T ajemná zkratka ERP EXTRA BYZNYS INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T ajemná zkratka ERP EXTRA BYZNYS INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Obsah"

Transkript

1 Obsah 92 České ERP není svět sám pro sebe Podnikové informační systémy na českém trhu 97 Ten umí clo a ten zas tohle Jak vybrat ERP systém 57 Aconto Free Účetnictví bez obav DVD Systém Ekonom Vyzkoušejte si ERP sami České ERP není svět sám pro sebe Existuje málo byznysovějších zkratek než ERP. Obyčejný smrtelník si zkratku spojí s podnikovými systémy a dál raději nehloubá. Přitom nejde o takovou magii, jak se zdá T ajemná zkratka ERP pochází z angličtiny a znamená Enterprise Resource Planning, česky plánování zdrojů společnosti. S jejím obsahem je to už složitější. Když zkratku ERP vložíte do vyhledávače, zjistíte, že jde o snahu prostřednictvím počítače integrovat všechna data a procesy organizace do jednotného systému. Pojmy, které leží v centru dění, zní integrace a databáze. ERP systémy se starají o několik oblastí plánování: výrobu, řízení zásobování, finance, projekty, lidské zdroje, řízení vztahů se zákazníkem a organizaci firemních dat. Jak poznáte, že zrovna vaše firma by měla přejít od živelného plánování k řízení procesů Rudolf Pleva prostřednictvím ERP? Je podstatnější velikost firmy nebo složitost procesů? Kdy si hledat ERP? Většina českých výrobců ERP řešení se přiklání spíš ke druhé variantě. Není to otázka velikosti organizace, jde spíš o úroveň nároků na systém, domnívá se Martin Korejs z firmy J.K.R. Touto hranicí můžou být například specifické požadavky na vedení některé firemní agendy, nebo velký objem dat, doplňuje. Také je to otázka vyzrálosti managementu, který si musí uvědomit, že kvalitní informační systém mu kromě zajištění účetnictví pomůže vyřešit spoustu dalších problémů, které musí dnes a denně ve firmě řešit s velkými lidskými i finančními náklady, dodává Martin Jirmann, obchodní ředitel Abra Software. Podobně to vidí Eva Efflerová ze společnosti BM Servis: Fakticky to nezávisí na velikosti firmy, ale na touze pomocí IS získat konkurenční výhodu, převážně se však jedná o střední firmy. Že i velikostí firmy lze definovat okamžik přechodu na ERP systém, ukazuje Jaroslav Šmarda z firmy VEMA. Mezi našimi zákazníky jsou i firmy s dvaceti zaměstnanci, ty ale využívají zpravidla jen aplikaci pro zpracování mezd. Tak zhruba od osmdesáti až sto zaměstnanců začínají firmy využívat komplexní řešení personálního informačního systému. Vzhledem k pokračující automatizaci většiny procesů, zavádění norem ISO, internetové komunikaci, bez které se prakticky nelze obejít, a samozřejmě dalším technologickým novinkám se hranice firmy používající komplexní ERP určitě snižuje k malým a středním firmám. Jeden systém zvládne vše Další otázka, kterou jsme potrápili vedení českých ERP dodavatelů, se dotýká míry integrace všech procesů v ERP systému. Ne všechny společnosti mají touhu celou svou agendu svěřit novému software, často existuje víc řešení vedle sebe, někdy se překrývají 92

