DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11"

Transkript

1 DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka Verze 2011/11 1

2 DVR-308E 8 kanálové DVR Technické parametry, vlastnosti: Linux OS Vstupy, výstupy, HW vlastnosti DVR: Kovové (plechové) šasi (rozměry cca cm) 8 BNC video IN 2 BNC video OUT (PAL, NTSC) 2 CINCH Audio IN (L+R) 1 VGA OUT ( ; ; ) 1 LAN (RJ45) 2 USB (myš, záloha systému) 1 DC12V/3A (zdroj součástí balení) 1 PTZ (RS485) 1 přijímač IR DO (součástí balení) 1 konektor pro SATA HDD 3,5'' (HDD není součástí balení) SW vlastnosti DVR: Nastavení VGA ( ; ; ) Volba jazykové mutace (ENG...) Nahrávání: 1-25 FPS (PAL), 1-30 FPS (NTSC) Volba kvality obrazu monitoringu a nahrávání (CIF px - D ) Volba datového toku (64kbps 2Mbps), CBR / VBR Záznam video / AV Schedule plánovač nahrávání PTZ, alarm,. alarm na LAN, PPPoE, DDNS Detekce pohybu (citlivost, oblast detekce) Zobrazení 1CH, 8CH Možnost pojmenování vstupů (kamer). Nastavení obrazu: sytost / barva / kontrast / jas Nastavení času, datumu, uživatelů, hesla, přístupových práv Kompresní formáty: ADPCM, H.264 Prohlížení pomocí IE: Potřeba instalace ActiveX Zobrazení 1CH, 8CH Ovládání PTZ Vlastnosti SW pro PC Sledování vícero DVR Každé DVR zobrazeno po 1CH 16CH Možnost nahrávání videa, pořízení snímku na lokální HDD PTZ, plánovač nahrávání... Přehrávání záznamů z lokálního HDD i z HDD v DVR Možnost zámku aktivního okna tohoto programu SW pro mobilní platformy: Android, Blackberry, WM, Symbian V3 a V5, eng návod pro iphone SW je dodáván v anglické jazykové mutaci Provozní teploty: +5 až +25 C, nutno umožnit proudění vzduchu z větracích otvorů DVR-304E 4 kanálové DVR Rozdílné parametry od DVR-308E: Rozměry cca: cm 4 BNC video IN Návod je stejný s ohledem pouze na 4 vstupy a jiné dispozice tlačítek. 2

3 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před uvedením zařízení do provozu si důkladně pročtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s tímto návodem může vést k jeho poškození případně i ke škodám na zdraví či majetku. Symbol blesku v trojúhelníku značí součásti zařízení jenž jsou pod napětím. Nedotýkejte se tedy součástek, desek plošných spojů atd. Instalaci a nastavení zařízení by měla provádět osoba technicky znalá dle aktuálních předpisů a norem. Obsluhu by měla provádět osoba poučená a seznámená s návodem. Dbejte na to, aby při instalaci či provozu nedošlo k poničení zařízení, k porušení přívodních kabelů či napájecího zdroje. Data pravidelně zálohujte pro případ poruchy zařízení či jiné nenadálé události. Při jakékoliv nezvyklé činnosti zařízení, poruše, poškození atd. jej vypněte od napájení a kontaktujte dodavatele. Porouchané zařízení nadále nepoužívejte. V žádném případě zařízení sami neopravujte. Pozn. k návodu: I když je návod psaný česky a snaží se vysvětlit co nejjednodušeji princip nastavení a ovládání, popisuje česky hlavní položky menu atd., nemůže návod popsat veškeré kombinace nastavení ani vysvětlit odbornou technickou terminologii. Předpokládá se tedy jistá technická znalost, znalost prací s počítačovími sítěmi, alespoň částečná znalost angličtiny. V případě neznalosti doporučujeme nastudovat dané informace nebo přenechat instalaci kvalifikované osobě. 2. Provozní podmínky Dodržujte pracovní teplotu okolí: +5 až +25 C. Zařízení nevystavujte vodě, zvýšené vlhkosti ani jiným kapalinám. Nepoužívejte v prostoru s výbušnými látkami nebo zvýšenou prašností. Mezi jednotlivým vypnutím a zapnutím zařízení dodržujte prodlevu alespoň 15s. Zajistěte odvod tepla z větracích otvorů. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu ani sálavému teplu. Vyvarujte se zvýšeným otřesům, magnetickým polím a vysokému napětí v bezprostření blízkosti rekordéru i paměťových médií. Při přenosu z chladného prostředí do teplého nechejte zařízení před zapojením napájení aklimatizovat alespoň 15 minut. 3. Popis zařízení Zadní strana DVR s konektory 3

