Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+"

Transkript

1 Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

2 Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění na stěnu 2 X Pohled shora 3 Pohled zezadu 4 Umístění na stěnu 4 Instalace Automatická instalace modemu a směrovače Ruční instalace modemu a směrovače Připojení modemu a směrovače 7 Nastavení modemu a směrovače tak, aby fungoval pouze jako směrovač 7 Software Cisco Connect Používání softwaru Cisco Connect Hlavní nabídka Hlavní nabídka Computers and Devices (Počítače a zařízení) 9 Hlavní nabídka Parental Controls (Rodičovské filtry) 9 Hlavní nabídka Guest Access (Přístup hosta) 9 Hlavní nabídka Router Settings (Nastavení směrovače) 9 Personalize (Přizpůsobit) 9 Easy Setup Key (Klíč pro snadnou instalaci) 10 Internet Speed (Rychlost připojení k internetu) 10 Other options (Další možnosti) 10 Pokročilé nastavení Jak získat přístup k nástroji pro nastavení v prohlížeči Jak používat nástroj pro nastavení v prohlížeči Setup (Nastavení) > Basic Setup (Základní nastavení) Automatický/ADSL režim 11 Ethernetový režim 13 Manual Setup (Ruční nastavení) 14 Wi-Fi Protected Setup 19 Wireless (Bezdrátové připojení) > Guest Access (Přístup hosta) 20 Guest Access (Přístup hosta) 20 Pokyny pro hosty 21 Odstraňování potíží X1000/X Technické údaje X X i

3 Přehled výrobku Přehled výrobku X1000 Pohled shora Ethernet Pokud kontrolka LED nepřerušovaně svítí, je modem a směrovač přes tento port úspěšně připojen k zařízení. Wi-Fi Protected Setup Kontrolka LED bliká pomalu, pokud funkce Wi-Fi Protected Setup navazuje spojení, a bliká rychle, pokud došlo k chybě. Kontrolka LED nesvítí, pokud je funkce Wi-Fi Protected Setup neaktivní. Bezdrátová síť Rozsvítí se, jakmile je aktivována funkce bezdrátového připojení. Bliká v okamžiku, kdy modem a směrovač aktivně přijímá nebo odesílá data po síti. WAN Rozsvítí se zeleně, jakmile je modem a směrovač připojen přímo k lince ADSL. Rozsvítí se modře, je-li modem a směrovač nastaven pouze jako směrovač a je připojen k internetu prostřednictvím zvláštního modemu. Internet Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a směrovač naváže připojení k internetu. Bliká zeleně, pokud modem a směrovač navazuje připojení k internetu. Rozsvítí se červeně, jakmile modem a směrovač nemůže získat adresu IP. Napájení Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a směrovač zapnete. V autodiagnostickém režimu (při každém spuštění) kontrolka LED modemu a směrovače bliká. Jakmile je diagnostika dokončena, kontrolka LED začne nepřerušovaně svítit. 1

4 Přehled výrobku Pohled zezadu Umístění na stěnu Směrovač má na spodní straně dva otvory pro montáž na zeď. Vzdálenost mezi otvory je 75,6 mm. K montáži směrovače jsou potřeba dva šrouby. Doporučený spojovací materiál 3 až 4 mm DSL Slouží k připojení k lince ADSL. Kabel Chcete-li používat modem a směrovač pouze jako směrovač, můžete prostřednictvím síťového kabelu propojit tento konektor s konektorem LAN/Ethernet zvláštního modemu. Ethernet Prostřednictvím ethernetových kabelů (neboli síťových kabelů) můžete propojit konektory Ethernetu modemu a směrovače s počítači a dalšími zařízeními připojenými k ethernetové síti ve vašem pevném připojení. Tlačítko Wi-Fi Protected Setup Stisknutím tohoto tlačítka začne funkce Wi-Fi Protected Setup vyhledávat bezdrátová zařízení, která funkci Wi-Fi Protected Setup podporují. Reset Toto tlačítko umožňuje resetovat směrovač na výchozí tovární nastavení. Stiskněte tlačítko Reset a podržte je stisknuté přibližně pět sekund. Napájecí port Konektor napájení slouží k připojení napájecího adaptéru, který je součástí balení. Tlačítko napájení Stiskněte (zapnuto) a modem a směrovač se zapne. 7 až 8 mm 1,5 až 2 mm Společnost Cisco nezodpovídá za jakékoli poškození způsobené nesprávnou montáží na zeď. Postupujte podle těchto pokynů: 1. Určete, kam chcete směrovač namontovat. Zkontrolujte, zda je stěna hladká, plochá, suchá a pevná. Také se ujistěte, zda je místo v dosahu elektrické zásuvky. 2. Vyvrtejte do zdi dva otvory. Otvory musí být vzdáleny 75,6 mm. 3. Do každého otvoru zašroubujte šroub, přičemž ponechte 3 mm každého šroubu vystupovat ze zdi. 4. Nastavte směrovač tak, aby byly otvory pro montáž na zeď vyrovnané se dvěma šrouby. 5. Nasaďte směrovač otvory pro montáž na zeď na šrouby a posuňte ho směrem dolů, dokud šrouby pevně nezapadnou do otvorů pro montáž na zeď. Šablona pro montáž na zeď Vytiskněte tuto stránku ve 100% velikosti. Vystřihněte obdélník podél okraje čárkovanou čárou a umístěte jej na stěnu, abyste mohli přesně vyvrtat otvory. 75,6 mm 2

