Lučina č.p. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "739 39 Lučina č.p. 1"

Transkript

1 Lučina č.p. 1 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina Datum: 2011 Zpracoval: Schvalovací doložka: Ing. Dagmar Veselá, místostarostka Toto znění směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina bylo schváleno usnesením ZO Lučina dne: pod č. j. 9/RO//11a nabývá účinnosti dne

2 Obsah Čl. 1 Předmět směrnice 3 Čl. 2 Vymezení pojmů 3 Čl. 3 Veřejné zakázky malého rozsahu 3 Čl. 4 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 4 Čl. 5 Závěrečná ustanovení 5 strana 2 / 5

3 Článek 1 Předmět směrnice Tato směrnice upravuje bližší postup Obce Lučina (dále jen obec ) při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Veřejné zakázky definované jako podlimitní a nadlimitní dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění budou prováděny v souladu s tímto zákonem. Zadavatel obec Lučina Článek 2 Vymezení pojmů Pověřená osoba zadavatele starosta obce nebo místostarosta obce Veřejná zakázka je zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Druhy zakázek - podle předmětu se dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. Dělení zakázek - podle výše jejich předpokládané hodnoty se veřejné zakázky dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Uživatel - stává se jím budoucí uživatel po uzavření smlouvy nebo objednávky na dodávku, službu nebo stavební práce, zpravidla zastoupený starostou obce Článek 3 Veřejné zakázky malého rozsahu Veřejné zakázky musí být zadány v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby ,- Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce ,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na: - veřejné zakázky na dodávky - veřejné zakázky na služby - veřejné zakázky na stavební práce Veřejná zakázka musí být realizována vždy na základě písemné smlouvy nebo objednávky. strana 3 / 5

4 Článek 4 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a) Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky nebo služby do ,-Kč bez DPH a veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce do ,-Kč bez DPH výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), či přímá objednávka plnění uzavření smlouvy pověřenou osobou zadavatele (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky) na základě rozhodnutí Rady obce, pokud se nejedná o havarijní situaci případně rozhodnutí zadavatele o nepřidělení veřejné zakázky /odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod. ) b) Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky nebo služby od ,-Kč bez DPH do ,-Kč bez DPH a veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce od ,-Kč bez DPH do ,-Kč bez DPH výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění). Výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (tato kritéria však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona č. 137/2006 Sb.) Doba pro podání nabídek musí být minimálně 7 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům. otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude provádět rada obce nebo radou obce pověřená komise rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem účastníkům zakázkového řízení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí rady obce případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zakázkového řízení na základě rozhodnutí rady obce (např. jestliže nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.) Zadavatel musí zrušení zakázkového řízení vymezit již ve výzvě dodavatelům k podání nabídek. c) Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky nebo služby od ,-Kč bez DPH do ,-Kč bez DPH a veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce od ,-Kč bez DPH do ,-Kč bez DPH strana 4 / 5

5 výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění) a zveřejnění na webových stránkách obce Lučina. Výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (tato kritéria však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona č. 137/2006 Sb.) Doba pro podání nabídek musí být minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy dodavatelům. otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude provádět rada obce nebo radou obce pověřená komise rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a sdělení této informace všem účastníkům zakázkového řízení uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí rady obce případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zakázkového řízení (např. jestliže nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.) Zadavatel by si měl možnost zrušení zakázkového řízení vymezit již ve výzvě dodavatelům k podání nabídek. Článek 5 Závěrečná ustanovení Tato směrnice ruší platnost směrnice, která byla schválena Radou obce Lučina usnesením ze dne a která nabyla účinnosti dnem Tato směrnice byla schválena Radou obce dne usnesením č.9/ro/11 a nabývá účinnosti dnem Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace Příloha č. 3 Jmenování člena hodnotící komise Příloha č. 4 Protokol z jednání Příloha č. 5 Prezenční listina Příloha č. 6 Čestné prohlášení člena komise Příloha č. 7 Hodnotící protokol Ing. Dagmar Veselá Ing. Soňa Blahutová místostarostka obce starostka obce strana 5 / 5

Obec Borová Lada ----------------------------------------------------

Obec Borová Lada ---------------------------------------------------- Obec Borová Lada ---------------------------------------------------- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách obce Borová Lada Preambule Tato pravidla jsou vydávána pro stanovení povinností

Více

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu O B E C RADKOVA LHOTA o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice, jako vnitřní předpis obce Radkova Lhota,

