Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne , Psychiatrická nemocnice Bohnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 18. 7. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice"

Transkript

1 Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne , Psychiatrická nemocnice Bohnice Přítomni: MUDr. Mar(n Hollý (předseda PS ČLS JEP) PhDr. Mgr. Jan Bodnár (Odbor EF MZČR) MUDr. Simona Papežová (MZČR) PhDr. Ivan Duškov (MZČR) Ondřej Rudolf (MZČR) MUDr. Erik Herman, PhD. (sekce ambulantní psychiatrie PS ČLS JEP) MUDr. Zdeněk Šole (PA Pha 6) Josef Gabriel (Esprit) Mgr. Hana Jahnová (Asociace klinických psychologů) David Pirner (Grant Thornton) Lucie Pavlišová (Grant Thornton) Mar(n Vojáček (Grant Thornton) MUDr. Marek Páv, Ph.D. (Psychiatrická nemocnice Bohnice) Ing. Josef Závišek (Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR) p. Balabán (o. s. Kolumbus) Zápis. PhDr. Ivan Duškov Agenda: 1) rekapitulace současného stavu, rekapitulace minulého setkání 2) Připomínkový arch - fáze 5 přípravy Strategie reformy psychiatrické péče - nyní je 102 připomínek, postupně byly zakomponovány do materiálu strategie Volba programu dnešního setkání: buďto vypořádání připomínek, nebo četba dokumentu, nebo diskuse. - základní kameny reformy někde vznikly, ale doposud nevím, kde.. Byl dán odkaz na 4 pilíře, ale neznám dokument, který by to takto definoval. - Není zřejmé, podle jakých kritérií byli zavza( členové Pracovní skupiny - Zástupce ambulantních psychiatrů Juraj Rektor s námi postup strategie dostatečně nekonzultoval - Toto vše vede k tomu, že nyní existují paralelní procesy, které se nemusí téma(cky shodovat s ostatními proudy (pilíři, apod.), dále to vyúsk k řadě deinterpretací a nedůvěry ohledně reformy obecně. - Před měsícem byl údajně šířen dotazník absorpční kapacita evropských fondů v oblas( zdravotnictví 1

2 - Z ambulantních psychiatrů tento dotazník nedostal nikdo, protože podle rozdělovníku jim nebyl zaslán, jsou tedy ambulance a priori vyřazeny? REAKCE: - ad dotazník: principy programovacího období Evropské fondy nejsou cílem, ale nástrojem reformy psychiatrické péče. Jedním z nástrojů pro přípravu příškho programovacího období je onen dotazník není to povinná procedura, ale odbor EF MZČR usoudil, že by bylo vhodné, aby pro zjištění absorpční kapacity byl tento nástroj využit; plánujeme ještě další metody (viz focus groups); - Dotazník byl zaslán pouze určité kategorii příjemců, kteří jsou ins(tucionalizovaní, jelikož dokáží lépe odpovědět na dané otázky; - Jedná se pouze o jeden nástroj zjišťující, kolik daný segment může využít - Dalším nástrojem jsou tzv. focus groups, kde je počítáno i se zapojením ambulantních psychiatrů; - V tuto chvíli negociujeme podporu realizace reformy psychiatrické péče u Evropské komise - Peníze z EF chceme použít na saturaci tranzitních nákladů, ale již nyní je zřejmé, že bude k dispozici pouze menší část, než která by byla s ohledem na robustnost tématu adekvátní; - zařízení komunitního typu se ale neliší od komunitní péče reakce je třeba definovat typologii projektů, o které by měli ambulantní psychiatři zájem reforma je důležitá a zásadní a chceme ji. V jednotlivých segmentech by se však měla řídit poptávkou daných regionů po jednotlivých typech služeb. Region má nějakou nemocnost, potřebuje tedy nějaký typ psychiatrické péče. V současné době je daná nemocnost obhospodařována jednotlivými typy služeb. V současné době je tento stav neuspokojivý cílovým stavem by tedy mělo být dosažení takového objemu služeb, který je třeba z hlediska pacientů. Podstatou reformy by tedy mělo být shledat, jaké služby chybí a jak je do budoucna zabezpečit. Jaká je diference služeb, co nám chybí? - obecná psychiatrická péče - psychoterapeu(cká péče - sociální péče - práce v terénu 2