5 Přehled výrobku X3500 Pohled shora Ethernet Pokud kontrolka LED nepřerušovaně svítí, je modem a směrovač přes tento port úspěšně připojen k zařízení. Wi-Fi Protected Setup Kontrolka LED bliká pomalu, pokud funkce Wi-Fi Protected Setup navazuje spojení, a bliká rychle, pokud došlo k chybě. Kontrolka LED nesvítí, pokud je funkce Wi-Fi Protected Setup neaktivní. Bezdrátová síť Rozsvítí se, jakmile je aktivována funkce bezdrátového připojení. Bliká v okamžiku, kdy modem a směrovač aktivně přijímá nebo odesílá data po síti. WAN Rozsvítí se zeleně, jakmile je modem a směrovač připojen přímo k lince ADSL. Rozsvítí se modře, je-li modem a směrovač nastaven pouze jako směrovač a je připojen k internetu prostřednictvím zvláštního modemu. Internet Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a směrovač naváže připojení k internetu. Bliká zeleně, pokud modem a směrovač navazuje připojení k internetu. Rozsvítí se červeně, jakmile modem a směrovač nemůže získat adresu IP. Napájení Rozsvítí se zeleně, jakmile modem a směrovač zapnete. V autodiagnostickém režimu (při každém spuštění) kontrolka LED modemu a směrovače bliká. Jakmile je diagnostika dokončena, kontrolka LED začne nepřerušovaně svítit. 3

6 Přehled výrobku Pohled zezadu Umístění na stěnu Směrovač má na spodní straně dva otvory pro montáž na zeď. Vzdálenost mezi otvory je 82,5 mm. K montáži směrovače jsou potřeba dva šrouby. Doporučený spojovací materiál 3 až 4 mm 7 až 8 mm 1,5 až 2 mm DSL Slouží k připojení k lince ADSL. Kabel Chcete-li používat modem a směrovač pouze jako směrovač, můžete prostřednictvím síťového kabelu propojit tento konektor s konektorem LAN/Ethernet zvláštního modemu. Ethernet Prostřednictvím ethernetových kabelů (neboli síťových kabelů) můžete propojit konektory Ethernetu modemu a směrovače s počítači a dalšími zařízeními připojenými k ethernetové síti ve vašem pevném připojení. USB Chcete-li připojit do sítě úložné zařízení, zapojte externí jednotku USB do tohoto portu. Tlačítko Wi-Fi Protected Setup Stisknutím tohoto tlačítka začne funkce Wi-Fi Protected Setup vyhledávat bezdrátová zařízení, která funkci Wi-Fi Protected Setup podporují. Reset Toto tlačítko umožňuje resetovat směrovač na výchozí tovární nastavení. Stiskněte tlačítko Reset a podržte je stisknuté přibližně pět sekund. Napájecí port Konektor napájení slouží k připojení napájecího adaptéru, který je součástí balení. Tlačítko napájení Stiskněte (zapnuto) a modem a směrovač se zapne. Společnost Cisco nezodpovídá za jakékoli poškození způsobené nesprávnou montáží na zeď. Postupujte podle těchto pokynů: 1. Určete, kam chcete směrovač namontovat. Zkontrolujte, zda je stěna hladká, plochá, suchá a pevná. Také se ujistěte, zda je místo v dosahu elektrické zásuvky. 2. Vyvrtejte do zdi dva otvory. Otvory musí být vzdáleny 82,5 mm. 3. Do každého otvoru zašroubujte šroub, přičemž ponechte 3 mm každého šroubu vystupovat ze zdi. 4. Nastavte směrovač tak, aby byly otvory pro montáž na zeď vyrovnané se dvěma šrouby. 5. Nasaďte směrovač otvory pro montáž na zeď na šrouby a posuňte ho směrem dolů, dokud šrouby pevně nezapadnou do otvorů pro montáž na zeď. Šablona pro montáž na zeď Vytiskněte tuto stránku ve 100% velikosti. Vystřihněte obdélník podél okraje čárkovanou čárou a umístěte jej na stěnu, abyste mohli přesně vyvrtat otvory. 82,5 mm 4

