UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AC2400 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ ROUTER WI-FI. Model# E8350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AC2400 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ ROUTER WI-FI. Model# E8350"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AC2400 DVOUPÁSMOVÝ GIGABITOVÝ ROUTER WI-FI Model# E8350

2 Obsah Přehled produktu E Nastavení routeru řady E Kde získáte další pomoc Postup instalace routeru Jak spustit Linksys Connect 2 Linksys Connect používejte ke správě routeru. 2 Ruční nastavení routeru Pokročilá konfigurace Jak spustit nástroj založený na prohlížeči Setup > Basic Setup (Nastavení > Základní nastavení) Jazyk 4 Nastavení internetu 4 Wireless > Basic Wireless Settings (Bezdrátová síť > Konfigurace základních bezdrátových nastavení) Nastavení bezdrátové sítě 5 Zabezpečení bezdrátové sítě Wireless > Wireless Security (Bezdrátová síť > Zabezpečení bezdrátové sítě) Volitelná nastavení 7 Odstraňování problémů Váš router nebyl úspěšně nainstalován Zpráva Get Windows XP Service Pack 3 (Nainstalujte Service Pack 3 pro Windows XP) Zpráva Your Internet cable is not plugged (Internetový kabel není připojen) Zpráva Cannot access your router (Nelze přistupovat k routeru) Zpráva Device not found (Zařízení nebylo nalezeno) Technické údaje Linksys E I

3 Přehled produktu Přehled produktu E8350 Zadní pohled Indikátor aktivity Ethernetu (LAN) (zelený) Svítí trvale: k portu je připojen kabel Bliká: port přijímá/odesílá data Nesvítí: k portu není připojen kabel USB 1 USB2/eSATA Indikátor aktivity internetu (WAN) (zelený) Svítí trvale: k portu je připojen kabel Bliká: port přijímá/odesílá data Nesvítí: k portu není připojen kabel Ethernet Internet Resetovat Wi-Fi tlačítko Indikátor a indikátor napájení Tlačítko WPS a indikátor Hlavní Port vypínač napájení Nastavitelné externí antény Router se dodává se čtyřmi nastavitelnými externími anténami, které by měly být k routeru připojeny ještě před zapnutím. Chcete-li připojit antény, točte konektorem antény po směru hodinových ručiček v anténním portu na routeru. POZNÁMKA Nejlepšího výkonu dosáhnete, když postranní antény natočíte svisle, jak je znázorněno na obrázku. Port USB 3.0 připojte a sdílejte USB disk v lokální síti nebo na internetu. (Na stránce support.linksys.com/storagelink najdete další informace.) Kombinovaný port USB 2.0/eSATA připojte a sdílejte USB nebo esata disk v lokální síti nebo na internetu. (Na stránce support.linksys.com/ storagelink najdete další informace.) Ethernetové porty k těmto gigabitovým ethernetovým portům (10/100/1000) připojte ethernetové kabely (tzv. síťové kabely). Druhý konec kabelů připojte ke kabelovým ethernetovým zařízením v síti. Indikátor ethernetové aktivity svítí, když existuje kabelové spojení. Bliká, když port odesílá nebo přijímá data. Internetový port k tomuto portu a k modemu připojte ethernetový kabel. Indikátor internetové aktivity svítí, když existuje kabelové spojení. Bliká, když port odesílá nebo přijímá data. Wi-Fi tlačítko stiskněte a podržte 3 sekundy, pokud chcete aktivovat/ deaktivovat bezdrátovou funkci. Indikátor Wi-Fi svítí, když je bezdrátová funkce aktivní. Tlačítko Wi-Fi Protected Setup stisknutím tlačítka můžete snadno nakonfigurovat zabezpečení bezdrátové sítě pro síťová zařízení s aktivovanou funkcí Wi-Fi Protected Setup. Další informace viz Zabezpečení bezdrátové sítě na straně 7. Indikátor Wi-Fi Protected Setup (WPS) nepřerušovaně svítí, když dojde k úspěšnému připojení Wi-Fi Protected Setup, nebo když je aktivováno zabezpečení bezdrátové sítě. Během připojování Wi-Fi Protected Setup LED pomalu bliká. Rychle bliká při chybě Wi Fi Protected Setup. Kontrolka je zhasnutá, když je zabezpečení bezdrátové sítě vypnuto. Resetovací tlačítko stisknutím a podržením 5-10 sekund (dokud indikátory portů nezačnou současně blikat) obnovíte výchozí tovární nastavení routeru. Indikátor napájení LED trvale svítí, když je připojeno napájení. Při spouštění, upgradech firmwaru a resetování na tovární nastavení pomalu bliká. Konektor napájení k tomuto konektoru připojte dodaný adaptér napájení. Vypínač stisknutím (zapnout) zapnete router. 1

