DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11"

Transkript

1 DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka Verze 2011/11 1

2 DVR-308E 8 kanálové DVR Technické parametry, vlastnosti: Linux OS Vstupy, výstupy, HW vlastnosti DVR: Kovové (plechové) šasi (rozměry cca cm) 8 BNC video IN 2 BNC video OUT (PAL, NTSC) 2 CINCH Audio IN (L+R) 1 VGA OUT ( ; ; ) 1 LAN (RJ45) 2 USB (myš, záloha systému) 1 DC12V/3A (zdroj součástí balení) 1 PTZ (RS485) 1 přijímač IR DO (součástí balení) 1 konektor pro SATA HDD 3,5'' (HDD není součástí balení) SW vlastnosti DVR: Nastavení VGA ( ; ; ) Volba jazykové mutace (ENG...) Nahrávání: 1-25 FPS (PAL), 1-30 FPS (NTSC) Volba kvality obrazu monitoringu a nahrávání (CIF px - D ) Volba datového toku (64kbps 2Mbps), CBR / VBR Záznam video / AV Schedule plánovač nahrávání PTZ, alarm,. alarm na LAN, PPPoE, DDNS Detekce pohybu (citlivost, oblast detekce) Zobrazení 1CH, 8CH Možnost pojmenování vstupů (kamer). Nastavení obrazu: sytost / barva / kontrast / jas Nastavení času, datumu, uživatelů, hesla, přístupových práv Kompresní formáty: ADPCM, H.264 Prohlížení pomocí IE: Potřeba instalace ActiveX Zobrazení 1CH, 8CH Ovládání PTZ Vlastnosti SW pro PC Sledování vícero DVR Každé DVR zobrazeno po 1CH 16CH Možnost nahrávání videa, pořízení snímku na lokální HDD PTZ, plánovač nahrávání... Přehrávání záznamů z lokálního HDD i z HDD v DVR Možnost zámku aktivního okna tohoto programu SW pro mobilní platformy: Android, Blackberry, WM, Symbian V3 a V5, eng návod pro iphone SW je dodáván v anglické jazykové mutaci Provozní teploty: +5 až +25 C, nutno umožnit proudění vzduchu z větracích otvorů DVR-304E 4 kanálové DVR Rozdílné parametry od DVR-308E: Rozměry cca: cm 4 BNC video IN Návod je stejný s ohledem pouze na 4 vstupy a jiné dispozice tlačítek. 2

3 1. Důležité bezpečnostní upozornění Před uvedením zařízení do provozu si důkladně pročtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s tímto návodem může vést k jeho poškození případně i ke škodám na zdraví či majetku. Symbol blesku v trojúhelníku značí součásti zařízení jenž jsou pod napětím. Nedotýkejte se tedy součástek, desek plošných spojů atd. Instalaci a nastavení zařízení by měla provádět osoba technicky znalá dle aktuálních předpisů a norem. Obsluhu by měla provádět osoba poučená a seznámená s návodem. Dbejte na to, aby při instalaci či provozu nedošlo k poničení zařízení, k porušení přívodních kabelů či napájecího zdroje. Data pravidelně zálohujte pro případ poruchy zařízení či jiné nenadálé události. Při jakékoliv nezvyklé činnosti zařízení, poruše, poškození atd. jej vypněte od napájení a kontaktujte dodavatele. Porouchané zařízení nadále nepoužívejte. V žádném případě zařízení sami neopravujte. Pozn. k návodu: I když je návod psaný česky a snaží se vysvětlit co nejjednodušeji princip nastavení a ovládání, popisuje česky hlavní položky menu atd., nemůže návod popsat veškeré kombinace nastavení ani vysvětlit odbornou technickou terminologii. Předpokládá se tedy jistá technická znalost, znalost prací s počítačovími sítěmi, alespoň částečná znalost angličtiny. V případě neznalosti doporučujeme nastudovat dané informace nebo přenechat instalaci kvalifikované osobě. 2. Provozní podmínky Dodržujte pracovní teplotu okolí: +5 až +25 C. Zařízení nevystavujte vodě, zvýšené vlhkosti ani jiným kapalinám. Nepoužívejte v prostoru s výbušnými látkami nebo zvýšenou prašností. Mezi jednotlivým vypnutím a zapnutím zařízení dodržujte prodlevu alespoň 15s. Zajistěte odvod tepla z větracích otvorů. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu ani sálavému teplu. Vyvarujte se zvýšeným otřesům, magnetickým polím a vysokému napětí v bezprostření blízkosti rekordéru i paměťových médií. Při přenosu z chladného prostředí do teplého nechejte zařízení před zapojením napájení aklimatizovat alespoň 15 minut. 3. Popis zařízení Zadní strana DVR s konektory 3

