ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV"

Transkript

1

2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV

3 KDE NÁS NAJDETE?

4 VÝUKOVÁ CENTRA SSTŘ NOVÝ BYDŢOV Budova ředitelství v Novém Bydţově Dr. M. Tyrše 112, Výukové centrum Hlušice Hlušice 1,

5 ŠKOLNÍ BUDOVY SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV Hlušice Hlušice 1, Nový Bydţov budova ředitelství Dr.M.Tyrše 112, Nový Bydţov budova č. 2 Masarykovo nám. 2, Nový Bydţov budova č. 3 Revoluční 211, Nový Bydţov Dílenský areál Na Švarcavě, Nový Bydţov Středisko praxe Nádraţní 139/IV., Chlumec n.c.

6 NABÍDKA OBORŮ středního vzdělání s maturitní zkouškou Výukové centrum NOVÝ BYDŢOV Silniční doprava - čtyřleté denní odborné studium Operátorka (operátor) silniční dopravy čtyřleté denní studium Nástavbová studia pro absolventy oborů s výučním listem - Dopravní a letecká technika - dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy technických oborů s výučním listem - Dopravní technika dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy technických oborů s výučním listem - Podnikání - dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy všech oborů s výučním listem

7 NABÍDKA OBORŮ středního vzdělání s výučním listem Centrum NOVÝ BYDŢOV Centrum HLUŠICE Autoelektrikář Elektrikář silnoproud Cukrářka, Cukrář Kuchařka, Kuchař číšník Řezník uzenář (ka) Automechanik Řidička, Řidič nákladní a osobní dopravy Opravář zemědělských strojů

8 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY DÉLKA STUDIA: UKONČENÍ: 4 ROKY MATURITNÍ ZKOUŠKA Školní vzdělávací programy - SILNIČNÍ DOPRAVA - OPERÁTORKA (OPERÁTOR) SILNIČNÍ DOPRAVY

9 SILNIČNÍ DOPRAVA - čtyřletý obor s maturitní zkouškou - příprava kvalifikovaných odborníků v oblasti servisu, prodeje, řízení silničních motorových vozidel a řízení dopravy - získané kvalifikace = bezplatně řidičský průkaz skupin B a C+E, svářečský průkaz, profesní průkaz řidiče, oprávnění ADR, obsluha vysokozdviţných vozíků, obsluha digitálních tachografů, moţnost získání výučního listu - uchazeči o studium konají přijímací zkoušky Moţné uplatnění absolventa: - pracovník Stanic technické kontroly a Stanic měření emisí - pracovník autoškoly a školícího střediska řidičů - servisní a přejímací technik, údrţba, servis, diagnostika a opravy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel - řidič osobních, uţitkových a nákladních automobilů skupin B, C s moţností skupiny C+E, obsluha dalších motorových vozidel kategorií S, T se znalostí ECO-DRIVING, řízení dopravního procesu

10 OPERÁTORKA (OPERÁTOR) SILNIČNÍ DOPRAVY - čtyřletý obor s maturitní zkouškou - velmi vhodný pro dívky je určen k přípravě kvalifikovaných odborníků v oblasti organizace dopravních systémů, komunikace se zákazníky v tuzemské i mezinárodní dopravě, v oblasti logistiky a ekonomiky dopravy - získané kvalifikace = bezplatně řidičský průkaz skupin B a C+E, profesní průkaz řidiče, oprávnění ADR, obsluha vysokozdviţných vozíků, obsluha digitálních tachografů, výuka dvou světových jazyků (anglický, ruský, německý) od 1. ročníku - uchazeči o studium konají přijímací zkoušky Moţné uplatnění absolventa: - dispečer a disponent dopravních společností a pracovník v rámci skladového hospodářství - pracovník dopravních firem a logistických center dopravy v oblasti JUST IN TIME - obchodní pracovník dopravních společností, komunikace se zákazníky a organizace dopravních systémů - ekonomický pracovník dopravních společností, pracovník v rámci skladového hospodářství - pracovník autoškoly a školícího střediska řidičů - řidič osobních, uţitkových a nákladních automobilů skupin B, C s moţností skupiny C+E se znalostí ECO-DRIVING - prodej motorových vozidel a příprava motorových vozidel na prodej

