Jak vydělat peníze ve svobodné společnosti. Počátky finanční inteligence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vydělat peníze ve svobodné společnosti. Počátky finanční inteligence"

Transkript

1 Jak vydělat peníze ve svobodné společnosti Počátky finanční inteligence

2 Úvod Motivace: anekdota - mýval a slon. Japonské přísloví: Když chcete někomu pomoci, nedávejte mu rybu, ale naučte ho chytat ryby. Podnikatel opuštěný v cizí zemi bez peněz bude mít do roka zase peníze a postavení. Průměrný zaměstnanec může vyhrát milion a za rok ho už nemá.

3 Úvod Proč? je to způsobeno pouze rozdílem v myšlení. Podnikatel je zvyklý dávat vydělané peníze do svého podnikání, aby z nich získal další peníze - aktiva. To je investování kapitálu. Kdo není podnikatel, má sklon kupovat si za vydělané peníze věci pasiva. Aktiva vydělávají peníze, pasiva je utrácejí.

4 Úvod Často vidíme, že v ČR, má-li firma problémy, jsou ze zaměstnání jako první propouštěni starší lidé a postižení lidé. Někteří sluchově postižení prodávají s malým ziskem v restauracích různé drobné předměty. Smyslem této přednášky je ukázat, jaké možnosti výdělku má člověk ve svobodné společnosti. Nezná to ani většina slyšících.

5 Jak si lidé vydělávají peníze Jsou jen čtyři způsoby, ukazuje je Kiyosakiho cash-flow kvadrant (graf toku peněz): V minulém režimu, tzv. socialismu, byl ze všech čtyř způsobů povolen a dokonce povinný jen první Z. Ostatní byly zakázány. Z toho je hned jasné, že socialismus nebyl svobodný režim. Nyní si může kterýkoli občan svobodně zvolit způsob, jakým bude peníze vydělávat. Levá strana: 95% lidí, 5% majetku. Aktivní př. Pravá strana: 5% lidí, 95% majetku. Pasivní p. Proč? Lidé nejsou zvyklí uvažovat a jednat jako majitelé nebo investoři, nikde nebo málokde se to vyučuje. Je ale žádoucí, aby bylo více lidí bohatých, na pravé straně kvadrantu. Důvody:...

6 Výlet do historie V naší zemi dnes převažuje názor, že lidé si mají vydělávat peníze jako zaměstnanci. Ale tento způsob vznikl až v 19. století. Počátky lidstva: prvobytně pospolná společnost. Směna zboží za jiné zboží, službu. Otrokářství: otrok pracoval pouze za byt a stravu, jako věc nebo robot. Zapamatujte si. Feudalismus: pán měl nevolníky, kteří na něj pracovali, nebyli to otroci; měl povinnost je chránit, tedy stavěl opevnění a vybíral vojáky.

7 Výlet do historie Koncem 18. a v 19. století proběhly buržoazní revoluce a vznikl nový řád: tzv. kapitalismus, neboli společnost založená na svobodném podnikání. Taková společnost existuje dosud. (Proč se tak jmenuje? Kapitál, co to je.) Některé státy byly na principu svobodného podnikání již založeny. Nejúspěšnější z nich jsou Spojené státy americké (USA). Po roce 1917 vznikl další typ společnosti: tzv. lidová demokracie s výhledem do socialismu a komunismu. Tento řád předpokládal výchovu nového člověka, což se nezdařilo a režim musel být udržován mocensky (policie, vojsko). Z dnešního hlediska se jeví jako nezdařený pokus.

8 Pozůstatky socialismu Po období u nás se projevily škodlivé účinky socialismu: většina lidí je zvyklá pouze na zaměstnanecký poměr; dětem se říká: dobře se uč, abys získal dobré zaměstnání (tj. trvalé a dobře placené); firmě, pro kterou pracuješ, můžeš klidně škodit; atd. Velmi málo lidí ví něco o tom, jak založit a vést firmu, jak podnikat; naposledy se to vyučovalo před rokem 1948 v Baťově škole práce, dnes například na VŠE v Praze.