4 Nastavení routeru řady E Nastavení routeru řady E Kde získáte další pomoc Kromě této uživatelské příručky najdete nápovědu na těchto místech: Linksys.com/support (dokumentace, soubory ke stažení, časté dotazy, technická podpora, živý chat, fóra) Nápověda Linksys Connect (spusťte Linksys Connect, potom klikněte na Learn More (Další informace) je-li k dispozici) Nástroj založený na webovém prohlížeči s kontextovou nápovědou (spusťte nástroj, potom klikněte na Help (Nápověda) po pravé straně.) Postup instalace routeru Nejsnazší a nejrychlejší způsob instalace routeru je spustit instalační software Linksys Connect Jak spustit Linksys Connect Když spustíte instalační CD, instalační software routeru Linksys Connect se automaticky nainstaluje na váš počítač. Linksys Connect používejte ke správě svého routeru. Poznámka: Pokud ztratíte instalační CD, můžete si software stáhnout na adrese Linksys.com/support/e8350 Při prvním spuštění programu Linksys Connect: 1. Vložte disk CD do mechaniky CD nebo DVD. 2. Klikněte na Set up your Linksys Router (Instalovat Linksys router). Pokud se vám tato možnost nezobrazí: Ve Windows klikněte na Start, Počítač, potom poklepejte na ikonu mechaniky CD a následně na ikonu Setup (Instalace). U počítačů Mac poklepejte na ikonu mechaniky CD na ploše, a potom na ikonu Setup (Instalace). 3. Dokončete instalaci routeru podle instrukcí na obrazovce. Linksys Connect používejte ke správě svého routeru. Po nastavení routeru a instalaci softwaru Linksys Connect můžete tento software používat pro snadnou správu různých nastavení routeru jako např.: Připojení zařízení k vaší síti Testování rychlosti připojení k internetu Konfigurace rodičovské kontroly Nastavení přístupu hosta Změna názvu a hesla routeru Manuální nastavení routeru Po nastavení routeru instalačním softwarem (který je na instalačním CD) je router připraven k použití. Budete-li chtít konfigurovat některé z pokročilých nastavení routeru, nebo když se vám software nepodaří spustit, použijte nástroj pro nastavení routeru založený na webovém prohlížeči. Nástroj spustíte z webového prohlížeče na počítači připojeném k routeru. Další informace o použití tohoto nástroje najdete v kapitole Jak spustit nástroj založený na prohlížeči na straně 3. 2

5 Pokročilá konfigurace Pokročilá konfigurace Jak spustit nástroj založený na prohlížeči Pokročilá nastavení routeru můžete konfigurovat nástrojem založeným na webovém prohlížeči. Jak spustit nástroj založený na prohlížeči: 1. Spusťte Linksys Connect, klikněte na Change (Změnit) v nabídce Router settings (Nastavení routeru), klikněte na Advanced settings (Pokročilá nastavení), potom klikněte na OK. nebo Spusťte webový prohlížeč na libovolném počítači připojeném k routeru. Do řádku adresy zadejte Router si vyžádá uživatelské jméno a heslo. 2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na OK. Otevře se hlavní nabídka nástroje. Tipy Nastavíte-li router bez použití softwaru Linksys Connect, bude vaše výchozí jméno i heslo admin Pokud jste instalovali router s použitím softwaru Linksys Connect, najdete jméno a heslo spuštěním softwaru Linksys Connect, kde kliknete na Router settings (Nastavení routeru) 3

