezervy. Slabé stránky Mezi slabé stránky města patří:» Relativně vysoká dluhová služba. Ratingový výhled Výhled ratingu je stabilní. Co by mohlo rating ZVÝŠIT Udržení vysokých provozních přebytků, zachování solidních hotovostních rezerv a pokračující pokles zadluženosti by mohly mít pozitivní dopad na rating. Co by mohlo rating SNÍŽIT I když je to za současného vedení města nepravděpodobné, tlak na snížení ratingu by mohlo vytvořit výrazné zhoršení provozního hospodaření města nebo skokové navýšení investičních výdajů a následný citelný nárůst zadluženosti. Podrobné zdůvodnění uděleného ratingu Rating Klatov je kombinací (1) základního úvěrového hodnocení (Baseline Credit Assessment, BCA) subjektu na úrovni a3 a (2) střední pravděpodobnosti podpory ze strany vlády za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Tato publikace neoznamuje změnu ratingu. Všechny publikace odkazující se na ratingové hodnocení lze nalézt na stránkách v profilu každého subjektu pod záložkou ratings. Poslední změnu ratingu a historii změn lze také nalézt na těchto stránkách. Základní úvěrové hodnocení Zlepšující se provozní přebytky města v posledních dvou letech se udrží i v roce 2014 V roce 2013 Klatovy dosáhly solidního hrubého provozního výsledku (HPV) na úrovni téměř 24 % provozních příjmů (20 % v roce 2012). Citelný meziroční nárůst ukazatele HPV je zapříčiněn zejména novým rozpočtovým určením daní (RUD), které zvýšilo daňové příjmy Klatov meziročně téměř o 15 %, což představuje 7 % provozních příjmů. Provozní příjmy města se tak v roce 2013 zvýšily téměř 2 7. SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

4 o 6 % navzdory poklesu vládních transferů. Na straně výdajů pokračovalo vedení Klatov v obezřetném přístupu zejména v oblasti mezd a transferů příspěvkovým organizacím města, což se odrazilo na meziročně stabilních provozních výdajích města. Jelikož pro rok 2014 nebyla přijata žádná legislativa, která by zásadně ovlivňovala rozpočty obcí, budou provozní příjmy Klatov do vysoké míry záviset na vývoji ekonomiky a především na dynamice výběru sdílených daní. Plnění rozpočtu sdílených daní Klatov za prvních šest měsíců je vyšší o 2 % ve srovnání se stejným obdobím roku Navíc předpokládáme, že mírný hospodářský růst očekávaný v roce 2014 se citelněji projeví na příjmech ze sdílených daní měst ve druhém pololetí. V kombinaci s historicky konzervativním přístupem města k řízení výdajů, věříme, že si Klatovy udrží své provozní přebytky na úrovni převyšující 20 % provozních příjmů i v roce Celkové přebytky rozpočtu jsou výsledkem konzervativního přístupu k investicím Město Klatovy vykázalo již třetí rok po sobě rozpočtový přebytek před financováním. Solidní provozní přebytky Klatov v posledních dvou letech kombinované s prostředky z investičních dotací poskytly městu dostatečný prostor pro samofinancování svých kapitálových výdajů. Celkový objem investic města v roce 2013, který dosáhl 24 % celkových výdajů, se navíc ve srovnání s investicemi dosahujícími v průměru 45 % v letech 2007 až 2009 snížil. I když město v nejbližších letech neočekává další objemnou investici (jakou byla renovace kanalizace v letech 2007 až 2009) lze očekávat, že ve snaze využít prostředků ze stávajících dotačních titulů se může úroveň kapitálových výdajů města zvýšit nad 30 % celkových výdajů. Budoucí investiční priority Klatov se však budou soustředit na projekty podporované dotacemi z EU nebo státního rozpočtu jež zahrnují zateplení škol, investice do městské infrastruktury, rozvoje města a životního prostředí. Věříme, že ani očekávaný nárůst kapitálových výdajů v roce 2014 nezpůsobí silný propad v celkovém saldu rozpočtu města. Na konci roku 2014 proto očekáváme, že město vykáže téměř vyrovnaný rozpočet. Solidní likvidita města zůstane stabilní i v roce 2014 Rozpočtový přebytek Klatov v roce 2013 měl pozitivní dopad na likviditu města. Průměrné měsíční zůstatky na bankovních účtech v průběhu roku 2013 dosahovaly 44 % provozních příjmů (v roce %), čímž v zásadě pokrývaly celkovou zadluženost města. Téměř vyrovnaný rozpočet očekávaný na konci roku 2014 napovídá, že likvidita města ke konci roku 2014 zůstane přibližně na stávající úrovni. Naše očekávání potvrzuje i fakt, že město plánuje využít krátkodobý úvěr k předfinancování investičních projektů podporovaných dotacemi od EU nebo centrální vlády, čímž sníží tlak na využití hotovostních rezerv k těmto účelům. Ke konci roku 2013 drželo město 30 % svých hotovostních rezerv na termínovaných vkladech u bank nebo ve formě aktivní správy investičního portfolia zaměřeného na nízkorizikové dluhopisy a fondy peněžního trhu s nepatrným podílem akciové složky (tvořila méně než 1 % hotovostních zůstatků ke konci roku). Klesající zadluženost a mírně vyšší dluhová služba Zadluženost Klatov v roce 2013 klesla na 40 % provozních příjmů ze 46 % v roce V průběhu roku 2013 město nečerpalo žádný úvěr, naopak pokračovalo ve splácení stávajících úvěrů. Podotýkáme, že město neplánuje čerpat žádný dlouhodobý úvěr. Proto očekáváme, že dlouhodobá zadluženost města bude v nejbližších letech dále klesat v souladu se stávajícím splátkovým kalendářem. V průběhu roku 2014 město pravděpodobně využije krátkodobý revolvingový úvěr do maximální výše 3 7. SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