4 Čelní panel DVR s ovládacími tlačítky 4. Princip ovládání: DVR můžete ovládat dodávanou počítačovou myší připojenou do USB, tlačítky na čelním panelu nebo dodávaným dálkovým ovladačem DO (obdoba tlačítek na čelním panelu). Potvrzení akce se provádní tlačítkem ENTER (potvrzující klávesa na čelním panelu DVR) nebo stiskem OK v menu DVR. Pro ukončení akce nebo skoku na předchozí úroveň v menu slouží tlačítko ESC na čelním panelu DVR, nebo tlačítko EXIT či CANCEL v menu DVR. 5. Uvedení do provozu Ve vypnutém stavu s odpojeným napájením odšroubujte 2 šroubky (na zadní straně DVR) vrchního dílu krytu. Kryt tažením dozadu a pomalým zvedáním oddělte od zbytku DVR. Vložte HDD (typ SATA 3,5") do prostoru DVR, připojte napájecí a datový kabel k HDD. Ze spodní části přišroubujte HDD k DVR dle potřeby tak, aby se HDD v zařízení nepohyboval. Překontrolujte zda-li kabely nebrání vnitřnímu ventilátoru. Vrchní díl krytu DVR vraťte do původní polohy a zašroubujte šroubky. Po úspěšné instalaci HDD zapojte veškeré periferie dle potřeby do konektorů: VIDEO IN připojení analogových kamer či jiných analogových zdrojů videosignálu PAL. AUDIO IN připojení audio vstupního signálu (pravý a levý kanál). VGA / OUT připojte VGA PC monitor nebo pomocí BNC jiný zobrazovač např TV. Net RJ45 konektor pro připojení do počítačové sítě (internet / LAN). USB pro připojení PC myši, případně pro zálohovací FLASH disk. RS485 komunikační svorky pro PTZ. Pro nastavení DVR je třeba připojit PC monitor (propojení VGA-VGA) nebo TV, displej s analogovým vstupem (propojení BNC-CINCH). Překontrolujte zařízení, připojte dodávaný adaptér (12V/3A) do sítě.12v konektor zapojte do DVR zdířky DC12V. Přepnutím hlavního vypínače na zadní straně DVR uvedete zařízení do provozu. Pokud je vše v pořádku rozsvítí se zelená LED "Indikace provozu". Po inicializaci zařízení se dále dozsvítí LED "Stav HDD" a bude pomalu blikat LED "Stav DVR". 4

5 Inicializace zařízení po zapnutí Hlavní obrazovka se zobrazením všech vstupů. 6. Ovládání Po úspěšném načtení systému se zobrazí přehled všech vstupů (kamer). Stiskem jednoho tlačítka CH1 - CH8 na čelním panelu DVR vyberete konkrétní vstup, který se následně přiblíží do popředí. Maticové náhledy zobrazíte tlačítkem QUAD (můžete vybírat z několika zobrazení). 5

