PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 21. jednání datum konání: 13.07.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 21. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0418/RM21/2015 oiop - schválení výběru nejvýhodnější nabídky - JŘBU exteriérový Bc. Martina Kubice nábytek 0419/RM21/2015 oiop - schválení výběru nejvýhodnější nabídky - VZ na dodávku Bc. Martina Kubice mobiliáře II. - část 1 a část /RM21/2015 oiop - schválení výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace v Bc. Martina Kubice rámci VZMR na dodávku klavíru 0421/RM21/2015 oiop - schválení výběru nejvýhodnější nabídky - VZMR na dodávku Bc. Martina Kubice světelných zařízení pro divadelní aktivity 0422/RM21/2015 oiop - schválení výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace v Bc. Martina Kubice rámci VZMR na dodávku předprodejního systému 0423/RM21/2015 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Městské knihovny v Českém Krumlově - jmenování ředitele Bc. Soňa Petráková, MBA 0424/RM21/2015 Přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2015 Bc. Soňa Petráková, MBA 0425/RM21/2015 Rozpočtová opatření č Ing. Radka Ondriášová 0426/RM21/2015 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb za využívání Ing. Jan Sládek plochy AN v Českém Krumlově uzavřené mezi Městem Český Krumlov a dopravcem M express s.r.o. Praha. 0427/RM21/2015 Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve Ing. Petr Pešek městě Český Krumlov - ul. Vyšehradská Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI 0428/RM21/2015 Kostel sv. Víta, Český Krumlov - nasvětlení kostela Rozhodnutí o realizaci Ing. Petr Pešek 0429/RM21/2015 Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Ing. Petr Pešek Rozšíření skládky TKO - 3. etapa Schválení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce podle zákona 0430/RM21/2015 Výroční zpráva PRO-SPORTU ČK o.p.s, Fialková 225, Český Krumlov za Mgr. Zdeňka Kráková rok /RM21/2015 Výroční zpráva Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s, T. G. Masaryka Mgr. Zdeňka Kráková 114, Český Krumlov za rok /RM21/2015 Sportovní klub C.K.F. CLUB - žádost o příspěvek Mgr. Zdeňka Kráková 0433/RM21/2015 FK Slavoj - žádost o spoluúčast Mgr. Zdeňka Kráková 0434/RM21/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými Mgr. Zdeňka Kráková organizacemi zřízenými městem Český Krumlov 0435/RM21/2015 Ostraha areálu kasáren Ing. Dagmar Balcarová 0436/RM21/2015 Rozšíření ubytovny v č.p oznámení záměru Ing. Dagmar Balcarová 0437/RM21/2015 Nabídka Lesů ČR, s.p. Ing. Dagmar Balcarová 0438/RM21/2015 Návrh občanů - lokalita Nové Domovy Ing. Dagmar Balcarová 0439/RM21/2015 Pronájem nebytových prostor - jednotky č. 186/0, sídl. Mír - Sbor Církve Ing. Dagmar Balcarová Bratrské České Budějovice 0440/RM21/2015 Výpůjčka - terasy Střelnice - Egon Schiele Art Centrum, o.p.s. Ing. Dagmar Balcarová 0441/RM21/2015 Klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou - dodatky k Ing. Dagmar Balcarová nájemním smlouvám s SKS s.r.o., Blansko - EZS 0442/RM21/2015 Nájemní vztahy k bytům Ing. Dagmar Balcarová

2 0443/RM21/2015 Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - II. Mgr. Radim Rouče - část C - rozhodnutí o námitkách uchazeče proti vyloučení ze zadávacího řízení Projednané informace na programu jednání dne: Prezentace video projektu PRO KrumLOVE - Pavel Podruh ml. Různé I. Různé II. Materiály odložené z programu jednání dne: Český Krumlov, Dobrkovická ul. - výstavba RD Rozhodnutí o zřízení sjezdu Žádost o pronájem objektu Nad nemocnicí č.p.431 Bc. Soňa Petráková, MBA Ing. Petr Pešek Ing. Dagmar Balcarová Usnesení č. 0418/RM21/2015 v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na dodávku vybavení zadávané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem JŘBU exteriérový nábytek, kterou je nabídka pana Jiřího Duška, se sídlem Nekoř 140, , Nekoř, IČ: a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 Usnesení č. 0419/RM21/ v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na dodávky vybavení zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem II, konkrétně v části 1 Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem II. kuchyňské linky, kterou je nabídka spol. Postl-nábytek spol. s.r.o., se sídlem U Sirkárny 532, , České Budějovice, IČ: a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na dodávky vybavení zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem II, konkrétně v části 2 Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem II. kancelářský nábytek a vybavení učeben, kterou je nabídka spol. Postl-nábytek spol. s.r.o., se sídlem U Sirkárny 532, , České Budějovice, IČ: a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 11 Usnesení č. 0420/RM21/2015 1) 1. výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatele klavíru" zpracované dle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období dle přílohy č. 5 a zaslání výzvy k podání nabídek za podmínky schválení této výzvy vč. zadávací dokumentace poskytovatelem dotace, 21. jednání, dne Strana 2/8