5 70 miliónů Kč (ekvivalent 20 % provozních příjmů v roce 2013) k předfinancování svých investičních výdajů. Z tohoto důvodu se může pokles celkové zadluženosti města v roce 2014 zpomalit. Celkový dluh Klatov se ke konci roku 2013 skládal z dlouhodobého bankovního úvěru v původní výši 160 mil. Kč čerpaného v roce 2009 a dvou hypotečních úvěrů. Všechny úvěry mají příznivou strukturu, která se vyznačuje dlouholetou splatností, fixní úrokovou sazbou a postupným splácením. V roce 2013 dosáhla dluhová služba města 6 % provozních příjmů a ve střednědobém horizontu by měla zůstat stabilní. Připomínáme, že se dluhová služba města může krátkodobě zvýšit nad hranici 6 % provozních příjmů. Je tomu tak z důvodu pravděpodobného čerpání výše zmíněného revolvingového úvěru v roce Splácení jistiny tohoto úvěru však bude z velké části kryto kapitálovými refundacemi předfinancovaných investičních výdajů, což sníží tlak na rozpočet města. I když je výše dluhové služby Klatov mírně nad průměrem českých municipalit hodnocených agenturou Moody s na úrovni Aa1.cz, díky solidním provozním přebytkům města je ale zvladatelná. Zohlednění mimořádné podpory Střední pravděpodobnost mimořádné podpory ze strany vlády odráží hodnocení agentury Moody's zohledňující úsilí centrální vlády o posílení odpovědnosti a samostatnosti českých měst. Vláda uplatňuje všeobecný kontrolní dohled vůči městům ve formě pravidelného monitoringu výše dluhu a likvidity. Riziko, že by v souvislosti s hospodařením města mohlo dojít k poškození reputace českého státu a jeho vlády, je třeba považovat za velmi mírné, a to s ohledem na přiměřenou zadluženost měst v ČR, kterou tvoří především bankovní úvěry. Výstup z bodovací karty BCA V případě Klatov je BCA vygenerované maticí na úrovni baa1, ve srovnání s BCA a3 uděleným ratingovým výborem. Maticí vygenerované BCA na úrovni baa1 odráží (1) skóre individuálního rizika na úrovni 4 (viz níže) na stupnici od 1 do 9, kde 1 představuje nejlepší relativní úvěrovou kvalitu a 9 nejslabší; a (2) systémové riziko na úrovni A1, které reflektuje rating státu (A1 stabilní). Bodovací karta individuálního rizika a matice BCA - nástroje, které využívá ratingový výbor k hodnocení úvěrové a finanční důvěryhodnosti krajských a místních samospráv - obsahují soubor kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, na jejichž základě se stanoví hodnoty základního úvěrového hodnocení. Ukazatele zachycené těmito nástroji poskytují dobrý statistický odhad pro posouzení síly subjektu jako takového. Všeobecně platí, že u subjektů s nejlepším hodnocením generovaným bodovací kartou se dá očekávat udělení vyššího ratingu. Odhadnutá základní úvěrová hodnocení vygenerovaná bodovací kartou však nenahrazují závěry ratingového výboru ohledně jednotlivých BCA a bodovací karta není maticí, která by automaticky udělovala nebo měnila tato hodnocení. Výsledky, které poskytuje bodovací karta, mají navíc jistá omezení: vzhledem k využívání historických dat se dívají do minulosti, zatímco ratingové hodnocení představuje názor na finanční sílu subjektu v současnosti a s výhledem do budoucna. K tomu přistupuje skutečnost, že omezený počet proměnných obsažených v těchto nástrojích nemůže plně obsáhnout šíři a hloubku naší analýzy SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

