Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV"

Transkript

1 TRANSFER TECHNOLOGIÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Patentabilita, hodnocení a komercializace výsledků VaV , Nové Hrady

2 Obsah: 1. Analýza komercionalizace výsledků VaV - Poptávka, Nabídka - Analýza trhu 2. Spolupráce mezi VaV a praxí - teorie - kategorizace OCHRANA VaVDUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - - analýza aplikovaného VaV s ohledem na vztahy s praxí 3. Patentabilita Analýza chráněných výsledků VaV - podpora trhu s chráněnými výsledky VaV - Patentovatelnost - novost, využitelnost, nezřejmost - neformální charakteristika patentu 4. Analýza komercializace výsledků VaV - smluvní (právní) rámec 5. Základní principy komercializace výsledků VaV - Efektivní interpretace výsledků VaV - Efektivní přenos interpretovaných výsledků VaV - Efektivní ocenění výsledků VaV

3 1. Analýza komercializace výsledků VaV: 1.1. Poptávka Strategie Evropa 2020: sedm stěžejních iniciativ: 1. Unie inovací: Znovu zaměřit výzkum a vývoj a inovační politiku na hlavní výzvy a zároveň překonat propast mezi vědou a trhem s cílem zajistit, aby se z vynálezů stávaly produkty (. str.5 (zdroj: Panorama, 2010 (36), 1.2. Nabídka V roce 2010 byly hodnoceny programy Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ukončené v roce Je třeba poznamenat, že uvedené programy byly zahájeny v letech 2003 až Na řešení projektů byla v rámci všech hodnocených programů poskytnuta veřejná podpora ve výši tis. Kč, bylo řešeno celkem 884 projektů a bylo dosaženo 2734,68 bodově ohodnocených výsledků, z nichž 96,73 % tvoří výsledky publikační, ač se ve všech případech jednalo o programy zaměřené na aplikovaný výzkum. (Zdroj: Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009

4 2. Spolupráce mezi VaV a praxí - teorie: 2.1. kategorizace VaV historická charakteristika vědců podle kvality a využití výsledků VaV v praxi ( (zdroj: konference Science Marketing 2011, Rotterdam

5 2. Spolupráce mezi VaV a praxí - teorie: 2.2. analýza aplikovaného VaV s ohledem na vztahy s praxí push / pull theory výzkum inspiruje trh, nebo trh inspiruje výzkum? (zdroj: ( Marketing 2011, Rotterdam konference Science

6 3. Patentabilita Analýza chráněných výsledků VaV: 3.1. vývoj trhu a analýza velikost trhu s chráněnými výsledky VaV (zdroj: Patenty udělené přihlašovatelům z ( ČR podle typu přihlašovatele a roku udělení, ČSÚ

7 3. Patentabilita Analýza chráněných výsledků VaV: 3.2. podpora trhu s chráněnými výsledky VaV Vláda ČR, potažmo její Rada (RVVI) vlády pro podporu výzkumu a vývoje podpořila komercializaci tím, že významným způsobem zvýšila Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na přenos technologií, tedy za přidělení patentu (500b. - za patent mezinárodní Evropský, USA, 200b za národní český patent). V Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů však uznání výsledku a získání bodů však podmínila tím, zda je využíván na základě platné licenční smlouvy či samotným vlastníkem patentu na základě jeho ekonomického přínosu. Pokud využíván není je za patent přiděleno 40 b!!!!! Na základě této metodiky RVVI z celkového počtu patentů 1015 jich vyřadila 700. (Zdroj: ZPRÁVA RVVI O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010). Patent dává majiteli právo zabránit druhým vyrábět, používat, prodávat, či nabízet k prodeji a importovat patentový nárok vynálezu. Jaký užitek má společnost z výsledku VaV, který není uplatněn v praxi a z důvodu ochrany ho nelze volně užívat?

