Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015"

Transkript

1 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015

2 Osnova: 1. Zámořské objevy 2. Vzestup Španělska a pokles Itálie 3. Humanismus a renesance 4. Situace v Německu 5. Španělsko a Nizozemsko 6. Anglie 7. Francie 8. Polsko-litevská říše 9. Situace v Rusku 10. Třicetiletá válka 11. Kultura pozdního feudalismu

3 Zámořské objevy Příčiny: honba za zlatem ztížení obchodů s Východem kvůli Osmanským Turkům Předpoklady: dokonalejší plachetnice, kompasy s větrnou růžicí, pomůcky k určení polohy lodi (mapa světa Toscanelli)

4 Toscanelli - mapa světa

5 Kudy: přímá cesta na Z či obeplutím Afriky Plavby: Portugalci jižním směrem - odkrývali Z pobřeží odtud slonovina, vzácná dřeva, kaučuk, koření, černí otroci, zlato Bartoloměj Dias mys Dobré naděje Vasco de Gama z V pobřeží přes Indický oceán na Z pobřeží Indie v Kalikatu odtud zlato, drahokamy, barviva, vzácná dřeva, koření (pepř)

6 - 2. polovina 16. stol. pokles hospodářské úrovně, kolonie ovládnuty Nizozemci, Angličany Španělé na západ Kryštof Kolumbus ostrůvky v Bahamském souostroví, dále Kuba, Haiti (přesvědčen, že doplul do Indie ostrovy nazvány Západní Indie, domorodci Indiáni ) Vasco de Balboa překročil Panamskou šíji, spatřil Tichý oceán (domněnka o Americe jistotou název Amerika podle Ameriga Vespucciho)

7 směry plaveb

8 Obyvatelstvo Ameriky: rudé domorodé žije v kmenech značné vývojové rozdíly pevnina od Kanady do Patagonie lovci a kočovníci žijí v rodovém zřízení Střední Amerika, Z pobřeží Jižní Ameriky kmenové svazy Říše Aztéků a Inků Aztékové méně vyspělý lid - náhorní planina ve Střední Americe, střediskem říše Mexiko - pěstování kukuřice (hlavní zemědělská plodina) - chov psů a krocanů - výroba zbraní (z mědi, cínu, bronzu, pazourku) - budování zcela odlišných staveb

9 - vynalezli vlastní písmo a kalendář s přestupným rokem o 366 dnech Inkové území dnešního Ekvádoru, Peru a Bolívie - pěstování kukuřice, brambor - chov lam (sloužila k tahu) dobytí říší Aztéků a Inků 1519 Hernando Cortez Aztécká říše dvouleté boje dobyto hlavní město opanována celá země (zisk zlata a stříbra) F. Pizarro vyloupil a zpustošil říši Inků

10 Důsledky zámořských objevů: až do konce 16. stol. další země podníceny k plavbám (Angličané, Francouzi, Nizozemci) směr na SZ či SV objeveno postupně pobřeží Severní Ameriky (Labrador, Kanada, Baffinova země), Grónsko, cesta Bílým mořem do Ruska a Špicberky Fernão de Magalhães 1. cesta kolem světa (cesta na Z proplutí průlivem oddělující Jižní Ameriku od Ohňové země přes Tichý oceán, Filipíny a Moluky kolem Afriky návrat do Španělska) důkaz o kulatosti země vliv zámořských objevů na evropský obchod, výrobu, peněžnictví, nepřímý vliv na politický a kulturní vývoj větší části Evropy

11 Magalhãesova cesta

12 Kryštof Kolumbus Vasco de Gama Vasco de Balboa

13 Hernando Cortez Fernão de Magalhães

14 vyvíjeny podmínky pro celonárodní trhy, vytvářeny předpoklady pro vznik světového obchodu přesun obchodních středisek ze Středomoří na Atlantské pobřeží Antverpy 1. pol. 16. stol. hospodářským a obchodním střediskem - neomezená obchodní svoboda pro cizince - světový význam po Antverpách Amsterdam, později růst obchodního významu Londýnu a francouzských přístavů hlavní cestou mezinárodního obchodu moře (levnější a rychlejší doprava) cenová revoluce 16. stol.

