ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE"

Transkript

1 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 1999

2 PŘEDMLUVA Předkládaná bibliografie byla zpracována jako informační pomůcka pro instituce působící na poli vzdělávání, zvláště pak v oblasti poradenství o možnostech vzdělávání a při volbě povolání. Obsah bibliografie tvoří záznamy knižních publikací, sborníků, informačních materiálů, studií a periodik vydaných v roce 1998 v České republice, které jsou tematicky orientované nejen na problematiku odborného vzdělávání, nýbrž také na oblast vzdělávání mimoškolního, celoživotního či distančního. Zahrnuta je také literatura pojednávající o výchovném, kariérovém poradenství, o otázkách rekvalifikací, pracovních příležitostí a trhu práce. Mnohé z nich byly vydány pouze jako materiály interního charakteru. Bibliografie neregistruje analytické záznamy časopiseckých článků ani statí ze sborníků. Jako zdroj pro zpracování bibliografie byly použity seznamy publikací vydaných jednotlivými institucemi (Ústavem pro informace ve vzdělávání, Institutem pedagogicko psychologického poradenství, Centrem pro studium vysokého školství, Ministerstvem práce a sociálních věcí) a katalogy Státní pedagogické knihovny Komenského, Národní knihovny ČR, Základní knihovny Akademie věd ČR a knihovny Sociologického ústavu AV ČR, databáze národní agentury ISBN a Souborný katalog ČR. Bibliografie byla vytvořena na základě sekundárních informačních zdrojů, nikoli metodou de visu, jednotlivé záznamy se tudíž liší množstvím uváděných údajů. Bibliografické záznamy jsou rozděleny do několika částí. První z nich obsahuje monografie, informační materiály, zprávy a studie, další pak publikace vydané v anglickém jazyce, následují sborníky z konferencí a periodika. 2

3 OBSAH P Ř EDMLUVA 2 1. KNIHY, MONOGRAFIE, INFORMAČ NÍ MATERIÁLY, STUDIE 4 2. PUBLIKACE VYDANÉ V ANGLICKÉM JAZYCE SBORNÍKY Z KONFERENCÍ SERIÁLOVÉ PUBLIKACE 15 3

4 1. KNIHY, MONOGRAFIE, INFORMAČNÍ MATERIÁLY, STUDIE Absolventi na trhu práce : co zaměstnavatelé očekávají? Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Analýza vzdělávací politiky OECD. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN ANTOŠOVÁ, E. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : informační služby. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. BELCOURT, Monika, WRIGHT, Phillip C. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha : Grada, s. Z angličtiny přeložil Petr Trmač. BERKA, Oldřich. Aspekty kvalifikace sociálního pracovníka a zaměření odborné praxe studentů. Karviná : Ústav profesního poradenství Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, s. BROŽOVÁ, Stanislava, GOULLIOVÁ, Květa. Sekundární vzdělávání v Evropské unii : struktura, organizace a správa. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN BRUTHANSOVÁ, D. Sociální služby ve světle připravovaných reforem. 1. díl. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. BUREŠOVÁ, L. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : textil a oděvnictví. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. COUFALÍK, J., JANYŠ, B. Program transformace odborného vzdělávání : další kroky transformace. Praha : Fragment, s. ISBN České školství a svět. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ČUDOVÁ, Hana. Historická ročenka školství : stručná ročenka školství v ČR 1953/ /97. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN

5 Další vzdělávání učitelů v EU a v zemích ESVO/EHP. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. DOČKALOVÁ, D. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : obchod. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, DOSTOUPIL, J. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : elektrotechnika, telekomunikace, výpočetní technika. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. DOUBRAVOVÁ, Z. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : zpracování dřeva, papíru a výroba hudebních nástrojů. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. DVOŘÁK, V. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : umění (hudba a zpěv). Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Ekonomické vzdělávání na středních, vyšších a vysokých školách. Praha : Vysoká škola ekonomická, s., il., tab. Ekonomika školství : výběrová rešerše. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. GREGORINI, Alena, SVOBODOVÁ, Zuzana. Informace o středních odborných učilištích v Praze a okolí platné pro školní rok 1999/2000. Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s. HORÁČKOVÁ, Dagmar, RYŠKA, Radim. Uplatnění absolventů škol na trhu práce vyd. Praha : Nakladatelství TAURIS, s. HORÁKOVÁ, Milada. Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 1. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. HORÁKOVÁ, Milada. Vývoj mezinárodních pracovních migrací v České republice. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s., příl. HORÁLEK, M. Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Bulletin No. 11. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s., příl. HORKÁ, Hana, HRDLIČKOVÁ, Alena. Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno : Paido, s., il. 5