Více

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách Platnost: od 1.4.2012 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Více

SMĚRNICE č. 2/2015. Obec Vlasatice. Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Vlasatice. Obsah:

SMĚRNICE č. 2/2015. Obec Vlasatice. Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Vlasatice. Obsah: Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Vlasatice Obsah: I. Předmět úpravy II. Vymezení základních pojmů III. Obecné zásady IV. Rozdělení zakázek malého rozsahu

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 36:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 36: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 36: STANICE IZS ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 12.07.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel ve smyslu zákona: Název zadavatele Sídlo zadavatele Právní forma zadavatele IČ/DIČ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Telefon +420 54114 2902 E-mail vlckova@skm.vutbr.cz

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV Číslo předpisu: R 04/2016 ze dne 06. 04. 2016 Garant: tajemnice Úřadu městské části Praha Zbraslav Rozsah působnosti: Zaměstnanci

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce Cyklostezka Sady Vésky ZADAVATEL : město Uherské

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k veřejné zakázce podlimitní, zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 3/00 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a uveřejněné ve Věstníku

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Dodávka konvektomatu do školní kuchyně Zadavatel Název: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace IČO : 49418823 Adresa

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB REGISTRŮ A SYSTÉMŮ MZE, ČÁST E TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SLUŽBY SI Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika

Více

[VYPRAVENO 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY

[VYPRAVENO 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY Tdi [VYPRAVENO S00RP08OUG7F Na základě závěrečné zprávy ze dne 7. 3. 2016 vypracované hodnotící komisí a v souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. c) Směrnice rady města Břeclav č. 4/2015, kterou

Více

ZADÁVACÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVACÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č.../2014 ZADÁVACÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 Obecního zřízení, vydává tuto směrnici. ČL. 1 Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, poptávací řízení Firemní školka pro zaměstnance školských zařízení a městského úřadu v Českém Těšíně V Českém

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1. 2014

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1. 2014 SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1. 1. 2014 (uvedenou dokumentaci přikládá příjemce dotace k žádosti o proplacení) 1. OD 1. 1.

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 27/2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Město Holice, (dále jen zadavatel), se sídlem Holubova 1, 534 14 Holice, IČ 00273571, zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká školní inspekce IČO: 00638994 Sídlo/místo podnikání: Fráni Šrámka 37 150 21

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily ZÁPIS O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK sepsaný v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika pro terminály CzechPOINT obcí v ORP Semily OBSAH A. Identifikační

Více

Nabídka č. 1 Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení: Factum Invenio, s.r.o. Sídlo, resp. bydliště : Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13

Nabídka č. 1 Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení: Factum Invenio, s.r.o. Sídlo, resp. bydliště : Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13 Č.j. : MV-36662-10/P-2011 Počet listů : 5 PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK sepsaný dne 11. května 2011 při otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce malého rozsahu Průzkum veřejného mínění Míra spokojenosti

Více

PROTOKOL JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE k veřejné zakázce na dodávky Dotační poradenství rozšíření kapacity mateřské školky (dále jen Zakázka )

PROTOKOL JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE k veřejné zakázce na dodávky Dotační poradenství rozšíření kapacity mateřské školky (dále jen Zakázka ) PROTOKOL JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE k veřejné zakázce na dodávky Dotační poradenství rozšíření kapacity mateřské školky (dále jen Zakázka ) Název: Obec Středokluky se sídlem: Lidická 61, 252 68 Středokluky,

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení přijatých nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení přijatých nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení přijatých nabídek pro zakázku malého rozsahu 2. kategorie dodávky Zahrada Mikulčice Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie Žadatel/příjemce podpory: Obec

Více

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava Projekty PPP Právn vní aspekty Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava Pojem PPP definice a účel PPP (jak chápat PPP, mýty o PPP) PPP jako prostředek zajišťování veřejných potřeb

Více

V Ý Z V A. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na dodávky. Technologické vybavení kuchyně ZŠ Polešovice"

V Ý Z V A. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na dodávky. Technologické vybavení kuchyně ZŠ Polešovice V Polešovicích dne 09.06.2011 V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na dodávky Technologické vybavení kuchyně ZŠ Polešovice" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na základě ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Písemná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

Písemná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce MĚSTO HARTMANICE Tel./fax 376 593218 *** Hartmanice 75, 34201 Sušice*** e-mail:podatelna@muhartmanice.cz Naše č.j. Mha /2016 Hartmanice 30.5.2016 vyřizuje: Bauchová Písemná VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání

Více

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014 U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Průtah obcí schválení zadávací

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Z DOTAČNÍHO PROGRAMU 133 710

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Z DOTAČNÍHO PROGRAMU 133 710 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-44180/2015-1 METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Z DOTAČNÍHO PROGRAMU 133 710 ÚVOD Metodika zadávání veřejných

Více

Č.j. PPR-17799-17/ČJ-2011-0099EC Praha 20.10.2011 Počet listů: 5 Počet příloh: 1/5

Č.j. PPR-17799-17/ČJ-2011-0099EC Praha 20.10.2011 Počet listů: 5 Počet příloh: 1/5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-17799-17/ČJ-2011-0099EC Praha 20.10.2011 Počet listů: 5 Počet příloh: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ORGANIZACÍ V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ORGANIZACÍ V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT- 43847/2015-1 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ORGANIZACÍ V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: ČÁST PRVNÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD IČO: 68403569 Sídlo/místo podnikání: Na Popelce 2/16 15000

Více

Zakázky malého rozsahu

Zakázky malého rozsahu Zakázky malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Březina Účinnost od 1. 1. 2013 Vypracoval: Mixa Josef Marie Mikešová Schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 11. 2012 Smyslem

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Směrnice o zadávání veřejných zakázek Směrnice o zadávání veřejných zakázek platná pro Město Trhové Sviny, Městský úřad Trhové Sviny, městem zřizované organizace a zakládané společnosti, kterou se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Více

Komplexní antivirové zabezpečení

Komplexní antivirové zabezpečení Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 38.41.11 VÝZVA k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 5.01. o veřejných zakázkách malého rozsahu

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 5.01. o veřejných zakázkách malého rozsahu Účinnost od: 1.1.2016 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 5.01. o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada města Nový Bor se na své schůzi dne 30.11.2015 usnesla usnesením č. 875/15/RM24 vydat na základě

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní

Více

Tržní řád Obce Boháňka

Tržní řád Obce Boháňka Tržní řád Obce Boháňka Nařízení Obce Boháňka č. 1/2014 Zastupitelstvo obce Boháňka se na svém zasedání dne 11. 3. 2014 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká školní inspekce IČO: 00638994 Sídlo/místo podnikání: Fráni Šrámka 37 150 21

Více

V/4 Zadávání veřejných zakázek

V/4 Zadávání veřejných zakázek V/4 Zadávání veřejných zakázek V/4 Zadávání veřejných zakázek Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadávání

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Zápis o otevírání obálek s nabídkami, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek s nabídkami, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o otevírání obálek s nabídkami, o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykověvzdělávacího pobytu pro učitele dle výzvy č. 56 MŠMT Registrační

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Protokol o výběru dodavatele

Protokol o výběru dodavatele Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 : U vojenské nemocnice 1200/1 16902 Praha Specifikace VZ Název VZ: Spotřební materiál IT

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ÚKLID KANCELÁŘÍ ZADAVATELE

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ÚKLID KANCELÁŘÍ ZADAVATELE Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ÚKLID KANCELÁŘÍ ZADAVATELE 1. Zadavatel Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, Ostravská 612/21, 737 01 Český Těšín jehož

Více

Dodávka vybavení SPŠ Trutnov vrtačky III

Dodávka vybavení SPŠ Trutnov vrtačky III ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman IČ: 70889546 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dodávka vybavení SPŠ Trutnov vrtačky III ev. č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j.: MKU / 907 / 2016 Název veřejné zakázky: Druh výběrového řízení: Oprava sochy Panny Marie Zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim

Více

Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí

Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně - právní ochrany dětí Na základě usnesení Rady města Slavkov u Brna ze dne 21.01.2015, číslo usnesení 139/6/RM/2015 a Zastupitelstva obce Kobeřice u Brna ze dne

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace VZORY KRYCÍCH LISTŮ A PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace VZORY KRYCÍCH LISTŮ A PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE Příloha č. 3 Zadávací dokumentace VZORY KRYCÍCH LISTŮ A PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE Veřejná zakázka SUSEN Polarizační mikroskop Příloha - Návrh smlouvy Vzor formuláře krycího listu Informace o kvalifikaci Veřejná

Více

Směrnice č. 1/2014, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2014, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC JENEČ Lidická 82 252 61 JENEČ Směrnice č. 1/2014, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona

Více

Zadávání veřejných zakázek školení pro příjemce

Zadávání veřejných zakázek školení pro příjemce Zadávání veřejných zakázek školení pro příjemce Datum : 26.11.2008 Místo: ÚRR Prezentuje : Mgr. Jan Galář I. Část Obecné instituty zákona o veřejných zakázkách Závazné dokumenty - Legislativa Zákon č.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy IČO: 75151472 Sídlo/místo podnikání:

Více

I. Identifikační údaje zadavatele Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 00304387

I. Identifikační údaje zadavatele Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 00304387 Písemná zpráva zadavatele v řízení o zakázce podlimitní s postupem v režimu dle 85 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace. Garáž na pozemcích parc.č. 172,118/2 a 98/44, k.ú. Horní Tošanovice

Zadávací dokumentace. Garáž na pozemcích parc.č. 172,118/2 a 98/44, k.ú. Horní Tošanovice Zadavatel: Obec Horní Tošanovice Horní Tošanovice 129 739 53 Hnojník Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Garáž na pozemcích parc.č. 172,118/2 a 98/44, k.ú. Horní Tošanovice

Více

Nákup nákladních terénních automobilů

Nákup nákladních terénních automobilů Povodí Vltavy, státní podnik Nákup nákladních terénních automobilů Dodávka 3 nákladních terénních automobilů, včetně doplňkového vybavení předvedení a vyzkoušení. Automobily včetně doplňkového vybavení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 20.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Inovace ve společnosti pietro filipi 2. opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Inovace ve společnosti pietro filipi 2. opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti pietro filipi

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 20.08.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ E. Beneše NÁVRH USNESENÍ

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov Vás, jako případného zájemce o níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, tímto vyzývá k podání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY V souladu s ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v plném platném znění, (dále jen ZVZ nebo zákon) Vás vyzýváme

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - obec HOLÍN. čt. 1

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - obec HOLÍN. čt. 1 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - obec HOLÍN Obecná čt. 1 ustanovení 1. Tato směrnice upravuje po tup při zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Software a školení Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/01.0006 Název projektu: Zavádění inovativních technických výukových

Více

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Zastupitelstvo města Hanušovice se na svém zasedání dne 15.12.2014 2014 usnesením č. 28/2014 usneslo vydat na

Více

OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov

OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, 588 42 Větrný Jeníkov Č.j. : XXXXX NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zbinohy, X.X.2010 Zastupitelstvo obce Zbinohy, jako věcně příslušný správní orgán podle 6 odst. 6 písm.a) zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ podle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ podle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ podle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Více

Vodovod Ostroměř III. etapa, přívodní řad do Domoslavic

Vodovod Ostroměř III. etapa, přívodní řad do Domoslavic PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Obec Ostroměř se sídlem: T. G. Masaryka 103, 507 52 Ostroměř IČ: 002 71 900 DIČ: CZ00271900 jejímž jménem jedná:

Více

S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2013

S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2013 S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2013 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

čj.: 6628/2010-11 Výzva k podání nabídky s názvem VYDÁNÍ A DISTRIBUCE PROGRAMOVÉ NABÍDKY ÚNOR SRPEN 2011

čj.: 6628/2010-11 Výzva k podání nabídky s názvem VYDÁNÍ A DISTRIBUCE PROGRAMOVÉ NABÍDKY ÚNOR SRPEN 2011 čj.: 6628/2010-11 Výzva k podání nabídky s názvem VYDÁNÍ A DISTRIBUCE PROGRAMOVÉ NABÍDKY ÚNOR SRPEN 2011 Datum 4. 11. 2010 1. Základní informace 1.1 Způsob zadání zakázky Výběrové řízení na zakázku malého

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROVÁDĚNÍ VYSPRÁVEK KOMUNIKACÍ. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROVÁDĚNÍ VYSPRÁVEK KOMUNIKACÍ. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ VYSPRÁVEK KOMUNIKACÍ TRYSKOVOU METODOU V ROCE 2016 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka:»přístavba Domu umění Galerie 21. století, výběr zhotovitele PD, AD, koordinátora BOZP, IČ«zadávaná

Více

Název veřejné zakázky: Výstavba skladovacích prostor a nákup manipulátoru Druh zakázky: dodávka

Název veřejné zakázky: Výstavba skladovacích prostor a nákup manipulátoru Druh zakázky: dodávka Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Zadavatel : KOVO BOHDALOVICE, s.r.o. Sídlo: Bohdalovice 69, 468 45 Velké Hamry Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČ: 615 38 752, DIČ:CZ 61538752 Zastoupený:

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna oken a dveří na čp. 590 ul. Jiráskova a čp. 1093 ul. Lužická, Šluknov Identifikační údaje zadavatele: Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov IČ: 00261688 DIČ: CZ

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 94. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.2.2014

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 94. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.2.2014 V Ý P I S U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Slavičína konané dne 5..04 Usnesení č. 94/648/4 Zpráva o řešení stížností a peticí v roce 03 zprávu o řešení stížností a peticí podaných na MěÚ Slavičín

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 05/2016 ze dne 26. 01. 2016 Usnesení číslo 055/16-R05 ze dne 26. 01. 2016 schvaluje program jednání rady města Jesenice č. R05, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 056/16-R05

Více

OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015

OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015 OBEC PŘIBYSLAVICE Zastupitelstvo obce Přibyslavice Obecně závazná vyhláška Obce Přibyslavice Č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Program zasedání zastupitelstva obce:

Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č.3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2014 místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice začátek jednání: 17:00 hodin konec jednání: 21:00 přítomni: p. Vladimír

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno-Kohoutovice schválené Radou

Více

Podklady pro zadávací řízení

Podklady pro zadávací řízení Podklady pro zadávací řízení Podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, bod 10. Zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY. Projektová dokumentace - Bezbariérový chodník v ulici 5. května, Družstevní a Na Pahorku, Milovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY. Projektová dokumentace - Bezbariérový chodník v ulici 5. května, Družstevní a Na Pahorku, Milovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY Odůvodnění zvoleného způsobu zadání Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 350.000,- Kč bez DPH (cca 423.500,- Kč včetně DPH), bez autorského dozoru. Dle ustanovení

Více

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Město Sobotka Adresa sídla Boleslavská čp. 440, 507 43 Sobotka

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Město Sobotka Adresa sídla Boleslavská čp. 440, 507 43 Sobotka Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst.3) a dle 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu:

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve zjednodušeném řízení, veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) a mimo režim zákona na plnění veřejné zakázky v souladu s 6 zákona

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OPR

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OPR NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OPR V Praze dne 25. listopadu 2015 OTÁZKA 1. Jak rozhodnout, zda posuzovat zakázku na dodávky či stavební práce, jestliže zakázka obsahuje oboje oblasti? ODPOVĚĎ

Více

Dodávky tiskopis pro ÚOJ a úst edí SSZ

Dodávky tiskopis pro ÚOJ a úst edí SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Dodávky tiskopis pro ÚOJ a úst edí SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

6. KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY UCHAZE E

6. KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY UCHAZE E STATUTÁRNÍ M STO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání ve ejných zakázek Radni ní 1148 738 22 Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:. J.: MMFM 89896/2015 SP. ZN. 91.1 VY IZUJE: Ivo Sztwiertnia

Více

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. SpZn. Vyřizuje/linka V Brně JMK 73070/2006 S-JMK 73070/2006/OKH Svitáková/1506 7.6.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : lubos.dvoracek@tisnov.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV. Tel.: 549 439 756 E-mail : lubos.dvoracek@tisnov. MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 6127/2016/ODŽÚ/Dv-2 V Tišnově, 2. 5. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549 439

Více

Obec Horní Smržov. Výzva k podání nabídky na základě zadávacího řízení na výběr dodavatele na dodávku - zakázka malého rozsahu na akci

Obec Horní Smržov. Výzva k podání nabídky na základě zadávacího řízení na výběr dodavatele na dodávku - zakázka malého rozsahu na akci Výzva k podání nabídky na základě zadávacího řízení na výběr dodavatele na dodávku - zakázka malého rozsahu na akci ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - HORNÍ SMRŽOV 1. Předmět zadávané zakázky Dovolujeme

Více

Udržovací práce odvodnění a drenáž Provozního domu ve Slaníku.

Udržovací práce odvodnění a drenáž Provozního domu ve Slaníku. Obec Slaník, Slaník č. 55, Strakonice 386 01 tel. 383 326 768, e-mail: ou@obec-slanik.cz VÝZVA k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Udržovací práce odvodnění a drenáž Provozního domu ve Slaníku.

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 20. dubna 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více

OBEC ZAKŘANY. Směrnice. O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1

OBEC ZAKŘANY. Směrnice. O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1 OBEC ZAKŘANY Směrnice O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce Zakřany jakožto veřejného zadavatele, a upravuje postup

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK v Rožnově pod Radhoštěm dle specifikace DCI Zadavatel : T klub kulturní agentura, příspěvková organizace Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ: 447 40 743

Více