2 EXTRA BYZNYS Slovník ERP Enterprise Resource Planing. Informační systém, který obsahuje moduly pro velké množství podnikových procesů od účetnictví přes správu majetku po logistiku. C/S, Klient/server Systém, ve kterém jsou data uschovávána na centrálním serveru, zde se také provádí operace s nimi. Server čeká na povely, které mu posílá klient program s patřičným grafickým rozhraním, který je nainstalován na uživatelově počítači. Jeden server obvykle obsluhuje množství klientů. ASP Application Service Provider. Na rozdíl od instalace systému (např. ERP) přímo na serverech uživatele je u ASP systém provozován na serverech dodavatele řešení. Ne všechny společnosti mají touhu celou svou agendu svěřit novému softwaru, často existuje víc řešení vedle sebe starý a nový systém, někdy koexistují dlouhodobě. Ve vzácných případech mohou být oba různorodé systémy provázány a spolupracovat spolu. A jak je tomu v Česku? Setkáváme se s tím, že zákazník má mimo základní ERP např. mzdový systém, vysvětluje Martin Jimrman. Důvodem bývá snaha o ochranu citlivých dat a také častější potřeba legislativní aktualizace. Občas používají zákazníci svůj objednávkový nebo CRM systém na míru, kterého se nechtějí vzdát. Zkušenosti s vymezeným mzdovým systémem nejsou zdaleka ojedinělé, přizvukuje hned několik dalších dodavatelů ERP. Spíše v minulosti bylo pravidlem, že mzdová a personální agenda byla vedena separátně na pracovišti, které nebylo propojeno s ostatními PC, ale i v současnosti bychom našli dost firem, které to stále vyžadují, souhlasí Martin Korejs. A nejinak to vidí Jaroslav Šmarda. Samozřejmě se občas stává, že právě mzdové údaje jsou někdy uloženy na samostatném počítači v kanceláři mzdové účetní, ale snažíme se zákazníka vždy přesvědčit, že uložení dat na serveru s definovanou bezpečnostní politikou a zabezpečeným přístupem je lepší, než uložení na počítači s neřízeným počtem všelijakých archivů mimo tento počítač. A bokem hlavního ERP systému nejsou jen výplaty. Firmy často drží stranou nestrukturované informace o zákaznicích a dalších obchodních partnerech poznámky, záznamy o schůzkách, úkolech, kategorizaci, vidí problém Michalis Michalidis z firmy Notia Informační systémy. Tyto informace jsou často vedeny mimo systém i přesto, že jsou k dispozici efektivní nástroje pro jejich evidenci. Zajímavá je úvaha nad tím, zda je oddělení některých částí systému smysluplné nebo naopak. Většina oslovených by nejraději integrovala všechny procesy do jediného řešení, ale jsou i výjimky. K těm prvním se řadí Slavomír Zima, manažer informačních systémů Helios. Domnívám se, že není agenda, kterou je praktické držet mimo informační systém. Právě naopak. Cílem je mít veškeré informace na jednom místě, aby bylo možné data jednoduše zpracovat. V opačném případě musíte informace hledat v mnoha souborech a zejména mít další soubor na to, abyste zjistili, ve kterých souborech informace hledat. Opačný názor zastává Jiří Zoubele z Oracle Czech. Dovedu si představit dva druhy agend, které může být praktické držet mimo takovýto systém. Za prvé to může být aplikace, která nesdílí žádná společná data Informační systém Vema Mzdy a Personalistika Nejrozšířenější aplikace pro zpracování mezd v ČR a SR Komplexní řešení oblasti lidských zdrojů Společnost Vema dále nabízí řešení: elektronického docházkového systému evidence a plánování pracovních cest sledování vzdělávání pracovníků plánování pracovních míst s tvorbou a tiskem organizačních schémat Služby: Call Centrum školení a odborné konzultace outsourcing zpracování mezd provoz přes internet (ASP) Varianty pro všechny typy a velikosti organizací, rezortní slevy. Výhodné podmínky pro zpracovatele mezd. Vema, a. s. Okružní 871/3a, Brno tel.: , Lze provozovat též přes internet formou služby Počítány mzdy více než půl milionu zaměstnancům 93

