Dotazy k setkání správců OBD 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazy k setkání správců OBD 2014"

Transkript

1 Dotazy k setkání správců OBD Záznam byl do RIV odeslán v dávce 2012 ve formě Stať-O. Nyní se objevil ve Scopusu. Má shodné ISBN s odeslaným záznamem v typu O. Autor má požádat o výmaz záznamu v opravné dávce a nahradit ho nebo má postupovat jinak např. novým založením záznamu? Není specifikován druh výsledku. Pokud se jedná o článek v odborné knize, je možné předat výsledek jako druh C a zároveň předat knihu do Národní knihovny. Pokud se jedná o článek ve sborníku, výsledek je třeba předat jako druh D. Výsledek druhu O může v IS VaVaI zůstat, ale lepší je ho z IS VaVaI odstranit. 2. Záznam je indexován ve Scopusu, ale nemá zde uvedeno ISSN ani ISBN, jinak podmínky RIV splňuje. Jak postupovat v předání údajů pro RIV /ISBN nebo ISSN známe, ale strojovou kontrolou není tedy ISBN nebo ISSN dohledatelné/ Pokud není známo ISBN nebo ISSN, výsledek nesplňuje definici druhu výsledku J, B, C ani D. Výsledek je možné předat jako druh O 3. K ohodnocení jsou stále vybírány záznamy v intervalu příslušných hodnocených let, které nebyly v minulých letech vyřazeny, ale nezískaly ohodnocení /z důvodu pozdějšího zařazení do hodnotících db/? Pokud ne, jaké je pro nás řešení k získání hodnocení při pozdějším indexování v hodnotících databázích? Pokud výsledek druhu D nezískal bodovou hodnotu, protože se nenacházel v předchozích letech v hodnocených databázích a v příslušném roce je již v některé databázi, tak získá příslušnou bodovou hodnotu. U výsledku druhu J, pokud není časopis indexován v příslušném roce uplatnění výsledku, jeho indexace v následujícím roce již nezmění nulovou bodovou hodnotu výsledku 4. Dotaz: kniha je v korejštině. Název zadán v korejštině jako jazyk originálu. Anotaci k originálu jsme zapsali anglicky. Je to tak správně? Je to správně, ale je třeba si uvědomit, že různé exotické jazyky (čínština, japonština, arabština, ruština, ukrajinština, atd.) se nezobrazuji v IS vavai správně a znaky jsou nahrazeny otazníky. Tím se výrazně snižuje vypovídací hodnota výsledku. U jazyků, které nepoužívají latinku, je vhodný přepis znaků do latinky. Např. хорошо chorošo. 5. Bude vyřazena z hodnocení publikace, která nemá cizojazyčné resumé? Máme ji odesílat v typu B i přes písemný nesouhlas autora a schvalovatele s neodesláním? Publikace bez cizojazyčného resumé nesplňuje definici druhu výsledku. Pokud schvalovatel (hodnotící panel) nebo autor nesouhlasí s odesláním, je třeba toto přání respektovat. V opačném případě, v případě vyřazení a sankce se bude hledat viník. 5.a Do jaké míry jsou brána pro hodnocení formální kritéria odborné publikace? Neustálé problémy v případě, že je toto povinné, mohlo by být pole s tímto údajem zařazeno do OBD nastaveno jako povinné alespoň pro ZČU /není nutné pro kontrolní program!/ Formální kritéria jsou základní kritéria při posuzování, zda výsledek splňuje definici druhu výsledku. Pokud nejsou vyplněny povinné údaje, webová kontrolní služba hlásí chyby, se kterými záznam nemůže být zařazen do IS VaVaI. 6. Metodika s. 32,typ Jsc bude platit pro hodnocení i v r typ Conference Paper nebo bude nutné dát výsledek do typu D? Již takové mám, periodikum má ISSN s JRC, ale příspěvky jsou z konferencí /má i ISBN/, příznaky má Book series a conference paper. př. r. 2014, ti: Local mechanical properties of Au thin films on polyethylene, zdroj Key Engineering Materials, ISSN Dotaz byl zodpovězen v rámci prezentace. 1 / 5

