Investujte v srdci Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investujte v srdci Evropy"

Transkript

1 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI/INVESTMENT OPPORTUNITIES Sborník konference Collection of Conference Abstracts Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic , Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 Investujte v srdci Evropy Invest in the heart of Europe Mediální partneři:

2

3 Organizátor konference: Conference organizer: Štěpánská 15, Praha 2 Sborník konference Collection of Conference Abstracts Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic , Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 Konference pod záštitou ministra průmyslu a obchodu The conference is held under the auspices of the Minister of Industry and Trade

4 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic Produkce: Production: KONSTRUKCE Media, s.r.o. Na Obvodu 1098/41, Ostrava-Vítkovice Tel./Phone: Kancelář Praha Office Prague Thámova 18, Praha 8-Karlín Tel./Phone: Náklad: Number of copies: 270 ks 2011 CzechInvest

5 5 Obsah Content 6 Program konference 8 Conference Programme 10 Ing. Martin Kocourek 14 Ing. Petr Očko, Ph.D. 18 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. 22 JUDr. Ing. Robert Szurman 25 Jan Bobek 26 JUDr. Pavel Široký 27 Ing. Zbyněk Laube 28 Michal Stieber, MBA 30 Ing. René Hilscher, EMBA 32 Ing. Daniel Adamčík 34 Ing. Jakub Černoch 36 Mgr. Vít Rakušan 38 Bc. Jaroslav Krch 40 Ing. Veronika Loucká 42 Mgr. Renata Kořínková 44 Ing. Marian Piecha, Ph.D. 46 Ing. Marcela Kolveková 48 Ing. Arch. Igor Gargoš

6 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic Program konference 9:30 17:00 KONFERENČNÍ ČÁST 9:30 10:45 REGISTRACE A ZAHÁJENÍ KONFERENCE 9:30 10:00 Registrace 10:00 10:15 Zahájení konference Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 10:15 10:30 Úvodní slovo Podpora investic v průmyslových zónách z fondů EU současnost a budoucnost Ing. Petr Očko, Ph.D., ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 10:30 10:45 Úvodní slovo Průmyslové zóny z pohledu agentury CzechInvest Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., generální ředitel, CzechInvest 10:45 11:45 Tisková konference (salónek Stella) 10:45 13:00 DOPOLEDNÍ BLOK Historie, současnost a budoucnost průmyslových zón 10:45 11:00 Stručný přehled historie průmyslových zón v ČR JUDr. Ing. Robert Szurman, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 11:00 11:45 Úskalí vstupu investorů do průmyslových zón v ČR, srovnání s konkurenčními zeměmi diskusní panel (moderovaná debata projektanta, investora, developera, právníka) Jan Bobek, Tebodin Czech Republic, s.r.o., JUDr. Pavel Široký, Advokátní společnost Noerr s.r.o., Ing. Zbyněk Laube, Panattoni Europe, Michal Stieber, MBA, Colliers International, Ing. René Hilscher, EMBA, Cromodora Wheels 11:45 12:15 Přestávka (coffee break) 12:15 12:30 Představení strategické průmyslové zóny Ostrava Mošnov Ing. Daniel Adamčík, Průmyslová zóna Ostrava Mošnov

7 7 12:30 12:45 Představení strategické průmyslové zóny Holešov Ing. Jakub Černoch, Průmyslová zóna Holešov 12:45 13:00 Představení strategické průmyslové zóny Kolín Mgr. Vít Rakušan, starosta Kolína 13:00 14:00 Oběd 14:00 17:00 ODPOLEDNÍ BLOK Podpora průmyslových zón, změny legislativy a strategické záměry 14:00 14:15 Představení strategické průmyslové zóny Triangle Žatec Bc. Jaroslav Krch, Průmyslová zóna Triangle Žatec 14:15 14:30 Představení strategické průmyslové zóny Joseph Most Ing. Veronika Loucká, Průmyslová zóna Joseph Most 14:30 14:45 Podpora investic v průmyslových zónách z fondů EU - konkrétní programy Mgr. Renata Kořínková, CzechInvest 14:45 15:00 Diskuse 15:00 15:30 Přestávka (coffee break) 15:30 15:45 Zákon o investičních pobídkách Ing. Marian Piecha, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 15:45 16:00 Možnost prodeje pozemků za nižší ceny Ing. Marcela Kolveková, CzechInvest 16:00 16:15 Diskuse 16:15 16:30 Aktuální strategie a využití brownfieldů v ČR a záměry do budoucna Ing. Arch. Igor Gargoš, CzechInvest 16:30 16:55 Diskuse 16:55 17:00 Ukončení konference Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., generální ředitel, CzechInvest Společenská část: od 17:30 hodin