3 Slovník SQL Structured Query Language. Typ jazyka pro práce s databázemi, přeneseně i typ relační databáze, která tento jazyk využívá. Do této skupiny patří např. MS SQL, Oracle, MySQL, Firebird... XML extensible Markup Language. Jazyk pro popis strukturovaných dat. Díky standardizaci je často využíván jako prostředek pro výměnu dat mezi různými informačními systémy nebo částmi systému. UBL Dialekt jazyka XML, knihovna předem připravených šablon pro standardní byznysové dokumenty. SCM Supply chain management. Informační systém pro řízení a sledování dodávek a dodavatelského řetězce. Business Intelligence Část systému nabízející funkce pro shromažďování a analýzu obchodních a ekonomických dat v ERP. Back-office Informační systém pro sledování a řízení vnitřních procesů podniku. Do této skupiny se často řadí i ERP systémy. Front-office Informační systémy obsahující moduly pro vnější procesy typicky vztahy se zákazníky v CRM (Customer Relationship Management) systému. s okolními subsystémy a která je řádově levnější z pohledu pořízení a provozu než aplikace hlavního systému. Za druhé to může být systém, který je určen pro sdílení vnějšími uživateli (například zákaznický portál), jenž je z důvodu bezpečnosti vysunut mimo ostatní komponenty informačního systému. Každopádně masivní všezahrnující podnikové systémy do budoucna ztratí na atraktivitě. Jsme připravení na Europu? S mírným zpožděním i velkým předstihem jsme se zajímali taky o dvě otázky: jak s trhem ERP zamávala daňová reforma, resp. jak jej změní přechod na euro plánovaný na rok Většina dodavatelů se v prvním případě odvolala na pravidelnou legislativní aktualizaci svého systému nebo již provedené programové změny v ERP aplikacích. Druhá otázka vyvolala velmi různorodé reakce, ve kterých nezřídka figurovalo Slovensko (plánuje euro od ). Naše systémy se prodávají také na Slovensku, kde proces přechodu na Euro začíná již letos. Proto i mnohé změny jsou zapracovány do systémů již od letošního ledna, uvedl Slavomír Zima. Ve stejném smyslu se vyjádřil Martin Korejs: V České republice proběhne dle Národního plánu zavedení eura přechod na euro podle stejného scénáře a obdobných zásad jako na Slovensku, s přípravnou fází dvojího zobrazování cen, následně proběhne jednorázové zavedení eura formou velkého třesku a duální cirkulace měn v krátkém období. Určitě však tento krok znamená Na dotazy odpovídali Firma ABRA Software a.s. BM Servis s.r.o. Elisoft s.r.o. LCS International, a.s. J.K.R., spol. s r. o. Notia Informační systémy, spol. s r. o. Oracle Czech s.r.o. PCS Software, spol. s.r.o. VEMA, a. s. pro každý systém dosti razantní zásah. A třetí do party se slovenskými zkušenostmi je Jaroslav Šmarda. Protože máme hodně slovenských zákazníků, máme s přechodem na euro aktuální zkušenosti. Pro software je nejnáročnější fází právě přechodné, zpravidla šestiměsíční období, ve kterém je vyžadováno duální zobrazení v obou měnách. Odpovídal Martin Jirmann, obchodní ředitel Eva Efflerová, PR Pavel Stoklasa, obchodní ředitel Slavomír Zima, manažer IS Helios Martin Korejs, PR manažer Michalis Michailidis, ředitel Jiří Zoubele, Solution architect Renáta Dolejšková, Aconto Manager Jaroslav Šmarda, místopředseda představenstva Svět firemních systémů se přesouvá na internet, zvyšuje se důraz na přívětivé uživatelské prostředí a modularitu produktů Inovace ve vleku internetu U otázky po trendech v sekci ERP platí, že co člověk, to originální odpověď. Některé odpovědi kopírují trendy v celém světě IT, jiné jsou specifické pro ERP. Asi nepřekvapí, že i svět firemních systémů se pomalu onlinizuje, objevují se v něm opensource řešení, začíná se klást důraz na hezké a přívětivé uživatelské prostředí a modularitu ( rozložitelnost systému na části a používání jedné z nich). Další zajímavý trend popisuje Slavomír Zima. Dnešní svět informačních technologií je naplněn tisíci vzájemně neslučitelných formátů jak mezi jednotlivými technologiemi uvnitř organizace, tak mezi organizacemi. Proto důležitou funkcionalitou, dokonce můžeme říci nutností, jsou například webové služby nebo XML, přesněji řečeno UBL (Universal Business Language). Přechod od softwarového produktu na službu zase popisuje Jaroslav Šmarda. Jako nejvýznamnější trend vidím využívání softwaru jako služby, včetně firemních informačních systémů. Z firem zmizí servery a problémy s nimi spojené, informační systémy se přestěhují na servery poskytovatelů těchto služeb. Už dnes máme více než 150 firem, které využívají 94

