VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace Školní 228, Velké Heraltice IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Obecní úřad Velké Heraltice, Opavská 142, Velké Heraltice Ředitel školy: Mgr. Melanie Pustějovská Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Výchovný poradce: Mgr. Bohdana Machučová Mgr. Martin Zemek Školní speciální pedagog: --- Školní psycholog: --- Vedoucí učitelka mateřské školy: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Charakteristika školy: Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna MŠ Velké Heraltice: Milena Špalková MŠ Sádek: Marie Komárková Dagmar Budinská Mgr. Naděžda Uhlířová předseda Kateřina Koňaříková místopředseda Mgr. Bohdana Machučová - jednatel členové: Monika Návratová, Magda Zechová, Naděžda Šnajdrová 9 kmenových učeben, obě herny ŠD vybaveny novým koberce a 4 sedacími vaky, do budoucna vybavit druhou hernu novým nábytkem. multimediální učebna F, CH a HV, VV, počítačová učebna, knihovna, dílny, cvičná kuchyně, tělocvična 1

2 Hřiště Sportovní zařízení Dílny Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Výdejna stravy za budovou školy je k dispozici víceúčelové hřiště vybavena tělocvična vybavena dílna čtyři třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem lavice, židle + katedra ŠD jedno oddělení vybaveno novými stoly a židlemi Počítačová učebna vybavena novými stoly dostatečné, snažíme se vyhovět požadavkům vyučujících, hlavně v jazyce anglickém a ruském v TV zakoupeny nové pomůcky pro florbal a nové míče, vybavení ŠD hračkami financuje i SRPDŠ, i nadále pokračujeme v rozšiřování žákovského a učitelského fondu knih dostatečné, některé pracovní sešity si žáci financují sami, postupně sjednocujeme výuku na nižším stupni podle jednoho nakladatelství dostatečné, pro práci v keramickém kroužku byl zakoupen hrnčířský kruh a do knihovny nový televizor s DVD přehrávačem včetně nové police a nového stolu pod počítač, jinak kabinety postupně doplňovány dle požadavků vyučujících dva digitální fotoaparáty, 3 dataprojektory (učebna CH, HV, knihovna), 5 notebooků,, třídy vybaveny novými počítači se zapojením na internet, nově zařízena počítačová učebna pro 23 žáků knihovna vybavena taktéž počítačem se zapojením na internet a dataprojektorem, vybudována nová učebna HV s interaktivní tabulí s posuvem + novým počítačem+novým nábytkem+novým kobercem+keramickou tabulí vybavena novými stoly a židlemi, zhotoveno odkládací místo pro svršky 2

3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Myšlení je hra MŠ Velké Heraltice: Školní vzdělávací program Celoroční zábavné cestičky pro myšky a kočičky MŠ Sádek: Krok za krokem se zvířátky poznáváme svět Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 19 17,901 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 8 7, ,435 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2013/14 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2013/ , ,- 3

4 a) Základní škola Kapacita 1. tříd školy k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy přijatých žáků 1. tříd k b) Mateřské škola Kapacita tříd školy k zapsaných dětí přijatých dětí tříd k volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole 1. pololetí Ročník žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem: Pohyb žáků během 1. pololetí Z 5. třídy přestoupila 1 žákyně na ZŠ Kravaře, přísp. org., Komenského 14 ( ), 1 žák na ZŠ T.G.Masaryka, Opava, Riegrova 13, přísp. org. ( ), 1 žák na ZŠ Háj ve Slezsku ( ) a 1 žákyně na ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, přísp.org., Na Vizině 28 ( ) Ze 6.třídy 1 žák přestoupil na ZŠ E.Beneše, Opava ( ) a 1 žákyně na víceleté gymnázium Bruntál, Dukelská 1 ( ) 4