7 AutoPlay DVD/CD-RW Drive (E:) Linksys Router Setup Always do this for software and games: Install or run program Set up your Linksys Router Published by Cisco Consumer Products LLC General options Open folder to view files using Windows Explorer Speed up my system using Windows ReadyBoost Set AutoPlay defaults in Control Panel Linksys X-Series Instalace Instalace Automatická instalace modemu a směrovače 1. Vložte disk CD do jednotky CD nebo DVD. 2. Klepněte na možnost Set up your Linksys Router (Nainstalovat směrovač Linksys). 4. Na obrazovce How will you be using your X1000/X3500 (Způsob použití zařízení X1000/X3500) klepněte na možnost Modem-router (Modem a směrovač) nebo Router only (Pouze směrovač) a pak klepněte na tlačítko Next (Další). (na obrázku obrazovky pro model X1000) AutoPlay DVD/CD-RW Drive (E:) Linksys Router Setup Always do this for software and games: Install or run program Set up your Linksys Router Published by Cisco Consumer Products LLC General options Open folder to view files using Windows Explorer Speed up my system using Windows ReadyBoost Set AutoPlay defaults in Control Panel Pokud se tato obrazovka nezobrazí: V systému Windows klepněte na tlačítko Start, Počítač a poklepejte na mechaniku CD a na ikonu Setup (Nastavení). V systému Mac poklepejte na ikonu CD na ploše a poklepejte na ikonu Setup (Nastavení). 3. Přečtěte si licenční ujednání, zaškrtněte políčko a klepněte na možnost Next (Další). Modem-router (Modem a směrovač): Zařízení X1000/X3500 můžete využívat zároveň jako modem DSL a směrovač. Pokud váš poskytovatel internetových služeb zajišťuje připojení DSL, můžete s touto možností přistupovat k internetu a zároveň mít propojené všechny počítače v domácnosti, aniž byste potřebovali oddělený modem a směrovač. Router only (Pouze směrovač): Pokud využíváte pro připojení k internetu zvláštní modem kabelového připojení nebo modem DSL, můžete s touto možností zajistit připojení k síti pro všechny počítače v domácnosti. Zobrazí se obrazovka We are now setting up your Linksys X1000/X3500 (Probíhá instalace zařízení Linksys X1000/X3500). Pak budete požádáni o připojení kabelu směrovače. 5

8 Instalace 5. Pokud jste vybrali v kroku 4 možnost Router only (Pouze směrovač): a. Připojte napájecí kabel a zapněte vypínač. b. Připojte modrý kabel k portu Kabel na zadní straně směrovače a k modemu a klepněte na možnost Next (Další). c. Vyberte oblast, klepněte na tlačítko Next (Další) a pak vyberte svého poskytovatele internetu. Budete-li k tomu vyzváni, zadejte jméno a heslo účtu DSL. c. K dokončení instalace postupujte podle pokynů na obrazovce. 6. Pokud jste vybrali v kroku 4 možnost Modem-router (Modem a směrovač): a. Připojte napájecí kabel a zapněte vypínač. b. Připojte šedý kabel k portu DSL modemu a směrovače a k telefonnímu konektoru ve zdi. Pokud však chcete přeskočit automatické rozpoznání vaší oblasti a připojení k internetu nakonfigurovat ručně, vyberte možnost Moje oblast není uvedena na tomto seznamu a klepněte na možnost Další. S pomocí informací od vašeho poskytovatele internetu doplňte informace na zbývajících obrazovkách: nastavení DSL, typ internetu a informace o účtu. d. K dokončení instalace postupujte podle pokynů na obrazovce. Budete požádáni o informace o poskytovateli internetových služeb. 6

9 Instalace Ruční instalace modemu a směrovače 6. Připojte jeden konec kabelu napájecího adaptéru do napájecího portu a druhý konec do elektrické zásuvky. Modem a směrovač nainstalujte spuštěním instalačního disku CD-ROM. Nejde-li instalační disk CD-ROM spustit, postupujte dle kroků níže. Připojení modemu a směrovače Chcete-li připojit váš modem a směrovač: 1. Vypněte všechna síťová zařízení včetně počítače(ů) a modemu a směrovače. Jestliže právě používáte modem, odpojte jej. Modem a směrovač nahradí jeho funkci. 2. Připojte jeden konec síťového (ethernetového) kabelu do ethernetového adaptéru počítače a druhý konec do ethernetového portu na zadní straně modemu a směrovače. (na obrázku porty modelu X1000) 7. Zapněte počítač, který budete používat pro konfiguraci modemu a směrovače. 8. Kontrolky LED pro napájení, bezdrátové připojení a ethernet (jedna pro každý připojený počítač) by se měly rozsvítit. Pokud se nerozsvítí, zkontrolujte, zda je modem a směrovač zapnutý a kabely jsou pevně připojeny. Nastavení modemu a směrovače tak, aby fungoval pouze jako směrovač Modem a směrovač nainstalujte spuštěním instalačního disku CD-ROM. Nejde-li instalační disk CD-ROM spustit, postupujte dle kroků níže. 3. Opakujte krok 2 u každého dalšího počítače nebo přístroje, který chcete k modemu a směrovači připojit. 4. Připojte jeden konec telefonního kabelu do portu DSL na zadní straně. Nastavení modemu a směrovače tak, aby fungoval pouze jako směrovač: 1. Připojte jeden konec síťového (ethernetového) kabelu do ethernetového adaptéru počítače a druhý konec do ethernetového portu na zadní straně modemu a směrovače. 5. Připojte druhý konec telefonního kabelu do konektoru ve zdi se službou ADSL nebo mikrofiltrem. 7

