Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky?"

Transkript

1 Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky? Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, Jazykové dovednosti jsou klíčovým požadavkem pro mnohé oblasti našeho života. Tento modul zdůrazňuje význam jazykových dovedností pro rozvoj učící se obce, města a regionu při jejich transformaci v učící se komunitu. Lekce Analýza vzdělávacích potřeb (1 hodina) Cíl lekce: - podnítit u učících se potřebu pokračovat v učení se cizím jazykům, vytvářet si osobní jazykové plány na základě analýzy osobních potřeb a načrtnout návody na zlepšování úrovně znalostí cizích jazyků. Poznámky pro školitele Pracovním jazykem může být čeština nebo angličtina Studijní materiály lze procházet v angličtině nebo v češtině podle toho, jaká je úroveň angličtiny u posluchačů ve skupině a také v závislosti na tom, jaké jsou záměry školitele v rámci tohoto modulu. a) (20 minut) Poté, co vysvětlíme skupině cíle této lekce, požádáme je, aby si zabalili tašku (batoh) na cestu, která je čeká. Všichni ve skupině dostanou na papíře nakreslený prázdný batoh. Požádáme je, aby si přečetli motivační otázky ve Studijním materiálu 1 (část I) a odpovědi na ně si zabalili do batohu. Každý si zabalí svůj batoh, to znamená, že každý si ho naplní svými očekáváními, strachy, nadějemi a plány, o kterých si myslí, že jsou důležité na cestě za učením se cizímu jazyku. Během cesty, kterou každý učící se urazí při procházení tímto modulem, je možné se k tématu batohu na cestu vracet a doplňovat ho dalšími postřehy a potřebami. Obsah batohu pak také dobře poslouží při hodnocení výsledků, každý může pomocí něj vyjádřit, do jaké míry se původní očekávání, naděje a plány naplnily. b) (10 minut) Rozdejte Studijní materiál 1 (Část II Dotazník pro analýzu vzdělávacích potřeb) každému ve skupině. Požádejte o vyplnění dotazníku. c) (20 minut) Požádejte skupinu, aby si znovu prošla dotazník a pak požádejte každého ve skupině, aby blíže vysvětlil své odpovědi na otázky v části B dotazníku (např. otázka 1 části B dotazníku Co se potřebujete naučit?, zde se můžete ptát např. na priority v rámci jednotlivých jazykových dovedností, zda je pro učícího se důležitější zdokonalovat se v mluvení, nebo v psaní, nebo v poslechu, nebo čtení s porozuměním apod.) d) (10 minut) Vysvětlete skupině potřebu vytvářet si osobní jazykové plány na základě analýzy osobních potřeb v rámci osobního zdokonalování v cizím jazyce a na faktory, které jsou pro vytváření osobních jazykových plánů důležité. Použijte Studijní materiál 2.

2 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 RÁMEC PRO ANALÝZU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB I. Zabalte si batoh na dlouhou cestu k osvojení cizího jazyka. Odpovězte na tyto otázky. Proč jsem tady, jaká jsou má očekávání? Proč se chci učit cizí jazyk, jaká je moje motivace? Co očekávám od svého školitele? Mám z něčeho strach? Co předpokládám, že bych mohl získat nebo dosáhnout na své cestě k osvojení cizího jazyka? V čem bych chtěl být na konci své cesty jistější? II. Dotazník pro analýzu vzdělávacích potřeb A. Osobní profesní profil 1) Jméno: 2) Název instituce, ve které pracujete: 3) Zaměstnání: 4) Jak dlouho působíte v tomto oboru? 5) Co bylo rozhodující pro to, abyste své současné zaměstnání získal? 6) Jaké je Vaše postavení a hlavní náplň práce? B) Osobní jazykový profil 1) Co se potřebujete naučit? Obecný jazyk Odborný jazyk 2) Jak se učíte? Jakým způsobem se učíte nejraději? Jaké metody výuky Vám vyhovují? 3) Kdo jste? Věk/národnost Už jste se učil/a cizí jazyk? Jaká je Vaše specializace? Jaké jsou Vaše zájmy? Na jaký styl učení jste zvyklý/á? 4) Proč se chcete učit/zdokonalit v cizím jazyce?