6 Volba vstupu (CH1-CH8), přepínání náhledu z vícero vstupů (QUAD) 7. Vstup do základní nabídky příhlášení Na čelním panelu stiskněte tlačítko MENU. Budete tázáni pro přihlášení do systému (uživatelského jména a hesla). Při prvním přihlášení vyberete nabízenou volbu ADMIN a heslo ponecháte předvyplněné (případně prázdné) a zvolíme OK. Pokud již máte vytvořen svůj účet, vložíte přidělené uživatelské jméno a heslo. Po úspěšném přihlášení vás systém pustí do základní nabídky nastavovacího režimu (pokud k tomu má daný uživatel práva viz. nastavení uživ. práv.) Některé funkce systému můžou být omezeny nebo zcela nedostupné v závyslosti na nastevných právech daného uživatele. Pro jakékoliv operace týkající se přehrávání, manuálního záznamu, nastavení, zálohování atd. je třeba mít patřičná uživatelská práva a vždy se přihlásit. Po dokončení operace je vhodné se od systému zase odhlásit. V základní nabídce po přihlášení máme tyto volby: 1CH Nastavení hlavního kanálu (vstupu) 4CH Nastavení QUAD pro kanály (vstupy) 1-4, 5-8 Playback Rychlé nastavení přehrávání, zálohování Record Rychlá volba vstupů pro záznam PTZ Ovládání PTZ Audio Ovládání hlasitosti Menu Vstup do hlavního menu 6

7 7.1. Základní nabídka Playback V okně Playback můžete vyhledat soubory uložené na HDD a ty přehrát nebo zálohovat. Channel: Zvolíte vstupy jejihž záznamy chcete dále zpracovávat. Type: Událost při které byl záznam vytvořen: Manual: Ruční aktivace záznamu Alarm: Po alarmové události. MTD.: Po detekci pohybu SCN: V rámci prohledávání Duration: Časové období Store To: Volba paměťového média. Po kliknutí na Search se vyhledají všechny vyhovující záznamy. Tuto nabídku vyvoláte i tlačítkem PLAY na čelním panelu nebo na DO Vyhledané záznamy můžete přehrát kliknutím na konkrétní záznam (dle vstupu, data a času) můžete dohledat i patřičnou událost. Tlačítko Prev a Next slouží pro přepíná dalších stran vyhovujících záznamů. Tlačítkem Backup lze záznamy zálohovat na připojený FLASH disk. Zpět z nabídky se dostanete tlačítkem Exit, nebo tlačítkem na čelním panelu ESC. Panel přehrávání nabízí obvyklé tlačítka ovládání. Při zálohování vyberete požadovaný formát souboru. Doporučuji avi pro snadné přehrání v PC. Pro úspěšné dokončení zálohování je třeba mít připojený FLASH disk do USB. Uložený.avi soubor lze pak přehrát např. VLC playerem (lze jej zdarma stáhnout z internetu). 7

8 7.2. Základní nabídka Record V nabídce Record zaškrtněte vstupy určené pro manuální okamžitý záznam (budou indikovány červenou barvou). Start All Klikněte pro záznam ze všech vstupů. Stop All Klikněte pro zrušení záznamu ze všech vstupů. Tuto nabídku vyvoláte i tlačítkem REC na čelním panelu nebo na DO 7.3. Základní nabídka PTZ Pokud má připojený kamerový systém ovládání PTZ, pak jej můžete snadno použít v tomto okně. K dispozici je ovldádání polohy objektivu, ZOOM, clona atd Základní nabídka Menu Nabídka Menu slouží pro podrobnější nastavení a správu DVR: 8 Log: Logování systému Shutdown: Odhlášení uživatele, restart Tools: HDD: Nastvení HDD. User: Uživatelé a jejich práva. Default: Tovární nastavení. Clear: Vymazání alarmů. Upgrade: Upgrade FW. Time: Nastavení data a času. Info: Info o zařízení.

