PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny v Českém Krumlově - jmenování výběrové komise 0300/RM15/2015 MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení - udělení korekce výše podpory z Mgr. Radim Rouče OPŽP 0301/RM15/2015 Jmenování členů Komise sportovní Rady města Český Krumlov Bc. Soňa Petráková, MBA 0302/RM15/2015 Hospodaření dobrovolného svazku měst a obcí UNESCO za rok 2014 Bc. Soňa Petráková, MBA 0303/RM15/2015 Rozpočtové opatření č. 48 Ing. Radka Ondriášová 0304/RM15/2015 Rozpočtová opatření č Ing. Radka Ondriášová 0305/RM15/2015 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků - podpora města Český Ing. Radka Ondriášová Krumlov od Jihočeského kraje - UNESCO 0306/RM15/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými Mgr. Zdeňka Kráková organizacemi zřízenými městem Český Krumlov 0307/RM15/2015 Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy: uzavření Ing. Vlasta Horáková Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 0308/RM15/2015 Český Krumlov - rozšíření silnice II/160 Smlouva o dílo na zhotovení PD Ing. Petr Pešek "SO Kanalizace a vodovod" 0309/RM15/2015 Skály a skalky v majetku města Český Krumlov Informace o stavu Ing. Petr Pešek vybraných skal a návrh dalšího postupu 0310/RM15/2015 Český Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících přechodů pro chodce, Ing. Petr Pešek stavební úpravy zpevněných ploch, osvětlení přechodů pro chodce, lokalita - Tavírna Dodatek č. 1 k SOD č. 174/2015/OI 0311/RM15/2015 Nákup silové elektrické energie pro roky 2016 a 2017 Ing. Dagmar Balcarová 0312/RM15/2015 Nové Dobrkovice - uložení vodovodu a kanalizace do pozemků města Ing. Dagmar Balcarová 0313/RM15/2015 Zřízení služebnosti - Povodí Vltavy s.p. - výústní objekt Ing. Dagmar Balcarová 0314/RM15/2015 Zřízení služebnosti vedení vodovodní přípojky JVS Ing. Dagmar Balcarová 0315/RM15/2015 Pronájem mostní konstrukce společnosti Auviex s.r.o. Ing. Dagmar Balcarová 0316/RM15/2015 Žádost o odkoupení použitých panelů Ing. Dagmar Balcarová 0317/RM15/2015 Zrušení předkupního práva k domu Parkán č. p. 127 Ing. Dagmar Balcarová 0318/RM15/2015 Žádost o přehodnocení požadované ceny nájmu NP pro bankomat České Ing. Dagmar Balcarová spořitelny 0319/RM15/2015 Innovate s.r.o. - pronájem skladu v areálu bývalých kasáren Vyšný (OpenIng. Dagmar Balcarová air Foto festival) 0320/RM15/2015 Pronájem nebytových prostor - jednotky č. 187/28, sídl. Mír - ICOS Ing. Dagmar Balcarová Český Krumlov o.p.s. 0321/RM15/2015 Žádost o revokaci usn. RM o vyklizení bytu 161/36 Ing. Dagmar Balcarová 0322/RM15/2015 Nákup nábytku do MŠ Za Nádražím, Český Krumlov - schválení smlouvy Mgr. Radim Rouče o poskytnutí dotace 0323/RM15/2015 Podpora Stanice pro psy v Českém Krumlově - schválení Smlouvy o Mgr. Radim Rouče poskytnutí dotace Jihočeského kraje 0324/RM15/2015 Prodloužení záruky serveru IBM Mgr. Radim Rouče 0325/RM15/2015 Nákup zdroje elektrické energie a osvětlení pro jednotku SDH obce ČeskýMgr. Radim Rouče Krumlov - schválení smlouvy o dotaci

