Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+"

Transkript

1 Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

2 Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění na stěnu 2 X Pohled shora 3 Pohled zezadu 4 Umístění na stěnu 4 Instalace Automatická instalace modemu a směrovače Ruční instalace modemu a směrovače Připojení modemu a směrovače 7 Nastavení modemu a směrovače tak, aby fungoval pouze jako směrovač 7 Software Cisco Connect Používání softwaru Cisco Connect Hlavní nabídka Hlavní nabídka Computers and Devices (Počítače a zařízení) 9 Hlavní nabídka Parental Controls (Rodičovské filtry) 9 Hlavní nabídka Guest Access (Přístup hosta) 9 Hlavní nabídka Router Settings (Nastavení směrovače) 9 Personalize (Přizpůsobit) 9 Easy Setup Key (Klíč pro snadnou instalaci) 10 Internet Speed (Rychlost připojení k internetu) 10 Other options (Další možnosti) 10 Pokročilé nastavení Jak získat přístup k nástroji pro nastavení v prohlížeči Jak používat nástroj pro nastavení v prohlížeči Setup (Nastavení) > Basic Setup (Základní nastavení) Automatický/ADSL režim 11 Ethernetový režim 13 Manual Setup (Ruční nastavení) 14 Wi-Fi Protected Setup 19 Wireless (Bezdrátové připojení) > Guest Access (Přístup hosta) 20 Guest Access (Přístup hosta) 20 Pokyny pro hosty 21 Odstraňování potíží X1000/X Technické údaje X X i

3 Přehled výrobku Přehled výrobku X1000 Pohled shora Ethernet Pokud kontrolka LED nepřerušovaně svítí, je modem a směrovač přes tento port úspěšně připojen k zařízení. Wi-Fi Protected Setup Kontrolka LED bliká pomalu, pokud funkce Wi-Fi Protected Setup navazuje spojení, a bliká rychle, pokud došlo k chybě. Kontrolka LED nesvítí, pokud je funkce Wi-Fi Protected Setup neaktivní. Bezdrátová síť Rozsvítí se, jakmile je aktivována funkce bezdrátového připojení. Bliká v okamžiku, kdy modem a směrovač aktivně přijímá nebo odesílá data po síti. WAN Rozsvítí se zeleně, jakmile je modem a směrovač připojen přímo k lince ADSL. Rozsvítí se modře, je-li modem a směrovač nastaven pouze jako směrovač a je připojen k internetu prostřednictvím zvláštního modemu. Internet Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a směrovač naváže připojení k internetu. Bliká zeleně, pokud modem a směrovač navazuje připojení k internetu. Rozsvítí se červeně, jakmile modem a směrovač nemůže získat adresu IP. Napájení Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a směrovač zapnete. V autodiagnostickém režimu (při každém spuštění) kontrolka LED modemu a směrovače bliká. Jakmile je diagnostika dokončena, kontrolka LED začne nepřerušovaně svítit. 1

4 Přehled výrobku Pohled zezadu Umístění na stěnu Směrovač má na spodní straně dva otvory pro montáž na zeď. Vzdálenost mezi otvory je 75,6 mm. K montáži směrovače jsou potřeba dva šrouby. Doporučený spojovací materiál 3 až 4 mm DSL Slouží k připojení k lince ADSL. Kabel Chcete-li používat modem a směrovač pouze jako směrovač, můžete prostřednictvím síťového kabelu propojit tento konektor s konektorem LAN/Ethernet zvláštního modemu. Ethernet Prostřednictvím ethernetových kabelů (neboli síťových kabelů) můžete propojit konektory Ethernetu modemu a směrovače s počítači a dalšími zařízeními připojenými k ethernetové síti ve vašem pevném připojení. Tlačítko Wi-Fi Protected Setup Stisknutím tohoto tlačítka začne funkce Wi-Fi Protected Setup vyhledávat bezdrátová zařízení, která funkci Wi-Fi Protected Setup podporují. Reset Toto tlačítko umožňuje resetovat směrovač na výchozí tovární nastavení. Stiskněte tlačítko Reset a podržte je stisknuté přibližně pět sekund. Napájecí port Konektor napájení slouží k připojení napájecího adaptéru, který je součástí balení. Tlačítko napájení Stiskněte (zapnuto) a modem a směrovač se zapne. 7 až 8 mm 1,5 až 2 mm Společnost Cisco nezodpovídá za jakékoli poškození způsobené nesprávnou montáží na zeď. Postupujte podle těchto pokynů: 1. Určete, kam chcete směrovač namontovat. Zkontrolujte, zda je stěna hladká, plochá, suchá a pevná. Také se ujistěte, zda je místo v dosahu elektrické zásuvky. 2. Vyvrtejte do zdi dva otvory. Otvory musí být vzdáleny 75,6 mm. 3. Do každého otvoru zašroubujte šroub, přičemž ponechte 3 mm každého šroubu vystupovat ze zdi. 4. Nastavte směrovač tak, aby byly otvory pro montáž na zeď vyrovnané se dvěma šrouby. 5. Nasaďte směrovač otvory pro montáž na zeď na šrouby a posuňte ho směrem dolů, dokud šrouby pevně nezapadnou do otvorů pro montáž na zeď. Šablona pro montáž na zeď Vytiskněte tuto stránku ve 100% velikosti. Vystřihněte obdélník podél okraje čárkovanou čárou a umístěte jej na stěnu, abyste mohli přesně vyvrtat otvory. 75,6 mm 2

