OBSAH Průvodce leden červen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Průvodce leden červen 2007"

Transkript

1 1

2 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ ODBORNÍK JAKOSTI (EOQ) = ODBORNÝ PRACOVNÍK ÚTVARŮ ŘÍZENÍ JAKOSTI REKVALIFIKAČNÍ KURZ PORADCE SYSTÉMU MANAGEMENTU (EOQ) ZÁKLADY MANAGEMENTU JAKOSTI PŘÍPRAVA AUDITORŮ JAKOSTI (EOQ) ZDOKONALOVÁNÍ AUDITORŮ JAKOSTI (EOQ) POŽADAVKY NA AUDITOVÁNÍ DLE NORMY ČSN EN ISO ROZŠIŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI AUDITORŮ EMS NA AUDITORY JAKOSTI METODA FMEA A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI PLÁNOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO/TS 16949: INTERNÍ AUDITOR ISO/TS 16949: ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK MÁME CERTIFIKÁT. A CO DÁL II? (SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI PO CERTIFIKACI) HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESŮ V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH PŘED ZAVEDENÍM SIX SIGMA AUDITING = VÝROBKOVÝ A DODAVATELSKÝ AUDIT KVALITA PROCESŮ = OSOBNÍ KVALITA A ZNALOSTI PRACOVNÍKŮ EFEKTIVNOST CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ TVORBA A ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ JAKOST VE ZDRAVOTNICTVÍ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH METROLOGIE METROLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY METROLOGIE V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI EMS MANAŽER EMS (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚVOD DO ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (1. MODUL) ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVA (2. MODUL)

3 ENVIRONMENTÁLNÍ A PREVENČNÍ PROGRAMY (3. MODUL) MANAŽERSKÉ NÁSTROJE A DOVEDNOSTI PRO EMS (4. MODUL) INTERNÍ AUDITY A PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM (5. MODUL) PŘÍPRAVA AUDITORŮ EMS (EOQ) ZDOKONALOVÁNÍ AUDITORŮ EMS (EOQ) ROZŠIŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI AUDITORŮ JAKOSTI NA AUDITORY EMS ZÁKLADY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU S REVIZÍ ISO ŘADY REVIZE NOREM ČSN EN ISO A ČSN ISO VÝKON AGENDY EKOLOGIE V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH HACCP SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP PRO MANAŽERY A AUDITORY ISO 22000:2005 K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN STANDARDY BRC A IFS = OTEVŘENÍ CESTY K DODÁVKÁM POTRAVIN DO OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ BEZPEČNOST POKRMŮ V GASTRONOMICKÝCH PROVOZECH MARKETING MARKETING A JEHO APLIKACE V PRAXI ANEB JAK NA TO? INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OZNÁMENÍ O PLATBĚ Poznámka: EOQ - obsah a kvalitu těchto kurzů zajišťuje DTO dle harmonizovaného schématu vydaného Evropskou organizací pro jakost (EOQ), která se již od roku 1956 stará o zajištění kvalitního vzdělávání v mnoha oblastech. patří mezi jednu ze tří organizací v ČR, která vlastní Pověření EOQ k realizaci těchto kurzů a garantuje tak, že vydaná osvědčení a certifikáty jsou uznávány ve 34 zemích Evropy. Aktuální informace o připravovaných akcích, publikacích, normách, konferencích a novinkách najdete na

4 4 JAKOST MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ Prof. Ing. RŮŽENA PETŘÍKOVÁ, CSc., ředitelka Domu techniky Ostrava Osnova a rozsah kurzu jsou v souladu s požadavky EOQ (Evropské organizace pro jakost) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výuka probíhá jednou měsíčně formou čtyřdenního soustředění. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, obhajobou projektové práce a ústním pohovorem. Absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci v oblasti jakosti s celostátní platností a o odborném vzdělání EOQ akceptované ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro představitele vedení pro jakost, pracovníky útvarů řízení jakosti, kontrolory, auditory jakosti, zástupce vrcholového a středního managementu. Cílem kurzu je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby zvládli systémovou práci na úseku managementu jakosti, zkušebnictví a certifikace. Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou. - Základy managementu jakosti - Historie, vývoj a trendy managementu jakosti - Systémy a principy managementu jakosti - Výklad a implementace norem ISO a modelu EFQM - Metody a nástroje managementu jakosti - Lidský činitel v jakosti - Certifikace personálu, výrobků a systémů jakosti Termín konání: 26. února 13. září 2007 HARMONOGRAM VÝUKY: Zahájení kurzu: 26. února 2007 v 10:00 hodin 1. modul: 26. února 1. března modul: března modul: dubna modul: května modul: června modul: září 2007 Závěrečné zkoušky: 14. září 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH V ceně jsou zahrnuty učební a pracovní texty, publikace, pomůcky a malé občerstvení. Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 9000:2001, ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) ODBORNÍK JAKOSTI (EOQ) = ODBORNÝ PRACOVNÍK ÚTVARŮ ŘÍZENÍ JAKOSTI REKVALIFIKAČNÍ KURZ Prof. RNDr. JOSEF TOŠENOVSKÝ, CSc. - Katedra kontroly a řízení jakosti VŠB -TU Ostrava Osnova a rozsah kurzu jsou v souladu s požadavky EOQ (Evropské organizace pro jakost) pro certifikaci pracovníků pro funkce QP (odborník profesionál jakosti) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výuka probíhá jednou měsíčně formou čtyřdenního soustředění. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou z odborných předmětů, obhajobou projektové práce a ústním pohovorem. Absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci v oblasti jakosti s celostátní platností a o odborném vzdělání EOQ akceptované ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro zástupce středního a nižšího managementu, pracovníky útvarů řízení jakosti, kontrolory.