8 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic Conference programme 9.30 a.m p.m. CONFERENCE SECTION a.m. REGISTRATION AND LAUNCH OF THE CONFERENCE a.m. Registration a.m. Launch of the conference Ing. Martin Kocourek, Minister of Industry and Trade, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic a.m. Introductory word Support of investments into industrial zones from EU funds present and future Ing. Petr Očko, Ph.D., Director of the EU Funds, Research and Development Section, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic a.m. Introductory word Industrial zones from the view of CzechInvest agency Ing. Miroslav Křížek, PhD., General Director, CzechInvest a.m. Press conference (Stella salon) a.m p.m. MORNING BLOCK History, Present and Future of Industrial Zones a.m. Brief summary of the history of industrial zones in the Czech Republic JUDr. Ing. Robert Szurman, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic a.m. Difficulties encountered by investors on entry into industrial zones in the Czech Republic, comparison with competitive countries discussion panel (moderated discussion between a project designer, investor, developer and solicitor) Jan Bobek, Tebodin Czech Republic, s.r.o., JUDr. Pavel Široký, Noerr Legal Office s.r.o., Ing. Zbyněk Laube, Panattoni Europe, Michal Stieber, MBA, Colliers International, Ing. René Hilscher, EMBA, Cromodora Wheels a.m p.m. Coffee break p.m. Introduction of the Ostrava Mošnov strategic industrial zone Ing. Daniel Adamčík, Industrial zone Ostrava Mošnov

9 p.m. Introduction of the Holešov strategic industrial zone Ing. Jakub Černoch, Industrial zone Holešov p.m. Introduction of the Kolín strategic industrial zone Mgr. Vít Rakušan, Kolín s mayor p.m. Lunch p.m. AFTERNOON BLOCK Industrial Zones Support, Legislation Changes and Strategic Intentions p.m. Introduction of the Triangle Žatec strategic industrial zone Bc. Jaroslav Krch, Industrial zone Triangle Žatec p.m. Introduction of the Joseph Most strategic industrial zone Ing. Veronika Loucká, Industrial zone Joseph Most p.m. Support of investments into industrial zones from EU funds specific programmes Mgr. Renata Kořínková, CzechInvest p.m. Discussion p.m. Coffee break p.m. Investment Incentive Act Ing. Marian Piecha, Ph.D., Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic p.m. The Possibility of Sale of Land for Lower Prices Ing. Marcela Kolveková, CzechInvest p.m. Discussion p.m. Current strategies and use of brownfield land in the CZ and plans for the future Ing. Arch. Igor Gargoš, CzechInvest p.m. Discussion p.m. END OF CONFERENCE Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., General Director, CzechInvest Social part: from 5.30 p.m.

10 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic Ing. Martin Kocourek Ministr průmyslu a obchodu Minister of Industry and Trade Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic

11 11 Ing. Martin Kocourek (1966) vystudoval ekonomiku a řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 1992 byl za ODS zvolen členem Federálního shromáždění. V období let patřil k poradcům tehdejšího premiéra Václava Klause. Během procesu ekonomické transformace a privatizace figuroval ve statutárních orgánech řady státních a polostátních podniků (Česká spořitelna, UNIPETROL aj.). Mezi roky byl členem prezidia Pozemkového fondu. V letech byl poslancem ODS v PČR, kde dlouhodobě zastával funkci místopředsedy rozpočtového výboru. Od roku 2006 je předsedou dozorčí rady ČEZ a podniká v oblasti ekonomického poradenství. Dlouhodobě je aktivní v několika neziskových organizacích, k nimž patří i Nadační fond Václava Klause. Ing. Martin Kocourek (1966) graduated in economics and management at the Czech University of Engineering in Prague. In 1992 he was elected a member of the Federal Assembly for the ODS (Civic Democratic Party) political party. During the period between 1992 and 1997 he was advisor to Václav Klaus, the prime minister at the time. During the process of economic transformation and privatisation he was a member of the statutory bodies of a number of state and partially state owned companies (Česká spořitelna, UNIPETROL, etc.) and he was a member of the Land Fund Presidium between 1997 and During the period from 1998 to 2006 he was an MP for the ODS in the Czech Republic Parliament, where he occupied the position of vice-chairman for the budget committee for many years. Since 2006 he has been the chairman of the Supervisory Board of ČEZ and carries out business activities in the field of economic consultancy. He has also been active in the long-term in several non-profit making organisations, which also includes Václav Klaus s Foundation.

