OBSAH Průvodce leden červen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Průvodce leden červen 2007"

Transkript

1 1

2 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ ODBORNÍK JAKOSTI (EOQ) = ODBORNÝ PRACOVNÍK ÚTVARŮ ŘÍZENÍ JAKOSTI REKVALIFIKAČNÍ KURZ PORADCE SYSTÉMU MANAGEMENTU (EOQ) ZÁKLADY MANAGEMENTU JAKOSTI PŘÍPRAVA AUDITORŮ JAKOSTI (EOQ) ZDOKONALOVÁNÍ AUDITORŮ JAKOSTI (EOQ) POŽADAVKY NA AUDITOVÁNÍ DLE NORMY ČSN EN ISO ROZŠIŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI AUDITORŮ EMS NA AUDITORY JAKOSTI METODA FMEA A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI PLÁNOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO/TS 16949: INTERNÍ AUDITOR ISO/TS 16949: ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK MÁME CERTIFIKÁT. A CO DÁL II? (SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI PO CERTIFIKACI) HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESŮ V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH PŘED ZAVEDENÍM SIX SIGMA AUDITING = VÝROBKOVÝ A DODAVATELSKÝ AUDIT KVALITA PROCESŮ = OSOBNÍ KVALITA A ZNALOSTI PRACOVNÍKŮ EFEKTIVNOST CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ TVORBA A ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ JAKOST VE ZDRAVOTNICTVÍ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH METROLOGIE METROLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY METROLOGIE V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI EMS MANAŽER EMS (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚVOD DO ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (1. MODUL) ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVA (2. MODUL)

3 ENVIRONMENTÁLNÍ A PREVENČNÍ PROGRAMY (3. MODUL) MANAŽERSKÉ NÁSTROJE A DOVEDNOSTI PRO EMS (4. MODUL) INTERNÍ AUDITY A PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM (5. MODUL) PŘÍPRAVA AUDITORŮ EMS (EOQ) ZDOKONALOVÁNÍ AUDITORŮ EMS (EOQ) ROZŠIŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI AUDITORŮ JAKOSTI NA AUDITORY EMS ZÁKLADY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU S REVIZÍ ISO ŘADY REVIZE NOREM ČSN EN ISO A ČSN ISO VÝKON AGENDY EKOLOGIE V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH HACCP SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP PRO MANAŽERY A AUDITORY ISO 22000:2005 K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN STANDARDY BRC A IFS = OTEVŘENÍ CESTY K DODÁVKÁM POTRAVIN DO OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ BEZPEČNOST POKRMŮ V GASTRONOMICKÝCH PROVOZECH MARKETING MARKETING A JEHO APLIKACE V PRAXI ANEB JAK NA TO? INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OZNÁMENÍ O PLATBĚ Poznámka: EOQ - obsah a kvalitu těchto kurzů zajišťuje DTO dle harmonizovaného schématu vydaného Evropskou organizací pro jakost (EOQ), která se již od roku 1956 stará o zajištění kvalitního vzdělávání v mnoha oblastech. patří mezi jednu ze tří organizací v ČR, která vlastní Pověření EOQ k realizaci těchto kurzů a garantuje tak, že vydaná osvědčení a certifikáty jsou uznávány ve 34 zemích Evropy. Aktuální informace o připravovaných akcích, publikacích, normách, konferencích a novinkách najdete na

4 4 JAKOST MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ Prof. Ing. RŮŽENA PETŘÍKOVÁ, CSc., ředitelka Domu techniky Ostrava Osnova a rozsah kurzu jsou v souladu s požadavky EOQ (Evropské organizace pro jakost) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výuka probíhá jednou měsíčně formou čtyřdenního soustředění. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, obhajobou projektové práce a ústním pohovorem. Absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci v oblasti jakosti s celostátní platností a o odborném vzdělání EOQ akceptované ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro představitele vedení pro jakost, pracovníky útvarů řízení jakosti, kontrolory, auditory jakosti, zástupce vrcholového a středního managementu. Cílem kurzu je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby zvládli systémovou práci na úseku managementu jakosti, zkušebnictví a certifikace. Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou. - Základy managementu jakosti - Historie, vývoj a trendy managementu jakosti - Systémy a principy managementu jakosti - Výklad a implementace norem ISO a modelu EFQM - Metody a nástroje managementu jakosti - Lidský činitel v jakosti - Certifikace personálu, výrobků a systémů jakosti Termín konání: 26. února 13. září 2007 HARMONOGRAM VÝUKY: Zahájení kurzu: 26. února 2007 v 10:00 hodin 1. modul: 26. února 1. března modul: března modul: dubna modul: května modul: června modul: září 2007 Závěrečné zkoušky: 14. září 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH V ceně jsou zahrnuty učební a pracovní texty, publikace, pomůcky a malé občerstvení. Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 9000:2001, ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) ODBORNÍK JAKOSTI (EOQ) = ODBORNÝ PRACOVNÍK ÚTVARŮ ŘÍZENÍ JAKOSTI REKVALIFIKAČNÍ KURZ Prof. RNDr. JOSEF TOŠENOVSKÝ, CSc. - Katedra kontroly a řízení jakosti VŠB -TU Ostrava Osnova a rozsah kurzu jsou v souladu s požadavky EOQ (Evropské organizace pro jakost) pro certifikaci pracovníků pro funkce QP (odborník profesionál jakosti) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výuka probíhá jednou měsíčně formou čtyřdenního soustředění. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, obhajobou projektové práce a ústním pohovorem. Absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci v oblasti jakosti s celostátní platností a o odborném vzdělání EOQ akceptované ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro zástupce středního a nižšího managementu, pracovníky útvarů řízení jakosti, kontrolory.