6 O Moody s ratingu místních a regionálních samospráv Národní a mezinárodní ratingy Národní ratingové stupnice Moody s (NRS) jsou vyjádřením relativní bonity emitentů a emisí příslušné země, a tím umožňují účastníkům trhu lépe rozlišit relativní rizika. NRS se odlišují od globálních ratingových stupnic v tom, že nejsou navzájem srovnatelné v celém spektru hodnocených subjektů agenturou Moody s. NRS jsou navzájem srovnatelné pouze v rámci jedné země. NRS jsou označované indexem.nn, který naznačuje příslušnost k relevantní zemi, jako je tomu v případě indexu.mx pro Mexiko. Bližší informace o přístupu Moody s k národním ratingovým stupnicím jsou k nalezení v publikaci Mapping Moody s National Scale Ratings to Global Scale Ratings zveřejněné v červnu Mezinárodní rating Moody s udělovaný subjektům a emisím umožňuje investorům porovnat úvěrovou a finanční důvěryhodnost subjektu/emise se všemi ostatními na světě spíše než pouze v jedné zemi. Toto mezinárodní hodnocení zahrnuje všechna rizika vztahující se k dané zemi, včetně možné volatility ve vývoji její národní ekonomiky. Základní úvěrové hodnocení Základní úvěrové hodnocení (Baseline credit assessment BCA) odpovídá vlastní finanční síle dané samosprávy bez zohlednění mimořádných dotací nebo transferů od podporující vlády (státu). Smluvní vztahy a jakékoliv pravidelné dotační vztahy se státem jsou zohledněny v BCA, a proto je považujeme za součást hodnocení vlastní finanční síly dané samosprávy. Stupně BCA jsou vyjádřeny v alfanumerickém formátu s malými písmeny, které odpovídají alfanumerickým ratingovým stupňům na globální stupnici. Mimořádná podpora Mimořádná podpora je definována jako souhrn opatření, která by přijala podporující vláda, aby zabránila platební neschopnosti místní samosprávy. Tato podpora může mít různé podoby od formální záruky až po přímou finanční výpomoc či zprostředkování jednání s věřiteli za účelem snadnějšího přístupu k finančním zdrojům. Mimořádná podpora je popisována jako "nízká" (0 30 %), "střední" (31 50 %), "silná" (51 70 %), "vysoká" (71 90 %), nebo jako "velmi vysoká" ( %) SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

7 Faktory ratingu Město Klatovy Základní úvěrové hodnocení Bodovací karta Faktor 1: Ekonomická základna Body Hodnota Váhy dílčích faktorů Dílčí faktory celkem Váhy pro rozvíjející se země Celkem Regionální HDP na obyvatele/celostátní HDP na obyvatele 7 88,87 70% 5,2 20% 1,04 Volatilita ekonomiky 1 30% Faktor 2: Institucionální rámec Legislativa 1 50% 4,0 20% 0,80 Fiskální flexibilita 7 50% Faktor 3: Finanční výkonnost a profil zadluženosti Hrubý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 1 21,20 12,5% 2,25 30% 0,68 Úrokové platby/provozní příjmy (%) 3 1,77 12,5% Likvidita 1 25% Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 3 39,80 25% Krátkodobý přímý dluh/přímý dluh (%) 3 10,40 25% Faktor 4: Správa a řízení města Správa rizik a finanční řízení 1 5,0 30% 1,50 Řízení investic a dluhu 5 Transparentnost a úroveň výkaznictví 1 Posouzení individuálního rizika 4,02(4) Posouzení systematického rizika Navrhované základní úvěrové hodnocení A1 baa SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