5 Cílem kurzu je připravit účastníky kurzu po teoretické i praktické stránce tak, aby v praxi dovedli používat metody a nástroje plánování jakosti a dále zavádět a zlepšovat systém jakosti podle norem ČSN EN ISO řady Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou. 5 - Základy řízení jakosti - Historie, vývoj a trendy řízení jakosti - Systémy a principy managementu jakosti - Základy statistiky a teorie pravděpodobnosti - Metody a nástroje řízení jakosti v příkladech Termín konání: 26. února 20. září 2007 HARMONOGRAM VÝUKY: Zahájení kurzu: 26. února 2007 v 10:00 hodin Zahájení kurzu: 26. února 2007 v 10:00 hodin 1. modul: 26. února 1. března modul: března modul: dubna modul: května modul: června modul: září 2007 Závěrečné zkoušky: 21. září 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH V ceně jsou zahrnuty učební a pracovní texty, publikace, pomůcky a malé občerstvení. Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 9000:2001, ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) PORADCE SYSTÉMU MANAGEMENTU (EOQ) prof. Ing. RŮŽENA PETŘÍKOVÁ, CSc.,, s. r. o. Obsahový požadavek i rozsah kurzu jsou v souladu s požadavky EOQ-Evropské organizace pro jakost pro danou funkci. Zájem EOQ je připravit a postupně nabízet potenciálním zákazníkům kvalifikované profesionály, způsobilé a znalé své profese, působící na poli QMS, EMS, BOZP. Kurz/trénink je určen pro poradce, kteří mají zájem na rozvoji svých znalostí a dovedností v poradenství v systému managementu. Kurz je nadstavbou pro odborníky/poradce, působící v QMS, EMS nebo BOZP, kteří mají zájem na osobním zdokonalení nebo na případné personální certifikaci v dané oblasti. Forma je přizpůsobena poslání kurzu, proto se skládá ze seminářů, pracovních workshopů, diskusí a tréninků v zapsaných předmětech. Na závěr kurzu se konají zkoušky formou testu. Po absolvování kurzu a za splnění dalších podmínek se může absolvent přihlásit k certifikační zkoušce u Národního nebo evropského registračního orgánu poradců (podmínky uvedeny na webových stránkách v části o personální certifikaci v ACM DTO). Po úspěšném absolvování může být poradce prostřednictvím NRO zapsán do národní a evropského registru poradců pro systémy managementu, což může posílit osobního konkurenční výhodu a zlepšit podnikatelskou mobilitu na trhu EU. Některé podmínky k certifikaci: držitel platného certifikátu manažera QMS, EMS nebo BOZP podle schématu EOQ, splnění podmínek praxe (viz požadavky na certifikaci - /acm), minimálně středoškolské vzdělání. - proces řízení poradenských služeb - management zlepšování - management projektu - management změny - moderování a monitoring - management informací a znalostí - moderní nástroje řízení - psychologie v poradenství

6 6 - komunikace a jednání s klientem - analýza rizik - platná legislativa v daném oboru - etika, osobní odpovědnost a rozhodování v podnikání Termín konání: 1. soustředění dubna 2007 (3 dny po 8 hod.) 2. soustředění dubna 2007 (2 dny po 8 hod., celkem 40 hod. celý kurz) Výuka: 1. den 9,00 17,00 hod. 2. a další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH ZÁKLADY MANAGEMENTU JAKOSTI prof. Ing. JAROSLAV NENADÁL, CSc., VŠB-TU Ostrava, Katedra kontroly a řízení jakosti V dnešní době, kdy se se vstupem do EU začíná projevovat jako nevyhnutelnost zavedení systému managementu jakosti jako součásti běžné podnikové praxe, Vás naši přední odborníci seznámí s historií, vývojem, principy, zásadami, metodami a nástroji managementu jakosti. Také Vás obeznámí s novými směry v oblasti řízení a zabezpečování jakosti. Budou Vám poskytnuty informace, které Vám pomohou k úspěšnému nastartování procesů efektivního managementu jakosti. Kurz je určen všem, kteří chtějí získat základní informace o systému managementu jakosti jakožto nedílné součásti řízení organizace. Dále všem, kteří hodlají vytvořit ve svém podniku funkční a účinný systém managementu jakosti, jenž ve svém důsledku zvýší jejich konkurenceschopnost. Cílem kurzu je seznámit účastníky s poznatky o podstatě, přínosu a významu systému managementu jakosti, obeznámit je s principy norem řady ČSN EN ISO 9000 a rovněž s metodami a nástroji systému managementu jakosti, které budou předvedeny a vysvětleny na příkladech. - Systém managementu jakosti - Ekonomické aspekty systému jakosti - Výklad a principy norem řady ČSN EN ISO Úloha vrcholového vedení v systému managementu jakosti - Metody a nástroje managementu jakosti - Přezkoumání a posuzování systému managementu jakosti - Praktické zkušenosti se zaváděním systému managementu jakosti - Diskuse - Test, závěr kurzu, předání osvědčení Termín konání: června 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH PŘÍPRAVA AUDITORŮ JAKOSTI (EOQ) Ing. RENATA DVORSKÁ V obsahu přípravného kurzu je zahrnut výklad obecných požadavků na systém managementu jakosti, rozbor a komentář požadavků norem systému managementu jakosti, příprava a techniky provádění auditů apod. Přípravný kurz je třídenní a je vhodný i pro začínající auditory. Předpokladem pro úspěšné absolvování přípravného kurzu je znalost požadavků norem ISO řady Osnova kurzu je v souladu s požadavky harmonizovaného schématu EOQ. Kurz je ukončen závěrečnou