5 Cílem kurzu je připravit účastníky kurzu po teoretické i praktické stránce tak, aby v praxi dovedli používat metody a nástroje plánování jakosti a dále zavádět a zlepšovat systém jakosti podle norem ČSN EN ISO řady Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou. 5 - Základy řízení jakosti - Historie, vývoj a trendy řízení jakosti - Systémy a principy managementu jakosti - Základy statistiky a teorie pravděpodobnosti - Metody a nástroje řízení jakosti v příkladech Termín konání: 26. února 20. září 2007 HARMONOGRAM VÝUKY: Zahájení kurzu: 26. února 2007 v 10:00 hodin Zahájení kurzu: 26. února 2007 v 10:00 hodin 1. modul: 26. února 1. března modul: března modul: dubna modul: května modul: června modul: září 2007 Závěrečné zkoušky: 21. září 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH V ceně jsou zahrnuty učební a pracovní texty, publikace, pomůcky a malé občerstvení. Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 9000:2001, ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) PORADCE SYSTÉMU MANAGEMENTU (EOQ) prof. Ing. RŮŽENA PETŘÍKOVÁ, CSc.,, s. r. o. Obsahový požadavek i rozsah kurzu jsou v souladu s požadavky EOQ-Evropské organizace pro jakost pro danou funkci. Zájem EOQ je připravit a postupně nabízet potenciálním zákazníkům kvalifikované profesionály, způsobilé a znalé své profese, působící na poli QMS, EMS, BOZP. Kurz/trénink je určen pro poradce, kteří mají zájem na rozvoji svých znalostí a dovedností v poradenství v systému managementu. Kurz je nadstavbou pro odborníky/poradce, působící v QMS, EMS nebo BOZP, kteří mají zájem na osobním zdokonalení nebo na případné personální certifikaci v dané oblasti. Forma je přizpůsobena poslání kurzu, proto se skládá ze seminářů, pracovních workshopů, diskusí a tréninků v zapsaných předmětech. Na závěr kurzu se konají zkoušky formou testu. Po absolvování kurzu a za splnění dalších podmínek se může absolvent přihlásit k certifikační zkoušce u Národního nebo evropského registračního orgánu poradců (podmínky uvedeny na webových stránkách v části o personální certifikaci v ACM DTO). Po úspěšném absolvování může být poradce prostřednictvím NRO zapsán do národní a evropského registru poradců pro systémy managementu, což může posílit osobního konkurenční výhodu a zlepšit podnikatelskou mobilitu na trhu EU. Některé podmínky k certifikaci: držitel platného certifikátu manažera QMS, EMS nebo BOZP podle schématu EOQ, splnění podmínek praxe (viz požadavky na certifikaci - /acm), minimálně středoškolské vzdělání. - proces řízení poradenských služeb - management zlepšování - management projektu - management změny - moderování a monitoring - management informací a znalostí - moderní nástroje řízení - psychologie v poradenství

6 6 - komunikace a jednání s klientem - analýza rizik - platná legislativa v daném oboru - etika, osobní odpovědnost a rozhodování v podnikání Termín konání: 1. soustředění dubna 2007 (3 dny po 8 hod.) 2. soustředění dubna 2007 (2 dny po 8 hod., celkem 40 hod. celý kurz) Výuka: 1. den 9,00 17,00 hod. 2. a další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH ZÁKLADY MANAGEMENTU JAKOSTI prof. Ing. JAROSLAV NENADÁL, CSc., VŠB-TU Ostrava, Katedra kontroly a řízení jakosti V dnešní době, kdy se se vstupem do EU začíná projevovat jako nevyhnutelnost zavedení systému managementu jakosti jako součásti běžné podnikové praxe, Vás naši přední odborníci seznámí s historií, vývojem, principy, zásadami, metodami a nástroji managementu jakosti. Také Vás obeznámí s novými směry v oblasti řízení a zabezpečování jakosti. Budou Vám poskytnuty informace, které Vám pomohou k úspěšnému nastartování procesů efektivního managementu jakosti. Kurz je určen všem, kteří chtějí získat základní informace o systému managementu jakosti jakožto nedílné součásti řízení organizace. Dále všem, kteří hodlají vytvořit ve svém podniku funkční a účinný systém managementu jakosti, jenž ve svém důsledku zvýší jejich konkurenceschopnost. Cílem kurzu je seznámit účastníky s poznatky o podstatě, přínosu a významu systému managementu jakosti, obeznámit je s principy norem řady ČSN EN ISO 9000 a rovněž s metodami a nástroji systému managementu jakosti, které budou předvedeny a vysvětleny na příkladech. - Systém managementu jakosti - Ekonomické aspekty systému jakosti - Výklad a principy norem řady ČSN EN ISO Úloha vrcholového vedení v systému managementu jakosti - Metody a nástroje managementu jakosti - Přezkoumání a posuzování systému managementu jakosti - Praktické zkušenosti se zaváděním systému managementu jakosti - Diskuse - Test, závěr kurzu, předání osvědčení Termín konání: června 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH PŘÍPRAVA AUDITORŮ JAKOSTI (EOQ) Ing. RENATA DVORSKÁ V obsahu přípravného kurzu je zahrnut výklad obecných požadavků na systém managementu jakosti, rozbor a komentář požadavků norem systému managementu jakosti, příprava a techniky provádění auditů apod. Přípravný kurz je třídenní a je vhodný i pro začínající auditory. Předpokladem pro úspěšné absolvování přípravného kurzu je znalost požadavků norem ISO řady Osnova kurzu je v souladu s požadavky harmonizovaného schématu EOQ. Kurz je ukončen závěrečnou

