UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AC2400 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ ROUTER WI-FI. Model# E8350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AC2400 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ ROUTER WI-FI. Model# E8350"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AC2400 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ ROUTER WI-FI Model# E8350

2 Obsah Přehled produktu E Nastavení routeru řady E Kde získáte další pomoc Postup instalace routeru Jak spustit Linksys Connect 2 Linksys Connect používejte ke správě routeru. 2 Ruční nastavení routeru Pokročilá konfigurace Jak spustit nástroj založený na prohlížeči Setup > Basic Setup (Nastavení > Základní nastavení) Jazyk 4 Nastavení internetu 4 Wireless > Basic Wireless Settings (Bezdrátová síť > Konfigurace základních bezdrátových nastavení) Nastavení bezdrátové sítě 5 Zabezpečení bezdrátové sítě Wireless > Wireless Security (Bezdrátová síť > Zabezpečení bezdrátové sítě) Volitelná nastavení 7 Odstraňování problémů Váš router nebyl úspěšně nainstalován Zpráva Get Windows XP Service Pack 3 (Nainstalujte Service Pack 3 pro Windows XP) Zpráva Your Internet cable is not plugged (Internetový kabel není připojen) Zpráva Cannot access your router (Nelze přistupovat k routeru) Zpráva Device not found (Zařízení nebylo nalezeno) Technické údaje Linksys E I

3 Přehled produktu Přehled produktu E8350 Zadní pohled Indikátor aktivity Ethernetu (LAN) (zelený) Svítí trvale: k portu je připojen kabel Bliká: port přijímá/odesílá data Nesvítí: k portu není připojen kabel USB 1 USB2/eSATA Indikátor aktivity internetu (WAN) (zelený) Svítí trvale: k portu je připojen kabel Bliká: port přijímá/odesílá data Nesvítí: k portu není připojen kabel Ethernet Internet Resetovat Wi-Fi tlačítko Indikátor a indikátor napájení Tlačítko WPS a indikátor Hlavní Port vypínač napájení Nastavitelné externí antény Router se dodává se čtyřmi nastavitelnými externími anténami, které by měly být k routeru připojeny ještě před zapnutím. Chcete-li připojit antény, točte konektorem antény po směru hodinových ručiček v anténním portu na routeru. POZNÁMKA Nejlepšího výkonu dosáhnete, když postranní antény natočíte svisle, jak je znázorněno na obrázku. Port USB 3.0 připojte a sdílejte USB disk v lokální síti nebo na internetu. (Na stránce support.linksys.com/storagelink najdete další informace.) Kombinovaný port USB 2.0/eSATA připojte a sdílejte USB nebo esata disk v lokální síti nebo na internetu. (Na stránce support.linksys.com/ storagelink najdete další informace.) Ethernetové porty k těmto gigabitovým ethernetovým portům (10/100/1000) připojte ethernetové kabely (tzv. síťové kabely). Druhý konec kabelů připojte ke kabelovým ethernetovým zařízením v síti. Indikátor ethernetové aktivity svítí, když existuje kabelové spojení. Bliká, když port odesílá nebo přijímá data. Internetový port k tomuto portu a k modemu připojte ethernetový kabel. Indikátor internetové aktivity svítí, když existuje kabelové spojení. Bliká, když port odesílá nebo přijímá data. Wi-Fi tlačítko stiskněte a podržte 3 sekundy, pokud chcete aktivovat/ deaktivovat bezdrátovou funkci. Indikátor Wi-Fi svítí, když je bezdrátová funkce aktivní. Tlačítko Wi-Fi Protected Setup stisknutím tlačítka můžete snadno nakonfigurovat zabezpečení bezdrátové sítě pro síťová zařízení s aktivovanou funkcí Wi-Fi Protected Setup. Další informace viz Zabezpečení bezdrátové sítě na straně 7. Indikátor Wi-Fi Protected Setup (WPS) nepřerušovaně svítí, když dojde k úspěšnému připojení Wi-Fi Protected Setup, nebo když je aktivováno zabezpečení bezdrátové sítě. Během připojování Wi-Fi Protected Setup LED pomalu bliká. Rychle bliká při chybě Wi Fi Protected Setup. Kontrolka je zhasnutá, když je zabezpečení bezdrátové sítě vypnuto. Resetovací tlačítko stisknutím a podržením 5-10 sekund (dokud indikátory portů nezačnou současně blikat) obnovíte výchozí tovární nastavení routeru. Indikátor napájení LED trvale svítí, když je připojeno napájení. Při spouštění, upgradech firmwaru a resetování na tovární nastavení pomalu bliká. Konektor napájení k tomuto konektoru připojte dodaný adaptér napájení. Vypínač stisknutím (zapnout) zapnete router. 1