11 NABÍDKA OBORŮ středního vzdělání s výučním listem Centrum NOVÝ BYDŢOV Centrum HLUŠICE Autoelektrikář Elektrikář silnoproud Cukrářka, Cukrář Kuchařka, Kuchař číšník Řezník uzenář (ka) Automechanik Řidička, Řidič nákladní a osobní dopravy Opravář zemědělských strojů

12 AUTOMECHANIK - tříletý obor s výučním listem - určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti oprav, diagnostiky, servisních činností a údrţby silničních motorových vozidel a v oblasti dopravy - získané kvalifikace = bezplatné získání řidičského průkazu skupin B, C, případně C+E, profesní průkazu řidiče v základním rozsahu 140 hodin a další kvalifikační kurzy v rámci volby studenta (ADR, svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře, obsluha vysokozdviţných vozíků, specializační firemní kurzy atd.) - uchazeč o studium nekoná přijímací zkoušky Moţné pracovní pozice absolventa: - údrţba, diagnostika a opravy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel, - výroba, montáţe a demontáţe silničních motorových vozidel, - pracovník Stanic technické kontroly a Stanic měření emisí, - pracovník ve strojírenské výrobě komponentů pro automobilový průmysl, technologie svařování, - prodej motorových vozidel a příprava motorových vozidel na prodej, distribuce a prodej náhradních dílů DÉLKA STUDIA: UKONČENÍ: 3 ROKY VÝUČNÍ LIST

13 ŘIDIČ (KA) NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVY - tříletý obor s výučním listem - příprava kvalifikovaných odborníků v oblasti řízení, obsluhy, servisu silničních motorových vozidel, v oblasti logistiky a realizace dopravy - získané kvalifikace = bezplatné získání řidičského průkazu skupin B, C, C+E, profesní průkaz řidiče v rozšířeném rozsahu 280 hodin a další kvalifikační kurzy v rámci volby studenta (ADR, obsluha digitálních tachografů, obsluha vysokozdviţných vozíků, ECODRIVING, dopravní cizí jazyk) - uchazeč o studium nekoná přijímací zkoušky, obor vhodný pro dívky Moţné pracovní pozice absolventa: - disponent dopravních společností a pracovník v rámci skladového hospodářství - pracovník dopravních firem a logistických center dopravy v oblasti JUST IN TIME - řidič osobních, uţitkových a nákladních automobilů skupin B, C+E se znalostí ECO-DRIVING - prodej motorových vozidel a příprava motorových vozidel na prodej, obsluha servisních a prodejních zařízení pro řidiče DÉLKA STUDIA: UKONČENÍ: 3 ROKY VÝUČNÍ LIST

14 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - tříletý obor s výučním listem - příprava kvalifikovaných odborníků v oblasti oprav, servisu, obsluhy a řízení zemědělské techniky a pro oblast pozic ve strojírenské výrobě zemědělských strojů - získané kvalifikace = bezplatné získání řidičského průkazu skupin T, B, C, případně C+E, profesní průkazu řidiče v základním rozsahu 140 hodin, dvě svářečská oprávnění a další kvalifikační kurzy v rámci volby studenta (ADR, obsluha vysokozdviţných vozíků, specializační firemní kurzy společností CLAAS, JOHN DEERE, HOLMER, SECO GROUP atd.) Moţné pracovní pozice absolventa: - údrţba, diagnostika a opravy zemědělské techniky, motorových vozidel a přípojných vozidel, - řízení motorových vozidel a zvláštních motorových vozidel, pracovník v zemědělské prvovvýrobě, - pracovník ve strojírenské výrobě komponentů pro zemědělskou techniku, technologie svařování, - prodej zemědělské techniky a příprava zemědělské techniky na prodej, distribuce a prodej náhradních dílů DÉLKA STUDIA: UKONČENÍ: 3 ROKY VÝUČNÍ LIST

