PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov Uzavření Ing. Monika Petrů Smlouvy o poskytnutí grantu Zadání VZMR na stavební práce Ing. Petr Pešek 0364/RM20/2013 Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově -Ing. Monika Petrů Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č /RM20/2013 Uzavření dodatku č. 4 k rámcové smlouvě se společností Vodafone Czech Slavomír Čurda Republic, a.s., IČ: /RM20/2013 Ukončení nájemního vztahu k bytu 108/10 Ing. Dagmar Balcarová 0367/RM20/2013 Udělení souhlasu k podnájmu OZ Ing. Dagmar Balcarová 0368/RM20/2013 Prominutí poplatku z prodlení Ing. Dagmar Balcarová 0369/RM20/2013 Bytová náhrada 108/182 Ing. Dagmar Balcarová 0370/RM20/2013 Žádost o revokaci usn. RM o vyklizení bytu Ing. Dagmar Balcarová 0371/RM20/2013 Prodloužení nájemních vztahů k bytům Ing. Dagmar Balcarová 0372/RM20/2013 Pověření členky zastupitelstva města paní Ing. Jitky Zikmundové MBA Slavomír Čurda přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství, souhlas s proplacením náhrady za nevyčerpanou dovolenou, s převodem SIM karty, s darováním mobilního telefonu a s darováním renesančního kostýmu 0373/RM20/2013 Rozpočtový výhled pro r Ing. Jiří Pavlíček 0374/RM20/2013 Rozpočtová opatření č a poskytnutí věcného daru HZS Ing. Jiří Pavlíček Jč.kraje,ÚO Český Krumlov - výstroj pro potápěče 0375/RM20/2013 Městské divadlo, Český Krumlov - Rekonstrukce hygienického zázemí Ing. Petr Pešek Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0376/RM20/2013 Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve Ing. Petr Pešek městě Český Krumlov - ul. Stříbrná Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. ledna /RM20/2013 Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v Českém Krumlově Dodatek č. Ing. Petr Pešek 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. dubna /RM20/2013 Zázemí k zimnímu stadionu Český Krumlov - I. a II. etapa Schválení Ing. Petr Pešek zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce (podlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení) a jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek 0379/RM20/2013 Pronájem kasárna Ing. Dagmar Balcarová 0380/RM20/2013 Technické zhodnocení provedené nájemcem - Česká pošta s.p., nebytový Ing. Dagmar Balcarová prostor v domě Urbinská 180 (jednotka č. 180/3) 0381/RM20/2013 Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice Ing. Dagmar Balcarová 0382/RM20/2013 Pronájem pozemku pro zahrádkářské účely Ing. Dagmar Balcarová 0383/RM20/2013 Zrušení předkupního práva na dům čp. 155 v ul. Slunečná Ing. Dagmar Balcarová 0384/RM20/2013 Městský hřbitov - prodej náhrobku na hrob. místě č. 108 v odd. III., skup. 10 Ing. Dagmar Balcarová Projednané informace na programu jednání dne: Různé II. Autobusové nádraží Český Krumlov Různé I. OZV o stanovení doby nočního klidu - 1. čtení Ing. Dagmar Balcarová Mgr. Radim Rouče

2 Materiály odložené z programu jednání dne: Změna OZV č. 2/2013 o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti Mgr. Radim Rouče Usnesení č. 0363/RM20/2013 uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu Jihočeského kraje č. SD/OEZI/598/13 na realizaci projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov" v předloženém znění 2) schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací projektu "Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov" podle předloženého návrhu zadání VZMR v přílohách č. 3 a č. 4, 3) schvaluje zaslání výzvy k podání nabídky vybraným uchazečům podle předloženého návrhu zadání VZMR v přílohy č. 3, 4) schvaluje složení komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek podle předloženého návrhu zadání VZMR v příloze č. 3. Usnesení č. 0364/RM20/2013 uzavření předložené Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č s názvem "Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově" podepsané zástupcem Státního fondu životního prostředí České republiky dne dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0365/RM20/2013 uzavření Dodatku č. 4 (zaměstnanecký program) k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze dne se společností Vodafone Czech Republic, a. s., IČ: ve znění dle přílohy č. 2 Usnesení č. 0366/RM20/2013 1) bere na vědomí že nájemní vztah k bytu č. 10 Za Tavírnou čp. 108 Český Krumlov bude ukončen způsobem dle 710 odst. 4 OZ. Usnesení č. 0367/RM20/2013, 20. jednání, dne Strana 2/7