15 - pokles hodnoty peněz a vzestup cen výrobků i potravin (výroba nestačila poptávce) - plusem pro obchodníky, lichváře, výrobce - mínusem pro námezdné dělníky, tovaryše, městskou a venkovskou chudinu třídní rozpory

16 Vzestup Španělska, pokles Itálie: díky důsledkům zámořských objevů (i vzestup Portugalska) Králem Karel V. (Španělsko ohromné rozměry, nejmocnější armáda 16. stol.) příliv drahých kovů obohacená šlechta, růst moci krále města poškozována zvýšené daně, vyděračství rychtářů, okleštění samosprávy nespokojenost povstání komunerů (městských obcí) poraženo král vládl absolutisticky touha získat Itálii - stejně tak jako u Francouzů 1494 bitva mezi

17 Španělskem a Francií o Apeninský poloostrov Španělsko ovládlo Milán, Neapolsko, Sicílii a Sardinii pokles Itálie Armada španělské válečné loďstvo podobizna Karla V.

18 Humanismus a renesance nový proticírkevní světový názor, pokrokový myšlenkový směr zámořské objevy omezenost a nesprávnost hlásání církve potřeba nového svět. názoru počátky v Itálii (14. stol. literární díla) proti nauce o bohu věřili v sílu člověka, jeho právo na život nový názor člověka s jeho lidským (humanus) věděním humanismus renesance (znovuzrození) návrat k antice vliv na literaturu (Villon, Rabelais, Chaucer), architekturu, sochařství (Donatello, Michelangelo), výtvarné umění (Leonardo da Vinci, Buonarroti), rozvoj vědy

19 Donatello socha Davida Botticelli obraz Primavera

20 L. da Vinci freska Poslední večeře L. da Vinci- Mona Lisa

21 Situace v Německu: politicky roztříštěno žádné předpoklady pro hospodářské sjednocení zemědělství živí většinu obyvatelstva - pěstování především obilí (nejrychlejší zisk peněz pro rolníky na poddanské platy) - export obilí do Z Evropy průmysl zřizovány manufaktury - Porýní, Podunají zpracování kovů, soukenictví, výroba barchetu, hedvábí - Sasko plátenictví - vedoucí postavení Německa v hornictví a hutnictví

22 - střediska dolování Harz, Krušnohoří, Vestfálsko - ročně více železa, stříbra a zlata než v celé Evropě dohromady (počátek 16. stol.) velké obchodní a bankovní domy jihoněmecká města (Norimberk ) hospodářský vývoj nerovnoměrný žádné vlastní vojsko na obranu říše Německo politicky i vojensky bezmocné ve městech - společenské rozdíly města ovládnuli patricijové a bohatí cechovní mistři řemeslníci, chudí měšťané, dělníci pokusy o svrhnutí nadvlády bohatých vznik tajných spolků, stávky, povstání

23 vykořisťování Německa Římem - papežství - potřeba více peněz desátky, poplatky za církevní úkony (křty, mše ), odpustky odpor proti církvi u všech vrstev společnosti - do čela odboje proti církvi Martin Luther Luther veřejné hlásání svých názorů, vystoupil proti prodávání odpustků široký ohlas, obliba - v boji o reformaci (nápravu církve) každá třída jiné cíle říšská knížata - zmocnit se církevní půdy - měšťanstvo zrušení církevních poplatků, sjednocení Německa pod ústřed-

24 Martin Luther

25 ní vládou - městská chudina přebudování společenského řádu obava vládnoucí vrstvy Luther na stranu feudálů, nechtěl lidové hnutí - venkovská a městská chudina mluvčím Tomáš Müntzer (Lutherův žák) tajný spolek rolníků a chudiny příprava k boji selská válka obrana proti útisku