5 Ze 7.třídy 1 žákyně přestoupila na ZŠ, SŠ, DD, ŠJ a Internát, Opavská 1, Velké Heraltice ( ), 1 žákyně na ZŠ T.G.Masaryka, Opava, Riegrova 13, přísp. org. ( ) a 1 žákyně na ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, přísp.org., Na Vizině 28 ( ) Z 2. třídy přestoupil 1 žák na ZŠ a MŠ Branka u Opavy ( ) a 1 žákyně na ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, přísp.org., Na Vizině 28 ( ) Ze 3. třídy přestoupil 1 žák na ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, přísp.org., Na Vizině 28 ( ) Z 1. třídy přestoupila 1 žákyně na ZŠ Šrámkova Opava ( ) Neprospívající žáci: 2.stupeň: 6. třída 1 žák, 7. třída 1 žákyně celkem: PŘ 2, D 1, F - 1 celkem 2 žáci (4 nedostatečné) 2. pololetí Ročník žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem: Pohyb žáků během 2.pololetí Z 1.ročníku přestoupila na ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina, Komenského 26 1 žákyně ( ) Z 5.ročníku přestoupil na ZŠ T.G.Masaryka, Opava, Riegrova 13 1 žák ( ) Neprospívající žáci: 1.stupeň: 1.třída ČJ (2 žáci) 4.třída AJ, VL (1 žákyně) 2.stupeň: 6.třída 1 žák (ČJ, D, Z, F, PŘ, RK) 7.třída 1 žákyně (F, PŘ) celkem 5 žáků (12 nedostatečných) 5

6 Komentář: Při hodnocení žáků jsou respektovány individuální schopnosti, v hodinách je dávána žákům možnost sebehodnocení. Během celého školního roku jsme v rámci evaluace uskutečnili následující testy SCIO: 7. tř. - Stonožka ČJ, M, OSP (modul KEA) Svými výsledky v ČJ se naše škola řadí lepší průměrné školy. Studijní potenciál žáků v ČJ je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Výsledky v M jsou podprůměrné, naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky. Studijní potenciál žáků v M je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Využití studijního potenciálu je zjišťován porovnáním s výsledky testu OSP. 8.,9. tř. Dovednosti pro život Naše škola se zúčastnila testování zaměřené na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi v rámci projektu Dovednosti pro život. Testování se zúčastnilo 33 žáků. Každý testovaný žák dostal individuální zprávu. (začátečník průzkumník objevitel profík - specialista) 6. tř. Stonožka - ČJ, M, OSP (modul KEA) Výsledky v ČJ jsou podprůměrné. Naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky. V ČJ je využíván studijní potenciál žáků optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi slabší průměr. Studijní potenciál žáků v M je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Využití studijního potenciálu je zjišťován porovnáním s výsledky testu OSP. 9. tř. ČJ, M, OSP, AJ, NJ Výsledky naší školy v ČJ, M jsou podprůměrné, v AJ se naše škola řadí mezi slabší průměr a v NJ jsou výsledky naší školy nadprůměrné. Studijní potenciál v ČJ, AJ je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů, v M nedostatečně výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, pracují tzv. pod svoje možnosti. V NJ je studijní potenciál využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Využití studijního potenciálu je zjišťován porovnáním s výsledky testu OSP. Meziročním porovnání 2010/ /2014 V průběhu 2.stupně se v: ČJ 7% žáků se výrazně zlepšilo, 13% zlepšilo, 40% mírně zlepšilo nebo zhoršilo, 27% zhoršilo a 13% výrazně zhoršilo. M: 27% zlepšilo, 7% mírně zlepšilo nebo zhoršilo, 40% zhoršilo a 13% výrazně zhoršilo 6