3 1) souhlasí s tím, aby byt č. E 4, dispozice 1+kk, ve 2. nadzemním podlaží, čp. 127 ul. Vyšenská, Český Krumlov, byl dán do podnájmu jiné fyzické osoby dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0368/RM20/2013 prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 37 Lipová 161 Český Krumlov ve výši 2.313,- Kč konkrétní fyzické osobě dle důvodové zprávy a uzavření dohody o prominutí pohledávky. Usnesení č. 0369/RM20/2013 ukončení nájemního vztahu s nájemci bytu č. 3, Za Tavírnou 108, Český Krumlov dohodou k a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, Vyšehrad 182, Český Krumlov s konkrétními fyzickými osobami dle důvodové zprávy s nájemným ve výši v souladu s usn. RM č. 461/24/2009-3b) na dobu určitou od do Usnesení č. 0370/RM20/2013 1) trvá na usn. č. 479/21/2010-2) ze dne ve věci vyklizení bytu. Usnesení č. 0371/RM20/2013 prodloužení nájemního vztahu stávajícím nájemcům bytů o 3 měsíce od do : č. 25 Za Tavírnou čp. 108, č. 7, 9, 39 Lipová čp. 161, č. 23, 25 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov; prodloužení nájemního vztahu stávajícím nájemcům bytu o 6 měsíců od do : č. 12 Plešivec čp. 354, Český Krumlov. Usnesení č. 0372/RM20/2013 1) pověřuje, 20. jednání, dne Strana 3/7

4 v souladu s ustanovením 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, člena zastupitelstva města paní Ing. Jitku Zikmundovou MBA, aby přijímala prohlášení snoubenců o uzavření manželství 2) schvaluje a. proplacení náhrady měsíční odměny podle 78 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., Ing. Jitce Zikmundové MBA. za nevyčerpanou dovolenou uvolněné zastupitelky v roce 2013 ve výši dle důvodové zprávy. b. převod SIM karty k telefonnímu číslu a telefonního čísla pro paní Ing. Jitku Zikmundovou MBA. c. darování mobilního telefonního přístroje zn. HTC Desire C, e.č. OPE , paní Ing. Jitce Zikmundové MBA. d. darování renesančního dámského kostýmu, DDHM , paní Ing. Jitce Zikmundové MBA. Usnesení č. 0373/RM20/2013 1) doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města pro r dle důvodové zprávy a uložit radě města vycházet z tohoto výhledu při zpracovávání rozpočtu města pro r Usnesení č. 0374/RM20/2013 rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení účelové neinvestiční dotace z KÚ Jihočeského kraje ve výši Kč určené na obnovu nemovité kulturní památky Špičák čp. 114 dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervy na projektovou dokumentaci za účelem rozpočtového krytí výdajů na pořízení PD Rekonstrukce MK Vyšehradská ve výši Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení zvýšených příjmů ze vstupného na Zemskou výstavu 2013 za účelem rozpočtového krytí výdajů na pořízení navigačního systému pro Zemskou výstavu 2013 ve výši Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení zvýšených příjmů z pronájmu vodohospodářského majetku za účelem rozpočtového krytí zvýšených výdajů na rekonstrukci kanalizace v rámci Plánu obnovy ve výši Kč a navýšení rezervy určené na změnu ceny ČOV ve výši Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č přesun výdajů v rámci rozpočtu okt za účelem rozpočtového krytí výdajů na modernizaci audiovizuální techniky v zasedací místnosti MěÚ v celkové výši Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu okt za účelem rozpočtového krytí zvýšených výdajů na nákup SW ve výši Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č přesun výdajů v rámci rozpočtu okt za účelem rozpočtového krytí zvýšených výdajů na SW poplatky ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2) doporučuje ZM, 20. jednání, dne Strana 4/7