3 Protože se to od Vás z nějakého důvodu vyžaduje (například to po Vás vyžadují v práci) nebo jste se k tomu dobrovolně rozhodl/a Protože předpokládáte, že by mohlo vylepšit např. finanční situaci, nebo pomoci k lepšímu místi apod.? 5) Kdy se chcete učit? Prosím specifikujte, která část dne Vám vyhovuje nejvíce. Jak často se chcete učit? (každý den, jednou týdně apod.) Vyhovuje Vám spíše celodenní intenzivní výuka nebo výuka občasná?

4 Studijní materiál 2 Analýza priorit pro utváření osobních vzdělávacích plánů je klíčovým požadavkem také v případě jazykového vzdělávání, protože výchozí jazykové znalosti a dovednosti, motivace, hlavní a dílčí cíle jsou u jednotlivých posluchačů různé. Hlavní cíl vyjadřuje úmysl definuje povahu a charakter vzdělávacího programu ve vztahu k potřebám společnosti i jednotlivce je logickým odrazovým můstkem pro tvorbu rozvrhu a struktury práce Dílčí cíl je odvozen od cíle hlavního je přesnější a specifičtější než cíl hlavní převádí hlavní cíl do jasnější a specifičtější podoby, která umožní plánování a realizaci individuálního učení (upraveno podle publikace: A Practical Guide to the Teaching of English as a Second or Foreign Language, OUP 1999) HLAVNÍ FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH JAZYKOVÝCH PLÁNŮ A KTERÉ SE NAVZÁJEM PODMIŇUJÍ CO SE UČIT? Popis status quo (dosažená jazyková úroveň) Předmět/tematika učení JAK SE UČIT? Formy učení Strategie učení KDO SE UČÍ? Charakteristika učících se PROČ SE UČIT? Důvody pro učení JAK ČASTO A KDE VÝUKA PROBÍHÁ? Frekvence a místo

5 Lekce Stanovení kritérií pro vytváření osobních jazykových plánů (1 hodina) Cíl lekce: - zdůraznit nezbytnost průběžného jazykového vzdělávání Poznámky pro školitele Pracovním jazykem může být angličtina nebo čeština Studijní materiály lze procházet v angličtině nebo v češtině podle toho, jaká je úroveň angličtiny u posluchačů ve skupině a také v závislosti na tom, jaké jsou záměry školitele v rámci tohoto modulu. a) (20 minut) Rozdejte materiál Vytváření osobního jazykového plánu (Studijní materiál 1). Požádejte posluchače, aby si připravili odpovědi na otázky. Požádejte všechny ve skupině, aby se zamysleli nad tím, jaké jsou jejich momentální jazykové znalosti a dovednosti, jaké jsou jejich cíle v učení se cizímu jazyku. Poté diskutujte s celou skupinou. b) (20 minut) Práce ve skupinách. Rozdělte skupinu na menší skupinky a rozdejte Studijní materiál 2. Požádejte posluchače, aby se v těchto menších skupinách zamysleli a diskutovali spolu o svých prioritách pro sestavování osobních jazykových plánů. c) (20 minut) Rozdejte přehled hlavních kritérií pro vytváření osobních jazykových plánů (Studijní materiál 3). Požádejte posluchače, aby si sestavili seznam svých priorit.

6 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 Vytváření osobního jazykového plánu Analýza potřeb Charakteristika učícího se Základní informace 1. Jaký cizí jazyk umím nejlépe? 2. Další jazykové znalosti? 3. Oblíbený styl učení se? 4. Znalosti v oblasti odborného jazyka? (např. znalost terminologie v oblasti cestovního ruchu, obchodní korespondence apod.) 5. Co všechno v cizím jazyce umím? 6. Proč se chci učit cizí jazyk, jaká je moje motivace? Hlavní cíle 7. Co je pro mě v rámci učení se cizímu jazyku důležité a proč? 8. Co se chci naučit a co se potřebuji dovědět, abych mohl(a) dále zlepšovat své jazykové znalosti a dovednosti?