26 - konflikt trvající od konce 15. stol. - vyvrcholení v letech začátek v J Německu vzbouření rolníků - 3 střediska selské v. JZ Německo, střední Německo, alpské země - požadavky povstalců nejednotné (např. zrušení nevolnictví, možnost dědit majetek rodičů, zavedení jednotné míry a váhy ) povstání poraženo - důsledky války cca lidí mrtvých, tisíce vesnic

27 vypáleno, zesílené vykořisťování poddaných, zvýšená robota, omezení osobních práv (možnost stěhovat se ) německou reformací - selská v. nijak zvlášť neotřásla neměcky císař Karel V. reformace oslabovala moc nemohl proti ní vystoupit (boje s Francií o Itálii) 1547 bitva u Mühberka Karel V. za pomoci bratra (Ferdinand I.) poražení protestantů obava z císařovi moci sjednocení protestantských a katolických knížat přinucení Karla V. k ústupkům sněm v Augšpurku (1555) náboženský mír mezi protestanty a katolíky Cuius regio, eius religio čí země, toho víra

28 švýcarská reformace boje proti Habsburkům vzniklo švýcarské spříseženstvo - start curyšský farář Zwingli (proti odpustkům), 1531 padl - nový popud z Ženevy francouzský reformátor Jan Kalvín kalvinismus (bojovná ideologie buržoazie, mířená proti feudalismu) - kalvinisti příslušníci kalvinismu - důsledky zabavení církevní půdy, oslabení feudalismu, ztráta vlády katolické církve nad velkou částí Evropy katolická protireformace hlavním bojovníkem - řád Tovaryšstvo Ježí-

29 Jan Kalvín

30 šovo (jezuité) - jejich zásluhou překonány snahy o nápravu církve té vrácena mnohá území znak jezuitů

31 Španělsko a Nizozemsko: Španělsko 16. stol. úpadek pokles politického významu (malá produktivita zbožní výroby) - hospodářství zatěžováno ctižádostivou politikou krále Filipa II. - schodkové hospodářství mohla krýt pouze nejbohatší španělská država Nizozemsko to odpor proti španělskému vykořisťování 1. buržoazní revoluce - conquistador = dobyvatel nizozemské provincie od konce 15. stol. rozvoj kapitalistického výrobního způsobu

32 El Escorial Filip II.

33 nizozemská revoluce

34 - J x S hospodářské a společenské rozdíly - J města demokratická povstání řemeslníků a dělníků ( ) potlačeno Nizozemsko na 2 části (díky Španělsku) 1. část J provincie (uznána španělská nadvláda) 2. část S provincie vznik Utrechtské unie - gézové - protišpanělská opozice - Utrechtská unie vznik samostatného státu (1581, v čele Vilém Oranžský) boje

35 Utrechtská unie španělské državy (cca 1580)

36 se Španělskem až do nizozemská revoluce 1. vítězná buržo- azní rev. ustaven 1. buržoazní stát s Filip II. republikánskou formou vlády - revoluce vítězství pouze v S provinciích - Filip II. nesmířen se ztrátou S prov. chtěl dobýt vojensky provincie ubráněny (spojencem Anglie) příměří mezi Nizozemskem a Španělskem na 12 let

37 vzpoura Nizozemska

38 Anglie: přelom 15. a 16. stol. patří k ní Irsko, Skotsko ne poměrně málo zalidněná 16. stol. zvýšen vývoz sukna (80 %) nedostatek tkalcovských mistrů předstupeň manufaktur zvýšená výrobnost rozvoj obchodu nové námořní cesty (15. stol. objeven Labrador) zisky vývoz afrických Černochů do Z Indie, obchod se španělskými koloniemi, jejich vylupování, přepadávání portugalských a španělských lodí, sukno

