ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení: Vzdělávání pracovníků společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. trénink manažerských a komunikačních dovedností TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů

2 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 2 z 13 1 OBSAH Titulní strana OBSAH ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NÁZEV ZAKÁZKY ZADAVATEL ZAKÁZKA DRUH ZAKÁZKY (TJ. SLUŽBY NEBO DODÁVKY) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE PŘI REALIZACI ZAKÁZKY VYMEZENÍ ÚLOHY REALIZÁTORA a ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA NABÍDKOVÁ CENA PLATEBNÍ PODMÍNKY DÉLKA TRVÁNÍ ZAKÁZKY DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA FORMU ZAKÁZKY PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY OSTATNÍ UJEDNÁNÍ...13 tabulka č. 1. Užité pojmy a zkratky Zkratka Realizátor Uchazeč Zadavatel Význam Realizátorem se rozumí subjekt z řad uchazečů, který byl zadavatelem vybrán jako vítěz výběrového řízení Uchazečem se rozumí subjekt, který se účastní zadávacího řízení Zadavatelem se rozumí subjekt, který vydal výzvu k podání nabídky

3 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 3 z 13 2 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (1) Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s., se sídlem Šenovská 101/543, Ostrava Slezská Ostrava, (dále také zadavatel) vyhlašuje zadávací řízení na realizátora školících služeb v oblasti manažerských a komunikačních dovedností v rámci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 2.1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdělávání pracovníků společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. trénink manažerských a komunikačních dovedností 2.2 ZADAVATEL tabulka č. 2. Zadavatel Položka: Údaje: Obchodní firma / název: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma: Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele akciová společnost IČ: Ing. Zbyněk Cverna předseda představenstva, Ing. Petr Klečka člen představenstva DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba CZ Šenovská 101/543, Ostrava Slezská Ostrava Ing. Věra Zadinová vedoucí informační soustavy Telefon: Fax: www: ZAKÁZKA Druh zakázky (tj. služby nebo dodávky) (1) Služby školící služby vč. zajištění ubytování a stravy Vymezení předmětu zakázky (1) Předmětem zakázky je realizace školících služeb dle zadání jednotlivých témat kurzů /viz (2)/, zajištění ubytování, stravy a večerního programu v atraktivní lokalitě v okrese Ostrava nebo Frýdek-Místek (např. horský hotel v Beskydech). Kurzy jsou koncipovány jako dvoudenní se zahájením vzdělávání v pátek v dopoledních hodinách a ukončením v sobotu v poledne. Během této doby zajistí realizátor školících služeb účastníkům kurzu stravu a ubytování. Na páteční večer zajistí realizátor školících služeb účastníkům kurzu relaxační program (bazén, bowling apod.). Součástí dodávky jsou také manuály k jednotlivým kurzům.

4 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 4 z 13 (2) Popis / rozsah požadovaných aktivit / cíle dle jednotlivých témat kurzů: 1. vzdělávacího kurzu/vzdělávacích kurzů: KOUČOVÁNÍ A LEADERSHIP 2. Cílová skupina účastníků kurzu/kurzů (specifikujte blíže účastníky vzdělávacího kurzu, např. rozdělení do skupin podle profesního zaměření apod.): Kurz bude mít 2 úrovně : a) Nižší managament 1 skupina po 12 pracovnících b) Střední a vrcholový managament 1 skupina - 17 pracovníků 3. Rozsah kurzu/kurzů (počet vyučovacích hodin) : celkem 256 hodin 4. Obsahová náplň kurzu/kurzů (charakteristika kurzu, osnova, apod.): Osnova : Koučování Koučování styl řízení lidí 4 úrovně koučování Osobnost kouče 4 základní schopnosti koučování stanovování a předávání cílů Shromažďování dat a předávání informací Poskytování zpětné vazby Volba času a místa pro schůzky Jak předávat dovednosti Metoda zvyšování výkonu jednotlivce Efektivní komunikace kouče Řešení problému v týmu Leadership Odvážné vedení Tvá vedoucí role Efektivní předávání informací Týmová efektivnost Stanovování závazků Stupně podpory Emoční inteligence Řídicí styl Změna a její řízení Motivovat pro výkonnost Od úkolu po zodpovědnost Od poslouchání k porozumění Efektivní rozhodování Akční plán pro jednotlivce a týmy 5. Metoda hodnocení účastníků kurzu/kurzů: - hodnocení spolupráce celé skupiny lektorem, účastníky - individuální hodnocení silných a slabých stránek manažerských a komunikačních dovedností, vyhodnocení potenciálu rozvoje jednotlivých účastníků na základě modelových situací a případových studií