7 Mapa školy Kvalita výuky Učitelé na naší škole hodnotí kvalitu výuky z hlediska možnosti získat znalosti či přípravu na přijímací zkoušky v průměru 6,03 body ze 7 možných. Podle hodnocení učitelů se na rozvoj schopností "naučit se fakta" či "připravit se na přijímací zkoušky" 8 % škol v šetření zaměřuje více než naše škola. Dále učitelé pozitivně (6,07 body ze 7 možných) hodnotí působení školy na rozvoj některých dovedností u žáků: spolupracovat, samostatně se učit, vést diskuzi, vyhledat a zpracovat informace nebo argumentovat. Dále učitelé pozitivně hodnotí působení školy na rozvoj některých dovedností u žáků: schopnost spolupráce, samostatného učení, vedení diskuzí, vyhledávání a zpracování informací nebo argumentace. Chování a výchova Rodiče žáků hodnotí v této oblasti školu spíše pozitivně, a to 5,28 body ze 7 možných. V porovnání s hodnocením rodičů žáků jiných škol bylo hodnocení vaší školy lepší než u 36 % ostatních škol. Na 2. stupni je atmosféra školy vnímána spíše pozitivně a v průměru byla ohodnocena 3,13 bodů ze 4 možných. Na 29 % škol hodnotili žáci 2. stupně svou školu ještě lépe. Funkce školy nespočívá pouze v získávání znalostí či dovedností, ale také v osvojování správného a slušného chování. Zejména ve schopnostech: dodržovat pravidla či respektovat autoritu, mít zdravé sebevědomí i sebekritický nadhled nebo v umění vycházet s lidmi a kamarády. Ve svém dotazníku učitelé hodnotili chování žáků k pedagogickému sboru - udělili mu 1,82 bodů ze 4 možných. V průměru je na ostatních školách chování žáků k pedagogickému sboru hodnoceno 2,22 body. Žáci Atmosféra školního prostředí Hodnocení nejmenších žáků, tj. dětí na 1. stupni, ukazuje, že školní atmosféra je pozitivní (dali jí 2,84 body ze 3 možných). Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně (hodnotili ji 3,13 bodů ze 4 možných). Z pohledu učitelů je školní atmosféra na vaší škole lepší než na 77 % ostatních škol. Učitelé ji hodnotí pozitivně a dali jí 3,7 bodů ze 4 možných. Vnější vztahy Na základě hodnocení rodičů se vaše škola v oblasti vnějších vztahů chová spíše pozitivně; rodiče škole udělili 3,01 bodů ze 4 možných. Materiální podmínky Žáci na 2. stupni hodnotí vybavení školy spíše negativně (v průměru 1,97 bodů ze 4 možných.) Postoj učitelů je spíše negativní - udělili škole 2,26 bodů ze 4 možných. V meziškolním srovnání hodnotí své materiální podmínky jako lepší 51 % škol. Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů Rodiče jsou podle vlastního hodnocení o dění ve vaší škole informováni dobře. Žáci hodnotí důvěryhodnost svých učitelů spíše pozitivně, a to 3,18 body ze 4 možných. Výsledkem jste předstihli 84 % zapojených škol. Učitelé odpovídali na otázku 'Jak se rodiče zajímají o práci a chování svých dětí?' Učitelé zájem rodičů hodnotí jako celkem dostatečný (2,91 body ze 4 možných). 7

8 b) žáků se sníženou známkou z chování 1. pololetí Procento z celkového počtu žáků Stupeň chování žáků ,006 Komentář: 2 z chování udělen za opětovné nerespektování autority učitele, drzé chování a neplnění školních povinností 2. pololetí Stupeň chování Procento z celkového počtu žáků žáků Komentář: Společně s vedením školy, VP a TU bylo zvlášť řešeno 17 výchovných problémů nekázeň a drzé chování v hodinách, nevhodné chování ke spolužákům (fyzické ubližování šikana, nadávání, posmívání), nerespektování pokynů učitelů a autority vůbec, prodej cigaret staršími žáky, vulgární vyjadřování, krádeže, zanedbávání přípravy do školy, špatná hygiena dítěte, ohrožování bezpečnosti spolužáků (zapalování papíru na chlapeckém záchodě), nevhodné chování o přestávkách a v šatně u jídelny c) Celkový počet zameškaných hodin 1. pololetí omluvených Průměr na 1 hodin žáka neomluvených hodin Průměr na 1 žáka 1. stupeň , stupeň ,60 6 0,083 Celkem ,56 6 0, pololetí omluvených hodin neomluvených hodin Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka 1. stupeň , stupeň , ,069 Celkem , ,069 8