3 2. seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatele klavíru" dle přílohy č ustanovení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatele klavíru", ve složení dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) pověřuje tajemníka MěÚ ČK k zapracování případných dílčích nepodstatných změn do výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatele klavíru", které mohou vzniknout na základě kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR Usnesení č. 0421/RM21/2015 v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku vybavení zadávané v rámci pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro divadelní aktivity", kterou je nabídka spol. MAXI STORE Praha, s.r.o., se sídlem Bořivojova 57, , Praha 3, IČ: a uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 Usnesení č. 0422/RM21/2015 1) 1. výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vybavení pro předprodejní systém zpracované dle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období dle přílohy č. 4 a zaslání výzvy k podání nabídek za podmínky schválení této výzvy vč. zadávací dokumentace poskytovatelem dotace 2. ustanovení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vybavení pro předprodejní systém, ve složení dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) pověřuje 1. tajemníka MěÚ ČK k zapracování případných dílčích nepodstatných změn do výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vybavení pro předprodejní systém, které mohou vzniknout na základě kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR 2. vedoucí oddělení IOP k oslovení zájemnců pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vybavení pro předprodejní systém Usnesení č. 0423/RM21/2015 jmenuje, 21. jednání, dne Strana 3/8

4 ředitelem Městské knihovny v Českém Krumlově pana Mgr. Martina Nechvíle s účinností od , dle důvodové zprávy Usnesení č. 0424/RM21/2015 doporučuje ZM schválit přidělení finančních prostředků z Programu podpory zahraniční spolupráce města Čecký Krumlov pro rok 2015 v celkové výši Kč z orj. 02, org. 68 Centru pro pomoc dětem a mládeži o. p. s., IČ: , na projekt Přeshraniční spolupráce mládeže 2015, ve výši Kč Usnesení č. 0425/RM21/2015 rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení účelové neinvestiční dotace získané od Ministerstva dopravy ve výši Kč na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel a zapojení vlastního podílu města ve výši Kč. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení neinvestiční dotace získané od Jihočeského kraje ve výši Kč na "Nákup zdroje elektrické energie a osvětlení pro jednotku SDH obce Český Krumlov" a zapojení vlastního podílu města ve výši Kč. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení zvýšených příjmů z prodeje recyklátu ve výši Kč za účelem rozpočtového krytí zvýšených výdajů na pojištění objektů v bývalých kasárnách Vyšný dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace získané ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši ,90 Kč na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení zvýšených příjmů z věcných břemen ve výši 100 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí zvýšených výdajů na elektrickou energii v klášterech. rozpočtové opatření č rozpočtové pokrytí neinvestičního příspěvku ve výši 25 tis. Kč Old Way Production s.r.o. schváleného usnesením RM č. 0183/RM11/2015 na úhradu nákladu spojených s projektem "Vlak Lustig - Vlak svobody 2015". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervy určené na pořízení projektových dokumentací v celkovém objemu Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č přesun běžných výdajů v rámci odboru OŽPZ v celkovém objemu 80 tis. Kč za účelem navýšení rozpočtu na opravy a údržbu vánoční výzdoby města Český Krumlov. Usnesení č. 0426/RM21/2015 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 365/2014/ODSH o poskytování služeb za užívání AN v Českém Krumlově uzavřené mezi Městem Český Krumlov a dopravcem M express s.r.o., Na Neklance 1124/28, Praha 5, IČO Usnesení č. 0427/RM21/2015 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94/2015/OI uzavřené dne s p. Jiřím Joklem, IČ: , k provedení díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Vyšehradská", v předloženém znění dle přílohy č. 2., 21. jednání, dne Strana 4/8