5 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 5 z 13 - test znalostí po absolvování vzdělávacího cyklu ( počet hodin podle účastnické skupiny) - vyhodnocení individuální prezentace znalostí uplatněné v praxi (po skončení vzdělávacího cyklu) 6. Uplatnitelnost znalostí získaných absolvováním kurzu/kurzů: Podpora efektivního řízení pracovníků, aktivního přístupu k pracovníků, zlepšení interní komunikace. 7. Přehled materiálů (i literatury) používaných v průběhu kurzu/kurzů (uveďte, zda jsou materiály běžně dostupné, jak je zajistíte, popř. připravíte): Manuál připravený pro konkrétní seminář připraví lektor Případové studie obecné i konkrétně definované pro skupinu účastníků Seznam doporučené a použité literatury v manuálech a autorů pro dané téma Počítačové prezentace k tématu 1. vzdělávacího kurzu/vzdělávacích kurzů: MARKETING 2. Cílová skupina účastníků kurzu/kurzů (specifikujte blíže účastníky vzdělávacího kurzu, např. rozdělení do skupin podle profesního zaměření apod.): Kurz bude mít 1 úroveň : a) Střední a vrcholový managament 1 skupina - 17 pracovníků 3. Rozsah kurzu/kurzů (počet vyučovacích hodin) : celkem 64 hodin 4. Obsahová náplň kurzu/kurzů (charakteristika kurzu, osnova, apod.): Osnova : Marketingově řízená organizace Kdo je to interní a externí zákazník Co je náš produkt Marketingový mix Komunikační mix Základní funkce marketingu Kde je moje role v marketingově řízené firmě Marketingový informační systém Analýza a identifikace potřeb zákaznických skupin Metody k vyhodnocení informací Analýza SWOT základní nástroj plánování Formulace cílů Porterův model konkurenčních sil kdo je naše konkurence Životní cyklus produktů - matice MABA, BCG Rozpracování strategie do marketingového mixu Marketingový plán Komunikační plán Konkurenční výhoda produktů

6 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 6 z Metoda hodnocení účastníků kurzu/kurzů: - hodnocení spolupráce celé skupiny lektorem, účastníky - individuální hodnocení silných a slabých stránek manažerských a komunikačních dovedností, vyhodnocení potenciálu rozvoje jednotlivých účastníků na základě modelových situací a případových studií - test znalostí po absolvování vzdělávacího cyklu ( počet hodin podle účastnické skupiny) - vyhodnocení individuální prezentace znalostí uplatněné v praxi (po skončení vzdělávacího cyklu) 6. Uplatnitelnost znalostí získaných absolvováním kurzu/kurzů: Podpora řízení organizace ve smyslu zákaznicky orientovaný podnik, zlepšení znalostí a dovedností pracovníků v oblasti marketingu, využití znalostí a dovedností při jednáních se zákazníkem a získávání zákazníků rozšiřování zákaznického protfolia. 7. Přehled materiálů (i literatury) používaných v průběhu kurzu/kurzů (uveďte, zda jsou materiály běžně dostupné, jak je zajistíte, popř. připravíte): Manuál připravený pro konkrétní seminář připraví lektor Případové studie obecné i konkrétně definované pro skupinu účastníků Seznam doporučené a použité literatury v manuálech a autorů pro dané téma Počítačové prezentace k tématu 1. vzdělávacího kurzu/vzdělávacích kurzů: MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2. Cílová skupina účastníků kurzu/kurzů (specifikujte blíže účastníky vzdělávacího kurzu, např. rozdělení do skupin podle profesního zaměření apod.): Kurz bude mít 1 úroveň : a) Střední a vrcholový managament 1 skupina - 17 pracovníků 3. Rozsah kurzu/kurzů (počet vyučovacích hodin) : celkem 80 hodin 4. Obsahová náplň kurzu/kurzů (charakteristika kurzu, osnova, apod.): Osnova : Role a práce manažera Firemní kultura ve společnosti Řídící styl manažera Motivace Delegování a přidělování úkolů Monitorování a řízení úkolů Kontrolní systém manažera Hodnocení spolupracovníků Nábor a výběr zaměstnanců Řízení změn Vyjednávání Řízení týmů Vedení porad a schůzek