2 7. Který seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik platí pro hodnocení článků v periodikách vydaných v roce 2013? Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 (http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=707758) rozumíme tomu správně, že nově vydaný seznam je platný pro HODNOCENÍ v roce 2014, tj. pro články za rok 2013? Ano. Seznam platí pro výsledky uplatněné od roku Pro výsledky uplatněné do roku 2012 platí seznamy předchozí. 8. Jrec mohou se bez hrozby sankce zaslat i články z recenzovaných periodik, které nejsou na seznamu? Nebo raději zasílat jako typ O? Pokud článek splňuje definici druhu výsledku, je možné jej předat jako druh J. Výsledek nemusí získat bodové ohodnocení, ale nehrozí mu ani sankce. 9. Pokud vykazujeme kapitolu v zahraniční odborné knize C je nezbytné zaslat celou zahraniční knihu do Národní knihovny? Ano, jinak kapitola v knize nebude hodnocena. Členové OVHP budou výsledky posuzovat přímo v Národní knihovně. 10. Do jakého druhu výsledku RIV zařadit záznam zařazený ve WoS document type proceedings paper s ISSN? Příklad: Accession Number: WOS: , Source: LEVERAGING TECHNOLOGY FOR LEARNING, VOL I Book Series: elearning and Software for Education Pages: DOI: / X Metodika s. 10, odst. V.2., kde je uvedeno, že se musí jednat při zařazení do WoS o časopis s IF. Typ D připouští pouze ISBN nebo současně ISBN a ISSN, pokud tedy zařadím do J - bude a jak záznam hodnocen? Dotaz byl zodpovězen v rámci prezentace. 11. Je možné v roce 2014 zaslat údaje za smluvní výzkum z roku 2012? Nebo se sbírá pouze vždy aktuální = předcházející rok (tj. letos jen za rok 2013)? Stále se sbírají údaje jen za aktuální tj. předchozí rok. Údaje za rok 2012 již byly předány a hodnoceny. V roce 2014 se budou sbírat údaje o smluvním výzkumu za rok Kniha, která vyšla na Slovensku se nachází v katalogu NK, není tedy třeba ji dodávat do NK? Pokud je zahraniční kniha evidována v katalogu NK, není potřeba ji ještě jednou předávat. Zaslání asi provedl zahraniční vydavatel. 13. Ve WoS máme publikaci: (http://gateway.isiknowledge.com/gateway/gateway.cgi?gwversion=2&srcauth=alertin g&srcapp=alerting&destapp=wos&destlinktype=fullrecord&ut= ) Tato publikace má příznak Review a Book Chapter. Můžeme ji do RIV poslat jako článek? Ano, typ dokumentu Review je hodnoceným typem odborného článku. 14. Jaká je strategie vykazování u typu publikací, které nejsou předmětem hodnocení pro různé obory? Např. monografie u lékařských věd. Není-li monografie výstupem projektu. Máme odevzdávat všechny publikace, které odpovídají definici nebo je to zbytečné? Je potřeba předávat VŠECHNY výsledky, které vznikly za podpory ze státního rozpočtu. Tyto výsledky vstupují do hodnocení výzkumných programů. IS VaVaI slouží rovněž pro různé odborné panely, které posuzuji výsledky výzkumu jak výzkumných organizací, tak i jednotlivých výzkumníků. 2 / 5