3 - malá lůžková oddělení Služby jsou různého typu a dají se provozovat již existujícími strukturami (ambulantní psychiatři) Je segment, který je třeba kvalita(vně vytvořit (CDZ, case manažeři), ale obáváme se, že vznikne aparát, který nebude účelný z hlediska poptávky po službách. Jsme přesvědčeni, že ambulan( s psychology jsou schopni obhospodařovat valnou většinu duševně nemocných. CDZ má pouhá 3 % pacientů, které by měly léčit. Je tedy třeba vycházet ze zakázky daných regionů, které se velmi liší. REAKCE souhlasím, ale z pozice odboru EF MZČR je nutné definovat, co by mělo být financováno z evropských fondů. projekt v ambulancích: nyní je ambulant v jedné místnos(, ale bylo by možné, aby měl dostatek prostoru, aby mohl provozovat více služeb (sociální pracovní) a aby mohl vyškolit personál. debata primárně není o tom, zdali si ambulant dokáže opatřit další místnos(, je to záležitost nastavení úhradových mechanismů zdravotních pojišťoven. Jako příjemci fondů jsou v tuto chvíli nastaveni poskytovatelé zdravotní péče, tedy ambulan( nejsou primárně vyčleněni, ale musí být předloženy projekty, které přinesou přidanou hodnotu, nikoliv ty, které budou hradit provoz segmentu služeb. Fondy jsou v souladu s trendem z ostatních zemích EU, který spočívá z přesunu těžiště péče z velkých ins(tucí do menších, komunitních lokalit. Fondy nejsou samospásné, je třeba přednastavit a investovat do psychiatrie více financí (2,91, resp. 3,5 % je druhé nejméně z EU). mohou ambulance poskytovat služby, které mají poskytovat CDZ? Ambulan( chtějí nabídnout pacientům z psychiatrických léčeb služby, které poskytují. ambulantní psychiatr může vstoupit do systému, může si ustanovit či jinak se zapojit do systému CDZ. p. Novák: - reforma by se měla zabývat deins(tucionalizací velkých léčeben, které blokují celý systém. Jsou sice finančně efek(vní, ale nejsou vhodné pro kvalitu života pacientů. - Závislos(, gerontopsychiatrie, SMI 3 skupiny nejzásadnějších duševních onemocnění, které nám plní léčebny, a proto je třeba je řešit. - F2 a F3 v zahraničí CDZ léčí tyto diagnózy velmi efek(vně, umožňují pacientům integraci do společnos( a vylepšují tak kvalitu jejich života. 3

4 - CDZ jsou v zahraničí obsaženy lidmi, kteří jsou levnější než provoz ambulantních psychiatrů - Není zřejmé, že propojení několika ambulancí a např. sociálního segment by fungovalo - Je třeba, aby systém fungoval týmově, mul(disciplinárně, dostupnost 24/7, toto dnes ambulantní pilíř není schopen dodržet - v definici centra duševního zdraví není uvedeno, že se jedná o budovu, kde je centralizovaná péče. Naopak jedná se o systém služeb, který je provozován jedním nebo několika poskytovateli služeb péče o duševní zdraví. dr. Hollý: - pokud se má efek(vně deins(tucionalizovat, je nutné, aby systém byl regionalizovaný, s jasnou vaznou na sociální oblast, je dostupný 24/7; - jednotky poskytování péče musí mít regionální zodpovědnost, dohromady poskytovat komplexní servis - z čeho budou hrazeni pracovníci nově vzniklých CDZ? existují pouze dva zdroje: systém veřejného zdravotního pojištění a systém sociálních služeb. V žádném případě nebudou hrazeni z EF (max. pilotní provoz, a to max. jeden rok). - každý nový systém musí pracovat se: o systémem plateb pojišťovny (zdali se budou snižovat platby do ins(tucí, VZP je pravděpodobně ochotna tyto peníze realokovat do např. CDZ (tedy ponechat je v systému); když se prokáže, že nově poskytované služby jsou efek(vní, je důvodné předpokládat, že pojišťovna bude tyto služby podporovat a nasmlouvávat; platby ze sociálního systému o odborníci (nyní není dostatek lidských zdrojů, proto reforma počítá se vzděláváním) dr. Papežová: - vybudováním CDZ a posílením počtu ambulantních psychiatrů (sester apod.) dojde ke snížení kapacit ins(tucionální péče Ing. Závišek: 4

5 - nebyla vyhotovena oficiální zpráva o stavu české psychiatrie; mělo být odděleno to, co bude na EF a co se týká chyb v místním systému (legisla(va..) - česká psychiatrie nemá peníze, protože nemá osobnost, která by zdůvodnila na poli(cké scéně, že psychoterapie se rovná??? drahému medicínskému zařízení - kraje budou rozhodovat o tom, která služba se kde rozvine.. - diskuse, které probíhají, jsou rela(vně široké, neopomíjíme žádnou zásadní zainteresovanou skupinu Mgr. Jahnová: - připomínkový list k fázi č. 5: AKP je spokojena, že připomínky byly akceptovány - děkuji dr. Bodnárovi za vysvětlení dotazníku mapování absorpčních kapacit 5

Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 8. 8. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice. Přítomni: Agenda:

Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 8. 8. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice. Přítomni: Agenda: Přítomni: Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 8. 8. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice MUDr. Mar(n Hollý (předseda PS ČLS JEP) MUDr. Simona Papežová (Strategická projektová kancelář MZ) Josef Gabriel

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Záznam Kulatého stolu pořádaného v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 19 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 25

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 - 1 - Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Centrum pro rozvoj péče

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ)

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Kolektiv autorů: Mgr. Marek Fiala MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Petr Hejzlar Jaroslav Hodboď MUDr. Martin Hollý PhDr. Karel

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC

Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC Zpráva ze systematických návštěv DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 2013 Obsah Použité zkratky... 4 I. Úvod... 5 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 5 2. Systematické návštěvy dětských psychiatrických

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020 Pracovní verze / Pracovní verze / Pracovní verze Finální podobu dokumentu v tiskové podobě naleznete na www.adiktologie.cz Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020 1 Tato publikace

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán Statutární město Ostrava 2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 Motto Sociální služby nejsou o průměrech, sociální služby jsou o reálných lidech Bílá

Více

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č.

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. 140 Přítomni: Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., Mgr. Jiří Dienstbier,

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Začátkem devadesátých let se nám relativně rychle a úspěšně podařilo transformovat zdravotnictví ze státního přídělového systému do pluralitního systému O BČAN www.sdruzeniobcan.cz

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 5. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konaného dne 12. prosince 2007, od 10.00 do 13.00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více