VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace Školní 228, Velké Heraltice IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Obecní úřad Velké Heraltice, Opavská 142, Velké Heraltice Ředitel školy: Mgr. Melanie Pustějovská Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Výchovný poradce: Mgr. Bohdana Machučová Mgr. Martin Zemek Školní speciální pedagog: --- Školní psycholog: --- Vedoucí učitelka mateřské školy: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Charakteristika školy: Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna MŠ Velké Heraltice: Milena Špalková MŠ Sádek: Marie Komárková Dagmar Budinská Mgr. Naděžda Uhlířová předseda Kateřina Koňaříková místopředseda Mgr. Bohdana Machučová - jednatel členové: Monika Návratová, Magda Zechová, Naděžda Šnajdrová 9 kmenových učeben, obě herny ŠD vybaveny novým koberce a 4 sedacími vaky, do budoucna vybavit druhou hernu novým nábytkem. multimediální učebna F, CH a HV, VV, počítačová učebna, knihovna, dílny, cvičná kuchyně, tělocvična 1

2 Hřiště Sportovní zařízení Dílny Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Výdejna stravy za budovou školy je k dispozici víceúčelové hřiště vybavena tělocvična vybavena dílna čtyři třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem lavice, židle + katedra ŠD jedno oddělení vybaveno novými stoly a židlemi Počítačová učebna vybavena novými stoly dostatečné, snažíme se vyhovět požadavkům vyučujících, hlavně v jazyce anglickém a ruském v TV zakoupeny nové pomůcky pro florbal a nové míče, vybavení ŠD hračkami financuje i SRPDŠ, i nadále pokračujeme v rozšiřování žákovského a učitelského fondu knih dostatečné, některé pracovní sešity si žáci financují sami, postupně sjednocujeme výuku na nižším stupni podle jednoho nakladatelství dostatečné, pro práci v keramickém kroužku byl zakoupen hrnčířský kruh a do knihovny nový televizor s DVD přehrávačem včetně nové police a nového stolu pod počítač, jinak kabinety postupně doplňovány dle požadavků vyučujících dva digitální fotoaparáty, 3 dataprojektory (učebna CH, HV, knihovna), 5 notebooků,, třídy vybaveny novými počítači se zapojením na internet, nově zařízena počítačová učebna pro 23 žáků knihovna vybavena taktéž počítačem se zapojením na internet a dataprojektorem, vybudována nová učebna HV s interaktivní tabulí s posuvem + novým počítačem+novým nábytkem+novým kobercem+keramickou tabulí vybavena novými stoly a židlemi, zhotoveno odkládací místo pro svršky 2

3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Myšlení je hra MŠ Velké Heraltice: Školní vzdělávací program Celoroční zábavné cestičky pro myšky a kočičky MŠ Sádek: Krok za krokem se zvířátky poznáváme svět Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 19 17,901 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 8 7, ,435 podle čtvrtletního výkazu P1-04 k Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2013/14 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2013/ , ,- 3

4 a) Základní škola Kapacita 1. tříd školy k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy přijatých žáků 1. tříd k b) Mateřské škola Kapacita tříd školy k zapsaných dětí přijatých dětí tříd k volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole 1. pololetí Ročník žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem: Pohyb žáků během 1. pololetí Z 5. třídy přestoupila 1 žákyně na ZŠ Kravaře, přísp. org., Komenského 14 ( ), 1 žák na ZŠ T.G.Masaryka, Opava, Riegrova 13, přísp. org. ( ), 1 žák na ZŠ Háj ve Slezsku ( ) a 1 žákyně na ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, přísp.org., Na Vizině 28 ( ) Ze 6.třídy 1 žák přestoupil na ZŠ E.Beneše, Opava ( ) a 1 žákyně na víceleté gymnázium Bruntál, Dukelská 1 ( ) 4