4 Čelní panel DVR s ovládacími tlačítky 4. Princip ovládání: DVR můžete ovládat dodávanou počítačovou myší připojenou do USB, tlačítky na čelním panelu nebo dodávaným dálkovým ovladačem DO (obdoba tlačítek na čelním panelu). Potvrzení akce se provádní tlačítkem ENTER (potvrzující klávesa na čelním panelu DVR) nebo stiskem OK v menu DVR. Pro ukončení akce nebo skoku na předchozí úroveň v menu slouží tlačítko ESC na čelním panelu DVR, nebo tlačítko EXIT či CANCEL v menu DVR. 5. Uvedení do provozu Ve vypnutém stavu s odpojeným napájením odšroubujte 2 šroubky (na zadní straně DVR) vrchního dílu krytu. Kryt tažením dozadu a pomalým zvedáním oddělte od zbytku DVR. Vložte HDD (typ SATA 3,5") do prostoru DVR, připojte napájecí a datový kabel k HDD. Ze spodní části přišroubujte HDD k DVR dle potřeby tak, aby se HDD v zařízení nepohyboval. Překontrolujte zda-li kabely nebrání vnitřnímu ventilátoru. Vrchní díl krytu DVR vraťte do původní polohy a zašroubujte šroubky. Po úspěšné instalaci HDD zapojte veškeré periferie dle potřeby do konektorů: VIDEO IN připojení analogových kamer či jiných analogových zdrojů videosignálu PAL. AUDIO IN připojení audio vstupního signálu (pravý a levý kanál). VGA / OUT připojte VGA PC monitor nebo pomocí BNC jiný zobrazovač např TV. Net RJ45 konektor pro připojení do počítačové sítě (internet / LAN). USB pro připojení PC myši, případně pro zálohovací FLASH disk. RS485 komunikační svorky pro PTZ. Pro nastavení DVR je třeba připojit PC monitor (propojení VGA-VGA) nebo TV, displej s analogovým vstupem (propojení BNC-CINCH). Překontrolujte zařízení, připojte dodávaný adaptér (12V/3A) do sítě.12v konektor zapojte do DVR zdířky DC12V. Přepnutím hlavního vypínače na zadní straně DVR uvedete zařízení do provozu. Pokud je vše v pořádku rozsvítí se zelená LED "Indikace provozu". Po inicializaci zařízení se dále dozsvítí LED "Stav HDD" a bude pomalu blikat LED "Stav DVR". 4

5 Inicializace zařízení po zapnutí Hlavní obrazovka se zobrazením všech vstupů. 6. Ovládání Po úspěšném načtení systému se zobrazí přehled všech vstupů (kamer). Stiskem jednoho tlačítka CH1 - CH8 na čelním panelu DVR vyberete konkrétní vstup, který se následně přiblíží do popředí. Maticové náhledy zobrazíte tlačítkem QUAD (můžete vybírat z několika zobrazení). 5

6 Volba vstupu (CH1-CH8), přepínání náhledu z vícero vstupů (QUAD) 7. Vstup do základní nabídky příhlášení Na čelním panelu stiskněte tlačítko MENU. Budete tázáni pro přihlášení do systému (uživatelského jména a hesla). Při prvním přihlášení vyberete nabízenou volbu ADMIN a heslo ponecháte předvyplněné (případně prázdné) a zvolíme OK. Pokud již máte vytvořen svůj účet, vložíte přidělené uživatelské jméno a heslo. Po úspěšném přihlášení vás systém pustí do základní nabídky nastavovacího režimu (pokud k tomu má daný uživatel práva viz. nastavení uživ. práv.) Některé funkce systému můžou být omezeny nebo zcela nedostupné v závyslosti na nastevných právech daného uživatele. Pro jakékoliv operace týkající se přehrávání, manuálního záznamu, nastavení, zálohování atd. je třeba mít patřičná uživatelská práva a vždy se přihlásit. Po dokončení operace je vhodné se od systému zase odhlásit. V základní nabídce po přihlášení máme tyto volby: 1CH Nastavení hlavního kanálu (vstupu) 4CH Nastavení QUAD pro kanály (vstupy) 1-4, 5-8 Playback Rychlé nastavení přehrávání, zálohování Record Rychlá volba vstupů pro záznam PTZ Ovládání PTZ Audio Ovládání hlasitosti Menu Vstup do hlavního menu 6

