Building Technologies. Lineární hlásič DLO1191 Nastavovací přípravek FDLU291. Linear smoke detector DLO1191 Adjustment tester FDLU291.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Building Technologies. Lineární hlásič DLO1191 Nastavovací přípravek FDLU291. Linear smoke detector DLO1191 Adjustment tester FDLU291."

Transkript

1 Lineární hlásič DLO1191 Nastavovací přípravek FDLU291 Uvedení do provozu Linear smoke detector DLO1191 Adjustment tester FDLU291 Commissioning Rozsah použití Lineární hlásiče detekují kouř a jsou vhodné pro detekci požáru ve velkých skladových a výrobních halách, včetně hal s montovanou stropní konstrukcí. Skládají se z vlastního hlásiče, namontovaného na pevné stěně a odrazné plochy, umístěné na protější stěně tak, aby byla zaručena její přímá viditelnost a zajištěn odstup všech ostatních předmětů nejméně 30 cm na všechny strany od spojnice přijímač vysílač. Ovládání a funkce nastavovacího sady Nastavovací sada se skládá z nastavovacího přístroje, testovacího filtru, inicializačního magnetu, zaměřovacího zařízení a propojovacích kabelů. Nastavovací přístroj automaticky rozpozná poslední detekční rozsah, uložený v paměti a stávající signál. Funkce automatické volby rozsahu (Auto Range) umožňuje nalézt nejvyšší rozsah měření síly signálu. V rámci tohoto rozsahu lze po nastavení do Fix Range vyhledat největší sílu signálu. Přepínání mezi Auto range a Fix range se provádí pomocí pravého tlačítka na přístroji. Levým tlačítkem může být zapnuto osvětlení displeje. Při nečinnosti delší než 5 minut se přístroj automaticky vypne. Přístroj je napájen z 9V baterie, umístěné pod zašroubovaným krytem. Intended use The linear smoke detector detects smoke and is suited for fire detection in large storage and factory halls, also with complex ceiling constructions. It consists of the detector itself and a reflector placed opposite the detector. Setup and function of the adjustment set Commissioning is ensured by means of an adjustment set consisting of an adjustment device, alarm test filter, magnets, the sighting system and connection cables. The adjustment device automatically detects the last detection range stored in the detector and the current signal. The step-by-step operation of the adjustment device during commissioning is ensured by the right button below the display. The display illumination can be activated by pressing the left button. When not used, the adjustment device will switch off automatically after 5 minutes. The adjustment device is operated with a 9V battery located in a shaft at the back of the device. Fire Safety & Security Products

2 Nastavení parametrů Pomocí sady přepínačů DIP (1) se provádí podle následující tabulky nastavení těchto základních parametrů: Úrovně citlivosti Varianty připojení na linku Chování při přerušení paprsku Síly vysílaného paprsku - pokud síla signálu při instalaci přesahuje hodnoty Range = 13, Signal >50 nastavte přepínač síly signálu do ON Parameter setting The parameters are set by means of the DIP switches. Set the corresponding function by means of the switches (1) according to the table below: Sensitivity level Line system BS Alarm or Fault Emitter signal = strong; when the signal becomes too strong during commissioning (indication on the adjustment device: range = 13; signal >50), then set it to weak. DIP-Switch Funktion Function S1 S2 S3 S4 S5 S6 off on Snížená citlivost přijímače Reduced sensitivity on on Standardní citlivost přijímače Standard sensitivity on off Zvýšená citlivost Increased sensitivity on Zaslabení úrovně signálu vysílače Weak transmitter signal off Standardní úroveň signálu vysílače Strong transmitter signal on Konvenční linka Collective system off Interaktivní linka Interactive system - Rezerva Reserve on Při přerušení paprsku vyhlásí poplach (V. Británie) 'BS-Alarm ON' alarm at beam interruption off Při přerušení paprsku vyhlásí poruchu (ostatní země) 'BS-Alarm OFF' fault at beam interruption Einbau des Meldereinsatzes Pozor na nebezpečí pádu! Pro montážní práce používejte vždy dobře zabezpečený žebřík nebo výškovou plošinu! 1. Nasaďte hlavici hlásiče (2) do patice (3) tak, aby LED indikátor směřoval dolů 2. Upevněte hlavici pomocí 4 šroubků (4). Installation of the detector unit Danger of fall! Always use a secured ladder or lifting platform for the mounting work! 1. Place the detector unit (2) with the LED pointing downwards into the base (3). 2. Fix the detector unit in the base using 4 screws (4). Šroubky (4) musí být pevně utaženy. The screws (4) must be tightened as far as possible. 2