39 rozvoj průmyslové výroby a obchodu založení londýnské burzy podmínky pro rozvoj kapitalistického způsobu výroby Anglie zemí prvotní akumulace kapitálu hospodářské změny jiné složení společnosti panovníkem Jindřich VIII. ( ) zlepšení stavu královské pokladny, zabaven majetek církve - reformace anglikánská církev král hlavou církve buržoazie znepokojení reformací chce očistu církve puritáni (přívrženci očištění)

40 Jindřich VIII.

41 za královny Alžběty I. ( ) alžbětinská Anglie úspěchy anglické absolutní monarchie podpora obchodu a výroby, rozvoj námořní plavby pomoc Nizozemcům (v boji proti Španělsku a francouzským kalvinistům) španělští vyslanci, jezuité příprava spiknutí proti Alžbětě španělská válečná výprava proti Anglii výprava zničena (1588)

42 portrét Alžběty I.

43 Francie: koncem 15. stol. feudální monarchie začátek 16. stol. nejlidnatější stát v Evropě (cca 15 mil. obyvatel) 9/10 obyvatelstva živeno zemědělstvím přelom 16. a 17. stol. vznik manufaktur (výroba hedvábí, gobelínů, zrcadel ) války o území a o uvolnění tlaku od Habsburků ze Španělska, Itálie, Německa a Nizozemska král František I. spoje proti Habsburkům s německými protestanty a tureckým sultánem

44 zisk 3 lotrinských biskupství zápas o moc ve státě náboženské války 16. stol. rozšíření kalvinismu francouzští kalvinisté = hugenoti hugenoti vedeni Bourbony znak francouzské větve rodu Bourbonů

45 náboženství ve Francii

46 katolický rod Guizů útok na hugenoty vyvrcholení Bartolomějská noc termín označující masakr hugenotů roku 1572 J a JZ Francie hugenotská šlechta - samostatný stát s vojskem, správou, soudy - pomoc od Anglie a Německa S a V Francie katolická šlechta - podpora od Španělska králem Jindřich IV. ( ) vůdce hugenotů nantský edikt (1598) rovnoprávnost hugenotů s katolíky posíleno politické postavení Francie v Evropě po vraždě Jindřicha IV. zmatky v zemi

47 Bartolomějská noc

48 polovina 20. let 17. stol. převrat králem Ludvík XIII. král vedení státních záležitostí kardinálu Richelieuovi po Richelieuově smrti (1642) vládl kardinál Mazarin vysoká šlechta chce vliv na řízení státu boj ( fronda princů ) Mazarin koupě vysoké šlechty konec feudálních povstání (1653) Kardinál Mazarin

49 Ludvík IV. Kardinál Richelieu

50 Polsko-litevská říše: 2. územně největší stát (po Moskevské Rusi) bez přirozených hranic otevřena Tatarům, Turkům a moskevské říši zahraniční obchody právo bezcelného dovozu a vývozu zvyšování roboty zhoršování postavení rolníků (chlopů) útěky na JV znevolňování obyvatelstva úpadek měst 16. stol. jediný všemohoucí stav šlechta šlechtický státa 1569 přeměna personální unie polsko-litevské v jednotný stát (společný král, sněm ) Polský stát

51 1572 vymření Jagellonců livonská válka ( ) proti moskevskému velkoknížectví (zásah Švédska, Dánska) Moskva ustoupila, Estonsko zabráno Švédskem, Polsko zabralo Livonsko a vévodství polocké znak Jagellonců

52 králem Zikmund III. také králem švédským mezi oběma státy - personální unie ve Švédsku sesazen (kvůli katolictví) boje mezi Švédskem a polskolitevskou říší Polsko-litevská ř. mnohonárodnostní stát (Poláci, Ukrajinci, Tataři ) pravoslavní x katolíci 16. stol. Zikmund III. Proti katolíkům utlačováni rolníci na JV obce kozáků pokles postavení Polsko-litevské ř. (náboženské rozpory, války )