8 Finanční ukazatele Město Klatovy v mil. Kč 2009 skut. % 2010 skut. % 2011 skut. % 2012 skut. % 2013 skut. % FINANČNÍ UKAZATELE Celkové příjmy [1] 550, , , , ,155 Celkové výdaje [2] 681, , , , ,176 PROVOZNÍ PŘÍJMY Daňové příjmy 209,894 42,4 219,912 43,7 219,845 43,8 252,853 68,2 284,413 72,7 Sdílené daně 178,125 36,0 186,455 37,1 182,434 36,4 183,124 49,4 210,078 53,7 Daň z příjmů fyzických osob 52,405 10,6 56,526 11,2 56,648 11,3 59,732 16,1 61,935 15,8 Daň z příjmů právnických osob 42,558 8,6 41,724 8,3 40,359 8,0 42,888 11,6 45,923 11,7 DPH 83,161 16,8 88,205 17,5 85,426 17,0 80,503 21,7 102,220 26,1 Vlastní daňové příjmy a poplatky 16,920 3,4 19,929 4,0 23,994 4,8 29,211 7,9 31,531 8,1 Daň z nemovitostí 9,051 1,8 13,207 2,6 13,595 2,7 14,757 4,0 14,781 3,8 Místní poplatky 7,869 1,6 6,722 1,3 10,399 2,1 14,454 3,9 16,750 4,3 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,000 0,0 0,045 0,0 0,000 0,0 27,965 7,5 28,483 7,3 Ostatní daňové příjmy 14,850 3,0 13,483 2,7 13,418 2,7 12,553 3,4 14,320 3,7 Transfery 221,909 44,8 224,401 44,6 214,463 42,8 48,953 13,2 41,224 10,5 Nedaňové příjmy 63,453 12,8 58,766 11,7 67,225 13,4 68,881 18,6 65,639 16,8 Provozní příjmy celkem 495, ,0 503, ,0 501, ,0 370, ,0 391, ,0 PROVOZNÍ VÝDAJE Personální výdaje 67,765 15,6 69,878 16,0 68,845 15,9 66,911 22,5 68,036 22,8 Nákup služeb [7] 70,738 16,3 56,588 16,3 59,166 13,7 86,475 29,1 88,428 29,6 Poskytnuté dotace [8] 292,815 67,4 301,234 69,0 295,325 68,3 133,698 45,0 132,714 44,4 Úroky 2,029 0,5 5,569 1,3 8,249 1,9 7,595 2,6 6,643 2,2 Ostatní 1,211 0,3 3,150 0,7 0,927 0,2 2,179 0,7 2,865 1,0 Provozní výdaje celkem 434, ,0 436, ,0 432, ,0 296, ,0 298, ,0 Provozní výsledek bez dluhové služby 62,727 72,229 77,269 81,425 99,234 Hrubý provozní výsledek [3] 60,699 66,659 69,020 73,830 92,591 Čistý provozní výsledek [4] 46,579 57,897 53,233 57,955 76, SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

9 Město Klatovy v mil. Kč 2009 skut. % 2010 skut. % 2011 skut. % 2012 skut. % 2013 skut. % KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje majetku 21,161 38,6 26,444 68,1 18,867 24,9 20,394 34,5 26,827 40,7 Investiční dotace 21,553 39,3 1,568 4,0 50,765 67,1 34,893 59,1 33,886 51,4 Ostatní 12,110 22,1 10,801 27,8 6,059 8,0 3,791 6,4 5,167 7,9 Kapitálové příjmy celkem 54, ,0 38, ,0 75, ,0 59, ,0 65, ,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Investice 243,216 98,5 147,702 99,5 74,024 90,4 109,248 98,4 84,358 91,2 Nákup nehmotného majetku 0,259 0,1 0,065 0,0 2,270 2,8 0,899 0,8 1,806 2,0 Investiční dotace 3,496 1,4 0,716 0,5 5,565 6,8 0,930 0,8 6,326 6,8 Ostatní 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 Kapitálové výdaje celkem 246, ,0 148, ,0 81, ,0 111, ,0 92, ,0 Kapitálový deficit/přebytek -192, ,670-6,169-51,998-26,612 Saldo rozpočtu -131,448-43,011 62,851 21,832 65,979 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI VÝVOJ ZADLUŽENOSTI Přijaté úvěry 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Splátky jistiny 14,120 8,762 15,787 15,875 16,038 Změna zadluženosti [5] 145,880-8,762-15,787-15,875-16,038 CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 14,432-51,773 47,064 5,957 49,941 CELKOVÝ DLUH PŘÍMÝ DLUH Dlouhodobý dluh 212, ,0 203,297 87,8 187,509 86,9 171, ,0 155, ,0 NEPŘÍMÝ DLUH Poskytnuté záruky 0,000 0,0 28,250 12,2 28,250 13,1 0,000 0,0 0,000 0,0 z toho finančně soběstačným společnostem 0,000 0,0 28,250 12,2 28,250 13,1 0,000 0,0 0,000 0,0 Ostatní 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 0,000 0,0 CELKOVÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH 212, ,0 231, ,0 215, ,0 171, ,0 155, ,0 ČISTÝ PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ DLUH [6] 212, ,0 203, ,0 187,509 86,9 171, ,0 155, , SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

