Elektronické služby. Přehled aplikací, vybrané e-služby Sociální sítě, přínosy, rizika Elektronická komerce Digitální trendy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické služby. Přehled aplikací, vybrané e-služby Sociální sítě, přínosy, rizika Elektronická komerce Digitální trendy."

Transkript

1 Elektronické služby Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa Spojení: tel.: Obsah: Přehled aplikací, vybrané e-služby Sociální sítě, přínosy, rizika Elektronická komerce Digitální trendy 1

2 Internet je fascinující. Internet ovlivňuje naše myšlení. Počítače a počítačové sítě v současnosti nejvíce ovlivňují komunikaci.

3 Dosud nebyla stanovena pravidla (právní ani etická) jak se mají uživatelé chovat. Internet, je přitažlivý především pro mladé lidi, které na internetu zajímá: komunikace a kontakt s přáteli, navazování nových známostí, flirt, svěřování se, diskuse, vzájemná pomoc prostřednictvím ů, chatů, diskusních fór, blogů a služeb web 2.0, hledání a získávání informací: používání odkazů a vyhledávačů zábava a uvolnění, únik do jiných světů - sám i s ostatními: online hry a surfování na Internetu, prezentace své osoby nebo zájmů na Internetu: osobní webová stránka, blog, zveřejňování videí a fotografií na Internetu (toto jsem já toto dokážu) touha po objevování a zvědavost, Internet jako brána do světa: surfování. Způsob používání Internetu se u dospívajících mění s věkem.

4 Důvěřivost a otevřenost ve virtuální komunikaci Riskantní sdílení Přenášení pravidel z reálného světa do světa virtuálního nefunguje

5 elektronické podnikání (e-business) - podpora procesů a vztahů - mezi obchodními partnery, spolupracovníky a koncovými zákazníky - uskutečňovaných elektronickými medii, procesy a vztahy e-businessu - elektronicky realizovaná výměna informací, produktů, služeb a provádění finančních transakcí, hlavní efekty: zvýšení výnosů nabídkou nových produktů a služeb - individualizovanými nabídkami, trvale dostupnými elektronickými službami, tj. 365 x 7 x 24, možnosti využití nových komunikačních kanálů a proniknutí na nové trhy, lepší a efektivnější kontakty se zákazníky a ostatními partnery, snížení nákladů na prodej a marketing (distribuční a skladovací náklady, aplikace samoobslužného prodeje, ), lepší využití zdrojů (snížením skladovacích a prodejních prostor, ), vyšší kvalita obchodu - kvalitnější plánování poptávky, řízení objednávek, vymezení elektronického podnikání: vztahy, do nichž jednotlivé subjekty vstupují, druhy aplikací e-businessu a jejich základní odlišnosti

6 Podnik (B Business) Zákazník (C Customer) Správa (G Government) Podnik (B Business) B2B Systémy pro obchodní transakce mezi podniky B2C Internetové obchody určené koncovým spotřebitelům B2G Nabídka služeb a zboží, komunikace se státní správou Zákazník (C Customer) C2B Prodej spotřebitelů firmám, sledování nabídek C2C Aukční systémy pro prodej použitého zboží C2G Podávání daňových přiznání, volby, sčítání lidu Správa (G Government) G2B Zadávání veřejných zakázek a grantových projektů G2C Poskytování informací o veřejné správě G2G Spolupráce státních orgánů, mezinárodní koordinace

7 elektronický obchod (e-commerce) - založený primárně na vztahu B2C, tedy vztazích firem a konečných spotřebitelů, elektronické zásobování (e-procurement) - založené na vztahu B2B, mezi dvěma firmami, které si mezi sebou elektronicky vyměňují obchodní dokumenty a další data, elektronická tržiště (e-marketplace) - vztahy B2B, ale současně mezi více obchodními partnery v prostředí speciálních internetových aplikací, řízení dodavatelských řetězců s vazbou na metody progresivního plánování a rozvrhování (SCM Supply Chain Management, APS Advanced Planning and Scheduling), - mezi obchodními partnery na principu B2B, avšak v rámci celé provázané sítě, která se tímto způsobem řídí jako jeden celek. typy aplikací se v praxi jednotlivých podniků různě kombinují, doplňují a integrují, místa integrace - firemní informační portály a další technologie a přístupy,

8 elektronický obchod (e-commerce) - aktivity a služby, které podporují prodej produktů a služeb prostřednictvím elektronických medií konečným spotřebitelům, zahrnuje dvě dílčí součásti: elektronický marketing (e-marketing) prezentace nabídky a další prodejní aktivity, elektronický nákup (e-purchasing) vlastní nákup zboží, služeb konečným spotřebitelem, z hlediska umístění se rozlišují formy: samostatný elektronický obchod (e-shop) firma vytváří celou infrastrukturu elektronického obchodu sama, účast v elektronickém obchodním centru (e-mall) - základní infrastrukturní funkce jsou dodávány třetí stranou (vyhledávání, garantovaná metoda plateb apod.), ale způsob prodeje si organizace realizuje sama, účast na elektronickém tržišti, základ - aktivní (obchodní) webové aplikace úzce propojené s databázemi ERP systémů dané obchodní firmy

9 1. letenky, 2. cestovní služby, 3. PC software, 4. knihy, CD, videa, 5. vstupenky na různé kulturní, sportovní a společenské akce 6. konfekce, 7. potraviny a nápoje, 8. bílé zboží, 9. investice, 10. automobily.

