T ajemná zkratka ERP EXTRA BYZNYS INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T ajemná zkratka ERP EXTRA BYZNYS INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Obsah"

Transkript

1 Obsah 92 České ERP není svět sám pro sebe Podnikové informační systémy na českém trhu 97 Ten umí clo a ten zas tohle Jak vybrat ERP systém 57 Aconto Free Účetnictví bez obav DVD Systém Ekonom Vyzkoušejte si ERP sami České ERP není svět sám pro sebe Existuje málo byznysovějších zkratek než ERP. Obyčejný smrtelník si zkratku spojí s podnikovými systémy a dál raději nehloubá. Přitom nejde o takovou magii, jak se zdá T ajemná zkratka ERP pochází z angličtiny a znamená Enterprise Resource Planning, česky plánování zdrojů společnosti. S jejím obsahem je to už složitější. Když zkratku ERP vložíte do vyhledávače, zjistíte, že jde o snahu prostřednictvím počítače integrovat všechna data a procesy organizace do jednotného systému. Pojmy, které leží v centru dění, zní integrace a databáze. ERP systémy se starají o několik oblastí plánování: výrobu, řízení zásobování, finance, projekty, lidské zdroje, řízení vztahů se zákazníkem a organizaci firemních dat. Jak poznáte, že zrovna vaše firma by měla přejít od živelného plánování k řízení procesů Rudolf Pleva prostřednictvím ERP? Je podstatnější velikost firmy nebo složitost procesů? Kdy si hledat ERP? Většina českých výrobců ERP řešení se přiklání spíš ke druhé variantě. Není to otázka velikosti organizace, jde spíš o úroveň nároků na systém, domnívá se Martin Korejs z firmy J.K.R. Touto hranicí můžou být například specifické požadavky na vedení některé firemní agendy, nebo velký objem dat, doplňuje. Také je to otázka vyzrálosti managementu, který si musí uvědomit, že kvalitní informační systém mu kromě zajištění účetnictví pomůže vyřešit spoustu dalších problémů, které musí dnes a denně ve firmě řešit s velkými lidskými i finančními náklady, dodává Martin Jirmann, obchodní ředitel Abra Software. Podobně to vidí Eva Efflerová ze společnosti BM Servis: Fakticky to nezávisí na velikosti firmy, ale na touze pomocí IS získat konkurenční výhodu, převážně se však jedná o střední firmy. Že i velikostí firmy lze definovat okamžik přechodu na ERP systém, ukazuje Jaroslav Šmarda z firmy VEMA. Mezi našimi zákazníky jsou i firmy s dvaceti zaměstnanci, ty ale využívají zpravidla jen aplikaci pro zpracování mezd. Tak zhruba od osmdesáti až sto zaměstnanců začínají firmy využívat komplexní řešení personálního informačního systému. Vzhledem k pokračující automatizaci většiny procesů, zavádění norem ISO, internetové komunikaci, bez které se prakticky nelze obejít, a samozřejmě dalším technologickým novinkám se hranice firmy používající komplexní ERP určitě snižuje k malým a středním firmám. Jeden systém zvládne vše Další otázka, kterou jsme potrápili vedení českých ERP dodavatelů, se dotýká míry integrace všech procesů v ERP systému. Ne všechny společnosti mají touhu celou svou agendu svěřit novému software, často existuje víc řešení vedle sebe, někdy se překrývají 92

