ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE"

Transkript

1 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 1999

2 PŘEDMLUVA Předkládaná bibliografie byla zpracována jako informační pomůcka pro instituce působící na poli vzdělávání, zvláště pak v oblasti poradenství o možnostech vzdělávání a při volbě povolání. Obsah bibliografie tvoří záznamy knižních publikací, sborníků, informačních materiálů, studií a periodik vydaných v roce 1998 v České republice, které jsou tematicky orientované nejen na problematiku odborného vzdělávání, nýbrž také na oblast vzdělávání mimoškolního, celoživotního či distančního. Zahrnuta je také literatura pojednávající o výchovném, kariérovém poradenství, o otázkách rekvalifikací, pracovních příležitostí a trhu práce. Mnohé z nich byly vydány pouze jako materiály interního charakteru. Bibliografie neregistruje analytické záznamy časopiseckých článků ani statí ze sborníků. Jako zdroj pro zpracování bibliografie byly použity seznamy publikací vydaných jednotlivými institucemi (Ústavem pro informace ve vzdělávání, Institutem pedagogicko psychologického poradenství, Centrem pro studium vysokého školství, Ministerstvem práce a sociálních věcí) a katalogy Státní pedagogické knihovny Komenského, Národní knihovny ČR, Základní knihovny Akademie věd ČR a knihovny Sociologického ústavu AV ČR, databáze národní agentury ISBN a Souborný katalog ČR. Bibliografie byla vytvořena na základě sekundárních informačních zdrojů, nikoli metodou de visu, jednotlivé záznamy se tudíž liší množstvím uváděných údajů. Bibliografické záznamy jsou rozděleny do několika částí. První z nich obsahuje monografie, informační materiály, zprávy a studie, další pak publikace vydané v anglickém jazyce, následují sborníky z konferencí a periodika. 2

3 OBSAH P Ř EDMLUVA 2 1. KNIHY, MONOGRAFIE, INFORMAČ NÍ MATERIÁLY, STUDIE 4 2. PUBLIKACE VYDANÉ V ANGLICKÉM JAZYCE SBORNÍKY Z KONFERENCÍ SERIÁLOVÉ PUBLIKACE 15 3

4 1. KNIHY, MONOGRAFIE, INFORMAČNÍ MATERIÁLY, STUDIE Absolventi na trhu práce : co zaměstnavatelé očekávají? Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Analýza vzdělávací politiky OECD. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN ANTOŠOVÁ, E. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : informační služby. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. BELCOURT, Monika, WRIGHT, Phillip C. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha : Grada, s. Z angličtiny přeložil Petr Trmač. BERKA, Oldřich. Aspekty kvalifikace sociálního pracovníka a zaměření odborné praxe studentů. Karviná : Ústav profesního poradenství Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, s. BROŽOVÁ, Stanislava, GOULLIOVÁ, Květa. Sekundární vzdělávání v Evropské unii : struktura, organizace a správa. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN BRUTHANSOVÁ, D. Sociální služby ve světle připravovaných reforem. 1. díl. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. BUREŠOVÁ, L. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : textil a oděvnictví. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. COUFALÍK, J., JANYŠ, B. Program transformace odborného vzdělávání : další kroky transformace. Praha : Fragment, s. ISBN České školství a svět. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ČUDOVÁ, Hana. Historická ročenka školství : stručná ročenka školství v ČR 1953/ /97. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN

5 Další vzdělávání učitelů v EU a v zemích ESVO/EHP. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. DOČKALOVÁ, D. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : obchod. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, DOSTOUPIL, J. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : elektrotechnika, telekomunikace, výpočetní technika. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. DOUBRAVOVÁ, Z. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : zpracování dřeva, papíru a výroba hudebních nástrojů. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. DVOŘÁK, V. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : umění (hudba a zpěv). Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Ekonomické vzdělávání na středních, vyšších a vysokých školách. Praha : Vysoká škola ekonomická, s., il., tab. Ekonomika školství : výběrová rešerše. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. GREGORINI, Alena, SVOBODOVÁ, Zuzana. Informace o středních odborných učilištích v Praze a okolí platné pro školní rok 1999/2000. Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s. HORÁČKOVÁ, Dagmar, RYŠKA, Radim. Uplatnění absolventů škol na trhu práce vyd. Praha : Nakladatelství TAURIS, s. HORÁKOVÁ, Milada. Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 1. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. HORÁKOVÁ, Milada. Vývoj mezinárodních pracovních migrací v České republice. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s., příl. HORÁLEK, M. Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Bulletin No. 11. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s., příl. HORKÁ, Hana, HRDLIČKOVÁ, Alena. Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno : Paido, s., il. 5

6 HRADIL, Z. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : lesní hospodářství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, HUDEČKOVÁ, Helena. Informace o gymnáziích v Praze a okolí platné pro školní rok 1999/2000. Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, [1998]. xiv, 103 s. HUSOVÁ, Z. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : potravinářství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. HUŠKOVÁ, M. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : doprava. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Jaké byly, jsou a budou šance maturantů na další studium? Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. JANOŠTÍKOVÁ, J. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : kožařství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, JANKŮ, M. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : strojírenství, hutnictví a slévárenství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. JEZBEROVÁ, Romana. Klíčové dovednosti v teorii a praxi odborného vzdělávání. 1. vyd. Praha : Fragment, s. ISBN KADEČKA, Jan. Kvalita vzdělávání - odpověď na výzvy budoucnosti = Quality and relevance, the chalenge to European education, unlocking Europe's human potential. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, xi, 111 s. Překlad zprávy IRDAC. ISBN KADLEC, M. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : technická chemie a chemie silikátů. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Kam na školu, kam do učení? : vzdělávací nabídka pro školní rok vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. ISBN KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Praha. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN

7 KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Severní Morava. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97: jaké jsou naše střední školy. Střední Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Západní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. KOČKOVÁ, D. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : ekonomika a podnikání. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. KOFROŇOVÁ, Olga, STRETTI, Mario, VOJTĚCH, Jiří. Počáteční odborné vzdělávání v rámci celoživotního učení : syntetická studie. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. ISBN Kolik nás stojí bezplatné vzdělávání? Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. KOSCHIN, Felix. Atlas středního školství. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., barevné mapy. ISBN X. KOTRUSOVÁ, M. Opatření politiky zaměstnanosti při další realizaci strukturálních přeměn ekonomiky. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s., příl. KRAUS, Blahoslav. Sociální aspekty výchovy. 1.vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, s. KŘÍŽOVÁ, Ivana. Program SET 97 : analýza. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN KUCHAŘOVÁ, Věra, ZAMYKALOVÁ, Lenka. Aktuální otázky postavení žen v ČR. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. LEJČKOVÁ, K. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : zemědělství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. 7

8 MAREŠ, Jiří, LAŠEK, Jiří. Sociální klima školní třídy - přehledová studie : dotazník sociálního klimatu školní třídy. Praha : Institut pedagogickopsychologického poradenství, s., příl. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 2. doplň. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, s. ISBN MARKOVÁ, J. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : gastronomie, hotelnictví a turismus. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. MATĚJŮ, Petr. Funkční gramotnost dospělých : národní zpráva z projektu SIALS. Část 1, hlavní výsledky. Praha : Konsorcium Sociologického ústavu AV ČR a SC&C, s., 2 příl. MATĚJŮ, Petr, KREIDL, Martin. Rekonstrukce sociálního statusu. Praha : Sociologický ústav AV ČR, s. Pracovní texty výzkumného projektu Sociální trendy ; WPST 3/1998. ISBN MATURANT 98 : analýza výsledků sondy MATURANT 98. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., tab. Nabídkový program rekvalifikací pro 2. pololetí Ostrava-Vítkovice : Vítkovice, a. s., s. NĚMCOVÁ, V. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : osobní a provozní služby. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. NĚMEČKOVÁ, Marie, NOVOTNÁ Renata. České školství v číslech 1997/1998. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN Nový katalog publikací a služeb : určený pro výchovné poradce. Domažlice : Kopáček Martin; Nakladatelství Jiří Kriška, ISBN PALEČKOVÁ, Jana, STRAKOVÁ, Jana, TOMÁŠEK, Vladislav. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : praktické úlohy, výsledky žáků 8. ročníku. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., il. 8