9 Přehled o chování 1. pololetí Ročník žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem: Komentář: Pochvaly TU uděleny za: příkladné a vzorné plnění školních povinností, vzorné chování, snahu a píli, za účast a 6. místo v soutěži Evropská unie očima dětí, aktivitu ve vyučování Důtky TU uděleny za: nerespektování autority učitele, neomluvené hodiny, nevhodné chování, časté zapomínání, neplnění školních povinností, nevhodné chování vůči spolužačce Důtky ŘŠ uděleny za: krádež a lhaní, záměrné ublížení spolužákovi a soustavné lhaní, opětovné nerespektování autority učitele a časté zapomínání učebních pomůcek, hrubé porušení školního řádu 2. pololetí Ročník žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem: Komentář: Pochvaly ředitelky školy uděleny za: snahu, píli a vzorné chování, za vzornou, pečlivou a svědomitou přípravu na vyučování, za aktivitu ve vyučování, za účast a výhru v soutěži RIO 2, výborný prospěch, reprezentaci školy v přírodovědné soutěži, úspěšnou reprezentaci školy v soutěži Merkur, přátelské chování a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 9

10 Důtky TU uděleny za: časté zapomínání pomůcek a domácích úkolů, porušování školního řádu, velmi nevhodné chování a narušování výuky, nevhodné chování a nerespektování autority učitele, za kouření v areálu školy, za 6 neomluvených hodin Důtky ŘŠ uděleny za: časté zapomínání, neplnění školních povinností, lhaní, hrubé porušení školního řádu (krádež, lhaní), nerespektování autority učitele, soustavné narušování vyučovacích hodin d) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Střední vzdělání s maturitní zkouškou 11 Střední vzdělání s výučním listem 6 Neumístěno 0 žáků 9. tříd celkem 17 e) žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 17 0 f) Údaje o integrovaných žácích Druh postižení počet žáků Mentální postižení (lehké) 2 Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči 3 Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 16 Celkem: 21 Komentář: Ve škole se těmto dětem věnují vyučující v daných předmětech v rámci individuálního přístupu. Pro všechny žáky jsou zpracovány individuální a reedukační plány (dle potřeby). V případě problémů je těmto žákům věnována individuální péče po vyučování (po domluvě se zákonnými zástupci) 10

11 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Projekt Planeta Země Hudební skupina Marbo Pernštejni 30-letá válka Noc s knihou PO očima dětí výtvarná a literární soutěž sbírka na HIPOTERAPII (konto CHRPY) veřejná sbírka Fond Sidus sběr papíru veřejná sbírka, pořádána občanským sdružením Život dětem Výchovný program Z pohádky do pohádky a Vývoj populární hudby 20.století Nehulíme, kreslíme (malíř Adolf Dudek) Láska ano, děti ještě ne ), přednáška MUDr. Kováře) Naučná stezka Jezdíme správně? Beseda Tradice bojů za naši svobodu (projekt Legie 100)

12 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu - Metodické poradny - Metodická poradna pro vedoucí vychovatelky - Zákoník práce zúčastněných pedagogů 4 Výchovné poradenství: - Prezentace studijních programů 1 Člověk a příroda: - Seminář o odpadech - Jak zavádět environmentální výuku do výuky 2 Prevence: - Problémová skupina žáků - Pracovní schůzka metodiků prevence - Metody aktivizace a motivace žáků 3 Jazykové vzdělávání: - Konverzační kurz ruského jazyka - Die vier Fertigkeiten - Jak vyučovat pravopisné učivo na 1.stupni - Cesta do hlubin čtenářovi duše 4 Člověk a jeho svět: - nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy, vlastivědy - pokus v přírodovědě a jeho praktické využití 2 Člověk a společnost -svět peněz prakticky - inovativní metody v dějepisné praxi 2 Matematika - Základy Hejného vyučovací metody - Letní škola (Hejný M) 2 Umění a kultura: - Výrobky z přírodního materiálu - Nevyhazujte časopisy, budeme si hrát 2 Ostatní - Jak na mediální výchovu - Prvky Montessori -Projekty v zájmovém vyučování (ŠD) 4 12