2 EXTRA BYZNYS Slovník ERP Enterprise Resource Planing. Informační systém, který obsahuje moduly pro velké množství podnikových procesů od účetnictví přes správu majetku po logistiku. C/S, Klient/server Systém, ve kterém jsou data uschovávána na centrálním serveru, zde se také provádí operace s nimi. Server čeká na povely, které mu posílá klient program s patřičným grafickým rozhraním, který je nainstalován na uživatelově počítači. Jeden server obvykle obsluhuje množství klientů. ASP Application Service Provider. Na rozdíl od instalace systému (např. ERP) přímo na serverech uživatele je u ASP systém provozován na serverech dodavatele řešení. Ne všechny společnosti mají touhu celou svou agendu svěřit novému softwaru, často existuje víc řešení vedle sebe starý a nový systém, někdy koexistují dlouhodobě. Ve vzácných případech mohou být oba různorodé systémy provázány a spolupracovat spolu. A jak je tomu v Česku? Setkáváme se s tím, že zákazník má mimo základní ERP např. mzdový systém, vysvětluje Martin Jimrman. Důvodem bývá snaha o ochranu citlivých dat a také častější potřeba legislativní aktualizace. Občas používají zákazníci svůj objednávkový nebo CRM systém na míru, kterého se nechtějí vzdát. Zkušenosti s vymezeným mzdovým systémem nejsou zdaleka ojedinělé, přizvukuje hned několik dalších dodavatelů ERP. Spíše v minulosti bylo pravidlem, že mzdová a personální agenda byla vedena separátně na pracovišti, které nebylo propojeno s ostatními PC, ale i v současnosti bychom našli dost firem, které to stále vyžadují, souhlasí Martin Korejs. A nejinak to vidí Jaroslav Šmarda. Samozřejmě se občas stává, že právě mzdové údaje jsou někdy uloženy na samostatném počítači v kanceláři mzdové účetní, ale snažíme se zákazníka vždy přesvědčit, že uložení dat na serveru s definovanou bezpečnostní politikou a zabezpečeným přístupem je lepší, než uložení na počítači s neřízeným počtem všelijakých archivů mimo tento počítač. A bokem hlavního ERP systému nejsou jen výplaty. Firmy často drží stranou nestrukturované informace o zákaznicích a dalších obchodních partnerech poznámky, záznamy o schůzkách, úkolech, kategorizaci, vidí problém Michalis Michalidis z firmy Notia Informační systémy. Tyto informace jsou často vedeny mimo systém i přesto, že jsou k dispozici efektivní nástroje pro jejich evidenci. Zajímavá je úvaha nad tím, zda je oddělení některých částí systému smysluplné nebo naopak. Většina oslovených by nejraději integrovala všechny procesy do jediného řešení, ale jsou i výjimky. K těm prvním se řadí Slavomír Zima, manažer informačních systémů Helios. Domnívám se, že není agenda, kterou je praktické držet mimo informační systém. Právě naopak. Cílem je mít veškeré informace na jednom místě, aby bylo možné data jednoduše zpracovat. V opačném případě musíte informace hledat v mnoha souborech a zejména mít další soubor na to, abyste zjistili, ve kterých souborech informace hledat. Opačný názor zastává Jiří Zoubele z Oracle Czech. Dovedu si představit dva druhy agend, které může být praktické držet mimo takovýto systém. Za prvé to může být aplikace, která nesdílí žádná společná data Informační systém Vema Mzdy a Personalistika Nejrozšířenější aplikace pro zpracování mezd v ČR a SR Komplexní řešení oblasti lidských zdrojů Společnost Vema dále nabízí řešení: elektronického docházkového systému evidence a plánování pracovních cest sledování vzdělávání pracovníků plánování pracovních míst s tvorbou a tiskem organizačních schémat Služby: Call Centrum školení a odborné konzultace outsourcing zpracování mezd provoz přes internet (ASP) Varianty pro všechny typy a velikosti organizací, rezortní slevy. Výhodné podmínky pro zpracovatele mezd. Vema, a. s. Okružní 871/3a, Brno tel.: , Lze provozovat též přes internet formou služby Počítány mzdy více než půl milionu zaměstnancům 93