9 Kdo měl možnost zbohatnout po roce 1989 Socialistický stát jako ČSSR musel v zahraničním obchodě vystupovat jako obchodní firma. I zde se produkovaly výrobky a služby, které bylo možno prodat a získat tak hodnotné zahraniční peníze, valuty a devizy. Tento obchod museli provádět lidé speciálně státem školení pro obchodování s kapitalistickými zeměmi. Tito lidé studovali, jak svobodný trh funguje, a proto dovedli po roce 1989 ihned začít podnikat. Využili například kuponové privatizace, znali hodnotu firem.

10 Zaměstnání dříve a dnes Jestliže se podíváme na zaměstnanecký poměr asi do roku 2000 a potom, vidíme rozdíly: Dříve bylo zaměstnání trvalé, mnohdy na celý produktivní život, se zajištěným důchodem. Práva zaměstnanců zajistily odbory. Dnes jsou často přijímáni zaměstnanci na dobu určitou, propouštěni po skončení zakázky nebo po zkušební době. Musí bez odmluvy plnit, co chce šéf. Žijí ve strachu, často se bojí vzít si delší dovolenou. Z hodnoty své práce dostanou nejvýše 35%. Musí každý rok obhajovat své pracovní místo. Dobré vzdělání a praxe je často podmínkou, ale před propuštěním nechrání. Školení si zaměstnanci platí sami.

11 Svoboda Co je to svoboda? Svoboda znamená možnost volby. Každý člověk má určité množství volných peněz, za které si může něco koupit. (Nepočítám vázané peníze, které vydělá a musí hned zase vydat: nájemné, inkaso, splátky.) Čím víc volných peněz člověk má, tím větší má možnost volby, co s nimi udělá. A tedy tím větší svobodu má. Je to opravdu tak jednoduché? Přesvědčíme se. Dejme tomu, že sebereme člověku všechny peníze, které vydělá. Nebude pak mít žádnou volbu, bude osoba, která pracuje a nic za to nemá a to je otrok. Otroctví je opakem svobody. Jestliže naopak necháme člověku všechny peníze, které vydělá, dostane ten člověk největší možnou svobodu.

12 Svoboda v dnešním světě - daně Každý obyvatel Země dnes žije v nějakém státě. Jeho svoboda závisí na tom, jaký ten stát je, kolik vydělaných peněz mu odebírá. Víme, že u nás v ČR platíme státu daně, dále platíme zdravotní a sociální pojištění. Podívejme se na tyto platby jednotlivě: Daně platíme státu za takové služby, které nám občanům stát poskytuje nebo může poskytovat. Daně platíme na základě toho, že jsme občané, že vyděláváme a že kupujeme zboží. Některé zboží (benzin, alkohol, kuřivo) prohlašuje stát za nadstandardní a předepisuje zde vysoké daně. Jiné zboží obsahuje práci, kterou s ním měl výrobce nebo obchodník, a kupující zaplatí daň z přidané hodnoty. Jiné zboží je považováno za základní a nezbytné (chléb, mléko) a platí zde snížená daň z přidané hodnoty. Daně z příjmu také závisí na výši příjmu občana. Zpravidla je daň dána procentem (tzv. zdanitelného) příjmu. Diskutuje se, zda toto procento má být pro všechny příjmy stejné, třeba 25%, nebo se má pro občany s vysokými příjmy (například milionáře) zvyšovat říká se tomu progresivní sazba. Na první pohled vypadá zvyšující se procento spravedlivě, ale zapamatujte si pro další souvislosti. Stát potřebuje peníze z daní na svůj provoz (platy poslanců, vládních úředníků, ministrů, presidenta, soudů atd.) a na služby (pošta, silnice, železnice, armáda, policie, celní správa, pohraniční služba atd.). Jiný příjem než z daní stát nemá.