10 Město Klatovy ZÁKLADNÍ UKAZATELE ROZPOČTOVÉ UKAZATELE 2009 skut skut skut skut skut. Míra růstu celkových příjmů [1] (%) -26,0-1,5 6,5-25,5 6,4 Míra růstu celkových výdajů [2] (%) -17,0-14,2-12,1-20,7-4,1 Celkové příjmy na obyvatele v Kč Celkové výdaje na obyvatele v Kč Celk. daňové příjmy/celk. příjmy (%) 38,2 40,6 38,1 58,8 62,2 Běžné přijaté dot./celkové příjmy (%) 76,6 76,1 77,6 62,1 62,4 Celk. poskytnuté dot./celk. výdaje (%) 43,5 51,6 58,5 33,0 35,5 Fin. deficit/přebytek v % celk. příjmů -23,9-7,9 10,9 5,1 14,4 PROVOZNÍ ROZPOČET Běžné příjmy/celkové příjmy (%) 90,0 92,8 86,9 86,3 85,6 Běžné výdaje/celkové výdaje (%) 63,8 74,6 84,1 72,8 76,4 Daňové příjmy/provozní příjmy (%) 42,4 43,7 43,8 68,2 72,7 Běžné dotace/provozní příjmy (%) 80,8 81,7 79,1 62,6 64,2 Poskytnuté běžné dotace/provozní výdaje (%) 67,4 69,0 68,3 45,0 44,4 Provozní výsledek bez dluhové služby/provoz. příjmy (%) 12,7 14,4 15,4 22,0 25,4 Hrubý provoz.výsledek/provoz.příjmy (%) 12,3 13,3 13,8 19,9 23,7 Čistý provozní výsledek/provozní příjmy (%) 9,4 11,5 10,6 15,6 19,6 Finanční deficit/přebytek/provozní příjmy (%) -26,5-8,5 12,5 5,9 16,9 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Kapitálové příjmy/celkové příjmy (%) 10,0 7,2 13,1 13,7 14,4 Kapitálové výdaje/celkové výdaje (%) 36,2 25,4 15,9 27,2 23,6 Investiční dotace/kapitálové příjmy (%) 39,3 4,0 67,1 59,1 51,4 Čistý provozní výsledek/kapitálové výdaje (%) 18,9 39,0 65,0 52,2 82,8 ZADLUŽENOST Míra růstu čistého přímého a nepřímého dluhu (%) 220,4-4,1-7,8-8,5-9,3 Čistý přímý a nepřímý dluh na obyvatele v Kč Čistý přímý a nepřímý dluh/ provozní příjmy (%) 42,8 40,4 37,4 46,3 39,8 Čistý přímý a nepřímý dluh/ hrubý provozní výsledek (v letech) 3,5 3,0 2,7 2,3 1,7 Míra růstu splátek úroků (%) -20,0 174,5 48,1-7,9-12,5 Splátky úroků/ provozní příjmy (%) 0,4 1,1 1,6 2,0 1,7 Míra růstu dluhové služby (%) -12,3-11,3 67,7-2,4-3,4 Dluhová služba/ provozní příjmy (%) 3,3 2,8 4,8 6,3 5,8 Přijaté úvěry/ čistý přímý a nepřímý dluh (%) 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Přijaté úvěry/ splátky jistiny (%) 1133,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Přijaté úvěry/ kapitálové výdaje (%) 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Splátky jistiny/ hrubý provozní výsledek (%) 23,3 13,1 22,9 21,5 17,3 [1] Bez přijatých úvěrů [2] Bez splátek jistin [3] Po splátkách úroků [4] Po splátkách jistiny a úroků [5] Přijaté úvěry - splátky jistiny [6] Bez úvěrů finančně soběstačných společností [7] Bez výdajů na dopravní obslužnost a včetně položek 536x [8] Včetně výdajů na dopravní obslužnost a bez položek 536x 9 7. SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

11 Související dokumenty Moody s Články:» Investice místních a regionálních samospráv do infrastruktury přispívají k udržitelnému hospodářskému růstu v České republice a Polsku, duben 2014 (169902) Metodologie:» Regional and Local Governments, leden 2013 (147779) Zprávu je možné prohlédnout kliknutím na příslušný odkaz. Všechny informace jsou aktuální k datu publikování příslušné zprávy, dostupná může být i aktuálnější verze. Ne všichni klienti mají přístup ke všem zprávám SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