10 Software Cisco Connect 2. Připojte jeden konec ethernetového kabelu ke konektoru Kabel na zadní straně modemu a směrovače, druhý konec připojte do volného ethernetového/lan portu na vašem modemu. Software Cisco Connect Software Cisco Connect slouží jako jednoduchý nástroj pro správu směrovače a sítě. S pomocí softwaru Cisco Connect můžete k směrovači připojit počítače nebo jiná zařízení, vytvořit síť pro hosty u vás doma nebo změnit nastavení směrovače. 3. Připojte jeden konec kabelu napájecího adaptéru do napájecího portu a druhý konec do elektrické zásuvky. 4. Zapněte počítač, který budete používat pro konfiguraci modemu a směrovače. 5. Kontrolky LED pro napájení, bezdrátové připojení a ethernet (jedna pro každý připojený počítač) by se měly rozsvítit. Pokud se nerozsvítí, zkontrolujte, zda je modem a směrovač zapnutý a kabely jsou pevně připojeny. Používání softwaru Cisco Connect Windows: Přejděte do nabídky Start > Všechny programy > Cisco Connect. Mac: Přejděte do nabídky Otevřít > Aplikace > Cisco Connect. Hlavní nabídka Po spuštění nástroje Cisco Connect se zobrazí hlavní nabídka se čtyřmi možnostmi: Computers and Devices (Počítače a zařízení), Parental Controls (Rodičovské filtry), Guest Access (Přístup hosta) a Router Settings (Nastavení směrovače). 8

11 Software Cisco Connect Hlavní nabídka Computers and Devices (Počítače a zařízení) Tuto možnost použijte k připojení dalšího počítače nebo jiného zařízení ke směrovači. 1. Chcete-li ke směrovači připojit další počítač nebo zařízení, klepněte na možnost Add device (Přidat zařízení). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Hlavní nabídka Router Settings (Nastavení směrovače) V této nabídce můžete přizpůsobit nastavení směrovače. 1. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na možnost Change (Změnit). Zobrazí se obrazovka Router settings (Nastavení směrovače). Hlavní nabídka Parental Controls (Rodičovské filtry) Funkce Rodičovské filtry umožňuje omezit přístup k internetu až pro pět počítačů. U vybraných počítačů můžete zákazat nebo omezit přístup k internetu v určitou dobu. Můžete také blokovat přístup k vybraným webům. 1. Chcete-li aktivovat Rodičovské filtry nebo změnit nastavení, klepněte na možnost Change (Změnit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Hlavní nabídka Guest Access (Přístup hosta) Funkce Přístup hosta poskytuje přístup pouze k internetu, neposkytuje přístup k místní síti a prostředkům místní sítě. Režim Přístup hosta pomáhá minimalizovat míru vystavení vaší místní sítě různým rizikům. Chcete-li umožnit přístup k internetu přátelům nebo členům rodiny, sdělte jim název sítě pro hosty a heslo zobrazené na této obrazovce. Pokud se host u vás doma chce připojit k intenetu, musí provést následující úkony: 1. Připojit se k bezdrátové síti pro hosty, jejíž název je tvořen názvem bezdrátové sítě s příponou -guest. 2. Otevřít webový prohlížeč. 3. Na přihlašovací stránce zadat heslo sítě pro hosty. Klepnout na tlačítko Login (Přihlásit). 4. Chcete-li deaktivovat přístup pro hosty nebo změnit nastavení, klepněte na možnost Change (Změnit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Personalize (Přizpůsobit) Router name (Název směrovače) název směrovače (zároveň název bezdrátové sítě). Chcete-li změnit název, klepněte na možnost Change (Změnit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Password (Heslo) heslo chránící přístup k nastavení směrovače (rovněž heslo bezdrátového přístupu k místní síti). Chcete-li změnit heslo, klepněte na možnost Change (Změnit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud změníte název směrovače nebo heslo, změní se současně název nebo heslo bezdrátové sítě a směrovač se restartuje. Všechny počítače a zařízení připojené ke směrovači budou dočasně odpojeny od internetu. Připojení počítačů a zařízení s pevným připojením bude automaticky obnoveno, u bezdrátově připojených počítačů a zařízení je však nutné nastavit nový název nebo heslo bezdrátové sítě. 9

12 Pokročilé nastavení Kontrolky portů on/off (zapnout/vypnout) Chcete-li, aby se kontrolky na směrovači rozsvěcely, ponechejte výchozí hodnotu on (zapnuto). Easy Setup Key (Klíč pro snadnou instalaci) Update or create key (Aktualizovat nebo vytvořit klíč) Zařízení Easy Setup Key (není součástí balení) je jednotka USB flash, na které jsou uložena bezdrátová nastavení pro směrovač. Pokud chcete vytvořit nebo aktualizovat klíč pro snadnou instalaci, klepněte na tuto možnost. Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Internet Speed (Rychlost připojení k internetu) Launch test (Spustit test) pomocí testu rychlosti připojení k internetu můžete zjistit aktuální rychlost stahování a odesílání dat svého připojení. Rychlost připojení závisí na více faktorech a může se v průběhu dne měnit. Chcete-li spustit test rychlosti, klepněte na tuto možnost. Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Other options (Další možnosti) Register now to receive special offers and updates (Registrujte se a získejte zvláštní nabídky a novinky) na tuto možnost klepněte, pokud si přejete zasílat zvláštní nabídky a novinky od společnosti Cisco a partnerů Cisco. Router details (Podrobnosti o směrovači) zobrazení podrobností o směrovači; po klepnutí na tuto možnost pokračujte v části Router details (Podrobnosti o směrovači. Advanced settings (Pokročilá nastavení) Klepnutím na tuto možnost vstoupíte do nastavení pro pokročilé uživatele. Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokročilé nastavení Po instalaci směrovače pomocí instalačního softwaru (dodávaného na disku CD-ROM) bude směrovač připraven k používání. Chcete-li změnit jeho pokročilá nastavení nebo pokud software neběží, použijte nástroj pro nastavení směrovače v prohlížeči. Přístup k nástroji pro nastavení směrovače získáte prostřednictvím webového prohlížeče na počítači připojeném ke směrovači. Další nápovědu k nástroji získáte klepnutím na možnost Help (Nápověda) na pravé straně obrazovky nebo na naší webové stránce. Jak získat přístup k nástroji pro nastavení v prohlížeči 1. Pokud chcete získat přístup k nástroji pro nastavení směrovače v prohlížeči, spusťte na svém počítači webový prohlížeč a do pole pro adresu zadejte výchozí adresu internetového protokolu (IP) směrovače, Pak stiskněte klávesu Enter. Na počítačích se systémem Windows můžete k nástroji pro nastavení směrovače v prohlížeči přistupovat také tak, že do pole pro adresu zadáte název zařízení. Objeví se přihlašovací obrazovka. (Uživatelům jiného systému než Windows 7 se zobrazí podobná obrazovka.) 10