5 Ze 7.třídy 1 žákyně přestoupila na ZŠ, SŠ, DD, ŠJ a Internát, Opavská 1, Velké Heraltice ( ), 1 žákyně na ZŠ T.G.Masaryka, Opava, Riegrova 13, přísp. org. ( ) a 1 žákyně na ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, přísp.org., Na Vizině 28 ( ) Z 2. třídy přestoupil 1 žák na ZŠ a MŠ Branka u Opavy ( ) a 1 žákyně na ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, přísp.org., Na Vizině 28 ( ) Ze 3. třídy přestoupil 1 žák na ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, přísp.org., Na Vizině 28 ( ) Z 1. třídy přestoupila 1 žákyně na ZŠ Šrámkova Opava ( ) Neprospívající žáci: 2.stupeň: 6. třída 1 žák, 7. třída 1 žákyně celkem: PŘ 2, D 1, F - 1 celkem 2 žáci (4 nedostatečné) 2. pololetí Ročník žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem: Pohyb žáků během 2.pololetí Z 1.ročníku přestoupila na ZŠ gen. H. Píky a MŠ Štítina, Komenského 26 1 žákyně ( ) Z 5.ročníku přestoupil na ZŠ T.G.Masaryka, Opava, Riegrova 13 1 žák ( ) Neprospívající žáci: 1.stupeň: 1.třída ČJ (2 žáci) 4.třída AJ, VL (1 žákyně) 2.stupeň: 6.třída 1 žák (ČJ, D, Z, F, PŘ, RK) 7.třída 1 žákyně (F, PŘ) celkem 5 žáků (12 nedostatečných) 5

6 Komentář: Při hodnocení žáků jsou respektovány individuální schopnosti, v hodinách je dávána žákům možnost sebehodnocení. Během celého školního roku jsme v rámci evaluace uskutečnili následující testy SCIO: 7. tř. - Stonožka ČJ, M, OSP (modul KEA) Svými výsledky v ČJ se naše škola řadí lepší průměrné školy. Studijní potenciál žáků v ČJ je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Výsledky v M jsou podprůměrné, naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky. Studijní potenciál žáků v M je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Využití studijního potenciálu je zjišťován porovnáním s výsledky testu OSP. 8.,9. tř. Dovednosti pro život Naše škola se zúčastnila testování zaměřené na řešení problémů, sociálně-personální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi v rámci projektu Dovednosti pro život. Testování se zúčastnilo 33 žáků. Každý testovaný žák dostal individuální zprávu. (začátečník průzkumník objevitel profík - specialista) 6. tř. Stonožka - ČJ, M, OSP (modul KEA) Výsledky v ČJ jsou podprůměrné. Naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky. V ČJ je využíván studijní potenciál žáků optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi slabší průměr. Studijní potenciál žáků v M je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Využití studijního potenciálu je zjišťován porovnáním s výsledky testu OSP. 9. tř. ČJ, M, OSP, AJ, NJ Výsledky naší školy v ČJ, M jsou podprůměrné, v AJ se naše škola řadí mezi slabší průměr a v NJ jsou výsledky naší školy nadprůměrné. Studijní potenciál v ČJ, AJ je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů, v M nedostatečně výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, pracují tzv. pod svoje možnosti. V NJ je studijní potenciál využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Využití studijního potenciálu je zjišťován porovnáním s výsledky testu OSP. Meziročním porovnání 2010/ /2014 V průběhu 2.stupně se v: ČJ 7% žáků se výrazně zlepšilo, 13% zlepšilo, 40% mírně zlepšilo nebo zhoršilo, 27% zhoršilo a 13% výrazně zhoršilo. M: 27% zlepšilo, 7% mírně zlepšilo nebo zhoršilo, 40% zhoršilo a 13% výrazně zhoršilo 6

