Vojtěch Merunka. Metoda BORM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojtěch Merunka. Metoda BORM"

Transkript

1 Vojtěch Merunka Metoda BORM

2 BORM Business and Object Relation Modeling B O R M i n f o r m a t i o n e n g i n e e r i n g p r o c e s s Práce na BORMu začaly na počátku 90. let ve výzkumném projektu VAPPIENS Britské rady (Know-How Fund of the British Council). Metoda je od roku 1996 vyvíjena s podporou firmy Deloitte, kde se také používá. Podrobný popis BORMu lze nalézt v knize Carda, Merunka, Polák: Umění systémového návrhu - objektově orientovaná tvorba informačních systémů pomocí původní metody BORM, Grada Pro BORM se doposud používal CASE nástroj Metaedit finské firmy Metacase Ltd nebo MS Visio. Craft.CASE se používá od roku 2005.

3 Publikace o BORMu Umění systémového návrhu Objektově orientovaná tvorba informačních systémů pomocí původní metody BORM, Grada, Praha 2003 knihy Management of the Object-Oriented Development Process, Akron Publishing, Virgin Island 2005 Accounting Information Systems, South-Western Publishing, Mason-Ohio 2004 Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství, nakladatelství Akademie vědčr, Praha 2004 a dalších cca 5 vysokoškolských skript The BORM methodology: a third-generation fully object-oriented methodology, Knowledge-Based Systems 3(10) 2003, Elsevier Science Publishing, New York. časopisy a další 4 články v českých vědeckých časopisech Process Modeling for Object Oriented Analysis using BORM Object Behavioral Analysis, in Proceedings of Fourth International Conference on Requirements Engineering, ΙΕΕΕ Computer Society, Chicago a dalších cca 20 příspěvků na konferencích doma i v zahraničí konference

4 BORM - kontext celé metody business map konceptuální softwarový y subjektů business struktur a jejich chování zadání pro IS analýza a návrh n řešení ení IS návrh řešení implementace návrhu řešení Filosofie BORMu: business inženýrství tvorba informačního systému pomocí postupné transformace ů softwarové inženýrství (tvorba softwaru od zadání k řešení) ení)

5 BORM and MDA Approach business engineering area software engineering area business s conceptual s (platform-independent) software s (platform-dependent) participant participant (ing card) object object object collection collection collection class class class states & transitions real world problem function, scenario (CSF, goals, targets, issues) activity (job positions, perf. measures, devices) communication message method message delegation method object oriented solution association (relationship tables) data flows has-a message parameters & return values has-a composing relation dependency dependency dependency is-a hierarchy type hierachy polymorphism polymorphism inheritance inheritance BORM interviews BORM process diagrams UML-based s

6 Transformation Techniques OBJECT NORMALIZATION 1st, 2nd, 3rd ONF DESIGN PATTERNS structural patterns, behavioral patterns BEHAVIORAL CONSTRAINTS dependencies between successors and predecessors OBJECT EVOLUTION from participants to object classes, collections, HIERARCHY EVOLUTION from IS-A through type hierarchy to inheritance RELATIONSHIP EVOLUTION from associations to composition, aggregations,

7 Transformation Techniques - Behavioral Constraints object relationship (from A to B) behavioral constraints B is dynamicaly accessible from A HAS-A hierarchy normal aggregation IS-A hierarchy poly- -morphism inheritance B is an instance of a class A B is dependent on A A needs B to perform anything Yes Yes Yes Yes A needs to pass data to B Yes Yes Yes Yes A needs to get data from B Yes Yes Yes B shares the same behaviour as A Yes Yes B uses the methods of A Yes values of A have influence to values or behav. of B Yes behav. (methods) of A have influence to values or behav. of B Yes values or behav. of B have influence to values or behav. ofa Yes

8 Transformation Techniques - Hierarchy Evolution Motto: do not start system ing with software-oriented concepts. IS-A A HIERARCHY (business objects) POLYMORPHISM (conceptual objects) INHERITANCE (software objects) Collection Collection Collection IS-A Dictionary IS-A type type type Bag Set IS-A Set Array String Array ByteArray Array IS-A IS-A IS-A Set type type type Bag Dictionary ByteArray String Bag Dictionary ByteArray String

9 Business Map

10 Business Map business analysis and design method based on combination of object-oriented approach and process ing business improvement organization consulting as-is & to-be s business map documented subjects and behavior y subjektů business struktur a jejich chování software engineering requirements captured information knowledge management

11 BORM - Business Map - framework 1. concept 2. structure 3. relationships 4. processes 5. verification behavior subjects components functions hierarchies of participants hierarchies of scenarios participant roles content of scenarios diagrams ing cards simulation & testing explanation: phase thread task

12 Funkce, Scénáře, Participanti a Modelové karty Users request new functionality Initiation: User requests new functionality. Derived from: Admin and Maintenance Action: IT Support evaluates the requests and accumulates relevant information for future development. Result: Developer periodically receives requests for upgrades (accumulated, not one-by-one). Developer IT Support User Developer CVDB IT Support New version release System error User Users request for change Users request new functionality

13 Procesní diagram Každý objekt, který v procesu participuje, mám svoje v čase proměnlivé chování a komunikuje s druhými objekty. role objektů tvoří proces Výsledný proces je dán n sledem událostí vyvolávaných vaných komunikacemi a datovými toky mezi objekty.