13 Pokročilé nastavení 2. Do pole User name (Uživatelské jméno) zadejte admin. 3. Do pole Password (Heslo) zadejte heslo vytvořené instalačním softwarem. Pokud jste instalační software nepoužili, pak zadejte výchozí heslo admin. Přístup k nástroji pro nastavení směrovače v prohlížeči můžete získat také prostřednictvím softwaru Cisco Connect. 4. Pokračujte klepnutím na tlačítko OK (OK). Jak používat nástroj pro nastavení v prohlížeči Navigaci v nástroji umožňují karty zobrazené v horní části každé obrazovky. Karty jsou uspořádány ve dvou úrovních, horní karty pro obecné funkce a dolní karty pro odpovídající konkrétní funkce. Pokud změníte jakákoli nastavení na obrazovce, musíte klepnout na tlačítko Save Settings (Uložit nastavení), pokud změny chcete použít, nebo klepněte na tlačítko Cancel Changes (Zrušit změny), pokud chcete změny vymazat. Tato tlačítka se nacházejí ve spodní části každé obrazovky. Chcete-li se dozvědět více o každém z polí, klepněte na možnost Help (Nápověda) na pravé straně obrazovky. Setup (Nastavení) > Basic Setup (Základní nastavení) První obrazovka, která se zobrazí, je Basic Setup (Základní nastavení). Ta umožňuje změnit obecná nastavení směrovače. Automatický/ADSL režim Horní karty jsou následující: Setup (Nastavení), Wireless (Bezdrátové připojení), Security (Zabezpečení), Storage (Úložiště (pouze model X3500)), Access Policy (Zásady přístupu), Applications & Gaming (Aplikace a hry), Administration (Správa) a Status (Stav). Každá z nich má vlastní, jedinečné dolní karty. ADSL režim (výchozí) obsahuje následující povinná pole: V této Uživatelské příručce je každá obrazovka označena názvy horní a dolní karty. Například Setup (Nastavení) > Basic Setup (Základní nastavení) je obrazovka, ke které se přistupuje přes horní kartu Setup (Nastavení) a její dolní kartu Basic Setup (Základní nastavení). 11

14 Pokročilé nastavení Language (Jazyk) Select your language (Zvolte jazyk) Pokud chcete použít jiný jazyk, zvolte jej z rozevírací nabídky. Jazyk nástroje pro nastavení směrovače v prohlížeči se změní pět sekund po výběru jiného jazyka. Internet Setup (Nastavení internetu) V části Internet Setup (Nastavení internetu) se konfiguruje připojení k internetu pro váš směrovač. Většinu těchto informací získáte od svého poskytovatele internetových služeb (ISP). Internet Connection Type (Typ připojení k internetu) Z rozevírací nabídky zvolte typ připojení k internetu, které vám poskytuje váš poskytovatel internetu. K dispozici jsou tyto typy: Pouze režim mostu RFC 2684 Přemostěný RFC 2684 Směrovaný IPoA RFC 2516 PPPoE RFC 2364 PPPoA Pouze režim mostu V tomto režimu je k dispozici pouze funkce DSL modemu a všechny funkce brány jsou deaktivovány. Pokud tuto možnost vyberete, budete muset zadat hodnoty VC Settings (Nastavení VC). RFC 2684 Přemostěný Pokud tuto možnost vyberete, zadejte správná data v nabídce IP Settings (Nastavení IP). Pokud vám poskytovatel služeb internetu poskytuje IP adresu při připojení, vyberte možnost Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky). V opačném případě vyberte možnost Use the following IP address (Použít následující adresu IP). RFC 2684 Směrovaný Při použití této metody budete muset použít trvalou IP adresu pro připojení k internetu. IPoA Funkce IPoA (IP přes ATM) využívá pevnou IP adresu. RFC 2516 PPPoE Někteří poskytovatelé internetových služeb poskytující službu DSL využívají k připojení k internetu funkci PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Pokud používáte funkci PPPoE, vaše IP adresa je zadána automaticky. RFC 2364 PPPoA Někteří poskytovatelé internetových služeb poskytující službu DSL využívají k připojení k internetu funkci PPPoA (Point-to-Point Protocol over ATM). Pokud používáte funkci PPPoA, vaše IP adresa je zadána automaticky. Network Setup (Nastavení sítě) V části Network Setup (Nastavení sítě) se konfigurují nastavení IP pro vaši místní síť. 12