3 Uvedení hlásiče do provozu Hlásič musí být nejprve hrubě nastaven pomocí optického zaměřovače a poté donastaven nastavovacím přístrojem Hrubé zamíření 1. Nasaďte obě části optického zaměřovače - zrcátko (1) a mušku (2) na hlásič 2. Povolte oba aretační šrouby (3) 3. Pomocí vroubkovaných koleček nasměrujte osu hlásiče na odraznou plochu (4) takto: kolečkem (6) vertikální nastavení (nahoru dolů) kolečkem (5) horizontální nastavení (vlevo vpravo) Odrazná plocha (4) a muška (2) se musí nacházet na ose, procházející středem záměrného kříže na zrcátku. 4. Vyjměte zaměřovací systém 5. Pokud je to nutné, nasaďte na hlásič filr externího světla nebo filtr pro krátké vzdálenosti (7). Výběr filtru závisí na: Vzdálenosti mezi hlásičem a odraznou plochou Typu odrazné plochy Světelných podmínkách v zabezpečeném prostoru Commissioning the detector The detector optics must first be set preliminary, then fine with the adjustment device. Preliminary settings 1. Mount the sighting system on the detector. The mirror (1) and the front sight (2) must be free from clearance. 2. Loosen the two safety screws (3) from the optic slide. 3. Adjust the detector optics to the reflector (4) with the knurled screws: knurled screw (6) vertical setting knurled screw (5) horizontal setting The reflector (4) and the front sight (2) must be on the axis of the circular mark on the mirror. 4. Remove the sighting system. 5. Select, if necessary, a short distance or an extraneous light filter (7) according to the project planning specifications, and place it in the detector. The filter selection depends on: the measuring distance between detector and reflector the reflector type the lighting conditions in the room. 3

4 Donastavení nastavovacím přípravkem Hlásičová linka musí být zapnutá. Pokud používáte připojovací modul DC1192, musí být načten na lince a připojen k napájecímu napětí! 1. Zavěste nastavovací přístroj k hlásiči pomocí přiloženého řetízku s karabinou, zašroubováním zátky do volného otvoru pro průchodku (2) 2. Propojte zásuvky RJ11 na přístroji a v patici hlásiče pomocí přiložené kroucené šňůry s konektory (3). 3. Pravým tlačítkem (4) zapněte nastavovací přístroj (4). 4. Přepněte tlačítkem (4) na funkci Auto Range Range Auto 5. Otáčením vroubkovanými kolečky (5, 6) najděte nejvyšší hodnotu rozsahu (Range). Přípustný rozsah je mezi 4 a 13 Drehen Sie die Rändelschrauben langsam und schrittweise jeweils dann, wenn der Wert konstant ist. 6. Tlačítkem (4) přepněte na funkci 'Fix range' Range Fix 7. Otáčením vroubkovanými kolečky (5, 6) najděte nej - vyšší hodnotu signálu (Signal). Přípustná síla signálu je mezi 40 a 80. Opakujte kroky 4 až 7 pro nalezení nejvyšší hodnoty rozsahu. 8. Jestliže je zobrazen rozsah 13, zeslabte signál vysílače DIP přepínačem (S3) do polohy ON. 9. Přepněte tlačítkem (4) funkci na Fix Range a pokusně zakryjte celou odraznou plochu (např. deskou, kartonem pod.) Úroveň signálu musí klesnout pod hodnotu 2. Pokud hodnota takto nepoklesne, paprsek se odráží mimo odraznou plochu (překlad, VZT potrubí apod.). Zvolte jiné umístění a hlásič znovu nastavte. 10. Dotáhněte oba aretační šrouby (7). Hodnoty na displeji se nesmí změnit. 11. Odpojte nastavovací přístroj od hlásiče Fine setting with adjustment device The detector line must be switched on. 1. Fix the adjustment device (1) to the base. To do so, turn the grommet of the suspension in a free cable gland (2) of the base. 2. Connect the adjustment device to the detector. To do so, use the spiral cable enclosed in the scope of delivery and the terminal sockets (3) on the detector and adjustment device. 3. Switch the adjustment device on with the button (4). 4. Switch from Fix to Auto with the button (4) Range Auto 5. Determine the maximum value for Range at the adjustment device by turning the knurled screws (5, 6). (Admissible range 4-13) Turn the knurled screws slowly and step-by-step when the signal value is constant. 6. Switch from Auto to Fix with the button (4) Range Fix 7. Determine the maximum value for Signal at the adjustment device by turning the knurled screws (5, 6). (Admissible range 40-80). Repeat steps 4 to 7 until you have determined the maximum value of the admissible range. 8. If the value of Range = 13, reduce the sender signal with the switch (S3) to ON. 9. Switch from Auto to Fix with the button (4) and cover the complete reflector with an item. The signal value on the adjustment device must be < Cautiously tighten the two safety screws (7) of the optics. The values on the display must not have changed. 11. Pull the spiral cable off the detector and remove the adjustment device. 4