5 schválit a ) poskytnutí věcného daru výstroje pro potápěče Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IČ : , dle důvodové zprávy. b ) rozpočtové opatření č položkový přesun běžných výdajů v rámci jedné organizace rozpočtu OVV za účelem rozpočtového krytí výdajů na nákup věcného daru ve výši Kč určeného pro HZS ÚO ČK dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0375/RM20/2013 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na výběr dodavatele akce "Městské divadlo, Český Krumlov - Rekonstrukce hygienického zázemí" Usnesení č. 0376/RM20/2013 uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OI uzavřené se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: , k provedení díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Stříbrná", v předloženém znění. Usnesení č. 0377/RM20/2013 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 213/2013/OI uzavřené s dodavatelem Josef Jůn - DŘEVOTRANS, IČ: , k provedení díla "Oprava chodníku a komunikace Na Svahu v Českém Krumlově", v předloženém znění. Usnesení č. 0378/RM20/2013 a) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Zázemí k zimnímu stadionu Český Krumlov - I. a II. etapa" zadávané jako veřejná zakázka v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v předloženém znění dle přílohy č. 3, b) zaslání výzvy k podání nabídky možným uchazečům dle přílohy č. 2, c) složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0379/RM20/2013, 20. jednání, dne Strana 5/7

6 dohodu o ukončení nájmu vyplývajícího ze smlouvy reg. č. 590/597/2011 ze dne na pronájem části p.p.č 677/1 v k.ú. Vyšný, obci Český Krumlov se společností Povltavská stavební společnost s.r.o. IČ: ke dni v předloženém znění. 2) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č. 677/1 v k.ú. Vyšný, obci Český Krumlov se společností Povltavská stavební společnost s.r.o. IČ: za nájemné ,-Kč/rok (+DPH v zákonem stanovené výši a s valorizací jednou ročně o míru inflace) v předloženém znění 3) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu bez č.p.č.e - jiná stavba - SO 26 na st.p.č. 21/42, k.ú. Vyšný, obci Český Krumlov se společností AUVIEX, s.r.o., IČ za nájemné ,-Kč/rok (+DPH v zákonem stanovené výši a s valorizací jednou ročně o míru inflace) v předloženém znění Usnesení č. 0380/RM20/2013 1) revokuje usnesení č. II. 29/2/2010 ze dne , bod 1a) v části týkající se výše technického zhodnocení tak, že znění Kč ,-- se nahrazuje zněním Kč ,--. 2) revokuje usnesení č. II. 29/2/2010 ze dne , bod 2) 3) schvaluje uzavření smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého nebytového prostoru, jednotky č. 180/3 v domě Urbinská 180, Český Krumlov, mezi pronajímatelem městem Český Krumlov, IČ a nájemcem Českou poštou s.p., IČ dle předloženého návrhu v příloze č. 2 důvodové zprávy Usnesení č. 0381/RM20/2013 1) revokuje své usnesení č. 313/RM17/2013 ze dne ) doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc. č. 219/61 (orná půda) část o výměře cca 280 m2 219/62 (orná půda) o výměře 3383 m2 219/73 (orná půda) o výměře 942 m2 vše v k. ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, společnosti Jestřábí I. spol. s r.o., IČO za kupní cenu 900 Kč/m2 dle důvodové zprávy Usnesení č. 0382/RM20/2013 1) nesouhlasí s pronájmem pozemku parc.č. 225/13 v k.ú. Český Krumlov o výměře 313 m 2 pro zřízení okrasné zahrady u objektu k bydlení s č.p.283 v ul.nad Schody., 20. jednání, dne Strana 6/7

7 Usnesení č. 0383/RM20/2013 1) doporučuje ZM schválit zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Slunečná č.p. 155 a na parc. č. 486/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Plešivec Usnesení č. 0384/RM20/2013 1) neschvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej náhrobku (hrobového zařízení), umístěného na městském hřbitově v Českém Krumlově, hrobovém místě v odd. III, skup. 10, č. 108 s panem Tomášem Novákem, Hořice na Šumavě Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann, 20. jednání, dne Strana 7/7

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více