6 HRADIL, Z. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : lesní hospodářství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, HUDEČKOVÁ, Helena. Informace o gymnáziích v Praze a okolí platné pro školní rok 1999/2000. Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, [1998]. xiv, 103 s. HUSOVÁ, Z. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : potravinářství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. HUŠKOVÁ, M. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : doprava. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Jaké byly, jsou a budou šance maturantů na další studium? Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. JANOŠTÍKOVÁ, J. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : kožařství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, JANKŮ, M. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : strojírenství, hutnictví a slévárenství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. JEZBEROVÁ, Romana. Klíčové dovednosti v teorii a praxi odborného vzdělávání. 1. vyd. Praha : Fragment, s. ISBN KADEČKA, Jan. Kvalita vzdělávání - odpověď na výzvy budoucnosti = Quality and relevance, the chalenge to European education, unlocking Europe's human potential. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, xi, 111 s. Překlad zprávy IRDAC. ISBN KADLEC, M. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : technická chemie a chemie silikátů. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Kam na školu, kam do učení? : vzdělávací nabídka pro školní rok vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. ISBN KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Praha. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN

7 KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Severní Morava. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97: jaké jsou naše střední školy. Střední Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Západní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. KOČKOVÁ, D. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : ekonomika a podnikání. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. KOFROŇOVÁ, Olga, STRETTI, Mario, VOJTĚCH, Jiří. Počáteční odborné vzdělávání v rámci celoživotního učení : syntetická studie. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. ISBN Kolik nás stojí bezplatné vzdělávání? Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. KOSCHIN, Felix. Atlas středního školství. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., barevné mapy. ISBN X. KOTRUSOVÁ, M. Opatření politiky zaměstnanosti při další realizaci strukturálních přeměn ekonomiky. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s., příl. KRAUS, Blahoslav. Sociální aspekty výchovy. 1.vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, s. KŘÍŽOVÁ, Ivana. Program SET 97 : analýza. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN KUCHAŘOVÁ, Věra, ZAMYKALOVÁ, Lenka. Aktuální otázky postavení žen v ČR. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. LEJČKOVÁ, K. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : zemědělství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. 7

8 MAREŠ, Jiří, LAŠEK, Jiří. Sociální klima školní třídy - přehledová studie : dotazník sociálního klimatu školní třídy. Praha : Institut pedagogickopsychologického poradenství, s., příl. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 2. doplň. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, s. ISBN MARKOVÁ, J. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : gastronomie, hotelnictví a turismus. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. MATĚJŮ, Petr. Funkční gramotnost dospělých : národní zpráva z projektu SIALS. Část 1, hlavní výsledky. Praha : Konsorcium Sociologického ústavu AV ČR a SC&C, s., 2 příl. MATĚJŮ, Petr, KREIDL, Martin. Rekonstrukce sociálního statusu. Praha : Sociologický ústav AV ČR, s. Pracovní texty výzkumného projektu Sociální trendy ; WPST 3/1998. ISBN MATURANT 98 : analýza výsledků sondy MATURANT 98. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., tab. Nabídkový program rekvalifikací pro 2. pololetí Ostrava-Vítkovice : Vítkovice, a. s., s. NĚMCOVÁ, V. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : osobní a provozní služby. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. NĚMEČKOVÁ, Marie, NOVOTNÁ Renata. České školství v číslech 1997/1998. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN Nový katalog publikací a služeb : určený pro výchovné poradce. Domažlice : Kopáček Martin; Nakladatelství Jiří Kriška, ISBN PALEČKOVÁ, Jana, STRAKOVÁ, Jana, TOMÁŠEK, Vladislav. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : praktické úlohy, výsledky žáků 8. ročníku. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., il. 8