13 Svoboda v dnešním světě - pojištění Sociální pojištění je způsob, kterým stát organizuje pomoc lidem, kteří nejsou schopni dosáhnout ani takového příjmu, aby stačil k živobytí. Dále slouží jako zásoba peněz pro občany, kteří dospěli do starobního důchodu. Obě tyto funkce jsou ve správě státu zneužitelné. Nemá-li stát prostředky, řeší to zpravidla zvýšením daní (vzpomeňte na vzrůst DPH z 19% na 20%), ale v nouzi může použít peníze sociálního pojištění protože si může vytvořit patřičný zákon, a uplatňování zákona je násilí. Zdravotní pojištění slouží k tomu, aby pojištěný občan nemusel platit vysoké částky za léčení. Ve svobodné společnosti je každý odpovědný za svoje zdraví. Je to v zájmu státu, ale především ve vlastním zájmu každého občana: nemocný obvykle nedokáže normálně pracovat a vydělávat tolik jako zdravý. ZP je ovšem také zneužitelné. Zneužití SP a ZP asociálními občany (takovými, kteří žijí na úkor ostatních): předstírají, že jsou chudí a/nebo nemocní a když to dělají úspěšně, dostávají peníze, na které se složili ostatní. Celkově tedy jsou tři položky, které musí každý občan odvádět státu. Záleží na tom, jak jsou ty položky vysoké a to je pro každý stát jiné. Vedlejší diagram ukazuje, kolik procent svého příjmu si může ponechat občan různých států. Čím méně musí dát občan státu, tím je svobodnější a tím je pak celá společnost bohatší. Úspěch USA je dán tím, že ponechává občanům více jejich výdělku než jiné země.

14 Svoboda v dnešním světě - politika Vzpomeňme si na progresivní daň, kdy člověk s vyššími příjmy má vyšší procento daně. Takový člověk je obvykle podnikatel, majitel byznysu, někdy živnostník. Aby vytvořil firmu, musel hodně pracovat, více než zaměstnanci. Shání zákazníky, dodavatele, zaměstnance. Platí nájem, energie, suroviny, polotovary. Za firmu ručí svým majetkem nebo jeho částí. To všechno dělal jen proto, aby získal více peněz než jiní lidé a měl tedy větší svobodu. Podnikatel je v některých zemích progresivně zdaněn až 90% a dále musí odvádět tzv. milionářskou daň. Je to obvykle socialistická (levicová) vláda, která takové zdanění prosadí, a obvykle konzervativní (pravicová) vláda, která je sníží.

15 Svoboda v dnešním světě - politika Jestliže vláda zdanění podnikatelů přežene, dosáhne toho, že podnikatel má oprávněný pocit, že ho stát trestá za úspěch. Takže buď skončí, nebo svůj podnik odstěhuje do jiného státu, kde nemá tak vysoké daně. V obou případech přijde stát o příjem z jeho daní (a ten je vysoký, protože hodně vydělával). Zanikne-li podnik, zmizí také pracovní místa jeho zaměstnanců. Stát tedy utrpí dvojí škodu. Ale stát nemá jiný příjem, než daně, případně půjčky a nouzová opatření. Jestliže tedy odejdou příliš vysoko zdanění podnikatelé, stane se toto: a) Stát přijde o příjem a musí zvýšit daně ostatním. b) Vzniknou noví nezaměstnaní, které musí stát podpořit. Aby na to měl, musí zase zvýšit daně. V důsledku nesprávné politiky občané státu zchudli, protože jim teď stát bere více peněz dává jim menší možnost volby, menší svobodu.

16 Vláda nemůže dobře hospodařit Každý člověk hospodaří nejlépe, kupuje-li něco sám pro sebe, svůj podnik, domácnost, rodinu. Vybírá si to nejlepší, co může za své peníze dostat. Snaží se získat co nejvyšší kvalitu za co nejnižší cenu. Provádí nákup pro první stranu. Když člověk kupuje někomu dárek, je to nákup pro druhou stranu. Záleží mu na ceně, ale už mu tolik nezáleží na kvalitě. Když někdo nakupuje za cizí peníze věc, kterou sám nebude potřebovat, je to nákup pro třetí stranu. Nezáleží mu na ceně ani na kvalitě. Často koupí podřadné zboží (šmejd). Vláda (jakákoli) poskytuje určité služby obyvatelům. Nakupuje obranné prostředky, staví silnice apod. O vydání těchto prostředků rozhodují vládní úředníci. Vláda tedy provádí typický nákup pro třetí stranu.