5 Přehled výrobku X3500 Pohled shora Ethernet Pokud kontrolka LED nepřerušovaně svítí, je modem a směrovač přes tento port úspěšně připojen k zařízení. Wi-Fi Protected Setup Kontrolka LED bliká pomalu, pokud funkce Wi-Fi Protected Setup navazuje spojení, a bliká rychle, pokud došlo k chybě. Kontrolka LED nesvítí, pokud je funkce Wi-Fi Protected Setup neaktivní. Bezdrátová síť Rozsvítí se, jakmile je aktivována funkce bezdrátového připojení. Bliká v okamžiku, kdy modem a směrovač aktivně přijímá nebo odesílá data po síti. WAN Rozsvítí se zeleně, jakmile je modem a směrovač připojen přímo k lince ADSL. Rozsvítí se modře, je-li modem a směrovač nastaven pouze jako směrovač a je připojen k internetu prostřednictvím zvláštního modemu. Internet Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a směrovač naváže připojení k internetu. Bliká zeleně, pokud modem a směrovač navazuje připojení k internetu. Rozsvítí se červeně, jakmile modem a směrovač nemůže získat adresu IP. Napájení Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a směrovač zapnete. V autodiagnostickém režimu (při každém spuštění) kontrolka LED modemu a směrovače bliká. Jakmile je diagnostika dokončena, kontrolka LED začne nepřerušovaně svítit. 3

6 Přehled výrobku Pohled zezadu Umístění na stěnu Směrovač má na spodní straně dva otvory pro montáž na zeď. Vzdálenost mezi otvory je 82,5 mm. K montáži směrovače jsou potřeba dva šrouby. Doporučený spojovací materiál 3 až 4 mm 7 až 8 mm 1,5 až 2 mm DSL Slouží k připojení k lince ADSL. Kabel Chcete-li používat modem a směrovač pouze jako směrovač, můžete prostřednictvím síťového kabelu propojit tento konektor s konektorem LAN/Ethernet zvláštního modemu. Ethernet Prostřednictvím ethernetových kabelů (neboli síťových kabelů) můžete propojit konektory Ethernetu modemu a směrovače s počítači a dalšími zařízeními připojenými k ethernetové síti ve vašem pevném připojení. USB Chcete-li připojit do sítě úložné zařízení, zapojte externí jednotku USB do tohoto portu. Tlačítko Wi-Fi Protected Setup Stisknutím tohoto tlačítka začne funkce Wi-Fi Protected Setup vyhledávat bezdrátová zařízení, která funkci Wi-Fi Protected Setup podporují. Reset Toto tlačítko umožňuje resetovat směrovač na výchozí tovární nastavení. Stiskněte tlačítko Reset a podržte je stisknuté přibližně pět sekund. Napájecí port Konektor napájení slouží k připojení napájecího adaptéru, který je součástí balení. Tlačítko napájení Stiskněte (zapnuto) a modem a směrovač se zapne. Společnost Cisco nezodpovídá za jakékoli poškození způsobené nesprávnou montáží na zeď. Postupujte podle těchto pokynů: 1. Určete, kam chcete směrovač namontovat. Zkontrolujte, zda je stěna hladká, plochá, suchá a pevná. Také se ujistěte, zda je místo v dosahu elektrické zásuvky. 2. Vyvrtejte do zdi dva otvory. Otvory musí být vzdáleny 82,5 mm. 3. Do každého otvoru zašroubujte šroub, přičemž ponechte 3 mm každého šroubu vystupovat ze zdi. 4. Nastavte směrovač tak, aby byly otvory pro montáž na zeď vyrovnané se dvěma šrouby. 5. Nasaďte směrovač otvory pro montáž na zeď na šrouby a posuňte ho směrem dolů, dokud šrouby pevně nezapadnou do otvorů pro montáž na zeď. Šablona pro montáž na zeď Vytiskněte tuto stránku ve 100% velikosti. Vystřihněte obdélník podél okraje čárkovanou čárou a umístěte jej na stěnu, abyste mohli přesně vyvrtat otvory. 82,5 mm 4

7 AutoPlay DVD/CD-RW Drive (E:) Linksys Router Setup Always do this for software and games: Install or run program Set up your Linksys Router Published by Cisco Consumer Products LLC General options Open folder to view files using Windows Explorer Speed up my system using Windows ReadyBoost Set AutoPlay defaults in Control Panel Linksys X-Series Instalace Instalace Automatická instalace modemu a směrovače 1. Vložte disk CD do jednotky CD nebo DVD. 2. Klepněte na možnost Set up your Linksys Router (Nainstalovat směrovač Linksys). 4. Na obrazovce How will you be using your X1000/X3500 (Způsob použití zařízení X1000/X3500) klepněte na možnost Modem-router (Modem a směrovač) nebo Router only (Pouze směrovač) a pak klepněte na tlačítko Next (Další). (na obrázku obrazovky pro model X1000) AutoPlay DVD/CD-RW Drive (E:) Linksys Router Setup Always do this for software and games: Install or run program Set up your Linksys Router Published by Cisco Consumer Products LLC General options Open folder to view files using Windows Explorer Speed up my system using Windows ReadyBoost Set AutoPlay defaults in Control Panel Pokud se tato obrazovka nezobrazí: V systému Windows klepněte na tlačítko Start, Počítač a poklepejte na mechaniku CD a na ikonu Setup (Nastavení). V systému Mac poklepejte na ikonu CD na ploše a poklepejte na ikonu Setup (Nastavení). 3. Přečtěte si licenční ujednání, zaškrtněte políčko a klepněte na možnost Next (Další). Modem-router (Modem a směrovač): Zařízení X1000/X3500 můžete využívat zároveň jako modem DSL a směrovač. Pokud váš poskytovatel internetových služeb zajišťuje připojení DSL, můžete s touto možností přistupovat k internetu a zároveň mít propojené všechny počítače v domácnosti, aniž byste potřebovali oddělený modem a směrovač. Router only (Pouze směrovač): Pokud využíváte pro připojení k internetu zvláštní modem kabelového připojení nebo modem DSL, můžete s touto možností zajistit připojení k síti pro všechny počítače v domácnosti. Zobrazí se obrazovka We are now setting up your Linksys X1000/X3500 (Probíhá instalace zařízení Linksys X1000/X3500). Pak budete požádáni o připojení kabelu směrovače. 5