15 Pokročilé nastavení Ethernetový režim Pokud vyberete Ethernetový režim (pouze směrovač), budou dostupná tato pole: Language (Jazyk) Select your language (Zvolte jazyk) Pokud chcete použít jiný jazyk, zvolte jej z rozevírací nabídky. Jazyk nástroje pro nastavení směrovače v prohlížeči se změní pět sekund po výběru jiného jazyka. Internet Setup (Nastavení internetu) V části Internet Setup (Nastavení internetu) se konfiguruje připojení k internetu pro váš směrovač. Většinu těchto informací získáte od svého poskytovatele internetových služeb (ISP). Internet Connection Type (Typ připojení k internetu) Z rozevírací nabídky zvolte typ připojení k internetu, které vám poskytuje váš poskytovatel internetu. K dispozici jsou tyto typy: Automatic Configuration DHCP (Automatická konfigurace DHCP) Static IP (Statická adresa IP) PPPoE PPTP L2TP Telstra Cable Automatic Configuration DHCP (Automatická konfigurace DHCP) Výchozí typ připojení k internetu je Automatic Configuration DHCP (Automatická konfigurace DHCP) (Dynamic Host Configuration Protocol). Výchozí nastavení ponechte pouze v případě, že váš poskytovatel internetu podporuje DHCP nebo pokud se připojujete pomocí dynamické adresy IP. (Tato volba obvykle platí pro kabelová připojení.) Static IP (Statická adresa IP) Pokud pro připojení k internetu musíte používat pevnou adresu IP, zvolte možnost Static IP (Statická adresa IP). PPPoE Pokud máte připojení DSL, zkontrolujte, zda váš poskytovatel internetu používá protokol Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE). Pokud ano, zvolte možnost PPPoE. Connect on Demand (Připojení na požadavek) nebo Keep Alive (Udržovat spojení) Volby Connect on Demand (Připojení na požadavek) a Keep Alive (Udržovat spojení) vám umožňují zvolit, zda se má směrovač připojit k internetu pouze podle potřeby (vhodné, pokud váš poskytovatel internetu účtuje za dobu připojení), nebo zda má být směrovač připojen stále. Zvolte příslušnou volbu. PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) je služba, která se obecně používá při připojení v Evropě. 13

16 Pokročilé nastavení Pokud vaše připojení PPTP podporuje protokol DHCP nebo dynamickou adresu IP, pak zvolte možnost Obtain an IP Address Automatically (Automaticky získat adresu IP). Pokud pro připojení k internetu musíte používat statickou adresu IP, pak zvolte možnost Specify an IP Address (Zadat adresu IP) a nastavte níže uvedené volby. L2TP Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) je služba, která se obecně používá při připojení v Izraeli. Telstra Cable Telstra Cable je služba, která se obecně používá při připojení v Austrálii. Manual Setup (Ruční nastavení) Na této obrazovce nastavte bezdrátovou síť. Po nastavení bezdrátových sítí nastavte bezdrátové zabezpečení. Viz Wireless (Bezdrátové připojení) > Wireless Security (Bezdrátové zabezpečení) na straně 14. Network Setup (Nastavení sítě) V části Network Setup (Nastavení sítě) se konfigurují nastavení IP pro vaši místní síť. Wireless (Bezdrátové připojení) > Basic Wireless Settings (Základní bezdrátová nastavení) Chcete-li se dozvědět více o každém z polí, klepněte na možnost Help (Nápověda) na pravé straně obrazovky. Na této obrazovce se nastavují základní nastavení bezdrátové sítě. Nastavení bezdrátové sítě ve směrovači lze nakonfigurovat ručně nebo pomocí funkce Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup je funkce, která usnadňuje nastavení bezdrátové sítě. Pokud máte klientská zařízení, například bezdrátové adaptéry, která funkci Wi- Fi Protected Setup podporují, pak můžete funkci Wi-Fi Protected Setup použít. Configuration View (Zobrazení konfigurace) Pokud chcete bezdrátové sítě konfigurovat ručně, zvolte možnost Manual (Ruční). Network Mode (Režim sítě) Ve většině síťových konfigurací byste měli tuto možnost ponechat ve výchozím nastavení Mixed (Smíšená). 2.4 GHz Wireless Settings (Bezdrátová nastavení 2,4 GHz) Network Mode (Režim sítě) Zvolte bezdrátové standardy, které bude vaše síť podporovat. Mixed (Smíšená) Pokud máte v síti zařízení se standardy Wireless-N, Wireless-G a Wireless-B, ponechte výchozí nastavení Mixed (Smíšená). 14