6 Pokročilá konfigurace Setup > Basic Setup (Nastavení > Základní nastavení) Jako první se vám zobrazí obrazovka Basic Setup (Základní nastavení). Zde můžete měnit obecná nastavení routeru. Jazyk Select your language (Vyberte jazyk) chcete-li používat jiný než výchozí jazyk, vyberte ho z rozbalovacího seznamu. Jazyk webového rozhraní se změní do pěti sekund po jeho nastavení. Nastavení internetu Oddíl Internet Setup (Nastavení internetu) umožňuje nastavení připojení routeru k internetu. Většinu potřebných informací pro toto nastavení získáte od svého poskytovatele připojení k internetu (ISP). Typ připojení k internetu Na základě informací od vašeho ISP vyberte typ internetového připojení z rozbalovací nabídky. Dostupné typy jsou následující: Automatic Configuration - DHCP (Automatická konfigurace DHCP) Static IP (Statická adresa IP) PPPoE PPTP L2TP Telstra Cable Automatická konfigurace DHCP Výchozím typem připojení k internetu je automatická konfigurace DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Toto výchozí nastavení ponechte pouze v případě, že váš ISP DHCP podporuje, nebo pokud se připojujete s použitím dynamické IP adresy. (Tato možnost je obvykle správná pro kabelová připojení). Statická adresa IP Pokud se k internetu připojujete s použitím statické IP adresy, zvolte Static IP. PPPoE Jste-li připojeni prostřednictvím DSL, ověřte si u svého ISP, zda používá Pointto-Point Protocol over Ethernet (PPPoE). Pokud ano, vyberte PPPoE. 4

7 Pokročilá konfigurace PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) je služba, která je k připojení k internetu využívána zpravidla v Evropě. Pokud vaše PPTP připojení podporuje DHCP nebo dynamickou IP adresu, zvolte možnost Obtain an IP Address Automatically (Získat IP adresu automaticky). Pokud se k internetu připojujete s použitím pevné IP adresy, vyberte Specify an IP Address (Zadat IP adresu) a proveďte následující nastavení. L2TP Layer 2 Tunneling Protocol (PPTP) je služba, která je k připojení k internetu využívána zpravidla v Izraeli. Wireless > Basic Wireless Settings (Bezdrátová síť > Konfigurace základních bezdrátových nastavení) Na této obrazovce můžete provést základní nastavení bezdrátové sítě. Poznámka Po nastavení bezdrátové sítě nakonfigurujte bezpečnostní nastavení bezdrátové sítě. Nastavení bezdrátové sítě Telstra Cable Telstra Cable je služba používaná především v Austrálii. Connect on Demand or Keep Alive (Připojovat na požádání nebo udržovat spojení) Možnost Connect on Demand and Keep Alive (Připojovat na požádání nebo udržovat spojení) vám umožňuje vybrat, zda se bude router připojovat k internetu pouze v případě potřeby (to je užitečné, pokud platíte svému ISP podle času připojení), nebo zda má být router připojen neustále. Vyberte preferovanou možnost. Network Mode (Režim sítě) vyberte standart bezdrátové sítě, který vaše síť podporuje. Mixed (smíšený) máte-li v síti zařízení standardů Wireless-N (2,4 GHz), Wireless-G i Wireless-B, ponechejte toto výchozí nastavení.. Wireless-B/G Only (Pouze Wireless B/G) máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-B a Wireless-G (2,4 GHz), vyberte Wireless-B/G Only. Wireless-B Only (Pouze Wireless-B) máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-B, vyberte nastavení Wireless-B Only. Wireless-G Only (Pouze Wireless-G) máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-G, vyberte nastavení Wireless-G Only. Wireless-N Only (Pouze Wireless-N) máte-li v síti pouze zařízení typu Wireless-N, vyberte nastavení Wireless-N Only. Disabled (Deaktivováno) nemáte-li v síti žádná zařízení typu Wireless-B, Wireless-G nebo Wireless-N (2,4 GHz), vyberte Disabled. Poznámka Pro pásmo 5 GHz můžete zvolit nastavení Mixed, Wireless-A/N Only nebo Disabled. Nejste-li si jisti, jaký režim vybrat, zvolte Mixed (smíšený). 5