2 0326/RM15/ /RM15/ /RM15/ /RM15/ /RM15/ /RM15/2015 Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Mgr. Radim Rouče Plešivec - VII. etapa - schválení smlouvy o dotaci Smlouva o poskytnutí "Virtuální aukční síně PROebiz" a služeb s ní Mgr. Radim Rouče spojených - ukončení smlouvy Veřejná zakázka Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Mgr. Radim Rouče Český Krumlov - schválení závěrů hodnotící komise Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov, částmgr. Radim Rouče C.Zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov a část D. Elektronizace podání a vnitřních procesů městského úřadu - schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky Podpora standardizace OSPOD ORP Český Krumlov - podstatná změna v Mgr. Radim Rouče projektu č. 1 Připomínky pro Plán dílčího povodí Horní Vltavy a Národní plán povodí Mgr. Radim Rouče Labe Projednané informace na programu jednání dne: Různé II. Různé I. Materiály odložené z programu jednání dne: Žádost o snížení místního poplatku za užívání veřejného prostranství Ing. Jan Sládek Usnesení č. 0299/RM15/2015 ustanovuje Komisi pro výběr ředitele/ky Městské knihovny v Českém Krumlově, ve složení: Mgr. Dalibor Carda, Ing. Josef Hermann, Bc. Martin Lobík, Jan Vozábal, Ing. Jitka Zikmundová,MBA, p. Rudolf Vejskrab, MUDr. Jindřich Florián, Mgr. Radim Rouče, Mgr. Karla Votřelová, Mgr. Ivo Kareš, Bc. Soňa Petráková,MBA Usnesení č. 0300/RM15/2015 1) bere na vědomí Oznámení o udělení korekce výše podpory z Operačního programu Životní prostředí u akce "Mateřská škola Plešivec, výměna oken a zateplení" dle přílohy č.2 3) podání námitky proti udělení korekce výše podpory z Operačního programu Životní prostředí u akce "Mateřská škola Plešivec, výměna oken a zateplení" k Řídícímu orgánu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, ve znění dle přílohy č. 3. Usnesení č. 0301/RM15/2015 jmenuje členy Sportovní komise Rady města Český Krumlov: JUDr. Františka Mikeše, Mgr. Janu Beerovou, dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0302/RM15/2015 doporučuje ZM, 15. jednání, dne Strana 2/9

3 vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření a závěrečném účtu svazku obcí České dědictví UNESCO v roce 2014 dle příloh č. 2 a č. 3 Usnesení č. 0303/RM15/2015 doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení kontokorentního úvěru za účelem rozpočtového krytí výdajů na projekt "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová, Český Krumlov" dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0304/RM15/2015 rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příspěvku z Úřadu práce ve výši Kč získaných v rámci veřejně prospěšných prací za účelem rozpočtového krytí mzdových výdajů dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ve výši 10 tis. Kč určenou pro městskou knihovnu ČK na projekt Budování fondu zvukových knih. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervy účelově určené na pořízení projektových dokumentací ve výši Kč na polohopisný a výškopisný plán v rámci projektu Podzemní kontejnery. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení účelové neinvestiční dotace od Jihočeského kraje ve výši 48 tis. Kč získaných v rámci projektu "Podpora stanice pro psy v ČK" na veterinární služby. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace od MMR ČR ve výši Kč přijaté jako refundace výdajů realizovaných v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení doplatku nákladů na volby do Evropského parlamentu v rámci finančního vypořádání za rok 2014 ve výši 848 Kč a rozpočtové dokrytí výdaje za přestupek. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení účelové neinvestiční dotace od MZe ve výši Kč určené na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2014 dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení neinvestiční dotace od Jihočeského kraje ve výši Kč určené na projekt "Nákup výbytku do MŠ Za Nádražím, Český Krumlov" a zapojení vlastního podílu ve výši Kč. Usnesení č. 0305/RM15/2015 uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků 2,3 mil. Kč na regionální rozvoj obce v roce 2015 v souvislosti s registrací v seznamu UNESCO s Jihočeským krajem, IČ , v předloženém znění. Usnesení č. 0306/RM15/2015 přípravu nové organizační směrnice - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Český Krumlov dle varianty č. 1 důvodové zprávy Usnesení č. 0307/RM15/2015, 15. jednání, dne Strana 3/9