13 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou Významné akce školy pro veřejnost a rodiče - Drakiáda - Dýňový týden a následně Podzimní radovánky aneb Broučci jdou spát - Vánoční a velikonoční ladění - Mikuláš (pro žáky MŠ a ZŠ) - Heraltické bludiště 9. ročník - absolventský koncert kroužku hry na flétnu - Karneval (1. 5. ročník) - beseda pro rodiče budoucích prvňáčků - rozloučení s vycházejícími žáky na OÚ - soutěž o nejlepší čarodějnici (1.-5. třída, po jedné) 7. ročník týdenní rodinné soutěže - Den otevřených dveří ve ŠD výstava prací dětí + projekt Svět kolem nás - Velikonoční výstavka - Maškarní rej ve ŠD Akce k environmentální výchově - Projekt Stěhovaví ptáci - Projekt VODA - Naučná stezka (jarní a podzimní cvičení v přírodě) - exkurze do ZOO Ostrava - soutěž mladých zoologů ZOO Ostrava ( Kytovci ) - sběr papíru Komentář: Výročí školy Dne se v rámci oslav 40. výročí zahájení výuky na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Všichni jsme žili přípravami na tuto slavnostní akci. Chodby celé školy se proměnily ve fotogalerii. Bývalí žáci i rodiče si s velkým zájmem prohlíželi jednotlivé dobové fotografie. Velmi se u toho bavili, často byl slyšet i smích. Ten se ozýval i z učebny chemie, kde byly vystaveny staré školní kroniky. V rámci dne otevřených dveří se rodiče mohli podívat i do tříd. Sledovali tak, jak jejich děti pracují ve vyučovacích hodinách. A bylo se na co dívat. Během odpoledne docházeli do prostor školy pozvaní hosté. Vyvrcholením celé oslavy byla školní akademie, kterou zahájila paní ředitelka Melanie Pustějovská. Pak už následovala ve svižném tempu jednotlivá vystoupení, která si připravili 13

14 žáci se svými učiteli. Pohádku střídala čísla hudební i taneční. Diváci odměňovali děti velkým a nutno říci že zaslouženým potleskem. Akademie probíhala před začátkem období Adventu, a proto její závěr patřil písni Půlnoční. Zpívali ji žáci 8. třídy, školní sbor a přidal se i celý sál. Na závěr oslav byl v jídelně připraven slavnostní raut, o jehož přípravu se postarali správní zaměstnanci školy. Volnočasové aktivity Kroužky počet žáků Sportovní 27 Kroužek tenisu 12 Dramatický 7 Novinářský 15 Mladý badatel 22 Flétna 15 Pěvecký 13 Břišní tance 15 Kroužek AJ (2. třída) 21 Tvořivé ruce 15 Komentář: Činnost školy je zdokumentována ve školní kronice, ve fotoalbu, ve fotodokumentaci na chodbách školy, ve školním časopise, v pamětní knize OÚ a na www stránkách školy. Exkurze Místo ZOO Ostrava INFORMA burza povolání Obecní dům výstava Jaroslav Diviš Obecní dům poznej svoje město Slezské muzeum Opava malování baněk Kovo Satek Velké Heraltice Knihovna Petra Bezruče Aquapark Bruntál Jesenicko (sklárny, Zlatorudné mlýny, Rejvíz, jeseník) Vánoční trhy v Opavě Hornické muzeum, Mini, Uni Svět techniky Ostrava Advent na zemědělské škole Trh pracovních příležitostí (SOU stavební) Slezské gymnázium Opava výstava Berlínská zeď Velikonoce na zámku Velké Heraltice Velké Losiny třída 4.,6.,8. tř. 9. tř. 4. tř. 9. tř. 3. tř. 5. tř. 2.,8..tř. nejlepší sběru papíru, 7.,8.,9. tř. 7.,8.,9. tř. 2., 9. tř. 5. tř. 4.,5. tř. 9.tř. 8.tř. chlapci 9. tř. 3.,4.,8.,7. tř. 1.,2.,3. tř. 14