12 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic Vážení čtenáři, podpora rozvoje průmyslových zón v České republice již má za sebou delší než desetiletou tradici. Za tu dobu dokázaly státem podpořené průmyslové zóny přilákat řadu zahraničních i českých společností, které v nich investovaly přes 200 miliard korun a vytvořily přes 100 tisíc nových pracovních míst. Investovaný kapitál se pozitivně promítl do rozvoje českých regionů, zejména těch s vysokou mírou nezaměstnanosti. Investice a přímo vytvořená pracovní místa přinesly i další synergické efekty v podobě navazujících služeb pro přicházející investory a nových pracovních příležitostí u dodavatelů. Atraktivita České republiky v posledních letech stoupá, a to zejména u investic směřujících do výzkumu a vývoje, do inovací, technologicky náročných projektů či do vývoje softwaru. Dokážeme nabídnout kvalifikované zaměstnance, máme špičková výzkumná a vývojová centra. Firmám, které u nás investují, se ve formě podpory může vrátit až 60 % jejich původní investice. Změny, které přináší vývoj světové ekonomiky, ovlivňují i představy investorů o podpoře pro jejich projekty. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky spolu s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest proto neustále vytvářejí takové podmínky, aby investoři do průmyslových zón nejen vstupovali, ale aby v nich své aktivity dále rozvíjeli. Naším úkolem je nalézt cesty, jak v nejbližších letech dále posílit postavení České republiky mezi zeměmi s nejpřívětivějším podnikatelským prostředím. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto společně s dalšími partnery pracuje na krocích, které prospívají jak malým podnikatelům, tak velkým investorům. Jisté totiž je, že dlouhodobě uspějí jen ty ekonomiky, ve kterých budou pracovat inovační a internacionalizované firmy a které pro jejich vznik a působení vytvoří potřebné podmínky. Státem podpořené průmyslové zóny představují jedinečné příležitosti pro podnikatele i pro občany. Jejich intenzivnější využití pomůže posílit rozvoj prozatím ekonomicky slabších regionů České republiky a současně nabídne investorům vynikající prostor pro uskutečnění jejich podnikatelských plánů. Martin Kocourek Ministr průmyslu a obchodu ČR

13 13 Dear readers, development of industrial zones within the Czech Republic has now been subsidized for more than ten years. During this period state subsidized industrial zones have managed to attract a number of foreign and Czech companies, which have invested over 200 billion crowns in these zones and have created over 100 thousand new jobs. The invested capital has positively affected development of Czech regions, particularly those with a high unemployment rate. Investments and directly created jobs have also had other synergic affects in the form of related services for the incoming investors and new job opportunities provided by suppliers. The attractiveness of the Czech Republic has been increasing in recent years, particularly with regard to investments directed towards research and development, towards innovations, technologically demanding projects or software development. We are capable of offering highly qualified employees and we have first class research and development centres. 60 % of the original investment can be refunded in the form of subsidies to Companies who invest in this country. The changes brought about by development of the world economy have also affected the concepts of investors concerning support for their projects. Therefore, in partnership with the Investment and Business Development Agency CzechInvest, the Ministry of Industry and Trade in the Czech Republic continues to create advantageous conditions for entry of investors into industrial zones and also continued development of their activities within these zones. Our task is to find methods to reinforce the Czech Republic s position among countries with the most advantageous business environment in the oncoming years. Consequently the Ministry of Industry and Trade, together with other partners, is working on steps to benefit small entrepreneurs and also large investors. Because it is certain that only those economies in which innovative and internationalised enterprises are active and economies that create the necessary conditions for establishment of and activities by these companies, will succeed in the long-term. State subsidized industrial zones represent a unique opportunity for business entities and citizens. Their more intensive utilisation will help reinforce development of as yet economically weaker regions within the Czech Republic and will simultaneously offer investors excellent opportunities for executing their business plans. Martin Kocourek Minister of Industry and Trade of the Czech Republic

14 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Director of the EU Funds, Research and Development Section Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic

15 15 Ing. Petr Očko, Ph.D. je ředitelem sekce fondů EU, výzkumu a vývoje na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je zodpovědný za podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií, včetně realizace národních programů a programů financovaných ze strukturálních fondů EU v těchto oblastech. Problematice fondů EU se věnuje již od roku 2001, kdy působil na Ministerstvu financí jako koordinátor informačních systémů pro EU fondy, později rovněž na Ministerstvu dopravy ve funkci vrchního ředitele pro EU fondy a rozpočet. Petr Očko vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Karlovu univerzitu, kde působí jako lektor a post-doktorandský výzkumník. Ing. Petr Očko, Ph.D. is the director of the EU Funds, Research and Development Section at the Ministry of Industry and Trade. He is responsible for supporting business activities and investment in the field of the manufacturing industry and industrial research and development and technology and engineering, including realisation of national programs and programs financed from structural EU funds in these areas. He has been concerned with the issue of EU Funds since 2001, when he worked at the Ministry of Finance as an EU Fund information systems coordinator and subsequently also at the Ministry of Transport in the position of Senior Director for EU Funds and Budget. Petr Očko graduated from the University of Economics and Charles University, where he is active as a lecturer and postdoctoral researcher.

16 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic Milí čtenáři, před více než deseti lety byl v Česku vybudován systém investičních pobídek, jehož účelem bylo mj. zvyšovat konkurenceschopnost Česka v oblasti přílivu zahraničních investic. V návaznosti na příchod některých velkých investorů bylo potřeba vybudovat i další technickou, dopravní nebo občanskou infrastrukturu, proto byl později spuštěn i Program podpory rozvoje průmyslových zón, kterým byla zahájena systémová podpora výstavby infrastruktury pro podnikání. Cílem této politiky bylo vytvořit potřebná pracovní místa a zvýšit budoucí konkurenceschopnost České republiky. A v tomto duchu byl koncipován i Operační program Průmysl a podnikání a jeho následovník Operační program Podnikání a Inovace (OPPI). Program Podnikání a Inovace se zaměřuje především na podporu malých a středních podniků a nemůže proto zcela nahradit úkoly, které nás v oblasti budování infrastruktury pro podnikání v oblasti průmyslových zón ještě čekají. K prioritám Ministerstva průmyslu a obchodu ČR patří proto dofinancování rozestavěných průmyslových zón, které budou sloužit jako prostory pro expanzi domácích i zahraničních podnikatelských subjektů nebo pro vznik investic na zelené louce. Tyto úkoly jsou vyvolány především ekonomickou realitou, kdy s postupem času došlo jednak ke změnám harmonogramu výstavby schválených průmyslových zón, jednak ke změně ve struktuře příchozích investic, tedy poklesu zájmu velkých investorů. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest musely na tyto změny reagovat, např. přizpůsobit vnitřní členění zón potřebám menších firem a zlepšit dopravní dostupnost některých zón. Dostatečná nabídka ploch vybavených potřebnou technickou a dopravní infrastrukturou společně se systémem investičních pobídek a zdroji z fondů EU se ukázaly být vhodným portfoliem podpor, které přispívají k rozvoji investic v České republice. Naší snahou bude toto portfolium i nadále co nejlépe rozvíjet, abychom investorům zajistili co nejlepší podmínky pro podnikání i do budoucna. Petr Očko Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

17 17 Dear readers, over 10 years ago a system of investment incentives was established in the Czech Republic, the purpose of which was to increase the competitive advantages of the Czech Republic in the field of incoming foreign investments. In relation to the arrival of several large investors it was also necessary to establish the additional technical, transport and civic infrastructure, which is why the Program for Support of Development of Industrial Zones was later launched, which initiated system support of establishing infrastructure for business activities. The goal of this policy was to create the necessary jobs and increase the future competitive advantages of the Czech Republic. And the Operation Programme Industry and Enterprise and its successor the Operation Programme Enterprise and Innovations (OPEI) were conceived in this spirit. The Enterprise and Innovations program chiefly focuses on support of small and medium enterprises and is therefore unable to completely replace the tasks that still await us in the field of establishment of the infrastructure for business activities in the scope of industrial zones. The priorities of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic include completion of financing of industrial zones under construction, which will serve as areas for expansion of national and foreign business subjects or for origin of greenfield investments. These tasks are mostly the result of economic reality, when changes to the schedule of construction for approved the industrial zones, as well as changes to the structure of incoming investments, i.e. a fall in interest by large investors, came about gradually over time. The Ministry of Industry and Trade and the CzechInvest Agency were forced to respond to these changes, for example, by adapting the internal classification of zones to the requirements of smaller companies and by improving the accessibility to some zones. An adequate offer of areas, equipped with the necessary technical and transport infrastructure, together with a system of investment incentives and resources from EU Funds, are clearly a suitable portfolio of support contributing towards development of investments in the Czech Republic. We will endeavour to continue to develop this portfolio as best as possible to ensure the best possible conditions for investors and their business activities in the future. Petr Očko Director of the EU Funds, Research and Development Section