5 Usnesení č. 0428/RM21/2015 1) souhlasí s provedením nasvětlení kostela sv. Víta v Českém Krumlově v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 2) rozpočtové opatření č přesun finančních prostředků ve výši 145 tis. Kč v kapitálovém rozpočtu odboru investic z důvodu rozpočtového krytí akce "Nasvětlení kostela sv. Víta" - umístění nových reflektorů dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0429/RM21/2015 a) zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce pod názvem "Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa" zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, v předloženém znění dle přílohy č. 2 se zapracovanými připomínkami, b) složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0430/RM21/2015 1) bere na vědomí předloženou výroční zprávu PRO-SPORTU ČK o.p.s., IČ , Fialková 225, Český Krumlov za rok 2014 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 2) doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmu nespotřebované provozní dotace poskytnuté z rozpočtu města PRO-SPORT ČK o.p.s. v roce 2014, která byla městu vrácena v letošním roce ve výši ,99 Kč za účelem navýšení rozpočtu provozní dotace PRO-SPORT na vyrovnání neuhrazené ztráty minulých let dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy Usnesení č. 0431/RM21/2015 1) bere na vědomí předloženou výroční zprávu Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., IČ , T. G. Masaryka 114, Český Krumlov za rok 2014 dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 2) doporučuje ZM rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmu nespotřebované provozní dotace poskytnuté z rozpočtu města CPDM o.p.s. v roce 2014, která byla městu vrácena v letošním roce ve výši ,65 Kč za účelem navýšení rozpočtu provozní dotace CPDM o.p.s. na opravu automobilu - mikrobusu Ford Transit (oprava měla být dokončena v roce 2014) dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy Usnesení č. 0432/RM21/2015, 21. jednání, dne Strana 5/8

6 a) poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu klubu C.K.F. CLUBU, spolek (IČ ) ve výši 5.000,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2. b) ozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervy z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 za účelem rozpočtového krytí neinvestičního příspěvku Sportovnímu klubu C.K.F. CLUB ve výši Kč poskytnutého na reprezentaci dětí z Českého Krumlova na Mistrovství světa Karate v Tbilisi dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 Usnesení č. 0433/RM21/2015 doporučuje ZM a) schválit poskytnutí neinvestiční dotace FK Slavoji Český Krumlov, o.s. (IČ ) ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 a 3. b) schválit rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervy z Programu podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2015 za účelem rozpočtového krytí neinvestičního příspěvku FK Slavoj ve výši Kč poskytnutého na úhradu spoluúčasti na grantu od Jihočeského kraje - Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 Usnesení č. 0434/RM21/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Český Krumlov ve znění dle přílohy č. 2 Usnesení č. 0435/RM21/2015 uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o provádění ostrahy reg. č. 473/2014/OSM ze dne se společností SLUŽBA, výrobní družstvo, IČ , kterým se prodlužuje prodlužuje trvání smlouvy do za stávajících podmínek, ve znění dle přílohy č. 4 materiálu. Usnesení č. 0436/RM21/2015 oznamuje záměr výpůjčky prostor v přízemí objektu č.p. 108 na st.p.č. 325/2, k.ú. Český Krumlov a sice stávající byty č. 6, 8 (budoucí rekolaudace) Oblastnímu spolku ČČK Český Krumlov, IČ , za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce prostor Tavírna 108, uzavřené s OS ČČK dne Usnesení č. 0437/RM21/2015, 21. jednání, dne Strana 6/8