8 Instalace 5. Pokud jste vybrali v kroku 4 možnost Router only (Pouze směrovač): a. Připojte napájecí kabel a zapněte vypínač. b. Připojte modrý kabel k portu Kabel na zadní straně směrovače a k modemu a klepněte na možnost Next (Další). c. Vyberte oblast, klepněte na tlačítko Next (Další) a pak vyberte svého poskytovatele internetu. Budete-li k tomu vyzváni, zadejte jméno a heslo účtu DSL. c. K dokončení instalace postupujte podle pokynů na obrazovce. 6. Pokud jste vybrali v kroku 4 možnost Modem-router (Modem a směrovač): a. Připojte napájecí kabel a zapněte vypínač. b. Připojte šedý kabel k portu DSL modemu a směrovače a k telefonnímu konektoru ve zdi. Pokud však chcete přeskočit automatické rozpoznání vaší oblasti a připojení k internetu nakonfigurovat ručně, vyberte možnost Moje oblast není uvedena na tomto seznamu a klepněte na možnost Další. S pomocí informací od vašeho poskytovatele internetu doplňte informace na zbývajících obrazovkách: nastavení DSL, typ internetu a informace o účtu. d. K dokončení instalace postupujte podle pokynů na obrazovce. Budete požádáni o informace o poskytovateli internetových služeb. 6

9 Instalace Ruční instalace modemu a směrovače 6. Připojte jeden konec kabelu napájecího adaptéru do napájecího portu a druhý konec do elektrické zásuvky. Modem a směrovač nainstalujte spuštěním instalačního disku CD-ROM. Nejde-li instalační disk CD-ROM spustit, postupujte dle kroků níže. Připojení modemu a směrovače Chcete-li připojit váš modem a směrovač: 1. Vypněte všechna síťová zařízení včetně počítače(ů) a modemu a směrovače. Jestliže právě používáte modem, odpojte jej. Modem a směrovač nahradí jeho funkci. 2. Připojte jeden konec síťového (ethernetového) kabelu do ethernetového adaptéru počítače a druhý konec do ethernetového portu na zadní straně modemu a směrovače. (na obrázku porty modelu X1000) 7. Zapněte počítač, který budete používat pro konfiguraci modemu a směrovače. 8. Kontrolky LED pro napájení, bezdrátové připojení a ethernet (jedna pro každý připojený počítač) by se měly rozsvítit. Pokud se nerozsvítí, zkontrolujte, zda je modem a směrovač zapnutý a kabely jsou pevně připojeny. Nastavení modemu a směrovače tak, aby fungoval pouze jako směrovač Modem a směrovač nainstalujte spuštěním instalačního disku CD-ROM. Nejde-li instalační disk CD-ROM spustit, postupujte dle kroků níže. 3. Opakujte krok 2 u každého dalšího počítače nebo přístroje, který chcete k modemu a směrovači připojit. 4. Připojte jeden konec telefonního kabelu do portu DSL na zadní straně. Nastavení modemu a směrovače tak, aby fungoval pouze jako směrovač: 1. Připojte jeden konec síťového (ethernetového) kabelu do ethernetového adaptéru počítače a druhý konec do ethernetového portu na zadní straně modemu a směrovače. 5. Připojte druhý konec telefonního kabelu do konektoru ve zdi se službou ADSL nebo mikrofiltrem. 7

10 Software Cisco Connect 2. Připojte jeden konec ethernetového kabelu ke konektoru Kabel na zadní straně modemu a směrovače, druhý konec připojte do volného ethernetového/lan portu na vašem modemu. Software Cisco Connect Software Cisco Connect slouží jako jednoduchý nástroj pro správu směrovače a sítě. S pomocí softwaru Cisco Connect můžete k směrovači připojit počítače nebo jiná zařízení, vytvořit síť pro hosty u vás doma nebo změnit nastavení směrovače. 3. Připojte jeden konec kabelu napájecího adaptéru do napájecího portu a druhý konec do elektrické zásuvky. 4. Zapněte počítač, který budete používat pro konfiguraci modemu a směrovače. 5. Kontrolky LED pro napájení, bezdrátové připojení a ethernet (jedna pro každý připojený počítač) by se měly rozsvítit. Pokud se nerozsvítí, zkontrolujte, zda je modem a směrovač zapnutý a kabely jsou pevně připojeny. Používání softwaru Cisco Connect Windows: Přejděte do nabídky Start > Všechny programy > Cisco Connect. Mac: Přejděte do nabídky Otevřít > Aplikace > Cisco Connect. Hlavní nabídka Po spuštění nástroje Cisco Connect se zobrazí hlavní nabídka se čtyřmi možnostmi: Computers and Devices (Počítače a zařízení), Parental Controls (Rodičovské filtry), Guest Access (Přístup hosta) a Router Settings (Nastavení směrovače). 8