5 Inicializace hlásiče Pro spuštění hlásiče je třeba provést inicializaci přiloženým magnetem. 1. Zakryjte hlásič krytem (1) a zašroubujte všechny čtyři šrouby. LED indikátor poplachu (2) musí směřovat dolů. 2. Umístěte magnet (3) barevnou značkou pod indikátor poplachu. Jakmile začne indikátor blikat, probíhá po dobu cca 30 sekund inicializace jhlásiče Initializing the detector The detector is initialized by means of a magnet. Proceed as follows: 1. Fix the hood (1) on the detector with four screws. The alarm indicator (2) must point downwards. 2. Place the magnet housing (3) with the black point behind the alarm indicator. As soon as the alarm indicator flashes, initializing is activated for approx. 30 seconds. Během inicializace nesmí být paprsek narušen! Po úspěšné inicializaci indikátor zhasne. Pokud je třeba (např. při nechtěném pohnutí s detektorem), je možno stejným způsobem hlásič znovu inicializiovat pomocí magnetu. Test funkce Po inicializaci proveďte následující test (v testovacím režimu ústředny): Přiložte testovací filtr (černá síťka přiložená v nastavovací sadě) na okénko v krytu hlásiče tak, aby jej zcela zakryl. Po asi 10 sekundách začne indikátor blikat. Hlásič je nyní připraven k provozu. The measuring distance must not be disturbed during the initialization procedure! After successful initializing, the response indicator goes off. In case of fault or manipulation, the initialization can be restarted with the magnet. Detector test After initialization, conduct a test alarm as follows: Place the alarm test filter (black net in the adjustment set box) on the hood, so that the filter covers the detector optics. After approx. 10 seconds the alarm indicator begins to flash. The detector is ready for operation. 5

6 Vyhřívací tělísko (volitelně) V případě nebezpečí kondenzace vlhkosti je možné doplnit do hlásiče vyhřívací tělísko. Pro jeho napájení je třeba přivést 24V DC do přídavné svorkovnice, přibalené k vyhřívacímu tělísku. Konektor vyhřívacího tělíska se zasouvá přímo do desky hlásiče. Detector heating unit (option) In case of danger of moisture condensation, it is possible to install a detector heating unit. External power supply (24V) is required. The heating unit is placed in the detector and connected to the printed circuit board. Detaily pro objednávku Details for ordering DLB1191A Lineární hlásič Detector unit DLA1191A Patice lineárního hlásiče Linear detector base A5Q Kovová průchodka M20x1,5 Metal cable gland M20x1.5 Příslušenství Accessories DLF1191-AA Filtr pro krátkou vzdálenost 7-10 m Short distance filter 7-10 m DLF1191-AB Filtr pro krátkou vzdálenost 5-8 m Short distance filter 5-8 m DLF1191-AC Filtr externího světla Extraneous light filter DLH1191A Vyhřívací tělísko vč. Přídavné svorkovnice Detector heating unit Křišťálový odrazný hranol pro dlouhou Long distance reflector Prism) DLR vzdálenost (až 100m) Odrazná plocha pro střední vzdálenost Medium distance reflector (400 cm 2 ) DLR (20x20cm) 1 ks 35-50m; 4ks 50-65m Odrazná plocha pro krátkou vzdálenost Short distance reflector (100 cm 2 ) DLR (10x10 cm) 10-35m FDLU291 A5Q Nastavovací sada Adjustment set Siemens s.r.o. Fire Safety & Security Products Evropská 33a Praha 6 Tel Fax Copyright by Siemens Switzerland Ltd Popisované výrobky se mohou změnit bez předchozího upozornění Data and design subject to change without notice. Dokument Nr _b_cz_en PN Příručka/Manual DS11 Ausgabe Rejstřík/Section 3

Model shown is KX-TS580FX

Model shown is KX-TS580FX Operating Instructions Integrated Telephone System Model No. KX-TS560FX KX-TS580FX Model shown is KX-TS580FX English This unit is compatible with Caller ID. You must subscribe to the appropriate service