7 zkouškou formou testu. Na základě výsledků testu obdrží absolventi osvědčení o absolvování kurzu akceptované ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro pracovníky a zájemce, kteří zabezpečují nebo provádějí interní audity jakosti v organizaci nebo je provádějí formou externí služby, zajišťují udržování a zlepšování systému managementu jakosti. Cílem kurzu je seznámit účastníky s výkladem obecných požadavků na systém managementu jakosti, rozbor a komentář požadavků norem systému managementu jakosti, techniky provádění auditů, současné trendy a požadavky v jednotlivých oblastech a předmětech činnosti, možnosti aplikace v praxi. - Požadavky na auditory dle ČSN EN ISO Charakteristika norem ISO řady Dovednosti auditorů Termín konání: března června 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. 1. den 9,00 16,55 hod. další dny 8,00 16,00 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 6.783,-Kč včetně 19% DPH Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) 7 ZDOKONALOVÁNÍ AUDITORŮ JAKOSTI (EOQ) Ing. RENATA DVORSKÁ Po základním kurzu se předpokládá aktivní účast na auditech a čerpání zkušeností. Zdokonalovací kurz přímo navazuje na kurz přípravný. Do kurzu jsou zařazena témata k týmové práci, analýzy auditních zpráv, měření účinnosti auditů, rozbor běžných i méně běžných neshod. Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je zkušenost s aktivním prováděním auditů a vstupní znalosti na úrovni absolventů přípravného kurzu. Osnova kurzu je v souladu s požadavky harmonizovaného schématu EOQ. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou formou testu. Na základě výsledků testu obdrží absolventi osvědčení o absolvování kurzu akceptované ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro pracovníky a zájemce, kteří zabezpečují nebo provádějí interní audity jakosti v organizaci nebo je provádějí formou externí služby, zajišťují udržování a zlepšování systému managementu jakosti a kteří už mají zkušenost s aktivním prováděním auditů a vstupní znalosti na úrovni absolventů přípravného kurzu. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům a předat praktické zkušenosti z auditů systému managementu jakosti tj. výcvik, plánování, přípravu, provádění a vyhodnocování interních auditů v souladu s normami ISO řady 9000 a ČSN EN ISO Do kurzu jsou zařazena témata k týmové práci, analýzy auditních zpráv, měření účinnosti auditů, rozbor běžných i méně běžných neshod. - Auditorské dovednosti - Dokumentace interních auditorů - Analýzy auditních zjištění - Rady pro auditorskou komunikaci - Simulovaný audit Termín konání: března června 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. 1. den 9,00 16,55 hod. 2. den 8,00 16,00 hod. 2. den 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 4.284,-Kč včetně 19% DPH

8 Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) Absolvování obou auditorských kurzů je předpokladem pro splnění požadavku EOQ na vzdělávání (40 hod.) k případné personální certifikaci na funkci Auditora jakosti. 8 POŽADAVKY NA AUDITOVÁNÍ DLE NORMY ČSN EN ISO Ing. Mgr. Dušan Pirník Norma pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu EN ISO 19011:2002 byla vydána dne 1. října 2002 a její česká verze ČSN EN ISO v dubnu V roce 2000 došlo vydáním procesní normy pro systémy managementu jakosti ISO řady 9001 k průlomové změně v přístupu k systémům managementu jakosti. Nový model, který už implementovala celá řada našich podniků, spočívá především v posunu od dokumentování každého kroku v systému k důrazu na řízení procesů a iniciování neustálého zlepšování procesů. Proto bylo třeba reagovat rovněž na úroveň auditování. Tyto snahy byly završeny vydáním normy ČSN EN ISO Pokud mají auditoři přinést svým zákazníkům přidanou hodnotu, musí být způsobilí jak v organizování, plánování a vedení auditů, tak v oboru podnikání, kde audity provádějí. Touto problematikou se zabývá náš seminář. Seminář je určen pro auditory jakosti a EMS, představitele managementu jakosti a EMS, vedoucí OŘJ a environmentu a všechny pracovníky v systémech managementu, kteří ještě nebyli seznámeni s novými požadavky na realizaci interních auditů. Předpokládají se základní znalosti systému managementu jakosti a/nebo EMS. - Příprava auditu jakosti podle požadavku normy ČSN EN ISO Interní audity - Požadavky na auditory - Audit jako proces - Plánování a příprava auditu - Audit na místě - Zpráva z auditu - Nácvik dovedností Termín konání: 5. března června 2006 Výuka: 9,00 16,55 hod. 9,00 16,55 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 1.785,-Kč včetně 19% DPH Základním studijním materiálem semináře je norma ČSN EN ISO Pokud ji nevlastníte, zajistíme Vám ji v naší prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) ROZŠIŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI AUDITORŮ EMS NA AUDITORY JAKOSTI Ing. RENATA DVORSKÁ V obsahu kurzu je zahrnut obecný výklad požadavků na systém managementu jakosti, rozbor a komentář požadavků norem pro jakost, rozšiřování technik provádění auditů. Kurz je dvoudenní a je vhodný pro zkušené auditory EMS. Předpokladem pro úspěšné absolvování přípravného kurzu je znalost požadavků norem ČSN EN ISO Osnova kurzu je v souladu s požadavky harmonizovaného schématu EOQ. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou formou testu. Na základě výsledků testu obdrží absolventi osvědčení o absolvování kurzu s uznáním ve 34 zemích Evropy. Kurz je určen pro pracovníky a zájemce, kteří budou kromě auditů EMS provádět také interní audity jakosti, kteří pracují v systému environmentálního managementu a kteří budou pracovat na tvorbě systému řízení jakosti, pro pracovníky společností, které se rozhodly budovat integrovaný systém, pro interní a externí auditory, kteří si chtějí rozšířit způsobilost v oblasti auditování systémů.

