Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek"

Transkript

1 Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Dodávka konvektomatu do školní kuchyně Zadavatel Název: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace IČO : Adresa sídla: Vančurova 2, Hodonín příspěvková organizace Statutární zástupce: PaedDr. Zdeněk Šebesta, , Kontaktní osoba: paní Blanka Piťová, , Telefon: Identifikační údaje o zadavateli Název/obchodní firma zadavatele Sídlo/místo podnikání Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace Vančurova 3423/2, Hodonín IČO Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele PaedDr. Zdeněk Šebesta (ředitel školy) Místo konání hodnotící komise: kancelář ředitele školy Datum konání hodnotící komise: 21. července 2016 Složení hodnotící komise: PaedDr. Zdeněk Šebesta, ředitel ZŠ Vančurova Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta města Hodonína Paní Blanka Piťová, vedoucí školní jídelny Zahájení zasedání: Ukončení zasedání: V případě veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se mění název tohoto dokumentu na Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek! Stránka 1 z 11

2 2. Průběh jednání hodnotící komise Byla provedena kontrola neporušenosti obálek s doručenými nabídkami. Komise zkontrolovala úplnost požadovaných dokumentů. Komise určila, zda nabídka svým obsahem kritéria vypsaného výběrového řízení. Komise stanovila pořadí dodavatelů podle kritérií v zadávacím řízení. 3. Seznam oslovených dodavatelů Název/obchodní firma Sídlo IČ / zápis Petr Hrůza Chevron Gastro Retigo s.r.o. Food Top Servis, s.r.o. Nová 23 Láň Rožnov pod Rad. Mušlov Uveřejnění výzvy 2 Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na: webových stránkách města Hodonína, dne 4. července 2016 webových stránkách ZŠ Hodonín, Vančurova 2, dne 4. Července Seznam předložených nabídek Nabídku doručili tito uchazeči: Číslo nabídky Název Obchodní firma IČO 1. Retigo s.r.o Gastronomická technologie Pavel Eliáš A1 kuchyně s.r.o Sídlo uchazeče Láň Rožnov pod Radh. Zádvorník Velké Němčice Revoluční Plzeň Datum, čas podání nabídky Pouze pokud byla výzva uveřejněna na (v případě individuální projektů) nebo na webových stránkách kraje (v případě grantových projektů), příp. jiným způsobem např. na webových stránkách zadavatele atd. Stránka 2 z 11

3 Marccrab Gastro CB s.r.o. Food Top Servis, s.r.o. Petr Hrůza Chevron Gastro Hospimed, TeS, Potravinomont Megastro CZ, s.r.o Goz Gastro CZ, s.r.o Sokolská 1605/ Praha 2 Mušlov 1122 Nová 23 Malešická 2251/ Praha 3 Zednická Chotěboř Sušilova Přerov Huštěnovská Staré Město Olomoucká 888/ Brno Hodnocení nabídek hodnotící komise Hodnocení nabídek provedli: Jméno a příjmení člena hodnotící komise Pracovní zařazení PaedDr. Zdeněk Šebesta Mgr. Ladislav Ambrozek Paní Blanka Piťová ředitel ZŠ Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace místostarosta města Hodonína vedoucí školní jídelny Před zahájením hodnocení podepsali hodnotitelé čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti. 7. Posouzení úplnosti nabídky jprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky. Těmito údaji a doklady jsou: Požadované plnění Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace Návrh smlouvy Další povinné údaje či doklady, které stanovuje zadávací dokumentace Stránka 3 z 11

4 Splnění konkrétně daných požadavků a kritérií prokazuje námi vytvořený formulář Formální hodnocení nabídky, který byl vyplněn pro všechny hodnocené nabídky. Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že Nabídku č. 1 podala firma: Retigo s.r.o. Láň Rožnov pod Radh. IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: Nabídku č. 2 podala firma: (Nabídka neobsahuje body 3c a 3e ze ZD) ,34 Kč včetně DPH Gastronomická technologie Pavel Eliáš Zádvorník Velké Němčice fyzická osoba IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: (Nabídka neobsahuje body 3c 3d 3e ze ZD) ,00 Kč včetně DPH Stránka 4 z 11