12 11 7. SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

13 Číslo publikace: Autor Ivan Kuvík Produkce Avkash Prasad 2014 Moody s Investors Service, Inc., Moody s Analytics, Inc. a/nebo jejich nositelé licencí a společnosti spojené s ní ve skupině (společně dále jen MOODY S ). Všechna práva vyhrazena. ÚVĚROVÉ RATINGY UDĚLOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. ( MIS ) A SPOLEČNOSTMI SPOJENÝMI S NÍ VE SKUPINĚ PŘEDSTAVUJÍ NÁZOR AGENTURY MOODY'S NA RELATIVNÍ MÍRU BUDOUCÍCH ÚVĚROVÝCH RIZIK SUBJEKTŮ, NA UVĚROVÉ ZÁVAZKY NEBO DLUHY A DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY AKTUÁLNĚ PLATNÝ V DANÉM ČASE. ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A NÁZORY PREZENTOVANÉ V ANALYTICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH MOODY'S ("PUBLIKACE MOODY'S") MOHOU OBSAHOVAT AKTUÁLNÍ STANOVISKO MOODY'S OHLEDNĚ RELATIVNÍHO ÚVĚROVÉHO RIZIKA JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ, JEJICH ÚVĚROVÝCH ZÁVAZKŮ ČI DLUHŮ A DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ. MOODY'S DEFINUJE UVĚROVÉ RIZIKO JAKO RIZIKO, ŽE SUBJEKT NESPLNÍ SVÉ SMLUVNÍ, FINANČNÍ ZÁVAZKY V OKAMŽIKU SPLATNOSTI, VČETNĚ ODHADU FINANČNÍCH ZTRÁT PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ ("DEFAULTU"). ÚVĚROVÉ RATINGY SE NETÝKAJÍ JAKÝCHKOLIV JINÝCH RIZIK, VČETNĚ, ALE NEJENOM: RIZIKA NEDOSTATEČNÉ LIKVIDITY, RIZIKA POKLESU TRŽNÍ HODNOTY NEBO CENOVÉ VOLATILITY. ÚVĚROVÉ RATINGY A NÁZORY MOODY'S ZVEŘEJNĚNÉ V PUBLIKACÍCH MOODY'S NEJSOU VÝPOVĚDÍ O FAKTICKÉM SOUČASNÉM NEBO HISTORICKÉM STAVU. PUBLIKACE MOODY'S MOHOU TÉŽ OBSAHOVAT KVANTITATIVNÍ ODHADY ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZALOŽENÉ NA MODELECH A SOUVISEJÍCÍ NÁZORY NEBO KOMENTÁŘE PUBLIKOVANÉ MOODY S ANALYTICS, INC. ÚVĚROVÉ RATINGY ANI NÁZORY V PUBLIKACÍCH MOODY'S NEPŘEDSTAVUJÍ INVESTIČNÍ NEBO FINANČNÍ RADY, ANI JE NELZE CHÁPAT JAKO DOPORUČENÍ K NÁKUPU, PRODEJI NEBO K DRŽENÍ URČITÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ. UVĚROVÉ RATINGY MOODY'S ANI PUBLIKACE MOODY'S NEKOMENTUJÍ A NEHODNOTÍ VHODNOST NĚJAKÉ INVESTICE PRO KONKRÉTNÍHO INVESTORA. UVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A NÁZORY ZVEŘEJŇOVANÉ V PUBLIKACÍCH MOODY'S VYCHÁZEJÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE KAŽDÝ INVESTOR SI S NÁLEŽITOU PÉČÍ SÁM PROZKOUMÁ A OHODNOTÍ KAŽDÝ Z CENNÝCH PAPÍRŮ, O JEJICHŽ NÁKUPU, DRŽENÍ NEBO PRODEJI UVAŽUJE. ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A PUBLIKACE MOODY'S NEJSOU URČENY K POUŽITÍ "RETAILOVÝMI" INVESTORY A ZE STRANY "RETAILOVÝCH" INVESTORŮ BY BYLO LEHKOMYSLNÉ, BRÁT V ÚVAHU ÚVĚROVÉ RATINGY MOODY'S A PUBLIKACE MOODY'S PŘI JAKÉMKOLI INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ. V POCHYBNOSTECH BYSTE MĚLI KONTAKTOVAT SVÉHO FINANČNÍHO NEBO JINÉHO ODBORNÉHO PORADCE. VŠECHNY ZDE OBSAŽENÉ INFORMACE JSOU CHRÁNĚNY ZÁKONEM, VČETNĚ, ALE NEJENOM, AUTORSKÉHO PRÁVA, A ŽÁDNÁ Z TĚCHTO INFORMACÍ NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNA NEBO JINAK REPRODUKOVÁNA, PŘEFORMULOVÁNA, DÁLE PŘEDÁVÁNA, PŘEVÁDĚNA, ŠÍŘENA, DISTRIBUOVÁNA NEBO DÁLE PRODÁVÁNA NEBO UKLÁDÁNA PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ K JAKÉMUKOLIV TAKOVÉMU ÚČELU, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ, V JAKÉKOLIV PODOBĚ ČI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM NEBO JAKÝMKOLIV PROSTŘEDKEM, JAKOUKOLIV OSOBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU MOODY S. Všechny informace zde obsažené získala MOODY S ze zdrojů, které považuje za přesné a spolehlivé. Vzhledem k možnosti lidských nebo mechanických chyb a také dalších faktorům jsou nicméně všechny informace zde obsažené poskytovány JAKO TAKOVÉ, bez jakékoliv záruky. MOODY S používá veškeré nástroje a prostředky nutné k tomu, aby informace sloužící jako podklad pro udělení ratingu byly dostatečně kvalitní a pocházely z ověřených zdrojů považovaných za spolehlivé včetně, pokud je to možné a účelné, nezávislých zdrojů třetích stran. Nicméně MOODY S není auditorem, a proto nemůže nezávisle ověřit či překontrolovat každou informaci obdrženou v průběhu ratingového procesu nebo při přípravě MOODY'S publikací. V zákonem povoleném rozsahu se společnost MOODY S a její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé zříkají