3 15. Dle popisu údajů 2014 platí, že nelze kombinovat např. finacování I a N přitom Metodika 2013 deklaruje na str. 5: Do Hodnocení VO budou zahrnuty všechny záznamy o výsledcích, zařazené v RIV, bez ohledu na typ výzkumné aktivity nebo zdroj financování. Dle stávajících podmínek tedy vybíráme I. Je to tak správně? Pokud výsledek vznikl na základě podpory podle zákona 130/2002 Sb. (P, Z, I, S) a zároveň na základě podpory mimo zákon 130/2002 Sb. (V, N, E, O) je možné jej předat 2x jednou s návaznosti podle zákona a podruhé s návaznosti mimo zákon. U takového výsledku je potřeba posoudit převažující zdroj podpory. 16. Chtěli bychom se zeptat vůči čemu probíhají kontroly ve WOS. Vůči DT - Document Type nebo vůči PT Publication Type. Existuji tam různé kombinace Article nebo Proceedings Paper a pro nás je důležité vědět čím se řídit. Podle toho co je uvedeno u DT nebo PT?. Rozhodující je typ publikace. 17. Jak je to s hodnocením starších publikací uplatnění starší než 2013, které zasíláme teprve letos do hodnocení. Také se jich bude týkat peer review hodnocení? Ano, protože jejich hodnocení neproběhlo v minulých letech. 18. Zahraniční monografie podmínka odevzdávání do NK. Je nutnou podmínkou odevzdání fyzické zahraniční publikace do NK k hodnocení programu? (Většina autorů chce odeslat pouze záznam bez publikace do NK). Pokud odborná kniha nebude v evidenci v NK, výsledek nebude hodnocen. Výsledek budou posuzovat 2 3 členové OVHP a zařazovat do skupin dle kvality. Bez fyzického posouzení by toto nebylo možné. 19. Pro která léta uplatnění publikace platí Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik z ledna 2014? (Autor chce zaslat do RIV článek v časopise, který je nyní nově na Seznamu recenzovaných časopisů Článek vyšel v roce 2012, kdy časopis ve starém seznamu nebyl. Bude vyřazen nebo hodnocen bez ohledu na rok uplatnění? Pro výsledky uplatněné v roce 2012 a dříve platí seznam z roku Autor je domácí na UK, odjel do Norska, ale publikuje pod afiliací Norské university. Stále platí zásada, že afiliace musí být daného autora k dané instituci? Byl by takovýto výsledek vyřazen? U výsledku by měla být uvedena afiliace předkladatele. Pokud výzkumník pracuje v Norsku, a je v pracovněprávním vztahu k předkladateli, může výsledek předat do IS VaVaI. Bylo by etické, aby UK byla uvedena jako jedna z domovských instituci autora. 21. Aktualizovaný seznam českých recenzovaných časopisů "platný pro rok2014", viz máme chápat tak, že se týká (vlastně zpětně) článků publikovaných během roku 2013 a vykazovaných při aktuálním sběru v roce 2014, nebo se snad týká až článků, které budou publikovány během roku 2014? Neboli konkrétně: Pokud článek vyšel v roce 2013 v časopise, který na předešlém seznamu byl, ale na tomto aktualizovaném seznamu již není, máme nebo nemáme ho v letošním sběru pro RIV uvádět? V roce 2014 budou hodnoceny články uplatněné v roce 2013 a zařazeny do skupiny společenských a humanitních věd a zveřejněny v časopisech uvedených na Seznamu. 22. Pokud jedna z fakult vykáže knihu jako celek se všemi autory a součástí autorského kolektivu jsou i autoři z jiné fakulty, jak má ona fakulta publikaci vykázat? Jako knihu jako celek, s tím že záznam bude totožný, nebo jako jednotlivé kapitoly s autory dané fakulty? 3 / 5

4 Pokud se na tvorbě knihy podíleli autoři z různých fakult, jedna fakulta může výsledek předat jako druh B a ostatní jako druh C. Výpočet bodového ohodnocení probíhá na základě faktoru kapitol body za knihu jsou kapitolám přidělovány na základě jejího podílu na knize (počet stran) a zbytek je přidělen předkladateli, který předal výsledek druhu B. 23. Co udělat se záznamy, které vznikly v roce 2013 a níže - jako články v časopisech, které v roce 2013 byly na seznamu recenzovaných periodik a v novém seznamu již nejsou. Vyřadit je z dodávky RIV, protože již nebudou hodnoceny? Je potřeba předávat VŠECHNY výsledky, které vznikly za podpory ze státního rozpočtu. Tyto výsledky vstupují do hodnocení výzkumných programů. IS VaVaI slouží rovněž pro různé odborné panely, které posuzuji výsledky výzkumu jak výzkumných organizací, tak i jednotlivých výzkumníků. 24. Lze vykazovat k nově zařazeným časopisům články v nich uveřejněné zpětně (tzn. publikované třeba v roce 2012)? Ano, ale tyto výsledky nebudou bodově ohodnoceny. 25. Máme patent, který jsme vykázali loni jako pouze udělený (položka RN9='A'). V prosinci byla na využití tohoto patentu uzavřena licenční smlouva, proto ho chceme do RIV zadat znova. Je správný postup požádat o smazání starého záznamu a v letošním roce poslat nový záznam, kde už bude položka RN9='B'? Ano. 26. Kolik článků je hodnocených na základě databáze ERIH? V Databáze ERIH je evidováno časopisů. V roce 2012 bylo českými výzkumníky uplatněno 513 článků, což je 1,7 % z celkového počtu výsledků druhu J. 27. Příspěvky z konference byly publikovány ve special issue impaktovaného časopisu, ale nejsou uveřejněny na WoS. Je možné příspěvky vykázat jako článek ve sborníku, i když bude uvedeno jenom ISSN. Nebo je můžeme vykázat jako "J", autoři trvají na vykázání jako "J". Pokud je výsledek na WoS evidován jako typ dokumentu Article. Letter, Review je možné jej předat jako druh J. 28. Je nutno posílat znovu do RIV s kódem UT WoS záznam, který byl do RIV poslán již dříve, ale do WoS byl zařazen až po loňském hodnocení? Pokud záznam nepošleme znovu do RIV s kódem UT WoS, může být vyřazen z hodnocení, případně hodnocen pouze za Seznam českých recenzovaných periodik nebo Scopus? Je nutno při opětovném poslání záznamu nechat původní záznam z RIV odstranit? Pokud byl výsledek již hodnocen jako Jimp, není potřeba jej předávat znovu. 29. Prosím o informace, jak odesílat utajované dodávky. Režim odesílání písemností podléhajících utajení řeší příslušný zákon a související návazné předpisy. Tyto informace mají k disposici všichni pracovníci v rámci absolvovaných prověrek na daný druh utajení. 30. Jsou k dispozici informace o předávání údajů o SMV v letošním roce? Termíny, popisy sbíraných dat,? Bude zveřejněno cca příští měsíc. Struktura údajů se měnit nebude, termín předání bude po ukončení sběru dat RIV tak, aby bylo možné zadat kódy výsledku evidovaného v IS vavai. 4 / 5