5 Nabídku č. 3 podala firma: A1 kuchyně s.r.o. Revoluční Plzeň IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: ,00 Kč včetně DPH Nabídku č. 4 podala firma: Marccrab Gastro CB s.r.o. Sokolská 1605/ Praha 2 IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: ,00 Kč včetně DPH Stránka 5 z 11

6 Nabídku č. 5 podala firma: Food Top Servis, s.r.o. Mušlov 1122 IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: ,00 Kč včetně DPH Nabídku č. 6 podala firma: Petr Hrůza Chevron Gastro Nová 23 fyzická osoba IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: ,00 Kč včetně DPH Stránka 6 z 11

7 Nabídku č. 7 podala firma: Hospimed, Malešická 2251/ Praha 3 IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: ,00 Kč včetně DPH Nabídku č. 8 podala firma: TeS, Zednická Chotěboř IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: ,00 Kč včetně DPH Stránka 7 z 11

8 Nabídku č. 9 podala firma: Potravinomont Sušilova Přerov IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: ,00 Kč včetně DPH Nabídku č. 10 podala firma: Megastro CZ, s.r.o. Huštěnovská Staré Město IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: ,00 Kč včetně DPH Stránka 8 z 11

9 Nabídku č. 11 podala firma: Goz Gastro CZ, s.r.o. Olomoucká 888/ Brno IČ: Nabídka je zpracována v českém jazyce: (Nabídka ne podmínky technické specifikace rozměry) (Nabídka neobsahuje body 3c 3D 3e ze ZD) ,00 Kč včetně DPH 8. Hodnocení nabídek Nabídky byly seřazeny od nejnižší cenové nabídky 9. Výsledek hodnocení Komise doporučuje vyřadit nabídky číslo 1, 2 a 11 z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od společnosti Petr Hrůza Chevron Gastro. 10. Přílohy Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise Prezenční listina Prohlášení o nepodjatosti a nestrannosti členů hodnotící komise Formuláře hodnocení úplnosti Stránka 9 z 11

10 11. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení nabídek na zakázku Dodávka konvektomatu do školní kuchyně. Stránka 10 z 11

11 PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O HODNOCENÍ NABÍDEK Informace o nahlížení do zprávy Jméno a příjmení osoby, která nahlédla do zprávy Obchodní firma/název/jméno, příjmení organizace vůči níž je osoba, která nahlédla do zprávy v pracovněprávním či obdobném vztahu RČ/číslo občanského průkazu osoby, která nahlédla do zprávy Datum nahlédnutí do zprávy Podpis osoby, která nahlédla do zprávy Stránka 11 z 11

Zápis o otevírání obálek s nabídkami, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek s nabídkami, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o otevírání obálek s nabídkami, o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykověvzdělávacího pobytu pro učitele dle výzvy č. 56 MŠMT Registrační

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Software a školení Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/01.0006 Název projektu: Zavádění inovativních technických výukových

Více

Č.j. PPR-17799-17/ČJ-2011-0099EC Praha 20.10.2011 Počet listů: 5 Počet příloh: 1/5

Č.j. PPR-17799-17/ČJ-2011-0099EC Praha 20.10.2011 Počet listů: 5 Počet příloh: 1/5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-17799-17/ČJ-2011-0099EC Praha 20.10.2011 Počet listů: 5 Počet příloh: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zajištění akreditovaného školení

Více

Protokol o výběru dodavatele

Protokol o výběru dodavatele Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 : U vojenské nemocnice 1200/1 16902 Praha Specifikace VZ Název VZ: Spotřební materiál IT

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel ve smyslu zákona: Název zadavatele Sídlo zadavatele Právní forma zadavatele IČ/DIČ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Telefon +420 54114 2902 E-mail vlckova@skm.vutbr.cz

Více

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách Platnost: od 1.4.2012 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Více

č.j.: KRPS-138350-38/ČJ-2014-0100MN-VZ Přílohy:1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

č.j.: KRPS-138350-38/ČJ-2014-0100MN-VZ Přílohy:1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE odbor veřejných zakázek č.j.: KRPS-138350-38/ČJ-2014-0100MN-VZ Počet listů:6 Přílohy:1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Více