10 nalezení, zakoupení a dodání produktu od dodavatele do místa jeho využití u kupujícího. identifikace a vyhodnocení dodavatelů, výběr specifických produktů podávání objednávek, dodání produktu včetně platby, řešení řady problémů, které mohou nastat po dodání produktu/služby (např. pozdní dodání, dodání nesprávného množství, nesprávného produktu) monitorování průběhu zásobovací transakce, vytvoření a řízení vztahu s dodavateli.

11 různá orientace provozovaná různými subjekty nabízejí různé funkce (procesy) různé způsoby určení ceny (katalog, aukce, RFQ - Request for Quotation) široké možnosti zajištění e-zásobování.

12 Vertikální: sdružují partnery z jednoho sektoru ekonomiky Horizontální: partneři z různých sektorů Podle rozhodující pozice nebo aktivity: tržiště kupujícího, prodávajícího nebo neutrální

13 efektivní propojení na celopodnikové systémy (ERP) efektivní provázání na tržiště jiných operátorů sdílení plánovacích dokumentů a informací při realizaci zakázek kooperativní plánovací, analytické a zásobovací procedury pro tzv. CFPR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment).

14 Digitální trendy Trendy v sociálních médiích

15 1. Identity based Ecosystem Trailery Klipy Internetové seriály Jóga workout Follower My status Hashtags Oblíbená značka Články Hobby Moje móda Cool služby Kamarádi??? JÁ!!!!! Současné vnímání sociálních sítí FB už není komunitní služba?! Budování virtuální identity Pracovní nástroj Budoucí příležitosti Nový obchodní nástroj pro firmy? Personalizované nabídky, Next Best Offer Osobní profil vs pracovní profil (internal social networks) kde je hranice?

16 2. Rozdílnost na sociálních sítích = Střední proud, komerce Komunikace Zájmy Kontakty Práce Agregátory obsahu Jeden kanál

17 3. Social Crowdsourcing Crowdsourcing (wisdom of the cloud) novotvar pro dělbu práce. Řešení specifické úlohy větším počtem lidí, kteří přidávají svůj subjektivní názor na věc. Česky víc hlav, víc ví. Nejčastěji se používá jako výzkumná metoda. V oblasti sociálních médií vyjadřuje sdružení více lidí, kteří jsou vzájemně propojeni nějakým vztahem a jejich společné zapojení do jedné aktivity. Vydávání knih Cestování Design porsche Pojištění vozidel Krizové mapy Testování aplikací

18 3. Social Crowdsourcing

19 4. Sociální business External Social Networks Social Product Development App Stores Rich User Profiles Social Intranet Nové nápady Social Marketing Mobile Apps Enterprise Search Enterprise Social Network Dialog se zákazníkem Social CRM Web Apps Social Listening Unified Communication Reputace značky B2B Communities Mobile Devices Social Analytics Social Business Apps Prodejní faktura Crowdsourcing Cloud Delivery Zapojení Nástroje Social Foundation Systémy Přínosy

20 4. Sociální business Kolektivní nákupy

21 4. Sociální business Social Crowdshopping

22 Digitální trendy Mobilní technologie

23 5. Mobile simplification 87% připojených zařízení v roce 2017 bude mobilní telefon nebo tablet Vývoj mobilních aplikací pro všechny Zjednodušení technologie i ovládání mobilních aplikací Mobilní web Mobilní aplikace

24 6. M-commerce Mobile POS (Point of Sale) lidé nemusí chodit k pokladně nebo do bankomatu stačí zaplatit přes zařízení, které má prodejce v mobilu (v obchodě, pojišťovny, atd.) Mobilní platební terminály Geolokační check-in Mobilní peněženky

25 Digitální trendy Big Data

26 7. Big Data ještě větší Kde získáváme Big Data? 90% 72% 61% 39% 37% 28% Obchodní transakce Registrace y Sociální sítě Data z družice Senzory K čemu budeme Big Data používat v roce 2015? 38% 26% 18% 16% 2% 1% Personalizace nabídek Optimalizace operací Prediktivní modelování Řízení rizik Spokojenost zaměstnanců Příležitosti na trhu

