Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích."

Transkript

1 Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a nedaňových podpůrných programů, týkajících se především malých a středně velkých podniků. Kapitálové společnosti versus osobní společnosti Kapitálové společnosti podléhají dani z příjmu právnických osob se solidárním příspěvkem a živnostenské dani. Společníci osobních společností podléhají dani z příjmu fyzických osob se solidárním příspěvkem a živnostenské dani. Obraty podniků podléhají DPH. V osobní společnosti ručí za závazky společnosti společníci většinou osobně svým veškerým soukromým majetkem. U kapitálové společnosti je ručení omezeno na majetek společnosti. Příklady kapitálové společnosti: společnost s ručením omezeným podnikatelská společnost, akciová společnost. Příklady osobní společnosti: společnost podle občanského práva, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. U osobních společností se daně z výnosů nevybírají od společnosti, nýbrž od společníků. Zdaňování dividend v EU V EU se výplaty dividend mezi tuzemskou (např. bavorskou) dceřinou společností a zahraniční mateřskou společností při podílu ve výši od 10 procent nezdaňují.

2 Všeobecně Vedení účetnictví a roční uzávěrka Je nutné vést účetnictví a sestavovat roční uzávěrku. Malé podniky jsou osvobozeny od povinnosti nechat roční uzávěrku auditovat auditorem. Malý podnik: Bilanční suma < 4,84 mil., tržby < 9,68 mil. za rok a 50 zaměstnanců v průměru za rok. Zakládání nových podniků Jako občané EU potřebují čeští státní příslušníci pro ohlášení živnosti povolení k pobytu v EU. Na toto povolení existuje právní nárok. Povolení k pobytu v EU vystavuje místní živnostenský úřad. Zdanění podniků v roce 2010 v mezinárodním srovnání, v % Zdroje: Spolkové ministerstvo financí, Invest in Bavaria

3 Relevantní daně pro podniky Daň z příjmu právnických osob platí pro kapitálové společnosti Jednotná daňová sazba: 15% Živnostenská daň platí pro kapitálové společnosti a pro osobní společnosti Daňová sazba: průměrně 12,9% (v závislosti na obci) Roční nezdanitelná částka pro podnikatele - fyzické osoby a pro osobní společnosti: Živnostenská daň se vybírá jednou ročně. Obce stanovují daňovou sazbu individuálně. To znamená, výše živnostenské daně pro podnik závisí na tom, ve které obci má tento podnik sídlo. Obce financují ze živnostenské daně své veřejné výdaje. Daň z příjmu fyzických osob platí pro společníky osobních společností Progresivní daňová sazba od 14% do 42%, nad to proporcionálně 45%. Jednotná daňová sazba ve výši 25% pro kapitálové výnosy, pokud překročí nezdanitelnou částku ve výši 801 (svobodní) resp (manžel/manželka). Solidární příspěvek platí pro kapitálové společnosti a pro společníky osobních společností Solidární příspěvek činí u kapitálových společností efektivně 0,825%, tzn. 5,5% z patnáctiprocentní daně z příjmu právnických osob resp. 5,5% z daně z příjmu fyzických osob u společníků osobních společností. Solidární příspěvek představuje odvod na financování znovusjednocení Německa. Není žádná daň z majetku

4 RELEVANTNÍ DANĚ PRO PODNIKY V NĚMECKU NA PŘÍKLADU BAVORSKA Relevantní daně pro podniky DPH Všeobecná daňová sazba: 19% Snížená daňová sazba: 7% (např. potraviny, knihy, ubytování v hotelu) Od DPH jsou osvobozeny: vybrané služby, například některé finanční a zdravotnické služby Podnikatelé, jejichž obrat (s připočtením příslušné DPH) v minulém kalendářním roce nepřekročil a v aktuálním kalendářním roce pravděpodobně nepřekročí , nemusí platit DPH. Dodávky v rámci EU jsou osvobozeny od DPH, pokud je příjemce/nabyvatel rovněž podnikatel a předmět nabude pro svoje podnikání. Příjemce/nabyvatel je povinen odvádět DPH. Poznámka: Stejně jako v České republice není podnik v Německu zatěžován daní z přidané hodnoty přímo. To znamená, že podnik daň z přidané hodnoty předává ve své prodejní ceně dále. Ekonomicky je v konečném efektu zatěžován konečný spotřebitel. Srážková daň Zisky vyplácené soukromým podílníkům podléhají srážkové dani ve výši 25%. Příspěvky na sociální pojištění Zaměstnavatel a zaměstnanec hradí následující příspěvky každý z poloviny: Důchodové pojištění 19,9% Zákonné nemocenské pojištění Pojištění pro případ nezaměstnanosti 3,0% Pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby 14,6% + sazbu příspěvku 0,9% hradí pouze zaměstnavatel 1,95%-2,20% Hranice odměny pro zaměstnání malého rozsahu osvobozené od pojištění (tzv. minimální zaměstnání) je 400. Zaměstnanec může vykonávat toto zaměstnání nepodléhající pojištění i vedle hlavního zaměstnání.