739 39 Lučina č.p. 1

739 39 Lučina č.p. 1 739 39 Lučina č.p. 1 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina Datum: 2011 Zpracoval: Schvalovací doložka: Ing. Dagmar Veselá, místostarostka Toto znění směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace VZORY KRYCÍCH LISTŮ A PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace VZORY KRYCÍCH LISTŮ A PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE Příloha č. 3 Zadávací dokumentace VZORY KRYCÍCH LISTŮ A PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE Veřejná zakázka SUSEN Polarizační mikroskop Příloha - Návrh smlouvy Vzor formuláře krycího listu Informace o kvalifikaci Veřejná

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky Základní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k veřejné zakázce podlimitní, zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 3/00 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a uveřejněné ve Věstníku

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení přijatých nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení přijatých nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení přijatých nabídek pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie dodávky Zahrada Mikulčice Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie Žadatel/příjemce podpory: Obec

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká školní inspekce IČO: 00638994 Sídlo/místo podnikání: Fráni Šrámka 37 150 21

Více

V Ý Z V A. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na dodávky. Technologické vybavení kuchyně ZŠ Polešovice"

V Ý Z V A. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na dodávky. Technologické vybavení kuchyně ZŠ Polešovice V Polešovicích dne 09.06.2011 V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na dodávky Technologické vybavení kuchyně ZŠ Polešovice" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

PROTOKOL JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE k veřejné zakázce na dodávky Dotační poradenství rozšíření kapacity mateřské školky (dále jen Zakázka )

PROTOKOL JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE k veřejné zakázce na dodávky Dotační poradenství rozšíření kapacity mateřské školky (dále jen Zakázka ) PROTOKOL JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE k veřejné zakázce na dodávky Dotační poradenství rozšíření kapacity mateřské školky (dále jen Zakázka ) Název: Obec Středokluky se sídlem: Lidická 61, 252 68 Středokluky,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD IČO: 68403569 Sídlo/místo podnikání: Na Popelce 2/16 15000

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká školní inspekce IČO: 00638994 Sídlo/místo podnikání: Fráni Šrámka 37 150 21

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily ZÁPIS O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK sepsaný v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika pro terminály CzechPOINT obcí v ORP Semily OBSAH A. Identifikační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Dodávka ICT techniky pro SPŠ Otrokovice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0380 Název projektu: EU Peníze středním školám

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY V souladu s ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v plném platném znění, (dále jen ZVZ nebo zákon) Vás vyzýváme

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na základě ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB REGISTRŮ A SYSTÉMŮ MZE, ČÁST E TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SLUŽBY SI Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce Cyklostezka Sady Vésky ZADAVATEL : město Uherské

Více

Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců

Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Nabídka č. 1 Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení: Factum Invenio, s.r.o. Sídlo, resp. bydliště : Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13

Nabídka č. 1 Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení: Factum Invenio, s.r.o. Sídlo, resp. bydliště : Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13 Č.j. : MV-36662-10/P-2011 Počet listů : 5 PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK sepsaný dne 11. května 2011 při otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce malého rozsahu Průzkum veřejného mínění Míra spokojenosti

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROVÁDĚNÍ VYSPRÁVEK KOMUNIKACÍ. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROVÁDĚNÍ VYSPRÁVEK KOMUNIKACÍ. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ VYSPRÁVEK KOMUNIKACÍ TRYSKOVOU METODOU V ROCE 2016 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského

Více

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu O B E C RADKOVA LHOTA o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice, jako vnitřní předpis obce Radkova Lhota,

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 2. března 2015 13,15 hod. jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Název zadavatele: Institut pro veřejnou správu Praha,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy IČO: 75151472 Sídlo/místo podnikání:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI. 2. SEZNAM VYZVANÝCH ZÁJEMCŮ ( 38 odst.1)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI. 2. SEZNAM VYZVANÝCH ZÁJEMCŮ ( 38 odst.1) podle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku zadanou formou zjednodušeného podlimitniho řízení ( 38 zákona) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ÚKLID KANCELÁŘÍ ZADAVATELE