15 Kultura Představení Sněhurka (Slezské divadlo) třída 1.,2.,3.tř. Cesta kolem světa 4., 5. tř.. Popelka (Slezské divadlo) 1.,2. Sluha dvou pánů (Slezské divadlo) 6.,7.,8. Vítání dětí jarní, podzimní (OÚ Velké výběr žáků Heraltice) Madagaskar Příběh pradávné Lemurie 7.,8.,9. tř. Příloha: ZŠ v MŠ VH: 1) Divadlo1. řída Zimní dobrodružství čertíka Bertíka 2) Mikuláš v MŠ 3) Tvoření s kamarády k Vánocům a Velikonocům (9.tř.) MŠ VH V ZŠ: 4. třída hrála divadlo Projektové vyučování a) jednodenní Téma Hasík (dvě setkání)) My a obec Pravěk Noc s knihou VODA Jsme jedna rodina Den dětí Já a moji kamarádi Rozloučení s 3. třídou Heraltické bludiště 9. ročník Dětský karneval Třída (obsah) 2.,6. tř., návštěva v Opavě se neuskutečnila 6. tř. (výstup: puzzle s názvy obcí patřících k Velkým Heralticím, dopis paní starostce panel u 6. třídy) 4. tř. (výstup: souhrn poznatků o pravěkém období malby pravěkých obrázků, tvorba keramických misek z hlíny, oblékání pravěkých lidí), spolupráce s rodiči domácí výroba pravěkých nástrojů 5., 7.třída - zájemci (Markéta Drijverová Domov pro Marťany ), výstup panel u tělocvičny, pochopení handicapu 8. třída (v rámci světového dne vody, předměty: CH,F,PŘ,PČ,NJ,ČJ), výstup: informační panel na chodbě ve 2. poschodí 2.tř. (práce ve skupinách = rodina, výstup projektu kresba rodokmenu) V duchu sportovních aktivit disciplíny na hřišti a v tělocvičně 8.tř. (můj nejlepší kamarád vlastnosti, portréty fotografie koláž) 3. třída+rodiče (slavnostní posezení) třída (zaměření na olympiádu v Soči, osobnost Karel Gott) 1.-5.tř. (motivace olympiáda v Soči) 15

16 b) vícedenní Téma Třída (obsah) Soutěž o nejlepší čarodějnici (týdenní) rodiny s dětmi (1.-5. tř.), sladké odměny a diplomy Sběr papíru celkem nasbíráno kg papíru V rámci projektu Recyklohraní 75 kg drobného elektrozařízení, 1 monitor + 1 televize = 40 kg, Vítání jara + barevný týden 1.-5.tř. (začátek dne báseň, konec společné focení) b) Účast na dalších akcích (vypsat) Charitativní akce Název akce sbírka na HIPOTERAPII, CPK Chrpa Kůň terapeut veřejná sbírka projektu Fondu Sidus veřejná sbírka, pořádána občanským sdružením Život dětem Sněhuláci pro Afriku popis prodejem motanic bylo odesláno na konto CHRPY 1125,-Kč odesláno 3120,- Kč (prodej knížečky Veselí lepíci, Můj malý dinopark a Na vlastní nebezpečí ) odesláno 880,- Kč((prodej pravítek, srdíček, magnetek,tužek) budou použity na nákup přístrojové techniky pro dětská oddělení v celé naší republice Odesláno 600,-Kč. Starostu obce Modrava zaujal sněhulák žáka 9. třídy marka Koňaříka, který získal zvláštní cenu v podobě rodinného vstupného do Archeoskanzenu Modrava 16