4 Vybrané systémy Systém Výrobce/dodavatel Web Poznámka ABRA ABRA Software Verze G1 a G2 pro menší firmy, G3 a G4 pro střední a větší firmy Altus VARIO Altus Development Modulární "all-in-one" ERP systém optimalizovaný na potřeby malých a středních firem Twist Inspire Beep Nasazení od malých firem až po nadnárodní korporace či individuální informační systém na míru Bílý Motýl BM Servis Moderní integrovaný IS na podporu procesního a manažerského řízení ve středních firmách Money Cígler Software Verze S3 pro menší firmy, Money S5 pro střední společnosti Dialog 3000S Control Komplexní informační systém pro střední a větší firmy I6 CyberSoft Vyladěné moduly především pro organizace distribučního nebo velkoobchodního charakteru QI DC Concept Rychlá implementace nové funkcionality prostřednictvím internetu Ekonom Elisoft Účetní a evidenční systém určený pro malé a středně velké firmy Byznys J.K.R. ERP systém Byznys Win a pokročilý ERP systém Byznys VR Duel Ježek software Firemní řešení: systém Duel nasazený v počítačové síti K2 K2 atmitec Verze Business (rychlé nasazení), Professional (možnosti přizpůsobení), Enterprise (kompletní řešení) Karat Karat Software Podle velikosti firmy verze Express, Advance, Enterprise Helios LCS Podle velikosti firmy verze Red, Orange, Green Notia Business Server Notia Informační systémy Komplexní integrované podnikové řešení typicky určené pro obchodní společnosti a firmy poskytující služby OR-System OR-CZ Pro široké spektrum středně velkých výrobních a obchodních organizací Aconto PCS Software Verze MSP pro menší a středně velké firmy, Aconto Corporate pro střední a větší firmy Premier System Premier System Komplexní ekonomický software pro řízení malých a středních firem RON RON Software Samostatné produkty pro mzdy, fakturaci, docházku, majetek Pohoda Stormware Nástroj pro vedení účetnictví a řízení ekonomiky malých a středních firem IS VEMA VEMA Ekonomický a logistický systém + specializované řešení pro personalistiku 96