53 Zikmund III.

54 Situace v Rusku: rozsáhlá říše, zpožděný hospodářský i kulturní vývoj stát feudální monarchie Ivan IV. ( ) 1. ruský panovník korunovaný na cara reforma v soudnictví vojenství jízdní pluky, pěchota se střelnými zbraněmi, dělostřelectvo 17. stol. podmaněné Z Sibiře J hranice nezabezpečená proti Tatarům budována obrana kozáci (výpravy proti Tatarům) 16. stol. zvětšení území, žádný přístup k moři

55 Tataři

56 1565 nová správněvojenská reforma rozdělení území na opričninu (podléhá carské moci) a zemštinu (staré správní zřízení) převrat v pozemkové držbě bezohledné násilí cara přejmenován na Ivana Hrozného 1572 zrušena opričnina samoděržaví (forma absolutistické monarchistické vlády) zhoršující se postavení poddaných (růst poddanských dávek, daní) rozvoj obchodu pokrok vzdělanosti v církevním a dvorském prostředí podpora literární činnosti, budování staveb v národním slohu carem Boris Godunov ( ) odpor lidu hromadný útěk rolníků střední části země - pustly

57 3 roky trvající neúroda hladomor polsko-litevská říše dobyvačné záměry proti ruské říši po smrti Godunova nový car (podvodník) květen 1606 povstání moskevského obyvatelstva car zabit u moci bojaři (nejvyšší feudální vrstva) carem Vasil Šujský ( ) třídní rozpory povstání největší z Ukrajiny (vedeno kozákem Ivanem Bolotnikovem) tažení Bolotnikova na Moskvu poraženo (1607) Šujský svržen, Poláci vpuštění do Moskvy, nový car Vladislav proti Polákům lidové hnutí na obranu nezávislosti podzim 1612 osvobozena Moskva nový car

58 soupis obyvatelstva poznatky o platební způsobilosti vyšší státní příjmy vydání nových zákonů (1649) název Usnesení (Uloženije) posílená ústřední moc stále větší upevňování samoděržaví hospodářská obnova, zakládání manufaktur 17. stol. opětné sjednocení s Ukrajinou 1648 Ukrajina národně osvobozenecký boj ukrajineského a běloruského lidu 1654 Ukrajina samosprávou částí ruské říše Polsko x Rusko válka 1667 příměří nespokojenost ruského lidu povstání Štěpána Razina ( )

59 poraženo další rozšiřování území (objeven Beringův průliv) území ruského carství: 16. století - tmavě zelená 17. století zelená 18. století - světle zelená

60 Třicetiletá valka ( ): Příčiny: hospodářské a společenské rozdíly mezi státy kapitalistický výrobní způsob (Anglie, Francie, Z Evropa ) x stará výrobní a obchodní střediska začal se vytvářet evropský trh ovlivňování vývoje feudálních států pokusy o rozšíření území vznik nepřátelských spojenectví (koalice) hospodářské zájmy států se směšovali, křížily složité politické poměry náboženské rozpory

61 české země protihabsburské, protikatolické - rostoucí odpor proti habsburskému centralismu české stavovské povstání 1609 úspěch v zápase proti Habsburkům - čeští nekatoličtí stavové sjezd do Prahy pražská defenestrace (23. května 1618) zvolena vláda 30 direktorů zahájen odboj proti vládě - zápasem 2 feudálních skupin o moc ve státě

62 pražská defenestrace

63 Česká válka ( ): očekávání zahraniční pomoci selhalo zklamání ve královi Fridrichu Falckém zimní král Nizozemci peněžní podpora spojencem sedmihradský vévoda Gabriel Bethlen habsburkové silnější 8. listopadu 1620 bitva na Bílé hoře porážka Čechů

