Seznam změn v programu KROS plus verze (2014/II) ABSTRAKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT"

Transkript

1 Seznam změn v programu KROS plus verze (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné a pozastávky, zjednodušení práce s výkazem výměr

2 OBSAH 1 CENÍKY OD PRODEJCŮ MATERIÁLY ONLINE SLEDOVÁNÍ STAVBY S PROPOJENÍM NA EKON. PROGRAM POHODA ZVĚTŠOVÁNÍ ÚDAJŮ V OKNECH ZÁDRŽNÉ A POZASTÁVKY ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE S VÝKAZEM VÝMĚR DROBNÁ VYLEPŠENÍ A OPRAVY... 7 Strana 1

3 1 CENÍKY OD PRODEJCŮ MATERIÁLY ONLINE Přinášíme Vám jedinečnou novinku do programu KROS plus si můžete stáhnout nové ceníky přímo od prodejců stavebních materiálů. Výhodou těchto ceníků je, že zjistíte reálnou cenu materiálu od konkrétního prodejce a to bez toho, abyste mu telefonovali. V případě, že potřebujete cenovou nabídku upřesnit, můžete si ceny materiálů ověřit ve stažených cenících od různých prodejců přímo v programu. Prodejci ceníky pravidelně aktualizují, a tak také vy v programu budete mít informace o jejich nejnovějším sortimentu. Na nové ceníky prodejců nebo na jejich aktualizaci Vás vždy upozorníme. S platným balíkem podpory si ceníky prodejců, nebo také výrobců můžete stáhnout do programu (do záložky Materiály Online) a použít je při tvorbě rozpočtů, ocenění zadání nebo přípravě objednávky na materiál... Ceníky prodejců navíc obsahují doplňkové informace, např. o způsobu použití materiálu. Tyto informace se zobrazují v samostatném panelu (vpravo). Další informace o položce nebo dostupnosti materiálu u prodejce se dozvíte na jeho e-shopu, kam se dostanete přímo z programu pomocí ikony. Název prodejce materiálu se po zápisu položky přenáší také do rozpočtu. Podle tohoto údaje si materiály v rozpočtu můžete seskupit nebo vyfiltrovat, čímž dostanete přehledný seznam materiálů na objednávku u konkrétního prodejce. Prémiový modul Materiály online zahrnující i ceníky výrobců je dostupný pouze v rámci platného balíku služeb zákaznické podpory. 2 SLEDOVÁNÍ STAVBY S PROPOJENÍM NA EKON. PROGRAM POHODA Od verze je v programu KROS plus k dispozici funkce Sledování stavby, pomocí které získáváte pravidelný přehled nad všemi důležitými údaji stavby. V nové verzi programu jsme zajistili, abyste tuto funkci mohli využít také s ekonomickým programem Pohoda. Když pomocí průvodce propojíte stavební program KROS plus s databází systému Pohoda, v přehledných tabulkách Sledování stavby získáte přehledy o dokladech za nákup materiálu, přijatých fakturách od subdodavatelů, vystavených fakturách pro investora. V každém časovém okamžiku budete vědět, kolik z plánovaných nákladů jste už vynaložili a jaké procento z plánovaných výnosů jste již dosáhli. Strana 2

4 Strana 3

5 POZNÁMKA: Aby propojení mezi KROS plus a ekon. systémem POHODA fungovalo, je potřeba: zpřístupnit databázi ekonomického systému pro program KROS plus (sdílet databázi v síti), výnosy a náklady v ekon. systému účtovat na jednoznačný kód Zakázky, tento kód Zakázky zadat do kódu EIS ke stavbě v KROS plus při jejím založením nebo opravě. Databázové soubory z programu Pohoda mají formát IČO_ROK.mdb (např. " _2014.mdb"). Standardně jsou umístěny v adresáři C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\Data. 3 ZVĚTŠOVÁNÍ ÚDAJŮ V OKNECH Aby údaje v programu byly čitelnější, připravili jsme pro Vás jednoduchý nástroj na jejich zvětšování. Ve většině tabulek (např. v otevřeném rozpočtu, kalkulaci, rozboru položky nebo v databázi) přibyl ovladač, kterým si najednou změníte velikost všech zobrazených údajů. Kliknutím na znaménko plus údaje zvětšíte (přiblížíte), kliknutím na znaménko mínus údaje zmenšíte (vzdálíte). Údaje můžete přibližovat nebo vzdalovat také současným stisknutím kláves Ctrl, Shift a plus (na přiblížení) nebo Ctrl, Shift a mínus (na vzdálení). Strana 4