jakékoli odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoli přímé, zvláštní, následné nebo náhodné ztráty nebo škody, vyplývající ze zde obsažených informací, z jejich použití nebo nemožnosti jejich použití, nebo s tím související, a to i pokud MOODY S nebo její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé byli předem upozorněni na možnost vzniku takové ztráty nebo škody, včetně, nikoli však pouze (a) jakékoli ztráty existujícího nebo potenciálního zisku nebo (b) jakýchkoli ztrát nebo škod způsobených v případě, že daný finanční instrument není předmětem konkrétního úvěrového ratingu přiděleného společností MOODY S. V zákonem povoleném rozsahu se společnost MOODY S a její ředitelé, vedoucí, zaměstnanci, zprostředkovatelé, osoby za ni jednající, poskytovatelé licencí nebo dodavatelé zříkají jakékoli odpovědnosti vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoli přímé ztráty nebo škody či povinnosti k jejich náhradě, včetně, nikoli však pouze, ztrát a škod způsobených nedbalostně (avšak s vyloučením podvodného jednání, úmyslného jednání a dalších typů odpovědnosti, které, pro vyloučení pochybností, ze zákona není možné vyloučit) nebo okolnostmi v dosahu nebo mimo dosah společnosti MOODY S jejich ředitelů, vedoucích, zaměstnanců, zprostředkovatelů, osob za ni jednajících, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů, vyplývající ze zde obsažených informací, z jejich použití nebo nemožnosti jejich použití, nebo s tím související POKUD JDE O ZDE POPISOVANÉ RATINGY MOODY'S NEBO O JINÉ NÁZORY ČI INFORMACE POSKYTNUTÉ MOODY S V JAKÉKOLI PODOBĚ A JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, MOODY'S NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ANI MLČKY UČINĚNOU, OHLEDNĚ JEJICH PŘESNOSTI, VČASNOSTI, ÚPLNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K JAKÉMUKOLIV KONKRÉTNÍMU ÚČELU. MIS, uvěrová ratingová agentura zcela vlastněná společností Moody s Corporation ( MCO ), tímto dává ve známost, že většina hodnocených emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a municipálních obligací, dluhopisů, dlužních úpisů a obchodovatelných směnek) a prioritních účastnických cenných papírů se ještě před udělením jakéhokoli ratingu uvolila zaplatit MIS za její hodnocení a ratingové služby poplatky v úrovni od USD až zhruba do USD. Zároveň MCO a MIS uplatňují a dodržují politiku a postupy, které mají zaručit nezávislost ratingového procesu a ratingů udělovaných MIS. Informace ohledně určitých spojení, která mohou existovat mezi řediteli MCO a hodnocenými subjekty, a mezi subjekty, které mají ratingy od MIS a současně veřejně oznámily Komisi pro cenné papíry a burzovní operace ( SEC) že jejich majetková účast v MCO je větší než 5 %, jsou každý rok zveřejňovány na v části Vztahy s akcionáři Správa a řízení Propojení ředitelů a akcionářů.( Shareholder Relations Corporate Governance Director and Shareholder Affiliation Policy ) Platí pouze pro Austrálii: Veškeré zveřejňování tohoto dokumentu v Austrálii se uskutečňuje v souladu s licencí Australských finančních služeb číslo (Australian Financial Services License no ) udělenou dceřiným společnostem Moody's, a sice Moody s Investors Service Pty Limited ABN AFSL , případně Moody s Analytics Australia Pty Ltd ABN AFSL Tento dokument by měl být předkládán pouze institucionálním klientům ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Tím, že k tomuto dokumentu přistupujete na území Austrálie, stvrzujete společnosti Moody's, že jste "institucionálním klientem" nebo jeho pověřeným agentem a že ani Vy, ani Vámi zastupovaná instituce nebudete přímo nebo nepřímo šířit tento dokument či jeho obsah mezi "drobnými investory" ve smyslu oddílu 761G Zákona o korporacích z roku 2001 (Corporations Act of 2001). Úvěrové ratingy udělované Moody's představují názor na úvěrovou důvěryhodnost emitenta a bonitu jeho dluhových závazků; nehodnotí bonitu jeho kmenových akcií nebo cenných papírů dostupných drobným investorům. Pro drobného investora by mohlo být nebezpečné dělat nějaká investiční rozhodnutí na základě uděleného úvěrového ratingu Moody's. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte vašeho finančního nebo jiného odborného poradce SRPNA 2014 ANALÝZA: MĚSTO KLATOVY