11 Software Cisco Connect Hlavní nabídka Computers and Devices (Počítače a zařízení) Tuto možnost použijte k připojení dalšího počítače nebo jiného zařízení ke směrovači. 1. Chcete-li ke směrovači připojit další počítač nebo zařízení, klepněte na možnost Add device (Přidat zařízení). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Hlavní nabídka Router Settings (Nastavení směrovače) V této nabídce můžete přizpůsobit nastavení směrovače. 1. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na možnost Change (Změnit). Zobrazí se obrazovka Router settings (Nastavení směrovače). Hlavní nabídka Parental Controls (Rodičovské filtry) Funkce Rodičovské filtry umožňuje omezit přístup k internetu až pro pět počítačů. U vybraných počítačů můžete zákazat nebo omezit přístup k internetu v určitou dobu. Můžete také blokovat přístup k vybraným webům. 1. Chcete-li aktivovat Rodičovské filtry nebo změnit nastavení, klepněte na možnost Change (Změnit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Hlavní nabídka Guest Access (Přístup hosta) Funkce Přístup hosta poskytuje přístup pouze k internetu, neposkytuje přístup k místní síti a prostředkům místní sítě. Režim Přístup hosta pomáhá minimalizovat míru vystavení vaší místní sítě různým rizikům. Chcete-li umožnit přístup k internetu přátelům nebo členům rodiny, sdělte jim název sítě pro hosty a heslo zobrazené na této obrazovce. Pokud se host u vás doma chce připojit k intenetu, musí provést následující úkony: 1. Připojit se k bezdrátové síti pro hosty, jejíž název je tvořen názvem bezdrátové sítě s příponou -guest. 2. Otevřít webový prohlížeč. 3. Na přihlašovací stránce zadat heslo sítě pro hosty. Klepnout na tlačítko Login (Přihlásit). 4. Chcete-li deaktivovat přístup pro hosty nebo změnit nastavení, klepněte na možnost Change (Změnit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Personalize (Přizpůsobit) Router name (Název směrovače) název směrovače (zároveň název bezdrátové sítě). Chcete-li změnit název, klepněte na možnost Change (Změnit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Password (Heslo) heslo chránící přístup k nastavení směrovače (rovněž heslo bezdrátového přístupu k místní síti). Chcete-li změnit heslo, klepněte na možnost Change (Změnit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud změníte název směrovače nebo heslo, změní se současně název nebo heslo bezdrátové sítě a směrovač se restartuje. Všechny počítače a zařízení připojené ke směrovači budou dočasně odpojeny od internetu. Připojení počítačů a zařízení s pevným připojením bude automaticky obnoveno, u bezdrátově připojených počítačů a zařízení je však nutné nastavit nový název nebo heslo bezdrátové sítě. 9

12 Pokročilé nastavení Kontrolky portů on/off (zapnout/vypnout) Chcete-li, aby se kontrolky na směrovači rozsvěcely, ponechejte výchozí hodnotu on (zapnuto). Easy Setup Key (Klíč pro snadnou instalaci) Update or create key (Aktualizovat nebo vytvořit klíč) Zařízení Easy Setup Key (není součástí balení) je jednotka USB flash, na které jsou uložena bezdrátová nastavení pro směrovač. Pokud chcete vytvořit nebo aktualizovat klíč pro snadnou instalaci, klepněte na tuto možnost. Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Internet Speed (Rychlost připojení k internetu) Launch test (Spustit test) pomocí testu rychlosti připojení k internetu můžete zjistit aktuální rychlost stahování a odesílání dat svého připojení. Rychlost připojení závisí na více faktorech a může se v průběhu dne měnit. Chcete-li spustit test rychlosti, klepněte na tuto možnost. Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Other options (Další možnosti) Register now to receive special offers and updates (Registrujte se a získejte zvláštní nabídky a novinky) na tuto možnost klepněte, pokud si přejete zasílat zvláštní nabídky a novinky od společnosti Cisco a partnerů Cisco. Router details (Podrobnosti o směrovači) zobrazení podrobností o směrovači; po klepnutí na tuto možnost pokračujte v části Router details (Podrobnosti o směrovači. Advanced settings (Pokročilá nastavení) Klepnutím na tuto možnost vstoupíte do nastavení pro pokročilé uživatele. Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokročilé nastavení Po instalaci směrovače pomocí instalačního softwaru (dodávaného na disku CD-ROM) bude směrovač připraven k používání. Chcete-li změnit jeho pokročilá nastavení nebo pokud software neběží, použijte nástroj pro nastavení směrovače v prohlížeči. Přístup k nástroji pro nastavení směrovače získáte prostřednictvím webového prohlížeče na počítači připojeném ke směrovači. Další nápovědu k nástroji získáte klepnutím na možnost Help (Nápověda) na pravé straně obrazovky nebo na naší webové stránce. Jak získat přístup k nástroji pro nastavení v prohlížeči 1. Pokud chcete získat přístup k nástroji pro nastavení směrovače v prohlížeči, spusťte na svém počítači webový prohlížeč a do pole pro adresu zadejte výchozí adresu internetového protokolu (IP) směrovače, Pak stiskněte klávesu Enter. Na počítačích se systémem Windows můžete k nástroji pro nastavení směrovače v prohlížeči přistupovat také tak, že do pole pro adresu zadáte název zařízení. Objeví se přihlašovací obrazovka. (Uživatelům jiného systému než Windows 7 se zobrazí podobná obrazovka.) 10