3 Slovník SQL Structured Query Language. Typ jazyka pro práce s databázemi, přeneseně i typ relační databáze, která tento jazyk využívá. Do této skupiny patří např. MS SQL, Oracle, MySQL, Firebird... XML extensible Markup Language. Jazyk pro popis strukturovaných dat. Díky standardizaci je často využíván jako prostředek pro výměnu dat mezi různými informačními systémy nebo částmi systému. UBL Dialekt jazyka XML, knihovna předem připravených šablon pro standardní byznysové dokumenty. SCM Supply chain management. Informační systém pro řízení a sledování dodávek a dodavatelského řetězce. Business Intelligence Část systému nabízející funkce pro shromažďování a analýzu obchodních a ekonomických dat v ERP. Back-office Informační systém pro sledování a řízení vnitřních procesů podniku. Do této skupiny se často řadí i ERP systémy. Front-office Informační systémy obsahující moduly pro vnější procesy typicky vztahy se zákazníky v CRM (Customer Relationship Management) systému. s okolními subsystémy a která je řádově levnější z pohledu pořízení a provozu než aplikace hlavního systému. Za druhé to může být systém, který je určen pro sdílení vnějšími uživateli (například zákaznický portál), jenž je z důvodu bezpečnosti vysunut mimo ostatní komponenty informačního systému. Každopádně masivní všezahrnující podnikové systémy do budoucna ztratí na atraktivitě. Jsme připravení na Europu? S mírným zpožděním i velkým předstihem jsme se zajímali taky o dvě otázky: jak s trhem ERP zamávala daňová reforma, resp. jak jej změní přechod na euro plánovaný na rok Většina dodavatelů se v prvním případě odvolala na pravidelnou legislativní aktualizaci svého systému nebo již provedené programové změny v ERP aplikacích. Druhá otázka vyvolala velmi různorodé reakce, ve kterých nezřídka figurovalo Slovensko (plánuje euro od ). Naše systémy se prodávají také na Slovensku, kde proces přechodu na Euro začíná již letos. Proto i mnohé změny jsou zapracovány do systémů již od letošního ledna, uvedl Slavomír Zima. Ve stejném smyslu se vyjádřil Martin Korejs: V České republice proběhne dle Národního plánu zavedení eura přechod na euro podle stejného scénáře a obdobných zásad jako na Slovensku, s přípravnou fází dvojího zobrazování cen, následně proběhne jednorázové zavedení eura formou velkého třesku a duální cirkulace měn v krátkém období. Určitě však tento krok znamená Na dotazy odpovídali Firma ABRA Software a.s. BM Servis s.r.o. Elisoft s.r.o. LCS International, a.s. J.K.R., spol. s r. o. Notia Informační systémy, spol. s r. o. Oracle Czech s.r.o. PCS Software, spol. s.r.o. VEMA, a. s. pro každý systém dosti razantní zásah. A třetí do party se slovenskými zkušenostmi je Jaroslav Šmarda. Protože máme hodně slovenských zákazníků, máme s přechodem na euro aktuální zkušenosti. Pro software je nejnáročnější fází právě přechodné, zpravidla šestiměsíční období, ve kterém je vyžadováno duální zobrazení v obou měnách. Odpovídal Martin Jirmann, obchodní ředitel Eva Efflerová, PR Pavel Stoklasa, obchodní ředitel Slavomír Zima, manažer IS Helios Martin Korejs, PR manažer Michalis Michailidis, ředitel Jiří Zoubele, Solution architect Renáta Dolejšková, Aconto Manager Jaroslav Šmarda, místopředseda představenstva Svět firemních systémů se přesouvá na internet, zvyšuje se důraz na přívětivé uživatelské prostředí a modularitu produktů Inovace ve vleku internetu U otázky po trendech v sekci ERP platí, že co člověk, to originální odpověď. Některé odpovědi kopírují trendy v celém světě IT, jiné jsou specifické pro ERP. Asi nepřekvapí, že i svět firemních systémů se pomalu onlinizuje, objevují se v něm opensource řešení, začíná se klást důraz na hezké a přívětivé uživatelské prostředí a modularitu ( rozložitelnost systému na části a používání jedné z nich). Další zajímavý trend popisuje Slavomír Zima. Dnešní svět informačních technologií je naplněn tisíci vzájemně neslučitelných formátů jak mezi jednotlivými technologiemi uvnitř organizace, tak mezi organizacemi. Proto důležitou funkcionalitou, dokonce můžeme říci nutností, jsou například webové služby nebo XML, přesněji řečeno UBL (Universal Business Language). Přechod od softwarového produktu na službu zase popisuje Jaroslav Šmarda. Jako nejvýznamnější trend vidím využívání softwaru jako služby, včetně firemních informačních systémů. Z firem zmizí servery a problémy s nimi spojené, informační systémy se přestěhují na servery poskytovatelů těchto služeb. Už dnes máme více než 150 firem, které využívají 94