7 7.1. Základní nabídka Playback V okně Playback můžete vyhledat soubory uložené na HDD a ty přehrát nebo zálohovat. Channel: Zvolíte vstupy jejihž záznamy chcete dále zpracovávat. Type: Událost při které byl záznam vytvořen: Manual: Ruční aktivace záznamu Alarm: Po alarmové události. MTD.: Po detekci pohybu SCN: V rámci prohledávání Duration: Časové období Store To: Volba paměťového média. Po kliknutí na Search se vyhledají všechny vyhovující záznamy. Tuto nabídku vyvoláte i tlačítkem PLAY na čelním panelu nebo na DO Vyhledané záznamy můžete přehrát kliknutím na konkrétní záznam (dle vstupu, data a času) můžete dohledat i patřičnou událost. Tlačítko Prev a Next slouží pro přepíná dalších stran vyhovujících záznamů. Tlačítkem Backup lze záznamy zálohovat na připojený FLASH disk. Zpět z nabídky se dostanete tlačítkem Exit, nebo tlačítkem na čelním panelu ESC. Panel přehrávání nabízí obvyklé tlačítka ovládání. Při zálohování vyberete požadovaný formát souboru. Doporučuji avi pro snadné přehrání v PC. Pro úspěšné dokončení zálohování je třeba mít připojený FLASH disk do USB. Uložený.avi soubor lze pak přehrát např. VLC playerem (lze jej zdarma stáhnout z internetu). 7

8 7.2. Základní nabídka Record V nabídce Record zaškrtněte vstupy určené pro manuální okamžitý záznam (budou indikovány červenou barvou). Start All Klikněte pro záznam ze všech vstupů. Stop All Klikněte pro zrušení záznamu ze všech vstupů. Tuto nabídku vyvoláte i tlačítkem REC na čelním panelu nebo na DO 7.3. Základní nabídka PTZ Pokud má připojený kamerový systém ovládání PTZ, pak jej můžete snadno použít v tomto okně. K dispozici je ovldádání polohy objektivu, ZOOM, clona atd Základní nabídka Menu Nabídka Menu slouží pro podrobnější nastavení a správu DVR: 8 Log: Logování systému Shutdown: Odhlášení uživatele, restart Tools: HDD: Nastvení HDD. User: Uživatelé a jejich práva. Default: Tovární nastavení. Clear: Vymazání alarmů. Upgrade: Upgrade FW. Time: Nastavení data a času. Info: Info o zařízení.

9 Setup: Setup: Nastavení DVR jméno zařízení, jazyk menu, čas automatického odhlášení. Record: Parametry záznamu. Video: Parametry videa. Alarmin: Podmínky alarmu. Alarmout: Akce při alarmu, . Schedule: Plánovač. Network: Síťové nastavení. PTZ: Nastavení PTZ. MTD.: Detekce pohybu Menu Tools HDD Okno HDD zobrazuje stav paměťového média: Sata: Písmeno x značí neosazený nebo nesprávně načtený HDD na dané pozici. Dodávané DVR pracuje s HDD pouze na první pozici. Capacity: Celková kapacita HDD. Free: Volná kapacita, volné místo. Format: Formatted značí že je disk OK. Disk můžete naformátovat tlačítkem Format. Je třeba ale zastavit jakoukoliv manipulaci s HDD (záznam, čtení, zálohování). Formátování nenávratně smaže všechna uložená data!! Menu Tools User Okno User umožňuje spravovat účty jednotlivých uživatelů (přihlašovací jména, jejich hesla a oprávnění). V tabulce se zobrazují jednotlivé uživatelské účty. Funkce tlačitek: Add: Vytvoří nového uživatele. Modify: Upraví vlastnosti stávajícího označeného uživatele. Delete: Smaže stávajícího označeného uživatele 9