7 zkouškou formou testu. Na základě výsledků testu obdrží absolventi osvědčení o absolvování kurzu akceptované ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro pracovníky a zájemce, kteří zabezpečují nebo provádějí interní audity jakosti v organizaci nebo je provádějí formou externí služby, zajišťují udržování a zlepšování systému managementu jakosti. Cílem kurzu je seznámit účastníky s výkladem obecných požadavků na systém managementu jakosti, rozbor a komentář požadavků norem systému managementu jakosti, techniky provádění auditů, současné trendy a požadavky v jednotlivých oblastech a předmětech činnosti, možnosti aplikace v praxi. - Požadavky na auditory dle ČSN EN ISO Charakteristika norem ISO řady Dovednosti auditorů Termín konání: března června 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. 1. den 9,00 16,55 hod. další dny 8,00 16,00 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 6.783,-Kč včetně 19% DPH Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) 7 ZDOKONALOVÁNÍ AUDITORŮ JAKOSTI (EOQ) Ing. RENATA DVORSKÁ Po základním kurzu se předpokládá aktivní účast na auditech a čerpání zkušeností. Zdokonalovací kurz přímo navazuje na kurz přípravný. Do kurzu jsou zařazena témata k týmové práci, analýzy auditních zpráv, měření účinnosti auditů, rozbor běžných i méně běžných neshod. Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je zkušenost s aktivním prováděním auditů a vstupní znalosti na úrovni absolventů přípravného kurzu. Osnova kurzu je v souladu s požadavky harmonizovaného schématu EOQ. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou formou testu. Na základě výsledků testu obdrží absolventi osvědčení o absolvování kurzu akceptované ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro pracovníky a zájemce, kteří zabezpečují nebo provádějí interní audity jakosti v organizaci nebo je provádějí formou externí služby, zajišťují udržování a zlepšování systému managementu jakosti a kteří už mají zkušenost s aktivním prováděním auditů a vstupní znalosti na úrovni absolventů přípravného kurzu. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům a předat praktické zkušenosti z auditů systému managementu jakosti tj. výcvik, plánování, přípravu, provádění a vyhodnocování interních auditů v souladu s normami ISO řady 9000 a ČSN EN ISO Do kurzu jsou zařazena témata k týmové práci, analýzy auditních zpráv, měření účinnosti auditů, rozbor běžných i méně běžných neshod. - Auditorské dovednosti - Dokumentace interních auditorů - Analýzy auditních zjištění - Rady pro auditorskou komunikaci - Simulovaný audit Termín konání: března června 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. 1. den 9,00 16,55 hod. 2. den 8,00 16,00 hod. 2. den 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 4.284,-Kč včetně 19% DPH

8 Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) Absolvování obou auditorských kurzů je předpokladem pro splnění požadavku EOQ na vzdělávání (40 hod.) k případné personální certifikaci na funkci Auditora jakosti. 8 POŽADAVKY NA AUDITOVÁNÍ DLE NORMY ČSN EN ISO Ing. Mgr. Dušan Pirník Norma pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu EN ISO 19011:2002 byla vydána dne 1. října 2002 a její česká verze ČSN EN ISO v dubnu V roce 2000 došlo vydáním procesní normy pro systémy managementu jakosti ISO řady 9001 k průlomové změně v přístupu k systémům managementu jakosti. Nový model, který už implementovala celá řada našich podniků, spočívá především v posunu od dokumentování každého kroku v systému k důrazu na řízení procesů a iniciování neustálého zlepšování procesů. Proto bylo třeba reagovat rovněž na úroveň auditování. Tyto snahy byly završeny vydáním normy ČSN EN ISO Pokud mají auditoři přinést svým zákazníkům přidanou hodnotu, musí být způsobilí jak v organizování, plánování a vedení auditů, tak v oboru podnikání, kde audity provádějí. Touto problematikou se zabývá náš seminář. Seminář je určen pro auditory jakosti a EMS, představitele managementu jakosti a EMS, vedoucí OŘJ a environmentu a všechny pracovníky v systémech managementu, kteří ještě nebyli seznámeni s novými požadavky na realizaci interních auditů. Předpokládají se základní znalosti systému managementu jakosti a/nebo EMS. - Příprava auditu jakosti podle požadavku normy ČSN EN ISO Interní audity - Požadavky na auditory - Audit jako proces - Plánování a příprava auditu - Audit na místě - Zpráva z auditu - Nácvik dovedností Termín konání: 5. března června 2006 Výuka: 9,00 16,55 hod. 9,00 16,55 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 1.785,-Kč včetně 19% DPH Základním studijním materiálem semináře je norma ČSN EN ISO Pokud ji nevlastníte, zajistíme Vám ji v naší prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) ROZŠIŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI AUDITORŮ EMS NA AUDITORY JAKOSTI Ing. RENATA DVORSKÁ V obsahu kurzu je zahrnut obecný výklad požadavků na systém managementu jakosti, rozbor a komentář požadavků norem pro jakost, rozšiřování technik provádění auditů. Kurz je dvoudenní a je vhodný pro zkušené auditory EMS. Předpokladem pro úspěšné absolvování přípravného kurzu je znalost požadavků norem ČSN EN ISO Osnova kurzu je v souladu s požadavky harmonizovaného schématu EOQ. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou formou testu. Na základě výsledků testu obdrží absolventi osvědčení o absolvování kurzu s uznáním ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro pracovníky a zájemce, kteří budou kromě auditů EMS provádět také interní audity jakosti, kteří pracují v systému environmentálního managementu a kteří budou pracovat na tvorbě systému řízení jakosti, pro pracovníky společností, které se rozhodly budovat integrovaný systém, pro interní a externí auditory, kteří si chtějí rozšířit způsobilost v oblasti auditování systémů.