7 Mapa školy Kvalita výuky Učitelé na naší škole hodnotí kvalitu výuky z hlediska možnosti získat znalosti či přípravu na přijímací zkoušky v průměru 6,03 body ze 7 možných. Podle hodnocení učitelů se na rozvoj schopností "naučit se fakta" či "připravit se na přijímací zkoušky" 8 % škol v šetření zaměřuje více než naše škola. Dále učitelé pozitivně (6,07 body ze 7 možných) hodnotí působení školy na rozvoj některých dovedností u žáků: spolupracovat, samostatně se učit, vést diskuzi, vyhledat a zpracovat informace nebo argumentovat. Dále učitelé pozitivně hodnotí působení školy na rozvoj některých dovedností u žáků: schopnost spolupráce, samostatného učení, vedení diskuzí, vyhledávání a zpracování informací nebo argumentace. Chování a výchova Rodiče žáků hodnotí v této oblasti školu spíše pozitivně, a to 5,28 body ze 7 možných. V porovnání s hodnocením rodičů žáků jiných škol bylo hodnocení vaší školy lepší než u 36 % ostatních škol. Na 2. stupni je atmosféra školy vnímána spíše pozitivně a v průměru byla ohodnocena 3,13 bodů ze 4 možných. Na 29 % škol hodnotili žáci 2. stupně svou školu ještě lépe. Funkce školy nespočívá pouze v získávání znalostí či dovedností, ale také v osvojování správného a slušného chování. Zejména ve schopnostech: dodržovat pravidla či respektovat autoritu, mít zdravé sebevědomí i sebekritický nadhled nebo v umění vycházet s lidmi a kamarády. Ve svém dotazníku učitelé hodnotili chování žáků k pedagogickému sboru - udělili mu 1,82 bodů ze 4 možných. V průměru je na ostatních školách chování žáků k pedagogickému sboru hodnoceno 2,22 body. Žáci Atmosféra školního prostředí Hodnocení nejmenších žáků, tj. dětí na 1. stupni, ukazuje, že školní atmosféra je pozitivní (dali jí 2,84 body ze 3 možných). Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně (hodnotili ji 3,13 bodů ze 4 možných). Z pohledu učitelů je školní atmosféra na vaší škole lepší než na 77 % ostatních škol. Učitelé ji hodnotí pozitivně a dali jí 3,7 bodů ze 4 možných. Vnější vztahy Na základě hodnocení rodičů se vaše škola v oblasti vnějších vztahů chová spíše pozitivně; rodiče škole udělili 3,01 bodů ze 4 možných. Materiální podmínky Žáci na 2. stupni hodnotí vybavení školy spíše negativně (v průměru 1,97 bodů ze 4 možných.) Postoj učitelů je spíše negativní - udělili škole 2,26 bodů ze 4 možných. V meziškolním srovnání hodnotí své materiální podmínky jako lepší 51 % škol. Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů Rodiče jsou podle vlastního hodnocení o dění ve vaší škole informováni dobře. Žáci hodnotí důvěryhodnost svých učitelů spíše pozitivně, a to 3,18 body ze 4 možných. Výsledkem jste předstihli 84 % zapojených škol. Učitelé odpovídali na otázku 'Jak se rodiče zajímají o práci a chování svých dětí?' Učitelé zájem rodičů hodnotí jako celkem dostatečný (2,91 body ze 4 možných). 7

8 b) žáků se sníženou známkou z chování 1. pololetí Procento z celkového počtu žáků Stupeň chování žáků ,006 Komentář: 2 z chování udělen za opětovné nerespektování autority učitele, drzé chování a neplnění školních povinností 2. pololetí Stupeň chování Procento z celkového počtu žáků žáků Komentář: Společně s vedením školy, VP a TU bylo zvlášť řešeno 17 výchovných problémů nekázeň a drzé chování v hodinách, nevhodné chování ke spolužákům (fyzické ubližování šikana, nadávání, posmívání), nerespektování pokynů učitelů a autority vůbec, prodej cigaret staršími žáky, vulgární vyjadřování, krádeže, zanedbávání přípravy do školy, špatná hygiena dítěte, ohrožování bezpečnosti spolužáků (zapalování papíru na chlapeckém záchodě), nevhodné chování o přestávkách a v šatně u jídelny c) Celkový počet zameškaných hodin 1. pololetí omluvených Průměr na 1 hodin žáka neomluvených hodin Průměr na 1 žáka 1. stupeň , stupeň ,60 6 0,083 Celkem ,56 6 0, pololetí omluvených hodin neomluvených hodin Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka 1. stupeň , stupeň , ,069 Celkem , ,069 8