10 Add/Modify User okno se otevře při vytváření nového uživatele či editaci stávajícího. User Name: Jméno uživatele Password: Otevře okno pro zadání hesla: Password: Zadejte nové heslo Reenter: Opakujte nové heslo (ověření) Dále máte možnost uživateli přidělit práva pro prohlížení a nastavení: Local Rights: Lokální práva při manipulaci s DVR PTZ Ovládat PTZ Record Ovládat nahrávání (manuální atd.) Play Přehrávat a zálohovat Set Nastavovat hodnoty Log Prohlížet a spravovat log systému Tools Spravovat nejdůležitější části systému (uživatele, hesla, mazat data...) Remote Rights: Práva při vzdáleném přístupu: PTZ Ovládat PTZ Record Ovládat nahrávání (manuální aktivace atd.) Play Přehrávat a zálohovat Set Nastavovat hodnoty Log Prohlížet a spravovat log systému Tools Spravovat nejdůležitější části systému (uživatele, hesla, mazat data...) Preview Pasivně prohlížet Voip Využívat audio vstup Alarm Spravovat a vyvolat alarmovou událost Správně nastavená uživatelská práva ovlivní možnosti ovládání jednotlivým uživatelům, zabezpečí DVR, zpřístupní DVR pro internetový prohlížeč danému uživateli atd Menu Tools Default Okno Default uvede DVR do továrního nastavení. Použijte jen zda-li je nezbytně nutné. Po tomto kroku nelze vzít operaci zpět smaže všechna nastavení, má vliv na jazykové nastavení atd. Po kliknutí na OK se provede operace a DVR bude automaticky restartováno. 10

11 Menu Tools Clear Okno Clear vymaže všechny aktuální alarmové události Menu Tools Upgrade Okno Upgrade slouží pro aktualizaci FW pro SW nebo HW část DVR. Pokud by byla dostupná a otestovaná nová verze FW, bude o tom informce na našem webu. Aktualizace FW může způsobit obnovení DVR do továrního nastavení! Target: Volba části DVR jíž chcete aktualizovat. Method: Volba paměťového média v jehož kořenovém adresáři je aktualizační soubor. V případě aktualizace by byla tato operace přesněji popsána. Standardně je třeba umístit aktualizační soubory na FLASH disk připojený do USB. Následně by byla položka Method: USB Menu Tools Time Okno Time slouží pro nastavení systémového data a času (je vkládán do obrazu, je důležitý pro dohledání konkrétní události atd.). 11 Date: Nastavení datumu. Time: Nastavení času. Format: Formát sestavení datumu: YYYY Rok (např.: 2011) MM Měsíc (např.: 12) DD Den v měsíci (např.: 21).

12 Menu Tools Info Okno Info vypíše základní údaje o zařízení: Device Name: Jméno zařízení. Model: Typ DVR Version: Verzi a datum FW Serial Number: Sériové číslo zařízní Menu Setup Setup Okno Setup je určené pro základní nastavení DVR: Device ID: Číslo DVR (0-255). Číslo určené pro případné spárování DO a rovněž pro rychlejší vyhledání v počítačové síti. Device Name: Jméno DVR (např.: Firma, Sklady...) Overwrite: Yes Bude přepisovat nejstarší záznamy na HDD. No nebude přepisovat záznamy po zaplnění HDD. Lock Time: Interval neaktivity uživatele po kterém dojde k odhlášení od systému. Auto Switch: Interval automatického přepínání vstupů v jednokanálovém náhledu. Standard: Volba PAL nebo NTSC normy na BNC video výstupu.. VGA: Rozlišení výstupu na připojeném monitoru skrz VGA konektor. Transparency: Volba průhlednosti systémových oken a popisů. Language: Výběr jazykové mutace pro celé DVR Menu Setup Record Okno Record umožňuje nastavit parametry nahrávání samostatně pro každý kanál: 12 Channel: Volba vstupu jehož se nastavení týká. Stream: U prvního vstupu se může nahrávat video nebo audio. Bitrate: Datový tok (větší hodnota značí kvalitnější video ale zároveň objemnější soubory). CBR/VBR: CBR zvolte pro konstatní datový tok, VBR pro proměnlivý datový tok dle proměnlivosti scény a kompresních algoritmů.