9 PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s. Pohled na školství v ukazatelích OECD, indikátory. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, PREISS, Marek, PANAMÁ, José. Paměťový test učení : textový manuál. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství, s., příl. Program SET : jaké jsou naše střední školy. Jižní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN X. Program SET : jaké jsou naše střední školy. Jižní Morava. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Program SET 97: jaké jsou naše střední školy. Severní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Program SET 97: jaké jsou naše střední školy. Střední Morava. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Východní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKOVÁ, Eva, PROJSOVÁ, Ivana. Aktivní politika zaměstnanosti v České republice vyd. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, s. ISBN Ročenka Evropské unie : klíčové údaje o vzdělávání v Evropské unii Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Rozpočet resortu školství : kapitola 333 státního rozpočtu České republiky na rok Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN Ředitelé škol v zemích EU. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Sekundární vzdělávání v Evropské unii : struktura, organizace a správa = Secondary Education in the European Union: Structures, Organisation and Administration. Praha : Ústav pro informace a vzdělávání, s. 9

10 SEToviny 98. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., příl. Seznam projektů Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Nestr. SLATINSKÝ, Jaroslav. Rekvalifikace 1999 : informační servis. Bulletin oddělení rekvalifikací Hlavního personálního úřadu Ministerstva obrany. Praha : Ministerstvo obrany České republiky; AVIS, s. SLEZÁKOVÁ, Lucie. Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. Sociálně ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, pracovních a sociálních vztahů : shrnutí analýz. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Nestr. Statistická ročenka školství : pracovníci a mzdové prostředky. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, Statistická ročenka školství : soubor ekonomických ukazatelů resortu školství za kalendářní rok Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Statistická ročenka školství 1997/1998 : výkonové ukazatele. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. SVOBODOVÁ, Zuzana. Informace o vyšších odborných školách a jiném pomaturitním studiu Praha a střední Čechy platné pro školní rok 1999/2000. Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, [1998]. 90 s., il. Školství na křižovatce : výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v letech Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Školství v pohybu : výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v letech Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, [1998]. 130 s. TOMÁŠEK, Vladislav, STRAKOVÁ, Jana, PALEČKOVÁ, Jana. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 3. a 4. ročníku. Matematika, přírodověda. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN

11 Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : podmínky a průběh výuky v 8. ročníku. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 7. a 8. ročníků. Matematika. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 7. a 8. ročníků. Přírodovědné předměty. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Úloha rodičů ve školských systémech zemí Evropské unie. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ÚLOVCOVÁ, Helena, STRÁDAL, Jiří. Analýza trhu práce ve vztahu k odbornému vzdělávání. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Uplatnění nových prvků při aplikaci Standardu středoškolského odborného vzdělávání. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Uplatnění Standardu středoškolského odborného vzdělávání při tvorbě učebních dokumentů. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. VEČERNÍK, Jiří, MATĚJŮ, Petr. Zpráva o vývoji české společnosti Praha : Academia, s. ISBN VOJTĚCH, Jiří. Sonda k uplatnění absolventů škol ve sféře práce : zpracování dat výběrového šetření. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. VOJTĚCH, Jiří. Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce : analýza na základě výběrového šetření pracovních sil ČSÚ. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s., il. VOJTĚCH, Jiří. Vývoj proporcí počtu žáků v systému vzdělávacích cest středního a vyššího vzdělávání vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. VOMÁČKOVÁ, Helena. České vysoké školy a veřejné finance. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, s., il., tab. 11

12 Výroční zpráva 1997 : vzdělávací nadace Jana Husa. Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, s. Vysokoškolské poradenství a vzdělávání v Evropě : stručná čítanka. Karviná : Ústav poradenských informací Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, s. Vývojová ročenka školství - školství v ČR 1989/ /7. Praha : ÚIV, s. Vzdělání a sociální spravedlnost v zemích OECD. Praha : Učitelské noviny - Gnosis, s. Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech. 1. vyd. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, ISBN Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil. Praha : Český statistický úřad, ZLÁMALOVÁ, Helena, ŠLEMENDOVÁ, Marta. Programy distančního vzdělávání v České republice pro rok 1998/ vyd. Praha : Národní centrum distančního vzdělávání, s. 12

13 2. PUBLIKACE VYDANÉ V ANGLICKÉM JAZYCE Basic indicators of labour and social protection in time series and graphs. 1st ed. Prague : Ministry of Labour and Social Affairs Czech Republic, s. ISBN The Social and Economic Consequences of the CR s Integration into the EU. Praha : RILSA, Nestr. Education in transition : annual report on the state and the development of the education system in the Czech Republic for the school year Prague : Institute for Information on Education, s., il. ISBN