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ÚKLID KANCELÁŘÍ ZADAVATELE Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ÚKLID KANCELÁŘÍ ZADAVATELE 1. Zadavatel Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, Ostravská 612/21, 737 01 Český Těšín jehož

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 05/2016 ze dne 26. 01. 2016 Usnesení číslo 055/16-R05 ze dne 26. 01. 2016 schvaluje program jednání rady města Jesenice č. R05, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 056/16-R05

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017 OBECNÁ ČÁST

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017 OBECNÁ ČÁST Příloha č. 2 Dotačního programu Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, poptávací řízení Firemní školka pro zaměstnance školských zařízení a městského úřadu v Českém Těšíně V Českém

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK v Rožnově pod Radhoštěm dle specifikace DCI Zadavatel : T klub kulturní agentura, příspěvková organizace Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ: 447 40 743

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Dodávka akumulátorových

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Dodávka akumulátorových Sp.znMUBR- S 87930/2014 OKT Vyřizuje: Ing. Běhůnek Josef tel.: 519 311 235, mobil 731 428 232 fax 519 3 1 I 400 e-mail:josefbehunek.ífl)breclav.eu Datum 14.1.2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Nákup kancelářských potřeb-4

Nákup kancelářských potřeb-4 Česká republika Ministerstvo obrany Nákup kancelářských potřeb-4 Nákup kancelářských potřeb-4 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý

Více

Komplexní antivirové zabezpečení

Komplexní antivirové zabezpečení Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 38.41.11 VÝZVA k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obec Štědrá. Zřizovací listina

Obec Štědrá. Zřizovací listina Obec Štědrá Zřizovací listina Usnesením zastupitelstva obce č.j. 33/02/01 ze dne 9. 9. 2002 Obec Štědrá zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 Odbor školství a kultury V Písku dne: 16.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zápis do školského rejstříku kapacita školních klubů NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

čj.: 6628/2010-11 Výzva k podání nabídky s názvem VYDÁNÍ A DISTRIBUCE PROGRAMOVÉ NABÍDKY ÚNOR SRPEN 2011

čj.: 6628/2010-11 Výzva k podání nabídky s názvem VYDÁNÍ A DISTRIBUCE PROGRAMOVÉ NABÍDKY ÚNOR SRPEN 2011 čj.: 6628/2010-11 Výzva k podání nabídky s názvem VYDÁNÍ A DISTRIBUCE PROGRAMOVÉ NABÍDKY ÚNOR SRPEN 2011 Datum 4. 11. 2010 1. Základní informace 1.1 Způsob zadání zakázky Výběrové řízení na zakázku malého

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV Číslo předpisu: R 04/2016 ze dne 06. 04. 2016 Garant: tajemnice Úřadu městské části Praha Zbraslav Rozsah působnosti: Zaměstnanci

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

6. KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY UCHAZE E

6. KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY UCHAZE E STATUTÁRNÍ M STO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání ve ejných zakázek Radni ní 1148 738 22 Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:. J.: MMFM 89896/2015 SP. ZN. 91.1 VY IZUJE: Ivo Sztwiertnia

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ podle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ podle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ podle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. listopadu od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. listopadu od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 25. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 30. listopadu od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

[VYPRAVENO 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY

[VYPRAVENO 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY Tdi [VYPRAVENO S00RP08OUG7F Na základě závěrečné zprávy ze dne 7. 3. 2016 vypracované hodnotící komisí a v souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. c) Směrnice rady města Břeclav č. 4/2015, kterou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j.: MKU / 907 / 2016 Název veřejné zakázky: Druh výběrového řízení: Oprava sochy Panny Marie Zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 V Písku dne: 04.05.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU

Více

SMĚRNICE č. 2/2015. Obec Vlasatice. Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Vlasatice. Obsah:

SMĚRNICE č. 2/2015. Obec Vlasatice. Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Vlasatice. Obsah: Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Vlasatice Obsah: I. Předmět úpravy II. Vymezení základních pojmů III. Obecné zásady IV. Rozdělení zakázek malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA MĚCHOLUPY 2, 339 01 KLATOVY IČ 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel.