9 Cílem kurzu je seznámit účastníky s výkladem, rozborem a komentářem požadavků norem pro systém managementu jakosti, s rozšiřováním technik provádění auditů, se současnými trendy a požadavky v jednotlivých oblastech a předmětech činností, s možnostmi aplikace v praxi. - Výklad a rozbor požadavků normy ČSN EN ISO Charakteristika norem ISO řady Realizace auditu jakosti 9 Termín konání: března června ,30 8,00 hod. 7,30 8,00 hod. Výuka: 8,00 16,00 hod. 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 4.284,-Kč včetně 19% DPH METODA FMEA A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI PLÁNOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI prof. Ing. JIŘÍ PLURA, CSc. VŠB-TU Ostrava, Katedra kontroly a řízení jakosti - Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) představuje týmovou analýzu možností vzniku vad u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení jakosti návrhu. Je to velice efektivní a účinná metoda plánování a zlepšování jakosti. Seminář je určen všem zájemcům působícím v oblasti managementu jakosti, pracovníkům předvýrobních etap, vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení a všem, kteří usilují o dosažení spokojenosti zákazníků a co nejlepší výsledky podnikání. Termín konání: 2. února ,30 9,00 hod Výuka: 9,00 16,00 hod Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH Účastníci obdrží jako součást kurzu publikaci prof. Ing. J. Plury, CSc.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO/TS 16949:2002 Dr. Ing. PETR ŘEHÁČEK Uvažujete v budoucnosti o výrobě a poskytování služeb pro odběratele automobilového průmyslu? - Máte zájem o to, aby Vaše výrobky byly poptávány i po mnoha letech a mít stále zajištěn odbyt (jako náhradní díly aut. prům.)? - Vlastníte certifikát ISO a chcete se dozvědět, jaké jsou nejnovější požadavky na systémy v odběratelsko-dodavatelských vztazích? - Objevují se v poptávkách Vašich odběratelů takové zkratky jako FMEA, SPC, APQP, PPAP aj.? - Přemýšlíte o tom, že by Vaše výrobky nemusely stále dosahovat jen dosavadních parametrů, ale že by mohly být ještě lepší? Pokud ano, nepatříte mezi ty dodavatele, kteří stojí na místě a jen přešlapují, ale mezi ty, kteří jsou si vědomi, že konkurence je hybnou silou společnosti a trhu. Proto je nutné stále hledat rezervy, jak snižovat náklady, optimalizovat termíny a rizika dodávek. Cílem kurzu je seznámení s problematikou a uplatnění procesního přístupu systému managementu jakosti ISO 9000:2000, s termíny a definicemi pro automobilový průmysl. - Požadavky automobilového průmyslu : - Odpovědnost managementu rozdíly oproti ISO 9001: Management zdrojů rozdíly oproti ISO 9001: Plánování a procesy týkající se zákazníka - Návrh a vývoj - rozdíly oproti ISO 9001:2000

10 10 - Rozvoj dodavatelů rozdíly oproti ISO 9001: Výroba a realizace produktu rozdíly oproti ISO 9001: Řízení monitorovacích a měřicích zařízení - rozdíly oproti ISO 9001: Měření a monitorování rozdíly oproti ISO 9001: Interní audity rozdíly oproti ISO 9001: Nápravná a preventivní opatření, programy zlepšování Termín konání: května ,00 8,30 hod. Výuka: 1. den 8,30-16,55 hod 2. den 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH INTERNÍ AUDITOR ISO/TS 16949:2002 Dr. Ing. PETR ŘEHÁČEK Kurz je koncipován jako seznámení se s významem, náplní a organizací interních auditů ISO/TS 16949:2002 a s požadavky na interní auditory a jejich činnost podle normy ČSN EN ISO 19011:2003 v návaznosti na ISO/TS 16949:2002. Cílem kurzu je příprava interních auditorů v oblasti systému ISO/TS 16949:2002. Kurz je určen všem auditorům systému managementu jakosti (VDA, ISO 9000, ISO/TS) certifikovaných společností nebo dodavatelů pro automotive. - Význam a organizace interních auditů - Interní auditor - Technika vedení auditu - Prověřování - Zlepšování Opatření k nápravě a Preventivní opatření - Typické (zásadní) nedostatky auditorského týmu - Vysvětlení požadavků standardu ISO/TS 16949: Proces schvalování dílů k výrobě - PPAP - Progresivní plánování jakosti výrobku APQP - Nejčastěji používané metody a nástroje v QMS automobilového průmyslu - Zkušenosti se zaváděním QMS dle ISO/TS - Zkušenosti z auditů výrobkové, systémové, procesní - Simulovaný audit Termín konání: května 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. další dny 9,00 16,00 hod. Číslo akce: Cena 8.925,- Kč včetně 19% DPH ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK Ing. IVO ŠNAJDR Chce-li být jakákoli společnost dlouhodobě úspěšná, musí přijmout odpovědnost za své výrobky. Kvalita produktu musí odrážet zákazníkovy požadavky jsou-li nízké, bude zákazník vyžadovat i nízkou cenu, při vysokých požadavcích na kvalitu lze předpokládat, že bude akceptován i cenový nárůst. Organizace jsou závislé na svých zákaznících a proto dle normy ČSN EN ISO 9000:2006 mají rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit jejich požadavky a snažit se