8 Pokročilá konfigurace Network Name (SSID) (Název sítě (SSID) Service Set Identifier (SSID) je název používaný zařízeními pro připojení k bezdrátové síti. Názvy SSID rozlišují malá a velká písmena a nesmějí být delší než 32 znaků. Výchozí SSID pro sítě 2,4 GHz a 5 GHz jsou LinksysXXXX a LinksysXXXX_5GHz. X v názvu zastupují posledních 5 číslic sériového čísla routeru, které najdete na spodní straně routeru. Změníteli SSID v softwaru Linksys Connect, budou toto nové SSID používat obě pásma. Jiný název pro každé pásmo můžete nastavit v nástroji založeném na webovém prohlížeči. Pokud tak učiníte a znovu použijete Linksys Connect, obě SSID se znovu nastaví na stejný název (naposledy zadaný v Linksys Connect). Poznámka Obnovíte-li tovární nastavení routeru (stisknutím tlačítka Reset nebo použitím obrazovky Administration (Správa) > Factory Defaults (Tovární nastavení) ), vrátí se název na výchozí hodnotu. Změňte název sítě zpět na původní název, nebo budete muset znovu připojit všechna zařízení v síti s použitím nového názvu. Channel Width (Šířka kanálu) Pro nejlepší výkon v pásmu 2,4 GHz s použitím zařízení typu Wireless-B, Wireless-G a Wireless-N (2,4 GHz) ponechte výchozí nastavení Auto (20 MHz nebo 40 MHz). Budete-li chtít používat pouze 20 MHz, nastavte 20 MHz only. Pro nejlepší výkon v pásmu 5 GHz ponechte výchozí nastavení 20, 40 nebo 80 MHz. Channel (Kanál) vyberte kanál z rozbalovacího seznamu. Nejste-li si jisti, jaký kanál vybrat, ponechte výchozí nastavení Auto. SSID Broadcast (Vysílání SSID) když klientská bezdrátová zařízení vyhledávají ve svém okolí bezdrátové sítě, do kterých by se mohla připojit, zjistí SSID vysílané routerem. Chcete-li vysílat SSID routeru, ponechte výchozí nastavení Enabled (Aktivováno). Pokud si nepřejete vysílat SSID, vyberte Disabled (Deaktivováno). 6

9 Zabezpečení bezdrátové sítě Zabezpečení bezdrátové sítě Wireless > Wireless Security (Bezdrátová síť > Zabezpečení bezdrátové sítě) Router podporuje následující funkce zabezpečení bezdrátové sítě: WPA2/WPA Mixed Mode, WPA2 Personal a WEP. (WPA znamená Wi-Fi Protected Access (Zabezpečený přístup k Wi-Fi). WEP znamená Wireless Equivalent Privacy (Ekvivalentní soukromí v bezdrátové síti).) WEP WEP je základní šifrovací metoda, která není tak bezpečná jako WPA2/WPA. WEP není k dispozici pro sítě 5 GHz. Poznámka: Zvolíte-li jako svůj bezpečnostní režim WEP, MUSÍ každé bezdrátové zařízení v síti používat WEP a stejné šifrování a sdílený klíč. Způsob zabezpečení WPA2 Personal WPA2/WPA Mixed Mode WEP Volitelná nastavení Síla Silné WPA2: Nejsilnější WPA: Silné Základní úroveň Encryption (Šifrování) vyberte úroveň šifrování WEP: 40/64-bit, 10 hex digits (40/64-bitové, 10 hexadecimálních čísel) nebo 104/128-bit, 26 hex digits (104/128-bitové, 26 hexadecimálních čísel). Výchozím nastavením je 40/64-bit, 10 hex digits. Passphrase (klíčová fráze) zadejte klíčovou frázi, ze které budou automaticky vygenerovány WEP klíče. Potom klikněte na Generate (Vygenerovat). Key 1 (Klíč 1) pokud nezadáte klíčovou frázi, zadejte WEP klíč ručně. WPA2/WPA Mixed Mode, WPA2 Personal Poznámky Zvolíte-li jako režim zabezpečení WPA2/WPA Mixed Mode, MUSÍ každé bezdrátové zařízení v síti používat WPA2/WPA a stejnou klíčovou frázi (passphrase). Zvolíte-li jako režim zabezpečení WPA2 Personal, MUSÍ každé bezdrátové zařízení v síti používat WPA2 Personal a stejnou klíčovou frázi (passphrase). Disabled (Vypnuto) Pokud se rozhodnete zabezpečení bezdrátové sítě vypnout, budete při prvním přístupu na internet informováni, že zabezpečení bezdrátové sítě je vypnuto. Následně budete dotázáni, zda si přejete zabezpečení bezdrátové sítě zapnout, nebo zda potvrzujete, že si uvědomujete případné nebezpečí, a přesto chcete používat nezabezpečenou bezdrátovou síť. Klíčová fráze (Passphrase) zadejte klíčovou frázi o délce 8-63 znaků. Pokud jste pro nastavení routeru použili instalační software, bude výchozí nastavení změněno na jedinečnou klíčovou frázi, kterou najdete po spuštění programu Linksys Connect po kliknutí na Router settings (Nastavení routeru). 7