7 Studijní materiál 2 Jaké jsou vaše priority pro vytvoření osobního jazykového plánu v oblasti: 1) obsahu důraz na obecný jazyk důraz na odborný jazyk 2) formy prezenční studium distanční studium kombinace prezenční a distanční formy studia 3) organizace moduly pro obecný jazyk moduly pro odborný jazyk 4) nových aspektů v jazykovém vzdělávání výuka s podporou počítače (CD-Rom a jazykové kurzy na počítači) interaktivní výukové metody (internet a simulace)

8 Studijní materiál 3 Při vytváření osobního jazykového plánu vám doporučujeme: určit osobní potřeby (jaká je moje motivace, proč je pro mne učení se cizímu jazyku důležité) uvědomit si profesní potřeby (např. když budu umět dobře cizí jazyk, může to vést k mému povýšení, pokud budu vládnout cizím jazykem, mohu se o své zkušenosti z oboru podělit s kolegy ze zahraničí a získat od nich cenné informace z oboru, popř. inspiraci apod.) určit si priority v rámci jazykového vzdělávání (např. důraz na rozvoj a zlepšení komunikativních dovedností v cizím jazyce) zjistit zdroje, které jsou pro učení nezbytné (učebnice, studijní materiál, přístup k internetu atd.) stanovit základní požadavky (čas výuky, četnost výuky apod.) načrtnout rámec pro osobní jazykový plán (stručný obsah) stanovit si základní kritéria pro osobní jazykový plán (např. potřeby a nároky na různorodost, četnost opakování nových znalostí a dovedností, obtížnost) stanovit si základní kritéria pro průběžné hodnocení (např. požadavek testování, dotazníků, osobního pohovoru apod.)

9 Lekce Osobní jazykový plán Cíl lekce: - zjistit momentální úroveň cizího jazyka u učících se a stanovit priority pro vytváření osobních jazykových plánů s důrazem na obecný i odborný jazyk Poznámky pro školitele Pracovním jazykem může být angličtina nebo čeština Studijní materiály lze procházet v angličtině nebo v češtině podle toho, jaká je úroveň angličtiny u posluchačů ve skupině a také v závislosti na tom, jaké jsou záměry školitele v rámci tohoto modulu. a) (15 minut) Rozdejte všem Studijní materiál 1. Vysvětlete, že materiál obsahuje sylabus (studijní plán) jazykového kurzu obecného jazyka pro dospělé. Požádejte posluchače, aby si sylabus přečetli a označili každou část v sylabu, kterou považují za důležitou pro rozvoj a vylepšení svých znalostí a dovedností v rámci obecného cizího jazyka. Můžete vysvětlit základní rozdíl mezi obecným a odborným jazykem, kdy obecný jazyk je důležitý pro každodenní komunikaci, zatímco odborný jazyk je důležitý pro správné vyjadřování v odborných, zejména profesních aktivitách, např. právo, politika, ekonomie, ale také umění, architektura apod. b) (10 minut) Požádejte posluchače, aby vyznačili, jak jsou jednotlivé části sylabu důležité pro vytváření jejich osobního jazykového plánu. Požádejte, aby jednotlivé položky očíslovali podle důležitosti čísly od 1 do 5. (1 = velmi důležité, 2 = důležité, 3 = velmi potřebné, 4 = potřebné, 5 = nepotřebné) c) (20 minut) Nyní požádejte posluchače, aby pracovali samostatně a vytvořili si svůj vlastní sylabus priorit pro osobní jazykový plán pro obecný jazyk. Mohou při tom použít jako návod sylabus obsažený ve Studijním materiálu 1 a přidat si k němu své další priority. d) (25 minut) Doplňková aktivita (není nezbytně nutná, její zařazení záleží na možnostech a záměrech školitele). Posluchači mohou pracovat s výčtem různých typů sylabů (studijních plánů), které se užívají pro výuku cizích jazyků. Výčet je obsažen ve Studijním materiálu 2. Tento výčet může posluchačům pomáhat při utváření vlastních jazykových plánů. Posluchači se pak také mohou vrátit k sylabu ze Studijního materiálu 1 a určit, o jaký typ sylabu se jedná. Stejnou aktivitu lze použít při práci s materiálem obsaženým ve Studijním materiálu 4. Školitelé mohou v případě zájmu rozšířit své znalosti o sylabech, k čemuž jim slouží seznam odborné literatury o tomto tématu obsažený ve Studijním materiálu 3. e) (10 minut) Rozdejte Studijní materiál 4. Vysvětlete, že jde o sylabus (jazykový plán) pro výuku odborného jazyka pro odborníky z praxe. Požádejte posluchače, aby si sylabus prostudovali a označili ty části, které jsou důležité také pro rozvoj a zlepšení jejich jazykových dovedností. f) (20 minut) Nyní požádejte posluchače, aby pracovali samostatně a vytvořili si svůj vlastní sylabus priorit pro osobní jazykový plán pro odborný jazyk. Mohou

10 při tom použít jako návod sylabus, obsažený ve Studijním materiálu 1 a 4 a přidat si k němu své další priority pro oblast odborného jazyka. g) (20 minut) Doplňková aktivita (není nezbytně nutná, její zařazení záleží na možnostech a záměrech školitele). Školitel může vysvětlit pojem autentičnost studijních materiálů a poukázat na důležitost užívání autentických textů (mluvených i psaných) pro výuku odborného jazyka. Školitel může pracovat s materiálem ze Studijního materiálu 5.