4 Nastavení routeru řady E Nastavení routeru řady E Kde získáte další pomoc Kromě této uživatelské příručky najdete nápovědu na těchto místech: Linksys.com/support (dokumentace, soubory ke stažení, časté dotazy, technická podpora, živý chat, fóra) Nápověda Linksys Connect (spusťte Linksys Connect, potom klikněte na Learn More (Další informace) je-li k dispozici) Nástroj založený na webovém prohlížeči s kontextovou nápovědou (spusťte nástroj, potom klikněte na Help (Nápověda) po pravé straně.) Postup instalace routeru Nejsnazší a nejrychlejší způsob instalace routeru je spustit instalační software Linksys Connect Jak spustit Linksys Connect Když spustíte instalační CD, instalační software routeru Linksys Connect se automaticky nainstaluje na váš počítač. Linksys Connect používejte ke správě svého routeru. Poznámka: Pokud ztratíte instalační CD, můžete si software stáhnout na adrese Linksys.com/support/e8350 Při prvním spuštění programu Linksys Connect: 1. Vložte disk CD do mechaniky CD nebo DVD. 2. Klikněte na Set up your Linksys Router (Instalovat Linksys router). Pokud se vám tato možnost nezobrazí: Ve Windows klikněte na Start, Počítač, potom poklepejte na ikonu mechaniky CD a následně na ikonu Setup (Instalace). U počítačů Mac poklepejte na ikonu mechaniky CD na ploše, a potom na ikonu Setup (Instalace). 3. Dokončete instalaci routeru podle instrukcí na obrazovce. Linksys Connect používejte ke správě svého routeru. Po nastavení routeru a instalaci softwaru Linksys Connect můžete tento software používat pro snadnou správu různých nastavení routeru jako např.: Připojení zařízení k vaší síti Testování rychlosti připojení k internetu Konfigurace rodičovské kontroly Nastavení přístupu hosta Změna názvu a hesla routeru Manuální nastavení routeru Po nastavení routeru instalačním softwarem (který je na instalačním CD) je router připraven k použití. Budete-li chtít konfigurovat některé z pokročilých nastavení routeru, nebo když se vám software nepodaří spustit, použijte nástroj pro nastavení routeru založený na webovém prohlížeči. Nástroj spustíte z webového prohlížeče na počítači připojeném k routeru. Další informace o použití tohoto nástroje najdete v kapitole Jak spustit nástroj založený na prohlížeči na straně 3. 2

5 Pokročilá konfigurace Pokročilá konfigurace Jak spustit nástroj založený na prohlížeči Pokročilá nastavení routeru můžete konfigurovat nástrojem založeným na webovém prohlížeči. Jak spustit nástroj založený na prohlížeči: 1. Spusťte Linksys Connect, klikněte na Change (Změnit) v nabídce Router settings (Nastavení routeru), klikněte na Advanced settings (Pokročilá nastavení), potom klikněte na OK. nebo Spusťte webový prohlížeč na libovolném počítači připojeném k routeru. Do řádku adresy zadejte Router si vyžádá uživatelské jméno a heslo. 2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na OK. Otevře se hlavní nabídka nástroje. Tipy Nastavíte-li router bez použití softwaru Linksys Connect, bude vaše výchozí jméno i heslo admin Pokud jste instalovali router s použitím softwaru Linksys Connect, najdete jméno a heslo spuštěním softwaru Linksys Connect, kde kliknete na Router settings (Nastavení routeru) 3