11 předvídat jejich očekávání. Má-li organizace přijmout odpovědnost za výrobek, musí vědět, k čemu a jak jej zákazník použije. A to vše respektujíc požadavky a povinnosti vyplývající z legislativy České republiky (případně EU). Seminář je určen pro vrcholový, střední i výrobní management. Cílem semináře je získání nových znalostí spojených s pravidly jednotného trhu Evropských společenství. 11 Odpovědnost za výrobek jako projev systému managementu kvality Odpovědnost za výrobek zákonná povinnost - zákonné a podzákonné normy - aplikace směrnic EU Legislativní požadavky - posouzení shody, nebezpečný výrobek - ochrana spotřebitele, uzavírání kupní smlouvy - odpovědnost za vadu výrobku - odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku Termín konání: 14. března 2007 Výuka: 9,00-14,00 hod (časový rozsah semináře se může změnit dle délky diskuse) Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH MÁME CERTIFIKÁT. A CO DÁL II? (Systém managementu jakosti po certifikaci) Ing. IVO ŠNAJDR Každý zavedený systém podle ISO 9001 je i přes stejné požadavky normy v každé společnosti jedinečný. Po certifikaci následuje etapa zlepšování systému, k čemuž Vám má napomoci tento kurz. Poskytne Vám praktické rady, kde začít a kterých metod a nástrojů využít. Zkušenosti získáte nejen od lektora ale také ze vzájemné diskuze na jednotlivá témata. Možnost získání formulářů Roční plán systému managementu, Kritéria procesů a další. Seminář je určen pracovníkům firem, kteří se zabývají (nebo musí zabývat) problematikou systému managementu jakosti (vlastní firmy). Předpokládá se proto orientace v základních pojmech QMS a v procesech vlastní firmy. Cílem semináře je osvojení si základních pojmů, principů a fungování systému managementu jakosti ( SMJ ), efektivní řízení procesů, řízení neshod atp. a dalších návazných činností, včetně analýzy získaných údajů. Seminář je doporučen manažerům jakosti, držitelům certifikátu QM pro recertifikaci. Plánování systému managementu - analýza vnímání principů SMJ Dotazník a vyhodnocení) - analýza 8 principů systému managementu jakosti - podpora realizačních procesů v systému managementu jakosti Procesy - přínosy procesního řízení, identifikace procesů - procesní kultura, vztahy a vazby mezi procesy;firma jako proces - podmínky efektivního fungování procesů - princip neustálého zlepšování; nastavení a použití nástrojů systému managementu - příklady a případová studie Reklamace, neshody, opatření k nápravě, preventivní opatření, opatření ke zlepšování, Záznamník - význam jednotlivých pojmů a jejich řízení - stanovení modelové situace, příklady Termín konání: května 2007 Výuka: 1. den 9,00-16,55 hod. 2. den 8,00-16,00 hod. Číslo akce:

12 ,- Kč včetně 19% DPH Každý účastník obdrží publikaci Certifikace pracovníků a systémů managementu jakosti z publikační řady NPJ, HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESŮ V PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH prof. RNDr. JOSEF TOŠENOVSKÝ, CSc. VŠB-TU Ostrava, Katedra kontroly a řízení jakosti Místo hodnocení způsobilosti ve výrobním procesu. Nejčastější chyby v hodnocení způsobilosti. Metodický návod správného hodnocení při hodnocení způsobilosti. Novinky v hodnocení způsobilosti. Cílem semináře je seznámit Vás se základními principy i novinkami v dané problematice. Seminář je určen nejen profesionálům v řízení jakosti, ale také vrcholovému vedení organizací a to nejen výrobních, ale také těch, jejichž předmětem podnikání je poskytování služeb. - Principy konstrukce a způsob vyhodnocování indexů způsobilosti - Normálně i nenormálně rozdělené znaky kvality - Podmínky využití jednotlivých indexů a způsob ověřování - Neměřitelné znaky, různé typy tolerancí, velmi malé soubory včetně kusové výroby - Hodnocení způsobilosti u víceměrných ukazatelů kvality s normálním i libovolným rozdělením - Testování a korekce indexů - Možnosti grafických metod - 10 nejčastějších chyb při hodnocení způsobilosti Termín konání: 1. února ,30 9,00 hod Výuka: 9,00 16,00 hod Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH V ceně je zahrnuta elektronická učebnice a malé občerstvení. PŘED ZAVEDENÍM SIX SIGMA prof. RNDr. JOSEF TOŠENOVSKÝ, CSc. VŠB-TU Ostrava, Katedra kontroly a řízení jakosti Před zavedením Six Sigma je pilotní seminář, který dává velmi podrobnou představu o tom, co je Six Sigma a který je také velmi vhodný před absolvováním školení Black Belt / Green belt. Seminář poskytne kromě všeobecných informací o Six Sigma také dostatečně podrobnou přípravu v metodice a potřebných nástrojích při implementaci Six Sigma. Může být považován za zkrácenou intenzivní přípravu Black Belt, kterou je individuálně možné doplnit dalším vzděláváním.účastníci kurzu mohou po absolvování školení dále spolupracovat s lektorem: při zavádění Six Sigma v organizacích lze využít jeho e- learningové materiály. Cílem je seznámit posluchače s metodikou zavádění Six Sigma. Seminář je určen zejména pro pracovníky, kteří by se v budoucnu měli podílet na implementaci Six Sigma resp. jiných, progresivních metod řízení a pro řídící pracovníky. 1. den - Všeobecné informace o Six Sigma, metodika implementace - Historické kořeny Six Sigma - Vztah Six Sigma a jiných metod řízení jakosti - Postavení statistiky v Six Sigma - Co je a co není Six Sigma - Realizátoři Six Sigma: kategorie, úkoly - Školení realizátorů Six Sigma: -kdo, za kolik, -kde, -v čem, -zkušenosti z USA - Etapy zavádění Six Sigma a jejich úkoly (DMAIC) - Časové a ekonomické aspekty implementace Six Sigma - Podrobnosti k jednotlivým tématům, diskuse

13 13 2. den - Přehled nástrojů Six Sigma - Základní statistické pojmy - Způsoby měření kvality - Analýza systému měření - Plánování experimentů - Hodnocení vstupů a výstupů procesu - Hodnocení spokojenosti zákazníka - Regulační diagramy - Grafické metody 3. den - Projekty Six Sigma - Ukázka projektu Six Sigma - Nácvik zavádění Six Sigma s využitím metod a nástrojů 1. a 2. dne - Diskuse, závěr Termín konání: ledna ,30 9,00 hod Výuka: 9,00 16,00 hod Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH V ceně je zahrnuta elektronická učebnice a malé občerstvení. AUDITING = VÝROBKOVÝ A DODAVATELSKÝ AUDIT Dr. Ing. PETR ŘEHÁČEK Kurz poskytne aktuální informace o interních, externích, procesních, zákaznických a jiných auditech. Kurz je určen všem, kteří auditují nejen své vlastní, ale i externí systémy a ještě více chtějí zkvalitnit procesy, výrobu, zlepšit své služby a být lepším dodavatelem v dodavatelském řetězci. - Základní principy auditu - Procesní přístup při auditu - Procesní, systémové a výrobkové audity - Hodnocení firemní způsobilosti v odběratelsko-dodavatelském řetězci (RPA, SPA, EFQM aj.) - Dokumentace při auditu formuláře, kontrolní dotazníky aj. - Analýza příčin neshody, opatření k nápravě a vyhodnocení účinnosti - Kompetence auditora a požadavky na způsobilost auditora - Procvičování auditních činností - Diskuse a praktické zkušenosti Termín konání: dubna 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. 2. den 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH KVALITA PROCESŮ = OSOBNÍ KVALITA A ZNALOSTI PRACOVNÍKŮ prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. Centrem pozornosti tohoto semináře jsou lidé jako zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů. Stimulovat výkon lidí pro zajištění efektivního fungování a ekonomické úspěšnosti organizace souvisí s jejich účinnou motivací, což předpokládá především dobře zvládnutou komunikaci napříč firmou. K odhalení hlavních motivačních faktorů a jejich