11 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 Intenzivní kurz obecné angličtiny pro dospělé příklad sylabu (studijního plánu) Tento sylabus je zaměřen na zlepšování jazykových dovedností v oblasti mluvení a psaní ÚKOL 1: Projděte si jednotlivé položky sylabu a zaškrtněte každou položku, o které si myslíte, že by měla být součástí Vašeho jazykového plánu I. KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI A) Funkční 1. Představování, pozdravy 2. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu 3. Žádost 4. Prosba a poděkování 5. Omluva 6. Návrh, rada 7. Pozvání 8. Názor 9. Jistota a pochyby 10. Stížnosti 11. další potřeby v této oblasti:. B) Situační 1. Pasová kontrola 2. Cestování 3. Ubytování 4. Stravování 5. Doprava, dopravní značky, směry, mapy 6. Služby (u lékaře, u řezníka apod.) 7. Na poště, poštovní služby, telefonování 8. Nakupování 9. V knihovně 10. Denní program 11. V práci 12. Ve městě 13. Na večírku 14. další potřeby v této oblasti:. C) Argumentační

12 1. začít mluvit o problému 2. představit problém 3. uvést příklad 4. požádat o názor 5. vyjádřit názor 6. zapojit buď sebe nebo někoho jiného do rozhovoru 7. sumarizovat problematiku 8. vyjádřit názor 9. přerušit rozhovor 10. vzít si slovo 11. vyjádřit nesouhlas 12. komentovat 13. vrátit se k diskutované problematice 14. udržet rozhovor 15. požádat o potvrzení 16. požádat o zopakování 17. vyjasnit nedorozumění 18. interpretovat 19. požádat o více informací 20. vyjádřit jistotu 21. dát návrh 22. vyjádřit podporu 23. vyjádřit jiný názor 24. přesvědčit 25. vyjádřit zdrženlivost 26. ujistit se 27. vyjádřit nejistotu 28. odmítnout 29. další potřeby v této oblasti:. II. PÍSEMNÉ DOVEDNOSTI D) Psaní 1. Životopis - Curriculum vitae (CV) 2. Strukturovaný životopis 3. Korespondence (formální/neformální) 4. Popis pracovní činnosti 5. Písemné poznámky (záznam přednášky, schůze apod.) 6. Vyplňování žádostí (o zaměstnání, o grant apod.) 7. další potřeby v této oblasti:.

13 ÚKOL 2: Nyní projděte návrh sylabu pro osobní jazykový plán ještě jedno a oznámkujte označené položky podle potřebnosti pro Váš jazykový plán čísly od 1 do 5 (1 = nezbytně nutné, 2 = nutné, 3 = velmi potřebné, 4 = potřebné, 5 = ne velmi potřebné)

14 Studijní materiál 2 Typy sylabů (studijních plánů): a. Gramatický Sylabus obsahuje gramatiku a gramatické struktury (např. gramatické časy, stupňování, typy vět apod.) zpravidla rozdělené do sekcí podle obtížnosti nebo významu. b. Lexikální Sylabus zahrnuje lexikální jazykové položky včetně kolokací a frází zpravidla rozdělené do sekcí, které na sebe navazují. c. Gramaticko-lexikální Velmi častý typ sylabu, který kombinuje gramatiku s lexikou. Jednotlivé sekce jsou zpravidla kombinací gramatiky a lexiky. d. Situační Tento sylabus vychází ze simulace konkrétních situací, které se reálně v životě odehrávají. Jednotlivá témata nesou názvy daných situací, popř. míst, která jsou s danou situací spojená např. telefonování nebo u lékaře nebo v divadle apod. e. Tématický Podobně jako v případě situačního sylabu i tento sylabus vychází z tematického zaměření svých jednotlivých částí. Odpovídají tomu názvy jednotlivých částí tohoto sylabu, např. Jídlo, Zvířata, Instituce Evropské unie apod. Často se jedná o velmi specifický terminologický soubor. f. Pojmový Pojmy jsou koncepty, které může jazyk vyjádřit. Obecné pojmy mohou zahrnovat např. čísla, čas, místo, barvy ; specifické pojmy označují víceméně slovníkové položky např. muž, žena, odpoledne. g. Funkčně-pojmový Funkce jsou činnosti, jejichž výkon lze pomocí jazyka vyjádřit, např. slibování, odmítání, přesvědčování apod. Výhradně funkční sylabus je užíván ojediněle, zpravidla je užíván v kombinaci se sylabem pojmovým. h. Dovednostní Tento sylabus je založen na čtyřech základních jazykových dovednostech mluvení, poslech, psaní a čtení, mezi nimiž lze stanovit priority podle potřeb učícího se. Tento typ sylabu často pracuje s dalším dělením jazykových dovedností např. u čtení pracují např. se čtením zpráv, čtením odborných článků apod. a v závislosti na potřebách učícího se využívá různých učebních strategií, např. rychlé čtení, čtení pro informaci, čtení s porozuměním apod. i. Úkolový