9 Cílem kurzu je seznámit účastníky s výkladem, rozborem a komentářem požadavků norem pro systém managementu jakosti, s rozšiřováním technik provádění auditů, se současnými trendy a požadavky v jednotlivých oblastech a předmětech činností, s možnostmi aplikace v praxi. - Výklad a rozbor požadavků normy ČSN EN ISO Charakteristika norem ISO řady Realizace auditu jakosti 9 Termín konání: března června ,30 8,00 hod. 7,30 8,00 hod. Výuka: 8,00 16,00 hod. 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 4.284,-Kč včetně 19% DPH METODA FMEA A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI PLÁNOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI prof. Ing. JIŘÍ PLURA, CSc. VŠB-TU Ostrava, Katedra kontroly a řízení jakosti - Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) představuje týmovou analýzu možností vzniku vad u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení jakosti návrhu. Je to velice efektivní a účinná metoda plánování a zlepšování jakosti. Seminář je určen všem zájemcům působícím v oblasti managementu jakosti, pracovníkům předvýrobních etap, vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení a všem, kteří usilují o dosažení spokojenosti zákazníků a co nejlepší výsledky podnikání. Termín konání: 2. února ,30 9,00 hod Výuka: 9,00 16,00 hod Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH Účastníci obdrží jako součást kurzu publikaci prof. Ing. J. Plury, CSc.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO/TS 16949:2002 Dr. Ing. PETR ŘEHÁČEK Uvažujete v budoucnosti o výrobě a poskytování služeb pro odběratele automobilového průmyslu? - Máte zájem o to, aby Vaše výrobky byly poptávány i po mnoha letech a mít stále zajištěn odbyt (jako náhradní díly aut. prům.)? - Vlastníte certifikát ISO a chcete se dozvědět, jaké jsou nejnovější požadavky na systémy v odběratelsko-dodavatelských vztazích? - Objevují se v poptávkách Vašich odběratelů takové zkratky jako FMEA, SPC, APQP, PPAP aj.? - Přemýšlíte o tom, že by Vaše výrobky nemusely stále dosahovat jen dosavadních parametrů, ale že by mohly být ještě lepší? Pokud ano, nepatříte mezi ty dodavatele, kteří stojí na místě a jen přešlapují, ale mezi ty, kteří jsou si vědomi, že konkurence je hybnou silou společnosti a trhu. Proto je nutné stále hledat rezervy, jak snižovat náklady, optimalizovat termíny a rizika dodávek. Cílem kurzu je seznámení s problematikou a uplatnění procesního přístupu systému managementu jakosti ISO 9000:2000, s termíny a definicemi pro automobilový průmysl. - Požadavky automobilového průmyslu : - Odpovědnost managementu rozdíly oproti ISO 9001: Management zdrojů rozdíly oproti ISO 9001: Plánování a procesy týkající se zákazníka - Návrh a vývoj - rozdíly oproti ISO 9001:2000

10 10 - Rozvoj dodavatelů rozdíly oproti ISO 9001: Výroba a realizace produktu rozdíly oproti ISO 9001: Řízení monitorovacích a měřicích zařízení - rozdíly oproti ISO 9001: Měření a monitorování rozdíly oproti ISO 9001: Interní audity rozdíly oproti ISO 9001: Nápravná a preventivní opatření, programy zlepšování Termín konání: května ,00 8,30 hod. Výuka: 1. den 8,30-16,55 hod 2. den 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH INTERNÍ AUDITOR ISO/TS 16949:2002 Dr. Ing. PETR ŘEHÁČEK Kurz je koncipován jako seznámení se s významem, náplní a organizací interních auditů ISO/TS 16949:2002 a s požadavky na interní auditory a jejich činnost podle normy ČSN EN ISO 19011:2003 v návaznosti na ISO/TS 16949:2002. Cílem kurzu je příprava interních auditorů v oblasti systému ISO/TS 16949:2002. Kurz je určen všem auditorům systému managementu jakosti (VDA, ISO 9000, ISO/TS) certifikovaných společností nebo dodavatelů pro automotive. - Význam a organizace interních auditů - Interní auditor - Technika vedení auditu - Prověřování - Zlepšování Opatření k nápravě a Preventivní opatření - Typické (zásadní) nedostatky auditorského týmu - Vysvětlení požadavků standardu ISO/TS 16949: Proces schvalování dílů k výrobě - PPAP - Progresivní plánování jakosti výrobku APQP - Nejčastěji používané metody a nástroje v QMS automobilového průmyslu - Zkušenosti se zaváděním QMS dle ISO/TS - Zkušenosti z auditů výrobkové, systémové, procesní - Simulovaný audit Termín konání: května 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. další dny 9,00 16,00 hod. Číslo akce: Cena 8.925,- Kč včetně 19% DPH ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK Ing. IVO ŠNAJDR Chce-li být jakákoli společnost dlouhodobě úspěšná, musí přijmout odpovědnost za své výrobky. Kvalita produktu musí odrážet zákazníkovy požadavky jsou-li nízké, bude zákazník vyžadovat i nízkou cenu, při vysokých požadavcích na kvalitu lze předpokládat, že bude akceptován i cenový nárůst. Organizace jsou závislé na svých zákaznících a proto dle normy ČSN EN ISO 9000:2006 mají rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se