8 3. Patentabilita - základní principy transformace výsledků VaV pro komercializaci : 3.3. Patentovatelnost - novost, využitelnost, nezřejmost Patentový zákon popisuje každý vynález jako kombinaci prvků a souvislostí. Novost, změna oproti dosavadnímu stavu techniky (/ (zdroj: Využitelnost vynález musí být prospěšný, aby mohl být patentován. ( neočividnost ) Nezřejmost Je to významná odlišnost od toho, co se již používá, či bylo popsáno dříve a co by osoba s obvyklými znalostmi v oboru neoznačila jako inovační krok. ( motivation TSM (teaching, suggestion, Prokázat, zda v odkazech na dosavadní stav techniky neexistují nějaké návody či motivace, které by mohly vést k formulaci patentového nároku

9 3. Patentabilita - základní principy transformace výsledků VaV pro komercializaci : 3.3. Patentovatelnost - novost, využitelnost, nezřejmost Patentový zákon popisuje každý vynález jako kombinaci známých prvků a souvislostí. (/ (zdroj:

10 3. Patentabilita - základní principy transformace výsledků VaV pro komercializaci : 3.4. Patent jako dobrý vtip využitelnost S vynálezem je to jako s dobrým vtipem. Je ze života, novost nesmí být starý, který jste již slyšeli, a musí mít takovou pointu, na kterou sami během poslouchání nepřijdete a nezřejmost která bude natolik překvapivá, že Vás rozesměje. (/ (zdroj: TSM

11 4. Analýza komercializace výsledků VaV: 4.1. smluvní (právní) rámec - firemní výzkum, výzkum financovaný z neveřejných zdrojů Zák. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu, experimentálníhovývoje a Inovací - Příjemce musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu (patentovatelné, veř. zkázka); - Výsledek plně financovaný z veřejných prostředků: zpřístupnit za stejných podmínek všem zájemcům o jejich využití; - V případě, že je projekt VaV financován z veřejných prostředků v rozsahu nad 50% a méně než 100% uznaných nákladů: přednostně přístupová práva poskytnout subjektům, kteří se podíleli na finanční podpoře - Výsledek financovaný z veřejných prostředků: méně než 50% - smlouva u způsobu využití s podporujícícmi subjekty - Příjemce je povinen poskytnout výsledky minimálně za tržní hodnotu všem zájemcům (pokud není smlouva o využití výsledů).

12 4. Analýza komercializace výsledků VaV: 4.1. smluvní (právní) rámec - firemní výzkum, výzkum financovaný z neveřejných zdrojů Všeobecné podmínky poskytnutí účelové podpory TAČR - Příjemce zajístí bez zbytečného prodlení, aby výsledky projektu byly přiměřeně a účinně chráněny; - Výsledek plně financovaný z veřejných prostředků: zpřístupnit za stejných podmínek všem zájemcům o jejich využití; - Přístupová práva jsou poskytována na základě licenčních smluv; - V případě, že je projekt VaV financován z veřejných prostředků v rozsahu nad 50% a méně než 100% uznaných nákladů: přednostně přístupová práva poskytnout subjektům, kteří se podíleli na finanční podpoře - Výsledek financovaný z veřejných prostředků: méně než 50% - smlouva u způsobu využití s podporujícícmi subjekty - Příjemce je oprávněn poskytnout výsledky minimálně za tržní hodnotu, pokud tržní cena chybí (min. za náklady a přiměřený zisk).

13 4. Analýza komercializace výsledků VaV: 4.1. smluvní (právní) rámec - firemní výzkum, výzkum financovaný z neveřejných zdrojů Všeobecné podmínky poskytnutí účelové podpory MKČR Součástí této účelové podpory VaV uzavřené podle 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků např. Ministerstvem kultury ČR jsou všeobecné podmínky mezi poskytovatelem a příjemcem. Z nich jsou pro náš případ zajímavé tyto povinnosti: - Příjemce je povinen si zajistit majetková práva k poznatkům, které jsou předmětem využití. - Přístupová práva jsou poskytována na základě licenčních smluv - V případě, že je projekt VaV financován z veřejných prostředků v rozsahu nad 50% uznaných nákladů, jsou přístupová práva poskytována za účelem využití poznatků za tržních podmínek všem zájemcům o jejich využití.