13 Pokročilé nastavení 2. Do pole User name (Uživatelské jméno) zadejte admin. 3. Do pole Password (Heslo) zadejte heslo vytvořené instalačním softwarem. Pokud jste instalační software nepoužili, pak zadejte výchozí heslo admin. Přístup k nástroji pro nastavení směrovače v prohlížeči můžete získat také prostřednictvím softwaru Cisco Connect. 4. Pokračujte klepnutím na tlačítko OK (OK). Jak používat nástroj pro nastavení v prohlížeči Navigaci v nástroji umožňují karty zobrazené v horní části každé obrazovky. Karty jsou uspořádány ve dvou úrovních, horní karty pro obecné funkce a dolní karty pro odpovídající konkrétní funkce. Pokud změníte jakákoli nastavení na obrazovce, musíte klepnout na tlačítko Save Settings (Uložit nastavení), pokud změny chcete použít, nebo klepněte na tlačítko Cancel Changes (Zrušit změny), pokud chcete změny vymazat. Tato tlačítka se nacházejí ve spodní části každé obrazovky. Chcete-li se dozvědět více o každém z polí, klepněte na možnost Help (Nápověda) na pravé straně obrazovky. Setup (Nastavení) > Basic Setup (Základní nastavení) První obrazovka, která se zobrazí, je Basic Setup (Základní nastavení). Ta umožňuje změnit obecná nastavení směrovače. Automatický/ADSL režim Horní karty jsou následující: Setup (Nastavení), Wireless (Bezdrátové připojení), Security (Zabezpečení), Storage (Úložiště (pouze model X3500)), Access Policy (Zásady přístupu), Applications & Gaming (Aplikace a hry), Administration (Správa) a Status (Stav). Každá z nich má vlastní, jedinečné dolní karty. ADSL režim (výchozí) obsahuje následující povinná pole: V této Uživatelské příručce je každá obrazovka označena názvy horní a dolní karty. Například Setup (Nastavení) > Basic Setup (Základní nastavení) je obrazovka, ke které se přistupuje přes horní kartu Setup (Nastavení) a její dolní kartu Basic Setup (Základní nastavení). 11

14 Pokročilé nastavení Language (Jazyk) Select your language (Zvolte jazyk) Pokud chcete použít jiný jazyk, zvolte jej z rozevírací nabídky. Jazyk nástroje pro nastavení směrovače v prohlížeči se změní pět sekund po výběru jiného jazyka. Internet Setup (Nastavení internetu) V části Internet Setup (Nastavení internetu) se konfiguruje připojení k internetu pro váš směrovač. Většinu těchto informací získáte od svého poskytovatele internetových služeb (ISP). Internet Connection Type (Typ připojení k internetu) Z rozevírací nabídky zvolte typ připojení k internetu, které vám poskytuje váš poskytovatel internetu. K dispozici jsou tyto typy: Pouze režim mostu RFC 2684 Přemostěný RFC 2684 Směrovaný IPoA RFC 2516 PPPoE RFC 2364 PPPoA Pouze režim mostu V tomto režimu je k dispozici pouze funkce DSL modemu a všechny funkce brány jsou deaktivovány. Pokud tuto možnost vyberete, budete muset zadat hodnoty VC Settings (Nastavení VC). RFC 2684 Přemostěný Pokud tuto možnost vyberete, zadejte správná data v nabídce IP Settings (Nastavení IP). Pokud vám poskytovatel služeb internetu poskytuje IP adresu při připojení, vyberte možnost Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky). V opačném případě vyberte možnost Use the following IP address (Použít následující adresu IP). RFC 2684 Směrovaný Při použití této metody budete muset použít trvalou IP adresu pro připojení k internetu. IPoA Funkce IPoA (IP přes ATM) využívá pevnou IP adresu. RFC 2516 PPPoE Někteří poskytovatelé internetových služeb poskytující službu DSL využívají k připojení k internetu funkci PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Pokud používáte funkci PPPoE, vaše IP adresa je zadána automaticky. RFC 2364 PPPoA Někteří poskytovatelé internetových služeb poskytující službu DSL využívají k připojení k internetu funkci PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM). Pokud používáte funkci PPPoA, vaše IP adresa je zadána automaticky. Network Setup (Nastavení sítě) V části Network Setup (Nastavení sítě) se konfigurují nastavení IP pro vaši místní síť. 12