15 ŠKOLICÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ A AUTOŠKOLA Provádíme výuku a výcvik ţadatelů o řidičské oprávnění skupin B, T, C, D, B+E, C+E, dále školení řidičů pro získání Profesního průkazu řidiče a pro prodlouţení Osvědčení profesní způsobilosti řidiče a školení referentů. Autoškola SŠTŘ je akreditované školicí středisko řidičů pro vstupní školení skupiny C, C+E a pro pravidelné školení skupiny C, C+E, D, D+E k získání a udrţení "Průkazu profesní způsobilosti řidiče"

16 AUTOELEKTRIKÁŘ - tříletý obor s výučním listem - příprava kvalifikovaných odborníků v oblasti diagnostiky, elektrotechniky a elektroniky silničních motorových vozidel - získané kvalifikace = bezplatné získání řidičského průkazu skupin B, C a další kvalifikační kurzy v rámci volby studenta (svářečský průkaz, profesní průkaz řidiče, montáţ autoalarmů společnosti JABLOTRON, firemní kurzy a školení atd.) - uchazeč o studium nekoná přijímací zkoušky Moţné uplatnění absolventa: - údrţba, diagnostika a opravy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel se specializací na vyhledávání závad s pouţitím speciálních měřidel a diagnostických prostředků, postupů a metod, - opravy, seřízení, výměna dílů u osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů nebo jednostopých motorových vozidel se specializací na nejnáročnější opravy a montáţe elektroinstalace a elektroniky, - výroba, montáţe a demontáţe silničních motorových vozidel, - pracovník Stanic technické kontroly a Stanic měření emisí, - prodej motorových vozidel a příprava motorových vozidel na prodej, DÉLKA STUDIA: 3 ROKY UKONČENÍ: VÝUČNÍ LIST

17 ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD - tříletý obor s výučním listem - příprava kvalifikovaných odborníků v oblasti elektrotechniky a v oblasti náročných profesních činností při montáţi rozvodů elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, při montáţi, údrţbě a opravách elektrických zařízení a zabezpečovacích zařízení obytných objektů, pracovní pozice revizního technika - absolvent má uplatnění v řemeslných ţivnostech jako OSVČ - uchazeč o studium nekoná přijímací zkoušky - obor je podpořen stipendijním programem Královéhradeckého kraje Součástí vzdělání je zaškolení a zkouška v rozsahu stanoveném v 14 odst. 1 dle 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, kterou absolvent získá odbornou kvalifikaci. Součástí vzdělání můţe být získání řidičského průkazu skupiny B a další kvalifikační kurzy v rámci volby studenta (svářečský průkaz, montáţ zabezpečovací domovní techniky, montáţ autoalarmů atd.) DÉLKA STUDIA: UKONČENÍ: 3 ROKY VÝUČNÍ LIST

18 PRACOVIŠTĚ ODBORNÉHO VÝCVIKU PRO OBORY Automechanik, Řidič, Autoelektrikář, Opravář zemědělských strojů a Elektrikář - silnoproud Dílenský areál Nový Bydţov, Na Švarcavě Dílenský areál Hlušice, Hlušice 1

19 KUCHAŘ, KUCHAŘKA ČÍŠNÍK - tříletý obor s výučním listem - určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti gastronomie a sluţeb včetně činnosti v cestovním ruchu a hotelnictví v případě pokračujícího vzdělání - moţné kvalifikační kurzy = barmanský kurz, kurz baristy, kurz studené a italské kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny a kurz sommeliérský - výuka dvou cizích světových jazyků z výběru Anglický jazyk, Německý jazyk a Ruský jazyk - uchazeč o studium nekoná přijímací zkoušky DÉLKA STUDIA: UKONČENÍ: 3 ROKY VÝUČNÍ LIST

20 CUKRÁŘ - tříletý obor s výučním listem - určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti výroby a distribuce cukrářských výrobků - kvalifikační kurzy = součástí vzdělání můţe být absolvování barmanského kurzu, kurzu baristy, kurzu italské kuchyně i moderních odlehčených dortů a kurzu vyřezávání ovoce a zeleniny a firemních vzdělávacích kurzů - vyučuje se jeden světový jazyk - absolvent má předpoklady pro budoucí uplatnění v řemeslných ţivnostech - uchazeč o studium nekoná přijímací zkoušky DÉLKA STUDIA: UKONČENÍ: 3 ROKY VÝUČNÍ LIST