7 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 7 z 13 Vedení pracovních pohovorů Strategické řízení a plánování 5. Metoda hodnocení účastníků kurzu/kurzů: - hodnocení spolupráce celé skupiny lektorem, účastníky - individuální hodnocení silných a slabých stránek manažerských a komunikačních dovedností, vyhodnocení potenciálu rozvoje jednotlivých účastníků na základě modelových situací a případových studií - test znalostí po absolvování vzdělávacího cyklu ( počet hodin podle účastnické skupiny) - vyhodnocení individuální prezentace znalostí uplatněné v praxi (po skončení vzdělávacího cyklu) 6. Uplatnitelnost znalostí získaných absolvováním kurzu/kurzů: Podpora efektivního řízení pracovníků, zavedení nových manažerských postupů a systémů řízení v organizaci, zkvalitnění a zefektivnění způsobu vedení porad 7. Přehled materiálů (i literatury) používaných v průběhu kurzu/kurzů (uveďte, zda jsou materiály běžně dostupné, jak je zajistíte, popř. připravíte): Manuál připravený pro konkrétní seminář připraví lektor Případové studie obecné i konkrétně definované pro skupinu účastníků Seznam doporučené a použité literatury v manuálech a autorů pro dané téma Počítačové prezentace k tématu 1. vzdělávacího kurzu/vzdělávacích kurzů: OBCHODNÍ DOVEDNOSTI 2. Cílová skupina účastníků kurzu/kurzů (specifikujte blíže účastníky vzdělávacího kurzu, např. rozdělení do skupin podle profesního zaměření apod.): Kurz bude mít 2 úrovně : a) Nižší managament 1 skupina po 12 pracovnících b) Střední a vrcholový managament 1 skupina - 17 pracovníků 3. Rozsah kurzu/kurzů (počet vyučovacích hodin) : celkem 144 hodin 4. Obsahová náplň kurzu/kurzů (charakteristika kurzu, osnova, apod.): Osnova : Práce a role obchodníka Pozitivní přístup obchodníka a schopnost sebemotivace Stanovování prodejních cílů Znalost prodejních technik Fáze obchodního jednání Příprava obchodníka Prezentační dovednosti obchodníka Navázaní vztahu na obchodním jednání Analýza potřeb zákazníka Jak správně představit produkt, který prodáváme Schopnost argumentace

8 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 8 z 13 Vyjednávání se zákazníkem s cílem win x win Způsoby, jak uzavřít objednávku Jak pečovat o svého zákazníka 5. Metoda hodnocení účastníků kurzu/kurzů: - hodnocení spolupráce celé skupiny lektorem, účastníky - individuální hodnocení silných a slabých stránek manažerských a komunikačních dovedností, vyhodnocení potenciálu rozvoje jednotlivých účastníků na základě modelových situací a případových studií - test znalostí po absolvování vzdělávacího cyklu ( počet hodin podle účastnické skupiny) - vyhodnocení individuální prezentace znalostí uplatněné v praxi (po skončení vzdělávacího cyklu) 6. Uplatnitelnost znalostí získaných absolvováním kurzu/kurzů: Využití získaných znalostí a dovedností v rámci uzavírání obchodních (smluvních) vztahů, zefektivnění práce obchodního oddělení, prohloubení znalostí v prozákaznicky orientované problematice 7. Přehled materiálů (i literatury) používaných v průběhu kurzu/kurzů (uveďte, zda jsou materiály běžně dostupné, jak je zajistíte, popř. připravíte): Manuál připravený pro konkrétní seminář připraví lektor Případové studie obecné i konkrétně definované pro skupinu účastníků Seznam doporučené a použité literatury v manuálech a autorů pro dané téma Počítačové prezentace k tématu 1. vzdělávacího kurzu/vzdělávacích kurzů: TÝMOVÁ PRÁCE 2. Cílová skupina účastníků kurzu/kurzů (specifikujte blíže účastníky vzdělávacího kurzu, např. rozdělení do skupin podle profesního zaměření apod.): Kurz bude mít 2 úrovně : a) Nižší managament 1 skupina po 12 pracovnících b) Střední a vrcholový managament 1 skupina - 17 pracovníků 3. Rozsah kurzu/kurzů (počet vyučovacích hodin) : celkem 192 hodin 4. Obsahová náplň kurzu/kurzů (charakteristika kurzu, osnova, apod.): Osnova : Týmy a týmové procesy Skupinový vývoj Vytváření týmů Týmové role Jak hodnotit a vytvářet tým Osobnost vedoucího týmu Role vedoucího týmu Styly řízení lidí Motivace jednotlivců a týmu