9 Setup: Setup: Nastavení DVR jméno zařízení, jazyk menu, čas automatického odhlášení. Record: Parametry záznamu. Video: Parametry videa. Alarmin: Podmínky alarmu. Alarmout: Akce při alarmu, . Schedule: Plánovač. Network: Síťové nastavení. PTZ: Nastavení PTZ. MTD.: Detekce pohybu Menu Tools HDD Okno HDD zobrazuje stav paměťového média: Sata: Písmeno x značí neosazený nebo nesprávně načtený HDD na dané pozici. Dodávané DVR pracuje s HDD pouze na první pozici. Capacity: Celková kapacita HDD. Free: Volná kapacita, volné místo. Format: Formatted značí že je disk OK. Disk můžete naformátovat tlačítkem Format. Je třeba ale zastavit jakoukoliv manipulaci s HDD (záznam, čtení, zálohování). Formátování nenávratně smaže všechna uložená data!! Menu Tools User Okno User umožňuje spravovat účty jednotlivých uživatelů (přihlašovací jména, jejich hesla a oprávnění). V tabulce se zobrazují jednotlivé uživatelské účty. Funkce tlačitek: Add: Vytvoří nového uživatele. Modify: Upraví vlastnosti stávajícího označeného uživatele. Delete: Smaže stávajícího označeného uživatele 9

10 Add/Modify User okno se otevře při vytváření nového uživatele či editaci stávajícího. User Name: Jméno uživatele Password: Otevře okno pro zadání hesla: Password: Zadejte nové heslo Reenter: Opakujte nové heslo (ověření) Dále máte možnost uživateli přidělit práva pro prohlížení a nastavení: Local Rights: Lokální práva při manipulaci s DVR PTZ Ovládat PTZ Record Ovládat nahrávání (manuální atd.) Play Přehrávat a zálohovat Set Nastavovat hodnoty Log Prohlížet a spravovat log systému Tools Spravovat nejdůležitější části systému (uživatele, hesla, mazat data...) Remote Rights: Práva při vzdáleném přístupu: PTZ Ovládat PTZ Record Ovládat nahrávání (manuální aktivace atd.) Play Přehrávat a zálohovat Set Nastavovat hodnoty Log Prohlížet a spravovat log systému Tools Spravovat nejdůležitější části systému (uživatele, hesla, mazat data...) Preview Pasivně prohlížet Voip Využívat audio vstup Alarm Spravovat a vyvolat alarmovou událost Správně nastavená uživatelská práva ovlivní možnosti ovládání jednotlivým uživatelům, zabezpečí DVR, zpřístupní DVR pro internetový prohlížeč danému uživateli atd Menu Tools Default Okno Default uvede DVR do továrního nastavení. Použijte jen zda-li je nezbytně nutné. Po tomto kroku nelze vzít operaci zpět smaže všechna nastavení, má vliv na jazykové nastavení atd. Po kliknutí na OK se provede operace a DVR bude automaticky restartováno. 10

11 Menu Tools Clear Okno Clear vymaže všechny aktuální alarmové události Menu Tools Upgrade Okno Upgrade slouží pro aktualizaci FW pro SW nebo HW část DVR. Pokud by byla dostupná a otestovaná nová verze FW, bude o tom informce na našem webu. Aktualizace FW může způsobit obnovení DVR do továrního nastavení! Target: Volba části DVR jíž chcete aktualizovat. Method: Volba paměťového média v jehož kořenovém adresáři je aktualizační soubor. V případě aktualizace by byla tato operace přesněji popsána. Standardně je třeba umístit aktualizační soubory na FLASH disk připojený do USB. Následně by byla položka Method: USB Menu Tools Time Okno Time slouží pro nastavení systémového data a času (je vkládán do obrazu, je důležitý pro dohledání konkrétní události atd.). 11 Date: Nastavení datumu. Time: Nastavení času. Format: Formát sestavení datumu: YYYY Rok (např.: 2011) MM Měsíc (např.: 12) DD Den v měsíci (např.: 21).