6 4 ZÁDRŢNÉ A POZASTÁVKY Součástí smlouvy mezi investorem a dodavatelem bývá zádržné. Zádržné, ale také pozastávky (náklady, které investor dočasně neproplatí), můžete evidovat už také v KROS plus. Zádržné a pozastávky můžete zadávat buď pro jednotlivé splátky čerpání na jejich krycích listech nebo hromadně pomocí funkce Splátky čerpání a výrobní faktury. V novém pohledu Korekce faktur uvidíte přehled zádržného, pozastávek a údaj K úhradě (tj. cenu s DPH sníženou o zádržné a pozastávku) pro všechny splátky stavby. Přehled těchto nezaplacených částí ceny Strana 5

7 stavby za zvolené období a objekty získáte také pomocí nové tiskové sestavy Rekapitulace čerpání korekce faktur. Zádržné, pozastávky a suma k úhradě byly doplněny také do tiskových sestav Zjišťovacích protokolů. Zádržné a pozastávky se exportují také do zjišťovacích protokolů ASPE (formáty NDS a XC4). Strana 6

8 5 ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE S VÝKAZEM VÝMĚR Na základě připomínek od uživatelů programu jsme práci s výkazem výměr zjednodušili a některé funkce sjednotili. Při tvorbě a úpravě výkazu výměr se hodnota množství pro položku automaticky přebírá z posledního řádku výkazu výměr (většinou jde o součtový řádek). Výměra tohoto řádku je podbarvená zeleně, aby bylo zřejmé, jaké číslo se přenese do množství položky v rozpočtu. Pokud chcete převzít do množství položky výměru z jiného než posledního řádku, dvojklikněte na požadovanou výměru. Pokud při jakémkoliv zápisu nebo editaci položky vyplníte výkaz výměr, množství položky se automaticky bude počítat Z výkazu výměr. 6 DROBNÁ VYLEPŠENÍ A OPRAVY Po vyhledání materiálu Vás program nastaví na správnou pozici v panelu s obsahem ceníků, abyste věděli, odkud nalezená položka pochází. Při vyhledávání materiálů podle kódu jsme přidali možnost vyhledávat v aktuálním oboru/ceníku. Okno Oprava poloţky v rozpočtu můžete vyvolat už také klávesou Enter. V otevřené zakázce máte možnost zobrazit nový sloupec Typ poloţky (HSV, PSV, M...). Podle tohoto nového sloupce můžete údaje v rozpočtu vyfiltrovat nebo seskupit. Do importu Excel Univerzál byla doplněna šablona pro importování formátu RTS. Pomocí této šablony je možné jednodušeji importovat některé formáty RTS - soupisy prací/rozpočty, vytvořené v MS Excel. Upozornění: - Po aplikaci šablony je nutné zkontrolovat správné přiřazení jednotlivých údajů a v náhledu před importem ověřit, zda se importují všechny řádky (zda některé nejsou vynechány). Strana 7