15 Pokročilé nastavení Ethernetový režim Pokud vyberete Ethernetový režim (pouze směrovač), budou dostupná tato pole: Language (Jazyk) Select your language (Zvolte jazyk) Pokud chcete použít jiný jazyk, zvolte jej z rozevírací nabídky. Jazyk nástroje pro nastavení směrovače v prohlížeči se změní pět sekund po výběru jiného jazyka. Internet Setup (Nastavení internetu) V části Internet Setup (Nastavení internetu) se konfiguruje připojení k internetu pro váš směrovač. Většinu těchto informací získáte od svého poskytovatele internetových služeb (ISP). Internet Connection Type (Typ připojení k internetu) Z rozevírací nabídky zvolte typ připojení k internetu, které vám poskytuje váš poskytovatel internetu. K dispozici jsou tyto typy: Automatic Configuration DHCP (Automatická konfigurace DHCP) Static IP (Statická adresa IP) PPPoE PPTP L2TP Telstra Cable Automatic Configuration DHCP (Automatická konfigurace DHCP) Výchozí typ připojení k internetu je Automatic Configuration DHCP (Automatická konfigurace DHCP) (Dynamic Host Configuration Protocol). Výchozí nastavení ponechte pouze v případě, že váš poskytovatel internetu podporuje DHCP nebo pokud se připojujete pomocí dynamické adresy IP. (Tato volba obvykle platí pro kabelová připojení.) Static IP (Statická adresa IP) Pokud pro připojení k internetu musíte používat pevnou adresu IP, zvolte možnost Static IP (Statická adresa IP). PPPoE Pokud máte připojení DSL, zkontrolujte, zda váš poskytovatel internetu používá protokol Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE). Pokud ano, zvolte možnost PPPoE. Connect on Demand (Připojení na požadavek) nebo Keep Alive (Udržovat spojení) Volby Connect on Demand (Připojení na požadavek) a Keep Alive (Udržovat spojení) vám umožňují zvolit, zda se má směrovač připojit k internetu pouze podle potřeby (vhodné, pokud váš poskytovatel internetu účtuje za dobu připojení), nebo zda má být směrovač připojen stále. Zvolte příslušnou volbu. PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) je služba, která se obecně používá při připojení v Evropě. 13

16 Pokročilé nastavení Pokud vaše připojení PPTP podporuje protokol DHCP nebo dynamickou adresu IP, pak zvolte možnost Obtain an IP Address Automatically (Automaticky získat adresu IP). Pokud pro připojení k internetu musíte používat statickou adresu IP, pak zvolte možnost Specify an IP Address (Zadat adresu IP) a nastavte níže uvedené volby. L2TP Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) je služba, která se obecně používá při připojení v Izraeli. Telstra Cable Telstra Cable je služba, která se obecně používá při připojení v Austrálii. Manual Setup (Ruční nastavení) Na této obrazovce nastavte bezdrátovou síť. Po nastavení bezdrátových sítí nastavte bezdrátové zabezpečení. Viz Wireless (Bezdrátové připojení) > Wireless Security (Bezdrátové zabezpečení) na straně 14. Network Setup (Nastavení sítě) V části Network Setup (Nastavení sítě) se konfigurují nastavení IP pro vaši místní síť. Wireless (Bezdrátové připojení) > Basic Wireless Settings (Základní bezdrátová nastavení) Chcete-li se dozvědět více o každém z polí, klepněte na možnost Help (Nápověda) na pravé straně obrazovky. Na této obrazovce se nastavují základní nastavení bezdrátové sítě. Nastavení bezdrátové sítě ve směrovači lze nakonfigurovat ručně nebo pomocí funkce Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup je funkce, která usnadňuje nastavení bezdrátové sítě. Pokud máte klientská zařízení, například bezdrátové adaptéry, která funkci Wi- Fi Protected Setup podporují, pak můžete funkci Wi-Fi Protected Setup použít. Configuration View (Zobrazení konfigurace) Pokud chcete bezdrátové sítě konfigurovat ručně, zvolte možnost Manual (Ruční). Network Mode (Režim sítě) Ve většině síťových konfigurací byste měli tuto možnost ponechat ve výchozím nastavení Mixed (Smíšená). 2.4 GHz Wireless Settings (Bezdrátová nastavení 2,4 GHz) Network Mode (Režim sítě) Zvolte bezdrátové standardy, které bude vaše síť podporovat. Mixed (Smíšená) Pokud máte v síti zařízení se standardy Wireless-N, Wireless-G a Wireless-B, ponechte výchozí nastavení Mixed (Smíšená). 14