10 Odstraňování problémů Odstraňování problémů Tato kapitola vám pomůže vyřešit běžné problémy s nastavením a připojit se k internetu. Na CD disku dodaném k routeru najdete Linksys Connect, což je instalační software pro snadné připojení síťových zařízení, změnu nastavení routeru, kontrolu přístupu příležitostných uživatelů (guests), aktivaci rodičovské kontroly a připojení k internetu. Během úvodní instalace bude Linksys Connect rovněž instalován na váš počítač. Pokud se programu Linksys Connect nepodaří dokončit nastavení, najdete v této kapitole některá možná řešení. Jak spustit Linksys Connect po instalaci Když spustíte instalační CD, instalační software routeru Linksys Connect se automaticky nainstaluje na váš počítač. Následně můžete Linksys Connect používat ke snadné správě sítě. Spuštění Linksys Connect na počítači s Windows: 1. Klikněte na Start, Všechny programy, a potom na Linksys Connect. Zobrazí se hlavní nabídka Linksys Connect. Spuštění Linksys Connect na počítači Mac: 1. Otevřete Finder (Vyhledávač), a potom klikněte na Applications (Aplikace) v levém panelu. Další nápovědu najdete v naší oceňované zákaznické podpoře na adrese linksys.com/support. 2. Poklepejte na ikonu Linksys Connect. Otevře se hlavní nabídka Linksys Connect. 8

11 Odstraňování problémů Váš router nebyl úspěšně nainstalován Zpráva Get Windows XP Service Pack 3 (Nainstalujte Service Pack 3 pro Windows XP) Na počítačích se systémem Windows XP potřebujete ke spuštění programu Linksys Connect servisní balíček Service Pack 3. Pokud se vám zpráva Get Windows Service Pack 3 zobrazí při první instalaci routeru, postupujte následujícím způsobem: Pokud Linksys Connect nedokončí instalaci, můžete zkusit následující: Resetovací tlačítko stisknutím a podržením na 5-10 sekund (dokud indikátory portů nezačnou současně blikat) obnovíte výchozí tovární nastavení routeru. Pokud je nainstalovaná aktualizace Service Pack starší než verze 3, musíte stáhnout a nainstalovat aktualizaci Service Pack 3. Resetovat TIP Pokud se chcete dočasně připojit k internetu a stáhnout požadovanou aktualizaci Service Pack, můžete použít přibalený ethernetový kabel a připojit počítač přímo k modemu. Dočasně vypněte firewall na vašem počítači (instrukce najdete v dokumentaci k vašemu firewallu), potom spusťte znovu instalační program z CD. Máte-li další počítač, zkuste provést instalaci na tomto druhém počítači s použitím CD routeru. Instalace aktualizace Service Pack 3: 1. Klikněte na odkaz v chybové zprávě programu Linksys Connect, nebo přejděte na webovou stránku Microsoft Update (update.microsoft. com/windowsupdate). 2. Postupujte podle pokynů na webových stránkách, nebo se obraťte na společnost Microsoft, pokud potřebujete další pomoc. 3. Po stažení a instalaci balíčku Service Pack 3 znovu spusťte program Setup z CD routeru. 9

