Dluhopis: TABUC-PACK s.r.o. 8,5 % / BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dluhopis: TABUC-PACK s.r.o. www.bhs.cz 8,5 % / 2018. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry"

Transkript

1 Dluhopis: TABUC-PACK s.r.o. 8,5 % / 2018 BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

2 Proč dluhopisy TABUC-PACK s.r.o.? Chráněná dílna s 15letou historií, která stabilně zaměstnává zdravotně znevýhodněné občany, člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených občanů ČR. Vyrábí široké spektrum obalů dle katalogu FEFCO (Mezinárodní federace výrobců vlnitých lepenek) a vlastní vývojové kapacity umožňují výrobu obalů na zakázku. Zákazníkům poskytuje možnost just-in-time zásobování. Výhodné geografické umístění továrny v dosahu mnoha subdodavatelů automobilového, elektronického a potravinářského průmyslu, v blízkosti Německa a dobrého dopravního spojení. Jako příjemce státních příspěvků je společnost pravidelně kontrolována a auditována ze strany státních orgánů. Společnost TABUC-PACK s.r.o. se sídlem v Teplicích založil v roce 1999 její současný 100% majitel Zdeněk Kubát jako chráněnou dílnu zabývající se zpracováním vlnité lepenky. Cílem tohoto sociálního podniku vždy bylo a je vytvářet zisk a zároveň poskytovat pracovní příležitosti zdravotně znevýhodněným občanům. Společnost vyrábí obaly v různém materiálovém provedení z třívrstvé vlnité lepenky (B, C, E) nebo pětivrstvé vlnité lepenky (BC, EB, EC) v provedení krycích vrstev hnědá, mramor nebo bílá a včetně vnitřního vybavení a fixačních prvků. Většina obalů je využívána jako přepravní, nejčastěji se jedná o klopové krabice určené pro přímý prodej, které mohou být opatřeny potiskem či různými typy výseků. Šedesát procent tržeb tvoří výroba obalů z kartonů. Mezi hlavní konkurenční výhody podniku patří dosažení vynikajícího poměru mezi kvalitou zboží a poskytovaných služeb a prodejní cenou. Firma také profituje z výhodného geografického umístění výrobního areálu v severních Čechách v blízkosti mnoha subdodavatelů automobilového, elektronického a potravinářského průmyslu, blízkosti Německa a z dobrého napojení na dálniční a železniční síť. I díky tomu svým m poskytuje servis just-in-time zásobování. K dalším výhodám TABUC-PACK s.r.o. patří stabilní zákaznické portfolio v průměru kolem 200 aktivních, převážně v segmentu obratu 100 až 500 tisíc CZK ročně. V roce 2013 dosáhla společnost obratu 93 milionů CZK a odhad na rok 2014 činí 112 milionů CZK. Z celkového počtu 120 zaměstnanců firmy je 90 zdravotně znevýhodněných, proto od Úřadu práce dostává dle zákona č. 435/2004 Sb. pravidelné dotace na zaměstnanost a na krytí vyšších provozních nákladů. Vzhledem k tomu, že podmínkou pro získání těchto příspěvků je mimo jiné i transparentní hospodaření a bezdlužnost vůči státu, je společnost pravidelně kontrolována a auditována státními orgány. Počátkem roku 2004 se TABUC-PACK s.r.o. stal členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a je držitelem mnoha ocenění jako například Vodafone firma roku 2008 nebo Zaměstnavatel bez bariér Společnost TABUC-PACK s.r.o. nyní čelí zvýšené potřebě pracovního kapitálu, který by jí umožnil lépe uspokojovat narůstající poptávku ze strany. Výnos z emise dluhopisů bude použit na refinancování úvěru, na zkrácení platebních lhůt u dodavatelů materiálu, což umožní dosahovat lepší nákupní ceny, a na zvýšení stavu zásob nutných pro schopnost přijímat vyšší objemy objednávek a realizovat větší zakázky. Plánem společnosti je růst obratu o cca 5-10% ročně. Vzhledem k sociálním aspektům podniku povede zvýšená produkce navíc k tvorbě nových pracovních míst pro handicapované občany v regionu severních Čech. ZÁKLADNÍ PARAMETRY Emitent: TABUC-PACK s.r.o. Nominální hodnota dluhopisu: 1 000,- CZK Nominální hodnota emise: ,- CZK Manažer emise: BH Securities a.s. Administrátor emise: BH Securities a.s. Forma cenného papíru: Na doručitele Minimální investice: 300 kusů Emisní kurz: 100% Měna emise: CZK Datum emise: Upisovací období do: Úrok: 8,5 % p.a. Výplata úroků: Čtvrtletní vždy k a , , kalendářního roku Splatnost dluhopisu: (možnost předčasného splácení 20% nominální hodnoty vždy ve výročí) Výhody pevná úroková sazba 8,5 % ročně relativně krátká splatnost: 4 roky výplata úroku čtvrtletně Rizika v případě předčasného prodeje riziko aktuálního kurzu