5 personální informační systém jako službu. Další dotázaní mluví o modularitě a uživatelském prostředí. Za zmínku určitě stojí například centrální vyhledávání, je aplikováno na celý systém dle nejnovějších trendů použitých například v operačním systému MS Windows Vista, uvádí Martin Korejs k interface svého produktu. Jiří Zoubele mluví obecně. Původní moduly masivních podnikových systémů se postupně transformují na sadu dílčích, opakovaně použitelných služeb. Procesní řízení původně zadrátované v těle hlavního informačního systému se přesouvá na úroveň obecné, tzv. middle-ware vrstvy. Zvyšuje se svoboda v rozhodování, kterou konkrétní aplikací/službou bude pokryta konkrétní část podnikového procesu. A Eva Efflerová přidává další prvky: elektronická komunikace se státními orgány, procesní řízení (work-flow), integrace s kancelářskými systémy a informační podpora řízení výroby. Co se děje za humny A na závěr se podívejme, co konkrétního se odehrává na našem písečku. Abra loni sjednotila název firmy s názvem svých produktů, které patří k nejvýznamnějším na trhu. Elisoft vyvíjí pro systém Ekonom modul Majetek Profi v kategorii pro malé a střední firmy. Eva Efflerová z BM Software hovoří o informačním systému Bílý Motýl určeném k podpoře procesního chování podniku a informační podpory manažerského řízení. V LCS International momentálně vede systém Helios Orange, který v loňském roce zaujímal čtyřicet procent zdejšího trhu. Vývojářům zase v současnosti prochází rukama systém Helios Green. Firma J.K.R. v roce 2008 přináší novinku v podobě produktu Byznys VR, optimalizovaném pro Windows Vista a MS Office Michalis Michailidis z Notia IS zmiňuje Dashboard, novinku, která v internetovém prohlížeči nebo mobilu zobrazí vybrané informace z obchodních, finančních a provozních dat. A PCS Software v lednu zlidovělo : od ledna nabízí stažení produktu Aconto Free bez povinné registrace. Kromě toho obohatilo modul Sklad o objednávkový systém. Pohoda od Stormware jede tradičně v nové verzi svázané s letopočtem. Největší novinkou u Cígler Software bylo uvedení zcela nového systému Money S5 pro větší organizace. Poslední dotázaný, firma VEMA, se tváří tajemně. Chystá se prý zásadní novinka na poli integrace personálního informačního systému, ale podrobnosti jsou svázány firemní omertou, tedy zákonem mlčení. Bleskem Vista za polovic Microsoft snížil až o 46 % ceny krabicových verzí operačního systému Windows Vista. Uživatelé počítačů mají nyní možnost pořídit si výhodněji licenci systému ve verzi Windows Vista Home Basic, Home Premium a Ultimate. Současně získávají všechny výhody plynoucí z pořízení krabicové verze, a to zejména možnost přenositelnosti na jiný počítač nebo technickou podporu poskytovanou přímo ze strany společnosti Microsoft. Nabídky mohou využít jak stávající uživatelé, kteří zvažují přechod z Windows 2000 a Windows XP na vyšší verzi systému, tak noví zákazníci. VoIP na Slovensku Nejrozšířenější česká VoIP služba viphone break je od přelomu roku k dispozici zákazníkům i na Slovensku. Slovenský zákazník si může vybrat, bude-li využívat službu viphone break či službu Azet phone. Volání v celé síti Azet phone a viphone break je zdarma - i mezinárodně mezi ČR a SR. Každý zákazník má přiděleno regionální telefonní číslo, ihned po aktivaci může volat do všech pevných a mobilních sítí a na jeho číslo se kdokoliv odkudkoliv dovolá. Síť viphone roste velmi rychle, každý měsíc přibývají tisíce nových uživatelů, se kterými si mohou zákazníci volat zcela zdarma. Barracuda chrání Se vzrůstajícím počtem spamů a v souvislosti s otázkou počítačového zabezpečení se zvyšuje zájem o produkty Barracuda Networks. Nabízí řadu velmi úspěšných firewallů s antispamem, antivirem a antispyware, určených od malých společností až po velké poskytovatele internetu, nebo např. Barracuda Load Balancer výkonné řešení pro rozdělení zátěže serveru. Autorizovaným distributorem zařízení Barracuda Networks v České republice je Gesto Communications. Antispam firewall od Barracudy Networks využívají pro ochranu ů například servery Seznam a Atlas a dalších více než společností na celém světě. Mailingové kampaně pod kontrolou Zoner software zařadil do produktové nabídky SendBlaster nástroj pro vedení marketingových kampaní a jiných druhů hromadné komunikace. Mailingový manažer SendBlaster nabízí více než jen hromadné rozesílání ů. Veškeré zprávy lze pečlivě upravit a využít k tomu množství předpřipravených šablon. Program lze propojit s databází a nastavit volby před odesláním zprávy. SendBlaster je produktem italské společnosti edisplay, na český trh se dostává v plně lokalizované verzi. Za elektronickou licenci zaplatíte necelé dva tisíce bez daně. s informačními a ekonomickými systémy HELIOS Vysoce sofistikované podnikové informační a ekonomické systémy, které se Vám přizpůsobí! Vždy Vám okamžitě poskytnou potřebné informace, na jejichž základě můžete v každé situaci správně rozhodnout. Výběr informací o aktuálním stavu Vašich zakázek, financí či procesech ve firmě bude rychlý, relevantní a uzpůsobený potřebám managementu i zaměstnanců. Nezaručíme Vám, že čísla budou vždy potěšující, ale budou vždy přesná, objektivní a kdykoli dosažitelná.

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník.