12 Menu Tools Info Okno Info vypíše základní údaje o zařízení: Device Name: Jméno zařízení. Model: Typ DVR Version: Verzi a datum FW Serial Number: Sériové číslo zařízní Menu Setup Setup Okno Setup je určené pro základní nastavení DVR: Device ID: Číslo DVR (0-255). Číslo určené pro případné spárování DO a rovněž pro rychlejší vyhledání v počítačové síti. Device Name: Jméno DVR (např.: Firma, Sklady...) Overwrite: Yes Bude přepisovat nejstarší záznamy na HDD. No nebude přepisovat záznamy po zaplnění HDD. Lock Time: Interval neaktivity uživatele po kterém dojde k odhlášení od systému. Auto Switch: Interval automatického přepínání vstupů v jednokanálovém náhledu. Standard: Volba PAL nebo NTSC normy na BNC video výstupu.. VGA: Rozlišení výstupu na připojeném monitoru skrz VGA konektor. Transparency: Volba průhlednosti systémových oken a popisů. Language: Výběr jazykové mutace pro celé DVR Menu Setup Record Okno Record umožňuje nastavit parametry nahrávání samostatně pro každý kanál: 12 Channel: Volba vstupu jehož se nastavení týká. Stream: U prvního vstupu se může nahrávat video nebo audio. Bitrate: Datový tok (větší hodnota značí kvalitnější video ale zároveň objemnější soubory). CBR/VBR: CBR zvolte pro konstatní datový tok, VBR pro proměnlivý datový tok dle proměnlivosti scény a kompresních algoritmů.

13 Frame Rate: Počet snímků za sekundu. Vyšší číslo znamená plynulejší obraz. Resolution: Rozlišení videa. Obecně platí: PAL: 352 x 288 (CIF), 720 x 288 (Half D1), 720 x 576 (D1) NTSC: 352 x 240 (CIF), 720 x 240 (Half D1), 720 x 480 (D1) Pomocí tlačítka OK uložíte nastavení. Můžete také vybrat jiný vstup a do něj zkopírovat nastavení aktuálního vstupu pomocí tlačítka Copy to Menu Setup Video Okno Video nabízí každého video vstupu. dodatečnou konfiguraci Chanel: Volba vstupu jehož se nastavení týká. Name: Pojmenování vstupu (např. Sklad, Pracovna, Kamera 1...). Show Name: Zobrazování názvu vstupu. Position: Umožňuje nastavit pomocí myši umístění jména a čísla vstupu na obrazovce. Brightness, Contrast, Hue, Saturation: Barevné vyvážení obrazu. Default: Obnoví původní hodnoty. Blind: Možnost překrývání obrazu (skrytí určité části obrazu). Po zaškrtnutí se zobrazí nové tlačítko Area kliknětě na něj. V novém okně označte (pomocí myši) červeně plochy, které nebudou z video vstupu zobrazovány (můžete tak např. částečně cenzurovat obraz z kamery). Lze vytvořit max. 4 červené plochy. Pomocí tlačítka OK uložíte nastavení. Můžete také vybrat jiný vstup a do něj zkopírovat nastavení aktuálního vstupu pomocí tlačítka Copy to Menu Setup Alarmin Okno Alarmin slouží pro nastavení akce při vstupních alarmových událostech (délky trvání, záznamu z daných vstupů, aktivaci PTZ atd.). 13