21 BARMANSKÝ KURZ

22 DALŠÍ REALIZOVANÉ KURZY Kurz studené kuchyně Kurz čokoládových výrobků Kurz vyřezávaní ovoce Kurz italské kávy

23 PRACOVIŠTĚ ODBORNÉHO VÝCVIKU PRO OBORY Cukrářka, Cukrář a Kuchařka, Kuchař číšník/servírka Budova teoretické výuky Masarykovo nám. 2, Nový Bydţov Středisko praktické výuky Nádraţní 139/IV., Chlumec n.c. smluvní pracoviště Kavárna školy Masarykovo náměstí, Nový Bydţov Cvičná kuchyně 2, Nový Bydţov

24 ŘEZNÍK UZENÁŘ (KA) - tříletý obor s výučním listem - vhodný pro chlapce i dívky a je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti jateční výroby a v oblasti zpracování, výroby a distribuce masných výrobků - kvalifikační kurzy = součástí vzdělání můţe být absolvování kurzu studené kuchyně a dalších firemních specializačních kurzů - vyučuje se jeden světový jazyk a absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v ţivnostenském podnikání v řemeslných ţivnostech. - uchazeč o studium nekoná přijímací zkoušky - obor je podpořen stipendijním programem Královéhradeckého kraje a společností KAUFLAND DÉLKA STUDIA: UKONČENÍ: 3 ROKY VÝUČNÍ LIST

25 PRACOVIŠTĚ ODBORNÉHO VÝCVIKU PRO OBOR ŘEZNÍK (CE) UZENÁŘ (KA) školní závod SAMO HS Suchá, smluvní partneři Jatka Bareš Luţec n. C. Podkrkonošská uzenina Bělá u Staré Paky Masokombinát Jičín Masozávod KAUFLAND Modletice

26 Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou PROVOZNÍ TECHNIKA a PODNIKÁNÍ DÉLKA STUDIA: UKONČENÍ: 2 ROKY MATURITNÍ ZKOUŠKA

27 PROVOZNÍ TECHNIKA ŠVP Dopravní technika a Dopravní a letecká technika - dvouletý obor s maturitní zkouškou (nástavbové studium) je určen pro další kvalifikační vzdělávání absolventů technických oborů s výučním listem a připravuje kvalifikované pracovníky v oblasti oprav, údrţby a provozu zejména dopravní techniky a malých letadel ULTRALIGHTŮ a pro výkon technických pozic - ţáci získávají profesní průkaz řidiče a řidičský průkaz skupiny C+E - obor je zakončen maturitní zkouškou. Moţné uplatnění absolventa: - údrţba, diagnostika a opravy letecké techniky - přejímací technik, pracovník Stanic technické kontroly a Stanic měření emisí - pracovník autoškoly a školícího střediska řidičů - údrţba, diagnostika a opravy silničních motorových vozidel a přípojných vozidel - údrţba, diagnostika a opravy zemědělské techniky - řidič osobních, uţitkových a nákladních automobilů skupin B, C+E, obsluha dalších motorových vozidel kategorií S, T se znalostí ECO-DRIVING - strojírenská výroba komponentů zejména pro automobilový průmysl s moţností technologie svařování

28 PODNIKÁNÍ dvouleté denní nástavbové studium - dvouletý obor s maturitní zkouškou (nástavbové studium) je určen pro další kvalifikační vzdělávání absolventů všech oborů středního vzdělání s výučním listem a je zakončen maturitní zkouškou. Moţné uplatnění absolventa: - provozní činnosti odpovídající předchozímu vzdělávání v oboru středního vzdělání s výučním listem, - ekonomická, obchodní, marketingová a administrativní činnost, - samostatně výdělečná činnost s aplikací získaných poznatků a dovedností - ekonomické profese, výkon specializovaných funkcí v potravinářských a restauračních provozech, v obchodní sféře a v hotelnictví, v oblasti dopravy a opravárenství V rámci studia mohou ţáci získat mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti ECDL.