17 Projekty (výukové materiály) Typ Hasík Recyklohraní BESIP Čas proměn ČEZ Společnost Sun Ce Nukleon Dentalprevention obsah 3 fáze (poslední praktické ukázky v Opavě jsme se nezúčastnili), tř. projekt, škola byla vybavena zdarma nádobami na sběr elektrozařízení a baterií (F-ma Asekol s.r.o.) didaktický materiál pro 1. třídu informační brožurky pro 6. třídu výukové materiály (obnovitelné zdroje energie, ekologická výhova atd.) zápis do první třídy (omalovánka, rébus, bonbóny, Lego, pravítko, taška) naučné brožury na podporu výuky o jaderné energii Zdravé zuby Projekty hrazené z prostředků EU a ze státního rozpočtu Typ Ovoce do škol Ekopolis Les ve škole (součástí mezinárodního programu LEAF) - společnost TEREZA) Multipolis EU peníze školám účast Žáci ročníku dostávají 1x za měsíc sáček se zeleninou a ovocem ( MK Fruit s.r.o.) - vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na environmentální vzdělávání (didaktická pomůcka ve formě deskové hry seznamuje žáky problematikou životního prostředí v okolí bydliště, s problematikou TUR trvale udržitelného rozvoje a řešení různých modelových situací bydlení, pracovní příležitosti apod.) Výuka v lese a o lese (tvorba lesních deníků snaha o získání titulu Lesní škola Výuková aktivita v environmentálním vzdělávání Projekt ukončen v 2013, finanční prostředky použity na komplexní vybavení počítačové učebny, tvorbu digitálních učebních materiálů, školení pedagogických pracovníků v oblasti ICT a roční kurz pro učitele AJ 17

18 Školní družina Akce Carusoshow Drakiáda Výroba masek na karneval a dárků na sv. Valentýna Broučci jdou spát Zvířátka v přírodě a jejich změny na podzim Den matek dárečky (textilní srdíčka, přání) Ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny Velikonoční výstavka Malá sportovní olympiáda 6. ročník (hod kriketovým míčkem, skok do dálky, hod na koš, běh na 55 m) Vánoční besídka, výroba vánočních ozdob (vánoční svícen, kresba baňky), pečení perníků Den otevřených dveří ve ŠD Výroba dárků pro budoucí prvňáčky Vítání jara Den dětí opékání buřtů Turnaj Dáma, šachy Komentář: Ve ŠD pracovala dvě oddělení, celkový počet dětí 53, dvě vychovatelky. Vernisáž leporela vystaveného k 40. výročí školy ( v rámci projektu Společně dokážeme cokoliv aneb pojďme stvořit barevný svět (tvorba nejdelšího dětského barevného leporela umístěno v Pelhřimově) Soutěž Plastožrout sběr víček od PET lahví (soutěž pořád pokračuje) žádná c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou d) Účast na olympiádách a soutěžích Sportovní oblast a) školní kolo Název soutěže Vánoční laťka Florbal (dívky 6. 9.tř.) Ringo (dívky 6.-9.tř.) umístění tř. v každé třídě zvlášť vyhodnoceno místo (nejvýše 112 cm) (dívky 116 cm, chlapci 128 cm) třída (dívky 120 cm, chlapci 144 cm) vítěz 9. tř. vítěz 8. Tř. 18

19 b) okrskové kolo Název soutěže minikopaná McDonald s Cup (1.-3. tř., dívky a chlapci) minikopaná McDonald s Cup (4.-5. tř., dívky a chlapci) vybíjená Preventan Cup (4.,5. tř. smíšené družstvo) Street hockey florbal (6.-7. tř.,chlapci) Coca Cola Školský pohár (florbal 7.,8.,9.tř.)) Orion florbal 1. stupeň Orion florbal (dívky 6.,7. tř.) Orion florbal (chlapci 6.,7. tř.) Orion florbal (starší žáci, 8.,9. tř.) Školský pohár České pojišťovny ve florbale (chlapci třída) umístění 2. místo 4. místo 4. místo v Neplachovicích, postup do finále v Ostravě 3. místo 3. místo 4. místo 5. místo 3. místo, bez postupu do velkého finále 3. místo d) ostatní sportovní aktivity plavecký výcvik 2.,3.,4. tř., celkem 10 lekcí, odměna mokré vysvědčení Lyžařský výcvik Suchá Rudná 2.-5.,7. třídy Street Hockey (florbal 6.-7.tř. chlapci) Velké finále Ostrava umístění Atletický čtyřboj Komentář: Liga sportu ZŠ 2013/2014 (21. ročník) 29. místo Liga sportu ZŠ škol 1. stupně 2013/ místo Nauková oblast školní kolo Název soutěže celostátní matematická soutěž Klokan kategorie: Cvrček (2.,3.) Klokánek (4.,5.) Benjamín (6.,7.) umístění z 90 bodů 53 (2.tř.) ze 120 bodů 69 (5.tř.) ze 120 bodů 74 (6.tř.) Kadet (8.,9.) ze 120 bodů 81 (9.tř.) Pythagoriáda 1 úspěšný řešitel z 15 bodů v 6. tř. 12, postup do okresního kola Přírodovědný klokan kategorie KADET (F,M,PŘ,CH) max. 120 bodů, nejlepší řešitel 51 bodů (9. tř.) 19