14 14 následnému činnému využití v podnikových procesech je však zapotřebí znalostí lidí zaměstnanců. Mít a umět užívat znalosti, ne pouhé informace, je výrazem řízení firem orientovaných na výkon a inovace. Seminář je určen pro vrcholový nebo střední management, řídící pracovníky, pracovníky personálních útvarů. Seminář je doporučen manažerům jakosti, držitelům certifikátu QM pro recertifikaci. Osobní kvalita základem kvality procesů (aktuální dokumentace, směrnice, dodatky) - Základní funkce personálního managementu - Zájmové skupiny firmy (stakeholders), práce se zájmovými skupinami Stimulovat výkon předpokládá znát, co lidi motivuje - Účinná motivace a komunikace ve firemní praxi - Pět základních faktorů pracovní motivace - Bariéry motivace Rozvoj a řízení firemních znalostí - Excellence through People - Investors in People - Znalostní účty, PERMANENT Termín konání: 14. února 2007 Výuka: 9,00 14,00 hod. Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH Účastníci obdrží publikaci Nové aspekty v řízení MSP s cílem zvýšení efektivnosti podnikových procesů z publikační řady NPJ, EFEKTIVNOST CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. Přináší moderní systémy řízení to, co je od nich očekáváno? Pomáhá certifikace k upevnění konkurenčního postavení i v prostředí MSP? Napomáhají certifikované systémy k dosažení lepších výkonnostních ukazatelů? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek mohou zajímat a zajímají většinu podniků, stejně jako sektor nekomerčních organizací. Seminář je určen pro vrcholové manažery sektoru MSP, projektové manažery, manažery jakosti, EMS, BOZP a IMS, interní auditory, personalisty. Seminář je doporučen manažerům jakosti, držitelům certifikátu QM pro recertifikaci. Malé a střední podniky ČR - Základní charakteristika, postavení MSP v českém podnikatelském prostředí - Různorodost a výjimečnost sektoru MSP - Nejčastější otázky současných MSP - Možnosti řešení Certifikace systému jakosti - Význam, náklady a přínosy certifikace - Výsledky terénních šetření - Praktická doporučení I malé a střední podniky mohou přinášet velké výsledky - Jak nastavit procesy související s rozvojem a úspěšným řízením MSP - Některé moderní metody práce s lidmi - Model PERMANENT Termín konání: 28. února 2007 Výuka: 9,00 14,00 hod. Číslo akce:

15 ,- Kč včetně 19% DPH Součástí vložného bude publikace Efektivnost certifikovaných systémů, která je nejnovějším výstupem projektu NPJ (za období 2006) zabývající se hodnocením efektivnosti certifikovaných systémů u malých a středních podniků a u jejich odběratelů po 3 letech od vydání certifikátu. TVORBA A ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ Ing. Mgr. DUŠAN PIRNÍK Kurz poskytne přehled typických druhů interních a externích dokumentů, znalosti potřebné pro tvorbu nového dokumentu, informace o nejčastějších nedostatcích v dokumentaci a o způsobech předcházení těmto nedostatkům. Cílem je seznámit účastníky s požadavky normy ISO 9001 na dokumentaci. - Základní struktura dokumentace a požadavky na dokumentaci v QMS - Tvorba nového dokumentu - Požadavky dle normy ISO 9001: Procvičování, diskuse - Řízené a neřízené dokumenty - Revize dokumentace - Základy počítačové dokumentace - Procvičování, diskuse Termín konání: května 2007 Výuka: 1. den 9,00 16,55 hod. 2. den 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH JAKOST VE ZDRAVOTNICTVÍ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Ing. GABRIELA FRANKOVÁ S ohledem na enormní nárůst nových technologií, omezené zdroje a stále se zvyšující požadavky na zaměstnance směřují moderní trendy řízení stále více k integrovaným manažerským systémům založeným na procesním pohledu, spokojenosti zákazníka, efektivitě a kvalitě. Zdravotnictví není a nemůže být výjimkou, neboť se stalo nedílnou součástí trhu a především pracuje s nejcennějším materiálem naším zdravím. Cyklus jednodenních seminářů si klade za cíl seznámit vedoucí zaměstnance zdravotnických zařízení, pracovníky úseků kvality a všechny ostatní zainteresované s komplexním pohledem na kvalitu ve zdravotnictví a jejím organizačním, projektovým a administrativním zajištěním. Získané informace jsou aplikovatelné pro zdravotnická zařízení implementující jakýkoliv systém pro řízení kvality (ISO 9001, ISO 15189, národní akreditační standardy pro nemocnice dle SAK, mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice dle JCIA). Pokud zavádíte kvalitu do denní praxe nebo jste se rozhodli jen kvalitně řídit, je cyklus seminářů Systém managementu kvality ve zdravotnických zařízeních určen právě Vám. Semináře jsou určeny vedoucím zaměstnancům zdravotnických zařízení, pracovníkům úseků kvality a všem zainteresovaným. Výuka: 9,00 16,55 hod.