17 Pokročilé nastavení Wireless-B/G Only (Pouze Wireless-B/G) Pokud máte v síti zařízení se standardy Wireless-B a Wireless-G, zvolte možnost Wireless-B/G Only (Pouze Wireless-B/G). Wireless-B Only (Pouze Wireless-B) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-B, zvolte možnost Wireless-B Only (Pouze Wireless-B). Wireless-G Only (Pouze Wireless-G) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-G, zvolte možnost Wireless-G Only (Pouze Wireless-G). Wireless-N Only (Pouze Wireless-N) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-N, zvolte možnost Wireless-N Only (Pouze Wireless-N). Disabled (Vypnuto) Pokud ve své síti nemáte žádná zařízení se standardem Wireless-B, Wireless-G ani Wireless-N, zvolte možnost Disabled (Vypnuto). Channel Width (Šířka kanálu) Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu v síti využívající zařízení Wireless-B, Wireless-G a Wireless-N, zvolte možnost Auto (20 MHz or 40 MHz) (Automaticky (20 MHz nebo 40 MHz)). Pokud chcete nastavit šířku kanálu 20 MHz, ponechte výchozí nastavení 20 MHz only (Pouze 20 MHz). Standard Channel (Standardní kanál) Zvolte kanál z rozevírací nabídky pro síť Wireless-B, Wireless-G a Wireless-N. Pokud si nejste jistí, který kanál zvolit, ponechte výchozí možnost Auto (Automaticky). SSID Broadcast (Vysílání SSID) Když bezdrátoví klienti hledají v okolí bezdrátové sítě, ke kterým se mohou připojit, detekují název SSID vysílaný směrovačem. Pokud chcete vysílat SSID směrovače, ponechte výchozí nastavení Enabled (Povoleno). Pokud SSID směrovače vysílat nechcete, pak zvolte možnost Disabled (Zakázáno). Bezdrátová nastavení 5 GHz (pouze model X3500) Pokud si nejste jistí, který režim použít, ponechte výchozí možnost Mixed (Smíšená). Network Name (SSID) (Název sítě (SSID)) SSID (Service Set Identifier) je název sítě sdílený všemi zařízeními v bezdrátové síti. Rozlišují se v něm velká a malá písmena a nesmí být delší než 32 klávesnicových znaků. Výchozí název je Cisco doplněný posledními 5 číslicemi sériového čísla směrovače, které se nachází na spodní straně směrovače. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí název sítě změněn na snadno zapamatovatelný název. Pokud obnovíte výchozí tovární nastavení směrovače (stisknutím tlačítka Reset nebo na obrazovce Administration (Správa) > Factory Defaults (Výchozí tovární nastavení)), vrátí se název sítě na výchozí hodnotu a všechna zařízení ve vaší bezdrátové síti budou muset být znovu připojena. Security Mode (Režim zabezpečení) straně 14. viz část Režimy zabezpečení na Network Mode (Režim sítě) Zvolte bezdrátové standardy, které bude vaše síť podporovat. Mixed (Smíšená) Pokud jsou v síti zařízení Wireless-A a Wireless-N (5 GHz), ponechte výchozí nastavení Mixed (Smíšené). Wireless-A Only (Pouze Wireless-A) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-A, zvolte možnost Wireless-A Only (Pouze Wireless-A). Wireless-N Only (Pouze Wireless-N) Pokud máte pouze zařízení se standardem Wireless-N, zvolte možnost Wireless-N Only (Pouze Wireless-N). 15

18 Pokročilé nastavení Disabled (Vypnuto) Pokud v síti nejsou žádná zařízení Wireless-A a Wireless-N (5 GHz), vyberte možnost Disabled (Vypnuto). Pokud si nejste jistí, který režim použít, ponechte výchozí možnost Mixed (Smíšená). Network Name (SSID) (Název sítě (SSID)) SSID (Service Set Identifier) je název sítě sdílený všemi zařízeními v bezdrátové síti. Rozlišují se v něm velká a malá písmena a nesmí být delší než 32 klávesnicových znaků. Výchozí název je Cisco doplněný posledními 5 číslicemi sériového čísla směrovače, které se nachází na spodní straně směrovače. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí název sítě změněn na snadno zapamatovatelný název. Pokud obnovíte výchozí tovární nastavení směrovače (stisknutím tlačítka Reset nebo na obrazovce Administration (Správa) > Factory Defaults (Výchozí tovární nastavení)), vrátí se název sítě na výchozí hodnotu a všechna zařízení ve vaší bezdrátové síti budou muset být znovu připojena. Security Mode (Režim zabezpečení) straně 14. viz část Režimy zabezpečení na Channel Width (Šířka kanálu) Nejlepšího výkonu v síti, ve které jsou zařízení Wireless-A a Wireless-N (5 GHz), dosáhnete ponecháním výchozího nastavení Auto (20 MHz or 40 MHz) (Automaticky (20 MHz nebo 40 MHz)). Při šířce kanálu 40 MHz vyberte možnost 40 MHz only (Pouze 40 MHz). Standard Channel (Standardní kanál) Zvolte kanál z rozevírací nabídky pro síť Wireless-B, Wireless-G a Wireless-N. Pokud si nejste jistí, který kanál zvolit, ponechte výchozí možnost Auto (Automaticky). SSID Broadcast (Vysílání SSID) Když bezdrátoví klienti hledají v okolí bezdrátové sítě, ke kterým se mohou připojit, detekují název SSID vysílaný směrovačem. Pokud chcete vysílat SSID směrovače, ponechte výchozí nastavení Enabled (Povoleno). Pokud SSID směrovače vysílat nechcete, pak zvolte možnost Disabled (Zakázáno). Režimy zabezpečení Chcete-li se dozvědět více o každém z polí, klepněte na možnost Help (Nápověda) na pravé straně obrazovky. Volba zabezpečení WPA2 Personal/Enterprise WPA2/WPA Mixed Mode WPA Personal/Enterprise WEP nebo Radius WPA2/WPA Mixed Mode Síla Nejsilnější WPA2: Nejsilnější WPA: Silné Silné Základní Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA2/WPA Mixed Mode, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA2/WPA a stejné přístupové heslo. Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo v délce 8 63 znaků. Výchozí nastavení je password. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí heslo změněno na jedinečné přístupové heslo. 16