12 Odstraňování problémů Zpráva Your Internet cable is not plugged in (Internetový kabel není připojen) Pokud se při nastavování routeru zobrazí zpráva Internetový kabel není připojen, postupujte podle těchto pokynů. Zadní pohled na modem DSL Zadní pohled na kabelový modem Odstranění problému: 1. Zkontrolujte, zda je ethernetový nebo internetový kabel (nebo kabel dodaný s routerem) pevně připojen ke žlutému internetovému portu na zadní straně routeru a ke správnému portu modemu. Tento port je na modemu obvykle označen jako Ethernet, ale může mít také název Internet nebo WAN. 2. Zkontrolujte, zda je modem připojený k napájení a zapnutý. Pokud má vypínač, zkontrolujte, zda je nastavený v pozici ON (zapnuto) nebo l. 3. Pokud používáte kabelové připojení k internetu, zkontrolujte, zda je kabelový port (CABLE) připojený ke koaxiálnímu kabelu od vašeho poskytovatele připojení internetu. Nebo, pokud používáte připojení DSL, zkontrolujte, zda je vaše telefonní linka DSL připojena k portu DSL. 4. Pokud byl váš počítač připojen k modemu kabelem USB, odpojte tento kabel USB. 5. Vraťte se do okna Linksys Connect, klikněte na Next (Další) a znovu se zkuste připojit. Pokud již bylo okno zavřeno, spusťte znovu program Setup z CD routeru. Internet Zadní pohled na router 10

13 Odstraňování problémů Zpráva Cannot access your router (Není možné připojit se k routeru) Pokud nemůžete přistupovat k routeru, protože váš počítač není připojený k síti, postupujte podle těchto pokynů. 3. Klepněte na název své sítě a na Connect (Připojit). V příkladu níže byl počítač připojen k jiné bezdrátové síti s názvem JimsRouter. Zobrazí se vybraný název sítě Linksys E-Series, v příkladu je vybrán název BronzeEagle. Chcete-li přistupovat k routeru, musíte být připojeni k vlastní síti. Pokud jste připojeni bezdrátově, možná jste se omylem připojili k jiné bezdrátové síti. Řešení problému v případě počítačů se systémem Windows: 1. Na ploše Windows klepněte pravým tlačítkem na ikonu bezdrátové sítě na hlavním panelu. 4. Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali síťový klíč, zadejte heslo (bezpečnostní klíč) do polí Network key (Síťový klíč) a Confirm network key (Potvrdit síťový klíč), potom klikněte na Connect (Připojit). 2. Klepněte na Zobrazit dostupné bezdrátové sítě. Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových sítí. Váš počítač se připojí k síti a měli byste být schopni přistupovat k routeru. 11

14 Odstraňování problémů Řešení problému v případě počítačů MAC: 1. V panelu nabídek nahoře na obrazovce klepněte na ikonu AirPort. Zobrazí se seznam bezdrátových sítí. Linksys Connect vaší síti automaticky přiřadil název. V příkladu níže byl počítač připojen k jiné bezdrátové síti s názvem JimsRouter. Zobrazí se vybraný název sítě Linksys E-Series, v příkladu je vybrán název BronzeEagle. Zpráva Device not found (Zařízení nebylo nalezeno) Zobrazí-li se zpráva Device not found (Zařízení nebylo nalezeno), když se snažíte připojit síťové zařízení (např. iphone, ipod nebo smartphone), vyzkoušejte následující postup. 2. Klikněte na název bezdrátové sítě vašeho routeru Linksys řady E (v příkladu BronzeEagle). 3. Zadejte heslo bezdrátové sítě (bezpečnostní klíč) do pole Password (Heslo) a klepněte na OK. TIP Abyste měli při počátečním nastavení co nejsilnější signál, přibližte své zařízení co nejvíc routeru. Na větší vzdálenost je pro router obtížnější rozpoznat zařízení. Odstranění problému: 1. Spusťte program Linksys Connect. 12