14 Transition from Business Engineering to Software Engineering

15 Conceptual Model Creation Define software system boundary, select objects within the system from all business objects ed. Document behavior of business objects outside the system boundary. OBJECT EVOLUTION: Decide for implementation of object types as classes or as collections. HIERARCHY EVOLUTION: Define object types and assemble type hierarchy. RELATIONSHIP EVOLUTION: Transform object associations to more concrete relations like object composing, object dependency, polymorphism or object delegation.

16 BORM uses UML notation, but has following differences: Extra symbol for method. Conceptual Diagrams method A Object A message message parameter Object B method B Extra symbol for message among methods. Extra symbol for collection of objects. Extra symbol for class object. collection name collection type message return NAME attributes operations Extra symbols for relations known from pure object languages such as delegation, dependence, polymorphism independent in inheritance, etc. In each ing phase, only limited set of concepts is used. For better expression of some ing details, it is allowed to put together data, behavioral and history related concepts in one diagram.

17 craftcase.comcom

18 Projekt Craft.CASE je původní český ovací a analytický CASE nástroj podporující metodu BORM, která je založena na kombinaci objektově orientovaného přístupu a procesního ování. Nástroj vzniká ve firmě e-fractal s.r.o. Zadání vychází ze dvou potřeb: 1) Jednoduše ovladatelný a na prostředky počítače nenáročný. 2) Modelovací nástroj přesně šitý na míru metodě BORM, který je částečně konfigurovatelný, dokáže procesy simulovat a generuje výstupní dokumentaci. Program je vyvíjen v prostředí VisualWorks/Smalltalk a je určen pro použití ve Windows 2000 a XP. craftcase.comcom

19 Shrnutí - projektování pomocí Craft.CASE společná databáze business konceptuální business diagramy transformace konceptuální diagramy simulátor vazby pomocné hierarchie vazby generátor kódu k ování zadání pro IS a jeho prostředí analýza a návrh n IS

20 Business Map - Simulační záznam Díky simulacím m lze podrobně analyzovat role jednotlivých objektů nebo skupin objektů v ovaném m procesu.

21 Business Map - Procesní diagram - Simulace Každý objekt, který v procesu participuje, mám svoje v čase proměnlivé chování a komunikuje s druhými objekty. Výsledný proces je dán n sledem událostí vyvolávaných vaných komunikacemi a datovými toky mezi objekty.

22 Business Map - Dokumentace Prvky všech ů jsou ukládány do databáze, se kterou lze přímo pracovat. Ve většině případů se prvky musí do databáze předem vložit a teprve potom lze s nimi pracovat v diagramech. Výstupní dokumentace je tvořena hypertexty ve formátu HTML a také PDF a obsahuje: 1. seznamy prvků z databáze 2. diagramy 3. simulační záznamy 4. ové karty (= tabulky s křížovými referencemi)

23 MCDrive

24 Scénáře

25 Modelové karty

26 Car Fleet I.S. APPENDIX - A

27 Participant Relationships

28 Process Diagram

29 Move to Conceptual Diagram

30 Conceptual Diagram

31 Software Diagram - Client Side

32 Software Diagram - Server Side

33 SW Components

34 SW Implementation relational data (Oracle converted via ODBC into MS Acess) object structure - client data (visual ing in VisualWorks/Smalltalk)

35 Car Fleet - VisualWorks/Smalltalk implementation R.P.Knott, V. Merunka, J. Polak program borrowed car launcher archive list of cars and garages database of car users

36 workflow of car request from car user perspective create new request request after chief s evaluation cancel request requests waiting at car assign

37 workflow of car request from car user perspective - continued request after car assign borrowed cars request cancel car borrow car borrow must be completed by physical car return to garage. this is why here is no button

38 workflow of car request from chief perspective car assign request to have assigned some car requests to be evaluated car is returned car state (reserved, in service,...) request cancel