19 Pokročilé nastavení WPA2 Personal Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA2 Personal, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA2 Personal a stejné přístupové heslo. Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA2/WPA Enterprise a stejný sdílený klíč. Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo v délce 8 63 znaků. Výchozí nastavení je password. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí heslo změněno na jedinečné přístupové heslo. WPA Personal Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA Personal, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA Personal a stejné přístupové heslo. RADIUS Server (Server RADIUS) Zadejte adresu IP serveru RADIUS. RADIUS Port (Port RADIUS) Zadejte číslo portu serveru RADIUS. Výchozí nastavení je Shared Key (Sdílený klíč) Zadejte klíč sdílený směrovačem a serverem. WPA2 Enterprise Tato volba využívá zabezpečení WPA2 koordinované se serverem RADIUS. (Mělo by se používat pouze v případě, že je ke směrovači připojen server RADIUS.) Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA2 Enterprise, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA2 Enterprise a stejný sdílený klíč. Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo v délce 8 63 znaků. Výchozí nastavení je password. Pokud jste pro instalaci použili instalační software, je výchozí heslo změněno na jedinečné přístupové heslo. WPA2/WPA Enterprise Mixed Mode Tato volba využívá zabezpečení WPA2/WPA koordinované se serverem RADIUS. (Mělo by se používat pouze v případě, že je ke směrovači připojen server RADIUS.) RADIUS Server (Server RADIUS) Zadejte adresu IP serveru RADIUS. RADIUS Port (Port RADIUS) Zadejte číslo portu serveru RADIUS. Výchozí nastavení je

20 Pokročilé nastavení Shared Key (Sdílený klíč) Zadejte klíč sdílený směrovačem a serverem. WPA Enterprise Tato volba využívá zabezpečení WPA koordinované se serverem RADIUS. (Mělo by se používat pouze v případě, že je ke směrovači připojen server RADIUS.) Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WPA Enterprise, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WPA Enterprise a stejný sdílený klíč. Encryption (Šifrování) Zvolte úroveň šifrování WEP, 40/64-bit (10 hex digits) (40/64bitové (číslice 10 hex)) nebo 104/128-bit (26 hex digits) (104/128bitové (číslice 26 hex)). Výchozí nastavení je 40/64-bit (10 hex digits) (40/64bitové (číslice 10 hex)). Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo a automaticky se vygeneruje klíč WEP. Pak klepněte na tlačítko Generate (Generovat). Key 1 (Klíč 1) Pokud jste přístupové heslo nezadali, zadejte klíč WEP ručně. RADIUS Tato volba využívá zabezpečení WEP koordinované se serverem RADIUS. (Mělo by se používat pouze v případě, že je ke směrovači připojen server RADIUS.) Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu RADIUS, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení RADIUS a stejné šifrování a sdílený klíč. RADIUS Server (Server RADIUS) Zadejte adresu IP serveru RADIUS. RADIUS Port (Port RADIUS) Zadejte číslo portu serveru RADIUS. Výchozí nastavení je Shared Key (Sdílený klíč) Zadejte klíč sdílený směrovačem a serverem. WEP WEP je základní způsob šifrování, který není tak bezpečný jako WPA. Pokud jako režim zabezpečení zvolíte zabezpečení typu WEP, každé zařízení ve vaší síti MUSÍ používat zabezpečení WEP a stejné šifrování a sdílený klíč. RADIUS Server (Server RADIUS) Zadejte adresu IP serveru RADIUS. RADIUS Port (Port RADIUS) Zadejte číslo portu serveru RADIUS. Výchozí nastavení je Shared Secret (Sdílené tajemství) Zadejte klíč sdílený směrovačem a serverem. Encryption (Šifrování) Zvolte úroveň šifrování WEP, 40/64-bit (10 hex digits) (40/64bitové (číslice 10 hex)) nebo 104/128-bit (26 hex digits) (104/128bitové (číslice 26 hex)). Výchozí nastavení je 40/64-bit (10 hex digits) (40/64bitové (číslice 10 hex)). Passphrase (Přístupové heslo) Zadejte přístupové heslo a automaticky se vygeneruje klíč WEP. Pak klepněte na tlačítko Generate (Generovat). 18

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00 Bezdrátový ROUTER N N300 Uživatelská příručka F9K1002V5 8820aa01320cz Rev. A00 Obsah Základní informace... 1 Obsah balení... 1 Úvodní nastavení... 1 Příprava... 2 Připojte bezdrátová zařízení... 20 Další

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ASUS bezdrátový EZ N směrovač 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Uživatelská příručka CZ4941 Manual.indd...1 009.7.8...10:15:9.AM CZ4941 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více