16 16 Číslo akce: Cena celého cyklu: ,-Kč včetně 19% DPH Na jednotlivé kurzy lze přihlásit různé zaměstnance ze stejného zdravotnického zařízení. Jednotlivé semináře lze absolvovat i samostatně. 1. seminář: Vedení záznamů ve zdravotnictví včetně zdravotnické dokumentace - základní povinné záznamy ve zdravotnickém zařízení požadované SMJ a platnou legislativou - základní pravidla pro řízení záznamů - požadavky na zdravotnickou dokumentaci, její struktura a forma Termín konání: 15. února 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 2. seminář Řízená dokumentace jako podpora řízení zdravotnického zařízení - požadavky SMJ ve zdravotnictví na řídící dokumentaci - struktura a hierarchie řídící dokumentace zdravotnického zařízení - pravidla pro řízení dokumentace, směrnice o směrnicích - případová studie (možnost krátkého výcviku ve skupinách) Termín konání: 22. února 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 3. seminář Procesní management ve zdravotnictví - požadavky na SMJ na procesní řízení - základy procesního řízení - procesní analýza - popis procesů - řízení procesů - případová studie (možnost krátkého výcviku ve skupinách) Termín konání: 15. března 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 4. seminář Projektový management implementace systémů pro řízení kvality ve zdravotnictví - implementace SMJ jako změna - všeobecně o řízení změn - zásady projektového řízení ve zdravotnictví - dokumentace projektového řízení - případová studie (možnost krátkého výcviku ve skupinách) Termín konání: 12. dubna 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 5. seminář Interní audit jako podpora managementu zdravotní péče

17 17 - systémy managementu jakosti používané ve zdravotnictví (ISO 9001, ISO 15189, Národní akreditační standardy pro nemocnice, Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice dle JCIA) - norma ISO základní požadavky, pojmy - požadavky na auditory - případová studie (možnost krátkého výcviku ve skupinách) Termín konání: 17. května 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 6. seminář Personální management v kontextu systémů pro řízení kvality ve zdravotnictví - vzdělávání zaměstnanců, hodnocení efektivnosti - motivace zaměstnanců - hodnocení a odměňování zaměstnanců - komunikace a informovanost v systémech jakosti - týmová práce Termín konání: 7. června 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH 7. seminář Metrologie ve zdravotnictví - metrologie v systému managementu jakosti - řízení metrologie v organizaci - základy metrologického řádu - akreditované laboratoře Termín konání: 15. června 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH METROLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY METROLOGIE doc. Ing. MILOSLAV JAKOB, CSc. Seznámení se současnými trendy a požadavky v jednotlivých oblastech a předmětech činnosti metrologie. Kurz je určen pracovníkům a zájemcům, kteří začínají budovat a rozvíjet metrologický pořádek v organizacích. - Legislativa metrologie v ČR, příprava nového zákona - Návaznost české metrologie na mezinárodní - Řízení metrologie v organizaci - Rozdělení měřidel a stanovení kalibračních lhůt - Základy metrologického řádu - Akreditované kalibrační laboratoře Termín konání: 18. dubna ,00 8,30 hod. Výuka: 8,30 16,00 hod.

18 18 Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH METROLOGIE V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI doc. Ing. MILOSLAV JAKOB, CSc. Uvedení do problematiky budování systému managementu jakosti v souvislosti se zaváděním metrologického systému v podnicích. Kurz je určen pro všechny, kteří v rámci zavádění systému řízení jakosti byli pověřeni zajišťováním metrologického pořádku a řízením metrologie v organizaci. Nosná část kurzu je věnována praktickým zkušenostem získaným při budování systému řízení jakosti a EMS, konkrétně při zavádění metrologického systému v podnicích. - Zkušenosti se zaváděním metrologie v systému jakosti - Metrologie pro automobilový průmysl - Metrologie v systému managementu jakosti dle norem ISO řady 9000 a norma Zkušenosti metrologa ve výrobním podniku - Nový zákon o metrologii Termín konání: 19. dubna ,00 8,30 hod. Výuka: 8,30 16,00 hod. Číslo akce: ,- Kč včetně 19% DPH MANAŽER EMS (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ EMS RNDr. ALENA LABODOVÁ, Ph.D. Osnova a rozsah kurzu jsou v souladu s požadavky EOQ (Evropské organizace pro jakost) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kurz je v souladu s evropskými požadavky v rozsahu 158 vyučovacích hodin. Každý modul bude ukončen testem, celý kurz obhajobou projektové práce a ústním pohovorem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci Manažer EMS (EOQ) s celostátní platností a o odborném vzdělání EOQ akceptované ve 34 zemích Evropy. Výuka probíhá formou čtyřdenního soustředění v učebnách Domu techniky Ostrava. Kurz je koncipován jako víceúrovňový, sestavený z pěti na sebe navazujících modulů. Kurz je určen pro vedoucí manažery ochrany životního prostředí v průmyslu a službách, konzultanty systémů environmentálního managementu, organizátory trenérských a vzdělávacích akcí, pracovníky státní správy a samosprávy a inspekčních orgánů s působností v ochraně životního prostředí, pedagogy a výzkumné pracovníky se zaměřením na formy a nástroje environmentálního managementu. Cílem kurzu je připravit účastníky po teoretické i praktické stránce tak, aby zvládli systémovou práci na úseku environmentálního managementu. Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené minimálně úplné středoškolské vzdělání modul: Úvod do environmentálního managementu - 2. modul: Environmentální legislativa - 3. modul: Environmentální a prevenční programy - 4. modul: Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS - 5. modul: Interní audity a přezkoumání vedením, integrovaný systém