17 Vláda nemůže dobře hospodařit Vláda tedy bere peníze lidem, kteří by je sami vynaložili daleko lépe, a pověří nějakého úředníka, aby za ně koupil věci, které on sám nebude používat. Takže oni plýtvají penězi, protože nejsou jejich, a kupují šmejd, protože ho sami nebudou používat. Tento nedostatek vlády je neodstranitelný. Vláda je výsledkem dvojího výběru: občané ve volbách zvolí strany, poslanci vítězných stran pak sestaví vládu. Proto je důležité, aby bylo vlády co nejméně, to znamená, aby rozhodovala jen o tom, o čem občan sám rozhodnout nemůže.

18

19 Co je to svobodné podnikání Svobodné podnikání znamená prostě vlastnit svůj majetek a dobrovolně si směňovat zboží nebo peníze. Žena na obrázku má v kabelce peníze, které chcete získat. Jsou jen tři způsoby, jak ty peníze dostat. Dva z nich jsou násilné, jeden je nenásilný. Násilné způsoby jsou: loupež, vymáhání daní a jiných poplatků státem. Nenásilný způsob je přesvědčit ženu, aby vám dala peníze dobrovolně. To ale znamená, že jí za ty peníze dáte zboží nebo poskytnete službu. Toto je normální obchod.

20 Svobodné podnikání v USA Spojené státy americké jsou nepochybně jednou z nejúspěšnějších zemí světa (kosmický program atd.). Podívejme se, jakou představu o průběhu lidského života tam mají. 1. Mladý člověk může studovat, pokud chce nebo potřebuje k zamýšlené profesi. Studium však není zadarmo. Jestliže studium nezaplatí rodiče nebo on sám vyděláváním, musí si na studium vypůjčit. 2. Během životní kariéry si člověk potřebuje vybudovat vlastní byznys, tedy nějaké podnikání, které mu bude přinášet zisk. Na začátku je běžné, že mladý člověk je zaměstnancem, ale odkládá si pravidelně určitou část výdělku. Jednak splácí dluh za studium, jednak si vytváří kapitál, tedy volné peníze, které pak upotřebí na budování byznysu. 3. Asi v letech věku má dostatek prostředků a znalostí, aby si vytvořil prosperující firmu. Člověk, který je zaměstnán až do důchodového věku, je považován za neúspěšného.

21 Svobodné podnikání v USA 4. V důchodu má člověk ze svého byznysu dostatek prostředků, aby si ho pohodlně užil. Americký důchodce je pojem. Příklady a důkazy: 1. Průměrný Američan vystřídá do 30 let 7 zaměstnání. 2. Bill Gates začal už během střední školy. Proti tomu 3. plukovník Sanders (zakladatel KFC) začal v 65 letech, 4. Ray Kroc (zakladatel řetězců McDonald s) začal v 38 letech. 5. Daňový systém USA předpokládá přiznání i u zaměstnanců. 6. Američtí důchodci cestují po celém světě.

22 Jak je výhodné být pozadu Po 41 letech komunistického režimu přišel roku 1989 převrat. Režim demokracie a svobodného trhu zvítězil. Po dobu 41 let demokratická tradice v naší zemi stagnovala (stála), a tak i po dalších 21 letech jsme stále trochu pozadu za tak vyspělými zeměmi, jako třeba USA, Kanada nebo i Německo. Jestliže teď dobře pozorujeme, co se v těchto zemích děje, víme, co se bude dít také u nás asi za 5-7 let, tedy co budou naši občané potřebovat. Můžeme se tedy na to připravit i jako podnikatelé. Příklady rozvoje, který už proběhl i u nás: kolem roku 1995 byl mobilní telefon výjimkou, nyní ho má skoro každý, zde už nová podnikatelská příležitost není; internetové obchodování předpověď z roku 2000, dnes běžně 10% všech obchodů; v USA již dnes se blíží 40%, u nás cca do roku 2015, předvídá se také rozvoj přímého prodeje a tím ústup hypermarketů; sociální a důchodový systém pokud nebudou provedeny co nejdříve rozsáhlé reformy, systém důchodů se zhroutí do roku 2017; už se o tom v ČR mluví.