6 Pokročilá konfigurace Setup > Basic Setup (Nastavení > Základní nastavení) Jako první se vám zobrazí obrazovka Basic Setup (Základní nastavení). Zde můžete měnit obecná nastavení routeru. Jazyk Select your language (Vyberte jazyk) chcete-li používat jiný než výchozí jazyk, vyberte ho z rozbalovacího seznamu. Jazyk webového rozhraní se změní do pěti sekund po jeho nastavení. Nastavení internetu Oddíl Internet Setup (Nastavení internetu) umožňuje nastavení připojení routeru k internetu. Většinu potřebných informací pro toto nastavení získáte od svého poskytovatele připojení k internetu (ISP). Typ připojení k internetu Na základě informací od vašeho ISP vyberte typ internetového připojení z rozbalovací nabídky. Dostupné typy jsou následující: Automatic Configuration - DHCP (Automatická konfigurace DHCP) Static IP (Statická adresa IP) PPPoE PPTP L2TP Telstra Cable Automatická konfigurace DHCP Výchozím typem připojení k internetu je automatická konfigurace DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Toto výchozí nastavení ponechte pouze v případě, že váš ISP DHCP podporuje, nebo pokud se připojujete s použitím dynamické IP adresy. (Tato možnost je obvykle správná pro kabelová připojení). Statická adresa IP Pokud se k internetu připojujete s použitím statické IP adresy, zvolte Static IP. PPPoE Jste-li připojeni prostřednictvím DSL, ověřte si u svého ISP, zda používá Pointto-Point Protocol over Ethernet (PPPoE). Pokud ano, vyberte PPPoE. 4

7 Pokročilá konfigurace PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) je služba, která je k připojení k internetu využívána zpravidla v Evropě. Pokud vaše PPTP připojení podporuje DHCP nebo dynamickou IP adresu, zvolte možnost Obtain an IP Address Automatically (Získat IP adresu automaticky). Pokud se k internetu připojujete s použitím pevné IP adresy, vyberte Specify an IP Address (Zadat IP adresu) a proveďte následující nastavení. L2TP Layer 2 Tunneling Protocol (PPTP) je služba, která je k připojení k internetu využívána zpravidla v Izraeli. Wireless > Basic Wireless Settings (Bezdrátová síť > Konfigurace základních bezdrátových nastavení) Na této obrazovce můžete provést základní nastavení bezdrátové sítě. Poznámka Po nastavení bezdrátové sítě nakonfigurujte bezpečnostní nastavení bezdrátové sítě. Nastavení bezdrátové sítě Telstra Cable Telstra Cable je služba používaná především v Austrálii. Connect on Demand or Keep Alive (Připojovat na požádání nebo udržovat spojení) Možnost Connect on Demand and Keep Alive (Připojovat na požádání nebo udržovat spojení) vám umožňuje vybrat, zda se bude router připojovat k internetu pouze v případě potřeby (to je užitečné, pokud platíte svému ISP podle času připojení), nebo zda má být router připojen neustále. Vyberte preferovanou možnost. Network Mode (Režim sítě) vyberte standart bezdrátové sítě, který vaše síť podporuje. Mixed (smíšený) máte-li v síti zařízení standardů Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G i Wireless-B, ponechejte toto výchozí nastavení.. Wireless-B/G Only (Pouze Wireless B/G) máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-B a Wireless-G (2,4 GHz), vyberte Wireless-B/G Only. Wireless-B Only (Pouze Wireless-B) máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-B, vyberte nastavení Wireless-B Only. Wireless-G Only (Pouze Wireless-G) máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-G, vyberte nastavení Wireless-G Only. Wireless-N Only (Pouze Wireless-N) máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-N, vyberte nastavení Wireless-N Only. Disabled (Deaktivováno) nemáte-li v síti žádná zařízení typu Wireless-B, Wireless-G nebo Wireless-N (2,4 GHz), vyberte Disabled. Poznámka Pro pásmo 5 GHz můžete zvolit nastavení Mixed, Wireless-A/N Only nebo Disabled. Nejste-li si jisti, jaký režim vybrat, zvolte Mixed (smíšený). 5