29 ECDL CERTIFIKÁT Moţnost získání evropského certifikátu počítačové gramotnosti přímo ve školícím středisku ECDL na naší škole!!! zvýší kvalifikaci studenta a jeho atraktivitu na trhu práce zvýhodněné cenové podmínky pro studenty školy příprava na zisk certifikátu probíhá v rámci studia certifikáty ECDL Core a ECDL Start

30 NOVÉ POČÍTAČOVÉ UČEBNY Výuka v těchto učebnách probíhá díky projektům ŠIRŠÍ VYUŢITÍ ICT NA SŠTR NOVÝ BYDŢOV, ŠABLONY a díky NADACI ČEZ

31 SKVĚLÉ VÝSLEDKY NAŠICH ŢÁKŮ NA ODBORNÝCH SOUTĚŢÍCH Jan HAVLÍČEK 2. místo na celostátní soutěţi AUTOMECHANIK JUNIOR Martin KOPŘIVA Vítěz celostátní soutěţe o nejlepšího OPRAVÁŘE ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Daniel DAŠEK 2. místo na celostátní soutěţi ve svařování O ZLATÝ POHÁR LINDE

32 STŘÍBRNÉ MEDAILE V SOUTĚŢI GASTRO

33 STRAVOVÁNÍ Centra Nový Bydţov i Hlušice mají stravovací zařízení s výběrem z minimálně dvou jídel

34 UBYTOVÁNÍ Obě výuková centra poskytují ubytování v domovech mládeţe Domov mládeţe Nový Bydţov Domov mládeţe Hlušice včetně sportovní haly

35 SPORTOVNÍ KURZY Ţáci školy se pravidelně zúčastňují sportovních a turistických kurzů. Turistické kurzy Lyţařské kurzy Sportovní kurzy Adaptační kurzy

36 MATURITNÍ PLESY Kaţdoročně škola pořádá tradiční maturitní a reprezentační ples Letos 16. ledna 2015 v Kulturním domě Králíky u Nového Bydţova

37 SOUTĚŢ JÁ UŢ TO ZNÁM, UMÍM.. A VÁNOČNÍ TRHY Já uţ to znám, umím. Soutěţ pro ţáky ZŠ pátek 5. prosince 2014 Vánoční trhy prosince 2014

38 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV Hlavní budova centra Nový Bydţov Dr. M. Tyrše 112, Hlavní budova centra Hlušice Hlušice 1, Dny otevřených dveří se budou konat pravidelně kaţdou sobotu od 8. listopadu 2014 do 13. prosince 2014 vţdy od 8.30 do na obou výukových centrech 13. PROSINCE bezplatná zimní prohlídka automobilu

39 VEDOUCÍ PRACOVNÍCI SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV ŘEDITEL Mgr. Vladimír Blaţej ZÁSTUPCI ŘEDITELE Mgr. Václav Dostálek Ing. Vladimír Macháček Mgr. Jaroslava Kholová Bc. Petra Šádková

40 NASHLEDANOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 / 2016

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH.

OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. OBSAH 1. VYSVĚTLIVKY. 2 2. INFORMACE O AKCÍCH... 3 3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO. 4-22 4. OKRES PLZEŇ - SEVER.. 23-26 5. OKRES PLZEŇ - JIH. 27-29 6. OKRES ROKYCANY. 30-32 7. OKRES DOMAŢLICE 33-37 8. OKRES KLATOVY.

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel.

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC II, TRUHLÁŘSKÁ 360/3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. 488 880 375 NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚPLNÉ STŘEDNÍ

Více

2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel.

2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC II, TRUHLÁŘSKÁ 360/3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. 488 880 375 NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 Vydal

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, WWW.SPSTRUTNOV.CZ Sídlo školy a pracoviště teoretického vyučování Školní 101, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská 59, Trutnov Pracoviště teoretického vyučování Horská

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 11 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ČERVEN 2009 Určeno žákům 8. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům základních škol Kam

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2014/2015 [0] OBSAH

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E. o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech INFORMAČNÍ A PORANSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ I N F O R M A C E o studijních a učebních oborech na středních školách v okresech a vybrané školy z okresů Určeno žákům vycházejícím v roce 2 Vydal Úřad

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 0 Česká Třebová Č.j.: 50/01/VSŠUČT Spis. skart. znak: C4 A/5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 011/01 schváleno školskou radou dne předseda školské rady Obsah 1. Úvod...

Více