9 Přehled o chování 1. pololetí Ročník žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem: Komentář: Pochvaly TU uděleny za: příkladné a vzorné plnění školních povinností, vzorné chování, snahu a píli, za účast a 6. místo v soutěži Evropská unie očima dětí, aktivitu ve vyučování Důtky TU uděleny za: nerespektování autority učitele, neomluvené hodiny, nevhodné chování, časté zapomínání, neplnění školních povinností, nevhodné chování vůči spolužačce Důtky ŘŠ uděleny za: krádež a lhaní, záměrné ublížení spolužákovi a soustavné lhaní, opětovné nerespektování autority učitele a časté zapomínání učebních pomůcek, hrubé porušení školního řádu 2. pololetí Ročník žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem: Komentář: Pochvaly ředitelky školy uděleny za: snahu, píli a vzorné chování, za vzornou, pečlivou a svědomitou přípravu na vyučování, za aktivitu ve vyučování, za účast a výhru v soutěži RIO 2, výborný prospěch, reprezentaci školy v přírodovědné soutěži, úspěšnou reprezentaci školy v soutěži Merkur, přátelské chování a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 9

10 Důtky TU uděleny za: časté zapomínání pomůcek a domácích úkolů, porušování školního řádu, velmi nevhodné chování a narušování výuky, nevhodné chování a nerespektování autority učitele, za kouření v areálu školy, za 6 neomluvených hodin Důtky ŘŠ uděleny za: časté zapomínání, neplnění školních povinností, lhaní, hrubé porušení školního řádu (krádež, lhaní), nerespektování autority učitele, soustavné narušování vyučovacích hodin d) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Střední vzdělání s maturitní zkouškou 11 Střední vzdělání s výučním listem 6 Neumístěno 0 žáků 9. tříd celkem 17 e) žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 17 0 f) Údaje o integrovaných žácích Druh postižení počet žáků Mentální postižení (lehké) 2 Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči 3 Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení 16 Celkem: 21 Komentář: Ve škole se těmto dětem věnují vyučující v daných předmětech v rámci individuálního přístupu. Pro všechny žáky jsou zpracovány individuální a reedukační plány (dle potřeby). V případě problémů je těmto žákům věnována individuální péče po vyučování (po domluvě se zákonnými zástupci) 10

11 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Projekt Planeta Země Hudební skupina Marbo Pernštejni 30-letá válka Noc s knihou PO očima dětí výtvarná a literární soutěž sbírka na HIPOTERAPII (konto CHRPY) veřejná sbírka Fond Sidus sběr papíru veřejná sbírka, pořádána občanským sdružením Život dětem Výchovný program Z pohádky do pohádky a Vývoj populární hudby 20.století Nehulíme, kreslíme (malíř Adolf Dudek) Láska ano, děti ještě ne ), přednáška MUDr. Kováře) Naučná stezka Jezdíme správně? Beseda Tradice bojů za naši svobodu (projekt Legie 100)

12 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu - Metodické poradny - Metodická poradna pro vedoucí vychovatelky - Zákoník práce zúčastněných pedagogů 4 Výchovné poradenství: - Prezentace studijních programů 1 Člověk a příroda: - Seminář o odpadech - Jak zavádět environmentální výuku do výuky 2 Prevence: - Problémová skupina žáků - Pracovní schůzka metodiků prevence - Metody aktivizace a motivace žáků 3 Jazykové vzdělávání: - Konverzační kurz ruského jazyka - Die vier Fertigkeiten - Jak vyučovat pravopisné učivo na 1.stupni - Cesta do hlubin čtenářovi duše 4 Člověk a jeho svět: - nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy, vlastivědy - pokus v přírodovědě a jeho praktické využití 2 Člověk a společnost -svět peněz prakticky - inovativní metody v dějepisné praxi 2 Matematika - Základy Hejného vyučovací metody - Letní škola (Hejný M) 2 Umění a kultura: - Výrobky z přírodního materiálu - Nevyhazujte časopisy, budeme si hrát 2 Ostatní - Jak na mediální výchovu - Prvky Montessori -Projekty v zájmovém vyučování (ŠD) 4 12