64 Bílá hora

65 Válka dánská ( ): 1625 Nizozemci protihabsburskou koalici (členy Anglie, Dánsko ) vedení války dánský král dánské sbory x Ferdinand II. S pomocí Albrechta z Valdštejna protihasburské armády poraženy, přinucení k míru (1629) plány Albrechta ovládnout Baltské a Severní moře odpor v Ně i jiných evropských zemí

66 Švédská válka ( ): 1630 švédská vojska vylodění na severoněmeckém pobřeží peněžitá podpora Švédska od Francie a Nizozemska a pomoc moskevské Rusi převaha švédského vojska Ferdinand II. velení Albrechtovi Albrecht chce český trůn tajná jednání se Švédy, Sasy, Francouzi a českými emigranty odkládání boje nedůvěra Ferdinanda II. vražda Albrechta (v Chlebu, 1634) obrat ve válce převaha německých vojsk mír

67 vražda Albrechta

68 Válka francouzsko-švédská ( ): francouzské armády boje v Německu, Čechách, Neapolsku, Uhrách téměř po celé Evropě od 1643 únava obou stran 1648 mír Důsledky: konec války Vestfálským mírem pozměněné hranice států Francie a Švédsko největší mocnosti v Evropě

69 Švédsko všechny říční obchodní cesty v S Německu Francie rozšířené území Nizozemsko a Švýcarsko samostatné státy Německo a Itálie politicky roztříštěné střední Evropa hospodářský i kulturní rozvrat pokles zemědělství, řemeslné výroby, obchod ochromen úpadek měst zvyšování roboty, utužování nevolnictví

70 Víry v Evropě (1648)

71 Kultura pozdního feudalismu: země s kapitalistickým výrobním způsobem buržoazní kultura x zaostalejší země kultura barokní baroko 16. stol. V Itálii - vycházelo z renesance vliv na architekturu, sochařství (L. Bernini Vidění sv. Terezy ), malířství (Tizian, El Greco, Jan Kupecký ), literaturu (Shakaspeare, Cervantes), hudbu (Palestrina, Monteverdi), vědu (M. Koperník, J. Kepler, G. Galilei, T. More)

72 L. Bernini- Vidění sv. Terezy William Shakespeare

73 divadlo v Sheakespearově době Galileo Galilei

74 Pojmy neobsažené v textu: evangelikalismus - konzervativní větev protestantismu, vyznačující se důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry inkvizice - byla právní instituce katolické církve, která se měla vypořádávat s kacířstvím či označení pro samotné vyšetřování v otázkách víry a mravů, které vykonávala příslušná církevní autorita (biskup) karavela - obchodní nebo válečná plachetnice, od 15. stol. užívána Portugalskem a Španělskem k výzkumným plavbám magnáti historický příslušník vysoké šlechty, v Uhrách a v Polsku také nejvyšší hodnostář a úředník

75 predestinace - předurčení k nějaké konkrétní budoucnosti, teologické učení o tom, že jsou předem určeni bohem ti, kteří budou spaseni protireformace - termín obecně používaný pro reakci římskokatolické církve na protestanskou reformaci sejm dolní komora polského Národního shromáždění (parlamentu), zasedá v ní 460 poslanců tridentský koncil koncil uznaný katolickou církví, svolám papežem Pavlem III. (roku 1545), řešil otázku protestantství a katolické reformace

76 Osobnosti: Francis Drake anglický mořeplavec, viceadmirál, politik, obchodník s otroky a spolubudovatel alžbětinského věku Ignác z Loyoly - svatý Ignác, původně španělský šlechtic a voják, s podporou papeže založil r řád Tovaryšstva Ježíšova Jaroslav Bořita z Martinic - někdy i jako Jaroslav II., královský místodržící v Čechách Romanovci - panovnická dynastie vládnoucí v Rusku v letech , první car z rodu - Michail Fjodorovič Ulrich Zwingli - švýcarský humanistický teolog, 1. představitel švýcarské reformace, položil základy pro vznik reformované církve