11 předvídat jejich očekávání. Má-li organizace přijmout odpovědnost za výrobek, musí vědět, k čemu a jak jej zákazník použije. A to vše respektujíc požadavky a povinnosti vyplývající z legislativy České republiky (případně EU). Seminář je určen pro vrcholový, střední i výrobní management. Cílem semináře je získání nových znalostí spojených s pravidly jednotného trhu Evropských společenství. 11 Odpovědnost za výrobek jako projev systému managementu kvality Odpovědnost za výrobek zákonná povinnost - zákonné a podzákonné normy - aplikace směrnic EU Legislativní požadavky - posouzení shody, nebezpečný výrobek - ochrana spotřebitele, uzavírání kupní smlouvy - odpovědnost za vadu výrobku - odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku Termín konání: 14. března 2007 Výuka: 9,00-14,00 hod (časový rozsah semináře se může změnit dle délky diskuse) Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH MÁME CERTIFIKÁT. A CO DÁL II? (Systém managementu jakosti po certifikaci) Ing. IVO ŠNAJDR Každý zavedený systém podle ISO 9001 je i přes stejné požadavky normy v každé společnosti jedinečný. Po certifikaci následuje etapa zlepšování systému, k čemuž Vám má napomoci tento kurz. Poskytne Vám praktické rady, kde začít a kterých metod a nástrojů využít. Zkušenosti získáte nejen od lektora ale také ze vzájemné diskuze na jednotlivá témata. Možnost získání formulářů Roční plán systému managementu, Kritéria procesů a další. Seminář je určen pracovníkům firem, kteří se zabývají (nebo musí zabývat) problematikou systému managementu jakosti (vlastní firmy). Předpokládá se proto orientace v základních pojmech QMS a v procesech vlastní firmy. Cílem semináře je osvojení si základních pojmů, principů a fungování systému managementu jakosti ( SMJ ), efektivní řízení procesů, řízení neshod atp. a dalších návazných činností, včetně analýzy získaných údajů. Seminář je doporučen manažerům jakosti, držitelům certifikátu QM pro recertifikaci. Plánování systému managementu - analýza vnímání principů SMJ Dotazník a vyhodnocení) - analýza 8 principů systému managementu jakosti - podpora realizačních procesů v systému managementu jakosti Procesy - přínosy procesního řízení, identifikace procesů - procesní kultura, vztahy a vazby mezi procesy;firma jako proces - podmínky efektivního fungování procesů - princip neustálého zlepšování; nastavení a použití nástrojů systému managementu - příklady a případová studie Reklamace, neshody, opatření k nápravě, preventivní opatření, opatření ke zlepšování, Záznamník - význam jednotlivých pojmů a jejich řízení - stanovení modelové situace, příklady Termín konání: května 2007 Výuka: 1. den 9,00-16,55 hod. 2. den 8,00-16,00 hod. Číslo akce:

12 ,- Kč včetně 19% DPH Každý účastník obdrží publikaci Certifikace pracovníků a systémů managementu jakosti z publikační řady NPJ, HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESŮ V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH prof. RNDr. JOSEF TOŠENOVSKÝ, CSc. VŠB-TU Ostrava, Katedra kontroly a řízení jakosti Místo hodnocení způsobilosti ve výrobním procesu. Nejčastější chyby v hodnocení způsobilosti. Metodický návod správného hodnocení při hodnocení způsobilosti. Novinky v hodnocení způsobilosti. Cílem semináře je seznámit Vás se základními principy i novinkami v dané problematice. Seminář je určen nejen profesionálům v řízení jakosti, ale také vrcholovému vedení organizací a to nejen výrobních, ale také těch, jejichž předmětem podnikání je poskytování služeb. - Principy konstrukce a způsob vyhodnocování indexů způsobilosti - Normálně i nenormálně rozdělené znaky kvality - Podmínky využití jednotlivých indexů a způsob ověřování - Neměřitelné znaky, různé typy tolerancí, velmi malé soubory včetně kusové výroby - Hodnocení způsobilosti u víceměrných ukazatelů kvality s normálním i libovolným rozdělením - Testování a korekce indexů - Možnosti grafických metod - 10 nejčastějších chyb při hodnocení způsobilosti Termín konání: 1. února ,30 9,00 hod Výuka: 9,00 16,00 hod Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH V ceně je zahrnuta elektronická učebnice a malé občerstvení. PŘED ZAVEDENÍM SIX SIGMA prof. RNDr. JOSEF TOŠENOVSKÝ, CSc. VŠB-TU Ostrava, Katedra kontroly a řízení jakosti Před zavedením Six Sigma je pilotní seminář, který dává velmi podrobnou představu o tom, co je Six Sigma a který je také velmi vhodný před absolvováním školení Black Belt / Green belt. Seminář poskytne kromě všeobecných informací o Six Sigma také dostatečně podrobnou přípravu v metodice a potřebných nástrojích při implementaci Six Sigma. Může být považován za zkrácenou intenzivní přípravu Black Belt, kterou je individuálně možné doplnit dalším vzděláváním.účastníci kurzu mohou po absolvování školení dále spolupracovat s lektorem: při zavádění Six Sigma v organizacích lze využít jeho e- learningové materiály. Cílem je seznámit posluchače s metodikou zavádění Six Sigma. Seminář je určen zejména pro pracovníky, kteří by se v budoucnu měli podílet na implementaci Six Sigma resp. jiných, progresivních metod řízení a pro řídící pracovníky. 1. den - Všeobecné informace o Six Sigma, metodika implementace - Historické kořeny Six Sigma - Vztah Six Sigma a jiných metod řízení jakosti - Postavení statistiky v Six Sigma - Co je a co není Six Sigma - Realizátoři Six Sigma: kategorie, úkoly - Školení realizátorů Six Sigma: -kdo, za kolik, -kde, -v čem, -zkušenosti z USA - Etapy zavádění Six Sigma a jejich úkoly (DMAIC) - Časové a ekonomické aspekty implementace Six Sigma - Podrobnosti k jednotlivým tématům, diskuse