19 19 (jednotlivé moduly jsou rozepsány dále) Termín konání: 13. února 28. června 2007 HARMONOGRAM VÝUKY: Zahájení kurzu: 13. února 2007 v 10:00 hodin 1. modul února modul března modul dubna modul května modul června 2007 Závěrečné zkoušky: 29. června 2007 Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je v naší Prodejně norem na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. Cena kurzu pak narůstá o cenu normy. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) Samostatné moduly kurzu Manažer EMS ÚVOD DO ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (1. MODUL) Ing. JIŘÍ WELSZAR - Globální ekologické problémy v souvislosti s vývojem environmentalismu - Vývoj ochrany životního prostředí, základní pojmy používané v souvislosti s ochranou - Srovnání konvenčního a preventivního přístupu k ŽP, preventivní strategie - Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO Teorie rizik, environmentální rizika ekologické katastrofy - Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních dopadů a aspektů - Environmentální profil indikátory, ukazatele (ČSN EN ISO 14031) - Program environmentálního samohodnocení ESAP - Úvodní environmentální přezkoumání dle ISO a EMAS - Požadavky EOQ na Manažera EMS Výuka je ukončena závěrečným testem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o vzdělávání k tomuto tématu v rozsahu 30 hodin. Termín konání: února ,30 10,00 hod. Výuka: 1. den 10,00 18,00 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,--Kč včetně 19% DPH Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO Pokud je nevlastníte, zajistíme Vám je na základě objednávky v závazné přihlášce na kurz. (Objednávky norem nejméně 14 dnů předem.) ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVA (2. MODUL)

20 20 Ing. Bohuslav NOVÁK - Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa - Správní řád a jeho význam pro EMS - Zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o chemických látkách a chemických přípravcích - Systém řízení agendy ekologie v podniku, organizační schéma, pravomoci v agendě ekologie - Praktické poznatky z aplikace legislativy na úseku ekologie - Zákon o právu na informace o ŽP, zákon o ŽP - Zákoník práce ve vztahu k EMS a BOZP Výuka je ukončena závěrečným testem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o vzdělávání k tomuto tématu v rozsahu 38 hodin. Termín konání: března ,30 10,00 hod. Výuka: 1. den 10,00 18,00 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH ENVIRONMENTÁLNÍ A PREVENČNÍ PROGRAMY (3. MODUL) RNDr. ALENA LABODOVÁ, Ph.D. - Environmentální cíle, cílové hodnoty, programy - Návrh environmentálních programů (LogFrame), využití při zavádění EMS - Havarijní plánování a management rizik, havarijní připravenost - Čistší produkce, strategie prevence, hodnocení možnosti - BAT a BREF - Integrovaná výrobková politika, její prvky - Posuzování životního cyklu výrobku (LCA) - Navrhování výrobků šetrných k ŽP (ekodesign), environmentální značení - Havarijní plánování ve smyslu zák. 254/2001 Sb. a ve smyslu ČSN EN ISO Způsob tvorby havarijních plánů, příklady - Management rizik - Lidské zdroje, vzdělávání, výcvik, komunikace - Řízená dokumentace, řídící akty Výuka je ukončena závěrečným testem. Úspěšní absolventi získají osvědčení o vzdělávání k tomuto tématu v rozsahu 30 hodin. Termín konání: dubna ,30 10,00 hod. Výuka: 1. den 10,00 18,00 hod. další dny 8,00 16,00 hod. Číslo akce: ,-Kč včetně 19% DPH

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace 26. 5. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace 11. 5. 2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace 17. 11. 2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s r. o. www.cqm-sro.cz Krestova 1294/1

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové, dostává

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN

Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN 80-7261-152-6 OBSAH Úvod 9 Kapitola 1: POJMOSLOVÍ 13 Kapitola 2: PROČ A JAK MANAGEMENT PARTNERSTVÍ S DODAVATELI 19 2.1 Role nákupu v organizacích 21 2.2 Role organizací v dodavatelském

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Název tématického celku: Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Základní pojmy a pojetí managementu jakosti a systému jakosti v podniku (SJP) Cíl: Hlavním

Více

L U D V Í K F I L I P

L U D V Í K F I L I P B R A N D T O VA 3 2 6 5 / 1 0 4 0 0 1 1 Ú S T Í N A D L A B E M T E L E F O N + 4 2 0 7 3 7 6 2 1 7 2 5 E L. P O Š T A l u d v i k. f i l i p @ t i s c a l i. c z L U D V Í K F I L I P OSOBNÍ INFORMACE

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 SYSTÉM KVALITY - ISO 9001 LABORATOŘE - ISO/IEC 17025 A ISO 15189 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ

KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ První pololetí 2014 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI, VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ PŘEHLED KURZŮ A SEMINÁŘŮ Obsah Kvalita

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh.

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh. 14. Projekty EU http://www.guard7.cz/projekty-eu V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

INTEGROVANÝ MANAGEMENT

INTEGROVANÝ MANAGEMENT INTEGROVANÝ MANAGEMENT KVALITA Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Management rizik Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky Vytváření systému managementu kvality

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2012

OBSAH Průvodce září prosinec 2012 OBSAH Průvodce září prosinec 2012 KVALITA MANAŽER KVALITY (EOQ)... 4 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY ZDOKONALOVACÍ KURZ... 4 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR/MISTROVÁ (REKVALIFIKAČNÍ KURZ)... 5 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2017 - ZABEZPEČENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE V

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

6.1. Výcvikový kurz QFD - Quality Function Deployment Přenášení požadavků zákazníků do procesů v organizaci

6.1. Výcvikový kurz QFD - Quality Function Deployment Přenášení požadavků zákazníků do procesů v organizaci 6.1. Výcvikový kurz QFD - Quality Function Deployment Přenášení požadavků zákazníků do procesů v organizaci cílem kurzu je pomoci porozumět a prakticky využívat metodu přenášení požadavků zákazníků do

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

SPOLEČNOST S 20LETOU TRADICÍ NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLEČNOST S 20LETOU TRADICÍ NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNOST S 20LETOU TRADICÍ NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH Průvodce srpen prosinec 2013 KVALITA MANAŽER KVALITY (EOQ) 4 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY ZDOKONALOVACÍ KURZ 4 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ (REKVALIFIKAČNÍ

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2014 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2014 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin

Více

Katalog služeb 2015 C.Q.M. verze 3, aktualizace 2.3.2015. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2015 C.Q.M. verze 3, aktualizace 2.3.2015. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2015 verze 3, aktualizace 2.3.2015 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více