13 Frame Rate: Počet snímků za sekundu. Vyšší číslo znamená plynulejší obraz. Resolution: Rozlišení videa. Obecně platí: PAL: 352 x 288 (CIF), 720 x 288 (Half D1), 720 x 576 (D1) NTSC: 352 x 240 (CIF), 720 x 240 (Half D1), 720 x 480 (D1) Pomocí tlačítka OK uložíte nastavení. Můžete také vybrat jiný vstup a do něj zkopírovat nastavení aktuálního vstupu pomocí tlačítka Copy to Menu Setup Video Okno Video nabízí každého video vstupu. dodatečnou konfiguraci Chanel: Volba vstupu jehož se nastavení týká. Name: Pojmenování vstupu (např. Sklad, Pracovna, Kamera 1...). Show Name: Zobrazování názvu vstupu. Position: Umožňuje nastavit pomocí myši umístění jména a čísla vstupu na obrazovce. Brightness, Contrast, Hue, Saturation: Barevné vyvážení obrazu. Default: Obnoví původní hodnoty. Blind: Možnost překrývání obrazu (skrytí určité části obrazu). Po zaškrtnutí se zobrazí nové tlačítko Area kliknětě na něj. V novém okně označte (pomocí myši) červeně plochy, které nebudou z video vstupu zobrazovány (můžete tak např. částečně cenzurovat obraz z kamery). Lze vytvořit max. 4 červené plochy. Pomocí tlačítka OK uložíte nastavení. Můžete také vybrat jiný vstup a do něj zkopírovat nastavení aktuálního vstupu pomocí tlačítka Copy to Menu Setup Alarmin Okno Alarmin slouží pro nastavení akce při vstupních alarmových událostech (délky trvání, záznamu z daných vstupů, aktivaci PTZ atd.). 13

14 Menu Setup Alarmout Okno Alarmout je určeno pro nastavení ové adresy, na jíž bude odeslána zpráva o alarmové události (pohybu před kamerou atd.). Je třeba použít existující SMTP sever. Údaje pak vyplníte dle nastavení SMTP serveru (zjistíte od poskytovatele) Menu Setup Schedule Okno Schedule použijete pokud chcete naplánovat nějakou automatickou operaci. Můžete začít automaticky nahrávat, aktiovat detekci pohybu atd. Chanel: Volba vstupu jehož se nastavení týká. Type: SCH - dle plánovače MTD. - po detekci pohybu Alarm po alarmové události Time: Nastavení časového úseku pro daný typ provozu (dle Type). Week: Dny v týdnu kterých se plán týká Menu Setup Network Okno Network je důležité pro nastavení zařízení pro zapojení do počítačové sítě. Můžeme nastavit vlastnosti LAN, PPPoE, DDNS. IP adresa zařízení musí být správně nastavena do dané podsítě (stejně jako výchozí brána, maska atd,). Pro připojení do Internetu je vhodná veřejná IP adresa (přiděluje poskytovatel internetu). Nezapomeňte na ochranu uživatelů dostatečným heslem. 14

15 Nastavení LAN, PPPoE, DDNS Menu Setup PTZ Okno PTZ slouží pro nastavení dálkového ovládacího rozhraní pro kamery (polohování, ovládání clony atd.). Nastavte dle parametrů každé konkrétní kamery připojené na daný video vstup. Kamery bez PTZ není třeba nastavovat Menu Setup MTD Okno MTD. umožňuje nastavit reakci na pohyb v obraze (tedy i na pohyb před připojenou kamerou). Chanel: Volba vstupu jehož se nastavení týká. Type: Detekce pohybu, ztráta signálu, alarmová událost. Rec. CH: Vstupy, které začnou po detekci pohybu zaznamenávat video (Např. Po detekci pohybu u kamery č.1. začne nahrávat i kamera č.2.). Sensi.: Citlivost Duration: Trvání události pro záznam. Send Mail: Odešle . Po kliknutí na tlačítko Area můžeme nastavit oblast, která bude reagovat na pohyb (můžeme tak např. vyloučit z detekce pohybu okno do ulice, zbytek chodby však bude na pohyb reagovat). Červeně označená plocha značí prostor citlivý na pohyb. Označení provádíme myší. 15