15 Tento sylabus pracuje více s úkoly než s významy. Příkladem takového úkolu může být např. úkol zorientovat se v mapě nebo vést simulované soudní přelíčení. Tento typ sylabu se zpravidla používá pro pokročilejší studenty. j. Kombinovaný Tento typ sylabu kombinuje výše uvedené sylaby a je v současnosti stále častěji používán, protože umožňuje vzít do úvahy různé aspekty jazyka a tím maximálně vychází vstříc specifickým potřebám učícího se v závislosti na měnících se podmínkách života. k. Průběžný Tento sylabus není dán předem, ale jeho části se tvoří na základě požadavků učícího se na začátku kurzu a v jeho průběhu.

16 Studijní materiál 3 Bibliografie seznam literatury, ve které lze najít další informace z oblasti jazykových plánů 1. A Practical Guide to Teaching of English as a Second or Foreign Language (1999) OUP. (A reference book concerned with every aspect of language teaching, providing a body of theory and a wealth of practical teaching tips) 2. Brumfit, C. J. (ed.) (1984) General English Syllabus Design, (ELT Documents 118), Oxford: Pergamon Press. (A collection of articles on different kinds of English language syllabuses: useful summaries by Brumfit and Stern) 3. Dubin, F. and Olshtain, E. (1986) Course Design. Cambridge: Cambridge University Press. (On the planning and development of English language teaching syllabus and materials in different contexts) 4. Nunan, D. (1988) Syllabus Design, Oxford: Oxford University Press. (Mostly a series of tasks helping the reader to engage with and understand different issues) 5. Ur, P. (1995) A Course in Language Teaching, CUP 6. West, R. (1998) ESP State of the Art, Opening address, Networking for ESP An Anti-conference. 7. White, R. V. (1998) The ELT Curriculum: Design, Innovation and Management, Oxford: Basil Blackwell. (A fairly detailed and comprehensive survey of various current types of syllabus and how they are used) 8. Yalden, J. (1987) Principles of Course Design for Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press. (Discusses different options in course and syllabus design, and the theories underlying them; illustrated by case studies) 9. Candlin, C. N. (1984) Syllabus design as a critical process in Brumfit, C. J. (ed.) (1984b) General English Syllabus Design (ELT Documents 118), Oxford: Pergamon Press. (Rationale and description of the process syllabus) 10. Clarke, D. F. (1991) The negotiated syllabus: what is it and how is it likely to work?, Applied Linguistics, 12, 1, (Also about the process syllabus: some reservations about its application in practice and practical suggestions)

17 Studijní materiál 4 ÚKOL: Projděte si jednotlivé položky následujícího sylabu a zaškrtněte, které položky jsou pro Vás aktuální a každou položku, o které si myslíte, že by měla být součástí Vašeho jazykového plánu. Příklad sylabu pro odborný jazyk Cílová skupina: - odborníci, kteří potřebují znát odbornou terminologii užívanou v důležitých dokumentech Evropské unie Požadovaná úroveň obecné angličtiny pro tento kurz: - středně pokročilá Hlavní cíle: - Posílit komunikativní dovednosti - Zlepšit porozumění základních odborných termínů užívaných v kontextu EU - Rozšířit odbornou slovní zásobu - Získat základní informace nutné pro užší spolupráci v rámci EU Dílčí cíle: - Aktivovat u studentů již nabyté znalosti v této oblasti - Naučit studenty základní odbornou terminologii v této oblasti - Rozvíjet čtení pro informaci - Rozvíjet schopnost sumarizovat odborný text a vyjadřovat k němu názor, souhlas, popř. nesouhlas Klíčová témata: a. Smlouvy a instituce Evropské unie - právní rámec, - uspořádání, - pravomoci, - rozšiřování b. Komunitární právo - prameny, - Evropský soudní dvůr c. Pracovní příležitosti a EU - úvod do klíčové terminologie, - volný pohyb osob, - pracovní podmínky d. Obchodní společnosti a EU - úvod do klíčové terminologie, - obchodní partneři,