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA MĚCHOLUPY 2, 339 01 KLATOVY IČ 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel. DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA MĚCHOLUPY 2, 339 01 KLATOVY IČ 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel. 376395194 Č.j. 3619/10 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel:

Více

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014 U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Průtah obcí schválení zadávací

Více

Písemná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

Písemná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce MĚSTO HARTMANICE Tel./fax 376 593218 *** Hartmanice 75, 34201 Sušice*** e-mail:podatelna@muhartmanice.cz Naše č.j. Mha /2016 Hartmanice 30.5.2016 vyřizuje: Bauchová Písemná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov Vás, jako případného zájemce o níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, tímto vyzývá k podání

Více

OBEC VRČEŇ. Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, Plzeňský kraj Tel./fax.: 371 591 447 IČO: 00257427, DIČ: CZ 00257427

OBEC VRČEŇ. Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, Plzeňský kraj Tel./fax.: 371 591 447 IČO: 00257427, DIČ: CZ 00257427 OBEC VRČEŇ Ev.č. Skart.zn.: Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, Plzeňský kraj Tel./fax.: 371 591 447 IČO: 00257427, DIČ: CZ 00257427 e-mail: obec@vrcen.cz ADRESÁT... Váš dopis zn. ze dne Naše zn./ č.j. Vyřizuje / tel./

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA

Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA Formulář návrhu projektu pro 4. veřejnou soutěž programu ALFA Tento dokument slouží pouze jako předběžný informativní materiál, který není právně závazný, není součástí hodnotícího procesu, nelze se na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadavatel veřejné zakázky: statutární město Ostrava městský obvod Poruba Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na stavbu zadávané v otevřeném zadávacím řízení

Více

Obec Borová Lada ----------------------------------------------------

Obec Borová Lada ---------------------------------------------------- Obec Borová Lada ---------------------------------------------------- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách obce Borová Lada Preambule Tato pravidla jsou vydávána pro stanovení povinností

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY správa logistického zabezpečení Č.j.: PPR-12712-10/ČJ-2015-990656 Praha 8. července 2015 Počet listů: 5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-324335-16/ČJ-2013-0100VZ Počet listů: 6 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Inovace ve společnosti pietro filipi 2. opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Inovace ve společnosti pietro filipi 2. opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti pietro filipi

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky (tato zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Modernizace trakčního lanového výtahu Horní

Více

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Obec Vacenovice si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Název zakázky: Název: Dotační management projektu Stavební úpravy

Více

titul před titul za rodné číslo datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo)

titul před titul za rodné číslo datum narození (nebylo-li přiděleno rodné číslo) Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 4 zákona č. 265/1992 Sb. Spisová značka Určeno: Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště vyplní katastrální úřad I. Údaje o účastnících řízení fyzických

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č.04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č.04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na dodávku Ve smyslu 6

Více

Kvalifikační dokumentace. veřejné zakázky s názvem ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 - k.ú. Braník rekonstrukce školní kuchyně

Kvalifikační dokumentace. veřejné zakázky s názvem ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 - k.ú. Braník rekonstrukce školní kuchyně Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky s názvem ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 - k.ú. Braník rekonstrukce školní kuchyně Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Vedení ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace se rozhodlo ve svých prostorách vybavit mobilně 2 třídy tablety Apple tak, aby škola rozvíjela dovednosti svých žáků a využívala

Více

Konference Kvalita v dalším vzdělávání v rámci Týdnů vzdělávání dospělých 2011

Konference Kvalita v dalším vzdělávání v rámci Týdnů vzdělávání dospělých 2011 Konference Kvalita v dalším vzdělávání v rámci Týdnů vzdělávání dospělých 2011 Autorizovaná osoba a kvalita Střední škola Lomnice nad Popelkou PaedDr. Lubomír Charousek 20.10.2011 Právní rámec autorizovaných

Více

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. SpZn. Vyřizuje/linka V Brně JMK 73070/2006 S-JMK 73070/2006/OKH Svitáková/1506 7.6.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Název zakázky: Obnova materiálního vybavení laboratoře předmětu Chemie analytická Předmět zakázky: Dodávka Datum vyhlášení 15.5.