9 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 9 z 13 Rozhodování v týmu Komunikace v týmu Vyjednávání v týmu Řešení problému v týmu Výběr členů týmu Kontrolní procesy v týmu Vyhodnocování pracovních výkonů v týmu Rozvoj týmu i jednotlivců 5. Metoda hodnocení účastníků kurzu/kurzů: - hodnocení spolupráce celé skupiny lektorem, účastníky - individuální hodnocení silných a slabých stránek manažerských a komunikačních dovedností, vyhodnocení potenciálu rozvoje jednotlivých účastníků na základě modelových situací a případových studií - test znalostí po absolvování vzdělávacího cyklu ( počet hodin podle účastnické skupiny) - vyhodnocení individuální prezentace znalostí uplatněné v praxi (po skončení vzdělávacího cyklu) 6. Uplatnitelnost znalostí získaných absolvováním kurzu/kurzů: Zavedení principů týmové práce, zefektivnění současného způsobu řízení velkých projektů, stanovení klíčových hráčů v týmech. 7. Přehled materiálů (i literatury) používaných v průběhu kurzu/kurzů (uveďte, zda jsou materiály běžně dostupné, jak je zajistíte, popř. připravíte): Manuál připravený pro konkrétní seminář připraví lektor Případové studie obecné i konkrétně definované pro skupinu účastníků Seznam doporučené a použité literatury v manuálech a autorů pro dané téma Počítačové prezentace k tématu 2.4 VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE PŘI REALIZACI ZAKÁZKY (1) Zadavatel vydává požadavky na náplň kurzů a počet účastníků kurzů, odsouhlašuje termíny a náplň jednotlivých kurzů, (2) Zadavatel kurzu bude od účastníků kurzů vyžadovat zpětnou vazbu na realizátora a tuto zpětnou vazbu bude pravidelně vyhodnocovat, (3) Realizace zakázky se může uskutečnit pouze na základě uzavřené písemné smlouvy mezi zadavatelem a realizátorem. 2.5 VYMEZENÍ ÚLOHY REALIZÁTORA A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY (1) Realizátor provádí plnění zakázky dle předem smluvených pravidel, (2) Realizátor bude komunikovat se zadavatelem, aby byly naplněny stanovené cíle zakázky (3) Zajištění výuky dle uvedených témat a časového harmonogramu

10 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 10 z 13 (4) Technické zajištění školení (5) Zajištění manuálů pro všechny účastníky školení (6) Předložení metodiky hodnocení účastníků školení a popis způsobu zajištění kvality kurzů (7) Vedení prezenčních listin (8) Vystavení certifikátu o absolvování kurzů všem jeho účastníkům (9) Komplexní zajištění realizace kurzů (včetně ubytování, stravování a relaxačního programu) 2.6 KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA (1) Požadujeme dodavatelský subjekt se zkušenostmi v oblasti celofiremního vzdělávání, který se již dříve obdobných zakázek účastnil. Realizátor je povinen prokázat v nabídce splnění níže uvedené kvalifikace. (2) Oprávnění k podnikání v oblasti vzdělávacích služeb. Realizátor předloží oprávnění k podnikání v oblasti vzdělávacích služeb, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být realizátor zapsán podle zvláštních předpisů. (3) Základní kvalifikační kritéria Základní kvalifikační kritéria splňuje realizátor: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce, b) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, c) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, d) který není v likvidaci, e) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Potvrzení nebude starší 3 měsíců, f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. Potvrzení nebude starší 3 měsíců, g) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem zakázky, jde-li o fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce. Realizátor prokazuje splnění kvalifikačních kritérií podle bodů a) až d) a g) čestným

11 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 11 z 13 prohlášením podepsaným osobou oprávněnou nebo osobou pověřenou plnou mocí. (4) Specifická kvalifikační kritéria Technickou způsobilost realizátor prokáže: a) realizátor prokáže, že má praktické zkušenosti s vedením kurzů a seminářů, popíše své dosavadní zkušenosti se vzdělávacími aktivitami, příklady a rozsah dříve realizovaných kurzů. Realizátor předloží minimálně 1 písemnou referenci o poskytnutí obdobných služeb, osvědčení o dodání služeb, b) realizátor uvede v nabídce zajištění kvality vzdělávacích kurzů, c) realizátor uvede v nabídce přehled technického vybavení a školících materiálů, které bude realizátor využívat při poskytování služeb, d) realizátor v nabídce předloží zadavateli návrh smlouvy. 2.7 NABÍDKOVÁ CENA (1) Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zásadami uvedenými v této zadávací dokumentaci, a to absolutní částkou v českých korunách. Dále uchazeč stanoví nabídkovou cenu za jednotlivé součásti služby (vždy údaj o ceně bez DPH a s DPH vždy za jednotlivou vzdělávací aktivitu). V nabídce bude uvedena souhrnná cena za jeden kurz (včetně vedlejších nákladů lektora, jako je cestovné), dále cena za jednoho účastníka nebo za skupinu účastníků. Celková nabídková cena musí být uvedena v členění: Celková nabídková cena bez DPH Výše DPH v % Celková nabídková cena včetně DPH (2) Limitní cena, kterou nelze překročit je ,00 Kč bez DPH (3) Nabídková cena je cenou konečnou a nelze ji v průběhu realizace zakázky měnit. (4) Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 2.8 PLATEBNÍ PODMÍNKY (1) Zadavatel se zavazuje uhradit v průběhu kurzu částky za realizátorem provedené služby, související s plněním zakázky. Faktury jsou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet realizátora uvedeného ve smlouvě a na faktuře, na základě rádně vystaveného a doručeného daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktur je 60 dnů. 2.9 DÉLKA TRVÁNÍ ZAKÁZKY (1) Začátek realizace je září 2006, konec březen DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY (1) Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly v sídle realizátora, možnost ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. Realizátor musí dodržovat zásady administrace platné pro