14 Menu Setup Alarmout Okno Alarmout je určeno pro nastavení ové adresy, na jíž bude odeslána zpráva o alarmové události (pohybu před kamerou atd.). Je třeba použít existující SMTP sever. Údaje pak vyplníte dle nastavení SMTP serveru (zjistíte od poskytovatele) Menu Setup Schedule Okno Schedule použijete pokud chcete naplánovat nějakou automatickou operaci. Můžete začít automaticky nahrávat, aktiovat detekci pohybu atd. Chanel: Volba vstupu jehož se nastavení týká. Type: SCH - dle plánovače MTD. - po detekci pohybu Alarm po alarmové události Time: Nastavení časového úseku pro daný typ provozu (dle Type). Week: Dny v týdnu kterých se plán týká Menu Setup Network Okno Network je důležité pro nastavení zařízení pro zapojení do počítačové sítě. Můžeme nastavit vlastnosti LAN, PPPoE, DDNS. IP adresa zařízení musí být správně nastavena do dané podsítě (stejně jako výchozí brána, maska atd,). Pro připojení do Internetu je vhodná veřejná IP adresa (přiděluje poskytovatel internetu). Nezapomeňte na ochranu uživatelů dostatečným heslem. 14

15 Nastavení LAN, PPPoE, DDNS Menu Setup PTZ Okno PTZ slouží pro nastavení dálkového ovládacího rozhraní pro kamery (polohování, ovládání clony atd.). Nastavte dle parametrů každé konkrétní kamery připojené na daný video vstup. Kamery bez PTZ není třeba nastavovat Menu Setup MTD Okno MTD. umožňuje nastavit reakci na pohyb v obraze (tedy i na pohyb před připojenou kamerou). Chanel: Volba vstupu jehož se nastavení týká. Type: Detekce pohybu, ztráta signálu, alarmová událost. Rec. CH: Vstupy, které začnou po detekci pohybu zaznamenávat video (Např. Po detekci pohybu u kamery č.1. začne nahrávat i kamera č.2.). Sensi.: Citlivost Duration: Trvání události pro záznam. Send Mail: Odešle . Po kliknutí na tlačítko Area můžeme nastavit oblast, která bude reagovat na pohyb (můžeme tak např. vyloučit z detekce pohybu okno do ulice, zbytek chodby však bude na pohyb reagovat). Červeně označená plocha značí prostor citlivý na pohyb. Označení provádíme myší. 15

16 Menu Log Okno Log zobrazuje vybrané události v daném časovém odobí. Type: Vyberte typ zobrazované události (alarm, lokální přístupy, vzdálené přístupy...) Menu Shutdown Okno Shutdown je nabídka určená pro operaci po ukončení práce s DVR. Logout: Odhlásí uživatele. Restart: Restartuje DVR. Po ukončení práce s DVR se nezapomeňte odhlásit zabráníte tak neautorizovanému použití DVR. 8. Přihlášení k DVR pomocí IE v PC Síťová nastavení ve W7 16

17 K DVR se můžete připojit i pomocí počítačové sítě či internetu. Podmínkou připojení je správné síťové nastavení DVR (viz. bod Menu Setup Network). Pokud je DVR připojeno k lokální síti, pak u něj nastavte správně adresu a tvar podsítě, pokud jej připojujete do internetu, pak zadejte správně veřejnou IP adresu (nebo správně přesměrujte porty DVR na nadřazené síťové komponentě). Porty DVR nesmí žádná síťová kopomenta (ani poskytovatel) blokovat. V PC zkontrolujte síťová nastavení (TCP/IPv4). Pokud má DVR veřejnou IP je třeba aby měl PC přístup k internetu. V případě připojení DVR do lokální sítě musíte nastavit v PC stejnou podsíť. Otevřete Internet Explorer (IE) a do řádku adresy zadejte IP adresu DVR (např.: ). Přihlašovací formulář V IE bude vyzváni k instalaci ovládacího prvku ActiveX. Klikněte na lištu, povolte a nainstalujte tento prvek (je třeba oprávnění správce PC). Dále ve spodní části naleznete odkaz na manuální instalaci balíčku (kliknětě na package soubor uložte, rozbalte a s administrátorskými právy nainstalujte následně restartujte IE). Na další výzvu spuštění doplňku tuto akci povolte. User Name: Zadejte uživatelské jméno (bylo vytvořeno v DVR viz. bod Menu Tools User). Password: Zadejte heslo uživatele. Network: Vyberte typ sítě (lokální podsíť LAN). OK: Potvrzení 17