5 31. Deklarace excelentních výsledků - stačí jejich evidování v NKP/WoS/Scopus? Budeme muset posílat fyzické kopie expertním panelům? Co nákladná, zahraniční literatura? Excelentní výsledky se týkají VŠECH druhů, tj. včetně aplikovaných. Způsob jejich předání členům expertních panelů bude včas oznámeno. Pokud je výsledek (celý) veřejně přístupný nebude jej potřeba předávat. 32. Bude-li do RIV odeslán výsledek, nesplňující definici kategorie (např. obsahově, metodologicky) - bude vyřazeno z hodnocení, hodnoceno O body, penalizováno? Na co se nejvíce zaměří v rámci kontrol a exportů z hlediska minimalizace případných penalizací, způsobených vkladateli do OBD? Pokud výsledek nesplňuje definici druhu výsledku, bude vyřazen z hodnocení a následně i z IS VaVaI. O případné sankci rozhoduje Rada. 33. SJR ranking - bude s ním DERS pracovat podobně jako s impact faktorem? Tzn, možnost importu aktuálního rankingu 2x ročně, přiřazení bodového hodnocení na jeho základě zpětně k výsledkům, apod.? Odpověď DERS. 34. Na straně 49 metodiky je uvedena tabulka, kde jsou stanoveny procentní podíly pro jednotlivé druhy výsledku. Dále se tam píše, se tyto procentní podíly byly stanoveny na zaklade HODNOCENI 2012(=H12). Předpokládám tedy, ze tabulka bude platná pro HODNOCENI 2013(=H13). Jak to prosím bude v HODNOCENI 2014(=H14)? Bude pro toto hodnocení platit úplně stejná tabulka nebo dojde k její aktualizaci na zaklade H13? Procentní podíly schválila vláda a jejich hodnota se měnit nebude. 35. V textu je sice uvedeno, "hodnocení výsledků s rokem uplatnění 2012 a VYŠŠÍM se stanovuje celková roční bodová hodnota na Pilíř I a Pilíř III na 600 tis. bodů", ale neříká se tu nic o tom, zda se mohou pro další hodnocení měnit procentní podíly. Procentní podíly schválila vláda a jejich hodnota se měnit nebude. 5 / 5

Dotazy II. část: 1 / 6

Dotazy II. část: 1 / 6 Dotazy II. část: 1. Časopis je skenován databází Scopus, má ISBN, ale jednotlivá čísla jsou zároveň sborníky z konference a mají přidělené ISBN. Ve Scopus pak články mají někdy druh - článek v periodiku

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Dokument je zveřejněn od 14. prosince 2012 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Dokument je zveřejněn od 8. ledna 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Dokument je zveřejněn od 24. 11. 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Č.j.: V Praze dne. září 2013 Výtisk č.: Materiál pro jednání Věc: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Důvod předložení

Více

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Hodnocení vědy Antonín Slabý 2 Rada

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML Struktury dat pro rok 2010 Část A: Oblasti CEP, CEZ, RIV InfoScience Praha Verze 1.2 15.9.2010 1 / 55 Obsah

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1

2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. programu GAMA, podprogram 1 Příručka pro uchazeče (souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů) Č. j.: TACR/569/2015 2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu GAMA, podprogram 1 2015 Obsah

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Jakými pravidly se řídí udělování grantů, jak o nich získat informace a jak získat přesné pokyny pro podávání žádostí? Návrhy projektů

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více