14 5. Základní principy komercializace výsledků VaV: 5.1. Efektivní interpretace výsledků VaV 5.2. Efektivní přenos interpretovaných výsledků VaV 5.3. Efektivní ocenění výsledků VaV

15 5. Základní principy komercializace výsledků VaV: 5.1. Efektivní interpretace výsledků VaV - Uznaný patentový nárok není nic víc, než nová, nezřejmá kombinaci prvků a souvislostí. Je to příliš rané stádium inovace málo informací, spíše myšlenka. Při posuzování, zda je patent pro investora rentabilní, se spíše než analytické myšlení uplatňuje intuitivní rozhodování něco jako pitching podnikatelského záměru Business Angelovi (Elevator Pitch)

16 5. Základní principy komercializace výsledků VaV: 5.1. Efektivní interpretace výsledků VaV - současná forma prezentace

17 5. Základní principy komercializace výsledků VaV: 5.2. Efektivní interpretace výsledků VaV - University of Florida - 36% prodají v kampani, 64% stálým partnerům ( děkan - prodávají licence (prodej IP schvaluje - v případě více zájemců rozhoduje lepší záměr - prodej za 10% ve startupu - milestone payment platí po prototypu

18 3. Základní principy komercializace výsledků VaV: 3.1. Efektivní interpretace výsledků VaV pro komerční sféru se musí relevantní informace interpretovat a podávat zajímavou, časově nenáročnou a srozumitelnou formou

19 3. Základní principy komercializace výsledků VaV: 3.2. Efektivní přenos interpretovaných výsledků VaV pro komerční sféru relevantní informace je třeba interpretovat a předávat zajímavou, časově nenáročnou a srozumitelnou formou

20 5. Základní principy komercializace výsledků VaV: 5.3. Efektivní ocenění výsledků VaV V Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů uznání výsledku a získání bodů RVVI podmínila tím, zda je využíván na základě platné licenční smlouvy či samotným vlastníkem patentu na základě jeho ekonomického přínosu. (Zdroj: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)). V případě, že je projekt VaV financován z veřejných prostředků v rozsahu nad 50% uznaných nákladů, jsou přístupová práva poskytována za účelem využití poznatků za tržních podmínek všem zájemcům o jejich využití.

21 5. Základní principy komercializace výsledků VaV: 5.3. Efektivní ocenění výsledků VaV 1. University of Florida - Bayh-Dole Act (1980)- umožnil Universitám a v.v.i. Patentovat výsledky a mít příjem z prodeje technologií ( autor - cena nerozhoduje, rozhoduje lepší realizační plán (vyjadřuje se i 2. Holandsko - když platili daňoví poplatníci VaV, proč nedostat patent či licenci zadarmo?

22 5. Základní principy komercializace výsledků VaV: 5.3. Efektivní ocenění výsledků VaV Cena je určována různými způsoby: - návratnost nákladů za dobu věnovanou vyna lézání výsledku VaV (zlepšovák ( hodin počet - návratnost investice díky prodeji výrobku konkurenceschopnému díky využití ( let patentového nároku (3 až 5 - odborné určení ceny (obtížné, aproximace podle již prodané licence na podobný vynález)i licenci zadarmo?

23 6. Komercializace výsledků VaV jak dál? ( ČSÚ 6.1. Efektivní ocenění výsledků VaV (zdroj OP VaVpI, data - Podpora VaV Od průměrných hodnot v EU se svou strukturou výdaje na VaV v ČR výrazně neliší: - Institucionální podpora - investice do VaV z OP VaVpI v letech EUR ( VaV ( z toho 6 velkých projektů v PO1, 30 projektů Regionálních center Jak na tyto výzvy správně reagovat?