Statutární město Liberec Česká republika

Statutární město Liberec Česká republika 11. LISTOPADU 2014 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Statutární město Liberec Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZD ŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 3 VÝSTUP

Více

Moravskoslezský kraj Česká republika

Moravskoslezský kraj Česká republika 18. ČERVNA 2015 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Moravskoslezský kraj Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 2 ZÁKLADNÍ ÚVĚROVÉ

Více

Město Žďár nad Sázavou Česká republika

Město Žďár nad Sázavou Česká republika 3. ČERVENCE 2015 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Město Žďár nad Sázavou Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 2 VÝSTUP

Více

Statutární město Prostějov Česká republika

Statutární město Prostějov Česká republika 10. BŘEZNA 2014 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Statutární město Prostějov Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 3 VÝSTUP

Více

Statutární město Prostějov Česká republika

Statutární město Prostějov Česká republika 9. BŘEZNA 2015 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Statutární město Prostějov Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 3 VÝSTUP

Více

Město Klatovy Česká republika

Město Klatovy Česká republika 31.ŘÍJEN 2012 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Město Klatovy Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZD ŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 3 VÝSTUP Z BODOVACÍ

Více

Město Prostějov Česká republika

Město Prostějov Česká republika 6. BŘEZNA 2012 SUB-SOVEREIGN ANALÝZA Město Prostějov Česká republika Obsah: UDĚLENÝ RATING 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 1 ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 1 PODROBNÉ ZD ŮVODNĚNÍ UDĚLENÉHO RATINGU 2 VÝSTUP Z BODOVACÍ

Více

Červenec 2009. Město Příbram Česká republika. Udělený rating. Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 11,7 7,6 9,0 20,5 16,7

Červenec 2009. Město Příbram Česká republika. Udělený rating. Čistý přímý a nepřímý dluh/provozní příjmy (%) 11,7 7,6 9,0 20,5 16,7 www.moodys.com Analýza Moody s International Public Finance Červenec 2009 Obsah: Udělený rating 1 Zdůvodnění uděleného ratingu 1 Silné stránky 2 Slabé stránky 2 Ratingový výhled 2 Co by mohlo rating -

Více

Sub-Sovereign. Liberecký kraj Česká republika. Obsah: Kontakty. www.moodys.com. Praha 420.224.222.929

Sub-Sovereign. Liberecký kraj Česká republika. Obsah: Kontakty. www.moodys.com. Praha 420.224.222.929 www.moodys.com Analýza Moody s Sub-Sovereign Září 2007 Obsah: Udělený rating 1 Zdůvodnění uděleného ratingu 1 Silné stránky 2 Slabé stránky 2 Ratingový výhled 2 Co by mohlo rating - ZVÝŠIT 2 Co by mohlo

Více

Analýza. Moody s Sub-Sovereign. www.moodys.com. Moody s Investors Service. Obsah: Kontakt na analytiky: Londýn 44-20-7772-5454. Praha 420-224 222 929

Analýza. Moody s Sub-Sovereign. www.moodys.com. Moody s Investors Service. Obsah: Kontakt na analytiky: Londýn 44-20-7772-5454. Praha 420-224 222 929 www.moodys.com Moody s Sub-Sovereign Analýza Obsah: Souhrnné zdůvodnění hodnocení 1 Výhled hodnocení 2 Základní kritéria hodnocení 2 Finanční postavení a výkonnost 2 Zadluženost a likvidita 4 Faktory vedení

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Národní hodnotící stupnice v České republice

Národní hodnotící stupnice v České republice Zvláštní komentář Červen 2007 Kontakt Telefon Praha Petr Vins +420 221 666-312 General Manager Moody s Central Europe Paříž Eric de Bodard +33 1 5330-1020 Managing Director & Chief Credit Officer EMEA

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Kreditní riziko - metody jeho vyhodnocování a použití u vybrané české banky Credit risk - methods of scoring and application in selected

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro investiční certifikáty vydávané v rámci nabídkového

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT:

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje

Více

Ministerstvo financí. odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku STRATEGIE. financování a řízení státního dluhu České republiky 2014

Ministerstvo financí. odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku STRATEGIE. financování a řízení státního dluhu České republiky 2014 Ministerstvo financí odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku STRATEGIE financování a řízení státního dluhu České republiky 2014 16. prosinec 2013 Ministerstvo financí Strategie financování a

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Více