13 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou Významné akce školy pro veřejnost a rodiče - Drakiáda - Dýňový týden a následně Podzimní radovánky aneb Broučci jdou spát - Vánoční a velikonoční ladění - Mikuláš (pro žáky MŠ a ZŠ) - Heraltické bludiště 9. ročník - absolventský koncert kroužku hry na flétnu - Karneval (1. 5. ročník) - beseda pro rodiče budoucích prvňáčků - rozloučení s vycházejícími žáky na OÚ - soutěž o nejlepší čarodějnici (1.-5. třída, po jedné) 7. ročník týdenní rodinné soutěže - Den otevřených dveří ve ŠD výstava prací dětí + projekt Svět kolem nás - Velikonoční výstavka - Maškarní rej ve ŠD Akce k environmentální výchově - Projekt Stěhovaví ptáci - Projekt VODA - Naučná stezka (jarní a podzimní cvičení v přírodě) - exkurze do ZOO Ostrava - soutěž mladých zoologů ZOO Ostrava ( Kytovci ) - sběr papíru Komentář: Výročí školy Dne se v rámci oslav 40. výročí zahájení výuky na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Všichni jsme žili přípravami na tuto slavnostní akci. Chodby celé školy se proměnily ve fotogalerii. Bývalí žáci i rodiče si s velkým zájmem prohlíželi jednotlivé dobové fotografie. Velmi se u toho bavili, často byl slyšet i smích. Ten se ozýval i z učebny chemie, kde byly vystaveny staré školní kroniky. V rámci dne otevřených dveří se rodiče mohli podívat i do tříd. Sledovali tak, jak jejich děti pracují ve vyučovacích hodinách. A bylo se na co dívat. Během odpoledne docházeli do prostor školy pozvaní hosté. Vyvrcholením celé oslavy byla školní akademie, kterou zahájila paní ředitelka Melanie Pustějovská. Pak už následovala ve svižném tempu jednotlivá vystoupení, která si připravili 13

14 žáci se svými učiteli. Pohádku střídala čísla hudební i taneční. Diváci odměňovali děti velkým a nutno říci že zaslouženým potleskem. Akademie probíhala před začátkem období Adventu, a proto její závěr patřil písni Půlnoční. Zpívali ji žáci 8. třídy, školní sbor a přidal se i celý sál. Na závěr oslav byl v jídelně připraven slavnostní raut, o jehož přípravu se postarali správní zaměstnanci školy. Volnočasové aktivity Kroužky počet žáků Sportovní 27 Kroužek tenisu 12 Dramatický 7 Novinářský 15 Mladý badatel 22 Flétna 15 Pěvecký 13 Břišní tance 15 Kroužek AJ (2. třída) 21 Tvořivé ruce 15 Komentář: Činnost školy je zdokumentována ve školní kronice, ve fotoalbu, ve fotodokumentaci na chodbách školy, ve školním časopise, v pamětní knize OÚ a na www stránkách školy. Exkurze Místo ZOO Ostrava INFORMA burza povolání Obecní dům výstava Jaroslav Diviš Obecní dům poznej svoje město Slezské muzeum Opava malování baněk Kovo Satek Velké Heraltice Knihovna Petra Bezruče Aquapark Bruntál Jesenicko (sklárny, Zlatorudné mlýny, Rejvíz, jeseník) Vánoční trhy v Opavě Hornické muzeum, Mini, Uni Svět techniky Ostrava Advent na zemědělské škole Trh pracovních příležitostí (SOU stavební) Slezské gymnázium Opava výstava Berlínská zeď Velikonoce na zámku Velké Heraltice Velké Losiny třída 4.,6.,8. tř. 9. tř. 4. tř. 9. tř. 3. tř. 5. tř. 2.,8..tř. nejlepší sběru papíru, 7.,8.,9. tř. 7.,8.,9. tř. 2., 9. tř. 5. tř. 4.,5. tř. 9.tř. 8.tř. chlapci 9. tř. 3.,4.,8.,7. tř. 1.,2.,3. tř. 14