8 Pokročilá konfigurace Network Name (SSID) (Název sítě (SSID) Service Set Identifier (SSID) je název používaný zařízeními pro připojení k bezdrátové síti. Názvy SSID rozlišují malá a velká písmena a nesmějí být delší než 32 znaků. Výchozí SSID pro sítě 2,4 GHz a 5 GHz jsou LinksysXXXX a LinksysXXXX_5GHz. X v názvu zastupují posledních 5 číslic sériového čísla routeru, které najdete na spodní straně routeru. Změníteli SSID v softwaru Linksys Connect, budou toto nové SSID používat obě pásma. Jiný název pro každé pásmo můžete nastavit v nástroji založeném na webovém prohlížeči. Pokud tak učiníte a znovu použijete Linksys Connect, obě SSID se znovu nastaví na stejný název (naposledy zadaný v Linksys Connect). Poznámka Obnovíte-li tovární nastavení routeru (stisknutím tlačítka Reset nebo použitím obrazovky Administration (Správa) > Factory Defaults (Tovární nastavení) ), vrátí se název na výchozí hodnotu. Změňte název sítě zpět na původní název, nebo budete muset znovu připojit všechna zařízení v síti s použitím nového názvu. Channel Width (Šířka kanálu) Pro nejlepší výkon v pásmu 2,4 GHz s použitím zařízení typu Wireless-B, Wireless-G a Wireless-N (2,4 GHz) ponechte výchozí nastavení Auto (20 MHz nebo 40 MHz). Budete-li chtít používat pouze 20 MHz, nastavte 20 MHz only. Pro nejlepší výkon v pásmu 5 GHz ponechte výchozí nastavení 20, 40 nebo 80 MHz. Channel (Kanál) vyberte kanál z rozbalovacího seznamu. Nejste-li si jisti, jaký kanál vybrat, ponechte výchozí nastavení Auto. SSID Broadcast (Vysílání SSID) když klientská bezdrátová zařízení vyhledávají ve svém okolí bezdrátové sítě, do kterých by se mohla připojit, zjistí SSID vysílané routerem. Chcete-li vysílat SSID routeru, ponechte výchozí nastavení Enabled (Aktivováno). Pokud si nepřejete vysílat SSID, vyberte Disabled (Deaktivováno). 6

9 Zabezpečení bezdrátové sítě Zabezpečení bezdrátové sítě Wireless > Wireless Security (Bezdrátová síť > Zabezpečení bezdrátové sítě) Router podporuje následující funkce zabezpečení bezdrátové sítě: WPA2/WPA Mixed Mode, WPA2 Personal a WEP. (WPA znamená Wi-Fi Protected Access (Zabezpečený přístup k Wi-Fi). WEP znamená Wireless Equivalent Privacy (Ekvivalentní soukromí v bezdrátové síti).) WEP WEP je základní šifrovací metoda, která není tak bezpečná jako WPA2/WPA. WEP není k dispozici pro sítě 5 GHz. Poznámka: Zvolíte-li jako svůj bezpečnostní režim WEP, MUSÍ každé bezdrátové zařízení v síti používat WEP a stejné šifrování a sdílený klíč. Způsob zabezpečení WPA2 Personal WPA2/WPA Mixed Mode WEP Volitelná nastavení Síla Silné WPA2: Nejsilnější WPA: Silné Základní úroveň Encryption (Šifrování) vyberte úroveň šifrování WEP: 40/64-bit, 10 hex digits (40/64-bitové, 10 hexadecimálních čísel) nebo 104/128-bit, 26 hex digits (104/128-bitové, 26 hexadecimálních čísel). Výchozím nastavením je 40/64-bit, 10 hex digits. Passphrase (klíčová fráze) zadejte klíčovou frázi, ze které budou automaticky vygenerovány WEP klíče. Potom klikněte na Generate (Vygenerovat). Key 1 (Klíč 1) pokud nezadáte klíčovou frázi, zadejte WEP klíč ručně. WPA2/WPA Mixed Mode, WPA2 Personal Poznámky Zvolíte-li jako režim zabezpečení WPA2/WPA Mixed Mode, MUSÍ každé bezdrátové zařízení v síti používat WPA2/WPA a stejnou klíčovou frázi (passphrase). Zvolíte-li jako režim zabezpečení WPA2 Personal, MUSÍ každé bezdrátové zařízení v síti používat WPA2 Personal a stejnou klíčovou frázi (passphrase). Disabled (Vypnuto) Pokud se rozhodnete zabezpečení bezdrátové sítě vypnout, budete při prvním přístupu na internet informováni, že zabezpečení bezdrátové sítě je vypnuto. Následně budete dotázáni, zda si přejete zabezpečení bezdrátové sítě zapnout, nebo zda potvrzujete, že si uvědomujete případné nebezpečí, a přesto chcete používat nezabezpečenou bezdrátovou síť. Klíčová fráze (Passphrase) zadejte klíčovou frázi o délce 8-63 znaků. Pokud jste pro nastavení routeru použili instalační software, bude výchozí nastavení změněno na jedinečnou klíčovou frázi, kterou najdete po spuštění programu Linksys Connect po kliknutí na Router settings (Nastavení routeru). 7