39 APPENDIX - B BORM and ICT Management

40 BORM in the ICT Lifecycle market conditions, vision&mission statements 1. business needs & business strategy ICTArchitecture legacy situation (e.g. system architecture, bussiness processes, applications&data) existing ICT systems, user requirements (e.g. to-be processes including material flows & data flows), 2. ICT strategy - ICT assessment - ICT strategic plan - ICT implementation/tactical plan 3. project initiation business requirements - ICT project goals & objectives - gap analysis to-be vs. as-is(processes/ict) - business case (cost&benefit analysis) - decision on package or in-house devel. project charter (project sponsor,, manager, team, schedule,, budget,...) (ideally all aspects of business incl. measures; usually in description of future business processes) required target ICT architecture, ICT organization feedback changes in legacy situation (2-5 years need to update the whole ICT strategy) feedback (maintainance changes, requests for new features) 4. in-house development - analysis & design & implementation - tests - roll-out new or updated ICT systems, new or updated user behavior 5. using packages - configuration - test - roll-out 6. maintenance & support - user help desk - configuration management - risk management & security

41 BORM Software Development Process inspired by Ambler s Approach project initiation in-house development using packages maintenance & support INITIATE CONSTRUCT DELIVER MAINTAIN & SUPORT well define user requirements select optimal solution prepare all required for project start success... well end efficient performed analysis best system assembling and testing to have good documentation... start system use seamless and efectively well prepare users of the system... to have satisfied users repair defects to have good knowledge base for possible new version start... development platform operation platform Each phase has associate its key performance issues, corresponding roles, activities etc.

42 BORM Software Development Process detail project initiation in-house development using packages maintenance & support INITIATE CONSTRUCT DELIVER MAINTAIN & SUPPORT JUSTIFY DEFINE REQUIRE- MENTS MODEL TESTS IN THE SMALL TESTS IN THE LARGE RELEASE SUPPORT DEFINE MGMT DOCUMENTS DEFINE INFRA- STRUCTURE GENERALIZE PROGRAM REWORK ASSESS IDENTIFY DEFECTS zahajovací tým pracovní tým provozní tým podpora týmem projektové kanceláře podpora týmem help desk spolupráce zástupců budoucích ch uživatelů spolupráce všech v budoucích ch uživatelů PODPŮRNÉ PROCESY zajištění kvality, people management, risc management, reuse management, právní zabezpečení, ení,, bezpečnost, řízení infrastruktury,...

43 BORM Software Development Process Support Processes QUALITY ASSURANCE IDENTIFY A RISK RISK MANAGEMENT ASSESS THE RISK DEVELOP MITIGATION STRATEGIES TRAINING & EDUCATION PERFORM INTRO TRAININGS PERFORM DETAILED TRAININGS FOLLOW ISO STANDARDS DEVELOP A RISK MANAGEMENT PLAN MITIGATE THE RISK REPORT RISK DEVELOP A TRAINING PLAN REUSE MANAGEMENT METRICS MANAGEMENT DELIVERABLES MANAGEMENT INFRA- STRUCTURE MANAGEMENT COLLECT REUSABLE ITEMS DEVELOP METRICS PLAN PERFORM AND DISCUSS MANAGE SOFTWARE CONFI- GURATION APPLY CMM, TECHNIQUES

44 Nasazení rolí v jednotlivých fázích je odlišné program generaliz e test in the small development engineer er project manager subject matter expert / user technical writer INITIATE CONSTRUCT DELIVER MAINTAIN & SUPPORT

45 Struktura ASDM This is determining what needs to be built. Initial requirements are a foundation from which ing can begin. INITIATE PHASE The main goal is to lay the foundation for a successful project. This is hard due to pressures by senior management and developers to start real work as soon as possible. potential roles during this phase: project manager allocated maintenance changes JUSTIFY define initial management DOCUMENTS standards specialist PRIORITIZE REQUIRE- MENTS define and validate REQUIRE- MENTS define INFRA- STRUCTURE from maintain & support phase management documents initial requirement project infrastructure project funding project charter vision commitment reasibility study existing applications maintenance changes DEFINE AND VALIDATE INITIAL REQUIREMENTS DEFINE SYSTEM FUNCTIONS HOLD SESSIONS INTERVIEW USERS DEFINE SYSTEM SCENARIOS CREATE MODELING CARDS SIMULATE SCENARIOS DRAW PROCES MAPS WALK THROUGH PROTOTYPES requirement documentation (forms, tables, diagrams,...) project scope analyst subject matter expert quality assurance engineer estimator / planner process specialist tools specialist project sponsor JAD / meeting facilitator technical writer infrastructure engineer INITIATE entrance conditions checklist senior management support exists to initiate a new project maintenance changes pertaining to previous version (if any) are identified infrastructure is available INITIATE to be performed checklist the initial requirements have been defined and validated the initial management documents have been defined the project has been technically, economically and operationally justified required project infrastructure has been defined potential reusable artifacts have been identified project team has been identified and trained where appropriate