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Emitent: TABUC-PACK s.r.o., Pražská 22, Teplice Úhořiny, Obor činnosti: výroba kartonáže a obalu Účel emise: restrukturalizace dluhu a rozšíření možnosti realizovaných objemů zakázek I. SHRNUTÍ Společnost TABUC-PACK s.r.o. vznikla v roce 1999 jako chráněná dílna zabývající se zpracováním vlnité lepenky. Jedná se o zpracování klasických materiálů B, C a BC a E. (třívrstvá, pětivrstvá a mikrovlna). Chráněná dílna vyrábí hlavně přepravní obaly, klasické chlopňové krabice, tvarové výsekové krabice, přířezy a proklady, dále pak obaly pro archivaci písemností, krabice z kompaktních i mikrovlnných lepenek, spisové desky atd. Společnost zaměstnává celkem 120 zaměstnanců, z toho v průměru 90 občanů se zdravotním postižením. Jako chráněná dílna dostává společnost od Úřadu práce dle zákona č. 435/2004 Sb. pravidelné dotace na zaměstnanost a na krytí vyšších provozních nákladů. Počátkem roku 2004 se stala společnost TABUC-PACK s.r.o. členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Společnost působí ve vlastním areálu o velikosti m 2 výrobních a skladových ploch a ročně zpracovává přes 6 milionů m 2 vlnité lepenky. Společnost je schopna vyrobit většinu obalů zahrnutých v katalogu FEFCO (Mezinárodní federace výrobců vlnitých lepenek). Díky vlastním vývojovým kapacitám je společnost v případě požadavku zákazníka schopna vytvořit zcela nový nebo upravit stávající obal vždy tak, aby plně vyhovoval požadavkům a pevnostním parametrům, a zároveň byl materiálově úsporný. V roce 2011 byl podnik zasažen ekonomickou krizí, což se negativně promítlo do ekonomických výsledků společnosti. Na základě toho došlo k restrukturalizaci majetkové struktury a 100% vlastníkem společnosti se stal její původní zakladatel pan Zdeněk Kubát. Pan Kubát provedl řadu personálních a provozních změn, z nichž nejvýznamnější byly uzavření ztrátového provozu ofsetové tiskárny a angažování zkušených odborníků na pozice finančního a obchodního ředitele. Díky těmto a dalším opatřením společnost od roku 2014 opět vytváří zisk. Navíc se pozitivně projevuje hospodářské oživení, kdy obor výroby papírových obalů zaznamenává oproti předchozímu roku pětiprocentní růst. Společnost TABUC-PACK s.r.o. nyní čelí zvýšené potřebě pracovního kapitálu, který by jí umožnil efektivněji využít tohoto trendu a lépe uspokojovat narůstající poptávku ze strany stávajících i nových. Vzhledem k sociálním aspektům podniku povede zvýšená produkce navíc k tvorbě nových pracovních míst pro handicapované občany v regionu severních Čech. Výnos z emise dluhopisů bude použit na refinancování úvěru od družstva Artesa (15 mil Kč), dále na zkrácení platebních lhůt u dodavatelů materiálu (5 mil Kč) což umožní dosahovat lepší nákupní ceny a na zvýšení stavu zásob (15 mil Kč) nutných pro schopnost přijímat vyšší objemy objednávek a realizovat větší zakázky. Celá emise bude zaručena 100% obchodním podílem společnosti TABUC-PACK s.r.o. a nemovitým majetkem společnosti v hodnotě cca 30 mil. Kč (dle znaleckého odhadu z roku 2012).