5 RELEVANTNÍ DANĚ PRO PODNIKY V NĚMECKU NA PŘÍKLADU BAVORSKA Vybrané daňové úlevy Odpisy Podniky mohou drobný investiční majetek (drobný nábytek, faxy atd.) do hodnoty 410 okamžitě odepsat. Odpočtové částky u investic Malé a střední podniky mohou za určitých předpokladů odečíst u plánované investice až 40% nákladů movitých věcí ze zisku podniku. To platí rovněž pro použité věci. V roce pořízení nebo výroby je navíc možný mimořádný odpis až 20%. Zápočet živnostenské daně na daň z příjmu fyzických osob Společníci osobních společností mohou části živnostenské daně odečíst od daně z příjmu fyzických osob. Daňové jednotky V rámci koncernu lze obraty dceřiné společnosti evidovat centrálně u mateřského podniku. Podnikatelské ztráty Ztráty lze principiálně daňově uplatňovat. Snižování zatížení živnostenskou daní Plat jednatele lze u kapitálových společností uplatnit jako provozní výdaj. Bavorské podpůrné programy Podniky se sídlem v Bavorsku mohou navíc využívat velký počet podpůrných programů, které nesouvisí s daňovou podporou. Jedná se mimo jiné o podporu technologií, inovací a investic, o podporu v energetické oblasti a o podporu vývozu. Agentura Invest in Bavaria Vám ráda poskytne informace o jednotlivých možnostech pro Váš podnik.

6 Přehled daňového zatížení kapitálových společností Daň z příjmu právnických osob 15% Solidární příspěvek 0,825% Průměrná živnostenská daň 12,89% Celkové zdanění podniku 28,72% Příklad Společnost s ručením omezeným s obchodním vedením v Regensburgu nahospodaří v roce 2010 zisk před zdaněním ve výši (příklad bez zohlednění plateb nájemného a úroků): Daňový zisk Daň z příjmu právnických osob Solidární příspěvek 825 Živnostenská daň (Regensburg: 14,87%) Celková daňová zátěž 30695

7 Invest in Bavaria Podpoříme Vás při Vašem příchodu do Bavorska. Bezplatně a individuálně. Invest in Bavaria je agentura Bavorského ministerstva hospodářství a společnosti Bayern International GmbH pro subjekty přicházející do Bavorska podnikat. Náš vícejazyčný servis zahrnuje tržní a odvětvové informace o Bavorsku a informace o veřejném financování a o subvencích. Nalezneme pro Vás vhodné kancelářské prostory a komerční plochy a vytvoříme kontakty s úřady, clustery, hospodářskými svazy, ekonomickými a technologickými sítěmi, výzkumnými ústavy a poradci. Obraťte se na nás ještě dnes. Sdělte nám svá individuální přání pro poskytnutí podpory! září 2011

8 Mezinárodní srovnání daní Obecné mezinárodní srovnání DPH v roce 2010, v % Vedlejší mzdové náklady v roce 2010 v mezinárodním srovnání

9 Zdanění podniků Vývoj zdanění podniků v Německu, v % Zdroj a vyloučení odpovědnosti Tento dokument vznikl s podporou Centrálního spolkového úřadu pro daně (Bundeszentralamt für Steuern) a vychází především z informací Centrálního spolkového úřadu pro daně: Centrální spolkový úřad pro daně (Bundeszentralamt für Steuern), Bonn, Centrální kontaktní místo pro zahraniční investory, Data v tomto dokumentu jsou z roku Invest in Bavaria neposkytuje daňové a právní poradenství. Účelem dokumentu je poskytnutí prvních informací a nečiní si proto nároky na úplnost. Navzdory veškeré pečlivosti nelze převzít odpovědnost za obsahovou správnost. září 2011