9 - Dlouhé popisy položek v zadání, které se po importu do KROS plus zobrazí na úrovni dílů (tučné písmo), nemusí být kompletní. Pro získání plné informace o těchto popisech je nutné pracovat též s původním zadáním. Pro usnadnění práce s veřejnými zakázkami jsme do rozpočtu přidali nový pohled Veřejná zakázka, ve kterém je navíc zobrazen sloupec Cenová soustava. Zmenšili jsme velikost databází Materiály online na internetu tak, aby jejich stahování do programu rychlejší a bez dopadů do běhu programu. Práce navíc, které v Excelu Komplet 2012 neměly uveden kód položky, se do KROS plus nenaimportovaly. Takové položky se už v nové verzi naimportují a automaticky se jim nastaví kód položky na PN, PN.1,... HSV položky se zapisovaly do nesprávných (podřízených) stavebních dílů. Zápis byl opraven. Byla opravena chyba, která nastávala při vkládání zkopírovaných údajů ze schránky do řádků výkazu výměr. Z okna Sledování stavby bylo možné vyexportovat jen 500 řádků zaevidovaných nákladů. Toto omezení bylo zrušeno. Bylo opraveno přenášení zhotovitele do tiskové sestavy Krycí list 2 měny. Byl opraven export rozborů těch položek, které mají v kódu položky lomítko (/). Při importu rozpočtu s dlouhým popisem objektu Import Excel Univerzál přestal fungovat. Objekt se už naimportuje správně s názvem zkráceným na 120 znaků. Při exportu aktuální zakázky do Excelu Komplet 2012 se do Krycího listu nevyexportoval Kód zakázky. Chyba byla opravena. Po spuštění funkce Dočerpej podle rozpočtu se cena z rozpočtu s DPH neshodovala se sumou všech splátek čerpání s DPH. Chyba byla opravena. Po uložení výkazu výměr u položky, která je ve vazbě s jinou položkou, se množství sice převzalo z vypočítané výměry, ale u položky bylo nastaveno, že hodnota množství byla přímo zadaná. Chyba byla opravena, po zadání výkazu výměr je už nastaveno, že se množství položky počítá z výkazu výměr. Z kopie stavby se neexportovaly Poznámky k souboru cen a při exportu do esoupis XML nastala chyba. Oba exporty byly opraveny. Strana 8

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT Zjednodušené importy z Excelu, Inteligentní importy a kontroly importovaných dat, uživatelská poznámka položek, vylepšení při tvorbě výkazů

Více

1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 1.1 SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU... 3 1.2 TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU...

1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 1.1 SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU... 3 1.2 TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU... OBSAH 1 MODUL AREA VYUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 1.1 SESTAVENÍ ROZPOČTU PODLE PROJEKTU... 3 1.2 TVORBA VÝKAZU VÝMĚR PODLE PROJEKTU... 3 2 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY... 6 2.1 PŘENESENÁ DPH... 6 2.2 PŘEBÍRÁNÍ

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2010 1 SQL verze 5... 5 2 Technické prostředí... 11 3 Administrator... 11 Synchronizace MS Outlook...

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory

řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory Software pro řízení staveb řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory Aspe Software pro řízení staveb www.aspe.cz Systém Aspe Software Aspe je moderním modulárním systémem, který umožňuje

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Představení modulu Modul je určený k řízení zakázek v ERP systému Money umožňuje zde sledovat zakázku od počátečních marketingových akcí přes uzavření

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 JOURNAL 17 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 Úvod... 3 Vybrané novinky 2011... 4 Mzdy informace o významných změnách... 8 E-shop a extérní CRM doporučení výrobci a reference... 10

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1 ATECO spol. s r.o. 1 Popis programu Určení a funkce programu Vyhodnocovací program pro službu Podrobný elektronický účet WINPEU umožňuje jednoduchým způsobem vyhodnocovat a dále analyzovat data o telefonních

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013)

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) TRIFID 2014 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) (c) 2014 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz D 1

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 Číslo verze: 2.2.4 build 5575, datum vydání: 24.06.2014 K dnešnímu dni byla vydána další verze vývojové větve 2.2. s číselným označením

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11

MANUÁL PROGRAMU OCEP verze 11 MANUÁL PROGRAMU 2 Obsah Část I Základní informace 6 1 Než... začnete... 6 2 O programu... OCEP 6 3 Národní... jazykové verze 8 4 Online... technická podpora 8 Část II Úvod do systému 10 1 Instalace...

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více