4 II. EMITENT Společnost TABUC-PACK s.r.o. byla založena koncem roku 1999 panem Zdeňkem Kubátem jako chráněná dílna sociální podnik s cílem vytvářet zisk a zároveň poskytovat pracovní příležitosti zdravotně postiženým občanům. Společnost zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou z hlediska zákona osobami se zdravotním postižením, a z tohoto titulu pobírá od státu pravidelné příspěvky na krytí vyšších provozních nákladů. Vzhledem k tomu, že podmínkou pro získání těchto dotací je mezi jinými neexistence dluhů vůči státu a systémům sociálního a zdravotního zabezpečení a transparentní hospodaření, je společnost pravidelně kontrolována a auditovaná ze strany státních autorit. Firma přispívá k ochraně životního prostředí a striktně plní zákonné povinností výrobce obalů a obalových materiálů a zajišťuje zpětný odběr a využívání odpadu z obalů. Společnost TABUC-PACK s.r.o. je držitelem mnoha ocenění a vyznamenání jako například Vodafone firma roku 2008 ; nebo Zaměstnavatel bez bariér Finanční vývoj obrat provozní výsledek výsledek před zdaněním Společnost poskytuje servis just-in-time zásobování dle jednotlivých specifikací nebo plánu odběru dodávek. Mezi hlavní konkurenční výhody patří dosažení vynikajícího poměru mezi kvalitou zboží a poskytovaných služeb a prodejní cenou. Dále pak firma profituje na výhodném geografickém umístění výrobního areálu v blízkosti mnoha subdodavatelů automobilového, elektronického a potravinářského průmyslu, blízkosti Německa a dobrého napojení na dálniční a železniční síť. Společnost má v průměru cca 200 aktivních. Níže uvedená tabulka popisující vývoj počtu dle obratu dokládá úspěšnou diverzifikaci, stabilitu a schopnost získávat nové zákazníky (segment obratu 100 tis Kč 300 tis Kč). Roční obrat *) 2010/obrat 2011/obrat 2012/obrat 2013/obrat >CZK 1 mil 12/ 33,2 mil CZK 8/ 26,3 mil CZK 7/ 26,4 mil CZK 4/ 23,7 mil CZK >CZK <CZK 1 mil 3/ 2,3 mil CZK 5/ 3,7 mil CZK 5/ 3,2 mil CZK 15/ 11,7 mil CZK >CZK <CZK / 1,6 mil CZK 9/ 3,5 mil CZK 7/ 2,8 mil CZK 17/ 6,4 mil CZK >CZK < CZK / 0,6 mil CZK 5/ 1,1 mil CZK 27/ 4,6 mil CZK 34/ 5,7 mil CZK *) bez náhradního plnění Office Depot II.I. Obor působnosti Emitenta a jeho postavení na trhu Nosnou aktivitou společnosti TABUC-PACK s.r.o. je výroba obalů z kartonu, která představuje cca 60% z tržeb. Tato výroba je zaměřena na široké spektrum z různých odvětví. Společnost není výrazně orientována na zákazníky určitých oborů. Statusu chráněné dílny je využíváno rovněž k prodeji náhradního plnění (35% z celkových tržeb roku 2013 zejména pro společnost Office Depot). Konkurenční prostředí: Výroba kartónových obalů je v ČR vysoce konkurenčním odvětvím, které je charakterizováno velkým počtem podnikatelských subjektů působícím na tomto trhu. Velký počet podnikatelských subjektů má svůj původ v 90. letech, kdy bylo relativně snadné financovat nákup nových technologií pomocí dostupných dotací z EU v kombinaci s rovněž relativně dostupným úvěrovým či leasingovým financováním. Vznik výrobních kapacit byl motivován zvyšující se poptávkou po obalech, kterou ovlivňovali přicházející zahraniční výrobci (zejména automobilový a potravinářský průmysl) a zvyšující se výkon celé ekonomiky ČR.