16 Menu Log Okno Log zobrazuje vybrané události v daném časovém odobí. Type: Vyberte typ zobrazované události (alarm, lokální přístupy, vzdálené přístupy...) Menu Shutdown Okno Shutdown je nabídka určená pro operaci po ukončení práce s DVR. Logout: Odhlásí uživatele. Restart: Restartuje DVR. Po ukončení práce s DVR se nezapomeňte odhlásit zabráníte tak neautorizovanému použití DVR. 8. Přihlášení k DVR pomocí IE v PC Síťová nastavení ve W7 16

17 K DVR se můžete připojit i pomocí počítačové sítě či internetu. Podmínkou připojení je správné síťové nastavení DVR (viz. bod Menu Setup Network). Pokud je DVR připojeno k lokální síti, pak u něj nastavte správně adresu a tvar podsítě, pokud jej připojujete do internetu, pak zadejte správně veřejnou IP adresu (nebo správně přesměrujte porty DVR na nadřazené síťové komponentě). Porty DVR nesmí žádná síťová kopomenta (ani poskytovatel) blokovat. V PC zkontrolujte síťová nastavení (TCP/IPv4). Pokud má DVR veřejnou IP je třeba aby měl PC přístup k internetu. V případě připojení DVR do lokální sítě musíte nastavit v PC stejnou podsíť. Otevřete Internet Explorer (IE) a do řádku adresy zadejte IP adresu DVR (např.: ). Přihlašovací formulář V IE bude vyzváni k instalaci ovládacího prvku ActiveX. Klikněte na lištu, povolte a nainstalujte tento prvek (je třeba oprávnění správce PC). Dále ve spodní části naleznete odkaz na manuální instalaci balíčku (kliknětě na package soubor uložte, rozbalte a s administrátorskými právy nainstalujte následně restartujte IE). Na další výzvu spuštění doplňku tuto akci povolte. User Name: Zadejte uživatelské jméno (bylo vytvořeno v DVR viz. bod Menu Tools User). Password: Zadejte heslo uživatele. Network: Vyberte typ sítě (lokální podsíť LAN). OK: Potvrzení 17

18 Hlavní obrazovka po úspěšném přihlášení. Po úspěšném přihlášení uvidíme hlavní obrazovku s náhledy jednotlivých vstupů. Poklepáním na některý z nich jej přeneseme do popředí. Dále máte možnost ovládat PTZ. Tlačítko Configure umožňuje vzdálenou správu DVR (nastavení systému atd. obdobně jako v MENU DVR). Tlačítko Playback vyhledá videosoubory na HDD v DVR. Ty lze pak přehrát nebo stáhnout do PC Configure 18

19 ServiceParm: Základní nastavení DVR Síťové nastavení DVR ChanelParm: Nastavení kvality záznamu Nastavení PTZ AlarmParm: Nastavení alarmových událostí Nastavení u UserInfoParm: Správa uživatelů a jejich práv Others: Nastavení manuálního záznamu Nastavení systémového času Správa HDD Nastavení je obdobé jako v MENU DVR (viz body 7.4.X.X). 19

20 8.2. Playback Channel: Zvolíte vstupy jejichž záznamy chcete dále zpracovávat. Video Type: Událost při jíž byl záznam vytvořen: Manual:Ruční aktivace záznamu Alarm: Po alarmové události. MTD.: Po detekci pohybu SCN: V rámci prohledávání StartTime StopTime: Časové období Po kliknutí na Search se vyhledají všechny vyhovující záznamy. Záznamy lze poklepáním na soubor přehrát nebo uložit na disk počítače tlačítko FileDownload (zvolte soubor typu.avi). 9. Soubory na CD Na CD nalezenete soubory které v tomto návodu nejsou popsány, můžou však být užitečné. Uživatel znalý základům angličtiny a znalý ovládání PC by neměl mít problém obsluhovat tyto programy. DVRClient SW pro přístup k DVR z PC (obdoba přístupu z IE v komfortnější podobě). Při instalaci i provozu na W7 je třeba plných uživatelskcýh práv. Složka cell-phone monitoring software obsahuje instalátory a návody pro přístup k DVR pomocí smartpohe s OS: Android (APK) Blackberry (JAD) WindowsMobile (CAB) Symbian V3 (SISX) Symbian V5 (SISX) Návod pro zprovoznění na iphone SW i návody na CD jsou v anglické jazykové mutaci. Pro úspěšné přípojení k DVR je třeba aby byl mobilní telefon připojen ke stejné podsíti jako DVR (např. pomocí WI-FI), případně mělo DVR přiřazenu veřejnou IP adresu a mobilní telefon přístup k internetu. 10. Dodatek Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte ho hlavním vypínačem na zadní straně DVR a odpojte zdroj od sítě. Po zkončení životnosti zařízení DVR vč. příslušenství ekologicky zlikvidujte dle obvyklých místních předpisů a zvyklostí (Odevzdejte do zběrnédo dvora s elektroodpadem nebo vra'tte dodavateli). Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, Vnorovy (okres Hodonín), tel.: Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: 20

