ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE"

Transkript

1 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 1999

2 PŘEDMLUVA Předkládaná bibliografie byla zpracována jako informační pomůcka pro instituce působící na poli vzdělávání, zvláště pak v oblasti poradenství o možnostech vzdělávání a při volbě povolání. Obsah bibliografie tvoří záznamy knižních publikací, sborníků, informačních materiálů, studií a periodik vydaných v roce 1998 v České republice, které jsou tematicky orientované nejen na problematiku odborného vzdělávání, nýbrž také na oblast vzdělávání mimoškolního, celoživotního či distančního. Zahrnuta je také literatura pojednávající o výchovném, kariérovém poradenství, o otázkách rekvalifikací, pracovních příležitostí a trhu práce. Mnohé z nich byly vydány pouze jako materiály interního charakteru. Bibliografie neregistruje analytické záznamy časopiseckých článků ani statí ze sborníků. Jako zdroj pro zpracování bibliografie byly použity seznamy publikací vydaných jednotlivými institucemi (Ústavem pro informace ve vzdělávání, Institutem pedagogicko psychologického poradenství, Centrem pro studium vysokého školství, Ministerstvem práce a sociálních věcí) a katalogy Státní pedagogické knihovny Komenského, Národní knihovny ČR, Základní knihovny Akademie věd ČR a knihovny Sociologického ústavu AV ČR, databáze národní agentury ISBN a Souborný katalog ČR. Bibliografie byla vytvořena na základě sekundárních informačních zdrojů, nikoli metodou de visu, jednotlivé záznamy se tudíž liší množstvím uváděných údajů. Bibliografické záznamy jsou rozděleny do několika částí. První z nich obsahuje monografie, informační materiály, zprávy a studie, další pak publikace vydané v anglickém jazyce, následují sborníky z konferencí a periodika. 2

3 OBSAH P Ř EDMLUVA 2 1. KNIHY, MONOGRAFIE, INFORMAČ NÍ MATERIÁLY, STUDIE 4 2. PUBLIKACE VYDANÉ V ANGLICKÉM JAZYCE SBORNÍKY Z KONFERENCÍ SERIÁLOVÉ PUBLIKACE 15 3

4 1. KNIHY, MONOGRAFIE, INFORMAČNÍ MATERIÁLY, STUDIE Absolventi na trhu práce : co zaměstnavatelé očekávají? Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Analýza vzdělávací politiky OECD. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN ANTOŠOVÁ, E. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : informační služby. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. BELCOURT, Monika, WRIGHT, Phillip C. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha : Grada, s. Z angličtiny přeložil Petr Trmač. BERKA, Oldřich. Aspekty kvalifikace sociálního pracovníka a zaměření odborné praxe studentů. Karviná : Ústav profesního poradenství Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, s. BROŽOVÁ, Stanislava, GOULLIOVÁ, Květa. Sekundární vzdělávání v Evropské unii : struktura, organizace a správa. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN BRUTHANSOVÁ, D. Sociální služby ve světle připravovaných reforem. 1. díl. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. BUREŠOVÁ, L. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : textil a oděvnictví. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. COUFALÍK, J., JANYŠ, B. Program transformace odborného vzdělávání : další kroky transformace. Praha : Fragment, s. ISBN České školství a svět. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ČUDOVÁ, Hana. Historická ročenka školství : stručná ročenka školství v ČR 1953/ /97. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN

5 Další vzdělávání učitelů v EU a v zemích ESVO/EHP. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. DOČKALOVÁ, D. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : obchod. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, DOSTOUPIL, J. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : elektrotechnika, telekomunikace, výpočetní technika. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. DOUBRAVOVÁ, Z. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : zpracování dřeva, papíru a výroba hudebních nástrojů. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. DVOŘÁK, V. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : umění (hudba a zpěv). Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Ekonomické vzdělávání na středních, vyšších a vysokých školách. Praha : Vysoká škola ekonomická, s., il., tab. Ekonomika školství : výběrová rešerše. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. GREGORINI, Alena, SVOBODOVÁ, Zuzana. Informace o středních odborných učilištích v Praze a okolí platné pro školní rok 1999/2000. Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s. HORÁČKOVÁ, Dagmar, RYŠKA, Radim. Uplatnění absolventů škol na trhu práce vyd. Praha : Nakladatelství TAURIS, s. HORÁKOVÁ, Milada. Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 1. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. HORÁKOVÁ, Milada. Vývoj mezinárodních pracovních migrací v České republice. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s., příl. HORÁLEK, M. Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky Bulletin No. 11. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s., příl. HORKÁ, Hana, HRDLIČKOVÁ, Alena. Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno : Paido, s., il. 5