46 CONSTRUCT/ - ukázka nastavení procesu v T-Mobile PM User / CIF start ling PM - IT appoint business team wait for business Business Analyst / Vendor develop business and provide reuse info Expert User consult business ling Environment Specialist & Programmer & IT Architect consult business PM Vendor receive acceptance wait for ing finish receive business and participate in workshop receive conceptual accept vendor product IT Project Office provide reuse info gather metrics receive reuse info receive business and reuse information has business s conduct business workshop after business workshop not approved approved appoint conceptual ling team wait for conceptual request for business revision receive conceptual and reuse info has conceptual s conduct conceptual workshop after concept. workshop approved request conceptual revision business not approved finished business present business after business workshop develop conc. and provide reuse info finished conceptual present conceptual conceptual finished business consultations participate in business workshop after business workshop consult conceptual finished conceptual consultations participate in conceptual workshop finished business consultations participate in business workshop after business is finished consult conceptual finished conceptual consultations participate in conceptual workshop Technical Document Writer gather underlying material and update s

PODPORA ICT VE VELKÝCH FIRMÁCH A OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP

PODPORA ICT VE VELKÝCH FIRMÁCH A OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP PODPORA ICT VE VELKÝCH FIRMÁCH A OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP Vojtěch Merunka Katedra informačního inženýrství, PEF ČZU v Praze merunka@pef.czu.cz, http://kii.pef.czu.cz/~merunka Abstract Tento článek

Více

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1.

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1 Live) Document Control Information Document Details Document Name: P2 2005 Glossary of Terms - Czech

Více

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF PROCESS MODELLING WHEN DEVELOPING A PROPOSAL OF THE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM FOR A UNIVERSITY DEPARTMENT

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF PROCESS MODELLING WHEN DEVELOPING A PROPOSAL OF THE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM FOR A UNIVERSITY DEPARTMENT ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Volume LVII 6 Number 2, 2009 POSSIBILITIES OF APPLICATION OF PROCESS MODELLING

Více

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŃB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Englińe Sborník přednáńek Informační technologie pro praxi 2011

Více

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012

Proceedings Information Technology for Practice 2012. Sborník přednášek Informační technologie pro praxi 2012 Česká společnost pro systémovou integraci Moravskoslezská sekce Ekonomická fakulta, VŠB TU Ostrava EUNIS-CZ ve spolupráci s Nadací Karla Engliše Proceedings Information Technology for Practice 2012 Sborník

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT 2011 2 Economics and Management - p. 2-2011 Brno 31 Aug 2011 Published by University

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 PŘÍLOHA Č.3 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ VERZE 3.2 Společnost pro projektové řízení,

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE

Dopravní VaV centrum / TRANSPORT R&D CENTRE SBORNÍK abstraktů / PROCEEDINGS Dopravní VaV centrum / 3. 10. 2011 Dopravní VaV centrum / VP 1 - Hloubková analýza dopravních nehod Úloha a poslání HADN Ing. Josef Mikulík, CSc. Historie, současnost a

Více

Středoevropský věstník pro vědu a výzkum

Středoevropský věstník pro vědu a výzkum POZNÁMKY NR 8 (10) 2014 Středoevropský věstník pro vědu a výzkum Praha Publishing house Education and Science 2014 POZNÁMKY Central European Journal for Science and Research Redakční rada: prof. PhDr.

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2010 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) Media4u

Více

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1 Obsah Content STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1 2 8 3DVIA Composer jako nástroj pro technickou komunikaci Jaroslava Fulemová, Martin Kubík, Jan Řehoř

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

Review of Cultural Heritage Support to the Czech Republic

Review of Cultural Heritage Support to the Czech Republic Review of Cultural Heritage Support to the Czech Republic and Nordic Consulting Group A/S, Oslo Prague, 1 April 2009 1 Table of contents Table of contents... 2 ACRONYMS... 4 ACKNOWLEDGMENTS... 5 Executive

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

International Advisory Board

International Advisory Board International Advisory Board President Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Czech Technical University of Prague Czech Republic Members Prof. Dr.Sc. Mladen Radujković University of Zagreb Croatia Prof. Ing. Jozef

Více

Agility at Scale. aneb RUP v agilním světě. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz. Business Development Manager IBM SW DNS a.s.

Agility at Scale. aneb RUP v agilním světě. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz. Business Development Manager IBM SW DNS a.s. Agility at Scale aneb RUP v agilním světě Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz Business Development Manager IBM SW DNS a.s. 13.10.2010 Agenda RUP agile Agility at scale Rational Team Concert, Rational Insight

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více