10 Odstraňování problémů Odstraňování problémů Tato kapitola vám pomůže vyřešit běžné problémy s nastavením a připojit se k internetu. Na CD disku dodaném k routeru najdete Linksys Connect, což je instalační software pro snadné připojení síťových zařízení, změnu nastavení routeru, kontrolu přístupu příležitostných uživatelů (guests), aktivaci rodičovské kontroly a připojení k internetu. Během úvodní instalace bude Linksys Connect rovněž instalován na váš počítač. Pokud se programu Linksys Connect nepodaří dokončit nastavení, najdete v této kapitole některá možná řešení. Jak spustit Linksys Connect po instalaci Když spustíte instalační CD, instalační software routeru Linksys Connect se automaticky nainstaluje na váš počítač. Následně můžete Linksys Connect používat ke snadné správě sítě. Spuštění Linksys Connect na počítači s Windows: 1. Klikněte na Start, Všechny programy, a potom na Linksys Connect. Zobrazí se hlavní nabídka Linksys Connect. Spuštění Linksys Connect na počítači Mac: 1. Otevřete Finder (Vyhledávač), a potom klikněte na Applications (Aplikace) v levém panelu. Další nápovědu najdete v naší oceňované zákaznické podpoře na adrese linksys.com/support. 2. Poklepejte na ikonu Linksys Connect. Otevře se hlavní nabídka Linksys Connect. 8

11 Odstraňování problémů Váš router nebyl úspěšně nainstalován Zpráva Get Windows XP Service Pack 3 (Nainstalujte Service Pack 3 pro Windows XP) Na počítačích se systémem Windows XP potřebujete ke spuštění programu Linksys Connect servisní balíček Service Pack 3. Pokud se vám zpráva Get Windows Service Pack 3 zobrazí při první instalaci routeru, postupujte následujícím způsobem: Pokud Linksys Connect nedokončí instalaci, můžete zkusit následující: Resetovací tlačítko stisknutím a podržením na 5-10 sekund (dokud indikátory portů nezačnou současně blikat) obnovíte výchozí tovární nastavení routeru. Pokud je nainstalovaná aktualizace Service Pack starší než verze 3, musíte stáhnout a nainstalovat aktualizaci Service Pack 3. Resetovat TIP Pokud se chcete dočasně připojit k internetu a stáhnout požadovanou aktualizaci Service Pack, můžete použít přibalený ethernetový kabel a připojit počítač přímo k modemu. Dočasně vypněte firewall na vašem počítači (instrukce najdete v dokumentaci k vašemu firewallu), potom spusťte znovu instalační program z CD. Máte-li další počítač, zkuste provést instalaci na tomto druhém počítači s použitím CD routeru. Instalace aktualizace Service Pack 3: 1. Klikněte na odkaz v chybové zprávě programu Linksys Connect, nebo přejděte na webovou stránku Microsoft Update (update.microsoft. com/windowsupdate). 2. Postupujte podle pokynů na webových stránkách, nebo se obraťte na společnost Microsoft, pokud potřebujete další pomoc. 3. Po stažení a instalaci balíčku Service Pack 3 znovu spusťte program Setup z CD routeru. 9