6 HRADIL, Z. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : lesní hospodářství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, HUDEČKOVÁ, Helena. Informace o gymnáziích v Praze a okolí platné pro školní rok 1999/2000. Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, [1998]. xiv, 103 s. HUSOVÁ, Z. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : potravinářství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. HUŠKOVÁ, M. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : doprava. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Jaké byly, jsou a budou šance maturantů na další studium? Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. JANOŠTÍKOVÁ, J. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : kožařství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, JANKŮ, M. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : strojírenství, hutnictví a slévárenství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. JEZBEROVÁ, Romana. Klíčové dovednosti v teorii a praxi odborného vzdělávání. 1. vyd. Praha : Fragment, s. ISBN KADEČKA, Jan. Kvalita vzdělávání - odpověď na výzvy budoucnosti = Quality and relevance, the chalenge to European education, unlocking Europe's human potential. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, xi, 111 s. Překlad zprávy IRDAC. ISBN KADLEC, M. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : technická chemie a chemie silikátů. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Kam na školu, kam do učení? : vzdělávací nabídka pro školní rok vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. ISBN KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Praha. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN

7 KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Severní Morava. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97: jaké jsou naše střední školy. Střední Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. KAŠPÁRKOVÁ, Linda. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Západní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. KOČKOVÁ, D. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : ekonomika a podnikání. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. KOFROŇOVÁ, Olga, STRETTI, Mario, VOJTĚCH, Jiří. Počáteční odborné vzdělávání v rámci celoživotního učení : syntetická studie. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. ISBN Kolik nás stojí bezplatné vzdělávání? Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. KOSCHIN, Felix. Atlas středního školství. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., barevné mapy. ISBN X. KOTRUSOVÁ, M. Opatření politiky zaměstnanosti při další realizaci strukturálních přeměn ekonomiky. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s., příl. KRAUS, Blahoslav. Sociální aspekty výchovy. 1.vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, s. KŘÍŽOVÁ, Ivana. Program SET 97 : analýza. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN KUCHAŘOVÁ, Věra, ZAMYKALOVÁ, Lenka. Aktuální otázky postavení žen v ČR. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. LEJČKOVÁ, K. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : zemědělství. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. 7

8 MAREŠ, Jiří, LAŠEK, Jiří. Sociální klima školní třídy - přehledová studie : dotazník sociálního klimatu školní třídy. Praha : Institut pedagogickopsychologického poradenství, s., příl. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 2. doplň. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, s. ISBN MARKOVÁ, J. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : gastronomie, hotelnictví a turismus. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. MATĚJŮ, Petr. Funkční gramotnost dospělých : národní zpráva z projektu SIALS. Část 1, hlavní výsledky. Praha : Konsorcium Sociologického ústavu AV ČR a SC&C, s., 2 příl. MATĚJŮ, Petr, KREIDL, Martin. Rekonstrukce sociálního statusu. Praha : Sociologický ústav AV ČR, s. Pracovní texty výzkumného projektu Sociální trendy ; WPST 3/1998. ISBN MATURANT 98 : analýza výsledků sondy MATURANT 98. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., tab. Nabídkový program rekvalifikací pro 2. pololetí Ostrava-Vítkovice : Vítkovice, a. s., s. NĚMCOVÁ, V. Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání : osobní a provozní služby. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. NĚMEČKOVÁ, Marie, NOVOTNÁ Renata. České školství v číslech 1997/1998. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN Nový katalog publikací a služeb : určený pro výchovné poradce. Domažlice : Kopáček Martin; Nakladatelství Jiří Kriška, ISBN PALEČKOVÁ, Jana, STRAKOVÁ, Jana, TOMÁŠEK, Vladislav. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : praktické úlohy, výsledky žáků 8. ročníku. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., il. 8