4 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/2015/OŽP uzavřené s dodavatelem Petrem Vykrutem, se sídlem U Haldy 1616/68, Ostrava - Hrabůvka, IČ: , dne , ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0308/RM15/2015 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby "Český Krumlov - rozšíření silnice II/160, SO Kanalizace a vodovod" se společností ZESA, s.r.o., IČ: , v předloženém znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0309/RM15/2015 bere na vědomí informaci o současném stavu některých skal na pozemcích města Český Krumlov a návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0310/RM15/2015 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 174/2015/OI uzavřené se společností Služby města Český Krumlov, s.r.o., IČ: , k provedení díla "Český Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících přechodů pro chodce, stavební úpravy zpevněných ploch, osvětlení přechodů pro chodce, lokalita - Tavírna", v předloženém znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0311/RM15/2015 1) bere na vědomí výsledek poptávky dohodců Českomoravské komoditní burzy Kladno za účelem výběru zprostředkovatele nákupu silové elektřiny pro roky dle důvodové zprávy 2) uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů pro nákup elektrické energie pro rok 2016 a 2017 se společností PROSPEKSA a.s, IČ , v předloženém znění 3) udělení plné moci společnosti PROSPEKSA, a.s., IČ k zastupování města při uzavírání burzovních obchodů s elektřinou na Českomoravské komoditní burze Kladno v předloženém znění 4) pověřuje vedoucí OSM jednáním ve věci zprostředkování obchodu prostřednictvím ČMKBK formou centralizovaného zadávání, 15. jednání, dne Strana 4/9

5 Usnesení č. 0312/RM15/2015 souhlasí s uložením inženýrských sítí v pozemcích města dle varianty G s tím, že bude následně předloženo majetkoprávní vypořádání Usnesení č. 0313/RM15/2015 doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, kterou je řešeno umístění výústního objektu dešťové kanalizace v rámci investiční akce města " Stavební úpravy jižních teras na pozemku p.č. 184/8, 167/1 v kú a obci Český Krumlov - odstranění havarijního stavu" a zatěžující pozemek parcelní č. 1347/2, k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy s.p., IČ v rozsahu dle GP č /2015 vyhotoveném spol. CePT s.r.o. za jednorázovou úhradu ,-Kč + DPH v zákonem stanovené výši Usnesení č. 0314/RM15/2015 smlouvu o zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě - vodovodní přípojky na části p.p.č. 312/9 v k.ú. Přísečná-Domoradice ve prospěch Jihočeského vodárenského svazu, IČ v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 zpracovaného společností Gefos, a.s., ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy Usnesení č. 0315/RM15/2015 1) oznámení záměru výpůjčky části mostní konstrukce MÚK ev. č. CK-014 ve dnech od do za účelem umístění reklamního banneru MHF Český Krumlov společnosti AUVIEX, s.r.o., IČ ) uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu 1 usnesení ve znění dle přílohy č. 3 za podmínky, že nebudou k oznámenému záměru vzneseny připomínky a námitky a současně za podmínky souhlasu poskytovatele dotace Usnesení č. 0316/RM15/2015 uzavření kupní smlouvy s konkrétní fyzickou osobou týkající se prodeje 3 kusů použitých silničních panelů z areálu bývalých kasáren ve Vyšném za celkovou cenu 3 600,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši ve znění dle přílohy č. 2) důvodové zprávy, 15. jednání, dne Strana 5/9

6 Usnesení č. 0317/RM15/2015 doporučuje ZM neschválit zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Parkán č. p. 127 a na parc. č. 85 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí dům je, v k. ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město Usnesení č. 0318/RM15/2015 1) revokuje své usnesení č. 290/RM14/2015 z odstavec 4) 2) odkládá své rozhodnutí ve věci pronájmu nebytových prostor do doby zpracování a předložení projektové dokumentace dle usnesení č. 290/RM14/2015 odstavec 2) ze dne s tím, že případná výše pronájmu se bude pohybovat v částce 5 000,-Kč/měsíc / nebytový prostor + DPH v zákonem stanovené výši Usnesení č. 0319/RM15/2015 1) oznamuje záměr pronajmout prostory o výměře 50 m2 v budově SO 115, bez č.p. a č.e., která je součástí pozemku st.p.č. 21/50, k.ú. Vyšný, na dobu určitou od do za nájemné ve výši 2.378,-- Kč (+DPH v zákonem stanovené výši) se společností Innovate, s.r.o. IČ za účelem zřízení skladovacích prostor 2) pronájem prostor o výměře 50 m2 v budově SO 115, bez č.p. a č.e., která je součástí pozemku st.p.č. 21/50, k.ú. Vyšný, na dobu určitou od do za nájemné ve výši 2.378,-Kč (+DPH v zákonem stanovené výši) se společností Innovate, s.r.o. IČ za účelem zřízení skladovacích prostor, dle důvodové zprávy za podmínky, že nebudou během zveřejnění záměru dle bodu 1) usnesení podány žádné námitky či připomínky. Usnesení č. 0320/RM15/2015 pronájem prostor určených k podnikání o výměře 65,14 m2, jednotky č. 187/28 v budově č.p. 187, která je součástí st.p.č. 442, v ulici Urbinská, v k.ú. Přísečná-Domoradice a obci Český Krumlov na dobu neurčitou ICOS Český Krumlov, o.p.s. IČ za nájemné ,-- Kč ročně s valorizací dle míry inflace za účelem zřízení a provozování kanceláří služby Osobní asistence. Usnesení č. 0321/RM15/2015 trvá na usn. RM č. 295/RM14/2015-2), 3) ze dne , kterým rozhodla neprodloužit nájem bytu č. 36, Lipová čp. 161, Český Krumlov, a uložila OSM v součinnosti s okt zajistit vyklizení tohoto bytu soudní cestou., 15. jednání, dne Strana 6/9