Název zakázky: Obnova materiálního vybavení laboratoře předmětu Chemie analytická Předmět zakázky: Dodávka Datum vyhlášení 15.5. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

O b e c Š t ě n o v i c k ý B o r e k

O b e c Š t ě n o v i c k ý B o r e k O b e c Š t ě n o v i c k ý B o r e k 332 09 Š t ě n o v i c e, I Č 00574040 377916492, 724186927 e-mail: info@stenovickyborek.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK NA OBSAZENÍ VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE Obec Štěnovický

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávky licencí MS

Více

Počet listů: Přílohy: 1/ ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Počet listů: Přílohy: 1/ ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-66575-11/ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 29.května 2013 Počet listů: Přílohy: 1/ ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

- celkový obrat nejméně 5 mil. ročně v každém z předcházejících tří účetních období,

- celkový obrat nejméně 5 mil. ročně v každém z předcházejících tří účetních období, Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem doplnění a změny

Více

I. Identifikační údaje zadavatele Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 00304387

I. Identifikační údaje zadavatele Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 00304387 Písemná zpráva zadavatele v řízení o zakázce podlimitní s postupem v režimu dle 85 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava, příspěvková organizace. Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava, příspěvková organizace. Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava, příspěvková organizace Sídlo: Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: Obec Vykáň Sběrný dvůr Zadavatel

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název zadavatele: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje IČO zadavatele: 70883611 Sídlo zadavatele: Závodní 205, 360 06 Karlovy

Více

Dodávka vybavení SPŠ Trutnov vrtačky III

Dodávka vybavení SPŠ Trutnov vrtačky III ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman IČ: 70889546 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dodávka vybavení SPŠ Trutnov vrtačky III ev. č.

Více

Protokol o třetím jednání hodnotící komise. Výměna oken v domech čp. 184 ve Spáleném Poříčí a č.p. 57 v Číčově. Zakázka:

Protokol o třetím jednání hodnotící komise. Výměna oken v domech čp. 184 ve Spáleném Poříčí a č.p. 57 v Číčově. Zakázka: Protokol o třetím jednání hodnotící komise ZADAVATEL: město Spálené SÍDLEM: Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené ZASTOUPENÝ: starostou města Ing. Pavlem Čížkem IČ: 00257249 DIČ: CZ00257249 Zakázka: Výměna

Více

Nákup nákladních terénních automobilů

Nákup nákladních terénních automobilů Povodí Vltavy, státní podnik Nákup nákladních terénních automobilů Dodávka 3 nákladních terénních automobilů, včetně doplňkového vybavení předvedení a vyzkoušení. Automobily včetně doplňkového vybavení

Více

ZÁPIS. z ustavující schůze spolku LIBĚCHOV SOBĚ - Spolek pro záchranu kostelíčka. konané dne 6. 9. 2015 od 19:00 hod. v Liběchově

ZÁPIS. z ustavující schůze spolku LIBĚCHOV SOBĚ - Spolek pro záchranu kostelíčka. konané dne 6. 9. 2015 od 19:00 hod. v Liběchově ZÁPIS z ustavující schůze spolku konané dne 6. 9. 2015 od 19:00 hod. v Liběchově Přítomni: MUDr. Šárka Bínová, ing. Josef Janáček, ing. František Ohem, MgA. Jitka Navrátilová, Mgr. Andrea Vítová, Pavla

Více

*MVCRX00WZ9P8* MVCRX00WZ9P8 prvotní identifikátor

*MVCRX00WZ9P8* MVCRX00WZ9P8 prvotní identifikátor *MVCRX00WZ9P8* MVCRX00WZ9P8 prvotní identifikátor Č. j. MV-79434-42/VZ-2011 Praha 21. února 2012 Počet listů: 6 Přílohy: 1/4 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE O VÝSLEDKU AUKCE KONANÉ 16. ÚNORA 2012 K VEŘEJNÉ

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení IČO: 00000582 Sídlo/místo podnikání: Magnitogorská

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna oken a dveří na čp. 590 ul. Jiráskova a čp. 1093 ul. Lužická, Šluknov Identifikační údaje zadavatele: Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov IČ: 00261688 DIČ: CZ

Více