15 Kultura Představení Sněhurka (Slezské divadlo) třída 1.,2.,3.tř. Cesta kolem světa 4., 5. tř.. Popelka (Slezské divadlo) 1.,2. Sluha dvou pánů (Slezské divadlo) 6.,7.,8. Vítání dětí jarní, podzimní (OÚ Velké výběr žáků Heraltice) Madagaskar Příběh pradávné Lemurie 7.,8.,9. tř. Příloha: ZŠ v MŠ VH: 1) Divadlo1. řída Zimní dobrodružství čertíka Bertíka 2) Mikuláš v MŠ 3) Tvoření s kamarády k Vánocům a Velikonocům (9.tř.) MŠ VH V ZŠ: 4. třída hrála divadlo Projektové vyučování a) jednodenní Téma Hasík (dvě setkání)) My a obec Pravěk Noc s knihou VODA Jsme jedna rodina Den dětí Já a moji kamarádi Rozloučení s 3. třídou Heraltické bludiště 9. ročník Dětský karneval Třída (obsah) 2.,6. tř., návštěva v Opavě se neuskutečnila 6. tř. (výstup: puzzle s názvy obcí patřících k Velkým Heralticím, dopis paní starostce panel u 6. třídy) 4. tř. (výstup: souhrn poznatků o pravěkém období malby pravěkých obrázků, tvorba keramických misek z hlíny, oblékání pravěkých lidí), spolupráce s rodiči domácí výroba pravěkých nástrojů 5., 7.třída - zájemci (Markéta Drijverová Domov pro Marťany ), výstup panel u tělocvičny, pochopení handicapu 8. třída (v rámci světového dne vody, předměty: CH,F,PŘ,PČ,NJ,ČJ), výstup: informační panel na chodbě ve 2. poschodí 2.tř. (práce ve skupinách = rodina, výstup projektu kresba rodokmenu) V duchu sportovních aktivit disciplíny na hřišti a v tělocvičně 8.tř. (můj nejlepší kamarád vlastnosti, portréty fotografie koláž) 3. třída+rodiče (slavnostní posezení) třída (zaměření na olympiádu v Soči, osobnost Karel Gott) 1.-5.tř. (motivace olympiáda v Soči) 15

16 b) vícedenní Téma Třída (obsah) Soutěž o nejlepší čarodějnici (týdenní) rodiny s dětmi (1.-5. tř.), sladké odměny a diplomy Sběr papíru celkem nasbíráno kg papíru V rámci projektu Recyklohraní 75 kg drobného elektrozařízení, 1 monitor + 1 televize = 40 kg, Vítání jara + barevný týden 1.-5.tř. (začátek dne báseň, konec společné focení) b) Účast na dalších akcích (vypsat) Charitativní akce Název akce sbírka na HIPOTERAPII, CPK Chrpa Kůň terapeut veřejná sbírka projektu Fondu Sidus veřejná sbírka, pořádána občanským sdružením Život dětem Sněhuláci pro Afriku popis prodejem motanic bylo odesláno na konto CHRPY 1125,-Kč odesláno 3120,- Kč (prodej knížečky Veselí lepíci, Můj malý dinopark a Na vlastní nebezpečí ) odesláno 880,- Kč((prodej pravítek, srdíček, magnetek,tužek) budou použity na nákup přístrojové techniky pro dětská oddělení v celé naší republice Odesláno 600,-Kč. Starostu obce Modrava zaujal sněhulák žáka 9. třídy marka Koňaříka, který získal zvláštní cenu v podobě rodinného vstupného do Archeoskanzenu Modrava 16