4 Vybrané systémy Systém Výrobce/dodavatel Web Poznámka ABRA ABRA Software Verze G1 a G2 pro menší firmy, G3 a G4 pro střední a větší firmy Altus VARIO Altus Development Modulární "all-in-one" ERP systém optimalizovaný na potřeby malých a středních firem Twist Inspire Beep Nasazení od malých firem až po nadnárodní korporace či individuální informační systém na míru Bílý Motýl BM Servis Moderní integrovaný IS na podporu procesního a manažerského řízení ve středních firmách Money Cígler Software Verze S3 pro menší firmy, Money S5 pro střední společnosti Dialog 3000S Control Komplexní informační systém pro střední a větší firmy I6 CyberSoft Vyladěné moduly především pro organizace distribučního nebo velkoobchodního charakteru QI DC Concept Rychlá implementace nové funkcionality prostřednictvím internetu Ekonom Elisoft Účetní a evidenční systém určený pro malé a středně velké firmy Byznys J.K.R. ERP systém Byznys Win a pokročilý ERP systém Byznys VR Duel Ježek software Firemní řešení: systém Duel nasazený v počítačové síti K2 K2 atmitec Verze Business (rychlé nasazení), Professional (možnosti přizpůsobení), Enterprise (kompletní řešení) Karat Karat Software Podle velikosti firmy verze Express, Advance, Enterprise Helios LCS Podle velikosti firmy verze Red, Orange, Green Notia Business Server Notia Informační systémy Komplexní integrované podnikové řešení typicky určené pro obchodní společnosti a firmy poskytující služby OR-System OR-CZ Pro široké spektrum středně velkých výrobních a obchodních organizací Aconto PCS Software Verze MSP pro menší a středně velké firmy, Aconto Corporate pro střední a větší firmy Premier System Premier System Komplexní ekonomický software pro řízení malých a středních firem RON RON Software Samostatné produkty pro mzdy, fakturaci, docházku, majetek Pohoda Stormware Nástroj pro vedení účetnictví a řízení ekonomiky malých a středních firem IS VEMA VEMA Ekonomický a logistický systém + specializované řešení pro personalistiku 96

5 personální informační systém jako službu. Další dotázaní mluví o modularitě a uživatelském prostředí. Za zmínku určitě stojí například centrální vyhledávání, je aplikováno na celý systém dle nejnovějších trendů použitých například v operačním systému MS Windows Vista, uvádí Martin Korejs k interface svého produktu. Jiří Zoubele mluví obecně. Původní moduly masivních podnikových systémů se postupně transformují na sadu dílčích, opakovaně použitelných služeb. Procesní řízení původně zadrátované v těle hlavního informačního systému se přesouvá na úroveň obecné, tzv. middle-ware vrstvy. Zvyšuje se svoboda v rozhodování, kterou konkrétní aplikací/službou bude pokryta konkrétní část podnikového procesu. A Eva Efflerová přidává další prvky: elektronická komunikace se státními orgány, procesní řízení (work-flow), integrace s kancelářskými systémy a informační podpora řízení výroby. Co se děje za humny A na závěr se podívejme, co konkrétního se odehrává na našem písečku. Abra loni sjednotila název firmy s názvem svých produktů, které patří k nejvýznamnějším na trhu. Elisoft vyvíjí pro systém Ekonom modul Majetek Profi v kategorii pro malé a střední firmy. Eva Efflerová z BM Software hovoří o informačním systému Bílý Motýl určeném k podpoře procesního chování podniku a informační podpory manažerského řízení. V LCS International momentálně vede systém Helios Orange, který v loňském roce zaujímal čtyřicet procent zdejšího trhu. Vývojářům zase v současnosti prochází rukama systém Helios Green. Firma J.K.R. v roce 2008 přináší novinku v podobě produktu Byznys VR, optimalizovaném pro Windows Vista a MS Office Michalis Michailidis z Notia IS zmiňuje Dashboard, novinku, která v internetovém prohlížeči nebo mobilu zobrazí vybrané informace z obchodních, finančních a provozních dat. A PCS Software v lednu zlidovělo : od ledna nabízí stažení produktu Aconto Free bez povinné registrace. Kromě toho obohatilo modul Sklad o objednávkový systém. Pohoda od Stormware jede tradičně v nové verzi svázané s letopočtem. Největší novinkou u Cígler Software bylo uvedení zcela nového systému Money S5 pro větší organizace. Poslední dotázaný, firma VEMA, se tváří tajemně. Chystá se prý zásadní novinka na poli integrace personálního informačního systému, ale podrobnosti jsou svázány firemní omertou, tedy zákonem mlčení. Bleskem Vista za polovic Microsoft snížil až o 46 % ceny krabicových verzí operačního systému Windows Vista. Uživatelé počítačů mají nyní možnost pořídit si výhodněji licenci systému ve verzi Windows Vista Home Basic, Home Premium a Ultimate. Současně získávají všechny výhody plynoucí z pořízení krabicové verze, a to zejména možnost přenositelnosti na jiný počítač nebo technickou podporu poskytovanou přímo ze strany společnosti Microsoft. Nabídky mohou využít jak stávající uživatelé, kteří zvažují přechod z Windows 2000 a Windows XP na vyšší verzi systému, tak noví zákazníci. VoIP na Slovensku Nejrozšířenější česká VoIP služba viphone break je od přelomu roku k dispozici zákazníkům i na Slovensku. Slovenský zákazník si může vybrat, bude-li využívat službu viphone break či službu Azet phone. Volání v celé síti Azet phone a viphone break je zdarma - i mezinárodně mezi ČR a SR. Každý zákazník má přiděleno regionální telefonní číslo, ihned po aktivaci může volat do všech pevných a mobilních sítí a na jeho číslo se kdokoliv odkudkoliv dovolá. Síť viphone roste velmi rychle, každý měsíc přibývají tisíce nových uživatelů, se kterými si mohou zákazníci volat zcela zdarma. Barracuda chrání Se vzrůstajícím počtem spamů a v souvislosti s otázkou počítačového zabezpečení se zvyšuje zájem o produkty Barracuda Networks. Nabízí řadu velmi úspěšných firewallů s antispamem, antivirem a antispyware, určených od malých společností až po velké poskytovatele internetu, nebo např. Barracuda Load Balancer výkonné řešení pro rozdělení zátěže serveru. Autorizovaným distributorem zařízení Barracuda Networks v České republice je Gesto Communications. Antispam firewall od Barracudy Networks využívají pro ochranu ů například servery Seznam a Atlas a dalších více než společností na celém světě. Mailingové kampaně pod kontrolou Zoner software zařadil do produktové nabídky SendBlaster nástroj pro vedení marketingových kampaní a jiných druhů hromadné komunikace. Mailingový manažer SendBlaster nabízí více než jen hromadné rozesílání ů. Veškeré zprávy lze pečlivě upravit a využít k tomu množství předpřipravených šablon. Program lze propojit s databází a nastavit volby před odesláním zprávy. SendBlaster je produktem italské společnosti edisplay, na český trh se dostává v plně lokalizované verzi. Za elektronickou licenci zaplatíte necelé dva tisíce bez daně. s informačními a ekonomickými systémy HELIOS Vysoce sofistikované podnikové informační a ekonomické systémy, které se Vám přizpůsobí! Vždy Vám okamžitě poskytnou potřebné informace, na jejichž základě můžete v každé situaci správně rozhodnout. Výběr informací o aktuálním stavu Vašich zakázek, financí či procesech ve firmě bude rychlý, relevantní a uzpůsobený potřebám managementu i zaměstnanců. Nezaručíme Vám, že čísla budou vždy potěšující, ale budou vždy přesná, objektivní a kdykoli dosažitelná.