27 Digitální trendy Cloudová řešení

28 8. Cloud přechází v hybridní cloud Public Cloud služba poskytovaná široké veřejnosti např. Skype Private Cloud služba určena pouze pro uživatele uzavřené organizace, např. Google Apps, Salesforce.com Hybridní cloud kombinuje výhody veřejného a soukromého cloudu. Proč? Veřejná řešení jsou většinou levnější Soukromá data a rizikové informace si firma raději nechá na svých privátních discích. Zabezpečení se zvyšuje. Větší škálovatelnost větší možnosti díky veřejným cloudům, kteří mají rozsáhlejší infrastrukturu Větší flexibilita příležitosti využívat více nástrojů Příklad: Archivovaná data Public Cloud Provozní data Private Cloud

29 Digitální trendy Internet věcí

30 8. Internet of Things Vzájemná bezdrátová komunikace předmětů mezi sebou nebo s člověkem za účelem zkvalitnění života miliarda bezdrátových IoT 60 % v podnicích 90 % příjmů z IoT generováno podniky Nárůst oblasti M2M (machine to machine)

31

32 8. Internet of Things př. novinka GPS lokátor na zatoulaného psa

33 Digitální trendy Inbound Marketing

34 9. Inbound Marketing Co to je? soubor aktivit, které se snaží přivést návštěvníka, z nějž se stane spokojený zákazník. Oproti tradičním "outbound" aktivitám (billboardy, TV a radio reklama, bannerová reklama) netlačí reklamu směrem k zákazníkům, ale získává jejich pozornost, přivádí je na web, a to většinou díky tvorbě užitečného a zajímavého obsahu (very practical content) Nenásilná forma reklamy, která si získává zákazníka užitečným a zajímavým obsahem Jak se u nás dělá Inbound Marketing? Cílené formáty Budování reputace značky Více je méně vítězí krátké zprávy Zdokonalování SEO (Search Engine Optimization) Marketing v reálném čase (Real-time Marketing) Lokalizovaný marketing Vést dialog se zákazníkem Co všechno je Inbound Marketing?

35 9. Inbound Marketing Social Media Fotky od fanoušků Video ze zákulisí Nová reklama

36 Digitální trendy Trendy e-commerce

37 10. E-commerce Počty e-shopů porostou i v dalších letech Malé, ale specializované e-shopy Hledají jednoduchá řešení ke vstupu na trh (Shopify, Woocommerce, Ticktail) Jednoduchá a intuitivní navigace stránek Kvalitní vizualizace je základ Jednostránkový check-out Rychlé a bezpečné platby virtuální peněženky Jadi.cz

38 10. E-commerce Mobile Friendly 1. Jednoduchost 2. Design pro tlusté prsty 3. Čím kratší text, tím výstižnější 4. Dropdown menu místo vyhledávacích oken 5. Single button checkout

39 10. E-commerce Nákupy na předplatné

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Technologická infrastruktura IS IS/ICT informační systém podpořený informačními technologiemi IS Informační technologie

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

2. Modely a koncepty. Obr. 1 - Komponenty obchodních modelů e-commerce. Klíčové prvky obchodního modelu. Tab. 1 - Klíčové prvky obchodního modelu

2. Modely a koncepty. Obr. 1 - Komponenty obchodních modelů e-commerce. Klíčové prvky obchodního modelu. Tab. 1 - Klíčové prvky obchodního modelu 2. Modely a koncepty Výukové cíle modulu Identifikovat klíčové komponenty modelů elektronického podnikání. (e-commerce) Popsat hlavní obchodní modely B2C. Popsat hlavní obchodní modely B2B. Popsat obchodní

Více

Podnikání a obchodování na internetu

Podnikání a obchodování na internetu Podnikání a obchodování na internetu Výukové cíle předmětu Cílem kurzu je představit koncept elektronického obchodu a to, jak elektronické obchodování ovlivňuje obchodní organizace, podniky a spotřebitele.

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

7 Marketingové koncepty e-commerce

7 Marketingové koncepty e-commerce 7 Marketingové koncepty e-commerce Cíle výuky modulu Identifikovat klíčové prvky uživatelů Diskutovat o základních pojmech chování spotřebitelů a jejich rozhodnutí o koupi. Vysvětlit, jak se spotřebitelé

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Lenka Doleželová, Rekreologie

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven

Univerzita Karlova v Praze. Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Aleš Vaněk Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven Rigorózní práce Praha 2004 Konzultant rigorózní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Miroslav Řezníček Analýza možností využití CRM aplikace v informačním systému volejbalového

Více

Komunikační strategie internetového obchodu Cigarette.cz. Bc. Petra Winklerová

Komunikační strategie internetového obchodu Cigarette.cz. Bc. Petra Winklerová Komunikační strategie internetového obchodu Cigarette.cz Bc. Petra Winklerová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na téma komunikační strategie internetového obchodu Cigarette.cz.

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu E-commerce platform development with web backend support Jan Barcík Un ico rn Co lle ge 2 01 0 Un ico rn Co

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podnikatelský plán Internetový obchod Bc. Jana Dufková Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení webové prezentace vybrané organizace Web presentation of chosen organisation rating Miroslav Prokůpek Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více