18 Hlavní obrazovka po úspěšném přihlášení. Po úspěšném přihlášení uvidíme hlavní obrazovku s náhledy jednotlivých vstupů. Poklepáním na některý z nich jej přeneseme do popředí. Dále máte možnost ovládat PTZ. Tlačítko Configure umožňuje vzdálenou správu DVR (nastavení systému atd. obdobně jako v MENU DVR). Tlačítko Playback vyhledá videosoubory na HDD v DVR. Ty lze pak přehrát nebo stáhnout do PC Configure 18

19 ServiceParm: Základní nastavení DVR Síťové nastavení DVR ChanelParm: Nastavení kvality záznamu Nastavení PTZ AlarmParm: Nastavení alarmových událostí Nastavení u UserInfoParm: Správa uživatelů a jejich práv Others: Nastavení manuálního záznamu Nastavení systémového času Správa HDD Nastavení je obdobé jako v MENU DVR (viz body 7.4.X.X). 19

20 8.2. Playback Channel: Zvolíte vstupy jejichž záznamy chcete dále zpracovávat. Video Type: Událost při jíž byl záznam vytvořen: Manual:Ruční aktivace záznamu Alarm: Po alarmové události. MTD.: Po detekci pohybu SCN: V rámci prohledávání StartTime StopTime: Časové období Po kliknutí na Search se vyhledají všechny vyhovující záznamy. Záznamy lze poklepáním na soubor přehrát nebo uložit na disk počítače tlačítko FileDownload (zvolte soubor typu.avi). 9. Soubory na CD Na CD nalezenete soubory které v tomto návodu nejsou popsány, můžou však být užitečné. Uživatel znalý základům angličtiny a znalý ovládání PC by neměl mít problém obsluhovat tyto programy. DVRClient SW pro přístup k DVR z PC (obdoba přístupu z IE v komfortnější podobě). Při instalaci i provozu na W7 je třeba plných uživatelskcýh práv. Složka cell-phone monitoring software obsahuje instalátory a návody pro přístup k DVR pomocí smartpohe s OS: Android (APK) Blackberry (JAD) WindowsMobile (CAB) Symbian V3 (SISX) Symbian V5 (SISX) Návod pro zprovoznění na iphone SW i návody na CD jsou v anglické jazykové mutaci. Pro úspěšné přípojení k DVR je třeba aby byl mobilní telefon připojen ke stejné podsíti jako DVR (např. pomocí WI-FI), případně mělo DVR přiřazenu veřejnou IP adresu a mobilní telefon přístup k internetu. 10. Dodatek Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte ho hlavním vypínačem na zadní straně DVR a odpojte zdroj od sítě. Po zkončení životnosti zařízení DVR vč. příslušenství ekologicky zlikvidujte dle obvyklých místních předpisů a zvyklostí (Odevzdejte do zběrnédo dvora s elektroodpadem nebo vra'tte dodavateli). Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, Vnorovy (okres Hodonín), tel.: Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: 20

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software, který je v něm popisován, podléhají licenci a lze je kopírovat

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software,

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení

4-kanálový digitální USB video rekordér. Obj. č.: 75 17 04. Popis a ovládací prvky. Připojení Popis a ovládací prvky 4-kanálový digitální USB video rekordér Obj. č.: 75 17 04 Vážený zákazníku, 1 4) Video vstupy pro připojení kamer (cinch) 5. Audio vstup (cinch) pro připojení audio signálu (cinch)

Více

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Obsah 1 Instalace zařízení... 2 1.1 Instalace pevného disku... 2 1.2 Přední panel... 3 1.3 Zadní panel... 5 1.4

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více