24 4. Komercializace výsledků VaV z pohledu R2S, s.r.o.: 4.1. Interpretace 4.2. Prezentace 4.3. Přenos informace k potenciálnímu investorovi 4.4. Pitching 4.5. Stanovení ceny

25 4. Komercializace výsledků VaV z pohledu R2S, s.r.o.: 4.1. Interpretace Strukturovaná informace interpretovaná podle různých úhlů pohledu: - Funkční princip ( náklady ) - Potenciální technologické omezení - Ekonomická výhodnost - Marketabilita

26 4. Komercializace výsledků VaV z pohledu R2S, s.r.o.: 4.1. Interpretace Strukturovaná informace interpretovaná podle různých úhlů pohledu:

27 4. Komercializace výsledků VaV z pohledu R2S, s.r.o.: 4.2. Prezentace Digitální příběh

28 4. Transfer technologií z pohledu R2S, s.r.o.: 4.3. Přenos informace k potenciálnímu investorovi

29 4. Transfer technologií z pohledu R2S, s.r.o.: MMS, 4.4. Pitching (SMS, Pitching marketingový nástroj, určitá forma přesvědčování obchodního partnera různými formami, nástroji a argumenty, s cílem ovlivnit jeho názor a rozhodnutí (. apod (Elevator Pitch,

30 4. Komercializace výsledků VaV z pohledu R2S, s.r.o.: 4.5. Stanovení ceny MIREDA (Multimediální internetová ( aukce patentová 1. aukce je veřejná je přístupná všem zájemcům 2. licenční smlouvy prodávají se vlastnická práva, eklusivní i výlučná licence 3. určení tržní ceny aukce vždy určí tržní cenu - u výsledku VaV podporovaného i neveřejnými zdroji může donátor soutěžit v dražbě s tím, že náklady vložené do výzkumu se mu od vítězné částky odpočítají (vyšší TNN).

31 4. Komercializace výsledků VaV z pohledu R2S, s.r.o.: 4.5. Stanovení ceny MIREDA (Multimediální internetová ( aukce patentová

32 4. Komercializace výsledků VaV z pohledu R2S, s.r.o.: 4.5. Stanovení ceny MIREDA (Multimediální internetová ( aukce patentová

33 4. Komercializace výsledků VaV z pohledu R2S, s.r.o.: 4.5. Stanovení ceny MIREDA (Multimediální internetová ( aukce patentová

34 4. Komercializace výsledků VaV z pohledu R2S, s.r.o.: 4.5. Stanovení ceny MIREDA (Multimediální internetová ( aukce patentová

35 5. Závěr.: R2S, s.r.o. bude mít pro Vás spoustu dobrých vtipů, které umí skvěle vyprávět.

36 TRANSFER TECHNOLOGIÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Radek Novotný, PhD.

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Úvod souboru metodik projektu EF-TRANS

Úvod souboru metodik projektu EF-TRANS souboru metodik projektu EF-TRANS Předkládáme vám soubor sedmi metodik připravených v rámci individuálního projektu národního Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich

Více

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

TRANSFER TECHNOLOGIÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Kamil Krč TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Tato publikace je stručným a zjednodušeným průvodcem úvodní

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR Závěrečná zpráva k projektu Říjen 2008 2 Tato zpráva byla připravena společností Integra Consulting Services, s.r.o.

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Mgr. Kateřina Veselíková P RO H L Á Š E N Í TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Mgr. Kateřina Veselíková P RO H L Á Š E N Í TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY Vypracoval: Mgr. Kateřina Veselíková Vydáno dne: 13. 4. 2015 Předmět stanoviska: Ochrana práv duševního vlastnictví Datum schválení předsednictvem TA ČR: 12. 3. 2015 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR:

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

Využití licencí. Metodika IV

Využití licencí. Metodika IV Metodika IV Metodika IV Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který je jedním z Individuálních

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI

Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI Prosinec 2010 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS),

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více