23 Pokrokoví světoví podnikatelé chtějí více bohatých lidí Nevěříte? Ale je to opravdu tak. Existují systémy, které učí, jak budovat byznys nebo podnik, jak hledat a nacházet podnikatelské příležitosti, jak obchodovat atd., a řada podnikatelů tyto systémy podporuje. Jaké mají důvody? Vznikne řada pracovních míst pro zaměstnance Více lidí bude bohatých nebo bohatších Svět bude bezpečnější Bude méně důvodů k válkám Vzroste obchod, tedy více vydělají

24 Jak funguje kapitalismus Vzpomeňte si na Kiyosakiho cash-flow kvadrant na jeho pravou stranu. Lidé na této pravé straně vytvářejí pracovní místa a investiční příležitosti, a také slouží jako příklad k následování. Lidé z levé strany kvadrantu, kteří stárnou a vydělávají, mají možnost dostat se na pravou stranu, tedy vytvořit si pasivní příjem. V jejich zájmu je získat potřebné vzdělání, aby věděli, jak byznys na pravé straně funguje. Na pravé straně máme tedy budovatele kapitalismu, na levé spíše jeho spotřebitele. V systému svobodného trhu, v kapitalismu, by mělo být cílem každého člověka dostat se na pravou stranu kvadrantu. Namísto toho však vidíme, že lidé z neznalosti systému a ze setrvačnosti zůstávají až do důchodu na levé straně. Po 40 letech v zaměstnání se (říká Kiyosaki) se takový člověk dopracuje k chudobě; a totéž platí i pro takzvanou střední třídu, která je u nás nesprávně považována za boháče.

25

26 Jak vydělávat podnikáním Cílem je vytvořit si pasivní příjem, To znamená: potřebnou práci udělat na začátku, tedy vybudovat podnik (firmu, byznys) a potom už bez další práce z něj brát zisk. Kiyosaki: pravá strana kvadrantu funguje jako stroj na vydělávání peněz. 1. Investujete nějaké volné peníze (kapitál) do svojí první firmy. 2. Firma začne vydělávat peníze, tedy můžete investovat více peněz koupit výrobní zařízení, přijmout zaměstnance, vyrábět více produktů atd.

27 Jak vydělávat podnikáním 3. Takže vyděláte více peněz a rozdělíte je na větší část, kterou zase investujete, a menší, kterou spotřebujete. 4. Máte možnost více investovat: koupíte například dům a vybíráte nájem, koupíte další domy, případně akcie a stáváte se investorem. 5. Čím více vyděláváte, tím více můžete investovat, a čím více investujete, tím více můžete vydělávat, atd. 6. Musíte se také postarat o odbyt svých výrobků nebo služeb, o zaměstnance, provoz,... Jenže vyděláváte-li hodně peněz, můžete na tyto práce najmout další zaměstnance: obchodníky, účetní, provozní mistry,...

28 Jak začít podnikat Klasické podnikání: do začátku je potřebný kapitál na: nákup zboží nebo surovin, platy zaměstnanců, nájem prostor, energie, zejména elektrickou Tyto počáteční výdaje se při dobrém startu firmy zaplatí asi za rok. Statistika: 9 nově založených firem z 10 nepřežije první rok.

29 Jak začít podnikat Podnikání podle osvědčeného vzoru: frenšíza Je to licence na použití známé značky. Například McDonald s: licence stojí asi 1 milion Kč. Známá značka zajistí, že lidé zákazníci přijdou. Jsou zvyklí odjinud, prostředí jim bude připadat známé. Příklady: IKEA, Tesco, Lídl, McDonald s atd.

30 Jak začít podnikat Usnadnění podnikání: obchodní řetězce Robert Kiyosaki doporučuje začít podnikat prací v obchodním řetězci přímého prodeje. Příklady úspěšných obchodních řetězců: Yager (Amway), AVON, Herbalife, Akuna,... Firmy mívají pobočky přímého prodeje, některé prodávají pouze tímto způsobem. Výhody pro začínající podnikatele: platí se pouze nízká licence (frenšíza), může být i vratná, nejsou třeba žádné počáteční náklady, žádný kapitál, prostory, zaměstnanci ani sklady, pomocí Internetu lze pracovat z domu, nejlepší systémy tohoto typu vychovávají podnikatele, mají vzdělávací systémy, vydělávat lze hned během vzdělávání.