9 PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s. Pohled na školství v ukazatelích OECD, indikátory. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, PREISS, Marek, PANAMÁ, José. Paměťový test učení : textový manuál. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství, s., příl. Program SET : jaké jsou naše střední školy. Jižní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN X. Program SET : jaké jsou naše střední školy. Jižní Morava. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Program SET 97: jaké jsou naše střední školy. Severní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Program SET 97: jaké jsou naše střední školy. Střední Morava. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Východní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKOVÁ, Eva, PROJSOVÁ, Ivana. Aktivní politika zaměstnanosti v České republice vyd. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, s. ISBN Ročenka Evropské unie : klíčové údaje o vzdělávání v Evropské unii Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Rozpočet resortu školství : kapitola 333 státního rozpočtu České republiky na rok Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN Ředitelé škol v zemích EU. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Sekundární vzdělávání v Evropské unii : struktura, organizace a správa = Secondary Education in the European Union: Structures, Organisation and Administration. Praha : Ústav pro informace a vzdělávání, s. 9

10 SEToviny 98. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., příl. Seznam projektů Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Nestr. SLATINSKÝ, Jaroslav. Rekvalifikace 1999 : informační servis. Bulletin oddělení rekvalifikací Hlavního personálního úřadu Ministerstva obrany. Praha : Ministerstvo obrany České republiky; AVIS, s. SLEZÁKOVÁ, Lucie. Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. Sociálně ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, pracovních a sociálních vztahů : shrnutí analýz. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Nestr. Statistická ročenka školství : pracovníci a mzdové prostředky. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, Statistická ročenka školství : soubor ekonomických ukazatelů resortu školství za kalendářní rok Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Statistická ročenka školství 1997/1998 : výkonové ukazatele. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. SVOBODOVÁ, Zuzana. Informace o vyšších odborných školách a jiném pomaturitním studiu Praha a střední Čechy platné pro školní rok 1999/2000. Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, [1998]. 90 s., il. Školství na křižovatce : výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v letech Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Školství v pohybu : výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v letech Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, [1998]. 130 s. TOMÁŠEK, Vladislav, STRAKOVÁ, Jana, PALEČKOVÁ, Jana. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 3. a 4. ročníku. Matematika, přírodověda. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN

11 Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : podmínky a průběh výuky v 8. ročníku. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 7. a 8. ročníků. Matematika. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 7. a 8. ročníků. Přírodovědné předměty. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Úloha rodičů ve školských systémech zemí Evropské unie. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ÚLOVCOVÁ, Helena, STRÁDAL, Jiří. Analýza trhu práce ve vztahu k odbornému vzdělávání. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Uplatnění nových prvků při aplikaci Standardu středoškolského odborného vzdělávání. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Uplatnění Standardu středoškolského odborného vzdělávání při tvorbě učebních dokumentů. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. VEČERNÍK, Jiří, MATĚJŮ, Petr. Zpráva o vývoji české společnosti Praha : Academia, s. ISBN VOJTĚCH, Jiří. Sonda k uplatnění absolventů škol ve sféře práce : zpracování dat výběrového šetření. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. VOJTĚCH, Jiří. Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce : analýza na základě výběrového šetření pracovních sil ČSÚ. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s., il. VOJTĚCH, Jiří. Vývoj proporcí počtu žáků v systému vzdělávacích cest středního a vyššího vzdělávání vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. VOMÁČKOVÁ, Helena. České vysoké školy a veřejné finance. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, s., il., tab. 11