18 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel General Director CzechInvest

19 19 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. (*1979) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v současné době působí jako pedagog a připravuje se na docenturu. Pracuje už od doby studií, mimo jiné v roce 2005 založil Jazykový institut Praha a o rok později Institut rozvoje podnikání při VŠE. Ten vznikl z někdejšího Podnikatelského inkubátoru, organizace, která se zabývá podporou začínajících podnikatelů a jejich projektů. Od září 2010 je generálním ředitelem CzechInvestu. V čele Agentury pro podporu podnikání a investic chápe jako osobní prioritu podporu růstu podílu inovací a investic s vyšší přidanou hodnotou a komercionalizaci výsledků vědy a výzkumu. Doslova říká: Podpora znalostní ekonomiky má největší potenciál. Jde o to, aby se u nás díly vymýšlely a vyráběly, nikoliv jen montovaly. A aby byl výzkum zaměřený na praktické uplatnění, nikoliv, aby se zkoumalo pro výzkum samotný. Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. (*1979) graduated from the University of Economics in Prague, where he is currently active as a pedagogue and is preparing himself for a senior lectureship. He has been working since he was a student, for example he established the Prague Language Institute in 2005 and later on the Institute of Development of Business Activities at the University of Economics. This originated from the former Business Incubator, an organisation that is concerned with support of budding entrepreneurs and their projects. He has been Managing Director of CzechInvest since His personal priority as the head of the Investment and Business Development Agency is support of growth of the percentage of innovations and investments with higher added value and commercialisation of the results of science and research. He actually said: Support of knowledge economics has the greatest potential. This concerns components being invented and manufactured and not just assembled here, as well as research focusing on practical application and not research for the sake of research.

20 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic Milí čtenáři, průmyslovou mapu České republiky v nedávné době zaplnila celá řada jmen nadnárodních společností, které se u nás rozhodly umístit svou investici. Vliv na jejich rozhodování měla jistě výhodná geografická poloha naší země, dostatek kvalitně připravených podnikatelských nemovitostí, ale i fakt, že u nás investoři mohou počítat s pevným zázemím před zahájením své činnosti, i během jejího dalšího rozvoje. Agentura CzechInvest funguje pro české i zahraniční investory jako zprostředkovatel dotací z evropských fondů a ze státního rozpočtu. V roce 2010 pomohla zrealizovat v České republice 209 investičních projektů v celkové výši více než 16 miliard korun. Každá druhá investice přitom směřovala do rozvoje služeb, a téměř 40 % všech investic se týkalo ICT technologií a vývoje softwaru. Vše nasvědčuje tomu, že pro podnikání v oblasti náročných technologií, vývoje a výzkumu je naše země v současnosti ideální lokací. Vstupuje tak do své další vývojové etapy, kdy se snaží upoutat nový typ investorů, pro které již Česká republika není jen lacinou montovnou. CzechInvest přitom i nadále zůstává partnerem při vyjednávání s orgány státní správy a místních či krajských samospráv a pomocníkem při vyhledávání subdodavatelů či naopak odběratelů pro výrobky firem působících na českém území. V Čechách i na Moravě jsou pro potenciální investory k dispozici další stovky hektarů průmyslových zón s perfektním napojením na dopravní infrastrukturu i s kvalifikovanou pracovní silou v regionech. K dalším přednostem takto připravených zón patří i jasná majetková struktura pozemků v zóně a zasíťování jejích pozemků. Volné prostory pro investice aktuálně nabízí například průmyslová zóna Holešov ve Zlínském kraji, která nedávno přilákala svou první miliardovou investici v podobě společnosti MITAS. Podobně do průmyslové zóny Triangle přichází společnost Solar Turbines, která tu chce stavět centrum pro opravy svých plynových turbín z celé Evropy, Afriky a Středního východu. Průmyslová zóna Joseph může být pro investory zajímavá vzhledem k rozšířeným možnostem čerpání prostředků ze strukturálních fondů a dotačních programů, navíc je držitelkou prestižního ocenění Průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem. Jmenovat bychom mohli další. Jako zanícený prodavač aktiv České republiky věřím, že na všechny nezodpovězené otázky přinese odpovědi konference o průmyslových zónách, u jejíž příležitosti vzniká i tento sborník, a podaří se jí dosud váhající investory přesvědčit, že investovat v srdci Evropy se skutečně vyplatí. Miroslav Křížek Generální ředitel