77 Vasovci - dynastie švédských ( ) a polských králů ( ) Vévoda z Alby - španělský vévoda, kterého poslal král Filip II. Habsburský, aby nastolil násilím pořádek v Nizozemí Vilém Slavata - český šlechtic z rodu Slavatů, podporoval katolickou církev Walter Raleigh anglický spisovatel, básník, voják, dvořan a cestovatel, v době vlády Alžběty I. byl na základě královského patentu zapojen do kolonizace Virginie v Americe

78 Území a lokality: Budín - v 10. stol. se zde usadili Maďaři a Budín se stal jedním z jejich opěrných bodů Cuzco - město na jihu Peru v Andách, centrem Incké říše Flandry (Vlámsko) - ve starověku osídleny Kelty, později součástí Římské říše a nakonec je osídlili Frankové, od 12. do 15. stol. patřily k bohatým a hospodářsky nejvýznamnějším regionům v Evropě Hispaniola - starší označení pro ostrov Haiti, objeven Kryštofem Kolumbusem Horní Falc - území v Německu západně od Smrčin

79 Jamestown - nejstarší stálá anglická osada na severoamerickém území v JV Virgínii na ostrově Jamestown, založena r Londýnskou společností (z popudu Waltera Raleigha) Potosí - město v JZ Bolívii, r zde byla založena španělská osada Prešpurk název Bratislavy do roku 1919 Rýnská Falc - historické území po obou březích řeky Rýn, po falcké válce, během třicetileté války byl Fridrich Falcký zbaven svých držav Horní a Dolní Falc San Salvador hl. město Salvadoru, 2. největším městem ve Střední Americe, bylo založeno 1. dubna 1525 Sedmihradsko - též Transylvánie, historické území v dnešním Rumunsku, od poloviny 15. stol. bylo toto území dějištěm bojů s Turky

80 Španělské Nizozemí - J část historického Nizozemska, která po nizozemské buržoazní revoluci zůstala nadále španělská Tenochtitlán - bývalé hl. město říše Aztéků, zničeno v roce 1521 Cortesem Teotihuacan - archeologická lokalita ve středním Mexiku Wartburg hrad v německé spolkové zemi Durynsko, v letech 1521 až 1522 se zde ukrýval reformátor Martin Luther Wittenberg - město v něm. spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, od 1502 je univerzitním městem, po příchodu M. Luthera se stalo kolébkou reformace a evangelické teologie

81 Bitvy: bitva u Breitenfeldu , 30letá válka Švédsko + Sasko + Braniborsko x Rak. říši bitva u Jankova 1645, jednou z nejkrvavějších bitev 30leté v., švédskýá x císařská vojska bitva u Lützenu 1632, císařská vojska (Albrecht z Valdštejna) x švédská a saská vojska (Gustava II. Adolfa)

82 Smlouvy a listiny: Augšpurský mír mír. dohody přijaté císařem Karlem V. a říšskými knížaty, kt. bylo ukončeno první období náboženských válek v Německu Augšpurská konfese - základní výklad luterství, předložený na říšském sněmu Karlu V., šlo o 1. oficiální reformační vyznání Edikt nantský , v němž fr. král Jindřich IV. zaručoval fr. protestantům (hugenotům) stejná práva, jakých požívali katolíci Helvétská konfese - reformace ve Švýcarsku, kterou zahájil Ulrich Zwingli Lutherovy body = 95 tezí M.Luthera, byly to latinsky psané podklady k teologické disputaci

83 Smlouvy a listiny: smlouva v Tordesillas - rozdělila nově objevené mimoevropské země (především J Ameriku) na sféru vlivu Portugalska a Španělska

84 Zdroje: učebnice SVĚTOVÉ DĚJINY google obrázky

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015

Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století. Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Evropa a svět od poloviny 15. do poloviny 17. století Johnová Patricie 4.B 2014/2015 Úvod: Evropa a svět polovina 15. polovina 17. stol. obsah zámořské objevy, vzestup Španělska, pokles Itálie, Humanismus,