13 13 2. den - Přehled nástrojů Six Sigma - Základní statistické pojmy - Způsoby měření kvality - Analýza systému měření - Plánování experimentů - Hodnocení vstupů a výstupů procesu - Hodnocení spokojenosti zákazníka - Regulační diagramy - Grafické metody 3. den - Projekty Six Sigma - Ukázka projektu Six Sigma - Nácvik zavádění Six Sigma s využitím metod a nástrojů 1. a 2. dne - Diskuse, závěr Termín konání: ledna ,30 9,00 hod Výuka: 9,00 16,00 hod Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH V ceně je zahrnuta elektronická učebnice a malé občerstvení. AUDITING = VÝROBKOVÝ A DODAVATELSKÝ AUDIT Dr. Ing. PETR ŘEHÁČEK Kurz poskytne aktuální informace o interních, externích, procesních, zákaznických a jiných auditech. Kurz je určen všem, kteří auditují nejen své vlastní, ale i externí systémy a ještě více chtějí zkvalitnit procesy, výrobu, zlepšit své služby a být lepším dodavatelem v dodavatelském řetězci. - Základní principy auditu - Procesní přístup při auditu - Procesní, systémové a výrobkové audity - Hodnocení firemní způsobilosti v odběratelsko-dodavatelském řetězci (RPA, SPA, EFQM aj.) - Dokumentace při auditu formuláře, kontrolní dotazníky aj. - Analýza příčin neshody, opatření k nápravě a vyhodnocení účinnosti - Kompetence auditora a požadavky na způsobilost auditora - Procvičování auditních činností - Diskuse a praktické zkušenosti Termín konání: dubna 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. 2. den 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH KVALITA PROCESŮ = OSOBNÍ KVALITA A ZNALOSTI PRACOVNÍKŮ prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. Centrem pozornosti tohoto semináře jsou lidé jako zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů. Stimulovat výkon lidí pro zajištění efektivního fungování a ekonomické úspěšnosti organizace souvisí s jejich účinnou motivací, což předpokládá především dobře zvládnutou komunikaci napříč firmou. K odhalení hlavních motivačních faktorů a jejich

14 14 následnému činnému využití v podnikových procesech je však zapotřebí znalostí lidí zaměstnanců. Mít a umět užívat znalosti, ne pouhé informace, je výrazem řízení firem orientovaných na výkon a inovace. Seminář je určen pro vrcholový nebo střední management, řídící pracovníky, pracovníky personálních útvarů. Seminář je doporučen manažerům jakosti, držitelům certifikátu QM pro recertifikaci. Osobní kvalita základem kvality procesů (aktuální dokumentace, směrnice, dodatky) - Základní funkce personálního managementu - Zájmové skupiny firmy (stakeholders), práce se zájmovými skupinami Stimulovat výkon předpokládá znát, co lidi motivuje - Účinná motivace a komunikace ve firemní praxi - Pět základních faktorů pracovní motivace - Bariéry motivace Rozvoj a řízení firemních znalostí - Excellence through People - Investors in People - Znalostní účty, PERMANENT Termín konání: 14. února 2007 Výuka: 9,00 14,00 hod. Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH Účastníci obdrží publikaci Nové aspekty v řízení MSP s cílem zvýšení efektivnosti podnikových procesů z publikační řady NPJ, EFEKTIVNOST CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. Přináší moderní systémy řízení to, co je od nich očekáváno? Pomáhá certifikace k upevnění konkurenčního postavení i v prostředí MSP? Napomáhají certifikované systémy k dosažení lepších výkonnostních ukazatelů? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek mohou zajímat a zajímají většinu podniků, stejně jako sektor nekomerčních organizací. Seminář je určen pro vrcholové manažery sektoru MSP, projektové manažery, manažery jakosti, EMS, BOZP a IMS, interní auditory, personalisty. Seminář je doporučen manažerům jakosti, držitelům certifikátu QM pro recertifikaci. Malé a střední podniky ČR - Základní charakteristika, postavení MSP v českém podnikatelském prostředí - Různorodost a výjimečnost sektoru MSP - Nejčastější otázky současných MSP - Možnosti řešení Certifikace systému jakosti - Význam, náklady a přínosy certifikace - Výsledky terénních šetření - Praktická doporučení I malé a střední podniky mohou přinášet velké výsledky - Jak nastavit procesy související s rozvojem a úspěšným řízením MSP - Některé moderní metody práce s lidmi - Model PERMANENT Termín konání: 28. února 2007 Výuka: 9,00 14,00 hod. Číslo akce:

15 ,- Kč včetně 19% DPH Součástí vložného bude publikace Efektivnost certifikovaných systémů, která je nejnovějším výstupem projektu NPJ (za období 2006) zabývající se hodnocením efektivnosti certifikovaných systémů u malých a středních podniků a u jejich odběratelů po 3 letech od vydání certifikátu. TVORBA A ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ Ing. Mgr. DUŠAN PIRNÍK Kurz poskytne přehled typických druhů interních a externích dokumentů, znalosti potřebné pro tvorbu nového dokumentu, informace o nejčastějších nedostatcích v dokumentaci a o způsobech předcházení těmto nedostatkům. Cílem je seznámit účastníky s požadavky normy ISO 9001 na dokumentaci. - Základní struktura dokumentace a požadavky na dokumentaci v QMS - Tvorba nového dokumentu - Požadavky dle normy ISO 9001: Procvičování, diskuse - Řízené a neřízené dokumenty - Revize dokumentace - Základy počítačové dokumentace - Procvičování, diskuse Termín konání: května 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. 2. den 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH JAKOST VE ZDRAVOTNICTVÍ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Ing. GABRIELA FRANKOVÁ S ohledem na enormní nárůst nových technologií, omezené zdroje a stále se zvyšující požadavky na zaměstnance směřují moderní trendy řízení stále více k integrovaným manažerským systémům založeným na procesním pohledu, spokojenosti zákazníka, efektivitě a kvalitě. Zdravotnictví není a nemůže být výjimkou, neboť se stalo nedílnou součástí trhu a především pracuje s nejcennějším materiálem naším zdravím. Cyklus jednodenních seminářů si klade za cíl seznámit vedoucí zaměstnance zdravotnických zařízení, pracovníky úseků kvality a všechny ostatní zainteresované s komplexním pohledem na kvalitu ve zdravotnictví a jejím organizačním, projektovým a administrativním zajištěním. Získané informace jsou aplikovatelné pro zdravotnická zařízení implementující jakýkoliv systém pro řízení kvality (ISO 9001, ISO 15189, národní akreditační standardy pro nemocnice dle SAK, mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice dle JCIA). Pokud zavádíte kvalitu do denní praxe nebo jste se rozhodli jen kvalitně řídit, je cyklus seminářů Systém managementu kvality ve zdravotnických zařízeních určen právě Vám. Semináře jsou určeny vedoucím zaměstnancům zdravotnických zařízení, pracovníkům úseků kvality a všem zainteresovaným. Výuka: 9,00 16,55 hod.

16 16 Číslo akce: Cena celého cyklu: ,-Kč včetně 19% DPH Na jednotlivé kurzy lze přihlásit různé zaměstnance ze stejného zdravotnického zařízení. Jednotlivé semináře lze absolvovat i samostatně. 1. seminář: Vedení záznamů ve zdravotnictví včetně zdravotnické dokumentace - základní povinné záznamy ve zdravotnickém zařízení požadované SMJ a platnou legislativou - základní pravidla pro řízení záznamů - požadavky na zdravotnickou dokumentaci, její struktura a forma Termín konání: 15. února 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 2. seminář Řízená dokumentace jako podpora řízení zdravotnického zařízení - požadavky SMJ ve zdravotnictví na řídící dokumentaci - struktura a hierarchie řídící dokumentace zdravotnického zařízení - pravidla pro řízení dokumentace, směrnice o směrnicích - případová studie (možnost krátkého výcviku ve skupinách) Termín konání: 22. února 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 3. seminář Procesní management ve zdravotnictví - požadavky na SMJ na procesní řízení - základy procesního řízení - procesní analýza - popis procesů - řízení procesů - případová studie (možnost krátkého výcviku ve skupinách) Termín konání: 15. března 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 4. seminář Projektový management implementace systémů pro řízení kvality ve zdravotnictví - implementace SMJ jako změna - všeobecně o řízení změn - zásady projektového řízení ve zdravotnictví - dokumentace projektového řízení - případová studie (možnost krátkého výcviku ve skupinách) Termín konání: 12. dubna 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 5. seminář Interní audit jako podpora managementu zdravotní péče

17 17 - systémy managementu jakosti používané ve zdravotnictví (ISO 9001, ISO 15189, Národní akreditační standardy pro nemocnice, Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice dle JCIA) - norma ISO základní požadavky, pojmy - požadavky na auditory - případová studie (možnost krátkého výcviku ve skupinách) Termín konání: 17. května 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 6. seminář Personální management v kontextu systémů pro řízení kvality ve zdravotnictví - vzdělávání zaměstnanců, hodnocení efektivnosti - motivace zaměstnanců - hodnocení a odměňování zaměstnanců - komunikace a informovanost v systémech jakosti - týmová práce Termín konání: 7. června 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 7. seminář Metrologie ve zdravotnictví - metrologie v systému managementu jakosti - řízení metrologie v organizaci - základy metrologického řádu - akreditované laboratoře Termín konání: 15. června 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH METROLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY METROLOGIE doc. Ing. MILOSLAV JAKOB, CSc. Seznámení se současnými trendy a požadavky v jednotlivých oblastech a předmětech činnosti metrologie. Kurz je určen pracovníkům a zájemcům, kteří začínají budovat a rozvíjet metrologický pořádek v organizacích. - Legislativa metrologie v ČR, příprava nového zákona - Návaznost české metrologie na mezinárodní - Řízení metrologie v organizaci - Rozdělení měřidel a stanovení kalibračních lhůt - Základy metrologického řádu - Akreditované kalibrační laboratoře Termín konání: 18. dubna ,00 8,30 hod. Výuka: 8,30 16,00 hod.