17 Pokročilé nastavení Wireless-B/G Only (Pouze Wireless-B/G) Pokud máte v síti zařízení se standardy Wireless-B a Wireless-G, zvolte možnost Wireless-B/G Only (Pouze Wireless-B/G). Wireless-B Only (Pouze Wireless-B) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-B, zvolte možnost Wireless-B Only (Pouze Wireless-B). Wireless-G Only (Pouze Wireless-G) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-G, zvolte možnost Wireless-G Only (Pouze Wireless-G). Wireless-N Only (Pouze Wireless-N) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-N, zvolte možnost Wireless-N Only (Pouze Wireless-N). Disabled (Vypnuto) Pokud ve své síti nemáte žádná zařízení se standardem Wireless-B, Wireless-G ani Wireless-N, zvolte možnost Disabled (Vypnuto). Channel Width (Šířka kanálu) Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu v síti využívající zařízení Wireless-B, Wireless-G a Wireless-N, zvolte možnost Auto (20 MHz or 40 MHz) (Automaticky (20 MHz nebo 40 MHz)). Pokud chcete nastavit šířku kanálu 20 MHz, ponechte výchozí nastavení 20 MHz only (Pouze 20 MHz). Standard Channel (Standardní kanál) Zvolte kanál z rozevírací nabídky pro síť Wireless-B, Wireless-G a Wireless-N. Pokud si nejste jistí, který kanál zvolit, ponechte výchozí možnost Auto (Automaticky). SSID Broadcast (Vysílání SSID) Když bezdrátoví klienti hledají v okolí bezdrátové sítě, ke kterým se mohou připojit, detekují název SSID vysílaný směrovačem. Pokud chcete vysílat SSID směrovače, ponechte výchozí nastavení Enabled (Povoleno). Pokud SSID směrovače vysílat nechcete, pak zvolte možnost Disabled (Zakázáno). Bezdrátová nastavení 5 GHz (pouze model X3500) Pokud si nejste jistí, který režim použít, ponechte výchozí možnost Mixed (Smíšená). Network Name (SSID) (Název sítě (SSID)) SSID (Service Set Identifier) je název sítě sdílený všemi zařízeními v bezdrátové síti. Rozlišují se v něm velká a malá písmena a nesmí být delší než 32 klávesnicových znaků. Výchozí název je Cisco doplněný posledními 5 číslicemi sériového čísla směrovače, které se nachází na spodní straně směrovače. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí název sítě změněn na snadno zapamatovatelný název. Pokud obnovíte výchozí tovární nastavení směrovače (stisknutím tlačítka Reset nebo na obrazovce Administration (Správa) > Factory Defaults (Výchozí tovární nastavení)), vrátí se název sítě na výchozí hodnotu a všechna zařízení ve vaší bezdrátové síti budou muset být znovu připojena. Security Mode (Režim zabezpečení) straně 14. viz část Režimy zabezpečení na Network Mode (Režim sítě) Zvolte bezdrátové standardy, které bude vaše síť podporovat. Mixed (Smíšená) Pokud jsou v síti zařízení Wireless-A a Wireless-N (5 GHz), ponechte výchozí nastavení Mixed (Smíšené). Wireless-A Only (Pouze Wireless-A) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-A, zvolte možnost Wireless-A Only (Pouze Wireless-A). Wireless-N Only (Pouze Wireless-N) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-N, zvolte možnost Wireless-N Only (Pouze Wireless-N). 15

18 Pokročilé nastavení Disabled (Vypnuto) Pokud v síti nejsou žádná zařízení Wireless-A a Wireless-N (5 GHz), vyberte možnost Disabled (Vypnuto). Pokud si nejste jistí, který režim použít, ponechte výchozí možnost Mixed (Smíšená). Network Name (SSID) (Název sítě (SSID)) SSID (Service Set Identifier) je název sítě sdílený všemi zařízeními v bezdrátové síti. Rozlišují se v něm velká a malá písmena a nesmí být delší než 32 klávesnicových znaků. Výchozí název je Cisco doplněný posledními 5 číslicemi sériového čísla směrovače, které se nachází na spodní straně směrovače. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí název sítě změněn na snadno zapamatovatelný název. Pokud obnovíte výchozí tovární nastavení směrovače (stisknutím tlačítka Reset nebo na obrazovce Administration (Správa) > Factory Defaults (Výchozí tovární nastavení)), vrátí se název sítě na výchozí hodnotu a všechna zařízení ve vaší bezdrátové síti budou muset být znovu připojena. Security Mode (Režim zabezpečení) straně 14. viz část Režimy zabezpečení na Channel Width (Šířka kanálu) Nejlepšího výkonu v síti, ve které jsou zařízení Wireless-A a Wireless-N (5 GHz), dosáhnete ponecháním výchozího nastavení Auto (20 MHz or 40 MHz) (Automaticky (20 MHz nebo 40 MHz)). Při šířce kanálu 40 MHz vyberte možnost 40 MHz only (Pouze 40 MHz). Standard Channel (Standardní kanál) Zvolte kanál z rozevírací nabídky pro síť Wireless-B, Wireless-G a Wireless-N. Pokud si nejste jistí, který kanál zvolit, ponechte výchozí možnost Auto (Automaticky). SSID Broadcast (Vysílání SSID) Když bezdrátoví klienti hledají v okolí bezdrátové sítě, ke kterým se mohou připojit, detekují název SSID vysílaný směrovačem. Pokud chcete vysílat SSID směrovače, ponechte výchozí nastavení Enabled (Povoleno). Pokud SSID směrovače vysílat nechcete, pak zvolte možnost Disabled (Zakázáno). Režimy zabezpečení Chcete-li se dozvědět více o každém z polí, klepněte na možnost Help (Nápověda) na pravé straně obrazovky. Volba zabezpečení WPA2 Personal/Enterprise WPA2/WPA Mixed Mode WPA Personal/Enterprise WEP nebo Radius WPA2/WPA Mixed Mode Síla Nejsilnější WPA2: Nejsilnější WPA: Silné Silné Základní Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA2/WPA Mixed Mode, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA2/WPA a stejné přístupové heslo. Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo v délce 8 63 znaků. Výchozí nastavení je password. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí heslo změněno na jedinečné přístupové heslo. 16