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Datum vytvoření: 27. února 2013

Datum vytvoření: 27. února 2013 Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ298 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 27. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy:

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy: Raný novověk (správné mohou být 1 4 odpovědi) 1. Příčinou velkých zeměpisných objevů byly: a) potřeba koření a luxusního zboží z Orientu b) hledání kratších obchodních cest na Východ c) hledání zdrojů

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut 1/5 3.2.06.12 Jan Mydlář Jan Jesenius Kryštof Harant z Polžic Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace defenestrace konfiskace rekrut 1618 8. listopadu 1620 21. června 1621 Ferdinand II. Rudolf II.

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Západní Evropa v 16. století

Západní Evropa v 16. století Západní Evropa v 16. století Španělsko od r. 711 Španělsko pod správou Arabů (Maurů) vytváří Chordobský chalífát (10. st.) = arabský stát ve Španělsku reconquista boj proti Arabům, za nastolení křesťanství

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní 19. stol. dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní loďstvo rozhoduje o světovém obchodu a financích

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Století humanismu s renesenace?

Století humanismu s renesenace? Století humanismu s renesenace? Významnéudálosti 1517 Martin Luther uveřejňuje svých 95 tezí začíná německá Reformace 1521 Hernán Cortés dobyl Tenochtitlán hlavní město Aztécké říše. 1522 Hernán Cortés

Více

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ

Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ 25 HUSITSTVÍ 1. 2. 3. 4. Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ Příčiny husitské revoluce na přelomu 14. a 15. století vedly nahromaděné problémy v českém království za vlády Václava

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13)

Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1 EVROPA PO 30. LETÉ VÁLCE Konkrétně vypiš, co znamenalo pro poddané nevolnictví a doplň text z učebnice (str. 13) 1. 2. 3. V důsledku válečných útrap i vyhnání z Čech a Moravy výrazně obyvatelstva. V

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II.

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie ministerský předseda: David Cameron

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

České země během třicetileté války

České země během třicetileté války České země během třicetileté války Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Velká Británie a Francie po roce 1848

Velká Británie a Francie po roce 1848 Velká Británie a Francie po roce 1848 výukový materiál Velká Británie Viktorie královna Anglie a Irska (1837 1901), císařovna indická (1876 1901) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/queen_victoria_throne_hi.jpg

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

PŘECHOD OD STŘEDOVĚKU K NOVOVĚKU

PŘECHOD OD STŘEDOVĚKU K NOVOVĚKU PŘECHOD OD STŘEDOVĚKU K NOVOVĚKU 1. ZÁMOŘSKÉ PLAVBY, SVĚTOVÝ OBCHOD V 15. A 16. STOLETÍ Zámořské plavby Úvod téměř celé 15. a značnou část 16. století poutaly pozornost Evropanů daleké námořní plavby,

Více

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE ANGLICKÁ REVOLUCE IX 28 18:20 1 EVROPA V 17. STOLETÍ ANGLIE Anglie obchodovala s vlnou a jejími produkty, šlechta začala podnikat, vytvářela manufaktury a došlo k procesu

Více

Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Zámořské objevy Středověk církevní učení o Zemi jako

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř 5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř PODMÍNKY KURZU 70% účast na seminářích (maximálně 3 absence) = 10 účastí při více absencích je nutné dodat omluvenku!! absolvování průběžného testu na semináři (není podmínkou

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo začal po husitských válkách vydávat tištěné knihy? Husitští hejtmani. Český král. Čeští bratři. 2. Proč na konci 15. století opouštějí šlechtici hrady? Hrady ztratily obranný smysl. Hrady byly příliš

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří 264 146 př. n. l. [1] GALIE HISPÁNIE ŘÍM KARTÁGO NUMIDIE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více