20 Dějepisná olympiáda Olympiáda v ČJ 9 žáků, do okresního kola postupují 2 žákyně 9 žáků, do okresního kola postupuje 1 žákyně okresní kolo Název soutěže Olympiáda v ČJ dějepisná olympiáda Okresní finále soutěže žáků ZŠ v technických dovednostech Pythagoriáda umístění 42. místo 34. místo bez umístění 42. místo Výtvarné soutěže Název soutěže Když Zima klepe na dveře (Eurotopia Opava o.p.s - okresní kolo) Veselý čertík (MSŠZ Opava - okresní kolo) umístění 3. místo bez umístění Evropská unie očima nejmenších ( Europe Direct Bruntál - krajské kolo) Mikroregion Opavsko (téma Co se ti líbí v obci ) PO očima dětí Sochařina není dřina (Ateliér tvor České Budějovice) 6. místo 1. místo bez umístění, odesláno 5 výtvarných prací bez umístění Komentář: Talentovaní žáci jsou zapojováni do různých soutěží a olympiád. Jiné soutěže Název soutěže 5. ročník soutěže ve stavění se stavebnicí Merkur Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme okresní soutěž umístění 2 družstva 3. a místo (jako sponzorský dar velká stavebnice Merkur typu M8)) Děti hrají na cajon (Projekt Rytmus jazz ) bez umístění Dobrodružství s knihou filmová soutěž bez umístění KMČ - ALBATROS (video na You Tube hlasování na internetu) Soutěž pro šikovné kutily (sestavování robotu bez umístění z ruliček) 20

21 Soutěž o ipad (hra World of Tanks) hra bez umístění magazínu Perpetuum Soutěž o pouzdro Cinema City pro celou třídu mezi 10 třídami byla vylosována i naše 4.třída Řemeslo má zlaté dno (SOŠ Bruntál) 1. místo Literární soutěž PO očima dětí místo v okrese Recitační soutěž (školní kolo) 14 žáků, do okrskového kola postoupila 1 žákyně Najdi, co neznáš (internetová soutěž) bez umístění Regionální soutěže Název soutěže Velká cena mladých zoologů Ostrava ZOO Ostrava umístění 2 družstva 11.,40. místo Kategorie II místo (ze 163), kategorie I. 34.,95.,179. místo (ze 197) Mikroregion Opavsko severozápad Výtvarná soutěž Mikroregion očima dětí 1.místovýstup puzzle s mapou Mikroregionu, stolní kalendář s obrázky dětí i naší školy) Velká cena ZOO Ostrava Kategorie I. 29., 95. místo (ze 145), kategorie II. 90., 106. místo (ze 149) Získaná ocenění 1. CERTIFIKÁT (společnost SCIO) za aktivní zjišťování výsledků vzdělávání v roce Klub ekologické výchovy propůjčil na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně 3. CERTIFIKÁT k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013 žádné e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 21

22 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 byla provedena inspekční činnost, jejímž předmětem bylo: 1) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, mateřskou školou a školní družinou podle příslušných vzdělávacích programů v souladu s 174 odst. 2 písm. b) školského zákona 2) zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona 3) hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny s příslušnými ustanoveními školského zákona Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ za rok 2013 Poskytnuté Použité Vratky dotací k k Celkem Neinvestiční dotace celkem , ,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání, z toho: , ,00 0,00 a) platy zaměstnanců , ,00 0,00 a) OON zaměstnanců 8 000, ,00 0,00 b) Ostatní (pojistné+fksp+oniv) , ,00 0,00 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se do žádných rozvojových a mezinárodních programů nezapojila 22

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Hodnocení preventivního programu

Hodnocení preventivního programu Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Hodnocení preventivního programu Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová 1 I.Analýza stavu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více