12 Výroční zpráva 1997 : vzdělávací nadace Jana Husa. Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, s. Vysokoškolské poradenství a vzdělávání v Evropě : stručná čítanka. Karviná : Ústav poradenských informací Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, s. Vývojová ročenka školství - školství v ČR 1989/ /7. Praha : ÚIV, s. Vzdělání a sociální spravedlnost v zemích OECD. Praha : Učitelské noviny - Gnosis, s. Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech. 1. vyd. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, ISBN Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil. Praha : Český statistický úřad, ZLÁMALOVÁ, Helena, ŠLEMENDOVÁ, Marta. Programy distančního vzdělávání v České republice pro rok 1998/ vyd. Praha : Národní centrum distančního vzdělávání, s. 12

13 2. PUBLIKACE VYDANÉ V ANGLICKÉM JAZYCE Basic indicators of labour and social protection in time series and graphs. 1st ed. Prague : Ministry of Labour and Social Affairs Czech Republic, s. ISBN The Social and Economic Consequences of the CR s Integration into the EU. Praha : RILSA, Nestr. Education in transition : annual report on the state and the development of the education system in the Czech Republic for the school year Prague : Institute for Information on Education, s., il. ISBN

14 3. SBORNÍKY Z KONFERENCÍ CHATEAU, Ladislava. Směry vzdělávací politiky v odborném vzdělávání : sborník příspěvků z 5. mezinárodního semináře v Kroměříži. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s., portréty. ISBN NEZVALOVÁ, Danuše. Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? : pregraduální a postgraduální příprava učitelů. Sborník z konference, Olomouc květen vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s., il. OBST, Otto. Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků : sborník z odborného semináře Olomouc října vyd. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, s., il. Pedagogická diagnostika '97 : sborník referátů z mezinárodní konference. Ostrava : Ostravská univerzita, s., il. Rozvoj profesního poradenství na českých univerzitách : sborník z mezinárodního semináře projektu TEMPUS - PHARE No: CME vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, s. ISBN Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí : mezinárodní vědecká konference. Praha září Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ISBN

15 4. SERIÁLOVÉ PUBLIKACE Andragogika. Čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Praha : Agentura Daha. 4x ročně. Aula. Revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. 1992, roč. 1-. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, x ročně. Informační listy Institutu dětí a mládeže MŠMT ČR k problematice volného času. Praha : IDM MŠMT ČR. Odborná výchova. Časopis pro odborné školství. 1949, roč. 1-. Praha : RB-PRESS, x ročně. Odborné vzdělávání. Informační bulletin VÚOŠ. Praha : VÚOŠ. 6x ročně. Pedagogická orientace. Odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS. Brno : Česká pedagogická společnost. 4x ročně. Pedagogika. Časopis vědy o vzdělávání a výchově. 1950, roč. 1-. Praha : PedF UK, x ročně. Školství. Týdeník. 1992, roč. 1-. Praha : Dictum, s. r. o., x ročně. Učitelské listy. Měsíčník pro příznivce změn. 1992, roč. 1-. Praha : Agentura Strom, x ročně. Učitelské noviny. Týdeník pro učitele a přítele školy. 1897, roč. 1-. Praha : Gnosis, spol. s r.o., x ročně. Výchovné poradenství. Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Asociace poradenských pracovníků ve školství. Praha : IPPP ČR. Zpravodaj informačního střediska VÚOŠ. Praha : VÚOŠ. 15

16 Odborné vzdělávání a trh práce v roce Bibliografie. Vydalo Národní informační středisko pro poradenství, NVF, Praha Vytiskl TAURIS. Náklad 250 výtisků. Publikace byla vydána za finanční podpory Evropských společenství. 16

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník příspěvků z 8. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 14. 15. října 2009 v Kostelci nad Černými lesy Editorka:

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH POŽADAVKY TRHU PRÁCE A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH JANA ŠTURZOVÁ Centrum pro studium vysokého školství Abstrakt: V rámci své vzdělávací činnosti poskytují vysoké školy programy celoživotního

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii 1 Partnerství Comenius Regio Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii Materiál vznikl s grantovou podporou získanou v rámci Programu celoživotního

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více