Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA"

Transkript

1 Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště: Telefon: . Právnická osoba: Název firmy:. IČO:. DIČ:... Statutární zástupce:... Sídlo firmy:... Telefon: . 2) Objekt v jehož prospěch mají být peněžní prostředky poskytnuty: Adresa: ulice:... č.p.. číslo parcely: katastrální území:..

2 3) Popis požadovaného úvěru PROGRAM PRIVATIZACE Lze poskytnout právnickým a fyzickým osobám, které vlastní bytový nebo rodinný dům na území města z prodeje majetku města Tábora poř. č. účel lhůta splatnosti 01 Výměna venkovních oken a dveří (pouze v souvislosti se zateplením) 02 Zateplení domu 03 Zateplení domu na parametry potřebné k dosažení 10 let nízkoenergetické stavby 3) Úrok výše úvěru ( Kč) 3 % až Kč 3 % až Kč 2 % až Kč požadovaný úvěr (Kč) 04 Zateplení domu na parametry potřebné k dosažení nízkoenergetické stavby 3) a doplnění o tepelné čerpadlo, které pokryje více něž 30% tepelné ztráty objektu 1) 05 Tepelné čerpadlo, které pokrývá více než 30 % tepelné ztráty objektu 1) 06 Solární sytém TUV (vytápění / fotovoltaický systém s výrobou elektřiny) - certifikovaný 07 Rekuperace tepla, která pokrývá minimálně 20 % tepelné ztráty objektu 2) 08 Obnova střechy (pouze v souvislosti se zateplením střechy) 09 Napojení objektu na CZT a jeho využití jako primárního zdroje pro topnou soustavu 2) 0 % až Kč 1 % až Kč 1 % až Kč 1 % až Kč 4 % až Kč 1 % až Kč 1 ) Tepelné čerpadlo splňuje požadavek na minimální topný faktor (viz tabulka). Existuje li kotel na tuhá paliva, bude demontován 2 ) Existuje li kotel na tuhá paliva, bude demontován 3) Nízkoenergetickou stavbou se rozumí objekt, jehož tepelná ztráta nepřesáhne 50kWh/m 2 rok vztažené na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy bytů, nebytových prostor a společných prostor budov. Tato charakteristika bude doložena autorizovaným projektantem pro projektování TZB, případně auditorem.

3 PROGRAM ZELENÁ ŘADA Lze poskytnout právnickým a fyzickým osobám, které vlastní bytový nebo rodinný dům na území města Tábora poř. účel č. 01 Zateplení domu na parametry potřebné k dosažení nízkoenergetické stavby 3) lhůta splatnosti 10 let Úrok výše úvěru ( Kč) 3 % Kč požadovaný úvěr (Kč) 02 Zateplení domu na parametry potřebné k dosažení nízkoenergetické stavby 3) a doplnění o tepelné čerpadlo, které pokryje více něž 30% tepelné ztráty objektu. 1) 0 % až Kč 03 Solární sytém TUV (vytápění / fotovoltaický systém s výrobou elektřiny) certifikovaný 1 % až Kč 04 Rekuperace tepla, která pokrývá minimálně 20 % tepelné ztráty objektu 2) 2 % až Kč 05 Nízkoenergetická nástavba domu včetně půdních vestaveb 3) 06 Napojení objektu na CZT 2) 3 % Kč 1 % až Kč 07 Tepelné čerpadlo, které pokrývá více než 30 % tepelné ztráty objektu 1) 1 % až Kč 1) Tepelné čerpadlo splňuje požadavek na minimální topný faktor (viz tabulka). Existuje li kotel na tuhá paliva, bude demontován 2) Existuje li kotel na tuhá paliva, bude demontován 3) Nízkoenergetickou stavbou se rozumí objekt, jehož tepelná ztráta nepřesáhne 50kWh/m 2 rok vztažené na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy bytů, nebytových prostor a společných prostor budov. Tato charakteristika bude doložena autorizovaným projektantem pro projektování TZB, případně auditorem.