21 21 Dear readers, the industrial map of the Czech Republic has recently been occupied by a number of supranational companies, which have decided to make their investments here. The suitable geographic position of our country, adequate well prepared commercial real property and also the fact that investors can count on reliable facilities before launching their activities and also during their subsequent development, unquestionably contributed to their decision. The CzechInvest Agency functions as a broker of subsidies from European Funds and the state budget for Czech and foreign investors. In 2010 it helped realise 209 investment projects in the Czech Republic, in the total value of more than 16 billion crowns. Every second investment was directed towards development of services and nearly 40 % of all investments concerned ICT technology and software development. This all indicates that our country is currently the ideal location for business activities in the field of intensive technologies and research and development. It is entering another phase of development when it endeavours to attract a new type of investor for whom the Czech Republic is not simply a cheap assembly facility. During which time CzechInvest continues to remain a partner during negotiations with state administration bodies and local and regional self-administration units and provides assistance in seeking out sub-contractors or customers interested in purchasing products from companies active in the Czech Republic. There are still hundreds of hectares of industrial zones with a perfect connection to the transport infrastructure and with a qualified labour force, within the regions, available to potential investors in Bohemia and Moravia. The benefits of such prepared zones also include the clear property structure of land within the zones and service networks on the land. Vacant space for investments is currently being offered by the Holešov Industrial Zone in the Zlín Region, which recently attracted its first investment in the value of billions of crowns in the form of the MITAS Company. Similarly the Solar Turbines Company is entering the Triangle Industrial Zone and wishes to build a centre for repairing its gas turbines from Europe, Africa and Central Asia here. The Joseph Industrial Zone will be of interest to investors with regard to the extensive opportunities for drawing resources from structural funds and subsidy programs, furthermore this zone has been awarded the prestigious Industrial Zone with the Greatest Economic Contribution award. We could also name others. As an enthusiastic promoter of the Czech Republic I believe that the Industrial Zone Conference, on the occasion of which this Book of Abstracts originated, will provide answers to all the unanswered questions and will succeed in convincing hesitant investors that investing in the heart of Europe is well worth it. Miroslav Křížek General Director of CzechInvest

22 Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic JUDr. Ing. Robert Szurman Ředitel odboru meziresortních záležitostí Manager of the Inter-departmental Affairs Department Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic Robert Szurman pracoval v letech jako ředitel Ústředního a finančního daňového ředitelství Ministerstva financí ČR. Od roku 2005 až do současnosti působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde pracoval v pozicích: náměstek ministra, zmocněnec ministra, předseda Rady kvality ČR, ředitel odboru meziresortních záležitostí a koordinátor projektu Hyundai. Robert Szurman worked as the director of Central and Financial Tax Management at the Ministry of Finance of the Czech Republic during the period from 2000 to He has worked for the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic from 2005 to the present, where he has occupied the following positions: Deputy Minister, Minister s Representative, Chairman of the CZ Quality Council, Manager of the Inter-departmental Affairs Department and coordinator of the Hyundai project.

23 23 Stručný přehled historie průmyslových zón v ČR Exkurz do historie vzniku strategických průmyslových zón v ČR, jejich rozvoj a geneze v souvislosti s příchodem velkých investorů jako jsou TPCA a HMMC. A Summary of the History of Industrial Zones in the Czech Republic A trip into the history of the origin of strategic industrial zones in the Czech Republic, their development and genesis in relation to arrival of large investors such as TPCA and HMMC.

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Výroční zpráva. Annual report

Výroční zpráva. Annual report Výroční zpráva Annual report 2013 14 2013 14 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report úvodní slovo foreword FOREWORD South Moravia has supported innovation and innovative business for 10 years Jihomoravský kraj již deset let podporuje inovace a inovativní podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Výroční zpráva Annual Report 20 04 OBSAH: - Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje...2 - Přehled základních informací

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report

GE Capital Bank, a.s. Výroční zpráva 1998. Annual Report ...Banka na cestě do třetího tisíciletí...the Bank On the Road to the Third Millennium Obsah Table of Contents 3 Nejdůležitější ekonomické ukazatele Highlights 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / CZK Tsd. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261

Více