9 PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s. Pohled na školství v ukazatelích OECD, indikátory. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, PREISS, Marek, PANAMÁ, José. Paměťový test učení : textový manuál. Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství, s., příl. Program SET : jaké jsou naše střední školy. Jižní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN X. Program SET : jaké jsou naše střední školy. Jižní Morava. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Program SET 97: jaké jsou naše střední školy. Severní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Program SET 97: jaké jsou naše střední školy. Střední Morava. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKA, Miroslav. Program SET 97 : jaké jsou naše střední školy. Východní Čechy. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN PROCHÁZKOVÁ, Eva, PROJSOVÁ, Ivana. Aktivní politika zaměstnanosti v České republice vyd. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, s. ISBN Ročenka Evropské unie : klíčové údaje o vzdělávání v Evropské unii Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Rozpočet resortu školství : kapitola 333 státního rozpočtu České republiky na rok Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ISBN Ředitelé škol v zemích EU. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Sekundární vzdělávání v Evropské unii : struktura, organizace a správa = Secondary Education in the European Union: Structures, Organisation and Administration. Praha : Ústav pro informace a vzdělávání, s. 9

10 SEToviny 98. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s., příl. Seznam projektů Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Nestr. SLATINSKÝ, Jaroslav. Rekvalifikace 1999 : informační servis. Bulletin oddělení rekvalifikací Hlavního personálního úřadu Ministerstva obrany. Praha : Ministerstvo obrany České republiky; AVIS, s. SLEZÁKOVÁ, Lucie. Pomoc mladistvým bez rodinného zázemí propuštěným z ústavních zařízení. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s. Sociálně ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, pracovních a sociálních vztahů : shrnutí analýz. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Nestr. Statistická ročenka školství : pracovníci a mzdové prostředky. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, Statistická ročenka školství : soubor ekonomických ukazatelů resortu školství za kalendářní rok Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Statistická ročenka školství 1997/1998 : výkonové ukazatele. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. SVOBODOVÁ, Zuzana. Informace o vyšších odborných školách a jiném pomaturitním studiu Praha a střední Čechy platné pro školní rok 1999/2000. Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, [1998]. 90 s., il. Školství na křižovatce : výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v letech Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Školství v pohybu : výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v letech Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, [1998]. 130 s. TOMÁŠEK, Vladislav, STRAKOVÁ, Jana, PALEČKOVÁ, Jana. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 3. a 4. ročníku. Matematika, přírodověda. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, ISBN

11 Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : podmínky a průběh výuky v 8. ročníku. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 7. a 8. ročníků. Matematika. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : výsledky žáků 7. a 8. ročníků. Přírodovědné předměty. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. Úloha rodičů ve školských systémech zemí Evropské unie. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, s. ÚLOVCOVÁ, Helena, STRÁDAL, Jiří. Analýza trhu práce ve vztahu k odbornému vzdělávání. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Uplatnění nových prvků při aplikaci Standardu středoškolského odborného vzdělávání. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. Uplatnění Standardu středoškolského odborného vzdělávání při tvorbě učebních dokumentů. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. VEČERNÍK, Jiří, MATĚJŮ, Petr. Zpráva o vývoji české společnosti Praha : Academia, s. ISBN VOJTĚCH, Jiří. Sonda k uplatnění absolventů škol ve sféře práce : zpracování dat výběrového šetření. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. VOJTĚCH, Jiří. Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání ve sféře práce : analýza na základě výběrového šetření pracovních sil ČSÚ. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s., il. VOJTĚCH, Jiří. Vývoj proporcí počtu žáků v systému vzdělávacích cest středního a vyššího vzdělávání vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s. VOMÁČKOVÁ, Helena. České vysoké školy a veřejné finance. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, s., il., tab. 11

12 Výroční zpráva 1997 : vzdělávací nadace Jana Husa. Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, s. Vysokoškolské poradenství a vzdělávání v Evropě : stručná čítanka. Karviná : Ústav poradenských informací Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, s. Vývojová ročenka školství - školství v ČR 1989/ /7. Praha : ÚIV, s. Vzdělání a sociální spravedlnost v zemích OECD. Praha : Učitelské noviny - Gnosis, s. Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech. 1. vyd. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, ISBN Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrového šetření pracovních sil. Praha : Český statistický úřad, ZLÁMALOVÁ, Helena, ŠLEMENDOVÁ, Marta. Programy distančního vzdělávání v České republice pro rok 1998/ vyd. Praha : Národní centrum distančního vzdělávání, s. 12