17 Projekty (výukové materiály) Typ Hasík Recyklohraní BESIP Čas proměn ČEZ Společnost Sun Ce Nukleon Dentalprevention obsah 3 fáze (poslední praktické ukázky v Opavě jsme se nezúčastnili), tř. projekt, škola byla vybavena zdarma nádobami na sběr elektrozařízení a baterií (F-ma Asekol s.r.o.) didaktický materiál pro 1. třídu informační brožurky pro 6. třídu výukové materiály (obnovitelné zdroje energie, ekologická výhova atd.) zápis do první třídy (omalovánka, rébus, bonbóny, Lego, pravítko, taška) naučné brožury na podporu výuky o jaderné energii Zdravé zuby Projekty hrazené z prostředků EU a ze státního rozpočtu Typ Ovoce do škol Ekopolis Les ve škole (součástí mezinárodního programu LEAF) - společnost TEREZA) Multipolis EU peníze školám účast Žáci ročníku dostávají 1x za měsíc sáček se zeleninou a ovocem ( MK Fruit s.r.o.) - vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na environmentální vzdělávání (didaktická pomůcka ve formě deskové hry seznamuje žáky problematikou životního prostředí v okolí bydliště, s problematikou TUR trvale udržitelného rozvoje a řešení různých modelových situací bydlení, pracovní příležitosti apod.) Výuka v lese a o lese (tvorba lesních deníků snaha o získání titulu Lesní škola Výuková aktivita v environmentálním vzdělávání Projekt ukončen v 2013, finanční prostředky použity na komplexní vybavení počítačové učebny, tvorbu digitálních učebních materiálů, školení pedagogických pracovníků v oblasti ICT a roční kurz pro učitele AJ 17

18 Školní družina Akce Carusoshow Drakiáda Výroba masek na karneval a dárků na sv. Valentýna Broučci jdou spát Zvířátka v přírodě a jejich změny na podzim Den matek dárečky (textilní srdíčka, přání) Ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny Velikonoční výstavka Malá sportovní olympiáda 6. ročník (hod kriketovým míčkem, skok do dálky, hod na koš, běh na 55 m) Vánoční besídka, výroba vánočních ozdob (vánoční svícen, kresba baňky), pečení perníků Den otevřených dveří ve ŠD Výroba dárků pro budoucí prvňáčky Vítání jara Den dětí opékání buřtů Turnaj Dáma, šachy Komentář: Ve ŠD pracovala dvě oddělení, celkový počet dětí 53, dvě vychovatelky. Vernisáž leporela vystaveného k 40. výročí školy ( v rámci projektu Společně dokážeme cokoliv aneb pojďme stvořit barevný svět (tvorba nejdelšího dětského barevného leporela umístěno v Pelhřimově) Soutěž Plastožrout sběr víček od PET lahví (soutěž pořád pokračuje) žádná c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou d) Účast na olympiádách a soutěžích Sportovní oblast a) školní kolo Název soutěže Vánoční laťka Florbal (dívky 6. 9.tř.) Ringo (dívky 6.-9.tř.) umístění tř. v každé třídě zvlášť vyhodnoceno místo (nejvýše 112 cm) (dívky 116 cm, chlapci 128 cm) třída (dívky 120 cm, chlapci 144 cm) vítěz 9. tř. vítěz 8. Tř. 18

19 b) okrskové kolo Název soutěže minikopaná McDonald s Cup (1.-3. tř., dívky a chlapci) minikopaná McDonald s Cup (4.-5. tř., dívky a chlapci) vybíjená Preventan Cup (4.,5. tř. smíšené družstvo) Street hockey florbal (6.-7. tř.,chlapci) Coca Cola Školský pohár (florbal 7.,8.,9.tř.)) Orion florbal 1. stupeň Orion florbal (dívky 6.,7. tř.) Orion florbal (chlapci 6.,7. tř.) Orion florbal (starší žáci, 8.,9. tř.) Školský pohár České pojišťovny ve florbale (chlapci třída) umístění 2. místo 4. místo 4. místo v Neplachovicích, postup do finále v Ostravě 3. místo 3. místo 4. místo 5. místo 3. místo, bez postupu do velkého finále 3. místo d) ostatní sportovní aktivity plavecký výcvik 2.,3.,4. tř., celkem 10 lekcí, odměna mokré vysvědčení Lyžařský výcvik Suchá Rudná 2.-5.,7. třídy Street Hockey (florbal 6.-7.tř. chlapci) Velké finále Ostrava umístění Atletický čtyřboj Komentář: Liga sportu ZŠ 2013/2014 (21. ročník) 29. místo Liga sportu ZŠ škol 1. stupně 2013/ místo Nauková oblast školní kolo Název soutěže celostátní matematická soutěž Klokan kategorie: Cvrček (2.,3.) Klokánek (4.,5.) Benjamín (6.,7.) umístění z 90 bodů 53 (2.tř.) ze 120 bodů 69 (5.tř.) ze 120 bodů 74 (6.tř.) Kadet (8.,9.) ze 120 bodů 81 (9.tř.) Pythagoriáda 1 úspěšný řešitel z 15 bodů v 6. tř. 12, postup do okresního kola Přírodovědný klokan kategorie KADET (F,M,PŘ,CH) max. 120 bodů, nejlepší řešitel 51 bodů (9. tř.) 19