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník. Vážený zákazníku, vzhledem k novému účetnímu roku 2015 (1.1. 31.12.2015) je nutné provést nastavení systému Helios Orange podle následujících kroků. (Tento popis si neklade za cíl řešit uzávěrku jednotlivých

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Petra Bartošová Partner Account Manager

Petra Bartošová Partner Account Manager Petra Bartošová Partner Account Manager Agenda: 1. Konec podpory Windows XP 2. Scénáře prodeje 3. Konec podpory Office 2003 4. Vaše dotazy Marketingová kampaň Vrchol březen 2014 Komunikační kampaň cílená

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Z atím poslední úder kupodivu

Z atím poslední úder kupodivu Obsah 80 Pod palbou zákonů ERP systémy v roce 2008 85 Lidé a podnikové systémy Řízení lidských zdrojů Roman Smělý Pod palbou zákonů Útoky na změny ve mzdových a personálních agendách ekonomických systémů

Více

základní FAkTA CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? CíLOVÁ SkUPInA DISTRIBUCe

základní FAkTA CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? CíLOVÁ SkUPInA DISTRIBUCe 6 CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? základní FAkTA IT časopis pro uživatele ze segmentu enterprise, midrange a SMB. Zabývá se potřebami a nákupními zvyklostmi těchto uživatelů, zveřejňuje redakční články,

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura

Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura 7. dubna 2008 Elektronická aplikace pro MK ČR Podpora přípravy IOP Kultura 2 Obsah Cíle projektu Popis řešení Další rozvoj Zkušenosti

Více

Praha 27. 4. 2011. Jan Talášek pit Software, s.r.o. www.pitsoftware.cz. 27.4.2011 CAFM v praxi SW podpora FM

Praha 27. 4. 2011. Jan Talášek pit Software, s.r.o. www.pitsoftware.cz. 27.4.2011 CAFM v praxi SW podpora FM CAFM v praxi Data, Informace, CAFM jako součást podnikového IS, Integrace Jan Talášek pit Software, s.r.o. Praha 27. 4. 2011 OBSAH PŘEDNÁŠKY Data a Informace Statická data pro CAFM pasportizace a pasport

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies

www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies www.ithighway.cz SVĚT NEMUSÍ BÝT SLOŽITÝ! Powered by Ness Technologies it Highway Filozofie it Highway Integrované řešení vše v jednom Kompletní IT jako služba Pokrytí všech potřeb SME firem Od připojení

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb

Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb Siebel CRM pro podporu řízení outsourcingu IT Služeb konference eostrava říjen 2009 Michal Dufek Oksystem s.r.o. Martin Rubina Ovanet a.s. 1 Agenda Východiska a potřeby Produkt Siebel CRM Implementace

Více

Zadání seminární práce 2

Zadání seminární práce 2 Zadání seminární práce 2 1. Z přehledu informačních systémů vyberte 2 produkty různých výrobců (tříčlenné skupiny vybírají 3 produkty). Vybírejte pouze z produktů s pořadovými čísly uvedenými u Vaší skupiny.

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Od videokonference k telepresenci

Od videokonference k telepresenci Od videokonference k telepresenci Tomáš Tesař Business Development Manager, tesar@atlantis.cz Distributor Polycom technologie v ČR a SK Agenda Přínos videokonferenční komunikace Faktory umožňující rozmach

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Řešení elektronické fakturace postavené na konsolidačním principu aneb elektronická fakturace v praxi

Řešení elektronické fakturace postavené na konsolidačním principu aneb elektronická fakturace v praxi Řešení elektronické fakturace postavené na konsolidačním principu aneb elektronická fakturace v praxi Petr Hojný Česká spořitelna, a.s 16. sympozium EDI (FACT a eb), 16.4.2010 Řešení elektronické fakturace

Více

Správa probíhá v přehledné webové konzoli.

Správa probíhá v přehledné webové konzoli. Služba SkolniLogin.cz je nástroj pro správu uživatelských účtů a nástavba pro Microsoft Office 365. Naším cílem je poskytnout školám ucelené řešení, zjednodušit nasazení, správu uživatelů a sjednotit přihlašován.

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Personalistika Ron software

Personalistika Ron software Personalistika RON SOFTWARE Program PERSONALISTIKA slouží k evidenci personálních dat zaměstnanců a uchazečů. Můžete plánovat potřebný počet zaměstnanců v určitém čase a jejich nábor, navrhovat školení

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Tomáš Král Account Technology Strategist, Public Sector Microsoft ČR Realita dneška: Rostoucí počet provozovaných či používaných, často heterogenních

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více