12 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 12 z 13 účastníky projektů ze Strukturálních fondů, včetně archivace dokumentace související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. (2) Realizátor musí akceptovat povinnost provádět publicitu podle podmínek poskytnutí finanční podpory dle ESF a to ve školících materiálech, i při vlastním provádění kurzů. (3) Realizátor je povinen na základě hodnocení úrovně vzdělávací akce jejich účastníky (zpětná vazba) vypracovat pro zadavatele celkové zhodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA FORMU ZAKÁZKY (1) K posouzení budou přijímány pouze nabídky, které budou splňovat následující: (2) Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce a také na CD v elektronické podobě v českém jazyce a to v uzavřené obálce s označením Nabídka k projektu ESF NEOTVÍRAT v levém dolním rohu, adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče. Uzavřená obálka musí obsahovat jedno vyhotovení nabídky v písemné podobě, a to 1x originál s výrazným označením ORIGINÁL a jedno vyhotovení nabídky v elektronické podobě na CD. (3) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl. (4) Nabídka bude členěna takto: 1. identifikace uchazeče (tj. obchodní jméno firmy, sídlo, kontaktní adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefon, , případně fax, jméno statutárního zástupce 2. doklady prokazující způsobilost uchazeče 3. cenová nabídka. Nabídky, které nebudou splňovat formální náležitosti nebo nebudou obsahovat požadované dokumenty, budou hodnotící komisí vyřazeny a nebudou posuzovány PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (1) Lhůta pro podání nabídky končí dne v 10:00 hod. Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně do sídla společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s., na adresu Šenovská 101/543, Ostrava Slezská Ostrava v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod. paní Ing. Věře Zadinové. Téže kontaktní osobě budou zasílány nabídky doručované poštou. Ty musí být odeslány v dostatečném předstihu tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídky. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí této lhůty, budou automaticky vyřazeny a vráceny uchazečům zpět. Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny. (2) Zadavatel nebude hradit realizátorovi žádné náklady spojené s průběhem zadávacího řízení. (3) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu a odmítnout všechny předložené nabídky KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY (1) Dodržení formálních a specifických podmínek. Dodržení termínu a místa podání nabídky, viz. výše. Kritérium výběru je nejvyšší ekonomická výhodnost, což je sumarizace kritérií:

13 Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 13 z 13 Kvalita nabízených služeb 40% Kvalita realizačního týmu 40% Výše nabídkové ceny 20% (2) Nabídky budou hodnoceny hodnotící 5-ti člennou komisí, složenou z pracovníků zadavatele. (3) Hodnotící komisi tvoří: výkonný ředitel (vedoucí projektu) obchodní ředitel výrobní ředitel vedoucí informační soustavy (manager projektu) controlling (ekonom projektu) 2.14 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ (1) Zadávací řízení bude uveřejněno na webových stránkách ESF ČR (www.esfcr.cz) a na webových stránkách společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. (www.tto.cz) (2) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu s žádným s uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky na případné námitky nevybraných uchazečů nebude reflektováno. (3) Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká příslušnému uchazeči právní nárok a zadavateli povinnost beze zbytku přijmout tento návrh smlouvy. (4) Smlouva o dílo pro vítězného uchazeče bude po vyhodnocení nabídek doplněna o ustanovení, která odpovídají podmínkám Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). (5) Uchazeč bude o rozhodnutí informován písemně do 5-ti dnů od uzávěrky pro podání nabídek tj. do (6) Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. V Ostravě dne

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/23.00505

Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/23.00505 evropský sociáini~ fond v CR * * EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele služeb Projekt

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ, OSOBNOSTNÍHO AUDITU A PROFESNÍHO AUDITU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více