Více

Návod k obsluze a instalaci Displej

Návod k obsluze a instalaci Displej KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze a instalaci Displej KERN KFE-TM Verze

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL HM & STEAM CABIN DLS 1150 (L/P) HM & STEAM CABIN DLS 900 (L/P) MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL MADE BY ROLTECHNIK a.s., Třebařov 160 569 33 Czech Republic tel.: +420 461 324 301/302 fax: +420 461 324

Více

English / Česky. User s Manual. He/O 2 Analyzer

English / Česky. User s Manual. He/O 2 Analyzer English / Česky User s Manual He/O 2 Analyzer 1 Copyright Divesoft 2007 English 2 Copyright Divesoft 2007 Safety warning! English This analyzer is designed for measuring the content of oxygen and helium

Více

NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití.

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. FS-C5400DN Návod k obsluze Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje

Více

ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) NEVÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ / INTRINSIC SAFETY

ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) NEVÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ / INTRINSIC SAFETY ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) Výbušné prostředí / Ex designation ATEX (Výbušné - Prostředí) / ATEX (Explosive - Atmosphere) Směrnice 94/9/EC Sladí zákonné zásoby členských států

Více

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 FZD 4010-E 2 English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 1 1 5 2 6 7 3 4 8 FZD 4010-E 3 2 11 9 10 3 4 8 5 a b c d 4 6 7 12 8 b a c FZD 4010-E

Více

Návod k obsluze Ver 1.0

Návod k obsluze Ver 1.0 Návod k obsluze Ver 1.0 OBSAH 1 XWEB 500 rel.1.0 ÚVOD...4 BALENÍ...4 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PC KLIENTA...5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 2 INSTALACE...7 2.1 HARDWARE...7 2.1.1 RS485... 7 2.1.2 SERIAL ADDRESS...

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

N119/R06 (22.01.15) CH 2000 B TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR ELECTRIC CONVECTOR. Pokyny pro uživatele User instructions

N119/R06 (22.01.15) CH 2000 B TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR ELECTRIC CONVECTOR. Pokyny pro uživatele User instructions N119/R06 (22.01.15) CH 2000 B TURBO ELEKTRICKÝ KONVEKTOR ELECTRIC CONVECTOR CZ GB Pokyny pro uživatele User instructions ELEKTRICKÝ KONVEKTOR CH2000B-TURBO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (čtěte před uvedením topného

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3 Vážený zákazníku

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Bibione 1 / Bibione 1 ION / Korsika 1 / Korsika 1 ION Costa Brava 2 / Costa Brava 2 ION / Mallorca 2 Mallorca 2 ION / Mallorca 2 CE ION / Chalkidiki 2 Chalkidiki 2 ION / Tenerife 3 / Tenerife 3 ION NÁVOD

Více

Návod na použití IN 3331 Vibrační posilovací stroj RITA (TO-1100) DÍLY POKYNY K BEZPEČNOSTI POSTUP MONTÁŽE VAROVÁNÍ A INSTALACE STROJE OVLÁDACÍ PANEL INSTRUKCE K PROVOZU CVIKY SCHÉMA ROZKLADU SEZNAM DÍLŮ

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

ZI-HDR100 / ZI-HDR140

ZI-HDR100 / ZI-HDR140 CZ Návod k použití Vysokotlaký čistič EN Operation manual High pressure cleaner ZI-HDR100 / ZI-HDR140 EAN : 9120039238180 / 9120039238197 CZ Před použitím si přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní

Více

Monitor LCD Uživatelská přír učka. V2200 Eco V2400 Eco

Monitor LCD Uživatelská přír učka. V2200 Eco V2400 Eco Monitor LCD Uživatelská přír učka V2200 Eco V2400 Eco Copyright Copyright 2009 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu

LED modules for illuminated advertisement LED moduly pro světelnou reklamu LED modules for illuminated advertisement 1 NEW WHITE LED MODULES For the purposes of white illumination and for transparent yellow colour our company has introduced three new types of LED modules. These

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

TA 10100 DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual

TA 10100 DuAl Návod k použití tablet pc s dotykovým 9,7 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 9,7 displejom user manual TA 10100 Dual Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 9,7 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 9,7 displejom 9.7 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění....

Více

Uživatelská příručka DSL-N12U. 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač

Uživatelská příručka DSL-N12U. 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač Uživatelská příručka DSL-N12U 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač CZ7218 Druhé vydání Březen 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více