18 - obchodní společnosti Základní studijní materiály: - Učebnice - Studijní materiály na internetu (distanční opory pro kurz) - Video nahrávka - Autentické materiály

19 Studijní materiál 5 (Fakultativní) Co znamená autentičnost v jazykovém vzdělávání a proč jsou pro výuku cizího jazyka autentické materiály tak důležité? Autentičnost Obecně řečeno, když při výuce jazyků používáme autentické materiály, jedná se např. o tištěné materiály, audio a video nahrávky a obrazové materiály, které nejsou primárně určeny pro jazykové vzdělávání. Ve slovníku najdeme pod pojmem autentický mimo jiné tři následující definice: autentický 1 skutečný, pravý, ne okopírovaný: např. originál dopisu 2 reálný, založený na faktech: např. průvodce skotskými tradicemi 3 tradiční a/nebo originální: např. recept na italskou specialitu od italského kuchaře Autentický text Jedná se například o novinový článek, text písně, text románu, rozhovor v rádiu, text pohádky, text smlouvy, plná moc, recept apod. Autentický úkol Takový úkol vede studenty k tomu, aby používali jazyk tak, jak je užíván v konkrétní reálné situaci v životě. Autentickým úkolem nemyslíme například doplňování chybějících částí textu, tvoření správných gramatických tvarů nebo doplňování informací do tabulky. Autentickým úkolem myslíme například odpověď na dopis, adresovaný studentovi, srovnávání dvou nabídkových katalogů při vybírání dovolené, srovnávání cen na jídelních lístcích apod. Základní principy pro sestavení jazykové lekce, při které chceme využít autentické materiály - autentičnost musí být obsažena v každém autentickém textu - kontinuita jazykových úkolů - kontinuita autentických úkolů - důraz na reálnost situace - důraz na jazykovou adekvátnost Více informací lze najít v: Tomlinson: Materials Development in Language Teaching, CUP 1998

Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání.

Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání. Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání. Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Distanční studijní opora Jana Hejtmánková Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

0. Prezentace metodického průvodce. 0.1 Pro koho byl kurz vytvořen

0. Prezentace metodického průvodce. 0.1 Pro koho byl kurz vytvořen 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé frekventanty kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2 ( Společného evropského referenčního rámce - SERR), který vytvořila

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Výukový plán. Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie

Výukový plán. Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie Výukový plán Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie Intenzita kurzu: 6x45 minut denně Počet hodin kurzu (45min): 50 hodin Použité

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 4 Francouzština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 h.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 4 Francouzština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 h. 4 Francouzština pro pedagogy 4.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat ve francouzském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahr. nakl.) 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 89,60 Kč 2 89,60 Kč

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahr. nakl.) 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 89,60 Kč 2 89,60 Kč Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahraniční nakladatelství) Adresa: Zásilkové knihkupectví Sklep PaedDr Jiří Šádek Kavánova 1071 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU Email: objednavky@zksklep.cz Mobil: 420602

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

4.9.4. Konverzace v angličtině II

4.9.4. Konverzace v angličtině II 4.9.4. Konverzace v angličtině II Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na zlepšení komunikativních dovedností

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 20/2014 Třída-ročník 8. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová V kontextu odhaduje význam neznámých slov. 2. V jednoduchých autentických materiálech písemné

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II.

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU OBSAH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍKOVI B. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELE

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

SEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA KATEDŘE APLIKOVANÉ LINGVISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA KATEDŘE APLIKOVANÉ LINGVISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA KATEDŘE APLIKOVANÉ LINGVISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ENGLISH SECTION AT THE DEPARTMENT OF APPLIED LINGUISTICS, FACULTY OF ARTS, PALACKÝ UNIVERSITY,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více