4 PROGRAM NOVOSTAVBA Lze poskytnout právnickým osobám, které staví bytový nebo rodinný dům na území města Tábora poř. účel č. 01 Výstavba nízkoenergetického domu 3) s tepelným čerpadlem, které pokryje více něž 70% tepelné ztráty objektu 1) a ohřev TUV zajištěným solárním systémem lhůta splatnosti Úrok výše úvěru ( Kč) 0 % Kč požadovaný úvěr (Kč) 02 Výstavba pasivního domu 4) 0 % Kč 03 Napojení objektu na CZT s podmínkou, že kotel na tuhá paliva nebude využit jako primární ani dorážecí zdroj 04 Solární sytém TUV (vytápění / fotovoltaický systém s výrobou elektřiny) certifikovaný 05 Tepelné čerpadlo, které pokrývá více než 50 % tepelné ztráty objektu 1) 1 % až Kč 1 % až Kč 1 % až Kč 1) Tepelné čerpadlo splňuje požadavek na minimální topný faktor (viz tabulka). Existuje li kotel na tuhá paliva, bude demontován 3) Nízkoenergetickou stavbou se rozumí objekt, jehož tepelná ztráta nepřesáhne 50kWh/m 2 rok vztažené na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy bytů, nebytových prostor a společných prostor budov. Tato charakteristika bude doložena autorizovaným projektantem pro projektování TZB, případně auditorem. 4) Pasivní stavbou se rozumí objekt, jehož tepelná ztráta nepřesáhne 20kWh/m 2 rok vztažené na 1 m 2 započitatelné podlahové plochy bytů, nebytových prostor a společných prostor domu. Tato charakteristika bude doložena autorizovaným projektantem pro projektování TZB, případně auditorem.

5 PROGRAM ADAPTACE Lze poskytnout právnickým a fyzickým osobám, které vlastní bytový nebo rodinný dům na území města Tábora poř. účel č. 01 Kompletní rekonstrukce neobyvatelného obytného domu lhůta splatnosti Úrok výše úvěru ( Kč) 5 % Kč požadovaný úvěr (Kč) 02 Půdní nástavba či vestavba 03 Rekonstrukce či oprava střechy (krytina i konstrukce) domu straší 25 let 5 % Kč 4 % Kč 04 Rekonstrukce či oprava stropů a kleneb domu starších 25 let 05 Rekonstrukce či oprava nosných konstrukcí včetně schodišť domu starších 30 let 06 Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě 2) 07 Dodatečná izolace domu staršího 20 let proti spodní vodě 08 Výměna oken či dveří domu starších 20 let 5 % Kč 5 % Kč 3 % Kč 5 % Kč 5 % Kč 09 Oprava fasády domu 4 % Kč

6 4) Přesný popis účelu, na který mají být peněžní prostředky poskytnuty: 5) Předpokládaná lhůta dokončení stavby 6) Lhůta splatnosti a podmínky splácení: 7) Návrh zajištění úvěru (ručení třetími osobami, zřízení zástavního práva, dohoda o srážkách ze mzdy): 8) Prohlášení o záměru žadatele byt užívat či pronajímat nejméně po dobu do konce lhůty splatnosti:..

7 9) Prohlášení: V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v posl. znění (svobodný přístup k informacím) a zákonem č. 101/2000 Sb. v posl. znění (ochrana osobních údajů) souhlasím se zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů, tj. jména příjmení, bydliště, případně rodného čísla v souvislosti s touto žádostí. V Táboře dne: podpis žadatele (v případě právnické osoby statutárního zástupce) Přílohy k žádosti: 1) Doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z LV ne starší 3 měsíců). 2) Ohlášení stavby podané u stavebního úřadu případně pravomocné stavební povolení, podle něhož bude stavba provedena. 3) Projektová dokumentace nebo přesný popis stavebních úprav (týká se jen úprav, které nevyžadují stavební povolení), u nízkoenergetických a pasivních staveb včetně projektu vytápění domu. 4) Rozpočet případně předběžnou dohodu s dodavatelem stavby či stavebních prací. 5) Výpis z obchodního rejstříku je-li stavebníkem právnická osoba. 6) K žádosti o úvěr poř. č. 03, 04, 05, 07, 08 a 09 z PROGRAMU ADAPTACE doklad o stáří nemovitosti (např. kolaudační rozhodnutí). 7) K žádosti o úvěr z PROGRAMU PRIVATIZACE doklad o koupi objektu od města v časovém horizontu 5 let (např. kupní smlouva) 8) V případě žádosti o poskytnutí úvěru na pořízení tepelného čerpadla, rekuperační jednotky a solárního systému, smlouva s dodavatelem (případně smlouva o smlouvě budoucí, nebo cenová nabídka), doklady o topném faktoru vybraného tepelného čerpadla, doklady o účinnosti systému rekuperace a solárního systému. 9) Čestné prohlášení žadatele, že demontuje kotel na tuhá paliva v případě žádosti o úvěr kde je požadována demontáž kotle. 10) U nízkoenergetických a pasivních staveb energetický audit, energetický posudek, případně energetický průkaz budovy. Přílohy dokládejte v originále, případně ověřené kopie.

8 Požadavky na tepelná čerpadla - tabulka požadovaných minimálních topných faktorů Země/voda Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor , ,1 Vzduch/voda Vstupní teplota Výstupní teplota Minimální požadovaný topný faktor , ,8

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více