12 Odstraňování problémů Zpráva Your Internet cable is not plugged in (Internetový kabel není připojen) Pokud se při nastavování routeru zobrazí zpráva Internetový kabel není připojen, postupujte podle těchto pokynů. Zadní pohled na modem DSL Zadní pohled na kabelový modem Odstranění problému: 1. Zkontrolujte, zda je ethernetový nebo internetový kabel (nebo kabel dodaný s routerem) pevně připojen ke žlutému internetovému portu na zadní straně routeru a ke správnému portu modemu. Tento port je na modemu obvykle označen jako Ethernet, ale může mít také název Internet nebo WAN. 2. Zkontrolujte, zda je modem připojený k napájení a zapnutý. Pokud má vypínač, zkontrolujte, zda je nastavený v pozici ON (zapnuto) nebo l. 3. Pokud používáte kabelové připojení k internetu, zkontrolujte, zda je kabelový port (CABLE) připojený ke koaxiálnímu kabelu od vašeho poskytovatele připojení internetu. Nebo, pokud používáte připojení DSL, zkontrolujte, zda je vaše telefonní linka DSL připojena k portu DSL. 4. Pokud byl váš počítač připojen k modemu kabelem USB, odpojte tento kabel USB. 5. Vraťte se do okna Linksys Connect, klikněte na Next (Další) a znovu se zkuste připojit. Pokud již bylo okno zavřeno, spusťte znovu program Setup z CD routeru. Internet Zadní pohled na router 10

13 Odstraňování problémů Zpráva Cannot access your router (Není možné připojit se k routeru) Pokud nemůžete přistupovat k routeru, protože váš počítač není připojený k síti, postupujte podle těchto pokynů. 3. Klepněte na název své sítě a na Connect (Připojit). V příkladu níže byl počítač připojen k jiné bezdrátové síti s názvem JimsRouter. Zobrazí se vybraný název sítě Linksys E-Series, v příkladu je vybrán název BronzeEagle. Chcete-li přistupovat k routeru, musíte být připojeni k vlastní síti. Pokud jste připojeni bezdrátově, možná jste se omylem připojili k jiné bezdrátové síti. Řešení problému v případě počítačů se systémem Windows: 1. Na ploše Windows klepněte pravým tlačítkem na ikonu bezdrátové sítě na hlavním panelu. 4. Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali síťový klíč, zadejte heslo (bezpečnostní klíč) do polí Network key (Síťový klíč) a Confirm network key (Potvrdit síťový klíč), potom klikněte na Connect (Připojit). 2. Klepněte na Zobrazit dostupné bezdrátové sítě. Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových sítí. Váš počítač se připojí k síti a měli byste být schopni přistupovat k routeru. 11

14 Odstraňování problémů Řešení problému v případě počítačů MAC: 1. V panelu nabídek nahoře na obrazovce klepněte na ikonu AirPort. Zobrazí se seznam bezdrátových sítí. Linksys Connect vaší síti automaticky přiřadil název. V příkladu níže byl počítač připojen k jiné bezdrátové síti s názvem JimsRouter. Zobrazí se vybraný název sítě Linksys E-Series, v příkladu je vybrán název BronzeEagle. Zpráva Device not found (Zařízení nebylo nalezeno) Zobrazí-li se zpráva Device not found (Zařízení nebylo nalezeno), když se snažíte připojit síťové zařízení (např. iphone, ipod nebo smartphone), vyzkoušejte následující postup. 2. Klikněte na název bezdrátové sítě vašeho routeru Linksys řady E (v příkladu BronzeEagle). 3. Zadejte heslo bezdrátové sítě (bezpečnostní klíč) do pole Password (Heslo) a klepněte na OK. TIP Abyste měli při počátečním nastavení co nejsilnější signál, přibližte své zařízení co nejvíc routeru. Na větší vzdálenost je pro router obtížnější rozpoznat zařízení. Odstranění problému: 1. Spusťte program Linksys Connect. 12