18 18 Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH METROLOGIE V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI doc. Ing. MILOSLAV JAKOB, CSc. Uvedení do problematiky budování systému managementu jakosti v souvislosti se zaváděním metrologického systému v podnicích. Kurz je určen pro všechny, kteří v rámci zavádění systému řízení jakosti byli pověřeni zajišťováním metrologického pořádku a řízením metrologie v organizaci. Nosná část kurzu je věnována praktickým zkušenostem získaným při budování systému řízení jakosti a EMS, konkrétně při zavádění metrologického systému v podnicích. - Zkušenosti se zaváděním metrologie v systému jakosti - Metrologie pro automobilový průmysl - Metrologie v systému managementu jakosti dle norem ISO řady 9000 a norma Zkušenosti metrologa ve výrobním podniku - Nový zákon o metrologii Termín konání: 19. dubna ,00 8,30 hod. Výuka: 8,30 16,00 hod. Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH MANAŽER EMS (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ EMS RNDr. ALENA LABODOVÁ, Ph.D. Osnova a rozsah kurzu jsou v souladu s požadavky EOQ (Evropské organizace pro jakost) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je v souladu s evropskými požadavky v rozsahu 158 vyučovacích hodin. Každý modul bude ukončen testem, celý kurz obhajobou projektové práce a ústním pohovorem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci Manažer EMS (EOQ) s celostátní platností a o odborném vzdělání EOQ akceptované ve 34 zemích Evropy. Výuka probíhá formou čtyřdenního soustředění v učebnách Domu techniky Ostrava. Kurz je koncipován jako víceúrovňový, sestavený z pěti na sebe navazujících modulů. Kurz je určen pro vedoucí manažery ochrany životního prostředí v průmyslu a službách, konzultanty systémů environmentálního managementu, organizátory trenérských a vzdělávacích akcí, pracovníky státní správy a samosprávy a inspekčních orgánů s působností v ochraně životního prostředí, pedagogy a výzkumné pracovníky se zaměřením na formy a nástroje environmentálního managementu. Cílem kurzu je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby zvládli systémovou práci na úseku environmentálního managementu. Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené minimálně úplné středoškolské vzdělání modul: Úvod do environmentálního managementu - 2. modul: Environmentální legislativa - 3. modul: Environmentální a prevenční programy - 4. modul: Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS - 5. modul: Interní audity a přezkoumání vedením, integrovaný systém

19 19 (jednotlivé moduly jsou rozepsány dále) Termín konání: 13. února 28. června 2007 HARMONOGRAM VÝUKY: Zahájení kurzu: 13. února 2007 v 10:00 hodin 1. modul února modul března modul dubna modul května modul června 2007 Závěrečné zkoušky: 29. června 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) Samostatné moduly kurzu Manažer EMS ÚVOD DO ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (1. MODUL) Ing. JIŘÍ WELSZAR - Globální ekologické problémy v souvislosti s vývojem environmentalismu - Vývoj ochrany životního prostředí, základní pojmy používané v souvislosti s ochranou - Srovnání konvenčního a preventivního přístupu k ŽP, preventivní strategie - Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO Teorie rizik, environmentální rizika ekologické katastrofy - Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních dopadů a aspektů - Environmentální profil indikátory, ukazatele (ČSN EN ISO 14031) - Program environmentálního samohodnocení ESAP - Úvodní environmentální přezkoumání dle ISO a EMAS - Požadavky EOQ na Manažera EMS Výuka je ukončena závěrečným testem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o vzdělávání k tomuto tématu v rozsahu 30 hodin. Termín konání: února ,30 10,00 hod. Výuka: 1. den 10,00 18,00 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,--Kč včetně 19% DPH Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVA (2. MODUL)

20 20 Ing. Bohuslav NOVÁK - Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa - Správní řád a jeho význam pro EMS - Zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o chemických látkách a chemických přípravcích - Systém řízení agendy ekologie v podniku, organizační schéma, pravomoci v agendě ekologie - Praktické poznatky z aplikace legislativy na úseku ekologie - Zákon o právu na informace o ŽP, zákon o ŽP - Zákoník práce ve vztahu k EMS a BOZP Výuka je ukončena závěrečným testem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o vzdělávání k tomuto tématu v rozsahu 38 hodin. Termín konání: března ,30 10,00 hod. Výuka: 1. den 10,00 18,00 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH ENVIRONMENTÁLNÍ A PREVENČNÍ PROGRAMY (3. MODUL) RNDr. ALENA LABODOVÁ, Ph.D. - Environmentální cíle, cílové hodnoty, programy - Návrh environmentálních programů (LogFrame), využití při zavádění EMS - Havarijní plánování a management rizik, havarijní připravenost - Čistší produkce, strategie prevence, hodnocení možnosti - BAT a BREF - Integrovaná výrobková politika, její prvky - Posuzování životního cyklu výrobku (LCA) - Navrhování výrobků šetrných k ŽP (ekodesign), environmentální značení - Havarijní plánování ve smyslu zák. 254/2001 Sb. a ve smyslu ČSN EN ISO Způsob tvorby havarijních plánů, příklady - Management rizik - Lidské zdroje, vzdělávání, výcvik, komunikace - Řízená dokumentace, řídící akty Výuka je ukončena závěrečným testem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o vzdělávání k tomuto tématu v rozsahu 30 hodin. Termín konání: dubna ,30 10,00 hod. Výuka: 1. den 10,00 18,00 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ

NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ Výstup z projektu podpory jakosti č. 10/7/2005 Autoři publikace: Petříková Růžena, Nenadál Jaroslav, Zelený Milan, Girstlová Olga

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2015 Vážení zákazníci, partneři, přátelé, těší nás, že vám můžeme touto cestou předložit nabídku našich a seminářů, které jsme připravili pro rok 2015. Ctíme úsloví Ševče, drž se

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více