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

HDTS904U. Uživatelský návod

HDTS904U. Uživatelský návod H.264 DVR HDTS904U Uživatelský návod HDTS904U www.eurosat.cz HDTS904U www.eurosat.cz Obsah 1Představení produktu...5 1.1Hlavní Funkce...5 1.2Popis předního panelu...5 1.3Zadní panel diagaramu...6 1.4Dálkové

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0 Digital Video Recorder Uživatelská příručka V4.0 Prohlášení: Copyright 2014 Bez písemného souhlasu společnosti, nemůže žádná společnost či jednotlivec, kopírovat část nebo celý obsah této příručky a šířit

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4232FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B1307A01EU

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

3.5.6 Obnovení konfigurace...21 4. Přehrávání záznamu...22 4.1 Záznamové okno...22 4.1.1 Ovládací prvky...23 4.1.2 Časová osa...23 4.

3.5.6 Obnovení konfigurace...21 4. Přehrávání záznamu...22 4.1 Záznamové okno...22 4.1.1 Ovládací prvky...23 4.1.2 Časová osa...23 4. Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Upozornění... 4 1.2 Instalační prostředí... 4 1.3 Vlastnosti... 5 1.4 Modely... 5 1.5 Vzhled... 6 1.5.1 OPT-NVR6200-8ES... 6 1.5.2 OPT-NVR6100-8EM... 6 1.5.3 OPT-NVR6100-8HM/POE...

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD. Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

2,4GHz kamera s monitorem

2,4GHz kamera s monitorem 2,4GHz kamera s monitorem Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi kvalitní bezdrátový přenos na vzdálenost až 100m ve volném terénu; Špičkové noční vidění až na 10m v úplné tmě; Možnost rozšíření až na čtyř-kamerový

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál

KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice. Uživatelský manuál KEYBPTZ3DPJ-(LAN) LAN PTZ klávesnice Uživatelský manuál Obsah 1) Popis... 3 2) Funkce klávesnice... 4 a) Přihlášení a vstup do MENU... 4 b) Popis kláves... 5 c) Struktura MENU... 8 3) Ovládání DVR / NVR

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Stručný průvodce instalací sada 720P Wi-Fi 4 kanálový NVR +IP kamera

Stručný průvodce instalací sada 720P Wi-Fi 4 kanálový NVR +IP kamera Stručný průvodce instalací sada 720P Wi-Fi 4 kanálový NVR +IP kamera Katalogové číslo: AV(audio/video) vstup AV (audio/video) výstup AV CODEC údaje Ovládání videa Alarm Pevný disk (HDD) NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY!

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Box Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD. Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 04/06 (V5..0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují tak

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1.OPATŘENÍ 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

WiFi HD kamera v kapesníčcích

WiFi HD kamera v kapesníčcích WiFi HD kamera v kapesníčcích Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: HD širokoúhlá kamera Možnost připojení přes WiFi i IP Snadná instalace www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Rychlý start pokud nechcete číst

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder

Uživatelský manuál. DVR Digital Video Recorder Uživatelský manuál DVR Digital Video Recorder Kapitola 1: DVR Funkce DVR funkce MPEG4 komprese; Video vstup / výstup: 4kanálový video vstup 1kanálový video výstup; Audio vstup / výstup: 1kanálový audio

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod.

Secutron 2CH DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery. www.spyobchod. Secutron 2CH DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost připojit až 2 kamery www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 3. Popis ovladače www.spyobchod.cz Stránka 2

Více