14 3. SBORNÍKY Z KONFERENCÍ CHATEAU, Ladislava. Směry vzdělávací politiky v odborném vzdělávání : sborník příspěvků z 5. mezinárodního semináře v Kroměříži. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s., portréty. ISBN NEZVALOVÁ, Danuše. Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? : pregraduální a postgraduální příprava učitelů. Sborník z konference, Olomouc květen vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s., il. OBST, Otto. Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků : sborník z odborného semináře Olomouc října vyd. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, s., il. Pedagogická diagnostika '97 : sborník referátů z mezinárodní konference. Ostrava : Ostravská univerzita, s., il. Rozvoj profesního poradenství na českých univerzitách : sborník z mezinárodního semináře projektu TEMPUS - PHARE No: CME vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, s. ISBN Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí : mezinárodní vědecká konference. Praha září Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ISBN

15 4. SERIÁLOVÉ PUBLIKACE Andragogika. Čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Praha : Agentura Daha. 4x ročně. Aula. Revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. 1992, roč. 1-. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, x ročně. Informační listy Institutu dětí a mládeže MŠMT ČR k problematice volného času. Praha : IDM MŠMT ČR. Odborná výchova. Časopis pro odborné školství. 1949, roč. 1-. Praha : RB-PRESS, x ročně. Odborné vzdělávání. Informační bulletin VÚOŠ. Praha : VÚOŠ. 6x ročně. Pedagogická orientace. Odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS. Brno : Česká pedagogická společnost. 4x ročně. Pedagogika. Časopis vědy o vzdělávání a výchově. 1950, roč. 1-. Praha : PedF UK, x ročně. Školství. Týdeník. 1992, roč. 1-. Praha : Dictum, s. r. o., x ročně. Učitelské listy. Měsíčník pro příznivce změn. 1992, roč. 1-. Praha : Agentura Strom, x ročně. Učitelské noviny. Týdeník pro učitele a přítele školy. 1897, roč. 1-. Praha : Gnosis, spol. s r.o., x ročně. Výchovné poradenství. Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Asociace poradenských pracovníků ve školství. Praha : IPPP ČR. Zpravodaj informačního střediska VÚOŠ. Praha : VÚOŠ. 15

16 Odborné vzdělávání a trh práce v roce Bibliografie. Vydalo Národní informační středisko pro poradenství, NVF, Praha Vytiskl TAURIS. Náklad 250 výtisků. Publikace byla vydána za finanční podpory Evropských společenství. 16

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1999 BIBLIOGRAFIE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1999 BIBLIOGRAFIE Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství program Leonardo da Vinci ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1999 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2000 OBSAH: P Ř EDMLUVA 3 1. KNIHY,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Národní vzdělávací fond. Národní informační středisko pro poradenství. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2000 BIBLIOGRAFIE

Národní vzdělávací fond. Národní informační středisko pro poradenství. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2000 BIBLIOGRAFIE Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2000 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2001 OBSAH PŘEDMLUVA 3 1. KNIHY, MONOGRAFIE, INFORMAČNÍ MATERIÁLY,

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

R e š e r š e. Financování základního školství

R e š e r š e. Financování základního školství R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Financování základního školství Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2001

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2001 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2001 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2002 Národní vzdělávací fond o.p.s. Národní informační středisko

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD

PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD PERSPEKTIVY VOŠ A COUNTRY NOTE OECD VÝZVY Z KONFERENCE O VOŠ PRAHA 28.- 29.11. 2006 Ing. Markéta Pražmová Ve dnech 28.11.-29.11. proběhla v Praze konference o vyšším odborném vzdělávání k 10. výročí vzniku

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Evaluace středních škol

Evaluace středních škol Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II A 1 2: Evaluace středních škol M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Celkový koncept kvality; žák, škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 Výzvy pro kariérové poradenství Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 program Evropské komise; založeno 1992 34 zemí. Euroguidance Cíle: podpora celoevropské dimenze v poradenství; poskytování

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby BP K obhajobám se dostavte 20 minut před určeným časem. Technika k dispozici nebude. 23.5.2016 učebna 129 - přízemí Jméno studenta Název práce 8

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

TEZE BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

TEZE BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE TEZE BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PEDAGOGOVÉ V ZÁKLADNÍM

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více