19 Pokročilé nastavení WPA2 Personal Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA2 Personal, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA2 Personal a stejné přístupové heslo. Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA2/WPA Enterprise a stejný sdílený klíč. Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo v délce 8 63 znaků. Výchozí nastavení je password. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí heslo změněno na jedinečné přístupové heslo. WPA Personal Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA Personal, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA Personal a stejné přístupové heslo. RADIUS Server (Server RADIUS) Zadejte adresu IP serveru RADIUS. RADIUS Port (Port RADIUS) Zadejte číslo portu serveru RADIUS. Výchozí nastavení je Shared Key (Sdílený klíč) Zadejte klíč sdílený směrovačem a serverem. WPA2 Enterprise Tato volba využívá zabezpečení WPA2 koordinované se serverem RADIUS. (Mělo by se používat pouze v případě, že je ke směrovači připojen server RADIUS.) Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA2 Enterprise, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA2 Enterprise a stejný sdílený klíč. Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo v délce 8 63 znaků. Výchozí nastavení je password. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí heslo změněno na jedinečné přístupové heslo. WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode Tato volba využívá zabezpečení WPA2/WPA koordinované se serverem RADIUS. (Mělo by se používat pouze v případě, že je ke směrovači připojen server RADIUS.) RADIUS Server (Server RADIUS) Zadejte adresu IP serveru RADIUS. RADIUS Port (Port RADIUS) Zadejte číslo portu serveru RADIUS. Výchozí nastavení je

20 Pokročilé nastavení Shared Key (Sdílený klíč) Zadejte klíč sdílený směrovačem a serverem. WPA Enterprise Tato volba využívá zabezpečení WPA koordinované se serverem RADIUS. (Mělo by se používat pouze v případě, že je ke směrovači připojen server RADIUS.) Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA Enterprise, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA Enterprise a stejný sdílený klíč. Encryption (Šifrování) Zvolte úroveň šifrování WEP, 40/64-bit (10 hex digits) (40/64bitové (číslice 10 hex)) nebo 104/128-bit (26 hex digits) (104/128bitové (číslice 26 hex)). Výchozí nastavení je 40/64-bit (10 hex digits) (40/64bitové (číslice 10 hex)). Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo a automaticky se vygeneruje klíč WEP. Pak klepněte na tlačítko Generate (Generovat). Key 1 (Klíč 1) Pokud jste přístupové heslo nezadali, zadejte klíč WEP ručně. RADIUS Tato volba využívá zabezpečení WEP koordinované se serverem RADIUS. (Mělo by se používat pouze v případě, že je ke směrovači připojen server RADIUS.) Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu RADIUS, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení RADIUS a stejné šifrování a sdílený klíč. RADIUS Server (Server RADIUS) Zadejte adresu IP serveru RADIUS. RADIUS Port (Port RADIUS) Zadejte číslo portu serveru RADIUS. Výchozí nastavení je Shared Key (Sdílený klíč) Zadejte klíč sdílený směrovačem a serverem. WEP WEP je základní způsob šifrování, který není tak bezpečný jako WPA. Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WEP, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WEP a stejné šifrování a sdílený klíč. RADIUS Server (Server RADIUS) Zadejte adresu IP serveru RADIUS. RADIUS Port (Port RADIUS) Zadejte číslo portu serveru RADIUS. Výchozí nastavení je Shared Secret (Sdílené tajemství) Zadejte klíč sdílený směrovačem a serverem. Encryption (Šifrování) Zvolte úroveň šifrování WEP, 40/64-bit (10 hex digits) (40/64bitové (číslice 10 hex)) nebo 104/128-bit (26 hex digits) (104/128bitové (číslice 26 hex)). Výchozí nastavení je 40/64-bit (10 hex digits) (40/64bitové (číslice 10 hex)). Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo a automaticky se vygeneruje klíč WEP. Pak klepněte na tlačítko Generate (Generovat). 18

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AC2400 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ ROUTER WI-FI. Model# E8350

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AC2400 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ ROUTER WI-FI. Model# E8350 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AC2400 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ ROUTER WI-FI Model# E8350 Obsah Přehled produktu E8350..................................... 1 Nastavení routeru řady E Kde získáte další pomoc.........................

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4 Trademarks NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být změněny

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding)

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) P-793H v2 Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1200AC DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROUTER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1200AC DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROUTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1200AC DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROUTER Obsah PŘEHLED PRODUKTU 1 WRT1200AC NASTAVENÍ ROUTERU 5 Kde najdete další nápovědu 5 Postup instalace routeru JAK POUŽÍVAT LINKSYS SMART

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N Bezdrátový přístupový bod třídy N Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN2 IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Květen 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna práva

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N Návod k použití DN-70182 Otevřený zdrojový kód Tento produkt obsahuje softwarové kódy vyvinuté třetími stranami. Tyto softwarové kódy podléhají všeobecné veřejné licenci

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Bezdrátový PCI adaptér N Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007 Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Obsah Základní informace...1 1 Instalace softwaru...1 2 Instalace hardwaru...4

Více

Technická podpora. Obsah balení. Dvoupásmový bezdrátový router R6200 s podporou standardu 11ac Návod k instalaci

Technická podpora. Obsah balení. Dvoupásmový bezdrátový router R6200 s podporou standardu 11ac Návod k instalaci Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a použijte jej při registraci výrobku na adrese www.netgear.com/register.

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+ Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a použijte jej při registraci výrobku na adrese NETGEAR.com/register.

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více