31 Co ještě potřebujete Pro úspěšné podnikání je dobré mít: Finanční inteligenci (vědět, jak nakládat s penězi aktiva, pasiva,...) Emocionální inteligenci (využívat vlastní emoce k motivaci, vcítit se do jiných lidí) Vztahovou inteligenci (navazovat, rozvíjet a udržovat vztahy s jinými lidmi); 4 lidské povahy Nejdůležitější však je: PRACOVAT a VYTRVAT, dokud nedosáhnete svých snů

32 Druhy obchodních systémů Tyto systémy se také nazývají multilevel marketing nebo síťový marketing. 1. Systémy vedoucí k finanční svobodě (žádné omezení příjmu, osobní růst, týmová práce, školicí systém, všichni mají stejnou možnost vydělat si) 2. Systémy vychovávající prodejce (existuje strop výše příjmu, cílem je živnost, resp. propagují podomní prodej, někdy se pracuje na výše postavené) 3. Podvodné systémy (pyramidové hry, letadla další snímek ukazuje jejich vlastnosti)

33 Na co si dát pozor Na podvodné systémy, které se tváří jako obchodní řetězce přímého prodeje, ale ve skutečnosti jde o pyramidové hry (kde následníci se skládají na zakladatele hry). Jak poznat podvodný systém: má vysoký vstupní poplatek, desítky tisíc Kč, nemá skutečný produkt, nebo má jen jeden jako kamufláž, nutí členy systému odebírat věci na sklad, nemá vzdělávací systém, podíl na zisku není spravedlivě rozdělen (pracujete na jiné), jeho cílem je obohacení zakladatelů na úkor ostatních.

34 Závěr Dozvěděli jste se, jak funguje kapitalismus a co dělat, abyste v něm obstáli. Také v kapitalismu i jako podnikatelé musíte pracovat. Ale využitím jeho možností, použitím pravé strany cash-flow kvadrantu získáte dostatek prostředků, abyste nemuseli žít v chudobě. Nejtěžší práci založení byznysu vykonáváte na začátku dospělého života, kdy máte nejvíce energie. Je to několik roků, potom máte potřebný příjem a zajištění do důchodu, které si stanovíte sami.

35 Závěr A už nikdy nemusíte v zaměstnání pracovat na jiného člověka. Dejme si každý osobní vnitřní rozhodnutí, že se budeme zabývat věcmi, které jsou důležité pro náš život, pro naši budoucnost, pro naše děti, pro všechny naše blízké lidi. Neprodávejme propisovačky po restauracích. Místo toho se ptejme lidí: chceš se mnou vydělávat peníze?

36 Ke čtení Dale Carnegie: Jak získávat přátele a působit na lidi Roman Hassman: Navyšování příjmu Burke Hedges: Čtením k bohatství Burke Hedges: Nosit vědra nebo stavět penězovod Napoleon Hill: Myšlením k bohatství Robert Kiyosaki: Bohatý táta, chudý táta Robert McEwen: Co je to svobodné podnikání Dexter Yager: Síla snu (o motivaci) Tyto a mnohé další knihy jsou již v češtině!

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016, číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor... Který kvadrant je pro vás nejlepší?

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor... Který kvadrant je pro vás nejlepší? 1 2 BOHATÝ TÁTA CHUDÝ TÁTA DÍL DRUHÝ CASHFLOW KVADRANT Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor... Který kvadrant je pro vás nejlepší? Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter Z anglického

Více

Franchising versus multilevel marketing

Franchising versus multilevel marketing Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Franchising versus multilevel marketing Referát do předmětu obchodní podnikání Knápková Jitka Rauš Tomáš ME ES, IV ME, IV 2002

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Výuka multilevel marketingu na středních odborných školách Diplomová práce BRNO 2015 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina,

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

Proti vládě škrtů. Kritický průvodce reformami

Proti vládě škrtů. Kritický průvodce reformami Proti vládě škrtů. Kritický průvodce reformami Proti vládě škrtů. Kritický průvodce reformami Obsah 1. Úvod 6 2. Sociální reforma 7 2.1. Dopad na pracující 7 2.2. Zneužívání sociálních dávek 9 2.3. Dopad

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem.

Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem. Pr vodce džunglí samostatného života aneb Jak se nenechat sežrat AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov 2007 Průvodce

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více