5 Z výše uvedených důvodů má nyní převážná část výrobců kartónových obalů nadměrnou technologickou kapacitu. Činnost těchto podniků je pak výrazně ovlivňována pro dané subjekty neúměrně vysokou dluhovou službou (splátky leasingu, splátky úvěrů, úroky), kterou od počátků ekonomického zpomalení v roce 2008 tyto firmy velmi těžko pokrývají zakázkami. Nedostatek provozního kapitálu potom vede na jedné straně k enormnímu boji o bonitní zákazníky (i za cenu extrémně nízkých marží) a k tlaku dodavatelů materiálu na krátké platební lhůty a včasné platby. Do budoucna se počítá s úbytkem počtu podnikatelských subjektů pohybující se v této oblasti, zejména proto, že menší výrobci kartonových obalů nebudou schopni financovat své závazky vůči poskytovatelům financí a nebudou schopni fungovat ve stále se zostřujících podmínkách na trhu. Naopak, společnosti s dobrou kapitálovou strukturou, disponující rozumnou úrovní pracovního kapitálu a stabilním zákaznickým portfoliem budou těžit z nastalého hospodářského oživení. Z logistických a ekonomických hledisek se výrobcům kartónových obalů vyplatí standardní rozvoz výrobků do okruhu 300 km od místa výroby. Toto vytváří do určité míry bariéru pro vstup konkurenčních subjektů do sféry vlivu regionálního výrobce což pro TABUC-PACK s.r.o., představuje další stabilizační a bezpečnostní prvek. Výrobce papírových obalů lze rozdělit do 3 hlavních skupin: A Velké nadnárodní společnosti (obrat v řádu stovek mil Kč) Charakteristika: Kapitálově silné společnosti opírající se o dlouhodobou historii v oboru a silné finanční zázemí mateřské společnosti, což jsou hlavní předpoklady pro dlouhodobě stabilní vazby na významné zákazníky nakupující obaly. Vzhledem ke špičkovému technologickému vybavení jsou tito výrobci zaměřeni na velké zakázky pro velké zákazníky mezi něž se řadí celonárodní a nadnárodní společnosti, zejména z oblasti automobilového a potravinářského průmyslu. Mezi tyto společnosti patří například: THIMM Obaly, k.s., Smurfit Kappa, DS Smith Packaging a Model Obaly. B Střední národní společnosti (obrat 80 mil Kč 100 mil Kč) Charakteristika: Jedná se o společnosti mající velmi dobré technologické vybavení a působící na trhu více než 10 let. Tyto mají vybudované silné vazby se středně velkými zákazníky. V některých případech mohou konkurovat velkým nadnárodní společnostem zejména proto, že dokáží být flexibilnější a levnější díky nižším nákladům na výrobu menších zakázek. Rovněž může nastat situace vzájemné spolupráce mezi střední národní společností a velkou nadnárodní společností. Tyto společnosti dosahují obratu od CZK 80 mil CZK 100 mil. Vedle TABUC-PACK s.r.o. do této kategorie patří například společnost Sapril; Obalexpres nebo Wassa. C Malé regionální společnosti (obrat do 80 mil Kč) Charakteristika: Jedná se o společnosti mající velmi dobré kontakty na regionální zákazníky. Jejich technologické vybavení je spíše průměrné. U těchto společností bývá hlavní výhodou nízká cena, která však bývá velmi často dosahována na úkor kvality. Malá regionální společnost může konkurovat střední národní společnosti. Z dlouhodobého pohledu bude firem z tohoto sektoru ubývat a jejich trh se rozdělí mezi společnosti působící ve středním sektoru. III. OBCHODNÍ PLÁNY A STRATEGIE Základní strategií společnosti TABUC-PACK s.r.o. je budovat a udržovat dlouhodobé partnerské vztahy se svými zákazníky. Cílem pro období je smysluplné zvyšování obratu, tzn. získávání nových za standardní ziskovou marži. Plánem společnosti je růst obratu o cca 5 10% ročně. Firma nehodlá cílit na velké odběratele, kde by sváděla náročný boj s velkými nadnárodními společnostmi, ale na střední odběratele garantující roční minimální odběry ve výši cca 200 tis Kč 500 tis Kč. Společnost nebude vstupovat na trh s agresivní cenovou nabídkou, která by nebyla dlouhodobě udržitelná. Prostředkem pro naplnění strategie bude nadále dlouhodobě vysoká kvalita výrobků, ověřená jak náročnými odběrateli např. v oblasti automobilového průmyslu, tak používáním materiálu od certifikovaných dodavatelů. Společnost chce být i nadále sociálně odpovědná vůči tělesně postiženým spoluobčanům, kterým bude i nadále vytvářet dobré podmínky pro výkon práce a společenské uplatnění.