7 bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu týkající se nabídky Lesů ČR, s.p. IČ doručené pod MUCK 34035/2015/KS dne s tím, že dále bude postupováno v souladu s návrhem řešení uvedeném v materiálu Usnesení č. 0438/RM21/2015 1) bere na vědomí žádost doručenou pod MUCK 33523/2015 dne na využití městských pozemků v lokalitě Nové Domovy 2) ukládá MěÚ předložit žádost doručenou pod MUCK 33523/2015 dne komisím rady a to KUPMI a dopravní komisi na jejich nejbližším jednání Usnesení č. 0439/RM21/2015 oznamuje záměr pronajmout prostory určené k podnikání o výměře 85,7 m2, jednotku č. 186/0 v budově č.p. 186, která je součástí st.p.č. 433/1 a 433/2, v ulici Urbinská, v k.ú. Přísečná-Domoradice a obci Český Krumlov na dobu neurčitou Sboru Církve Bratrské v Českých Budějovicích, stanici Český Krumlov, IČ za nájemné ,-- ročně s valorizací dle míry inflace za účelem zřízení a provozování klubovny a kanceláře pro veřejně prospěšnou a kulturně osvětovou činnost Usnesení č. 0440/RM21/2015 uzavření smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 188/3 v k.ú. a obci Český Krumlov o výměře cca 305m2 mezi půjčitelem městem Český Krumlov, IČ a vypůjčitelem společností Egon Schiele Art Centrum o.p.s., IČ na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem exteriérového zázemí k pobytovému ateliéru a veřejně přístupné expozice zahradního domku Egon Schiele ateliéru, dle předloženého návrhu Usnesení č. 0441/RM21/2015 1) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem komponentů zabezpečovacího systému ze dne pro klášter Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou se společností SKS s.r.o., IČ , v předloženém znění 2) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem komponentů zabezpečovacího systému ze dne pro klášter Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou se společností SKS s.r.o., IČ , v předloženém znění, 21. jednání, dne Strana 7/8

8 Usnesení č. 0442/RM21/2015 prodloužení nájemních vztahů stávajícím nájemcům bytů o 3 měsíce od do : č. 24, 27 Za Tavírnou čp. 108; č. 5, 8, 18, 24, 27, 30, 33 Lipová čp. 161; č. 6, 8, 20, 27 Vyšehrad čp. 182; č. 11 Urbinská čp. 147; č. 12 Plešivec čp. 354; č. 12 Plešivec čp.355, Český Krumlov. Usnesení č. 0443/RM21/2015 Rozhodnutí o zamítnutí námitek proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 2113/16, Plzeň, IČ: podaných dne dle přílohy č Ing. Josef Hermann Bc. Martin Lobík, 21. jednání, dne Strana 8/8

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 29.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 29.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 29.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0394/RM20/2015 Rekonstrukce místních komunikací a vybraných

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání: 13.04.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 11. jednání datum konání: 13.04.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 11. jednání datum konání: 13.04.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.04.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0172/RM11/2015 Výlep plakátů pro akci Kouzelný Krumlov 2015

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 15.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: 15.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 17. jednání datum konání: 15.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 15.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0333/RM17/2015 oiop - VZ na dodávku mobiliáře II. - výběr

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 35. jednání datum konání: 19.10.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 35. jednání datum konání: 19.10.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 35. jednání datum konání: 19.10.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 19.10.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0612/RM35/2015 Stavební úpravy objektu Nám. Svornosti čp.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 14.09.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 14.09.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.09.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0549/RM31/2015 Schválení bezplatného výlepu plakátů - SVS

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 05.10.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 05.10.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 33. jednání datum konání: 05.10.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.10.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0582/RM33/2015 oiop - veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 33. jednání datum konání: 01.12.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 33. jednání datum konání: 01.12.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.12.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0577/RM33/2014 Výjimka ze stavební uzávěry Rybářská pro výměnu

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování ZM3/II Uk 00239/2014 Úkol z ZM3/II, č.usnesení 0024/ZM3/2014/II, ze dne 17.12.2014, bod 1,VĚC: Hotel Vyšehrad Zastupitelstvo města nesouhlasí s nabídkou společnosti

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 09.12.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 09.12.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 09.12.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 09.12.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0594/RM31/2013 Koncepce podpory kultury města Český Krumlov

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 4. jednání datum konání: 17.02.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 4. jednání datum konání: 17.02.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 17.02.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.02.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0045/RM4/2014 Změna organizační směrnice č. OS/3/2012 0046/RM4/2014

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 1. jednání datum konání: 13.01.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 1. jednání datum konání: 13.01.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 1. jednání datum konání: 13.01.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 13.01.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0001/RM1/2014 oiop - schválení uveřejnění oznámení předběžných

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 18.11.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 18.11.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 18.11.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.11.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0543/RM29/2013 Žádost o poskytnutí finanční podpory Umělecké

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 28. jednání datum konání: 04.11.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 28. jednání datum konání: 04.11.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 28. jednání datum konání: 04.11.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 04.11.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0525/RM28/2013 Zemská výstava 2013 - smlouva o dělení příjmů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 Usnesení 203/2015 - RM 6 ze dne 30. 3. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více