20 Dějepisná olympiáda Olympiáda v ČJ 9 žáků, do okresního kola postupují 2 žákyně 9 žáků, do okresního kola postupuje 1 žákyně okresní kolo Název soutěže Olympiáda v ČJ dějepisná olympiáda Okresní finále soutěže žáků ZŠ v technických dovednostech Pythagoriáda umístění 42. místo 34. místo bez umístění 42. místo Výtvarné soutěže Název soutěže Když Zima klepe na dveře (Eurotopia Opava o.p.s - okresní kolo) Veselý čertík (MSŠZ Opava - okresní kolo) umístění 3. místo bez umístění Evropská unie očima nejmenších ( Europe Direct Bruntál - krajské kolo) Mikroregion Opavsko (téma Co se ti líbí v obci ) PO očima dětí Sochařina není dřina (Ateliér tvor České Budějovice) 6. místo 1. místo bez umístění, odesláno 5 výtvarných prací bez umístění Komentář: Talentovaní žáci jsou zapojováni do různých soutěží a olympiád. Jiné soutěže Název soutěže 5. ročník soutěže ve stavění se stavebnicí Merkur Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme okresní soutěž umístění 2 družstva 3. a místo (jako sponzorský dar velká stavebnice Merkur typu M8)) Děti hrají na cajon (Projekt Rytmus jazz ) bez umístění Dobrodružství s knihou filmová soutěž bez umístění KMČ - ALBATROS (video na You Tube hlasování na internetu) Soutěž pro šikovné kutily (sestavování robotu bez umístění z ruliček) 20

21 Soutěž o ipad (hra World of Tanks) hra bez umístění magazínu Perpetuum Soutěž o pouzdro Cinema City pro celou třídu mezi 10 třídami byla vylosována i naše 4.třída Řemeslo má zlaté dno (SOŠ Bruntál) 1. místo Literární soutěž PO očima dětí místo v okrese Recitační soutěž (školní kolo) 14 žáků, do okrskového kola postoupila 1 žákyně Najdi, co neznáš (internetová soutěž) bez umístění Regionální soutěže Název soutěže Velká cena mladých zoologů Ostrava ZOO Ostrava umístění 2 družstva 11.,40. místo Kategorie II místo (ze 163), kategorie I. 34.,95.,179. místo (ze 197) Mikroregion Opavsko severozápad Výtvarná soutěž Mikroregion očima dětí 1.místovýstup puzzle s mapou Mikroregionu, stolní kalendář s obrázky dětí i naší školy) Velká cena ZOO Ostrava Kategorie I. 29., 95. místo (ze 145), kategorie II. 90., 106. místo (ze 149) Získaná ocenění 1. CERTIFIKÁT (společnost SCIO) za aktivní zjišťování výsledků vzdělávání v roce Klub ekologické výchovy propůjčil na léta titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně 3. CERTIFIKÁT k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013 žádné e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 21

22 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 byla provedena inspekční činnost, jejímž předmětem bylo: 1) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, mateřskou školou a školní družinou podle příslušných vzdělávacích programů v souladu s 174 odst. 2 písm. b) školského zákona 2) zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona 3) hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny s příslušnými ustanoveními školského zákona Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ za rok 2013 Poskytnuté Použité Vratky dotací k k Celkem Neinvestiční dotace celkem , ,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání, z toho: , ,00 0,00 a) platy zaměstnanců , ,00 0,00 a) OON zaměstnanců 8 000, ,00 0,00 b) Ostatní (pojistné+fksp+oniv) , ,00 0,00 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se do žádných rozvojových a mezinárodních programů nezapojila 22

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2011/2012 Dolní Benešov: 12. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více