6 IV.ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A FINANČNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: TABUC-PACK s.r.o. Sídlo: Teplice Úhořiny, Pražská 22, PSČ IČ: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Datum zápisu: 5. října 1999 Základní kapitál: ,- Kč tis. Kč Obrat Provozní výsledek Výsledek před zdaněním Vlastní kapitál Zásoby Peníze Cizí zdroje RB Artesa dluhopisy dodavatelé Váš spolehlivý investiční partner již od roku 1993! PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Důležité upozornění: Tato emise není veřejnou nabídkou cenných papírů. Hodnota dluhopisu může klesat nebo růst. Investoři mohou získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Minulá výkonnost nezaručuje srovnatelný budoucí výkon. Tento dokument má pouze propagační obsah, informace a hodnocení v něm obsažené slouží pouze pro informativní účely. Tento dokument není prospektem a není určen pro výběrové řízení, není právní, daňovou, nebo investiční radou, doporučením ani nabídkou, ani neobsahuje radu nebo doporučení k uzavírání jakékoliv transakce. Investování je spojeno s riziky. Investiční rozhodnutí investora musí být založeno na pečlivém zvážení vhodnosti investice do dluhopisů v souvislosti s jejich vlastním cenovým vývojem, likviditou a investičním horizontem a investor by měl zvážit potřebu nezávislého investičního, právního a daňového poradenství. Tento dokument nezohledňuje investiční profil jednotlivého investora. Není zaručena přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto dokumentu. Některé služby a produkty jsou předmětem právních omezení, a proto nemohou být určeny pro obyvatele některých zemí. BH Securities, a.s. je dozorována ČNB. Společnost BH Securities a.s. může od emitenta za činnost spojenou s emisí dluhopisů obdržet úplatu. Více informací k investičním pobídkám je uvedeno na informačním CD BHS a webových stránkách společnosti v záložce Dokumenty ke stažení. K získání konkrétnější informace se prosím obracejte na Vaší kontaktní osobu. Tento dokument byl připraven s náležitou pečlivostí a pozorností. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. sledujte nás na : facebook twitter linked-in

Dluhopis: Gevorkyan. www.bhs.cz 10,5 % / 2018 II. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: Gevorkyan. www.bhs.cz 10,5 % / 2018 II. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: Gevorkyan 10,5 % / 2018 II BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis Gevorkyan? Společnost Gevorkyan je špičkovým výrobcem a dodavatelem nejnáročnějších dílů

Více

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry

Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. www.bhs.cz. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry Dluhopis: Euro Property Investment, s.r.o. projekt: Terasy Unhošť min. 7,25 % p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis Euro Property Investment? Emitent patří do

Více

Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz

Představení projektu DOMY VINOŘ. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz Představení projektu DOMY VINOŘ BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU DOMY VINOŘ 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Lokalita: Praha 9 Vinoř Inženýrské sítě:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

450 000 000 Kč. ABS JETS, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501769

450 000 000 Kč. ABS JETS, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501769 450 000 000 Kč ABS JETS, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501769 Dluhopisy s ročním pevným úrokovým výnosem vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více