15 Odstraňování problémů 2. Klikněte na Computers and devices (Počítače a zařízení). Zobrazí se okno Computers and other devices (Počítače a další zařízení). 3. Klikněte na Other wireless devices (Ostatní bezdrátová zařízení). Příklad: Na svém smartphonu nebo jiném bezdrátovém zařízení vyhledejte nabídku pro bezdrátovou síť (Wi-Fi) a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. V tomto příkladu s použitím síťových informací z programu Linksys Connect na předchozí obrazovce klikneme na BronzeEagle. 4. Aktivujte Wi-Fi připojení na svém bezdrátovém zařízení, a potom vyhledejte název bezdrátové sítě. Další informace najdete v dokumentaci k vašemu bezdrátovému zařízení. Poznámka Vaše zařízení musí podporovat WPA/WPA2. 5. Na bezdrátovém síťovém zařízení vyberte název sítě vašeho routeru a zadejte heslo (bezpečnostní klíč). 6. V programu Linksys Connect klikněte na Next (Další). Android iphone 7. Zadejte heslo (bezpečnostní klíč) uvedené v programu Linksys Connect. V tomto příkladu je bezpečnostní klíč B6eM9UkCjz. Poznámka Heslo rozlišuje malá a velká písmena. Ujistěte se, že zadáváte písmena ve správné velikosti. 8. Po úspěšném připojení vašeho zařízení do bezdrátové sítě zadejte název zařízení do programu Linksys Connect a klikněte na Finish (Dokončit). 13

16 Specifikace Specifikace Linksys E8350 Název modelu Popis Číslo modelu Rychlost přepínaných portů Radiofrekvence Počet antén 4 Linksys E8350 Dvoupásmový gigabitový Wi-Fi router AC2350 E /100/1000 Mb/s (gigabitový ethernet) 2,4 a 5 GHz Porty Napájení, internet, ethernet (1-4), USB 3.0 Tlačítka LED indikátory UPnP Bezpečnostní funkce Úroveň zabezpečení Podpora systémů souborů úložiště USB 2.0 / esata combo Reset, funkce Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi, hlavní vypínač Internet, Ethernet (1-4), Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, napájení Podporováno WEP (pouze 2,4GHz síť), WPA, WPA2 Až 128bitové šifrování FAT32, NTFS a HSF+ Poznámky Regulační, záruční a bezpečnostní informace najdete na disku CD, který byl dodán s routerem, nebo navštivte stránku Linksys.com/ support. Specifikace podléhají změně bez oznámení. Maximální výkon je odvozen od specifikací standardu IEEE Skutečný výkon se může lišit, a to včetně nižší kapacity bezdrátové sítě, rychlosti přenosu dat, dosahu a pokrytí sítě. Výkon závisí na mnoha faktorech, podmínkách a proměnných, včetně vzdálenosti od přístupového bodu, intenzity síťového provozu, stavebních materiálů a konstrukcí, použitého operačního systému, kombinace používaných bezdrátových produktů, rušení atd. Prostředí Rozměry Hmotnost Napájení Certifikace Provozní teplota Skladovací teplota Provozní vlhkost Skladovací vlhkost 256,3 x 56,2 x 183,5 mm bez antén 554,2 g, bez antén 628,2 g s anténami 12 V, 3 A FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7, Windows 8 0 až 40 C (32 až 104 F) -20 až 60 C (-4 až 140 F) 10 až 80 % bez kondenzace 5 až 90 % bez kondenzace 14

17 Na stránce linksys.com/support získáte naši oceňovanou technickou podporu BELKIN, LINKSYS a řada názvů produktů, značek a log jsou ochranné známky skupiny společností Belkin. Zmíněné ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím příslušných vlastníků Belkin International, Inc. a její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. LNKPG Rev. A00

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1200AC DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROUTER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1200AC DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROUTER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1200AC DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROUTER Obsah PŘEHLED PRODUKTU 1 WRT1200AC NASTAVENÍ ROUTERU 5 Kde najdete další nápovědu 5 Postup instalace routeru JAK POUŽÍVAT LINKSYS SMART

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4 Trademarks NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být změněny

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N Bezdrátový přístupový bod třídy N Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN2 IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Květen 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna práva

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N Návod k použití DN-70182 Otevřený zdrojový kód Tento produkt obsahuje softwarové kódy vyvinuté třetími stranami. Tyto softwarové kódy podléhají všeobecné veřejné licenci

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Než začnete Musíte mít minimálně následující

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Bezdrátový PCI adaptér N Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007 Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Obsah Základní informace...1 1 Instalace softwaru...1 2 Instalace hardwaru...4

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací EW-7438APn Průvodce rychlou instalací 07-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - Přístupový bod EW-7438APn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou -

Více