13 2. PUBLIKACE VYDANÉ V ANGLICKÉM JAZYCE Basic indicators of labour and social protection in time series and graphs. 1st ed. Prague : Ministry of Labour and Social Affairs Czech Republic, s. ISBN The Social and Economic Consequences of the CR s Integration into the EU. Praha : RILSA, Nestr. Education in transition : annual report on the state and the development of the education system in the Czech Republic for the school year Prague : Institute for Information on Education, s., il. ISBN

14 3. SBORNÍKY Z KONFERENCÍ CHATEAU, Ladislava. Směry vzdělávací politiky v odborném vzdělávání : sborník příspěvků z 5. mezinárodního semináře v Kroměříži. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav odborného školství, s., portréty. ISBN NEZVALOVÁ, Danuše. Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? : pregraduální a postgraduální příprava učitelů. Sborník z konference, Olomouc květen vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, s., il. OBST, Otto. Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků : sborník z odborného semináře Olomouc října vyd. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, s., il. Pedagogická diagnostika '97 : sborník referátů z mezinárodní konference. Ostrava : Ostravská univerzita, s., il. Rozvoj profesního poradenství na českých univerzitách : sborník z mezinárodního semináře projektu TEMPUS - PHARE No: CME vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, s. ISBN Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí : mezinárodní vědecká konference. Praha září Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ISBN

15 4. SERIÁLOVÉ PUBLIKACE Andragogika. Čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Praha : Agentura Daha. 4x ročně. Aula. Revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. 1992, roč. 1-. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, x ročně. Informační listy Institutu dětí a mládeže MŠMT ČR k problematice volného času. Praha : IDM MŠMT ČR. Odborná výchova. Časopis pro odborné školství. 1949, roč. 1-. Praha : RB-PRESS, x ročně. Odborné vzdělávání. Informační bulletin VÚOŠ. Praha : VÚOŠ. 6x ročně. Pedagogická orientace. Odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS. Brno : Česká pedagogická společnost. 4x ročně. Pedagogika. Časopis vědy o vzdělávání a výchově. 1950, roč. 1-. Praha : PedF UK, x ročně. Školství. Týdeník. 1992, roč. 1-. Praha : Dictum, s. r. o., x ročně. Učitelské listy. Měsíčník pro příznivce změn. 1992, roč. 1-. Praha : Agentura Strom, x ročně. Učitelské noviny. Týdeník pro učitele a přítele školy. 1897, roč. 1-. Praha : Gnosis, spol. s r.o., x ročně. Výchovné poradenství. Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR a Asociace poradenských pracovníků ve školství. Praha : IPPP ČR. Zpravodaj informačního střediska VÚOŠ. Praha : VÚOŠ. 15

16 Odborné vzdělávání a trh práce v roce Bibliografie. Vydalo Národní informační středisko pro poradenství, NVF, Praha Vytiskl TAURIS. Náklad 250 výtisků. Publikace byla vydána za finanční podpory Evropských společenství. 16

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2001

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2001 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2001 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2002 Národní vzdělávací fond o.p.s. Národní informační středisko

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 Výzvy pro kariérové poradenství Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 program Evropské komise; založeno 1992 34 zemí. Euroguidance Cíle: podpora celoevropské dimenze v poradenství; poskytování

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, březen 2013 Obsah

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Co to je Sektorová dohoda?

Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody = unikátní nástroj sektorových rad umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Navrhovaná struktura rigorózní práce Úvod 1. Vzdělávání dospělých: teoretická reflexe a současné požadavky 1.1 Vzdělání a vzdělávání v teoretické reflexi 1.2 Vzdělávání

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2005/2006 Motto Vzdělání je to, co zbude, když zapomeneme, co jsme se ve škole naučili. Karel Čapek Obsah 1.

Více

ZDROJE PRO Učitelství pro střední školy KNIHOVNA UTB Studijní pomůcka pro informační výchovu KNIHOVNY A KNIHY

ZDROJE PRO Učitelství pro střední školy KNIHOVNA UTB Studijní pomůcka pro informační výchovu KNIHOVNY A KNIHY ZDROJE PRO Učitelství pro střední školy KNIHOVNA UTB Studijní pomůcka pro informační výchovu Služby knihoven: výpůjčky, rešerše, MVS, databáze, e-časopisy Knihovna UTB Zlín http://www.utb.cz/knihovna Souborný

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více