7 Usnesení č. 0322/RM15/2015 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje SDO/OEZI/1775/2015, reg. č , na projekt Nákup nábytku do MŠ Za Nádražím, Český Krumlov v předloženém znění Usnesení č. 0323/RM15/2015 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje SDO/OEZI/1680/15, reg. č na projekt Podpora Stanice pro psy v Českém Krumlově v předloženém znění Usnesení č. 0324/RM15/2015 dle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi prodloužení záruky serveru IBM (BladeCenter H, ser. číslo: KDI1695R) na další dva roky, postupem a za cenu dle důvodové zprávy, Usnesení č. 0325/RM15/2015 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje SDO/OEZI/1664/15, reg. č na projekt "Nákup zdroje elektrické energie a osvětlení pro jednotku SDH obce Český Krumlov" v předloženém znění Usnesení č. 0326/RM15/2015 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje SDO/OEZI/303/2015, reg.č /15 na projekt "Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VII. etapa" v předloženém znění Usnesení č. 0327/RM15/2015 ukončení Smlouvy o poskytnutí "Virtuální aukční síně PROebiz" a služeb s ní spojených, č.419/2014/okt, uzavřené se společností NAR marketing s.r.o., IČ: dne Usnesení č. 0328/RM15/2015, 15. jednání, dne Strana 7/9

8 1) vyloučení uchazeče VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, Ostrava, IČ: z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov" dle důvodové zprávy 2) vyloučení uchazeče TranSoft a.s., Vrbenská 2082, České Budějovice, IČ: z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov" dle důvodové zprávy 3) výběr nejvhodnější nabídky na část A. "Konsolidace a optimalizace serverové infrastruktury" v rámci veřejné zakázky "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov", kterou je nabídka společnosti Z+M Partner spol. s r.o., Valchářská 3261/17, Ostrava, IČ: dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy s tímto vítězným uchazečem 4) výběr nejvhodnější nabídky na část B. "Rozvoj služeb TC ORP - vybudování portálu GIS ORP Český Krumlov" v rámci veřejné zakázky "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov", kterou je nabídka společnosti T-MAPY spol. s r.o., Brabcova 1159/2, Praha 4, IČ: dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy s tímto vítězným uchazečem 5) zrušení zadávacího řízení na část C. "Zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov" v rámci veřejné zakázky "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov" dle důvodové zprávy 6) zrušení zadávacího řízení na část D. Elektronizace podání a vnitřních procesů městského úřadu v rámci veřejné zakázky "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov" dle důvodové zprávy Usnesení č. 0329/RM15/2015 a) zadávací dokumentaci veřejné zakázky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele projektu "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov", reg.č. projektu CZ.1.06/2.1.00/ , zpracovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů na část C. a D., dle příloh č b) složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, dle důvodové zprávy c) seznam oslovovaných firem, dle důvodové zprávy Usnesení č. 0330/RM15/2015 podání žádosti o podstatnou změnu v projektu Podpora standardizace OSPOD ORP Český Krumlov, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C , ve znění dle přílohy č. 2, a Rozhodnutí o změně č. 1, které bude na základě této žádosti vydáno. Usnesení č. 0331/RM15/2015 připomínku k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Vltavy dle přílohy č. 2 a připomínku k návrhu Národního plánu povodí Labe dle přílohy č. 3, 15. jednání, dne Strana 8/9

9 Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann, 15. jednání, dne Strana 9/9

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více