15 Odstraňování problémů 2. Klikněte na Computers and devices (Počítače a zařízení). Zobrazí se okno Computers and other devices (Počítače a další zařízení). 3. Klikněte na Other wireless devices (Ostatní bezdrátová zařízení). Příklad: Na svém smartphonu nebo jiném bezdrátovém zařízení vyhledejte nabídku pro bezdrátovou síť (Wi-Fi) a vyhledejte dostupné bezdrátové sítě. V tomto příkladu s použitím síťových informací z programu Linksys Connect na předchozí obrazovce klikneme na BronzeEagle. 4. Aktivujte Wi-Fi připojení na svém bezdrátovém zařízení, a potom vyhledejte název bezdrátové sítě. Další informace najdete v dokumentaci k vašemu bezdrátovému zařízení. Poznámka Vaše zařízení musí podporovat WPA/WPA2. 5. Na bezdrátovém síťovém zařízení vyberte název sítě vašeho routeru a zadejte heslo (bezpečnostní klíč). 6. V programu Linksys Connect klikněte na Next (Další). Android iphone 7. Zadejte heslo (bezpečnostní klíč) uvedené v programu Linksys Connect. V tomto příkladu je bezpečnostní klíč B6eM9UkCjz. Poznámka Heslo rozlišuje malá a velká písmena. Ujistěte se, že zadáváte písmena ve správné velikosti. 8. Po úspěšném připojení vašeho zařízení do bezdrátové sítě zadejte název zařízení do programu Linksys Connect a klikněte na Finish (Dokončit). 13

16 Specifikace Specifikace Linksys E8350 Název modelu Popis Číslo modelu Rychlost přepínaných portů Radiofrekvence Počet antén 4 Linksys E8350 Dvoupásmový gigabitový Wi-Fi router AC2350 E /100/1000 Mb/s (gigabitový ethernet) 2,4 a 5 GHz Porty Napájení, internet, ethernet (1-4), USB 3.0 Tlačítka LED indikátory UPnP Bezpečnostní funkce Úroveň zabezpečení Podpora systémů souborů úložiště USB 2.0 / esata combo Reset, funkce Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi, hlavní vypínač Internet, Ethernet (1-4), Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, napájení Podporováno WEP (pouze 2,4GHz síť), WPA, WPA2 Až 128bitové šifrování FAT32, NTFS a HSF+ Poznámky Regulační, záruční a bezpečnostní informace najdete na disku CD, který byl dodán s routerem, nebo navštivte stránku Linksys.com/ support. Specifikace podléhají změně bez oznámení. Maximální výkon je odvozen od specifikací standardu IEEE Skutečný výkon se může lišit, a to včetně nižší kapacity bezdrátové sítě, rychlosti přenosu dat, dosahu a pokrytí sítě. Výkon závisí na mnoha faktorech, podmínkách a proměnných, včetně vzdálenosti od přístupového bodu, intenzity síťového provozu, stavebních materiálů a konstrukcí, použitého operačního systému, kombinace používaných bezdrátových produktů, rušení atd. Prostředí Rozměry Hmotnost Napájení Certifikace Provozní teplota Skladovací teplota Provozní vlhkost Skladovací vlhkost 256,3 x 56,2 x 183,5 mm bez antén 554,2 g, bez antén 628,2 g s anténami 12 V, 3 A FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7, Windows 8 0 až 40 C (32 až 104 F) -20 až 60 C (-4 až 140 F) 10 až 80 % bez kondenzace 5 až 90 % bez kondenzace 14

17 Na stránce linksys.com/support získáte naši oceňovanou technickou podporu BELKIN, LINKSYS a řada názvů produktů, značek a log jsou ochranné známky skupiny společností Belkin. Zmíněné ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím příslušných vlastníků Belkin International, Inc. a její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. LNKPG Rev. A00

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Stručný přehled. Bezdrátový router AC1750 Smart Model R6400. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+ Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a použijte jej při registraci výrobku na adrese NETGEAR.com/register.

Více

Stručný přehled. Nighthawk X4 Bezdrátový router AC2350 Smart Model R7500. Obsah balení. Videoprůvodce instalací

Stručný přehled. Nighthawk X4 Bezdrátový router AC2350 Smart Model R7500. Obsah balení. Videoprůvodce instalací Podpora Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Strana 1 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Přední část Zamykací objímka Zadní část Sériové číslo Indikátor stavu (vnější prstenec)

Více

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod 2 2. Nastavení modemu DSL pro T-Mobile Internet DSL 3 3. Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě 5 4. Vyhledávání aktualizací 6 5. Nástroje 6 6. Příloha

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Vítejte ve světě Vodafone Mobile Broadband 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 7 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Wi-Fi 8 Konfigurace

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více