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Identifikace procesních vazeb mezi ERP a CRM vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. 2012 autor: Bc.

Více

POKRYTÍ ROZSÁHLÝCH PROSTORŮ V PRAXI

POKRYTÍ ROZSÁHLÝCH PROSTORŮ V PRAXI POKRYTÍ ROZSÁHLÝCH PROSTORŮ V PRAXI INTERNETOVÝ TISK BEZ OVLADAČŮ PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V ČR NOVINKY AKTUÁLNĚ Z PODNIKOVÉHO IT BEZDRÁTY ČTVRTÉ GENERACE ZKUŠENOSTI S NOVÝMI BEZDRÁTY ROZHRANÍ MEZI

Více

Technologie Web 2.0. Databáze budoucnosti. Antivirové programy. Aktuální trendy ve vývoji webu. Postrelační databáze se hlásí o slovo

Technologie Web 2.0. Databáze budoucnosti. Antivirové programy. Aktuální trendy ve vývoji webu. Postrelační databáze se hlásí o slovo Vychází 20. října 2006, ročník XI, cena 79 Kč / 119 Sk 11 2006 Technologie Web 2.0 Aktuální trendy ve vývoji webu Databáze budoucnosti Postrelační databáze se hlásí o slovo Antivirové programy Konkurence

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Výběr účetního programu pro malou firmu

Výběr účetního programu pro malou firmu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Výběr účetního programu pro malou firmu BAKALÁŘSKÁ

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Byznys. srdce podniku na dlani. >> Informační systémy třídy BYZNYS

Byznys. srdce podniku na dlani. >> Informační systémy třídy BYZNYS Byznys srdce podniku na dlani >> Informační systémy třídy BYZNYS Významné instalace podnikových informačních systémů třídy BYZNYS 2 Dopravní společnosti ALFASPED LOGISTIK C.B. SPED Dopravní podnik města

Více

Analýza trhu podnikových informačních systémů

Analýza trhu podnikových informačních systémů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Analýza trhu podnikových informačních systémů

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více